Page 1

Warszawa, dn. 20.09.2012 Miejscowość i data

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 19.09.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań Zleceniobiorca: XYZ, ul. XYZ, xx-xxx Miasto Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3095,55 EUR 2. Kwota uzysku: 1547,77 EUR 3. Kwota do opodatkowania: 1547,77 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia: 278,60 EUR 5. Kwota do wypłaty: 2816,95 EUR (słownie: dwa tysiące osiemset szesnaście EUR 95/100)

........................................... Zleceniodawca

Anna Zając Zleceniobiorca

Rachunek do umowy  

Bardzo ciekawe zadanie, nareszcie nauczyłam się wystawiać te rachunki.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you