Page 1

TISK 5(./$01«&+

3/$&+(7

190,-

od

.êP2

www.xantipa.eu

VÍ K EN D

www.trutnovinky.cz | ročník 2011 | číslo 44 / 2011 | 15 000 výtisků | vyšlo 4. 11. 2011 | vydává

Ženám se nelíbí, že musí na preventivní vyšetření prsu zajíždět mimo Trutnov HYNEK ŠNAJDAR TRUTNOV - Ženy, které chtějí podstoupit preventivní mamologické vyšetření prsu, mají v Trutnově smůlu. V devadesátých letech byla ministerstvem zdravotnictví ustavena síť mamologických center, která mají vykonávat preventivní vyšetření prsu. „Oblastní nemocnice Trutnov však vybrána nebyla a statut mamologického centra, které jediné může legálně uskutečňovat screeningový program rakoviny prsu, jí udělen nebyl,“ vysvětluje ředitel Martin Limburský. Proto už v říjnu vznikla petice, kterou iniciovali zaměstnanci s nespokojenými pacienty. Podle zástupkyně zaměstnanců, předsedkyně místní odborové organizace Ivy Řezníčkové, je smutné, že špičkově vybavené gynekologicko - porodnické oddělení nemůže provádět preventivní mamologická vyšetření žen. Preventivní program mohou nyní provádět jen ve Vrchlabí, v Náchodě a v Hradci Králové, kde jsou akreditovaná pracoviště.

Ženám se skutečnost, že v Trutnově nemohou podstoupit preventivní mamologické vyšetření prsu, vůbec nelíbí. „Vadí mi to. Moje mamka je v rizikové skupině a na vyšetření musí jezdit až do Hradce Králové. Musí se však objednat měsíc dopředu. Mělo by se něco udělat pro to, aby prevence byla i tady v Trutnově,“ myslí si Lenka Hýblerová.

Zpěv, tanec a vzpomínky provázely v kině oslavy 20 let stacionáře TRUTNOV - Přestože kino Vesmír obvykle nabízí rozmanitou škálu lmů, v úterý vpodvečer se v něm však nepromítalo. Panovala zde ale slavnostní atmosféra. Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené, jehož zřizovatelem je město, si tady připomenul dvacet roků své existence. Ukázalo se, že děti i klienti stacionáře se umí velmi dobře bavit. I přes různé mentální či pohybové hendikepy předvedly zaplněnému hledišti zejména rodiči či rodinnými příslušníky, co je pracovníci stacionáře naučili. Country ráz mělo vystoupení skupiny klientů, která si říká Pistolníci. V podobném duchu u diváků zabodovala další skupina Kolty. Kromě toho klienti zaujali publikum spontánním zpěvem známých písní. S hudebním vystoupením se představily i malí žáčci ze ZŠ V Domcích, kteří zahráli na étny. Vyvrcholením bylo pěvecké vystoupení tří studentek z různých škol, které zprostředkovala zdejší Střední podnikatelská škola. (hyš)

Tři koně asi někdo otrávil, čtvrtý přežívá

TRUTNOV - Naprostým šokem začal pondělní den pro chovatelku huculů Lenku Škrabánkovou z Černého Dolu. Když ráno přišla k ohradě, která je u hájenky, našla tam ležet jednoho ze svých koní. „Snažila jsem se ho zvednout a postavit na nohy. Už to ale nešlo,“ řekla. Mezitím

si začal lehat i druhý kůň. „Přišel mi s ním pomoci soused pan Diblíček. Koně se podařilo postavit a zatím přežívá,“ popisuje chovatelka. Paradoxem tragédie je, že zatímco soused chovatelce pomáhal, stejným způsobem mu zašli doma v Čisté dva valaši. „Absolutně to nechápu. Není přece možné, aby najednou tři koně měli stejné problémy. Myslím si, že je skutečně někdo otrávil. Čekáme na výrok veterináře,“ uvedla Škrabánková. Podle ní někdo den před tragickou událostí vypustil koně z ohrady. Ti nějakou dobu běhali po obci, než se majitelce podařilo zahnat zvířata zpět do ohrady. „Ohrada byla viditelně záměrně poškozená, aby koně mohli ven. Myslím, že to nebyla náhoda,“ poznamenala chovatelka. (hyš)

Naštvaně se tvářila další Trutnovanka Alena Soukupová. Jsme v jednadvacátém století, tak si myslím, že preventivní mamologické vyšetření by mělo být ve městech velkosti Trutnova samozřejmostí. Absolutně nechápu, proč trutnovská nemocnice nebyla zařazena do sítě mamalogických center a třeba Vrchlabí ano. Dojíždění za prevencí je fakt otrava,“ říká rozhodně Soukupová. Podle ředitele je v Trutnově na vysoké úrovni vybavené gynekologicko - porodnické oddělení, které má sice zařízení pro mamograi, ale smí vyšetřovat pouze ženy s podezřením na závažná onemocnění. Znamená to, že nemocnice nemůže vyšetřovat zdravé ženy v určitém

věku v předepsaných intervalech předepsanými vyšetřovacími metodami. Ta jsou potřebná pro včasné odhalení minimálních nálezů u pacientek, které ještě nemají žádné jiné příznaky onemocnění. „Pacientky, u kterých již nějaký příznak onemocnění, například bulka v prsu je, samozřejmě kompletně vyšetříme všemi potřebnými metodami a zajistíme i příslušnou komplexní léčbu,“ uvedl ředitel Limburský. Protože nemocnice nemá statut centra, její nálezy v rámci preventivního programu nejsou odborně garantovány statutem centra. Tím by se nemocnice vystavovala riziku trestněprávního stíhání. Navíc tuto péči jí pojišťovna nemůže uhradit. „Problém jsme v minulosti několikrát řešili a opakovaně jsme žádali ministerstvo zdravotnictví, aby nám statut udělilo. Nestalo se tak s odůvodněním, že příslušných center je dostatek,“ konstatoval ředitel nemocnice.

inzerce

kdo hledá...

najde

www.kinpo.cz Největší inzertní portál v regionu


VĂ?KEND (2)

4. 11. 2011

DÄ›ti a umÄ›lci vĂ˝stavĂ­ v Uffu svĂĄ dĂ­la z projektu Jsme jinĂ­ TRUTNOV - CeloroÄ?nĂ­ projekt ZĂĄkladnĂ­ ĹĄkoly SluneÄ?nĂ­ v HostinnĂŠm nazvanĂ˝ Jsme jinĂ­ aneb DÄ›ti tvoří pod vedenĂ­m profesionĂĄlnĂ­ch umÄ›lcĹŻ dospÄ›l do ďƒžnĂĄle. Jeho vrcholem bude galaveÄ?er spojenĂ˝ s vernisåŞí vĂ˝stavy dÄ›l dÄ›tĂ­ i umÄ›lcĹŻ, kterĂ˝ se uskuteÄ?nĂ­ v ĂşterĂ˝ 8. listopadu od 18 hodin ve spoleÄ?enskĂŠm centru Uffo. UvĂĄdÄ›t ho bude znĂĄmĂ˝ herec Jaroslav DuĹĄek.

V prĹŻbÄ›hu ĹĄkolnĂ­ho roku se Şåci setkali a tvoĹ™ili s ĹĄesti umÄ›lci. Jako prvnĂ­ se dÄ›tem vÄ›noval komiksovĂ˝ kreslĂ­Ĺ™ Jiří Grus, kterĂ˝ dÄ›ti zapojil a zasvÄ›til do svÄ›ta komiksovĂŠ tvorby. KeramiÄ?kou LenkĂĄ StodĹŻlkovĂĄ byla druhou umÄ›lkynĂ­ projektu. DÄ›ti pod jejĂ­m odbornĂ˝m dohledem vyrĂĄbÄ›ly z hlĂ­ny rostliny a zvĂ­Ĺ™ata. Do hmyzĂ­ říťe ve tĹ™etĂ­m dÄ›jstvĂ­ Şåky ĹĄkoly zavedla vĂ˝tvarnice a loutkĂĄĹ™ka Tereza KomĂĄrkovĂĄ. SochaĹ™ka Paulina Skavova je zase ve svĂŠm ateliĂŠru bÄ›hem třídennĂ­ho workshopu nazvanĂŠho Hmatart nauÄ?ila mimo jinĂŠ vytvĂĄĹ™et z hlĂ­ny reliĂŠfy, hlavy a otiskovat dlanÄ›. VelkĂ˝ obraz Divadlo svÄ›ta v pĂĄtĂŠm dĂ­le se ĹĄkolĂĄky vytvoĹ™il so-

chaĹ™ Kurt Gebauer. Projekt zakonÄ?il jeden z naĹĄich nejznĂĄmÄ›jĹĄĂ­ch souÄ?asnĂ˝ch umÄ›lcĹŻ Federico DĂ­az na tĂŠma PříbÄ›h rýŞovĂŠho zrna. VĂ˝tvarnĂ­k dÄ›ti uÄ?il malovat Ä?Ă­nskou tuĹĄĂ­ na rýŞovĂ˝ papĂ­r. VĹĄichni umÄ›lci, kteří se na projektu podĂ­leli, budou přítomni na galaveÄ?eru. DoplnĂ­ je Bohdan HolomĂ­Ä?ek, kterĂ˝ vĹĄe fotografoval pro publikaci Jsme jinĂ­. VĂ˝stava pracĂ­ dÄ›tĂ­ i profesionĂĄlnĂ­ch umÄ›lcĹŻ potrvĂĄ do 29. listopadu. SouÄ?ĂĄstĂ­ veÄ?era bude takĂŠ aukce vĂ˝tvarnĂ˝ch dÄ›l umÄ›lcĹŻ i spoleÄ?nĂ˝ch pracĂ­ vytvoĹ™enĂ˝ch v rĂĄmci projektovĂ˝ch dnĹŻ. V doprovodnĂŠm programu vystoupĂ­ zpÄ›vĂĄci Iva FaltovĂĄ ml., KateĹ™ina FolcovĂĄ a Libor KasĂ­k. KromÄ› toho je pĹ™ipraveno malĂŠ divadelnĂ­ pĹ™edstavenĂ­ v podĂĄnĂ­ dÄ›tĂ­ ĹĄkoly, pod vedenĂ­m autorek scĂŠnĂĄĹ™e Ivety DuĹĄkovĂŠ a Petry BĂ­lkovĂŠ. MyĹĄlenka na vytvoĹ™enĂ­ neobvyklĂŠho projektu vznikla v Ăşnoru roku 2010. „CĂ­lem bylo spojit dva svÄ›ty - svÄ›t mentĂĄlnÄ› postiĹženĂ˝ch dÄ›tĂ­ naĹĄĂ­ speciĂĄlnĂ­ ĹĄkoly a svÄ›t umÄ›lcĹŻ. BÄ›hem jednoho roku se dÄ›ti v nÄ›kolika pracovnĂ­ch dĂ­lnĂĄch seznamovaly se zajĂ­mavĂ˝mi osobnostmi ze svÄ›ta vĂ˝tvarnĂŠho umÄ›nĂ­," vysvÄ›tlila Iva FaltovĂĄ, Ĺ™editelka ZĹ SluneÄ?nĂ­ v HostinnĂŠm.

Podle Ĺ™editele Uffa Libora KasĂ­ka si projekty tohoto typu zaslouŞí pozornost a podporu. „SvÄ›t mentĂĄlnÄ› postiĹženĂ˝ch dÄ›tĂ­, je mnohĂ˝m velmi vzdĂĄlenĂ˝ a prĂĄvÄ› proto bychom na nÄ› nemÄ›li zapomĂ­nat a stejnÄ› tak i na lidi, kteří jim pomĂĄhajĂ­,“ vyjĂĄdĹ™il se Ĺ™editel KasĂ­k. Hynek Ĺ najdar

ZIMNĂ? ZAHRADY PLASTOVĂ OKNA A DVEĹ˜E HLINĂ?KOVĂ OKNA, DVEĹ˜E, FASĂ DY projekty a zateplovĂĄnĂ­ budov

montĂĄĹž zdarma

www.proplast-k.cz tel.: 777 113 408 proplast@proplast-k.cz

PROPLAST K s. r. o. Polní 468 NovÊ město nad Metují tel./fax: 491 472 927

PROPLAST K s. r. o. AreĂĄl IDA 843 MalĂŠ SvatoĹˆovice tel./fax: 499 886 131

Stachelberg navĹĄtĂ­vil rekordnĂ­ poÄ?et lidĂ­ VelkĂ˝ podĂ­l na vzniku ÄŒeskoslovenska TRUTNOV - Stachelberg, rozsĂĄhlĂ˝ pevnostnĂ­ areĂĄl a dÄ›lostĹ™eleckĂĄ tvrz z let 1935-1938 na BabĂ­, se v letoĹĄnĂ­ sezĂłnÄ› mĹŻĹže pochlubit rekordnĂ­m poÄ?tem nĂĄvĹĄtÄ›vnĂ­kĹŻ. Podle Ä?lena stejnojmennĂŠho obÄ?anskĂŠho sdruĹženĂ­ VojtÄ›cha Ĺ karytky jich pĹ™iĹĄlo 16 tisĂ­c. LetoĹĄnĂ­ sezĂłna minulou sobotu skonÄ?ila. Podle Ĺ karytky nenavĹĄtÄ›vujĂ­ Stachelberg jenom ÄŒeĹĄi, v hojnĂŠm poÄ?tu sem zajĂ­ĹždÄ›jĂ­ takĂŠ NÄ›mci a HolanÄ?anĂŠ. V pevnostnĂ­m areĂĄlu je moĹžnĂŠ vidÄ›t jeden z nejvÄ›tĹĄĂ­ch bunkrĹŻ v ÄŒR, unikĂĄtnĂ­ podzemĂ­ tvrze, expozici o Ä?eskoslovenskĂŠm opevnÄ›nĂ­, vyzbrojenou lehkou pevnĹŻstku i obnovenĂŠ zĂĄkopy z roku 1938. „HlavnĂ­ atrakcĂ­ je samozĹ™ejmÄ› podzemĂ­ a takĂŠ expozice ve druhĂŠm patĹ™e. NĂĄvĹĄtÄ›vnĂ­ci takĂŠ rĂĄdi chodili do lehkĂŠho opevnÄ›nĂ­,“ Ĺ™ekl Ĺ karytka.

mÄ›ly takĂŠ desĂ­tky trutnovskĂ˝ch legionåřů TRUTNOV - Na vzniku samostatnĂŠho ÄŒeskoslovenska, od jehoĹž zaloĹženĂ­ uplynulo jiĹž 93 rokĹŻ, mÄ›ly lvĂ­ podĂ­l Ä?eskoslovenskĂŠ legie bojujĂ­cĂ­ v 1. svÄ›tovĂŠ vĂĄlce po boku dohodovĂ˝ch armĂĄd. PrĂĄvÄ› jejich nezastupitelnou roli pĹ™i vzpomĂ­nkovĂŠ akci v obĹ™adnĂ­ sĂ­ni StarĂŠ radnice pĹ™ipomenul starosta mÄ›sta Ivan Adamec.

SdruĹženĂ­ letos rovněŞ zprovoznilo dÄ›tskĂ˝ koutek. V nÄ›m je pro dÄ›ti k dispozici věŞ se skluzavkou, malĂĄ lezeckĂĄ stÄ›na, provazovĂ˝ Ĺžebřík a lano, dĂĄle pĂ­skoviĹĄtÄ›, houpaÄ?ku a malĂ˝ domek. VĹĄe se nachĂĄzĂ­ v tÄ›snĂŠ blĂ­zkosti obÄ?erstvenĂ­. „Jejich rodiÄ?e je tak majĂ­ pod kontrolou a mohou svĂŠ dÄ›ti sledovat přímo od kĂĄvy Ä?i piva,“ poznamenal Ĺ karytka. (hyĹĄ) VĂ­ce na www. trutnovinky.cz inzerce

HRAJEME

Restaurant a Music bar NDÌGRXVWĆHGXS¿WHNDVRERWX S¿WHN4. 11. - VRERWD5. 11. +(/2:((19.(1']DGULQNGRVWDQHxPDVNX

RGSÂżWNX11. 11. SRFHOĂ&#x203A;WĂ&#x203A;GHQ 3(ĂŠ(1Â&#x;69$720$57,16.Â&#x;+86$ $0/$'Â&#x;69$720$57,16.Â&#x;9ÂŤ1$ FHOĂ&#x203A;YĂ&#x2039;NHQG-$&.'$1,(/Â&#x2019;63Â&#x;57<

SÂżWHN18. 11. -VRERWD 19. 11. 352),%$50$16.Â&#x;6+2: SRFHOĂ&#x203A;YĂ&#x2039;NHQG$PXQGVHQSÂżUW\

SÂżWHN25. 11. -VRERWD 26. 11. ,56.Âť9ÂŤ.(1'678//$025('(:

+420 499 816 513 podhradem@tergast.cz www.nevahejtevstupte.cz

Ĺ kROQĂ&#x2039;7UXWQRY

â&#x20AC;&#x17E;PodĂ­l na vzniku Ä&#x152;eskoslovenska mÄ&#x203A;lo nejen nÄ&#x203A;kolik Ä?elnĂ­ch politickĂ˝ch osobnostĂ­ jako TomĂĄĹĄ G. Masaryk, Edvard BeneĹĄ Ä?il Milan Rastislav Ĺ tefĂĄnik, ale takĂŠ domĂĄcĂ­ a zahraniÄ?nĂ­ odboj v letech prvnĂ­ svÄ&#x203A;tovĂŠ vĂĄlky. Jen v zahraniÄ?nĂ­m odboji bylo na 100 tisĂ­c muŞů, mezi nimiĹž nechybÄ&#x203A;li ani legionĂĄĹ&#x2122;i z Trutnovska,â&#x20AC;&#x153; vrĂĄtil se do vzdĂĄlenĂŠ minulosti starosta. ZatĂ­mco z Ä?eskĂŠho Dvora KrĂĄlovĂŠ vstoupilo do legiĂ­ vĂ­ce neĹž 180 muŞů, z nÄ&#x203A;meckĂŠho Trutnova to bylo jen 60, na

coĹž mÄ&#x203A;l vliv zdejĹĄĂ­ silnĂ˝ nÄ&#x203A;meckĂ˝ Ĺživel, kterĂ˝ podporoval rakouskĂŠ mocnĂĄĹ&#x2122;stvĂ­. â&#x20AC;&#x17E;Mezi legionĂĄĹ&#x2122;i byli takĂŠ NÄ&#x203A;mci, coĹž nenĂ­ pĹ&#x2122;Ă­liĹĄ znĂĄmĂŠ. LegionĂĄĹ&#x2122;i tvoĹ&#x2122;ili zĂĄklad armĂĄdy novĂŠho stĂĄtu. Mnoho dalĹĄĂ­ch legionĂĄĹ&#x2122;ĹŻ se do Trutnova pĹ&#x2122;istÄ&#x203A;hovalo ve 20. a 30. letech, ĹĄlo pĹ&#x2122;evĂĄĹžnÄ&#x203A; o stĂĄtnĂ­ zamÄ&#x203A;stnance, ĂşĹ&#x2122;ednĂ­ky, uÄ?itele, ĹželezniÄ?ĂĄĹ&#x2122;e a vojĂĄky,â&#x20AC;&#x153; uvedl Adamec. Ze souÄ?asnĂŠho okresu Trutnov vstoupilo do Ä?eskoslovenskĂ˝ch legiĂ­ bÄ&#x203A;hem prvnĂ­ svÄ&#x203A;tovĂŠ vĂĄlky nebo krĂĄtce po nĂ­ 850 muŞů. PovÄ&#x203A;domĂ­ o legionĂĄĹ&#x2122;skĂ˝ch hodnotĂĄch a tradicĂ­ch pĹ&#x2122;Ă­sluĹĄnĂ­ci legiĂ­ udrĹžovali v rĂĄmci mÄ&#x203A;sta pod hlaviÄ?kou mĂ­stnĂ­ Jednoty Ä?eskoslovenskĂŠ obce legionĂĄĹ&#x2122;skĂŠ. Na poÄ?est legendĂĄrnĂ­ Roty Nazdar, jednĂŠ z prvnĂ­ch Ä?eskoslovenskĂ˝ch zahraniÄ?nĂ­ch jednotek, kterĂĄ se vyznamenala v roce 1915 v bitvÄ&#x203A; u francouzskĂŠho Arassu, byl v roce 1932 pojmenovĂĄn trutnovskĂ˝ hraniÄ?ĂĄĹ&#x2122;skĂ˝ prapor. Mezi ĂşÄ?astnĂ­ky slavnosti byl pÄ&#x203A;taosmdesĂĄtiletĂ˝ plukovnĂ­k MiloĹĄ OndrĂĄk z ĂşzemnĂ­ organizace VojenskĂŠho sdruĹženĂ­ rehabilitovanĂ˝ch. Ten si myslĂ­, Ĺže by se mÄ&#x203A;l vznik republiky pĹ&#x2122;ipomĂ­nat. â&#x20AC;&#x17E;PodaĹ&#x2122;ilo se vymanit z monarchie, coĹž my bĂ˝valĂ­ vojĂĄci povaĹžujeme za podstatnĂŠ,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;ekl. (hyĹĄ), foto: MiloĹĄ Ĺ ĂĄlek

TRUTNOVINKY VĂ?KEND, zpravodajskĂ˝ tĂ˝denĂ­k. Vydavatel: Xantipa agency s. r. o., Trutnov, IÄ&#x152;: 25947940, MK Ä&#x152;R E 18801, Adresa: BulharskĂĄ 66, Trutnov, PSÄ&#x152; 541 01, e-mail: redakce@trutnovinky.cz, telefon/fax: 499 941 941. ObchodnĂ­ a inzertnĂ­ oddÄ&#x203A;lenĂ­: Rudolf KorbelĂĄĹ&#x2122;, tel.: 608 146 620, e-mail: ruda@xantipa.in. InternetovĂŠ strĂĄnky: www.trutnovinky.cz. Redakce: Hynek Ĺ najdar, telefon: 734 457 697, e-mail: hynek@trutnovinky.cz, Pavel Cajthaml, telefon: 733 510 071, e-mail: pavel@trutnovinky.cz, Michal BogĂĄĹ&#x2C6;, telefon: 734 545 423, e-mail: michal@trutnovinky.cz, DuĹĄan MihaleÄ?ko, telefon: 733 762 179, e-mail: dusan@trutnovinky.cz, Distribuce: Ä&#x152;eskĂĄ poĹĄta, a. s. Tisk: TiskĂĄrna VobornĂ­k, K. Ä&#x152;apka 868, HostinnĂŠ. Sazba: Xantipa agency s. r. o.


VÍKEND (3)

4. 11. 2011

Premiérový Vinařský bál v Uffu se uskuteční na magické jedničky TRUTNOV - Přátelé dobrého vína Trutnov jsou známí tím, že vždy v květnu pořádají již velmi populární Vinařské slavnosti. Aby to nebylo málo, rozhodli se, že k tomu uspořádají také Vinařský bál. Ten se poprvé v historii uskuteční 11. listopadu od 19 hodin ve Společenském centru Uffo. „Když se bude bál líbit, chceme v nové tradici pokračovat,“ řekl prezident Vinařských slavností Vojslav Šťovíček.

noci je připraveno překvapení, které bych v tuto chvíli nerad prozrazoval. Uprostřed programu bude vylosováno několik účastníků, kteří od nás dostanou dárek. Jaká vína budou během večera k dispozici? Máme vybrané odrůdy, které se mohou k tomuto datu používat. U nás budou k ochutnání i ke koupi bílá vína Moravský muškát a Müller Thurgau. Z růžových pak Svatovavřinecké a z červených to bude svatomartinské cuvée s Modrým portugalem.

Letos už posedmé se konaly v Trutnově Vinařské slavnosti. Teď poprvé uspořádáte i Vinařský bál. Co vás vedlo k založení nové tradice? V rámci našeho spolku Přátel dobrého vína jsme vždycky na svatého Martina pořádali setkání. Protože se květnové Vinařské slavnosti staly populárními, rozhodli jsme se udělat ještě svatomartinské slavnosti pro širší veřejnost formou Vinařského bálu.

Přijedou i vaši přátelé z Moravy? Pozvali jsme spoustu přátel z Moravy, ale vzhledem k tomu, že celorepublikově je toto datum natolik magické a na Moravě probíhá hodně podobných akcí, tak se nám mnozí omluvili. Je smyslem Vinařského bálu mimo jiné propagace dobrého a kvalitního vína? Určitě je, i když neznáme zatím mladá vína a neměli jsme možnost je ochutnat, protože se nyní školí. Poprvé je ochutnáme až na bálu, kde budou ke koupi i běžná kvalitní vína. Bude tam poměrně slušná nabídka.

Mají jedenáctky v datu pro vás nějaký význam? Svatého Martina je vždy 11. 11., a ta setkání se také v tomto období dělají. Letos to shodou okolností vyšlo tak, že jsou tam samé jedničky, a to byl rovněž jeden z důvodů k upořádání prvního bálu. Bylo složité tuto akci připravit? Na pořádání se podílelo více lidí z našeho spolku. Každý měl na starosti něco a každý tomu věnoval část svého volného času. Myslím si, že ta příprava až tak složitá není na rozdíl od květnových Vinařských slavností. Kdo v Uffu vystoupí a kdo bude vinařskou společenskou premiéru uvádět?

Co byste bálu popřál? Přál bych si, aby se všem účastníků na bále líbilo. V případě, že tomu tak bude, tak bychom chtěli v této tradici pokračovat.

Nahoře v galerii vystoupí cimbálová muzika Tomáše Zouhara z Drásova (na snímku). K tanci a poslechu bude hrát skupina Levou rukou band z Jičína. Bál bude uvádět známý moderátor zábavných pořadů Eduard Hrubeš. Domníváme se, že taková akce by měla být z hlediska

moderování na dobré úrovni. Proto jsme se domluvili s panem Hrubešem, který u nás patří v tomto oboru k těm nejlepším. Máte pro účastníky nějaké překvapení? Součástí programu bude i vystoupení mladých trutnovských mažoretek. O půl-

Připravují něco nového Přátelé dobrého vína Trutnov? Úplně něco nového nepřipravujeme, ale už probíhají přípravy na příští již osmé Vinařské slavnosti, které se budou konat 26. května 2012. Jedna akce z jara a druhá na podzim je pro nás maximum, co jsme schopní ve svém volném čase připravit a zorganizovat. Hynek Šnajdar

inzerce Ø 32 Ø 45 1 2 3 4 5

OBJEDNÁVKY: 499 422 294 725 126 210 www.pizza-trutnov.cz Minimální objednávka pro rozvoz ZDARMA po Trutnově je jedna velká pizza Ø 45 nebo dvě malé Ø 32

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

MARGHERITA PROSCIUTTO PROSCIUTTO E FUNGHI CAPRICCIOSA SALERNO MAFIA ROMANA QUATRO FORMAGGI POSITANO VEGETARIANA HUT VEGETARIANA HAWAII PEPE NAPOLI MEXICANA PICANT CALZONE PICCANTE POLO QUATRO STAGIONE NEPTUN QUATRO SALSICCIOTTI PROSCIUTTO CRUDO QUATRO SUPREME AL CAPONE DIAVOLA CREMA E FUNGHI MARINARA BOLOGNA MONDO ACAPULCO FLORENTINA BOLZANO AL SALAME DI PEPERONY QUATRO LA CARNE CON SPINACI LEGIA SALMONE E ANETO QUATRO FORMAGI PREFERITI Krabice

mozzarela, bazalka, rajčata šunka, mozzarella šunka, žampiony, mozzarella šunka, žampiony, olivy, mozzarella salám, žampiony, mozzarella salám, kukuřice, cibule, mozzarella slanina, žampiony, mozzarella niva, hermelín, eidam, mozzarella tuňák, cibule, mozzarella žampiony, červ. cibule, paprika, rajčata, zelené a černé olivy, bazalka, mozzarella žampiony, kukuřice, fazolové lusky, bazalka, mozzarella šunka, ananas, curry, mozzarella špenát, česnek, smetana, mozzarella ančovičky, černé olivy, mozzarella slanina, zel. fazole, cibule, chilli, mozzarella mozzarela, pikantní salám, feferonky salám, paprika, pórek, chilli, mozzarella kuřecí maso, rajčata, bazalka, mozzarella 1/4 prosciuto, 1/4 salerno, 1/4 margherita, 1/4 quatro formaggi sardinky, černé olivy, červ. cibule, vejce, eidam, mozzarella čtyři druhy výběrových suchých salámů, mozzarella prosciutto crudo, mozzarella 1/4 prosciuto crudo, 1/4 Al Capone, 1/4 quatro formaggi, 1/4 quatro salsicciotti slanina, uzený sýr, cibule, vejce, mozzarella pepřový salám, klobása mexico, piri-piri papričky, zelené olivy, mozzarella niva, žampiony, smetana, mozzarella česnek, bazalka, mozzarella šunka, salám, slanina, mozzarella šunka, rajčata, hermelín, mozzarella salám, rajčata, piri piri papričky, mozzarella slanina, špenát, vejce, feferonky, mozzarella kuřecí maso, chřest, smetana, mozzarella salám, cibule, chilli, vejce, mozzarella prosciutto crudo, kuřecí maso, slanina, klobása mexiko, mozzarella šunka, špenát, vejce, parmezán, mozzarella gorgonzola, worchester, červená cibule, pepř, vlašský ořech, mozzarella, třešně smetana, kopr, losos, mozzarella gorgonzola, gambozola, parmezán, mozzarella

Ø 32 69,75,85,89,85,85,85,99,95,85,75,99,85,99,99,99,99,99,85,99,99,109,109,99,109,85,59,89,89,99,89,119,89,119,99,119,99,119,6,-

Ø 45

99,139,149,159,149,149,149,175,175,149,139,175,149,175,175,175,175,175,149,175,175,199,199,175,199,149,89,159,159,175,159,210,159,210,175,210,175,210,12,-


VÍKEND (4)

4. 11. 2011

Hasiči dostali medaile za věrnost

ŘÁDKOVÁ INZERCE AUTO - MOTO • Prodám Chevrolet Captiva LT 2.0, turbodiesel, 155 koní, 4x4, manuální převodovka, palubní počítač, 1. majitel, servisní knížka, r. v. 2006. Tel: 603 118 181 • Prodám dvě zimní pneumatiky zn. Matador 165/70 R13 používané jednu zimu. Cena dohodou. Tel: 777 605 216. E-mail: simonatrutnov@seznam.cz • Prodám Sněžný skútr - Bombardier Ski doo Skandic Wide Track, motor Rotax 500 cm, rok výroby 1997, najeto 15 199 km. Plně funkční bez závad, cena 58 000 Kč + 20% DPH. Tel: 732 107 949. E-mail: info@boudahelena.cz BYDLENÍ • Nabízím ještě za solidní peníze luxusní byt přímo na sjezdovce s parkovacím místem hned u bytu. ZN: nutno vidět! Tel: 602 467 626. E-mail: sbsboa@tiscali.cz • Hledám dlouhodobý pronájem bytu 2+ 1 nebo 2+kk, od ledna 2012, za rozumnou cenu. Prosím nabídněte. Děkuji. Tel: 739 879 207, e-mail: steklova.l@seznam.cz • Prodám byt v OV, 70 m2, cihlová zástavba s vlastní zahradou, Byt je neobydlený a k prodeji od 15. 11. 2011. Další informace a fota možné zaslat emailem. Cena 1 550 000 Kč. Tel: 776 221 311. E-mail: KStuchalova@seznam.cz • Nabízím k prodeji byt 2+kk , vel. 43m2 v ul. Švábenicova. Dům i byt je po rekonstrukci. Cena k jednání 840 000 Kč. Tel: 777 235 009

TRUTNOV - U příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu se uskutečnil na Masarykově náměstí v Hradci Králové pietní akt pokládání věnců a květin u pomníku T. G. Masaryka. Při tom byly uděleny medaile hasičům. Ty převzali i čtyři hasiči z Trutnova. Z rukou ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Františka Mencla, primátora Hradce Králové Zdeňka Finka a hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France převzali medaili Za věrnost II. stupně, která je symbolem dvacetileté služby, Pavel Rykr a Radomír Vaněk. Jejich kolegové Luboš Drahoš a Robert Gottwald (na snímku) byli vyznamenáni medailí Za věrnost III. stupně, tedy za deset let služby. (hyš)

Čím méně výzdoby na hrobech, tím méně krádeží

TRUTNOV - Památka zesnulých čili Dušičky se odehrály přede dvěma dny. Stejně jako jiné hřbitovy v republice byl a bude ještě minimálně o víkendu i trutnovský v obležení těch, kteří přijdou položit kytičku na hrob či zapálit svíčku a věnovat vzpomínku zesnulým. Bohužel také ožívají zloději, kteří se zaměřují hlavně na kytice v květináčích, řezané květiny a věnce zdobící hroby.

„Chytnout zloděje při činu, je ale velmi těžké. Krádeže se také špatně prokazují,“ říká Lucie Motyčková, pracovnice správy trutnovského hřbitova, která uvedla, že nejhorší situace byla tak před dvěma lety. „Na správu hřbitova chodili lidi a stěžovali si, že se krade. My jsme jim

z hrobu ztratily dvě velké kytice od příbuzných a někdo taky utrhl kovovou vázu přišroubovanou k rámu. To, že lidi kradou, není žádná novinka. Že ale chodí krást na hřbitovy, je hrůza,“ kroutí hlavou Hofmanová.

radili, aby krádeže hlásili policii. Čím méně výzdoby je na hrobech, tím je těch krádeží méně,“ tvrdí Motyčková. Špatné zkušenosti se zloději v době Dušiček má Regina Hofmanová z Trutnova. „Nejhorší to bylo loni. To se mi

Další návštěvník hřbitova Antonín Nejedlý sice nemá osobním zkušenost s krádeží květin na rodinném hrobě, ale jeho kamarád prý zloděje chytil přímo při činu. „Zloději byli dva. Jeden kradl a druhý dával pozor, aby je nikdo neviděl. Kamarád jednoho z nich chytil, ten se ale vytrhl a oba pak utekli. Myslím, že nemá cenu krádeže hlásit na policii, zloději se většinou nedají dopadnout,“ domnívá se Nejedlý. Hynek Šnajdar

inzerce

Vezměte to za dobrý konec

INSIGNIA 4x4

NEJLEPŠÍ V Z, KTERÝ JSME KDY VYROBILI. Vaše bezpečná volba Dopřejte si jízdu s Opel Insignia. Nyní se zvýhodněním 132 500 Kč a pohonem 4x4 zdarma! Díky Opel Finance navíc můžete využít financování s nulovým navýšením.* Jako dárek od nás získáte střešní box Thule v hodnotě 10 000 Kč! Opel Insignia je nejlepší vůz, který jsme kdy vyrobili. Tak neváhejte a kontaktujte nejbližšího dealera Opel.

6

Olfin Car Palace s.r.o. let záruka**

Královédvorská 101, 541 01 Trutnov servis 499 828 290, prodej 499 828 512 www.olfincar.cz

Kombinovaná spotřeba paliva: 4,9–11,3 l/100 km. Kombinované emise CO2: 129–265 g/km. Zobrazený model je pouze ilustrativní. *Více informací o zvýhodnění a financování na www.opel.cz. **Dvouletá výrobní zákonná záruka a dále čtyřletá smluvní záruka Opel ve spolupráci se společností CG Car Garantie Versicherungs-AG. Smluvní záruka Opel je poskytována bezplatně dealerem Opel. Nabídka smluvní záruky Opel trvá do konce prosince 2011, a to za podmínek uvedených na www.opel.cz.


VÍKEND (5)

4. 11. 2011

Proměny Trutnova (79): Domky naproti hotelu Krakonoš

Na fotograi pocházející z přelomu 60. a 70. let 20. století je dobře vidět dnes již zbouraná zástavba naproti hotelu Krakonoš. Dva zděné domy stávaly na místě dnešního parkoviště již v roce 1841. V pravé části prvního snímku je zachycen domek čp. 44 s polovalbovou střechou. V roce 1898 i 1908 ho vlastnili August a Franziska Nykličkovi a sídlil v něm obchod. V roce 1911 byli majiteli objektu Vincenz a Soe Erbenovi, o devatenáct let později Hubert a Rosa Erbenovi. Nestojí již ani vedlejší domek čp. 45 se štítem do ulice a malým arkýřem. V roce 1898 jej vlastnila Theresia Endlicherová, roku 1911 Benedikt a Theresia Hampelovi. V roce 1930 patřil dům Prokopovi Czermakovi a Marii Seidlové. Dnes se na jeho místě nalézá kromě parkoviště i traka. Za domem čp. 45 je vidět patrový dům čp. 46, který se uchoval dodnes. Ondřej Vašata

Malíř Petr Samek se svými obrazy zbavuje zlých věcí TRUTNOV – „Mně se těžko odděluje osobnost od tvorby. Petr je takový, jako jeho obrazy. Je to velká voda, je to sopka,“ řekl při vernisáži výstavy Akupunktura vzdělanosti v Dračí uličce o obrazech malíře Petra Samka, výtvarník a pedagog Štěpán Málek.

A skutečně. Samkovy obrazy jsou expresívně divoké. To je ale jen první zdání. Při bližším zkoumání z nich proudí cit a je zřejmé, že autor přesně ví, co dělá. „Především mám rád abstrakci. Tyto věci, které jsou na stěnách Dračí uličky, jsou ze současnosti. Co na mě v životě působí zle, z toho se musím vymalovat. Pronásledují

není. Jako diváky nás to nebolí. Petr ve své tvorbě vibruje pozitivně,“ uvedl.

mě zlé věci, které se v mých obrazech vyčistí. To platí i pro tyto obrazy,“ sdělil nám Samek. Tato slova potvrdil i jeho kolega Málek. „Má dar, že i když čerpá z negativních věcí, tak výpověď negativní

Samkova výstava je svým způsobem spojena s výukou na gymnáziu. Od toho jsou odvozené i názvy jeho pestrobarevných děl plných energie. Například fyziku reprezentuje dílo Černá díra, historii pak obrazy Exodus I. a II. a zeměpis Irská krajina – U jezera. Nebo třeba Leviathan či „dalíovský“ obraz Metamorphosis, jímž prochází informace DNA. Samek na své výstavě, která potrvá do 29. listopadu, dokazuje, že jeho tvorba je fascinována krajinou a přírodou, čerpá z místa, kde žije – v náchodské Bělovsi. Hynek Šnajdar

ŘÁDKOVÁ INZERCE BYDLENÍ • Sháním podnájem 1+1 pro sebe a svého jorkšírka. Cena do 5000 Kč se vším všudy. Prosím nabídněte. E-mail: mispulka.91@seznam.cz • Pronajmu byt v Úpici, Pod Skalkou 1011 za 6990 Kč včetně energií a služeb. Tel: 739 331 519. E-mail: pkutak@seznam.cz RŮZNÉ • Koupím menší kolejiště TT nebo HO i nedokončené. Tel: 777 193 284. E-mail: krizik.tu@seznam.cz • Prodám cihly plné z demolice, cihly jsou očištěné cca 1000 - 1200 cihel za 1000 Kč. Tel: 603 477 083. E-mail: jaroslav.karlik@seznam.cz • Prodám funkční 3 šuplíkový mrazák CALEX M-130, š. 59 cm, v. 86 cm, hl. - 60 cm, užitkový objem 91 litrů. Cena 500 Kč. Mrazák je v dobrém stavu. Tel: 608 943 349. E-mail: tondaknotek@seznam.cz • Prodám za symbolickou cenu, vyvýšenou postel s roštem z masivu. Bohužel rošt má lepené tři laťky a je bez žebříku. Šikovný taťka si poradí, funkci ještě splní. E-mail: p.siroka@seznam.cz • Prodám kočárek hl. korba + sporťák zn. ATLANTIC Espiro modré barvy za 2000 Kč dohoda možná. E-mail: vsepromimco@seznam.cz. Tel.: 776 375 999 • Prodám hluboký kočárek (trojkombinaci). Cena 800 Kč. Tel.: 777 037 698. E-mail: m.petrova@emaii.cz

inzerce

Vyhráli jme konkurz na zhotovení velkoformátových fotograí na Fotomaraton v polské Swidnici. V sobotu se fotografovalo, v noci jsme dovezli podklady k nám a v neděli dopoledne se již věšelo 60 fotograí o velikosti 60x90cm. Pro pana ing. Jiřího Havla jsme dělali fotograe z diapozitivů a z digitálního fotoaparátu na výstavu do Městské Galerie v Trutnově. Výstavní fotograe pro pana Hníka a Marka z Vrchlabí. Na konec roku jsme připravili nové služby: potisk triček a hrnků i ve formátu panorama, úpravu všech velikostí fotograí nalepením na desky a potažením ochranou vrstvou proti vlhku a poškození. Rámování do dřevěných i kovových rámů. Nový fotoateliér, snímky hned zhotovíme a upravíme na požadovanou velikost. Na rok 2012 plánujeme nainstalovat novou technologii na zpracování fotograí. Již nyní děláme fotky ze všech nosičů, od lmů až po mobilní telefony i na počkání. Bulharská 57, Trutnov • Milan Lhoták, tel.: +420 603 483 033 E-mail: info@fotogold.cz • www.fotogold.cz


VÍKEND (6)

Pechek ve Frankfurtu na čas 2:18 nedosáhl TRUTNOV - 2 hodiny 19 minut a 35 vteřin trvalo běžci Petru Pechkovi, než dorazil do cíle nedělního maratónu ve Frankfurtu. „Chtěl jsem běžet na 2:18, ale pokaždé to nevyjde. Už jsem byl po sezoně asi trošku unavený,“ prohlásil trutnovský vytrvalec, který byl však s výkonem spokojený. V pořadí českých závodníků obsadil druhé místo za Robertem Krupičkou, celkově Pechkovi patřila 43. příčka. „Asi na 34. kilometru mě potkala krize. Nebyla tak výrazná, ale zpomalil jsem,“ přiblížil 28letý závodník. Maratón vyhrál Keňan Wilson Kipsang, který zaběhl čas 2:03:42. Byl to už osmý Pechkův maratón a druhý nejlepší výkon. Lépe běžel jen letos v květnu v Praze (2:18:26). (bog)

Trutnov padl na Spartě, v neděli hostí Benešov

TRUTNOV - Trojka soupeře v poslední vteřině třetí čtvrtiny a další dva domácí tříbodové pokusy v řadě na začátku čtvrté desetiminutovky rozhodly o tom, že basketbalisté Trutnova odešli v 8. kole první ligy z palubovky Sparty poraženi 92:74. Hráči pražského týmu se úspěšnými střelami dostali do výraznějšího vedení a málo agresivní svěřenci trenéra Lukáše Plašila už se nezmohli na odpověď. Ve třetí čtvrtině přitom hostující tým vedl o sedm bodů (40:47). „Udělali jsme spoustu hloupých chyb a domácí se agresivní hrou na hranici faulů, kterou bohužel rozhodčí tolerovali, dostali zpátky do zápasu a pak už to nešlo zastavit,“ poznamenal trenér Plašil. V neděli doma přivítají od 14 hodin Benešov. (bog)

4. 11. 2011

Na Vápence duněly stroje motokrosařů

TRUTNOV - Od pětiletých kluků až po zkušené harcovníky. Velmi pestré bylo věkové rozpětí startovního pole závodníků, kteří v sobotu změřili dovednosti na motokrosových strojích na Vápence. Tamní trať hostila poslední díl Přeboru SMS Motokrosu Pardubice. Hlavní závod družstev, Memoriál Jiřího Mikysy, vyhrál tým Region Racing z Kostelce nad Orlicí - Erik Provazník, David Matocha a Michal Votroubek. Posledně jmenovaný se může pyšnit tím, že zatím ve všech třech ročnících patřil do vítězné party. „Když jsem začínal, pan Mikysa mi hodně pomohl, takže se mu to alespoň takhle snažím vracet, že jezdím na jeho memoriálu,“ prohlásil třicetiletý závodník na adresu nestora trutnovského motokrosu, který místní trať založil v roce 1990. V loňském roce si

TRUTNOV - Čeští fotbaloví reprezentanti do 17 let zvládli úspěšně úvodní část kvalikace o mistrovství Evropy, které se příští rok v červnu uskuteční ve Slovinsku. Svěřenci trenéra Josefa Csaplára vyhráli turnaj v kazašské Almatě, kde porazili domácí výběr, Lichtenštejnsko a Irsko. Na vítězném tažení českých mladíků se podílel i trutnovský fotbalista Jakub Matějka. „Bylo to pro nás skvělé porovnání s týmy, se kterými si jen tak někdo nezahraje. Postup byl pro nás povinností. V této skupině jsme byli favorit,“ povídal šestnáctiletý hráč, který má za sebou angažmá v Hradci Králové, pražské

Jistota správné volby NEJV ČAS NYŠ ŠÍ NOVÁ A OKNA !

Nižší DPH do konce roku.

OZ Trutnov Vodní 33

„Ráno jsem si myslel, že bude větší bláto, ale pořadatelé připravili pěknou trať, čímž bychom jim asi všichni chtěli poděkovat. Závody to byly pěkný a líbit se musely i divákům,“ dodal motokrosař,

V kategorii jednotlivců se soutěžilo ve třídách 50, 65 a 80 ccm, z vítězství se radovali Dominik Zajac, Martin Vondráček a Pavel Bernát. Závodu se zúčastnilo celkem asi 50 jezdců. (bog), foto: Jan Kusý

Matějka a spol. postoupili do druhé fáze kvalikace

inzerce

Levnější už to nebude

Votroubek dojel pro vítězství v družstvu Mňuk-Motokros team Vysoké Mýto.

jenž vyhrál obě rozjížďky i nálové kolo. „Spousta lidí na to nadává, že je tady hodně skoků, ale já od malička skáču, takže mně se to líbí. Je to hodně členité. Skoky z kopce, do kopce, na rovině,“ poznamenal šestý a osmý muž z letošního mistrovství republiky. Délka závodního okruhu je přibližně 1,9 km. „Naše motokrosová trať se skládá asi z 15 skoků, které tady zůstaly jako pozůstatek ze superkrosu, který se zde jezdil v minulosti. Trať je velice náročná. Rychlostní průměr je asi 50 km/h,“ upřesnil ředitel závodu Richard Švaral z pořádajícího oddílu KAMK Trutnov.

499 810 656 www.vekra.cz

Spartě a momentálně působí v Liberci. „Moje hra měla pár chyb, ale snažil jsem se být hodně aktivní, a tak se ty chyby skryly,“ byl spokojený s tím, co na východě předvedl. Kvalikace o šampionát se skládá ze dvou kol. V první části jsou všechny týmy starého kontinentu rozděleny po čtyřech do skupin, ze kterých si postup zajistí první dva celky a jeden nejlepší tým ze třetího místa. V prosinci, až se dohrají poslední zápasy, vylosují se nové skupiny po čtyřech, z nichž však postoupí jen jejich vítězové. Česká sedmnáctka zvládla misi v někdejší metropoli Kazachstánu na výbornou. Turnajem prošla bez ztráty bodu

a bez inkasovaného gólu. V úvodním souboji s domácí reprezentaci zvítězila 2:0. Matějka nastoupil v základní sestavě na středu zálohy. Ve druhém utkání Češi přejeli Lichtenštejnsko 6:0. Do souboje s outsiderem skupiny trutnovský fotbalista nezasáhl. V posledním utkání turnaje porazila naše reprezentace Irsko 1:0. Matějka přišel na hřiště po přestávce a začala u něj jediná gólová akce zápasu. „Rozehrával jsem standardku, balón se odrazil na vápno k Holzerovi, ten z voleje vystřelil a s tečí překonal brankáře,“ přiblížil trefu českého útočníka. Zápas s Irskem byl podle Matějky nejlepší, jaký zatím v „nároďáku“ odehrál. Ve výběru U17 reprezentoval už sedmkrát. (bog)


VÍKEND (7)

4. 11. 2011

Vítězství se nerodilo lehce: Trutnov - Hradec 79:63

TRUTNOV - Jubilejní 250. domácí zápas basketbalistek Kary Trutnov v nejvyšší soutěži měl příchuť vítězného derby. Sobotní krajská bitva s Hradcem Králové však nebyla zdaleka tak jednoznačná, jak může napovídat výsledek 79:63. Ještě tři minuty před koncem utkání byl totiž mezi týmy pouze pětibodový rozdíl. Prestižní souboj v hale ZŠ Komenského sledovalo 950 diváků.

Kara Trutnov - Sokol Hradec Králové 79:63 (14:22, 38:38, 60:54). Body: Nováková a Mišurová 18, Hindráková 15, Záplatová a Šnajdrová 9, Vacková 7, Komžíková 3 - Bartáková a Hartigová 13, Zavázalová 11. Rozhodčí: Lukeš, Šafařík. Fauly: 19:22. 5 osobních chyb: 0:1 (38. Zavázalová). Trestné hody: 22/16 - 19/15. Trojky: 7:2. Doskoky: 32:29. Diváci: 950. Utkání zahájil lépe Hradec. Když navíc domácí hráčky na přelomu první a druhé čtvrtiny nedaly přes pět minut koš, skóre velmi výrazně narostlo ve prospěch sou-

peře - 14:26. Dvanáctibodovou šňůru Hradce zastavila až trojka Mišurové. V prvním poločase se Trutnovačky vůbec často pokoušely o střelbu z dálky, pod koš se moc nedostávaly, protože tam obranu Lvic dobře dirigovala bývalá hráčka Kary Hartigová. Naštěstí ve druhé čtvrtině se domácí basketbalistky začaly trefovat, ke dvěma trojkám Mišurové přidaly po jedné Komžíková s Vackovou, a tak na přestávku odcházely oba týmy se stejným bodovým stavem - 38:38.

Ve druhém poločase najel zápas už do očekávanějších kolejí, kdy se začalo více prosazovat favorizované domácí družstvo. Trutnov si stále udržoval vedení a nenápadně zvyšoval svůj náskok tak, že ve 35. minutě trestné hody Vackové posunuly stav na 66:56. Ale hostující ženy to nezvdaly. I díky trojce Hartigové snížily na 66:61, a kdyby Zavázalová proměnila akci zpod koše, mohlo být z utkání ještě drama. To se ale nestalo. Místo toho přišel faul na Hindrákovou, která sice proměnila jen jeden trestný hod, jenže vzápětí přidala trojku, další hned Záplatová a bylo rozhodnuto. „Soupeř hrál v prvním poločase dobře jeden na jednoho a vycházely mu rychlé protiútoky. Naše hráčky nebyly tolik soustředěné. Do utkání jsme se vrátili zónovou obranou, která nutila soupeře do pozičních střel a ty mu tolik nešly. V poločase jsme si jasně řekli, že to už nemůžeme pustit. Změnili jsme trošku obranu a tím jsme soupeře dostali ještě pod větší tlak. Nakonec se ukázaly kvalita a zkušenosti našeho týmu,“ řekl trenér Kary Martin Petrovický. (bog), foto: V. Fischl

inzerce

Svatomartinské pivo

novinka pro milovníky piva v Irské restauraci

v Trutno vĢ!

T Í KOJENCp, BATOLA ÉNU PLAVÁN BAZ M É H C  Ý E T N N V KRY HOT AT

Nové kurzy plavání pro kojence a batolata. Info: N. Lisá 736 677 236

AREÁL NA N I V Á C H

Ý BAZÉN A ZIMNÍ STADION KRYT 499 817 100

736 641 434

499 810 210, 499 814 655

Basketbalistky a orbalisti to měli 1:1 TRUTNOV - Jedno vítězství a jednu porážku. Jak juniorky v basketbalové extralize, tak orbaloví junioři ve druhé lize o víkendu ve svých soutěžích dokázali jedno utkání vyhrát a ve druhém odešli poraženi. Naopak hokejoví junioři prohráli oba zápasy.

jsme prohráli,“ zoufal si trenér Martin Řehák. Jeho svěřenci poté neuspěli ani v neděli s Pískem, kdy za Krkonoše skóroval pouze Srnský, a domácí prohráli 1:4. „V první třetině jsme nedali tři góly do prázdné branky. Je to stále stejná písnička,“ stěžoval si kouč.

MLÁDEŽNICKÝ SPORT V nejvyšší soutěži basketbalových starších dorostenek dokázaly hráčky Kary v sobotu potvrdit roli favorita na půdě pardubické Studánky, kde zvítězily 80:33. Nejvíce bodů v dresu hostujícího družstva zaznamenaly Nečekalová (16), Veselá (11), Mazurová a Murgašová (9). V neděli se tým trenéra Petra Kapitulčina pustil do souboje s Friscem Brno. Přestože v poločase Trutnovačky vedly o 12 bodů, v utkání utrpěly porážku 73:79, kterou neodvrátil ani skvělý střelecký den třicetibodové Mervínské. „Zápas jsme si prohráli sami, ač je znovu nutno ocenit výkon domácích. Dostat 48 bodů za poločas však je příliš, i kdyby Frisco hrálo sebelépe. Navíc očekávat výhru v utkání, ve kterém od 12. minuty nedal koš nikdo jiný než trojice Mervínská - Kozumplíková - Skokanová, asi nemůžeme,“ sdělil kouč Kapitulčin. Zatím nejhorší dosavadní účinkování v soutěži mají za sebou ligoví junioři HC Krkonoše. Hokejový nováček nezvládl minulý pátek dotáhnout do vítězného konce utkání ve Žďáru nad Sázavou, kde prohrál 3:4 (góly hostů: Hrdlička, Kocián, Mišinec). „Byl to už asi pátý zápas, kdy jsme celou dobu vedli, hráli jsme dobře, ale po individuálních chybách

Druholigoví orbaloví junioři se o víkendu představili v předměřické hale, kde se utkali s pardubickým Sokolem a týmem PSKC Okříšky. V duelu s „perníkaři“ vedli hráči Trutnova 1:0, ale další góly i přes obrovské šance nepřidali, zatímco soupeř pak výsledek třemi góly otočil na 1:3. Ve druhém zápase s Okříšky byli junioři FBC po celý zápas lepší. A i když v závěru soupeř snížil na rozdíl jedné branky z 5:2 na 5:4, vítězství měl Trutnov pod kontrolou. Nejvíc se o víkendu dařilo Vymlátilovi, Trnkovi, Droppovi. Gólově se také prosadil Tilgner a Kruliš. Znovu se potvrdilo, že letošní soutěž je nesmírně vyrovnaná. Až na výjimky většina zápasů končí rozdílem jedné nebo dvou branek. (bog)

inzerce

AUTOSKLA osobní i nákladní

zcelování prasklin, prodej, montáže Závěr podzimu je již od nepaměti spojován s vrcholící sklizní, zpracováním hospodářských plodin a příchodem zaslouženého odpočinku po tvrdé celoroční práci. Bylo to právě období kolem svátku sv. Martina, kdy již úroda odpočívala v bezpečí pod střechou a zanedlouho měl začít klidný Advent spojený s předvánočním půstem. Proto se v tento čas lidé oddávali bujarým oslavám a bohatému hodování, u kterého nemohla chybět ani první ochutnávka nové sklizně a pochutin pocházejících z daného regionu. Pivovar Březňák tento rok představí svou novinku Svatomartinské pivo, speciální 13° světlé pivo s vysokým chmelením. Tuto novinku budete moct ochutnat o víkendu od 11.11.2011 pouze v Irské restauraci v Trutnově. K pořádně vychlazenému svatomartinskému extra hořkému pivu budou podávány selské speciality jako pečená kachna, různá pečená masa, brambory na loupačku, škvarky, tradiční domácí knedlíky a placky atp. Kompletní nabídku najdete na našich stránkách www.irishbar.eu. Těšíme se na Vás.

AUTOFÓLIE

atesty, záruka 5 let! ul. Horská 11, Trutnov Dol. St. Město (vedle prodejny nábytku)

mob.: 720 222 111 tel./fax: 499 819 202 www.autoskla-trutnov.cz

POJISTNÉ UDÁLOSTI ŘEŠÍME ZA VÁS !! SKLO ZDARMA !!


VĂ?KEND (8)

4. 11. 2011

)8//+'PXOWLPHGLiOQtSĢHKUiYDÄ&#x20AC; D+'79VDWHOLWQtSĢLMtPDÄ&#x20AC;

v jednom

=GDUPDNSĢLMtPDÄ&#x20AC;LSURĂ&#x20AC;NDEHO HDMI 1.5m ! 7+(/(.752+DYOtÄ&#x20AC;NRYD7UXWQRY WHOHPDLOWKHOHNWUR#HPDLOF]

Derby: Trutnov hostĂ­ DvĹŻr TRUTNOV - AĹž na prvnĂ­ listopadovou nedÄ&#x203A;li pĹ&#x2122;ipadl v podzimnĂ­m rozlosovĂĄnĂ­ Divize C souboj, na kterĂ˝ se tÄ&#x203A;ĹĄĂ­ vĹĄichni fotbalovĂ­ fanouĹĄci Trutnova a Dvora KrĂĄlovĂŠ. A nejen ti. Derby okresnĂ­ch rivalĹŻ odjakĹživa poutĂĄ pozornost ĹĄirokĂŠ veĹ&#x2122;ejnosti. TeÄ? nadeĹĄel jeho Ä?as - v nedÄ&#x203A;li 6. listopadu od 14 hodin na fotbalovĂŠm stadionu v TrutnovÄ&#x203A;. K pĹ&#x2122;edzĂĄpasovĂŠmu rozhovoru jsme si vybrali z obou tĂĄborĹŻ hrĂĄÄ?e, kteĹ&#x2122;Ă­ s tĂ­mto soubojem zatĂ­m nemajĂ­ ŞådnĂŠ zkuĹĄenosti. V trutnovskĂŠm dresu odpovĂ­dal TomĂĄĹĄ MartĂ­nek a za DvĹŻr KrĂĄlovĂŠ Jan Ä&#x152;ech, pro kterĂŠho zĂĄpas zĂ­skĂĄvĂĄ jeĹĄtÄ&#x203A; na vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ prestiĹži tĂ­m, Ĺže Ĺžije v TrutnovÄ&#x203A;. PĂĄnovĂŠ, je tady derby. Jak tento zĂĄpas, coby novĂĄÄ?kovĂŠ v tĂ˝mu, vnĂ­mĂĄte? MartĂ­nek: Jako novĂĄÄ?ek to vnĂ­mĂĄm tak, Ĺže mĂĄm dalĹĄĂ­ ĹĄanci ukĂĄzat se v tom nejlepĹĄĂ­m svÄ&#x203A;tle a co nejvĂ­ce pomoci svĂŠmu tĂ˝mu. Ä&#x152;ech: VĂ­m, Ĺže tyto zĂĄpasy bĂ˝vajĂ­ vĹždycky hodnÄ&#x203A; vyhrocenĂ˝. MĹŻĹžou se tam dĂ­t psĂ­ kusy a mĹŻĹže se zrodit jakĂ˝koliv vĂ˝sledek. Proti Trutnovu jsem odehrĂĄl uĹž spoustu zĂĄpasĹŻ za jinĂŠ kluby, takĹže nÄ&#x203A;jak speciĂĄlnÄ&#x203A; se na to nepĹ&#x2122;iravuji. MĂĄte za sebou uĹž podobnĂŠ zĂĄpasy rivalĹŻ z pĹ&#x2122;edchozĂ­ch angaĹžmĂĄ? MartĂ­nek: UrÄ?itÄ&#x203A;. V krajskĂŠm pĹ&#x2122;eboru starĹĄĂ­ho dorostu v dresu FK NĂĄchodDeĹĄtnĂŠ jsme bojovali o postup s hradeckou SlaviĂ­ a Ä&#x152;ervenĂ˝m Kostelcem, ze kterĂŠho mimochodem pochĂĄzĂ­m a mĂĄm tam stĂĄle spoustu dobrĂ˝ch kamarĂĄdĹŻ.

NekoukĂĄme, jestli soupeĹ&#x2122; je na prvnĂ­m nebo pĂĄtĂŠm mĂ­stÄ&#x203A;. Do kaĹždĂŠho zĂĄpasu, co nĂĄs Ä?ekĂĄ, jdeme na sto deset procent a na hĹ&#x2122;iĹĄti nechĂĄme vĹĄe! Ä&#x152;ech: SouhlasĂ­m. Derby nemĂĄ favorita. V tomhle utkĂĄnĂ­ se mĹŻĹže stĂĄt ĂşplnÄ&#x203A; vĹĄechno. I kdyĹž se teÄ? Trutnovu nedaĹ&#x2122;Ă­, urÄ?itÄ&#x203A; nĂĄm nedajĂ­ nic zadarmo. Budou se na nĂĄs chtĂ­t vytĂĄhnout a v derby se chytit, aby jeĹĄtÄ&#x203A; do konce podzimu udÄ&#x203A;lali nÄ&#x203A;jakĂŠ body.

Kostelec se chtÄ&#x203A;l vytĂĄhnout proti NĂĄchodu a jĂĄ jsem s nimi nemohl prohrĂĄt. Byl to zajĂ­mavĂ˝ zĂĄpas a zĂĄroveĹ&#x2C6; derby. Ä&#x152;ech: TĹ&#x2122;eba minulĂ˝ rok, kdyĹž jsem byl v Ĺ˝ivanicĂ­ch. HrĂĄli jsme s pardubickĂ˝m bĂŠÄ?kem o pĹ&#x2122;Ă­mĂ˝ postup do divize. S Ĺ˝ivanicemi jsme tam vyhoĹ&#x2122;eli. To bylo takovĂŠ derbĂ­Ä?ko, protoĹže Ĺ˝ivanice jsou od Pardubic deset minut. A dalĹĄĂ­ takovĂŠ zĂĄpasy jsem zaĹžil v hradeckĂŠm bĂŠÄ?ku, kdy se proti nĂĄm chtÄ&#x203A;l v divizi kaĹždĂ˝ vytĂĄhnout. O derby se Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ, Ĺže nemĂĄ favorita. Ale v tabulce Trutnov od Dvora dÄ&#x203A;lĂ­ jedenĂĄct mĂ­stâ&#x20AC;Ś MartĂ­nek: Jsme na poslednĂ­m mĂ­stÄ&#x203A;.

POSLEDNĂ? ZĂ PAS PĹ&#x2122;evýťov - Trutnov 3:2 (1:0). GĂłly: 44. a 47. Kraus, 66. vlastnĂ­ - 82. Kamitz, 88. Marks. Sestava Trutnova: Ĺ ĹĽastnĂ˝ - MakovskĂ˝, KozĂĄk, ProÄ?ek (46. Groer), PĹ&#x2122;Ă­vratskĂ˝ Doubic (46. Musil), Marks, Kamitz, MartĂ­nek (66. Ficner) - HruĹĄka, Holubec. DvĹŻr KrĂĄlovĂŠ - Ă&#x161;stĂ­ nad OrlicĂ­ 5:1 (2:0). GĂłly: 22. a 64. KoĹ&#x2122;Ă­nek, 43. KilevnĂ­k, 53. Ä&#x152;ech, 65. Samler - 46. VaĹ&#x2C6;ous. Sestava Dvora KrĂĄlovĂŠ: Ulrych - D. NovĂĄk, KruliĹĄ (84. Macek), Rejl, JeĹžek - Samler, Fejk (73. PodolnĂ­k), Gorol, KilevnĂ­k (66. DiviĹĄ) Ä&#x152;ech, KoĹ&#x2122;Ă­nek. 1. PĹ&#x2122;evýťov 2. KolĂ­n 3. Ă&#x161;stĂ­ n. O. 4. Polepy 5. DvĹŻr KrĂĄlovĂŠ 6. Velim 7. Admira Praha 8. NovĂĄ Paka 9. Hradec KrĂĄlovĂŠ B 10. Turnov 11. Jablonec B 12. NĂĄchod 13. MĹĄeno 14. Pardubice B 15. NovĂ˝ BydĹžov 16. TRUTNOV

Kdybyste mÄ&#x203A;li zrekapitulovat dosavadnĂ­ prĹŻbÄ&#x203A;h letoĹĄnĂ­ sezony. Co byste o nĂ­ Ĺ&#x2122;ekli? MartĂ­nek: NepovedenĂĄ. Sami jsme si nechali utĂŠct dĹŻleĹžitĂŠ body, kterĂŠ se budou tÄ&#x203A;Ĺžko dohĂĄnÄ&#x203A;t. Ä&#x152;ech: MÄ&#x203A;li jsme super zaÄ?ĂĄtek, kdy jsme asi do ĹĄestĂŠho kola byli druzĂ­. Pak na nĂĄs sedla menĹĄĂ­ krize a opustilo nĂĄs i troĹĄku ĹĄtÄ&#x203A;stĂ­Ä?ko. Ale teÄ? jsme se zase chytili dobrĂ˝m fotbalem a doufĂĄm, Ĺže to potvrdĂ­me i v TrutnovÄ&#x203A;. Tipnete si, jak by se derby mohlo vyvĂ­jet a jakĂ˝m vĂ˝sledkem skonÄ?Ă­? MartĂ­nek: Hrajeme na domĂĄcĂ­ pĹŻdÄ&#x203A;, coĹž nĂĄm pĹ&#x2122;inĂĄĹĄĂ­ velkou vĂ˝hodu. Podle mÄ&#x203A; vyhrajeme 2:0. Ä&#x152;ech: MyslĂ­m, Ĺže bude hodnÄ&#x203A; dĹŻleĹžitĂ˝, kdo dĂĄ prvnĂ­ gĂłl. Ten tĂ˝m potom vyhraje. A tip? Nejsem tipĂŠr, takĹže ŞådnĂ˝ vĂ˝sledek do mĂŠdiĂ­ Ĺ&#x2122;Ă­kat nebudu. Budu jen doufat, Ĺže to pro DvĹŻr dopadne dobĹ&#x2122;e a Ĺže v TrutnovÄ&#x203A; udÄ&#x203A;lĂĄme tĹ&#x2122;i body. Ale vĂ­m, Ĺže to bude hroznÄ&#x203A; tÄ&#x203A;ĹžkĂ˝. Michal BogĂĄĹ&#x2C6;, ilustarÄ?nĂ­ foto: VilĂŠm Fischl

Â&#x2021;GHNRGpULUGHWRFU\SWRZRUNV Â&#x2021;SRGSRUDUR]OLĂĽHQtSDS Â&#x2021;FLVORWKGPLVFDUW[86% Â&#x2021;]i]QDPQD86%Ă DVKKDUGGLVN Â&#x2021;PSMSJDYL[YLGPNY Â&#x2021;SRGSRUDWLWXONÄŞ Â&#x2021;QRYĂŹDU\FKOĂŹFKLSVHW Â&#x2021;ODQVtĨRYpSĢLSRMHQt

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

10 8 6 6 5 6 5 4 4 4 5 3 3 3 2 1

0 2 3 2 4 1 2 4 4 4 1 5 3 1 2 4

2 2 3 4 3 5 5 4 4 4 6 4 6 8 8 7

31:11 24:8 19:18 22:20 28:15 21:23 17:22 17:14 18:17 19:21 24:27 14:18 17:22 16:23 11:28 11:22

30 26 21 20 19 19 17 16 16 16 16 14 12 10 8 7

POSLEDNĂ? DERBY Trutnov - DvĹŻr KrĂĄlovĂŠ 4:0 (1:0). GĂłly: 37. MakovskĂ˝, 50. JirouĹĄek, 80. Holubec, 84. Kamitz. RozhodÄ?Ă­: Kalenda (Praha) - DobrĂ˝, Ĺ ob. Ĺ˝K: 2:1 (19. Kamitz, 31. Marks - 17. Volf). Ä&#x152;K: 0:1 (77. KruliĹĄ). DivĂĄci: 500. Sestavy - Trutnov: Ĺ ĹĽastnĂ˝ - Kejzlar (76. Ficner), DoleĹžal (46. Musil), MakovskĂ˝ - Kamitz, Marks, KuneĹĄ, MaĹ&#x2122;as (46. PĹ&#x2122;Ă­vratskĂ˝) - JirouĹĄek, Hejna, Holubec. DvĹŻr KrĂĄlovĂŠ nad Labem: Tomek - MotyÄ?ka, KruliĹĄ, Rejl, Volf - KilevnĂ­k, Holub, Urban (22. Ĺ&#x2DC;eŞåbek), PodolnĂ­k (14. NovĂĄk) - Samler, OtradovskĂ˝ (75. KoĹ&#x2122;Ă­nek).

inzerce

Novinka - PĹ&#x2122;ijĂ­mĂĄme poukĂĄzky:

REZERVACE: +420 499 810 189 HorskĂĄ 64, Trutnov OtevĹ&#x2122;eno dennÄ&#x203A;: 10.30 aĹž 24 h

Sodexo - Relax Pass, Flexi Pass, DĂĄrkovĂ˝ Pass, Fokus Pass, FKSP, BENEFIT PLUS

1. MASĂ Ĺ˝ OBLIÄ&#x152;EJE A HLAVY 2. MASĂ Ĺ˝ ZAD A Ĺ Ă?JE 3. RELAXAÄ&#x152;NĂ? MASĂ Ĺ˝ ZAD, RAMEN, Ĺ Ă?JE, RUKOU, HLAVY A OBLIÄ&#x152;EJE 4. TRADIÄ&#x152;NĂ? THAJSKĂ MASĂ Ĺ˝ 5. BYLINNO OLEJOVĂ MASĂ Ĺ˝ (CELĂ&#x2030;HO TÄ&#x161;LA) 6. MASĂ Ĺ˝ NOHOU 7. SPORTOVNĂ? MASĂ Ĺ˝ PĹ&#x2DC;Ă?RODNĂ?MI OLEJI 8. KRĂ LOVSKĂ MASĂ Ĺ˝ 9. UVOLĹ&#x2021;UJĂ?CĂ? MASĂ Ĺ˝ PRO TÄ&#x161;HOTNĂ&#x2030; Ĺ˝ENY

111. - 13. 11 pĂĄ - ne

- odd 111hodd otvvĂ­rĂĄĂĄme mlaadĂĄ svatomartinnskĂĄ vĂ­naa - peeÄ?enĂĄĂĄ 1/44 hussy s Ä?errveenĂ˝m m a bĂ­lýým zelĂ­m m a dvÄ&#x203A;Ä&#x203A;ma drruhhy knnedllĂ­kkĹŻ - výýhodnnĂŠ mennu s pĹ&#x2122;Ĺ&#x2122;eddkrm mem z husĂ­chh jatýýreek a 0,,2 svvatom marttinnskkĂŠhho - doomĂĄcĂ­ kolĂĄÄ?Ä?kyy vĂ­ce na www.nevahejtevstupte.cz zarezervujte si mĂ­sta vÄ?as

otevĂ­racĂ­ doba:

Po - PĂĄ 9.00 - 21.00 So - dle dohody

RevoluÄ?nĂ­ 208, 541 01 Trutnov (na nĂĄbĹ&#x2122;eŞí, 100 m vedle kina VesmĂ­r)

tel.: +420 733 777 012 rXXXTJBNNBTB[FD[

10. DOUBLE RELAX (dvÄ&#x203A; masĂŠrky) 11. HORKĂ&#x2030; LĂ VOVĂ&#x2030; KAMENY 12. BAMBUSOVĂ MASĂ Ĺ˝ 13. MASĂ Ĺ˝ 100% KOKOSOVĂ?M OLEJEM

Trutnovinky Víkend 4. listopadu 2011  
Trutnovinky Víkend 4. listopadu 2011  

Trutnovinky Víkend 4. listopadu 2011

Advertisement