Page 1


Profil spoleènosti

DRANA je moderní a dynamicky se rozvíjející rodinná spoleènost, která navazuje na tradici prvorepublikové firmy DRANA František DRAšnar NÁchod. Spoleènost se zabývá dovozem, zpracováním a balením koøení, koøenicích smìsí a pøípravkù, ochucovadel, základù omáèek a polévek, sortimentu hub a sušené zeleniny, pøípravkù a smìsí pro další zpracovatele a také èajù.

Díky charakteru a pružnosti naší spoleènosti dokážeme obsloužit i ty nejnároènìjší firmy na trhu s jídlem.

František a Jan Drašnarovi majitelé spoleènosti


Koøení

Koøení „Objevení nového jídla znamená mená pro lidské štìstí víc než objevení nové hvìzdy.“ lat-Savarin Anthelme Brillat-Savarin Objevovat nová jídla a nové chutì ní. Proto však nelze bez žádného koøení. pøipravujeme klasické i netradièní dièní ù udìlají smìsi, které z vašich pokrmù skuteèný zážitek. kály jak Vybrat si mùžete z bohaté škály z rùzných jednodruhého koøení, tak i z rùzných smìsí.


Koøení

Retail

Exclusive

Jednodruhové koøení

E 0483 Anýz celý 20 g 25 ks/karton

E 0582 Badyán celý 5 ks 25 ks/karton

E 0490 Bazalka 10 g 25 ks/karton

E 0223 Bobkový list 5g 25 ks/karton

E 6270 Citrónová kùra 15 g 25 ks/karton

E 0162 Èesnek granulovaný 25 g 25 ks/karton

E 0476 Fenykl celý 25 g 25 ks/karton

E 0353 Høebíèek celý 20 g 25 ks/karton

E 0285 Chilli mleté 25 g 25 ks/karton

E 6287 Chili paprièky 5 ks 25 ks/karton

E 1022 Jalovec celý 20 g 25 ks/karton

E 0049 Kmín celý 30 g 25 ks/karton


Koøení

Retail

Exclusive

Jednodruhové koøení

E 0148 Kmín drcený 30 g 25 ks/karton

E 0155 Kmín mletý 30 g 25 ks/karton

E 0469 Koriandr celý 20 g 25 ks/karton

E 0087 Majoránka 10 g 25 ks/karton

E 0612 Muškátový kvìt mletý 15 g 25 ks/karton

E 1978 Muškátový oøech celý 3 ks 25 ks/karton

E 1039 Muškátový oøech mletý 20 g 25 ks/karton

E 0407 Nové koøení celé 20 g 25 ks/karton

E 0124 Nové koøení mleté 20 g 25 ks/karton

E 0438 Oregano 10 g 25 ks/karton

E 0209 Paprika pálivá 25 g 25 ks/karton

E 0025 Paprika sladká 25 g 25 ks/karton


Koøení

Retail

Exclusive

Jednodruhové koøení

E 6256 Pažitka 5g 25 ks/karton

E 1985 Pepø barevný celý 20 g 25 ks/karton

E 0889 Pepø bílý mletý 20 g 25 ks/karton

E 0414 Pepø èerný celý 20 g 25 ks/karton

E 0063 Pepø èerný mletý 20 g 25 ks/karton

E 6263 Petržel 10 g 25 ks/karton

E 0360 Skoøice celá 4 ks 25 ks/karton

E 0308 Skoøice mletá 25 g 25 ks/karton

E 0599 Tymián 10 g 25 ks/karton

E 0605 Zázvor mletý 20 g 25 ks/karton


Koøení

Retail

Exclusive

Koøenicí smìsi

E 0421 Americké brambory 30 g 25 ks/karton

E 0575 Èína 30 g 25 ks/karton

E 0537 Ïábelské koøení 30 g 25 ks/karton

E 0919 Divoké koøení 25 g 25 ks/karton

E 0896 Glutasùl 75 g 25 ks/karton

E 0179 Grilovací koøení 30 g 25 ks/karton

E 0247 Gulášové koøení 30 g 25 ks/karton

E 0872 Gyros 25 g 25 ks/karton

E 1077 Houbové koøení 15 g 25 ks/karton

E 0261 Kari 30 g 25 ks/karton

E 0568 Kuøe 30 g 25 ks/karton

E 1046 Medová žebírka 30 g 25 ks/karton


Koøení

Retail

Exclusive

Koøenicí smìsi

E 0865 Mletá masa 25 g 25 ks/karton

E 0520 Perník 25 g 25 ks/karton

E 0551 Pizza 15 g 25 ks/karton

E 0384 Provensálské koøení 15 g 25 ks/karton

E 0377 Ryby 30 g 25 ks/karton

E 6294 Roštìnky 25 g 25 ks/karton

E 0544 Steak 30 g 25 ks/karton

E 0513 Svaøené víno 5g 25 ks/karton

E 1107 Svíèková 25 g 25 ks/karton

E 1114 Špagety 25 g 25 ks/karton

E 0506 Zabijaèka 25 g 25 ks/karton

E 0858 Zvìøina 25 g 25 ks/karton


Koøení

Retail

Diskont

Jednodruhové koøení

D 1510 Bobkový list 5g 25 ks/karton

D 1992 Hoøèièné semínko bílé 50 g 25 ks/karton

D 1572 Høebíèek celý 20 g 25 ks/karton

D 1527 Chilli mleté 25 g 25 ks/karton

D 1534 Kmín celý 30 g 25 ks/karton

D 1541 Kmín drcený 30 g 25 ks/karton

D 1558 Majoránka 10 g 25 ks/karton

D 1565 Nové koøené celé 20 g 25 ks/karton

D 1596 Paprika sladká 25 g 25 ks/karton

D 1619 Pepø èerný celý 20 g 25 ks/karton

D 1626 Pepø èerný mletý 20 g 25 ks/karton


Koøení

Retail

Diskont D 1633 Skoøice celá 4 ks 25 ks/karton

Retail

Diskont D 1664 Grilovací koøení 30 g 25 ks/karton

D 1695 Kuøe 30 g 25 ks/karton

Jednodruhové koøení D 1640 Skoøice mletá 25 g 25 ks/karton

Koøenicí smìsi D 1671 Gulášové koøení 30 g 25 ks/karton

D 1688 Kari 30 g 25 ks/karton


Koøení

Retail

Maxi

Jednodruhové koøení

M 2746 MAXI Paprika lahùdková 100 g 10 ks/karton

Retail

Maxi M 2753 MAXI Vegena 250 g 10 ks/karton

M 2869 MAXI Country 100 g 10 ks/karton

Koøenicí smìsi M 2852 MAXI Grill 100 g 10 ks/karton

M 2876 MAXI Steak 100 g 10 ks/karton


Koøení

Gastro

Bazalka

Sáèky

GJ 0964 Bazalka 500 g 5 ks/karton

500 g

Jednodruhové koøení

Bobkový list

GJ 0230 Bobkový list 250 g 6 ks/karton

250 g

DRANA s.r.o., Èeských bratøí 313, 547 01 Náchod, Czech Republic tel./fax: +420 491 547 380, e-mail: drana@drana.cz, www.drana.cz Držitel certifikátu ÈSN EN ISO 9001:2001

1 kg

DRANA s.r.o., Èeských bratøí 313, 547 01 Náchod, Czech Republic tel./fax: +420 491 547 380, e-mail: drana@drana.cz, www.drana.cz Držitel certifikátu ÈSN EN ISO 9001:2001

GJ 0193 Èesnek granulovaný 500 g 12 ks/karton

Cibule plátky

GJ 0445 Cibule plátky 1 kg 3 ks/karton

DRANA s.r.o., Èeských bratøí 313, 547 01 Náchod, Czech Republic tel./fax: +420 491 547 380, e-mail: drana@drana.cz, www.drana.cz Držitel certifikátu ÈSN EN ISO 9001:2001

GJ 0957 Èesnek plátky 500 g 10 ks/karton

GJ 0292 Chilli mleté 500 g 12 ks/karton

GJ 0056 Kmín celý 500 g 12 ks/karton

GJ 0346 Kmín drcený 500 g 10 ks/karton

GJ 0728 Kmín mletý 500 g 12 ks/karton

GJ 0322 Majoránka 500 g 4 ks/karton

GJ 0117 Nové koøení celé 500 g 10 ks/karton

GJ 0131 Nové koøení mleté 500 g 10 ks/karton

Česnek plátky 500 g

DRANA s.r.o., Èeských bratøí 313, 547 01 Náchod, Czech Republic tel./fax: +420 491 547 380, e-mail: drana@drana.cz, www.drana.cz Držitel certifikátu ÈSN EN ISO 9001:2001

Majoránka 500 g

DRANA s.r.o., Èeských bratøí 313, 547 01 Náchod, Czech Republic tel./fax: +420 491 547 380, e-mail: drana@drana.cz, www.drana.cz Držitel certifikátu ÈSN EN ISO 9001:2001


Koøení

Gastro

Sáèky

Jednodruhové koøení

GJ 0636 Oregano 200 g 12 ks/karton

GJ 0339 Paprika pálivá 500 g 12 ks/karton

GJ 0032 Paprika sladká 500 g 12 ks/karton

GJ 1879 Paprika lahùdková 500 g 12 ks/karton

GJ 1497 Pažitka 250 g 5 ks/karton

GJ 0742 Pepø bílý mletý 500 g 12 ks/karton

GJ 0070 Pepø èerný mletý 500 g 12 ks/karton

GJ 0452 Petržel list 500 g 5 ks/karton

Pažitka 250 g

DRANA s.r.o., Èeských bratøí 313, 547 01 Náchod, Czech Republic tel./fax: +420 491 547 380, e-mail: drana@drana.cz, www.drana.cz Držitel certifikátu ÈSN EN ISO 9001:2001

GJ 0216 Pepø èerný celý 500 g 12 ks/karton

Petržel list 500 g

DRANA s.r.o., Èeských bratøí 313, 547 01 Náchod, Czech Republic tel./fax: +420 491 547 380, e-mail: drana@drana.cz, www.drana.cz Držitel certifikátu ÈSN EN ISO 9001:2001

GJ 0315 Skoøice mletá 500 g 12 ks/karton


Koøení

Gastro

Sáèky

Koøenicí smìsi

GS 0681 Èína 500 g 12 ks/karton

GS 0704 Glutasùl 500 g 12 ks/karton

GS 0186 Grilovací koøení 500 g 12 ks/karton

GS 0254 Gulášové koøení 500 g 12 ks/karton

GS 0278 Kari 500 g 12 ks/karton

GJ 4238 Klobásová paprika 500 g 12 ks/karton

GS 0674 Kuøe 500 g 12 ks/karton

GS 0643 Polévková zelenina 250 g 12 ks/karton

GS 0698 Ryby 500 g 12 ks/karton

GS 0650 Steak 500 g 12 ks/karton

GS 0391 Vegena 500 g 12 ks/karton

GS 0926 Vegena (bez E 621) 500 g 12 ks/karton


Koøení

Gastro

Na objednání

Jednodruhové koøení (500 g) GJ 1435 GJ 3484 GJ 3521 GJ 3507 GJ 3514 GJ 0759 GJ 3538 GJ 3545 GJ 3965 GJ 3552 GJ 4412 GJ 1374 GJ 4511 GJ 4429 GJ 1428 GJ 1398 GJ 1442 GJ 4436 GJ 3569 GJ 3576 GJ 1329 GJ 3583 GJ 0711 GJ 1831 GJ 3590 GJ 4443

Anýz celý Anýz mletý Bobkový list mletý Badyán celý Badyán mletý Celer list Celerový koøen granulovaný Celerový koøen kostky Cibule mletá Cibule granulovaná Cibule smažená plátky Citronová kùra Citronová kùra drcená Citronová kùra mletá Èesnek mletý Estragon Fenykl celý Fenykl drcený Fenykl mletý Glutaman sodný (E 621) Hoøèièné semínko bílé Hoøèièné semínko èerné Høebíèek celý Høebíèek mletý Chilli paprièky Chilli paprièky drcené

GJ 1848 GJ 3606 GJ 0933 GJ 3613 GJ 3620 GJ 3637 GJ 3644 GJ 4450 GJ 1824 GJ 3651 GJ 3668 GJ 3675 GJ 0780 GJ 3682 GJ 1718 GJ 3699 GJ 3705 GJ 3712 GJ 0735 GJ 4528 GJ 0797 GJ 3811 GJ 1466 GJ 4467 GJ 4474 GJ 1862

Jalovec celý Kardamom celý Kardamom mletý Karotka granulovaná Karotka kostky Kerblík Kmín øímský Kmín øímský mletý Kopr list Kopr semeno Koriandr celý Koriandr mletý Kurkuma mletá Levandule Libeèek Mateøídouška Máta peprná Med sušený Muškátový kvìt mletý Muškátový oøech celý Muškátový oøech mletý Paprikové floky èervené Paprikové floky zelené Pastiòák granule Pastiòák kostky Pepø barevný celý

GJ 3934 GJ 1480 GJ 3828 GJ 3835 GJ 1503 GJ 3842 GJ 3859 GJ 3866 GJ 6126 GJ 3873 GJ 4481 GJ 3880 GJ 0988 GJ 4498 GJ 0995 GJ 1411 GJ 3897 GJ 6133 GJ 0827 GJ 3903 GJ 0834 GJ 4504 GJ 3910 GJ 0841

Pepø barevný drcený Pepø bílý celý Pepø rùžový celý Pepø rùžový drcený Pepø seèuánský Pepø zelený celý Pepø zelený drcený Petrželový koøen kostky Petrželový koøen granulovaný Pískavice Pískavice mletá Pór kroužky Rozmarýn Rozmarýn mletý Saturejka Sezamové semínko Sùl pekaøská Smìs koøenové zeleniny Skoøice celá Šalvìj Tymián Tymián mletý Yzop Zázvor mletý

GS 1275 GS 3750 GS 3767 GS 1237 GS 5433 GS 1381 GS 1268 GS 3798 GS 3804 GS 1015 GS 1299 GS 3781 GS 1343 GS 6119

Grilovací Mexico Grilovací Orient Harrisa Houbové koøení Hungaria Klobásové koøení Koøenicí sùl na hranolky Koøení na nakládání Medová žebírka Mletá masa Paela Paštika Perník Pizza

GS 0810 GS 5990 GS 6096 GS 6102 GS 1305 GS 1244 GS 1251 GS 1312 GS 1367 GS 4535 GS 1008 GS 1473 GS 6003

Provensálské koøení Rajská Roštìnky Øecko Salát Svíèková Špagety Tandoori másala Tzatziky Vepøová peèenì Zabijaèka Zvìøina Živáòská

Koøenicí smìsi (500 g) GS 1404 GS 1190 GS 3729 GS 1206 GS 3958 GS 3774 GS 1350 GS 3736 GS 3743 GS 0971 GS 1220 GS 0902 GS 1213 GS 1176

Adžika Africké koøení Americké brambory Arabské koøení Argentina grill Bramboráky Bylinkové máslo Country Èubrica Ïábelské koøení Divoké koøení Gyros Garam másala Grilovací Barbecue

Lze objednat v sáècích, dózách, kbelících 3, 5, 10 kg a pytlích


Koøení

Gastro

Dózy

Jednodruhové koøení

DO 2036 Bazalka 195 g 4 ks/sada

DO 2043 Bobkový list 100 g 4 ks/sada Bobkový list

Bazalka

DO 2067 Èesnek granulovaný 760 g 4 ks/sada Česnek

DO 2074 Èesnek plátky 370 g 4 ks/sada

DO 2098 Chilli mleté 500 g 4 ks/sada Chilli celé

DO 2081 Høebíèek celý 390 g 4 ks/sada Hřebíček celý

DO 2104 Chilli paprièky 150 g 4 ks/sada Chilli

DO 2111 Kmín celý 510 g 4 ks/sada Kmín celý

papričky

DO 2128 Kmín mletý 445 g 4 ks/sada Kmín mletý

Cibule plátky

Česnek plátky

granulovaný

DO 2050 Cibule plátky 235 g 4 ks/sada

DO 2142 Majoránka 130 g 4 ks/sada

Majoránka

DO 2173 Nové koøení celé 370 g 4 ks/sada Nové koření celé


Koøení

Gastro

Dózy

Jednodruhové koøení

DO 2197 Oregano 190 g 4 ks/sada

DO 2227 Paprika lahùdková 600 g 4 ks/sada Paprika

Paprika

Oregano

pálivá

lahůdková

DO 2210 Paprika sladká 615 g 4 ks/sada

DO 2234 Pažitka 110 g 4 ks/sada

sladká

DO 2258 Pepø bílý celý 670 g 4 ks/sada Pepř bílý celý

DO 2265 Pepø bílý mletý 630 g 4 ks/sada Pepř bílý mletý

DO 2289 Pepø èerný mletý 560 g 4 ks/sada

Pepř černý mletý

DO 2241 Pepø barevný celý 490 g 4 ks/sada Pepř barevný celý

Pažitka

Paprika

DO 2203 Paprika pálivá 655 g 4 ks/sada

DO 2272 Pepø èerný celý 500 g 4 ks/sada Pepř černý celý

DO 2296 Pepø rùžový celý 265 g 4 ks/sada Pepř růžový celý

DO 2302 Pepø zelený celý 315 g 4 ks/sada Pepř zelený celý


Koøení

Gastro

Dózy

Jednodruhové koøení

DO 2319 Petržel list 200 g 4 ks/sada

DO 2333 Skoøice celá 325 g 4 ks/sada

Petržel list

Skořice celá

DO 2340 Skoøice mletá 550 g 4 ks/sada

Skořice mletá

DO 2357 Tymián 150 g 4 ks/sada

Tymián

Gastro

Dózy

Koøenicí smìsi

DO 2975 Argentina gril 750 g 4 ks/sada Argentina gril

DO 2388 Bylinkové máslo 225 g 4 ks/sada Bylinkové máslo

DO 2890 Country 715 g 4 ks/sada

Country


Koøení

Gastro

Dózy

Koøenicí smìsi DO 2371 Grilovací Barbecue 625 g 4 ks/sada

DO 2456 Èína 570 g 4 ks/sada Grilovací Barbecue

Čína

DO 2531 Grilovací Mexico 670 g 4 ks/sada Grilovací Mexiko

DO 2548 Grilovací Orient 735 g 4 ks/sada

DO 2449 Gyros 350 g 4 ks/sada

DO 2418 Gulášové koøení 600 g 4 ks/sada Gulášové koření

DO 2425 Kari 710 g 4 ks/sada

DO 2432 Koøenicí sùl na hranolky 900 g 4 ks/sada Kořenící sůl

Kari

na hranolky

DO 2920 Medová žebírka 800 g 4 ks/sada

DO 2463 Kuøe 800 g 4 ks/sada Kuře

Grilovácí koření

Grilovací Orient

Gyros

DO 2401 Grilovací koøení 740 g 4 ks/sada

Medová žebírka

DO 2470 Mletá masa 670 g 4 ks/sada

Mletá masa


Koøení

Gastro

Dózy

Koøenicí smìsi

DO 2487 Pizza 270 g 4 ks/sada

DO 2555 Polévková zelenina 290 g 4 ks/sada

DO 6393 Roštìnky 650 g 4 ks/sada

Roštěnky

DO 2494 Ryby 590 g 4 ks/sada

Steak

DO 2579 Salát 500 g 4 ks/sada Salát

Ryby

DO 2500 Steak 620 g 4 ks/sada

DO 2517 Špagety 450 g 4 ks/sada Špagety

DO 2586 Vegena 1100 g 4 ks/sada

Vegena

DO 2524 Zvìøina 500 g 4 ks/sada

DO 6379 Vepøová peèenì 850 g 4 ks/sada Vepřová pečeně

Provensálské koření

Polévková zelenina

Pizza

DO 2562 Provensálské koøení 230 g 4 ks/sada

Zvěřina

DO 6386 Živáòská 650 g 4 ks/sada

Živáňská


Koøení

Gastro

Kbelíky KBV 3927 Vegena 3,3 kg Doporuèené dávkování je 80 g na 1 l studené vody

Koøenicí smìsi

Vegena

KBO 6430 Vegena 5 kg Doporuèené dávkování je 80 g na 1 l studené vody

Vegena

KBV 6324 Vegena bez E 621 3,3 kg Doporuèené dávkování je 80 g na 1 l vroucí vody

Vegena bez E 621

KBV 6331 Vegena bez E 621 5 kg Doporuèené dávkování je 80 g na 1 l vroucí vody

Vegena bez E 621

KBV 5631 Masový vývar v pastì 5 kg Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody Masový vývar v pastì


Koøení

Gastro

Dózy

Èesnekové pasty

PA 5440 Èesneková pasta 20% 1150 g

Česneková pasta 20%

PA 4368 Èesneková pasta 30% 1150 g

Česneková pasta 30%

Gastro

Kbelíky

Èesnekové pasty PA 4405 Èesneková pasta 20% 12 kg

PA 4559 Èesneková pasta 20% 3,5 kg

Èesneková pasta 20%

Èesneková pasta 20%

PA 4375 Èesneková pasta 30% 3,5 kg

PA 4382 Èesneková pasta 30% 12 kg

Èesneková pasta 30%

Èesneková pasta 30%


Koøení

Podpora prodeje Jsme si vìdomi, že v dnešní dobì neznamená prodej pouhé vložení zboží do regálù, ale také celkovì promyšlenou prodejní a marketingovou strategii. Pro naše odbìratele a zároveò pro zákazníky našich odbìratelù, tedy pro koneèné spotøebitele máme pøipraveno nìkolik materiálù. Snažíme se, aby všechny vypadali esteticky a hlavnì zaujali. Kvalitní zboží si zaslouží být v obchodní síti nepøehlédnutelné a vyzývat spotøebitele k nákupu, protože stále platí heslo: “kupujeme oèima”.

Døevìný prodejní stojan Prodejní stojan na retailové balení koøení, dózy i gastro produkty je vhodný do všech prostorù. Lze ho umístit tam, kde není místo v bìžných regálech. Stojan nabízíme do bezplatného pronájmu a pøidáme i samolepicí lišty na cenovky. Rozmìry: výška: 220 cm výška: 100 cm

šíøka: 90 cm šíøka: 60 cm

hloubka: 40 cm hloubka: 40 cm

(pro 48ks display) (pro 20ks display)

Obalový design Moderním designem i samotnou kvalitou obalù ovlivòujeme spotøebitele. Naše obaly udržují fyzikální vlastnosti výrobkù, mají pamìťovou funkci a navíc zde spotøebitel nalezne informace o výrobku a jeho použití.


Koøení

Podpora prodeje

Samoprodavaè – papírový display Je urèen pro snadnìjší regálový i pultový prodej retail výrobkù. Je navržen tak, aby po odtržení vrchní èásti kartonu sloužil jako samostatný skupinový prodejní stojan. Nabízený produkt vymezuje v ploše a snadno ho udržuje ve svislé poloze tak, aby si ho zákazník mohl všimnout a prohlédnout.

Gastro – papírový karton

Kontraktaèní a prodejní dny Nabízíme úèast na Vašich kontraktaèních dnech èi prodejních akcích, kde mùžeme ovlivnit spotøebitele na místì. Pøedvedeme naše výrobky Vašim obchodním zástupcùm èi odbìratelùm, podpoøíme prodej drobnými reklamními pøedmìty.

Je z vícevrstvé lepenky s nepøehlédnutelným firemním designem a urèením pro skupinové balení gastro výrobkù. Kartony jsou odolné proti bìžným manipulaèním otøesùm.


Tekutá ochucovadla

Tekutá ochucovadla Tekutá ochucovadla jsou oblíbeným pomocníkem v kuchyni, bez kterého by se neobešla èínská, indická ani naše èeská kuchynì. Tekutá ochucovadla vyrábíme v praktickém balení, které uvítají pøedevším kuchaøi v restauracích a gastropodnicích.


Tekutá ochucovadla

Retail O 2821 Polévkové koøení 180 ml 6 ks/karton

O 2838 Sojová omáèka 180 ml 6 ks/karton

O 2845 Worcester 180 ml 6 ks/karton

Gastro O 2616 Polévkové koøení 1000 g 8 ks/karton

O 2630 Sojová omáèka 1000 g 8 ks/karton

O 2807 Worcester 850 g 8 ks/karton

O 2623 Polévkové koøení 6000 g 3 ks/karton

O 2647 Sojová omáèka 6000 g 3 ks/karton

O 2814 Worcester 5400 g 3 ks/karton


Základy omáèek a polévek

Základy omáèek a polévek Každý kuchaø uvítá, když mùže ušetøit èas a pøitom vytvoøit skvìlé jídlo, které všem chutná. Skvìlým øešením je využití našich základù omáèek a polévek. V našem sortimentu najdete napø. vepøovou omáèku nebo hovìzí vývar, které patøí ke stálicím v èeské kuchyni. Základy omáèek a polévek jsou urèeny jak profesionálùm, tak i bìžným hospodyòkám, které nechtìjí ztrácet èas vaøením složitých jídel.


Základy omáèek a polévek

Základy polévek DOV 3057 Clarox - èirý vývar 750 g Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody

DOV 3071 Clarox - èirý vývar bez E 621 750 g Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody Clarox čirý vývar bez E 621

Clarox čirý vývar

DOV 3002 Hovìzí vývar 750 g Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody

DOV 3125 Houbový vývar 750 g Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody Houbový vývar

DOV 2999 Slepièí vývar 750 g Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody Slepičí vývar

Hovězí vývar

DOV 6119 Uzený vývar 750 g Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody Uzený vývar

Dózy

Slepičí vývar bez E 621

DOV 3019 Zeleninový vývar 750 g Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody Zeleninový vývar

DOV 3170 Slepièí vývar bez E 621 750 g Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody


Základy omáèek a polévek

Základy polévek

Kbelíky

KBV 3088 Clarox - èirý vývar 3 kg Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody

KBV 3095 Clarox - èirý vývar 10 kg Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody Clarox - èirý vývar

Clarox - èirý vývar

KBV 3101 Clarox - èirý vývar bez E 621 3 kg Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody

KBV 3118 Clarox - èirý vývar bez E 621 10 kg Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody Clarox - èirý vývar bez E 621

Clarox - èirý vývar bez E 621

KBV 3132 Houbový vývar 3 kg Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody

KBV 3149 Houbový vývar 10 kg Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody Houbovýý vývar

Houbový vývar

KBV 3224 Hovìzí vývar 3 kg Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody

KBV 3231 Hovìzí vývar 10 kg Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody Hovìzí vývar

Hovìzí vývar


Základy omáèek a polévek

Základy polévek

Kbelíky KBV 3163 Slepièí vývar 10 kg Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody

KBV 3156 Slepièí vývar 3 kg Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody Slepièí vývar

Slepièí vývar

KBV 3187 Slepièí vývar bez E 621 3 kg Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody

KBV 3194 Slepièí vývar bez E 621 10 kg Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody Slepièí vývar bez E 621

Slepièí vývar bez E 621

KBV 6126 Uzený vývar 3 Kg Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody

KBV 6133 Uzený vývar 10 kg Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody Uzený vývar

Uzený vývar

KBV 3262 Zeleninový vývar 3 kg Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody

KBV 3279 Zeleninový vývar 10 kg Doporuèené dávkování je 20 g na 1 l vroucí vody Zeleninový vývar

Zeleninový vývar


Základy omáèek a polévek

Základy omáèek a šťáv DOS 3033 Drùbeží šťáva 650 g Doporuèené dávkování je 80 g na 1 l studené vody

Dózy

DOS 3316 Hovìzí šťáva 650 g Doporuèené dávkování je 80 g na 1 l studené vody , Vepřová štáva

, Hovězí štáva

, Drůbeží štáva

DOO 3026 Základní omáèka hnìdá 650 g Doporuèené dávkování je 80 g na 1 l studené vody

DOS 2982 Vepøová šťáva 650 g Doporuèené dávkování je 80 g na 1 l studené vody

DOO 3453 Základní omáèka bílá 650 g Doporuèené dávkování je 80 g na 1 l studené vody Základní omáčka bílá

Základní omáčka hnědá

Základy omáèek a šťáv

Kbelíky

KBS 3309 Drùbeží šťáva 3 kg Doporuèené dávkování je 80 g na 1 l studené vody

KBS 3323 Drùbeží šťáva 8 kg Doporuèené dávkování je 80 g na 1 l studené vody Clarox - èirý vývar

Clarox - èirý vývar


Základy omáèek a polévek

Základy omáèek a šťáv

Kbelíky

KBS 3354 Hovìzí šťáva 3 kg Doporuèené dávkování je 80 g na 1 l studené vody

KBS 3361 Hovìzí šťáva 8 kg Doporuèené dávkování je 80 g na 1 l studené vody Clarox - èirý vývar bez E 621

Clarox - èirý vývar bez E 621

KBS 3392 Vepøová šťáva 3 kg Doporuèené dávkování je 80 g na 1 l studené vody

KBS 3408 Vepøová šťáva 8 kg Doporuèené dávkování je 80 g na 1 l studené vody Houbovýý vývar

Houbový vývar

KBO 3446 Základní omáèka hnìdá 8 kg Doporuèené dávkování je 80 g na 1 l studené vody

KBO 3439 Základní omáèka hnìdá 3 kg Doporuèené dávkování je 80 g na 1 l studené vody Hovìzí vývar

Hovìzí vývar

KBO 3460 Základní omáèka bílá 3 kg Doporuèené dávkování je 80 g na 1 l studené vody

KBO 3477 Základní omáèka bílá 8 kg Doporuèené dávkování je 80 g na 1 l studené vody Základní omáèka bílá

Základní omáèka bílá


Houby

Houby Abychom plnì uspokojili všechny labužníky, nemùžeme z našeho sortimentu vynechat houby. e V naší nabídce najdete o nìkolik druhù hub jako je høib, liška, hlíva ústøièná, èi ménì známé Šii-ta-ke.


Houby

Houby

Hlíva ústřičná

Sáèky

GH 2708 Hlíva ústøièná plátky 500 g 1 ks/karton

Hřib pravý

plátky

krájený

500 g

500 g

DRANA s.r.o., Èeských bratøí 313, 547 01 Náchod, Czech Republic tel./fax: +420 491 547 380, e-mail: drana@drana.cz, www.drana.cz Držitel certifikátu ÈSN EN ISO 9001:2001

Liška obecná

GH 2692 Høib pravý krájený 500 g 1 ks/karton

500 g

DRANA s.r.o., Èeských bratøí 313, 547 01 Náchod, Czech Republic tel./fax: +420 491 547 380, e-mail: drana@drana.cz, www.drana.cz Držitel certifikátu ÈSN EN ISO 9001:2001

GH 2685 Liška obecná 500 g 1 ks/karton

Šii-ta-ke

Jidášovo ucho

GH 2722 Jidášovo ucho 500 g 1 ks/karton

DRANA s.r.o., Èeských bratøí 313, 547 01 Náchod, Czech Republic tel./fax: +420 491 547 380, e-mail: drana@drana.cz, www.drana.cz Držitel certifikátu ÈSN EN ISO 9001:2001

GH 2739 Šii-ta-ke 500 g 1 ks/karton

500 g

500 g

Žampiony plátky

GH 2715 Žampiony plátky 500 g 1 ks/karton

500 g

DRANA s.r.o., Èeských bratøí 313, 547 01 Náchod, Czech Republic tel./fax: +420 491 547 380, e-mail: drana@drana.cz, www.drana.cz Držitel certifikátu ÈSN EN ISO 9001:2001

DRANA s.r.o., Èeských bratøí 313, 547 01 Náchod, Czech Republic tel./fax: +420 491 547 380, e-mail: drana@drana.cz, www.drana.cz Držitel certifikátu ÈSN EN ISO 9001:2001

DRANA s.r.o., Èeských bratøí 313, 547 01 Náchod, Czech Republic tel./fax: +420 491 547 380, e-mail: drana@drana.cz, www.drana.cz Držitel certifikátu ÈSN EN ISO 9001:2001

Směs hub

GH 6348 Smìs hub 500 g 1 ks/karton

500 g

DRANA s.r.o., Èeských bratøí 313, 547 01 Náchod, Czech Republic tel./fax: +420 491 547 380, e-mail: drana@drana.cz, www.drana.cz Držitel certifikátu ÈSN EN ISO 9001:2001

Houby

Dózy DOH 2661 Žampiony plátky 80 g 4 ks/sada

DOH 2654 Høib pravý krájený 160 g 4 ks/sada Hřib pravý krájený

Žampiony plátky

DOH 6355 Smìs hub 160 g 4 ks/sada Směs hub


Èaje

Èaje Club Tea je velice kvalitní èerný èaj, který splòuje i ta nejnároènìjší chuťová kritéria. Vybrat si mùžete ùžete ze tøí tických balení. druhù praktických


Èaje

Club Tea C 2012 Club Tea sypaný èaj pravý èerný 20 g 25 ks/karton

C 0100 Viatex - èaj pravý èerný aromatizovaný 50 g 80 ks, 8 ks v multipacku/karton

C 0018 Viatex - èaj pravý èerný 50 g 60 ks, 6 ks v multipacku/karton

C 2029 Viatex - èaj ovocný 50 g 80 ks, 8 ks v multipacku/karton


Kvalita V roce 2004 spoleènost zavedla systém managementu jakosti splòující požadavky ÈSN EN ISO 9001:2009, v oboru výroba potravináøských výrobkù a ostatní velkoobchod.


„Koøení je duší kuchaøského umìní. Teprve koøení dodá pokrmu správnou chuť, rozvine, co je v jídle nejlepšího.“


Kontakty

Obchodní oddìlení Jan Drašnar Tuzemský a zahranièní obchod tel.: +420 491 421 007 fax: +420 491 547 999 e-mail: drana@drana.cz

František Lokvenc Obchodní øeditel pro ÈR mobil: +420 603 210 741 fax: +420 491 547 999 e-mail: lokvenc@drana.cz

Štìpánka Drašnarová Obchod a marketing tel.: +420 491 547 380, 997 fax: +420 491 547 999 e-mail: stepankadrasnarova@drana.cz

Výroba

Úètárna

František Drašnar Výrobní øeditel tel.: +420 491 421 007 fax: +420 491 547 999 e-mail: drana@drana.cz

Hlavní úèetní tel.:+420 491 421 007, +420 491 547 380 fax: +420 491 547 999 e-mail: drana@drana.cz

Úèetní tel.:+420 491 422 074, +420 491 547 380 fax: 491 547 999 e-mail: uctarna@drana.cz

Obchodní zástupce 1 mobil: +420 731 519 943

Obchodní zástupce 3 mobil: +420 733 735 776

Gastroline Objednávky a fakturace mobil: +420 731 411 832 tel.: +420 491 547 380, +420 491 547 997 fax: +420 491 547 999 e-mail: gastroline@drana.cz

Obchodní zástupce 2 mobil: +420 733 374 910

Masoline Objednávky a fakturace mobil: +420 731 411 832 tel.: +420 491 547 380, +420 491 547 997 fax: +420 491 547 999 e-mail: objednavky@drana.cz

Ing. Jaroslav Stolièka Technolog a obchodní zástupce pro masný prùmysl mobil: +420 605 257 934 e-mail: stolicka@drana.cz

Dagmar Janáèková Obchodní zástupce pro klíèové zákazníky mobil: +420 733 129 846 e-mail: janackova@drana.cz


DRANA s.r.o. Držitel certifikátu ÈSN EN ISO 9001:2009 Èeských bratøí 313 547 01 Náchod Czech Republic tel./fax: +420 491 547 380 e-mail: drana@drana.cz www.drana.cz

Katalog Drana - koření  

Katalog Drana - koření