Page 1

VĂ? K EN D

reality ďŹ rmy prĂĄce akce bazar www.trutnovinky.cz | roÄ?nĂ­k 2012 | Ä?Ă­slo 47 / 2012 | 15 000 vĂ˝tiskĹŻ | vyĹĄlo 7. 12. 2012 | vydĂĄvĂĄ

Mecenåť Jiří Grund podpoří v příťtím roce 100 tisíci korunami Galerii Uffo HYNEK ŠNAJDAR

FinanÄ?nĂ­ podpora Galerie Uffo nenĂ­ jedinou mecenĂĄĹĄskou aktivitou Jiřího Grunda. Například v listopadu minulĂŠho roku pĹ™i galaveÄ?eru v souvislosti s projektem Jsme jinĂ­ ZĂĄkladnĂ­ ĹĄkoly SluneÄ?nĂ­ v HostinnĂŠm vydraĹžil v Uffu velkoformĂĄtovĂ˝ tisk Miami Ultra jednoho z nejznĂĄmÄ›jĹĄĂ­ch souÄ?asnĂ˝ch umÄ›lcĹŻ Federica DĂ­aze. VyvolĂĄvacĂ­ cena tohoto dĂ­la byla 85 tisĂ­c korun. Tyto penĂ­ze pomohly ĹĄkole, kterou dlouhodobÄ› podporuje, pĹ™i stavbÄ› novĂŠho hĹ™iĹĄtÄ›.

TRUTNOV - „SnaŞíme se do regionu pĹ™inĂĄĹĄet to nejlepĹĄĂ­ z Ä?eskĂŠho vĂ˝tvarnĂŠho umÄ›nĂ­. O to se snaŞí takĂŠ Galerie Uffo, proto jsem se rozhodl ji ďƒžnanÄ?nÄ› podpoĹ™it. PĹ™ijde mi to logickĂŠ,“ Ĺ™ekl podnikatel Jiří Grund mladĹĄĂ­ z MladĂ˝ch BukĹŻ, kterĂ˝ ve stĹ™edu prĂĄvÄ› v Uffu slavnostnÄ› podepsal smlouvu o partnerstvĂ­ s galeriĂ­. V příťtĂ­m roce ji poskytne ďƒžnanÄ?nĂ­ příspÄ›vek ve výťi 100 tisĂ­c korun. „Smlouva bude prozatĂ­m podepsĂĄna na jeden rok a pak se uvidĂ­. Je to zaÄ?ĂĄtek, myslĂ­m si, smysluplnĂŠ spoluprĂĄce,“ uvedl Grund. Podle nÄ›j pĹŻjdou penĂ­ze zejmĂŠna na vĂ˝tvarnĂŠ projekty, kterĂŠ jsou ďƒžnanÄ?nÄ› nĂĄroÄ?nÄ› nebo na nĂĄkladnÄ›jĹĄĂ­ instalace vĂ˝stav vĂ˝znamnĂ˝ch autorĹŻ. „Tyto penĂ­ze jsou navĂ­c, nad rĂĄmec rozpoÄ?tu Galerie Uffo,“ vysvÄ›tlil mecenĂĄĹĄ. Libor KasĂ­k, Ĺ™editel Uffa, podporu podnikatelĹŻ velice vĂ­tĂĄ. „Pana Grunda jsme oslovili spoleÄ?nÄ› s kurĂĄtorkou Paulinou Skavovou, protoĹže vĂ­me, Ĺže je to velkĂ˝ příznivec vĂ˝tvarnĂŠho umÄ›nĂ­. Ta ďƒžnanÄ?nĂ­ Ä?ĂĄstka, kterou

V poslednĂ­ dobÄ› je to v TrutnovÄ› jiĹž druhĂ˝ mecenĂĄĹĄskĂ˝ poÄ?in, kterĂ˝ podpoĹ™il vĂ˝tvarnĂŠ umÄ›nĂ­. V říjnu se stal generĂĄlnĂ­m partnerem mÄ›stskĂŠ galerie znĂĄmĂ˝ trutnovskĂ˝ podnikatel Rudolf Kasper. Ten galerii poskytne vĂ˝znamnĂŠ ďƒžnanÄ?nĂ­ Ä?ĂĄstky v příťtĂ­ch dvou letech. nĂĄm poskytne, je pro nĂĄs podstatnĂĄ. VeĹ™ejnĂ˝ rozpoÄ?et poĹžadavky kvalitnĂ­ kultury nikdy nemĹŻĹže plnÄ› pokrĂ˝t. Jsme tedy moc vdÄ›Ä?nĂ­, Ĺže se najdou tak osvĂ­cenĂ­ lidĂŠ jako je pan Grund, kteří nevĂĄhajĂ­ poskytnout svĂŠ soukromĂŠ penĂ­ze na kvalitnĂ­ umÄ›nĂ­, jak to udÄ›lal v naĹĄem případÄ›,“ nechal se slyĹĄet Ĺ™editel KasĂ­k.

MecenĂĄĹĄtvĂ­ tohoto typu nemĂĄ ve srovnatelnÄ› velkĂ˝ch mÄ›stech v zemi patrnÄ› obdoby. „Je to jedinÄ› dobĹ™e a pro mÄ› je to pozitivnĂ­ zprĂĄva. Je vidÄ›t, Ĺže tito podnikatelĂŠ jsou patrioti a Ĺže jim zĂĄleŞí na tom, aby byla ve mÄ›stÄ› prezentovĂĄna kvalitnĂ­ kultura,“ dodal KasĂ­k. Foto: MiloĹĄ Ĺ ĂĄlek

inzerce

Ĺ˝enu v ÄŒernĂŠm Dole pĹ™ipravil o Ĺživot vnuk TRUTNOV - KrajĹĄtĂ­ kriminalistĂŠ obvinili ze spĂĄchĂĄnĂ­ zvlĂĄĹĄĹĽ zĂĄvaĹžnĂŠho zloÄ?inu vraĹždy a pĹ™eÄ?inĹŻ krĂĄdeĹže a neoprĂĄvnÄ›nĂŠho opatĹ™enĂ­, padÄ›lĂĄnĂ­ a pozmÄ›nÄ›nĂ­ platebnĂ­ho prostĹ™edku dvaadvacetiletĂŠho muĹže z ÄŒernĂŠho Dolu - vnuka zavraĹždÄ›nĂŠ. MladĂ­k byl obvinÄ›n, Ĺže v pondÄ›lĂ­ 26. listopadu zavraĹždil nÄ›kolika ranami do hlavy tupĂ˝m pĹ™edmÄ›tem svoji ĹĄestaĹĄedesĂĄtiletou babiÄ?ku, se kterou bydlel ve spoleÄ?nĂŠ domĂĄcnosti. MladĂ­k se bezprostĹ™ednÄ› po zadrĹženĂ­ k Ä?inu spontĂĄnnÄ› doznal. Ĺ˝enu bez znĂĄmek Ĺživota objevili v jejĂ­m bytÄ› hasiÄ?i ve stĹ™edu 28. listopadu. „Od tĂŠ doby jsme mimo jinĂŠ pracovali i jako s jednou z moĹžnĂ˝ch verzĂ­, Ĺže pachatelem by mohl bĂ˝t prĂĄvÄ› tento mladĂ­k. MuĹž je podezĹ™elĂ˝, Ĺže jeĹĄtÄ› pĹ™ed odchodem z bytu odcizil z peněŞenky Ĺženy penĂ­ze a platebnĂ­ kartu, ze kterĂŠ vybral hotovost,“ uvedla mluvÄ?Ă­ krajskĂŠ policie Ivana JeĹžkovĂĄ. Policie po nÄ›m zaÄ?ala intenzivnÄ› pĂĄtrat, vyhlĂĄsila celostĂĄtnĂ­ pĂĄtrĂĄnĂ­ a o pomoc poŞådala i veĹ™ejnost. PolicistĂŠ od stĹ™edy propĂĄtrĂĄvali okolĂ­ ÄŒernĂŠho Dolu a VrchlabĂ­, kriminalistĂŠ operativnÄ› pĂĄtracĂ­mi prostĹ™edky zajiĹĄĹĽovali svÄ›dectvĂ­ a potĹ™ebnĂŠ dĹŻkazy k jeho nalezenĂ­. „Po tĹ™ech dnech intenzivnĂ­ho nasazenĂ­ zejmĂŠna trutnovskĂ˝ch policistĹŻ se ho kriminalistĹŻm podaĹ™ilo zadrĹžet v Praze na ÄŒernĂŠm mostÄ› v blĂ­zkosti stanice metra. PĹ™i zatĂ˝kĂĄnĂ­ nekladl ŞådnĂ˝ odpor,“ doplnila mluvÄ?Ă­. Soud na obvinÄ›nĂŠho uvalil vazbu. MladĂ­kovi hrozĂ­ 10 aĹž 18 let vÄ›zenĂ­. (hyĹĄ) inzerce

www.koupelnynaklic.com specialista na rekonstrukce panelovĂ˝ch jĂĄder rekonstrukce koupelen kompletnĂ­ realizace Na SluneÄ?nĂ­ strĂĄni 246, JanskĂŠ LĂĄznÄ› tel. 777 233 663

KA ASP SPER R DESIG IGN N s. r. o.

ElektrĂĄre ĂĄrenskkĂĄ 322, 2 54 5 1 03 Tru Trutnov v

hledå pro o po posííle lení svÊ vÊho tým ý u pr p accov ovní níka ka a na pozi po ozi z ci c:

OBCHODNĂ? ZĂ STUPCE PRO ÄŒESKOU REPUBLIKU PoĹžadujeme:

NabĂ­zĂ­me:

tQSBYJWPCMBTUJPCDIPEVNJOSPLZ tNJO4½W[EĹ’MĂ…OĂ? tWĂ&#x;CPSOPVĂ›SPWFĹŠPCDIPEOĂ?DIEPWFEOPTUĂ? - vedenĂ­ obchodnĂ­ho rozhovoru BQSF[FOUBDĂ?V[Ă…LB[OĂ?LB SZDIMĂ… PSJFOUBDFBBEBQUBDFOB[Ă…LB[OĂ?LPWZ QPUĹ°FCZ WZUWĂ…Ĺ°FOĂ?BĹ°Ă?[FOĂ?EMPVIPEPCĂ&#x;DI W[UBIĹ˝TF[Ă…LB[OĂ?LZ tPSHBOJ[BĹŒOĂ?BLPNVOJLBĹŒOĂ? TDIPQOPTUJ QĹ°Ă?KFNOĂŒWZTUVQPWĂ…OĂ? tĹŒBTPWPVnFYJCJMJUVBWZTPLĂŒQSBDPWOĂ? nasazenĂ­ t[PEQPWĹ’EOPTUBTBNPTUBUOPTU tĹ°JEJĹŒTLĂŒPQSĂ…WOĹ’OĂ?TLVQJOZ# t[OBMPTUQSĂ…DFOB1$ tUSFTUOĂ?CF[Ă›IPOOPTU tKB[ZLPWĂŒ[OBMPTUJ"+OFCP/+WĂ&#x;IPEPV

tN[EPWĂŒPIPEOPDFOĂ?oUJT,ĹŒmÄ›s. zĂĄvislĂŠ na prodejnĂ­ch vĂ˝sledcĂ­ch s moĹžnostĂ­ progresivnĂ­ho rĹŻstu tTBNPTUBUOĂ…QSĂ…DFW[Ă…[FNĂ?TUBCJMOĂ? TQPMFĹŒOPTUJ tTQPMVQSĂ…DFOBEZOBNJDLĂŒNSP[WPKJ TQPMFĹŒOPTUJ tNPĂĄOPTUQSPGFTOĂ?IPSĹ˝TUVBPTPCOĂ?IP rozvoje t[BNĹ’TUOBOFDLĂŒCFOFmUZ tOĂ…TUVQEMFEPIPEZ

V případě Vaťeho zåjmu zaťlete strukturovaný Şivotopis na adresu:

www.kasperkovo.cz

Mgr. Bc. Dagmar Papíkovå personålní manaŞer KASPER KOVO s.r.o., Žitnå 476, 541 03 Trutnov telefon: 499 827 163 | mobil: 731 192 923 e-mail: d.papikova@kasperkovo.cz


VÍKEND (2)

7. 12. 2012

Světová premiéra v Uffu, i s Dusilovou TRUTNOV - K řadě výjimečných akcí si nyní Uffo připsalo další významný počin. Zažilo světovou premiéru! Motivem unikátního uměleckého večera byl příběh slavného amerického boxera, který si nechával říkat Muhammad Ali.

Představení, při kterém sál Uffa proměnil v boxerský ring s hledištěm, se jmenuje One step before the fall a na svědomí ho má tanečně divadelní soubor Spitre company s tanečnicí Markétou Vacovskou a muzikantkou Lenkou Dusilovou. Cassius Marcellus Clay (až později přijal jméno Muhammad Ali) byl jedním z největších boxerů všech dob. Svého času znal slovo porážka jen z vyprávění, bo-

joval za práva černochů. Teď vede trojnásobný mistr světa a zlatý olympijský medailista zápas se soupeřem jiné váhy - Parkinsonovou chorobou, a to už téměř třicet let. Divadelní zápas v ringu je metaforou pro vyčerpanost, kterou s sebou nese život v Praze a nejen tam. „První jsem přišla s nápadem vyčerpanosti, protože v tom žiju. Posledních pět let v Praze a tři předtím v Paříži, kde je to ještě třikrát tak hrozné jak v Praze. Je to koloběh tam zpátky. Přejíždět Prahu, Paříž čtyřikrát denně. Pořád někoho vidět, chodit na kafe už vlastně nestíháme. Tak si společně jenom stěžujeme a mě už moc nebaví si stěžovat. Takže jsme to dali na scénu a takhle se z toho krásně vyzpovídáme a vytancujeme,“ popsala Vacovská.

Za vraždu dvou seniorů na Šestidomí dostal mladík doživotní trest TRUTNOV - Doživotní trest ve věznici se zvýšenou ostrahou dostal u Krajského soudu v Hradci Králové devatenáctiletý Tomáš Vít, který v únoru na Šestidomí brutálně zavraždil dva staříky. Navíc musí pozůstalým a zdravotní pojišťovně zaplatit náhradu škody 1,6 milionu korun. Proti rozsudku se odvolal. Vít se k činu přiznal. V závěrečné řeči se omluvil pozůstalým, sliboval, že se napraví a požádal o maximálně třicet let vězení. Soud mu ale nevyhověl a plně se přiklonil k návrhu státní zástupkyně, která od počátku za mimořádně brutální čin navrhovala doživotí. Mladík je podle

Markéta Vacovská v ringu rozhodně jen nemává zběsile rukama, kvůli představení začala společně s režisérem Petrem Boháčem chodit na box. „My jsme začali boxovat minulý listopad s partou bláznivých umělců z Prahy. Ženy tam měly přístup zakázán a už jenom tím, že mě přijali, tak mě to motivovalo představení dotáhnout,“ řekla Vacovská.

Tanečnice v ringu bojovala s nehmotným imaginárním soupeřem. Neuvěřitelně mocná hudba Lenky Dusilové utvořila kolem Vacovské jakési vakuum. Autorka tvořila hudbu přímo na místě, za jedním pultem, se dvěma kytarami a minimem předem nahraných zvuků. „Já jsem žádnou scénickou hudbu nepsala, nikdy

předtím. Ani tady to není vyloženě psaná scénická hudba. Myslím si, že je ode mě troufalost, pouštět se do takových vod. Na druhou stranu celý svůj profesní život bojuju se strachem a zábranami. Tak jsem si řekla, že je to skvělá příležitost jak se s tím poprat,“ uvedla Dusilová.

One step before the fall mělo v Trutnově světovou premiéru z prostého důvodu. Představení se tu celé nazkoušelo. Režisér a dvě hlavní protagonistky strávily tři týdny před premiérou ve zkušebnách Uffa. „Je to něco nového. Možná bychom se tímto směrem i chtěli ubírat. Neříkám, že vždycky tímto stylem, ale mě se to představení velmi líbilo,“ uvedl ředitel Uffa Libor Kasík. Denisa Gumbírová

Na výstavě je i betlém Trutnova. Se starostou a stavbou roku

ní závislý na drogách, byl členem hnutí skinheads a už byl několikrát trestán za krádeže a drogové delikty. K vraždě došlo letos ve středu 29. února. Mladík se dostal násilím do bytu seniorů, kde na oba brutálně zaútočil. Použil proti nim nůž s délkou čepele 12 cm i malé kladivo. Žena utrpěla mnohočetná bodnořezná i tupá poranění v obličeji, a několik tržných ran v temeni a týlu hlavy. Muž měl na těle řadu bodnořezných ran. Žena útok nepřežila. Muž byl těžce zraněn a odvezen do nemocnice, kde musel být operován. V průběhu několika dnů ale na následky zranění zemřel. (pac) Tradiční postavy a motivy podle mnohaletých zvyklostí bez ohledu na materiál či výrobní postup. Takové jsou betlémy v expozici ve Staré radnici. Až na pár výjimek. Mezi sedmdesáti kousky se některé zřetelně odlišují. Třeba betlém od místního výtvarníka Miloše Trýzny, který tvoří hlavně současné postavy trutnovského života. Například držitel kulturní ceny města a kronikář Antonín Just a s pomyslným klíčem od městských bran také trutnovský starosta Ivan Adamec. Foto: Miloš Šálek

Prosincové akce i pro děti z jiných školek a jeslí

V prosinci OTEVŘENO KAŽDOU SOBOTU

klidné nákupy rodičů, zábava dětí!

VÁNOČNÍ TÝDEN v Meluzínku

Po 24. 12. - po 31. 12. 2012 Zápisné do pátku 23. 11. 2012 Spojovací ulice 61, Trutnov skolkameluzinek@gmail.com tel. +420 777 260 315

www.meluzinek.cz

SILVESTR v Meluzínku

Plánujete silvestrovskou oslavu se svými známými? Meluzínek nabízí zábavu pro Vaše děti.


VÍKEND (3)

7. 12. 2012

Roubený dům čp. 22 v Poříčí

ŘÁDKOVOU INZERCI přináší www.kinpo.cz AUTO MOTO

Proměny Trutnova (130): Původní lidové dřevěné architektury je v Trutnově jako šafránu. Např. roubený dům čp. 22 v Poříčí na rohu ulic Náchodská a Elektrárenská. Levá fotograe pochází z roku 2006, zatímco pravá je z letošního listopadu. Za tu dobu prošla střecha domu rekonstrukcí, která nenávratně poničila starobylý vzhled objektu. Sedlová střecha s prkenným štítem vrcholila ještě v roce 2006 valbičkou pokrytou šindelem. V její spodní části bylo umístěno záklopové prkno s letopočtem 1858 (rok výstavby). Zmizela valbička i záklopové prkno. Štít chalupy přišel také o dvě původní malá větrací okénka, seníková dvířka i střešní krytinu z térové lepenky, kterou nahradil lepenkový šindel. I přes tyto úpravy lze na roubence nalézt cenné původní detaily. Jedním z nich jsou zbytky žlutého vápenného nátěru roubení. V první polovině 20. století v tomto domě byla pekárna, která využívala zděnou přístavbu domu. Ondřej Vašata, Muzeum Podkrkonoší

V bazénu cvičili záchranu tonoucích TRUTNOV - Potápěči, zdravotní sestry, lékaři i laici si minulou sobotu v krytém bazénu vyzkoušeli záchranu tonoucích. Při kurzu Rescue 2012 pořádaného místním oddílem potápění Pneumothorax na vlastní kůži poznali náročnost záchrany lidského života při vodních sportech.

Úkol účastníků kurzu byl jednoduchý: dostat tonoucího na břeh, udržet přitom jeho hlavu nad hladinou a zachránit mu život. Místo opravdových tonoucích byli samozřejmě připraveni převlečení guranti. Vypadali ale jako skuteční lidé v potížích. Obtěžkáni závažím věrohodně předstírali bezvědomí, někteří se dokonce se zachránci prali. „Jsou situace, do kterých se člověk může dostat a v běž-

druhou stranu, jestli a jak můžu pomoct lidem, kterým se něco stane při potápění i při dopravní nehodě,“ řekl Verner Hampl z trutnovského potápěčského spolku.

ném životě není možnost takovou věc vyzkoušet. Člověk to běžně nezažije a tady si to může vyzkoušet,“ kvitovala Jana Zlesáková, zdravotní sestra z dětského střediska v Trutnově. Kromě lékařů a sester se kurzu účastnili i laici a lidé, kteří mají potápění jako koníčka. „Chtěl jsem vědět, jaké důsledky může mít špatné dýchání, onemocnění a na

Nejčastější chybou, které se laici při záchraně dopouštějí, je přecenění vlastních sil. „Je důležité nevrhat se do vody oblečený. Proto guranti tady měli na sobě oblečení, aby bylo vidět, jak je těžké manipulovat s člověkem, který má na sobě oblečení nasáklé vodou. Když skočíte do vody zachraňovat, za chvíli vás to vyčerpá,“ vysvětlil školitel a zkušený lékař - záchranář Vladimír Hadač. „Důležité také je, nikdy nezůstat u záchrany sám,“ dodal Hadač. Denisa Gumbírová, foto: Miloš Šálek

• Prodám Škoda Felicia Combi 1.3MPi 50kW, r.v.1997, najeto 174 tis. km, provoz na LPG. Pravidelný servis, nízké náklady na provoz. Cena 27 000 Kč. Tel: 724 012 119, e-mail: vazny@seznam.cz • Prodám Peugeot 206 SW Hdi, r. v. 2003, v maximální výbavě a super stavu. Cena k jednání 75 000 Kč. Tel: 776 673 772 • Prodám Renault Megan, r. v. 1997, obsah 1,6 benzín, červená barva, najeto 128 000 km. Auto má platnou STK do zaří 2013. Cena dohodou. Tel: 702 388 853. E-mail: stopar.184@seznam.cz BYDLENÍ • Pronajmu garsonku v TU v Novodvorské ul., cca 35 m2, cena 4500 Kč + energie. E-mail: libor.srol@humlak.cz • Pronajmu byt 1+1 s balkonem v Šestidomí, částečně zařízený, nájem 6500 Kč vč. energií + 2 vratné kauce. Tel: 776 898 253. E-mail: j.cerenkova@seznam.cz • Nabízím k pronájmu či prodeji hezký, slunný byt 3+1 o rozloze 73 m2, nedaleko centra. Pronájem měsíčně 9000 Kč vč. inkasa. K prodeji za 1 150 000 Kč. Tel: 736 723 731. E-mail: jarekzales@seznam.cz • Nabízím nový, kompletně zařízený atypický horský apartmán 2+kk, možnost financovat polovinu hypotékou a polovinu v hotovosti. Jedná se o super investici i na celoroční pronajímání. Tel: 602 467 626. E-mail: sbsboa@tiscali.cz

inzerce

JEDINÁ cestovní agentura v REGIONU, kde máte JISTOTU uskutečnění dovolené Se zájezdem získáte ZDARMA pojištění proti úpadku pořádající CK ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Garance nejnižší ceny Slevy všech CK i u nás Široká nabídka Dlouholeté zkušenosti Dárkové certifikáty

¾ Parkování u letiště Praha od 9 Kč za týden ¾ Osobní přístup ¾ Kompletní cestovatelský servis

O VAŠI

DOVOLENOU

SE POSTARÁME KOMPLETNĚ WWW.NETCESTOVKA.CZ

499 320 004

dvur.kralove@invia.cz


VÍKEND (4)

7. 12. 2012

Schůzka klubu seniorů se změnila v show TRUTNOV - Trubači, stepaři, beatboxer a další účinkující proměnili schůzi Klubu seniorů z minulé středy v neobvyklé zábavní odpoledne. Místo tradičních debat se totiž hlavně slavilo. Předseda klubu Miroslav Šafařík měl totiž 86. narozeniny. A jak sám potvrdil, v roli šéfa končí, což zřejmě znamená i konec nejstaršího klubu seniorů v Česku. V roli účinkujících se vystřídala řada Trutnovanů. Například mažoretka Sára Kranátová, beatboxer Matěj Suk, trubačky lesnické školy, stepaři Střediska volného času nebo dechovka Krakonoška. „Zazpíval nám dokonce ředitel Uffa Libor Kasík a nový ředitel galerie Štěpán Málek nám zahrál na foukací harmoniku,“ řekl Šafařík. Účast na schůzi překonala očekávání. Přišlo devadesát lidí. „Nebyla

zornil ale, že středeční schůze byla asi poslední veřejnou. „Předsedu už dělat nebudu, cítím se už příliš unavený na to, abych pokračoval. Klub jsem zakládal ještě s pěti lidmi, všichni už jsou mrtví. Mám právo říct na závěr, že klub končí,“ prohlásil.

prakticky volná židle. Tolik lidí snad ve schůzi nikdy nebylo," potvrdil Šafařík. Výjimečnost schůze byla vyjádřena i mottem - 22 ku 86. „Dvaadvacet let klub existuje a osmdesát šest let mi dnes je. Pozvali jsme proto asi pětadvacet lidí, kterých si vážíme a kteří něco udělali taky ve prospěch města,“ vysvětlil Šafařík. Upo-

Uskuteční se ještě jedna, možná dvě schůze, které ale budou denitivní, neveřejnou derniérou klubu. Klubu, který v minulosti přitáhl do debaty v „horkém křesle“ řadu známých osobností z celé republiky. Například někdejšího ředitele TV Nova Vladimíra Železného, exředitele Národní galerie Milana Knížáka, předsedu poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka nebo svého času kandidátku na prezidentku Miroslavu Němcovou. (pac), foto: Miloš Šálek

Školáci dostali ocenění za dětský čin roku Činy tří trutnovských školáků byly oceněné v celonárodním projektu Dětský čin roku, který pořádá stejnojmenný nadační fond. Statečnými jsou tři žáci Základní školy V Domcích - Jan Eibin, Karolína Bazsóová a Radka Šrolová. Vedení školy úspěch v anketě překvapil. „Říkala jsem si, že asi nebude možné, aby vyhráli naši žáci ve třech kategoriích. Ale hodnotitelé evidentně nehleděli na to, z kterých škol žáci jsou,“ uvedla ředitelka školy Zuzana Horáková - Radová. (pac)

ŘÁDKOVOU INZERCI přináší www.kinpo.cz RŮZNÉ • Pronajmu kancelář 20 m2, U Nemocnice, parkování u objektu, i-net, 3000 Kč/měs+služby. Tel: 777 087 088 • Prodám plně funkční pultový mrazák Gorenje. Objem 140 l. V- 85 cm, š- 50 cm, hl- 65 cm. Cena 500 Kč. Tel: 603 287 169. E-mail: JNedomova@seznam.cz • Prodám krásná šťěňátka bez PP, vhodná jako vánoční dárek. Odběr 22. - 24. 12. 2012. Kupní smlouva samozřejmostí. Šťěňátka budou odčervená, očkovaná, kupírované ocásky. Cena pejsci: 4500 Kč. Tel: 732 476 806. E-mail: krsik@seznam.cz • Prodám stříbrný smrk na výzdobu. Výška 2,50 m šíře cca 1,80 m. Trutnov. Cena 500 Kč. Tel: 608039170. E-mail: jaroslav-klimes@email.cz TRUTNOVINKY VÍKEND, zpravodajský týdeník. Vydavatel: Xantipa agency s. r. o., Trutnov, IČ: 25947940, MK ČR E 18801, Adresa: Žižkova 277, Trutnov, PSČ 541 01, redakce@trutnovinky.cz, tel./fax: 499 941 941. Obchodní a inzertní oddělení: Rudolf Korbelář, tel.: 608 146 620, ruda@xantipa.in. Internetové stránky: www.trutnovinky.cz.

Třináctiletý Jan Eibin (vlevo) pomohl staré paní, která omdlela na ulici, zavolal ji sanitku a doprovodil do nemocnice. Dvanáctiletá Radka Šrolová (uprostřed) před lety pomohla tříleté holčičce, ztracené u rybníka v Dolcích, nalézt tetu, která dívenku hlídala. Trochu jiný je příběh třináctileté Karolíny Bazsóová. Varovala kamarádku před schůzkou s neznámým chlapcem sjednanou přes internet. Foto: ZŠ V Domcích

Redakce: Hynek Šnajdar, tel.: 734 457 697, hynek@trutnovinky.cz, Pavel Cajthaml, tel.: 733 510 071, pavel@trutnovinky.cz, Michal Bogáň, tel.: 734 545 423, michal@trutnovinky.cz. Distribuce: Česká pošta, a. s. Tisk: Tiskárna Voborník, K. Čapka 868, Hostinné. Sazba: Xantipa agency s. r. o.

inzerce

Wellness a špičkové jídlo za bukem

aneb Nechte se rozmazlovat v Mladých Bukách

Přejedlo se vám draze platit za bydlení?

2,5 % U nás vám ho zlevníme. Refinancování hypoték na bydlení. Více informací v UniCredit Bank v Trutnově Krakonošovo nám. 133 tel.: 955 959 867 e-mail: trutnov@unicreditgroup.cz www.unicreditbank.cz

Úroková sazba platí do odvolání a za podmínek stanovených bankou. Pro všechny typy hypotečních úvěrů nad 3 mil. Kč bude uváděná úroková sazby snížena o 0,10 %.

Pokud zvažujete, kde uspořádat vánoční večírek, školení nebo prezentaci pro své obchodní klienty a zaměstnance, pokud hledáte místo, kde se dobře vaří a je příjemná atmosféra, zamiřte do Mladých Buků. Nad městečkem je usazený čtyřhvězdičkový designový hotel Grund Resort Golf&Ski, který je obklopen 18jamkovým golfovým hřištěm s mimořádným výhledem na okolní krajinu. Vánoce se blíží a my pro Vás máme také ideální řešení v podobě dárkových poukazů pro Vaše blízké! Skvělým dárkem pro manželku, dceru, babičku je např. aroma masáž, čokoládová, medová masáž anebo speciální dvouhodinová procedura s použitím luxusní kosmetiky Thalion. Manikúrou a pedikúrou také potěšíte všechny dámy a nejen je! Jako dárek pro manžela, otce, dědečky doporučujeme využití golfového simulátoru např. se zkušeným trenérem nebo konzumaci ve Vámi zvolené hodnotě v naší restauraci. Možností jak potěšit Vaše nejbližší u nás najdete nespočet! Neváhejte nás kontaktovat na e-mailu reception@grundresort.cz, na tel.č. 499 421 950 nebo 604 273 293. Jsme tu pro Vás! TIP: Sportovce – běžkaře jistě bude zajímat, že přes zimu se golfové hřiště udržuje jako běžkařská stopa (ve dvou okruzích 3 a 5 km). Zkušení golsté i začátečníci mohou trénovat na golfovém simulátoru, který je umístěn přímo v suterénu hotelu. Více informací na www.grundresort.cz (PR)


VÍKEND (5)

7. 12. 2012

Fotbal se hrál již před sto lety Počátky fotbalu v Trutnově jsou dosud zahaleny rouškou tajemství. Dosud totiž nevíme, kdy a kde se zde poprvé hrál fotbal, případně, kdy ve městě vznikl první klub. Jisté je jen to, že se zde, podobně jako v okolních městech, hrála kopaná již před první světovou válkou. Dokazuje to zde prezentovaná unikátní fotograe z října 1911. Je na ni zachyceno dosud neznámé devítičlenné žákovské mužstvo se svým trenérem na hřišti v Trutnově, které se před více než sto lety rozkládalo na dnešním atletickém stadionu. Z textu na zadní straně fotograe vyplývá, že družstvo na snímku tehdy prohrálo s týmem „Germania“ 0:10. Za špatný výsledek mohl brankář s přezdívkou „Boj“, který všechny góly pustil v první půli. Ondřej Vašata, Muzeum Podkrkonoší

Reprezentační premiéra plavkyně Holubové

TRUTNOV - Multiutkání juniorů středoevropských států v Žilině se zúčastnila plavkyně TJ Loko FM Servis Kateřina Holubová. Do poslední chvíle o místo v sestavě českého výběru bojovala i její oddílová a reprezentační kolegyně Barbora Suková, ale trutnovské plavání nakonec zanechalo na Slovensku pouze jednu stopu. V celkovém hodnocení náš národní tým obsadil třetí místo za silnými výběry Maďarska a Polska. Kateřina Holubová si při reprezentační premiéře vedla velmi dobře, když si vytvořila osobní rekord na 200 metrů prsa časem 2:47,94 a obsadila osmé místo. Toto umístění ještě vylepšila o dvacet minut později v závodě na 800 m kraul, kde časem 9:31,88 dosáhla na páté místo. Toto multiutkání bývá většinou vstupenkou do velkého plavání. (tb)

Bytový podnik pod sebe „přibere“ sportoviště

TRUTNOV - Velké změny čekají v příštím roce Městský bytový podnik. Převezme pod svá křídla některá městská sportoviště, proto už nyní připravil změny uvnitř rmy, a to včetně jejího názvu. Z tradičního „Byťáku“ se stane MEBYS. Dosud městem stoprocentně vlastněná společnost pečovala hlavně o byty, od ledna se musí postarat i o sportoviště spravovaná občanským sdružením TJ Lokomotiva Trutnov. „Zkratka v názvu společnosti vyjadřuje spojení správy bytů a sportovišť. MEBYS označuje MĚstské BYty a Sportoviště a bude mít pří-

domek Správce nemovitostí,“ vysvětlil ředitel společnosti Martin Veselý. Pod nový MEBYS bude od Nového roku patřit například krytý plavecký bazén, letní koupaliště, zimní stadion a areál Na Nivách. Pro sportovce se toho ve skutečnosti moc měnit nebude, slibuje ředitel Veselý. V příštím roce chce nejprve srovnat podmínky jednotlivých klubů, protože v minulosti některé oddíly za pronájem sportovišť platily a jiné ne. „Od ledna budou všichni platit rovný podíl ve výši jedné dvacetiny provozních nákladů. Pro ty, kdo nájem v minulosti platili, bude tento koecient

d LOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s.

provozovatel sportovních zĂƎşzĞŶşŵĢsta

www.lokotrutnov.cz

ašich sportovních a relaxa čních sl žijte n u užeb v T y V 8. - 9. rutnově!

LAT JENCŮ A BATO Z U VÁNÍ KO PLA V KRYTÉM B A ZÉNU T

12. MČR žactva v

plavání

AREÁL NA NIV Á C H

A

V prosinci NOVÉ KURZY plavání kojenců a batolat. Informace a přihlášky: K. Fikejsová tel. 737 954 140 fikejsova@lokotrutnov.cz

Info: N. Lisá 736 677 236

Ý BAZÉN A ZIMNÍ STA DIO KRYT 499 817 100

736 641 434

N 499 810 210, 499 814 655

znamenat mírné zlevnění pronájmu. Díky dodatečnému příjmu od těch, kdo pronájem dříve neplatili, půjde na správu sportovišť stejný příspěvek jako letos a oddílům bude částka na pronájem refundována z rozpočtu města,“ upřesnil.

Změna podle něj nezatíží rozpočty oddílů, nezvýší jejich náklady, ale umožní větší transparentnost při nancování sportu v Trutnově. „Naším záměrem není zhoršovat hospodaření oddílů dalšími požadavky na spolunancování provozu sportovišť, ale nastavení stejných pravidel pro ty, kdo sportují na sportovištích

města,“ sdělil Veselý. Návrh projednají zastupitelé na veřejné schůzi 17. prosince. Transformaci sportovních aktivit připravoval „byťák“ s městem a Lokomotivou přes rok. „Jednalo se o složitý proces, protože bylo potřeba vyřešit otázky v oblasti obchodního práva, daňové a evropské legislativy. Ve výsledku bude oddělena správa areálů od vlastní činnosti oddílů. Tu bude dál zajišťovat TJ Lokomotiva. Vzhledem k tomu, že je správa sportovišť obdobnou činností jako správa bytového fondu, je logické, že bude obojí pod správou jedné společnosti,“ uvedl ředitel Veselý. (pac, tz-mav)


VÍKEND (6)

7. 12. 2012

Vítězství v derby před 1170 diváky

VRCHLABÍ - Fantastický výkon a čtyři vstřelené branky ve třetí třetině rozhodly o výhře hokejistů Trutnova v nedělním okresním derby ve Vrchlabí. Šlágr 17. kola krajské ligy začali lépe domácí a v půli zápasu vedli už 4:1. Hostům se ale povedl nástup do poslední třetiny, kdy během osmi minut otočili na 4:5. V závěrečné domácí hře bez brankáře svým čtvrtým gólem (!) v utkání zpečetil trutnovské vítězství Jakub Luštinec.

„Ne, že bychom do první třetiny vstoupili vlažně, ale Vrchlabí na nás vlítlo, vstřelilo nám rychle dvě branky a my jsme se z toho vzpamatovávali ještě ve druhé třetině. Kluky jsme však nabudili, mají natrénováno. Od poloviny zápasu jsme jasně převzali režii,“ uvedl kouč Trutnova Jaroslav Řehák. „Nevím, jestli jsme na led vlezli s respektem k soupeři nebo ke kulise, kterou Vrchlabí mohou závidět i v první lize, ale hráli jsme zakřiknutě. Vůbec jsme si nepomáhali a neplnili jsme to, co jsme měli. Pak se to ale začalo otáčet a Vrchlabí došly síly,“ sdělil hráč zápasu, čtyřgólový Jakub Luštinec. Jeho gól v dvojnásobném oslabení na 4:2 ve 33. minutě nastartoval hostující mančaft k obratu. „Prohráli jsme si vyhraný zápas. Za stavu 4:1 jsme v přesilovce 5 na 3 udělali fatální chybu a pak následně další dva góly ve třetí třetině jsme více méně trutnovským hráčům připravili sami. Oni se pak dostali na koně a pak už to pro nás bylo těžké to inzerce

Vrchlabí - Trutnov 4:6 (3:1, 1:1, 0:4) Góly a asistence: 1. Bláha (Lepka), 5. Hlaváč (Urban, Jirků), 10. Bláha (Lepka), 23. Jakubec (Urban, Jirků) - 7. Luštinec, 33. Luštinec, 42. Luštinec, 46. Vlček (Kašák, Filip), 48. Šimoníček (Luštinec, Veselý), 60. Luštinec. Rozhodčí: Samek - Petr, Macháň. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváků: 1170. Sestavy - Vrchlabí: Z. Biegl - Hlaváč, Pulec, Hamerský, Bušek, Provazník, Zázvorka, Mádle - Lepka, Jakubec, Bláha - Fořt, Oppelt, Jirků - Blažej, Kovář, Marek - Urban, R. Svoboda, M. Svoboda. Trutnov: M. Veselý Antonín, Poul, Malinský, Seidl, Karlík, Synek Šimoníček, Mašek, Perutek - Luštinec, Chytráček, T. Veselý - Kašák, Vlček, Filip. 1. Nové Město 2. TRUTNOV

16 16

13 13

1 0

0 1

2 2

3. Vrchlabí

16

12

0

0

4

4. Hronov

16

11

0

2

3

5. Třebechovice

16

11

0

0

5

6. Jaroměř

16

10

0

0

6

7. Jičín

16

8

1

0

7

8. Nová Paka

16

7

0

0

9

9. Náchod

15

6

1

0

8

10. Nový Bydžov

15

4

0

0

11

11. Dvůr Králové

16

2

0

0

14

12. Opočno

15

1

0

0

14

13. Semechnice

15

1

0

0

14

107:44

90:49 93:50 93:66 82:56 73:54 69:50 68:70 67:75 64:83 50:81 44:119 30:132

HVĚZDA DERBY. V 7., 33., 42. a 60. minutě skóroval trutnovský útočník Jakub Luštinec, který si připsal i asistenci u vítězného gólu Šimoníčka.

41 40 36 35 33 30 26

MOMENT ZÁPASU. Zranění útočníka Tomáše Bláhy po faulu Synka bylo jednou ze situací, která ovlivnila zápas. Domácí v té chvíli vedli 4:1, Bláha dal dva góly.

21 20 12 6 3 3

nějakým způsobem otáčet,“ komentoval průběh vrchlabský lodivod Pavel Biegl. Derby zahájilo pro hokejisty sérii tří těžkých duelů, protože už ve středu hráli se čtvrtým Hronovem a v neděli se představí na ledě lídra v Novém Městě. (bog), foto: Petr Kraus

VYLOUPENÁ ARÉNA. Také v druhém letošním souboji okresních rivalů se radovali hosté. V Trutnově zvítězilo Vrchlabí 4:1, ve Vrchlabí vyhrál Trutnov 6:4.


VÍKEND (7)

7. 12. 2012

Halová bitva o fotbalový trůn TRUTNOV - Malé jubileum v podobě konání pátého ročníku turnaje slaví Horňák cup. Předvánoční fotbalová horečka v hale ZŠ Mládežnická letos vypukne o něco dříve, než jsme zvyklí, ale za to se můžeme těšit na mnohem větší dávku halové kopané. Turnaj se rozrůstá o jeden hrací den, takže souboje v kvalikaci o postup ze základních skupin začnou už v pátek večer. Tedy dnes. Jméno vítěze „horňácké“ tamtamy vybubnují do světa v neděli odpoledne.

„Jelikož v minulých ročnících byla poptávka po turnaji velká, rozhodli jsme se letos pro experiment s páteční skupinou. Zatím je jen šestičlenná, ale pokud vše klapne, popřemýšlíme do dalších let o dvou pátečních skupinách,“ říká za pořadatele Tomáš Cerman. Na „Mládež-

Výhra nad Maďarkami, prohra s Pražankami

TRUTNOV - Basketbalistky Kary dokázaly minulý týden zvítězit ve Středoevropské lize, když na domácí půdě porazily maďarský Miškolc 73:59. Další „CEWL“ zápas čeká hráčky příští týden v úterý 8. prosince, kdy v hale ZŠ Komenského hostí „Létající lišky“ z Vídně. V domácí ligové soutěži Trutnov minulý týden úspěšný nebyl, když smolně prohrál na palubovce VŠ Praha po koši v poslední vteřině 79:81. „Byl to výborný zápas, kterému chybělo jen naše vítězství,“ řekl kouč Martin Petrovický. Tento víkend hraje Kara doma, v sobotu od 17.30 proti Valosunu. (bog) inzerce

tin Šafařík. Musíme bojovat a zvládnout to i bez něj. Jinak budeme hrát ve stejném složení jako minulý rok. Sem tam si chodíme zahrát fotbálek do haly a ještě jsme to nezapomněli. Tak doufám, že se to ukáže hned od prvního zápasu,“ povídá dvojnásobný šampión Petr Holubec mladší. Trut team totiž ovládl i první ročník Horňák cupu.

ce“ se tak představí 28 týmů. Šestadvacet jich spadne do kvalikačního síta, které dál propustí jen pět vítězů skupin a tři nejlepší celky z druhých míst. Účast ve nálovém dni už mají jistou pořadatelé z 1. FC M.A.Y. a obhájce Trut team 81. „Myslím si, že jsme celkem připraveni. Letos nám ale bohužel bude chybět Mar-

Začátek nálového zápasu odhadují pořadatelé v neděli na třetí hodinu odpoledne. Páteční boj ve skupině vypukne v 17.30 hodin, v sobotu a v neděli se bude hrát od 8.30 hodin. „Doufám, že dorazí ještě víc lidí než v minulých letech, protože jinou fotbalovou akci ve městě či blízkém okolí přes zimu vidět nelze,“ láká Tomáš Cerman veřejnost na Horňák cup. (bog), foto: Miloš Šálek

Cyklokrosová premiéra

VÍTĚZ. Biker Martin Horák vyhrál hlavní kategorii Elite prvního ročníku Velké ceny Prolog Biku v cyklokrosu, která se jela jako otevřené mistrovství Královéhradeckého a Pardubického kraje. V areálu Na Bojišti odkroužil deset kol po dvoukilometrovém okruhu za 1 hodinu a 10 vteřin. Celkem se závodu zúčastnila asi padesátka jezdců. Více na www.trutnovinky.cz Foto: Jan Kusý

Basketbalisté hrají letos naposledy doma

Do druhé poloviny základní části první ligy vstoupí v neděli basketbalisté Trutnova. Jejich souboj s Vyšehradem od 14 hodin však bude zároveň poslední, který odehrají v letošním roce. Tým Kary v minulém kole ztratil doma v závěru slibně rozehraný zápas s Brnem (80:87), a tak má před svými fanoušky co napravovat. V zahajovacím duelu sezony Trutnov porazil Vyšehrad 81:78 po střele Malého z poloviny hřiště v poslední vteřině.

Judista Kudrna málem dosáhl na medaili

Výborného výsledku dosáhl judista Petr Kudrna na Přeboru ČR v Ostravě, kde startovali jen závodníci, kteří si vybojovali nominaci. V kategorii mladších žáků do 34 kg zvítězil v prvních třech soubojích a byl kousek od nále. Porážka s loňským druhým vicemistrem republiky a nakonec letošním mistrem ho ale odsunula do boje o bronz, ten mu pak uzmul třetí nasazený. Kudrna skončil na pátém místě. Druhý Trutnovák Antonín Lonk dvakrát prohrál.

Florbalisté zakončí rok krajskými derby

Poslední dva zápasy letošního roku sehrají o víkendu orbalisté Trutnova ve druhé lize. V domácím prostředí haly gymnázia se utkají s krajskými rivaly. V sobotu od 18 hodin nastoupí proti třetí Jaroměři a v neděli od 14 hodin vyzvou Hradec Králové, který je sedmý. Oba soupeři jsou na tom v tabulce lépe, jelikož Trutnovu patří devátá pozice.


VÍKEND (8)

7. 12. 2012

Trutnovinky Víkend 7. 12. 2012  
Trutnovinky Víkend 7. 12. 2012  

Trutnovinky Víkend 7. 12. 2012

Advertisement