Page 1

kulturně-společenský magazín |duben 2010 | vydává

| zdarma

OBRAZ JOSEFA ČAPKA

NEJDRAŽŠÍ DÍLO GALERIE


OBSAH | EDITORIAL

STRANY 26 - 27

STRANA 20 - 21

MAREK EBEN

MILOŠ ŠÁLEK

OBSAH DUBEN 2010:

EDITORIAL

4 - 5 ......................... JOSEF ČAPEK

V RŮŽOVÉ SVĚTNICI

6 ............................. TRUTNOV 7 .............................. MUZEUM PODKRKONOŠÍ 8 ............................. KINA 9 .............................. GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 10 - 11 ..................... ROZHOVOR: KARIN VENHAUER 12 - 13 ..................... PROGRAMY KLUBŮ 15 ............................ SPORTOVNÍ POZVÁNKY 16 ............................ CO SE CHYSTÁ NA KVĚTEN ... 17 ............................ HASIČI V TRUTNOVĚ 20 - 21 ..................... MILOŠ ŠÁLEK V KAMBODŽI 22 ............................ VELIKONOCE V ČESKÉ TELEVIZI 24 ............................ VRCHLABÍ 25 ............................ DVŮR KRÁLOVÉ 26 - 27 ..................... ZPOVĚĎ: MAREK EBEN 29 ............................ MISS KRISTÝNA ČALOVKOVÁ 30 ............................ HOSTINNÉ 31 ............................ RECENZE 34 ............................ PŘÍBĚH: LÉKAŘ LADISLAV ZÁVESKÝ 35 ............................ ABECEDA HISTORIE - Ž

Na první pohled skvěle namalovaný obraz se zdánlivě banálním tématem. V jakési místnosti sedí dvě dospělé postavy. Na zemi si hraje s barevnými kostkami malé dítě. Nic mimořádného, nic neobvyklého, vcelku obyčejný výjev. Za normálních okolností ano, pokud by obraz nebyl namalován v roce 1937, kdy na dveře republiky bušily pěsti blížící se válečné katastrofy. Toho si byl vědom autor obrazu, malíř Josef Čapek, který ho nazval poeticky V růžové světnici. Čapek už tehdy viděl stahující se mraky, přesto do obrazu zakódoval radost v podobě hrajícího si dítěte, které v rukou třímá hračku v barvách trikolory. V tomto motivu je zdůrazněn akcent na naději do pozdější budoucnosti. Tímto mimořádným dílem, které patří ke klíčovým v etapě českého výtvarného umění třicátých let, se může pochlubit Galerie města Trutnova. Obraz V růžové světnici je nejen nejcennějším, ale také nejdražším dílem sbírky této instituce. Před deseti lety ho galerie s pomocí sponzorů koupila za 1,8 milionu korun. Rozhodli jsme se proto na toto dílo upozornit a příběh mimořádného obrazu na stránkách dubnového magazínu Trutnovinky svým čtenářům představit. Hynek Šnajdar

Vydavatel: Xantipa agency s. r. o., IČ: 25947940, MK ČR E 16316, zelená linka 800 815 815, Adresa: Trutnovinky, Bulharská 66, Trutnov, e-mail: redakce@trutnovinky.cz, web: www.trutnovinky.cz, Obchod, inzerce: Miloslav Bartoň, tel.: 603 164 339, e-mail: milos@trutnovinky.cz, Daniel Stierand, tel.: 737 282 668, e-mail: dan@trutnovinky.cz, Rudolf Korbelář, tel.: 608 146 620, e-mail: ruda@xantipa.in, Redakce: Pavel Cajthaml, tel.: 733 510 071, e-mail: pavel@trutnovinky.cz, Zbyněk Kačer, e-mail: zbynek@trutnovinky.cz, Hynek Šnajdar, e-mail: hynek@trutnovinky.cz, Grafika: Petr Novák, Korektury: Barbora Peterová. Distribuce: Česká pošta, s. p. a vybraná distribuční místa, Tisk: Tiskárna Voborník, K. Čapka 868, Hostinné, Sazba: Xantipa agency s. r. o., Foto na titulce: Miloš Šálek

3


4

JOSEF ČAPEK V TRUTNOVĚ

PŘED LETY KOUPILA GALERIE ZA 1,8 MILIONU KOR

JE TO NEJDRAŽŠÍ OBRAZ SBÍRKY Výtvarné dílo malíře a spisovatele Josefa Čapka, který prožil dětství v Malých Svatoňovicích, v Úpici a navštěvoval tkalcovskou školu ve Vrchlabí, je v současné době v kurzu. Na aukcích českého výtvarného umění patří díla Josefa Čapka k nejvyhledávanějším a nejoceňovanějším. Na dračku jdou nejen osobité práce z Čapkova kubistického období, ale také obrazy, litografie, linoryty či akvarely z třicátých let 20. století. Také Galerie města Trutnova, která se řadí k nejmladším institucím svého druhu, se může pochlubit dílem Josefa Čapka. Obraz V růžové světnici, který malíř vytvořil v roce 1937, je nejcennějším a nejdražším dílem galerie. „Před deseti lety ho galerie koupila za 1,8 milionu korun. Tento jedinečný obraz byl zakoupen od Miroslava Koreckého,“ řekla ředitelka galerie Lucie Pangrácová. Vzhledem k tomu, že cena obrazu byla na svou dobu hodně vysoká, nemohla si tehdy galerie dovolit dílo koupit z vlastních prostředků. Aby se mohlo dostat do sbírky galerie, bylo nutné oslovit sponzory. Potřebné peníze poskytlo třináct společností převážně z Trutnova včetně města. Protože cena Čapkových děl stále stoupá, předpokládá se, že obraz V růžové světnici bude mít v současné době minimálně dvojnásobnou cenu. Proto je galerií střežen jako oko v

hlavě. I když je veřejnosti nyní při výstavě ze sbírek galerie představen, byla přijata přísná bezpečnostní opatření. „Obraz má v souboru Čapkových olejů z roku 1937 specifické místo, zřejmé zejména ze srovnání s námětově blízkým plátnem Muž a žena, které vlastní Státní galerie výtvarného umění v Chebu,“ uvedl Čapkův zeť Jaroslav Dostál. Malíř už tušil nebezpečí ohrožení republiky a blížící se válku. „Nápadně stroze vážný výraz tohoto domácky intimního námětu souvisí s významovým zasažením tísní času schylujícího se k válečné katastrofě. V této návaznosti má motiv hrající si dětské postavičky na obraze V růžové světnici specifický význam radostného prvku,“ vysvětluje Dostál. Dítě totiž v rukou třímá hračku v barvách trikolory. V tomto motivu je zdůrazněn akcent na naději do pozdější budoucnosti. „Vy děti – vy se jistě dočkáte času lepšího,“ to je přípis u Čapkovy kresby Ženy s dětmi v Lidových novinách ze 16. října 1938,“ poznamenal Čepkův zeť. Doba v roce vzniku tohoto unikátního obrazu už byla více než vážná a nad Československem se pomalu začínaly stahovat válečné mraky. Do života Josefa Čapka vtrhla záhy osobní tragédie. Krátce


5

RUN OBRAZ JOSEFA ČAPKA V RŮŽOVÉ SVĚTNICI po vytvoření obrazu V růžové světnici byl malíř, který se svým dílem výrazně angažoval v boji proti fašismu, 1. září 1939 Němci zatčen. Deportován byl do koncentračního tábora Dachau, později do Buchenwaldu, Oranienburg-Sachsenhausenu a nakonec do Bergen-Belsenu v Dolním Sasku, kde zemřel na tyfus. Ze 4. dubna 1945 je poslední věrohodná zpráva, že ještě žil. Jeho hrob není znám. Galerie města Trutnova ještě vlastní dvě Čapkovy litografie z roku 1918, které může divák obdivovat na nynější výstavě. Kromě toho je v blízkosti obrazu V růžové světnici na podstavci umístěna Čapkova zdařilá bronzová busta od sochaře Vladimíra Preclíka. Hynek Šnajdar inzerce


6

TRUTNOV PĚTIKVÍTEK do 5. května

MILOŠ ŠÁLEK: TRUTNOV 14. 4. středa

Volný cyklus pěti výtvarných výstav trutnovských škol ročně Tentokrát: Výběr z tvorby ZŠ R. Frimla kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání filmu Z DĚJIN TRUTNOVA 6. 4. úterý Volný cyklus přednášek v rámci 750. výročí města Tentokrát: Česko-německé vztahy v Trutnově od poloviny 19. do poloviny 20. století, přednáší Ondřej Vašata kino Vesmír ** 19 hodin STAND´ARTNÍ KABARET 6. 4. úterý

ČAROSTŘED A ČERNÁ PANÍ 11. 4. neděle Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti Představení pro děti od 4 let kino Vesmír ** 15 hodin AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU 12. 4. pondělí RNDr. Eva Marková, CSc.: Černé Slunce v čínských zahradách Pořadatel: Český červený kříž a Dům kultury Trutnov kino Vesmír ** 14.30 hodin TIBET: ZEMĚ POD OCHRANOU BOHŮ - 12. 4. pondělí Ing. Radko Chadima - cestopisný pořad kino Vesmír ** 19 hodin ** vstupné 60 Kč

Divadelní trojlístek Národní dům ** 19 hodin ** vstupné 85 Kč FILATELISTICKÁ VÝSTAVA K VÝROČÍ MĚSTA - 21. až 23. 4. Výstava Klubu filatelistů Trutnov Stará radnice na náměstí

Zahájení expozice fotografií ve výstavním prostoru městského úřadu výstava potrvá do 27. května BROUK V HLAVĚ 15. 4. čtvrtek Divadelní předplatné Národní dům ** 19 hodin ** vstupné 240 Kč, předplatitelé vstup na abonentky TOULKY TRUTNOVSKOU MINULOSTÍ 17. 4. sobota

Divadelně-hudební improvizační večer divadla VOSTO5 Národní dům ** 19 hodin **

PRÁZDNINY SNŮ - 20. 4. úterý

Zábavně poznávací akce pro děti i dospělé v rámci 750. výročí města průběžný start od 14 do 15 hodin u radnice na Krakonošově náměstí PO VŠEM HOVNO, PO VČELÁCH MED 17. 4. sobota Divadelní trojlístek Národní dům ** 19 hodin ** vstupné 80 Kč ZE STARÝCH POVĚSTÍ ČESKÝCH 18. 4. neděle Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti Představení pro děti od 8 let kino Vesmír ** 15 hodin Z DĚJIN TRUTNOVA 19. 4. pondělí Volný cyklus přednášek v rámci 750. výročí města Tentokrát: Postavení církví na Trutnovsku po roce 1948, přednáší Jan Kafka kino Vesmír ** 19 hodin

PETRA JANŮ A SKUPINA GOLEM - 22. 4. čtvrtek Koncert Národní dům ** 19 hodin PAVEL ŠPORCL - GIPSY WAY TOUR 2010 - 24. 4. sobota

Koncert Pavla Šporcla s romskou cimbálovou kapelou ROMANO STILO Národní dům ** 19 hodin O MALÉM RYTÍŘI JURÁŠKOVI 25. 4. neděle Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti. Představení pro děti od 2 do 4 let ** kino Vesmír - foyer ** 15 a 16 hodin Z DĚJIN TRUTNOVA 26. 4. pondělí Volný cyklus přednášek v rámci 750. výročí města. Tentokrát: Vývoj Trutnova po roce 1945, přednáší Mgr. Ondřej Vašata Pořadatel: Dům kultury Trutnov, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Státní okresní archiv Trutnov kino Vesmír ** 19 hodin ČARODĚJNICE - 30. 4. pátek Akce pro děti, sraz na Krakonošově náměstí ve 20 hodin, lampiónový průvod 20.15 hodin, program Na Nivách cca od 20.30 hodin


MUZEUM PODKRKONOŠÍ

TRUTNOV OČIMA STARÝCH FOTOGRAFŮ

Z HISTORIE VYDÁVÁNÍ NOVIN V TRUTNOVĚ

Až do neděle 25. dubna je v muzeu k vidění mimořádná výstava historických fotografií Trutnova uspořádaná k 750. výročí od první písemné zmínky o městu.

Jednu z významných a dosud nezmapovaných kapitol v dějinách města představuje historie vydávání novin, tj. místních deníků, týdeníků, měsíčníků a dalších periodik. Výstava mapuje etapu vydávání novin v Trutnově od 60. let 19. století do roku 1945. Své noviny zde tehdy vydávaly politické strany, různá sdružení a spolky. Šlo o tiskoviny německé i české. Z nejznámějších titulů uveďme např. Trautenauer Zeitung, Trautenauer Echo, Ostböhmische Presse, Trautenauer Wochenblatt, Stráž na Úpě, Trutnovský věstník nebo Trutnovský kraj. Výstava dále návštěvníky seznamuje s některými významnými redaktory a domy, v nichž sídlily redakce.

Ve třech výstavních sálech a dvou chodbových prostorách jsou vystaveny stovky nejstarších fotografií ze sbírek muzea, okresního archivu i řady soukromých sběratelů. Snímky zachycující nejen samotné město Trutnov, ale rovněž jeho dnešní místní části, kdysi samostatné obce, včetně např. zaniklé obce Debrné. Nejstarší fotografie zachycuje Trutnov před ničivým požárem v květnu 1861, nejmladší vystavené fotografie pocházejí z roku 1945. Mezi nejvýznamnější fotografy Trutnovska patřili v tomto mezidobí Robert Spatzier, Friedrich Strnischtie, A. C. Pitzek, Franz Pietschmann, Adolf Lehmann, Rudolf Patzelt, Alfred Hamann, Emanuel Walter aj.

Vernisáž se koná ve čtvrtek 30. dubna od 17 hodin. Výstava potrvá do 30. května.

inzerce

Trutnov, Bulharská 139, tel.: 499 812 561, 777 212 561

7


8

PROGRAMY KIN 1. 4. 19:00 2. až 4. 4. 19:00 2. až 4. 17:30 7. 4. 17:00 8. 4. 19:00 9. až 11. 4. 19:00 13. a 14. 4. 19:00 15. 4. 19:00 16. a 17. 4. 17:00 18. 4. 17:30 20. a 21. 4. 19:00 22. a 23. 4. 17:00 22. 4. 19:00 23. a 25. 4. 19:00 27. a 28. 4. 19:00 29. 4. 19:00 30. 4. 19:00

HAROLD A MAUDE DEŠŤOVÁ VÍLA NEBE, PEKLO... ZEM AVATAR JARMAREČNÍ BOUDA POUTA DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ VTÁČKOVIA, SIROTY A BLÁZNI PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU PROKLETÝ OSTROV JAK VYCVIČIT DRAKA VŠICHNI JSOU V POHODĚ ŽENY V POKUŠENÍ VLKODLAK KVĚT POUŠTĚ PŮLNOČNÍ POLIBEK

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

1. 4. 20:00 3. 4. 17:30 a 4. 4. 20:00 4. 4. 15:30 6. 4. 19:00 7. 4. 17:30 a 8. 4. 20:00 10. 4. 17:30 a 11. 4. 20:00 13. 4. 19:00 14. 4. 17:30 a 15. 4. 20:00 17. 4. 17:30 a 18. 4. 20:00 20. 4. 19:00 21. 4. 17:30 a 22. 4. 20:00 24. 4. 15:00 a 25. 4. 17:30 24. 4. 17:30 a 25. 4. 20:00 27. 4. 19:00 28. 4. 17:30 a 29. 4. 20:00

LÍTÁM V TOM DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ PLANETA 51 HLUBOKÝ SPÁNEK NEBE, PEKLO...ZEM JARMAREČNÍ BOUDA VTÁČKOVIA, SIROTY A BLÁZNI MORGANOVI KNIHA PŘEŽITÍ BÍLÁ STUHA ŽENY V POKUŠENÍ DEŠŤOVÁ VÍLA THE BOX MUŽ Z LONDÝNA POUTA

ÚPICE

3. 4. 17:00 8. 4. 18:00 13. 4. 18:00 15. 4. 18:00 17. 4. 17:00 18. 4. 18:00 19. 4. 18:00 20. 4. 18:00 21. 4. 17:30 a 20:00 24. 4. 18:00 26. 4. 17:00 28. 4. 18:00 30. 4. 18:00

PRINCEZNA A ŽABÁK KNIHA PŘEŽITÍ SAMEC MORGANOVI ALVIN A CHIPMUKOVÉ 2 TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC JARMAREČNÍ BOUDA KATKA DOKTOR OD JEZERA HROCHÚ KAWASAKIHO RÚŽE DEŠŤOVÁ VÍLA NEBE PEKLO ZEM POUTA

TRUTNOV

inzerce


GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 3v1

Těsně před Velikonočním pondělím, tedy v neděli 4. dubna, bude v budově městské galerie ukončena souborná výstava 3 v 1. Spojuje v sobě tři samostatné expozice, které ovšem váže dohromady zřetelné pojítko. Nejrozsáhlejší část tvoří prezentace sbírky Galerie města Trutnova. Tuto kolekci v současnosti tvoří 699 maleb, kreseb, grafik, fotografií a plastik. Její jádro utváří soubor umělců se vztahem k našemu kraji a dále díla význačných českých výtvarníků 20. a 21. století. Je zřejmé, že tyto dvě kategorie se mnohdy prostupují. Jedním z nejvýraznějších příkladů je obraz Josefa Čapka V růžové světnici, který patří k finančně i umělecky nejdražším exponátům. Obraz byl do sbírky pořízen před deseti lety. Se zřetelem na sto dvacáté výročí narození Karla Čapka a pětašedesáté výročí úmrtí Josefa Čapka vystavujeme v prostoru stálé expozice 14 exlibris s podobou obou bratří a dále Josefovu podobiznu z dílny Vladimíra Preclíka jako skromnou připomínku výjimečných osobností české kultury. Třetí část výstavy tvoří přehlídka tvorby umělců z partnerského města Senica.

OPRAVY GALERIE Po ukončení výstavy proběhne rekonstrukce dřevěných exteriérových prvků budovy a úprava těsnění oken, dojde také k drobné reorganizaci výstavních prostor a přípravě na technicky náročnou prezentaci sochařské tvorby Michala Gabriela, jednoho z našich nejpřednějších žijících výtvarníků, která začne vernisáží v úterý 4. května. MILOŠ ŠÁLEK: TRUTNOV Do 8. dubna je v přízemí městského úřadu výstava fotografií Ivana Prokopa a Yvetty Stránské, která doprovází hudební festival Jazzinec. Ve středu 14. dubna v 17 hodin začne přehlídka snímků, tentokrát od známého trutnovského fotografa Miloše Šálka, nazvaná Trutnov. Tato výstava je další z akcí pořádanou k 750. výročí první písemné zmínky o městě. Potrvá do 27. května. (lup)

inzerce

9


10

ROZHOVOR: KARIN VENHAUER

NECHCI SE UNUDIT K SMRTI MÍT DOMA FILMAŘSKÉ ZÁZEMÍ JE VELKÁ VÝHODA. A NA TAKOVÉ ZÁZEMÍ MÁ ŠTĚSTÍ MLADÁ NADĚJNÁ FILMAŘKA KARIN VENHAUER (24), PROTOŽE JE ČLENKOU ŠVERMAFILMU V ŽACLÉŘI A NYNÍ JE VE TŘETÍM ROČNÍKU FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU. STUDUJE, TOČÍ, REŽÍRUJE, STŘÍHÁ. JE TALENTOVANÁ A ZA SVÉ FILMOVÉ OPUSY UŽ ZÍSKALA UŽ ŘADU OCENĚNÍ NA SOUTĚŽÍCH AMATÉRSKÝCH FILMŮ. „CHCI TOČIT REKLAMY, VIDEOKLIPY A VE VOLNÉM ČASE SE ZABÝVAT TVOŘENÍM DOKUMENTŮ. TO JE MÉ PŘÁNÍ,“ ŘÍKÁ KARIN. VAŠE PŘÍJMENÍ ZNÍ CIZOKRAJNĚ. JAK JSTE K NĚMU PŘIŠLA, KDE MÁ VAŠE RODINA KOŘENY? Pocházím z příhraniční oblasti bývalých Sudet, kde se německá jména, tedy i Karin, stále vyskytují. Příjmení Venhauer po pradědovi, který přišel po válce z Jihlavska (Bílý Kámen) v době osídlování pohraničí, zcela původ příjmení nevysvětluje. Ale léta sloužil v rakousko-uherské armádě a z této oblasti předpokládám i prapůvodní kořeny. Umělecké sklony v naší rodině vždy byly – malíř, kovář, muzikant…

tak bych se chtěla naučit mnohému. Nejprve jsem chtěla být animátorkou, potom dokumentaristkou. Nakonec studuji třetím rokem hranou tvorbu na akademii a první rok kameru na vyšší odborné škole, dělá mi to radost, jsem všeho chuť. Chci točit reklamy, videoklipy a ve volném čase se zabývat tvořením dokumentů. To je mé přání. Hraný film pro mě znamená výzvu. Hlavně nechci v životě pracovat na stejných věcech dokola a mechanicky, nechci se unudit k smrti. Potřebuji stále změnu.

PROČ JSTE SE ROZHODLA PRO FILMAŘINU? Kvůli špatným výsledkům na Obchodní akademii v Trutnově jsem nemohla s tátou chodit na pracovní schůzky Švermafilmu Žacléř a neříká se nadarmo: Zakázané ovoce nejvíc chutná.

MOHLA BYSTE ŘÍCI NĚCO O VAŠEM PROJEKTU O SALE GANZARZOVÉ. CO VÁS DOVEDLO K TÉTO LÁTCE, JAK JSTE S PROJEKTEM DALEKO? Na Salu, která přes 40 let skrývala dopisy z koncentračního tábora Gross-Rosen v Žacléři a v roce 1991 se rozhodla ukázat je své dceři a podělit se s ní o své zážitky z II. světové války, mě přivedl Daniel Mach a Eva Rennerová z muzea v Žacléři. Vůbec jsem neměla touhu točit něco z období

ZVOLILA JSTE OBOR HRANÁ TVORBA. JE TO PŘESNĚ TO, CO JSTE CHTĚLA STUDOVAT? Kdybych mohla studovat více oborů najednou,


11 druhé světové války. Nemám ráda války, krev a násilí. Podobné informace, filmy či výuka v dějepisu mě dříve jen deprimovaly. Impuls přišel na začátku prázdnin po ukončení prvního ročníku na akademii. Pak jsem vstřebávala informace o Sale, její osud mě zcela pohltil. Točili jsme se štábem v New Yorku, v Polsku, kde jsme nasbírali potřebný materiál. Nyní mi schází natočit hrané kostýmní scény, ale musím ještě hledat finanční zdroje. S KAMEROU JSTE BYLA V MONGOLSKU, ALE TAKÉ TŘEBA NA TUNNING PARTY ČI JSTE DĚLALA VIDEOKLIP K PÍSNIČCE RADŠI SI TO PÍŠU. JSOU TO ROZLIČNÉ ŽÁNRY. JSOU MEZI NIMI NĚJAKÉ SPOJNICE NEBO KAŽDÝ ŽÁNR VYŽADUJE ODLIŠNÝ PŘÍSTUP? Když se ocitáte v cizí zemi s odlišnou kulturou, snažíte se na kameru zaznamenat v rámci možností vše, co vás zaujme, a zachytit momentky, které vám budou připomínat zážitky z cest, avšak jsou to mé začátky práce s kamerou. Během studia na filmové škole se na staré práce dívám s odstupem času a chytám se za hlavu, jak špatně jsem to natočila. Vlastně si to říkám u každé své práce. Tunning Party jsem jen stříhala, opět to byla zábava ve volném čase v amatérských začátcích. Videoklip Radši si to píšu mi dal pěkně zabrat, úplně finální verzi můžete najít třeba na Streamu. Bohužel mě kapela tlačila odevzdat neúplnou verzi dříve, aby si ji mohli přidat na své CD. Teď toho lituji, nebyly dokončené korekce podle mých představ a ještě se při rendrování posunul nepatrně zvuk od obrazu. Jsem puntičkář a tyhle nedostatky mě rvou za srdce. Chci být příště lepší, avšak každá zkušenost mi něco přináší do profesionálního chování. TOČÍTE, REŽÍRUJETE, STŘÍHÁTE. CO VÁS BAVÍ NEJVÍCE A CO JE Z TĚCHTO TŘÍ DISCIPLÍN NEJNÁROČNĚJŠÍ? V režii se musím umět vypořádat s mnohými překážkami a využít vnitřní energii právě k vždy inzerce

nutné improvizaci na place, asi proto mě nejvíce naplňuje a považuji ji za adrenalinový sport. U kameramana nerozhodují vždy a pouze jen technické znalosti, důležitým a nevyvratitelným aspektem je talent vidění, „musí to mít v oku“, jak říká Honza Hanuš ze Švermafilmu. Roli kameramana se snažím také zaujmout, ale nemohu si pomoci, nedokáži si sama splnit vlastní kritéria, nejsem se svým výsledkem spokojená. Stříhat mě baví jen občas, musím mít do toho chuť anebo motivaci. Nerada sedím ve střižně u reportáží, publicistiky nebo jiných nudných záležitostí, to je za trest. Pokud mi na projektu záleží moc, snažím se zastat všechny funkce a pracovat sama ve svém tempu, je-li to v mých silách. PŘIPRAVUJETE FILM O ZDEŇKU TRNKOVI, BÝVALÉM UČITELI NA GYMNÁZIU V TRUTNOVĚ, KTERÝ DOPISUJE TŘETÍ OPERU. JAK PRÁCE POKRAČUJE A ČÍM VÁS TATO OSOBNOST ZAUJALA? Zdeněk mi vždycky připomínal dědu Dietmara a vlastně jeho hodiny mi zpříjemňovaly čas trávený ve škole. Zaujal mě jeho přístup ke studentům a obsah jeho vyučovacích hodin, potom jeho samotný osud. Obdivovala jsem jeho moudrost a vyrovnanost, proto jsem měla nutkání o něm natočit dokument. PODPORUJE VÁS VE FILMAŘSKÉM ÚSILÍ RODINA? Určitě, podpora rodičů je. Soukromá škola a filmařina není vůbec levnou záležitostí. Mohu se sestrou těžit z toho, že táta je technický typ a audiovizuální technikou se obklopuje, tím je dostupná i nám od útlého věku. Filmování, střih a ozvučení bere jako hobby. S uskutečňováním mých snů mě rodina a přítel velmi podpořili. ČEHO CHCETE VE FILMAŘINĚ DOSÁHNOUT? Dokázat všem, že člověk si má jít nekompromisně za svým cílem. Hynek Šnajdar


DISCO MAY

12

2. 4.

JAMESON IRISH PÁRTY S RÁDIEM EXPRES

3. 4.

SEMTEX „TO DÁŠ“ DISCO MIX NIGHT

4. 4.

VELIKONOČNÍ DISKOTÉKA – VSTUP ZDARMA

9. 4.

REDBULL & AMUNDSEN & BOHEMIA SEKT NIGHT

10. 4.

16. 4.

další skvělý hudební zážitek DJ rezidentů + TUMPETMAN Mr. GEORGE. DUO DJ‘S RICHIE & LEON

17. 4.

JIM BEAM COKE PÁRTY TIME

23. 4.

BERENTZEN DISCO NIGHT – BERENTZEN TOP AKCE

24. 4.

ČESKOSLOVENSKÁ DISKOTÉKA ANEB „ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ“

30. 4.

DISCO WITCH NIGHT – A DIRTY NIGHT

1. 5.

inzerce

repete sv. Patrika... Jameson a skvělá hudba až do rána. DJ MÁRA MALÍK

vaše oblíbené džbány... disco na přání, co si jen vzpomenete. DJ FILIO

pořádný velikonoční disco nářez a máme pro vás dárky. DJ ČÍŇAN

na křídlech REDBULLU v mnoha kombinacích až do rána. DJ FUGAS

PUSCHKIN TIMEWARP DISCO PÁRTY panáky za skvělou cenu a spousty dárků. DJ MIKE

EVOLUTION PÁRTY – DUO DJ’S REZIDENT & TRUMPETMAN SHOW

noc plná skvělé hudby a long drinku JIM BEAM s Coca Colou ZDARMA. DJ AIRWOLF

buď v pohodě a dej si láhev BERENTZENA za 250 Kč. DJ RADIM BAUER

na vlnách české a slovenské „pop music“ proplujeme až do rána. DJ ČÍŇAN

diskotéková noc plná čarodějnic a kouzelné hudby. DJ ATOMIC

CUBA LIBRE DISCO SUPERMIX DANCE NIGHT

váš oblíbený long drink a disco mix na přání od oldies až po současnost. DJ FILIO

www.discomay.cz


MUSIC HALL U MIKŠŮ

13

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ, TEL: 491 114 223, E-MAIL: MUSICHALL@UMIKSU.CZ, WWW.UMIKSU.CZ

3. 4.

10. 4.

PIONEER DANCE SHOW

17. 4.

BERENTZEN PÁRTY ANEB ZVOL SI BUCHTU VEČERA

24. 4.

PEPINO EXTASY NIGHT PÁRTY

1. 5.

VELIKONOČNÍ SUPER PÁRTY

Přijď zapařit na velikonoční párty, kde tě čeká super mejdan. Prvních 100 návštěvníků dostane dárek. Super muziku Vám bude šroubovat do hlavy. DJ Fugas

Druhou sobotu v dubnu Vás čeká opravdu super zábava. Vaše nejoblíbenější pecky bude naživo doprovázet Michal na saxo a k němu ještě Bongoman Rafael. DJ Ota Šabart

Za každého panáka Berentzenu, za super cenu, dostaneš samolepku. Tu potom nalepíš na tričko dívce, o které si myslíš, že je ta pravá buchta večera. Dívky s nejvyšším počtem samolepek dostanou originální trička. Ke konci diskotéky z těchto dívek vyberete tu nejlepší buchtu večera a ta dostane šáňo. DJ Iceman

Zveme Vás na velkou párty s exklusivními cenami. Můžete vyhrát ceny za 10.000 Kč, lubrikační gely, vibrační kroužky, speciální extra kondomy, trička a ručníky od Pepina. 500 kondomů všech druhů a velikostí se rozdá mezi lidi jako dárek. Těšte se na lehce erotické hry o ceny. Exklusivní Pepino hostesky a spousta zábavy. O hudbu se postará jejich exklusivní Djs + DJ Marthy

PRVOMÁJOVÁ SPY PÁRTY

Přijď a užij si super párty s časopisem SPY. Jako hosté se představí vynikající pražský DJ UWA, jak on sám říká protekční spratek Pavel Novotný a velice vnadná modelka Hanka Mašlíková. Super ceny. DJ Iceman

inzerce

in t erio kuchyně - skříně interiér y

VYSOKÁ KVALITA - PŘIJATELNÁ CENA VŽDY SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK TRUTNOV KRYBLICE Mánesova 435 tel./fax: 499 815 417 mob.: 608 983 667 e-mai: info@interio.cz www.interio.cz


14

INTERNET

infolinka: 800 210 210 www.postovnisporitelna.cz


SPORTOVNÍ POZVÁNKY

15

BASKETBAL liga žen – play-off: o 3. místo: středa 7. dubna od 18 hodin KARA TRUTNOV - SLOVANKA MB středa 14. dubna od 18 hodin (případně) KARA TRUTNOV - SLOVANKA MB * termíny se mohou změnit, sledujte www.bktrutnov.cz

I. liga mužů o záchranu sobota 24. dubna od 18 hodin KARA TRUTNOV- VŠB OSTRAVA neděle 25. dubna od 11 hodin KARA TRUTNOV - BC BENEŠOV

FOTBAL neděle 4. dubna od 16.30 hodin FK TRUTNOV - KUNČICE neděle 18. dubna od 17 hodin FK TRUTNOV - RYCHNOV neděle 2. května od 17 hodin FK TRUTNOV- OLYMPIA HRADEC neděle 16. května od 17 hodin FK TRUTNOV - ČESKÁ SKALICE neděle 30. května od 17 hodin FK TRUTNOV - TÝNIŠTĚ *Oddíl FK TRUTNOV pořádá nábor malých fotbalistů (ročníky 2004 až 2005), a to od 26. dubna každé pondělí (16.00 - 17.30) a středu (15.30 - 16.30) na místním fotbalovém stadionu. Zájemci se mohou hlásit u trenérů Vašíčka (tel. 737 451 059) a Brauna (732 834 146). inzerce

Trutnovák 2010

Příměstský tábor plný her, zajímavých aktivit a zábavy Místo: rekreační areál Dolce Pro děti od 5 do 15let

Termíny: Více informací na

5.-9.7. a 12.-16.7. 16.-20.8 a 23.-27.8.

www.dobrodruzi.eu

mobil: +420 775 580 384 e-mail: info@dobrodruzi.eu Zasláním této reklamy spolu s přihláškou získáváte 10% slevu


CO SE CHYSTÁ NA KVĚTEN ...

16

HASIČI OSLAVÍ VÝROČÍ NA NÁMĚSTÍ Úterý 4. května bude na Krakonošově náměstí v Trutnově patřit místním hasičům. Letos totiž slaví 55 let od založení profesionální hasičské jednotky. V rámci připomínky významného jubilea pořádají v historickém centru města ukázku hasičské techniky a předvedou část záchranářské činnosti. „Datum čtvrtého května nebylo vybráno náhodou – v tento den se vzpomíná na výročí úmrtí Svatého Floriána, patrona hasičů,“ vysvětluje Pavel Kuřitka z trutnovského hasičského sboru. Akce začne už v 9 hodin ráno. Zatímco hasičská technika, stroje a přístroje budou k vidění celý inzerce

den (až do 17 hodin), další program bude k vidění v předem určených hodinách. V 11 a v 15.30 hodin budou předvedeny ukázky hasebních zásahů, jako například zásah při dopravní nehodě, nebo záchrana osob z výšky a rovněž zásah na nebezpečnou látku. „Po celý den budou probíhat soutěže pro děti. Srdečně zveme všechny děti, mládež i dospělé,“ říká Pavel Kuřitka. Mělo by být k dispozici 8 automobilových cisteren (5 od dobrovolných hasičů, 3 od profesionálů), jeřáb, vysokozdvižná plošina, obojživelné pásové vozidlo Bobr, chemický kontejner, historická Praga a 2 historické ruční stříkačky. Pavel Cajthaml


VZPOMÍNKY NA MINULOST

Trutnovští hasiči v roce 1966. Druhý zleva je Láďa Kobosil, jeden ze zakládajících členů profesionální jednotky

PROFESIONÁLNÍ HASIČSKÝ SBOR V TRUTNOVĚ Od dob prusko-rakouské bitvy v červnu 1866 ohrožoval Trutnov i jiný nepřítel - oheň. Proto tehdy město zahájilo úsilí o vytvoření organizované požární ochrany. V březnu roku 1868 bylo rozhodnuto o zřízení hasičského sboru s označením Tělocvičný a požární spolek. Dobrovolně se do něj přihlásilo 70 mladých Trutnovanů. Dne 5. května 1868 vydalo město požární řád. Každý majitel domu si jej musel opatřit a řídit se jím. Deset let po založení sboru byl při výstavě hasičského vybavení jako novinka představen vysunovací žebřík. V roce 1892 byl hasičský sbor přemístěn ke kostelu na bývalý hřbitov. První hasičské sbory z povolání začaly vznikat v kraji hned po skončení 2. světové války. Péče o požární ochranu byla svěřena národním výborům a ty měly za povinnost pečovat o hasičské sbory. Ty dobrovolné postupně přejímaly úkoly státu, a postupně tak ztrácely svůj původně spolkový charakter. Tak vznikl v roce 1953 Československý svaz požární ochrany. Služba v hasičském sboru se vždy řídila přesnými instrukcemi, které upravovaly kázeň, služební dobu a povinnosti hasičů při cvičení a požárech. V letech 1953 a 1954 velmi stoupl v okrese počet požárů. Nízká akceschopnost dobrovolného sboru nestačila na situaci reagovat a národní výbor musel situaci řešit. Proto byl na návrh tehdejšího okresního náčelníka okresní inspekce požární ochrany Josefa Valnohy založen 1. ledna 1955 požární sbor z povolání.

Od počátku byla působnost pojata jako okresní, a to s názvem Okresní veřejný požární útvar. Samostatnou jednotku hasičů z povolání město Trutnov nikdy nemělo. Patnáct zakládajících členů z řad dobrovolných jednotek vstoupilo do malé a nezkušené jednotky, aby pokračovalo ve své zálibě, a zvolilo si ji za povolání. Dne 3. ledna 1955 převzali požární zbrojnici dobrovolného sboru ve Farské ulici u kostela včetně jejich techniky. Prvním velitelem profesionálního sboru byl ve svých 28 letech jmenován Josef Procházka ze Zlaté Olešnice. Zbývající členové dobrovolného sboru nepochopili situaci, cítili se ochuzeni o zabraný dům, techniku a novému útvaru práci spíš ztěžovali. Dokresluje to sobota 1. ledna 1955. Ve Volanově vypukl požár stodoly. Dobrovolné jednotce byl vyhlášen poplach sirénou, nepřišel ale nikdo a stodola lehla popelem. Zahájení služby nového útvaru bylo až v pondělí 3. ledna. Techniku sboru tehdy tvořily: dopravní vůz Mercedes a 2 motorové stříkačky, dále nákladní auto Praga RN, dvoukolový, dvanáct metrů dlouhý žebřík, osobní vůz Mercedes a motocykl Jawa 250. Služba byla velice náročná - pro malý početní stav se sloužilo na dvě směny po 24 hodinách - hasič sloužil 24 hodin, pak měl den volna a potom znovu sloužil čtyřiadvacítku. V roce 1955 měli profesionální hasiči 50 výjezdů k požárům. Ve stejném roce útvar získal první cisternu - Praga RN. Augustin Kraus

17


18

DŮM POD JASANEM


MUSIC HALL U MIKŠŮ

19

PNEUSERVIS

Vyhrajte zájezd pro 2 osoby na FORMULI 1 vèetnì prohlídky boxù! * Platí pøi nákupu sady letních osobních pneumatik Bridgestone.

Prodej autobaterií BANNER!

Prodej pneu: Pøi nákupu 4ks pneu montáž a letní smìs do ostøikovaèù zdarma! a ostatní znaèky

LETNÍ AKCE NA PRODEJ A OPRAVU DISKÙ DO VELIKOSTI 22”

PNEUSERVIS KRÈMÁØ Trutnov, Horská 8(Dolní Staré Mìsto)

Tel.: 608 830 073 www.1stop.cz


20

MILOŠ ŠÁLEK, FOTOGRAF A CESTOVATEL

S FOTOAPARÁTEM V CHUDÉ KAMBODŽI S ROMANEM PASEKOU PROCESTOVAL ZA 15 DNŮ KUS ASIJSKÉ KAMBODŽI. NA ZÁDECH MĚL JEN BATOH S FOTOAPARÁTEM, DVĚMA OBJEKTIVY A NĚKOLIKA TRIKY. „NEMOHLI JSME S SEBOU TAHAT DVĚ TAŠKY. TAK JSEM NACPAL VŠE DO JEDNOHO BATOHU: VE SPODNÍ PŮLCE BYLY VĚCI NA FOCENÍ, VE VRCHNÍ HADRY. VŠE MĚLO ASI DVACET KILO,“ ŘÍKÁ ZNÁMÝ FOTOGRAF MILOŠ ŠÁLEK. PROČ JSI SE VYDAL PRÁVĚ DO KAMBODŽE? Prostě mě Kambodža napadla při zatočení zeměkoulí na počítači v aplikaci Google Earth. Samozřejmě mě tam lákaly také proslulé chrámy v Ankoru. Je to největší chrámový komplex na světě, který v minulosti netvořily jen dochované chrámy, ale bylo to komplexní město, které zabíralo ještě mnohem větší plochu než dnes.

ných tropických stromů s tajemnou atmosférou přezdívaný Pralesní chrám. Fotit se tam dá úplně všechno. Snažil jsem se na snímcích zachytit hlavně všední život tamních obyvatel. Kambodža je velmi chudá země, kde jsou ještě dnes pozůstatky řádění Rudých Khmérů v podobě mnoha nezmapovaných minových polí s nevybuchlými nášlapnými minami. Dost míst je životu nebezpečných.

SPLNILA TATO ZEMĚ TVOJE PŘEDSTAVY? Určitě. Z chrámů mě nejvíce zaujala největší náboženská stavba světa Ankor Wat, hinduistická památka z 12. století, a chrám Ta Phrom, pohlcen zelenou džunglí a prorostlými kmeny mohut-

JEL SI TAM NA 15 DNŮ. MĚL JSI PLÁN? Vždy připravuji nějaký plán, kam bych se chtěl dostat. Zásadního jsem nic měnit nemusel. Urazili jsme přes 1500 kilometrů, hlavně autobusem, sdíleným taxi, ale i na motorkách nebo pěšky.


21 CO TO JE SDÍLENÉ TAXI? Normální taxi, ale čeká se, až se zaplní všechna místa. Cena je daná za osobu. Když se nechce čekat, musejí se zaplatit všechna místa. Teprve potom se tamní řidiči vydají na cestu. JAK NA TEBE ZAPŮSOBILI TAMNÍ OBYVATELÉ? Cítil jsem se bezpečně, a to i za tmy. Ani jsem neměl strach a pomyšlení, že by se mi mohlo něco stát, nebo mi chtěl někdo něco vzít. Kambodžané k nám byli přívětiví, v jedné vesnici si nás dokonce fotili mobilem, protože tam asi turistů moc nevidí. BYLO MÍSTO, KAM JSI SE NEDOSTAL? Určitě se za 15 dní nedá procestovat celá Kambodža, takže odlehlejší části směrem k vietnamským hranicím jsme vynechali. CO TĚ TAM NEJVÍC PŘEKVAPILO NEBO ZAUJALO? Docela mě udivilo množství prodejních stánků se vším možným všude kolem cest. Alespoň jsme neměli nouzi o jídlo a pití. Všude tam byla pohoda, nikdo se nestresuje, nikdo nikam nepospíchá. A CO SE TI TAM NELÍBILO? Nelíbily se mi všude dvojí ceny, kdy pro cizince bylo všechno dražší. Dokonce oficiálně je vstup pro místní do chrámového komplexu zdarma, cizinci musí platit

neusmlouvatelných 40 USD za třídenní vstupenku, případně 20 USD za jednodenní. My tam byli tři dny. Muselo se neustále za všechno smlouvat. Co si člověk neusmlouval, to neměl, nebo hodně drahé. Cizince si nedovolí okrást, jen natáhnout. Po čtrnácti dnech to je ale už docela otravné. SMLOUVALI JSTE ÚSPĚŠNĚ? Ve smlouvání mám jistou praxi, Roman by věci neusmlouval tak jako já. Ale jak jsme se blížili k jižnímu pobřeží, ceny rostly a už se moc usmlouvat nedalo. Místní už jsou zhýčkaní turismem, kde turisti většinou hned platí, co si řeknou. JAKOU ŘEČÍ JSTE SE DOMLOUVALI? Oficiálním jazykem je khmérština, ale dá se tam celkem dobře domluvit i anglicky. Děti se ji učí ve škole, ale někteří mluví jen rodnou řečí, to pak byl problém. Třeba v té vesnici, kde si nás fotili. Sedli jsme si ke stolu a dostali jsme jen čaj. Tak jsem našel ve stručném slovníku na konci turistického průvodce slovo nudle. Zamečel jsem jako koza „mee“, ale když na mě pán koukal a kroutil hlavou, zjistil jsem pak, že se to čte „mí“ a už se nudle nandávaly z prapodivného hrnce s nějakou záhadnou smradlavou vodou. Do toho nám ještě nasypali nějaké kuličky. Po dochucení velkým množstvím chilli omáčky a ještě nějakých dochucovadel, co

byly na stole, se dalo alespoň něco sníst. Všude kolem bylo tolik much, že je nemělo cenu ani odhánět. JAK BYS SROVNAL KAMBODŽU S LOŇSKOU SRÍ LANKOU? Jsou to obě asijské země, v něčem podobné, ale také jiné. V obou státech jsem nafotil zejména reportážní snímky. Nejvděčnější téma jsou chudé děti, zajímá mě, jak se tam žije. Na dětech je vidět bezstarostnost, jsou bezprostřední, mají upřímný výraz. Člověk na ně musí samozřejmě také umět zapůsobit, není to jednoduché, ale jde mi to. Stačí nějaký posunek, úsměv a už mačkám spoušť. Pavel Cajthaml celý rozhovor na www.trutnovinky.cz MILOŠ ŠÁLEK 34 let, profesionální fotograf a cestovatel, externí spolupracovník Trutnovinek, kromě Kambodže už cestoval po Kubě a Srí Lance, jeho dalším cílem bude Chile


VELIKONOCE S KUŘETEM

22

VELIKONOCE S POMOZTE DĚTEM V ČESKÉ TELEVIZI Již podvanácté bude patřit obrazovka obou celoplošných programů České televize na Velikonoční pondělí žlutému Kuřeti s červenobílým záchranným kruhem, symbolu sbírky Pomozte dětem. Společně ji od roku 1998 organizují Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti. Od vstupu do diváckého povědomí až do dnešních dnů se Kuřeti podařilo vybrat více než 131 milionů korun a rozdělit je mezi 152 tisíc ohrožených a znevýhodněných dětí. Hlavními cíli projektu jsou: zvýšení kvality života dětí, vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny dětské populace a podpora práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.

Večerní pořad Kuře v inventuře přivítá řadu neokoukaných tváří. Diváci se mohou těšit i na další novinky. Moderátoři Marcela Augustová, Tomáš Hanák, Michaela Maurerová a Vojta Kotek zavedou diváky tentokrát i mimo vysílací studio, a to do míst Kavčích hor, která běžně zůstávají divákům skryta (maskérny, sklady, garáže aj.). K pomoci dětem se připojila jako jeden z partnerů i trutnovská reklamní agentura Xantipa Agency, která spravuje a provozuje projekt Trutnovinky.

přijímám

DMS KURE na čísle 87 777

Cena DMS je 30 Kč. Sbírka Pomozte dětem obdrží 27 Kč. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více informací na www.darcovskasms.cz

VELIKONOCE S POMOZTE DĚTEM

partneři

generální partner

PONDĚLÍ 5. DUBNA 2010

organizátoři sbírky

WWW.POMOZTEDETEM.CZ

Poprvé v historii prostoupí projekt Pomozte dětem na Velikonoční pondělí doslova celé vysílání obou celoplošných programů ČT. V průběhu dne se bude pravidelně na ČT1 a ČT2

objevovat lišta s informacemi k dárcovským SMS. K poslání daru stačí poslat SMS ve tvaru DMS KURE na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Pomozte dětem obdrží 27 Kč. Chcete-li přispívat pravidelně po dobu jednoho roku, stačí zaslat SMS ve tvaru DMS ROK KURE na číslo 87 777. Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

NROS získala ke sbírce Pomozte dětem osvědčení Magistrátu hl. m. Prahy č. j. S-MHMP/114516/2007.


PLESY V TRUTNOVÄš

23


VRCHLABÍ

24

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JIŘÍHO JAHODY do 16. 4.

ČESKO- FRANCOUZSKÝ VEČER 20. 4. úterý

KD Střelnice – Klub Kotelna. Přístupné na požádání v kanceláři.

Sál Střelnice v 19 hodin. Pořádá partnerská komise.

ALDIN POPAJA – OSMDESÁTÁ LÉTA do 30. 4. Výstava obrazů umělce pocházejícího z Bosny. Galerie Na půdě – KD Střelnice LADAKH - INDICKÝ „MALÝ TIBET“ ANEB KDE TIBETSKÝ BUDDHISMUS STÁLE ŽIJE 1. 4. čtvrtek Čarokrásná krajina indického Himaláje, spiritualismus klášterů, těžký život nomádů a ladácký festival, to vše v 90 minutovém představení. Střelnice malý sál Začátek v 19 hodin, vstupné 50 Kč KONCERT BIG BAND ZUŠ VRCHLABÍ 10. 4. sobota Sál Střelnice v 18 hodin. Pořádá ZUŠ Vrchlabí. O KOUZELNÉ PÍŠŤALIČCE 11. 4. neděle Loutková pohádka pro děti. KD Střelnice malý sál Začátek v 15 hodin, vstupné 30 Kč BÁL FOLKLORNÍHO SOUBORU KRKONOŠSKÝ HORAL - 16. 4. pátek Sál Střelnice ve 20 hodin, vstupné 100 Kč inzerce

KYTKY A HORY 22. 4. čtvrtek Vernisáž výstavy fotografií Jana Červinky – legendárního vrchlabského horolezce. Po vernisáži bude následovat koncert Dáši Andrtové – Voňkové KD Střelnice - klub Kotelna v 18 hodin. POSEZENÍ S HORALKOU 23. 4. pátek Sál Střelnice v 17 hodin, vstupné 70 Kč KRÁSNÉ NOVÉ STROJE, CÉMUR ŠÁMUR 24. 4. sobota Sál Střelnice ve 20 hodin, vstupné 150 Kč. ZÁHADNÁ MÍSTA SVĚTA - CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA S DIAPOZITIVY 26. 4. pondělí Uvede PaedDr. Libor Turek KD Střelnice - malý sál, začátek v 19 hodin, vstupné 50 Kč SLOVENSKO-ČESKÉ TANGO 29. 4. čtvrtek Hrají: Zuzana Kronerová - Korzo, Bratislava / SK Jan Sedal - Ha divadlo Brno / ČR Sál Střelnice v 19.30 hodin


DVŮR KRÁLOVÉ - HANKŮV DŮM DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ IVY HÜTTNEROVÉ 8. 4. čtvrtek

FLERET A JARMILA ŠULÁKOVÁ 22. 4. čtvrtek

Povídání se známou malířkou, herečkou a sběratelkou Ivou Hüttnerovou. sál Hankova domu 19 hodin VI. ROČNÍK TANEČNÍ SOUTĚŽE DVORSKÁ JEDNIČKA - 10. 4. sobota Přehlídku tanečních kolektivů pořádá DDM Jednička Dvůr Králové n/L. Hankův dům 10 hodin

Originální dvorní kapela Valašského království sál Hankova domu 19.30 hodin

ZVÍŘE NENÍ VĚC 17. – 30. 4. Výstava vybraných dětských prací z VI. ročníku výtvarné soutěže. Slavnostní zahájení výstavy s předáním cen se koná v pátek 16. dubna v 16 hodin Galerie Z. Buriana budova ředitelství ZOO od 9 do 17 hodin ARNOŠT GOLDFLAM DÁMSKÁ ŠATNA 18. 4. neděle Setkání se čtyřmi herečkami v dámské herecké šatně – čtyřmi kolegyněmi, kamarádkami a soupeřkami. Prožijete s nimi dlouhé čekání na roli, vzrušující přípravu premiéry, rutinu repríz, ale hlavně obyčejné a přece dojímavé osudy. 19.30 hodin sál Hankova domu

25

DEGUSTACE KRÁLOVÉDVORSKÉHO PIVA 23. 4. pátek Přijďte ochutnat novou desítku sál Hankova domu 19 hodin JAK SI KUBA MARJÁNKU ZASLOUŽIL 25. 4. neděle Pohádka plná známých lidových písniček a veselých zvířátek Sál Hankova domu 10 hodin JARNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ 27. 4. úterý Vzpomínka na sbormistra Josefa Židka sál Hankova domu 19 hodin CESTUJEME KOLEM SVĚTA - 29. 4. čtvrtek Vystoupení žáků ZUŠ Dvůr Králové nad Labem. sál Hankova domu 8.30, 10.30 a 17 hodin KRÁLOVÉDVORSKÝ MAJÁLES - 30. 4. pátek Paci pac, hurá je tu BONIFÁC – zábavné odpoledne pro děti ** MAROLIJA – královédvorská art rocková skupina ** PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE – legendární undergroundová kapela ČVAJMAJS – čarodějnická zábava s populární královédvorskou kapelou nám. T. G. Masaryka 16 hodin

inzerce

AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO AUTOŠKOLA - pravidelné povinné školení odborné způsobilosti řidičů sk. C, D dle zákona č. 247/2000 sb. (v našem školícím středisku nebo u vás ve firmě, možnost domluvit termíny i o víkendech) - školení řidičů referentů sk. B, kondiční jízdy... - nonstop telefonický servis pro řidiče v nesnázích - zpracování dokumentace pro silniční motorovou dopravu

www.osnado.cz, autoskola@osnado.cz, +420 605 227 078

Máte již splněno pravidelné školení odborné způsobilosti řidičů nákladních vozidel a autobusů?

MÁTE NEJVYŠŠÍ ČAS!!! člen skupiny


26

ZPOVĚĎ: MAREK EBEN

V DOBRÉ NÁLADĚ. TAKOVÝ BYL MAREK EBEN PŘI BŘEZNOVÉM KONCERTU FESTIVALU JAZZINEC 2010, KTERÝ SE KONAL V NÁRODNÍM DOMĚ V TRUTNOVĚ. S KAPELOU BRATŘI EBENOVÉ SEHRÁL POHODOVÉ DVOUHODINOVÉ VYSTOUPENÍ, S ÚSMĚVEM ROZDÁVAL AUTOGRAMY A ROZHOVORY. PROČ JSTE PŘIJALI POZVÁNÍ NA JAZZINEC? Myslím si, že je čest hrát na Jazzinci. Když si představím, že tu hrál Victor Bailey. Vždycky jsou tu úžasná jména. Když vás zařadí do takového kontextu, tak to jako kapela považujeme za čest, že zde můžeme hrát. Taky je tu výborné publikum. Trutnov není zase tak velké město na pořádání mezinárodního festivalu, takže když někdo takovou tradici udrží, tak je to co říct. Na publiku je vidět, že už jsou naposlouchaní, že jsou výborní partneři. Samozřejmě, hraje se vám tak dobře, jaké máte publikum.

MÍCHÁNÍ HUDEBNÍCH STYLŮ JE NA JAZZINCI DOCELA BĚŽNÉ. VYSVĚTLETE NÁM ALE - HRA NA TRAVERZU, ROURU NEBO STĚNY NAHRÁVACÍHO STUDIA - JAK TO VZNIKNE? Jako z nouze ctnost. Původně jsem tam chtěl dát reálné pracovní zvuky, soustruhy a bagry. Měli jsme cédéčko, kde zvuky byly nahrané. Ale vůbec to nefungovalo. Řekli jsme si: nedá se nic dělat, musíme to vzít do teplejch. Chodili jsme okolo studia po dvoře a hledali nějaké krámy, do kterých by se dalo bušit. Co jsme našli, na to hrajeme.

PODLE POŘADATELŮ FESTIVALU JSTE JEDNOU Z NEJZVLÁŠTNĚJŠÍCH ČESKÝCH SKUPIN. JE TO ZAŘAZENÍ PODLE VÁS PŘESNÉ? Asi jo. My to moc neřešíme. Jsme rádi, když přijdou lidi. To je hlavní, co nás potěší. Má cenu hrát, dokud chodí lidi. Ale kam by se měla šoupnout naše muzika, do jakého šuplíku, nevím. Je to ovlivněné tím, z čeho jsme vycházeli, v čem jsme vyrůstali. Táta - soudobá vážná muzika, strejda Ilja Hurník - interpret Janáčka, Ravela a Debussyho. Kolem nás šla spousta nejrůznějších druhů muziky. My poslouchali jazz, Zappu a všechno možné, to se na naší muzice asi taky podepsalo.

JSTE AUTOREM VĚTŠINY SKLADEB. KDE BERETE INSPIRACI? Spousta písní je ze života. Třeba Houston. Balil jsem se na zájezd a přesně tak probíhal dialog s mojí ženou. Já na tom dělám - to je rovněž takový životní pocit. Před nahráváním předchozí desky už firma poměrně tlačila, že jestli už to máme, a kdy půjdeme do studia. Tak to je přesně, co jim říkáte: Jo, dělám na tom. Všichni na tom pořád děláme. Z tohoto životního pocitu je zase tato píseň. VAŠE PÍSNĚ JSOU PLNÉ HUMORU, ASPOŇ TAK TO VNÍMÁ PUBLIKUM. CO KOLEGOVÉ V KAPE-


27 LE? VNÍMAJÍ TO TAK, KDYŽ JE POPRVÉ PŘINESETE NEBO ZAHRAJTE? Většinou ano, ale mám z toho vždy strašnou trému. Pro mě je to jedna z největších zkoušek, když nesu novou píseň do kapely. Všichni tam sedí, neberou si moc servítky. Hrajete to tam, ani to ještě pořádně sám neumíte. Nejsem moc potivý typ, že bych se zpotil za koncert, to ani moc ne. Ale když hraju novou píseň, tak na mě za ty dvě minuty není nit suchá. Vždy si připadám, jako když byl člověk u odvodu, nastoupil před odvodní komisi, nahý před ty lampasáky. A JAK JSTE SI PŘIPADAL PŘED TRUTNOVSKÝM PUBLIKEM? Příjemně, je vidět, že už je poučené, už něco slyšelo a nemusíte mu všechno servírovat takříkajíc na lžíci až do úst. Je to publikum, které si domyslí a dovtípí, stačí naznačit. To mám rád. Jsem vždy potěšen, když nemusíte všechny pointy dotáhnout až do smrtícího konce, že je teda všechny řeknete až do konce, když se divák chytne o něco dřív. A to tady nebyl problém. ORGANIZÁTOŘI PROZRADILI, ŽE JSTE SI NA KONCERT PŘIVEZLI VLASTNÍ ZÁZEMÍ, TŘEBA KÁVOMAT. PROČ? Tím, jak stárneme, tak přece jen okolo padesátky začínají tyto věci nabývat větší důležitosti. Jsme všichni ženatí, máme děti a nechceme si kazit rodinné životy, takže tuto oblast necháváme být. Pak zbývá kafe a občas nějaké dobré pití. Kluci jsou velcí fajnšmekři na kafe, potrpí si na dobré kafe, tak došlo k tomu, že s sebou ještě vozíme pressostroj. Jako kdybychom těch krámů neměli dost. Už se taktak vejdeme do mikrobusu a my ještě vozíme pressostroj a panákovník. Pavel Cajthaml, Foto: Miloš Šálek

MAREK EBEN 52 let, herec, moderátor, skladatel a zpěvák, s bratry Davidem a Kryštofem hraje ve skupině Bratři Ebenové, moderoval např. cenu TýTý, soutěžní pořad O poklad Anežky České, StarDance, je synem skladatele Petra Ebena a synovcem skladatele Ilji Hurníka, jeho manželkou je Markéta Fišerová. inzerce

PROGRAM FESTIVALU čtvrtek 1. dubna od 19 hodin Pod Hradem JIŘÍ MORAVČÍK - RYTMY. RYTMY? RYTMY! Poslechový večer hudebního publicisty a specialisty na world music - o síle a spiritualitě domorodých rytmů, které evropská civilizaze pod vlivem církví vymazala pátek 9. dubna od 19 hodin Koncertní síň Bohuslava Martinů JAN BUDAŘ & ELIŠČIN BAND (CZ) Koncert herce Jana Budaře, který přijde s celým Eliščiným bandem. čtvrtek 15. dubna od 19 hodin Pod Hradem FRANTIŠEK HAVLÍČEK & VLADIMÍR CHARITONOV (RU) & SWING SEXTET EMERICHA DRTINY (CZ) Jam session kolem podkrkonošského bandu a hostů - saxofonisty F. Havlíčka a barytonsaxofonisty s ruským klasickým vzděláním. pátek 23. dubna od 19 hodin Koncertní síň Bohuslava Martinů JAVIER GIROTTO & PIGEON QUARTET (IT/CZ) Český saxofonový kvartet spolu s výjimečným hostem - italským dechovým mistrem! STEVE CLARKE TRIO (USA) Newyorský band kolem skvělého basisty Steva Clarka


28

KLICPEROVO DIVADLO


MINIROZHOVOR

KRISTÝNA ČALOVKOVÁ - KRKONOŠSKÁ MISS 2010 V BŘEZNU SE STALA NEČEKANOU VÍTĚZKOU 2. ROČNÍKU KRKONOŠSKÉ MISS. TO, ŽE TITUL NEJKRÁSNĚJŠÍ DÍVKY ZÍSKALA UŽ VE ČTRNÁCTI LETECH, EVIDENTNĚ ŠOKOVALO I MLADIČKOU KRÁSKU. „PŘIZNÁVÁM, ŽE MĚ TO PŘEKVAPILO. VŮBEC JSEM TO NEČEKALA,“ PŘIZNALA KRISTÝNA ČALOVKOVÁ. „Řekla jsem si: přihlásím se, půjdu tam, a pak uvidím. Na vítězství jsem nemyslela, tipovala jsem, že vyhraje Míša Tošovská, ale ta se neumístila.“ VYHRÁLA JSTE U POROTY A DIVÁCI VÁM UDĚLILI TITUL MISS SYMPATIE. TAKŽE DVOJITÉ VÍTĚZSTVÍ? Musím přiznat, že u diváků jsem to z jejich reakcí během večera tak trochu čekala. (smích) JAK JSTE SE NA SOUTĚŽ KRÁSY PŘIPRAVOVALA? Nijak speciálně. Pouze jsem s kamarádem trénovala šerm, který jsem pak předvedla jako svoji volnou disciplínu. MĚLA JSTE PŘI KRKONOŠSKÉ MISS TRÉMU? Ani ne. Snad jen právě před šermem ve volné disciplíně. Jinak mi celý ten večer přišel v pohodě. VÍTĚZSTVÍ VÁS OPRAVŇUJE I K ÚČASTI V CASTINGOVÉM KOLE ČESKÉ MISS. ZÚČASTNÍTE SE? Ráda bych, ale nejde to. Prý se tam může až od sedmnácti let. Takže si ještě nějaký rok počkám. CHCETE SE VĚNOVAT MODELINGU? Dělám ho už od devíti let a baví mě to. Takže nějakou dobu určitě, i když vím, že jsou k tomu zapotřebí jazyky. A důležité je i další vzdělání. KDE CHCETE STUDOVAT PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE? Chtěla bych být dětskou lékařkou. TO MOC S MODELINGEM DOHROMADY NEJDE. LÉKAŘSTVÍ SE NEDÁ STUDOVAT DÁLKOVĚ … Vím, ale to budu řešit, až to nastane. Za pár let... Pavel Cajthaml inzerce

KRISTÝNA ČALOVKOVÁ 14 let 180 cm, 53 kg jazyky: angličtina, řečtina koníčky: atletika, modeling

29


HOSTINNÉ

30

„KRAJINA V NÁS“ - do 30. 4.

DDM HOSTINNÉ

Výstava děl tvořených enkaustikou, vystavuje Marcela Bakešová ** Informační centrum Hostinné

čtvrtek - pátek 1. - 2. 4.

PATROLA - COUNTRY VEČER pátek 2. 4. od 19 hodin Městský Hotel Dorinka na Náměstí vstupné žádné VOLEJBALOVÝ TURNAJ sobota 3. 4. od 9 hodin Městská sportovní hala Hostinné. Startovné 500,- Kč ** Turnaj smíšených družstev min.2 ženy. ** Počet týmů omezen na 8! Občerstení zajištěno v bufetu haly. KLÍŠTĚ - úterý 13. 4. v 17.30 hodin Populárně naučná přednáška o jeho životě, jím přenášených onemocněních a výsledcích sledování vlivu klimatických změn na jeho rozšíření. Zahrnuty jsou i různé praktické aspekty, např. jak se před ním chránit... Knihovna Hostinné KURZ PLETENÍ PEDIGU čtvrtek 15. 4. od 15.30 hodin Ručník, kleště-štípačky, šídlo nebo jehlici. 150 Kč na materiál a kurzovné ** Městská knihovna HUDEBNÍ VEČER SE SKUPINOU BLACK´S JACK pátek 16. 4. od 20 hodin Hrají: J. Černý, V. Junek, S. Nováková, P. Hučík Městský Hotel Dorinka na Náměstí ** vstupné žádné inzerce

čtvrtek od 8, pátek do 15 hodin Noc v DDM - tradiční velikonoční noc plná her, soutěží, velikonočních zvyků, výroba velikonočních dekorací ** zápisné: 150 Kč neděle 4. 4. 54. ročník velikonočního bleskového turnaje v šachu ** sál DDM ** prezentace 8 až 9 hodin úterý - středa 6. - 7. 4. DOPRAVNÍ SOUTĚŽ DDM Tradiční výchovná akce pro ZŠ s účastí složek integrovaného záchranného systému – policie, zdravotní záchranná služba. sobota 17. 4. 14 – 18 hodin klubovna DDM Herní odpoledne - moderní deskové hry pro všechny bez rozdílu věku, kteří rádi přemýšlejí a učí se nové věci ** zápisné: 20,-Kč pátek 30. 4. ČARODĚJNICKÝ DEN V DDM 9 – 14 hodin, kouzla, čáry, vykládání karet, věštění budoucnosti, výtvarné dílny, vaření v čarodějnické kuchyni, zápisné: 10 Kč PÁLENÍ ČARODĚJNIC Průvod čarodějnic, černokněžníků a strašidel s lampiony vyjde v 19.30 z náměstí. Ve 20 hodin zapálení hranice, opékání vuřtů, diskotéka


RECENZE FILM

VŠICHNI JSOU V POHODĚ

Frank Goode (Robert De Niro) strávil celý svůj život prací v továrně na výrobu drátů a snažil se ze všech sil, aby svou rodinu dokázal co nejlépe uživit. Jako čerstvý důchodce si začíná uvědomovat, že se svými čtyřmi dětmi nestrávil do této chvíle tolik času, kolik by býval chtěl, a usoudí, že je načase to napravit. Prostředníkem v jeho vztahu s dětmi byla vždy jeho manželka. Ta ale před časem zemřela a Frank je přesvědčen, že nyní je na něm, aby na jejich děti dohlížel. Rozhodne se celou rozvětvenou rodinu pozvat na víkendové barbeque. Přípravy probíhají bez problémů až do chvíle, kdy, jak už to v moderní společnosti bývá, jsou jedni po druhém nuceni z různých důvodů svou účast odřeknout. Navzdory varování svého lékaře vezme Frank věci do vlastních rukou, sbalí si tašky a vydá se na pouť po Spojených státech s úmyslem překvapit všechny své děti a radovat se z jejich úspěchu a štěstí.

DVD

SIN NOMBRE

Sedmnáctiletý Casper patří k mexickému pouličnímu gangu Mara Salvatrucha, pro jehož členy je nejvyšší hodnotou smrt příslušníka gangu soupeřícího. Osudová náhoda jej svede dohromady se stejně starou Sayrou, která se spolu s otcem a strýcem snaží přejet na střeše vlaku z rodného Hondurasu přes Mexiko do vysněných USA. Debutující Fukunaga mísí různé žánry, od thrilleru přes sociální drama na téma ilegální imigrace až po love story a western, aniž by v kterémkoli z nich působil nevěrohodně. Podmanivá vizuální stránka filmu využívá fotogeničnosti mexické krajiny viděné ze střechy vlaku, ani na okamžik však nesklouzne k efektnosti. Silnému důrazu na realističnost výpovědi podřídil režisér výběr málo známých herců. Hodnocení: 80 %

CD

GORILLAZ: PLASTIC BEACH

Nejslavnější kreslená kapela světa přichystala desku Plastic Beach ve spolupráci se spoustou zajímavých hostů. Barry Gibb z Bee Gees, rapper Snoop Dogg, legendární Lou Reed, soulový bard Bobby Womack, hiphopový génius Mos Def nebo pánové z punkových The Clash - to je několik nejpodstatnějších jmen, která tentokrát rozšířila řady těch, kdo měli čest s Gorillaz nahrávat. Zpěvák Damon Albarn, který je spolu s komiksovým malířem JC Hewlettem hlavní osobností projektu, se před vydáním nechal slyšet, že novinka bude nejpopovější deskou, jakou kdy natočil. Nakolik jsou tato slova pravdivá, můžete posoudit sami například na stránkách britského Guardianu, kde si lze desku poslechnout.

31


ČESKÁ SKALICE

32

VÝSTAVOU PAVLA STERECE OTEVŘOU NOVOU GALERII Zbrusu nový kulturní počin se připravuje v České Skalici. Malíři Roman Rejhold, Luděk Rathouský a výtvarná teoretička Kateřina Štroblová vytvořili projekt Galerie Luxfer. V industriálním sále domu v Riegrově ulici, který přiléhá k bývalé továrně Kara, bude provoz galerie zahájen již v pátek 9. dubna vernisáží výstavy výtvarníka Pavla Sterece (1985). Jeho tvorba se pohybuje na poli performance a zvukového umění. Podle spoluzakladatele galerie Rejholda se nový výstavní prostor bude snažit decentralizovat uměleckou scénu, šířit aktuální výhonky do regionu, a podílet se tak na aktuální osvětě osobní zkušeností a kontaktem. „Projekt napomáhá rozptýlit nesrozumitelnost a nedůvěru v umění,“ tvrdí jeho tvůrci, kteří mají za sebou pětiletou cílevědomou galerijní práci v regionu. Galerie bude na vysoké úrovni poskytovat svobodný prostor pro umělecké vyjádření a sloužit bude rovněž k výzkumům v oblasti experimentů v umění. V letošním půlroce jsou ještě v plánu výstavy malířky Petry Herotové (1980) nebo proslulé skupiny Rafani, jejímž členem je spoluautor projektu Luděk Rathouský. „V galerii se budou prezentovat nejen renomovaní, ale KERAMIKA A UMĚLECKÁ TEXTÍLIE - KRÁSA V RUKOU ZROZENÁ - 3. až 5. 4. Barokní zámecká sklepení Ratibořice Prodejní výstava dekorativní a užitkové keramiky z dílny Petry Bláhové, doplněná pracemi textilních výtvarnic Kamily Soukeníkové a Věry Kuřilové a květinovými dekoracemi Renáty Kvášové, vždy od 10 do 16 hodin. JARNÍ KONCERT - 11. 4. JIŘINKOVÝ SÁL MUZEA BOŽENY NĚMCOVÉ Studenti Hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové představí od 17 hodin instrumentální a vokální díla českých i světových autorů od klasicismu po současnost. Vedle „tradičního“ klavíru najdou uplatnění v programu i dechové nástroje – klarinet a pozoun.

také ověření mladí umělci, kteří zde budou moci v takzvaných laboratorních podmínkách představit svoje projekty,“ řekl Rathouský. Autoři projektu uvádějí, že po vernisáži budou výstavy návštěvám k dispozici po předchozí domluvě. „Plánujeme také doprovodné akce, které zatím ještě nejsou specifikované, ale máme na mysli komentované prohlídky, různé besedy a dílny,“ nastínil Rejhold. Již nyní je možné navštívit galerii na internetové adrese www. galerie-luxfer.blogspot.com, která se bude i nadále aktualizovat a vyvíjet. Hynek Šnajdar DEN ZEMĚ ANEB RATIBOŘICKÉ OVČÁCKÉ SLAVNOSTI - 24. 4. Babiččino údolí Osvětová akce, která se od 10 hodin koná v prostorách vodního mandlu, kuchyňské zahrady a přilehlých luk v Ratibořicích. Těšit se lze na ukázku ručního zpracování vlny, práci ovčáckého psa, stříhání ovcí i pastvu. Chybět nebude ochutnávka ovčích a kozích sýrů i dalších specialit. Indiánský koutek s týpí poodhalí taje ze života indiánů. V tvůrčí dílně je možné si zhotovit zajímavé výrobky. Připraveno je také ornitologické okénko s ukázkami. Pro zájemce bude zorganizována ojedinělá vlastivědná vycházka po hraně Babiččina údolí pod vedením Jana Ježka z Jiráskova gymnázia v Náchodě, který účastníky provede málo známou stezkou přes Koldovku a suťové lesy.

inzerce

Toužíte po krásné zahradě? Máte pozemek, který potřebuje změnu? Nápady pro Váš dům a zahradu

. vyhotovíme projekt .

tel. 776 020 641 . poradíme s výběrem a rozmístěním rostlin . . pomůžeme s výběrem zahradích doplňků . zahrada-dum.eu . ne vždy je to o penězích, ale vždy je to o nápadu .


OBJEDNEJTE SI PEČENÉ KOLENO, KACHNIČKU, HUSIČKU, VČETNĚ PŘÍLOH A SERVISU NA VÁMI VYBRANÝ ČAS A MY VÁM VŠE RÁDI PŘIPRAVÍME. SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA PRAVIDELNÉ PÁTEČNÍ VEČERY SE ŽIVOU HUDBOU

rezervace na

608 252 034


34

PŘÍBĚH „ČLOVĚK SI V OBLASTECH VÁLEČNÝCH KONFLIKTŮ UVĚDOMÍ, CO JE TO LIDSTVÍ,“ ŘÍKÁ EXVOJENSKÝ LÉKAŘ LADISLAV ZÁVESKÝ „JSEM RÁD, KDE JSEM TEĎ - V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V RADVANICÍCH. PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ V RÁMCI VOJENSKÝCH KONTINGENTŮ BYLA URČITĚ ZAJÍMAVÁ ZKUŠENOST, ALE NEDÁ SE TO DĚLAT DLOUHODOBĚ,“ TVRDÍ BÝVALÝ VOJENSKÝ LÉKAŘ LADISLAV ZÁVESKÝ, KTERÝ JE ABSOLVENTEM TRUTNOVSKÉHO GYMNÁZIA. V ROCE 2004 V SOUVISLOSTI S VOJENSKÝMI MISEMI BYL SOUČÁSTÍ 6. ČESKO– SLOVENSKÉHO KONTINGENTU KFOR V KOSOVU A OD DUBNA DO SRPNA 2007 1. KONTINGENTU POLNÍ NEMOCNICE ISAF V AFGHÁNISTÁNU. „V Kosovu jsme působili v britském sektoru. Bylo nás tam 500 a zabezpečovali jsme prostor na hranici mezi Srbskem a Kosovem. V našem praporním obvazišti pracovali tři praktičtí lékaři, jeden zubař a veterinář. Starali jsme se nejen o lidi na základnách, ale jezdili jsme i za lidmi do hor,“ přiblížil kosovskou misi. Pyrotechnici čistili oblast od různých nástražných systémů, jednotky jezdily po hranicích a monitorovaly okolí. To byla jejich hlavní práce. Kromě toho, že se zdravotníci starali o vojáky na základnách, vyjížděli za nemocnými, většinou starými srbskými obyvateli, do nedaleké malé vesničky. Záveský vzpomíná, jak tam více než osmdesátiletá paní onemocněla oboustranným zápalem plic. „My jsme jí říkali, že když nepůjde do nemocnice, tak umře. Ona to odmítla a chtěla zůstat doma. Dali jsme ji nějaké léky. Když jsme tam přijeli podruhé, tak nám vyběhla vstříc s chlebem a rakijí. To bylo pro nás velké překvapení,“ ocenil Záveský odolnost tamních obyvatel. Druhá mise se uskutečnila na kábulském letišti v Afghánistánu. „Vozili sem zraněné lidi z různých koutů země. Sloužili jsme také pro afghánskou armádu i obyvatelstvo. Učili jsme rovněž tamní vojáky poskytovat první pomoc a létali jsme

vrtulníkem k incidentům,“ ohlédl se do minulosti Záveský, který tam pracoval nejen jako praktický lékař, ale také jako neurolog, oční lékař či gynekolog. V přímém ohrožení života naštěstí nikdy nebyl. „Do míst bojů jsem se přímo nedostal. Lékař je příliš drahá pracovní síla. Občas přeletěla přes základnu raketa, ale nikdy ji nezasáhla,“ prohlásil exvojenský lékař, kterého se dotklo množství zraněných dětí, jež šláply na minu. Záveský působil třináct roků v armádě, z toho sedm let jako vojenský lékař. „Je to něco jiného než v civilu. Do kontingentů jsem se dostal jednoduše. Jednoho dne zazvonil telefon a musel jsem jet tam, kam mě poslali,“ usmívá se lékař. Svěřil se, že vojenské mise ho změnili v tom smyslu, že si uvědomil, co je to lidství. „V našich mírových podmínkách je preferováno materiálno. Tam lidi nemají nic kromě sebe a jsou šťastní. Uvědomil jsem si, že štěstí je pouze uvnitř nás,“ poznamenal Záveský. Rád také vzpomíná na svá studentská léta strávená v letech 1990 až 1994 na trutnovském gymnáziu. „Trutnovský gympl byl moc fajn, protože mi dal dost svobody a zároveň mi dal možnost dostatečně se vzdělat, abych mohl jít někam dál,“ dodal Ladislav Záveský. Hynek Šnajdar


ABECEDA HISTORIE - Ž

O POJMENOVÁNÍ A NEJSTARŠÍCH DĚJINÁCH ŽACLÉŘE SERIÁL ABECEDA HISTORIE TRUTNOVSKA, KTERÝ V MAGAZÍNU TRUTNOVINKY VYCHÁZÍ OD ZÁŘÍ 2007, POSLEDNÍM PÍSMENEM KONČÍ. VYDEJME SE PROTO NA MALÝ VÝLET DO NEJSTARŠÍCH DĚJIN ŽACLÉŘE - MĚSTEČKA, PRÁVEM OZNAČOVANÉHO ZA VÝCHODNÍ BRÁNU KRKONOŠ. Ve středověku a raném novověku byl jménem Žacléř označován pouze hrad, který stál v místech dnešního zámku. Nejstarší dochovaná zmínka uvádí „castrum Scheczler“ k roku 1334. Město ovšem tehdy ještě neexistovalo. Poblíž hradu se rozkládala toliko osada nazývaná Bornflos, v níž stával již okolo poloviny 14. století kostel. Patronátní právo k němu měli hradní páni, resp. správci. Například podle zápisu v konfirmačních knihách pražské arcidiecéze prezentoval správce žacléřského hradu (castellani in Scheczler) Hynek ze Sedlece roku 1370 ke kostelu „in Bornflos“ faráře Petra. Ves Bornflos se připomíná naposledy začátkem 15. století, pak všechny písemné zprávy o ní mizejí. Zanikla tedy zřejmě během první poloviny 15. století, snad v souvislosti s husitskými válkami. Kde přesně stávala, dnes již nevíme. Něco málo napovídá rozbor jejího nezvyklého jména, jehož původ je ryze německý. Born znamená pramen nebo studnu, apelativem Floss se označují malé horské bystřiny. Lze tedy předpokládat, že ves Bornflos byla položena u potočního prameniště. Na rozdíl od osady nezanikl však hrad Žacléř, který se připomíná roku 1447 ve Starých letopisech českých a který bývá v následujícím 16. století již běžně uváděn jako zámek (např. r. 1521 ve dvorských deskách). Chybějící zázemí hradu bylo v 16. století, snad za Kryštofa z Gendorfu, vyřešeno založením nového sídliště, tentokrát již poddanského městečka. K roku 1591 je připo-

mínán zámek Šaclířov s městečkem Bernštat, v roce 1607 se v zemských deskách uvádí „městečko Bernsstot pod zámkem Ssaczliržem ležící“. Teprve v 17. století se začíná pro označení městečka užívat názvu Schatzlar, česky Šaclíř. Kupříkladu v berní rule z roku 1654 je uvedeno celé panství na jednom místě jako statek Šaclířov, na jiném jako statek Šaclíř a městečko jako městys Šacliř. Nové označení se vžívalo jen pozvolna. Ještě roku 1790 Jaroslav Schaller ve své topografii uvádí jméno Bärnstadt. Podobně referuje v topografii z roku 1836 J. G. Sommer, když připomíná, že město se jmenuje Schatzlar, také však Bernstadt (Bärnstadt). K ustálení názvu Schatzlar – Žacléř a vytlačení původního Bernstadt (Bärnstadt) dochází po polovině 19. století. Až do roku 1945 převažovala německá oficiální podoba jména Schatzlar, teprve po druhé světové válce je používáno výhradně českého Žacléř. Jméno Bernstadt znamenalo Bernardovo město (podobně jako Bernartice – Bernsdorf – Bernhardsdorf, tj. Bernardova ves). Varianta Bärnstadt (tj. medvědí město) zřejmě pouze odráží lidovou etymologii. Jméno Schatzlar je snad odvozeno od středohornoněmeckého Schatz ve smyslu Steuer (tj. daň, poplatek) a starohornoněmecké přípony -lar (ve významu sídla, srov. Goslar, Fritzlar). Na základě toho a vzhledem k poloze u hranic se uvažovalo, že mohl žacléřský hrad plnit správní funkci celnice. Vlastimil Málek

35


KULTURA V REGIONU

36

ÚPICE

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

ČERVENÝ KOSTELEC

DIVADELNÍ ÚSMĚVY 9., 16. a 23. 4. - divadlo

COP - 8. 4. - kino Na Rychtě

12. MEMORIÁL ZDEŇKA BOŘKA 24. 4. - restaurace Sokolovna

Rádobydivadlo Klapý uvádí od 19.30 hodin frašku o zoufalých poměrech v oblastním divadle z dob soudruhy nalajnovaného a zahnívajícího režimu v podání špičkového amatérského souboru.

V kině bude od 19 hodin zahájen koncert bluegrassové skupiny COP z Plzně. Ta staví svůj projev na přirozené dominanci zpěváka, kytaristy a baviče Míši Leichta za energické podpory svých spoluhráčů. Díky své popularitě se kapela stala pravidelným hostem významných hudebních přehlídek. JARNÍ PROMĚNY - KONCERT 7. RTYŇSKÉHO HUDEBNÍHO JARA 9. 4. - malý kulturní sál

Divadelní soubor Wokno Broumov (na snímku) představí od 19.30 hodin hru Bez roucha. Komedie o tom, jak je těžký herecký chlebíček, ale zároveň je to veliká legrace. Divadelní soubor Jirásek - skupina Temno Týniště připravil hru Seš normální. Diváci budou od 19.30 hodin svědky jemně destilovaného hororu z prostředí otevřené psychiatrické léčebny. KONCERT PĚVECKÉ SDRUŽENÍ MORAVSKÝCH UČITELŮ 17. 4. - Chrám sv. Jakuba Většího Koncert významného hudebního tělesa – Pěveckého sdružení moravských učitelů, v 17 hodin.

Koncert hudebního oboru ZUŠ Rtyně pod názvem Jarní proměny, který začne v 19 hodin, je vystoupením žáků hrajících v různých nástrojových seskupeních a těch, kteří získali ocenění na soutěži komorní hry v kraji. Většina upravených skladeb má premiéru právě na koncertu. LADA FEDOROVÁ - KONCERT 28. 4. - malý kulturní sál Koncert mladé a nadané houslistky Lady Fedorové, která nyní působí v Dánsku, začne v 19 hodin. Na programu je Beethovenova Jarní sonáta, Vivaldiho Jaro, P. de Sarasatovy tklivé a vášnivé Cikánské melodie a nebudou chybět ani slavné romantické sonáty Carla Nielsena.

inzerce

pavel plíštil výkup druhotných surovin

V restauraci pořádá Klub plastikových modelářů Náchod od 10 do 14 hodin veřejnou modelářskou soutěž plastikových modelů. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 24. 4. - rybník Krčmařík

Příznivci Petrova cechu se od 7 do 11.30 hodin zúčastní u rybníka Krčmařík tradičních rybářských závodů. Ceny jsou vypsány za nejrychleji ulovenou rybu, za největší rybu, za nejmenší úlovek a hlavní cena za nejvíce centimetrů nalovených ryb.


REKLAMA

37


38

PC TIP

PŘICHÁZÍ NOVÁ VERZE MICROSOFT OFFICE 2010 Microsoft Office 2010 je soubor navzájem integrovaných softwarových produktů společnosti Microsoft. Skládá se z aplikací, aplikačních sad, serverů a služeb poskytovaných na internetu. Produkty Microsoft Office usnadňují práci s informacemi, zvyšují produktivitu a zlepšují vzájemnou spolupráci zaměstnanců. Pracovat s nimi můžete na počítači, v internetovém prohlížeči nebo v mobilním telefonu. OFFICE TAM, KDE JE POTŘEBA S dokumenty lze pracovat v sadě Office spuštěné v počítači, v mobilním telefonu (sada Office Mobile) nebo v hostované sadě Office v internetovém prohlížeči (sada Office Web Apps). JEDNODUCHÉ A ZNÁMÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ Známé prostředí s Pásem karet se používá ve všech aplikacích Office. Pás byl zjednodušen a je možné ho uživatelsky přizpůsobovat. Pás karet je použitý i v Office Web Apps, na stránkách serveru SharePoint a v aplikacích dodávaných jako součást Windows 7. ZOBRAZENÍ BACKSTAGE Office nabízí nové přehledné uspořádání nástrojů pro práci s dokumentem jako celkem. Provádí uživatele otevíráním a ukládáním dokumentů, obsahuje historii verzí dokumentu, zpřehledňuje tisk a nastavování jeho parametrů, usnadňuje sdílení. Zobrazí se po kliknutí na kartě Soubor na Pásu karet. SOUČASNÁ PRÁCE NA JEDNOM DOKUMENTU A SDÍLENÍ DOKUMENTU Aplikace Word, PowerPoint, OneNote1 umožňují současnou práci několika uživatelů na jednom dokumentu.

Ten lze uložit jedním kliknutím do webového úložiště, odkud je snadné je s kýmkoliv sdílet. NOVÉ MOŽNOSTI GRAFICKÉHO VYJADŘOVÁNÍ Dalším vylepšením jsou nové textové efekty, nové grafické (umělecké) efekty, nové diagramy SmartArt®, editace fotografií a videa. Uživatelé přivítají i nové animace a přechody mezi snímky prezentace stejně jako minigrafy v Excelu zobrazující trend v rámci jedné buňky. ZVLÁDÁNÍ PŘÍVALU E-MAILŮ Outlook zkondenzuje stovky e-mailů do několika konverzací podle záhlaví zpráv. Konverzace lze vyčistit, smazat, nebo úplně ignorovat, takže nebudou dále přijímány do poštovní schránky. „Rychlé kroky“ zrychlí provádění častých úkonů. Upozornění „Než odešlete…“ochrání odesílatele před odesláním soukromého e-mailu tisícovce adresátů. PREZENTOVÁNÍ NA INTERNETU V REÁLNÉM ČASE Aplikace PowerPoint umí „vysílat“ prezentaci. Publikum vidí ve svém internetovém prohlížeči snímky tak, jak jimi prezentátor prochází – publikum přitom nepotřebuje aplikaci PowerPoint.

KUPTE MICROSOFT OFFICE 2007 A ZDARMA ZÍSKEJTE MICROSOFT OFFICE 2010 Program technologické záruky umožňuje zákazníkům požadovat pro vybrané sady a aplikace Microsoft Office 2007 bezplatný upgrade na stejné, nebo obdobné sady a aplikace nové verze Microsoft Office 2010. To platí pro produkty zakoupené a aktivované v období od 5. března do 30. září 2010. Upgrade je k dispozici pouze prostřednictvím internetu na adrese www.office.com/techg, kde také naleznete úplný přehled podmínek programu.


Chorvatský sympaťák Vedran tě i letos doveze na letní dovolenou. Nalaď si v dubnu Radio Černá Hora, ať získáš zájezd k moři zadarmo! Více informací na www.cernahora.cz


1.499,-vč. DPH

4.299,-vč. DPH

Profile for Zbynek Kacer

Trutnovinky - magazín duben 2010  

Trutnovinky - magazín duben 2010  

Advertisement