__MAIN_TEXT__

Page 1

kulturně-společenský magazín | Září 2018 | zdarma

Bez našich kabelů by auta nejezdila


Editorial Právo volby JIŘÍ ŠTEFEK / šéfredaktor Tuzemské hospodářství se nyní nachází v unikátní situaci, kdy je na trhu více volných pracovních míst než lidí bez práce. V mnoha oborech to vede k boji firem o zaměstnance a nadbíhání jim v podobě příslibů velkých výdělků či bonusů. Nelžeme si ale do kapsy, z ekonomického růstu České republiky netěží všichni stejně. Řadě lidem jejich šéfové za poslední roky nepřidali ani korunu a desítky tisíc lidí pracují za minimální nebo nejnižší zaručenou mzdu. S tím je možné něco udělat. Jít pracovat jinam. Toto právo volby má každý. V tomto čísle jsme se proto rozhodli dát slovo významným vrchlabským zaměstnavatelům, kteří stále hledají a třeba právě u nich zažijete nový pracovní start. Právo volby bude mít každý dospělý člověk i první říjnový víkend, kdy se konají komunální volby. Měl by při tom mít na vědomí (stejně jako v zaměstnání), že pokud chce něco změnit, musí sám pro to něco udělat. Neudělá-li nic, spláče pak nad výdělkem.

TOMÁŠ VRBATA / str. 6 9

ŠKODA AUTO

ARGO-HYTOS

str. 10 11

str. 16 18

JOSEF STŘEDULA

HISTORIE VOLEB

str. 22 24

str. 28 31

Vydavatel: TN Média s.r.o., IČ: 28847229, MK ČR E 19626, Sídlo redakce: Horská 634, Trutnov, www.trutnovinky.cz, e-mail: redakce@vrchlabinky.cz, Obchod, inzerce: Petr Ticháček, 605 419 358, e-mail: petr@vrchlabinky.cz, Monika Klikarová, 733 353 695, e-mail: monika@vrchlabinky.cz, obchod@xantipa.eu, Redakce: Jiří Štefek, tel: 721 907 146, Grafika: Lenka Petráčková, Distribuce: Vybraná distribuční místa, Tisk: Tiskárna PRATR a.s., Náchodská 524, Trutnov, Sazba: TN Média s.r.o., Číslo ISSN: 1805-8914, Titulní strana: Marcel Schön.


Dělník strojírenský ‒ závod Vrchlabí Siemens s.r.o., o. z. NST ‒ závod Vrchlabí siemens.cz/snst

Hledáme brigádníky na DPP ve věku od 15 let na srpen ‒ září 2018. Práce vhodná pro muže, dvousměnný provoz. Nástup možný ihned.

Kontakt a bližší informace: Monika Švejdarová E-mail: monika.svejdarova@siemens.com Tel.: 499 903 617, 603 881 867


ANKETA

Kolik byla vaše první výplata? Miroslav Klepl, obuvník Moje první výplata byla již na základní škole, když jsem chodil o prázdninách na brigádu sušit seno pro zvěř do krmelců ve Strážném. Byla ve výši cca 1800 korun. Koupil jsem si za ni kolo favorit a ještě zbylo na nákup dárků pro ostatní členy rodiny. Karel Grossmann, majitel a trenér fitness centra Jedna z prvních brigád byla ve výrobně sýrů v zámeckém sklepení v Horní Branné. Svou první výplatu ve výši 1700 korun jsem utratil za běžný studentský provoz, hlavně v Kalné na koupališti, kde jsem se snažil ze sebe smýt těžko smytelný sýrový odér.

Marek Paulíček, šéf rolbařů a sněhařů ve skiareálu Svoji první výplatu jsem dostal v roce 1988 po maturitě na stavební průmyslovce. Byl jsem tehdy zaměstnaný jako stavební dělník kvůli praxi. Moje první výplata teda byla ranec! Myslím, že jsem dostal nějakých 1350 korun československých čistého. A jestli si dobře vzpomínám, utratil jsem je za nějaké nové díly na kolo. Karolína Erbanová, rychlobruslařka Bylo to v Centru sportu Ministerstva vnitra Olymp, kde jsem si vydělala něco mezi 3 až 4 tisíci korun. Ale už si nevzpomínám, co jsem si tehdy za ty peníze koupila.


KABLO ROZHOVOR VRCHLABÍ

Vyrábíme „sexy“ produkt Co mají společného automobily značky Volkswagen, ŠKODA, Audi, Porsche anebo Hyundai? Ve všech jsou autovodiče, které vyrábí Kablo Vrchlabí. „Bez našich produktů by tato auta vůbec nemohla jezdit,“ říká jednatel podniku Tomáš Vrbata. Podle něj se po letech útlumu opět zvyšuje i zájem o studium technických oborů. „Snažíme se v dětech rozšířit povědomí o tom, že výrobní továrna jako naše není něco špinavého a podřadného,“ dodává. JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: MARCEL SCHÖN

Společnost Kablo Vrchlabí patří v našem městě mezi velké a tradiční zaměstnavatele. Kolik lidí momentálně zaměstnává? Nyní u nás pracuje okolo 360 lidí. Jsme jedním ze tří největších zaměstnavatelů ve Vrchlabí. Změnil se nějak dramaticky tento stav, třeba v souvislosti se současným boomem české ekonomiky? Máme už několik let stabilní počet zaměstnanců. Každoročně zvyšujeme náš obrat o jednotky procent, což se nám daří díky zvyšování efektivity práce. Žádné velké navyšování počtu zaměstnanců do budoucna nechystáme, budeme se pohybovat zhruba okolo současného stavu. Předpokládám ale, že zaměstnance stále hledáte. Bohužel. Skutečnost, že je na trhu práce nedostatek 6

zaměstnanců, vede k určité fluktuaci a ke stavu, kdy nám odcházejí někteří zaměstnanci. Reagujeme na to tím, že neustále nabíráme. O jak velkém náboru se bavíme? Ročně jde o desítky nových zaměstnanců. V tomto nabírání vidíme stále větší a větší problém, přestože máme konkurenceschopné mzdy, rozumnou náplň práce i pracovní podmínky. Nejsme žádná pásová výroba. Zaměstnanci mají poměrně velkou svobodu pohybu a volnost ve způsobu, jakým budou práci vykonávat. Ale nyní je celý pracovní trh zkrátka takový. Kdo jsou vaši zaměstnanci? Většina našich zaměstnanců jsou historicky muži, byť pro to není objektivní důvod. Většina našich strojů je totiž poloautomatických a řízených počítačem. Hlavní náplň práce je pak nastavovat nebo


monitorovat tyto stroje. Jednou z našich reakcí na situaci na trhu práce je oslovování žen, což nebylo tradiční pro tento typ kabelářské výroby. Uzpůsobili jsme tomu pracovní místa i samotné pracoviště a poměrně úspěšně se nám daří měnit genderovou skladbu zaměstnanců. V posledním roce a půl jsme nabrali hodně žen. To zde doposud nebývalo zvykem. Stále přemýšlíme, jak ještě více zlepšit či změnit naše pracovní podmínky, aby byly dostupnější i pro další ženy. Jakou kvalifikaci, vzdělání či praxi požadujete po vašich zaměstnancích? Řekl bych, že do značné míry nemáme nároky nijak přemrštěné. Samozřejmě, ideální by bylo středoškolské vzdělání technického směru. Ale takto lehce to tu nefunguje. My potřebujeme člověka, který je technicky alespoň trošku fortelný a jemuž není technika cizí. Který je šikovný a umí si poradit. Potřebujeme člověka, kterému počítače nejsou cizí. Potřebujeme lidi pečlivé a ochotné respektovat pravidla, protože dodáváme do automobilového průmyslu. Tam jsou poměrně striktní pravidla na

dodržování kvality a určitých dokumentačních povinností. V tom si nemůžeme dovolit nějakou lidovou tvořivost. A pak především potřebujeme lidi, kteří chtějí pracovat a jsou ochotni se podřídit novým technologickým požadavkům. S čím – z toho, co jste nyní uvedl – je největší problém? Ono je to velmi rozdílné. Například u žen na některých pracovištích byli kolegové, kteří je nabírali, velice překvapeni, jak rychle to tyto ženy zvládly. Ale zpátky k vaší otázce. Spíš bych řekl, že je to ten technický fortel. Spolupracujete s místními školami, abyste si vychovali své budoucí zaměstnance? Se školami spolupracujeme už několik let. Ale ten definitivní a kýžený efekt to přinese také až za několik let. Spolupracujeme například se středními školami v regionu a podporujeme základní školu na Liščím kopci. Ve spolupráci s Hospodářskou komorou budeme v říjnu u nás ve firmě organizovat akci Talent pro firmy 2018. Chceme, aby se

10. a 11. ŘÍJNA 2018 SE KONÁ MULTIOBOROVÁ DVOUDENNÍ KONFERENCE NA TÉMA AMYOTROFICKÁ LATERÁLNÍ SKLERÓZA

Konference CEREBROCON 2018 v Janských Lázních Multioborová konference je určena rozsáhlému spektru zdravotnického personálu, oslovuje lékaře, zdravotní sestry a asistenty, fyzioterapeuty, psychology, logopedy, zdravotně sociální pracovníky, nutriční terapeuty, ale i širokou veřejnost. Více informací a registrace na  www.janskelazne.com/ konference-cerebrocon-2018/

Státní léčebné lázně Janské Lázně Mgr. Jan Mertlík ✆ +420 734 304 205 jan.mertlik@janskelazne.com

www.janskelazne.com

7


KABLO ROZHOVOR VRCHLABÍ

děti ze škol přišly podívat do firmy. Aby viděly, jak to tu funguje a co práce u nás obnáší. Primárně se snažíme podporovat technické školství. Pravidelně sem chodí exkurze žáků devátých tříd. Snažíme se v dětech rozšířit povědomí o tom, že výrobní továrna není něco špinavého a podřadného, ale že tu vyrábíme „sexy“ produkt. Ten sice není vidět, ale auta jako Volkswagen, ŠKODA, Audi, Porsche nebo Hyundai by bez nich nejezdila, protože jsou v nich právě naše vodiče. Snažíme se jim prezentovat, že naše pracoviště je sympatické a není to nějaký hutní provoz. Že tu máme počítače a automatické stroje. Zkrátka, že stojí za to věnovat se technice a technickému řemeslu. A jak na to rodiče současných deváťáků i deváťáci samotní reagují? Po revoluci „museli“ všichni na gymnázium nebo obchodní akademii a z technického učňovského školství nastal úprk. Nyní se to začíná pomalu otáčet. Prvním viditelným signálem je místní průmyslovka ve Vrchlabí. Před třemi či čtyřmi lety v ní měli problém naplnit třídy. V tuhle chvíli už mají kapacity naplněny, a dokonce si žáky vybírají. Neříkám, že je to a priori jen čistě naše zásluha, ale myslím, že na tom nějaký podíl máme. Například právě díky exkurzím do našeho podniku. Říkáte, že současný stav je ve fázi náběhu a ono kýžené ovoce změn se bude sklízet za tři, čtyři nebo pět let. Co když se ale do té doby ekonomika zhoupne a nebude prožívat tak skvělé období jako nyní? Nakolik jste závislí na kondici celého hospodářství? Samozřejmě každý podnik je závislý na tom, jak se daří ekonomice. To platí i pro nás. Ale protože nedodáváme jen jednomu zákazníkovi, nebo se nezaměřujeme na jeden segment, jsme schopni případné výkyvy mezisektorově pokrýt. Jsme součástí mezinárodní skupiny, a tudíž můžeme

nastartovat prodejní kanály přes naše sesterské společnosti. Pokud však přijde krize jako v roce 2008, tak to postihne každého a neuděláme s tím nic. Jaké výrobky ve vašem podniku vznikají a pro koho jsou určeny? Vyrábíme kabely a vodiče. Většinu naší produkce tvoří takzvané autovodiče, které končí v kabelových svazcích v automobilech, a to jak osobních či nákladních, ale i v autobusech. Našimi zákazníky však nejsou automobilky, nýbrž výrobci kabelových svazků. Tyto svazky mohou vypadat do jisté míry jako chobotnice a jsou to velice sofistikovaná zařízení. Málokdo si uvědomuje, že například v takovém automobilu se může nacházet až pět kilometrů nejrůznějších vodičů, jež se pak skládají do různých svazků. Vyrábíte zde všechny druhy či typy těchto vodičů? Řekl bych to spíš tak, že nedodáváme úplně všechny


typy vodičů, protože některé jsou specializované a dodávají je jiné firmy. Na co se dále zaměřujete kromě autovodičů? Druhým segmentem jsou speciální vodiče pro různá připojení k senzorům či k řídicím systémům různých zařízení, jako například medicínská technika. Do našeho sortimentu pak patří klasické flexibilní šňůry, které můžete mít jako elektrický přípoj myčky, klimatizace, vysavače, ...

DEN ZDRAVÍ S NEMOCNICÍ VRCHLABÍ

ANEB ZDRAVÍ MÁME JENOM JEDNO A PREVENCE JE CESTA , JAK SI HO UDRŽET CO NEJDÉLE .

Kolik různých druhů výrobků produkujete? Předně je potřeba říci, že každý vodič může mít různý průřez, různou konstrukci lanka, různý typ či barvu izolace a nebo může být v různém typu balení. Z toho všeho pak vyplývá velká variabilita výrobků. Dá se říci, že děláme pět až šest tisíc různých výrobků každý měsíc. Jak velkého obratu podnik vašeho formátu ročně dosahuje? Máme obrat zhruba 2,5 miliardy korun. Ročně investujeme 50 až 100 milionů korun. Do čeho například? Právě nyní investujeme do instalace takzvaného elektronového urychlovače, což je velice sofistikované zařízení, které nemají všechny kabelovny. Je to zařízení, které pomocí vystřelovaných elektronů zesíťuje izolaci vodiče, aby se zlepšily jeho mechanické vlastnosti, jako je například odolnost proti oděru, vysoké teplotě a v dalších parametrech. Tuto investici za více jak 60 milionů korun právě nyní finalizujeme. Je pro vás poloha Vrchlabí pod horami výhodou, či nevýhodou? Například z hlediska logistiky. Vnímám to naprosto neutrálně. Samozřejmě nevýhodou je, že k nejbližší dálnici je to 70 kilometrů, což se ale změní. Doufejme, že to bude v řádu jednotek let. Ale to nás zas až tolik neomezuje. To, že jsme na periferii, však spíš přispívá ke stabilnější zaměstnanecké struktuře. I přes změny majitelů zůstává bez velkých změn i vedení firmy, což také přispívá k celkové stabilitě firmy. Kablo jako rodinný podnik ideálně zapadá do zdejšího prostředí a cíleně zde budujeme politiku rodinného podniku. Vrchlabí je pro nás ideální. Máme ideální vztahy i s místní samosprávou, která nás vnímá jako významného hráče na poli zaměstnanosti, jenž aktivně přispívá k rozvoji regionu. 9

Program prevence Vstup, občerstvení pod vedením odborníků a parkování v areálu a lékařů nemocnice: ZDARMA! • Měření tlaku, glykemie a tělesného tuku • Hygiena rukou Tombola • Vyšetření znamének • Určení krevní skupiny • Jak správně pečovat o zuby a dásně – praktický nácvik s odborníky Bohatý dětský program: • Sportovní a vědomostní aktivity • Výtvarné workshopy • Malování na obličej, skákací hrad a další… Doprovodný program: • Ukázka zásahu záchranného hasičského sboru ŠKODA AUTO – rozstříhání automobilu Akce je organizována ve spolupráci se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda.


ŠKODA ROZHOVOR AUTO

Pracovat u nás je pro řadu lidí rodinnou tradicí Tradice automobilového průmyslu ve Vrchlabí sahá až do roku 1908. Od podzimu 2012 se ve zdejším závodě ŠKODA AUTO vyrábí převodovky nejen do aut značky ŠKODA, ale i do dalších vozů koncernu Volkswagen. Podle ředitele Ivana Slimáka letos v lednu vrchlabský závod vyrobil již dvoumiliontou převodovku a od června zde „působí“ unikátní autonomní robot Omron. JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: ARCHIV ŠKODA AUTO

Jaká je současná výrobní kapacita vrchlabského závodu a kam zde vyrobené převodovky míří? V současnosti vyrábíme 2200 převodovek denně. Poptávka ale stále stoupá. Naše převodovky putují nejen do modelu značky ŠKODA, ale i do dalších vozů koncernu Volkswagen. Celkem vyrábíme 28 variant převodovky DQ 200. V lednu letošního roku jsme vyrobili již dvoumiliontou převodovku od zahájení výroby na podzim 2012. Jste největším zaměstnavatelem ve Vrchlabí a jeho okolí. Kolik lidí u vás nyní pracuje? Hledáte stále nové zaměstnance? Jaké? Máme stabilně kolem tisícovky zaměstnanců. Nedostatek pracovníků, se kterým se potýká řada továren v České republice, se našeho závodu nijak nedotýká. Automobilový průmysl má ve Vrchlabí dlouhou tradici. První karoserii tu vyrobili již 10

v roce 1908 a v závodě pracuje řada lidí, pro které je to již rodinná tradice. Jsou třeba již třetí až čtvrtou generací pracovníků. Kdo jsou vaši zaměstnanci? Co musejí umět a jakou by měli mít kvalifikaci? Naši zaměstnanci by měli mít především zájem o techniku. Přichází k nám zaměstnanci především s učňovským a středoškolským vzděláním. Naše zaměstnance pak dále vzděláváme. Máme tu specializované tréninkové centrum, které poskytuje jak základní výcvik, tak pak pravidelná školení. Motivujeme zaměstnance také do dalšího vzdělání, ať už to je studium maturitního oboru, či získání vysokoškolského diplomu. Manažery posíláme pravidelně také na roční stáže do zahraničí. Jaké vztahy má váš podnik s technickými školami ve Vrchlabí a v okolí? Zajímají vás i jiné školy, například ekonomického typu?


V uplynulých třech letech jsme se hodně věnovali navázání vztahů se školami v okolí. Nyní mohu říci, že spolupracujeme se všemi školami ve Vrchlabí a s některými v blízkém okolí. Děti chodí na exkurze do výroby a do tréninkového centra. Školy jsou zapojené do našich grantových programů, ze kterých jdou do vrchlabských škol každoročně statisíce korun. V letošním roce jsme spolupráci prohloubili. Na podzim navíc začneme poskytovat školám také kurzy dopravní bezpečnosti. Co je ve vašem podniku nového? Jaké novinky byste chtěli zdejším lidem prezentovat a „pochlubit“ se jimi? Od června máme v závodě unikátního autonomního robota Omron, který nám vozí díly z obrábění na měrové středisko. Ke svému pohybu nepotřebuje žádné magnetické pásky ani odrazky, dovede se učit a reagovat na aktuální změny v prostředí. Vyhne se jakékoli překážce i jiným robotům. Našim pracovníkům tak ušetří spoustu času na cestách do měrového střediska a tento čas pak můžeme efektivněji využít ve výrobním procesu. Jaké jsou vztahy vašeho podniku s městem Vrchlabí a jeho představiteli? Spolupráce je báječná. S městem máme vynikající vztahy. Pravidelně se setkáváme na nejrůznějších akcích. V květnu to byla konference Smart City, kde naše platforma ŠKODA AUTO DigiLab vyvíjí pro město systém chytrého parkování. V dubnu jsme předávali sociálním službám města vůz ŠKODA KAROQ 4x4, jenž pomáhá v péči o klienty, kteří bydlí na méně přístupných místech. A pak je tu samozřejmě spolupráce v oblasti technického vzdělávání, kde začínáme s podporou už od mateřských

škol. Jen v letošním roce jsme přímo město Vrchlabí podpořili částkou 1,5 milionu korun. Komunikujete i s jinými zdejšími podniky či významnými institucemi, jako je například Správa Krkonošského národního parku? Určitě ano. Právě Krkonošský národní park je naším stabilním partnerem v projektu ŠKODA Stromky, v rámci kterého za každé vyrobené auto vysadíme jeden strom. Naši zaměstnanci jezdí pomáhat jako dobrovolníci s výsadbou stromků a úklidem odpadků. Další taková akce nás čeká 6. října ve Špindlerově Mlýně. Spolupracujeme také s Krkonošským muzeem ve Vrchlabí, kde jsme například v únoru uspořádali besedu s našimi pamětníky. S městským infocentrem jsme v červnu otevřeli stezku Za pamětí Vrchlabí. Ta vede vrchlabským hřbitovem a poukazuje na hrobky významných průmyslníků a dalších osobností z historie města. Podporujete finančně či materiálně ve Vrchlabí nějaké kulturní, společenské či sportovní akce? Fotbalový a hokejový klub dostávají každoročně finanční podporu na provoz. Již čtvrtým rokem jsme generálním partnerem festivalu Vrchlabské hudební léto, který hostí špičkové umělce klasické hudby. Jaké novinky či události vás čekají a na jaké byste pozvali širokou vrchlabskou veřejnost? V letošním roce si připomínáme 110 let od první vyrobené karoserie. Určitě doporučuji k procházce stezku Za pamětí Vrchlabí, na které jsme spolupracovali. A v listopadu pak otevíráme v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí výstavu, která připomene jak historii, tak představí současnost vrchlabského závodu ŠKODA AUTO.


Jsme VRCHLABÍ DO TOHO! Kandidátka s podporou nezávislých osobností, TOP 09, KDU-ČSL a Zelených. Tým odvážných a pracovitých lidí, kteří chtějí naše Vrchlabí udělat modernější, aktivnější, zelenější, přístupnější, přívětivější, transparentnější, vzdělanější, efektivnější, ohleduplnější a přátelštější. Proto kandidujeme v říjnových volbách do zastupitelstva města. 1. Lukáš Teplý (TOP 09) má ve Skiareálu Špindlerův Mlýn na starosti řízení kvality a společenské odpovědnosti, zastupoval ČR ve Výboru pro vzdělávání Rady EU 2. Lucie Kalenská (nez. za KDU-ČSL) je zdravotní sestra a spoluzakladatelka vrchlabské pobočky domácího hospicu Duha 3. Martin Bartoš (Zelení) je ředitelem základní školy v Kunčicích nad Labem a autorem knížek o minulosti Krkonoš 4. Jan Kulhánek (TOP 09) je ředitelem v mezinárodní poradenské firmě CBRE 5. Jiří Jebavý (KDU-ČSL) je právník a jeden z organizátorů hudebního festivalu Karla Halíře 6. Lucie Venclová (nez. za Zelené) je provozovatelkou prvního vrchlabského depozitu pro opuštěná zvířata 7. Lukáš Gašpar (nez. za TOP 09) je majitelem realitní kanceláře EVROPA a dobrovolným záchranářem Horské služby 8. Ondřej Tuže (nez. za KDU-ČSL) pracuje ve vrchlabské Škodovce jako seřizovač CNC strojů 9. Ivo Farský (Zelení) je známý pedagog, aktivista, zdravotní klaun, hybatel veřejného dění a zakladatel Krkonošské kavárny 10. Jana Michlová (nez.) pracuje jako lékařka v jilemnické nemocnici a je spoluzakladatelkou vrchlabské pobočky domácího hospicu Duha 11. Jaroslava Vacková (nez. za KDU-ČSL) je učitelka v důchodu, bývalá ředitelka základní i mateřské školy a zpěvačka vrchlabského chrámového sboru 12. Ludmila Samková (nez.) pracuje jako zdravotní sestra a vychovává olympijské medailistky 13. Josef Špiroch (TOP 09) řídí obchody a půjčovny špindlerovského skiareálu

14. Martin Cupák (nez. za KDU-ČSL) pracuje jako projektant ve vrchlabské Škodovce 15. Leoš Zvoníček (Zelení) je oční optik a optometrista, ale také DJ a provozovatel vyhlášeného music shopu 16. Martin Kalenský (nez. za TOP 09) pracuje jako vedoucí nákupu ve firmě Wotan Forest 17. Martina Antošová (nez. za KDU-ČSL) se stará o návštěvníky infocentra 18. Anna Valešová (nez. za Zelené) je na rodičovské dovolené, ale jinak se stará o šlechtická sídla 19. Jan Doubek (TOP 09) je zakladatelem a dlouholetým ředitelem společnosti Labit 20. Josef Jarý (nez. za KDU-ČSL) je vychovatelem ve vrchlabském dětském domově 21. Libor Dušek (nez. za Zelené) je etnolog Krkonošského muzea a horolezec, světový odborník na mizející etnika Střední Asie a autor úspěšných knížek rozhovorů s krkonošskými rodáky

VRCHLABÍ DO TOHO!

s podporou


NOVINKY Z VRCHLABSKA

Uplatnění žáků bude široké Martin Vlášek, novopečený ředitel Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy, vypočítává důvody, proč je dobré studovat školu, v jejímž čele nedávno stanul. Pro úplnost je třeba dodat, že subjekt pod jménem Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola vznikl v letošním roce sloučením Gymnázia Vrchlabí a Gymnázia a Střední odborné školy Hostinné. JIŘÍ ŠTEFEK

Jakou perspektivu a možnosti uplatnění na pracovním trhu mají vaši studenti? Jelikož budou žáci připravováni pro vysokoškolská studia i pro práci v perspektivních oborech, bude jejich uplatnění široké a zaměstnatelnost okamžitá. Všeobecně vzdělaní lidé mají dnes obrovské možnosti u nás i v zahraničí. Pracovníci v sociálních a zdravotnických službách patří u zaměstnavatelů k nejžádanějším. Proč by si žáci vycházející ze základních škol měli pro své další studium vybrat právě vaši školu? Krkonošské gymnázium se stane moderním centrem vzdělávání pro celou západní část trutnovského

Nemocnice Vrchlabí se rozvíjí a shání nové lidi Nemocnice Vrchlabí zažívá v posledních dvou letech nebývalý rozvoj. Do modernizace, rekonstrukcí a pořízení nových přístrojů investovala desítky milionů korun. Nemocnice se zaměřuje na komplexní pokrytí specifických potřeb horského regionu s důrazem na chirurgii, traumatologii a následnou péči. Nemocnice nedávno pořídila v Čechách ojedinělý echokardiografický přístroj, který dokáže přesně odhalit onemocnění a vady srdce. Další významnou investicí je laparoskopická věž na chirurgii a na oddělení akutní medicíny nový ultrasonografický přístroj, který lékařům usnadní práci s pacienty v přímém ohrožení života.

okresu a podstatnou část Krkonoš. Škola bude klást důraz na kvalitu výuky a otevřenou komunikaci školy s rodiči a veřejností. Navíc bude významně zasahovat také do kulturního i sportovního dění v regionu. Co všechno vaše škola svým studentům nabízí? Především nabízí kompletní nabídku středoškolského vzdělávání od všeobecné gymnaziální přípravy přes odborné vzdělávání s maturitou až po perspektivní učňovský obor. Celý tento systém je pro žáky navíc velmi dobře prostupný. Kromě toho mohou žáci absolvovat široké spektrum aktivit, například zahraniční projekty, volnočasové aktivity, předmětové soutěže a zájmové kroužky nebo sportovní kurzy.

Na konci minulého roku nemocnice otevřela unikátní předsunutou ambulanci Medical Point přímo pod sjezdovkami ve Svatém Petru. Právě Medical Point poskytuje příležitost mladým nebo sportovně orientovaným zdravotníkům, kteří chtějí dělat medicínu v atraktivním horském prostředí „trochu jinak“. Nemocnice Vrchlabí se v posledních letech stala vyhledávaným regionálním zaměstnavatelem, do jehož pracovního kolektivu přechází lékaři i sestry z okolních zařízení, ale i z Prahy. Ruku v ruce s rozvojem nemocnice jde potřeba neustálého rozšiřování zdravotnického týmu. Aktuálně nabízí místa pro lékaře a sestry na interně, dále perioperační sestry a sestřičky na oddělení následné péče. Nabízí rovněž volná místa pro fyzioterapeuty a sanitáře, respektive ošetřovatelky. V hledání nových kolegů nemocnici pomáhá nejen velmi dobrá reputace, atraktivita horského regionu a moderní pracovní prostředí, ale i motivující platové ohodnocení, stejně jako nástupní příspěvky nebo motivační systém pro získávání nových posil přímo zaměstnanci. Nemocnice Vrchlabí 13


NOVINKY Z VRCHLABSKA

Hasiči v Podhůří oslaví 125 let od založení svého sboru Sbor dobrovolných hasičů ve Vrchlabí-Podhůří si v sobotu 15. září připomene 125 let od svého založení. V programu akce bude například spanilá jízda, ukázky pořádkové policie, parní stříkačky, vyproštění osob z vozu nebo hašení vozu. Pořadatelé rovněž připravili výstavu novodobých fotografií z Harty či výstavu starší i nové hasičské techniky. Součástí programu budou i atrakce pro děti jako skákací hrad či malování na obličej. Akce začíná úderem 14. hodiny.

Slečny a mladí pánové vyrazí na taneční parket Polku, valčík, jive a další tance si začnou osvojovat slečny a mladí pánové na Kurzech tance a společenského chování. Série devíti lekcí, tří prodloužených a závěrečného věnečku začne v prostorách vrchlabského Kulturního domu Střelnice v pátek 7. září v 19 hodin. Lekce se budou konat vždy v pátek od 19 hodin. Závěrečný věneček se uskuteční 30. listopadu. Celý kurz opět vede Roman Konopásek se svou partnerkou.

DOBRODRUH

SOUTĚŽ

V sobotu 15. září se ve Vrchlabí uskuteční 3. ročník Food festivalu. Naši soutěžní otázku proto také věnujeme jídlu a ptáme se vás: „Jaké znáte tradiční krkonošské pokrmy? Vyjmenujte alespoň čtyři z nich.“ Odpovědi zasílejte do pátku 21. září 12:00 na adresu jiri@vrchlabinky.cz. Ze správných došlých odpovědí vylosujeme dva výherce, kteří získají poukaz v hodnotě 800 korun na konzumaci v Tankovně U Učíků. Správná odpověď ze srpnových Vrchlabinek byla ukryta pod písmenem D) Lucie Bílá a Věra Martinová. Vylosovanými výherci, kteří vyhráli VIP vstupenku na Krkonošské pivní slavnosti, byli Jan Ječný a Martina Langová.

Klášterní zahradu opanuje Food festival V sobotu 15. září se od 10 hodin v kášterní zahradě ve Vrchlabí uskuteční třetí ročník Food festivalu. Záměrem organizátorů je široké veřejnosti prezentovat jedinečné počiny místních restaurací, kuchařů, pekařů, kavárníků či cukrářů. Akci pro celou rodinu lze pojmout jako piknik, v programu pak nebudou chybět hudební koncerty a na své si přijdou i nejmenší návštěvníci. Vstupné na akci je 60 korun, děti, senioři a osoby s průkazem ZTP zaplatí polovinu. Děti do 6 let mají vstup zdarma.

Svazek Horní Labe poskytne bezplatné poradenství pro Kotlíkové dotace

Připomínka 21. srpna 1968 Několik desítek lidí se sešlo 21. srpna odpoledne na vrchlabském náměstí, aby si připomněli neblahé výročí 50 let od okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Během akce, kterou zorganizovalo sdružení Krkonošská kavárna, vystoupila na pódiu řada místních lidí, kteří se podělili o své názory a vzpomínky na tuto událost. 14

Královéhradecký kraj připravuje novou výzvu do programu Kotlíkové dotace. Příjem žádostí, respektive zápis do elektronického pořadníku žadatelů bude zahájen 19. září v 10 hodin. Žadatelé, kteří se dostanou mezi 950 volných míst, pak mohou od 21. září podat elektronicky řádnou žádost. Systém bude pro tyto žadatele otevřen do 2. října. Svazek obcí Horní Labe poskytuje v rámci Kotlíkové dotace bezplatné poradenské služby v oblasti podmínek, obsahových náležitostí, registrace v elektronickém systému i při vyplňování žádostí. Další informace poskytne Aleš Vaníček na e-mailu manazer@sohl.cz nebo telefonu 724 790 372. (jš)


S dr u ž e n í n e z á v i s l ýc h kan d i d átů p ro ko m u n ál n í vo l by ve Vrch l ab í 5. a 6. ří j n a 2018

VRCHLABÍ je náš domov wwww. zvon- v rchlabi. cz

S dru žení v r ch l a bs kýc h p a t ri o t ů


ARGO-HYTOS

Chceme mladým ukázat, že naše technika je zajímavá Společnost ARGO-HYTOS si v letošním roce připomíná čtvrtstoletí od vstupu svého současného zahraničního vlastníka. Jako tradiční místní zaměstnavatel a výrobce přesné a špičkové techniky se chce v příštím období více otevřít městu Vrchlabí a okolnímu regionu. Produktový manažer Martin Čadan a šéf podnikových financí Michal Rychtr v rozhovoru pro Vrchlabinky přiznávají, jak těžko se v současné době hledají technicky zdatní lidé. Zlepšení situace si slibují od prohloubení spolupráce s učňovskými školami, poskytování pracovních stipendií, ale třeba i od podnikového dne otevřených dveří. JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: ARCHIV FIRMY

Představte na úvod stručně vaši společnost. Čadan: Jsme tradiční český výrobce hydrauliky. Na trhu působíme zhruba šedesát let. Vyrábíme hydraulické systémy a ventily pro mobilní a stacionární hydrauliku. Je potřeba zdůraznit, že se bavíme o hydraulice pro pracovní stroje. Pracujeme tedy na výrobcích, které jsou používány zejména pro stavební a zemědělské stroje a nejsou dodávány do automobilového průmyslu. Jedná se o poměrně přesnou a náročnou strojní výrobu. Zhruba 90 procent z našich tržeb jde z prodeje mimo Česko. Kdo jsou vaši zákazníci? Čadan: Z českých firem jsou to například pily PEGAS-GONDA, traktory Zetor či stavební stroje Ammann. Ze zahraničních bych mohl jmenovat z obdobného segmentu firmy jako Kasto, BOMAG či Fendt. Tam všude je hydraulika z Vrchlabí. Zmínili jste, že jde o poměrně přesnou a náročnou výrobu. Předpokládám, že stejně vysoké nároky máte i na své zaměstnance. 16

Čadan: Jen pro vaši názornost, vyrábíme zařízení s přesností na úrovni jedné tisíciny milimetru. Proto potřebujeme kvalifikované kolegy, kteří jsou vzděláni profesně tak, aby mohli takovéto výrobky s takovou přesností vyrábět. Velice důležité je zdůraznit, že nejsme jen a pouze montážním a výrobním podnikem. Jsme firma, která má všechny segmenty. Máme zde prodej, konstrukci i vývojové laboratoře. Ve vrchlabském podniku pracuje zhruba 40 inženýrských pracovníků s vlastním technologickým centrem. Vše, co vyrábíme, vyvíjíme a konstruujeme tady ve Vrchlabí. Kolik dohromady momentálně zaměstnáváte lidí? Rychtr: Na konci prvního pololetí 2018 jsme měli 750 pracovníků, z toho bylo přibližně 450 výrobních dělníků, včetně 90 agenturních zaměstnanců. Zbývající zaměstnanci působí v oblasti vývoje, prodeje tuzemského a exportního, financí, zásobování, logistiky a IT. Jak se počet zaměstnanců vyvíjel v poslední době? Rychtr: V posledních měsících se měnil velmi. Řekněme, že na konci loňského roku u nás pracovalo 680 zaměstnanců. Z toho je patrné, že za první pololetí tu je nárůst zhruba o 70 osob. Před rokem v tuto dobu jsme měli o sto lidí méně. Co všechno musí lidé, kteří chtějí u vás pracovat, umět? Jakou mají mít například praxi?


Čadan: Tato otázka je velice obecná. Máme tady celou řadu oddělení, a tudíž rozsah požadavků na zaměstnance je poměrně široký a závisí na tom, v jaké části podniku pracují. Rychtr: Aktuální trh práce ve Vrchlabí a jeho okolí je v současné době velice vyčerpaný. Velmi nízká nezaměstnanost tomu nenahrává. V minulosti tu byla učňovská střediska pro konkrétní firmy. Nyní už také skoro nikde nevidíte, aby si firma vychovala vlastní učně a pak je i zaměstnala. To vše přináší současná doba. Chybějí nám například obráběči kovů. U montážních profesí je potřeba zručnost. Ale jak říkal kolega, u každé profese a pracovního zařazení v našem podniku se tyto požadavky liší. Čadan: Vzhledem k tomu, že zde máme vývojové centrum, je zde i velká potřeba inženýrů a specialistů na hydrauliku. Tedy lidí vysokoškolsky vzdělaných, kteří umí vytvořit nový výrobek a následně jej dostat do praxe. Potřebujeme i lidi, kteří se dokážou vyznat v obchodě, mají mezinárodní zkušenosti a mluví světovými jazyky. Potřebujeme lidi, kteří rozumí i podnikovému finančnictví a jsou šikovní v marketingu. Rychtr: I když jsme stoprocentně vlastněni švýcarským holdingem, který má po světě více poboček, můžeme tu být nezávislým podnikem se všemi podskupinami, které se v něm nacházejí. Na druhou stranu, vlastnictví ze strany zahraniční firmy vám ještě více otevírá dveře do světa, že? Čadan: Jednoznačně. My jsme de facto přežili jen díky tomu. V letech 1993 a 1994 nastala krize a trh někdejšího východního bloku zkolaboval. Naše

společnost přitom byla z 99 procent navázána právě na tento trh. Proto nám velice pomohl vstup zahraničního investora do našeho podniku. V současné době z nějakých 65 až 70 procent využíváme právě prodejní síť, kterou má v zahraničí náš vlastník. Bez této struktury a jeho možností bychom mohli náš závod uzavřít. Jinak rádi bychom uvedli, že letos si připomínáme výročí 25 let od doby, kdy ARGO-HYTOS koupil zahraniční vlastník. Kam nejvíce vyvážíte? Rychtr: Pokud se budeme bavit o největších odbytištích, tak zhruba 35 procent našeho obratu míří jen do Německa, 25 procent pak do Ameriky a do Asie. Kolik činí obrat společnosti v absolutních číslech? Rychtr: Naše tržby činí 70 milionů eur, tedy přibližně 1,7 miliardy korun. Meziroční růst v posledním dvouletém období je okolo 20 procent. Kdo je pro vás největší konkurent? Čadan: Naši největší konkurenti pocházejí z Německa, Itálie, ale i ze severní Ameriky. Jak velkou roli v tomto konkurenčním souboji hraje cena vašich výrobků? Čadan: Cena je důležitým faktorem, ale není tím prioritním. Pohybujeme se v segmentu pohledu cena/ kvalita. Nejsme nejlevnější na trhu, ale můžeme si za náš výrobek říci vyšší cenu, protože ho podporujeme dalšími službami, jako je například vysokou a konstantní kvalitou dodávek a systémovými řešeními na míru či aplikačními konzultacemi.


ARGO-HYTOS

Díky tomuto jsou naše výrobky velmi atraktivní také například na asijském trhu, kde domácí výrobci nejsou schopni dosáhnout této kvality. Jaké jsou vztahy vašeho podniku s městem Vrchlabí a jak vidíte vaše včlenění do zdejšího mikroregionu? Čadan: V minulosti jsme spíš byli zaměřeni sami do sebe a na růst podniku. Takoví trošku introverti. Velice rádi bychom změnili naši tvář, protože chceme změnit vnímání a veřejný obraz našeho podniku tady ve Vrchlabí. Trochu více bychom se chtěli svázat s městem, ale i se zdejším regionem. Rádi bychom se otevřeli širší veřejnosti, například prostřednictvím dne otevřených dveří. Rychtr: Mohli bychom například zmínit, že se podílíme na financování vybraných spojů, aby se nejen naši zaměstnanci z lokalit, do nichž spoje dříve zajížděly, a nyní již ne, mohli dostat včas do práce. Čadan: Činnost, v níž bychom chtěli být aktivnější, je i spolupráce s místními školami. Nabízíme dokonce i pracovní stipendia. Potřebujeme si mladé lidi podchytit hned na začátku a ukázat jim, že naše technika je opravdu zajímavá. Není to tak trochu úkol i pro rodiče? Děti po základní škole mnohdy ještě představu nemají. Čadan: To je velice složité. My nežijeme v demokracii, ale v mediokracii. Byli to naši rodiče, kteří vytvořili elitářský systém například v podobě dvoustupňového gymnázia. Tato zařízení vysávají již ze základních škol děti, které jsou na tom po stránce svého IQ lépe, a na základní škole se pak ponechává už jen určitý typ dětí. Druhý pohled je, že my se o názorech na směřování společnosti dozvídáme z médií a pouze od některých lidí. Když se chceme zeptat na technický názor na něco, tak se nezeptáme odborníka, ale zeptáme se třeba herce. Vytvořili jsme si často virtuální obraz společnosti, který negativně hodnotí poctivou práci. Toto se týká také naší oblasti „černého řemesla“ kovoobráběcího průmyslu. Zeptám se trošku kacířsky: Je pro vás Vrchlabí malé? Čadan: V jakém smyslu myslíte? Třeba když říkáte, že působíte v prostředí omezených zdrojů například na trhu práce... Čadan: Ne, nejde o Vrchlabí, že by bylo malé. Naopak, tento region je perfektní v tom, že tady v Krkonoších vyrostlo mnoho podniků takzvané jemné techniky. Pro firmy našeho typu je to ideální. Rychtr: Myslím, že s problémy, které řešíme my – 18

tedy lidi, materiál, stroje – se momentálně potýká spousta firem, protože trh je takový, jaký je. Stále zažívá rozmach a roste. Bylo by potom zajímavé, až přijde krize, která dříve či později přijde, vidět, co ta firma dělá, aby udržela své lidi. Momentálně jde o velice medializovanou záležitost a spousta podniků se potýká se stejnými problémy, jako máme my. Například v tom smyslu, že příjem zakázek převyšuje výrobní možnosti. Čadan: Pokud potřebné síly nejsou k dispozici, vzniká tu velký tlak na lidi, kteří se věnují automatizaci a robotizaci výroby. Což zase není úplně špatně. Celá záležitost má tedy mnoho negativ, ale i nějaká pozitiva. Co děláte pro to, aby se změnilo vnímání vašeho podniku? Tedy toho, aby si lidé uvědomili, že váš podnik dělá výrobky, bez nichž se nic neobejde. Čadan: Je to především o práci personalistů ve spolupráci s marketingem. V této oblasti máme jistě rezervy. Jsme na samém začátku a potřebujeme naši práci vylepšit nejen tím, že budeme sbírat životopisy lidí, kteří by tu měli zaměstnání. Diskutujeme o tom a jsme ve fázi formulování cílů. A jedním z nich by mělo být, aby si každý člověk v Královéhradeckém či Libereckém kraji říkal: „Já bych chtěl pracovat pro ARGO-HYTOS.“ Pracujeme však v prostředí omezených zdrojů. Přesto chceme vytvořit obraz firmy, která je v tomto regionu stabilní, dává lidem zajímavou práci a nabízí jim i profesní a osobnostní rozvoj do budoucna. Máme zavedený systém, že se lidé mohou pohybovat i v rámci struktury firmy z jednoho oddělení na druhé. Dříve než vyhlásíme veřejné výběrové řízení na nějakou pozici, tak to předtím uděláme interně. Profesní růst tu tedy je a je nutné jej podpořit moderními znalostmi personalistiky. Stejně velkou podporu a energii musíme vložit i do samotné prezentace toho, co tady děláme a na co jsme hrdí.


FINANCE

Minimální mzda pod lupou Minimální mzda a její možné zvyšování je tradiční téma, které každoročně během letních prázdnin a na začátku podzimu hýbe Českou republikou. Nic na tom nemění ani skutečnost, že v současné době české hospodářství zažívá zlaté časy, firmy se přetahují o zaměstnance, a proto zvyšují mzdy více než v minulých letech. ZDENĚK KŘÍŽEK, JIŘÍ ŠTEFEK

Existence minimální mzdy a její pravidelné zvyšování má své vyhraněné odpůrce i příznivce. Její odpůrci argumentují negativními dopady na zaměstnanost, hospodaření firem nebo ztrátu jejich konkurenceschopnosti. Příznivci naopak připomínají, že minimální výdělky jsou v České republice natolik nízké, že jejich příjemci se potácejí takřka na hranici příjmové chudoby. Výši minimální mzdy v zemi stanovuje svým nařízením vláda a toto rozhodnutí nepodléhá schválení parlamentem. Výplata minimálních výdělků se stala sama o sobě fenoménem. Veřejně se mluví o tom, že některé firmy vyplácejí svým zaměstnancům část výdělku dle smlouvy (minimální mzda) a další peníze jim dávají takzvaně bokem. Odborníci však v této souvislosti poukazují ještě na jeden nešvar a tím je poskytování minimální mzdy v nesprávné - obvykle menší - výši. Firmám přitom za to hrozí tučné pokuty. Problematiku minimálních mezd a stanovování jejich výše detailně pro Vrchlabinky rozebírá

20

specialista na mzdovou a personální politiku a lektor 1. VOX Zdeněk Křížek. Podle něj je potřeba na úvod definovat dva základní pojmy. 1) Minimální mzda Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracovní činnosti a provedení práce dle § 111 Zákoníku práce. Pro rok 2018 tato částka při obecném rozvržení pracovní doby činí 12.200 korun měsíčně, tedy 73,20 koruny za hodinu. 2) Zaručená mzda Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, jsou navíc chráněni před poskytováním příliš nízkých mezd takzvanou mzdou zaručenou. Vykonávaná práce je odstupňována podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin, přičemž pro každou z nich je stanovena nepodkročitelná, tedy nejnižší úroveň zaručené mzdy. Pro zaměstnavatele tak není závazná jen mzda minimální na úrovni první skupiny prací, ale je třeba


odměňovat zaměstnance na úrovni příslušných skupin mzdy, která je pro zaměstnance zaručená. Pro ilustraci uveďme současnou úpravu minimální zaručené mzdy, kdy každým rokem vláda nařízením upravuje nové částky minimální zaručené mzdy. Pro rok 2018 je to Nařízení vlády 286/2017 Sb. , kdy částky pro jednotlivé skupiny prací činí: Skupina prací: 1 2 3 4 5 6 7 8

Kč za hodinu práce: 73,20 80,80 89,20 98,50 108,80 120,10 132,60 146,40

Kč za měsíc: 12 200 13 500 14 900 16 400 18 100 20 000 22 100 24 400

Při zařazování zaměstnance do jednotlivých skupin prací musí zaměstnavatel především zohlednit svůj požadavek na příslušnou kvalifikaci pro danou pracovní pozici, tedy kritérium, zda pro danou práci je dostačující základní vzdělání, nebo vyučení

v oboru, střední, nebo vysoká škola. Určitým vodítkem je příloha k Nařízení vlády 567/2006 Sb., kde je uveden resortní seznam daných pracovních pozic v přímé úměře na vzdělání. Dalším kritériem pro zařazení zaměstnance do příslušné skupiny prací je složitost, odpovědnost a namáhavost dané pozice. Znamená to, že zaměstnavatel zodpovídá za řádné zařazení zaměstnance do skupin prací. Tuto povinnost však řada zaměstnavatelů přehlíží, obchází či zkrátka ignoruje. „Zaměstnavatelé v mnohých případech nerespektují povinnost zařadit zaměstnance do jednotlivých skupin prací a často zaměstnance odměňují jen na úrovni první skupiny prací. Často také zaměstnance odměňují částkou pod shora uvedenou minimální zaručenou mzdu. Tyto problémy se vyskytují především u obchodně provozních zaměstnanců, ve službách, stavebních firmách, bezpečnostních agenturách a podobně. Upozorňuji, že za porušení Nařízení vlády č. 567 Sb., o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy, se zaměstnavatel vystavuje vysokým pokutám,“ uzavírá Zdeněk Křížek.

21


ODBORÁŘ

Region Krkonoš má velký potenciál, musí se ale rozvíjet JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: JIŘÍ TUREK

Přestože nejvyšší tuzemský odborář Josef Středula úřaduje v Praze, má o dění v Krkonoších a ve Vrchlabí poměrně detailní přehled. V rozhovoru pro Vrchlabinky objasňuje, proč by měla růst minimální mzda a proč je nutné, aby firmy více spolupracovaly s technickými školami. „Krkonoše jako region je dnes velice efektivně ekonomicky barvitý. Mohou se klidně stát oním Českým Švýcarskem, aniž bych toto označení ubíral jiné krásné turistické oblasti v severních Čechách,“ říká. Krkonoše jsou na pomezí České republiky, Polska a potažmo částečně i Německa. Jak jsou na tom zdejší zaměstnanci v porovnání se svými sousedy v této oblasti? Musím přiznat, že v minulosti byl pro mne tento kraj dost neznámý, protože pocházím z jiné části republiky. Když jsem ho - a jmenovitě Vrchlabí před mnoha lety začal poznávat, měl jsem k tomu dva důvody. Turismus však mezi nimi nebyl. Co bylo těmi důvody? Jednalo se konkrétně o kovoprůmysl a budoucího vlastníka Tesly a v druhém případě šlo o závod ŠKODA AUTO, omezování výroby v něm a přechod výroby na převodovky. Takže nyní už mám o zdejším dění poměrně velký přehled. Byl jsem tu opakovaně a s Vrchlabákama jsem i něco prožil. Jak byste tedy náš region charakterizoval? Tento region je zcela specifický. Má pozoruhodnou symbiózu cestovního ruchu i průmyslu, která se 22

tu však vytvářela postupně. Dříve šlo především o silné zastoupení turismu a cestovního ruchu, později se zde začala vytvářet poměrně silná strojírenská základna. Na této rozmanitosti lze stavět. Zdejší lidé jsou nesmírně šikovní. Tento region má velký potenciál, který se ale musí stále dál rozvíjet. A to je výzva pro všechny. Zaměstnance, firmy, ale i další nejen lokální instituce. Letošní léto - stejně jako v posledních letech - děním v zemi opět hýbe debata okolo minimální mzdy. Jaký očekáváte výsledek? Ptám se na to z důvodu, protože se uvádí, že největší podíl těchto nejnižších mezd je vyplácen například ve službách či pohostinství, což ve zdejším regionu není zrovna malý segment. Minimální mzda v Česku v rámci Evropské unie patří mezi nejnižší, přestože se pohybujeme zhruba na 90 procentech ekonomického výkonu Evropské unie. Co nás ale zaráží nejvíce, je skutečnost, že česká minimální mzda - a to především její čistá hodnota - je pod hranicí příjmové chudoby


pro jednotlivce. Samotný fakt, že někdo poctivě odpracuje celý měsíční fond pracovní doby, a přesto je považován ze samotné definice za chudého, považujeme za extrémně špatný. Zajímavé pro mě bylo slyšet například německou kancléřku Angelu Merkelovou, která uvedla, že v Německu není cílem mít takové profese, kde je tak nízká mzda. Jenom pro úplnost dodávám, že minimální hodinová mzda v Německu je 9 eur (232 Kč). Myslím, že něco podobného by mohlo být inspirací i pro nás. Na druhou stranu je veřejným tajemstvím, že některé firmy dají svým lidem minimální mzdu a zbytek jim dají bokem na ruku. Jistě. Vím, že se o tom mnohde spekuluje. Ale já si pak kladu otázku, jak je možné, že někdo někomu může dát černé peníze. Jak je možné, že někdo může porušovat zákon? Vždyť je to dokonce pod trestní sazbou. Vedle toho pak vypadávají nemalé prostředky ze systému, a to jak daňového, tak i ve výběru pojistného. Proto my jako odbory stojíme na straně elektronické evidence tržeb, protože je to jeden z mála způsobů, kterým lze kontrolovat a dohlédnout na to, aby se všechny tržby poctivě zdaňovaly. Paradoxně čím je vyšší minimální mzda, tím se snižuje podíl černých mezd. Ještě zpět k vašemu příměru s kancléřkou Merkelovou. Pokud bychom se měli držet jejího kréda, tak potom by zde musela skončit řada podniků v pohostinství či ve službách. To by byla pro zdejší region docela nepříjemná rána... Pozor, to není o zrušení takových profesí. Kancléřka Merkelová říká, že by tyto podniky neměly nabízet tak nízkou mzdu a že by měly mít garantovanou takovou mzdu, aby umožnila důstojný život. My bychom si tady měli říct, že to není o vymýcení těchto profesí, ale vymýcení toho, že jejich mzda je tak nízká, že nedostačuje ke slušnému životu. Protože člověk, který má takto nízkou mzdu, si potom zrovna může jít pro sociální dávky. Vlastně to pak v důsledku znamená, že on takto dotuje podnikatele z prostředků, na které se ostatní skládají. Odpůrci minimální mzdy a jejího růstu z řad podniků však často oponují, že si nemohou dovolit více přidat, protože to je pro ně ekonomicky neúnosné, jelikož platí mimo jiné i vysoké odvody na pojistné... To už se pak ale dostáváme k diskusi o samotné podstatě podnikatelského záměru. Tam už je pak chyba přímo v něm. Není přece možné, aby

zaměstnanec platil svému zaměstnavateli jeho podnikatelský záměr. Nechceme přece být chudou ekonomikou, v níž lidé nemají peníze, nic nekupují a nic nespotřebovávají. Tudy cesta nevede. Ve Vrchlabí naopak sídlí i závod ŠKODA AUTO, kde jsou mzdy výrazně nad průměrem regionu i celé České republiky. Přesto každoročně svádí odbory s vedením podniku boj o jejich další růst. Podnik vykazuje výtečné výsledky z pohledu prodejů, tržeb i zisku, což je jistě pádný důvod pro další růst výdělků. Na druhou stranu pak podnik hrozí přesunutím výroby a řada místních lidí brblá a nazývá zaměstnance Škodovky „nenažranci“, kteří stále nemají dost. Jak hodnotíte tuto situaci vy? Privatizace ŠKODA AUTO je fenomén sám o sobě. Druhou věcí je skutečnost, že z auta, které všichni známe a máme ho rádi, se stalo top auto. Auto světové třídy. Přesto je potřeba zmínit, že i přes vysoké výdělky se ŠKODA AUTO až nyní dostala na úroveň německé minimální mzdy. Výsledky podniku jsou excelentní, proto si myslím, že platy v podniku by mohly být ještě vyšší. Na druhou stranu si myslím, že výdělky v tomto podniku výrazně pomáhají celému regionu. Jeho zaměstnanci si za svou poctivou práci mohou dovolit kupovat různé věci, chodit za kulturou, do restaurací a podobně. A právě peníze, které utrácejí, to je ona krev ekonomiky. Závěrem bych chtěl ve věci ŠKODA AUTO ve Vrchlabí zmínit ještě jednu rovinou. Jakou? Jsem rád, že město Vrchlabí v čele s panem starostou Sobotkou udělalo v minulosti kus práce a umožnilo, že se část někdejšího sportovního vyžití ve Vrchlabí přesunula do jiné části města, a společnost ŠKODA AUTO tak mohla dál růst. Samozřejmě že vše má dopad i na kvalitu a hustotu zdejší dopravy. Věříme proto, že dojde k dobudování potřebných komunikací včetně dálnice D11, které jednak regionu ulehčí, ale výrazně zlepší přepravu vyrobených produktů. V posledních dnech jsem vedl rozhovory s řadou vrchlabských zaměstnavatelů. V jejich odpovědích se jako červená nit prolínal důraz na „vzkaz“ lidem, že práce v továrně není v dnešní době nic špatného či podřadného. Přesto mají tyto a další podniky nouzi o kvalitní a vzdělané zaměstnance z technických škol, kterým by mohli nabídnout solidní práci i perspektivu. Kde podle vás spočívá budoucnost české ekonomiky? Je to v návratu k technice, nebo kombi23


ODBORÁŘ

naci více oborů, v našem případě například i s cestovním ruchem? České hospodářství nesmí být monokulturní, protože by tu jednou mohl nastat problém. Já si však nemyslím, že česká ekonomika je monokulturní. Někdo se čas od času o takové tvrzení pokouší, ale je to velmi nebezpečná fikce. Často tu zaznívá názor, že Česká republika je zemí montoven. Ale to může říci pouze ten, který ty firmy nikdy neviděl. Naopak kdo ano, tak už si takové pojmenování nedovolí. Nicméně když měli či mají manažeři takových podniků řeči o tom, že nemohou sehnat lidi, tak se jich ptám: „Vážení manažeři, kdo z vás poslal či pošle své dítě do učebního oboru s maturitou?“ A je ticho. Pokračuji tedy: „Proč to neuděláte? Zřejmě proto, že se bojíte, že váš potomek nebude mít dostatečné prostředky pro život.“ Takže začít by se mělo asi tam. Zkrátka lidé už moc dobře vědí, že nabízená odměna za jejich práci bude nízká. Druhou věcí, a tou bychom se měli inspirovat v Německu či Rakousku, je duální systém vzdělávání.

O co přesně jde? To není jen o tom, že jsou firmy zapojeny do vzdělávání mládeže. Jde také o to, že onen mladý student, který v daném duálním vzdělávacím systému začne u firmy pracovat, už dostane za svou práci odměnu. Například v Německu mají studenti třetího ročníku takových škol mzdu 1600 euro. To je více, než je naše průměrná mzda. Přitom i pro zaměstnavatele to je cenné. Mladý člověk už pracuje na technologiích a je de facto zaměstnancem firmy. Po studiu už do zaměstnání přichází s roky praxe. Zmínil jste německý příklad. Ale řada českých firem přece německého či rakouského vlastníka má. Proč se tedy to, co popisujete, zde neděje? Mluvil jsem o tom s řadou majitelů podniků. Oni už aktivitu v dané věci projevovali, psali dopisy a apelovali na vládu, aby zavedla či podpořila tento duální systém. Ale nebylo je zřejmě dostatečně slyšet. Je však potřeba připomenout, že Česká republika obdobný duální systém měla. Zhruba do roku 1991. Pak byl systém vzdělávání odpojen od firem. Od té doby proběhla první generace a ukázalo se, jaký je to velký problém. Teď však nejde rychle zařídit, aby se za jeden rok všechno vrátilo. Je ale potřeba, aby tlak firem na ministerstvo školství a potažmo na vládu byl silný a nepolevoval. Na úvod jste zmínil, že Vrchlabí a region Vrchlabska jste již měl možnost poznat. Co podle vás může být pro něj do budoucna největší hrozbou? Tím, jak je svět barvitý, nelze ukázat na jeden jediný fenomén. Přesto lze říci, že už i situaci na Vrchlabsku ovlivňují světové trhy. Uvedu příklad. Pokud by se ještě více prohloubila obchodní válka mezi USA a EU v oblasti automobilového průmyslu, tak by tam mohly být důsledky, protože toto je věc nesmírně vážná. Další věcí je oblast cestovního ruchu, kde je potřeba soustavné a cílené snahy o zlepšování a zkvalitňování služeb. Ubytovací zařízení a další subjekty v cestovním ruchu by měly spolupracovat, a ne řešit vše každý sám. Lidé, kteří cestují za odpočinkem, mají rádi služby komplexní a ta komplexnost služeb jim musí být nabízena. Cestovnímu ruchu v České republice pomohla i bezpečnost v zemi. Kdyby se zhoršila, negativně by to zasáhlo i tento segment. Krkonoše jako region je dnes efektivně ekonomicky barvitý. Mohou se klidně stát oním Českým Švýcarskem, aniž bych toto označení ubíral jiné krásné turistické oblasti v severních Čechách. Přeji mu vše nejlepší do budoucnosti a budu se těšit na další návštěvu zde. 24


FOTOOHLÉDNUTÍ

21. Krkonošské pivní slavnosti

Foto: Jan Bartoš


– 20:00 0 0 4:

1

15.září 2018

v Areálu Žireč

Bylinkobraní Odpolední festival bylinek PŘijmětE SRDEčNé POZvÁNí Na mimořádNou akci v areálu Žireč při domovu Sv. JoSefa pro NemocNé roztroušeNou Sklerózou

PROGRAM DNE

Olympic

KAPELY Yanoir | folk-rock Hradec králové Napohodu | folk Jaroměř WORKSHOPY A PŘEDNÁŠKY · ByliNky v kuchyNi i domácí lékárNičce

· PRODEjNí tRhy

· Staňte Se architektem Své ByliNkové zahrádky

· Živá hudba

· taJemStví přírodNí ByliNkové koSmetiky

· WORkshOPy

KOmENtOvANé PROHlíDKY AREÁlu ŽiREč

· KulinářsKé speciality

vERNiSÁŽ fOtOgRAfií mARtiNY luňÁKOvé

· barmansKá show

www.AREAlZiREc.cz ŽIREČ

PRAHA

Areál Žireč Žireč 1, 544 04 dvůr králové nad labem +420 731 144 897 +420 491 610 569 info@arealzirec.cz www.arealzirec.cz

BOHAtý DOPROvODNý PROgRAm PRO Děti Partnerem Programu je centrum ZElENÁ lOuKA.

proJekt oBlaStNí charity červeNý koStelec Na podporu domova Sv. JoSefa. pomáháme NemocNým roztroušeNou Sklerózou Žít SmySluplNý Život. POmÁHEjtE S NÁmi.

#arealzirec

27


HISTORIE VOLEB

Jak se volilo v minulosti... Ve dnech 5. a 6. října se uskuteční volby do zastupitelstva města Vrchlabí. O přízeň voličů se budou ucházet tři uskupení: Volba pro město, VRCHLABÍ DO TOHO a ZVON. Na následujících stránkách se ale přesuneme proti proudu času a připomeneme si, jak vypadaly volební lístky nebo prezentace volebních výsledků v minulosti. Přinášíme vám i snímky s podobiznami vybraných mužů, kteří stáli v čele města. Za poskytnutí archivních materiálů redakce Vrchlabinek děkuje historikovi Pavlu Zahradníkovi ze Státního okresního archivu v Trutnově.

Gustav Brath, první starosta Vrchlabí zvolený po 1. světové válce

Josef Möhwald, místostarosta z doby první republiky


Takto vypadal hlasovací lístek pro první komunální volby ve Vrchlabí po pádu komunismu.

Vaše příležitost - Náš úspěch

• NÁKUPČÍ • PROJEKTOVÝ LOGISTIK • VEDOUCÍ PLÁNOVÁNÍ MATERIÁLU • OBRÁBĚČ • KONTROLOR

Kontaktujte nás: tel.: +420 499 403 111 email: jobs.cz@argo-hytos.com

www.argo-hytos.com

ARGO-HYTOS s.r.o. · Dělnická 1306 · Vrchlabí · 54315 · Česká republika · Tel.: +420 499 403 111 · info.cz@argo-hytos.com


HISTORIE VOLEB

Kandidátky ve Vrchlabí z června 1938. Nejpočetnější z nich postavila strana Konrada Henleina.

499 423 793 737 767 767 vrchlabi@rkevropa.cz


HISTORIE VOLEB

Po sečtení hlasů v obecních volbách v červnu 1938 byl výsledek oznámen touto úřední vyhláškou.


KAM ZA SPORTEM

Tenisový areál i golfový trenažér jsou v provozu po celý rok Příznivci tenisu z Vrchlabí a okolí se mohou za míčkem a s raketou v ruce prohánět ve zdejším tenisovém areálu po celý rok.

2017 zde funguje nový špičkový simulátor FSG S8 od společnosti Full Swing Golf ze San Diega, která se vývojem simulátorů zabývá již dvě desetiletí.

Moderní tenisový areál Tenis&Golf Vrchlabí u rybníka Vejsplachy nabízí tři klasické antukové kurty a dva dvorce s umělým povrchem Euro Clay pro letní tenisovou sezónu v období od května do října. V zimním období jsou pak k dispozici dva kurty s umělým povrchem kryté vytápěnou nafukovací halou. Součástí nabídky celého areálu jsou i moderně vybavené šatny a příjemné prostředí café baru s komfortním gastronomickým zázemím.

Simulátor sice nemůže nahradit venkovní hřiště, nabízí však možnost plnohodnotného tréninku a hry nezávisle na denní době či rozmarech počasí. Golf na simulátoru je nezbytným tréninkovým doplňkem díky analyzátoru golfového švihu, přesnému zobrazení letu míčku i zpětné vazbě na předchozí hru a trénink. Na tomto simulátoru lze uskutečnit také turnaje, které nabízejí neopakovatelnou atmosféru, společenskou zábavu a jsou příjemnou hráčskou záležitostí. Hráči se při těchto turnajích mohou průběžně občerstvovat, debatovat a dle potřeb odpočívat. Jelikož se při hře nepřechází mezi jamkami, hra je rychlejší a má spád. Přijďte si to vyzkoušet!

Tenisové tábory i trénink dětí Tenisový areál není určen pouze pro komerční využití ze strany široké sportovní veřejnosti. Jeho nový provozovatel s ním má i velké plány na výchovu tenisové mládeže. Proto průběžně organizuje nábor dětí předškolního i školního věku, pořádá tenisové tábory a zajišťuje celoroční tréninkovou péči pod vedením zkušených tenisových lektorů. Celá koncepce výchovy malých tenistů je směřována nejen k výchově talentů, kteří budou jednou hrát mistrovská utkání a účastnit se tenisových turnajů zařazených do kalendáře tenisového svazu, ale i k výuce malých chlapců a dívek, kteří se jen chtějí naučit hrát tenis. Golfový trenažér Chcete si během celého roku vyzkoušet i své golfové dovednosti? Beze všeho! Zpestřením nabídky sportovního vyžití je instalovaný indoor golfový trenažér, který lze využít po celý rok. Od roku

Relax a služby gastronomie Tenisový areál nepřináší jen sportovní vyžití, ale i zázemí pro relax a společenské akce. Areál nabízí možnost příjemného posezení v café baru s krbem i na venkovní letní terase. Díky profesionálnímu gastronomickému zázemí zde lze uspořádat rodinné, firemní nebo sportovní akce s nabídkou teplých a studených jídel, nápojů a vín. Tenisový areál se nachází v klidné části města Vrchlabí a je výborně dostupný autem. V rámci areálu je samozřejmostí možnost bezplatného parkování. Chcete-li si aktivně odpočinout, zasportovat si a strávit svůj volný čas v příjemném prostředí, navštivte areál Tenis&Golf Vrchlabí. komerční sdělení

33


FINANCE

Jaké jsou odměny zvolených komunálních politiků? Ve Vrchlabí se v končícím volebním období na rozhodování podílelo městské zastupitelstvo složené z 21 členů. Rada města, která získala důvěru tohoto zastupitelstva, se skládala ze 7 členů. Členem této sedmičlenné rady města byl starosta města a dva místostarostové. Za výkon svých funkcí jsou tito komunální politici placeni z rozpočtu města. JIŘÍ ŠTEFEK

Podle informací, které Vrchlabinkám poskytl tajemník Městského úřadu ve Vrchlabí Pavel Řehák, je odměna starosty a místostarostů města, kteří jsou pro výkon funkce uvolněni, dána Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. Pro město velikosti Vrchlabí je tímto nařízením stanoven měsíční plat starosty od 1. ledna 2018 ve výši 66 647 korun, pro místostarosty pak 58 650 korun. O výši odměn neuvolněným členům rady města a zastupitelstva (tedy v případě Vrchlabí všech ostatních mimo uvolněného starosty a místostarosty) rozhoduje zastupitelstvo města, vláda ve svém nařízení stanovuje pouze maximální měsíční výši této odměny. Podle informací od tajemníka úřadu Pavla Řeháka bylo na ustavujícím zasedání městského zastupitelstva v roce 2014 schváleno, že výše odměn radním bude podle tehdy platného znění Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, činit 2207 korun měsíčně. Na tomtéž zasedání bylo rovněž rozhodnuto, že řadoví zastupitelé města žádnou odměnu za výkon své funkce dostávat nebudou. Od 1. ledna 2018 byly rozhodnutím zastupitelstva města Vrchlabí v návaznosti na změny legislativy (které upravily výši koeficientů, a tudíž přímo i platy starosty a místostarostů) schváleny nové výše odměn pro radní i zastupitele, a sice ve výši 6000 korun pro člena rady města a 1000 korun pro člena zastupitelstva. Finanční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města a rady města jsou dle zákona poskytovány za výkon funkce, jejich výplata není nijak vázána na to, zda v uvedeném měsíci zastupitel34

UVOLNĚNÍ A NEUVOLNĚNÍ Výši platů starostů, radních a zastupitelů kromě lidnatosti města či obce ovlivňuje i fakt, zda jsou pro výkon své funkce tzv. „uvolněni“, či „neuvolněni“. Tedy, zda je to jejich hlavní práce, či jen činnost na částečný úvazek, při které pracují ještě někde jinde. Například v malé obci do 300 stálých obyvatel činí dle platného vládního nařízení plat uvolněného starosty 36 499 korun. Kdyby ale byl dle rozhodnutí zastupitelstva starostou neuvolněným, jeho maximální měsíční plat by činil 21 899 korun. S rostoucím počtem obyvatel obce či města s trvalým pobytem na jeho území se i zvyšuje koeficient, jehož pomocí se odměny navyšují. Například ve městě, ve kterém žije 3001 až 5000 obyvatel, činí odměna uvolněného starosty již 56 318 korun (neuvolněného maximálně 33 791 korun), plat uvolněného místostarosty 49 560 korun (neuvolněného maximálně 30 412 korun). Obdobné koeficienty se používají pro odměny radních a zastupitelů. Pokud jsou tito členové zastupitelstva neuvolnění, rozhoduje o výši jejich měsíčních odměn svým hlasováním zastupitelstvo. Vláda ve svém nařízení stanovuje jen maximální výši odměny. Například u řadových neuvolněných zastupitelů v obcích do 300 obyvatel to je 1095 korun, v obcích od 301 do 600 obyvatel pak 1230 korun a například u měst od 3001 do 5000 obyvatel tato částka činí 1690 korun měsíčně.

stvo zasedalo, ani na to, zda se zasedání zúčastnili. Celkové náklady (tedy včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění) na odměny členům zastupitelstva města Vrchlabí za rok 2017 činily 2 802 130 korun. V Trutnově je situace mírně odlišná, protože tamní starosta je z rozhodnutí zastupitelstva neuvolněný. Na základě toho se podle tajemníka městského úřadu v Trutnově Jana Seidela snížily i náklady města na starostův plat, který tak činí 43 646 korun měsíčně. Dva místostarostové Trutnova jsou však uvolněni a měsíčně tak na základě ministerské tabulky pobírají 64 013 korun.


Dětský pacient ! u o n i d r h m í š a n je

Do našeho týmu přijmeme

lékaře/lékařku pediatra, náborový příspěvek 150.000 Kč.

Poskytujeme byt nebo příspěvek na dopravu a další benefity. Rádi se s Vámi osobně setkáme a podáme podrobnější informace. Kontakt: Personální oddělení lázní email: nela.ourednikova@janskelazne.com sona.micankova@janskelazne.com mobil: 770 138 678, 739 421 992 Ostatní volné pracovní pozice naleznete na www.janskelazne.com v sekci Kariéra. 35


Profile for Zbynek Kacer

Vrchlabinky - magazín září 2018  

Vrchlabinky - magazín září 2018  

Advertisement