Page 17

BESTUURSVERSLAG 2018

16

In 2017 is het project grondig geëvalueerd waarna een tweede periode 20182020 is toekend door het Fonds en de provincie. Nu ligt het accent vooral op de inzet van cultuurcoaches om de docenten te ondersteunen in hun werkzaamheden. Medewerkers van Batavialand participeren in de Stuur- en Projectgroep. Batavialand heeft in 2018 met inzet van drie stagiaires van ArtEZ een educatieproject uitgevoerd op de werf dat aansloot op de lessenserie ‘Slag op de Zuiderzee’ uit het algemene lespakket. Om het project Graafwerk te verbeteren is ervoor gekozen om voor elke archeoloog die in een klas komt vertellen een eigen kist met lesmateriaal te maken. Dankzij de deelname aan de Culturele Haven ontvangt Batavialand jaarlijks (met name in het voorjaar) veel basisscholen uit Flevoland.

SCHOLENDAG In verband met de viering van ‘100 jaar Zuiderzeewet’ heeft Batavialand op 15 juni een Scholendag georganiseerd. 120 Leerlingen van scholen in Lelystad mochten op deze vrijdag gratis deelnemen aan de workshops ‘Duik in de archieven’, ‘De Zuiderzee als verkeersplein’, De Werkkamer van Lely’ en ‘Arbeid 100 jaar geleden’. Bonte Hond verzorgde op deze twee dag twee theatervoorstellingen.

AUDIOTOUR WERF Om de informatievoorziening op de werf van Batavialand te verbeteren is een audiotour ingericht via de gratis te gebruiken Izi Travel app. Teksten voor de rondleiding zijn tot stand gekomen met inbreng van vrijwilligers en ingesproken door Hetty Beugelink van Jeugd Theater Lelystad.

SPEUR- EN BORDUURACTIVITEIT Bij de Flevowand is een ‘Speur- en Borduuractiviteit’ opgenomen waarmee Batavialand gezinnen met kinderen in de leeftijd van zes tot en met tien jaar oud uitdaagt om het borduurwerk te bekijken, te onderzoeken en daarna zelf met naald en draad aan de gang te gaan.

Profile for Flessenpost

Jaarverslag 2018 Stichting Erfgoedpark Batavialand  

Jaarverslag 2018 Stichting Erfgoedpark Batavialand