Page 42

BESTUURSVERSLAG 2018

41

7. VOORUITBLIK In 2018 is veel aandacht gegaan naar de complexe verantwoording over het bijzondere (gebroken) boekjaar 2017 en naar het inrichten en op orde brengen van administratieve systemen. Dat is een randvoorwaarde voor een goed inzicht en beheersing van de beschikbare middelen. Maar de blik is ook op de toekomst gericht: in 2018 kwam ook het Masterplan Erfgoedpark Batavialand tot stand. Het plan voorziet in een uitgewerkte visie op hoe het park zich op en rond de huidige locatie kan ontwikkelen. Onder de premisse “Ontdekken hoe Nederland gemaakt is” is het plan uitgewerkt. De bezoeker zal zich bij een (toekomstig) bezoek aan het park bewust worden dat Nederland grotendeels land was, water werd en weer land werd. Dat eeuwenoude gegeven vormde ons als bewoners, zich aanpassend aan de omstandigheden maar ook zelf steeds de omstandigheden beïnvloedend. Natuur en mens vormen het Nederlandse land en zijn bewoners tot wat het nu is. Batavialand wil zich ontwikkelen tot een volwaardige dagbestemming, de inhoud van het plan rechtvaardigt dat. Vanwege het vertrek van directeur Maris en in afwachting van diens opvolging heeft Batavialand besloten het uitdragen van het plan van enige terughoudendheid voorzien. Intussen is wel doorgewerkt aan berekeningen voor de benodigde investeringen, is een fasering voor de realisatie opgesteld, is een model gebouwd waarmee de impact van investeringen en plannen via diverse scenario’s ingeschat en berekend kan worden. In 2019 willen we plannen wereldkundig maken, stakeholders enthousiasmeren voor het plan en wegen voor (deel)financiering zoeken. Wij zien het plan voor Batavialand niet als een op zichzelf staande actie. Er is meer aan de hand in Flevoland: in 2018 is het Nationaal Park Nieuw Land uitgeroepen, het nieuwste land, De Markerwadden, zijn nog in ontwikkeling maar al wel te bezoeken, Lelystad wil de kust verder ontwikkelen, er zijn plannen in de maak om aan de kust eilanden en/of schiereilanden te bouwen die deels een recreatieve functie kunnen krijgen. En natuurlijk is Bataviastad er al, met haar grote bezoekersstroom. Ook gaat er bij Bataviahaven weer gebouwd worden en is de haven ook actief in het aantrekken van meerdaagse evenementen zoals de Hiswa. Midden in dit geheel van ontwikkelingen en mogelijkheden ligt Batavialand. Als al deze plannen tot realisatie komen ontstaat er een omgeving waar bezoekers langere tijd kunnen verblijven, ook meerdere dagen. Voorwaarde daartoe is dat er ook voldoende betaalbare overnachtingsmogelijkheden zijn. Al deze plannen zijn meer dan de som der delen, ze bieden Lelystad en Flevoland zicht op een duurzame versterking en het toeristisch aanbod en daarmee van de regionale en lokale economie, werkgelegenheid en vestigingsklimaat.

Profile for Flessenpost

Jaarverslag 2018 Stichting Erfgoedpark Batavialand  

Jaarverslag 2018 Stichting Erfgoedpark Batavialand