Page 1

VĂ? K EN D pĂĄtek 16.9. v 16:30

ZAHĂ JENĂ? MEKR‘S CUPU V BASKETBALU Ĺ˝EN

www.trutnovinky.cz | roÄ?nĂ­k 2011 | Ä?Ă­slo 35 / 2011 | 15 000 vĂ˝tiskĹŻ | vyĹĄlo 2. 9. 2011 | vydĂĄvĂĄ

ZaÄ?al novĂ˝ ĹĄkolnĂ­ rok, do lavic usedlo dva a pĹŻl tisĂ­ce dÄ›tĂ­

PAVEL CAJTHAML

nainstalovala solĂĄrnĂ­ panely, kterĂŠ ji pomohou uĹĄetĹ™it provoznĂ­ energie a penĂ­ze. VÄ?era ĹĄkolĂĄky pĹ™ivĂ­tala netradiÄ?nĂ­m zpĹŻsobem. PĹ™ed hlavnĂ­m vchodem hrĂĄla trutnovskĂĄ jazzbarockovĂĄ kapela OstaĹĄ.

TRUTNOV - TĂŠměř 2700 dÄ›tem v zĂĄkladnĂ­ch a tisĂ­covce dÄ›tĂ­ v mateĹ™skĂ˝ch ĹĄkolĂĄch vÄ?era zaÄ?al novĂ˝ uÄ?ebnĂ­ rok. A vÄ›tĹĄinou s Ĺ™adou zajĂ­mavĂ˝ch novinek. NejvĂ˝raznÄ›jĹĄĂ­ jsou dvÄ› Ä?erstvÄ› ukonÄ?enĂŠ rekonstrukce zĂĄkladnĂ­ch ĹĄkol a vznik jednĂŠ novĂŠ mateĹ™inky. V ZĂĄkladnĂ­ ĹĄkole kpt. JaroĹĄe v GorkĂŠho ulici skonÄ?ila v lĂŠtÄ› dlouhodobĂĄ modernizace, a to vÄ?etnÄ› odstranÄ›nĂ­ nĂĄsledkĹŻ neÄ?ekanÄ› objevenĂŠ dĹ™evomorky. Za zhruba tĹ™icet milionĹŻ korun mĂĄ ĹĄkola nynĂ­ novou jĂ­delnu, ĹĄatny a dalĹĄĂ­ zĂĄzemĂ­. Žåci se tak vÄ?era v ĂşvodnĂ­ ĹĄkolnĂ­ den po letech nesetkali v budovÄ› se stavebnĂ­m ruchem. PrvĹˆĂĄci dostali jako dĂĄrek kromÄ› tradiÄ?nĂ­ch pomĹŻcek takĂŠ ruÄ?nĂ­k s vyĹĄitĂ˝m vlastnĂ­m jmĂŠnem. V GorkĂŠho ulici pĹ™ivĂ­tali 51 prvĹˆĂĄkĹŻ, ĹĄkola mĂĄ celkem 340 ŞåkĹŻ. Opravy probÄ›hly takĂŠ v ZĂĄkladnĂ­ ĹĄkole V DomcĂ­ch na Ĺ estidomĂ­. Budova mĂĄ nynĂ­ novĂĄ okna, dveĹ™e a schodiĹĄĹĽovĂŠ sestavy, to vĹĄe za

necelĂ˝ch 5,9 milionu korun. „NovÄ› jsme zavedli internet do uÄ?eben na druhĂŠm stupni, zatĂ­m byl pouze v kabinetech. VymÄ›nili jsme pÄ›t tabulĂ­ a vymalovali ve třídĂĄch,“ uvedla Ĺ™editelka ĹĄkoly Zuzana HorĂĄkovĂĄ. Na Ĺ estidomĂ­ vÄ?era pĹ™iĹĄlo 49 prvĹˆĂĄkĹŻ, celkem mĂĄ ĹĄkola 452 ŞåkĹŻ. NejvÄ›tĹĄĂ­ zĂĄkladnĂ­ ĹĄkola ve mÄ›stÄ› KomenskĂŠho vĂ˝raznÄ› modernizovala uĹž bÄ›hem loĹˆskĂŠho roku. Na stĹ™echu

Novinkou je k 1. zåří takĂŠ znovuotevĹ™enĂ­ mateĹ™skĂŠ ĹĄkolky v NĂĄchodskĂŠ ulici. PĹ™ed ĹĄesti lety ji mÄ›sto zavĹ™elo jako nadbyteÄ?nou, nynĂ­ ji zrekonstruovalo, zĂĄzemĂ­ v nĂ­ novÄ› najde 84 dÄ›tĂ­ ve tĹ™ech třídĂĄch. Ĺ kolka je v Ä?ĂĄsti budovy, kde dříve byly mateĹ™skĂŠ centrum KarolĂ­nka a kontaktnĂ­ centrum RIAPS. Celkem je pro letoĹĄnĂ­ rok do trutnovskĂ˝ch mateĹ™skĂ˝ch ĹĄkol pĹ™ihlĂĄĹĄena pĹ™ibliĹžnÄ› tisĂ­covka dÄ›tĂ­. DalĹĄĂ­ zajĂ­mavosti o zahĂĄjenĂ­ ĹĄkolnĂ­ho roku Ä?tÄ›te na www.trutnovinky.cz

VSTUPNÉ:

89 KČ

Sezona na koupaliĹĄti konÄ?Ă­, v provozu je krytĂ˝ bazĂŠn Ke koupĂĄnĂ­ nepříliĹĄ vhodnĂŠ prĂĄzdniny se odrazily i na nĂĄvĹĄtÄ›vnosti mÄ›stskĂŠho koupaliĹĄtÄ› v TrutnovÄ›. Podle jeho provozovatelĹŻ byla letoĹĄnĂ­ sezĂłna spĂ­ĹĄe prĹŻmÄ›rnou. A do konce tĂ˝dne se situace nezmÄ›nĂ­, teploty podle meteorologĹŻ nepĹ™ekroÄ?Ă­ 23 stupĹˆĹŻ. „KoupaliĹĄtÄ› jeĹĄtÄ› nechĂĄme otevĹ™enĂŠ do nedÄ›le 4. zåří. Jeho provoz je ale zĂĄvislĂ˝ na poÄ?asĂ­," Ĺ™ekl TomĂĄĹĄ BĹ™eĹˆ z TJ Loko, kterĂĄ koupaliĹĄtÄ› provozuje. UĹž od pondÄ›lĂ­ je po dvoumÄ›sĂ­Ä?nĂ­ odstĂĄvce otevĹ™enĂ˝ krytĂ˝ bazĂŠn. „BazĂŠn je v provozu podle stejnĂŠho rozpisu jako v Ä?ervnu," dodal BĹ™eĹˆ. PřístupnĂĄ jsou rovněŞ sauna, ďƒžtness a solĂĄrium. (pac)

Muzeum ukazuje, jak Ĺžila Ä?eskĂĄ menĹĄina NovĂĄ vĂ˝stava nazvanĂĄ ÄŒeskĂĄ menĹĄina na Trutnovsku je od vÄ?erejĹĄka přístupnĂĄ v Muzeu PodkrkonoĹĄĂ­ Trutnov. PĹ™ipomĂ­nĂĄ bohatĂ˝ spolkovĂ˝, kulturnĂ­ a politickĂ˝ Ĺživot ÄŒechĹŻ v severovĂ˝chodnĂ­ch ÄŒechĂĄch pĹ™ed rokem 1945. K vidÄ›nĂ­ jsou pĹ™edevĹĄĂ­m unikĂĄtnĂ­ dokumenty a pĹ™edmÄ›ty. Expoziceje přístupnĂĄ dennÄ› kromÄ› pondÄ›lĂ­ a potrvĂĄ do 13. listopadu. VĂ­ce na www.trutnovinky.cz (pac)

inzerce

Fotomaraton vyhrĂĄl PolĂĄk Buczma, divĂĄky oslovil domĂĄcĂ­ RomanÄ?ĂĄk

TRUTNOV - SlavnostnĂ­m ukonÄ?enĂ­m a vyhlĂĄĹĄenĂ­m vĂ˝sledkĹŻ vÄ?era skonÄ?il Fotomaraton, neobvyklĂĄ soutěŞ pro devatenĂĄct Ä?eskĂ˝ch a polskĂ˝ch autorĹŻ. VĂ­tÄ›zem se na zĂĄkladÄ› hodnocenĂ­ poroty stal polskĂ˝ fotograf Mariusz Buczma, druhĂ˝ skonÄ?il Jiří FlĂ­dr a tĹ™etĂ­ Ctibor KoĹĄĹĽĂĄl. Cenu divĂĄkĹŻ v internetovĂŠm hlasovĂĄnĂ­ zĂ­skal Jan RomanÄ?ĂĄk. Akce zaÄ?ala v ulicĂ­ch naĹĄeho mÄ›sta v sobotu 7. kvÄ›tna. AutoĹ™i dostali tucet ĂşkolĹŻ - na danĂĄ tĂŠmata pořídit bÄ›hem dvanĂĄcti hodin odpovĂ­dajĂ­cĂ­ zĂĄbÄ›ry. „ZdĂĄ se to docela jednoduchĂŠ, ale kaĹždĂ˝ se snaĹžil vymyslet co nejlepĹĄĂ­ snĂ­mek. Ăškoly - například barvy Trutnova, autoportrĂŠt, svÄ›tlo, voda, příroda, ďƒžgura nebo Trutnov v pohybu - se zdajĂ­ bĂ˝t snadnĂŠ. Ale moĹžnostĂ­ o ztvĂĄrnÄ›nĂ­ je vĂ­c neĹž dost,“ uvedl jeden ze spoluorganizĂĄtorĹŻ Milan LhotĂĄk. Ze sedmi trutnovskĂ˝ch autorĹŻ uspÄ›li FlĂ­dr, KoĹĄĹĽĂĄl a RomanÄ?ĂĄk (jejich ohlasy Ä?tÄ›te na www.trutnovinky.cz). Akci pořådalo SpoleÄ?enskĂŠ centrum Uffo, a to v rĂĄmci projektu Jsme stejnĂ­ - Ĺšwidnica a Trutnov. Projekt je spoluďƒžnancovĂĄn z Euroregionu Glacensis. (pac)

SportovnĂ­ hala ZĹ KomenskĂŠho

2SHO$VWUD&ODVVLF

2SHO$VWUD&ODVVLF MLäRG

244 900

HvÄ›zdou jarmarku bude Petr SpĂĄlenĂ˝ TRUTNOV – MÄ›stskĂĄ lidovĂĄ slavnost, tradiÄ?nĂ­ TrutnovskĂ˝ jarmark, vypukne v nedÄ›li v 9.30 hodin na KrakonoĹĄovÄ› nĂĄmÄ›stĂ­. Jeho souÄ?ĂĄstĂ­ bude pestrĂ˝ kulturnĂ­ program. NejvÄ›tĹĄĂ­ hvÄ›zdou je legendĂĄrnĂ­ Ä?eskĂ˝ zpÄ›vĂĄk Petr SpĂĄlenĂ˝ se skupinou Apollo Band, kterĂ˝ vystoupĂ­ od 17 hodin. Jarmark Ä?ili trh od nepamÄ›ti pĹ™itahuje pozornost vĹĄech, kteří chtÄ›jĂ­ nakoupit, dobĹ™e se najĂ­st, napĂ­t i pobavit. To vĹĄe do puntĂ­ku kaĹždoroÄ?nÄ› splĹˆuje TrutnovskĂ˝ jarmark. PĹ™edpoklĂĄdĂĄ se, Ĺže nĂĄmÄ›stĂ­ zaplnĂ­ vĂ­ce neĹž 120 stĂĄnkĹŻ na nĂĄmÄ›stĂ­ i na pěťí zĂłnÄ›. Ty tisĂ­cĹŻm nĂĄvĹĄtÄ›vnĂ­kĹŻ nabĂ­dnou například keramiku, hraÄ?ky, kuchyĹˆskĂŠ potĹ™eby, odÄ›v malovanĂ˝ i batikovanĂ˝, vyĹĄĂ­vanĂŠ ubrusy, patchwork, kabelky, tkanĂŠ kobereÄ?ky, peding, pĹ™edmÄ›ty z kukuĹ™iÄ?nĂŠho ĹĄustĂ­, ze skla, polodrahokamy, suĹĄenĂŠ kvÄ›ty, svĂ­Ä?ky a dalĹĄĂ­. Ăšvod kulturnĂ­ho programu pĹ™ed Starou radnicĂ­ obstarĂĄ Ĺ vanda Band,

dudĂĄckĂĄ dĂ­vÄ?Ă­ kapela s taneÄ?nĂ­mi pĂĄry. Kdo mĂĄ rĂĄd divadlo, nemÄ›l by si v 10.30 hodin nechat ujĂ­t komedianty z Divadla eMILLIon. Příznivci dechovky si pĹ™ijdou na svĂŠ ve Ä?tvrt na dvanĂĄct, zahraje Koletova hornickĂĄ hudba ze RtynÄ› v PodkrkonoĹĄĂ­. PĹŻl hodiny po poledni budou vytvĂĄĹ™et portrĂŠty karikaturista LubomĂ­r VanÄ›k a psaligraďƒžk Raka MiliÄ?eviÄ?. Pak se pĹ™edstavĂ­ skupina Ska ’n‘ daal a po nĂ­ talenti Richard NedvÄ›d a Alena SmolĂ­kovĂĄ se psem Keisym. V 15 hodin vystoupĂ­ Abba World revival, znovu Divadlo eMILLIon s LetitĂ˝mi spory a kulturnĂ­ program uzavĹ™e Petr SpĂĄlenĂ˝. K dispozici bude rovněŞ pohĂĄdkovĂ˝ stan, v nÄ›mĹž zahrajĂ­ divadla TrakaĹ™, De Facto Mimo, eMILLIon a Lampion. Program, bÄ›hem nÄ›jĹž bude jezdit vĂ˝letnĂ­ vlĂĄÄ?ek do DolcĹŻ a na DvoraÄ?ku, aĹž do 18 hodin moderujĂ­ Halka TĹ™eĹĄĹˆĂĄkovĂĄ a TomĂĄĹĄ Jeřåbek. Hynek Ĺ najdar

3IJLREMHGQiQtYR]XAstra Classic do 30. 9. 2011 ]tVNiWH]GDUPDOLWUÄźSDOLYD6KHOO 3RIJLÄ‹WHVL2SHO$VWUD&ODVVLF]DVNYÄ”ORXFHQX3RNXGRÄ‚HNiYiWHRGVYpKRYR]XVNYÄ”Op Mt]GQtYODVWQRVWLDNYDOLWXWDG\MHPiWH3IJLMÄ‹WHVLSURSURYĔIJHQRXNODVLNX$ĸXäMVRX YDâHSRäDGDYN\QDDXWRPRELOMDNpNROL$VWUD&ODVVLFMHVSOQt1DYtFSIJLøQDQFRYiQtV 2SHO)LQDQFHMLäRG.Ä‚1HYiKHMWHDNRQWDNWXMWHQHMEOLäâtKRGHDOHUD2SHO OlďŹ n Car Palace s.r.o., KrĂĄlovĂŠdvorskĂĄ 101, 541 01 Trutnov, servis 499 828 290, prodej 499 828 512, www.olďŹ ncar.cz


VĂ?KEND (2)

2. 9. 2011

Policie musela střílet, aby chytila Ĺ™idiÄ?e avie s varnou pervitinu TRUTNOV - Hra na schovĂĄvanou skonÄ?ila. JedenatĹ™icetiletĂ˝ muĹž, kterĂ˝ se vyhĂ˝bal nĂĄstupu do vÄ›zenĂ­, byl minulĂ˝ tĂ˝den zadrĹžen policiĂ­. DoĹĄlo k tomu ale za dramatickĂ˝ch okolnostĂ­. SnaĹžil se riskantnÄ› prchnout v nĂĄkladnĂ­m voze Avia, honiÄ?ku po nÄ›kolika kilometrech ukonÄ?ila aĹž policejnĂ­ stĹ™elba. V autÄ› pak policie naĹĄla mobilnĂ­ varnu pervitinu a stĹ™elnou zbraĹˆ.

zastavenĂ­ vozidla po nÄ›kolikanĂĄsobnĂŠ vĂ˝zvÄ› k zastavenĂ­ varovnĂ˝ vĂ˝stĹ™el i stĹ™elbu na pneumatiky ujĂ­ĹždÄ›jĂ­cĂ­ho automobilu," uvedla policejnĂ­ mluvÄ?Ă­ Ivana JeĹžkovĂĄ. PolicistĂŠ zjistili, Ĺže prchajĂ­cĂ­ řídil pod vlivem omamnĂ˝ch lĂĄtek. Po otevĹ™enĂ­ zavazadlovĂŠho prostoru Avie je ale Ä?ekalo pĹ™ekvapenĂ­ - pojĂ­zdnĂĄ varna. „S autem zajĂ­ĹždÄ›l do lesnĂ­ch porostĹŻ a zde vaĹ™il drogu pervitin. V souÄ?asnĂŠ dobÄ› policistĂŠ zjiĹĄĹĽujĂ­, zda mobilnĂ­ varna slouĹžila k neustĂĄlĂŠmu rozĹĄiĹ™ovĂĄnĂ­ okruhu novĂ˝ch odbÄ›ratelĹŻ drog nebo pouze pro jeho potĹ™ebu," upĹ™esnila JeĹžkovĂĄ. OkamĹžitÄ› po dopadenĂ­ byl zadrĹženĂ˝ odvezen do vÄ›znice. KriminalistĂŠ nynĂ­ prověřujĂ­ takĂŠ dalĹĄĂ­ podezĹ™enĂ­ tĂ˝kajĂ­cĂ­ se majetkovĂŠ trestnĂŠ Ä?innosti tohoto muĹže. JedenatĹ™icetiletĂ˝ muĹž se vyhĂ˝bal nĂĄstupu do vÄ›zenĂ­ vĂ­ce neĹž dva roky. OkresnĂ­ soud v TrutnovÄ› ho odsoudil v lednu 2009 ke dvÄ›ma letĹŻm pro trestnĂŠ Ä?iny v oblasti toxikomĂĄnie.

MuĹž se vyhĂ˝bal nĂĄstupu do vÄ›zenĂ­ za pĹ™edchozĂ­ drogovĂŠ delikty. PolicistĂŠ ho nakonec dopadli v DolnĂ­ KalnĂŠ. Ve snaze prchnout policii ohroĹžoval ostatnĂ­ ĂşÄ?astnĂ­ky silniÄ?nĂ­ho provozu. „NajĂ­ĹždÄ›l do protismÄ›ru, nerespektoval pĹ™ednost v jĂ­zdÄ› a vystavoval tak ostatnĂ­ Ĺ™idiÄ?e koliznĂ­m situacĂ­m. PolicistĂŠ mÄ›li podezĹ™enĂ­, Ĺže pronĂĄsledovanĂ˝ muĹž mĹŻĹže bĂ˝t ozbrojen a tĂ­m nebezpeÄ?nĂ˝ pro okolĂ­. Proto mimo zalidnÄ›nou oblast pouĹžili k

PĂĄtrali po nÄ›m nejprve policistĂŠ z Trutnova, dĹŻkazy pĹ™edali v lednu 2011 na skupinu cĂ­lenĂŠho pĂĄtrĂĄnĂ­, jejĂ­Ĺž kriminalistĂŠ v usilovnĂŠm pĂĄtrĂĄnĂ­ pokraÄ?ovali. „MuĹž pochĂĄzel z Trutnovska, ale stĂĄle mÄ›nil mĂ­sta svĂŠho pobytu a takĂŠ mÄ›nil i auta, se kterĂ˝mi jezdil. V okamĹžiku, kdy kriminalistĂŠ zjistili, ve kterĂŠm mÄ›stÄ› se nachĂĄzĂ­, uĹž byl jinde," sdÄ›lila JeĹžkovĂĄ. Takto stihl pachatel vystřídat nejmĂŠnÄ› 10 pobytĹŻ v KrĂĄlovĂŠhradeckĂŠm kraji, ale i mimo nÄ›j. „AÄ? se jednĂĄ o muĹže zĂĄvislĂŠho na uŞívĂĄnĂ­ drog, choval se velmi obezĹ™etnÄ› a straĹĄĂĄk vÄ›zenĂ­ byl pro nÄ›ho skuteÄ?nÄ› silnĂ˝," dodal policejnĂ­ mluvÄ?Ă­ Ivana JeĹžkovĂĄ. (pac, tz)

HledajĂ­ dobrovolnĂ­ky do sociĂĄlnĂ­ch sluĹžeb TRUTNOV - Projekty, jejichĹž cĂ­lem je zlepĹĄit kvalitu a dostupnost sociĂĄlnĂ­ch sluĹžeb, se rozjĂ­ĹždÄ›jĂ­ takĂŠ v naĹĄem mÄ›stÄ›. NejnovÄ›jĹĄĂ­ se snaŞí zapojit dobrovolnĂ­ky do Ĺživota klientĹŻ sociĂĄlnĂ­ch organizacĂ­, a to napříÄ? vĹĄemi generacemi. „DobrovolnĂ­k nedÄ›lĂĄ Şådnou nĂĄroÄ?nou prĂĄci. MĹŻĹže zajĂ­t s babiÄ?kou Ä?i dÄ›dou na prochĂĄzku, pro dÄ›ti pĹ™ichystat hru nebo si jen tak obyÄ?ejnÄ› popovĂ­dat. LidĂŠ trĂĄvĂ­cĂ­ Ä?ĂĄst svĂŠho Ĺživota za zdmi ĂşstavĹŻ to ocenĂ­,“ uvĂĄdĂ­ Martina BroĹžkovĂĄ, kterĂĄ se podĂ­lĂ­ na projektu ObÄ?anskĂŠho poradenskĂŠho stĹ™ediska pořådanĂŠho spoleÄ?nÄ› s hradeckĂ˝m krajem. Koordinaci dobrovolnĂ­kĹŻ v TrutnovÄ› zajiĹĄĹĽuje DobrovolnickĂĄ informaÄ?nĂ­ kancelĂĄĹ™ (OblastnĂ­ charita) v Ĺ˜Ă­Ä?nĂ­ ulici Ä?p. 929, kde se mohou zĂĄjemci o pomoc v sociĂĄlnĂ­ oblasti hlĂĄsit. „Pro vĂ­ce informacĂ­ si mohou pĹ™ijĂ­t vĹždy ve stĹ™edu od 13 do 18.30 hodin a v pĂĄtek od 8 do 12.30 hodin, nebo si zavolat na telefonnĂ­ Ä?Ă­slo 737 333 665,“ dodala Martina BroĹžkovĂĄ. (pac)

GARANCE OPRAVDOVÉ STĹ˜ECHY

6NÄ?LYiQĂżt7UXWQRYe-mail:LQIR#JRVWXF] mob: ‡ZZZJRVWXF]

Tresty za ďƒžktivnĂ­ sĹˆatky: ÄŒech dostal rok, jeho nigerijskĂ˝ komplic o dva mÄ›sĂ­ce vĂ­c TRUTNOV - OkresnĂ­ soud poslal do vÄ›zenĂ­ dva obchodnĂ­ky s ďƒžktivnĂ­mi sĹˆatky. DevÄ›tadvacetiletĂŠmu Jiřímu ÄŒermĂĄkovi z Trutnovska vyměřil roÄ?nĂ­ pobyt za mříŞemi, Ä?tyĹ™icetiletĂ˝ nigerijskĂ˝ obÄ?an Solomon Dibie dostal Ä?trnĂĄct mÄ›sĂ­cĹŻ vÄ›zenĂ­ a k tomu vyhoĹĄtÄ›nĂ­ z ÄŒeska.

ciziny a vĹĄechny vĂ˝daje spojenĂŠ s pobytem. NevÄ›sty si vybĂ­rali tĹ™eba na letiĹĄti, moĹ™skĂ˝ch plåŞích nebo dokonce na internetu. NÄ›sty Ä?i ĹženichovĂŠ si podle policie zĹ™ejmÄ› neuvÄ›domili vĹĄechny moĹžnĂŠ komplikace svĂŠho jednĂĄnĂ­. Ne vĹĄichni se navĂ­c slĂ­benĂŠ Ä?ĂĄstky od kuplířů doÄ?kali.

Tresty padly za napomĂĄhĂĄnĂ­ k neoprĂĄvnÄ›nĂŠmu pobytu na ĂşzemĂ­ naĹĄĂ­ republiky. Dvojice muŞů totiĹž prodĂĄvala Ä?eskĂŠ nevÄ›sty do zemĂ­ tĹ™etĂ­ho svÄ›ta prĂĄvÄ› za ĂşÄ?elem legalizace pobytĹŻ cizincĹŻ z Afriky. Na svÄ›domĂ­ majĂ­ 25 ďƒžngovanĂ˝ch sĹˆatkĹŻ ÄŒechĹŻ s obÄ?any NigĂŠrie a SomĂĄlska. Rozsudek zatĂ­m nenĂ­ pravomocnĂ˝ - ÄŒermĂĄk se proti nÄ›mu ihned odvolal, Dibbie si vzal Ä?as na rozmyĹĄlenou.

Svatby se konaly v azylovĂŠm zařízenĂ­ na Kypru nebo v NigĂŠrii. Z ÄŒeska vÄ›tĹĄinou odlĂŠtaly najednou dvÄ› nevÄ›sty, aby si mohly navzĂĄjem svÄ›dÄ?it. V cizinÄ› na nÄ› Ä?ekali ĹženichovĂŠ. Po svatbÄ› se nevÄ›sty vÄ›tĹĄinou vracely do ÄŒech. NovomanĹželĂŠ, coby rodinnĂ­ přísluĹĄnĂ­ci obÄ?ana EvropskĂŠ unie, si na Ä?eskĂŠ ambasĂĄdÄ› zaŞådali o turistickĂŠ vĂ­zum, se kterĂ˝m mÄ›li povolen vstup na naĹĄe ĂşzemĂ­. Po příletu k nĂĄm si nechali pĹ™eloĹžit oddacĂ­ list do Ä?eskĂŠho jazyka a pĹ™es matriku v BrnÄ› si zaŞådali o Ä?eskĂ˝ oddacĂ­ list. S tĂ­m pak Şådali o povolenĂ­ k pĹ™echodnĂŠmu pobytu. Po dvou letech pĹ™echodnĂŠho pobytu by uĹž mohli Şådat o trvalĂ˝ pobyt.

Policii se povedlo případ vyĹ™eĹĄit ve spoluprĂĄci s Interpolem. PĹ™ed dvÄ›ma lety se potvrdily informace, Ĺže se ve vĂ˝chodnĂ­ch ÄŒechĂĄch rozmohly sĹˆatky, kterĂŠ pomĂĄhajĂ­ k legalizaci pobytĹŻ cizincĹŻ, zejmĂŠna ze SevernĂ­ Afriky. ZatĂ­mco naĹĄe nevÄ›sty Ä?i ĹženichovĂŠ dostali za jeden sĹˆatek asi 30 tisĂ­c korun, od cizincĹŻ inkasovali obchodnĂ­ci 100 tisĂ­c za jednu svatbu. PodvodnĂ­ci si pro ĂşÄ?elovĂŠ sĹˆatky vytipovali lidi ze sociĂĄlnÄ› slabĹĄĂ­ch vrstev, pro kterĂŠ byla ďƒžnanÄ?nĂ­ odmÄ›na asi 1200 euro velmi lĂĄkavĂĄ. K tomu jeĹĄtÄ› zaplacenĂĄ letenka do

Na podivnĂŠ sĹˆatky upozornily policii podezĹ™elĂŠ okolnosti. „Například v jednĂŠ malĂŠ vĂ˝chodoÄ?eskĂŠ vesniÄ?ce je za cizince provdanĂĄ panĂ­, jejĂ­ dvÄ› dcery i jejĂ­ sestra. VĹĄechny Ĺženy majĂ­ za manĹžely obÄ?any NigĂŠrie," uvedla policie na svĂ˝ch webovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch (pac, tz)

TRUTNOVINKY VĂ?KEND, zpravodajskĂ˝ tĂ˝denĂ­k. Vydavatel: Xantipa agency s. r. o., Trutnov, IÄŒ: 25947940, MK ÄŒR E 18801, Adresa: BulharskĂĄ 66, Trutnov, PSÄŒ 541 01, e-mail: redakce@trutnovinky.cz, telefon/fax: 499 941 941. ObchodnĂ­ a inzertnĂ­ oddÄ›lenĂ­: Rudolf KorbelĂĄĹ™, tel.: 608 146 620, e-mail: ruda@xantipa.in. InternetovĂŠ strĂĄnky: www.trutnovinky.cz. Redakce: Hynek Ĺ najdar, tel.: 734 457 697, e-mail: hynek@trutnovinky.cz, Pavel Cajthaml, tel.: 733 510 071, e-mail: pavel@trutnovinky.cz, Michal BogĂĄĹˆ, tel.: 734 545 423, e-mail: michal@trutnovinky.cz, DuĹĄan MihaleÄ?ko, tel.: 733 762 179, e-mail: dusan@trutnovinky.cz, Distribuce: ÄŒeskĂĄ poĹĄta, a. s. Tisk: TiskĂĄrna VobornĂ­k, K. ÄŒapka 868, HostinnĂŠ. Sazba: Xantipa agency s. r. o.


VÍKEND (3)

2. 9. 2011

Proměny Trutnova (70): Hostinec U Zeleného stromu K životu každého města odedávna neodmyslitelně patří hostince, hospůdky či šenky. V Trutnově počet těchto zařízení raketově vzrostl v průběhu 19. století. Jedním ze známějších byl zájezdní hostinec U Zeleného stromu, který stával hned u cesty pod někdejší Střední branou v dnešní Horské ulici. Jelikož šlo o celodřevěnou roubenou stavbu s výraznou pavlačí a střechou pokrytou šindelem, působí na fotograi z roku 1890, kdy byl jejím majitelem Josef Tschöp, až archaickým dojmem. Zdá se však, že nebyla nijak vysokého stáří. Zbořena byla v 90. letech 19. století a na jejím místě byl roku 1895 postaven obchodní dům Hübnerova železářství (pozdější Technomat, dnešní čp. 6). Vlastimil Málek, Muzeum Podkrkonoší

Na náměstí byla nová i stará hasičská auta TRUTNOV - Na Krakonošově náměstí zastavila propagační jízda Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pořádaná k 120. výročí založení Zemské ústřední hasičské jednoty království Českého. Vedle sebe se řadila nejen soudobá hasičská auta s moderní technikou, ale také veteráni a hasiči v dobových uniformách. U příležitosti akce starosta města Ivan Adamec uvázal pamětní stuhu na vrchol praporu propagační jízdy. Na něj byly stuhy uvazovány i v dalších městech na trase. „Hasičství považuji za základ společenského života hlavně na vesnicích. A rád říkám, když hasit, tak jenom žízeň,“ poznamenal Adamec, kterému hasiči na oplátku předali propagační plaketu jízdy na PyroCar. Dolní okraj Krakonošova náměstí byl zaplněn zhruba hodinu novými hasičskými vozidly a ve-

Po cestě se hasiči zastavili rovněž v muzeu ve Velkých Svatoňovicích. Odhaleny byly také pamětní desky významným osobnostem českého hasičského hnutí Adolfu Seidlovi v Náchodě a Františku Procházkovi v Poličce.

terány. Patrně největší ohlas měla Praga z roku 1928, která přivezla hasiče v dobových uniformách a slušivých přilbách. To ocenily zejména děti, které hasiče na korbě brzy vystřídaly. „Takové auto jsem ještě neviděl. Moc se mi líbí,“ zářily oči pětiletému Pavlíkovi, který se nechal vyfotit maminkou.

inzerce

ZIMNÍ ZAHRADY PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE HLINÍKOVÁ OKNA, DVEŘE, FASÁDY projekty a zateplování budov

montáž zdarma

www.proplast-k.cz tel.: 777 113 408 proplast@proplast-k.cz

PROPLAST K s. r. o. Polní 468 Nové město nad Metují tel./fax: 491 472 927

PROPLAST K s. r. o. Areál IDA 843 Malé Svatoňovice tel./fax: 499 886 131

Hasiči opakovaně zdůrazňují, že si nedokáží představit existenci profesionální sborů bez přítomnosti a spelupráce s dobrovolnými hasiči. „Situace je velice složitá. Profesionální hasiči se dostávají do velkých ekonomických potíží. Jsou jim kráceny všemožné příspěvky a dotace. Proto mají dobrovolní hasiči dnes stejně jako v minulosti nezastupitelnou roli. Při různých katastrofách jsou dobrovolníci důležití. Že by nebyli, si nedokážu vůbec představit,“ uvedl Jiří Orsák, starosta okresního sdružení hasičů v Trutnově. Hynek Šnajdar

V neděli se pojede Trutnovské kolečko, akce recesistů TRUTNOV - Otec, dítě a kolečko. Tyto posádky se vydají v neděli v 9 hodin na trať recesistické akce Trutnovské kolečko. Ve stavebním kolečku s povolenými úpravami povezou tátové své děti. Cílem hromadné jízdy není dosažený čas, ale naopak zábava a dobrodružství. Připravena je trať v délce asi 15 kilometrů. První velká zastávka bude na Dvoračce, druhá v Dolcích a třetí na Gablenzi. Start a konec trasy bude před společenským centrem Uffo. Před samotnou účastí je nutné seznámit se s ociálními pravidly kolečkiády. Podle nich jsou totiž maminky a babičky pouze součástí doprovodných týmů a nesmějí přímo na trať. (pac)


VÍKEND (4)

2. 9. 2011 ŘÁDKOVÁ INZERCE AUTO - MOTO • Prodám přední dveře pravé a páté dveře... cena dohodou. Tel: 607 860 148, e-mail: babymarge@seznam.cz • Prodám garáž za Vápenkou, bez el. proudu, ale možnost připojení. Nebo vyměním za garáž poblíž Úpice. Tel: 723 482 268 • Koupím za rozumnou cenu nepoškozený střešní box dlouhý 2 m. Tel: 734 496 833

BAK Cup vyhrál Hradec TRUTNOV - Vítězstvím hokejistů Hradce Králové skončil premiérový ročník přípravného turnaje BAK Cup, který se hrál minulý týden od pátku do neděle na zimním stadionu. Prvoligový tým z krajského města potvrdil roli favorita. Na úvod sice remizoval se Šumperkem, ale pak porazil polského vicemistra Tychy a v závěrečném utkání nekompromisně rozstřílel domácí druholigový celek.

• Prodám Tera Vari + vozík, možno i náhradní motor, cena 15 000 Kč. Tel: 605 107 184

BYDLENÍ • Prodám 3+1 TU-ZL v OV. RK nevolat. Tel: 603 709 199

• Pronajmu dr.byt 1+4 M , volný od listopadu. Nájem včetně služeb 9000 Kč. Kauce 1x nájem. Tel: 604 733 057, email: viki1956@seznam.cz • Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 (58m2) ve Svobodě nad Úpou, nová koupelna, nová kuchyň, sklep + lodžie. Parkování u domu. Cena 7000 Kč vč. služeb, kauce 4000 Kč. Volný ihned. Tel: 773 503 127

HC Trutnov - GKS Tychy 2:5 (1:1, 0:3, 1:1). Góly a asistence: 17. Dlab (Vácha), 55. Veselý (Šimoníček) - 12. Kotlorz (Pasiut), 23. Przygodzki (Witecki), 25. Parzyszek (M. Kozłowski), 25. Pasiut (Przygodzki, Witecki), 44. Šimíček. Vyloučení: 5:8. Využití: 0:3. Sestava Trutnova: Škrabelj - Poul, Malinský, Rejzek, Vácha, Kuna, Hamerský - Fořt, Šimoníček, Chochola Luštinec, Chytráček, Döme - Dlab, Stehno, Veselý - Bureš, Perutek, Mašek. HC Trutnov - HC Salith Šumperk 5:5 (3:1, 0:2, 2:2). Góly a asistence: 13. Hamerský (Vlček), 14. Šimoníček (Fořt), 17. Luštinec (Chytráček, Poul), 41. Stehno (Fořt), 54. Dlab (Veselý) - 10. Velecký (Haas), 22. Velecký, 25. Vrdlovec (Hulva), 44. Matějka (Meluzín), 57. Skoumal (Ondráček). Vyloučení: 9:9. Využití: 1:2. V oslabení: 2:1.

• Pronajmu či prodám zděnou garáž v Poříčí-Trutnově u útulku pro psy.Tel: 608 764 832, volat od 17-21 hod.

• Pronajmu nově zrekonstruovanou garsonku v Trunově v Novodvorské ul. Cena 5000 Kč + energie. Tel: 608 123 963, e-mail: libor.srol@humlak.cz

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

Trutnovští hokejisté obsadili v konkurenci jednoho extraligového a dvou prvoligových mužstev poslední čtvrté místo. „Viděli jsme tady krásné zápasy špičkových týmů. Jako trenér HC Trutnov jsem tuto prověrku přivítal, málokdy máte v přípravě šanci zahrát si tak kvalitní zápasy v rychlosti, nasazení, osobních soubojích… Je to úplně o něčem jiném než druhá liga. Jsem rád, že jsme do týmu zapracovali mladé hráče, kteří se jeví velmi dobře. Kluci odvedli za ty tři dny spoustu práce. Turnaj nám samozřejmě ukázal i hodně nedostatků, především v herní disciplíně,“ uvedl trutnovský kouč Jaromír Jindřich.

inzerce

HC Trutnov - HC VCES Hradec Králové 3:10 (0:1, 1:6, 2:3). Góly a asistence: 34. a 45. Fořt (Šimoníček 2), 48. Perutek (Kuna) - 40. a 55. Kubeš (Budínský 2), 12. Látal (Koudelka), 24. Čížek (Jindřich, Brož), 31. Brož (Kadlec, Jindřich), 31. Koudelka (Kubica), 33. Jindřich (Kadlec), 58. Březina (Kubeš), 60. Kubica (Macháň, Valášek). Vyloučení: 9:8. Využití: 1:3. Další výsledky: Šumperk - Hradec Králové 1:1, Hradec Králové - Tychy 2:1, Tychy - Šumperk 4:2. (bog), foto: Miloš Šálek TABULKA TURNAJE 1. Hradec Králové 2. Tychy 3. Šumperk 4. Trutnov

2 2 0 0

1 0 2 1

0 1 1 2

13:5 10:6 8:10 10:20

5 4 2 1

Boxer Velecký zářil, kvalikoval se na MS TRUTNOV - Vstupenku na mistrovství světa v boxu, které se uskuteční ve druhé polovině září v ázerbájdžánském Baku, si vybojoval trutnovský boxer Luboš Velecký. Minulý týden totiž vyhrál turnaj v Maďarsku, kde porazil všechny tři soupeře včetně českého soka ve nále. Los pro Veleckého byl přitom trochu nešťastný, protože v prvním kole dostal za soupeře domácího Joszefa Darmose. Na účet dvojnásobného mistra Maďarska a dvakrát bronzového borce z mistrovství světa se zrodilo obrovské překvapení. „Dal jsem do toho vše,“ radoval se Velecký po vítězství 4:1 na body. V seminále se trutnovský ranař utkal s Angličanem Warenem Baisterem (mistr Anglie 2011). Souboj dvou stylů a stejně vysokých borců začal pěkně zostra, došlo k pár výměnám a po předním direktu a zadním háku Velecký svého soupeře knokautoval. Z druhé strany pavouka se do nále probojoval český reprezentant Vladimír Řezníček. Byl to dlouho očekávaný duel, protože měl rozhodnout, kdo bude Českou republiku reprezentovat na světovém šampionátu v kategorii do 91 kg. „Zápas začal velmi opatrně a hodně se taktizovalo,“ poznamenal dobře fyzicky připravený Velecký. A právě jeho kondice rozhodla, tlačil svého soupeře a zvítězil 3:2 na body. Trutnovák Luboš Velecký se stal jediným Čechem, který na tomto mezinárodním turnaji zvítězil. (bog)

Exkluzivní vysokoprocentní horká čokoláda konečně také v Trutnově

kompletní reklamní služby . PR služby, digitální komunikace…

. Billboardy, outdoorové plochy

. Profesionální grafické služby

. Velkoformátový tisk do šíře 160 cm

. Reklamní kampaně na klíč

. Digitální tisk od 1 kusu do velikosti SRA3

. Tvorba webových stránek a webové služby

. Fotografické a video služby

Bulharská 66, 541 01 Trutnov . tel, fax: 499 941 941

www.xantipa.eu

Už několik staletí je čokoláda velice oblíbenou pochoutkou po celém světě. Počátečním místem výskytu kakaovníku je tropický deštný prales a povodí Amazonky a Orinoka. Původní podoba tohoto sladkého zázraku se však od té dnešní značně lišila. Pila se ve formě tekutého, ne příliš chutného nápoje. Jeho chuť byla hořká a kořeněná. Byl vyráběn z rozemletých kakaových bobů, které byly zahuštěné kukuřičnou moukou, okořeněné vanilkou, chilli papričkou a dalšími přísadami. Do Evropy přivezl kakaové boby a nápoj chocolatl až španělský dobyvatel Hernando Cortés v polovině 16 století, když si podrobil Mexiko. Původně nepříliš lahodná chuť čokolády se tak začala postupně pod rukama evropských cukrářů vylepšovat. Zásadním přelomem v její výrobě byl vynález Holanďana Conrada van Houtena, který oddělil kakaové máslo od kakaového prášku. V Evropě, zejména ve vyšších společenských vrstvách, se stal tento čokoládový nápoj doslova hitem. Dnes je čokoláda samozřejmou součástí našeho každodenního jídelníčku. Ti, kteří ji milují, ji právem považují za jídlo štěstí. A právě pro tyto milovníky naplněných chuťových pohárků bude otevřena první originální čoko-ládovna v Trutnově, která splní sen každého „čokoholika“, jak již sám název napovídá, se čokoládou „naládovat“. Nachází se ve zrekonstruovaném prostoru bývalé

konírny na pěší zóně (vedle prodejny kol BON servis). Své místo si zde najdou nejen milovníci pravé kvalitní čokolády, vyráběné dle starých receptur čokoládových mistrů, ale i zastánci kofeinu. Originální čerstvě pražená káva z těch nejkvalitnějších kávových bobů je zde totiž také k dostání. A pro ty, kteří by snad odolali sladkému horkému mámení, je připraveno originální jihoafrické víno, novinka na trhu, která potěší každého milovníka vinné révy. Ponořte se tedy s námi do atmosféry první republiky a přijďte nás navštívit. Nejen gurmáni si zde přijdou na své, oku lahodící netradiční prostředí s trochou citu pro umění potěší každého milovníka originality. Již v pondělí 5. září ucítíte na pěší zóně vábivou vůni čokolády. Těším se na Vás. www.rozmach.cz


VĂ?KEND (5)

2. 9. 2011

SoustĹ™edÄ›nĂ­m vyvrcholila kondiÄ?nĂ­ příprava

TRUTNOV - V ĂşterĂ˝ se vrĂĄtily domĹŻ z penzionu KĂśhler v DeĹĄtnĂŠm v OrlickĂ˝ch horĂĄch, kde od pĂĄtku polykaly poslednĂ­ dĂĄvky kondiÄ?nĂ­ přípravy. Basketbalistky trutnovskĂŠ Kary zakonÄ?ily nejt쪝í etapu z letnĂ­ dĹ™iny, kterĂĄ se od tohoto tĂ˝dne postupnÄ› vĂ­ce a vĂ­ce zaÄ?ne zaměřovat na basketbalovou Ä?innost. UĹž příťtĂ­ tĂ˝den v ĂşterĂ˝ Ä?ekĂĄ hrĂĄÄ?ky prvnĂ­ přípravnĂŠ utkĂĄnĂ­ v PardubicĂ­ch, nĂĄsledovat bude turnaj v Jelenie Góře a domĂĄcĂ­ ĹĄpiÄ?kovĂĄ provÄ›rka v podobÄ› Mekr´s Cupu, kterĂ˝ se v TrutnovÄ› hraje od 15. do 18. zåří. A pak uĹž liga. Do tĂŠ vstoupĂ­ tĂ˝m trenĂŠra Martina PetrovickĂŠho ve stĹ™edu 21. zåří domĂĄcĂ­m soubojem s VĹ Praha. TRENÉR MARTIN PETROVICKĂ? ... ... o pĹ™evzetĂ­ tĂ˝mu po univerziĂĄdÄ› MusĂ­m říct, Ĺže druĹžstvo se pohybuje asi na tĂŠ Ăşrovni, jak bych to chtÄ›l mĂ­t. A proto musĂ­m urÄ?itÄ› podÄ›kovat Pavle KuĹ™itkovĂŠ a Petru KapitulÄ?inovi, Ĺže v tom skoro

Ä?tyĹ™tĂ˝dennĂ­m obdobĂ­ odvedli opravdu velmi dobrou prĂĄci. TeÄ? na soustĹ™edÄ›nĂ­ se to uĹž jen doladilo a pĹ™ejdeme na hernĂ­ zĂĄleĹžitosti, protoĹže liga se velmi rychle blíŞí a toho Ä?asu uĹž moc nenĂ­. ... o tĂ˝dennĂ­m soustĹ™edÄ›nĂ­ v DeĹĄtnĂŠm SoustĹ™edÄ›nĂ­ bylo koncipovanĂŠ na pÄ›t dnĂ­ a jednalo se o vrchol kondiÄ?nĂ­ přípravy. MyslĂ­m, Ĺže holky bÄ›hajĂ­ na Ăşrovni v tÄ›ch limitech, kterĂŠ jsem si pĹ™edstavoval. ÄŒasovÄ› vychĂĄzel plĂĄn na kaĹždĂ˝ den

stejnÄ›. JedinĂĄ zmÄ›na byla, pokud jsme ĹĄli dvakrĂĄt do haly na taktickĂ˝ trĂŠnink. TrĂŠninky trvaly rĂĄno dvÄ› a pĹŻlhodiny a odpoledne dvÄ› a pĹŻlhodiny. V kaĹždĂŠ fĂĄzi na zaÄ?ĂĄtku bylo vĹždycky rozbÄ›hĂĄnĂ­ a rozcviÄ?enĂ­. V hlavnĂ­ Ä?ĂĄsti se dÄ›laly pevnĂŠ starty, sprinty do kopce, pyramidy a rĹŻznĂŠ typy rychlostnĂ­ vytrvalosti. ZĂĄvÄ›r fĂĄze patĹ™il posilovacĂ­m cviÄ?enĂ­m. Po veÄ?eĹ™i jsme jeĹĄtÄ› na tĹ™icet minut chodili na koordinaÄ?nĂ­ a balanÄ?nĂ­ cviÄ?enĂ­ na ĂşseÄ?Ă­ch, masĂĄĹže, bazĂŠn. ... o přípravnĂŠm turnaji Mekr´s Cup VĹždycky jsme rĂĄdi, kdyĹž mĂĄme moĹžnost hrĂĄt proti kvalitnĂ­m druĹžstvĹŻm, kterĂĄ prověří naĹĄi vĂ˝konnost. HrĂĄt s euroligovĂ˝mi tĂ˝my je pro nĂĄs velmi zajĂ­mavĂŠ, je tam ĂşplnÄ› jinĂĄ motivace do zĂĄpasĹŻ a chceme se tÄ›m tĂ˝mĹŻm vyrovnat. Z hlediska basketbalu je to nĂĄĹĄ vrchol přípravy. SamozĹ™ejmÄ›, Ĺže turnaj je i propagacĂ­ trutnovskĂŠho klubu. (bog), foto: V. Fischl

MladobuckĂ˝ noÄ?nĂ­ seĹĄup, bikeĹ™i v akci po setmÄ›nĂ­

ŽaclÊřský Střízlivåk letos rekordní

MLADÉ BUKY - MĂĄĹĄ zrak jako Rys ostrovid? NebojĂ­ĹĄ se tmy a bavĂ­ tÄ› freeride? PakliĹže mĂĄĹĄ tĹ™ikrĂĄt ANO, nabij si baterky do Ä?elovky, osedlej svĂŠho oĹ™e a postav se na start noÄ?nĂ­ho sjezdu. Bikepark v MladĂ˝ch BukĂĄch pĹ™ichĂĄzĂ­ v sobotu s velkou premiĂŠrou, zĂĄvodem, kterĂ˝ se jede po setmÄ›nĂ­. „Ve dne umĂ­ kaĹždej, ale v noci to je jinej level,“ říkĂĄ poĹ™adatel Miroslav „Mařåk“ Kulda ze spolku KrakonoĹĄovi jezdci. Kvaliďƒžkace bude probĂ­hat od 15 do 18 hodin, start zĂĄvodu pro tĹ™icet nejlepĹĄĂ­ch je naplĂĄnovanĂ˝ na 21 hodin. (bog, mk)

Ĺ˝ACLĂ‰Ĺ˜ - Dlouho oÄ?ekĂĄvanĂ˝ rekord padl. Petr JavĹŻrek (DDĹ HornĂ­ MarĹĄov) dokĂĄzal v nedÄ›li bÄ›hem pÄ›tihodinovĂŠho limitu na MTB maratonu ĹžaclĂŠĹ™skĂ˝ StřízlivĂĄk zdolat 30 okruhĹŻ a tĂ­m pokoĹ™it hranici 4 tisĂ­c výťkovĂ˝ch metrĹŻ. To se v prĹŻbÄ›hu dosavadnĂ­ch ĹĄesti roÄ?nĂ­kĹŻ nikomu nepodaĹ™ilo. A to je po drobnĂŠ zmÄ›nÄ› traĹĽ mĂ­rnÄ› delĹĄĂ­, navĂ­c mÄ›l defekt. O dvÄ› kola zpÄ›t zaostal Jiří Vik (SK Bonservis Trutnov) a bronz si z PrkennĂŠho Dolu odvezl loĹˆskĂ˝ vĂ­tÄ›z Petr Karajanis (26 okruhĹŻ).

Mezi muĹži nad 35 let zvĂ­tÄ›zil Karel SlavĂ­k (PraptĂĄk Team VrchlabĂ­ – 24 kol), kategorii nad 50 let ovlĂĄdl domĂĄcĂ­ matador Petr MatouĹĄek, kterĂ˝ nĂĄroÄ?nĂŠ stoupĂĄnĂ­ od KapliÄ?ky pĹ™es RĂ˝chorskĂŠ nĂĄmÄ›stĂ­ k zĂĄmku zdolal 22 krĂĄt. V soutěŞi dvouÄ?lennĂ˝ch ĹĄtafet si nejlĂŠpe vedli Daniel VeselĂ˝ a Martin Ĺ˜ehĂĄk (Dama Extreme Team – 32 kol). Na start se letos vydalo celkem Ä?tyĹ™iadvacet zĂĄvodnĂ­kĹŻ, z nichĹž vĹĄichni vyjma mladĂŠho Ĺ tÄ›pĂĄna Schuberta vydrĹželi na trati po celou dobu pÄ›tihodinovĂŠho limitu. (aĹĄ)

Street: Jak Ĺ neci v prodlouĹženĂ­ ďƒžnĂĄle zmrazili SeveĹ™any TRUTNOV - Od roku 2006 Ä?ekal turnaj na tuto chvĂ­li, kdy vĂ­tÄ›znou trofej nad hlavu zase pozvednou hrĂĄÄ?i nÄ›kterĂŠho z mĂ­stnĂ­ch tĂ˝mĹŻ. V sobotu dokĂĄzala Ä?tyĹ™letou vlĂĄdu pĹ™espolnĂ­ch pĹ™eruĹĄit parta s trefnĂ˝m nĂĄzvem Ĺ neci. Na jejich triumf se navĂ­c bude vzpomĂ­nat v souvislosti s oslavou desetiletĂŠho vĂ˝roÄ?Ă­ nejvÄ›tĹĄĂ­ho streetballovĂŠho turnaje na vĂ˝chodÄ› ÄŒech. To, Ĺže nejlepĹĄĂ­ tĂ˝m jubilejnĂ­ho klĂĄnĂ­ pod bezednĂ˝mi koĹĄi vzejde letos z Trutnova, vĹĄak bylo jasnĂŠ uĹž pĹ™ed ďƒžnĂĄlovĂ˝m soubojem. Jeho obsazenĂ­ totiĹž vytvoĹ™ili hrĂĄÄ?i prvoligovĂŠ Kary. ÄŒtyĹ™nĂĄsobnĂ­ vĂ­tÄ›zovĂŠ SeveĹ™ani narazili na Ĺ neky. SeveĹ™ani, jejichĹž barvy hĂĄjili Ladislav MalĂ˝, MatÄ›j MalĂ˝, Jan MalĂ­k a Radek Rychtera, ve Ä?tvrtďƒžnĂĄle vyĹ™adili Gibony a v semiďƒžnĂĄle celek EgedĹžeks. Ĺ neci, kteří mÄ›li na sou-

pisce LukĂĄĹĄe PlaĹĄila, LukĂĄĹĄe Housera, DuĹĄana HlavĂĄÄ?ka, Michala SlezĂĄka a Jana DolejĹĄĂ­ho, pĹ™eĹĄli v play-off nejdřív pĹ™es Bboyz a potĂŠ porazili obhĂĄjce loĹˆskĂŠho prvenstvĂ­ TrojskĂ˝ konÄ›. FinĂĄlovĂĄ bitva pĹ™inesla dramatickou a velmi vyrovnanou podĂ­vanou, kterĂĄ po dvanĂĄcti minutĂĄch skonÄ?ila nerozhodnÄ› a na Ĺ™adu tak pĹ™iĹĄlo tříminutovĂŠ prodlouĹženĂ­. V nÄ›m

AUTOSKLA osobnĂ­ i nĂĄkladnĂ­

Ĺ˜Ă DKOVĂ INZERCE BYDLENĂ? • Pronajmu zařízenĂ˝ (myÄ?ka, ledniÄ?ka, praÄ?ka, plastovĂĄ okna) 1+1 v TrutnovÄ› u Hypernovy. 6000 KÄ? vÄ?etnÄ› poplatkĹŻ, kauci nepoĹžaduji, pĹ™i solidnĂ­m jednĂĄnĂ­ moĹžnost dlouhodobÄ›. DomĂĄcĂ­ zvĂ­Ĺ™ata nevadĂ­. SpÄ›chĂĄ. Tel: 731 904 685, e-mail: jjing@seznam.cz • Pronajmu byt 2+1 v centru TU (63 m2) s lodĹžiĂ­, 5 min. od nĂĄmÄ›stĂ­, k dispozici sklep, stĹ™eĹĄnĂ­ terasa, parkovĂĄnĂ­ u domu. VĂ˝hled na KrkonoĹĄe. Byt je volnĂ˝ od zåří 2011 cena: 7500 KÄ? + el.energie. Tel: 606 180 115, e-mail: dvorska.iva@seznam.cz • Pronajmu dlouhodobÄ› 3+1 Ĺ estidomĂ­, 2. patro, 75m2, novĂĄ koupelna a kuchyĹˆ, plast.okna, zateplenĂ˝, cena 6000 KÄ? + inkaso, 2 mÄ›sĂ­ce vratnĂĄ kauce,ihned k nastÄ›hovĂĄnĂ­. Tel: 601 241 305, e-amil: ambra2@seznam.cz • Pronajmu 1+1 nad zdravotnĂ­ ĹĄkolou. Cena 5650 KÄ? vÄ?etnÄ› sluĹžeb. ZvĂ­Ĺ™e moĹžnĂŠ. VenkovnĂ­ posezenĂ­, zahrĂĄdka, moĹžnost grilovĂĄnĂ­. Tel: 602 445 799, email: mim.hk@seznam.cz RĹŽZNÉ • ProdĂĄm bĂ­lĂ˝ proutÄ›nĂ˝ koĹĄ na mimi, od 0 - 6 mÄ›s. ZĂĄleŞí na velikostĂ­ dĂ­tÄ›te, pouŞívali jsme do 8 mÄ›s. VhodnĂŠ k postĂ˝lce, nemusĂ­te stÄ›hovat po bytÄ›, bliŞťí info+foto zaĹĄlu emailem. Tel: 733 451 597 • ProdĂĄm vestavÄ›nou peÄ?Ă­cĂ­ troubu Zanussi + sklokeramickou varnou desku ZK64 vzĂĄjemnÄ› propojenou. SouÄ?ĂĄstĂ­ je i digestoĹ™. Foto zaĹĄlu emailem. tel: 722 276 877

uĹž na hĹ™iĹĄti dominovali Ĺ neci a zĂĄpas dotĂĄhli k vĂ˝hĹ™e 19:11. „Kluci nĂĄm dali zabrat. TrĂŠnujeme spolu, znĂĄme se, takĹže o to to bylo t쪝í,“ prohlĂĄsil DuĹĄan HlavĂĄÄ?ek z vĂ­tÄ›znĂŠho manÄ?aftu.

• ProdĂĄm svÄ›rĂĄk York 150 - 500 KÄ?, zateplenĂĄ garĂĄĹžovĂĄ vrata 2000 KÄ?, stavebnĂ­ koleÄ?ko s bantamovĂ˝m kolem, 500 KÄ?. Tel: 608 881 553, e-mail: mirek.ka@centrum.cz

VĂ˝sledky - Ä?tvrtďƒžnĂĄle: SeveĹ™ani - Giboni 12:4, EgedĹžeks - Street dogs 12:9, Ĺ neci Bboyz 16:14, TrojskĂ˝ konÄ› - Ĺ˝iĹžkovskĂ˝ syďƒ&#x;i 14:12; semiďƒžnĂĄle: SeveĹ™ani - EgedĹžeks 13:9, Ĺ neci - TrojskĂ˝ konÄ› 17:12; o 3. mĂ­sto: EgedĹžeks - TrojskĂ˝ konÄ› 16:15; ďƒžnĂĄle: SeveĹ™ani - Ĺ neci 11:19 IndividuĂĄlnĂ­ ocenÄ›nĂ­ - nejlepĹĄĂ­ hrĂĄÄ?i: MatÄ›j MalĂ˝ (SeveĹ™ani) a Monika Ĺ rajerovĂĄ (Alpine Tour), nejlepĹĄĂ­ trojkaĹ™: MatÄ›j Fink (Bboyz), nejlepĹĄĂ­ stĹ™elec TH: Michaela SzĂĄkovĂĄ (Alpine Tour) videoreportĂĄĹž na www.trutnovinky.cz (bog, gum), foto: MiloĹĄ Ĺ ĂĄlek

• ProdĂĄm zĂĄnovnĂ­ mikrovlnku. Pc 1200 KÄ? nynĂ­ 400 KÄ?. PlnÄ› funkÄ?nĂ­. Tel: 604 110 315 • ProdĂĄm polohovacĂ­ lehĂĄtko tm. modrĂŠ barvy, jako novĂŠ pouŞívanĂŠ 1 mÄ›sĂ­c, 3 polohy - od leĹženĂ­ do sedu. cena 500 KÄ? foto zaĹĄlu. Tel: 733 451 597 ZVĂ?Ĺ˜ATA • ProdĂĄm Ä?istokrevnĂĄ perskĂĄ koĹĽata, barva modrĂĄ, zlatĂĄ, hnÄ›dĂĄ. Cena 1500 KÄ?. OdbÄ›r moĹžnĂ˝ ihned. Tel.: 607 762 981.

TONERY A INKOUSTOVĂ&#x2030; CARTRIDGE '27,6.Ă&#x2030;5(1=1$Ăż.<7)

zcelovĂĄnĂ­ prasklin, prodej, montĂĄĹže

AUTOFĂ&#x201C;LIE

POJISTNĂ&#x2030; UDĂ LOSTI Ĺ&#x2DC;EĹ Ă?ME ZA VĂ S !! SKLO ZDARMA !!

atesty, zĂĄruka 5 let! ul. HorskĂĄ 11, Trutnov Dol. St. MÄ&#x203A;sto (vedle prodejny nĂĄbytku)

mob.: 720 222 111 tel./fax: 499 819 202 www.autoskla-trutnov.cz

TH ELEKTRO - +DYOtÄ&#x20AC;NRYD7UXWQRYWHO     


VÍKEND (6)

2. 9. 2011

Historický úspěch. Atletky postoupily do první ligy TRUTNOV - Atletky Lokomotivy slaví historický úspěch, postoupily do první ligy. V posledním čtvrtém kole druholigové soutěže ve Svitavách obsadilo družstvo trutnovských žen druhé místo, což mu v součtu celkového pořadí stačilo na uhájení vedoucí pozice. Ta zaručovala přímý postup bez účasti v baráži. Na sobotní závod se vydalo do Svitav osmnáct závodnic i několik fanoušků, protože se očekával tvrdý boj. Ve hře o postup byly hned tři týmy - USK Praha, Třebíč a Trutnov. „Nikdo z nás ale asi nečekal, že to bude tak moc napínavé a že rozhodne až poslední disciplína,“ sdělila vedoucí trutnovského družstva Michaela Musilová.

Kvůli zpoždění časového programu nebylo konečné rozuzlení na štafetovém běhu na 4 x 400 metrů, nýbrž rozhodnutí mělo padnout v trojskokanském sektoru. „Na naší závodnici ležela obrovská

zodpovědnost. Před posledními dvěma pokusy se konečně správně spočítalo, že k tomu, abychom vyhrály, je potřeba, aby trojskok ovládla,“ přiblížila Musilová. Trojskokanka Kateřina Hlaváčková se však této role zhostila na výbornou. Pátý pokus si nechala roztleskat a dolétla na 10,47 metru, čímž o 5 centimetrů překonala třebíčskou závodnici a dostala se na první místo. Šestými pokusy se již pořadí nezměnilo, a tak mohla vypuknout obrovská radost trutnovských závodnic. Ve čtvrtém kole vybojovaly nejvíce bodů vrhačky Denisa Dvořáková a Linda Novotná a vytrvalkyně Radka Churáňová. „Je skvělé, že jsme postoupili do první ligy. Do poslední chvíle to byl velký boj. Všichni se na to nadřeli a velmi se snažili. Snad se nám bude i takto dařit v první lize,“ řekla Linda Novotná. (bog, mm)

Domácí remíza s nováčkem

TRUTNOV - Domácí premiéra trutnovských fotbalistů v podzimní části Divize C přinesla nerozhodný výsledek 1:1 s pražskou Admirou. Oba góly nedělního utkání padly až ve druhé polovině druhého poločasu. Nejdřív se prosadili hosté, ale naštěstí na jejich trefu domácí bleskurychle zareagovali a útočník Petr Holubec vyrovnal. „Vzhledem k vývoji utkání je remíza asi spravedlivá. Škoda jen zranění Ládi Markse,“ sdělil po zápase trenér Petr Kozák.

Trutnovský záložník musel ze hry odstoupit už v 15. minutě po hlavičkovém souboji. Nezaviněné zranění odnesl roztrženým rtem, který v nemocnici spravilo sedm stehů. Co se týká samotného utkání hostující hráči měli urostlejší postavy a byli silnější ve standardních situacích, domácím zase patřil prostor na stranách hřiště. První poločas vyzněl spíše pro hosty, ve druhém však pražský celek od inkasovaného gólu dvakrát zachránila branková konstrukce. O to více šokující situaci přinesla 74. minuta, kdy po centru z pravé strany a teči Mička se hosté dostali do vedení. Domácí však okamžitě odpověděli. Po nakopnutém míči do vápna se mezi obránci dobře zorientoval Holubec a po otočce vyrovnal. FK Trutnov - FK Admira Praha 1:1 (0:0). Góly: 75. Holubec - 74. Mičko. Rozhodčí: Svoboda (Divišov). ŽK: 0:2. Diváci: 300. Sestava Trutnova: Šťastný - Kejzlar, Makovský, Kozák (80. Hruška), Syrovátka - Přívratský, Marks (15. Hlava), Musil, Mařas (74. Ficner) - Kamitz, Holubec. (bog, pb)

Trutnovští plavci se připravovali na italském pobřeží v Lignanu TRUTNOV - Ve sport centru v italském Lignanu na mořském pobřeží se za nádherného slunečného počasí a účasti 43 států právě probíhajícího MS ve freesbee (létající talíř) připravovali plavci TJ Loko FM Servis na důležitou sezonu. Po třech přípravných týdnech v domácích podmínkách vyvrcholil první cyklus přípravy trojfázovým tréninkem.

odpočinku následovala třetí fáze, opět složená z čtyřicetiminutové suché přípravy a dvou hodin v bazénu. „Zde se převážně rozvíjela aerobní kapacita a zdokonalovala technika plavání,“ poukázal trenér Tomáš Břeň.

Trénink se skládal z třičtvrtěhodinové ranní fáze před snídaní, kdy plavci vyjížděli podél pobřeží na in-line bruslích. Po snídani následoval dopolední blok přípravy složený z čtyřicetiminutové suché přípravy a dvou hodin v bazénu. Po obědě a dvouhodinovém

Závěr dne vždy patřil relaxaci v moři. Samozřejmě nechyběla zábava v podobě návštěvy aquaparku, města a dalších „radovánek“. „Týden se povedl, přálo nám opět počasí,

takže plavci až na drobné výjimky absolvovali kompletní tréninkový program a věřím, že položili dobrý základ do sezony plné očekávání,“ řekl Tomáš Břeň. O motivaci, tvrdě pracovat, měli plavci postaráno také zásluhou rmy FM Servis Trutnov - generálního sponzora. Majitel rmy Petr Folc vyhlásil motivační soutěž o příspěvek na plavky, který za aktivní činnost vybojovaly Alena Fülsacková, Petra Havelková a Matěj Suk. Zástupci FM Servisu také přímo v italském letovisku zorganizovali společenský večer a v neposlední řadě pomohli zabezpečit dopravu a pobyt, za což jim patří velké poděkování. (bog, tb)

inzerce

bar Re sta ura nt a Mu sic

QËYHêGXHSU\¿WHNDVRERWX KXGHE kDæGRXVWĆH

Skvělé steaky z býků Angus Plzeň, Gam mbrinus do tuuplákků

Grilované ovoce - netradiční deserty Zahrádka s výhledem na hory

Již brzy interiérový gril příprava pokrmů v přímém přenosu

hrajeme

REZEERVACE:

+420 4999 810 189 www.nevvahejtevvsttupte tee.cz Horská 64, Trutnov Otevřeno denně: 10.30 až 24 h

čer živá hudba v sobotu 3. září ve na grilu , prasátko, klobásy ȣ české ryby

Trutnovinky Víkend 2. 9. 2011  
Trutnovinky Víkend 2. 9. 2011  

Trutnovinky Víkend 2. 9. 2011

Advertisement