Page 1

VĂ? K EN D www.kinpo.cz

www.trutnovinky.cz | roÄ?nĂ­k 2012 | Ä?Ă­slo 44 / 2012 | 15 000 vĂ˝tiskĹŻ | vyĹĄlo 16. 11. 2012 | vydĂĄvĂĄ

www.xantipa.eu

VzpomĂ­nky na rok 1989 PAVEL CAJTHAML

dakci se rovněŞ povedlo sehnat dobovĂŠ interview, kterĂŠ OndrĂĄÄ?ek poskytl v prosinci roku 1989 Ä?asopisu MladĂ˝ svÄ›t a kterĂŠ pro autentiÄ?nost pĹ™etiskujeme v doslovnĂŠm a nezkrĂĄcenĂŠm znÄ›nĂ­. VladimĂ­r Wolf mladĹĄĂ­ je jednĂ­m z mĂĄla TrutnovanĹŻ, kterĂ˝ proĹžil v Praze na vlastnĂ­ kĹŻĹži osudovou demonstraci z pĂĄtka 17. listopadu a dodnes si velmi dobĹ™e pamatuje, jakĂ˝ strach demonstranti proŞívali pĹ™i policejnĂ­m zĂĄsahu. A Pavel BartoĹĄ pro zmÄ›nu vzpomĂ­nĂĄ, jakĂŠ byly bezprostĹ™ednĂ­ reakce a nĂĄlady mezi lidmi v prvnĂ­ch dnech po 17. listopadu, tedy v dobÄ›, kdy lidĂŠ touĹžili po zruĹĄenĂ­ totality. Pro ukĂĄzku dobovĂŠ atmosfĂŠry v prvnĂ­ch porevoluÄ?nĂ­ch dnech zveĹ™ejĹˆujeme rovněŞ prohlĂĄĹĄenĂ­ Pavla PokornĂŠho z ObÄ?anskĂŠho fĂłra, kterĂŠ 30. listopadu 1989 zveĹ™ejnila KrkonoĹĄskĂĄ pravda. Pro dokreslenĂ­ takĂŠ zveĹ™ejĹˆujeme nÄ›kolik dobĂ˝ch fotograďƒžĂ­, zachycujĂ­cĂ­ch zajĂ­mavĂŠ revoluÄ?nĂ­ momenty v Praze i TrutnovÄ›. VĂ­ce fotograďƒžĂ­ a takĂŠ videozĂĄbÄ›ry z roku 1989 najdete na www.trutnovinky.cz

TRUTNOV - TĹ™icet dva let uplynulo od udĂĄlostĂ­, kterĂŠ vĂ˝znamnÄ› pĹ™ispÄ›ly ke konci obdobĂ­ nesvobody a totality v naĹĄĂ­ zemi. I po tak dlouhĂŠ dobÄ› si lidĂŠ dobĹ™e pamatujĂ­, co v tĂŠ dobÄ› proŞívali. PĹ™inĂĄĹĄĂ­me unikĂĄtnĂ­ zpovÄ›di Ä?tyĹ™ TrutnovanĹŻ, kteří se bÄ›hem jedinĂŠho roku zĂşÄ?astnili hned nÄ›kolika demonstracĂ­, z dneĹĄnĂ­ho pohledu zĂĄsadnĂ­ch udĂĄlostĂ­ pro Sametovou revoluci. Rok 1989 pro mnohĂŠ zaÄ?al uĹž na konci pĹ™edchozĂ­ho roku 1988. TĹ™eba pro JaromĂ­ra VaĹĄĂ­Ä?ka, kterĂ˝ chtÄ›l v prosinci poloĹžit kytku u pomnĂ­ku Johna Lennona a stal se tak svÄ›dkem nĂĄsilnĂŠho rozehnĂĄnĂ­ jinak poklidnĂŠho setkĂĄnĂ­ obÄ?anĹŻ. Rozhovor s bĂ˝valĂ˝m policistou ZdeĹˆkem OndrĂĄÄ?kem popisuje mimo jinĂŠ prvnĂ­ masovĂŠ vystoupenĂ­ proti reĹžimu po dvaceti letech - tzv. PalachĹŻv tĂ˝den (leden 1989), pĹ™i kterĂŠm SNB nĂĄsilnÄ› potlaÄ?ila vzpomĂ­nkovou akci k uctÄ›nĂ­ pamĂĄtky sebeobÄ›tovĂĄnĂ­ se Jana Palacha. NaĹĄĂ­ re-

Den po dni aneb ListopadovĂĄ fakta

inzerce

7. listopadu - rezignuje komunistickĂĄ vlĂĄda NDR 9. listopadu - pĂĄd BerlĂ­nskĂŠ zdi 10. listopadu - padla vlĂĄda socialistickĂŠho Bulharska 17. listopadu - demonstrace studentĹŻ v Praze, zaÄ?ĂĄtek sametovĂŠ revoluce 20. listopadu - protesty v hlavnĂ­m mÄ›stÄ› pokraÄ?ujĂ­, manifestace v Praze se ĂşÄ?astnĂ­ pĹ™es pĹŻl milionu lidĂ­ 21. listopadu - do Prahy pĹ™ijely zhruba 4 tisĂ­ce ozbrojenĂ˝ch milicionåřů 22. listopadu - prvnĂ­ neorganizovanĂĄ demonstrace takĂŠ v TrutnovÄ› 23. listopadu - dalĹĄĂ­ veĹ™ejnĂŠ vystoupenĂ­ u kaĹĄny na nĂĄmÄ›stĂ­ v TrutnovÄ›, zaloĹženĂ­ mĂ­stnĂ­ organizace ObÄ?anskĂŠho fĂłra 27. listopadu - generĂĄlnĂ­ stĂĄvka v ÄŒeskoslovensku 28. listopadu - KSÄŒ se vzdĂĄvĂĄ mocenskĂŠho monopolu

Jak probĂ­halo mlĂĄcenĂ­ lidĂ­? Hlava nehlava. Ohleduplnost absolutnÄ› ŞådnĂĄ VladimĂ­r Wolf pobĂ˝val v roce 1989 coby devatenĂĄctiletĂ˝ mladĂ­k v Praze. Studoval druhĂ˝m rokem na provoznÄ› ekonomickĂŠ fakultÄ› VysokĂŠ ĹĄkoly zemÄ›dÄ›lskĂŠ. PrvnĂ­ demonstracĂ­, na kterou se vydal, byla prĂĄvÄ› ta nejznĂĄmÄ›jĹĄĂ­ - z pĂĄtka 17. listopadu. „Kdybych byl starĹĄĂ­, urÄ?itÄ› bych se zapojil dřív. Ale jĂĄ k tomu dospÄ›l postupnÄ›, bÄ›hem roku to ve mnÄ› dozrĂĄlo a v listopadu uĹž jsem cĂ­til, Ĺže se musĂ­m zapojit.“ VÄ›dÄ›l jste, co vĂĄs tam Ä?ekĂĄ? Rok 1989 zaÄ?al uĹž v lednu znĂĄmĂ˝m PalachovĂ˝m tĂ˝dnem. Kluci, kteří se tÄ›ch demonstracĂ­ zĂşÄ?astnili, se vraceli na studentskou kolej mokří. KdyĹž jsem se bavil se starĹĄĂ­mi kamarĂĄdy, kteří chodili na pĹ™edchozĂ­ demonstrace, tak oni mi říkali: Hele, tohle bude maso! Oni tuĹĄili dopĹ™edu, Ĺže se tam semele nÄ›co vÄ›tĹĄĂ­ho. Kdy a kam jste pĹ™esnÄ› vyrazil? Bylo to naplĂĄnovanĂŠ tak, Ĺže dojde k uctÄ›nĂ­

pamĂĄtky Jana Opletala. Sraz mÄ›l bĂ˝t na AlbertovÄ›. Jeli jsme tedy s kamarĂĄdem nejprve do centra koupit kvÄ›tinu, odtamtud tramvajĂ­ zpÄ›t na Albertov. Bylo hezkĂŠ podzimnĂ­ poÄ?asĂ­. Jak jsme se blĂ­Ĺžili k Albertovu, bylo takovĂŠ lehkĂŠ napÄ›tĂ­, co se tam bude dĂ­t. Na mĂ­stÄ› uĹž se srocovaly davy, pĹ™edevĹĄĂ­m studenti a kantoĹ™i. Akci nÄ›jak zaĹĄtiĹĽoval svaz mlĂĄdeĹže, dokonce jsem tam zahlĂŠdl ponÄ›kud nervĂłznĂ­ho svazĂĄka Vasila Mohoritu v takovĂŠm dlouhĂŠm kabĂĄtu, vypadal tak trochu jako estĂĄbĂĄk nebo gestapĂĄk. Po akademickĂ˝ch a studentskĂ˝ch projevech volajĂ­cĂ­ch po svobobodÄ› a vyzĂ˝vajĂ­cĂ­ch k obÄ?anskĂ˝m postojĹŻm se studentskĂ˝ prĹŻvod vydal na vyĹĄehradskĂ˝ SlavĂ­n, kde se mÄ›ly poloĹžit kvÄ›tiny k hrobu K. H. MĂĄchy, tam jsme se pro velkĂ˝ poÄ?et ĂşÄ?astnĂ­kĹŻ ani nedostali. PrĹŻvod pak směřoval do centra, skandoval hesla po svobodÄ›, poÄ?et ĂşÄ?astnĂ­kĹŻ se stĂĄle zvyĹĄoval, pĹ™idĂĄvali se dalĹĄĂ­ obÄ?anĂŠ. Byla úŞasnĂĄ pospolitĂĄ a veselĂĄ atmosfĂŠra. PokraÄ?ovĂĄnĂ­ na str. 7

Maminky i ostatnĂ­ zĂĄjemci si mohou za symbolickĂ˝ch .ĆSURQDMPRXWVWÄ­ODSURGiYDWVWDUĂĽtGÄ•WVNpREOHĆHQt DKUDĆN\1HMGHYĂĽDNMHQR]ERçt1HMGÄ­OHçLWÄ•MĂĽtP SÄĽtQRVHPMHçHVLQiYĂĽWÄ•YQtFLPRKRXVRXĆDVQÄ• LSRSRYtGDWDFHONRYÄ•VWUiYLWGHQYSÄĽtMHPQp QDVWHMQRXQRWXQDODGÄ•QpVSROHĆQRVWL 3ÄĽtSDGQp]DPOXYHQtPtVWD MHPRçQpQDWHO QHERNDONXVRYD#EDUHYQHGRPN\F]

www.barevnedomky.cz

æLçNRYD7UXWQRY EøYDOøNRMHQHFNø~VWDY


VÍKEND (2)

16. 11. 2012

Momenty z listopadu obrazem i slovem

Protirežimní hesla. Fantazie studentů při revolučních dnech Obklíčeni na Národní třídě. V pátek 17. listopadu o půl osmé večer se dav studentů ocitl v Praze v sevření tehdejší SNB. Demonstrující si Prohlášení Občanského fóra v Trutnově zveřej- neznala mezí. Každý den přibývala nová a často i vtipná hesla. Snímek je z Prahy. Foto: z archivu Jaromíra Vašíčka pokojně sedli na zem a zapalovali svíčky. Foto: z archivu Jaromíra Vašíčka něné v Krkonošské pravdě 30. listopadu 1989

Demonstrace v Praze a Trutnově. Po masakru na Národní třídě se ke studentům přidávaly i další společenské vrstvy. Manifestovali téměř všichni. Snímek vlevo zachycuje demonstraci z 22. listopadu na Václavském náměstí v Praze. Fotograe vpravo zaznamenala podobnou demonstraci 23. listopadu v Trutnově na náměstí. Řečníci k davu hovořili z kašny. Foto: archiv inzerce

Na trutnovské „obchodce“ Děti učí děti hospodařit s penězi

Prosincové akce i pro děti z jiných školek a jeslí

V prosinci OTEVŘENO KAŽDOU SOBOTU

klidné nákupy rodičů, zábava dětí!

VÁNOČNÍ TÝDEN v Meluzínku

Po 24. 12. - po 31. 12. 2012 Zápisné do pátku 23. 11. 2012 Spojovací ulice 61, Trutnov skolkameluzinek@gmail.com tel. +420 777 260 315

www.meluzinek.cz

SILVESTR v Meluzínku

Plánujete silvestrovskou oslavu se svými známými? Meluzínek nabízí zábavu pro Vaše děti.

Úrok, p. a., anuita, americká hypotéka, bilance, schodek, RPSN, jistina, makléř, exekutor, konsolidace, bonita, vinkulace … kdo se v tom má vyznat?! Senioři, mladé rodiny, či dokonce děti? Doma se rozbila pračka, budou Vánoce, na kalhotách mám díru, je třeba koupit brambory na zimu, přišla složenka na elektřinu, mají se platit obědy a záloha na lyžák … Táta říká, že prémie nebudou, naštěstí jejich šéfové sehnali zakázky a nebude zkrácený pracovní týden, třeba to dá i na přesčas. A tak dokola. Čas plyne, rodinné potřeby spíš rostou, s peněženkou rodičů to bohužel nevypadá jak na kontrole plic u lékaře – její nádech nebývá hluboký a přitom výdech by měl být hodně dlouhý. Půjčit si, nepůjčit, když je to tak „snadné“, zase byl ve schránce leták. Jak se v tom vyznat a zvládnout to? Nelehká věc! Ale i tady platí, že pomůže něco se v této oblasti naučit. Číst, psát, počítat umíme, nějaké to cizí slovo taky, PC a mobily máme v malíku, tak proč tedy ne nance, když je tak potřebujeme? Chci být nančně gramotný, hned teď! Správná myšlenka, je třeba začít! Co na tom, že jsem školák - o to líp, mám ještě dost času se něco naučit. Minulý rok byli naši deváťáci na trutnovské „obchodce“, prý tam měli fajn přednášku o penězích, o sestavování rozpočtu, o tom, co je dobré znát při nákupu v obchodě, či na netu. Taky nakonec soutěžili a nejlepší vyhráli balíček od poříčské rmy KASPER, letos prý přispěla i ČSOB! Snad půjdeme na ten program také, prý se to jmenuje Děti učí děti hospodařit s penězi. A pak na to navážeme s naší paní učitelkou u nás na základce. Třeba mne to chytne, naučím se potřebné základy a půjdu po devítce na Obchodní akademii, abych tomu všemu rozuměl. Musím se tam jít podívat, na říjnové výstavě středních škol jsem dostal leták s termínem Dne otevřených dveří, naštěstí jsem ho nevyhodil. Aha, je to už v listopadu 23., v pátek od 14 h a pak ještě jednou v lednu. Určitě tam půjdu, stále totiž ještě nevím, pro jakou školu se rozhodnu. Jedno je ale jisté už teď, chci být nančně gramotný! ČSOB Nadační program vzdělání - www.csob.cz Finanční gramotnost pro ZŠ - www.oatrutnov.cz


VĂ?KEND (3)

16. 11. 2012

VĹĄichni tehdy mÄ›li jeden cĂ­l - zruĹĄit totalitu Pro mÄ› listopad 1989 zaÄ?al v nedÄ›li 19. listopadu dopoledne. NavĹĄtĂ­vil mÄ› spoluŞåk, kterĂ˝ byl v pĂĄtek 17. na NĂĄrodnĂ­ třídÄ› a popisoval mi vĹĄe, co se stalo: jak jeho holka ztratila botu a jak se bĂĄl, Ĺže se v tlaÄ?enici udusĂ­, coĹž pĹ™i jeho mohutnĂŠ a vysokĂŠ postavÄ› bylo neuvěřitelnĂŠ.

Ve ĹĄkole to bylo jako v Ăşle. VĹĄude visela nÄ›jakĂĄ prohlĂĄĹĄenĂ­, plakĂĄty. ShĂĄnÄ›l se papĂ­r. Aby mladĹĄĂ­ pochopili: Tehdy nebyly kopĂ­rky, vĹĄechny rozmnoĹžovacĂ­ stroje byly evidovanĂŠ a Ä?Ă­slovanĂŠ. Ve ĹĄkole byly prvnĂ­ jehliÄ?kovĂŠ pomalĂŠ tiskĂĄrny k poÄ?Ă­taÄ?ĹŻm a jely naplno celĂŠ dny.

Po obÄ›dÄ› jsem jel vlakem do Prahy. Na strahovskĂ˝ch kolejĂ­ch jsme si se spoluŞåky dlouho povĂ­dali a cĂ­tili, Ĺže se to snad uĹž pohne. Na podzim jsme zaĹžili louÄ?Ă­cĂ­ se rodiny vĂ˝chodnĂ­ch NÄ›mcĹŻ, pĂĄd BerlĂ­nskĂŠ zdi, kordony policistĹŻ pĹ™i přípravĂĄch na svĂĄtek sv. VĂĄclava. OkolnĂ­ stĂĄty byly napĹ™ed, ale stĂĄle tu byla okupaÄ?nĂ­ ruskĂĄ armĂĄda, a tak lidĂŠ mÄ›li strach - nikdo nevÄ›dÄ›l, co komunistĂŠ ve strachu udÄ›lajĂ­.

Studenti se postupnÄ› vraceli ze svĂ˝ch misĂ­. NÄ›kdo byl vyhozen dÄ›lnĂ­ky pĹ™es plot tovĂĄrny, nÄ›koho zatkli a hned po vyslechnutĂ­ informacĂ­ z Prahy zase pustili a vzali si letĂĄky. Na BĂ­lĂŠ HoĹ™e se srocovaly LidovĂŠ milice s ostrĂ˝mi nĂĄboji. Byli to kovanĂ­, pĹ™evĂĄĹžnÄ› starĹĄĂ­ komunistĂŠ a na pokusy studentĹŻ o diskusi reagovali velmi podrĂĄĹždÄ›nÄ›. A se samopalem v ruce. ArmĂĄda mÄ›la zĂĄkaz poslouchat jakĂĄkoliv rĂĄdia a nikdo nevÄ›dÄ›l, jak se velenĂ­ armĂĄdy zachovĂĄ. PrvnĂ­ demonstrace pĹ™ed ĹĄkolou v DejvicĂ­ch byla spontĂĄnnĂ­. Mezi stavebnĂ­, strojnĂ­, elektrotechnickou a chemicko-technologickou fakultou bylo plno. NÄ›kolik tisĂ­c studentĹŻ se vydalo na VĂĄclavskĂŠ nĂĄmÄ›stĂ­, kde mÄ›li bĂ˝t obklĂ­Ä?eni jinĂ­ studenti z centra Prahy. Vystoupil i provokatĂŠr s dezinformacĂ­, Ĺže tam jsou obrnÄ›nĂŠ transportĂŠry a Ĺže se bude střílet. Dav se pĹ™esto vydal pĹ™es Letnou a mezi vilami na nĂĄs mĂĄvaly dvÄ› dojatĂŠ babiÄ?ky a volaly, aĹĽ tam nechodĂ­me, Ĺže nĂĄs tam postřílĂ­. To bylo hodnÄ› dojemnĂŠ.

V pondÄ›lĂ­ rĂĄno jsme ĹĄli do ĹĄkoly a uĹž tam byl transparent StĂĄvka. VÄ›tĹĄina studentĹŻ se zapojila do nÄ›jakĂŠ Ä?innosti. Z vĂ˝poÄ?etnĂ­ho stĹ™ediska se stala tiskĂĄrna plakĂĄtĹŻ a studenti vyjĂ­ĹždÄ›li po veÄ?erech mimo Prahu vylepovat, dÄ›lat besedy s lidmi, se svazĂĄky. Hned, jak jsme se seznĂĄmili se situacĂ­, jeli jsme si koupit trikolĂłru, pĹ™ipnuli ji na obleÄ?enĂ­ a cestou zpÄ›t nĂĄs v metru honili přísluĹĄnĂ­ci VB. LidĂŠ je ale na schodech za nĂĄmi nepustili. Bylo to zvlĂĄĹĄtnĂ­, lidĂŠ se bĂĄli s nĂĄmi mluvit. MÄ›li takovĂ˝ lĂŠty zakoĹ™enÄ›nĂ˝ strach, kterĂ˝ se dnes zdĂĄ nepochopitelnĂ˝. ZejmĂŠna v malĂ˝ch mÄ›stech. KdyĹž jsme kupovali lepidla na vylepovĂĄnĂ­ plakĂĄtĹŻ, tak se panĂ­ prodavaÄ?ka naklonila tak, aby ji nikdo neslyĹĄel: „Vy jste studenti? DÄ›kujeme vĂĄm.“

KaŞdý den byla demonstrace na VåclavskÊm nåměstí. Byly tam i televizní kamery, svítily, ale do televizního vysílåní nic neťlo - volal jsem z budky domů do Trutnova. Někdo dostal nåpad, jít za herci a jet s nimi do rodnÊho města, tak

jsme se vydali k VinohradskĂŠmu divadlu. Tam jsme nepochodili, ale pomohla nĂĄm JiĹ™ina BohdalovĂĄ, kterĂĄ s nĂĄmi ĹĄla na schĹŻzi odboråřů radiokomunikacĂ­. PĹ™esvÄ›dÄ?ovala je, aby se z VĂĄclavĂĄku vysĂ­lalo. Mimo Prahu nikdo nic nevÄ›dÄ›l. PosĂ­lal jsem dopisy spoluŞåkĹŻm studujĂ­cĂ­m v jinĂ˝ch mÄ›stech, aby vÄ›dÄ›li, co se dÄ›je. VyjĂ­ĹždÄ›li jsme vylepovat plakĂĄty, snaĹžili se o schĹŻzky se svazĂĄky, ale nechtÄ›li nĂĄs do tovĂĄren pouĹĄtÄ›t. Bylo to krĂĄsnĂŠ obdobĂ­, atmosfĂŠra ve ĹĄkole byla ĂşplnÄ› jinĂĄ. Zmizela ta deka, kdy se kaĹždĂ˝ bĂĄl nÄ›co říci. Zmizeli svazĂĄci „studujĂ­cĂ­â€œ nÄ›kolik rokĹŻ prvnĂ­ roÄ?nĂ­k. VĹĄichni tehdy mÄ›li pouze jeden cĂ­l - zruĹĄit totalitu. StĂĄle probĂ­haly demonstrace, vyjĂ­ĹždÄ›li jsme i dĂĄle. Jeli jsme podpoĹ™it studenty do Ostravy a Olomouce, kde to mÄ›li t쪝í. OpÄ›t demonstrace a plnĂĄ LetnĂĄ. A pak pĹ™iĹĄel ten krĂĄsnĂ˝ veÄ?er a jeĹĄtÄ› umocnÄ›nĂ˝ tĂ­m, Ĺže se odehrĂĄl v NĂĄrodnĂ­m divadle. Na jeviĹĄtÄ› veĹĄel Marek VaĹĄut a oznĂĄmil, Ĺže se KomunistickĂĄ strana ÄŒeskoslovenska vzdĂĄvĂĄ vedoucĂ­ Ăşlohy ve stĂĄtÄ›. VĹĄichni se postavili a myslĂ­m, Ĺže vĹĄichni mÄ›li slzy v oÄ?Ă­ch. DÄ›lali jsme prĹŻzkum mezi lidmi, jakĂŠho by si přåli prezidenta. Ve ĹĄkole probÄ›hly volby vedenĂ­ ĹĄkoly. Studenti chodili se ĹĄĂĄtky na Ä?elech se jmĂŠnem oblĂ­benĂŠho uÄ?itele, kterĂ˝ byl opravdu demokraticky zvolen - byla to naĹĄe prvnĂ­ demokratickĂĄ volba i s kampanĂ­. Pak jsme proĹžili jeĹĄtÄ› volbu prezidenta Havla, zpřístupnÄ›nĂ­ Hradu. Na opuĹĄtÄ›nĂŠm kolejnĂ­m pokoji jednoho z udĂĄvajĂ­cĂ­ch svazĂĄkĹŻ byly zbyt-

ky drĂĄtĹŻ po nÄ›kolika telefonech. Hned na jaĹ™e jsme navĂĄzali druĹžbu s jinĂ˝mi ĹĄkolami, a tak se zaÄ?alo cestovat. UĹž jsem nemusel mĂ­t kromÄ› devizovĂŠho příslibu i souhlas sedmi lidĂ­ ze ĹĄkoly, o nÄ›kterĂ˝ch jsem vĹŻbec nevÄ›dÄ›l - vrchnĂ­ komunista, velitel civilnĂ­ obrany a hlavnÄ› i razĂ­tko od hlavnĂ­ho svazĂĄka - vlastnÄ› od „spoluŞåka“!!! To vĹĄe bylo za nĂĄmi a pĹ™ed nĂĄmi se otevĹ™el svÄ›t. Věřili jsme ve spravedlivĂ˝ svÄ›t s rovnĂ˝mi podmĂ­nkami, bez korupce, lŞí a strachu ze sledovĂĄnĂ­ Ä?i udĂĄvĂĄnĂ­. Věřili jsme, Ĺže na tu hnusnou dobu lidi nezapomenou a Ĺže se nikdy nevrĂĄtĂ­. UĹž jsem nikdy nechtÄ›l zaŞít situaci, kdy jdu zklamanĂ˝ z poĹĄty s doporuÄ?enĂ˝m dopisem, Ĺže mÄ› nepĹ™ijali na ĹĄkolu, a ve dveřích domu potkĂĄm dĹŻstojnĂ­ka vojenskĂŠ sprĂĄvy, kterĂ˝ to vÄ›dÄ›l dříve neĹž jĂĄ a pĹ™iĹĄel mÄ› pozvat na vojenskou vysokou ĹĄkolu. NechtÄ›l jsem zaŞít situaci, kdy jsem byl svÄ›dkem vyĹĄetĹ™ovĂĄnĂ­ a vyhazovu deseti studentĹŻ z kolejĂ­ a kde se mÄ› snaĹžili zviklat tĂ­m, Ĺže o mnÄ› vÄ›dĂ­ vĹĄe a kdy nakonec vyuÄ?ujĂ­cĂ­ museli krotit svazĂĄky (naĹĄe spoluŞåky), kteří poĹžadovali u vĹĄech deseti studentĹŻ vyhazov i ze ĹĄkoly - a to pouze za jednu oslavu na studentskĂ˝ch kolejĂ­ch. Kdyby nĂĄm tehdy nÄ›kdo Ĺ™ekl, Ĺže v roce 2012 bude existovat komunistickĂĄ strana a Ĺže se bude podĂ­let na vÄ›cech veĹ™ejnĂ˝ch, nikdo by tomu nevěřil. Dnes uĹž je jistĂŠ, Ĺže jsme se v minulĂ˝ch letech nechali ukolĂŠbat a svoji budoucnost lehkovĂĄĹžnÄ› a pohodlnÄ› vloĹžili do ĹĄpatnĂ˝ch rukou. Pavel BartoĹĄ, Trutnov

inzerce

!42!+4)6.‡ "9$,%.‡ V CENTRU TRUTNOVA

Ĺ PIÄŒKOVÉ JĂ?DLO A WELLNESS ZA BUKEM ANEB NECHTE SE ROZMAZLOVAT V MLADĂ?CH BUKĂ CH!

+ÑNASTĄHOV�N•ÑDOÑ

4Ăş ).!Ă‘"9 0/,/6 26/6Â .!

:% % 2 ! Ă‘: *)Ă™ %*4% .%6Â (

15 bytĂš o dispozici 1+KK, 2+KK, 3+KK (od 45 do 220 m2) Byty s terasou, balkonem nebo pøedzahrĂĄdkou ParkoviĹĄtĂŹ i krytĂĄ stĂĄnĂ­ pøed domem NĂ­zkĂŠ provoznĂ­ nĂĄklady na vytĂĄpĂŹnĂ­ bytu dĂ­ky vĂ˝bornĂŠ izolaci domu (prĂšmĂŹrnĂŠ roènĂ­ nĂĄklady na vytĂĄpĂŹnĂ­ bytu o velikosti 2+KK jen 3,5 tis. Kè) 6YSOKÂ?Ă’ÂœROVEćÒSTANDARDN–HOĂ’PROVEDEN–ÒJIÞÒVĂ’ZÂ?KLADN–ÒCENă BydlenĂ­ v rezidenènĂ­ ètvrti s veĹĄkerou obèanskou vybavenostĂ­ #ENYĂ‘BYTÄ‹Ă‘JIÞÑODĂ‘ Ă‘+Ä‚Ă‘VÄ‚Ă‘$0(Ă‘ ++ Ă‘Ă‘M2)

Splòte si sen o lepťím bydlení

603 567 215 www.nadskolou.cz

PĹ˜IJÄŽTE VYZKOUĹ ET ZCELA NOVÉ STĂ LÉ MENU! & OD 19. 11. 2012 SE MĹŽĹ˝ETE TĚŠIT NA NOVÉ SEZĂ“NNĂ? MENU SE ZVÄšĹ˜INOVĂ?MI SPECIALITAMI

DOPĹ˜EJTE SI ODPOÄŒINEK V NAĹ EM WELLNESS! MANIKĂšRA & PEDIKĂšRA, SAUNA, VĂ?Ĺ˜IVKA, BAZÉN, MASĂ Ĺ˝E Grund Resort Golf & Ski | MladĂŠ Buky 445 | 542 23 MladĂŠ Buky | ÄŒeskĂĄ republika tel.: +420 499 421 950 | fax: +420 499 421 951 | e-mail: reception@grundresort.cz vĂ­ce informacĂ­ na www.grundresort.cz | www.astenhotels.com


VÍKEND (4)

16. 11. 2012

Bylo potřeba splnit rozkaz Rozhovor s mužem, který v roce 1989 sloužil u tehdejší policie strantů, co s nimi bylo, nebo kam je odvezli, to nevím. Byl jsem řadový policista, který prováděl zákrok pod jednotným velením. My jsme nezadržovali. Já jsem nikdy nenosil ochranné plexisklo štít, nebyl jsem ani v eskortní skupině.

ZDENĚK ONDRÁČEK Zdeněk Ondráček je dnes trutnovským a krajským zastupitelem, učitelem a bezpečnostním expertem na volné noze. V roce 1989 sloužil coby dvacetiletý muž u pohotovostního (policejního) pluku, který na pražských demonstracích zasahoval. Objevil se tehdy v televizních zprávách, kde popisoval průběh jedné demonstrace. Část autentického rozhovoru s mužem v uniformě letos „oživila“ Česká televize, když si ho půjčila do retroseriálu Vyprávěj. Scénka strhla mezi Trutnovany na internetu lavinu ohlasů. Ondráček tehdy mluvil do kamery jako agitátor čety, jak sám říká …dnes by se řeklo něco jako tiskový mluvčí. Popisoval události z lednového Palachova týdne 1989, kdy SNB zakročila proti demonstrantům. Jak je komentuje dnes? „Dva dny tam zasahoval náš prapor, dva dny jiný prapor a jeden den zase náš prapor. Následně poté, co skončilo období Palachova týdne, jsme byli vyzvaní Československou televizí, abychom to nějak zhodnotili. Byl jsem jako agitátor čety vybraný k tomu, abych se dostavil na policejní prezídium, kde nám ukázali, co bylo v rámci zákroků posbíráno, co bylo zadrženo, čím pomohla kriminálka čím státovka. Prostě byly tam vystaveny předměty nalezené u zadržených lidí nebo u demonstrantů. A dostali jsme za úkol to okomentovat. Televize nám dala seznam otázek, na které budeme odpovídat. Chtěli, aby odpovídali mladí jako já, ve věku devatenáct dvacet let, protože na druhé straně byli převážně také mladí lidé.“

Takže jste řekl do televize něco, co jste si přečetl v policejní svodce, nebo jste byl přímo v akci? Byl jsem v akci. Byl jsem normální součástí pořádkové jednotky. Ale většinu zbraní a zajištěné předměty jsem viděl až na prezídiu. Samozřejmě něco jsme viděli i v akci, třeba lešeňové spojky, které tam na nás létaly vzduchem. Jestli někde bylo jádro demonstrantů radikální nebo neradikální, to samozřejmě nevím. Řekl jsem jen to, co jsem viděl a co nám ukázali za předměty demonstrantů. V seriálu ale hned po vašem rozhovoru namítají, už seriáloví herci, ne skutečné postavy, že to není pravda. Že neměli žádné zbraně proti vám. Trváte i dnes na vaší verzi? Ty předměty jsme viděli na policejním prezídiu, kde nám je ukázali. Na místě v ulici Krakovská na nás létaly lešenářské spojky. U toho jsme byli. Co bylo někde jinde, to nevím. Co říkáte vy, ale lidé zpochybňují. V internetových diskusích se dokonce dohadují, jestli nelžete? Předměty jsem viděl na policejním prezídiu. Kolik bylo zadržených demon-

Diskutující na facebooku si myslí, že lžete. Možná na facebooku diskutují lidé, kteří tam na místě v roce 1989 evidentně nebyli. Jestli tam bylo čtyři sta nebo tisíc lidí, tak tam bylo tisíc lidí. Ale dnes je každý demonstrující a každý byl na Národní třídě a každý byl na Václaváku, když se to dělo. Dnes, jak se k tomu každý hlásí, tak tam asi bylo jeden milion lidí. Já prostě jen říkám, že v tu chvíli, když jsme tam byli, neměli jsme žádné protiúderové prostředky, žádné chrániče nebo krunýře, byli jsme normálně v sakách a kabátech s kravatou. Maximálně jsme měli přilbu na hlavě a lyžařské brýle na očích. Na naší straně byli zranění, několik jich odvezli do nemocnice na Míčánkách. Několik jsem jich viděl. Pokud samozřejmě ti lidé, kteří o tom dnes diskutují, je neviděli, tak pochybuju o tom, jestli tam vůbec byli. Nebo mohli být jinde, kde k roztržkám mezi demonstranty a policií nedocházelo. Musel jste se prát? Utrpěl jste nějaký šrám? Jednou jsem byl vtažen do davu. Dostal jsme nějakou ránu, ale ostatními z pořádkové jednotky jsem byl z davu vytažen. Když jste byl uprostřed té mely, tak jste tedy i nějakou ránu musel rozdat, ne? Je to bitva muže proti muži. Stál jste tam proti mladým lidem, stejně

starým jako vy. Co jste si v tu chvíli myslel? Vy to posuzujete jako většina lidí dnes, tedy s odstupem nějakých dvaadvaceti let. Uvědomte si, že v tu dobu měla Československá televize dva programy, jiná televize nebyla. Český rozhlas měl dva programy, jiný rozhlas nebyl. Facebook neexistoval, stejně tak mobilní telefony. A další sdělovací prostředky, které jste mohl sledovat jako Hlas Ameriky, nebo Svobodná Evropa, tak to by znamenalo problém. Proti vám mohl stát třeba váš kamarád nebo spolužák… Můžete si říkat, co chcete, ale neříkal jsem si nic. V tu chvíli bylo potřeba splnit rozkaz pod jednotným velením. A platí to i dnes. Pokud byste šel zakročit a přemýšlel nad tím, nebo dokonce nesplnil rozkaz, to je špatně. Nesplnění rozkazu by znamenalo jednoznačně prokurátora a kriminál. Dodnes je na to paragraf. A nerozlišil byste ani, pokud by na druhé straně byl váš kamarád? Ne. Já nerozlišuju, jestli je někdo kamarád nebo ne. To bych taky mohl přijít k loupeži, zjistit, že to udělal můj kamarád a říct mu „běž, já budu dělat, že jsem tě tady neviděl“. Buď stojím na straně zákona anebo na straně zákona nestojím. A pokud stojím jako policista na straně zákona a někdo mi dá rozkaz, tak já ho musím splnit. A buď ho splním, a pak nese následky ten, kdo ten rozkaz vydal, nebo rozkaz nesplním, třeba pokud je v rozporu se zákonem, nebo ho odmítnu splnit a pak si ponesu následky sám. Uvědomte si, že demonstrant se nebude chovat stejně, když proti někomu půjde

Rozhovor s nadstrážmistrem Ondráčkem otištěný v časopisu Mladý svět v prosinci 1989


VÍKEND (5)

16. 11. 2012

pod jednotným velením sám, nebo když jich proti vám půjde pět. Je tam davová psychóza, lidi se chovají jinak. Všichni víme, jak se chová dav. Stačí jedna dlažební kostka ve vzduchu a hned jich létá několik. Takže jediné ohledy v tu chvíli berete na kolegy v uniformě? Ano. Jako policista jsem zažil mnoho situací, kdy jdete pomáhat někomu, a ve chvíli, kdy tam přijdete v uniformě, tak se všichni zaměří na vás, protože vy jste pro ně nepřítel. V té chvíli mě tedy zajímají jen mí kolegové. Palachův týden byla vaše první zkušenost při zásahu v terénu? Když nepočítám demonstraci z prosince 1988, kde nebyl zákrok, tak to byla to moje premiéra a současně derniéra. A 17. listopadu 1989? To jsem měl po zkouškách, byl jsem na řízené praxi u pohotovostní motorizované jednotky. To jsou ti, co jezdí se stopadesátosmičkou. V listopadu 1989 jsme byli v zálohách v Bartolomějské ulici, nezakročovali jsme. Jen jsme čekali, jestli nás povolají. Nikdo nás nepovolal. Měli jste tehdy jako policisté více informací než ostatní občané? Náš útvar měl 450 lidí a já jsem měl hodnost strážmistra. Jestli někdo nějaké informace měl, tak se to rozhodovalo na policejním prezídiu nebo někde na sekretariátech.

A co třeba údajně mrtvý student Šmíd? O něm jste slyšeli? Ne, přečetl jsem si to až v novinách, jako každý jiný. Jak jste vnímal, když režim denitivně padnul? Směšujete dvě věci. Když děláte policistu, tak neděláte policistu pro režim. Jestli chcete chytat zloděje, lumpy a vrahy, tak vám je jedno, jestli tady vládne Nečas, Topolánek nebo Paroubek. Pro běžného občana, kterému se něco stane a potřebuje policii, je tohle úplně šumafuk. Chtěl jsem dělat kriminalistu. Dělal jsem to dvacet tři let a bylo mi jedno, kdo tady vládne a je mi to jedno doteďka. Lidi mají ústavou dané nějaké bezpečí, nějaké zákony. A jestli ty zákony někdo porušuje, je úplně jedno, kdo je u moci. Stíhal jsem prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, a pokud by bylo proč, odstíhal bych i starostu města, když na to přijde. Mě to je fakt jedno. Rozlišuju lidi na slušný a neslušný, na dodržující zákon a nedodržující zákon. A když někdo porušuje zákon, tak ať sedí a nese si následky. Nesloužil jsem žádnému režimu a první řadě jsem byl především kriminalista. Začal jsem na ulici, odsloužil jsem si, co jsem musel, přihlásil jsem se na vyšetřovatele, udělal jsem si vysokou školu a vyšetřovatele jsem dělal sedmnáct let. Dělal jsem ho tak, že mám tady i vystavené medaile (ukazuje na stěnu s diplomy a oceněními - pozn. redakce). Já jsem si svoji práci vykonával, myslím dobře.

Dnes ale kandidujete ve volbách za KSČM, tak se nabízí spojení, že jste příznivcem minulého režimu… Pokud jsem sloužil u policie, nikdy jsem neprojevoval žádnou politickou aktivitu ani jsem nevyvíjel činnost ve prospěch nějaké politické strany. Jestliže jsem se rozhodl ukončit služební poměr u policie, tak se mi samozřejmě uvolnily i tyto možnosti. Vzhledem k tomu, že jsem člověk, který chce některé věci ovlivňovat, tak jsem se k tomu chtěl nějak dostat. A jak se k tomu dostat? Přes sdružení nezávislých kandidátů? Šel jsem tam, kde jsem věděl, že tomu budu moc věnovat a kde bude moje práce vidět. Jsem dva roky v zastupitelstvu města a myslím, že moje práce na městě je vidět. A je mi jedno, co si o tom kdo myslí, jestli to dělám ve prospěch nějaké strany. Já to dělám pro město a pro občany města. A co názor, že když kandidujete za KSČM, tak nemůžete vykládat události roku 1989 objektivně … Víte co. Těch názorů na internetu může být spousta, ale ať ti lidé přijdou, můžeme diskutovat. Byl podle vás zásah v listopadu 1989 nutný? Osobně si myslím, že to nebyla akce studentů, ale že to byla plánovaná akce v zákulisí StB nebo tehdejšího nějakého výboru, který se chtěl chopit moci, protože tam docházelo k nějakým půtkám. A jestli k tomu zneužili policii … Na Národní

třídě tehdy zasahovali policisti, nováčci, kteří byli zhruba dva měsíce ve službě. Byli to absolutní nováčci, někteří se báli možná stejně jako demonstrující v první řadě. Jestli je někdo zneužil, tak se to možná dozvíme s odstupem další generace. Víte sám, že se nakonec ukázalo, že mrtvým studentem Šmídem byl agent státní bezpečnosti. Video s vaším rozhovorem z roku 1989 způsobilo docela slušnou reklamní kampaň. Dal vám to někdo, jak se říká, „sežrat“ nebo vám naopak řekl „dobrý“? Jste první, kdo se o tom se mnou baví. Kdyby mě neoslovil člověk, který mě zná a byl také dříve policistou, a neřekl mi, že to viděl, tak bych to ani nevěděl. Vím, že to video existuje a vy jste první, kdo se o tom se mnou baví. Ale nemám s tím problém. Ano, jsem to já. Žil jsem v té době, vím, jak to bylo. Pavel Cajthaml TRUTNOVINKY VÍKEND, zpravodajský týdeník. Vydavatel: Xantipa agency s. r. o., Trutnov, IČ: 25947940, MK ČR E 18801, Adresa: Žižkova 277, Trutnov, PSČ 541 01, redakce@trutnovinky.cz, tel./fax: 499 941 941. Obchodní a inzertní oddělení: Rudolf Korbelář, tel.: 608 146 620, ruda@xantipa.in. Internetové stránky: www.trutnovinky.cz. Redakce: Hynek Šnajdar, tel.: 734 457 697, hynek@trutnovinky.cz, Pavel Cajthaml, tel.: 733 510 071, pavel@trutnovinky.cz, Michal Bogáň, tel.: 734 545 423, michal@trutnovinky.cz. Distribuce: Česká pošta, a. s. Tisk: Tiskárna Voborník, K. Čapka 868, Hostinné. Sazba: Xantipa agency s. r. o.

inzerce

WĢƓşnjſŶĂ͕ Trutnov tel. 499 817 324

Všechna vystavená

ũşnjĚŶşŬŽůĂ

Irská hospoda je opět otevřena, jmenuje se Nelly Kelly’s

ͲϰϬй

EĞǀnjƚĂŚƵũĞƐĞŶĂĚĢƚƐŬĄŬŽůĂ

LJŬůŽŽďůĞēĞŶşͲϱϬй

WƎŝůďLJͲϮϬй

www.super-nakup.cz Oblíbený irský pub v Trutnově je od listopadu opět otevřen. Slavnostního otevření se zúčastnil starosta a další představitelé města. Nelly Kelly’s se již uvedl povedenou halloweenskou akcí a začal nabízet i polední menu od pondělí do neděle. Irish pub není pouze večerní bar a Nelly Kelly’s to chce dokázat skvělým šéfkuchařem a kvalitní celoevropskou kuchyní zaměřenou hlavně na steaky. Prioritou pro kuchyň je příprava pokrmů z čerstvých surovin. V blížícím se vánočním období je možné využít Nelly Kelly’s pro pořádání vánočních večírků, remních oslav či jiných akcí. Nenechte si ujít ani silvestrovskou párty, na kterou je potřeba zarezervovat místa dopředu. Pro zákazníky se v restaurační části změnilo sezení a možná trochu překvapivě je pub přístupný pouze nekuřákům. Pro kuřáky se chystá speciální zastřešená veranda. Samozřejmostí irské hospůdky jsou piva, na výběr bude Plzeň, Kozel, Guinness a Cider. Do budoucna jsou plány s výrazným rozšířením sortimentu whiskey. Přes léto probíhala v budově velká rekonstrukce, zejména v ubytovací části, díky níž se původní Bed&Breakfast přeměnil na čtyřhvězdičkový hotel s velmi pěknými pokoji. Zarezervujte si místo na tel. 773 071 402 nebo nás navštivte na Palackého 81, Trutnov.


VĂ?KEND (6)

16. 11. 2012

Z mĂŠdiĂ­ jsme se dozvĂ­dali, Ĺže jsme protistĂĄtnĂ­ Ĺživly, vzpomĂ­nĂĄ VaĹĄĂ­Ä?ek JaromĂ­r VaĹĄĂ­Ä?ek je dnes Ĺ™editelem speciĂĄlnĂ­ zĂĄkladnĂ­ ĹĄkoly v HornĂ­m StarĂŠm MÄ›stÄ›. V roce 1989 byl studentem pedagogickĂŠ fakulty v Praze, ve 4. roÄ?nĂ­ku, bylo mu dvaadvacet let. Protestu 17. listopadu se sice nezĂşÄ?astnil, ale byl na vÄ›tĹĄinÄ› pĹ™edchozĂ­ch i nĂĄsledujĂ­cĂ­ch demonstracĂ­ch. Například pĹ™i prosincovĂ˝ch setkĂĄnĂ­ch, kterĂĄ se na KampÄ› konala k vĂ˝roÄ?Ă­ ĂşmrtĂ­ Johna Lennona. „VÄ›dÄ›l jsem, Ĺže takovĂĄ setkĂĄnĂ­ jsou nelegĂĄlnĂ­, na coĹž jsem se i psychicky pĹ™ipravoval. ChtÄ›l jsem to ale vidÄ›t a zĂşÄ?astnit se toho. Ĺ˜Ă­kal jsem si, Ĺže pĹ™ece nemĹŻĹže bĂ˝t problĂŠm nÄ›kam pĹ™ijĂ­t a zapĂĄlit tam svĂ­Ä?ku. Na mĂ­stÄ› jsem vidÄ›l realitu. A taky jsem vidÄ›l, Ĺže tam nebyl problĂŠm mezi lidmi, jak se uvĂĄdÄ›lo v tisku. Nebyly tam ŞådnĂŠ protistĂĄtnĂ­ Ĺživly. ProblĂŠm byl v policejnĂ­ch sloĹžkĂĄch, kterĂŠ nĂĄs tam hlĂ­daly a pak nĂĄsilĂ­m rozhĂĄnÄ›ly,“ vzpomĂ­nĂĄ VaĹĄĂ­Ä?ek. PodobnĂŠ to podle nÄ›j bylo i na dalĹĄĂ­ch akcĂ­ch. Tisk a televize zĂĄmÄ›rnÄ› uvĂĄdÄ›ly menĹĄĂ­ poÄ?ty lidĂ­, kteří vyrazili protestovat do ulic, a zĂĄmÄ›rnÄ› je oÄ?erĹˆovaly. „Z mĂŠdiĂ­ jsme se dozvĂ­dali, Ĺže jsme protistĂĄtnĂ­ Ĺživly, Ĺže mezi nĂĄmi byly zbranÄ›, praky a podobnÄ›. Ale jĂĄ jsem nic takovĂŠho mezi lidmi nevidÄ›l. Byli to vĹĄechno vzdÄ›lanĂ­ lidĂŠ nebo vysokoĹĄkolĂĄci, ale byli mezi nĂĄmi taky lidĂŠ z fabrik a podnikĹŻ. Nikdo, opravdu nikdo nedÄ›lal nic ĹĄpatnĂŠho.

sfĂŠĹ™e. Protesty proti komunistickĂŠmu reĹžimu sĂ­lily, pĹ™esto byl na demonstracĂ­ch znatelnĂ˝ strach. „Dav byl potichu, lidĂŠ se schĂĄzeli z rĹŻznĂ˝ch stran. VÄ›tĹĄinou jsme se schĂĄzeli u konÄ›, kde uĹž takĂŠ Ä?Ă­haly kordony policajtĹŻ. NÄ›kdo z nĂĄs mÄ›l kytku, jinĂ˝ tĹ™eba svĂ­Ä?ku, nÄ›kdo pĹ™iĹĄel jen tak bez niÄ?eho. VÄ›tĹĄinou ti lidĂŠ byli potichu, bavili se mezi sebou,“ popisuje VaĹĄĂ­Ä?ek.

JaromĂ­r VaĹĄĂ­Ä?ek (druhĂ˝ zprava, s foĹĽĂĄkem na boku) s kamarĂĄdy ze studiĂ­ ProstÄ› lidĂŠ jen vyjadĹ™ovali svoje pocity a jinak to neĹĄlo, neĹž demonstracĂ­,“ říkĂĄ. TehdejĹĄĂ­ policie ale byla jinĂŠho nĂĄzoru. VÄ›tĹĄinou se po chvĂ­li klidu snaĹžila dav protestujĂ­cĂ­ch vytlaÄ?it, rozehnat, nĂĄsilĂ­ a pendreky byly běŞnĂŠ. „JĂĄ osobnÄ› jsem nikdy rĂĄnu neschytal, protoĹže jsem se bĂĄl. Ale ostatnĂ­ to schytali. Například pĹ™i jednom shromĂĄĹždÄ›nĂ­ na MĹŻstku pamatuju, Ĺže uĹž to bylo hodnÄ› zlĂŠ. Byl tam obrovskĂ˝ chaos, byli jsme rĂĄdi, Ĺže jsme pĹ™ed policejnĂ­mi pendreky utekli,“ uvĂĄdĂ­. VÄ›tĹĄina akcĂ­ se odehrĂĄla v divnĂŠ atmo-

VĹĄe se zmÄ›nilo, kdyĹž se do akce vloĹžila SNB. „Najednou se objevil nÄ›kdo z policistĹŻ a Ĺ™ekl, Ĺže naĹĄe demonstrace je nepovolenĂĄ, Ĺže mĂĄme ihned mĂ­sto opustit, nebo Ĺže zakroÄ?Ă­. RadĹĄi jsme se pomalu rozeĹĄli. Ti, co zĹŻstĂĄvali jako poslednĂ­, tak mÄ›li smĹŻlu. VÄ›tĹĄinou je sebrala VB do antonĹŻ a odvezla.“ Strach podle nÄ›j mÄ›la velkĂĄ skupina lidĂ­. StĂĄt proti ozbrojenĂ˝m policistĹŻm bylo velmi nepříjemnĂŠ. „MÄ›li jsme strach, Ĺže nĂĄs zmlĂĄtĂ­, ale i Ĺže to pro nĂĄs bude mĂ­t nÄ›jakĂŠ nĂĄsledky. TĹ™eba, Ĺže nĂĄs vyhodĂ­ ze ĹĄkoly. StaÄ?ily tĹ™eba jen ony kontroly. ÄŒlovÄ›k u sebe musel mĂ­t obÄ?anku, jinak mÄ›l obrovskĂ˝ problĂŠm. Ale stejnÄ› jsem si vĹždycky příťtÄ› Ĺ™ekl, Ĺže tam musĂ­m jĂ­t znovu a protesty podpoĹ™it. A tak jsem to vĹždy udÄ›lal.“ ParadoxnÄ› na nejznĂĄmÄ›jĹĄĂ­ demonstraci 17. listopadu nebyl. Na vĂ­kend totiĹž odjel za rodiÄ?i domĹŻ do Trutnova. Ani kdyĹž se

v nedÄ›li vracel na studentskĂŠ koleje, moc toho o demonstraci nevÄ›dÄ›l. „AĹž teprve v Praze jsem dostal pĹ™esnÄ›jĹĄĂ­ zprĂĄvy. VÄ?etnÄ› zprĂĄvy o ĂşdajnĂŠm ĂşmrtĂ­ studenta Ĺ mĂ­da. U nĂĄs na fakultÄ› hned vznikl stĂĄvkovĂ˝ vĂ˝bor, uĹž v pondÄ›lĂ­ jsme ĹĄli na VĂĄclavĂĄk. VĹĄe probĂ­halo spontĂĄnnÄ›, byla tam úŞasnĂĄ atmosfĂŠra,“ vracĂ­ se nadĹĄenÄ› do minulosti VaĹĄĂ­Ä?ek. ĂšplnĂ˝ klid ale nepanoval. „TĹ™eba zprĂĄva, Ĺže na Prahu jedou tanky. To nĂĄs doslova zaskoÄ?ilo. V tu chvĂ­li jsme mÄ›li strach. NaĹĄtÄ›stĂ­ se pozdÄ›ji ukĂĄzalo, Ĺže to byla fĂĄma.“ Jako Ĺ™ada jinĂ˝ch studentĹŻ, i VaĹĄĂ­Ä?ek se vydal na cesty do regionĹŻ. „ChtÄ›li jsme pĹ™edĂĄvat informace, co se pĹ™esnÄ› dÄ›je. JenĹže tĹ™eba v trutnovskĂŠ KaĹ™e mÄ› vyhodili. Tak jsem se vydal do Ăšpice, kde mÄ› Ä?ekala nesnadnĂĄ Ăşloha, o Ä?emĹž tehdy napsala Ä?lĂĄnek i KrkonoĹĄskĂĄ pravda,“ ukazuje na dobovĂ˝ tisk. Na demonstracĂ­ch se uĹž postupnÄ› nebĂĄli vyjĂĄdĹ™it svobodnou vĹŻli i ti, kteří v poÄ?ĂĄtcĂ­ch nevěřili, Ĺže by reĹžim mohl padnout. „Najednou jsme si mohli z pĂłdia poslechnout i projevy lidĂ­, kteří do tĂŠ doby byli zakĂĄzanĂ­. Mohli jsme se mezi sebou svobodnÄ› bavit a nemuseli hlĂ­dat, jestli vedle nĂĄs nestojĂ­ estĂŠbĂĄk. I kdyĹž jeĹĄtÄ› ĂşplnÄ› vyhrĂĄno nebylo, urÄ?itÄ› uĹž to vĹĄe po 17. listopadu bylo mnohem svobodnÄ›jĹĄĂ­,“ dodĂĄvĂĄ. Pavel Cajthaml

inzerce

6WÄ?HGQtRGERUQiĂ‹NROD D6WÄ?HGQtRGERUQpXĈLOLĂ‹WÄŒ

ZimnĂ­ nabĂ­dka OPEL

CENA ZIMN� V�BAVY NA NULE. Pouze do 15. prosince získåte zdarma: Y\KIJtYDQÊYRODQWSRWDäHQÊNğät

]LPQtSQHXPDWLN\

Y\KIJtYDQiVHGDGOD

VQĔKRYpIJHWĔ]\UR]PUDFRYDĂ DâNUDENXQDOHG

DQDYtF2SHOSRMLâWÄ”QtVVSROX~Ä‚DVWt 2OøQ&DU3DODFH s. r. o. KrĂĄlovĂŠdvorskĂĄ 101, Trutnov servis 499 828 290, prodej 499 828 512 ZZZROĂšQFDUF] 1DEtGNDSODWtSÄłLĂšQDQFRYiQt2SHO)LQDQFH** DvouletĂĄ vĂ˝robnĂ­ zĂĄkonnĂĄ zĂĄruka a dĂĄle ăW\ÄłOHWiVPOXYQt]iUXND2SHOYHVSROXSUiFLVHVSROHăQRVWt&*&DU*DUDQWLQH9HUVLFKHUXQJV$*

9RODQRYVNi7UXWQRY VĂ˝hody studia na naĹĄĂ­ ĹĄkole Studium zavedenĂ˝ch a perspektivnĂ­ch oborĹŻ DobrĂĄ uplatnitelnost na trhu prĂĄce KvalitnĂ­ pedagogicko-psychologickĂŠ poradenstvĂ­ PraktickĂĄ vĂ˝uka u smluvnĂ­ch partnerĹŻ Teorie doplĹˆovĂĄna odbornĂ˝mi exkurzemi a pĹ™ednĂĄĹĄkami odbornĂ­kĹŻ z praxe ĂšspÄ›chy v profesnĂ­ch a sportovnĂ­ch soutěŞích StravovĂĄnĂ­ s obsluhou, ubytovĂĄnĂ­ ve vlastnĂ­m domovÄ› mlĂĄdeĹže SportovnĂ­ kurzy a vĂ˝bÄ›rovĂŠ krouĹžky 8ĈHEQtRERU\ ZednĂ­k (finanÄ?nĂ­ podpora!) TesaĹ™ (finanÄ?nĂ­ podpora!) TruhlĂĄĹ™ InstalatĂŠr (finanÄ?nĂ­ podpora!) PekaĹ™ /-ka CukrĂĄĹ™ /-ka KuchaĹ™ /-ka ÄŒĂ­ĹĄnĂ­k - ServĂ­rka KuchaĹ™ - ÄŒĂ­ĹĄnĂ­k Manipulant poĹĄtovnĂ­ho provozu a pĹ™epravy

6WXGLMQtRERU\ LogistickĂŠ a finanÄ?nĂ­ sluĹžby Gastronomie (nĂĄst. studium - dennĂ­ i dĂĄlkovĂĄ forma) Ĺ kola zajiĹĄĹĽuje zkouĹĄky profesnĂ­ch kvalifikacĂ­ u uvedenĂ˝ch uÄ?ebnĂ­ch oborĹŻ. 'Q\RWHYÄ?HQĂ?FKGYHÄ?t 23. a 24. 11. 2012 + 11. a 12. 1. 2012 SiWHNKVRERWDK

tel. 499 315 111, 736 619 537 sekretariat@sou-trutnov.cz www.sou-trutnov.cz


VÍKEND (7)

16. 11. 2012

Jak probíhalo mlácení lidí? Hlava nehlava Dokončení ze str. 1 Byla to povolená demonstrace. Kdy jste začal mít pocit, že se děje něco špatného, že dojde k něčemu nečekanému? Asi až na Národní třídě, kde stál obrovský kordon policistů, který náš průvod zastavil. Po určité době začala policie vyzývat z tlampače, abychom se rozešli. Jejím cílem bylo, abychom se nedostali do centra. Demonstrace byla pokojná, ale nikdo se nechtěl vzdát toho cíle, nikdo nechtěl odejít. Klíčový moment nastal, když z druhé strany od Národního divadla přijely dva obrněné transportéry s takovými ploty vepředu. Najednou jsme byli obklíčení, oni to začali presovat k sobě. Když už to trvalo nějakou dobu, začali jsme řešit, jestli to skončí, kdy a zda to přežijeme. Tam už bylo zřejmé, že to nedopadne dobře.

Kde jste v tu chvíli byl? Tlak od policejních kordonů byl z obou stran takový, že dav se doslova přeléval. Chvíli jste byl na kraji, chvíli zase uprostřed … Člověk musel dávat velký pozor, protože to byl obrovský tlak. Museli jsme hlídat, abychom nespadli na zem a nebyli ušlapáni. Osobně jsem třeba neschytal žádnou přímou ránu, ale panovala obrovská nejistota. Nevěděli jsme, jak to dopadne, měli jsme strach o život. Nebylo se kam ztratit. Byly to nekonečné minuty, přeléval jste se v zpresovaném davu, slyšel jste údery obušků, křik a pláč, praskající výlohy obchodů. Podloubím v Mikulantské ulici to nakonec postupně vypouštěli, ale mlátili do lidí hlava nehlava. Měl jsem jedinou kliku, že když jsem viděl, jak se blížím k těm mlátičkám do podloubí, oni už

nemohli. Evidentně byli tak vyřízení, že už nemohli. Trochu polevili, takže někteří z nás prošli bez přímé úhony.

Co se dělo potom? Kdo prošel Mikulantskou, tak utíkal pryč. Tam jsme si všimli, že na zemi leží nějaký člověk. Nevěděli jsme, zda je zraněný nebo mrtvý. Na konci Mikulantské ulice byl další kordon, který to ale naštěstí propouštěl dál. Došli jsme na metro u Národního divadla, tam jsme se potkali s mým kamarádem. Komunistický režim tehdy prezentoval, že demonstranti používali násilí a zbraně? Nic takového se neodehrávalo. Neměli jsme ani zbraně ani hole. To byla naprosto pokojná demonstrace slušných lidí, kteří volali po svobodě, nenásilí a dialogu. Co jste viděl ve tvářích zasahujících policistů? Divoké pohledy. Ale já musím zmínit ještě jednu věc. Zdálo se mi, že onen pohotovostní pluk policistů v helmách a se štíty, se až tolik na onom mlácení lidí nepodílel. Oni to sice zatarasili, ale nejaktivnější v mlácení lidí byly červené barety, nebo co to bylo za ozbrojenou složku. A jak se tedy tvářili zasahující policisté? Nevím, jak to říct. Přišlo mi to, že jakoby někteří byli zakomplexovaní nebo opilí. Jinak jsem si to neuměl vysvětlit. Později jsem potkal jednoho spolužáka ze základ-

ní školy, který byl v tu dobu u pohraniční stráže a ten mi tvrdil, že oni museli plnit rozkazy a že by dokonce museli střílet do lidí. Já jsem mu řekl, že to by přece neudělali, toho kamaráda jsem považoval vždycky za normálního člověka. On ale tvrdil, že by prostě museli. Těžko říct, jak to vnímali oni. Mlácení probíhalo jak? Hlava nehlava. Bylo jedno, jestli to byli mladí nebo staří, muži nebo ženy. Ohleduplnost tam absolutně žádná nebyla. Co si o tom zásahu myslíte dnes? Bylo to vyvrcholení režimní represe a že někdo, kdo dal povolení k zásahu, tak nepochopil měnící se dobu a nezvládl situaci. Od toho bezpečnostního aparátu mi to přišlo už spíš jako taková křeč.

Někoho z druhé strany jste znal? Ze střední školy pana soudruha Ondráčka (v roce 1989 sloužil i pohotovostního policejního pluku - pozn. redakce). Ve škole jsme se normálně zdravili, nechtělo se mi věřit, že ho po nějaké době uvidím v médiích jako mluvčího zasahujících policistů. Jeho reakce v médiích mě překvapily. Přišlo mi nepochopitelné, jak hloupě a nedospěle se prezentoval. Zdeněk Ondráček je ale dnes zastupitelem v kraji i na městě, učí a vystupuje jako odborník na bezpečnost v televizi... Docela se nad tím pozastavuju. A překvapuje mě, kam všude už se dostal. Omluvil se vám někdo za zásah 17. listopadu? Ne, o omluvu jsem já osobně nestál, a ani bych nic takového nečekal. To je jako, kdyby se komunisti omlouvali, že žili a patřili k nějaké skupině. Nemyslím, že by ti lidé vůbec o omluvě uvažovali. Co se vám v hlavě odehrávalo druhý den, tedy 18. listopadu? Ráno jsem jel z Prahy domů. Bylo krásné počasí. Přišlo mi to, že se jakoby nic nedělo. V Trutnově jsem vše musel vyprávět rodičům, šel jsem za kamarády. Už v sobotu večer se ale šířila informace s mrtvým studentem Šmídem. To vám můžu říct, že jsem se úplně rozklepal. Nebylo mi dobře po těle. V neděli jsem se vrátil do školy. Když jsem dorazil večer na kolej, už tam byly plakáty s výzvou: Přijďte všichni do menzy, něco se chystá! Tam nás informovali, že se vyhlašuje studentská stávka.

Kdy jste nabyl dojmu, že režim padne? To vím naprosto přesně. Bylo to už v pátek 17. listopadu, když nekonečný průvod zastavil pražskou dopravu, když se šlo po vltavském nábřeží k Národní třídě, a když jsem viděl ty tisíce lidí vpředu a tisíce vzadu, když nám babičky z oken domů mávaly a herci z Národního divadla nám taky mávali z oken, tak jsem věděl, že tohle už se nezastaví.

Co se odehrávalo u vás ve škole? V akademické obci jsme měli dvě křídla, konzervativní a radikálnější. Na začátku studentské stávky se chtělo hlavně prošetření událostí 17. listopadu a volalo se po celospolečenském dialogu. U nás ve škole to staré vedení bylo opatrné a spíš zpátečnické, asi si mysleli, že to ještě nepraskne. Z toho jsem také neměl dobrý pocit. Od pondělí byly obří manifestace a od úterý jsme jezdili informovat venkov. Jak jste uspěli? Z revolucí nadšené Prahy jste přijeli do naprosté šedi. Tuším, že naší první zastávkou byly Lovosice. Nikdo tam nic nevěděl. My vylepovali plakáty. Dokonce jsem se při tom strkal s nějakým pravověrným starším pánem. Chtěli jsme do fabriky, tam nás nepustili, tak jsme akorát vylepili plakáty a jeli zpátky do Prahy, kde byla atmosféra zcela jiná. Co jsou podle vás největší mýty či omyly o listopadu 1989? Mýty snad ani ne. Snad jen dezinformace od tehdejší bezpečnosti, že studenti měli hole a zbraně. Ale studenti žádné zbraně neměli. Vypuštěná informace o mrtvém studentovi nakonec přispěla k urychlení událostí, ale mohu říci, že by mě až tolik nepřekvapilo, že by zásah na Národní třídě měl i svoje oběti na životech. Dnes se naznačuje, že režim byl u konce se silami a že převratu sám pomohl ... Přímo u zásahu 17. listopadu si myslím, že to prostě jen někdo nezvládl. Ale jsem přesvědčený, že v tehdejším stranickém aparátu byli lidé, kteří měli přehled, byli chytřejší než ostatní a snažili se, aby třeba zůstali aspoň částečně u vesla. Co pro vás rok 1989 znamená? Naprosto přelomový rok, kdy u nás zavládla konečně svoboda. Svoboda je elementární předpoklad pro všechno. Ať už svoboda jednotlivce nebo společnosti. Jsem velmi rád, že jsem ty události mohl prožít přímo v centru dění. Pavel Cajthaml

inzerce

d LOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s.

provozovatel sportovních zĂƎşzĞŶşŵĢsta www.lokotrutnov.cz

LTAT JENCŮ A BATO Z U VÁNÍ KO A L U P V KRYTÉM BA ZÉN AT

v Trutnov

Ģ!

AREÁL NA NIV Á C H

V prosinci NOVÉ KURZY plavání kojenců a batolat. Informace a přihlášky: K. Fikesová tel. 737 954 140 fikejsova@lokotrutnov.cz

Info: N. Lisá 736 677 236

Ý BAZÉN A ZIMNÍ STA DIO N KRYT 499 817 100

736 641 434

499 810 210, 499 814 655


VĂ?KEND (8 6)

16. 10. 12. 11. 2012

VelkĂ˝ ĹĄlĂĄgr. Trutnov vyzve lĂ­dra

TRUTNOV - FotbalistĂŠ MFK Trutnov vyhrĂĄli v 10. kole krajskĂŠho pĹ™eboru v Jaroměři 3:1 a v tabulce se posunuli na druhĂŠ mĂ­sto za vedoucĂ­ ÄŒervenĂ˝ Kostelec. A prĂĄvÄ› ten v nedÄ›li bude soupeĹ™em tĂ˝mu trenĂŠra MiloĹĄe Dvořåka, takĹže se pod KrkonoĹĄemi pĹŻjde na velkĂ˝ ĹĄlĂĄgr prvnĂ­ho s druhĂ˝m. „Bude to zĂĄpas podzimu,“ potvrzuje trutnovskĂ˝ kouÄ?, „vĂ­me, Ĺže majĂ­ fazĂłnu, kvalitnĂ­ hrĂĄÄ?e i trenĂŠra, ale my doma urÄ?itÄ› budeme chtĂ­t zĂ­skat tĹ™i body.“ ÄŒervenĂ˝ Kostelec trĂŠnuje Karel HavlĂ­Ä?ek, jehoĹž svěřenci v letoĹĄnĂ­ sezonÄ› zatĂ­m osmkrĂĄt vyhrĂĄli, jednou remizovali a jednou prohrĂĄli. V poslednĂ­m kole zvĂ­tÄ›zili KosteleÄ?tĂ­ stejnÄ› jako Trutnov 3:1, kdyĹž porazili hradeckou Olympii. TrenĂŠra Dvořåka mĹŻĹže

ÄŒELO TABULKY KRAJSKÉHO PĹ˜EBORU 1. ÄŒervenĂ˝ Kostelec 2. Trutnov 3. Slavia HK 4. NovĂ˝ BydĹžov 5. LibÄ?any 6. Jaroměř 7. TĂ˝niĹĄtÄ› n/O 8. JiÄ?Ă­n 9. Broumov

10 10 10 10 10 10 10 10 10

8 6 6 6 6 6 4 4 4

1 3 2 1 1 0 4 3 3

1 1 2 3 3 4 2 3 3

33:15 29:13 19:11 19:13 16:15 21:14 20:17 19:16 14:18

25 21 20 19 19 18 16 15 15

těťit, Ĺže jeho tĂ˝m pĹ™ed velkĂ˝m ĹĄlĂĄgrem pĹ™edvedl v Jaroměři velmi kvalitnĂ­ vĂ˝kon i po hernĂ­ strĂĄnce, aÄ?koliv ani jednu branku nevstĹ™elil ze hry, ale vĹĄechny padly po standardnĂ­ch situacĂ­ch. „SoupeĹ™ sice po naĹĄem jedinĂŠm zavĂĄhĂĄnĂ­ vyrovnal a mÄ›l pak jeĹĄtÄ› jednu ĹĄanci, ale do vĂ­ce nebezpeÄ?nĂ˝ch situacĂ­ jsme Jaroměř nepustili. DĂĄ se říct, Ĺže prvnĂ­ poloÄ?as byl

Ĺ kola bruslenĂ­ zaÄ?Ă­nĂĄ uĹž příťtĂ­ vĂ­kend

jakĹž takĹž vyrovnanĂ˝, ale druhĂ˝ poloÄ?as uĹž se hrĂĄl jednoznaÄ?nÄ› v naĹĄĂ­ reĹžii a mohli jsme pĹ™idat i vĂ­ce branek. MinulĂ˝ tĂ˝den jsem byl spokojenĂ˝ jen s vĂ˝sledkem, tentokrĂĄt i s pĹ™edvedenou hrou ve druhĂŠm poloÄ?ase,“ uvedl MiloĹĄ Dvořåk. TrutnovskĂŠ gĂłly stříleli ve 12. minutÄ› MakovskĂ˝, v 50. minutÄ› Kamitz a v 52. minutÄ› Marks.

NedÄ›lnĂ­ utkĂĄnĂ­ s ÄŒervenĂ˝m Kostelcem zaÄ?Ă­nĂĄ ve 14 hodin. Oba tĂ˝my se letos uĹž jednou utkaly. Ve tĹ™etĂ­m kole krajskĂŠho pohĂĄru Trutnov utrpÄ›l na hĹ™iĹĄti soupeĹ™e debakl 6:0. „MĹŻĹže to vypadat, Ĺže bychom zĂĄpas vypustili, ale to tak nebylo. Nechali jsme zahrĂĄt ĹĄirĹĄĂ­ kĂĄdr. SamozĹ™ejmÄ› teÄ? se na soupeĹ™e musĂ­me pĹ™ipravit jinak,“ upozorĹˆuje trenĂŠr Dvořåk. (bog) inzerce

Start hokejovÊ sezony přinesl utråpenou výhru

TRUTNOV - VypocenĂ˝m vĂ­tÄ›zstvĂ­m 6:4 zahĂĄjili sezonu hokejistĂŠ Trutnova. LoĹˆskĂ˝ ĂşÄ?astnĂ­k druhĂŠ ligy vydĹ™el vĂ˝hru v NovĂŠm BydĹžovÄ› aĹž v zĂĄvÄ›reÄ?nĂŠ tĹ™etinÄ›, kterou vyhrĂĄl 5:3. HostĂŠ mÄ›li v utkĂĄnĂ­ jedenĂĄct vylouÄ?enĂ­. „TroĹĄku jsme to podcenili a horko těŞko jsme se pak do zĂĄpasu dostĂĄvali,“ pĹ™iznal hrajĂ­cĂ­ trenĂŠr Jiří MalinskĂ˝. „Asi jsme to ale potĹ™ebovali a moĹžnĂĄ je dobĹ™e, Ĺže jsme takhle za uĹĄi dostali hned na zaÄ?ĂĄtku. DoufĂĄm, Ĺže jsme se pouÄ?ili,“ pokraÄ?oval v hodnocenĂ­ zĂĄpasu. V nÄ›m TrutnovĹĄtĂ­ prohrĂĄvali, pak ztratili dvoubrankovĂŠ vedenĂ­, aby uklidnÄ›nĂ­ pĹ™inesl aĹž v power-play gĂłl Perutka, kterĂ˝ v utkĂĄnĂ­ dal hattrick. Ve stĹ™edu nastoupili TrutnovĹĄtĂ­ v domĂĄcĂ­ premiĂŠĹ™e s Jaroměří a v nedÄ›li zajĂ­ĹždÄ›jĂ­ do TĹ™ebechovic. (bog)

TRUTNOV - LetoĹĄnĂ­, jiĹž 35. roÄ?nĂ­k trutnovskĂŠ Ĺ koly bruslenĂ­ je pĹ™ipraven. ZaÄ?ne příťtĂ­ vĂ­kend v sobotu 20. října na zimnĂ­m stadionu ve 14 hodin a druhĂĄ lekce bude nĂĄsledovat hned v nedÄ›li. PravidelnĂŠ pokraÄ?ovĂĄnĂ­ potĂŠ nabĂ­dne o dalĹĄĂ­ch sobotĂĄch a nedÄ›lĂ­ch. PĹ™ihlĂĄĹĄky budou pĹ™ijĂ­mĂĄny na zimnĂ­m stadionu ve Ä?tvrtek 18. a pĂĄtek 19. října, vĹždy od 16 do 18 hodin. V krajnĂ­m případÄ› bude moĹžnĂŠ dĂ­tÄ› pĹ™ihlĂĄsit jeĹĄtÄ› pĹ™ed prvnĂ­ lekcĂ­. „Škola bruslenĂ­ je urÄ?enĂĄ pro chlapce i dÄ›vÄ?ata od prvnĂ­ch do Ä?tvrtĂ˝ch tříd zĂĄkladnĂ­ch ĹĄkol. ZĂşÄ?astnit se vĹĄak mohou i pÄ›tiletĂŠ dÄ›ti,“ upozorĹˆuje zakladatel „ledovĂŠho vĂ˝cviku“ Jiří HradeckĂ˝. JiĹž Ĺ™adu let se cena vĹĄech 14 lekcĂ­ nemÄ›nĂ­, a tak i letos zĹŻstĂĄvĂĄ na 200 KÄ? za jedno dĂ­tÄ›. Za dalĹĄĂ­ho sourozence je dokonce sleva na 100 KÄ?. TakĂŠ letos bude program Ĺ koly bruslenĂ­ zpestĹ™en a obohacen. DÄ›ti si dvakrĂĄt zabruslĂ­ se svĂ˝mi rodiÄ?i, uvidĂ­ oblĂ­benĂŠ ukĂĄzky krasobruslenĂ­ a letos premiĂŠrovÄ› i lednĂ­ho hokeje. TradiÄ?nĂ­ mikulĂĄĹĄskĂ˝ karneval s nadĂ­lkou samozĹ™ejmÄ› takĂŠ nesmĂ­ chybÄ›t. Na zĂĄvÄ›r dostane kaĹždĂ˝ ĂşÄ?astnĂ­k „LedovĂŠ vysvÄ›dÄ?enĂ­â€œ. VĂ˝uku bruslenĂ­ opÄ›t povedou kvaliďƒžkovanĂ­ instruktoĹ™i zcela zdarma. V prĹŻbÄ›hu letoĹĄnĂ­ho roÄ?nĂ­ku bude takĂŠ moĹžnĂŠ pĹ™ihlĂĄsit chlapce narozenĂŠ v roce 2003 a mladĹĄĂ­ do trutnovskĂŠho hokejovĂŠho oddĂ­lu. (bog, jhr) inzerce

PNEUSERVIS DĂĄrky pro vĂĄs! Batohy, organizĂŠry, zimnĂ­ sety...

HorskĂĄ 877, Trutnov

Platí pøi nåkupu sady zimních osobních pneumatik..

‘†‡Š”ƒŒÍľŠ‘†‹Â?›ƒÂœĂ€Â•Â?‡ŒŽ‘•ǥŽ‘•›„—†‘—•Ž‘•‘˜žÂ?› ŠŽƒ˜Â?Ă€…‡Â?ÂƒÇŁ’‘—Â?ƒœÂ?ƒÂŒĂ€ÂœÂ†Â?Ă€Â?‘Ž‘˜Š‘†Â?‘–³͡ͲͲͲÂŤ ÂœÂ?ÂłÂ?ƒÂ‘Â–Â‡Â˜Ă€Â”ÂƒÂ…Ă€†‘„›Ǩ •’‘”–„ƒ”†‡Â?Â?ÂłԠͳͳ†‘Í´Í´Š‘†‹Â? „‘™Ž‹Â?‰Â?Â‘Â˜ÂłÂ?‡†³Ž‡Ԡͳ͜†‘ʹͲŠ‘†‹Â? Â’Ă˘Â‹ÂŒĂ€Â?žÂ?‡‘„Œ‡†Â?ž˜Â?›Â?ƒ‹Ž˜‡•–”ƒ

Rezervace +420 776 484 249 bowling@pasaztrutnov.cz www.pasaztrutnov.cz

PRODEJ A OPRAVY ALUDISKĂ™ Prodej pneu:

PNEUSERVIS KRĂˆMĂ Ă˜ Trutnov, HorskĂĄ 8(DolnĂ­ StarĂŠ MĂŹsto)

Tel.: 608 830 073 a ostatní znaèky

www.1stop.cz

Trutnovinky Víkend 16. 11. 2012  
Trutnovinky Víkend 16. 11. 2012  

Trutnovinky Víkend 16. 11. 2012

Advertisement