Page 1


kulturně-společenský magazín | prosinec 2010 | zdarma | vydává


KULTURNĚ - SPOLEČENSKÝ MAGAZÍN

PARTNEŘI:

29

ku l t u rn ě - s p ole če n s ký mag az í n | dube n/ 0 8 | z dar m a

30

kul t u rn ě - s polečen s ký mag az ín | květen / 08 | zd a r ma

31

Paulina Skavova

PARTNEŘI:

VYDAVATEL: kulturně-společenský magazín | srpen 09 | vydává

PARTNEŘI: | zdarma

MISTR IMPROVIZACE

| zdarma

Sex ve městě

VYDAVATEL: kulturně-společenský magazín |listopad 09 | vydává

PARTNEŘI:

| zdarma

kulturně-společenský magazín | prosinec 09 | vydává

JAROSLAV DUŠEK

VYDAVATEL:

Umění nekouše

| zdarma

| zdarma | zdarma

ZDARMA

kulturně - společenský magazín | čeer ven/08 | zdarma

4900Km Kubou VYDAVATEL: kulturně-společenský magazín | červen 09 | vydává kulturně-společenský magazín |květen 09 | vydává

19

kulturně - společenský magazín | červenec 08 | vydává

No Name PARTNEŘI:

ČERVEN/07

OPEN AIR MUSIC FESTIVAL TRUTNOV

LIBOR KASÍK ŘEDITEL DIVADLA


5 LET TRUTNOVINEK ANEB VYBRALI JSME 48 NEJHEZČÍCH OBÁLEK

KULTURNĚ - SPOLEČENSKÝ MAGAZÍN

PARTNEŘI:

20

ČERVENEC/07

ZDARMA

VYDAVATEL:

KULTURNĚ - SPOLEČENSKÝ MAGAZÍN

PARTNEŘI:

21

SRPEN/07

1

ZDARMA

KULTURNĚ - SPOLEČENSKÝ MAGAZÍN

ZÁŘÍ/07

22 ZDARMA

KULTURNĚ - SPOLEČENSKÝ MAGAZÍN

ŘÍJEN/07

23 ZDARMA

VYDAVATEL: PARTNEŘI:

VYDAVATEL:

PARTNEŘI:

VYDAVATEL:

ku ltu rn ě - sp olečen ský m a g a z ín | říjen 08 | zda r m a

a

s DIVÁkY bY sE mělo šETŘIT

JAN VANČURA kulturně-společenský magazín |leden 2010 | vydává

| zdarma

BOHDAN HOLOMÍČEK ČAS JE MÝM NEPŘÍTELEM

VYDÁVÁ:

PARTNEŘI:

kulturně-společenský magazín |únor 2010 | vydává

| zdarma

kulturně-společenský magazín |březen 2010 | vydává

| zdarma

kulturně-společenský magazín |duben 2010 | vydává

| zdarma

OBRAZ JOSEFA ČAPKA

EVA NÝVLTOVÁ

JEDE NA OLYMPIÁDU

ANTONÍN TICHÝ

KRAKONOŠ JE NADE VŠE

NEJDRAŽŠÍ DÍLO GALERIE


ÚPICE, RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

55


25

26 KU LT U R NĚ - SPOLEČENSK Ý MAG A ZÍN | LED EN/ 08 | Z DARMA

VYDAVATEL: kulturně-společenský magazín | únor 09 | vydává

PARTNEŘI: | zdarma

a machři

II.

VYDAVATEL: kulturně-společenský magazín | březen 09 | vydává

PARTNEŘI: | zdarma

kulturně-společenský magazín |červen 2010 | vydává

| zdarma

VYDAVATEL: kulturně-společenský magazín | duben 09 | vydává

PARTNEŘI: | zdarma

VYDAVATEL: kulturně-společenský magazín |květen 09 | vydává

| zdarma

DARINA MIŠUROVÁ OD ATLETIKY K BASKETBALU kulturně-společenský magazín |září 2010 | vydává

| zdarma

kulturně-společenský magazín |listopad 2010 | vydává

| zdarma

| zdarma

Sněženky

Martin Štěpánek

Z NULY NA STO ZA TŘI VTEŘINY

MUSHEŘINA JE DŘINA kulturně-společenský magazín |květen 2010 | vydává

Světový rekordman

VÁCLAV TÖRÖK

RADEK HAVRDA

28 KULTURN Ě - SPOLEČEN SKÝ M AG AZ Í N | ÚN OR/08 | ZDAR M A

v městské galerii

o 8 stran více! PARTNEŘI:

27 K ULT URNĚ - SPOLEČENSK Ý MAG AZ Í N | ÚN OR/08 | ZDAR M A

Kresby a grafiky

KULTURNĚ - SPOLEČENSKÝ MAGAZÍN | PROSINEC/07 | ZDARMA

MALÍŘ SCHROLL

DRAČÍ SLAVNOSTI - UŽ HO NESOU!

JSEM RÁD, KDYŽ TO ODSEJPÁ

DIVADLO ZAČÍNÁ

WALTER ELSCHEK UČITEL TANCE


OBSAH | EDITORIAL

STRANY 18 - 19 JIŘÍ BERAN, SBĚRATEL BETLÉMŮ

STRANY 20 - 21 ONDŘEJ PIPEK, TRIATLONISTA

STRANY 26 - 27 ZNÁMÝ HEREC ROBERT JAŠKÓW

STRANY 34 - 35 PAVEL JANATA A JEHO EXLIBRIS

STRANY 44 - 45 ĎYVADLO NEKLID POPRVÉ V UFFU

STRANA 50 ZDENĚK BÍNA OPĚT NA JAZZINCI

EDITORIAL: Překvapila vás obálka Trutnovinek? Pak je vše v pořádku! Neobvyklý přebal upozorňuje na výročí. Trutnovinky slaví pět let. Pro někoho je to možná málo: „Jenom pět“. Ale číslo, které právě držíte v ruce, je současně jubilejním šedesátým. Tak jako tak, pět nebo šedesát, kulaté je obojí. Proto jsme aktuální vydání pojali netradičně. Na jubileum upozorňuje přehled vybraných titulních stran za pět let existence magazínu. Nechybí Příběh z prvopočátků Trutnovinek, Pohled od zákulisí

redakce a Anketa. Pokud vás obálka nezaujala, nic se neděje. Magazín jsme „nafoukli“ na 56 stran a naservírovali vám osm atraktivních rozhovorů v jediném čísle. Pokud vnímáte magazín jako nevšední záležitost, je to dobře. Pokud jako všední, taky dobře. Trutnovinky byly (a chtějí být i nadále) nevšední součástí vašeho všedního života. Ale může se to napsat i obráceně: mohou být všední záležitostí vašeho nevšedního života. Díky za věrnost! Pavel Cajthaml

Vydavatel: XANTIPA AGENCY s.r.o, IČ: 25947940, MK ČR E 19626. Adresa: Trutnovinky, Buhlarská 66, Trutnov, e-mail: redakce@trutnovinky.cz, www.trutnovinky.cz Obchod, inzerce: Rudolf Korbelář, tel: 499 941 941, 608 146 620, e-mail: ruda@xantipa.in, obchod@xantipa. eu, Redakce: Pavel Cajthaml, tel: 733 510 071, Hynek Šnajdar, tel: 734 457 697, Michal Bogáň, tel: 734 545 423, Zbyněk Kačer, tel: 731 175 558. Grafika: Petr Novák, Korektury: Barbora Peterová, Distribuce: Česká pošta a.s. a vybraná distribuční místa, Tisk: Tiskárna Voborník, K. Čapka 868, Hostinné, Sazba: XANTIPA AGENCY s.r.o., Titulka: foto: Jiří Jahoda, grafika: Petr Novák

5


6

ANKETA 1. PROČ ČTETE TRUTNOVINKY? 2. CO BYSTE TRUTNOVINKÁM POPŘÁLI DO DALŠÍCH LET? CTIBOR KOŠŤÁL, FOTOGRAF

MARTINA ELHENICKÁ, PLAVKYNĚ

1. Zejména proto, že v nich pravidelně nacházím spoustu informací o zajímavých lidech majících vazbu k Trutnovsku. Vzniká tak jedinečná encyklopedie osobností, kteří se více či méně významným způsobem podepisují na zviditelnění našeho regionu.

1. Trutnovinky čtu, protože aktuálně informují o všech oblastech dění v našem městě. Já osobně nejvíce sleduji sportovní příspěvky a články o zajímavých lidech, kteří se narodili nebo svou kariéru začali v Trutnově. Za dobrý nápad považuji ihned dostupná videa ze zajímavých akcí na webových stránkách Trutnovinek.

2. Z výše uvedeného nevysychající studnici adeptů nejen na titulní strany, spoustu spokojených čtenářů a v neposlední řadě i hodně zdraví, klidu a pohody všem, kteří se na vzniku periodika podílejí.

ROMAN SCHROLL, MALÍŘ 1. Trutnovinky čtu rád pro pestrý obsah, rychlé reportáže a zkrátka se v nich dozvím, co se dělo, děje nebo bude dít v našem městě a okolí. 2. Rozhodně vám přeji, aby se vám i nadále dařilo dělat to, co již děláte, a myslím, že to děláte moc dobře, a to s radostí a zájmem. Jste tam prostě dobrá parta. Přeju vám hodně nadšení, elánu a dobrých nápadů do dalších let vaší tvorby.

ANTONÍN TICHÝ, PUBLICISTA, SBĚRATEL 1. Na Trutnovinkách se mi líbí zejména to, že přinášejí aktuální informace. Určitě mají solidní grafickou úpravu, zajímavé rozhovory se zajímavými lidmi, pohotové zprávy a málo pravopisných chyb. 2. Do dalších let jim přeji, aby si udržely i nadále vysoko nastavenou laťku.

2. Do dalších let přeji Trutnovinkám minimálně takovou sledovanost a takovou aktuálnost, jako mají dnes. Všem redaktorům a fotografům bych popřála hodně dobrých nápadů a radost z práce.

PETR JUST, POLITOLOG 1. Díky Trutnovinkám si uchovávám přehled o aktuálním dění v Trutnově a jeho okolí i v době, kdy už většinu času trávím mimo své rodné město. Díky Trutnovinkám jsem však alespoň virtuálně přítomen na každé významné akci, která se v Trutnově děje. 2. Pro každé médium je důležitá jednak trvalá přízeň čtenářů a diváků a také jeho kredit coby seriózního a důvěryhodného informátora. Proto Trutnovinkám přeji, aby si udržely dosavadní přízeň a aby svůj okruh čtenářů nadále rozšiřovaly. Ale zároveň jim přeji, aby v této své snaze nepodlehly nějakému nucenému nadbíhání čtenářům za každou cenu, což u řady médií vede (bohužel) k jejich „bulvarizaci“.


MINIPŘÍBĚH …

…ANEB JAK VZNIKALY PRVNÍ TRUTNOVINKY Osm hodin ráno, sychrané počasí, kafe U kostela, lehce se třesoucí ruka nervózně cinká lžičkou o šálek. Přesně takhle si pamatuju 1. prosinec 2005, když ze schránek v Trutnově vykukovalo první číslo magazínu Trutnovinky s Harry Potterem na obálce a my jsme napjatě čekali na první reakce. Pro Trutnováky to byla tehdy novinka, pro nás výsledek půlročního úsilí. Příliš se tomuhle projektu nevěřilo a ejhle, po pěti letech stále funguje. Ba co víc, rozrostl se o brášku Trutnovinky Víkend a internetový portál, který denně navštěvuje tři až pět tisíc lidí.

Věci se daly do pohybu, začala vznikat i podoba internetového portálu a připravoval se obsah. S věrnou maketou jsme vyrazili na průzkum do firem, z nichž některé náš praštěný nápad překvapivě zaujal a přislíbily nám inzerci. Bez jejich podpory by náš elán možná vyprchal. Nestalo se tak a důsledně a pečlivě plánovaný projekt Trutnovinky před pěti lety vyšel. Nadšení z toho, že jsme uvedli myšlenku do života, však záhy vystřídalo uvědomění, jaký bič jsme si na sebe ušili. S externím grafikem a bez novinářských zkušeností jsme se všechno učili tak říkajíc na koleně a platili jsme za to drsnými uzávěrkami, které se někdy protáhly i celou

Jak to tedy všechno začalo? Půlroční anabáze před vydáním prvního čísla byla plná debat o hledání názvu, obchodního mo-

noc až do pěti hodin do rána. Někdy visela uzávěrka opravdu na vlásku.

delu, velikosti a formátu, o způsobu distribuce atd. Asi v říjnu 2005 jsme pak dostali do rukou od grafika šablonu magazínu, která už se tvářila jako první číslo s rozvržením reklamních ploch a s ilustračními články. To byl moment, který dal dosavadní virtuální myšlence konkrétní podobu a nabil nás důvěrou, že Trutnovinky opravdu spatří světlo tohoto světa.

Výjimečné bylo například číslo, které grafik sázel v autě při cestě na dovolenou a hotový magazín nám posílal z benzinové stanice v Rakousku, kde našel wi-fi připojení k internetu. My jsme si zatím kousali v redakci nehty a doufali, že to přijde. Přišlo. Styl Trutnovinek doznal významných změn díky dvěma okolnostem. Okolo patnáctého čísla jsme přijali vlastní grafičku Veroniku, protože situace s

nočním sázením už byla neudržitelná. Tím druhým faktorem bylo vybudování redakce na

zkušených novinářích. První z nich, Pavel Cajthaml, převzal Trutnovinky po dvou letech fungování. Nyní má redakce tři stálé novináře, kameramana a řadu externích pisatelů. Díky profesionální redakci se změnil a hlavně zlepšil obsah časopisu i portálu a na jaře 2009 umožnil vznik novin Trutnovinky Víkend. Možná si vzpomenete i na rubriky, které v průběhu času z magazínu zmizely, například knižní tipy, internetové tipy, fejeton, soutěž nebo pravidelné představování místních hudebních kapel. Zvýšil se ale počet rozhovorů a vznikly nové rubriky. Po třech letech vydávání se změnila i původní tiskárna, což se výrazně podepsalo na vyšší kvalitě časopisu. Změna je zkrátka život a na pěti letech fungování Trutnovinek se podepsala tak, že kromě názvu a formátu nezůstal skoro kámen na kameni

Zbyněk Kačer

7


8

JAK TO VIDÍME V REDAKCI Miloš Bartoň, zakladatel magazínu „Nikdy by mě nenapadlo, že budu pracovat v kreativní firmě, jako je Xantipa. Pracujeme s nožstvím nápadů, spouštíme nové projekty - realizované nápady. Prvním takovým nápadem byl před pěti lety projekt Trutnovinek a skutečně by mě ani ve snu nenapadlo, že náš první projekt bude zároveň projektem nejúspěšnějším a stane pevným základem naší agentury. Postupem času se naše práce na projektech zprofesionalizovala, vznikly standardy, byznys plány apod. Proto se mi naše počáteční budování Trutnovinek dnes jeví jako krásná a leckdy i naivní bitva s celým světem. Z té doby máme plno historek a živých vzpomínek, které mě nutí k smíchu a zároveň k uznání. Nejvíc mi v hlavě vyvstává moment, kdy jsme si sestavili maketu prvního čísla z bílých papírů sebraných z půjčené tiskárny, začmárali jsme v ní inzertní plochy a pak jsme počítali, za kolik ty inzeráty budeme prodávat, aby se nám Trutnovinky zaplatily. Dnes mi tento způsob obchodní rozvahy přijde víc než pionýrský, ale tehdy to zkrátka mělo své kouzlo. Jsem moc rád, že jsem byl u toho.“

Zbyněk Kačer, zakladatel magazínu Když se pouštíte do nějakého projektu, určitě máte v hlavě představu o tom, jak má vypadat výsledek, čeho se chcete dopracovat, kam to dotáhnout. Jenže v případě, kdy pronikáte na úplně nové teritorium, kam se zatím při nejlepším někdo koukal dalekohledem z bezpečné vzdálenosti, je těžké odhadnout, co všechno vás tam může potkat a jak asi vypadá ten cíl. V případě Trutnovinek uplynulo už víc než pět let od doby, kdy jsem v aute na cestě do Vrchlabí nadšeně telefonoval, že mě konečně napadlo docela dobré jméno pro ten náš mediální projekt. „Trutnovinky? Hm, to nezní špatně,“ byla první reakce. Od té doby jsme v hledání cíle ušli pořádný kus cesty. V Trutnovinkách jsem si vyzkoušel snad všechno; psaní článků, vytváření obsahu, práci editora i grafika, webmastera portálu, prodejce inzerce, rozvážení magazínu i fotografování. Právě posledně jmenovaná pozice mi dala konkrétní představu o tom, co je možná tím cílem v našem projektu. Když jsem byl začátkem listopadu fotit jedno dětské hřiště na Šestidomí, dva kluci na houpačce si mě všimli a jeden řekl: „Hele, někdo nás fotí, to určitě budeme na Trutnovinkách.“ PŘEDÁNÍ SYMBOLICKÉHO ŠEKU ZÁSTUPKYNI STACIONÁŘE PO KONCERTU SKUPINY THE CLOU U PŘÍLEŽITOSTI PRVNÍHO VÝROČÍ TRUTNOVINEK


9

Pavel Cajthaml, redaktor Když mi někdo řekne Trutnovinky, vybaví se mi jako první především moje úvodní uzávěrka. Bylo to dva dny před Vánoci. Magazín musel do tisku, a to za každou cenu. Jenže já nechtěl napoprvé ponechat něco náhodě. Ano, do redakce jsem přišel, když měl magazín za sebou už 25 čísel. Držel svůj styl, řád a způsoby. Ale já se je snažil měnit podle svého. A ponechat v něm případně sebemenší chybu, to pro mě bylo nepřijatelné. „Radši nepůjdu ani spát,“ říkal jsem si. Mělo to ovšem jednu chybu, která je dnes pro mě historkou pro zasmání. S grafičkou Verčou jsme neustále opravovali chybičky a na poslední chvíli vylepšovali titulky a upravovali fotografie. A téměř zapomněli na vánoční večírek, který pro nás v ten den firma připravila. Takže, zatímco já držel štábní kulturu a chytal v magazínu každou maličkost, šéf obchodního oddělení Ruda držel (jako jeden z mnoha) štábní kulturu v hospodě: „Dokud nedorazí Pavel s Verčou, nejíme!“ hlásil. Když jsem do hospody v devět večer dorazil, poprvé v životě jsem viděl na vlastní oči Rudu šilhat hlady. Seděl u stolu od pěti odpoledne, kolem něj číšníci nosili jídla k okolním stolům a on šilhal, šilhal a šilhal…

Hynek Šnajdar, redaktor Utíká to. Už bez měsíce rok a půl jsem členem redakce Trutnovinek. Po třinácti letech v deníku jsem změnu uvítal, i když jsem tehdy přesně nevěděl, do čeho jdu. Vzpomínám si, že někdy na počátku jara minulého roku jsem jen tak spíše z legrace napsal kolegovi Pavlu Cajthamlovi e-mail, v němž stálo, že pokud se uvolní místo v Trutnovinkách, ať mi dá vědět. Pak jsem na to zapomněl a jen o několik měsíců na to, se najednou ozval s dotazem: „Kdy můžeš nastoupit?“ Neváhal jsem a vydal se do neznáma. A udělal jsem dobře. Rutinu a nemotivující prostředí vystřídala zajímavá a kreativní práce mezi lidmi, kterým jde o společnou věc: aby se Trutnovinky staly nejzajímavějším médiem v Trutnově i za jeho hranicemi. Ukazuje se, že občané města je už dávno přijali za své. Tisíce čtenářů na webu, čtrnáctideník Víkend jde na dračku a magazín zmizí vždy za pár dnů. To je určitě dobrá vizitka redakční práce. Pro mě mají Trutnovinky ještě další půvab. Konečně se totiž bez zbytečných tlaků a nekompetentních požadavků mohu věnovat tomu, co mi vždy v deníku chybělo - rozhovorům. Přestože není někdy úplně jednoduché přimět zajímavé Trutnovany, rodáky a další osobnosti s rozmanitými zájmy k rozhovoru a stojí to vždy hodně energie, výsledek však stojí za to. Pozoruhodných lidí, kteří v krásném trutnovském okrese žijí, je naštěstí stále dost. A to je pro mě nejen radost, ale také motivace jako hrom.

Barbora Peterová, korektorka Vidět pravopisné chyby je svým způsobem handicap. S nadšením „co je to za nový časopis“ jsem doma před pěti lety sáhla po Trutnovinkách a uviděla je. Nejen chyby, ale i překlepy, věty, které ve své půlce ztrácely smysl, a další a další. A protože mi vždycky doma říkali „ty se ve světě neztratíš“, učinila jsem tomuto heslu za dost a Trutnovinkám se jednoduše nabídla jako nový člen jejich kolektivu, konkrétně na pozici korektor. Přestože jsem se od té doby už v podstatě natrvalo usídlila v Praze a domů do Podkrkonoší jezdím jednou za čas na víkend, stále v této spolupráci pokračuji. A po pravdě – velmi ráda! Vědět, co se v mojí rodné hroudě děje a ač 150 km daleko ale mít tak „informační náskok“ – jak rád prohlašuje můj pražský chlebodárce čili zpravodajský kanál ČT24 – je prostě fajn! A jedna malá perlička ze zákulisí aneb Jak se z učitele stává posluchač: Býval to Pavel Cajthaml, který po mně v tehdy ještě Krkonošských novinách četl a opravoval články. A protože život přináší i komické situace, role se nyní obrátily. K Pavlově dobru snad jen dodám, že číst články po něm je samozřejmě jedna radost! :-)


10

KDO JSME ANEB FOTOPŘEDSTAVENÍ LIDÍ Z XANTIPY PAVEL CAJTHAML 36 let, redakce

„V životě se mi líbí dvě hlášky: věta herce Miloše Kopeckého Lakomství je důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost a citace z filmu Marečku, podejte mi pero No, i dělník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále! Píši si vás, Mlho! První hláškou se řídím, druhou se bavím.“

HYNEK ŠNAJDAR 50 let, redakce

„Neřídím se žádným konkrétním mottem. Snad jen: Vše je mystifikace i skutečnost zároveň. Ve skutečnosti mi k životu stačí málo - trochu toho dobrého vína, trochu toho umění, trochu těch žen, trochu toho čtení, trochu těch filmů, trochu toho dobrého jídla, trochu toho spánku, trochu hezkých míst ve světě, prostě trochu těch radostí života.“

MICHAL BOGÁŇ 25 let, redakce

DUŠAN MIHALEČKO 33 let, redakce

„Zachytit život, zastavit mládí, zhmotnit lidskou radost, štěstí či pokrok - v minulosti nemyslitelné se díky černé krabičce s objektivem dnes stalo možným. Není divu, že mě tato schopnost uchvátila, a tak Trutnovanům přináším živé obrazy z dění v našem městě. “

LUKÁŠ SLOVÍK 27 let, tiskárna

„Všichni mi říkají Jágr. Já se jim marně snažím vymluvit, že Jarda nejsem. Nejspíš bych měl začít říkat opak - že jsem Jágr. Pak bych měl snad dost peněz na to, abych nemusel každé ráno chodit do práce a nudit se tady.“

RUDOLF KORBELÁŘ

33 let, jednatel firmy a obchodní ředitel

„Řídím se jednoduchým mottem: Když už nemůžeš, přidej!“

DAN STIERAND

29 let, jednatel firmy a výrobní ředitel

„Sporťáku, už máš chlapa? Otázka, která mě životem provází šest let od té doby, co jsem tak trošku začal fušovat do sportovní novinařiny. Co odpovídám? Že nemám. Nemám ani ženskou ... ALE naštěstí mám práci, která se mi stala koníčkem. Prostě sport je můj život a hlavně fotbal. Snad mě nečeká okjesní pjeboj ...“

„Celým životem mě stále provází motto: Život je pes, proto ho mám na vodítku.“


11 VERONIKA HOLANOVÁ 34 let, obchod a marketing

RENATA TOMMOVÁ

35 let, obchod a marketing

„Nemám ráda životní postoje ani vlastní motta, ale jedno mě napadlo asi proto, že mám bujnou fantazii: Logika nikdy nerozhoduje o tom, co je možné a co ne. Kolega to okomentoval slovy: „V tvém případě, že to přesně vystihuje situaci. No tak ať ! :-)“

PETR NOVÁK 22 let, grafika

„Myslím si, že člověk je největší a zároveň nejspokojenější, když ze sebe vydá úplně všechno ... a leží na bitevním poli, jako vítěz.“

BLANKA REZKOVÁ

25 let, manažer pro styk s významnými klienty

Krédo pro život nemám. Ale na podnět naší redakce jsem vygooglila dvě hlášky z filmu Dr. House, s kterými se ztotožňuji. První se dá aplikovat na mou pracovní pozici „Problém je jen černě viděná výzva.” A druhá si myslím, že vystihuje dnešní nutný postoj populace: „To, že lidi lžou je základní podstata lidskosti. Mění se jen to, o čem lžou.”

„Nikdy neříkej nikdy - dosti známý výrok, kterým se řídím.“

VERONIKA BOUMOVÁ

33 let, grafika

Staročeské rčení praví, že "život nejni peříčko“ a já se jen přikláním k názoru, že právě proto stojí za to hledat radost v sobě.

MILOŠ BARTOŇ

32 let, jednatel firmy a výkonný ředitel „Genialita tkví v jednoduchosti. Ze zkušenosti vím, že i složité věci se dají vyřešit obyčejným selským rozumem … “

ZBYNĚK KAČER

32 let, jednatel firmy a ředitel pro IT

„Nenapadá mě konkrétní motto. Pro mě je důležité udržovat si dobrou náladu a být vyrovnaný, protože optimistická mysl dokáže být velmi tvůrčím nástrojem.“


12

PROGRAMY KIN


PROGRAMY KIN 1. 12. 19:00 2. 12. 19:00 3. až 5. 12. 19:00 7. a 8. 12. 19:00 9. 12. 19:00 10. až 12. 12. 19:00 14. a 15. 12. 18:00 16. 12. 19:00 17. až 19. 12. 19:00 21. 12. 18:00 22. a 23. 12. 18:00 25. a 26. 12. 18:00 28. až 30. 12. 19:00 30. 12. 19:00

WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ ILUZIONISTA SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU SVĚTA JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT BIBLIOTHEQUE PASCAL BASTARDI HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 1 MUZIKA HABERMANNŮV MLÝN ONDINE SHREK: ZVONEC A KONEC JÁ, PADOUCH TAJEMSTVÍ MUMIE DOMŮ NA VÁNOCE

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

1. a 2. 12. 19:00 4. a 5. 12. 19:00 7. 12. 19:00 8. a 9. 12. 19:00 11. a 12. 12. 19:00 14. 12. 19:00 15. a 16. 12. 19:00 18. a 19. 12. 17:00 a 20:00 21. 12. 19:00 22. a 23. 12. 19:00 24. 12. 15:00 29. a 30. 12. 19:00

SEX VE MĚSTĚ 2 HABERMANNŮV MLÝN SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU SVĚTA ROMÁN PRO MUŽE JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT BABIČKA ANEB JAK TO BYLO DOOPRAVDY LEGENDA O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI OBČANSKÝ PRŮKAZ KRÁLOVSTVÍ ZVĚRSTEV HLAVA-RUCE-SRDCE DEŠŤOVÁ VÍLA THE SOCIAL NETWORK

HOSTINNÉ

1. 12. 19:00 3. 12. 19:00 8. 12. 19:00 10. 12. 19:00 15. 12. 19:00 22. 12. 19:00

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ ROMÁN PRO MUŽE LEGENDA O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT HABERMANNŮV MLÝN

ÚPICE

2. 12. 17:30 a 20:00 7. 12. 18:00 9. 12. 18:00 11. 12. 18:00 12. 12. 18:00 19. 12. 18:00 21. 12. 18:00 28. 12. 18:00 a 20:00 30. 12. 17:00

KAJÍNEK SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU SVĚTA MACHETE ČTYŘI LVI VRAH VE MNĚ GOEMON RESIDENT EVIL: AFTERLIFE HABERMANNÚV MLÝN JÁ PADOUCH

ČERVENÝ KOSTELEC

7. 12. 17:00 a 19:30 8. 12. 17:00 a 19:30 22. 12. 17:00 a 19:30 14. 12. 17:00 27. 12. 19:30 28. 12. 17:00 30. 12. 17:00 a 19:30

ROMÁN PRO MUŽE HABERMANNŮV MLÝN JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT JÁ, PADOUCH ĎÁBEL MEGAMYSL HLAVA-RUCE-SRDCE

TRUTNOV

13


14

PŘÍBĚH


U MIKŠŮ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ, TEL: 491 114 223, E-MAIL: MUSICHALL@UMIKSU.CZ,

WWW.UMIKSU.CZ

4. 12.

11. 12.

18. 12.

23. 12.

25. 12.

inzerce

LEHCE EROTICKÁ MIKULÁŠSKÁ PÁRTY Jako je již tradicí, tak i letos je pro Vás připravena erotická show, kde Vás pobaví svůdné čertice. Na baru bude připraven speciální čertovský drink za super cenu. Po celý večer se o nejlepší muziku bude starat DJ Mike

MAXI KADEŘE SHOW Jedinečná párty s bohatým programem, vystoupí nejlepší profesionální kadeřnická studia. Uvidíte nebo případně sami vyzkoušíte některé z jejich originálních účesů a to zcela zadara. Sami budete moci sledovat proměnu některých z Vás pod rukama nejlepších vizážistů a kadeřníků. K tomu profesionální DJ a moderátor OZZY de Santé, rezident vyhlášeného pražského Music clubu Očko, kde pořádá své akce pod záštitou TV Očko a jeho kolega DJ Lucash, což je zárukou té nejvyšší zábavy. Duo Djs Ozzy de Santé a Dj Lucash

PŘEDVÁNOČNÍ PUSHKIN PÁRTY Je tu další vychytaná prosincová párty, za panáky Pushkina budeš dostávat stírací losy, na které vyhraješ super dárky, například pokladničky prasátka, vibrační kroužky, tužky na klipu a další. Super muziku Vám po celý večer bude hrát DJ Iceman

DLOUHÁ NOC S TAJFUNEM Po roce je to opět zde, tentokrát se sejdeme ve čtvrtek, abychom si Dlouhou noc užili naplno. Samozřejmě nebudou chybět dárečky od nás v podobě plyšáků, lighsticků, flash balonků, které rozdáme mezi Vás. Tak přijď oslavit předštědrovečerní noc. DJ Tajfun

NA BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ – BERENTZEN PÁRTY + RED BULL LODĚ Další super prosincová párty s Berentzenem a Red Bullem. Od Berentzenu budou opět super dárky např. podprsenky z lipa, kamínky na oči atd. Dále Red Bull se sektem Bohemia za super cenu. Po celý večer topless tanečnice a k tomu tu nejlepší muziku. DJ Marthy

15


16

CESTOVATELSKÁ DIASHOW

... Funkční, Módní, Pohodlné ... V dnešní době již nestačí pořídit si jízdní kolo nebo běžecké lyže, ale je velice důležité se na tyto sportovní aktivity obléknout a vybavit se potřebnými doplňky. Abychom měli ze sportování co nejlepší pocit, musí oblečení a funkční spodní prádlo obzvlášť splňovat tři základní podmínky. V první řadě je třeba dbát na to, aby plnilo funkci pro dané roční období s ohledem na počasí a intenzitu provozovaného sportu, v druhé řadě by si zákazník měl vybrat vhodnou velikost, oblečení musí být pohodlné a jak se říká „pořádně sedět“, aby mohlo správně fungovat. V poslední řadě výběr určitě výrazně ovlivní nabídka barev a střihů. Nejpřísnější kriteria kvality a opravdu široký sortiment nabízejí například značky CRAFT, AXON, PEARL IZUMI, SENSOR. Hodně důležité je, nechat si při výběru poradit, pokud možno nejlépe na základě osobních zkušeností prodejce.

HEZKÉ VÁNOCE A SPRÁVNOU VOLBU PŘI VÝBĚRU DÁRKŮ VÁM PŘEJE:

VELLA TRUTNOV ZŠ Komenského 399 (basketbalová hala) tel. 499 814 411 mob. 724 203 700 e-mail: opoca@seznam.cz

www.vella-trutnov.cz

PARTNER TRUTNOVSKÉHO LYŽOVÁNÍ


Z MUZEJNÍCH SBÍREK

VYŘEZÁVANÝ BETLÉM NA PAMĚŤ SELSKÉHO POVSTÁNÍ V ROCE 1775 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově má ve svých sbírkách na čtyři desítky rozličných betlémů, avšak pouze u některých je znám původ nebo dokonce jejich autor. Zde prezentované jesličky jsou dílem amatérského řezbáře Albína Geislera (1907-1984), bývalého advokáta z Červeného Kostelce, jehož rodina pocházela ze Rtyně v Podkrkonoší. Podle dochované korespondence je autor vytvořil ke dvoustému výročí nevolnického povstání v roce 1775, na paměť rychtáře Antonína Nývlta Rychetského ze Rtyně. Ten stál v čele odbojné „selské vlády“ (guberna), která se scházela na místní rychtě. Vzpoura byla potlačena, rychtář Nývlt zatčen a odvezen do Prahy, kde byl odsouzen k trestu smrti oběšením, který mu později císařovna Marie Terezie zmírnila na tři léta nucených prací. Z úcty k tomuto hrdinovi, jenž byl předkem autorovy matky, vyřezal Antonín Geisler tyto „Jubilejní jesličky“, na nichž pracoval ve volných chvílích téměř dva roky. Inspirací a námětem pro vznik betlému se stala pro Geislera návštěva u přátel ve Rtyni, kde byl při procházce okouzlen pohledem na zasněženou krajinu, kostel se zvonicí, rychtu a siluetu Jestřebích hor. Geislerův betlém se skládá ze dvou částí. Kromě vlastních jesliček také z kulisy, olejomalby na sololitu s pohledem na Rtyni v Podkrkonoší, kde dominuje již zmíněný kostel sv. Jana Křtitele a zvonice, která patří mezi nejcennější české dřevěné zvonice a je největší a nejhodnotnější stavbou tohoto druhu v kraji. U vchodu na hřbitov, před zděnou márnicí, stojí socha starozákonního krále Davida. Tu nechal vytvořit David Nývlt, správce náchodského panství a strýc gubernátora Antonína Nývlta. Pochází z dílny sochaře Severina Tischlera. Dnes je na tomto místě kopie, originál je vystaven v Jaroměři. Nad památnou rychtou se rozprostírá statek se stodolou formana Hejny, bohatého sedláka a rychtáře (1830inzerce

1844), známého jako rázovitého „pantátu Hájka“ z povídky Dobrý člověk od Boženy Němcové. Jesličky s figurkami zachycují známý biblický výjev – uprostřed Panna Marie s děťátkem, za nimi stojící sv. Josef, po stranách zvířata a především zástupy lidí, včetně Tří králů, kteří přišli novorozeného obdarovat. Najdeme zde postavu A. Nývlta Rychetského s rychtářským právem a lucernou v ruce, formana Hejnu v širáku podle popisu B. Němcové, ponocného, pasáka s ovečkou, domácího tkalce s rancem, venkovskou ženu s nůší, ve které sedí malé děcko nebo vousatého havíře Volhejna, autorova souseda z dětství. Figurky jsou z lípy ze statku A. Nývlta Rychetského, postava havíře je vyřezána z topolu. Betlém od Albína Geislera získalo Muzeum Podkrkonoší v roce 1986 nákupem od Marty Švorčíkové. Jak z dochované dokumentace vyplývá, autorovou snahou a přáním bylo, aby „ jesličky posílily v českém lidu nejen tradice a vánoční radost, ale aby podpořily zdravé, čisté a nezpolitizované vlastenectví.“

Petra Sauerová, Muzeum Podkrkonoší

17


18

INTERVIEW: JIŘÍ BERAN

SPRÁVNÝ SBĚRATEL SI MUSÍ STANOVIT MANTINELY VLÁČKY, PIVNÍ ETIKETY A PAPÍROVÉ BETLÉMY, TO JSOU SBĚRATELSKÉ ZÁJMY JIŘÍHO BERANA (66) Z TRUTNOVA. U ZRODU SBÍRKY PAPÍROVÝCH BETLÉMŮ STÁL TEN RODINNÝ, KTERÝ BÝVAL DOMA NA KREDENCI. „EXPONÁTY ZÍSKÁVÁM TŘEBA V POPELNICI,“ USMÍVÁ SE SBĚRATEL BERAN. O KOM SE DÁ ŘÍCI, ŽE JE SBĚRATEL? Každý, kdo se zajímá o určitý druh zájmu, ať jsou to například známky, čepelkové obaly či nálepky na krabičky od sirek. Dalším rozšířeným sběratelským oborem jsou betlémy nebo pivní etikety. KDE JE TA HRANICE, KDY UŽ SE DÁ ŘÍCI, ŽE ZAČÍNÁ SBĚRATELSTVÍ? V okamžiku, kdy to začne vrtat hlavou. Seženete dva kousky a říkáte si, že jich je někde více. To je ta chvíle, kdy začíná sběratelství a začíná se uvažovat o rozšiřování sbírky. Nelze si stanovit, že budu něco sbírat. Teprve, když mě něco skutečně osloví, začnu to rozšiřovat. Důležité je v tom nejen pokračovat, ale také si stanovit mantinely. Zvolit si jeden druh v jednom oboru. U mě to jsou papírové betlémy. CO VEDE ČLOVĚKA K TOMU, ABY SE NA NĚCO KONKRÉTNÍHO ZAMĚŘIL A TVOŘIL Z TOHO UCELENOU SBÍRKU? Mám sbírku pivních etiket. Jsem trutnovský patriot, proto mě zajímá v tomto směru vše, co souvisí s tímto městem. Jednou z podstatných věcí je také potkat člověka s podobným zájmem. PAMATUJETE SI NA OKAMŽIK, KDY TO ZAČALO? Jako kluk někdy v páté nebo šesté třídě jsem začal

sbírat čepelkové obaly. Táta se holil a zjistil jsem, že má těch obalů od holicích čepelek více. V Trutnově jsme se dali tři kluci dohromady a začali jsme se tím zabývat. Časem jsem od toho upustil a začal jsem sbírat vláčky a sháněl jsem k nim díly. Vozil jsem papír a staré železo do sběrných surovin. Za ty peníze jsem pánovi ve sběrně koupil cigarety, řekl jsem mu, co chci, a on mi to dal stranou. Byly to mnohdy zohýbané kolejničky, které jsem si doma spravil. Moc mě neuspokojovalo, že mašinky byly tehdy na klíček. Trafo jsem nemohl sehnat, tak jsem to řešil baterkou. Ve sběrně jsem sehnal staré autíčko s elektromotorem, který jsem zabudoval do lokomotivy. To byly moje sběratelské začátky. PROČ JSTE ZAČAL SBÍRAT PAPÍROVÉ BETLÉMY? V dětství jsme měli v kuchyni kredenc, na které se o Vánocích stavěl betlém. Takže to byl můj první betlém, který mám dodneška. Je po mých rodičích, velice hezký, autor neznámý. Naši si ho pořídili během války. Mám k němu blízký vztah. Protože už nebyl v nejlepším stavu, rozebral jsem ho a podlepil. Považuji ho za nejcennější, nikdy jsem ho u nikoho neviděl. KDY ZAČALA TATO SBÍRKA VZNIKAT? Je to přibližně patnáct roků, kdy jsme se byli podívat v Třebechovicích. Tam jsem si přikoupil


19 betlém na vystřižení. Podařilo se mi tenkrát koupit rozkládací betlémy a ptal jsem se lidí, zda nějaké nevlastní. Tak jsem získal další kousky do sbírky. Mám velice starý rozkládací betlém někdy z roku 1918, je patrně nejstarší v mé sbírce. Mám také skoro všechny betlémy od akademického malíře Jiřího Škopka z Jaroměře. Nemám je ale všechny vystříhané. Je to proto, že nemám tolik místa pro krabice se sestavenými betlémy. Všechny betlémy mám ale evidované. K dnešnímu dni jich je celkem 109 z celé republiky. Velice obsáhlý je betlém z Třebíče. Vlastním ale i specifické betlémy například skautský, železniční či lékařský. Mám betlém ve tvaru vánoční koule jako puzzle. A další i reklamní. KDE ZÍSKÁVÁTE DALŠÍ EXPONÁTY? Třeba často v popelnici. Jdu s papírem, odklopím víko kontejneru a jsou tam i celé betlémy. Lidi ho o Vánocích vystřihnou a pak ho celý zahodí. Našel jsem tam třeba část Alšova betlému. Velkou roli hraje náhoda. ZNÁ VAŠE SBÍRKY VEŘEJNOST? VYSTAVUJETE JE? Před pěti lety jsem nabídnul Středisku volného času v Trutnově, že bychom mohli udělat výstavu betlémů. Zapůjčil jsem je na výstavu, která se konala na nádraží. Tenkrát se tam přišel podívat i člověk z Nového Zélandu a byl velmi nadšen. Letos to bude už pátá výstava. inzerce

CO NA VÁŠ KONÍČEK ŘÍKÁ RODINA? PODPORUJE VÁS? Bez podpory rodiny by to nešlo. I vnučka se loni chytila a pomáhala mně vystřihovat figury do betlému. Kromě toho mně přinesla do sbírky betlém, který jsem neměl. VYSTAVUJETE DOMA O VÁNOCÍCH NĚKTERÝ Z BETLÉMŮ? Někdy jich máme v bytě třeba i deset. Tradiční betlém po rodičích je tady vždycky. Můj poslední betlém, který nakreslila známá ilustrátorka Marie Fischerová Kvěchová, je velmi krásný. Jsou v něm figurky v krojích od Šumavy k Tatrám. Ten bych chtěl taky vystavit. MYSLÍTE SI, ŽE BETLÉM JAKO SYMBOL VÁNOC NEMÁ CHYBĚT V ŽÁDNÉ RODINĚ? Zastávám názor, že Vánoce jsou dobou, kdy by si lidé měli sednout a i tím betlémem si přiblížit jejich vznik. Připomenout si je v tom tradičním smyslu. NESLÝCHÁTE NĚKDY HLASY, ŽE SBĚRATELÉ JSOU PODIVÍNI, KTEŘÍ SHROMAŽĎUJÍ STARÉ KRÁMY? Nevšímám si jich. Kdyby sběratelé nebyli, tak by se ze starých věcí nic nezachovalo.

Hynek Šnajdar, foto: Miloš Šálek celý rozhovor na www.trutnovinky.cz


20

TRIATLONISTA ONDŘEJ PIPEK

BRONZOVÁ EUFORIE NA KONCI HAVAJSKÉHO PEKLA KDYŽ NĚKDO DOBŘE PLAVE, JEZDÍ NA KOLE A BĚHÁ, MŮŽE SI ZAČÍT POHRÁVAT S MYŠLENKOU, ŽE SI VYZKOUŠÍ TRIATLON. TRUTNOVSKÉHO SPORTOVCE ONDŘEJE PIPKA (19) TO NAPADLO PŘED DVĚMA ROKY. „ZADAŘILO SE, A TAK JSEM S TÍM ZAČAL,“ SVĚŘUJE SE VYTÁHLÝ HUBEŇOUR. PRO ČESKÝ TERÉNNÍ TRIATLON JEDINĚ DOBŘE, PROTOŽE JINAK BY NAŠE MEDAILOVÁ BILANCE Z NEDÁVNÉHO SVĚTOVÉHO ŠAMPIONÁTU XTERRA NA HAVAJI BYLA O JEDEN KOV CHUDŠÍ. BENJAMÍNEK ČESKÉ VÝPRAVY VYBOJOVAL V PACIFIKU BRONZ MEZI JUNIORY. JAKÝ TO BYL PRO TEBE ZÁŽITEK VYDAT SE ZA TRIATLONEM NA HAVAJ? Obrovský. Nikdy předtím jsem se takhle velkého závodu nezúčastnil. ŘÍKÁ SE, ŽE TRIATLONOVÉ ZÁVODY NA HAVAJI JSOU NEJTĚŽŠÍ NA SVĚTĚ… Tak pro mě to byl určitě nejtěžší závod, protože nebyl kousek trati ve stínu. Za takového počasí se závod opravdu stává hodně těžkým. Kvůli podnebí jsme také odjeli na Havaj s týdenním předstihem. V 18 LETECH SIS NA OSTROVĚ MAUI, COŽ JE TAKOVÉ KULTOVNÍ MÍSTO PRO TRIATLONISTY, ODBYL PREMIÉRU. TUŠIL SI, DO ČEHO JDEŠ? Snažil jsem se zjistit o závodě co nejvíc od lidí, kteří už tam startovali. Věděl jsem, že závod bude hodně těžký, proto jsem se snažil připravit co nejlépe. Směřoval jsem k tomu všechny tréninky. Věděl jsem, že moje nejslabší disciplína je plavání, tak jsem třeba trénoval s pomocí pana Břeně. PATNÁCT SET METRŮ PLAVÁNÍ V OCEÁNU, DVAATŘICET KILOMETRŮ NA HORSKÉM KOLE A JEDENÁCT KILOMETRŮ BĚHU V TERÉNU. NELITOVAL SI V PRŮBĚHU ZÁVODU, ŽE SES DO TOHO PUSTIL? Ne, nelitoval jsem ani na chvilku. Šel jsem do toho s tím, že závod musím za každou cenu dokončit a nechat na trati všechny svoje síly.

KDYŽ SE PĚTISETHLAVÉ POLE ZÁVODNÍKŮ DALO NA STARTU DO POHYBU A NASKÁKALO DO MOŘE. JAK SES V TU CHVÍLI CÍTIL? Přiznám se, že jsem měl trošku strach, protože ve vodě to jsou vždycky samé strkanice. Naštěstí se startovalo ze širokého prostoru, takže se potyčky minimalizovaly. Jakmile zazněl startovní výstřel, soustředil jsem se už jen na svůj závod. KDE NA TRATI JSI PROŽÍVAL NEJTĚŽŠÍ CHVILKU? No, přišla na mě určitě v běhu. Věděl jsem, že když přepálím kolo, můžu v běžecké části ztratit klidně deset a víc minut. Běh v triatlonu bývá vždy nejtěžší částí závodu. A nejtěžší pasáž byla pro mě zhruba na třetí míli, kde trať dosahovala svého nejvyššího bodu. Ale na druhou stranu mě to tam zároveň znovu nakoplo, protože jsem doběhl Američana Taylora Seaveye. Druhá těžká chvilka pak ještě nastala před koncem závodu, kdy mě začínaly brát křeče. JAK MOC BOLÍ ZÁVOD, KTERÝ TI TRVAL PŘES TŘI A ČTVRT HODINY? Povím ti, že jsem byl opravdu hodně rád, když jsem viděl cílovou bránu. V cíli jsem dostal věnec,


21 pití, vodu a mokrý ručník na hlavu. Ten, kdo byl úplně mrtvý, dostal kapačky. Spadl jsem do trávy a asi hodinu jsem jen ležel ve stínu a pil. A PŘITOM SES RADOVAL Z BRONZOVÉ MEDAILE… Kdepak. Při závodě jsem neměl žádné informace o pořadí. Kolikátý jsem byl, jsem zjistil, až když jsem vstal z té trávy a šel se podívat. PŘÍJEMNÝ POHLED, VIĎ? A jak. Měl jsem velkou radost, že jsem závod zvládl a byl jsem spokojený i se svým výkonem. Nechal jsem tam opravdu vše. Když jsem si pak přečetl ještě o třetím místě, přepadla mě doslova euforie.

lon. Ty dvě věci jdou velmi dobře skloubit, horské kolo je výborná příprava na triatlon. JAKÝ JE TVŮJ TRIATLONOVÝ SEN? Chtěl bych se znovu zúčastnit mistrovství světa na Havaji a uspět tam i ve starší kategorii, která mě čeká. Hlavně se chci v triatlonu dál zlepšovat. A CO IRONMAN? To je velká výzva a hodně mě láká, ale zatím se na to opravdu necítím. Když mi vydrží sportovní nadšení, tak snad kolem třicítky. Je to hodně dlouhý závod a na to skutečně natrénováno nemám.

Michal Bogis Bogáň, foto: Vilém Fischl

CO PRO TEBE ZNAMENÁ TRIATLON? Triatlon mě baví svou rozmanitostí. Znamená pro mě přátele, zábavu a sportovní vyžití. PROČ SIS ZE VŠECH SPORTŮ VYBRAL PRÁVĚ TENTO? V mládí jsem pět let závodně plaval. A závody na horském kole ještě jezdím stále. Řekl jsem si, že zkusím nějaký triatlon. Zadařilo se, a tak jsem s tím začal. VZPOMENEŠ SI NA SVŮJ PRVNÍ TRIATLON? Jasně. Bylo mi sedmnáct a na závodě v Hradci jsem skončil třetí. Ale byl to krátký triatlon, asi jen 500 m plavání, 10 km na kole a 3 km běhu. CO VŠECHNO OBNÁŠÍ TVŮJ TRÉNINK? Tréninky se mění podle toho, jaká je zrovna část sezony. Přes zimu jezdím na běžkách, chodím do bazénu a běhám. Z jara se snažím najet co nejvíc kilometrů na kole. V létě je to téměř to samé. Jezdil jsem hodně na kole, nějaký ten běh a plavat jsem chodil do rybníku. A do toho samozřejmě závody. Snažím se trénovat tak dvě hodiny denně a více. NA ROZDÍL OD PLAVÁNÍ A BĚHÁNÍ SE KOLU VĚNUJEŠ I ZÁVODNĚ. CO BUDEŠ TEĎ DÁL PREFEROVAT? Na horském kole budu závodit dál, ale v příští sezoně chci svou přípravu nejvíc zaměřit na triatinzerce

ONDŘEJ PIPEK

. narozen 2. prosince 1991 v Hradci Králové . student SŠIS Dvůr Králové nad Labem . bydlí na sídlišti Zelená Louka v Trutnově, má tři sourozence Dana, Andreu a Sama

. s triatlonem začal v 17 letech, jeho největší úspěch

se zrodil teď na Havaji, ale dost si považuje i letošní celkové 3. místo v hodnocení Českého poháru . mezi jeho záliby patří všeobecně sport (v zimě běžky a snowboard), počítače, sledování filmů a seriálů, rád štípe dříví, ale hlavní je prý dobrá parta a sranda . nemá rád uklízení pokoje, ranní vstávání, dršťkovou polévku a nesnáší pomlouvání


22

KERAMIČKA IRENA HIRAI

I OBYČEJNÝ HRNEK MÁ DUŠI A MŮŽE BÝT TAKÉ UMĚNÍM KDYŽ PŘIJÍŽDÍTE K DOMKU IRENY HIRAI (50) V ŽACLÉŘI - BOBRU, HNED JE JASNÉ, ŽE ZDE ŽIJE KERAMIČKA. VŠUDE JSOU HROMADY DŘÍVÍ A U DOMU STOJÍ VELKÁ JEDNOKOMOROVÁ PEC NA KERAMIKU ZVANÁ NOBORIGAMA. VLIV JAPONSKÉHO UMĚNÍ JE V TVORBĚ UMĚLKYNĚ PATRNÝ, PROTOŽE SE SVÝM MUŽEM V JAPONSKU DESET LET ŽILA. „KERAMIKA V JAPONSKU JE NESYMETRICKÁ S PŘÍRODNÍMI VLIVY,“ UVÁDÍ KERAMIČKA. KDYŽ PŘIJEDU NA JAKÝKOLIV JARMARK NEBO TRH, Z VĚTŠINY STÁNKŮ SE KERAMIKA V RŮZNÝCH PODOBÁCH JENOM HRNE. NENÍ TÉ KERAMIKY PŘÍLIŠ? Keramiky je určitě dost, ale po roce 1989 jí bylo ještě více. Ten počáteční boom už prošel určitým sítem, protože odpadli lidé, kteří v tom viděli příležitost ke zbohatnutí. Když se řekne keramika, většina lidí to má spojené s trhy a jarmarky. Já se raději pohybuji jinde. VNÍMALA JSTE KERAMIKU UŽ JAKO MALÉ DÍTĚ VE RTYNI V PODKRKONOŠÍ, KDE JSTE PROŽILA DĚTSTVÍ? Ráda jsem malovala, keramika kolem mě moc nebyla. Občas tatínek přinesl z dolů hlínu, tak jsem modelovala. Nechodila jsem ani do tehdejší Lidové školy umění. VZPOMÍNÁTE SI NA URČUJÍCÍ OKAMŽIK, KDY VÁS TO TAKŘÍKAJÍC DOSTALO? Přemýšlela jsem o tom, jaký výtvarný obor budu studovat. Slyšela jsem o škole v Bechyni a jeli jsme se tam s rodiči podívat. Moc se mi tam líbilo. Bohužel jsem nedostala doporučení a šla jsem do Police nad Metují, kde jsem se vyučila umělec-

kým keramikem. Byla tam stará dílna z první republiky s pecí na uhlí. I když to byla hrozná dřina, poznala jsem keramiku úplně od základů. Bylo to pro mě hodně důležité období. CO BYLO POTOM? Věděla jsem, že kvůli ne příliš dobrým kádrovým posudkům musím být hodně dobrá. Proto jsem jezdila k malíři Kodymovi do Náchoda, kde jsem se připravovala. Teprve potom jsem udělala zkoušky a šla jsem na Uměleckoprůmyslovou školu do Bechyně. V JAKÉM SMYSLU BYLA KERAMICKÁ ŠKOLA V BECHYNI DŮLEŽITÁ? Už tehdy byly umělecké školy jinačí než jiné střední školy. Byli tam talentovaní studenti, kteří měli stejné zájmy. Dobře se mezi nimi pracovalo. Profesoři tam byli v té době také výborní. Byl to svět sám pro sebe. Škola v Bechyni má velkou historii a studenti se tam naučí skutečnému umění. ČÍM VÁS KERAMIKA PŘEDEVŠÍM OSLOVILA? Pro mě je důležitý dotyk hlíny a to, že jsem přítomná jejímu zrodu. Lze ovlivnit teplotu v peci s představou, jak ta výsledná keramika bude


23 vypadat. Příroda to však nakonec dotvoří sama. Pokaždé, když se otevře pec, je to překvapení. Někdy bohužel i nemilé, když se to nepovede. To k tomu ale patří. ZKUŠENOSTI PŘEDÁVÁTE DOSPĚLÝM V KERAMICKÉ ŠKOLE V KOHOUTOVĚ. JAK VNÍMÁTE SVÉ ŽÁKY? Vzdělávání probíhá v několika kurzech. Někdo má zájem o točení na kruhu, další modelují, glazují, tvoří se také sádrové formy, do nichž se odlévá a podobně. Každý si to může vyzkoušet. Když zájemce projde základní řadou technologií, může si vybrat i umělecké téma. Přestože jsou žáci už dospělí, najdou se tam i talentované osobnosti. PRÝ NEMÁTE RÁDA ROZLIŠOVÁNÍ MEZI UMĚLECKOU A UŽITKOVOU KERAMIKOU. NEJSOU TAM PŘECE JEN NĚJAKÉ ROZDÍLY? Myslím, že je jen dobrá, nebo špatná keramika. Nemám ráda rozlišování mezi užitkovou a uměleckou keramikou, obě se prolínají. I hrnek má duši a může být také uměním. ZLOMEM VE VAŠEM ŽIVOTĚ BYL DESETILETÝ POBYT V JAPONSKU. JAK K TOMU DOŠLO? Sen každého keramika je pobývat v Japonsku, kde je keramika na špičkové úrovni. Začalo to tak, že jsem svého budoucího japonského manžela potkala v Polsku, v Krakově. Rozhodli jsme se, že se vezmeme. Trvalo to rok, než se sňatek papírově připravil. V roce 1990 jsme se přestěhovali do Japonska. Bydleli jsme na venkově, na malém ostrově mezi rýžovými poli. Byla jsem tam docela exot, ale zvykli si a byli na mě hodní. CO JSTE TAM DĚLALA? Měla jsem tam ateliér, tvořila jsem, měla jsem výstavy. Jezdila jsem do školy, kde jsem se učila tradiční japonská umění jako jsou ikebana, čajový obřad či psaní znaků. Nikdy jsem se ale nenaučila dobře japonsky, domluvila jsem se sice, ale mluvila jsem spíše hovorovou řečí. ČÍM VÁS OVLIVNILA TAMNÍ KULTURA A PROSTŘEDÍ? Duchovním přístupem ke všemu. Ta minulost v současných Japoncích zůstala dodnes. MÁ POBYT V JAPONSKU STÁLE VLIV NA VAŠI TVORBU? Moje tvorba i přístup k umění se u mě úplně změnily. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ČESKOU A JAPONSKOU KERAMIKOU? Evropa byla vždycky ovlivněná japonskou keramikou. V evropské keramice se více dbá na symetrii, lesk a estetický důraz. Japonci mají spíše rádi, když je to ohmatané, jsou tam vidět přírodní

vlivy. Na první pohled ta keramika neupoutá, teprve při pohledu zblízka člověka zasáhne. Ta evropská sice hned upoutá, ale potom se na ni rychle zapomene. Také tam hraje roli asymetrie, protože Japonci říkají, že v přírodě není nic symetrické, nic stejné. VÁŠ MUŽ HIROHUMI HIRAI JE TAKÉ KERAMIK? CO DĚLÁ? Teď v podstatě je, umí dobře točit, ale keramikem nebyl. On je původně strojař - projektant. Byl na volné noze. Nesnášel ten japonský řád a týmovou práci ve firmách. JAK JSTE PROŽÍVALI VÁNOCE V ZEMI VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE? V Japonsku je buddhismus a oni Vánoce nemají. Pro ně je svátkem klidu Nový rok, kdy se sejde celá rodina. My jsme slavili všechny české i japonské svátky, Vánoce jako u nás doma. Muži se oslava Vánoc líbí a má je rád. Vzpomínám, že jsem v Japonsku pekla cukroví a roznášela ho po příbuzných. Mělo to docela ohlas. PŘIPRAVUJETE NYNÍ NĚJAKOU VÝSTAVU? Čeká mě v únoru v Galerii Na Hradě v Hradci Králové velká výstava. Mám spoustu práce, protože jsem trochu ve skluzu. Budu vystavovat větší objekty i objekty zakuřované. Je to technika, kdy se keramika dá do pilin, ty se zapálí a keramika se zakouří. Dělala jsem i takové schránky na tajemství, na sny nebo vzpomínky. Například v jedné z nich jsou uložené první vlasy mých dětí. Ráda dělám věci, které mají nějaké tajemství nejen pro mě, ale i pro diváka. Mám připravené i složené objekty navlečené na kovové tyči, které budou v Hradci Králové rovněž vystaveny.

Hynek Šnajdar, foto: Miloš Šálek


TIPY PRO ZDRAVÍ

24

OZDRAVNÁ VLASOVÁ KŮRA LITERAM Představujeme vám převratnou novinku v oblasti péče o vlasy nazývající se LiteRAM, což v překladu znamená světlem reagující aminokyseliny. Tato špičková, regenerační metoda je doposud nejlepší řešení s trvalým efektem pro jemné, nebo poškozené vlasy. Vědci konečně přišli na to, jak vyřešit problém jemných nebo poškozených (narušených) vlasů. Výzkumný tým v belgických laboratořích Cosmetechnics objevil onu zázračnou formuli. Jmenuje se LiteRAM. V překladu to znamená světlem reagující aminokyseliny. Na jakém principu to funguje? Vše spočívá ve vyrobení jakési keratinové protézy uvnitř vlasu. Vlasy přirozené, jemné či poškozené trvalou, melírováním nebo odbarvováním většinou postrádají lesk, sílu a poddajnost. Jednoduše, chybí jim krása. Jak jim pomoci? Vlasy se ošetří přípravky řady LiteRAM hair solution. Nejdůležitější jsou dva světloaktivní přípravky LiteRAM EURYGOMER a LOTION REPAIR, což jsou hlavní přípravky pro docílení krásných a zdravých vlasů. Tyto aktivní látky zafixujeme pomocí speciální lampy natrvalo ve vlasu. Proces zakončíme omytím vlasů speciálním LiteRAM šamponem.

inzerce

Technologie LiteRAM je tou nejžhavější novinkou na trhu. Ošetří a posílí vaše vlasy na několik týdnů až měsíců. A výsledný efekt? Zdravé a silné vlasy bez roztřepených konečků, na pohled i dotek více vlasové hmoty, překvapivě vysoký lesk a výrazná barva vlasů. Vlasy jsou velmi dobře tvarovatelné, i u delších vlasů neuvěřitelně snadné rozčesávání, účes nereaguje na vlhkost, a to vše dlouhodobě, protože LiteRAM odrůstá spolu s vlasy. PR Více se dozvíte v kadeřnickém studiu SPIRÁLA - Na Struze 30, Trutnov tel.: 499 828 084 - www.spiralastudio.com


VÝSTAVY MUZEUM PODKRKONOŠÍ TRUTNOV KRÁSA VÁNOČNÍCH OZDOB NAŠICH PŘEDKŮ

Výstava ukazuje historii i současnost výroby vánočních ozdob, která patří k charakteristickým řemeslům Krkonoš a Podkrkonoší. Tento obor ve srovnání s jinými odvětvími sice nemá tak dlouhou tradici, neboť se zde rozšířil až koncem 19. století, přesto je svérázným rukodělným odvětvím. Představena bude v hojné míře i současnost výroby. Vernisáž se koná ve čtvrtek 2. prosince od 17 hodin v rámci Předvánočního odpoledne v muzeu. Výstava potrvá do 9. ledna.

VĚTRNÉ MLÝNY SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH

V Trutnově sice působil cech mlynářů, ale jeho členy byli mlynáři vodní. V okolí - zejména na Královédvorsku a Žacléřsku - byly však rozšířeny v hojné míře i mlýny větrné. Kromě těchto oblastí unikátní výstava představí také historii a podobu zaniklých větrných mlýnů v širší oblasti až k Hradci Králové. K vidění budou stará vyobrazení a fotografie, nákresy, plány i modely větrných mlýnů z regionu. Předvedeno bude i větrné mlynářství. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 9. prosince od 17 hodin. Expozice potrvá do 16. ledna.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA DALIBOR CHATRNÝ: SLOVEM

V hlavních prostorách galerie je k vidění výstava prací Dalibora Chatrného nazvaná Slovem. Autor patří k nejvýznamnějším představitelům českého poválečného abstraktního umění. Byl vyznamenán řadou ocenění. Jeho dílo se vyvíjelo od precizního zobrazivého projevu až po lapidární konceptuální vyjádření. Chatrný patří k neúnavným experimentátorům výtvarné scény a právě trutnovská výstava představí oblast tvorby, v níž autor řeší sémantickou stránku slov a její souvislost s vizuální podobou. Výstava potrvá do 30. prosince.

JAN MLČOCH: ILUMINADA

V prostorách městského úřadu probíhá do konce roku výstava aktů mladého fotografa Jana Mlčocha. Představuje soubor černobílých fotografií Iluminada. Název nás odkazuje ke světlu, jehož nezvyklé užití stálo při vzniku vystavených snímků. Autor použil experimentální fotografickou techniku luminografie, která je právě založena na kresbě světlem při dlouhé expozici. Více najdete na www.trutnovinky.cz

GALERIE HIPPO MILAN KÁBRT: KOUZLA PŘÍRODY

Tematika krás přírody z pohledu amatérského fotografa Milana Kábrta. Na velkoplošných fotografiích jsou k vidění zajímavé pohledy na Krkonoše v různých ročních obdobích, flóra a fauna v nevšední kráse, kostelíky a chalupy v nezvyklé podobě. Výstava trvá do konce roku. inzerce

25


26

HEREC ROBERT JAŠKÓW

JE TO PARADOX. PROPADL JSEM A MĚL ČAS ČUCHNOUT K DIVADLU PĚTKA Z CHEMIE PŘIVEDLA ROBERTA JAŠKÓWA (41) Z PECE POD SNĚŽKOU K HERECTVÍ. SLAVNÉ DIVADELNÍ I FILMOVÉ ROLE HO PAK KATAPULTOVALY MEZI 10 VÝZNAMNÝCH ABSOLVENTŮ TRUTNOVSKÉHO GYMNÁZIA. ON SE TOMU ALE DIVÍ. „NEPŘIPADÁM SI JAKO VÝZNAČNÁ OSOBNOST. JEN JSEM SHODOU OKOLNOSTÍ ABSOLVOVAL TUTO ŠKOLU,“ ŘEKL. MEZI VÝZNAMNÝMI ABSOLVENTY JSOU NAPŘÍKLAD REŽISÉR MIROSLAV JANEK, SPISOVATEL PETR PROUZA, LÉKAŘ LADISLAV ZÁVESKÝ ČI POLITOLOG PETR JUST. ZNÁTE SE S NIMI? Některé znám osobně. A znám i spoustu dalších zajímavých lidí. Třeba režiséra Petra Kracíka. Vzpomínám, jak někdy ve druhém ročníku profesor Karel Hybner hlásal, že z gymnázia vzešlo pár známých osobností jako Petr Haničinec, pak jmenoval Petra Kracíka a mě. To ještě netušil, že se to opravdu stane. Jsem rád, že mě gymnázium pozvalo a vážím si toho. NA GYMNÁZIU JSTE VE TŘETÍM ROČNÍKU PROPADL Z CHEMIE. VZPOMÍNÁTE I PŘESTO NA ŠKOLU V DOBRÉM? To je právě paradox. Tím, že jsem propadl, jsem měl najednou hodně času. Spoustu věcí už jsem měl naučených. Nevěděl jsem, co se sebou, tak jsem čuchnul k divadlu. A začal jsem ho ve volných chvílích hrát. Začal jsem hrát hodně ochotnické divadlo a vlastně díky tomu jsem se divadlu začal věnovat intenzivněji. Díky tomu jsem tam, kde jsem dnes. A že jsem propadl, mě vůbec nedeprimuje. V první chvíli to bylo hrozné, ale potom se to ukázalo jako velmi výhodné. Kdybych třeba na DAMU nastoupil o rok později, přišel bych o kontakt a hodně bezvadných lidí a kamarádů. KDO DAL PRVNÍ IMPULS K TOMU, ŽE JSTE ZAČAL HRÁT? Moje učitelka češtiny Jana Petráčková. Když vidě-

la, že se kopu do zadku a že nemám co dělat, řekla mi: „Hele Roberte! Tady máš nějakého Ortena, nauč se to a pojedeš na soutěž!“ Naučil jsem se to, vyhrál okresní kolo v Trutnově a krajské kolo v Hradci Králové. Na Wolkrově Prostějově už jsem sice nezvítězil, ale náramně mě to začalo bavit. Pak jsem začal objíždět soutěže v monolozích a v Prostějově byl ještě asi dvakrát. O lidech od divadla se vykládá, že byli ve škole třídními šašky, ale u mě to neplatí. Mně dala zásadní impuls Jana. ZMĚNILO SE GYMNÁZIUM OD DOBY, CO JSTE V NĚM STUDOVAL? Hodně. A k lepšímu. Nejen skladbou předmětů, ale i množstvím vychytávek, počítači počínaje a novou jídelnou konče. Myslím, že se mění a jen ku prospěchu věci, k lepšímu. Přál bych gymplu mnoho sil, dobrých profesorů a dobrých žáků. JAK DLOUHO JSTE V BUDOVĚ GYMNÁZIA NEBYL? Na gymnáziu jsem nebyl patnáct let, naposledy v roce 1995. JAKÁ BYLA VAŠE PRVNÍ DIVADELNÍ A FILMOVÁ ROLE? Když jsem dokončil DAMU, šel jsem do Ústí nad Labem a tam byla jedna z prvních rolí - kapitán De Trevil ze Tří mušketýrů. Menší filmové role jsem točil už ve škole, ale výraznější přišla až ve filmu Smrt pedofila, ve kterém mě Ivan Pokorný obsadil do hlavní role.


27 KDYBYSTE NEBYL HERCEM, JAKÉ BYSTE VOLIL PROVOLÁNÍ? TECHNIK, ARCHITEKT NEBO ZPĚVÁK? To nevím. Myslím, že bych zůstal v Peci pod Sněžkou a byl chatařem, vlekařem nebo starostou. (smích)

Abrhám, Ivuška Janžurová nebo Pepík Vinklář. Došlo tam k jistému splynutí nových a starých herců, což považuju za velkou čest. Byla to dost velká nejen životní, ale i profesní zkušenost.

MÁTE JAKO HORAL VZTAH KE SPORTU? NENAPADLO VÁS V MLÁDÍ STÁT SE PROFESIONÁLNÍM LYŽAŘEM? To zase ne. Na to jsem neměl v sobě tolik disciplíny. Spíš jsem inklinoval k věcem, které nevyžadovaly velkou fyzickou námahu. Lyžuji doteď, moje paní lyžuje také bezvadně, oba jsme lyžaři.

PRÝ SE VRÁTÍTE DO NOVÁCKÉHO SERIÁLU ULICE? Bude to dramatický návrat. Mrtvola, která tam ležela a kterou všichni považovali za Vasila, tak to jsem nebyl já, ale někdo jiný. To se samozřejmě tajilo pod pokličkou. Někdy začátkem příštího roku bych se měl objevit na obrazovce a budu se vracet za dramatických okolností.

POCHÁZÍTE Z PECE. JE TO PŘÍJEMNÉ, KDYŽ VÁS LIDÉ POZNÁVAJÍ A JEZDÍ ZA VÁMI NA PŘEDSTAVENÍ? Koho by nepotěšilo, když v místě, odkud pocházíte, je pořád dost lidí, kteří vás kdykoli ubytují nebo uvaří kafe, ke kterým můžete kdykoli přijít na návštěvu a popovídat si s nimi. Teď zrovna jedeme ke kamarádovi na Silvestra na Jelení louky, k Vráťovi Říhovi. JAKÉ BYLO NATÁČENÍ TELEVIZNÍCH SERIÁLŮ NEMOCNICE NA KRAJI MĚSTA PO DVACETI LETECH NEBO ČETNICKÉ HUMORESKY? Ani ve snu mě nenapadlo, že budu točit s herci z Nemocnice, které jsem kdysi vídal v televizi. Mnozí z nich se stali mými kamarády - Pepík inzerce

PŘITOM VÁS ALE IDENTIFIKOVALA VAŠE FILMOVÁ PARTNERKA. PROHLÁSILA, ŽE JSTE TO SKUTEČNĚ VY... Ano, ale nebyl ukázaný obličej. Ona mě identifikovala v podstatě na základě tetování na těle.

Radek Tichý, Pavel Cajthaml, foto: Miloš Šálek

Současné role Roberta Jaškówa: 1. Tankred Dorst: Merlin: Zrození hraje ďábla v obou dvou hrách 2. Lars von Trier: Kdo je tady ředitel? hraje aiťáka Gorm (bude v Uffu v lednu) 3. Václav Havel: Žebrácká opera hraje Bill Lockit


28

HOSTINNÉ


PLAVÁNÍ

29


30

HUDEBNÍ FESTIVALY


KAM ZA SPORTEM

OLYMPIJSKÝ PROGRAM V KRYTÉM BAZÉNU Velká cena města Trutnova v plavání nezůstane letos jediným velkým závodem, který se uskuteční v krytém bazénu. Na závěr letošního roku si chystá dostaveníčko v místní pětadvacítce dorostenecká enkláva sportovců, aby zde bojovala o mistrovské tituly. Domácí oddíl TJ Loko FM Servis pořádá Zimní MČR dorostu ve dnech 17. až 19. prosince. Trutnovští se každoročně snaží zorganizovat vrcholné mítinky, většinou žákovských kategorií. „Letos jsme chtěli vyjít vstříc ročníku 1992, který doma nikdy nic neměl,“ vysvětluje předseda TJ Loko Tomáš Břeň, proč se ucházeli o přidělení šampionátu závodníků, kteří od příští sezony postoupí do kategorie dospělých. Tento krok je však pro většinu z nich jen oficiální formalita, na seniorských akcích startují už dávno. Dorostenecké mistrovství se plavalo v Trutnově naposledy před šesti lety. Šampionát, ve smyslu předvánočního loučení na domácí půdě, se přímo bude týkat pouze Anety Pechancové, která je jediná devadesát dvojka v Lokomotivě. „Má vize je jednoznačná,“ říká s úsměvem osmnáctiletá reprezentantka. „Nejlepší časy sezony, pokud možno v osobních rekordech a co nejvíce těch nejcennějších kovů. Vždyť je to přeci jen můj poslední dorost a ještě k tomu doma,“ potvrzuje, že o pořádnou motivaci má postaráno. Ve spojení s dalšími trutnovskými plavkyněmi se pak chce předvést ve štafetách. „Rády bychom alespoň jedenkrát pozlatily náš trutnovský bazén,“ dodává. Závodní program dorosteneckého šampionátu nabídne téměř maximum možných disciplín.

„Poplave se kompletní olympijský program se všemi padesátimetrovými tratěmi i stovkou polohovkou. Celkem asi 80 závodů,“ prozrazuje Břeň o třídenním mítinku. Ten začne v pátek ve 14 hodin a vyvrcholí v neděli finálovým blokem od 16 hodin. „Odhadujeme, že přijede tak 350 závodníků.“ Tolik plavců v poslední éře trutnovskou pětadvacítku nikdy nenavštívilo. „Na organizaci je to docela náročné.“ Vzhledem k tomu, že žádný z plavců TJ Loko FM Servis se nezúčastní evropského mistrovství, je dorost pro trutnovský oddíl vrcholem letošní sezony. „Bereme to jako nejdůležitější závod roku a chceme, abychom doma pokud možno všechno vyhráli,“ usměje se Tomáš Břeň. „Věřím, že budeme dobře připraveni,“ uzavírá.

Michal Bogis Bogáň, foto: Miloš Šálek

SPORTOVNÍ UDÁLOSTI BASKETBAL

FLORBAL

Excelsior ŽBL: 4. 12. TRUTNOV – STRAKONICE 11. 12. FRISCO BRNO – TRUTNOV 18. 12. HRADEC KRÁLOVÉ – TRUTNOV

extraliga žen: 11. 12. TRUTNOV – LIBEREC

Středoevropská liga: 9. 12. TRUTNOV – VŠ PRAHA

18. – 19. 12. 3. ročník halového turnaje, 21 týmů, ZŠ Mládežnická

1. liga mužů: 5 . 12. TRUTNOV – LITOMĚŘICE 10. 12. JINDŘ. HRADEC – TRUTNOV 19. 12. TRUTNOV – SOKOL PRAŽSKÝ

HOKEJ

FITBOX 17. 12. Předvánoční prodloužené cvičení Loko Trutnov s besídkou za účasti všech instruktorů

FOTBAL

2. liga, skupina Střed 5. 12. CHOTĚBOŘ – TRUTNOV 8. 12. BENEŠOV – TRUTNOV 12. 12. TRUTNOV – JINDŘ. HRADEC 15. 12. KOLÍN – TRUTNOV 19. 12. TRUTNOV – ŽĎÁR N. S. 22. 12. TRUTNOV – NYMBURK

31


32

SJEZDAŘKA MICHAELA SMUTNÁ

CHCI SE

ZLEPŠOVAT

UŽ JE TO PĚT LET, CO TRUTNOVSKÁ SJEZDAŘKA MICHAELA SMUTNÁ (23) VYRAZILA NA SVŮJ PRVNÍ OPRAVDU VELKÝ ZÁVOD – SVĚTOVÝ POHÁR V ZÁHŘEBU. NA POŘÁDNÝ ÚSPĚCH VE SVĚTOVÉM LYŽOVÁNÍ VŠAK ZATÍM STÁLE ČEKÁ. „V TRÉNINKU SI VĚŘÍM A JEZDÍM SLUŠNĚ, ALE MÁM NĚKDY PROBLÉM TO UKÁZAT V ZÁVODECH,“ VYPRÁVÍ ČESKÁ REPREZENTANTKA, KTERÁ BY SE V LETOŠNÍ SEZONĚ KONEČNĚ RÁDA VÝRAZNĚJI PROSADILA. O SEZONĚ Letos by mě měly čekat dvě velké akce – mistrovství světa v GAPA v Německu a universiáda v Turecku. Startovat bych měla i na pár závodech Světového poháru, jezdit Evropský pohár a hlavně bych si chtěla vylepšit postavení v žebříčku ve slalomu a obřím slalomu.

takže žádné změny. Na sezonu mám čtyři páry na rychlostní disciplíny, na slalom mám čtyři až pět párů. Záleží na tréninkových podmínkách, jak moc přitom rychle mizí hrany. Na obřák mi stačí tři páry. O lyže se mi stará taťka. Letos jsme jen nestihli pořádně otestovat, a tak mám ve slalomu dilema mezi dvěma páry.

O PŘÍPRAVĚ Trénovala jsem asi dva týdny s trutnovskými basketbalistkami, ale potom mě začalo zlobit koleno a musela jsem bohužel zvolit jiný druh tréninku. Na lyžích nám letos poměrně vycházelo počasí, takže tréninky na ledovci byly kvalitní. Jezdili jsme převážně na ledové trati, která se podobá svěťákovým pistám. Trénovala jsem například s Chorvatkou Anou Jelušič nebo s Finkou Tanjou Poutiainen. Lyžařská příprava mi na rozdíl od té kondiční vyšla téměř podle plánu.

O BODECH Ve slalomu bych se chtěla posunout do první stovky, což znamená zlepšit se asi o šest bodů. V obřáku se dostat na původní body, které jsem měla před zraněním. Co se týká rychlostních disciplín, ty plánuji jezdit jen výjimečně. V těch mám ambice se dostat do cíle celá. (směje se)

O LYŽÍCH Lyžuji na stejné značce jako v loňské sezoně,

O SLALOMU Moje oblíbená disciplína, ve které mám největší šance se prosadit. Za největší úspěch zatím považuji 9. místo na mistrovství světa juniorů v roce 2007.


33 O CESTOVÁNÍ Cestování je u našeho sportu velice náročné. Jen na ledovec to máme přes 700 kilometrů a běžně mezi závody přejíždíme 500 kilometrů. Kamarádi mi vždycky říkají: Jééé, ty se máš, jak si cestuješ. Jenomže já vidím jen dálnice, pensiony a lyžařská střediska. Na nějakou další kulturu obvykle není čas. Jak trávím čas v autě? Hodně spím. Já spím skoro pořád. O SEBEVĚDOMÍ V tréninku si věřím a jezdím slušně, ale někdy mám problém to ukázat v závodech. Pak mi ale stačí zajet jeden dobrý závod, kdy se uklidním a začnu závodit s větší pohodou. O REPREZENTACI Letos mi "áčko" uteklo o necelý bod, ale do konce prosince mám ještě možnost splnit jeho letošní kritéria. Čtyři holky (Záhrobská, Kurfürstová, Křížová, Pauláthová) to splnily, zbývá jedno volné místo. O ZDRAVÍ Vše drží. Musím to zaklepat. Koleno občas bolí, hlavně když se na něj soustředím. Taťka si ale ze mě už dělá srandu, že jsem hypochondr. Jakmile jedu v tyčích, nevím o něm. O SVĚTOVÉM POHÁRU VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ O tom zatím vůbec nepřemýšlím, je to ještě strašně daleko. Ale samozřejmě se na něj moc těším. Kromě domácího mistrovství v Čechách nezávodím, takže jsem ráda, když mě může přijet podpořit rodina a kamarádi. O FINANCÍCH Mám pár malých sponzorů, ale nebýt rodičů, tak bych lyžovat nemohla.

Michal Bogis Bogáň, foto: Vilém Fischl

MICHAELA SMUTNÁ

. narozena 11. 5. 1987 v Trutnově . česká reprezentantka ve sjezdovém lyžování:

9. místo na MS juniorů (2007), dvojnásobná účastnice MS (2005, 2007), několikanásobná juniorská mistryně ČR, 3x 2. místo MČR . zájmy: koně, basketbal, kolečkové brusle, festivaly . studentka Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze

inzerce

in t er io dej výro ba a pro

kuchy ně ▪ skříně ▪ interié ry


34

ROZHOVOR: PAVEL JANATA

OBLIBA EXLIBRIS JE NA VZESTUPU A PROŽÍVÁ RENESANCI PŘEDSEDA TRUTNOVSKÉHO KLUBU FILATELISTŮ PAVEL JANATA (67) NENÍ JEN SBĚRATELEM ZNÁMEK, ALE TAKÉ MILOVNÍKEM ODBORNÉ REGIONÁLNÍ LITERATURY A VÝTVARNÉHO UMĚNÍ. MÁ TAKÉ UNIKÁTNÍ SBÍRKU KNIŽNÍCH ZNAČEK, TAK ZVANÝCH EXLIBRIS. VE SBÍRCE MÁ KOUSKY OD VÝTVARNÍKŮ ALEŠE, MUCHY, ZRZAVÉHO, LADY NEBO KULHÁNKA. JSTE ZNÁMÝ TRUTNOVSKÝ FILATELISTA. ZAMĚŘIL JSTE SE ALE TAKÉ NA EXLIBRIS. PROČ? Výtvarné umění mě zaujalo už při sbírání známek. To bylo možná inspirací k tomu, že bych rád měl nějaký výtvarný poklad doma. Zjistil jsem, že existuje Spolek sběratelů a přátel exlibris, který má své sídlo v Praze. V roce 1972 jsem se do něj přihlásil. Rychle jsem zjistil, co lze získat, vyměňovat a hlavně jsem proniknul do tajů sbírání exlibris. JAK PROBÍHÁ SETKÁNÍ ČLENŮ VAŠEHO SPOLKU? Setkáváme se pravidelně a kromě toho vydáváme informační časopis Knižní značka. Je možné se setkat s výtvarníky, kteří se stali členy spolku. Pořádáme i menší měsíční schůzky spojené s výměnou exlibris. Zlatým hřebem jsou pak sjezdy. Na nich se sejdou sběratelé z celého světa. TATO DISCIPLÍNA JE DNES ZNÁMÁ SPÍŠE ALE ZASVĚCENÝM. CO JE TO EXLIBRIS? Slovy odborníka v této oblasti Slavomila Vencla každý milovník umělecké grafiky se setkal s malým grafickým lístkem nesoucím označení exlibris. Přeloženo z latiny znamená z knih. Připojeno pak bylo jméno majitele. Původním posláním exlibris bylo tedy určení vlastnictví knihy. Postupně však opouštělo svůj praktický účel a v ateliérech grafiků vznikala a vznikají svébytná grafická dílka, která na sebe soustředila zájem sběratelů drobné grafiky po celém světě. KOLIK EXLIBRIS VLASTNÍTE? Od roku 1973, kdy mně byly zhotoveny první dvě exlibris mým pozdějším velikým přítelem Vladimírem Komárkem, tak mám 89 exlibris na mé jméno a 34 kusů novoročenek, což je odnož sběratelství exlibris.

KNIŽNÍ ZNAČKY JSOU SPÍŠE VÝSADOU UMĚLCŮ. JAKÝCH SI VE SVÉ SBÍRCE NEJVÍCE CENÍTE? Protože sbírám exlibris dlouho a mým velkým zájmem je historie, začaly mě zajímat exlibris od starých výtvarníků. Mohu se pochlubit lístky, které jsem si přál mít, a velice si jich považuji. Je to například šest exlibris Mikoláše Alše, dále devět značek Josefa Lady, dva kusy od Vojtěcha Preisiga, dvě exlibris Alfonse Muchy, čtyři kusy od Josefa Čapka, mám exlibris od Františka Tichého, Jana Zrzavého, Jiřího Trnky a dokonce i od Václava Špály. JE NĚKDO V TRUTNOVĚ, KDO EXLIBRIS TVOŘÍ? Je to pan Miroslav Lhotský, který by měl mít příští rok výstavu v Galerii města Trutnova ke svým osmdesátým narozeninám. Od něj mám také exlibris a ve spolupráci s ním se mi podařilo udělat soupis všech exlibris, které vytvořil a vlastním. V DNEŠNÍ DOBĚ VYCHÁZÍ NEPŘEHLEDNÉ MNOŽSTVÍ KNIH, AVŠAK S KNIŽNÍMI ZNAČKAMI SE LZE SETKAT POUZE U ANTIKVÁRNÍCH PUBLIKACÍ. ČÍM TO JE? Určitě k tomu přispěla doba. Grafické techniky jsou finančně náročné pro výtvarníka, který dnes spolupracuje s tiskařem. Prodražuje se to. Exlibris jsou mnohdy velmi cenné. Je lepší je zapaspartovat a mít součástí sbírky, než vlepovat do knih.


35 JE JEJICH TVORBA A SBÍRÁNÍ DNES NA ÚSTUPU ČI PROŽÍVÁ RENESANCI? V mých počátcích členství ve spolku nás tam bylo tak 250 a dnes nás je přes 600 registrovaných sběratelů. Obliba exlibris je na vzestupu a prožívá renesanci. Po celém světě je mnoho výtvarníků, kteří se tím zabývají a je to pro ně přitažlivé. Členy našeho spolku jsou například i sběratelé z Holandska, Německa, Rakouska i Dánska. DÁ SE POVAŽOVAT EXLIBRIS ZA UMĚLECKÉ DÍLO SROVNATELNÉ S JAKÝMKOLIV VÝTVARNÝM PROJEVEM? Myslím si, že v každém případě. Kresba a grafika jsou základem, takový podstavec výtvarného umění. Takže exlibris jsou rovnocenným partnerem jiných výtvarných projevů. JAKÝMI TECHNIKAMI SE EXLIBRIS NEJČASTĚJI TVOŘÍ? Jsou to převážně rozmanité grafické techniky nejen suchá jehla či lept, ale také třeba litografie, dřevořez, linoryt, dále ofsetový tisk, dnes i počítačová grafika a řada dalších výtvarných technik.

KDYBYSTE MĚL ROZŠÍŘIT SVOJI SBÍRKU, CO BYSTE V NÍ RÁD MĚL? Podařila se mi jedna věc, ze které mám radost. Poslední tři roky jsem se snažil být v blízkosti našeho předního výtvarníka Oldřicha Kulhánka s tím, aby mi udělal exlibris. To se po třech letech podařilo. Takže se mi splnil sen. CO BYCH MUSEL UDĚLAT, KDYBYCH CHTĚL EXLIBRIS PRO NĚKOHO VYTVOŘIT? Výtvarníci se pravidelně setkávají se sběrateli. Pozoruji to na sjezdech našeho spolku, že se tam noví mladí výtvarníci objevují a kontaktují sběratele. To je myslím předpoklad ke vzniku dalších exlibris. Vzájemné oslovení je důležité. JAKÝ MÁTE VZTAH KE KNIHÁM? Samozřejmě knihy miluju. Nejen beletrii, ale dnes hlavně odbornou regionální literaturu. Zajímají mě bibliofilie a mám řadu bibliofilských tisků. Je to ale drahá záležitost. Hynek Šnajdar, foto: Miloš Šálek celý rozhovor na www.trutnovinky.cz

inzerce

100

95

75

25

5

0

top 12. b ezna 2009 15:37:06


36

GURMÁN

Kavárna a restaurace

svijanský máz 11°

Zima začíná, přijďte se zahřát :-) Nealko punče (31,-) Černá vdova Ovocný punč Karibský punč Mandlový punč Alko punče (39,-) Lesní víla Horká sangria Tropický sen Kubánský punč Bulharská 62, Trutnov tel. 777 605 150, 603 481 208 e-mail: restaurace.ukostela@atlas.cz

ODBORNÍK NA VAŠE NEŘESTI prodej obchodníkům i široké veřejnosti

www.mecir.net

Horská 30, Trutnov, tel.: 499 811 752, 723 291 202


HOSTINNÉ, VRCHLABÍ HOSTINNÉ

VRCHLABÍ

FOTOGRAFIE - ING. MIROSLAV MACHÁČEK do 30. prosince

ŠEJK středa 1. prosince

Informační centrum Hostinné. Vstup zdarma

Hodinový muzikál o tom, jak to dopadne, když si do harému pořídíte emancipované manželky. Sál Střelnice v 17.30 hodin.

MIKULÁŠ NA NÁMĚSTÍ neděle 5. prosince Sraz na náměstí v 15 hodin, od 15.30 Ztracený čert - veselé představení pro děti, koledy.

37

JIŘÍ SUCHÝ A JIŘÍ ŠLITR: DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA čtvrtek 9. prosince

MIKULÁŠSKÉ DOPOLEDNE V MATEŘSKÉM CENTRU pondělí 6. prosince Pečeme perníčky, zdobíme jablíčka a těšíme se na Mikuláše. 9 - 12 hodin VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ úterý 7. prosince Sál Odborného učiliště v Hostinném od 18 hodin. VÝSTAVA VÁNOČNÍHO CUKROVÍ středa 15. prosince Klubovna DDM 9 - 17 hodin. PETRA JANŮ A SKUPINA GOLEM pátek 17. prosince Kino Hostinné od 19.30 hodin. VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO VŠECHNY DĚTI úterý 21. prosince Klubovna DDM 15 - 18 hodin.

Jazzová opera dvojice S+Š měla svou premiéru v divadle Semafor v roce 1965, o rok později vznikla slavná filmová verze Jána Roháče, ve které excelovali kromě samotných autorů i Eva Pilarová či Hana Hegerová a vzešla z ní řada dodnes populárních hitů (Rekomando blues, Jsi ta nejkrásnější krajina, co znám, Ty jsi švarná, Hallelujah! Proč je to tak? aj.). Uli a Vanilka jsou mladí manželé, stojící před rozvodovým řízením. Běh věcí však změní telegram od tety z Liverpoolu, která odkazuje milión korun Vanilčině dítěti... Sál Střelnice v 19.30 hodin. Vstupné 260,- 240,-

inzerce

NOVÝ VELKOOBCHOD

DROGERIE

Široký sortiment čistících, úklidových a hygienických potřeb Individuální přístup | Rozvoz zboží | Návštěva obchodních zástupců

Barvy a Laky Hostivař, a.s. | středisko Mladé Buky čp. 7 tel. 499 815 269, fax. 499 621 793 | e-mail: vo.trutnov@bal.cz

www.bal.cz


38

OSOBNOST: BLANKA MATRAGI

COCO CHANEL MĚLA PICASSA, MĚ PROSTĚ INSPIRUJE KUPKA Z LIBANONU DO ČECH TO NEMÁ MÓDNÍ NÁVRHÁŘKA BLANKA MATRAGI PRÁVĚ BLÍZKO. JEZDÍ SEM DVAKRÁT, VÝJIMEČNĚ TŘIKRÁT DO ROKA. JEDNU Z NÁVŠTĚV VĚNOVALA V LISTOPADU VÝSTAVĚ NEJSLAVNĚJŠÍHO ČESKÉHO MALÍŘE FRANTIŠKA KUPKY V HOTELU GRUND RESORT V MLADÝCH BUKÁCH. KUPKA SE TOTIŽ PRO NÁVRHÁŘKU STAL NEVYČERPATELNOU STUDNICÍ INSPIRACE. PANÍ BLANKO, JAK JSTE SE DOSTALA DO MLADÝCH BUKŮ? To je na dlouhé povídání. V roce 2002 jsem získala Cenu Františka Kupky a začala jsem k němu mít hlubší vztah. Chtěla jsem mu vrátit to, že se pro mě stal inspirací, a proto jsem mu vzdala hold svou tvorbou. Chtěla jsem projevit úctu a respekt jeho dílu. Když mě firma Grund oslovila, abych přijela na výstavu Kupkových obrazů, nezaváhala jsem a pozvání přijala. JAK JSTE SE SEZNÁMILA S RODINNOU FIRMOU GRUND? Firma Grund mě vyzvala, abych pro ně designovala nové koupelnové předložky. Tím jsem se seznámila s rodinou a jejich firmou. Zároveň mě okouzlil i tento kraj. NENÍ TO VAŠE PRVNÍ NÁVŠTĚVA KRKONOŠ. KDY JSTE SEM JEZDILA? To skutečně není. Už jako malá jsem jezdila do Krkonoš lyžovat. Ráda se sem vracím, je to oáza klidu. V různých ročních obdobích si tu člověk najde inspiraci a nějaký svůj pohled, protože z vrcholků těchto hor je vidět skutečně daleko.

CO VÁS INSPIRUJE NA KUPKOVĚ TVORBĚ? Všechno. Je to úžasná nevyčerpatelná studnice kompozic. Jeho černo-bílé grafiky vlastně používám ve vlastní tvorbě. Kupkovy motivy jsou známé a práva na jejich použití jsem velmi draze vykupovala od galerií v Paříži. Coco Chanel měla Picassa, mě prostě inspiruje Kupka. JSOU PRO VÁS NÁVRATY DO ČECH CITOVOU ZÁLEŽITOSTÍ? Je to víceméně pracovní, ale já to vždy spojím s nostalgickým návratem. Znovuobjevuji místa, která jsem v dětství a mládí znala. Teď se na to člověk dívá jinak. Jezdím po světě a žiju v zemích okolo moře a pouští, takže si cením návratů. KRKONOŠE A POUŠŤ, TO JE TROCHU KONTRAST. No je to paradox, ale právě toho si vážím. Tady se nadýchám úplně jiného vzduchu. POZNÁTE PODLE OBLEČENÍ, ŽE JE ČLOVĚK Z KRKONOŠ? Globalizace světa proniká i do Krkonoš. Myslím, že to už není znát. Poznám, jestli žena má smysl pro oblékání, zda je to projev její osobnosti, nebo


39 jestli na to kašle a zajímá se o jiné věci. Netroufla bych si říci, že krkonošská móda má specifika. PŘECI JENOM CHODÍME SPORTOVNĚJI OBLÉKANÍ NEŽ V JINÝCH MÍSTECH ČECH… Když jdu na nějakou sportovní akci, třeba na golf nebo na lyže, tak si všímám, jak je dotyčný člověk oblečen. Dneska je všem design oblékání dostupný. V tomto kraji potkávám lidi na určitých sportovních událostech a jsou vkusně oblečení. A sportovně? Proč ne, každý ať se cítí pohodlně. JAK VYPADAJÍ VAŠE NÁVŠTĚVY V ČECHÁCH? Jezdím sem málo, někdy i jen jednou za rok. Teď jsem hodně vyzývána do průmyslového experimentálního designu. Nejsou to pouze předložky, je to porcelán, šperky, sochy a dostala jsem nabídku, abych navrhovala piano. JAKOU TVORBOU SE MOMENTÁLNĚ ZABÝVÁTE? Jsem inspirovaná kubismem a architekturou, tak v mé tvorbě bude prvek buď grafický, nebo tvarový. Bude to můj rukopis, pod který se podepíši. O ČESKÝCH ŽENÁCH SE ŘÍKÁ, ŽE JSOU V MÓDĚ KONZERVATIVNĚJŠÍ… Bohužel jsou. Česká žena umí být i za malý peníz vkusná. Jsme konzervativnější, ale myslím si, že inzerce

se to už uvolňuje. Kdybych to aplikovala na moji tvorbu, tak tady v Čechách mám čím dál více klientek, které si dopřávají unikum a výstřednosti. JE NĚJAKÝ TYP ŽEN, KTERÉ VÁS INSPIRUJÍ? Myslím, že ne. Jsem v tomhle kosmopolitní. Dělám pro celý svět a inspiruje mě v momentálním okamžiku ta žena, se kterou komunikuji. Má tvorba je zaměřená na individualitu ženy. Nabízím svou tvorbu, ale respektuji přání klientky. ZA JAK DLOUHOU BYSTE ODHADLA OSOBNOST ŽENY PŘESNĚ NA TO, ABYSTE JÍ UŠILA ŠATY? Za pět minut. UVAŽOVALA JSTE O TOM, ŽE BYSTE NAVRHOVALA MÓDU PRO BĚŽNÉ DENNÍ NOŠENÍ? Samozřejmě. Já se nebráním ničemu. Kdyby mě dneska oslovila firma, kterou byste vy mladí znali, třeba Mango, tak bych kolekci udělala. Dneska je trendy, abych navrhla masově dostupnou kolekci. Bylo by to od Matragi a mělo punc něčeho. MOHOU BÝT PODLE VÁS BĚŽNÉ VĚCI „VKUSNÉ“? Obyčejné, praktické a v životě nutné věci se nechají povýšit designem. Právě díky práci designéra se o té věci už pak nedá říct, že je nevkusná.

Kateřina Adamcová, foto: Pavel Cajthaml


40

ZE SBÍREK MUZEA PODKRKONOŠÍ


Z HISTORIE

PŘED 140 LETY PŘIJEL DO TRUTNOVA PRVNÍ VLAK

VE STEJNÉM ROCE, KDY TRUTNOV SLAVÍ 750 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY, SE K MĚSTU VÁŽE I DALŠÍ VÝZNAMNÉ JUBILEUM. 21. PROSINCE 2010 TO BUDE NA DEN PŘESNĚ 140 LET, KDY DO TRUTNOVA PŘIJEL PRVNÍ VLAK. Aby však nedošlo k mýlce. V tehdy samostatné obci Poříčí (dnes městské části Trutnova) byla železnice už o dva roky dříve. Stala se totiž součástí dráhy mezi Jaroměří, Královcem a Lubawkou. Vlaková zastávka několikrát měnila svůj název. Nejprve nesla jméno Trutnov - Poříčí, od roku 1870 jen Poříčí (Parschnitz) a od roku 1919 Poříčí u Trutnova. Po splynutí Poříčí s městem Trutnov se stanice vrátila k původnímu názvu Trutnov - Poříčí.

železnici vedoucí na západ do Kunčic nad Labem. Byla vybudována jako součást C. k. privilegované Rakouské severozápadní dráhy. Ta byla určena pro nákladní i osobní přepravu. Osobní přeprava začala na trati mezi Poříčím a Trutnovem přesně 21. prosince. Dva předchozí měsíce používali trať pro nákladní provoz pouze dělníci a stavební firmy. K propojení trati Velký Osek – Trutnov-Poříčí došlo zhruba o půl roku později, 1. června 1871 otevřením úseku Ostroměř – Kunčice nad Labem .

Do samotného města Trutnova se jako první oficiální dostala v prosinci 1870 parní lokomotiva Ettinghausen. Tehdy byly lokomotivy označovány jmény význačných dopravních techniků nebo průkopníků parostrojního provozu. Ettinghausen byl význačný český paleobotanik 19. století. Čísla dostaly lokomotivy až v pozdější době (po roce 1900).

Další trať, tentokrát vedoucí na sever od města do Svobody nad Úpou (tehdy Vrajt) byla otevřena o rok později - 17. prosince 1871. Jako čtvrtá trasa vycházející z Trutnova byla dokončena 24. září 1908 dráha na východ od města - do Teplic nad Metují.

Za velké slávy dorazil první vlak na dnešní hlavní nádraží, které vyrostlo na místě bývalé střelnice. Přijel od východu - od Poříčí. Trutnov se totiž stal jednou ze stanic na nově otevřené

Z významných jubileí připomeňme ještě jedno: 15. dubna 1979 došlo v trutnovském depu k ukončení pravidelného parního provozu. Poslední parní lokomotiva 556.0350 v ten den odjela do Staré Paky, kde byla předána královéhradeckým železničářům. Pavel Cajthaml, Jiří Beran, foto: archiv

41


ČERVENÝ KOSTELEC

42

VÁNOČNÍ KONCERT - DEJ BŮH ŠTĚSTÍ 1. 12. - Malý sál Divadla J. K. Tyla

Posluchači uslyší ve středu od 18 hodin krásné české lidové vánoční koledy v podání folkového Dua Kmen, které tvoří Pavlína a Josef Rudolfovi. Kromě koled zazní jako malá rekapitulace celoroční práce skupiny, krátký blok nejúspěšnějších písniček z celovečerních programů, vánoční zvyky a neznámé koledy z krkonošských chalup a samot. Tyto koledy ještě nikdy nezazněly na českých pódiích. Pořad je doplněn verši lidové vánoční poezie a komentován stylizovanými texty. Na závěr koncertu zazní nejznámější koledy, které si publikum může zazpívat spolu s účinkujícími. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ AUT 11. 12. - Divadlo J. K. Tyla Divadelní soubor Na Tahu Červený Kostelec zahraje v sobotu od 19.30 hodin v premiéře hru Josefa Berana, kterou s herci nastudovala režisérka Jana Jančíková. Klárka - v podání Zuzany Nermuťové - je dospělá inzerce

autistka, která žije se svými rodiči, ale hlavně ve svém světě a se svými rituály. Všichni kolem ní se jí snaží přizpůsobit a vytvořit pro ni prostředí, ve kterém by byla klidná a spokojená. „Po letech si ale začnou uvědomovat, jak se změnily vztahy mezi nimi navzájem a jak je tím přizpůsobováním narušeno soužití v celé rodině. V době, kdy už někteří ztrácejí sílu o ni pečovat, přichází spásná záchrana - vlastně se stane „zázrak“. Více nebudu prozrazovat, ale moc bych si přála, kdyby se takový zázrak mohl stát i v reálném životě,“ nastiňuje obsah hry režisérka Jančíková. Obsazení: Klára, dospělá autistka - Zuzana Nermuťová, Tereza, její sestra - Marcela Nejmanová, matka - Milena Langrová, otec - Richard Kašpar, dědeček - Jiří Kubina, babička - Milena Hořejší, Radek, přítel Terezy - Lukáš Králík, servírka - Renata Středová 15 LET HOSPICE ANEŽKY ČESKÉ 2., 7., 8. 12. – Háčko, kostel, hospic, divadlo Před patnácti lety byl v Červeném Kostelci otevřen první český hospic – Hospic Anežky České. K tomuto jubileu byl připraven bohatý kulturní program. Ve čtvrtek 2. prosince v 17 hodin se uskuteční v Háčku setkání se Stanislavem Filipem, lékařem onkologické kliniky v Hradci Králové. V témže dni v 19 hodin začne v kostele slavnostní benefiční koncert Václava Uhlíře – varhany a Karla Houdka – trubka. Happening v Hospici Anežky České vypukne 7. prosince od 14.30 do 19 hodin v hospici. Jeho součástí bude hra Paměti Amorovy domácího souboru Na Tahu a výstava 60 fotografií Hannah Bartikové a Luboše Tona s názvem Nevšední tvář radosti. Děkovná mše svatá se koná 8. prosince v 18 hodin. V 19.30 hodin bude zahájen koncert kytaristy Jana - Matěje Raka nazvaný Ježkovy Vwoči v Divadle J. K. Tyla věnovaný životu a dílu skladatele Jaroslava Ježka.


ÚPICE, RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ ÚPICE VÁNOČNÍ KONCERT 2010 - VÁCLAV HYBŠ 14. 12. – Divadlo

svými sólisty, mažoretky, Komorní sbor a taneční obor ZUŠ A. M. Buxton Úpice. Slovem provází Romana Pacáková. Součástí programu jsou dvě velkoplošné projekce. HRÁTKY S BARBORKOU 5. 12. – Orlovna

V úterý v 19.30 hodin bude zahájen tradiční vánoční koncert jednoho z nejznámějších českých orchestrů Václava Hybše. Hlavním hostem bude baletní mistr Vlastimil Harapes. Dále účinkují Iveta Dufková, Irena Kousalová, Jan Smigmator a Hana Hložková.

Zábavný program pro děti s hudbou, tancem, soutěžemi, loutkový divadlem, kouzelníkem a Mikulášem s čertem začne v 15 hodin.

VÁNOČNÍ KONCERT MĚSTSKÉ HUDBY ÚPICE 18. 12. – Divadlo

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI 9. 12. – Náměstí Horníků

Koncert, který bude zahájen v sobotu v 19 hodin, je pořádán i ke 120. výročí založení organizované hudby v Úpici. Zúčastní se ho vzácní hosté.

Akce je součástí soutěže České Vánoce s Ježíškem a zároveň pokusem o rekord ve vypouštění balónků v celé České republice. Zahájena bude v 15 hodin.

RTYNĚ ADVENTNÍ KONCERT KOLETOVY HORNICKÉ HUDBY 4. 12. - Orlovna

MIKULÁŠSKÉ KLÁNÍ PRO MLADÉ HASIČE 11. 12. - tělocvična ZŠ Sbor dobrovolných hasičů pořádá od 8 hodin 13. ročník soutěže družstev mladých hasičů. KOLETOVA HORNICKÁ HUDBA HRAJE VÁNOČNÍ KOLEDY 24. 12. - nádvoří staré Rychty Tradiční hraní a zpívání koled na Štědrý den, prodej medoviny pro zahřátí vypukne ve 22 hodin. ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM 31. 12. - Náměstí Horníků

Koletova hornická hudba Rtyně v Podkrkonoší pořádá od 18 hodin koncert, který se koná v hale Orlovna. Účinkují Koletova hornická hudba se inzerce

Společné loučení rtyňských občanů se starým rokem začne v 17 hodin.

43


44

TRUTNOV

PRASE V KUFRU POPRVÉ V UFFU VE SPOLEČENSKÉM CENTRU UFFO SE POPRVÉ PŘEDSTAVÍ MÍSTNÍ OCHOTNÍCI - ĎYVADLO NEKLID VOLETINY. SEHRAJÍ V NOVÉM KULTURNÍM STÁNKU SPOLEČENSKÉ DRAMA S KOMEDIÁLNÍMI PRVKY PRASE V KUFRU. STANE SE TAK V PONDĚLÍ 13. PROSINCE OD 19 HODIN. Hra popisuje svérázným způsobem ty nejhorší vlastnosti lidí v uzavřené komunitě . „V tomto případě jde zahrádkářskou kolonii. Až na několik výjimek se tu sešly bytosti, postrádající vlastní

bytnou pevnost. Vše je podřízeno skupině a kdo se vymyká, má problémy. V kolektivní atmosféře se ale objevují trhliny. Stačí trocha závisti a příběh se dá do pohybu,“ uvedl autor a režisér dramatu Petr Vanžura. Prezentace hry v novém kulturním centru bude pro autora poctou. „Budova Uffa je výjimečná stavba s osobitou atmosférou. Alespoň na mě tak působí. Mám radost, že se zde tak brzy po otevření můžeme představit trutnovskému publiku,“ řekl Petr Vanžura. Těší se i herci. „Čekáme, že se přijdou podívat i ti, kteří na nás běžně nechodí, a že tím získáme nové diváky,“ naznačil vedoucí souboru Miloslav Bernhard.

smysl života. Ten jim nahrazuje příslušnost ke kolektivu. Ubozí a zakomplexovaní „přizdisráči“ dokázali časem změnit normální osadu v nedo-

Představení získá netradiční kulisu také díky kamerám, které natočí úspěšnou hru trutnovských divadelníků. DVD s profesionálním záznamem bude bonusem pro diváky, kteří se na hru přijdou podívat. „Nahrávka pomůže divadlu i marketingově. Se záznamem v ruce se snadněji nasmlouvávají zájezdová představení,“ upřesnil Bernhard. „Navíc se diváci budou podílet na výsledné


45 atmosféře představení, a sami tak pomohou propagaci trutnovské kultury,“ prohlásil režisér Vanžura. Natáčení se ujme kameraman Jiří Středa, finančně projekt podpořilo město. Pro kamery bylo i vedení Uffa. „Ředitel Libor Kasík byl nesmírně vstřícný,“ dodal Vanžura. Černá komedie v podání trutnovského souboru zaujala odborníky loni v květnu při východočeské přehlídce venkovských divadel v Miletíně. Porota hru (jako druhou nejlepší z celého festivalu) doporučila k postupu na celostátní přehlídku. Ocenila tři herecké výkony a režii: Marek Pakulski a Yveta Vanžurová dostali ceny, Daniel Krutiš čestné uznání. Autor hry Petr Vanžura získal cenu za text hry s přihlédnutím k režii. „Výsledek našeho projektu významně ovlivnily herecko-režijní semináře u profesora Františka Laurina. Hru jsem začal psát v době, kdy jsem sice

režíroval, ale dramaturgie mi téměř nic neříkala. Ne snad, že bych nyní byl v této oblasti odborníkem, ale kurzy u profesora Laurina mou práci zásadně poznamenaly,“ přiznal režisér Petr Vanžura. Právě on, coby zakladatel Ďyvadla Neklid a autor her, před třemi měsíci ze souboru odešel. „Myslím, že to bude oboustranně výhodná změna. Pro soubor je to šance se konečně postavit na vlastní nohy. Já jsem se zase zbavil starostí s běžným chodem a řízením divadla. Nevyhýbám se externí spolupráci. Ale získal jsem tak prostor pro vlastní projekty a po delší pauze mám zase čas a chuť psát,“ dodal Vanžura. Jeho odchod znamenal pro soubor nečekanou změnu. „Přiznávám, že jsme z Petrova rozhodnutí byli nejprve zaskočeni. Dnes jeho krok chápu,“ uznal současný vedoucí Míla Bernhard. „Doufám, že nová situace pro nás nebude znamenat nic zásadního, že nás to nepoloží. Budeme se muset do organizačních věcí spojených s chodem divadla zapojit všichni,“ říká Bernhard.

Pavel Cajthaml, Foto: Martin Hlaváček

inzerce


ČESKÁ SKALICE

46

ADVENT V RATIBOŘICÍCH 2. – 5. 12. - Zámek

9 do 16 hodin. V sobotu navíc vypukne jarmark lidových řemeslníků a ukázky jejich práce.

Při prohlídce adventně a vánočně vyzdobeného zámku návštěvníky přijme paní kněžna, úředníci a služebnictvo je seznámí s adventními a vánočními zvyky první poloviny 19. století na panském sídle. V Babiččině údolí budou k vidění svátečně vyzdobené objekty Starého bělidla a mlýna, kde bude zpívat a vyprávět o vánočních zvycích prostého lidu veselá mlýnská chasa. V budově vodního mandlu se bude konat malý vánoční trh. Akce se koná ve všední dny od 8 do 16, v sobotu a v neděli od 9 do 16 hodin.

VÝSTAVA VÁCLAVA MAGIDA 10. 12. 2010 - 6. 2. 2011 – Galerie Luxfer Galerie Luxfer pokračuje v pořádání výstav současného umění. V pátek 10. prosince v 19 hodin bude vernisáží zahájena výstava malíře Václava Magida (1979). Tento umělec se profiluje jako umělec se silným teoretickým zázemím a kurátor, který své výstavy pojímá spíše jako umělecké projekty než jako typ neurčitých přehlídkových výstav. SILVESTROVSKÉ POLÉTÁNÍ 31. 12. - Modelářské letiště u Knapů

BARUNČINY VÁNOCE 9. a 11. 12. - Barunčina škola Vánočně vyzdobená stará škola, výstava dětských obrázků z výtvarné soutěže Ptačí svět, inspirace pro vánoční výzdobu, dobový nábytek a předměty minulých století, adventní a vánoční zpívání, výroba drobných dárků vlastníma rukama, hospůdka s domácím pečivem, punčem a jinými dobrotami, to všechno čeká příchozí do areálu Barunčiny školy ve čtvrtek a v sobotu od inzerce

Již několik roků se v příměstské části Zájezd dodržuje v samém závěru roku tradice Silvestrovského polétání. Nejinak tomu bude i na letošního Silvestra v pátek na letecko–modelářském letišti U Knapů. Od 13 hodin modeláři z celé republiky předvedou se svými miláčky své akrobatické umění.


ÚPICE, RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

47


48

BĚŽKYNĚ NA LYŽÍCH EVA NÝVLTOVÁ

TRUTNOV MÁM HROZNĚ RÁDA NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V NORSKÉM OSLU A TOUR DE SKI SKONČIT DO 30. MÍSTA. NA SVĚTOVÉ UNIVERZIÁDĚ V TURECKÉM ERZURUMU ATAKOVAT ELITNÍ DESÍTKU. TO JSOU CÍLE, KTERÉ SI VYTYČILA BĚŽKYNĚ NA LYŽÍCH EVA NÝVLTOVÁ (24) V POOLYMPIJSKÉM ROKU. „UDĚLALA JSEM PRO ÚSPĚCH MAXIMUM. VĚŘÍM, ŽE SE TO NĚKDE UKÁŽE,“ TVRDÍ REPREZENTANTKA Z TRUTNOVA NA ZAČÁTKU SEZONY, PŘED KTEROU SE KOLEM NÍ UDÁLA SPOUSTA ZMĚN. EVO, PO LOŇSKÉ SEZONĚ VZNIKLA V ŽENSKÉM BĚŽECKÉM LYŽOVÁNÍ SITUACE, KDY JSTE NEVĚDĚLA, NA ČEM JSTE. Z ODDÍLU SKP JABLONEC VÁS VŠECHNY VYHODILI. JAKÝM SMĚREM SE PAK VĚCI NA SVAZU HÝBALY? No, na jaře byla situace opravdu hodně divoká, ale myslím, že se to vyřešilo uspokojivě pro obě strany. Není to úplně ideální, stále se potýkáme s nedostatkem peněz, ale příprava se přizpůsobila možnostem a dá se říct, že jsme to zvládli. Konečně se vyřešil i můj přestup do Trutnova, za což jsem opravdu šťastná. Je to pro mě psychická vzpruha, že můžu závodit za domovský oddíl Olfin Car Vella Trutnov a ještě k tomu spolupracovat se svým osobním trenérem Vláďou Šlofarem. Chtěla bych mu poděkovat, že se mi věnuje, i přestože si ho nemůžu dovolit platit. KLÍČOVOU OTÁZKU PENĚZ VEDENÍ SVAZU VYŘEŠILO Z VAŠEHO POHLEDU JAK? Nedávno jsem zjistila, že se pro nás připravovala pracovní místa v jiném oddílu než SKP Jablonec, což by pro nás byly výborné podmínky. Z nějakého důvodu to však nevyšlo. Svaz se pak snažil peníze zajistit jiným způsobem, ale cítíme šetření na každém kroku. Na soustředění jsme se například s holkami musely obejít bez maséra a další jiné regenerace, i

když si myslím, že zrovna tohle je dost důležité. DOKÁŽE VÁS LYŽOVÁNÍ V SOUČASNÉ DOBĚ FINANČNĚ ZABEZPEČIT? Finančně zabezpečit? Záleží, co si pod tím představíte. Nějaký minimální plat dostáváme, ale kdybych neměla podporu rodiny a partnera, těžko bych se uživila. Na šetření do budoucna to v žádném případě není. UŽ JSTE TO NA ZAČÁTKU ZMÍNILA, ŽE OD LETOŠNÍ SEZONY SE VRACÍTE DO TRUTNOVSKÉHO ODDÍLU. JE TO PRO VÁS DŮLEŽITÉ? Jsem strašně ráda, že se to podařilo. Měla jsem s přestupem problémy, protože mi to na svazu nechtěli dovolit, ale prosadila jsem si to i díky svému manažerovi Josefu Sečkářovi. Závodit za Trutnov je pro mě rozhodně důležité. Mám Trutnov i lidi v oddíle Olfin Car Vella hrozně ráda a jsem ráda, že za tento oddíl můžu závodit. NEZNERVÓZŇUJE VÁS, ŽE LIDÉ, POTÉ CO ZÁVODNÍ KARIÉRU UKONČILA KAMILA RAJDLOVÁ, SE ZAMĚŘÍ VÍCE NA VAŠE VÝKONY? Bohužel si myslím, že české ženské lyžování ostatní berou tak nějak okrajově. Důležitý je Lukáš (Bauer)


49 a jeho výsledky, případně kluků. Na to, že holky nemají moc dobré výsledky, už si veřejnost zvykla, takže si myslím, že můžeme jenom překvapit. CO BYSTE ŘEKLA O LETOŠNÍ PŘÍPRAVĚ? Byla jiná. Zase jsem mohla trénovat s Trutnovskými a svým osobním trenérem. Tréninková skupina Vládi a Martina Vrabce mi pomohla. Hlavně Martin Švarc, který je ještě dorostenec. Naše výkony jsou dost podobné, takže jsme si pomáhali. A pak také Alča Schejbalová, se kterou si výborně rozumíme, takže nebyla ani nuda. Do přípravy jsme zařadili také rychlostní tréninky kvůli sprintu. Tyto tréninky jsme konzultovali s atletickým trenérem a mým manažerem Josefem Sečkářem. Uvidíme, jestli to přinese ovoce. PRO VÝKON KAŽDÉHO SPORTOVCE JE VELMI DŮLEŽITOU SLOŽKOU I ZDRAVÍ. VY JSTE V PŘÍPRAVĚ S NĚČÍM BOJOVALA? Letos, musím to třikrát zaklepat, kromě krátké virózy mě žádné potíže nepotkaly. Zvýšila jsem počet hodin věnovaných regeneraci, tak doufám, že se mi zranění budou vyhýbat i dál. DŘÍV JSTE MĚLA VELKÉ PROBLÉMY S ASTMATEM. TO UŽ SE VÁM PODAŘILO VYŘEŠIT? Astma je stabilizované. Mám slabší léky než vloni. inzerce

Zhubla jsem asi o čtyři kila, což je taky znát. JAKÉ TRATĚ BY VÁM LETOS MOHLY NEJVÍCE SEDĚT? To se uvidí. Zaměřili jsme se na sprinterskou přípravu, takže bych se konečně chtěla probojovat do dalších rozjížděk. Jinak asi 10 kilometrů. JE TĚŽKÉ VE SVĚTOVÉM POHÁRU ZAJÍŽDĚT PRAVIDELNĚ VÝSLEDKY DO 30. MÍSTA? To je strašně těžké. Velice bych si to přála, ale teď na začátku sezony nejsem schopna ani říct, jak silná bude konkurence. VĚŘÍTE SI? Udělala jsem pro úspěch maximum. Věřím, že se to někde ukáže. Michal Bogáň, foto: Miloš Šálek

EVA NÝVLTOVÁ . narozena 6. února 1986 v Trutnově . česká reprezentantka v běhu na lyžích: účastnice ZOH v Turíně 2006 a ve Vancouveru 2010, 2. místo na MSJ – 5 km klasicky, 3. místo na MSJ – skiatlon, v loňské sezoně celkové 23. místo na Tour de Ski (8. místo 10 km klasicky – hromadný start) . zájmy: atletika, cyklistika, jízda na koni, windsurfing . studentka Univerzity Hradec Králové


JAZZINEC

50

ZDENĚK BÍNA & JAN URBANEC SE VRACÍ DO TRUTNOVA NEOBVYKLÝ DÁREK DOSTANOU K VÁNOCŮM FANOUŠCI JAZZU A SOULOVÉ MUZIKY. V PONDĚLÍ 27. PROSINCE OD 19 HODIN BUDOU HRÁT V TRUTNOVSKÉ RESTAURACI POD HRADEM ZDENĚK BÍNA & JAN URBANEC. FESTIVAL JAZZINEC 2010 TAK UKONČÍ DUO, KTERÉ HO V ÚNORU ZAHAJOVALO. „Pro oba to byl první koncert v rámci jejich turné Zdeněk Bína Akustic Project, které letos absolvovali v Čechách. Hraní v Trutnově vyhodnotili jako jejich nejlepší klubové vystoupení. A to i přesto, že během roku hráli spoustu dalších koncertů, například na Colours of Ostrava, nebo absolvovali turné po Číně,“ prozradil dramaturg Jazzince Tomáš Katschner. Zpěvák a kytarista Zdeněk Bína s basistou Janem Urbancem se dokonce sami ozvali pořadatelům Jazzince s nabídkou na reprízu koncertu. „Nabídli se, že přijedou mezi svátky, že to bude jejich jediné vánoční vystoupení a že to přijedou odehrát jako dárek. Prý tu zažili úžasnou atmosféru, navíc festival se jim líbí i jako divákům,“ zdůraznil Katschner. Zdeněk Bína dříve hrál ve známé kapele - 123 minut. Skupinu ale v roce 2009 opustil a od té doby se věnuje vlastnímu projektu, ve kterém hraje na akustickou kytaru. „Je to cikánsko-etnicko-jazzovo-soulová muzika, ... španělsko, indicko, inzerce

arabsko, ... je to prostě velký pel mel. To jsem si vždycky přál, aby člověk na pódiu nebyl omezený vůbec ničím. Aby ven mohla jít jenom hudba, která ti zní totálně ve fantazii a není ovlivněná žádným rozumem ani žádným vkusem,“ řekl Bína při únorovém trutnovském koncertu. Pořadatelé Jazzince předpokládají, že zazní i některé písně, které už Bína s Urbancem Pod Hradem hráli. „Každý koncert v jejich podání je jiný. Takže to bude zajímavé srovnání. Navíc se oba během roku hudebně určitě posunuli dál. Inspirací pro ně určitě bylo hlavně úspěšné turné po Číně, to vše asi budou chtít místním lidem sdělit. A možná nejen hudbou. Není vyloučeno, že o některých zajímavostech budou vyprávět,“ naznačil Tomáš Katschner.

Pavel Cajthaml, foto: Miloš Šálek


ÚPICE, RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

51


52

RECENZE FILM

TRON: LEGACY

3D high-tech dobrodružství vás zavede do digitálního světa, který je úplně odlišný od čehokoli, co jste již na velkém plátně viděli. Sama Flynna, 27letého rebela pronásleduje záhadné zmizení jeho otce Kevina Flynna, muže, který byl kdysi známý jako největší světový tvůrce videoher. Když Sam objeví záhadný signál poslaný ze staré Flynnovy arkády – signál, který mohl být jenom od jeho otce – zjišťuje, že se ocitl v digitálním světě, kde byl Kevin uvězněn po 20 let. S pomocí nebojácné válečnice jménem Quorra se otec a syn vydávají na cestu, která jim může přinést život nebo smrt. Cestují po vizuálně fantastickém cyber vesmíru – vesmíru, který stvořil sám Kevin a který se stává modernějším s vozidly, zbraněmi a krajinami, které si nikdy před tím nedokázal představit, a nelítostným zloduchem, který se nezastaví před ničím, jen aby znemožnil jejich útěk.

DVD

A-TEAM

Tihle čtyři chlapíci bývali vysoce kvalifikovanými a respektovanými členy elitní armádní jednotky. To platilo ovšem pouze do té doby, než byli nasazeni do přísně tajné mise, která byla připravena pouze k tomu, aby je dostala za mříže. A tam měli zůstat po zbytek života... Plukovník John ‚Hannibal‘ Smith (Liam Neeson), poručík Templeton ‚Hezoun‘ Peck (Bradley Cooper), seržant Bosco ‚B.A.‘ Baracus (Quinton ‚Rampage‘ Jackson) a kapitán H.M. ‚Šílenec‘ Murdock (Sharlto Copley) jsou odsouzeni vojenským soudem a vsazeni do vězení s maximální ostrahou za zločin, který nespáchali. Válečným veteránům se ale podaří z vězení uprchnout a ukrýt se v podzemí Los Angeles. Stále na útěku před „spravedlností“ se z nich stávají žoldáci pomáhající lidem, kteří si jinou pomoc dovolit nemohou.

CD

GOOD CHARLOTTE: CARDIOLOGY

Aktuální nahrávku Cardiology považují Good Charlotte za velmi osobní. „Během posledních let si většina z nás založila rodinu a máme spoustu nových životních zkušeností, to se na desce samozřejmě projevuje,“ říká zpěvák Joel Madden a zároveň si pochvaluje spolupráci s producentem Donem Gilmorem (např. Linkin Park, Avril Lavigne). „Od chvíle, kdy jsme společně vstoupili do studia, bylo zřejmé, že přesně ví, co chceme a jaké máme o nahrávce představy.“ Novinku skupina často přirovnává k první desce, o které dnes soudí, že byla zčásti naivní, ale také nezatížená popularitou a upřímná. „Myslím, že se nám podařilo nahrát podobně poctivé album,“ soudí kytarista Benji, druhý z jednovaječných dvojčat.


DVŮR KRÁLOVÉ SKRYTÁ TVÁŘ KARLA HYNKA MÁCHY čtvrtek 2. prosince Básně a úryvky z deníků velkého českého básníka a komorní hudba z jeho doby v autentické interpretaci. Jan Potměšil – umělecký přednes, Antiquarius kvartet Praha – Václav Návrat, Simona Tydlitátová – klasicistní housle, Ivo Lanýž – klasicistní viola, Petr Hejný – klasicistní violoncello Sál Hankova domu 19 hodin.

EVA PILAROVÁ VÁNOČNÍ KONCERT středa 15. prosince

ČERTŮV ŠVAGR neděle 5. prosince Muzikál na motivy pohádky Boženy Němcové uvádí Pohádkové divadlo Julie Jurištové Praha. Sál Hankova domu 10 hodin ROBERT FULGHUM – ERNEST ZULIA VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLCE středa 8. prosince Autorský muzikál na motivy nejslavnějších knih oblíbeného spisovatele Roberta Fulghuma. Účinkují herci Divadla Kladno. Sál Hankova domu 19.30 hodin. VÁNOČNÍ KONCERT BIG BAND DVORSKÝ čtvrtek 9. prosince Sál Hankova domu 19 hodin. VÁNOČNÍ PŘÁNÍ úterý 14. prosince Show taneční skupiny Angeles Dance Group Sál Hankova domu 17 hodin. inzerce

Sál Hankova domu 19.30 hodin. KRÁLOVÉDVORSKÉ VÁNOCE pátek 17. prosince Tradiční vánoční trhy s bohatým doprovodný program. Pohádky pro děti a kejklířská vystoupení sehrají herci divadla Cirkus Žebřík, zazpívají a zahrají dětský folklorní soubor Červánek Hradec Králové, Carpe Diem - pěvecký sbor ZUŠ Dvůr Králové n. L., Musica Per Legni ZUŠ Jaroměř…. Hankův dům a nám. Václava Hanky 10 hodin. VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ A ORCHESTRU MUSICA ANTIQUA neděle 26. prosince Kostel sv. Jana Křtitele 17 hodin.

53


54

JAK VYBRAT KVALITNÍ MATRACI

SPÁNEK - DŮLEŽITÁ SOUČÁST NAŠEHO ŽIVOTA

K nákupu kvalitní matrace nás obvykle donutí zdravotní komplikace, jako jsou bolesti zad, krční páteře nebo alergické projevy. Mnohem účinnější je těmto komplikacím předcházet výběrem vhodné matrace. Tu volíme zejména s ohledem na váhové zatížení a vlastní komfort spánku. Výrobci udávaná tuhost je spíše orientační. Správnou podporu páteře zaručí matrace s povrchem rozděleným do několika zón v závislosti na předpokládaném zatížení. Jinou tuhost vyžaduje oblast ramen, jinou oblast pánve. Nové materiály jako viscoelastická (tzv. paměťová) pěna se dokonale přizpůsobí tvaru lidského těla, čímž se omezí přetáčení ve spánku až o 80 %. Pro dlouhodobě ležící osoby je nejvhodnějším materiálem použitým na matrace kombinace přírodního a syntetického kaučuku (latexu), který eliminuje vznik otlaků, má termoregulační vlastnosti a svou elasticitou se snadno přizpůsobí křivkám páteře. Vzhledem k tomu, že člověk vypotí za noc průměrně 0,9 l tekutin, by každá matrace měla

být důkladně odvětrávaná - nejlépe otvory a mřížkami v samotném jádru a na povrchu, ale také umístěním na příčkový nebo lamelový rošt. Matrace s vloženými lamelami uprostřed nejsou příliš vhodné - takovou matraci již nelze položit na lamelový rošt, ale pouze na tvrdý podklad, případně perforovanou desku. Nedochází tak k optimálnímu odvětrání a může dojít ke vzniku plísně a následně k alergickým reakcím. Nové technologie používané při výrobě matracových pěn umožňují eliminovat vznik roztočů a jiných případných alergenů. Omezení těchto jevů můžeme podpořit také správnou volbou potahu matrace. Ten by měl snést teplotu praní alespoň 60° C, při které dochází ke zničení nežádoucích prvků, zejména bakterií obsažených v potu. Správná údržba potahu může výrazně prodloužit životnost matrace, přesto se z hygienických důvodů doporučuje matraci po deseti letech vyměnit za novou. PR Nábytek AMARO - Polská 477 – Trutnov tel. 499 842 018, 603 827 794 - info@amaro.biz www.amaro.biz

Profile for Zbynek Kacer

Trutnovinky - magazín prosinec 2010  

Trutnovinky - magazín prosinec 2010  

Advertisement