Page 1


OBSAH | EDITORIAL

STRANy 4 - 5

namalujte trutnovinky

STRANa 16 - 17

otec a syn GOTTWALDOVI

STRANy 50-51

rally krkonoše

strany 6 - 7

Vítězka: natálie holá

STRANa 37

letecký den ve volanově

STRANy 54

z muzejních sbírek

editorial: NENAKRESLÍM ANI PAMPELIŠKU Výtvarná výchova byla noční můrou mého dětství. Vcelku snadné proplouvání základní školou s jedničkami a dvojkami mi do posledního dne před vysvědčením vždy kazila výtvarka. Co když budu mít trojku nebo čtyřku? Jedinou na celém vysvědčení?, třásl jsem se strachy. Zachránila mě vždy shovívavost učitelky. Pochopila brzy, že ze mě žádný Picasso nebude. A po intervenci mého otce, který se kantorce přiznal, že on sám by ne-

nakreslil ani pampelišku, mi z milosti pravidelně dávala za dvě. Tedy spíše mé mamince, která se na to nemohla dívat a některé výkresy za mě doma pro jistotu překleslovala k dospělácké dokonalosti. Učitelka to evidentně musela vědět, že například dům nakreslený s výtvarnou perspektivou a pečlivostí není mým dílem. Vždyť dodnes kreslím dům ve stylu „čtvereček a nad něj trojúhelníček“. Byl jsem zralý na čtyři mínus. A v soutěži Namalujte Trutnovinky bych nezaujal. Pavel Cajthaml

Vydavatel: XANTIPA AGENCY s.r.o, IČ: 25947940, MK ČR E 19626. Adresa: Trutnovinky, Buhlarská 66, Trutnov, e-mail: redakce@trutnovinky.cz, www.trutnovinky.cz Obchod, inzerce: Rudolf Korbelář, tel: 499 941 941, 608 146 620, e-mail: ruda@xantipa.in, obchod@xantipa. eu, Redakce: Pavel Cajthaml, tel: 733 510 071, Hynek Šnajdar, tel: 734 457 697, Michal Bogáň, tel: 734 545 423, Zbyněk Kačer, tel: 731 175 558. Grafika: Petr Novák, Korektury: Barbora Peterová, Distribuce: Česká pošta a.s. a vybraná distribuční místa, Tisk: Tiskárna Voborník, K. Čapka 868, Hostinné, Sazba: XANTIPA AGENCY s.r.o., Kresba na titulce: Natálie Holá (ZŠ Mládežnická)

3


4

téma

ŠKOLY OVLÁDL NOVÝ PROJEKT NAMALUJTE TRUTNOVINKY! Trutnovské základní školy v posledních týdnech žily novým výtvarným projektem s jednoduchým názvem Namalujte Trutnovinky! Školáci v něm kreslili či malovali město Trutnov a jeho události vlastním pohledem. Vydáním tohoto (červnového) čísla magazínu letošní soutěž končí. Počet účastníků předčil očekávání. Do akce vyhlášené trutnovskou agenturou Xantipa (vydavatelem Trutnovinek) se zapojilo všech osm trutnovských základních škol. Soutěž sice byla určena pouze pro žáky prvního stupně, přesto se do malování nakonec pustilo více než čtyři sta dětí. „Takový ohlas mezi školáky jsme nečekali. Zájem nás utvrdil v tom, že děti rádi soutěží. A pokud se soutěž týká jejich vlastního města, tak s větším nadšením než obvykle,“ řekl jednatel agentury Xantipa Rudolf Korbelář. Výtvarný rámec dodal soutěži navíc punc zajímavosti. Neomezená dětská fantazie posunula představy organizátorů do zcela jiných dimenzí. Posuďte sami: malovalo se vodovkami, temperami, fiksami či pastelkami. Oživením byl například tisk z matrice, kresba tuší nebo výtvarná technika využívající otisku boty. „Ukázalo se, že děti mají mnohem bujnější fantazii než jsme si mysleli. Jejich dílka jsou ale skvělá a jedinečná. Jsme mile

překvapeni a dětem za jejich mimořádnou výtvarnou aktivitu děkujeme,“ prohlásil Korbelář. Každá ze škol vybrala mezi svými žáky deset nejlepších prací a ty předala redakci k finálovému rozhodnutí. Z osmdesátky pak vybrala odborná porota komise složená z výtvarníků, fotografů a členů redakce deset nejlepších, které dnes zveřejňujeme.


5 Jako úplně nejlepší určila komise výkres Natálie Holé z 5. A Základní školy Mládežnická na Zelené louce. Její výtvor nazvaný Moje město se stal suverénním vítězem. Kromě individuálních cen pro nejlepší výkres v podobě dárkové elektroniky (MP3 přehrávač iPod Nano) a dortu „zajistila“ Natálie Holá zajímavou odměnu také svým spolužákům. Třída vítězného žáka totiž obdržela celoroční permanentku na trutnovské letní koupaliště. Individuální cenu pro vítěze a permanentku na koupaliště věnovala do soutěže místní společnost FM Servis Trutnov, která se do projektu zapojila jako hlavní partner. „O naší společnosti je známo, že se snažíme aktivně se účastnit kulturního a sportovního dění ve městě. Pokud jde o projekty, kde hlavními protagonisty jsou děti, tak tam to platí dvojná-

Partneři projektu

sob,“ potvrdil už v začátku projektu jednatel firmy FM Servis Petr Folc. Konečné pořadí: 1. Natálie Holá, ZŠ Mládežnická (5. A) - Moje město 2. Denis Gunár, Spec. ZŠ a MŠ Trutnov (5. třída) Chůze po Trutnově 3. Vilém Špicar, ZŠ kpt. Jaroše (2. C) - Drak 4. až 10. místo: David Moronga (ZŠ Voletiny, 4. Třída) - Uffo; Dominika Fišerová (ZŠ Komenského, 3. A); Petr Tomášek (ZŠ kpt. Jaroše, 1. A) - Archeolog; Radim Trník (ZŠ Poříčí, 4.A) - Myslivec; Martin Gaisler (ZŠ kpt. Jaroše, 3. A) - Gablenz; Marek Bittner (ZŠ V Domcích, 1. A) - Rytíř Trut s drakem; Pavla Richterová (ZŠ Frimla, 3. B) - Park pro malé i velké


6

galerie nejlepších ZŠ Mládežnická

1. místo

NATÁLIE HOLÁ

Vítězná kresba, která tvoří obálku tohoto časopisu, absolutně ční nad ostatními soutěžními výkresy. Její autorka Natálie Holá v ní ukázala, jakou má fantazii a cit pro kreslení. A to i přesto, že je na první pohled patrné, jak se náhled na město zachycený mladou autorkou neshoduje se skutečností. „Nakreslila jsem naše město Trutnov, ale v trochu jiném obraze. Prostě tak, jak ho vidím já. Nedělala jsem si k tomu žádnou předlohu, kreslila jsem to rovnou z hlavy. A počítala jsem i s detaily,“ řekla jednoznačně žákyně páté třídy. Některé domy a objekty na obrázku jsou těsně u sebe, i když ve skutečnosti od sebe stojí hodně daleko. Na první pohled to zaujalo každého, kdo kresbu viděl - učitelky ve škole i hodnotící komisi Trutnovinek. „Takhle přece naše město nevypadá. Ale Natálie o něm má svoji představu a tu velmi precizně namalovala. Všimněte si, že na obrázku není ani jednou něco opraveno či předěláno. Vše nakreslila hned napoprvé, bez předlohy a velmi dobře,“ uznala její třídní učitelka Karla Brolíková. Natálie zvolila mezi dětmi málo oblíbenou techniku - kresbu fixem. „Nejprve jsem to chtěla vybarvit voskovkami, ale fixkami je to lépe vidět, je to prostě hezčí,“ přiznala. Nemá totiž příliš v oblibě vodové či temperové barvy. „Nejprve

namalovala uprostřed papíru tužkou věž kostela. Pak pokračovala od levého okraje čtvrtky a dostala se asi do třetiny obrázku. Chtěla nejprve mít obrázek nakreslený tužkou a pak linky obtahovat a vybarvovat. Rozmluvila jsem jí to, aby se tím nezdržovala. Tak většinu obrázku malovala rovnou fixkami,“ uvedla učitelka Brolíková. Další kantorka Daniela Kobrlová, která na druhém stupni školy Mládežnická učí výtvarnou výchovu, si všimla smyslu Natálie pro výtvarný detail a perspektivu. „Je evidentně velmi talentovaná. Už se těším, až bude na druhém stupni, a doufám, že ji budu mít na výtvarku,“ řekla. Prvenství Natálie Holé v soutěži Namalujte Trutnovinky je o to překvapivější, že zatím nenavštěvuje speciální výtvarné kroužky. Na rozdíl od jiných školáků, kteří se probojovali mezi nejlepší, hodně sportuje. „Radši hraju ping pong,“ dodala o sobě. Text a foto: Pavel Cajthaml


7 Vilém Špicar, ZŠ kpt. Jaroše

Denis Gunár, Spec. ZŠ a MŠ Trutnov

Marek Bittner ZŠ V Domcích

Radim Trník, ZŠ Poříčí Petr Tomášek ZŠ kpt. Jaroše

Martin Gaisler ZŠ kpt. Jaroše

Dominika Fišerová ZŠ Komenského Pavla Richterová ZŠ Frimla

David Moronga ZŠ Voletiny


8

HODNOCENÍ NEJ VÝKRESŮ

ČTYŘI VÝTVARNÍCI HODNOTILI DÍLA školáků. BYLA VYNIKAJÍCÍ, SHODLI SE VŠICHNI Surrealistický filmař a výtvarník Jan Švankmajer kdysi řekl: Sen je prosloužené dětství. Ve svém filmu Něco z Alenky sní o tom, jak snil svůj dětský sen nad stránkami kouzelné knížky o Alence v kraji divů. Dívá se vnitřním zrakem a „jako zázrakem“ se jeho dospělé i dětské zkušenosti spojují. Právě nad tím jsem se musel zamyslet, když vypukla výtvarná soutěž naší redakce Namalujte Trutnovinky! pro všechny základní školy ve městě. Není náhodou, že jsme k tomuto účelu zvolili první stupeň, kde je životních zkušeností málo, žádné starosti dospělého věku a minimum zábran. Zato ale hodně spontánnosti, bezbřehé fantazie a toho, co dospělým mnohdy chybí nebo se za to stydí – hravosti. A jak souvisí Švankmajerův výrok s kreslením výkresů? Sen je stejně jako dětství zázrak. Když je dětství pohodové, bez přílišných zásahů racionální dospělé populace, podobá se snu, který nelze ovládnout a zmanipulovat. Pro soutěž bylo tedy přínosné, že školy většinou nechaly dětem volnou

ruku, kantoři nijak příliš do tvorby nezasahovali a když už, tak jen inspirativně. Když se čtyři známí trutnovští umělci – malíři Miloš Trýzna, Jiří Grus, Robert Fürbacher a fotograf Miloš Šálek sešli v redakci coby porotci, dostali na stůl 80 výkresů z osmi škol Trutnova. Přestože obdařeni výtvarným citem, cítili, že úkol vybrat deset nejlepších a z nich pak tři nej, nebude snadný úkol. Přesto úskalí se s chutí pustili do práce a atmosféra výběru byla téměř tvůrčí. Na nejvíce výkresech byl zpodobněn drak. Tento symbol města je patrně silně zakořeněn i ve vědomí jeho nejmenších obyvatel. Nechtěli jsme však, aby se právě z něj stal nežádoucí stereotyp,


9 ale trochu jsme si přáli, aby alespoň jeden byl ve finále, což se nakonec stalo. „Mně se osobně tyto dva obrázky zamlouvají,“ prohlásil Miloš Trýzna. „No, není to špatné, a co tenhle? Ten nápad, to syrové ztvárnění se mi zamlouvá,“ kontroval jeho kolega Jiří Grus. A tak hodnocení probíhalo zhruba dvě hodiny. I když všechny dětské práce měly skvělou úroveň, vybráno bylo deset s tím, že jen tři z nich mohou být podle poroty skutečně nejlepší. Po nesnadném výběru porotci přiřkli první místo Natálii Holé ze ZŠ Mládežnická (5. A) za práci nazvanou Moje město. Její dílo je nepřehlédnutelné, její celkový pohled na město připomíná Český Krumlov slavného malíře Egona Schieleho. Druhou příčku obsadil Denis Gunár ze Speciální ZŠ a MŠ Trutnov (5. třída) za Chůzi po Trutnově. Tato práce je úžasná v neškolenosti a spontánnosti autora. Třetí skončil Vilém Špicar ze ZŠ kpt. Jaroše (2. C) s Drakem. Porota ocenila jednoduchost a výraznost ztvárnění.

Velmi dobře zapůsobily výkresy školáků na malíře na malíře Gruse proto, že dětský, neškolený projev je inspirativní. „Výsledky jsou vynikající. Věřím, že to děti bavilo, neměly nějaké velké ambice a doufám, že nikoho nerozesmutníme. Sám si pamatuji, že jsem docela těžce nesl výtvarné soutěže a s výsledky porot jsem často nesouhlasil,“ řekl Grus. Podle Trýzny bylo hodnocení poroty složité, protože námětů vytvořených různými výtvarnými technikami bylo mnoho. „Těch osmdesát kreseb bylo výběrem ze stovek dalších, které trutnovští školáci vytvořili. Zaujala mě dětská kresba, na kterou nejsme mnohdy zvyklí,“ uvedl. Nadšen z prací školáků byl i Robert Fürbacher. Toho oslovily hlavně nápady dětí. „I když se některé náměty opakovaly, jejich ztvárnění bylo překvapivé,“ popsal své pocity. Rovněž fotograf Miloš Šálek nešetřil superlativy. „Oceňuji to, že mezi dětskými pracemi byla spousta obrázků s příběhem,“ prohlásil. Hynek Šnajdar foto: Miloš Šálek

inzerce

Trutnov, Bulharská 139 tel.: 499 812 561, 777 212 561

Znáte ten pocit, kdy musíte více natáhnout ruce, abyste mohli číst?

Multifokální brýlové čočky Varilux - nejlepší řešení presbyopie • přirozené vidění na všechny vzdálenosti • řešení vše v jednom: jedny brýle pro všechny vzdálenosti • moderní vzhled


2. Denis Gunár, Spec. ZŠ a MŠ Trutnov, Chůze po Trutnově


3. Vilém Špicar, ZŠ kpt. Jaroše (2. C) - Drak


www.nevahejtevstupte.cz

12 Anketa anketa

Zeptali jsme se známých osobností!

denně 10.30 - 24.00 h

Pivo do tupláků -pro pány Deserty z grilovaného ovoce- pro dámy Skvělé jídlo a pití - pro všechny Free wifi zone

OTEVŘENÁ ZAHRÁDKA

obědy, večeře, drinky klidné prostředí

Horská 64, Trutnov Tel: +420 499 810 189 E-mail: podlekarnou@tergast.cz

1. Jaká nejhezčí vzpomínka se vám vybaví, když se řekne dětství? 2. Co vám z dětství schází nejvíce dnes, v dospělosti? CTIBOR KOŠŤÁL, fotograf 1. Předně, kde dětství končí? Někdy mám pocit…, ale to by bylo asi na jinou debatu. Dětství, to byly každodenní pouliční hry s vrstevníky. Na schovku, kuličky, dobrodružné výpravy za humna... Nezapomenutelné jsou pak pocity z prvních dnů začínajících „nekonečných“ prázdnin. No a také první nesmělé laškování s fotografickým aparátem. Mé dětství bylo pestré, činorodé a voňavé. Bylo krásné. 2. Kuličky. Byl jsem v nich mimochodem dost dobrej! Jinak jsem ale myslím spokojený se současným stavem. Ono možná ještě trochu toho dětství s přibývajícím věkem dorazí… Že by kuličky? LUCIE PANGRÁCOVÁ, ředitelka galerie 1. Měla jsem úžasné dětství a těch krásných vzpomínek je hodně. K nejhezčím patří ty, kdy jsme byli celá rodina pohromadě a s bratrem a rodiči hráli karty nebo Dostihy a sázky. Bylo na tom fajn to, že i když jsem prohrála, vyhrál někdo jiný, koho jsem měla ráda. 2. Bezstarostnost, ničím neohrozitelný pocit, že všechno nakonec dobře dopadne. A taky obrovské balíčky sladkostí, které mi nosil Mikuláš. TOMÁŠ KATSCHNER, dramaturg Jazzince 1. Proč vzpomínky? Já si jako dítě připadám tak trochu pořád :-) Skvělí rodiče, páskový magneťák, ruské tanky jezdící pod okny, hraní na vojáky v dnešní galerii, Dračí ulička a prázdniny na Moravě. 2. Spaní po obědě, tehdy jsem to přímo nenáviděl a dnes bych to rád. PAULINA SKAVOVA, sochařka 1. S dětstvím se mi spojuje spousta myšlenek a vzpomínek, jsou to pro mě jakési reminiscence, které mě pobaví a ze kterých často čerpám inspiraci i pro svou práci, jako je například houpací koník :-). 2. A co mi nejvíce schází teď v dospělosti...? Možná právě ten houpací koník :-)


13 LIBOR KASÍK, ředitel Uffa 1. Zrovna včera jsem pozoroval svého čtyřletého syna, jak se zaujetím, které může mít jen dítě, pozoruje „závodící“ hlemýždě a spoustu dalšího cvrkotu na zahradě, do nějž se různým způsobem zapojuje. S dětstvím mám spojeno právě tohle zahradní bádání za slunečného jarního či letního počasí a s pocitem bezpečí. 2. Schází mi táta. Možná to bude znít pateticky, ale fakt to byl nesmírně moudrý, čestný a hodný člověk. Spoustu z věcí, které mě naučil, či které mi vštípil, doceňuji až dnes. Většinu autorit, se kterými jsem se v životě setkal, jsem s ním nejdříve podvědomě a později vědomě porovnával. A musím říct, že jim táta dává na frak :). OTTO ŠTEMBERKA, předseda sdružení Trutnov - město draka 1. Když mám vybrat jednu jedinou, tak je to asi vzpomínka na perníkovou chaloupku, která byla v čase našeho dětství umístěna ve výloze dnešního pipi grilu. Byla to velká atrakce. 2. Pocit jistoty, bezpečí a perníková chaloupka ve výloze pipi grilu. MICHAL SLEZÁK basketbalista 1. Nejčastěji vzpomínám na pravidelný spánek ve školce po obědě, jsem vděčný za dětství bez počítačů, videoher, mo-

bilních telefonů, díky čemuž jsme trávili jako děti čas venku s jakýmkoliv balónem či hokejkou. 2. Kromě toho spánku po obědě asi nic, měl jsem krásné dětství díky rodině, kamarádům a sportu. Vzpomínky zůstanou navždy, je třeba žít dál! PETR CHYTRÁČEK, hokejista 1. Asi nejhezčí vzpomínky mám, když jsem hrál hokej v Americe. Bylo to na turnaji, byl jsem v páté nebo šesté třídě. Miluju hokej, takže tamní prostředí, NHL a podobné věci na mě obrovsky zapůsobily. 2. Nejvíc mi chybí bezstarostné dětské radovánky. Hry s kamarády, lítání po venku, když nás naháněli rodiče, a podobně. JAN JAHELKA, trenér basketbalu 1. Z dětství si toho vybavím docela hodně. Jako příklad, i když to nebude asi úplně nej …. Zážitek mohu uvést například to, že jsem měl spokojené dětství, fantastickou babičku v Dohalicích, kde jsem trávil veškeré prázdniny. Měl jsem tam výborného kamaráda Edu Marka, bylo to na vesnici, zemědělství, koupání, rybník … 2. Byli jsme skromná rodina, nikdy mi nic nechybělo, ani v dospělosti.

inzerce

Trutnov - Volanov, v, Ve Vilkách 147

www.autoservis-slezak.cz diagnostiku a kompletní servis vozidel všech značek mechanické, klempířské a lakýrnické práce geometrii, přípravu a zajištění STK originální i repasované náhradní díly, pneuservis

NON ST STOP se servisní služba 776 673 772 možnost zapůjčení náhradního vozidla zidla ZDAR ARM MA m


David Moronga,ZĹ Voletiny


Dominika Fišerová,ZŠ Komenského


16

příběh: RADEK A ROBERT GOTTWALDOVI

MALÝ BOJOVNÍK Z TATAMI

Trutnovskému sportu možná vyrůstá velký judistický bojovník. I když zatím je tedy ještě hodně malý. Radek Gottwald oslavil teprve nedávno sedmé narozeniny, ale na tatami už se cítí jako ryba ve vodě. Dokáže věci, které by stěží zvládli i někteří dospělí. „Jednou bych se chtěl dostat na olympiádu,“ má žák první třídy kpt. Jaroše jasno o své „rváčské“ budoucnosti. Tatínek Robert, který sedí vedle něj, se jen usmál. Ale byl to právě on, ve kterém se jeho synek zhlédnul a objevil zalíbení v judu. „Jednou jsem se šel podívat na taťku a líbilo se mi to,“ prozrazuje Radek, že v rodině Gottwaldových má tento sport tradici. Otec Robert dělal judo od střední školy. A ne nadarmo se říká, že jablko nepadá daleko od stromu.

se jedním z trenérů v Trutnově. V současné době už jeho syn zvládá sedm technik ve stoje a šest na zemi. Kombinace chvatů jsou pro děti v judu asi vůbec tím nejsložitějším na učení. „Pro mě jsou nejtěžší pády,“ špitne malý Radek. „Ne, ty ti právě docela jdou,“ opraví ho táta.

„Radeček věděl, že táta dělal judo, zkoušel to už jako škvrně, prali jsme se doma, a tak jsme s tím začali v podstatě už ve čtyřech letech,“ povídá Robert Gottwald. Nejdřív se spolu chodili dívat na tréninky a zápasy. Judu se totiž věnuje také bratránek Petr Kudrna a ten byl pro mladšího Radka dalším impulsem ke vstupu na žíněnku.

K judu pády každopádně patří a nabízí se otázka, jestli to pro děti není příliš nebezpečný sport. „Není,“ odpovídá bez váhání Robert Gottwald. „Umí padat úplně přirozeně, že se nám o tom ani nezdá.“ Když se však přijdou na trénink podívat rodiče, tak přiznává, že maminky při pohledu na svoje caparty omdlévají. „V tělocvičně pak slyším jen samé takové ty nádechy,“ usmívá se Gottwald.

Mezi to první, co se v judu naučíte, patří kotrmelce. „Už za čtvrt roku ale tihle malí kluci z přípravky dělají přemety jedna radost,“ říká otec Gottwald, který oprášil kimono na věšáku a stal

Judo, jehož kolébkou je Japonsko, kde mimochodem škola tento sport zahrnuje i jako povinný předmět, je dobrým prvkem k všeobecnému pohybovému rozvoji. Podle Gottwalda nahrazuje


17 Sokola. „Dělá se od gymnastiky až po různé atletické disciplíny, silový trénink, navíc se děti snažíme vychovávat ve filozofii juda.“ Ta klade velký důraz na techniku a psychické schopnosti, kterými dokáže člověk v případě potřeby eliminovat i podstatně silnějšího protivníka. „Není to surový sport,“ líbí se na judu malému Radkovi. „A ještě se mi líbí, že můžu bránit holky ze třídy, mamku a taky ségru,“ dodává. Ale s tou, jak na sebe práskl, se on sám doma také někdy pere. Kdo vyhrává? „Spíš já,“ zubí se. Souboji na tatami je Radek úplně uchvácený. „Teď jsme se ve fázi, když už nemůže přestat,“ má radost jeho otec. „Ve škole plánují společný výlet do Chorvatska. Když jsem se vrátil z rodičovských schůzek, tak Ráďovi říkám, že jestli bude zlobit, tak ho tam paní učitelka nevezme. A on mi odpoví, že by to bylo dobrý, že by mohl jet na závody,“ vypráví Gottwald senior. „Doma si také stále přepočítává diplomy, aby věděl, kolik má zlatých a kolik mu chybí, aby měl stejně,“ přidává další důkaz Radkovy „posedlosti“. A boxovací pytel s postelí jsou prý u Gottwaldů rovněž v neustálém zatížení. inzerce

Jaký je Radkův dosavadní největší úspěch? „Vítězství v České Skalici,“ vzpomíná trutnovský judista tento turnajový triumf. Táta si ale vybaví jiný - druhé místo z podzimního turnaje v německém Füstenwalde. „Byly to jeho první mezinárodní závody, pral se s kluky o rok staršími a přes čtyři zápasy se probojoval až do finále,“ hlásí pyšně Robert Gottwald. Z tohoto výsledku měl velkou radost, i když, jak sám říká, tehdy to ještě nebylo o judu, zatímco dnes už to o judu je. A to ještě Radek nespadá ani do kategorie mláďata, které je od osmi let. Není proto nic zvláštního, že Radek se často utkává s věkově vyspělejšími soupeři. „Nebojím se. Občas mám jen trému, ale strach nemám nikdy,“ říká rázně srdnatý bojovník. Tato vlastnost mu jistě přijde vhod i v dalším sportu, který si ho získal. „Chci začít s hokejem,“ svěřuje se. „No, chtěl by být brankář tak uvidíme,“ doplňuje táta Robert. „Mně by se to líbilo, je to taky taková chlapská záležitost. Ale ty finance,“ pokrčí rameny. Už takhle prý rodinný rozpočet Gottwaldových dotuje polovinu výjezdů s judem. Michal Bogáň, foto: Miloš Šálek


Petr Tomášek, ZŠ kpt. Jaroše


Martin Gaisler, ZŠ kpt. Jaroše


fotoohlédnutí

20

jak školáci malovali trutnovinky

inzerce


minipovídka o dětství

Malý Al Capone s autíčkem v ruce Děti přemýšlejí docela jinak. Žijí ve stejném světě jako dospělí, ale vidí ho jinýma očima. A někdy připravují i úděsné příhody. Takhle by mohl příběh začít: Celá naše rodina odjížděla před Velikonocemi k babičce na chalupu. Auto již připravené před domem, napakované nejnutnějšími potřebami na prodloužený víkend. Neobešlo se to bez zmatku a pobíhání. Co jsme to jen ještě zapomněli?! Aha, kočárek s panenkami. A barevné křídy. Bude se kreslit po asfaltu. Snad už máme všechno na tři dny zaslouženého volna před námi. S vidinou poklidné cesty jsem ještě odběhl překontrolovat uzavření oken, sklepních dveří a okének. Pak ještě to nahoře, na půdě, často zapomínané. Vyšlapal jsem znovu schody do půdního prostoru, obhlédl okno pokojíku v mansardě. Už jsem se přidržoval zábradlí, když jsem za zády zaznamenal nějaký pohyb, jakési zašustění. A skutečně, závěs do jedné půdní kóje se vlnil. Průvan? To byl první nápad. Jakpak, když jsou okna zavřená a dveře na půdu také. Že by zloděj? Opatrně jsem se vrátil a prudce odhrnul látku závěsu. Můj úděs byl větší, než kdyby tam stál Al Capone. Kde by se na naší půdě vzal mafián z amerického filmu! Malý kluk, vyděšený o něco víc než já, v ruce autíčko. Okamžitě se z mé strany vsypala halda otázek. Co ty tu? Proč? Čí jsi? Jak ses sem…? A tak dále a a tak dále. Po první salvě a částečném seznámení došla na další řadu logika. Víš, co by se mohlo

stát? Co bys dělal?! Tři dny v domě nikdo. Jak by ses dostal ven? Ta druhá řada otázek mi vrtá hlavou dodnes. V případě, že bych kluka neobjevil, zůstal by na zamčené půdě. Co by dělal pětiletý návštěvník v liduprázdném domě, to zůstane navždy otázkou. Volal by otevřeným oknem kolemjdoucí? Pokoušel by se někudy slézt? Nesmysl. Dětské myšlení se stává mnohdy neodhadnutelným. Má vlastní logiku intarzovanou rozevlátou fantazií. Je prosto norem dospělých lidí, pouze se k nim cupitavými krůčky přibližuje. Stejnými krůčky mne jinoch doprovázel dolů. Dozvěděl jsem se i účel nezvané návštěvy. Vše bylo prosté. Kamarád mé dcery si zašel na půdu pro autíčko, s nímž si den před tím hráli. Dodnes nevím, zda pro to své, nebo se mu líbilo dceřino. Využil zmatku s naším odjezdem a prosmekl se na půdu. Možná si na to dobrodružství i on vzpomíná, dnes už jako třicetiletý muž. Luboš Zelený

21


Radim Trník, ZŠ Poříčí


Pavla Richterová, ZŠ Frimla


Marek Bittner, ZŠ V Domcích


Namalujte Trutnovinky Unikátním způsobem se do výtvarného projektu zapojila trutnovská základní škola kpt. Jaroše v Gorkého ulici. Žáci 4. A (třídní učitelka Dagmar Schmiedová) místo kreslení na čtvrtky formátu A4 vytvořili nápis Trutnovinky z vlastních těl. Za tento počin jim organizátor soutěže udělil ČESTNÉ UZNÁNÍ.

www.

nevahejtevstupte.cz

a k č a r o v D ra výletní restau ce

partneři projektu

zahrada s dětskými hračkami

Každou středu nově 1kg XXL steak metráček •

Opékání buřtů, svatby, firemní akce •

Free WIFI - Dupeto

otevřeno denně 10.30 - 24.00 h

zahradní stan s letní kuchyní a výčepem

grilování selat

Nové Dvory 360, Trutnov rezervace na: Tel: +420 499 522 111 www.dvoracka.cz


pr

Mobilní bankéř GE Money Bank přijde za Vámi V dnešní uspěchané době platí dvojnásob, že čas jsou peníze. Pokud Vám nevyhovují otevírací hodiny obchodních míst banky nebo je pro Vás pobočka příliš vzdálená, ale potřebujete si vyřídit Vaše finanční záležitosti, existuje pohodlné řešení. Mobilní bankéři GE Money Bank jsou k dispozici kdykoliv a na domluvené místo za klientem osobně zajedou. Disponují mobilní kanceláří a je u nich možné sjednat všechny produkty, které nabízí obchodní místa banky. Mobilní bankéř GE Money Bank zprostředkovává produkty a služby jak občanům, tak podnikatelům, malým a středním firmám i větším podnikům. To mu umožňuje mobilní kancelář a připojení k internetu na místě schůzky s klientem. Bankovní mobilní poradci nejsou vázáni otevírací dobou pobočky a nabízejí klientům flexibilitu, co se týká času i místa schůzky. Neocenitelný je komfort vyřízení všech záležitostí přímo doma nebo ve vlastní kanceláři. Občanům může mobilní bankéř zařídit například Expres půjčku, a to během několika minut, založí jim účet Genius Optimal, který nabízí kompletní řešení rodinných financí nebo s nimi sepíše žádost o kreditní kartu MoneyCard. Mobilní bankéři GE Money Bank poskytují plný servis, a jsou proto připraveni vyřídit jakoukoliv žádost.

Klienti z řad podnikatelů, firem a institucí mají také možnost si zavolat mobilního bankéře GE Money Bank a zřídit si některý z produktů pro firemní klienty. Například úvěr Business Expres, který je schválen do 24 hodin ve výši do 5 miliónů korun. Dále je možné podepsat smlouvu k depozitním účtům, podnikatelské běžné účty či zajištění dalších bankovních produktů. Mobilní bankéř získává kontakty na nové klienty z centrály banky na samotnou žádost klientů, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou dostavit na pobočku GE Money Bank. Zájemci z Trutnova a okolí se mohou obracet přímo na mobilní bankéřku GE Money Bank Kateřinu Volechovou na telefonním čísle 725 491 050, nebo mohou zavolat na infolinku GE Money Bank 800 800 333 a požádat o smluvení schůzky s mobilním bankéřem.

27


na mesíc

PROGRAM AKCÍ

SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOVSKA PRO KULTURU A VOLNÝ ČAS


GENERÁLNÍ PARTNER:

HLAVNÍ PARTNEŘI:

LOGISTICKÝ PARTNER:

PARTNEŘI:


30

roZhovor: Petr Nikl

JSEM EXTROVERTNÍ INTROVERT

Spontánnost, svobodná hra, imaginace a komunikace, to jsou hlavní výrazové prostředky malíře, performera, divadelníka a hudebníka Petra Nikla (50), který má v těchto dnech výstavu Blázníček v Městské galerii v Trutnově. V červnovém magazínu Trutnovinky věnovaném dětem není náhodou. Sám si totiž ponechal dětskou duši. „Dospělí mají fantazii pořád, akorát se jí nevěnují,“ tvrdí Nikl. Jaké jste měl dětství? Měl jsem šťastné dětství. Vyrůstal jsem v umělecké rodině. Tatínek byl akademický malíř a maminka vytvářela design gumových, plastových a nafukovacích hraček v šedesátých a sedmdesátých letech. Vyrůstal jsem ve Zlíně ve velice kreativním prostředí, které na mě mělo velký vliv. Umění mě provázelo celé dětství. Od malička jsem hodně kreslil a nepřemýšlel jsem o ničem jiném, než o tom, že budu výtvarníkem.

váš svět v té době? Je pravda, že jsem byl velmi uzavřený. Zároveň ale často přidrzlý. Bydleli jsme ve Zlíně, ale mnohem silnější zážitky mám z nedaleké vesničky Hvozdná, kam jsme jezdili na chalupu. Když se ptáte na krajinu mého dětství, tak se mi spíš vybaví příroda okolo vesnice, zvlněný horizont s větrným mlýnem na kopci. Pamatuji si na trochu strašidelné večerní procházky s maminkou. Za každým rohem jsem čekal klekánici.

Měl jste místa, která pro vás jako kluka byla magická? Byly to například některé stromy. Místa na břehu řeky, splav, temná místa pod mostem, v lese kořeny stromů. Na chalupě to byl potok, který ústil do potrubí pod sousedovic pozemkem. Dlouho jsem se neodvážil prolézt celou rourou, dlouhou asi 50 metrů, až se mi to nakonec s kamarádem podařilo. Šli jsme tmou až ke světlu na druhém konci, to byl velký zážitek.

Proč se podle vás v dospělosti vytrácí fantazie a hravost? Vytlačují ji jiné starosti, které v dětství člověk nemusel řešit. Dospělí mají fantazii pořád, akorát se jí nevěnují. Představivost neztrácíme, je však vytlačována praktickými problémy obživy, výchovou dětí, každodenními starostmi. Mě hlavně zajímá, jak zprostředkovávat spontánní komunikaci mezi sebou, a to nejen verbální, ale celostně kreativní. Jak v komunikaci reflektovat toho druhého, jak s ním spoluhrát. Způsobem, který jsme zažívali v dětství, když jsme si kladli první otázky.

Sám sebe jste kdysi charakterizoval jako velmi zakřiknutého introverta. Jak vypadal


31 Jste velmi hravý. Co pro vás představuje hra? Hra je pro mě princip tvoření, princip objevování věcí, sebe i celého světa. Způsob vnitřního dialogu. Pomocí tohoto principu různě manipuluji, hraji, přemísťuji nebo přebarvuji tóniny, čáry, barvy, tvary. Tím pro mě něco vzniká a pomáhá mi to se o sobě něco víc dozvědět. V malířství například volím barvy nebo zvažuji, kudy povedu čáru, v divadle zase přemýšlím, kam umístit nějakou věc, s čím se ona potká, jaké napětí v tom kontextu vytvoří. V hudbě zase, jaká tónina se hodí pro vyjádření toho nebo onoho textu. Kolik toho všeho má být a čeho se vzdát. Probíhá to vždy formou pokusů a omylů. Je to okamžitá alchymie, mísení prvků a různých sdělovacích jazyků. Blázníček, jak se jmenuje vaše trutnovská výstava, je fantastický atlas podivínů. Koho zahrnuje? Výstavu jsem nazval Blázníček podle své knížky, která vyšla v nakladatelství Meander předloni. Napadlo mě, že bych si v trutnovské galerii vyzkoušel jednu svou polohu, která mapuje různé „blázny“ a podivíny. Některé jsem si kreslil inzerce

v Americe, buď existují, nebo jsou vymyšlení, jiní vznikali automatickým způsobem, inspirováni absurdními texty. Co návštěvníci galerie uvidí? Kromě kreseb portrétů jsou třeba v přízemí velké fotky staré asi 15 let, kdy jsem se převlíkal do nesmyslných úborů a nechal se v nich fotit. Autoportréty s maskami jsou staré jeden až tři roky. Mezi kresbami se mísí realističtější forma tváří různých typů, které jsem před čtvrtrokem potkával v New Yorku se stylizovanými až abstraktními portréty. Ve sklepení jsou k vidění loutky lvů a skleněné masky. K prohlédnutí jsou na výstavě i mé knihy, které vyšly v průběhu 10 let v nakladatelství Meander. E TR NIKL - Narozen 8. listopadu 1960 ve Zlíně - Zabývá se malbou, kresbou, grafikou, instalací a divadlem - Je členem divadelního sdružené Mehedaha - Byl členem umělecké skupiny Tvrdohlaví - Obdržel Cenu Jindřicha Chalupeckého


32

pr

Francouzská manikúra slaví tento rok 35. narozeniny Téměř každá žena nejspíš ví, že francouzská manikúra je označením pro elegantní úpravu nehtů, který se svým provedením nejvíce podobá vzhledu přírodních nehtů. Volný okraj nehtu je bíle nabarven a nehtová ploténka je mírně narůžovělá. Francouzská manikúra je velmi oblíbená a ženami nejčastěji volená úprava nehtů. Výhodou stále populární francouzské manikúry je především její univerzálnost, schopnost ladit k jakémukoliv oblečení i barvám a sluší ženě v každém věku. Francouzská manikúra se hodí pro všechny příležitosti. Nehty působí přirozeně a zároveň jsou upravené, což je v dnešní době velmi důležité. Denně pomocí rukou gestikulujeme, pracujeme, dotýkáme se. Upravené nehty zdobí naše ruce a budí v ostatních lidech dobrý dojem. Tento rok to bude již 35 let od udávaného data začátku jejího používání. Vše začalo v Hollywoodu, kde herečky při časté výměně kostýmů potřebovaly, aby nehty vypadaly přirozeně, byly upravené a zároveň ladily ke každému oblečení. Označení „francouzská“ získala díky tomu, že předlohou pro tuto úpravu se staly nehty pařížských modelek, které si volný okraj svých nehtů podbarvovaly bílou tužkou. Americké herečky se

díky svým nehtům staly rychle vzorem velkého množství žen, proto si většina z nich tímto způsobem hned také nechávala upravovat i své nehty. Postupem času se u francouzské manikúry přestala dodržovat pouze bílá barva a rozšířila se o používání dalších barev a jejich odstínů, různě se přizdobuje nebo je tvořena barevným glitrovým prachem. Je také nejčastěji volena i při úpravě UV gelem či gel-lakem a akrylem. Přijďte oslavit s francouzskou manikúrou její narozeniny a nechte si tímto způsobem ozdobit své nehty v našem studiu, kde se vám kromě péče o ruce a nehty budou rády věnovat i mé kolegyně poskytující péči o vlasy. Budeme se na vás těšit. Martina Wanková – telefon 777 400 876 Kadeřnické a nehtové studio Spirála, Na Struze 30, Trutnov


výstavy v trutnově GALERIE MĚSTA

MUZEUM PODKRKONOŠÍ

PETR NIKL: BLÁZNÍČEK

TRUTNOVSKÁ MUZEJNÍ NOC

Až do 12. června je v městské galerii otevřena přehlídka hravosti jednoho z našich nejoriginálnějších vizuálních umělců Petra Nikla. Výstava odkazuje k motivům z dětství a přeskládává svět dospělého člověka do nové struktury. Hlavním pravidlem a měřítkem je svobodná hravost a fantazie. Lákavé jsou série fotografií, na nichž objevíte autora v nečekaných metamorfózách, malby masek a jiných identit a také série něžných kreseb, které ukazuje expozice nazvaná podle Niklovy knihy Blázníček.

Bohatý program a možnost bezplatné prohlídky muzea v netradiční otevírací době. Akce se koná v pátek 17. června od 16 do 22 hodin.

2. GALERIJNÍ NOC V sobotu 4. června od 16 do 23 hodin bude galerie zdarma otevřena pro zájemce o prohlídku výstavy Petra Nikla, a navíc se stane místem konání promítání fotografií a besedy s Bohdanem Holomíčkem. Večer zpříjemní kapela Marta a Rasputin band a loutkářské soubory trutnovské ZUŠ. Připravena bude výtvarná dílna. MIROSLAV PODHRÁZSKÝ: CITY, CITY… Ve středu 8. června v 17 hodin bude v prostorách městského úřadu otevřena další z fotografických výstav - hradeckého autora Miroslava Podhrázského. V Trutnově představí volnou tvorbu. Netradiční experimenty s městskými scenériemi nazvané City budete moci zhlédnout až do 9. září.

PAPÍRNY A VÝROBA PAPÍRU V KRKONOŠÍCH A PODKRKONOŠÍ Výstava přibližuje historii výroby papíru od 16. století do současnosti. Papírenská výroba má v regionu velkou tradici, neboť papírna v Trutnově se prvně připomíná v roce 1505. K vidění jsou výrobky papíren, plány, obrazy, fotografie, unikátní talíře papírníka Prospera Pietteho ze Svobody nad Úpou a další dokumenty papírenské výroby v regionu. Výstava potrvá do 19. června. LEGIONÁŘI TRUTNOVSKA Výstava mapuje činnost československých legií, které za 1. světové války bojovaly za vznik čs. státu. Československé legie, které měly ve zbrani necelých 100 tisíc osob, existovaly v Rusku, ve Francii a Itálii. Stovky legionářů se narodily nebo žily na Trutnovsku. Na výstavě bude veřejnosti představen seznam všech legionářů, pocházejících z našeho regionu. K vidění bude dobová výzbroj a výstroj, unikátní fotografie, dokumenty a knihy. Vernisáž proběhne v pátek 17. června.

JOANNES KÖHLER

OD BOUDY K HORSKÉMU HOTELU. NEJZNÁMĚJŠÍ KRKONOŠSKÉ BOUDY NA POHLEDNICÍCH

Výtvarník Joannes Köhler, krajinář ovlivněný francouzskou, německou i holandskou krajinomalbou, je pozoruhodný tvorbou i pohnutým životním osudem. Vernisáž proběhne ve středu 22. června v 17 hodin, výstava potrvá do 27. srpna.

Výstava představí unikátní pohlednice a fotografie ze sbírky Jaroslava Drtiny, zachycující přeměnu nejznámějších krkonošských bud v hotely na přelomu 19. a 20. století. Vernisáž se uskuteční 23. června od 17 hodin. Expozice potrvá do 18. září.

inzerce

GARANCE OPRAVDOVÉ STŘECHY Skřivánčí 958, Trutnov • e-mail: info@gostu.cz • www.gostu.cz mob: +420 608 810 090, +420 608 076 810

33


www.

nevahejtevstupte.cz

Restaurant a music bar

em ad hr Pod středí pro í origináln

v podhradí Trutnova

34

dvůr králové

POODHALENÁ TAJEMSTVÍ MĚSTA - od 3. června Výstavní sál ve Staré radnicí. Městské muzeum si v letošním roce připomíná 120. výročí svého založení. K tomuto jubileu připravilo ve spolupráci s neziskovou organizací Labrys, o.p.s výstavu Poodhalená tajemství města. Na výstavě budou prezentovány archeologické nálezy z moderního archeologického výzkumu, který probíhá od loňského roku v historickém centru města Dvora Králové nad Labem. Výzkum přináší obrovské množství nových nálezů a informací o každodenním životě města. V expozici budou veřejnosti představeny fundovaně zpracované archeologické nálezy doplněné fotografickým a mapovým materiálem. Velký zájem určitě vzbudí replika haltýře (srubová nádrž na vodu) nebo rekonstrukce archeologického naleziště. Vstupné: dospělí 25 Kč/děti, studenti, důchodci 15 Kč. Otevřeno úterý až neděle 9 - 12 a 13 – 17 hodin. SCREAMERS - čtvrtek 2. června

Přijďte na oběd, výběr až 10 hotových pokrmů

• •

Salát bar

VÝSTAVA PAPÍROVÝCH MODELŮ - 4. a 5. června

Chlazené deserty

Každý víkend večer dobrá muzika a k tomu ledové koktejly

Nejúspěšnější česká travesti show v novém programu „ Screamers v Říši divů“. Pořádá Řemen Rock Agency Jan Živný. Sál Hankova domu 19.30 hodin.

Free-WIFI-Dupeto

Modely automobilů, letadel, kosmické techniky, lodí, lokomotiv, architektury a další papírové modely. Divácká soutěž o nejhezčí model výstavy. Sál Hankova domu 9 - 17 hodin. DVOŘÁKŮV FESTIVAL 2011 - úterý 7. června Trio Bohemia, sál Hankova domu 19 hodin. BRÁNA ČASU - 9. – 17. června

otevřeno denně 10.30 - 24.00 h

Výstava výtvarného oboru ZUŠ Dvůr Králové n/L. Vernisáž se koná ve středu 8. června v 17 hodin. salónky Hankova domu 9 – 12 a 13 – 17 hodin. JAROSLAV SAMSON LENK A RADIM ZENKL - úterý 14. června

né vstup

zdar

ma

Školní 13, Trutnov Tel: +420 499 816 512 E-mail: podhradem@tergast.cz

Sál Hankova domu 19.30 hodin. Egon Artur Longen: DEZERTÉR Z OLŠAN - středa 15. června Staropražská fraška je jednou z nejúspěšnějších komedií proslulého scenáristy, herce, malíře a bohéma E.A. Longena. Je plná komických situací, zazní v ní známé staropražské písničky. Hrají: Oldřich Navrátil, Kamila Špráchalová, Julie Jurištová, Dagmar Čárová a další. Sál Hankova domu 19.30 hodin.


česká skalice DAVID LANGER - VÝSTAVA 3. 6. až 7. 8. – Galerie Luxfer

OŽIVLÉ POSTAVY Z BABIČKY 6. až 12. 6. – Ratibořice

Vernisáž výstavy Davida Langera, pro kterého je tradiční médium malby trvalou a velikou výzvou, se uskuteční v pátek 3. června od 19 hodin. V poslední době se zabývá strukturou střešních krytin a svetrových motivů, které na plátně vytvářejí dojem, že něco ukrývají.

Tradiční, již třiadvacáté setkání se známými postavami z díla Boženy Němcové, se uskuteční v zámeckém parku, Rudrově mlýně a na Starém bělidle. Pořádá Kulturní agentura Anny Řehákové ve spolupráci se správou státního zámku Ratibořice.

BARUNČINA ŠKOLA 6. až 9. 6. – Roubená škola Barunčina škola aneb Když chodila Božena Němcová do školy je název stylizovaného školního vyučování včetně hodiny zpěvu, češtiny i dětských letních her, tanců a písniček v podání dětí z folklorního souboru Barunka ze Střediska volného času Bájo.

35

ZLÍNSKÉ JARO Do 19. 6. – Muzeum Boženy Němcové Příznivci výtvarného umění se mohou zúčastnit výstavy prácí studentů ateliérů designu oděvu a obuvi Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výstava je již 7. ročníkem bienále ateliéru textilní tvorby.

inzerce

plastová okna a dveře obchod

736 275 739

VÝROBA MONTÁŽ SERVIS

Vyrábíme pro Vás již 15 let v Trutnově Náchodská 529, Trutnov | www.bhbokna.cz | info@bhbokna.cz | +420 499 453 888


 Č 

Č  

  

         

          

                   Uprising rec. / Obsession rec.

Forbidden Society Recordings / Algorythm / Counterstrike / PRSPCT / Freak

rugkutta /UK/

   Fleda/2.3

Redrum Brno / Drumandbass.cz

              Magor's system

                   2 PÓDIA, D'N'B, BREAKBEAT, HIP-HOP, RAGGAE STAN, DANCE STAN, ČAJOVNA, 500 m2 ZASTREŠENÝCH PLOCH, CUKRÁRNA, MÍCHACÍ BAR, OBČERSTVENÍ ZA PRÍZNIVÉ CENY. AREÁL OTEVREN OD 11.00 HOD., ZAČÁTEK PRODUKCE V 11.30 HOD.

  329,CENA V PREDPRODEJI: 279,- / NA MÍSTE:

 PREDPRODEJ: MT MUSIC VRCHLABÍ, BSCOM TRUTNOV, NÁDRAŽNÍ RESTAURACE KUNČICE n/L. A NA WWW.KUNCICE.NET


letecký den

ULTRALEHKÁ LETADLA BUDOU MÍT POŠESTÉ SLET NA LETIŠTI VE VOLANOVĚ Letecký den na letišti ve Volanově je vždy velkou atrakcí nejen pro obyvatele Trutnova, ale také pro návštěvníky z blízkého i vzdálenějšího okolí. Dračí letka, která tento atraktivní podnik organizuje, očekává, že v sobotu 18. června se dostaví tisíce lidí. I když hlavní program šestého ročníku začíná až ve 13 hodin, pořadatelé doporučují, aby návštěvníci na letiště dorazili už v 10 hodin. „V tu dobu totiž budou svědky příletu desítek ultralehkých letadel, což bývá vždy velkou atrakcí a pro diváky velikou podívanou,“ řekl předseda Dračí letky František Souček. Podle něj může přiletět až padesát ultralightů z Česka. „Dříve se této akce účastnili i Poláci, ale letos tady budeme mít pouze české zástupce,“ uvedl. Kromě předvedení ukázek ultralehkých letadel se mohou návštěvníci, kteří budou mít k dopravě na letiště k dispozici autobus vyjíždějící z centra města, těšit i na velmi bohatý doprovodný program. Zajímavou podívanou určitě slibuje hromadný výsadek parašutistů. O salvu z děla se postarají členové Klubu vojenské historie z Trutnova. Vystoupí také mažoretky a představí se rovněž modeláři se svými rádiem řízenými modely letadel a autíček. Své umění předvede letecká skupina ze Zábřehu. „Zájemci si mohou také vyzkoušet nárazový trenažér, aby zjistili, jaké to je, narazit autem do překážky v rychlosti 30 kilometrů v hodině,“ přiblížil Souček. Program samozřejmě pamatuje i na dětské návštěvníky. Součástí Leteckého dne budou pro ty odvážnější vyhlídkové lety v cessnách a vrtulníkem. inzerce

in t erio kuchyně - skříně interiér y

VYSOKÁ KVALITA - PŘIJATELNÁ CENA

VŽDY SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK

TRUTNOV KRYBLICE, Mánesova 435 tel./fax: 499 816 147 mob.: 608 983 667 e-mai: info@interio.cz

www.interio.cz

Ultralighty jsou v posledních letech velmi oblíbené a vyhledávané. Je to zejména díky své dostupnosti a relativní nenáročnosti pro létání. Na vzlétnutí jim stačí přesně takové letiště, jako je ve Volanově. Na plochu mezi statkem a bývalým muničním skladem může přilétnout kdokoliv, neplatí žádné omezení. Slet ultralehkých letadel s doprovodným programem se koná pravidelně od roku 2006. Ještě předtím, v roce 1999, desítka nadšenců založila klub a přišla s nápadem na vybudování vlastního letiště ve Volanově. Nejprve startovali z pozemku zemědělského družstva, později si od města pronajali vedlejší louku. Na letišti vyrostla kromě hangáru i klubovna se sociálním zázemím a několik pokojů pro přespání. Letiště bylo zkolaudováno na jaře 2006. Prvním předsedou klubu byl Václav Malec, po něm převzal otěže Dračí letky František Souček. Hynek Šnajdar, foto: Miloš Šálek

37


u mikšů

38

rtyně v podkrkonoší, tel 491 114 223, e-mail:musichall@umiksu.cz,

www.umiksu.cz

4. 6.

Božkov párty

A je tu další vychytaná párty z cenami od firmy Božkov. Alkohol od jejich firmy bude

na baru z 10% slevou a za každého panáka dostaneš žeton, za tři žetony si vylosuješ super cenu (trička, čepice, propisky atd.). DJ Marthy

11. 6. LIGHSTICK PÁRTY ANEB SVÍTÍCÍ PÁRTY

Každý návštěvník při vstupu dostane svítící tyčku a během večera jich budou stovky

rozházeny mezi Vás, abychom navodili super letní párty. Kvalitní muziku Vám přive- ze a na přání bude hrát. Dj Broulík

BIG TOP TOMBOLA PÁRTY

18. 6.

Tak to tu ještě nebylo, párty, na které budeme rozdávat spoustu cen v naší bohaté tom-

bole. U vstupu obdržíš soutěžní kupon, ten hodíš do osudí u Dje a pak budeš čekat, zda se na tebe usměje štěstí a právě tvůj kupón návštěvníci klubu vylosují. Cen je opravdu hodně a ty nejvyšší: 5. cena LÁHEV ŠAMPÁŇA, 4. cena MP4 PŘEHRÁ- VAČ, 3. cena ELEKTRICKÉ DIGITÁLNÍ HODINY, 2. cena PC KINO a 1. cena DVD PŘEHRÁVAČ. Dále tu budou peněženky, klíčenky, trička, energy drinky, poukázky na bar a spousta dalších dárečků, o které budeme rovněž losovat. Hudební show zajis- tí. Dj Tajfun

CLUB TOUR 2011 – FILIP ŠUBRT LIVE

25. 6.

Připravili jsme pro Vás živé vystoupení skvělého zpěváka, baviče a moderátora Filipa

inzerce

Šubrta, kterého znáte hlavně díky jeho tanečním hitům „Radši si to píšu“ a „My to zvládnem“, k tomu se Vám ve 2 hodinovém vystoupení představí DJ z projektu The Ruffboyz – Lukáš Malý. Během večera bude soutěž o dárkový kosmetický balíček Playboy v hodnotě 3000 Kč. Zbytek večera bude zcela v režii DJ Tajfuna.


červený kostelec ČERVENÝ KOSTELEC MODELÁŘSKÁ SHOW 12. 6. – Končiny Modeláři klubu FALEMO Červený Kostelec připravili pro malé i velké diváky na druhou červnovou neděli od 14 hodin velkou modelářskou podívanou. K vidění bude množství modelů nejen „domácích“, ale i spousta zajímavých strojů modelářů z celé republiky. Modeláři vedou intenzivní jednání s kolegy z letecké záchranné služby, aby opět opět předvedli svou techniku. V tomto ročníku se diváci mohou těšit na rozšířenou předváděcí plochu. Souběžně s prezentací letových ukázek se bude na vyhrazeném prostoru předvádět pozemní technika. Pro

39

návštěvníky je připraveno parkování, ozvučení celé akce a samozřejmostí bude několik možností občerstvení. Pro děti je připraveno množství soutěží a atrakcí včetně nějaké té maličkosti u vstupu. 20. SETKÁNÍ KOSTELCŮ V KOSTELCI 18. 6. – Město Setkání se pravidelně zúčastňuje od roku 1992 pětadvacet Kostelců z celé republiky. Letos přislíbila účast nadpoloviční většina měst a obcí s názvem Kostelec. Zúčastnění Kostelečáci svými vystoupeními obohatí kulturní programy v přírodním areálu, na dětském pódiu mezi školami, v chrámu Sv. Jakuba a v Domku B. Němcové, zúčastní se také připravených sportovních turnajů. Všichni se tradičně představí v dopoledním průvodu městem.

inzerce

Na Nivách 568, 541 01 Trutnov

Více informací na

www.lokotrutnov.cz


cykloturistika

ZAČÍNAJÍCÍ LETNÍ SEZONA NABÍDNE NOVÉ CYKLOTRASY Nová letní sezona přináší novinky pro vyznavače cykloturistiky. Jednou z nich jsou nové cyklotrasy, které vedou po území Krkonošského národního parku. Jejich rozšiřování je společným počinem Správy parku a Svazku měst a obcí Krkonoše. Nové cyklotrasy: 1. okolo Kraví hory (Dolní Malá Úpa), č. 24 A; 2. Malá Úpa, odbočka na Žacléřské Boudy Niklův vrch - Lví Důl - Spálený Mlýn - Emmina cesta - Pod Starou horou (Horní Malá Úpa, Horní Lysečiny, Temný Důl); označení číslem 25 3. okruh Haida (Horní Malá Úpa); 4. Rýchorský kříž - Černomostecká cesta U Černého mostu - rozcestí pod Ozonem - Zámecká spojka - Žacléř, nad zámkem (Rýchory, Žacléř), označení číslem 26 D; 5. Pomezní Boudy - Žlutá cesta - Jelenka (Horní Malá Úpa). Jedná se většinou o cesty se zpevněným povrchem, vhodným pro cykloturistiku. Tvoří buď inzerce

samostatné okruhy, nebo jsou logickým propojením již stávajících cyklotras. Pohyb cyklistů po uvedených cestách nebude mít rušivý vliv na přírodní prostředí národního parku. Poslední jmenovaná trasa Pomezní Boudy - Žlutá cesta - Jelenka končí na hranici první zóny národního parku. „Vzhledem k této skutečnosti a z důvodu velké návštěvnosti dané lokality na ní bude platit zvláštní režim, obdobně jako u dalších cyklotras ve vrcholových partiích Krkonoš k Luční, Labské a Vosecké boudě,“ uvedl mluvčí správy parku Radek Drahný. Vyhrazení cyklotrasy je časově omezeno na zkušební období jednoho roku (do 1. července 2011 do 30. června 2012) a lze ji využívat pouze v období bez sněhové pokrývky. Další vyhrazení této trasy bude projednáno po vyhodnocení zkušebního provozu. Slavnostní otevření nových cyklotras u Malé Úpy připravuje obec Malá Úpa a Svazek obcí Východní Krkonoše na sobotu 11. června. (pac, rd)

41


42

Rozhovor: akoreacro (pr) Hlavní hvězdou cirk uff bude soubor Akoreacro z francie Kde se zrodil nápad pro vytvoření souboru? Vytvořit soubor Akoreacro napadlo čtyři akrobaty v roce 2001. To bylo ještě v době, kdy spolu studovali na cirkusové škole v Chatellerault. Oficiálně bylo Akoreacro založeno v roce 2006. Kdo jsou členové Akoreacro a odkud pocházejí? Akrobatickou složku souboru tvoří Romain Vigier, Maxime Solé, Basile Narcy a Claire Aldaya. Před dvěma lety se soubor rozrostl o čtyři hudebníky, kterými jsou Guilhem Fontes, Boris Vassalucci, Guillaume Thiolliere a Mathieu Santa Cruz. Do souboru patří také technici i produkční tým. Jednotliví členové pochází z různých koutů Francie, někteří i z ciziny (například z Portugalska), ale naše centrála se nachází v regionu L‘Ile de France. Kolik inscenací už Akoreacro vytvořilo? Vytvořili jsme celkem dvě inscenace. Pfffffff předcházel projekt „So Circus!“ Co znamená název Akoreacro? Odkazuje to k nějakému významu, nebo je to pouhá slovní hříčka? Akoreacro je ve své podstatě směsice pocitů a významů. V názvu Akoreacro najdete mnoho odkazů ke slovům jako ACCORD (hudební akord), CORPS (tělo), ACCRO (akrobat). Buď v tom slově některé z těchto výrazů diváci najdou, nebo jim název našeho souboru nic neřekne a budeme k nim promlouvat našim uměním. Inscenace Pffffff je velmi úspěšná. Co je podle vás příčinou tak velkého úspěchu? Je to zajisté i tím, jak rozsáhlá směsice umění Pffffff je. Tato inscenace je dělána tak, aby byla přístupna všem, napříč věkem i zaměřením diváků. V Pfffffff můžete číst příběh, který apeluje na divákovu představivost i fantazii. To, co dělá inscenaci Pffffff nejzajímavější, je směsice umění, která se v ní propojují – živá hudba, tanec, akrobacie a herectví. To všechno má evokovat estetický požitek rovnající se epické jevištní básni. O čem vypráví inscenace Pffffff? Pfffffff bylo inspirováno příběhem umírajícího racka, který má své nevylíhlé vejce a potká kočku. Nechtěje opustit svého nevylíhlého potomka, uzavře pakt s kocourem. Racek svolí k tomu, že ho kocour může sníst, když mu slíbí, že vysedí vejce, nakrmí jeho potomka a naučí ho létat. Tento příběh je plný paradoxů, protože všichni víme, že kočky žerou ptáky a létat neumí. Myšlenka protichůdnosti a rozdílnosti nás vedla i při tvorbě Pffffff, kde se rozliční jedinci snaží fungovat a žít dohromady. Sedm mužů a jedna žena se snaží pochopit, co je spojuje a co rozděluje. I přesto, že každý se dorozumívá svým

způsobem (hudba, akrobacie, tanec), pokouší se najít společný jazyk. Avšak cesta k dorozumění i porozumění je spletitá. Pfffffff vypráví o nás, o vás, o jakémkoliv společenství, kde k sobě lidé hledají cestu. Jak byste charakterizovali tvůrčí poetiku Akoreacro? Akoreacro fungovala od svého počátku jako soubor založený na autorské a kolektivní tvorbě. Nemáme kmenového režiséra. Vše závisí na invenci a domluvě účinkujících umělců. Každý může přispět svým názorem, nápadem nebo myšlenkou. Ostatní ji zvažují, zkouší a později ji buď přijmou, nebo se hledá dál. A pak už jsou to především diváci, kteří naše dílo hodnotí a my na základě jejich spontánní a přímé kritiky dál upravujeme naše inscenace. Takový proces tvorby může být zdlouhavý a mnohdy náročný, ale zároveň členům souboru umožňuje kontinuálně rozvíjet své tvůrčí schopnosti a hledat nejvhodnější způsoby artistického sebevyjádření. Cirqueon Praha Celý rozhovor na www.trutnovinky.cz Více o festivalu Cirk Uffu na www.cirkuff.cz


44

PR

DO TRUTNOVA PŘICHÁZÍ VÝROBCE PRESTIŽNÍCH ČTYŘKOLEK A sněžných SKÚTRŮ Prodejce motorek a čtyřkolek, společnost 2BMOTO, začala v Trutnově s prodejem prestižních čtyřkolek americké značky ARCTIC CAT. Ta se zabývá výrobou kvalitních a technicky precizních čtyřkolek a sněžných skútrů již padesát let. Dnes tato firma vyrábí na 30 modelů čtyřkolek a UTV ve všech objemových třídách od 90 do 950 ccm. První čtyřkolku představil ARCTIC CAT v říjnu roku 1995. Byl to model Bearcat 440 a velmi rychle se prosadil na trhu, hlavně díky jeho jedinečným vlastnostem, jako na tehdejší dobu velmi vysoká světlá výška a dlouhé zdvihy pérování. Během následujících let šel ARCTIC CAT cestou rychlého rozvoje, neustálého pokroku a významných modernizací svých čtyřkolek, za které sklidil mnoho ocenění, uznání a titulů. Jeden z významných mezníků v historii značky ARCTIC CAT nastal v roce 2001, kdy firma, vědoma si důležitosti evropského trhu, otevřela svoji evropskou pobočku v Rakousku. Čtyřkolky Arctic Cat úspěšně splnily náročné evropské homologace a začaly se prodávat v 21 evropských zemích takovým tempem, že se firma rozhodla otevřít

v Rakousku svůj další výrobní a montážní závod. Historie ARCTIC CAT se začala psát v padesátých letech minulého století, kdy David Johnson a bratři Edgar a Allan Hetteenovi začali společně podnikat v Minnesotě. Tito muži postavili a později i začali vyrábět unikátní vozidlo, které svět do té doby neviděl – vozidlo, které bylo schopné jezdit po sněhu. Jejich společná firma dostala název Polaris Industries, později byla ovšem přejmenována. Edgar Hetteen, označovaný za Otce sněžných skútrů, tuto firmu krátce na to opustil, aby v roce 1961 založil firmu vlastní, kterou v roce 1962 pojmenoval Arctic Enterprises. První sněžný skútr tato nová firma vyrobila roku 1962, a byl to vůbec první sněžný skútr s motorem vpředu. Firma rychle zmohutněla, zvětšila se, a přežila i špatné časy osmdesátých let, kdy se její jméno změnilo na Arctco. Výroba sněžných skútrů poté úspěšně pokračovala, až se v roce 1996 firma s konečnou platností přejmenovala na Arctic Cat. Prodejnu Artic Cat najdete ve Skřivánčí ulici 770 - Horal tel: 499 811 157 www.bohemiabike.cz


havlovice, úpice, rtyně HAVLOviCE

O POHÁR SPARTY ÚPICE 8., 15., 22., a 29. 6. – Apríl bar

ÚPĚNÍ NA ÚPĚ 11. 6. – Šiškovenský most

Celoroční seriál pravidelných otevřených turnajů jednotlivců vždy od 19 hodin. Kontakt: Ondřej Vylíčil, 603 104 220, ondrej.vylicil@sipky.org , http://www.navrchol.cz/sparta

Čilým ruchem v sobotu ožije louka v blízkosti Šiškovenského mostu v Havlovicích. V pravé poledne zde bude zdejším vodníkem odstartován už 36. ročník recesistické plavby na netradičních plavidlech Úpění na Úpě. Očekává se tradičně také bouřlivá divácká kulisa nejen na startu, ale také na břehu řeky Úpy, u Slatinského mostu, na Pohodlí a v cíli u Viktorčina splavu v Ratibořicích, kam by měli řekoplavci dorazit přibližně v 16 hodin. Organizátoři doporučují plavidla vlastní výroby. „Není to žádná soutěž, ale recese,“ řekl nám spoluzakladatel této akce Jaromír Dvořák. Přesto budou vyhlášena tři nejnápaditější plavidla a posádky. Recesistická tradice Úpění se v Havlovicích zrodila v roce 1975 mezi trampy z osady Idaho. Byla to parta nadšenců, kteří si lehli na lehátka a sjeli Úpu z Havlovic až po Viktorčin splav. Potom se tento podnik začal rozrůstat.

ÚPICE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 4. 6. - Hvězdárna V souvislosti s Mezinárodním dnem dětí se v sobotu od 10 do 15 hodin koná v prostorách hvězdárny Den otevřených dveří.

45

PO STOPÁCH LOUPEŽNÍKA LOTRANDA 18. 6. – Malé Svatoňovice Na náměstí bude od 8.30 do 11 hodin odstartován 16. ročník akce rodinné turistiky. Cíl je na Jestřebí boudě od 9.30 do 14 hodin. Na cestě potkáte pravé „Loupežníky z Brend“ a pod jejich dohledem si děti vyzkoušejí své dovednosti. Trasa je dlouhá 6 kilometrů. Odměnou pak bude pro všechny pravý loupežnický diplom od Lotranda.

RTYNĚ BONI ART FESTIVAL 10. 6. – SH Orlovna Ve sportovní hale Orlovna se v pátek od 18 hodin koná taneční a hudební akce Boni Art Festival, kterou pořádá Taneční škola Bonifác. V programu vystoupí Big band ZŠ a ZUŠ ze Rtyně, dále Taneční škola Bonifác s hostem Mate – Beatbox, Jiří Hasal Big band Hradec Králové, Kamila Návltová + Fancy Free (na snímku) a k tanci i poslechu zahraje Swing sextet z Náchoda. Večer moderuje Jakub Schmidt.

Nejlepší cena a z ní ještě sleva! Další víc na www.oresi.cz Nejbližší prodejny: TRUTNOV, Polská 162, tel.: 773 903 308 VRCHLABÍ, Krkonošská 205, tel.: 773 971 882

Všechny akce končí 31. 8. 11

inzerce


Dolní Sejfy 319, 542 23 Mladé Buky tel.: 777 239 207

RetroPark SEJFY od 1. 6. každodenní provoz od 11 do 21 h

n na cerve PIC y k íd b a n speciální EZERT + TOP TO +D PRESSO

BÍDKY ANÝ NÁPOJ DLE NA ÉV ZL RO + SO ES PR

IDEÁLNÍ MÍSTO JAK PRO KAŽDODENNÍ POSEZENÍ, TAK PRO VYJÍMECNÉ OSLAVY.

www.lesniplovarna.cz


SPORTOVNÍ POZVÁNKA mtb

NA BIKE VÍKEND DORAZÍ I KULHAVÝ Sobotní program: 4. závod Českého poháru MTB cross-country kategorie UCI 1! Nedělní program: veřejný závod „Cyklistický pohár Královéhradeckého kraje“. O víkendu 18. a 19. června se Pec pod Sněžkou stane místem zaslíbeným pro všechny, co jezdí na horských kolech. Přijeďte také, na vlastní kůži máte šanci zažít to, čím si na trati procházejí vrcholoví bikeři.

Oba závody se totiž uskuteční na stejném okruhu. „Trať toho nedělního je jen zkrácená, pojede se pouze na té straně na Javoru,“ upřesnil ředitel závodu Jan Slavíček s tím, že lidé si přesto udělají dostatečný obrázek o tom, jak vypadá podnik Českého poháru. „Trať v Peci bez problému splňuje mezinárodní kritéria. Je hodně náročná. Jsou zde dlouhé výjezdy i náročné technické sjezdy,“ poznamenal Slavíček k profilu. Okruh je navíc i velmi divácky vděčný. Český pohár si premiéru na této trati odbyl již před rokem, ovšem letošní novinkou je, že závod byl zařazený o kategorii výš. „V kategorii UCI 1 se u nás letos jedou pouze dva závody. Ten druhý v Ostravě ale není součástí Českého poháru,“ poukázal Slavíček na význam krkonošského podniku. Trutnovský pořadatel a manažer Remerx cycling teamu si od tohoto posunu v mezinárodním žebříčku slibuje zvýšení prestiže závodu i samotné konkurence. A to nejen mezi českými závodníky, kde by se tak měla představit kompletní špička, ale i v enklávě zahraničních jezdů. Účast už potvrdila největší hvězda našeho MTB - Jaroslav Kulhavý. „Měl by to být jediný závod inzerce

poháru, který pojede,“ doplnil Slavíček na adresu loňského suveréna domácího seriálu. Úřadující mistr Evropy a vicemistr světa byl v nejvyšších českých horách i loni a s přehledem tady vyhrál. „Trať má opravdu světové parametry, moc se mi líbila,“ řekl tehdy po svém triumfu. Ženskou osobností závodu by se mohla stát Polka Maja Wloszczowska. O účasti mistryně světa i dalších špičkových polských bikerek se jedná. „Pokud by to dopadlo, šlo by asi o nejlíp obsazený závod v historii u nás,“ prohlásil Slavíček. Cross-country v Peci se odjede podle tradičního scénáře. Mužská elita se vydá na trať v 15.15 hodin. Co se týká nedělního veřejného závodu, kromě běžně vypsaných kategorií pořadatelé připravují i závody pro ty nejmenší (od 10 hodin). Součástí Bike víkendu bude i doprovodný program. Více o akci na www.bike-pec.cz. Michal Bogáň, foto: Petra Tlamková

47


Gurmán

48

vinárna

VLAĎKA sout ěže každ ý de n

Novink

a kara

oke

Otevírací doba: čtvrtek až neděle 17 – 01 hodin Horská ul., 1.patro nad restaurací U Machače tel.: 603 464 243

volná pozice

za 800 Kč

Lindr PYGMY 25/K Pivní chlazení PYGMY 25/K je určeno k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva v domácím prostředí, zahradních party a drobném komerčním využití.

AKCE

• Špičkové domácí výčepní zařízení • Chladící výkon průběžný až 30 l / hod. • Nejmenší na českém trhu 160 x 330 x 295 mm / 12 kg

PUJCUJEME

PRODÁVÁME PIVO ZA CENY PIVOVARŮ Pilsner Urquell, Gambrinus, Velkopopovický Kozel, Staropramen, Radegast Birel, Master, Krakonoš, Svijany...

vzduchový kompresor

Pro více informací nás kontaktujte: Horská 30, Trutnov • obchod@mecir.net • 499 811 752 • www.mecir.net


PR

MELUZÍNEK – PRVNÍ SOUKROMÁ ANGLICKO-ČESKÁ ŠKOLKA V TRUTNOVĚ Děti a paní učitelky z první soukromé anglicko-české školky Meluzínek děkují všem, kteří nás přišli podpořit na Koncert ke Dni maminek. Vzhledem k tomu, že bylo skvělé počasí, mohli jsme si všichni společně pohrát v naší velké zahradě. Máme novou trampolínu, kterou si s námi vyzkoušeli i někteří odvážní rodiče. Koncert se vydařil, maminky plakaly dojetím, předvedli jsme všechno, co jsme se naučili: písničky, básničky a tanečky. Občas ukápla slza i některým tatínkům. Všichni si moc pochutnali na dobrotách, které jsme pro všechny připravili i společně s naší americkou učitelkou Shelli.

Děkujeme, že jste se na nás přišli podívat a podpořit! PŘIJĎTE ZASE. Rádi bychom mezi námi přivítali nové kamarády, místo ještě máme. Přes prázdniny bude připravený speciální program – výtvarně-dramaticko-hudební a chceme podnikat spoustu výletů. Určitě si společně užijeme. Přijďte se přesvědčit, jak je nám tu všem fajn. Více na www.meluzinek.cz nebo na telefonu 777 264 028

49


50

akce měsíce

rally krkonoše Když Asociace jezdců rally sestavovala hodnocení odjetých podniků loňského roku, tak vězte, že Rally Krkonoše vyšla z toho žebříčku úplně nejlépe! Trutnovský závod předčil i takové slavné české automobilové soutěže, jako jsou mladoboleslavská Rally Bohemia či zlínská Barum Rally. Už jen z tohoto důvodu by si žádný fanoušek rally neměl nechat ujít letošní motoristický svátek pod Krkonošemi, který má v kalendáři vyhrazené místo 17. - 18. června. Letošní závod, který se jede městem a v přilehlých obcích, navíc slaví malé jubileum, uskuteční se už jeho pátý ročník. „Původním plánem bylo pořádání zimních volných podniků. Přístup všech dobrovolných pořadatelů nás však přesvědčil o tom, že bychom mohli zkusit podnik většího významu a to se podařilo,“ povídal ředitel rally Vladimír Hlavatý z HBV Motosport. Rally Krkonoše se zařadila mezi tradiční pořadatele mistrovství republiky v jednodenních soutěžích. Její rozpočet se pohybuje mezi 1,5 až 2 miliony korun. Třetí podnik domácího šampionátu ve sprintrally se prakticky ničím nebude lišit od toho loňského. „Chceme dodržovat náš cyklus, kdy dva roky jedeme na stejné trati,“ potvrdil Hlavatý, že zůstávají rychlostní zkoušky Starobucká, Zámecký Vrch, Bernartická a Kryblická. Závodníky posádky tak opět čeká porce 74 rychlostních kilometrů a 88 kilometrů přejezdů. Malou kosmetickou úpravou prošla jen úvodní erzeta z Nového Rokytníku do Horního Žďáru, kde bude umístěn zpomalovací retardér. „Vloni nám tam Prokop a Kresta jeli průměr přes sto dvacet. Když se tato rychlost překročí, měla by se udělat nějaká opatření,“ vysvětloval Hlavatý. ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ 2007

Jiří Tošovský Michal Sláma

Mitsubishi Lancer Evo VIII

2008

Antonín Tlusťák Jan Škaloud

Citroën C2 S1600

2009

Pavel Valoušek Zdeněk Hrůza

Mitsubishi Lancer Evo IX

2010

Martin Prokop Jan Tománek

Ford Fiesta S2000

Časový harmonogram trutnovské soutěže, která znovu zahrnuje i MČR rally historických automobilů, MČR juniorů, Dámský pohár ČR, Pohár ČR v rally, Pohár mládeže a Českou trophy - rally pravidelnosti, pokračuje rovněž


51 v zaběhlých kolejích. Jedinou změnou bude, že páteční program na Krakonošově náměstí začne už od 14 hodin. V půl šesté dojde k autogramiádě legend v čele s norskou ikonou Johnem Hauglandem, který dorazí i se svými čtyřmi slavnými spolujezdci. Od 19 hodin je naplánováno představení posádek. Rally odstartuje v sobotu v 9 hodin, první vůz v cíli by se měl objevit o šest hodin později. V novém prostředí proběhne slavnostní vyhlášení výsledků, které bude od 19 hodin ve společenském centru Uffo. A kdo z elitních jezdců se letos na Rally Krkonoše představí? Největší pozornost na sebe zajisté strhne Martin Semerád s mitsubishi. Dvacetiletý mladík startuje v seriálu PWRC, tedy mistrovství světa produkčních inzerce

vozů,jehož každý závod sleduje u televize či přes internet přibližně 50 milionů diváků. Po Švédské a Portugalské rallye vedl průběžné pořadí. Loňský triumf v Krkonoších naopak nebude obhajovat Martin Prokop, který ve stejném termínu jede mistrovský závod v zahraničí. Mezi 120 posádkami by se měl objevit i vítěz z roku 2009 Pavel Valoušek, německý Rallye-Magazin.de píše, že přijede i Matthias Kahle s Octavií WRC, který vyhrál úvodní sprintový podnik sezony v Lužických horách. Druhý díl seriálu ovládl v Kopné Roman Odložilík se Škoda Fabií S2000. U příležitosti pátého ročníku Rally Krkonoše se pořadatelé rozhodli udělat zajímavý experiment a odměnit jezdce a spolujezdce, kteří jsou v historii soutěže nejúspěšnější. Michal Bogáň, foto: Vilém Fischl

PROGRAM ZÁVODU: pátek 17. června 12.00 17.30 19.00

přejímky (Autostyl) autogramiáda legend přestavení posádek (Krakonošovo náměstí)

sobota 18. června 9.00 9.20 9.58 10.31 10.57 12.07 12.57 13.35 14.08 14.34 15.00 19.00

start Autostyl RZ 1 Starobucká (9,83 km) RZ 2 Zámecký Vrch (8,48) RZ 3 Bernartická (10,24) RZ 4 Kryblická (8,30) servis RZ 5 Starobucká RZ 6 Zámecký Vrch RZ 7 Bernartická RZ 8 Kryblická cíl Autostyl slavnostní vyhlášení (společenské centrum Uffo)


Pivofest T R U T N O V 11. 6. 2011

KRAKONOŠOVO NÁMĚSTÍ www.pivofest.cz

Jaroslav

Generální partner:

Hutka

X l d Xin

12:00 ČČeský ruce 13:30 Lith-inn O’Wevidle 14:30 Mr. Cocoman 16:00 Moravští muzikantiti 17:30 Blues Mystery 19:00 Memphis 20:30 VĚRA ŠPINAROVÁ 21:30 XINDL X 23:00 JAROSLAV HUTKA

Pít se bude:

Věra

ŠPINARO

Doprovodný program

Přehlídka automobilových veteránů, tombola, občerstvení, soutěže...

Vstupné: 99 Kč, děti v doprovodu rodičů zdarma, e-mail: info@pivofest.cz, tel.: 777 642 009 hlavní medální partner:

partneři: restaurace a kavárna

mediální partneři:

NÁCHODSKÝ


programy kin trutnov 1. 6. 19.00 2. 6. 19.00 3. až 5. 6. 19.00 7. a 8. 6. 19.00 9. 6. 19.00 10. až 12. 6. 10. až 12. 6. 17.30 14. a 15. 6. 19.00 16. 6. 19.00 17. až 19. 6. 15.30 17. až 19. 6. 17.30 21. a 22. 6. 19.00 23. 6. 19.00 24. až 26. 6. 19.00 28. a 29. 6. 19.00 30. 6. 19.00

53

dvůr králové 1. a 2. 6. 19.00 ZKUS MĚ ROZESMÁT 4. 6. 17.00 AUTOPOHÁDKY 4. a 5. 6. 19.00 CZECH MADE MAN 7. 6. 19.00 SNADNÝ PRACHY 8. a 9. 6. 19.00 VŘÍSKOT 4 11. a 12. 6. 19.00 ZDROJOVÝ KÓD 14. 6. 19.00 MR. NICE 15. a 16. 6. 19.00 LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI 18. 6. 17.00 MÁMA MEZI MARŤANY 18. a 19. 6. 19.00 TVŮJ SNOUBENEC, MŮJ MILENEC 21. 6. 19.00 ODNIKUD NĚKAM 22. a 23. 6. 17.00 PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA 25. 6. 17.00 MEDVÍDEK PÚ 25. a 26. 6. 19.00 KAZATEL 28. 6. 19.00 REKVALIFIKACE 29. a 30. 6. 19.00 MOZARTOVA SESTRA a dvůr

THOR FIGHTER ÚTĚK ZE SIBIŘE JSEM ČÍSLO ČTYŘI VŠE PRO DOBRO SVĚTA A NOŠOVIC HOP PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA OBŘAD LEPŠÍ SVĚT MEDVÍDEK PÚ NEZNÁMÝ CESTA ZA HORIZONT DĚCKA JSOU V POHODĚ ZDROJOVÝ KÓD REKVALIFIKACE NORSKÉ DŘEVO

Kompletní program kin na www.trutnovinky.cz inzerce

DÁME VÁM DVA MĚSÍCE K DOBRU MAXISPOŘENÍ NA PENZI Dva měsíční vklady jako bonus

Tereza Fátorová, tel. 737 133 433 Jitka Velikovská, tel. 603 877 153 www.modrapyramida.cz Vezměte to za dobrý konec

inzerat-trutnovinky-148x52a5.ind4 4

16.5.2011 15:20:40


54

ZE SBÍREK MUZEA

Lippertovy dějiny města Trutnova jsou pokladem muzejní knihovny Mezi zažloutlými svazky knih v regionální knihovně Muzea Podkrkonoší v Trutnově se nacházejí i vyložené poklady, jako je třeba svazek „Geschichte der Stadt Trautenau“ od německého historika, etnografa, pedagoga a politika Julia Lipperta. Julius Lippert se narodil 12. dubna 1839 v Broumově jako syn pláteníka. Nadaný chlapec začal studovat v rodném městě gymnázium, ale brzy odešel do Prahy, kde na Malé Straně studium dokončil. Pokračoval studiem práv na filozofické fakultě, odtud přešel ke studiu lingvistiky a historiografie. Mezi jeho učiteli byly i takové osobnosti jako V.V.Tomek , K. Höfler a E. Vocel. Po studiu našel uplatnění v Litoměřicích, kde se vedle svého pedagogického povolání věnoval i vědeckému výzkumu. Kvůli svým politickým názorům a postojům ale odešel v roce 1874 do Berlína, kde pracoval jako pedagog. Nějakou dobu žil také v Drážďanech. Působil také jako zakladatel i jako generální sekretář různých vědeckých a osvětových spolků a organizací. Do Čech se Lippert vrátil v roce 1885. Nejdříve do Kundratic u Litoměřic, kde měl v úmyslu pokračovat ve své vědecké a popularizační práci, ale brzy se přestěhoval do Prahy, hlavně kvůli své politické angažovanosti. V roce 1888 se stal dokonce poslancem Říšské rady, poslancem zemského sněmu v Praze a posléze i náměstkem nejvyššího zemského maršálka v Čechách. V roce 1898 se však vzdal svého poslaneckého mandátu hlavně pro rozpory se značnou částí tehdejších německých politiků. Důvodem byl hlavně jeho

liberální postoj v otázce česko-německých vztahů. Lippertovou literární prvotinou jsou právě „Geschichte der Stadt Trautenau“ (Dějiny města Trutnova), kterou vydal v roce 1863 v Praze, a která se přes svou stručnost (148 stran) stala velmi ceněnou prací, ze které čerpají informace již generace badatelů. Následovaly Dějiny města Litoměřic v roce 1870, které stále patří do zlatého fondu v knihovně každého historika. Lippertův zájem o náš region se promítl i do jeho postoje k pravosti tzv. Rukopisů, o níž pochyboval. Vrcholem Lippertovy badatelské práce jsou vedle kulturních a sociálních dějin také rozsáhlé práce k dějinám náboženství. Lippert jako rodilý Němec, který ale velmi dobře ovládal český jazyk, byl již za svého života považován za významnou osobnost česko-německého kulturního, sociálního a politického života, který se celý svůj život snažil o pokojné, harmonické a přínosné soužití Čechů a Němců. Julius Lippert zemřel 12. listopadu 1909 v Praze a pochován je na litoměřickém hřbitově nedaleko hrobu Ludwiga Schlesingera, svého spolužáka ze studií a kolegy, se kterým ho pojil mimo jiné zájem o dějiny Trutnova. Jaroslava Čapková, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově


Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 70 000 Kč na 7 let: RPSN 18,3 %, úroková sazba 16,9 % p. a., počet splátek 84, poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu 0 Kč, měsíční splátka 1 427 Kč, celková částka k úhradě 119 783 Kč. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splácení úvěru probíhá vždy k 15. dni v měsíci. V případě bezproblémového splácení může být poslední anuitní splátka nižší.

Platíte jen výši splátek

Peníze na cokoliv

Jednoduše dostupné

Když se známe, jednoduše vám půjčíme. Era půjčka Informujte se ve Finančním centru Trutnov, Havlíčkova 14 nebo na vaší nejbližší poště. Sjednejte si od 30. 5. do 30. 6. 2011 Era půjčku a vyhrajte jeden ze tří zájezdů k moři nebo některou z tisíců dalších cen. Více informací o soutěži na www.postovnisporitelna.cz.

WWW.POSTOVNISPORITELNA.CZ 800 210 210 FINANČNÍ CENTRA POŠTY PORADCI ČMSS

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.


Profile for Zbynek Kacer

Trutnovinky - magazín červen 2011  

Trutnovinky - magazín červen 2011  

Advertisement