Page 43

BESTUURSVERSLAG 2018

42

Het Masterplan gaat vooral over de langere termijn. Op de kortere termijn moet Batavialand werken aan een verbetering van de publiekspropositie zodat meer bezoekers een bezoek zullen afleggen. Het Masterplan biedt daartoe aanknopingspunten, zo is de ontwikkeling van de programmering voor 2019 en ook 2020 al in het teken gezet van vier thema’s: de geschiedenis van Flevoland, scheepsbouw, maritieme archeologie en waterbeheer. Aan alle thema’s wordt voortaan permanent dan wel wisselend aandacht besteed zodat er voor de bezoeker een herkenbaar aanbod ontstaat. De grootste beperking daarbij zijn de beperkt beschikbare middelen.

DE BATAVIA In 2018 is spoedeisend werk verricht aan De Batavia om de inwerking van hemelwater zo goed mogelijk tegen te gaan, dit werk werd mogelijk door toestemming van de Provincie Flevoland om een deel van de ontwikkelgelden hiervoor aan te wenden. Voor een volgende onderhouds- en restauratiefase is het noodzakelijk het schip aan land te brengen; Batavialand beschikt hiertoe over onvoldoende financiële middelen en zal voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van externe geldstromen. In 2019 wordt daartoe een campagne opgezet.

ZEEKADETTEN In 2019 wordt ook een samenwerking aangegaan met het nieuwe opgerichte 20ste Zeekadettencorps in Lelystad. Batavialand heet de kadetten, waarschijnlijk met een te onderhouden schip, van harte welkom op de werf!

NIEUW Op werf en Batavia gaan we een nieuwe vorm van rondleiding/ informatieverstrekking neerzetten: een tot de bezoeker sprekende scheepskat! Daarover meer in het verslag over 2019. Ook zal in 2019 een nieuwe educatieve tentoonstelling/activiteit het licht zien, dit in samenwerking met en financiële steun van onder meer het Waterschap Zuiderzeeland. De in 2018 ietwat aarzelend gestarte verbeterde weekendprogrammering zal in 2019 verder ontwikkeld en versterkt worden. Punt van aandacht is de onhandige scheiding tussen museumgebouw en werf door een openbare weg; in 2019 willen we hier een drempelverlagende looproute tot stand brengen. Verband houdend met alles wat hiervoor is genoemd herschikken we de beschikbare middelen voor communicatie en marketing. Eén ding is zeker: 2019 wordt geen rustig jaar, hier aan de kust.

Profile for Flessenpost

Jaarverslag 2018 Stichting Erfgoedpark Batavialand  

Jaarverslag 2018 Stichting Erfgoedpark Batavialand