Page 1

HYNEK ŠNAJDAR SOUKROMÁ REALITA

kulturně-společenský magazín |říjen 2010 | vydává

| zdarma


OBSAH | EDITORIAL

STRANY 4 - 5

STRANY 6 - 7

STRANY 12 - 13

STRANY 16 - 17

STRANA 23

STRANA 30

ZPOVĚĎ: HYNEK ŠNAJDAR

INTERVIEW: JIŘÍ GRUS

BASKETBAL

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ UFFA

ROZHOVOR: KAROLÍNA KALAŠOVÁ

ZE ZBÍREK MUZE PODKRKONOŠÍ

EDITORIAL: Kolega Hynek Šnajdar má v Trutnově výstavu koláží. Zajdeme na vernisáž!, zaznělo v redakci. Musím přiznat, že k mému zděšení. Koláže totiž patří k mé nejméně oblíbené části výtvarného umění. Zjednodušeně řečeno: přímo je nesnáším. Když někdo fotí, proč ne? Když někdo maluje, paráda! Ale aby si někdo vzal nůžky a z několika cárů papíru slepil cokoliv, to považuji za blbost. Na vernisáž jsem nakonec šel spíš ze slušnosti. Pro jistotu jsem sebou vzal manželku. Až budu potřebovat

obhájce mého tvrzení, že koláže jsou nudné, určitě mi píchne. Přepočítal jsem se. Jako první mi nadšeně hlásila: To je paráda! To mě zarazilo. A přimělo podívat se na Hynkovy koláže zblízka. Ne nic hezkého tam nevidím … snad jen tady, jak je ten motýl, to je pěkné … nebo tady ta technická koláž je zajímavá … a tady ten sborník je velmi vydařený … sakra, kam na ty fajn nápady chodí? Více se dočtete v rozhovoru na stranách 4 a 5.

Pavel Cajthaml

Vydavatel: XANTIPA AGENCY s.r.o, IČ: 25947940, MK ČR E 19626. Adresa: Trutnovinky, Buhlarská 66, Trutnov, e-mail: redakce@trutnovinky.cz, www.trutnovinky.cz Obchod, inzerce: Rudolf Korbelář, tel: 499 941 941, 604 146 620, e-mail: ruda@xantipa.in, obchod@ xantipa.eu, Redakce: Pavel Cajthaml, tel: 733 510 071, Hynek Šnajdar, tel: 734 457 697, Zbyněk Kačer, tel: 731 175 558. Grafika: Petr Novák, Korektury: Barbora Peterová, Distribuce: Česká pošta a.s. a vybraná distribuční místa, Tisk: Tiskárna Voborník, K. Čapka 868, Hostinné, Sazba: XANTIPA AGENCY s.r.o., Koláž na titulce: Hynek Šnajdar

3


4

ZPOVĚĎ: HYNEK ŠNAJDAR

MOJE SOUKROMÁ REALITA JE VÝSLEDKEM MÉ IMAGINACE UŽ VÍCE NEŽ ROK JE ČLENEM REDAKCE TRUTNOVINEK HYNEK ŠNAJDAR (49) Z ČESKÉ SKALICE. NENÍ JEN NOVINÁŘ, ALE PĚTADVACET LET DRŽÍ TAKÉ V RUKOU NŮŽKY A S POMOCÍ LEPIDLA HERKULES TVOŘÍ KOLÁŽE. JEHO VÝSTAVU SOUKROMÁ REALITA MOHOU AŽ DO 22. ŘÍJNA VIDĚT NÁVŠTĚVNÍCI GALERIE DRAČÍ ULIČKA GYMNÁZIA TRUTNOV. „CHCI VYTVÁŘET ILUZI JAKOBY TO BYLO SKUTEČNÉ,“ ŘÍKÁ AUTOR. TVOJE PRÁCE JSOU TECHNICKY PRECIZNÍ A VÝTVARNÉ. PODĚDIL JSI TALENT PO NĚKOM Z PŘEDKŮ? Neřekl bych, že mám nějaký výrazný výtvarný talent. Ve škole jsem byl v tomto směru docela průměrný. Mezi předky, pokud je mi známo, žádní výtvarníci nejsou a nikdo k výtvarnému umění netíhnul. Neměli jsme doma ani knížky o umění, nechodili jsme na výstavy. Koláž, jak ji vnímám, je vhodnou technikou pro nemalíře, a to jsem já. Estetika mě nezajímá, zajímá mě imaginativní účinek výsledku. CO BYLO INICIAČNÍM MOMENTEM PRO TVOJI BUDOUCÍ TVORBU? Kolem dvaceti let mě úplně pohltil surrealismus. Vzpomínám, jak jsem se náhodně dostal k revue Světová literatura z roku 1967, kde vycházely Surrealistické defenestrace. Bylo to zjevení, velké překvapení. Doba byla temná, nedala se sehnat žádná literatura. Bydlel jsem na Valašsku a surrealismus nikoho nezajímal. Napnul jsem všechny síly a čas od času se mi něco dostalo do ruky, jako například Manifest surrealismu od André Bretona z roku 1924. Iniciačním momentem byl tedy surrealismus, ale ani ne tak pro tvorbu koláží, jako pro můj další vývoj. Ta svoboda, které toto hnutí nabízelo, byla v době nesvobody neskutečným zázrakem. TEHDY JSI VZAL POPRVÉ DO RUKY NŮŽKY? Něco mně říkalo, že bych to mohl zkusit. Hlavu jsem měl plnou fantazií, vůbec jsem už nevnímal ty blbosti

kolem. Moje první koláž, která se jmenuje V zámku a v podzámčí, vznikla v roce 1985. Tehdy mě ohromily koláže v jakémsi cizím časopisu. Až později jsem zjistil, že jejich autorem je německo – francouzský dadaista a surrealista Max Ernst. Po tomto zážitku už byl pouhý krok k tomu, abych vzal do rukou nůžky, lepidlo a vrhl se na papír. První koláže byly striktně černobílé, tehdy jsem se barevným obrázkům programově vyhýbal. To už je ale minulost. Výstřižky přibývají, některé leží v krabici od bot měsíce i roky, než na ně dojde ve vhodnou chvíli řada. KOLÁŽÍ JSI UŽ UDĚLAL STOVKY. CO JE JEJICH POHONEM? Je to více faktorů najednou. Tím nezbytným pohonem jsou však humor, sny, erotika, čím dál tím více různé náhodné sestavy předmětů v realitě. Nic nevylučuju, vše přijímám. Do mých lepenic se cokoliv vkrádá bezděčně, neprvoplánově a tak trochu zadními dveřmi. Primárním faktorem jsou krátká spojení a jiskření mezi prvky. U mě je tomu tak proto, aby výsledek byl věrným obrazem mých soukromých realit, jež vznikají náhodou a někdy s dávkou štěstí. Výtvarný efekt nebo estetické mámení jsou mi lhostejné. TVOŘÍŠ S NĚJAKÝM PŘEDEM STANOVENÝM ZÁMĚREM? Málokdy vytvářím koláže s nějakým předem stanoveným záměrem. Kromě hry a momen-


5 tů překvapení, o které není nikdy nouze, je tu příběh, jenž bez varování vzniká. Čas od času totiž právě příběh, sen či cokoliv jiného se do mysli vkrádá ještě předtím, než vezmu do rukou nůžky. Teprve potom, když je mám v jedné ruce a v druhé lepidlo nastává kouzelné dobrodružství, nová skutečnost. V TVÝCH DÍLECH SE OBJEVUJÍ ROZMANITÉ PRVKY Z ROSTLINNÉ I ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠE, ANATOMICKÉ I TECHNICKÉ DETAILY. KDE SE VZALA TA LÁSKA K TECHNICE? Jsem zakuklený strojař. Jinak ale musím upozornit, že těm strojům a nástrojům, celé té strojírenské technologii, jejíž prvky nebo celky se v kolážích dost často objevují, vůbec nerozumím. Ten princip mi uniká. Ani nevím, co mě na tom tak fascinuje. Už ve škole to pro mě byla záhada a je to záhada i teď. Ty stroje, nástroje, šrouby, táhla a vačky jsou fantastické a kolážím dávají nečekané a překvapivé nové souvislosti. PTAJÍ SE TĚ LIDÉ, CO CHCEŠ SVÝMI PRACEMI SDĚLIT? Občas k tomu mají někteří sklony a to či ono by rádi vysvětlili. Mě ale uspokojuje divák, který není zaskočený nebo dokonce šokovaný, ale je

vyprovokovaný k tomu, aby sám hledal vysvětlení. To je myslím ta pravá cesta. JAKÉ OTÁZKY TI ÚČASTNÍCI VERNISÁŽÍ ČASTO KLADOU? Lidi mají dojem, že musím mít k vystřihování koláží úplnou laboratoř s mnoha technickými pomůckami. To je ale omyl. Abych těm otázkám už učinil přítrž, tak to jednou provždy vysvětlím. Nejdražší položkou jsou kadeřnické nůžky značky Solingen, které stály asi 1600 korun. Pak mám menší nůžky koupené za pár korun v papírnictví. Tam pořizuju běžně i odlamovací nože, štětce a oblíbené lepidlo Herkules. Až ho přestanou vyrábět, tak s kolážemi končím. Samozřejmě si ještě předtím udělám nějakou zásobu. EXISTUJE DEFINICE KOLÁŽE? Lidi mají rádi definice čehokoliv, aby se v chaosu života zorientovali. Když je pak slyší, tak mám dojem, že jsou ještě zmatenější než předtím. Koláž je všude. Doma, na ulici, v bytě, prostě všude. Koláž dobře odpovídá výroku spisovatele Milana Kundery: „Imaginace, která ustavičně smazává hranici mezi pravděpodobným a nepravděpodobným, vážným a nevážným.“ Zbyněk Kalivoda

inzerce

ČÍNŠTINA ČEŠTINA PRO CIZINCE

Foto: Miloš Šálek


6

V UFFU TO ŽILO. NA DNI O PĚT TISÍC LIDÍ, PLNO MĚL ŽB

HLAVNÍ SÁL UFFA PŘI DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 25. ZÁŘÍ

ČESKO - FRANCOUZSKÁ DECALÁG PŘI OFICIÁLNÍM ÚVODU, 24. ZÁŘÍ

KAVÁRNA HORN PŘI DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 25. ZÁŘÍ

GALERIE S VÝSTAVOU (LABYRINTEM) OD BRATŘÍ FORMANŮ, 25. ZÁŘÍ

STAROSTA IVAN ADAMEC PŘI PROSLOVU, 24. ZÁŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZAKONČIL OHŇOSTROJ, 25. ZÁŘÍ


OTEVŘENÝCH DVEŘÍ BYLO BIRKA I PRODANÁ NEVĚSTA

GES

7

BUBENICKÁ KAPELA TAM TAM BATUCADA PŘED UFFEM, 25. ZÁŘÍ

RAUT NA PÓDIU PŘI SLAVNOSTNÍM ÚVODU, 24. ZÁŘÍ

PRODANÁ NEVĚSTA V PODÁNÍ YPSILONKY, 26. ZÁŘÍ FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

KONCERT MIRO ŽBIRKY, 25. ZÁŘÍ

MODERÁTOR ÚVODNÍHO VEČERA JAROSLAV DUŠEK, 24. ZÁŘÍ


8

VÝSTAVY V TRUTNOVĚ VÁCLAV STRATIL: AUTOPORTRÉTY

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

Do 10. října je v hlavních prostorách Galerie města Trutnova přístupná výstava prací Václava Stratila. Ne všechna díla jsou prvoplánově autoportréty. Kresby a malby, na nichž je Stratilova podoba pojmenována explicitně, doplňují také díla, v nichž jeho osobu či některé alter ego můžeme dešifrovat nebo volně dosadit. Expozice je přístupná denně kromě pondělí.

PODKRKONOŠŠTÍ VÝTVARNÍCI: BEST OF ...

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

Výstava bude zahájena 20. října v 17 hodin. Představí se členové Spolku podkrkonošských výtvarníků. Vystaven bude výběr toho nejlepšího z dvacetileté tvorby více než dvou desítek současných členů známého trutnovského spolku. Zhlédnout ji můžete až do 20. listopadu.

KVĚTY HOR

PŘÍZEMÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU Ve výstavních prostorách Nové radnice trvá až do 29. října expozice velehorských fotografií jednoho z našich nejznámějších horolezců, letošního osmdesátníka Jana Červinky.

NAUČNÁ VÝSTAVA O PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE 1866

MUZEUM PODKRKONOŠÍ TRUTNOV

Na desítce velkoformátových panelů jsou válečné události a politický vývoj v Evropě v roce 1866, s důvody vítězství Pruska, s nočními boji u Podolí a Svijan, bitvou u Jičína, s průběhem války v Kamenné Hoře nebo s využitím železnice ve válce (bitva u Trutnova). Výstava je přístupná denně kromě pondělí, do neděle 10. října.

TRUTNOV I JEHO NESKUTEČNOSTI

(VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB MILOŠE TRÝZNY) MUZEUM PODKRKONOŠÍ TRUTNOV Průřez tvorbou trutnovského výtvarníka Miloše Trýzny zachycující skutečnou i neskutečnou tvář města. Autor představí také podoby Trutnova, jak je zná jen jeho fantazie. Výstava je věnována památce manželky autora Lidmily Trýznové, která tragicky zahynula 10. srpna 2010. Vernisáž bude ve čtvrtek 7. října v 17 hodin, výstava potrvá do neděle 14. listopadu.


9 JAK JSEM BRODIL OSMITISÍCOVKY GALERIE HIPPO FOTO TRUTNOV

Horolezec Jaroslav Bartoš představuje především snímky z expedice, kterou absolvoval letos v létě v Himalájích. Během ní zdolal 8047 metrů vysokou horu Broad Peak, naopak mu nevyšel jeho útok na „Horu hor“, jak se přezdívá K2. Expozice potrvá do 31. října.

VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ A KOLEJIŠŤ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA R. FRIMLA TRUTNOV

Tradiční expozice železničních modelářů se letos koná na netradičním místě - ve školní tělocvičně na Červeném kopci. K vidění budou kolejiště a vláčky modelářů z Trutnova, Jičína, Chocně a Peček, přijedou rovněž jejich němečtí, rakouští a maďarští kolegové. Klub domácích modelářů, který letos slaví let, představí průřez tvorbou všech jeho členů. Výstava bude přístupná od úterý 26. do neděle 31. října. inzerce

Trutnov, Bulharská 139, tel.: 499 812 561, 777 212 561


PROGRAMY KIN

10

1. až 3. 10. 19:00 5. a 6. 10. 19:00 7. 10. 19:00 8. až 10. 10. 18:00 12. a 13. 10. 19:00 14. 10. 19:00 15. až 17. 10. 19:00 19. a 20. 10. 19:00 21. 10. 19:00 22. až 24. 10. 19:00 26. a 27. 10. 19:00 28. 10. 19:00 29. až 31. 10. 16:30 29. až 31. 10. 19:00

BEZ SOUCITU AGORA UŽÍVEJ SI, CO TO JDE ČARODĚJŮV UČEŇ 22 VÝSTŘELŮ VEJDI DO PRÁZDNA MACHŘI SALT A SINGLE MAN DOSTAŇ HO TAM EXPENDABLES - POSTRADATELNÍ SUBMARINO KARATE KID NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

5. 10. 19:00 6. a 7. 10. 19:00 9. a 10. 10. 19:00 13. a 14. 10. 19:00 16. a 17. 10. 19:00 19. a 20. 10. 19:00 21. 10. 19:00 23. a 24. 10. 19:00 26. a 27. 10. 19:00 28. 10. 19:00 30. a 31. 10. 19:00

LEŽÁKY 42 DOSTAŇ HO TAM DOPISY PRO JULII (K)LAMAČ SRDCÍ POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU ROMÁN PRO MUŽE TRIK MACHŘI NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ ONDINE DÁL NEŽ SE ZDÁLO

HOSTINNÉ

1. 10. 19:00 6. 10. 17:00 8. 10. 19:00 13. 10. 19:00 15. 10. 19:00 20. 10. 19:00 22. 10. 19:30 27. 10. 19:00 29. 10. 17:00

POČÁTEK ČARODĚJŮV UČEŇ ZÁLOŽNÍ PLÁN SALT DOPISY PRO JULII PREDÁTOŘI BEZ PŘEDSUDKŮ KAJÍNEK SHREK – ZVONEC A KONEC

TRUTNOV

inzerce

od 419

980 Kc


U MIKŠŮ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ, TEL: 491 114 223, E-MAIL: MUSICHALL@UMIKSU.CZ,

WWW.UMIKSU.CZ

2. 10.

CITRUSOVÁ EXPLOZE

Dva panáky Fernetu Stock Citrus + plechovka Semtexu, to je zaručená

kombinace, kterou musíš vyzkoušet. Bude to v této kombinaci za super cenu,

a to je ta pravá záruka skvělé párty, kterou ti hudebně naladí nový

DJ u nás – DJ RADIM BAUER

MISS TANGA

9. 10.

A je tu opět pravidelná soutěž o Miss tanga. Doufáme v hojnou účast

soutěžících. První cena 1000 Kč a další ceny budou konzumačky

v hodnotě 300 a 200 Kč. Ovšem pěknou cenu dostane každá účastnice.

O hudební nářez se postará váš oblíbený DJ MARTHY

CRAZY BALON SHOW

16. 10.

Přesně po roce tu bude skvělá párty, která bude ve znamení různých tvarů

a velikostí balonků. Pro balonek snad nebudete moci kam šlápnout, to bude

ta pravá atmosféra sobotní noci. Tu nejlepší muziku ti bude hrát do hlavy DJ LP

BREAK – DANCE SHOW

23. 10.

Další říjnová super párty. Nejlepší muziku a všechny aktuální novinky

vám bude hrát DJ ICEMAN, to všechno doplní vystoupení partičky skvělých

„bajkařů“ a budeš opravdu čubrnět, co všechno dokážou. DJ ICEMAN

ZÁPASY V BAHNĚ ANEB O „XENU“ DISKOTÉKY

30. 10.

Je tu pro vás úplná novinka, která u nás ještě nebyla, zápasy dívek v bahně.

Sleduj náš web a v průběhu měsíce se dozvíš další podrobnosti.

O hudební nářez se postará DJ FUGAS.

inzerce

in t erio kuchyně - skříně interiér y

11


12

INTERVIEW: JIŘÍ GRUS

AUTOR KOMIKSŮ, KTERÝ VYHRÁL V MONZE NEČEKANOU SLÁVU SKLIDIL MINULÝ MĚSÍC TRUTNOVSKÝ KRESLÍŘ A AUTOR KOMIKSOVÝCH PŘÍBĚHŮ JIŘÍ GRUS (31). ZA PŘÍBĚHY PANA VOLEMANA ZÍSKAL V ITALSKÉ MONZE PRVNÍ CENU V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI PRO KOMIKSOVÉ PŘÍBĚHY BEST FANZINE SLOWCOMICS AWARD. V JAKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI VÁS VÍTĚZSTVÍ V MONZE ZASTIHLO? Ve zvláštní. Občas se prostě nedaří, ale už poněkolikáté se mi stalo, že mě povzbudilo něco, do čeho jsem investoval energii někdy v minulosti. Vynaložené úsilí se po nějaké době vrátí, často velice nečekaně. V tomto případě je to právě ocenění komiksu Voleman, který dostal cenu v Monze. CO PRO VÁS OCENĚNÍ ZNAMENÁ? No, nejlepší je na tom finanční odměna, to je bez debat (součástí první ceny je odměna 500 eur – pozn. redakce). Vždycky to potěší. Jinak, komiksový festival, v rámci kterého se to odehrálo, teprve začíná, byl to první ročník, takže to netřeba nějak přeceňovat. Potěšilo mě, že v porotě byli dobří výtvarníci z Itálie a těm se to patrně líbilo. PROMÍTNE SE OCENĚNÍ DO VAŠÍ PRÁCE? ZAHRNETE HO DO NĚJAKÉHO PŘÍBĚHU? To asi ne, všechno se odehrálo poměrně rychle, ale cesta do Itálie byla docela dobrodružná. Vyrazil jsem jen se spacákem jako správný český houmles. Mělo to svůj důvod, chtěl jsem zjistit, jestli dokážu přežít s minimem v cizím prostředí. V JAKÉ FÁZI JE PŘÍBĚH VOLEMANA? KAM SE AŽ MOMENTÁLNĚ DOSTAL? V zimě začnu kreslit pátý díl, s podporou praž-

ského nakladatelství Labyrint, které se celé série ujalo a bude se starat o propagaci a další věci. KOLIK HODIN DENNĚ ČI TÝDNĚ NYNÍ VĚNUJETE KOMIKSŮM? JE TO VÍC NEBO MÍŇ NEŽ V MINULOSTI? Teď mám pauzu, ale když začnu pracovat na dalším díle, úplně v tom zmizím. To nejde dělat jinak. Pokud to člověk neprožije, nedá do toho vše, nemá cenu ztrácet čas. Postupně jsem ale schopný většího nadhledu, už tolik nepředělávám jako dřív, takže práce není tak úmorná a vyčerpávající. Víc se tím bavím. Jinak kreslím asi 10 hodin denně. JAK SE V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE DAŘÍ KOMIKSŮM? NEBO NYNÍ RADĚJI MALUJETE OBRAZY? Dělám vlastně všechno možné, obrazy, ilustrace, komiksy, cokoliv přijde. Krizi nepociťuji, asi proto, že určitá krize je běžný stav komiksového výtvarníka. KRIZI POCIŤUJÍ TAKÉ NĚKTEŘÍ LIDÉ. OBJEVÍ SE TATO "SKUTEČNOST" VE VAŠICH PŘÍBĚZÍCH? Ano, občas i já krizi pociťuji, vždyť kvůli jedné jsem zrušil plánovanou výstavu v trutnovské galerii. Myslím, že se do moji práce dostávají různé nálady, to ani jinak nemůže být, ale výtvarník by měl mít svoji práci pod kontrolou, mít jasnou vizi, nějaký silný pocit a záměr a za tím


13 jít. Dávám si pozor, aby moje práce nebyla jen autoterapií, ale měla nějaký náboj, který může inspirovat, ne vysávat. OD ZÁŘÍ JSTE MĚL VYSTAVOVAT V GALERII MĚSTA TRUTNOVA. NA POSLEDNÍ CHVÍLI JSTE ODŘEKL. PROČ? To je právě ono. Nechtěl jsem si stavět ze smutku pomník. NENÍ TEĎ, PO VÍTĚZSTVÍ V MONZE, SPRÁVNÝ ČAS RYCHLE UDĚLAT VÝSTAVU. VYUŽÍT MOMENTÁLNÍ "MEDIÁLNÍ SLÁVY"? Ale já vlastně výstavy dělám hrozně nerad. I proto mě komiks tak přitahuje, určitým lidským měřítkem, můžete si ho číst doma, kdekoli, je to vesmír v miniaturním podání. Lepší je udělat dobrou výstavu než špatnou. V tomto ohledu je moje rozhodnuti ji zrušit zodpovědnějším krokem, než ji uskutečnit a mít z ní špatný pocit. A VÍTE UŽ JAK VYSTAVOVAT KOMIKSY? BUDE TO JEDEN UCELENÝ PŘÍBĚH? NEBO DÁTE DO KAŽDÉHO SÁLU JINOU EPIZODU? To nevím. Komiks v galerii je trochu problém. Obrázky se musí číst po sobě, vyžaduje to určité inzerce

úsilí a soustředění, kterého návštěvník galerie nemusí byt schopen, uvidíme. MŮŽETE TO UPŘESNIT? Víte, s komiksem je to trochu problém. Teď se o něm hodně píše, ale zase tak moc lidí ho nečte, i když se situace mění. Já jsem se k němu dostal jako dítě, pro mě je to přirozená forma, ale většina lidí ho považuje za infantilní, naivní záležitost. To je ale omyl, protože spousta příběhů má skvělou výtvarnou stránku i scénář a když to funguje celistvě, může jít o silný, s ničím jiným nesrovnatelný zážitek. Komiks prostě buď máte rád, nebo ho ignorujete. Každopádně pro mě je tahle situace výzva - obstát v médiu, které není moc respektované. DOSTANE SE PŘÍBĚH VOLEMANA TAKÉ DO NOVÉHO SPOLEČENSKÉHO CENTRA UFFO? BUDETE VYSTAVOVAT PŘÍMO V NĚM? Vy byste měl psát scénáře pro sci-fi příběhy. ZEPTÁM SE OPAČNĚ. DOSTANE SE CENTRUM UFFO DO PŘÍBĚHŮ VOLEMANA? Myslím, že byste měl úspěch. Máte fantazii.

Pavel Cajthaml, foto: Miloš Šálek


14

U MIKŠŮ


TRUTNOV

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

15


16

ROZHOVOR: KAROLÍNA KALAŠOVÁ

ZÁVOD OD ZÁVODU JSEM SE ZLEPŠOVALA KDYŽ PO NÍ BUDETE CHTÍT, AŤ VÁM VYJMENUJE NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY, PO CHVILCE POSLOUCHÁNÍ ZJISTÍTE, ŽE VŠECHNY MAJÍ COSI SPOLEČNÉHO. ČÍSLOVKU S LETOPOČTEM ROKU 2010. KAROLÍNA KALAŠOVÁ, JUNIORSKÁ REPREZENTANTKA V MTB CROSS-COUNTRY PROŽILA LETOS ÚŽASNOU SEZONU, NA KTEROU HNED TAK NEZAPOMENE. VŽDYŤ S HORSKÝM KOLEM OBJELA ZÁVODY NA TŘECH SVĚTOVÝCH KONTINENTECH. KAROLÍNO, KDYBY TI NĚKDO NA ZAČÁTKU SEZONY ŘEKL, ŽE SEZONA DOPADNE TAK, JAK DOPADLA… (skočí do otázky) To bych se mu vysmála. OPRAVDU? Nevěřila bych ničemu. Že vyhraju závod na olympiádě mládeže, nebo skončím třetím na světovém poháru? Ani šestým místům z mistrovství světa a Evropy bych nevěřila. Ani ze začátku sezona nevypadala úplně nejlíp. Čím déle ale trvala, tím jsem se závod od závodu zlepšovala. Jsem hodně spokojená. Získala jsem taky titul mistra republiky v cross-country i na silnici, což se mi nikdy nepovedlo. Ten dres mi vždycky chyběl. CO TĚ NEJVÍC PŘEKVAPILO? Určitě třetí místo ze svěťáku ve Val di Sole. Stát tam na těch stupních bylo fakt krásný a nedoufala jsem, že se mi to někdy může povést. Týden předtím jsme s naší partou od kol jeli na dovolenou, kde jsem chodila pozdě spát a na kolo se posadila asi jen třikrát. (usmívá se) Vůbec jsem nečekala, že by takový výsledek mohl přijít. ZŘEJMĚ UŽ PŘEDTÍM BYLA KVALITNÍ PŘÍPRAVA, CO? Asi na tom něco bude, že jsem začala trénovat daleko víc a víc se specializovat na určité věci. Hledali jsme moje nedostatky. To, co mi nejmíň šlo, na tom jsem v přípravě nejvíc pracovala.

JAKÉ JSOU TVOJE SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY? Silné? Asi moje vytrvalost… A slabých stránek je strašně moc, kdybych je neměla, tak jsem nejlepší. (usmívá se) Třeba, když se pořádně nesoustředím na trať, začínám dělat chyby a padám v technice. Udržet pozornost je podle mě to nejdůležitější, což je někdy za tu hodinu, hodina půl docela problém. V PŘÍŠTÍM ROCE UŽ BUDEŠ ZÁVODIT MEZI ŽENAMI. USTOJÍŠ TEN POSUN VÝŠE? Na domácích závodech, kde jezdí maximálně dvacet ženských, by to neměl být až takový problém se prosadit. Chtěla bych se pohybovat do pátého místa. Ale obrovský rozdíl bude v zahraničí. Ve svěťákách se na start postavím se sto padesátkou a propracovat se dopředu bude hrozně těžký. První sezona bývá vždycky nejtěžší. A DO TOHO TI JEŠTĚ PŘIBUDOU STAROSTI S MATURITOU NA GYMNÁZIU. Ne, ne. Já ještě nemám ani uzavřený třeťák. V době, kdy jsem ještě lyžovala, jsem si nějak zvykla do školy moc nechodit. Učím se podle individuálního plánu. Čtvrťák si budu rozkládat, takže to mám ještě na dva roky a maturita mě čeká až v roce 2012. VE STEJNÉM ROCE, KDY SE BUDEŠ CHYSTAT NA OLYMPIÁDU DO LONDÝNA?


17 To je ještě daleko. S Londýnem ale stejně moc nepočítám, spíš bych řekla, že je to takový nesplnitelný sen. ZPĚT KE ŠKOLE. JAKÁ JSI STUDENTKA? Samozřejmě, že dobrá. (usmívá se) Ne, snažím se, co to jde. Ale učit se třeba sama doma matiku a fyziku, které zrovna nepatří mezi moje nejoblíbenější předměty, není žádná sranda. Navíc skloubit školu a ježdění na kole je taky dost těžký. Přesto se snažím být na dvojkách, maximálně trojky. MÁŠ PRÝ HODNĚ PŘEZDÍVEK? To má na svědomí brácha, protože mi stále nějaké vymýšlí a ostatní se toho rychle chytí. Kdybych vám je tady měla vyjmenovávat, je to na týden. Takže to zkrátím. Všichni mi hodně říkají Karle. Je to pak docela zajímavý, když mi mamka při závodě fandí a křičí na mě Karle. Lidi kolem se koukají, co se děje a kdo to vlastně jede. Jinak brácha mi teda říká Dagu a to už vůbec nevím, z čeho to vzniklo. JAKÁ JE KAROLÍNA KALAŠOVÁ V SOUKROMÍ? Myslím, že jsem docela přátelská. Ráda si čtu, vařím, jezdím na sjezdovkách, na snowboardu. Mám i hodně kamarádů, se kterými trávím svůj volný čas. Jsem ráda s rodinou. Mám dva a půl roku starého bratříčka a s ním je to fakt super. inzerce

Alespoň vím, na co se mám třeba v budoucnu těšit, jestli budu mít děti. A CO KLUCI? Přítele nemám. (culí se) On by to se mnou stejně nevydržel, protože se mnou to není vůbec lehký. Klidně se běžte zeptat táty nebo bráchy. (směje se) STÁVÁŠ SE ZNÁMĚJŠÍ PRO VEŘEJNOST. JAKÉ TO JE? Pro mě je to všechno úplně nový. Třeba tohle, když za mnou přijedete a děláte tady se mnou rozhovor na zahradě. To jsem opravdu ještě nikdy nezažila. Na posledních závodech v Peci mě překvapil jeden malý kluk, jestli bych se mu nepodepsala. Byla jsem z toho v šoku. (směje se)

KAROLÍNA KALAŠOVÁ 18 let, narodila se v Plzni, v deseti se přestěhovala do Trutnova, teď bydlí ve Svobodě nad Úpou ještě donedávna kombinovala závodně cyklistiku s lyžováním letošní úspěchy: vítězka olympijského závodu mládeže v Singapuru, 6. místo MS Mont Saint Anne (Kanada), 6. místo ME Haifa (Izrael), 3. místo SP Val di Sole (Itálie), 1. místo MČR cross-country i silniční závod Michal Bogáň, foto: Vilém Fischl


18

ROZHOVOR: STANISLAV ZINDULKA

MÁM POCIT, ŽE TO VŠECHNO UBĚHLO PŘÍLIŠ RYCHLE KACHYŇŮV SERIÁL VLAK DO DĚTSTVÍ A NADĚJE, DÁLE SMYCZKOVO BYLO NÁS PĚT A MICHÁLKOVO BABÍ LÉTO, TO JSOU VÝRAZNÉ A STĚŽEJNÍ FILMOVÉ OPUSY, V KTERÝCH ZAZÁŘIL HEREC STANISLAV ZINDULKA (1932), RODÁK Z JILEMNICE. ZA SVOU ROLI V BABÍM LÉTĚ DOKONCE ZÍSKAL ČESKÉHO LVA. JEHO ZATÍM POSLEDNÍ ROLE JE VE FILMU ODCHÁZENÍ, KTERÝ REŽÍROVAL EXPREZIDENT A DRAMATIK VÁCLAV HAVEL. STANDO, JSI RODÁK Z JILEMNICE. JAKÉ BYLO TVOJE DĚTSTVÍ? Vzpomínám na Jilemnici velmi rád. Důkazem toho je, že se tam stále vracím. Přestože mám málo času, tak když prožívám nějaké krizové chvíle nebo naopak chvíle radosti, tak se tam alespoň na chvíli podívám. I když většina známých už odpočívá na hřbitově. Moje dětství bylo opravdu krásné. Když mně bylo šest, začala válka a my jsme to měli k Němcům dost blízko. Já jsem to však moc nepociťoval. Měl jsem báječnou rodinu a bylo nás hodně. Maminka měla dvě sestry, které s námi celý život žily. Byl jsem obklopen mateřskou péčí. K DIVADLU JSI PŘIČICHNUL VELMI ZÁHY. VZPOMÍNÁŠ SI NA PRVNÍ ROLI? K divadlu jsem čichnul velice brzy, už jako malé dítě. Táta byl vášnivý ochotník, divadlo hrál i režíroval. Měl také kumštýřskou duši, byl textilní malíř. První moje role byla v opeře Prodaná nevěsta ještě před válkou. Od té doby se datovala moje touha po divadle, kterou vyvolala stará líčidla vonící v šatně. JEVIŠTĚ JSI UŽ NEOPUSTIL? V Jilemnici jsem prožil období od narození do maturity a celou dobu provázelo divadlo. Hrál jsem s ochotníky a pak jsem divadlo sám organizoval.

Na gymnáziu jsme měli svůj kroužek a směřoval jsem na divadelní školu, což se mi podařilo. Už jsem tehdy pročítal množství divadelní literatury. NIKDY JSI NEUVAŽOVAL O TOM, ŽE SI VYBEREŠ JINOU PROFESI? Ne. Až na jednu výjimku. Když jsem byl úplně malý, chtěl jsem být farářem. Líbilo se mi, že má hezký kostým a stojí před lidmi. Ne že bych tak moc chtěl sloužit bohu, ale spíše jsem se chtěl předvádět. TATÍNEK NECHTĚL, ABYS DĚLAL NĚCO JINÉHO? Jedna z tet, které s námi bydlely, měla dámské krejčovství a ta druhá pekla jilemnické trubičky. Po nich šílelo nejen celé město, ale i široké okolí. Táta měl v sobě nějaký podnikatelský komplex. Měl textilní ateliér na ražení karet a malování vzorů. Měl tedy ideu, že se vyučím cukrářem a založíme si malou továrničku. Byla to ale jen taková hra. Když jsem přinesl domů přihlášku na divadelní školu, táta žádné dlouhé řeči nevedl, byl přímý chlap. Řekl mi, že jsem se rozhodl pro strašně těžkou cestu a upozornil mě, že to budu dělat buď poctivě, nebo mu nemám chodit na oči. Já jsem ho poslechl, dělal jsem to poctivě. KAM VEDLY TVÉ DALŠÍ KROKY? Měl jsem štěstí, že jsem se dostal na DAMU. Ten-


19 krát to nebylo jen tak, protože vše probíhalo podle kádrového výběru. Naše rodina byla dost poznamenaná, protože bratr byl na vojně u pétépáků (pomocné technické prapory pozn. red.). Teprve před několika lety jsem se dozvěděl, že někdy stačil jeden statečný. Přijetí se projednávalo na městském výboru strany. Byl tam u toho jeden soudruh, řidič ČSAD a prima chlap, s jehož synem jsem kamarádil a chodil do školy, takže on mě dobře znal. Když se řešil posudek, vstal, bouchl do stolu a prohlásil, jestli něco mají proti mému otci, ať si to s ním vyřídí, ale jeho kluk je poctivý, chce dělat divadlo, tak ho tam pustíte nebo se na vás vykašlu. Tak jsem se dostal na školu do ročníku krásné, talentované výborné herečky Vlasty Fabiánové. PO ŠKOLE JSI ŠEL NA OBLAST DO HRADCE KRÁLOVÉ. TO BYLA VÝZNAMNÁ HERECKÁ ŠTACE. V Hradci Králové jsem byl dvanáct let. V pondělí se nehrálo, tak jsem zajížděl domů do Jilemnice. Pak jsem měl takový malý odskok a byl jednu sezónu v brněnském Národním divadle, kde jsem ale neměl příliš hereckých příležitostí. Vrátil jsem se proto do Hradce, kde jsem dostal velké role. Byla to krásná učednická léta ve velkém souboru, který jezdil po celém kraji. V tom městě jsem se i oženil, povili jsme tam dva syny. Po čase jsem dostal nabídku od bývalého hradeckého ředitele Vojty Přicházela na angažmá do Brna. To byla jistá záruka, že mě znal a že to pomůže mému dalšímu hereckému vývoji. Do Brna kromě mě, tehdy pětatřicetiletého, šla řada kolegů. Do Prahy jsem odcházel ve svých sedmapadesáti. JEZDIL JSI S HRADECKÝM DIVADLEM DO JILEMNICE? Hrávali jsme tam a také v Trutnově. Tam však bylo divadlo brzy zrušeno, to jsem hrál v Hradci asi čtyři roky. V TOM VĚKU PODSTOUPIT TAKOVÉ RIZIKO MUSELO OBNÁŠET ODVAHU, NE? V Brně jsem měl všechno, měl jsem dobrou pozici a stále jsem hrál. Byla tam také televize, rozhlas a měli jsme nádherné bydlení. Přesto jsem se inzerce

rozhodl pro odchod, protože jsem měl pocit, že už jsem v brněnském angažmá příliš dlouho. Byl jsem varován, že už bych se v tom věku do něčeho takového neměl pouštět a že jsem blázen. Do divadla v Praze jsem nastupoval na třetinový úvazek, ale věřil jsem, že to zdolám. Už jsem něco uměl a byl to myslím šťastný krok. DO PRAHY JSI PŘIŠEL V PŘEDREVOLUČNÍM OBDOBÍ. BYLO TO PRO TEBE TĚŽKÉ? Lámal se svět, protože byl podzim 1989. Lidi si byli tehdy hodně blízcí. I ta rivalita, kdy jsem vniknul mezi ty mistry a která by normálně nastala, tam najednou nebyla. A to tam byli takoví herci jako Bek, Šimánek, Beneš, Lipský, Lackovič a další. Věřil jsem, že se mezi nimi neztratím. Městská divadla se rozdělila a já jsem přišel do Divadla Komedie, kde jsem dostal nádhernou roli ve hře Sbohem lidi. Právě tato role mě v Praze proslavila. Nemůžu vůbec uvěřit tomu, že je to už jednadvacátý rok. A už vůbec nemůžu uvěřit, že jsem u divadla již šestapadesát roků. Mám pocit, že to uběhlo příliš rychle. VE FILMU SI MOC NEHRÁL, SPÍŠE V TELEVIZI. To je pravda, ve filmu jsem žádnou velkou kládu nehrál. V televizi byly nádherné role například v seriálu Vlak dětství a naděje, nebo veliká dramatická role v Karlínské baladě, a to bych mohl jmenovat mnoho dalších rolí. Více jsem se ve filmu prosadil v Babím létu. Za roli jsem dostal Českého lva. Velice si ale považuji roli ve velké filmové pohádce Dešťová víla. Teď jsme točili film Odcházení, který napsal a režíroval Václav Havel. ZNÁM TĚ JAKO MILÉHO, HODNÉHO A LIDSKÉHO ČLOVĚKA. PŘIZNEJ SE, TY JSI NEMĚL NIKDY ŽÁDNÉ NEŘESTI? Měl jsem takové období, kdy mě chutnalo pití více než se sluší. To bylo takové ošklivé období. Bylo to v době, kdy jsem musel odejít ze školy. Kdybych se soustředil, tak bych si na nějaké hříchy určitě vzpomněl, ale já se nesoustředím.

Text a foto: Pavel Labík


20

J A K

Š E L

Č A S

A N E B

F O T O O H L


É D N U T Í

Z A

V Z N I K E M

D I V A D L A

21


VÝROČÍ

22

120 LET MUZEA PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ TRUTNOVSKÉ MUZEUM MÁ LETOS 120. NAROZENINY. PŘIPRAVILO K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI VÝSTAVU, KTERÁ BUDE SLAVNOSTNĚ ZAHÁJENA VE ČTVRTEK 14. ŘÍJNA A POTRVÁ DO 21. LISTOPADU.

Trutnovské muzeum bylo založeno jako městské v roce 1890 za starostování Josefa Flögla. Zpočátku sídlilo v budově reálky ve Školní ulici a pouze shromažďovalo sbírkové předměty. Ty zajímavější byly uloženy v prosklené skříni (na snímku) a tak zpřístupněny veřejnosti. V roce 1927 se muzeum přestěhovalo do budovy někdejší dívčí měšťanské školy vedle kostela, kde sídlí dodnes. V roce 1937 mělo již na 4500 evidovaných předmětů. Jeho návštěvnost byla tehdy velice nízká a pohybovala se nejčastěji v řádech desítek návštěvníků ročně. Před 1. světovou válkou vznikla v Trutnově myšlenka českého menšinového muzea. V čele snah o jeho zřízení stál Edvard Majer. V roce 1936 byl ustaven Český muzejní spolek pro kraj trutnovský v Trutnově, ale k otevření muzea nedošlo. Na 500 shromážděných exponátů bylo v roce 1938 převezeno do Úpice. Po roce 1945 zůstávalo původně německé městské muzeum v Trutnově uzavřeno. Teprve v roce 1948 byl přijat jako jeho správce emeritní knihovník Národního muzea v Praze Antonín Dolenský a muzeum opět zpřístupněno veřejnosti. V letech 1949–1958 byl jeho správcem přírodovědec a malíř Josef Šabacký, jenž vybudoval novou expozici a založil při muzeu městskou galerii. V roce 1954, kdy se muzeum stává okresním, se z něj vyčleňuje jako samostatná instituce okresní archiv. V poválečných desetiletích byly do muzea sváženy sbírky ze zrušených městských muzeí ve Svobodě nad Úpou, Žacléři, inzerce

Hostinném, Rtyni a ze zámku v Horním Maršově. Naopak vzácná exotická sbírka trutnovského rodáka a cestovatele Alfreda Zdekauera byla v červenci 1951 převedena Náprstkovu muzeu v Praze. Významnou etapou procházelo muzeum pod vedením Zdeňka Vašíčka (1959–1970). Instituce zvyšuje počet výstav, přednášek a besed, v roce 1963 zahajuje vydávání vlastivědného sborníku Krkonoše - Podkrkonoší, navazuje spolupráci s polskými i německými partnery, spolupracuje na archeologických výzkumech a stává se pracovištěm s vysokým odborným kreditem. V roce 1968 mění název z Okresního vlastivědného muzea na Muzeum Podkrkonoší. Slibný rozmach však násilně zastavila normalizace, na jejímž samém začátku museli muzeum opustit jak Zdeněk Vašíček, tak i známý historik Vladimír Wolf. V roce 1970 byl přechodně vedením pověřen Zdeněk Pilous, pak se vystřídali ředitelé Jaroslav Metelka (1971–1973), Hana Marčíková (1973–1980), Jiří Švec (1980–1987) a Josef Doskočil (1987–1990). Muzeum přišlo o další cenné předměty - v roce 1979 převedlo Umělecko-průmyslovému muzeu v Praze středověké tkaniny z hrobu Karla IV. a v roce 1989 muzeu v Hradci Králové celou svoji numismatickou sbírku. V letech 1990 - 2009 vedla muzeum Milada Ryšánková. Od roku 2008 je příspěvkovou organizací města. Okresní působnost zůstala muzeu zachována. Vlastimil Málek


BASKETBAL

23 PROGRAM ŽBL V ROCE 2010 STŘEDA 20. ŘÍJNA 18:00 Trutnov – Sokol Hradec Králové NEDĚLE 24. ŘÍJNA 17:30 Slovanka Mladá Boleslav - Trutnov SOBOTA 30. ŘÍJNA 17:30 Trutnov - BK Pardubice

VÝZVA PRO KARU: ZOPAKOVAT LOŇSKOU SEZONU S VISAČKOU OBHÁJKYŇ LIGOVÉHO BRONZU A VÍTĚZEK STŘEDOEVROPSKÉHO POHÁRU ZANEDLOUHO VYTÁHNOU DO LETOŠNÍCH BOJŮ POD BEZEDNÝMI KOŠI BASKETBALISTKY KARY TRUTNOV. „RÁDI BYCHOM SI ÚSPĚŠNOU SEZONU ZOPAKOVALI,“ PŘEJE SI TRENÉR MARTIN PETROVICKÝ. Proč měnit něco, co funguje dobře. S tím, jak se pracovalo, jsem spokoTímto heslem se řídili v trutnovském jený,“ poznamenal Petrovický. klubu při sestavování kádru pro jeho šestnáctý rok působení v nejvyšší V mezinárodní konfrontaci čekají soutěži. Pomineme-li příchod dorostrutnovské basketbalistky stejně tenky Michaely Bělohoubkové, došlo jako v loňské sezoně souboje ve v družstvu oproti loňsku k jediné Středoevropské lize, jak už bylo změně. Ve východočeské rošádě zmíněno tolik úspěšné. Cestu za si svoje pozice vyměnily Kateřina obhajobou prvenství v poháru Nováková a Michala Hartigová. zahájí Kara ve skupině A, kde „Snažili jsme se tým udržet pohrobude mít za soupeře německého madě. Dost výrazný zásah jsme do vicemistra Wasserburg, slovenskéněj udělali o rok dříve a hráčky vždy ho vicemistra Prešov a dva české potřebují alespoň dvě sezony na to, kluby – Hradec Králové a VŠ Praha. aby předvedly, na co mají,“ vysvětlo- „Po sportovní stránce je to naprosto val trenér Petrovický. vynikající, dají se očekávat velmi kvalitní zápasy,“ přivítal s nadše„Doufám, že vydržíme pokračovat ním los manažer Kary Jan Braun. v trendu, který jsme tady nastavili „Chceme uspět, co nejvíce to půjde,“ už před pěti lety. Ačkoliv se družpronesl trenér Martin Petrovický. stvo měnilo, jeho styl už je čitelný. Do Final Four postoupí první dva. Chceme v něm zachovat agresivní Druhou skupinu tvoří Valosun rychlou hru, založenou na dobré Brno, Slovanka Mladá Boleslav, obraně a rychlém protiútoku. rumunský Arad a rakouská Vídeň. A samozřejmě naším úkolem je i více zapracovávat mladé hráčky do Nový basketbalový ročník startuje týmu,“ sdělil kouč, jenž kvůli svým ve středu 20. října, kdy Trutnov hosreprezentačním povinnostem letos tí v úvodním kole ŽBL krajského pod Krkonošemi vůbec nevedl rivala z Hradce Králové. Generálku přípravu. Tu měl na starost jeho na sezonu absolvují hráčky Kary bývalý asistent Jiří Kovařík. „Asi to tradičně na domácím turnaji JAKO úplně ideální není, ale pro hráčky Cup (7. - 10. října), kde se letos ještě to na druhou stranu byla i změna, představí Frisco Sika Brno, Györ, VŠ protože poznaly v přípravě trošku Praha, Ružomberok, Hradec Králojiný přístup. Jezdil jsem za nimi, co vé, Valosun Brno a Strakonice. to jen šlo. Na tréninky, na zápasy. Michal Bogáň, foto: Vilém Fischl

SOBOTA 6. LISTOPADU Valosun Brno - Trutnov SOBOTA 13. LISTOPADU 17:30 Trutnov - ZVVZ USK Praha SOBOTA 20. LISTOPADU 17:30 Trutnov - BK Karlovy Vary SOBOTA 27. LISTOPADU VŠ Praha - Kara Trutnov SOBOTA 4. PROSINCE 17:30 Trutnov - BK Strakonice SOBOTA 11. PROSINCE 17:00 Frisco Sika Brno - Trutnov SOBOTA 18. PROSINCE 16:00 Sokol Hradec Králové - Trutnov

PROGRAM CEWL V ROCE 2010 STŘEDA 27. ŘÍJNA 18:00 Trutnov - TSV 1880 Wasserburg STŘEDA 3. LISTOPADU VŠ Praha - Trutnov STŘEDA 17. LISTOPADU 18:00 Trutnov - Bemaco Prešov STŘEDA 24. LISTOPADU Sokol Hradec Králové - Trutnov STŘEDA 1. PROSINCE TSV 1880 Wasserburg - Trutnov ČTVRTEK 9. PROSINCE 18:00 Trutnov - VŠ Praha


DVŮR KRÁLOVÉ

24

ZE SVĚTA ZVÍŘAT - 4. 10. – 21. 11. Výstavní sál v budově Špýcharu Expozici tvoří barevné kulisy stromů a ptáků v nadživotní velikosti, panely s informacemi a úkoly. K dispozici bude také pracovní katalog. KEN LUDWIG - NĚŽNÉ DÁMY - čtvrtek 7. 10. Americká komedie o dvou hercích bez peněz, kterým osud přinese šanci přijít k bohatství. Hrají: Pavel Nový, Jan Révai, Zuzana Dřízhalová, Jana Galinová a další.. Uvádí Docela velké divadlo Litvínov. Sál Hankova domu 19.30 hodin. OKLAMANÝ HASTRMAN - neděle 10. 10. Přednáškový sál v budově Špýcharu od 16 hodin. PROVENCE – MÁ LÁSKA - čtvrtek 14. 10. Eva Kritz Lifková – zpěv, Milan Dvořák – klavír. Do atmosféry malebného francouzského kraje Provence jsou posluchači uvedeni jednak hudbou, jednak recitací a četbou. Hudební složka je tvořena písněmi z Provence (trubadúrské a lidové) a písněmi o Provence ( šansony G. Bécauda, Ch. Tréneta, N. Ferrata..). Sál Hankova domu 19 hodin. EMMA SRNCOVÁ 15. 10 – 4. 11. Výstava obrazů a litografií Vernisáž se koná ve čtvrtek 14. října v 16.30 hodin. Výstavní síň Staré radnice. inzerce

BUDULÍNEK MANDELINKA - neděle 17. 10. Veselá barevná pohádka inspirována „Nezbednými pohádkami“ od Josefa Lady v podání Divadla AHA Praha. Pohádka z cyklu Pojďte s dětmi do divadla. Sál Hankova domu 10 hodin. HOMEOPATIE - kvantová medicína 21. století úterý 19. 10. Přednáší Kateřina Hofmanová, Dipl. Homeopat. Salonek Hankova domu 18 hodin. BUDDHISMUS NA ZÁPADĚ A MEDITACE V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ - úterý 19.10. Přednáškový sál v budově Špýcharu od 19 hodin Přednášet bude dlouholetý zkušený žák lamy Ole Nydahla Jakub Kadlec. TOP DREAM COMPANY - středa 20. 10. Koncert dvanáctičlenné kapely s Ondřejem Rumlem a Vojtěchem Dykem, která se inspiruje funky – soulovou hudbou. Sál Hankova domu od 19.30 hodin. UNDERGATERS - pátek 22. 10 Přednáškový sál v budově Špýcharu od 20 hodin. Unplugged koncert královédvorské kapely. KAŠPÁREK VAŘÍ ŽIVOU VODU - neděle 24. 10. Sál Hankova domu 10 hodin. O POTRESTANÉ PRINCEZNĚ - neděle 24. 10. Přednáškový sál v budově Špýcharu od 16 hodin. Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka pro nejmenší.


25

Držitel ochranné známky


HOSTINNÉ

26

VTIPÁLEK - Do konce října Výstava kreslených vtipů Jiřího Flekny. Infocentrum Hostinné, vstupné zdarma. TOULKY OSMI ANTICKÝMI MĚSTY ZÁPADNÍ ANATOLIE - do konce října Výstava v expozici Galerie antického umění představuje výběr barevných fotografií Zdeňka Zvonka z cesty po jihozápadním Turecku. Zdeněk Zvonek je kameraman, scénárista a režisér. Jeho dokumentární a cestopisné filmy získaly řadu ocenění. Fotografické snímky ze svých mnoha zahraničních cest prezentuje na samostatných výstavách. BLACK JACK - pátek 15. 10. Skupina hudebních nadšenců z Hostinného. Hrají: J Černý, V. Junek, S. Nováková, P. Hučík. Městský Hotel Dorinka Hostinné od 20 hodin. POSTAVME ŠKOLU V AFRICE - různorodá zábava pro všechny v rámci sbírky Postavme školu v Africe - sobota 16. 10. Africký den od 9 do 13.30 hodin v klubovně. inzerce

Budete moci shlédnout film o školách v Etiopii a problémech s vodou. Dílničky nabídnou výrobu masky zvířátka, dřevěnou žirafu nebo káču, skládání origami zvířátek, perníčky, sádrové odlitky, malování triček, tetování henou. Hry, tombola, soutěž o nejhezčí převlek za černouška – Miss a missák černoušek – průvod a přehlídka černoušků v 9 hodin, přijďte v převleku (nejen pro děti). Afrika café – ochutnávka etiopské kávy. BEZ PŘEDSUDKŮ - pátek 22. 10. Komedie pro odvážné diváky a ještě odvážnější herce. Hrají: Fiona - Jana Paulová, Diego - Pavel Zedníček. Vstupné: děti, studenti, důchodci 260 Kč, dospělí 290 Kč, balkon 200 Kč. Kino Hostinné od 19.30 hodin. ROCKOVÝ VEČER SE SKUPINOU SKLEPMASTERS sobota 23. 10. Městský Hotel Dorinka od 20 hodin, vstup zdarma.


PLAVÁNÍ

27

CHCEME SE UKÁZAT, HLÁSÍ PLAVKYNĚ PŘED VELKOU CENOU

TENTO „RITUÁL“ SE OPAKUJE KAŽDÝ ROK. LETOS TOMU BUDE UŽ PO ŠESTADVACÁTÉ. ČESKÁ PLAVECKÁ SEZONA PROSTĚ ZAČÍNÁ V TRUTNOVSKÉM KRYTÉM BAZÉNU, KDE SE BOJUJE O VELKOU CENU MĚSTA. SETKÁNÍ ŠPIČKOVÝCH ZÁVODNÍKŮ SE POD KRKONOŠEMI USKUTEČNÍ O VÍKENDU 9. A 10. ŘÍJNA. „Letošní ročník nijak nevybočí z úspěšných kolejí těch předchozích. Početně bude obsazený opět velmi dobře, přihlášeno máme i sto závodníků z Polska, a myslím si, že také kvalita závodů bude na velmi dobré úrovni,“ říká Tomáš Břeň z pořádajícího oddílu TJ Lokomotiva Trutnov. „I když maličkou kaňkou možná bude, že se u nás letos nepředstaví někteří úplně ti nejlepší plavci, protože v Nymburku zrovna ve stejné době probíhá soustředění reprezentace,“ dodává trutnovský trenér. Momentálně zřejmě nejlepší český plavec Petr Bartůněk by však v místní pětadvacítce chybět neměl, stejně jako olympionik Tomáš Fučík. „Mezi děvčaty budou patřit ke špičce polské závodnice, které se zúčastňují vrcholných mezinárodních akcí. A věřím, že do bojů o přední příčky promluví i naše holky. Martina Elhenická, Aneta Pechancová i další vypadají v tréninku celkem dobře,“ pochvaluje si Břeň. „Příprava, musím to zaťukat, zatím vychází opravdu velmi dobře. Až nečekaně,“ naváže s

úsměvem na jeho slova právě Aneta Pechancová. Účastnice loňského světového šampionátu v Římě si však zároveň uvědomuje, že úvodní závody sezony, které se poplavou z plného zápřahu, jsou i loterií. „Jako každoročně nás čeká nabitý program. Na osobní rekordy je ještě brzo, ale určitě se chceme předvést v co nejlepším světle. Jde přeci jen o domácí závody,“ povídá osmnáctiletá reprezentantka. „Hlavně chceme ukázat, komu patří bazén při sobotní kraulové štafetě 4 x 100,“ směje se. Před rokem Pechancová a spol. ozdobily plavecký mítink národním rekordem. Hlavními taháky víkendového programu budou nedělní finálové souboje na 200 m volný způsob, které se konají jako Memoriál J. Č. Matějíčka na počest jednoho z nejlepších plavců z počátku trutnovské éry. Součástí Velké ceny je také 11. ročník plaveckých závodů pro postižené děti a mládež dětských domovů, stacionářů a ústavů ve spolupráci se společností Duha, nadací pro postižené mozkovou obrnou Trutnov.

Michal Bogáň, foto: Vilém Fischl

inzerce

NOVÝ VELKOOBCHOD

DROGERIE

Široký sortiment čistících, úklidových a hygienických potřeb Individuální přístup | Rozvoz zboží | Návštěva obchodních zástupců

Barvy a Laky Hostivař, a.s. | středisko Mladé Buky čp. 7 tel. 499 815 269, fax. 499 621 793 | e-mail: vo.trutnov@bal.cz

www.bal.cz


28

PR

UNICREDIT BANK S NOVOU POBOČKOU V TRUTNOVĚ V PONDĚLÍ 11. ŘÍJNA 2010 OTEVÍRÁ UNICREDIT BANK NOVOU POBOČKU V TRUTNOVĚ. NOVÉ OBCHODNÍ MÍSTO UNICREDIT BANK MŮŽETE NAVŠTÍVIT NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ 133. OTEVŘENÍ POBOČKY V TRUTNOVĚ JE DALŠÍM KROKEM V ZÁMĚRU UNICREDIT BANK POSILOVAT A ROZŠIŘOVAT SVOJI PŘÍTOMNOST NA ČESKÉM TRHU. PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI JSME POLOŽILI NĚKOLIK OTÁZEK ING. PETRU BRÁDLEROVI, ŘEDITELI TÉTO NOVÉ POBOČKY. JAKÉ SLUŽBY BUDE NOVÁ POBOČKA UNICREDIT BANK POSKYTOVAT? Nová pobočka bude poskytovat kompletní bankovní servis občanům, podnikatelům a menším firmám. Novinkou a součástí nové pobočky je „inteligentní“ bankomat, který umožňuje nejen standardní výběry hotovosti, ale také vkládání peněžních prostředků. UNICREDIT BANK JE ZNÁMÁ SVÝMI DOSTUPNÝMI ÚVĚRY PRO PODNIKATELE. JAKÁ BUDE NABÍDKA PRO PODNIKATELE V TRUTNOVĚ? UniCredit Bank uvedla na trh bezkonkurenční nabídku, Business hypotéku s předschváleným provozním úvěrem bez poplatků. Žádná jiná banka na tuzemském trhu neposkytuje podobnou kombinaci hypotéky a kontokorentu pro menší firmy a živnostníky. Business hypotéku mohou potencionální klienti získat se splatností až 15 let a délkou čerpání až 18 měsíců. Výše provozního úvěru se pohybuje až do výše 500 000 Kč. PROZRADÍTE NÁM NĚJAKOU NOVINKU Z PRODUKTOVÉ NABÍDKY? Se začátkem školního roku jsme začali nově nabízet spořící produkt Program DUO, který v sobě unikátním způsobem kombinuje termínovaný vklad a pečlivě vybranou investici. Programem DUO reagujeme na požadavky klientů, kteří v současné době vyžadují bezpečné formy zhodnocení volných finančních prostředků v kombinaci se zajímavým výnosem. Tento produkt vhodně doplňuje atraktivní Unikátní spoření s optimální částkou nejvyššího zhodnocení od 150 000 Kč do 1 200 000 Kč se sazbou až 3,5 % p. a. na část vkladu.

V POSLEDNÍ DOBĚ JSTE VNÍMÁNI ČASTO TAKÉ JAKO BANKA, KTERÁ MĚNÍ POHLED NA HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. MŮŽETE PŘIBLÍŽIT VÍCE NOVINKY Z OBLASTI HYPOTÉK? Od 1. dubna 2010 jsme na český trh uvedli velice zajímavou novinku v podobě Převratné hypotéky. Výhodami nové hypotéky od UniCredit Bank je nižší splátka než u fixní hypotéky a neměnná odchylka banky po celou dobu splácení úvěru, která je stanovena v úvěrové smlouvě. Navíc banka umožňuje uskutečnit až 4x ročně mimořádnou splátku úvěru. Aktuální sazba Převratné hypotéky je od 3% p.a. MŮŽETE JEŠTĚ ZMÍNIT MOŽNOSTI PŘECHODU K JINÉMU TYPU HYPOTÉKY? O přechod na Převratnou hypotéku mohou požádat i stávající klienti s fixní sazbou, a to vždy na konci fixního období. Zároveň UniCredit Bank garantuje svým klientům možnost kdykoliv převést Převratnou hypotéku na hypoteční úvěr s fixní sazbou, a to vždy k 25. dni kalendářního měsíce. JAK JE TO S ÚROKOVÝMI SAZBAMI U TĚCHTO FIXNÍCH HYPOTÉK? UniCredit Bank k 1. září snížila úrokové sazby u hypotečních úvěrů s fixním úrokem. Aktivní klienti mohou získat úvěr od 4 % p.a.. Sazby jsou shodné pro fixační období 1, 3 a 5 let. A CO ŘÍCI NA ZÁVĚR? Osobní a profesionální přístup ke každému klientovi je jedním z hlavních priorit nové pobočky UniCredit Bank v Trutnově. Rád bych popřál nové pobočce UniCredit Bank v Trutnově úspěšný start, obchodní úspěch a zejména spokojené klienty.


U MIKŠŮ

29


TRUTNOVSKÝ PODZIM

30

30. ROČNÍK SLAVNOSTÍ KOMORNÍ HUDBY MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL

KONCERTNÍ SÍŇ B. MARTINŮ úterý 12. října, 19:00 hodin

KONCERTNÍ SÍŇ B. MARTINŮ úterý 5. října, 19 hodin

JAN SIMON - klavír program: F. Chopin Patron koncertu: FM Servis Trutnov, s. r. o.

ENSEMBLE MARTINŮ Miroslav MATĚJKA - flétna Radka PREISLEROVÁ - housle Simona HEČOVÁ - violoncello Štěpán KOS - klavír program: A. Dvořák, M. Ravel, J. Matys, B. Martinů, O. Mácha

KONCERTNÍ SÍŇ B. MARTINŮ pátek 15. října, 19:00 hodin

Patron koncertu: KIP Hardware, s.r.o. UFFO - SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOV pátek 8. října, 10.30 hodin pro střední školy, 19 hodin pro veřejnost GENTLEMEN SINGERS program: B. Chilcott, F. Biebl, M. van Platen, F. Poulenc, P. Drayton, J. Vičar, A. Dvořák, výběr z populárních písní a spirituálů Patroni koncertů: TYCO Electronics EC Trutnov, s. r. o., ZPA Smart Energy, a. s. inzerce

SILVANO MINELLA (Itálie) - housle Flavia BRUNETTO (Itálie) - klavír program: W. A. Mozart, F. Mendelssohn-Bartholdy, O. Respighi, C. Debussy Patroni koncertu: HYDROPROJEKT CZ, a. s., VODOVODY A KANALIZACE Trutnov, a. s. UFFO - SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOV středa 20. října, 19:00 hodin SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE sólista: BOHUSLAV MATOUŠEK - housle dirigent: STANISLAV VAVŘÍNEK program: F. Schubert, B. Martinů, L. van Beethoven Patron koncertu: BAK stavební společnost, a. s. 30 LET TRUTNOVSKÉHO PODZIMU Výstava, která ve dvou svých částech nabídne ohlédnutí za uplynulými ročníky festivalu. UFFO - Společenské centrum Trutnov: část dokumentární od 1. do 20. 10. Koncertní síň B. Martinů: část výtvarná od 5. do 15. 10. (otevřeno při koncertech Trutnovského podzimu) ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Vstupné na jednotlivé koncerty: zahajovací a závěrečný koncert: 150 Kč, děti a studenti 75 Kč koncert pro studenty středních škol: 45 Kč ostatní koncerty: 100 Kč, děti a studenti 50 Kč Předprodej vstupenek od 13. 9. 2010: Inforecepce UFFO (tel. 499 300 999) Recepce Národního domu (tel. 499 840 080) Turistické informační centrum Trutnov (tel. 499 818 245)


RECENZE FILM

JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

Liz Gilbert (Julia Roberts) měla všechno, o čem se předpokládá, že o tom moderní žena sní – manžela, dům, úspěšnou kariéru – a přesto jako mnoho dalších se cítila ztracená, zmatená a hledala, co vlastně v životě chtěla. Čerstvě rozvedená a na životní křižovatce vychází Gilbert ze své zóny klidu a pohodlí a riskuje všechno, aby změnila svůj život. Vydává se na cestu kolem světa, která se stává cestou, kdy hledá sebe samu. Na svých cestách objevuje skutečný požitek jídla v Itálii, sílu modlitby v Indii a konečně a nečekaně, vnitřní pokoj a rovnováhu pravé lásky na Bali. Eat, Pray, Love - film založený na pamětech Elizabeth Gilbert, které se staly bestsellerem, ukazují, že skutečně existuje více než jen jedna cesta jak jít a vidět svět.

DVD

3 SEZÓNY V PEKLE

Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a nekonečnému očekávání. Ivanu Heinzovi, pohlednému dandymu a vtipnému provokatérovi je právě devatenáct. Utíká z domova, aby se vydal na nekonvenční pouť oslavující svobodu a umělecké ideály. Život se zdá být báječný, pokud ho vychutnáváte v cigaretovém kouři, lehkém opojení likérem a po boku fascinující, krásné a zkušené ženy. Ivan píše básně a vrhá se nadšeně do zničující romance s nezávislou a bisexuální Janou. Komunistický režim však začíná ukazovat svou represivní tvář, ale Ivan a Jana jsou jako lehkonozí tanečníci na ostří žiletky. Není důležité, co bude zítra. Střet s mocí však přichází tvrdě a nečekaně… Hodnocení: 72%

CD

KATY PERRY TEENAGE DREAM

Americká zpěvačka vydala na konci srpna druhé řadové album. Pojmenovala ho Teenage Dream a zařadila na něj sladké lákavé pokušení v podobě dvanácti nových skladeb. Na albu mimo jiné najdete hitovku Califonia Girls s hostujícím Snoop Doggem! Katy Perry přepsala dějiny, když s tímto singlem dosáhla na první místo amerického singlového žebříčku Hot 100. Její nahrávka totiž potřebovala pouhé dva týdny, aby se na vrchol dostala. Nejrychlejším startem se mohly dosud chlubit písničky Penny Lane od Beatles a Ode To Billie Joe, kterou v roce 1967 vydal Bobbie Gentry. Oběma trvalo čtyři týdny, než se staly číslem 1.

31


ČERVENÝ KOSTELEC

32

ŠIKOVNÉ RUCE PRO HOSPIC 8. 10. – Výstavní síň MěÚ Soutěž Šikovné ruce pro hospic 2010 vyvrcholí v pátek v 17 hodin ve výstavní síni městského úřadu vernisáží prodejní výstavy. Expozice, která potrvá do 15. října, bude přístupná každý den od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. Její součástí budou ukázky výtvarné činnosti. V pondělí 11. října předvede Anna Gabrielová pletení košíku z pedingu. O den později Jana Tošovská představí práci na hrnčířském kruhu a ve středu 13. října bude malovat na hedvábí Květa Pokorná. KONCERT HOUSLISTY JAROSLAVA SVĚCENÉHO 8. 10. – Divadlo J. K. Tyla Na jevišti Divadla J. K. Tyla vystoupí od 19 hodin houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Součástí koncertu bude ocenění vítězů soutěže Šikovné ruce pro hospic 2010. Výtěžek je určen na podporu provozu Hospice Anežky České a domácí hospicové péče. inzerce

OLEŠENSKÉ POSVÍCENÍ - 9. - 11. 10. - Sokolovna TJ Sokol Olešnice pořádá tradiční Olešenské posvícení. V sobotu 9. 10. vypukne v sokolovně ve 20 hodin Posvícenská zábava. V neděli se od 10 hodin koná fotbalové derby na hřišti u sokolovny. Posvícení vyvrcholí v pondělí v 9 hodin u školy. Potom průvod s hudbou vyrazí do Červeného Kostelce. V tamním kostele bude v 10 hodin zahájena mše svatá za živé i zesnulé osadníky Olešnice. Po návratu začne v pravé poledne v olešenské sokolovně odpoledne s muzikou. ZÁVODY PSÍCH SPŘEŽENÍ BONO 2010 16. – 17. 10. – Kemp Brodský a okolí Na pět a půl kilometru dlouhou trať se startem a cílem na Brodském se závodníci vydají v sobotu ve 12 a v neděli v 10 hodin. Oba dny budeme obdivovat výkony závodníků a jejich psů v kategoriích caniscross, bikejöring, scooter a celou řadu kategorií zápřahů psů s kolovými vozíky. Dětský canicross startuje pouze v neděli. Více informací na: metuje.mushing.cz


ÚPICE, RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ ÚPICE DRAKIÁDA 8. 10. - Louka za hvězdárnou v Úpici Základní škola Bratří Čapků pořádá pouštění draků, které doplní soutěž o nejvýše létajícího draka. Kontakt: Věra Páslerová - 499 881 138, paslerova@ zsbcupice.cz PŘEDNÁŠKA PAVLA TOUFARA - MEZINÁRODNÍ KOSMICKÁ STANICE ISS 8. 10. - Hvězdárna v Úpici Přednáška publicisty Pavla Toufara Mezinárodní kosmická stanice ISS bude zahájena v 19 hodin. Kontakt: 499 882 289, hvezdarna@obsupice.cz SPADANÝM LISTÍM 16.10. - Náměstí T.G.M. v Úpici Úpičtí turisté pořádají 17.ročník dálkového pochodu. Start je od 7 do 9 hodin na úpickém náměstí. Cíl bude v Osadě Paseka v Jestřebích horách na Jestřebí boudě do 19 hodin. Pro pěší jsou připraveny trasy od 12 do 50 kilometrů, pro cyklisty 30 a 50 kilometrů. KONCERT BLUEGRASSOVÉ DÍLNY J. HYLMARA A P. BRANDEJSE 16. 10. - Malé Svatoňovice, velký sál kulturního klubu Tradiční koncert pořádaný v rámci bluegrassové dílny bude v Malých Svatoňovicích zahájen v 19 hodin. Vystoupí skupiny Black Jack, Petr Brandejs a lektoři dílny. inzerce

CTIBOR KOŠŤÁL - FOTOGRAFIE 19. 10. - 19. 11. - Městské muzeum Vernisáží bude v 16 hodin zahájena výstava snímků známého trutnovského fotografa Ctibora Košťála. Příznivci fotografie si mohou Košťálovo dílo prohlédnout od úterý do pátku od 10 do 12 a od 13 – 16 hodin, v neděli od 13 do 16 hodin.

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ RTYŇSKÉ FOTO 26. – 31. 10. – Malý kulturní sál Již 13. ročník soutěže amatérské fotografie Rtyňské foto 2010 pořádá město, tentokrát na téma Příroda a člověk. Sešlo se celkem 146 fotografií amatérských fotografů nejen z Trutnovska, ale také z Náchodska. Odborná porota už vybrala tři vítězné snímky a udělila dvě zvláštní ceny. Snímky si prohlédla rovněž laická porota, která vybrala stejný počet vítězných fotografií a také udělila dvě zvláštní ceny. Vítězové obdrží finanční odměny. Obě poroty mohou udělit finanční odměny ve výši 2500 Kč za 1. místo, 1500 Kč za 2. místo a 1000 Kč za 3. místo. Všechny přihlášené fotografie budou po soutěži vystaveny v Malém kulturním sále ve Rtyni od 26. do 31. října. Během výstavy bude vyhlášena anketa Cena diváka. Oceněné fotografie zůstávají v majetku města, ostatní vyžádané fotografie budou vráceny jejich autorům.

33


34

GURMÁN


REKLAMA

35


ČESKÁ SKALICE

36

KRESBY A OBJEKTY PETRY HEROTOVÉ 8. 10. – 3. 12. – Galerie Luxfer Po proslulé umělecké skupině Rafani připravuje Galerie Luxfer v České Skalici další výstavu. Příznivcům výtvarného umění se tentokrát představí Petra Herotová. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 8. října v 19 hodin. Herotová absolvovala pražskou AVU v ateliéru Jiřího Davida. „Jejím základním médiem je jednoduchá kresba, často jen v konturách nebo základních barvách, a prosté objekty z papíru,“ říká kurátor galerie Luděk Rathouský. Dlouhou dobu kresbami mapovala své kroky a stopy na různých místech a trasách; v projektu pro loňskou Cenu Jindřicha Chalupeckého, jejíž byla finalistkou, pak sledovala osudy své jmenovkyně. DRAKIÁDA 9. 10. - Modelářské letiště u Knapů Zájezd Letecko-modelářský klub Trifid pořádá od 13 hodin již 9. ročník Drakiády. Tradičně se bude soutěžit v několika věkových kategoriích (od 1 do 100 let) a pro tři nejlepší z každé kategorie budou připraveny hezké ceny. Hodnotit se budou především draci vlastní výroby i ostatní poletuchy a dovednost v jejich řízení. inzerce

TEXTILNÍ ŘEMESLA ANEB JAK KRTEK KE KALHOTKÁM PŘIŠEL 20. – 22. a 25. – 26. 10. - Výstavní síň muzejního areálu Program pro děti připravený Muzeem textilu ve spolupráci s Muzeem Boženy Němcové. Účastníci si budou moci po prohlídce muzejní expozice vyzkoušet některé z rukodělných textilních technik, a to z oblasti zpracování lnu jako lámání, potírání, vochlování, dále soukání a předení na ručním vřetenu nebo kolovratu, tkaní na stojatém nebo malém stolním ležatém stavu, potiskování pomocí tiskátek, forem nebo šablon pro ruční tisk. PEOPLE FOR AFRICA 29. 10. - Klubovna zahrádkářů Vicenzo Georgo Friends present People for Africa aneb Nasajem s Masajem. Českoskalická legendární bigbítová skupina The Ňadras na tomto minifestivalu, který začne ve 20 hodin, oslaví 35. výročí. Dále zahrají kapely Sepultura revival, Jo!Ska, Los Candelabros a Ganka. Návštěvníci můžou přinést školní pomůcky jako tužky, propisky, pastelky, sešity... Výtěžek bude věnován škole pro masajské děti v tanzánském Mto wa Mbu. Všichni účinkující se vzdali nároku na honorář.


REKLAMA

37


38

ZE SBÍREK MUZEA PODKRKONOŠÍ

KNIHA O KRKONOŠÍCH Z ROKU 1803 OD J. K. E. HOSERA MEZI DESETI TISÍCI SVAZKY TRUTNOVSKÉ MUZEJNÍ KNIHOVNY SE SKRÝVÁ I ZAJÍMAVÉ DÍLO DAS RIESENGEBIRGE IN EINER STATISTISCH-TOPOGRAPHISCHEN UND PITTORESKEN UEBERSICHT…(KRKONOŠE VE STATISTICKO-TOPOGRAFICKÉM A PITORESKNÍM PŘEHLEDU S VYSVĚTLUJÍCÍMI POZNÁMKAMI A NÁVODEM, JAK NEJLÉPE V NICH CESTOVAT) AUTORA KARLA HOSERA. KNIHA BYLA VYDÁNA VE VÍDNI JOSEFEM GEISTINGEREM V ROCE 1803. PODÍVEJME SE BLÍŽE NA JEJÍHO AUTORA.

Osobnost Josefa Karla Eduarda Hosera, který se narodil 31. ledna 1770 v Ploskovicích v severních Čechách německým rodičům, se nejen z dnešního pohledu jeví jako obdivuhodně všestranná. Jeho široké nadání hudební, výtvarné a studijní spolu s nemalou pílí ho předurčilo k velice plodnému a zajímavému životu. Po studiích na gymnáziu se po nedokončení právnické fakulty začal pilně věnovat lékařským vědám. Studium medicíny ukončil v roce 1798. Lékařské praxi se věnoval několik let, pracoval dokonce i jako osobní lékař habsburského arcivévody Karla. Při svých cestách během vojenských tažení, ve kterých arcivévodu doprovázel, se mohl věnovat i své zálibě v přírodních vědách. Během svého života proslul i jako sběratel a znalec umění. V roce 1844 dokonce daroval svou rozsáhlou sbírku obrazů a grafik Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze, spolu s finančními prostředky na nákup dalších obrazů. Společnost mu za to nechala zhotovit mramorovou bustu, která je dnes uložena na zbraslavském zámku.

K naplnění cestovatelských snů doktora Hosera došlo však až po ukončení služby u arcivévody. Zcestoval téměř celou Evropu, ale opakovaně se vracel hlavně do svých milovaných Krkonoš. Publikace o Krkonoších jsou také těžištěm Hoserovy literární práce. Kniha Das Riesengebirge…, zmíněná na počátku tohoto článku, byla vydána několikrát. Jedná se o velice zdařilé a vyčerpávající dílo, které i v dnešní době znamená cennou pomůcku všem badatelům a zájemcům o historii Krkonoš. V podstatě se jedná o naši první regionální vlastivědnou monografii. Každý svazek tohoto Hoserova díla je na začátku uváděn rytinou. Na vydání z roku 1803, které je k dispozici ke studiu v muzejní knihovně, je velice zdařilá rytina pohledu na Sněžku (Hoser užíval název Riesenkoppe) od začátku údolí Úpy, za povšimnutí určitě stojí zachycení dobového stavu kostela sv. Václava v Horním Starém Městě u Trutnova. Doktor Hoser zemřel 22. srpna 1848 ve věku 78 let a pochován je na Malostranském hřbitově v Praze.

Jaroslava Čapková, Muzeum Podkrkonoší


39


Profile for Zbynek Kacer

Trutnovinky - magazín říjen 2010  

Trutnovinky - magazín říjen 2010  

Advertisement