Page 1

kulturně-společenský magazín | květen 2013 | vydává

Skolil draka o t s ě m l i ž o l a za

| zdarma


OBSAH EDiTORiAL

Už ho zase ponesou!

Ano, je to zase tady! Květen je měsícem dračích slavností. Nejsledovanější všelidová akce v Trutnově dominuje májovým událostem už sedm let. S velkou pravděpodobností tomu tak bude i letos. Jinou podobnou akci v našem městě nenajdete, tím spíš, že za ní stojí lidé, kteří nemají zábavu a potěšení ostatních v popisu práce, ale kteří ho provozují jako koníčka ve volném čase. Najdete mezi nimi učitele, geodeta, obchodníka nebo průvodce. Asi dvě desítky nadšenců ze sdružení Trutnov - město draka dokázaly pobláznit úplně všechny. Opět slibují průvod městem, věšení draka na radnici, nevšední připomínku bájných pověstí a k tomu hry a zábavu. Drak se prostě stal nedílnou součástí našeho města. A když zrovna nevisí na radnici, tak jakoby městu něco chybělo. To se teď ale změní. Už ho zase ponesou, už ho zase pověsí na věž. Už to zase bude naše dračí město. Pavel Cajthaml

STRANY 1 - 12 DRAČÍ SLAVNOSTi

STRANY 16 - 17 bENJAMiNG´S CLAN

STRANY 20 - 21 CiRK-UFF

STRANA 23 PETRA TLAMKOVÁ

STRANY 30 - 33 bŘETiSLAV KOVAŘÍK

STRANA 34 Z MUZEJNÍCH SbÍREK

inzerce

Vydavatel: XANTIPA AGENCY s.r.o, IČ: 25947940, MK ČR E 19626. Adresa: Trutnovinky, Bulharská 66, Trutnov, www.trutnovinky.cz, e-mail: redakce@trutnovinky.cz Obchod, inzerce: Rudolf Korbelář, tel: 499 941 941, 608 146 620, e-mail: ruda@xantipa.in, obchod@ xantipa.eu, Redakce: Pavel Cajthaml, tel: 733 510 071, Hynek Šnajdar, tel: 734 457 697, Michal Bogáň, tel: 734 545 423. Grafika: Vojtěch Petr, Korektury: Barbora Peterová, Distribuce: Česká pošta a.s. a vybraná distribuční místa, Tisk: Tiskárna Voborník, K. Čapka 868, Hostinné, Sazba: XANTIPA AGENCY s.r.o., Číslo ISSN: 1805-8914, Fotografie na titulce: Miloš Šálek

3


4

PETR KOTYZA

Drak zosobňuje zlo a temnou sílu Největší veřejnou atrakcí v Trutnově jsou každoroční dračí slavnosti. Už osm let jede na koni v čele průvodu Petr Kotyza (41), který ztvárňuje, jak říká mytologického zakladatele města Albrechta z Trautenbergu. „Je to fantastický zážitek, když se na koni otočím a vidím, jak se nese drak, hoří pochodně a vidím lidi v kutnách,“ říká. Pouštěl jste si jako kluk draka? Zkoušel jsem si ho pouštět, ale nikdy mi bohužel nelétal. Dodnes jsem nepostavil draka, který by létal. Pokusy byly, ale neúspěšné. Zdálo se vám někdy o drakovi nebo o něčem, co s ním souvisí? Myslím si, že se mi o drakovi nikdy nezdálo. Vzpomínáte si, kdy jste se seznámil s trutnovskou dračí legendou? Bylo to v dětství, tak trochu nepřímo. Pocházím ze Žacléře a zajímala mě tamní historie. Bylo to zřejmě v souvislosti s publikací Žacléř - východní brána do Krkonoš. Také jsem se o dračí legendě dozvěděl od prababičky, která znala německé vlastivědy. S tou etymologií jsem se později setkal v trutnovských pověstech.

Jak na vás drak zapůsobil? Trutnovského draka jsem viděl poprvé v parku, když jsme jezdili za tetou. Připadal mi děsivý. Drak má v mytologii dvojí význam. Na východě zosobňoval nebeskou moc, na Západě byl symbolem zla. V hermetismu je zase symbolem hmoty a jejich skrytých schopností. Co znamená pro vás? Pro mě osobně drak zosobňuje vyloženě zlo. Z myšlenkového hlediska je to pro mě symbol toho, že byla prolita krev. Je to taková temná síla a zabití draka je očištění místa, kde se nacházel. Trutnov je spojen s pověstí o objevení a zabití draka, v které vystupuje rytíř Albrecht z Trautenbergu. Je skutečným zakladatelem města?


5 Považuji ho za mytologického zakladatele města. Je to pro mě zajímavá literární postava, nejspíše asi vytvořená malířem a kronikářem Simonem Hüttelem nebo trutnovskými faráři Johannesem Hinzem a Kašparem Girikem. Při dračích slavnostech ztvárňujete právě jeho postavu. Proč právě vy? Souvisí to s mojí kamarádkou Janou Traspeovou, s níž jsem studoval na vysoké škole. Když v roce 2006 sdružení Trutnov - město draka chystalo první dračí slavnosti, tak hledali někoho, kdo by ztvárnil postavu Albrechta z Trautenbergu. Jana tenkrát - nevím proč - doporučila mě. Tehdy jsem se také seznámil s předsedou sdružení Otto Štemberkou a s ostatními členy. Když mě kontaktovali, tak jsem to nejdříve odmítnul a doporučil jsem tenkrát na tuto postavu Jaroslava Ulricha, který měl tehdy v Trutnově skupinu historického šermu Ctirad a pořádal různé akce. Ten mně připadal daleko vhodnější. Nakonec mě ale přemluvili. Nechal jsem se přesvědčit, protože to téma mi bylo blízké. inzerce

Jak si ji interpretujete? Albrecht z Trautenbergu je v pověstech uváděn s přídomkem „ze tří dvorů“. A to se týká i mě, protože jsem ze Žacléře, kde jsem se narodil, od patnácti let žiji v Trutnově a tím třetím dvorem jsou Nové Dvory, kde se dvanáct let zdržuji. Osobně si postavu Albrechta představuji jako člověka, který dostane určitý úkol, který splní. Měl k tomu všechny předpoklady, protože se vyznal ve zdejší krajině, uměl dva jazyky, dostal velkou moc. Byl to ideální zakladatel města. Líbí se mi i jeho racionalismus. Když za ním přišli, že našli draka, tak se jim nejdříve vysmál, ale šel se přesvědčit a pak zahájil akci. To mně osobně vyhovuje. Za tu dobu, co jsem ve sdružení, jsem těch úkolů dostal hodně a všechny jsem je splnil. Co prožíváte, když se dračí slavnosti blíží? Od začátku, tedy od roku 2006 až do roku 2010, jsem měl vždy trému a očekával nějaký nečekaný problém. Na začátku bylo potřeba si vyjasnit, jakým způsobem toho rytíře ztvárnit, a vytvořit k tomu i nějaký kostým. Zvolil jsem jednoduchou


6

PETR KOTYZA stylizovanou podobu s pláštěm, drátěnou košilí, opaskem, vysokými botami a mečem. Už to byl problém, jak to všechno sehnat, což se nakonec vyřešilo. Dodnes si všechno půjčuji. Velkým problémem pro mě bylo jet na koni, nikdy předtím jsem na něm neseděl. Poprvé to bylo až ve dni slavností. Samozřejmě je každoročně nutné se předem připravit a naučit se poměrně náročné a někdy i dlouhé související texty. Jsou to někdy nervy. Když mluvím o potížích, tak si vzpomínám, že v roce 2010 krátce před začátkem průvodu jsem nemohl najít plášť a úplně mě to rozhodilo. Pak jsem zjistil, že ho celou dobu držím v ruce, akorát byl obrácený naruby. Nikomu jsem to tenkrát nemohl říct, sdělil jsem to ostatním až po měsíci. Jaké to je sedět na koni a projíždět městem jako jeho zakladatel? Je to velice krásné. Je to fantastický zážitek, když se otočím a vidím, jak se nese drak, hoří pochodně a vidím lidi v kutnách. Přál bych lidem vidět to procesí ze hřbetu koně. Čím jsou pro město důležité každoroční dračí slavnosti? Myslím si, že slavnosti vytvářejí to, co chtěl i Simon Hüttel, a to je určitá pospolitost místních lidí. Že musí jednat společně, jinak by tady neobstáli. Připomíná to zdejší společné osídlení. To je myslím jeden z principů dračích slavností v Trutnově. Mají přispět k tomu, aby Trutnov byl dobrým místem k životu. Čím přispíváte do společného mlýna ve sdružení Trutnov - město draka, jehož jste členem? Hned na začátku jsem řekl, že nebudu dělat žádné organizační věci, protože bych to nezvládal časově a navíc jsou to podle mého soudu věci, na které nemám. Kromě toho, že ztvárňuji postavu Albrechta, podílím se na úpravách textů, na bádání v oblasti trutnovského znaku, pečeti, trutnovských hranic, dokumentuji společné aktivity. Naplnil se vznikem Galerie draka dlouholetý sen vašeho sdružení? Jsem o tom přesvědčen. Souhlasím s předsedou sdružení Ottou Štemberkou, který říká: Čekají nás úžasné věci. Domnívám se, že to byl vynikající krok, který přispívá nejen k přiblížení dračí legendy, ale také k pořádání rozmanitých výstav či různých dalších aktivit.


7 Co pro vás znamená rčení - Drak nikdy nespí? To rčení určitým způsobem vyjadřuje draka, jako strážce pokladů, toho, který nikdy nespí. Já osobně jsem si to heslo spojil s jinými věcmi, které zní trochu úsměvně. Někdy by se to totiž dalo vztáhnout i na členy sdružení, protože naše aktivity jsou spojené i s probdělými nocemi. Například, když se v Galerii draka připravovala moje výstava hornin, tak jsem několikrát nespal, aby se to stihlo. Hynek Šnajdar, foto: Miloš Šálek PETR KOTYZA - narozen 21. května 1971 v Žacléři - vystudoval gymnázium a vysokou školu pedagogickou - učí ruský jazyk na Pedagogické fakultě v Hradci Králové - je členem sdružení Trutnov - město draka - při dračích slavnostech ztvárňuje postavu Albrechta z Trautenbergu - žije v Trutnově

Rezervace: +420 499 816 513, podhradem@podhradem.eu www.podhradem.cz

DISCO – každý PÁTEK a SOBOTU

každý víkend nabízíme míchané drinky, koktejly a večerní program doplněný dárky. Zahájení od 22. hodin, vstupné 40,-

program Květen PÁTEK 10. 5. od 24.00 hod.

ZATANČÍ SABUA Show profesionální břišní tanečnice PÁTEK 17. 5. od 22.00 hod.

BARMANSKÁ SHOW NOC s AMUDSEN VODKOU - Uv a FIRE SHOW SOBOTA 18. 5. od 20.00 hod.

KONCERT GARAGE vstupné 200,od 24. hodin DISCO

PÁTEK 24. 5. od 22.00 hod.

VIDEO OLD STAR DISCO

matujete videoklipy a staré pecky které si již nepa

Koncert Červen STŘEDA 5. 6. od 20.00 hod.

TRIBUTE to JIMI HENDRIX, vstupné 180,-

DANI ROBINSON & STONEFREE CZEXPERIENCE(USA) předkapela EFFECT (CZ-TRUTNOV)


ZAJÍMAVOST

8

Při Dračím sněmu průvod ozdobí dvacítka prostorových draků Jednou z největších akcí, které se každoročně pořádají v Trutnově, jsou dračí slavnosti. Organizátoři ze sdružení Trutnov - město draka se pokaždé snaží program obohatit něčím originálním. Tak tomu bude i při letošním osmém ročníku, který se odehraje v centru města v sobotu 4. května. Zajímavostí letošního reje bude Dračí sněm. „V tuto chvíli se Dračího sněmu zúčastní dvacet prostorových draků. Mohou to být převlek několika dětí, plastická figura a podobně. Je to koncipováno tak, aby přítomní mohli draka předvést v průvodu,“ nastínil předseda pořádajícího sdružení Otto Štemberka. Dračí sněm bude mít mezinárodní zastoupení, protože sdružení zahájilo spolupráci s polskou Świdnicí a vytvořilo společný projekt Świdnický gryf – Trutnovský drak. „Už před lety jsme začali navazovat neformální kontakty s jinými dračími městy. Také Świdnici jsme pozvali na dračí slavnosti. Kromě toho jsme oslovili Żmigród u Wroclawi a v Čechách dračí města Kolín, Brno, Třebenice, Vysoké Mýto, Mníšek u Liberce a další. Rádi bychom do budoucna kontakty s těmito městy a lokalitami udržovali, protože třeba ve Żmigródu se pořádají dračí dny,“ řekl. Právě spoluprací se Świdnicí sdružení získalo finanční prostředky nad rámec předešlých ročníků. „To se doufám promítne i do programu. Zcela jsme změnili formát slavností. V minulých ročnících bylo dění centralizováno na Krakonoinzerce

šovo náměstí, kdežto letos ožije i „podhradí“,“ uvedl Štemberka. Ten připomenul, že letošní dračí slavnosti jsou zaměřené na poklady. Kromě toho je po celý sobotní den připravena řada rozmanitých atrakcí včetně obřího labyrintu, který vznikne před Společenským centrem Uffo. „Samozřejmě bychom rádi návštěvníky slavnosti přivítali i v Galerii draka,“ přeje si předseda Otto Štemberka. Hynek Šnajdar


PROGRAM 8. ročník dračích slavností: Už ho nesou! aneb O pokladech sobota 4. května 9.30 hod. - Dračí sněm. Ulicí Na Struze projde velký průvod dvaceti draků. Každý z účastníků k tomuto účelu vyrobil třímetrového prostorového draka. Tato přehlídka je zároveň soutěží, kdy budou odměněni tři draci. 10.15 – Otevření brány. Slavnostně ji na náměstí otevře purkmistr města Ivan Adamec. 10.15 – Program na podiu u Staré radnice. Připraven je netradiční program. Představí se soubory se současnou tvorbou. 10.15 - Otevření střelnice pod hradem. Na prostranství pod Muzeem Podkrkonoší si lze vyzkoušet střelbu z kuše nebo z luku. 10.15 - Pravý břeh Úpy je ten pravý. Od obchodní akademie podél Úpy v obou směrech čekají na příchozí zajímavé ukázky. U kina Vesmír bude výstava starých zemědělských strojů a nástrojů sdružení Chalupění. Ze zad na záda je projekt a zároveň mezinárodní soutěžní disciplína, při které se v jednom dni ostříhá ovce, z vlny se vyrobí vlákno a z něj uplete svetr. Lektorky ze sdružení Bezinky představí kompletní výrobu keramiky. Dům Pod jasanem bude předvádět tradiční řemesla. Představí se i království Danar s ukázkami řemesel. Dění okolo dílen zpestří soubor Al Rašíd. V autobusu předvede divadelní a hudební kusy soubor Autobuf. 10.15 – O pokladech. Celodenní hra pro děti. Sraz zájemců bude u velkého labyrintu před inzerce

Uffem. Zájemci mohou přijít až do 14. hodiny, kdy budou startovat poslední účastníci. Vedle labyrintu bude cirkusová dílna souboru Le Grando. 10.30 – Divadelní scéna Damuza. Před starou trutnovskou šatlavou budou připraveny divadelní kousky pro nejmenší. V 10.30 Detektiv Lupa, ve 13.00 Trpaslici pohádka, ve 14.30 O Šetkovi (Damuza), v 15.30 Jak bobr hledal déšť (Divadlo Kaká), v 17.00 Dešťová víla (Damuza). 12.00 - Hlavní středověká scéna v Hradební ulici. Na podiu pod Galerií draka bude nachystána dobová scéna. Vystoupení kapel Duro Nux, Rajtaraj a Peregrin obohatí břišní tanečnice s hadem i šermíři ze skupiny Durabo. Od 14 do 17 hodin bude otevřena Galerie draka. 16.00 – Promítnutí filmu. Film v divadélku Trdýlko bude výsledným produktem filmové dílny Trutnov a drak filmaře Matěje Pospíšila. 21.00 - Už ho nesou! Na parkovišti pod Dračí uličkou se seřadí večerní procesí s drakem. Po příchodu na náměstí a vyzdvižení draka na věž Staré radnice vystoupí s tancem ZUŠ, která účastníky naposledy vrátí k tématu pokladů. (hyš)

9


VýSTAVA

10

Zde jsou draci, surrealističtí draci… Stejně jako členové sdružení Trutnov – město draka mají i členové Skupiny česko – slovenských surrealistů draka jako kultovní symbol. Spolupráce sdružení se skupinou, která trvá už několik let, vyvrcholí unikátní kolektivní výstavou surrealistů - Zde jsou draci. Ta bude prologem letošních osmých dračích slavinzerce

ností a zahájena bude vernisáží v pátek 3. května v 17 hodin v Muzeu Podkrkonoší a v městské galerii. Mezi oběma místy dojde k drakonickému procesí. Expozice se bude odehrávat na třech místech. „Výstava – samozřejmě zaměřená na draka - se uskuteční nejen v městské galerii, ale i v Muzeu Podkrkonoší a v Galerii draka. Surrealisté vytvořili dvě společné výtvarné hry a jejich


11 výsledek bude prezentován v Trutnově. Zajímavostí bude, že k výstavě vyjde prestižní plnobarevný katalog o 72 stranách,“ sdělil nám předseda sdružení Otto Štemberka. NEJSTARŠÍ ARCHETYP Svá díla na výstavě představí třicet surrealisticky zaměřených autorů, z nichž někteří nevystavují v Trutnově poprvé. Stačí připomenout výstavy Martina Stejskala, Leonidase Kryvošeje, Lucie Hruškové, Jana Švankmajera či Přemysla Martince. Podle Martina Stejskala je drak jedním ze zřejmě nejstarších lidských archetypů a člověka provází odedávna. „Dračí symbolika je bohatě různorodá. Boj s ním představoval zápas dobra se zlem anebo ctnosti s neřestí. Také střet civilizace s barbarstvím byl emblematicky představován zápasem hrdiny nebo světce proti draku. U nás jsou pověsti o dračích sídlech lokalizovány ke starým zemským hranicím, kde místní lid vpády vetřelců ztotožňoval s drakem,“ uvedl Stejskal. Impulsem ke spolupráci sdružení se surrealisty bylo před deseti lety seznámení předsedy Štemberky se surrealistou, malířem a hermetikem Martinem Stejskalem, velkým znalcem pověstí. „V roce 2006, na prvním ročníku našich slavností vystavoval a potom ještě v galerii Dračí ulička. Martin nás postupně seznamoval se svými kolegy,“ prozradil Štemberka. Po několika výstavách surrealistů v Trutnově loni Stejskal doma ve Zdiinzerce

bech zorganizoval Dračí sympozium. „Tam jsme se sešli s převážnou částí surrealistické skupiny a dohodli se na jejich skupinové výstavě v Trutnově, která je nazvaná Zde jsou draci,“ doplnil předseda sdružení. VELKÁ HRA iMAGiNACE Pro surrealisty je dračí téma odedávna přitažlivé. O tom svědčí letmý pohled do ikonografických dějin českého i světového surrealismu. „Nelze však pominout, že je dračí téma odedávna v nezanedbatelné míře kontaminováno balastem výtvorů všelijakých fantaskních šíbrů. Navzdory tomu, ale i proto, že někteří z nás už dříve pronikli do této oblasti skrze své individuální jedinečné expozice, jsme přesvědčeni, že konfrontace tématu v rámci surrealistické skupiny může obohatit a novými pohledy rozvinout i tak zprofanovaný, ale stále podstatný a působivý archetyp,“ myslí si Stejskal. Předseda Štemberka by si velmi přál, aby spolupráce mezi sdružením Trutnov – město draka a surrealistickou skupinou pokračovala i v budoucnosti. Jak poznamenal, spolupráce pomáhá zviditelnit činnost sdružení i Trutnova jako města draka. „Nazval bych to velkou hrou imaginace. Nás také pověsti inspirují k určitému výkladu a interpretacím. Pro nás jsou strašně osvěžující a zajímavé pohledy autorů vyjádřené v konkrétním díle, což je další pohled do pověstí a symboliky draka,“ tvrdí Štemberka. Hynek Šnajdar


12

osobnost

Otto Štemberka Na počátku bylo nadšení pár lidí pro historii a mytologii, po několika letech je z toho nová tradice, která táhne tisíce lidí a doslova hýbe Trutnovem. A za tím vším stojí jako lídr Otto Štemberka (48). Před pár lety vědělo o dračích legendách jen málo z nás. Sice bájnou saň má naše město ve znaku, ale většina Trutnovanů znala maximálně stručnou pověst o rytíři Albrechtu z Trautenbergu a jeho souboji s drakem. Otto Štemberka s přáteli ze sdružení Trutnov - město draka dokázal za necelých deset let město doslova pobláznit. Květnové dračí slavnosti s pověstným zavěšením draka na Starou radnici navštěvují tisíce lidí. Ve městě vznikla unikátní Galerie draka. Vyšla řada knih s mytologickou a dračí tématikou. Dokonce i současné vedení města opustilo letité heslo Trutnov - brána Krkonoš a po úspěšném vzoru pojalo za své nové motto Trutnov - legenda draka. Jeden rok byl dokonce ve městě vyhlášen jako Rok draka. S drakem se malovalo, zpívalo či sportovalo. Nyní se trutnovští radní rozhodli snahu Otto Štemberky ocenit. Za významný přínos k obohacení kulturního života ve městě a za významný podíl na rozšíření novodobého turistického zájmu o město a jeho historii i mytologii mu udělí Kulturní cenu města Trutnova. „I když je to individuální ocenění, chápu to jako ocenění činnosti celého našeho sdružení. Nikdy by mě ale nenapadlo, že něco takového získáme. Rozhodně bych si to nemyslel v začátcích našich aktivit, když jsme ještě netušili, do jakých rozměrů naše akce narostou,“ prohlásil Otto Štemberka. Cenu slavnostně obdrží v pondělí 10. června. V historii sdružení je Kulturní cena už druhým oceněním od města. V březnu 2010 byl oceněn Řádem trutnovského draka zakladatel občanského sdružení Trutnov - město draka a duchovní otec městských dračích slavností Radek Doležal. Pavel Cajthaml, foto: Miloš Šálek


program kin

13

Trutnov 1. 5. 2. 5. 3., 4. a 5. 5. 3., 4. a 5. 5. 6., 7. a 8. 5. 9. 5. 10. a 11. 5. 10., 11. a 12. 5. 12. 5. 13., 14. a 15. 5. 16. 5. 17. a 18. 5. 17., 18. a 19. 5. 19. 5. 20, 21. a 22. 5. 23. 5. 24., 25. a 26. 5. 27., 28. a 29. 5. 30. 5. 31. 5. 31. 5.

19.00 19.00 16.30 19.00 19.00 19.00 16.30 19.00 16.30 19.00 19.00 16.30 19.00 16.30 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 16.30 19.00

Argo Nerada ruším Jurský park (3D) Smrtelné lži Jedlíci aneb Sto kilo lásky Otázky pana Lásky Iron Man (3D) Pád Bílého domu Iron Man Nevědomí Pátrání po Sugar Manovi Zambezia (3D) Scary Movie 5 Zambezia Bezpečný přístav

19.00 19.00 10.00 19.00 19.00 17.30 20.00 19.00 17.30 16.30 19.00 19.00 19.00 19.00 17.00 19.00 19.00

Hledá se prezident Jedlíci aneb Sto kilo lásky Pohádky pro kočku Život s kašparem Vedlejší účinky Scary Movie 5 Lesní duch Madam Butterfly - opera Australia Iron Man (3D) Kovář z Podlesí Příběh mého syna Vojta Lavička: Nahoru a dolů Isabel Velký Gatsby (3D) Šmejdi Rychle a zběsile 6 Donšajni

18.00 18.00 18.00 17.00 18.00 18.00 18.00

Nadějné vyhlídky Avalon

Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama

Rychle a zběsile 6 Hypnotizér Big Lebowski Království lesních strážců (3D) Donšajni

Dvůr Králové 2. 5. 4. a 5. 5. 7. 5. 7. 5. 9. a 10. 5. 11. a 12. 5. 11. 5. 14. 5. 15. a 16. 5. 18. a 19. 5. 18. a 19. 5. 21. 5. 22. a 23. 5. 25. a 26. 5. 27. 5. 28. a 29. 5. 30. a 31. 5.

Úpice 5. 5. 7. 5. 9. 5. 12. 5. 14. 5. 15. 5. 16. 5.

Hrůza v Connecticutu 2: Duch Georgie

Princ Egyptský Call Girl Jedlíci aneb Sto kilo lásky Záblesky chladné neděle


14

výstavy v trutnově Muzeum Podkrkonoší VERONIKA SOURALOVÁ KOUZLO HMYZÍ ŘÍŠE

keramických nádob, kovových předmětů i stavebních prvků, objevených archeology při výzkumu hradu. Výstava potrvá prodloužena do 31. srpna.

Galerie Uffo

Průřez tvorbou fotografky mikrosvěta hmyzu Veroniky Souralové, která dětství prožila v Hostinném a v Trutnově studovala gymnázium. Věnuje se kolážím a systematickému pořizování fotografických celků ze života hmyzu. Vydala několik vysoce hodnocených knih pro děti a mládež. Vystaveny jsou např. makrosnímky motýlů, mravenců a včel, hlavně z oblasti Jestřebích hor, kde má autorka chalupu. Potrvá do 2. června. HIC SUNT DRAKONES / ZDE JSOU DRACI Unikátní výstava výtvarných prací Skupiny českých a slovenských surrealistů na téma Drak. V muzeu budou mít návštěvníci možnost obdivovat výtvarné práce zaměřené na symboliku dračího ocasu. K výstavě je připravený katalog. Vernisáž proběhne výjimečně v pátek 3. května v 17 hodin. Výstava potrvá do 9. června. TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU Vízmburk - nejvýznamnější dochovaný středověký hrad regionu, někdy také označovaný jako Východočeské Pompeje - je námětem nové expozice v prvním patře muzea. Návštěvník výstavy se seznámí nejen s historií hradu Vízmburk, ale bude moci zhlédnout velké množství

MICHAEL RITTSTEIN: PAVOUK V KULICHU Jeden z nejvýznamnějších autorů české výtvarné scény a představitel expresivní figurální malby prof. Michael Rittstein z pražské Akademie výtvarných umění vystavuje v Galerii Uffo. „Třicetimetrová stěna umožňuje panoramatickou ukázku novějších prací v souvislé instalaci velkých pláten. S přicházejícím jarem už asi kulich nebude třeba, avšak pavouk tančí dál,“ uvádí o autor o výstavě. Výstavě potrvá do 2. června.

Dům tisku JOSEF RAKONCAJ: HIMALÁJSKÁ ODYSEA

Fotografie Josefa Rakoncaje, který je ikonou českého a světového horolezectví. Vylezl na osm osmitisícovek a uskutečnil bezpočet výstupů na horské štíty a skalní stěny celého světa. Jako první na světě dvakrát zdolal nejobávanější osmitisícovku K2. Od roku 1967 se snaží vše při dobrodružných cestách zachytit fotoaparátem. Vernisáž za účasti autora se uskuteční ve čtvrtek 9. května v 17 hodin. Výstava potrvá do 30. srpna.


výstavy v trutnově

15

Galerie města

Galerie Hippo

JAROSLAV JIRMAN: TÓNY V JAZZU

PETR RUFFER: KRKONOŠE KOUZELNÁ KRÁSA HOR Výstava fotografií z našich nejbližších hor. K vidění vždy ve všední dny, při otevírací době prodejny v Bulharské ulici. Začíná 1. května a potrvá do konce června.

Galerie draka STÁLÁ DRAČÍ EXPOZICE Výstavní prostor městského úřadu opět patří hudebnímu festival Jazzinec. Fotografie ukazuje trutnovský fotograf Jaroslav Jirman. Nabízí unikátní přehlídku našich i světových jazzmanů tak, jak jejich vnitřní svět v zakletí tónů zachytil při trutnovských koncertech. Výstava je v pořadí poslední z cyklu Jazzinec Exhibitions. Potrvá do 21. června.

INKA

NOV

Mates prodejna Zdravé výživy CTIBOR KOŠŤÁL: Z KAŽDÉ CESTY JEDNA

Fotografická tvorba trutnovského cestovatele a dobrodruha Ctibora Košťála z let 1975 až 2012 ve zkratce. Expozici si můžete prohlédnout ve všední dny, vždy od 7.30 do 16 hodin. Potrvá do 5. června.

Výstava v podzemí Základní umělecké školy ve Školní ulici oživila legendu o založení města Trutnova. Návštěvník tam najde např. zeď z červeného permského pískovce, která je upomínkou na kamenné hradby - chloubu středověkého Trutnova. Dále kmen stromu s dračím vejcem, studánku s projekcí či točnu s vyobrazením postav z dračí legendy. Galerie je otevřena denně kromě pondělí.

Kino Vesmír MIROSLAV ROUBÍNEK: ROUBASOVY STŘÍPKY Výstava fotografií. Potrvá do 22. května, přístupná je vždy v době promítání filmů.

Poslechněte si brilantní zvuk domácích kin Pioneer, Bose v našem showroomu na plátně s úhlopříčkou 3 m.


reportáž

16

„Nová“ kapela Benjaming´s Clan Jestli se o něčem v hudebních kruzích v poslední době hodně hovořilo, tak určitě o přeměně deset let existující petříkovické kapely Benjaming Band v novou formaci nazvanou Benjaming s´ Clan. Prý že už to není punk, ale celtic pipes energy folk (keltský energický folk) psalo se najednou o hudebním stylu. Jedinou možností kde to ověřit, byl koncert. Pro premiéru si kapela vybrala březnový večírek v trutnovské restauraci na Vidličce. „Dneska si chceme skvěle zahrát a dobře se pobavit, ale jako nová kapela jsme hodně nervózní,“ říká Olin Dlouhý, basák a táta dalších tří členů kapely Kuby (kytara), Matese (bicí) a Lukáše (dudy). Zdá se, že si dělá srandu. Přece někdo po deseti letech hraní a více než sedmi stovkách odehraných koncertů po celé Evropě nemůže být nervózní. Omyl. „Jsem z toho tak vystresovanej, že jsem přijel v pyžamu. Ráno jsem si prostě natáhl kalhoty na pyžamo a úplně na to pak zapomněl. To se mi ještě nestalo. Buď je to stresem a nebo stařeckou demencí,“ směje se Olin. Někteří štamgasti, kteří se ke koncertu přimotali spíš náhodou, nechápavě kroutí hlavou nad rychlým zánikem a zase vznikem nové kapely. „Taky jsem to slyšel. Že prej to děláme jako hvězdy, comeback alá Iveta Bartošová.! Takhle to ale vymyšlený nebylo,“ popisuje nejstarší člen kapely. Pár minut před koncertem je hospůdka plná. Minimálně každý třetí fanoušek vypadá jako punkáč. To je přece jasný důkaz, že Benjamingové byli punková kapela! „Ale my jsme nikdy ortodoxní punkáči nebyli. Punk se nenosí podle kiltu nebo vlasů. Punk musíte mít v srdci!“ vysvětluje Olin. „Třeba nás přišli vyfuckovat. Anebo polejt inzerce

pivem,“ hlásí jeho synové Kuba a Lukáš. Punk bývá často prezentován jako jistý druh rebelie. V textech Benjaming´s Clanu zůstává kritika některých všeobecných témat i poté, co se kapela nasměroval k jinému hudebnímu stylu. „Když je něco špatnýho, tak by se na to mělo poukazovat. Řada lidí v tomhle státě se spoustou věcí nesouhlasí, ale žbrblaj jen u piva v hospodě. Když má člověk možnost oslovit víc lidí veřejně, tak proč to neudělat. Svými texty nikoho neurážíme a ve svobodné společnosti si přece něco takového můžeme dovolit ventilovat,“ zdůrazňuje Olin. To, že se kapela změnila žánrově, má na svědomí také Jacek Maciolek. Polský muzikant a hráč na


17 banjo, v jehož studiu petříkovičtí natočili čtyři desky a který se nyní stal členem jejich party. „Punk, punk... Co to je? Prostě děláme co nejlepší hudbu, a je nám jedno, kam si to kdo zařadí. Škatulky, to je spíš pro novináře,“ mávne rukou. Jeho příchod do kapely byl spontánním krokem. “Už jsme spolu něco prožili, známe se dobře,“ doplňuje Jacek. Kapela - dříve složená výhradně z příslušníků rodiny Dlouhých - prostě přijala nového člena, posunula styl od punku více k dynamickému folku s keltskými kořeny, a doplnila nástrojové složení. Přibylo banjo, irská fujarka a housle. A fanoušci na koncertu to přijali evidentně s nadšením. „Pocity z prvního koncertu jsou skvělé. Dobře jsme se bavili, my i publikum,“ chválí Jacek pár minut po koncertě. Přebal nového CD. Je na něm 15 skladeb

Nový hudební směr sebou na rozdíl o punku hraného na eletrické kytary nese i větší nároky. Vypovídá o tom i nově vydaná deska Století páry. „Když hraješ na akustického nástroje, je slyšet jakákoliv chyba, takže se musíš jako muzikant o to víc smekat. Teď někdy by měla vyjít recence naší desky v časopise Rock & Pop, tak jsme na ní zvědaví. A nebojíme se toho. Klidně ať nás zkritizují,“ přiznává Olin. Jisté je jedno. I bez recenze. Tenhle druh muziky zabere a osloví daleko širší věkovou vrstvu lidí. „Už nyní máme předjednáno asi pětadvacet koncertů, což považujeme za úspěch,“ dodává Olin Dlouhý. Pavel Cajthaml, foto: Miloš Šálek

BOHOVÉ NA HRAD

ukázka textu z písně

Na povel všichni skáčou, všichni řvou Na střeše autobusu bohy vezou Úplně pomatený blbosti skandujou Umělý špunty poletujou Na nový prezidenty miláčky pasujou Hlavouni dres natahujou Vlastenci radostí, že tady jsou Vlajku si na čelo kérujou Pivo je mastný, jako v Itálii Nevadí, jen když čepujou A naše holky český, krásný jsou Společně s ní, jak mistra dostanou Za dva dny radost končí fangle se rolujou Průsery přerušený pokračujou Všechno je uklizený i s latrínou Bylo to povolený, ale teď go ….

inzerce


20

pozvánka

Cirk-Uff, festival nového cirkusu je opět tady Během roku něco takového v Trutnově uvidíte jen jednou. Soubor nevšedních představení, která ohromují diváky a v nichž účinkující jsou zároveň akrobaty, herci, žongléry či klauny. Prostě Cirk-Uff, jinak napsáno festival nového cirkusu. Podobně jako v předchozích dvou letech se i letos uskuteční během prvního červnového víkendu. Na tři dny se tak malebné ulice našeho města promění v centrum stále ještě mladého, ale velmi sledovaného uměleckého žánru, který oslovuje diváky originalitou a nezvyklou atmosférou. I když hned první ročník ukázal, že mnozí viděli nový cirkus prvně. „Před dvěma lety to byl pro řadu lidí tak trošku šok, ale veskrze pozitivní. Ještě před sebou vidím, jak roztodivné pohyblivé konstrukce či originální zahraniční performeři rozzářili lidem oči,“ vzpomíná ředitel festivalu Libor Kasík na první Cirk-Uff. Ani letos zřejmě nebude reakce publika jiná. Na první pohled určitě osloví pohybové kreace, artistická vystoupení nebo výtvarné ztvárnění příběhu, neobvyklé kulisy či pomůcky. Při pozornějším sledování ale zaujmou zejména příběhy - jednou servírované publiku jako komedie, jindy ukázané coby drama. Programová nabídka je velmi pestrá. „Letos je velmi těžké vyzdvihnout jedno konkrétní představení, ale samozřejmě se těším na sobotní show francouzského souboru La Meute. Nemohu ale nezmínit soubor Cirk La Putyka, který v Trutnově představí své poslední představení Risk. Z venkovních představení, která u nás máme zdarma, pak nelze opomenout Shake, Shake, Shake belgicko-španělského uskupení Paki Paya, jež působí přímo euforicky,“ říká Kasík. V podtitulu festivalu se objevuje slovo mezinárodní, ale hodně se prezentují právě domácí umělci. „Lidé uvidí, že v českém novém cirkusu nastává vývoj. Už to není jen o známé La Putyce, ale jsou tu i další. Na novém cirkusu je krásné i to, že ačkoliv se používají podobné výrazové prvky či prostředky, efekt je vždy jiný, představení přináší stále něco nového. Vidím to, když objíždím festivaly. Vždy mě tam něco nového překvapí, a to už se v oblasti nového cirkusu nějakou dobu pohybuju. A ono překvapení chceme stále nabízet i na Cirk-Uffu,“ tvrdí Kasík. A kde všude budou svérázní umělci po tři dny vystupovat? Na Krakonošově náměstí, na pěší zóně a před Uffem. „Nejzajímavější a nejnáročnější představení se uskuteční v šapitó a přímo ve společenském centru,“ tvrdí Kasík. Právě z jeho hlavy vzešel nápad na pořádání tak „odvázaného“ pouličního festivalu v jinak spíš


21 PROGRAM - PÁTEK 31. KVĚTNA

15:30 LA COMPAGNIE DES PIEDS PERCHÉ VÁHA PRÁZDNA / Krakonošovo náměstí 16:30 V.O.S.A. CIRKUSOVÉ PRŮVODOVÉ PŘEDSTAVENÍ od Uffa k náměstí

konzervativním Trutnově. „Hned poté, co jsem se dostal do Trutnova, do Uffa, tak jsem věděl, že budeme dělat nějaký divadelní festival a že bude v ulicích, aby město žilo a zároveň aby samozřejmě ožilo i Uffo. Momentem, kdy jsem se rozhodl pro nový cirkus, bylo představení souboru La Putyka v listopadu 2010. Viděl jsem, jakým způsobem zapadlo do prostoru Uffa. Jak ho lidé přijali a zároveň jak protagonisté představení opakovaně reagovali pozitivně na ten prostor s tím, že je pro představení tohoto typu ideální,“ připomíná. Pavel Cajthaml, foto: www.cirk-uff.cz inzerce

18:00 DÉCALAGES - DIVADLO V POHYBU VELVET BLUES / před Uffem 19:00 CIRK LA PUTYKA / RISK v Uffu 21:30 COMPAGNIE BAMWILLY GOOD WOOD před Uffem 22:30 PA-LI-TCHI / OHŇOVÁ SHOW před Uffem 23:00 CIRKUFF PARTY DJ V UFFU


22

cirk-uff PROGRAM - SOBOTA 1. ČERVNA 9:00 PRAVÁ CIRKUSOVÁ ZAHŘÍVAČKA! / před Uffem 10:00 DIVADLO KUFR / BALADY NEVĚSTY A SMRTI Krakonošovo náměstí 10:45 SQUADRA SUA / BOMBEROS + OPEN SHOW Krakonošovo náměstí 13:00 HORSKÁ OPEN STREET / Horská ulice 13:00 - 15:00 CIRKUS LEGRANDO / šapitó 14:30 LA COMPAGNIE DES PIEDS PERCHÉ VÁHA PRÁZDNA / Krakonošovo náměstí 15:30 (BRA)TŘI V TRICKU / PLOVÁRNA / šapitó 17:30 ANIMAL RELIGION SHOW před Uffem 18:30 COMPAGNIE BAM / WILLY GOOD WOOD před Uffem 20:00 LA MEUTE (FR) /LA MEUTE v Uffu 22:00 CIA. PAKI PAYA SHAKE, SHAKE, SHAKE / před Uffem 23:00 GARAGE CIRKUFF PARTY DJ V UFFU PROGRAM - NEDĚLE 2. ČERVNA 10:00 Ka.BARET / před Uffem 13:00 - 15:00 CIRKUS LEGRANDO / šapitó 15:00 (BRA)TŘI V TRICKU / PLOVÁRNA / šapitó 16:00 ANIMAL RELIGION SHOW / před Uffem 17:00 CIRKUS MLEJN / DYNAMO / Uffo 18:15 CIA. PAKI PAYA / SHAKE, SHAKE, SHAKE

NEJVĚTŠÍ LÁKADLA

LA MEUTE Představení LA MEUTE Francouzský soubor vtáhne diváky do svého světa protkaného smíchem i studeným potem, fyzickou komunikací překračující veškeré limity. Hraje si s vlastním strachem a k této hře vyzývá i diváky. Hrát může každý, ale doporučuje se hrát fér. Účinkující se vznášejí do osmimetrové výšky, nepochopitelně balancují, rituálně manipulují. CIRK LA PUTYKA Představení RISK Nejznámější čeští propagátoři nového cirkusu (a hlavní hvězdy předchozích ročníků Cirk-Uffu) se předvedou poprvé s mezinárodním obsazením. Slibují nové disciplíny, živou hudbu, projekce, ale i létající nože nebo šálek kávy v sedmimetrové výši. To vše v představení o risku, o tom, zda se s ním v životě setkáváme náhodně a jak nám komplikuje život. (BRA)TŘI V TRICKU Představení PLOVÁRNA Známé duo Bratři v tricku (Adam Jarchovský, Václav Jelínek) se loni rozrostlo o Kristýnu Vlčkovou a vznikl soubor (bra)Tři v tricku. Plovárna čerpá inspiraci z Vančurova Rozmarného léta. Poetiku slavného díla převádí s lehkostí a jemnou groteskou do pohybové humoresky, v níž využívá cirkusových disciplín - žonglování, provazochodectví a párové akrobacie. CIRKUS MLEJN Představení DYNAMO Inscenace na pomezí tance, vzdušné a pozemní akrobacie v režii finské choreografky Ilony Jäntti. Fyzické pojednání o průsečíku sportu a umění. Momenty příprav, nekonečné zkoušky a všechno tisíckrát dokola. Sedm postav na pozadí nejrůznějších sportovních disciplín vytváří jeden tým. Jedině tak dokážou víc, než by svedl každý z nich sám. PAKI PAYA Představení Shake Shake Shake! Vzdušná show s akrobacií na čínské tyči připoutá zraky diváků všech věkových skupin. Věčné a vděčné téma hledání ideálního partnera dává prostor pohlednému Tonymu, aby provedl falešnou dobrovolnici těmi nejdivočejšími akrobatickými kousky.


ViNAŘSKÉ SLAVNOSTi

Na devátých slavnostech se vinaři utkají o titul Dračí víno 2013 Víno. S tímto lahodným nápojem, o němž se říká, že je v něm pravda, je spojena řada citátů známých osobností. „Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl,“ řekl například Jan Werich. Homér zase tvrdil, že k lidskému štěstí a k úsměvné pohodě patří prostřený stůl, víno a přátelé. Na obou aforismech určitě něco bude a potvrzují to i členové ze sdružení Přátelé dobrého vína, kteří v sobotu 25. května ve Staré radnici i na části Krakonošova náměstí uspořádají podeváté Trutnovské vinařské slavnosti. „V letošním roce se zúčastní čtrnáct vinařských společností z Moravy a také společnosti, které se zabývají vínem ze zahraničí,“ řekl prezident slavností Vojslav Šťovíček. Zahraniční vína se na slavnostech objevily poprvé v minulém roce a měly mezi návštěvníky velký ohlas. Letos se mohou milovníci cizích vín těšit na produkty z Portugalska, Francie, Maďarska i Rumunska. Organizátoři se těší, že se letos slavností zúčastní opět několik tisíc návštěvníků, kteří mají rádi kvalitní víno za rozumné ceny. „Novinkou bude účast dvou nových vinařů,“ uvedl Šťovíček. V průběhu dne bude opět vyhlášen Šampion vinařských slavností, který získá titul Dračí víno. Šam-

pionem loňského ročníku se stalo a titul Dračí víno získalo Chardonnay, ročník 2010 z vinařství Matouš Olbramovice na Znojemsku. Součástí vinařských slavností bude také obvyklý hudební program. Stejně jako v minulých letech bude pod loubím Staré radnice vyhrávat cimbálová muzika Tomáše Zouhara z moravského Drásova. Ve stanu na náměstí pak zahraje skupina Levou rukou band z Konecchlumí u Jičína. Hynek Šnajdar, foto: Jan Bartoš

23


24

česká skalice

TUNING SRAZ do 17. – 18. 5. – ATC Rozkoš

V autokempu Rozkoš se v sobotu a v neděli uskuteční jednadvacátý ročník Tuning srazu. Milovníci upravených automobilů mají jedinečnou možnost nahlédnout do originálně upravených vozů všech značek z mnoha koutů naší republiky. PIETNÍ AKT 18. 5. – radnice

V parčíku vedle nové radnice v ulici T. G. Masaryka bude v sobotu ve 13 hodin odhalen pomník skautovi Jiřímu Šimáňovi – Šípovi. Tato skautská osobnost byla v hledáčku StB. Perzekuce vyvrcholila 11. listopadu 1975, kdy byl Jiří Šimáně za dodnes nevyjasněných okolností nalezen při noční směně mrtev v cihelně v Miskolezích u České Skalice. Bylo mu 49 let. UDÁLOST 24. – 26. 5. – zámek Ratibořice Během návštěvy ratibořického zámku se příchozí od pátku do neděle na chvíli ocitnou v době před 200 lety. V interiérech prvního patra zámku zhlédnou bohatou květinovou dekoraci místností, slavnostně prostřené a vyzdobené stoly a dozví se zajímavosti z nejslavnějších dnů v historii Ratibořic, ale také z oblasti tehdejší evropské gastronomie.


vrchlabí Divadlo 3. 5. - KD Střelnice

herečky Nataši Burger v roli Lízy. Manželské vraždění skýtá zábavný a poučný zážitek pro manžele po letech i pro adepty trvalejšího vztahu. ONE MAN SHOW 10. 5. - KD Střelnice

Souboj mezi mužem a ženou, ve kterém jde o život. To je hra Manželské vraždění, při které v Divadle Na Jezerce pitvá režisér Jan Hřebejk konec bouřlivého vztahu. Diváci, kteří se na představení přijdou podívat v pátek v 19 hodin, se budou krásně bavit, a přesto je kdesi v kříži postupně začne mrazit. Hřebejk sáhl v Divadle Na Jezerce po zajímavé kombinaci Jaroslava Duška v roli Gilla a slovinské inzerce

Skvělé historky vynikajícího vypravěče Miroslava Donutila v pátek od 19 hodin v pořadu Cestou necestou divákům připomenou, co všechno se může na cestách stát. Večer přinese vyprávění o přátelích a kamará-

dech, které v životě potkal, i veselé historky spojené s jeho hereckými začátky v Divadle Husa na provázku. KONCERT 11. 5. - KD Střelnice

Autorská muzika, šest lidí a velká příchylnost ke starému bigbeatu. To je kapela Cuprum, kterou lze slyšet v sobotu od 19 hodin na zahradě Střelnice. Ansámbl Cuprum prezentuje písně i instrumentální skladby.

25


DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

26

Divadlo 9. 5. - Hankův dům

moudrosti starých Toltéků diváci zhlédnou ve čtvrtek od 19 hodin a představí se jim herci Jaroslav Dušek, Alan Vitouš, Pjér La Š´éz. PODMOŘSKÁ SETKÁNÍ do 26. 5. – Stará radnice

Pátá dohoda nás zavádí do hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrací nás k našemu vrozenému pravému já. Toto pokračování Čtyř dohod, které změnily životy milionům lidí po celém světě, připomíná největší dar, kterým se můžeme obdarovat: svobodu být sám sebou. Pokračování knihy

fotografií pořízených zejména v Egyptě, Vietnamu a Indonésii. Na velkých snímcích lze vidět živočichy, kteří jsou ve skutečnosti velcí jen několik málo centimetrů, i širokoúhlé záběry kouzelného podmořského světa. Součástí výstavy je i několik panelů se zajímavými „drby“ a biologickými informacemi vybraných druhů mořských živočichů. Autorkou projektu je Martina Balzarová. KONCERT 21. 5. - Hankův dům

Ve výstavní síni na náměstí T. G. Masaryka bude představena autorská výstavní kolekce podmořských fotografií, která obsahuje 70 velkoplošných

Nové Vokální seskupení 4TET ve složení Jiří Škorpík ( baritone 2), Dušan Kollár (bass), David Uličník (tenor) a Jiří Korn (baritone 1) představí novou verzi programu v úterý od 19 hodin.

inzerce

Provádíme

u

f.e o o r d-

w.j w w

• fóliové bazény • izolace spodní stavby, jímek a nádrží, teras, plochých střech • sanace vlhkého zdiva injektáží

info@jd-izol.eu, tel.: 774 843 864

Provádíme eu

w

l. o z i .jd ww

• Klempířské práce • Pokrývačské práce • Tesařské práce • Izolace střech

jd-roof@centrum.cz tel.: 774 843 864


úpice, rtyně

27

úpice 3D FESTIVÁLEK 22. 5. – divadlo Nepostupová a nesoutěžní přehlídka dětských divadelních vystoupení 3D festiválek aneb 2. Den Dětského Divadla 2013 se uskuteční ve středu od 9 hodin. Zúčastnit se jí může každý, kdo se na Úpicku dramatické výchově věnuje nebo se o ni „jen“ zajímá. Děti na něm mají příležitost vyzkoušet si na vlastní kůži jaké to je, zahrát si na opravdovém velkém jevišti. Na přehlídku se lze přihlásit do 15. května. DIVADLO 18. 5. – muzeum Líbí se vám zažloutlé obrázky ze starých alb? Fotografujete, necháváte se fotografovat, nebo nesnášíte, když na vás někdo namíří objektiv? Chcete na vlastní oči vidět, kudy se vydávají světlo a barvy po cestě k fotografii? To nabídne v sobotu od 19 do 23 hodin šestá úpická muzejní noc.

i Nebojte se s nám t! va to experimen ríme en D ne pro vás va n! vi ro su z cerstvých

RTYNĚ FESTIVAL 25. – 26. 5. – sportovní hala Orlovna

MuJ TIP doporučuji

Tradiční festival dechových orchestrů Koletova Rtyně vstoupí v sobotu a v neděli do 49. ročníku. Koletova hornická hudba společně s německým Dechovým orchestrem Maihingen a mažoretkami přivítají návštěvníky v sobotu na náměstí Horníků. Pak se v Orlovně představí mladí hudebníci ze rtyňské a úpické hudební školy. Zahraje i moravská krojovaná kapela Krumsíňanka. V neděli se představí Koletova hornická hudba, Dechový orchestr Maihingen, Dechový orchestr města Ústí nad Orlicí a opět Krumsíňanka. Za dirigentskými pultky se kromě kapelníků jednotlivých orchestrů představí i vzácní hosté Joe Martan z USA, hudební skladatelé a aranžéři Rudolf Koudelka a Varhan Orchestrovič Bauer, dirigenti a skladatelé Josef Maršík, Oldřich Kůžel a Antonín Borovička. Festival vyvrcholí Monstrkoncertem - společným vystoupením všech muzikantů.


28

KAM ZA SPORTEM

Souboj o nejuniverzálnějšího běžce Někdo je sprinter, někdo má rád střední tratě a někdo se zase vyžívá při vytrvalosti. Mezinárodní běžecký desetiboj, který se v Trutnově uskuteční od čtvrtka 9. do neděle 12. května, nabízí ale závod, v němž se běžci utkají o titul opravdového běžeckého krále. Půjde o nejvýznamnější atletickou událost tohoto roku v Trutnově. Během čtyř dnů se bude na místním atletickém stadionu závodit ve všech disciplínách. Od šedesáti metrů až po „desítku“. Slavnostní zahájení VODNÍ SLALOM

je ve čtvrtek v 9 hodin. Atletický oddíl Loko připravuje k akci doprovodný program s podtitulem Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Den před zahájením desetiboje, ve středu 8. května, se od 15 do 18 hodin uskuteční charitativní běh. V pátek od 13 do 15 hodin si zase veřejnost může vyzkoušet své dovednosti na trénink skoku vysokého, nebo se od 17.45 hodin zúčastnit akce „Hledá se nový Bolt“, kde vám elektronicky změří běhy na 60 a 100 metrů. Vyhlášení vítězů běžeckého desetiboje proběhne v neděli ve 13.30 hodin. (bog) po dospělé; Velká cena Slovenska v Bratislavě

a 50 km a pro cyklisty 30, 50 a dvě trasy 70 km 25. 5. Za trutnovským drakem, 31. ročník, start od 6 do 10 hodin u internátu „Lesárny“, trasy pro pěší 10 - 50 km, pro cyklisty 30 - 90 km

AMERiCKý FOTbAL

FOTbAL

MOTORiSMUS

4. - 5. 5. Trutnovské slalomy, 49. ročník závodů ve vodním slalomu a sprintu na divoké vodě, areál Loděnice na řece Úpě, kategorie: K1M, C1Z, C2M, C1M a K1Z, start po oba dny v 10 hodin, pojede se také vložený závod na padelboardech

Krajský přebor 1. 5. Broumov - Trutnov 5. 5. Trutnov - Jaroměř 12. 5. Č. Kostelec - Trutnov 19. 5. Trutnov - Slavia HK 25. 5. Kratonohy - Trutnov

4. - 5. 5. Drapák rodeo, závod v extrémním enduru v Petříkovicích.

TURiSTiKA

18. a 19. 5. Velká cena města Pardubic, 3. kolo Českého poháru s účastí plavců TJ Loko FM Servis Trutnov 25. a 26. 5. Krajské přebory v Trutnově, od 12letého žactva až

11. 5. Babička - Pochod krajem Boženy Němcové, 38. ročník, start 7 hodin ve Velkých Svatoňovicích, trasy pro pěší 5, 25 inzerce

PLAVÁNÍ

4. 5. 25. 5.

Rangers - Mustangs Dietos - Rangers

bADMiNTON 10. - 12. 5. Celorepublikový turnaj handicapovaných v badmintonu v Janských Lázních (poprvé v ČR), bude se hrát dvouhra i čtyřhra, družstva budou kombinovaná z postižených a zdravých hráčů, zahájení je v pátek v 17 hodin, finálové zápasy v neděli


AbECEDA SPORTOVNÍCH OSObNOSTÍ

Petra Tlamková (30 let) Trutnovská bikerka v současné době poznává život na kole i mimo něj v kanadském Whistleru. V místě, které je označováno jako mekka bikerů. „Opravdu je to zkušenost k nezaplacení,“ říká o tréninku v zámoří třicetiletá vítězka Sudet, nejtěžšího českého závodu horských kol. „Obrovský rozdíl je v náročnosti,“ zdůrazňuje.

„Across America.“ Deset dní téměř bez spánku. Zážitkem byly Monument Valley a Rocky Mountains. Balíček. Tatranky, jesenka, studentská pečeť a slivovice! Balíčky z Čech dostáváme podle toho, jak jsme hodní. Buď klasicky poštou, nebo je přiveze někdo, kdo sem letí. Krajanů sem míří opravdu hodně. Dlouhé vlasy. Moc práce, ale nechávám si je růst. Jak dlouho měním duši? Nikdy jsem to neměřila, čas je relativní. Záleží, jak daleko jsou soupeři. Mononukleóza. Rok utrpení, fyzického i psychického. Na druhou stranu mi ale dala čas zastavit se, přemýšlet a naslouchat sama sobě. Nejdelší závod. Sudety, 123 km, zatím… Pečení a vaření. Relax. Když mám čas, hrozně ráda se z bikerky na chvíli proměním v hospodyňku a užívám si to. Redaktorka a překladatelka. Obojí ve stádiu vývoje, jako ostatně všechno, co člověk dělá. Spinning. Práce i zábava. Ve Whistleru pracuji mimo jiné jako spinning coach pro Lesley Tomlinson, jednu z legend bikingu. Baví mě to moc. Člověk sdílí svoje zkušenosti a pomáhá lidem zlepšit se. A pokud jste biker z Evropy, v očích místních jste NĚKDO. Funguje to tu úplně obráceně než u nás. Trénink v zámoří. Zkušenost k nezaplacení. Obrovský rozdíl oproti evropskému pojetí bikingu je v náročnosti. Každý „důchodce“ tady sjede neskutečný věci a neremcá, když má dát drop. Úspěch je pro mě dělat věci, které mě baví a přinášejí radost i někomu dalšímu, a přitom si v pohodě vydělávat na živobytí. Mít radost ze života! Whistler. Krásná příroda, luxusní bikování a lyžování. Silná komunita místních lidí, kteří neskutečně drží při sobě a pomáhají si navzájem. celou abecedu najdete na www.trutnovinky.cz

29


30

bŘETiSLAV KOVAŘÍK

Snažím se, aby kresba byla laskavá I když byl původně učitel, kantorskou dráhu pověsil na hřebík. Více než dvacet roků je na volné noze. Karikaturista a autor kresleného humoru Břetislav Kovařík (63) svou první kresbu publikoval v roce 1977. Pak už spolupracoval s mnoha periodiky v bývalém Československu, v Česku i v zahraničí. Získal řadu cen doma i v zahraničí. Jste původním povoláním učitel. Proč jste nešel studovat výtvarnou školu? Od mala jsem kreslil. Tvůrčí talent jsem asi zdědil po mamince. Jako kluk jsem měl ale více zájmů, hlavně jsem hodně sportoval. V deváté třídě učitelka sice chtěla, abych navštěvoval výtvarný kroužek, já jsem se ale vzpíral. Bavil mě sport. Co bylo impulsem k tomu, že jste začal s kresleným humorem? Když mně bylo osmnáct let, ovlivnila mě vlna autorů publikujících kolem roku 1968. Oslovovalo mě, jak dokázali kresbou vyjádřit komentář, v té době politický. Bylo zajímavé, jak obrázkem lakonicky vyjádřili ve zkratce tehdejší situaci. Autory byli známí kreslíři Jiránek, Barták, Renčín a další. Chtěl jsem to taky zkusit. Dost dlouho mně trvalo, než jsem zjistil, jak se vytváří pointa, jak se dělá dobrý kreslený humor, jak mít svůj vlastní styl. Vzpomínám si, že jsem třeba měsíc kreslil a pak

jsem to zanesl do redakce. Na druhý den jsem šel do trafiky a byl zklamaný, že to nezveřejnili. Pamatujete si na první publikovaný obrázek, co to bylo a pro koho? První obrázek mi otiskli na Velikonoce v roce 1977 v brněnské Rovnosti. Na obrázku je uklízečka. Po mokrých schodech, které právě umyla, jde úředník po rukou, aby schody nezašpinil. Ona na něj přísně kouká a říká: A umyl jste si ruce? Když jsem zjistil, že lze v novinách prorazit, začal jsem to brát vážně. Pak jsem se rychle chytil v Hradci Králové, kam jsem se přestěhoval z Prostějova a kde byla tehdy redakce východočeské Pochodně, a potom také v celostátních novinách v Praze. V té době to asi nebylo jednoduché, používal jste autocenzuru? Bylo to samozřejmě v době, kdy tady panoval komunistický režim. Věděli jsme, že některé věci


31 neprojdou, tak se to různě obcházelo jinotaji. Tehdejší humoristický a satirický časopis Dikobraz vycházel v obrovském nákladu a lidi ho kupovali, protože se snažili číst mezi řádky. Dikobraz měl vlastní cenzory. Proč například jeden z autorů dostal zákaz činnosti? Když se totiž jeho otištěný obrázek převrátil vzhůru nohama a prosvítil přes sklo, tak škrábance na stehně indiánské squaw měly římskou patnáctku. Bylo to v době 15. sjezdu KSČ. Z toho byl průšvih. Proto ta autocenzura musela fungovat automaticky. Jak u vás vzniká kreslený humor? Nejsem z těch autorů, kteří chodí po městě a říkají si nad nějakou situací: to by bylo výborné zpracovat. To se mi snad ještě nestalo. Jsem typ, co sedí s tužkou a papírem u stolu a doslova si čmárá různé situace na dané téma. Pointa vtipu pak vzniká tak, že najdu něco nečekaného, kdy člověka nenapadne, že by to mohlo v běžném životě fungovat. Je v ní ale také nějaký jiný úhel pohledu. Jsou ale i pointy, které mají dvě, tři řešení. To mám vůbec nejraději, ten otevřený konec, že si to čtenář domyslí podle svého. inzerce

Co je na kresleném humoru nejtěžší? Sladit výtvarnou podobu s pointou. Nakreslení fóru je náročnější a důležitější. Když je totiž pointa dobrá a blbě se nakreslí, tak se zabije. Nejideálnější je harmonizace obou aspektů: kresby s pointou. Na čem vám záleží při tvorbě kresby? Jde o to, aby byla srozumitelná, kompozičně čistá, aby se pointa dala snadno najít a mělo to svůj styl. Snažíte se provokovat? Výjimečně ano. Karikaturista by měl být ale objektivní publicista. Na druhou stranu jsem jenom člověk, který někoho má nebo nemá rád. Když jsem kreslil pro jeden časopis Zemana, který pro mne bohužel vyhrál prezidentské volby, tak jsem si ho vychutnal. Vyústila vaše tvorba v tisku v nějakou stížnost? To se mně vyhnulo, a to i za totality. Samozřejmě v té době někteří autoři měli zákaz činnosti. Mně se to ale nestalo. Já nemám moc rád humor, který


32

Břetislav Kovařík je na hraně. Nejsem autor, který by si liboval v tom, že udělá něco obscénního a urážejícího. Jistě si vzpomínáte na dánské karikatury proroka Mohameda a reakci muslimů. Jaký na to máte názor? Podle mého názoru je svoboda projevu. A navíc, co je samo morálně na výši, tak nemůže být uraženo kresleným vtipem nebo karikaturou.

Koho u nás považujete za největšího autora? Byl by to už bohužel zesnulý Vladimír Jiránek, který dokázal být bytostně český a neuvěřitelně filozofický ve zkratce. Dokázal dělat humor, kterému se zasmáli uklízečka i doktor filozofie. To každý neumí. Mezi hvězdy mezinárodního formátu řadím Miroslava Bartáka.

Kdo se u nás nebo ve světě ze známých lidí nejlépe kreslí a kdo naopak obtížně? Klaus je natolik výrazný, že se dá udělat jedním tahem, ale dá se nakreslit i více způsoby. Pak jsou méně výrazné obličeje, které se kreslí špatně. Nerad kreslím předsedu vlády Nečase nebo ministra financí Kalouska. To jsou typy, u nichž není nic dominantní. Jsou to takové univerzální obličeje, u kterých se lze jen obtížně něčeho chytit. Kdyby měla za vámi přijít nějaká skutečná osobnost, abyste ji nakreslil, kdo by měl zaklepat na vaše dveře? O tom jsem nepřemýšlel, ale asi Václav Havel, protože by se dobře kreslil a navíc to byl člověk, kterého si mohu vážit. Kreslená karikatura i humor mají u nás velkou tradici. Jak jsou na tom dnes? V podstatě skomírají na úbytě. Jsou osvědčení denní autoři v tisku, ale noví autoři už nejsou vidět. Česká unie karikaturistů má sto členů, z toho je čtyřicet, kteří ještě aktivně publikují. Nová krev ale není a slavná jména, jako Slíva nebo Renčín už jsou ve věku přes šedesát let. Proč se to vytratilo, nevím. Zřejmě je to otázka ekonomická. Myslím si, že je to škoda, protože naši karikaturisté vždy patřili minimálně k evropské špičce. inzerce

Měl jste nějaký vzor nebo jste šel od začátku vlastní cestou? V lince i kresbě to byl právě Barták. Určité epigonství je po nějaký čas každému autorovi povoleno, ale měl by se potom z toho vymotat a jít svojí cestou. Mně to trvalo zhruba pět let. Získal jste řadu cen v Evropě i v zámoří. Které z nich si nejvíce vážíte? Mezi ty nejprestižnější soutěže patří Satyrykon v


33 polské Legnici. Tam jsem sice získal cenu nadace Andrzeje Tomialojcia, ale nejzajímavější na tom bylo, že jsem tam poznal svou budoucí ženu, která tam působila jako novinářka. Byla to moje velká životní změna za kterou, de facto, může kreslený humor. Byl jsem také pozván do Číny, kde mě zařadili mezi sto světových karikaturistů. Jakou má u nás kreslený humor budoucnost? Přál bych si, aby určitá část tištěných médií zůstala zachována, aby kreslený humor v dobré kvalitě se do novin vrátil, protože tam patří. Hynek Šnajdar, foto: Vilém Fischl, kresby: B. Kovařík BŘETISLAV KOVAŘÍK - narozen 26. února 1950 v Pardubicích - učil na základní škole biologii a chemii - dvacet let je na volné noze - věnuje se karikatuře a kreslenému humoru - je předsedou České unie karikaturistů - je ženatý - žije ve Lhotě u Trutnova inzerce


34

Z MUZEJNÍCH SBÍREK

Obrazy ruského malíře Vasilije Petroviče Vereščagina (1835–1909)

V podsbírce výtvarného umění Muzea Podkrkonoší se nacházejí dva obrazy, které se regionálnímu pojetí sbírky poněkud vymykají. Jde o díla znázorňující Křest Páně a Stětí sv. Jana Křtitele (na snímku), jejichž autorem je ruský malíř Vasilij Petrovič Vereščagin, žijící v letech 1835–1909. Autorství obrazů dokládají posudky vypracované roku 1935 Nikolajem Lvovičem Okuněvem, profesorem dějin byzantského a ruského umění na Karlově univerzitě v Praze.

v Moskvě, největšího pravoslavného chrámu na světě, kde byly umístěny na ikonostasu (stěna s průchody, která v pravoslavných chrámech odděluje presbyterium od lodi a na níž jsou podle závazného schématu v několika řadách upevňovány ikony). Tomu odpovídá i jejich bohatá výzdoba. Rámy obrazů malovaných na měděných postříbřených deskách jsou zdobeny zlacením a emaily v byzantském slohu. Katedrála Krista Spasitele byla postavena v 19. století, avšak v roce 1931 byla zbořena, aby uvolnila prostor plánovanému Paláci Sovětů. Po zániku katedrály se obrazy dostaly do tehdejšího Československa a posléze do sbírky trutnovského muzea. Jelikož Palác Sovětů nakonec nebyl postaven, došlo v letech 1994–2000 k obnovení katedrály. Ačkoliv mají obě díla nepochybně zajímavou historii, je nutno nezaměňovat jejich autora za mnohem proslulejšího ruského válečného malíře podobného jména – Vasilije Vasiljeviče Vereščagina (1842–1904).

Vlastimil Málek, Muzeum Podkrkonoší Obrazy Trutnov.QX_Inzerce pocházejí z katedrály148x52 Krista Spasitele Inzerce 148x52 Trutnov 22.04.13 14:10 Stránka 1 inzerce

✁ sleva

*sleva Vám bude poskytnuta u pokladny po předložení kupónu

-10%

*sleva se vztahuje na nezlevněnou obuv a kabelky *sleva platí v prodejně CCC – Trutnov Retail Park (vedle Tesco)

Akce v CCC 10. 5. – 24 .5. 2013


Trutnovinky - květen 2013  
Trutnovinky - květen 2013  

Trutnovinky - květen 2013

Advertisement