Page 1

2 016 / 17

NR. 6 December 2016

Fastholde og få nye medlemmer Vinteren står for døren, og de sidste klubmøder skal holdes, inden vi når julen med juleræs, julehygge og nytåret, hvor Lisbeth Andreasen vi tænker tilbage på året, der gik, og året der kommer. Tiden flyver af sted, og vi følger heldigvis med. Jeg har deltaget i Europaforum, hvor Lions fra Europas lande mødes for at høre nyt, udveksle viden og erfaringer. Også her tales der meget om, hvordan vi får flere medlemmer, og hvordan vi fastholder dem, vi allerede har.

og kvinder i klubben. Alle nye klubber skal selvfølgelig være med både mænd og kvinder, vi er jo Lionsklubber. Dog kan det være aktuelt, at vi i starten henvender os mere til det ene køn end til det andet. Afhængigt af hvad behovet er i det område, hvor klubben dannes. Vi skal have den Lionsklub, der er behov for på det sted, vi er på det givne tidspunkt.

Prøver egen medicin Værdisættet er sendt ud til alle klubber samtidig med, at vi prøvede det af på Kabinetsmødet. Med udgangspunkt i værdisættet drøftede vi vores måde at arbejde og holde møder på, hvil-

Klub efter behov Et af emnerne i Danmark har været mix klubber. På Europaforum hørte jeg indlæg, som gav rigtig god mening, og som gav anledning til at nuancere debatten om mixklubber. Når vi har herre- og kvindeklubber, der fungerer godt, skal vi støtte dem i at fortsætte som gode klubber. Hvis klubberne på et tidspunkt mangler medlemmer, vil det være oplagt at overveje, om det kan løses ved at få både mænd Lions Danmark

Kåre Jensen i dyb koncentration flankeret af Lisbeth Andreasen

Indhold C-NYT nr. 6 Fastholde og få nye medlemmer . . . . . 1-2 Efterlysning . . . . . . . . . . 2 Projekt Forgotten Children . 3-4 Minikatalolget . . . . . . . . . 4 Giv 1.000 kr. til Lions Lund . . 5 Happy Lions Halloween - med gys og gåsehud i Damparken i Haderslev . . . 6-7 Følg 106C på Facebook . . . . 7 AlletidersKUNST . . . . . . . . 8 Bonevoks gør en forskel . . . 9 Skal du være præsident eller zoneformand næste år? . . . 10 Synlighed, YCE og LionsQuest/ Misbrug . . . . . 10 Faklen lever til 2018 . . . . . .11 Inspirationsaften for nye Lions . . . . . . . . . . . .11 Tillykke ! . . . . . . . . . . . 12 Kursushjørnet . . . . . . . . . 12 Rekordsælgeren hos borgmesteren . . . . . . 13 275 ældre til fest i Aaruphallen . . . . . . . . . 14 Motion giver penge til misbrug . . . . . . . . . . 15 Julestjernen, sang og hygge skaber glæde . . 16 Siden sidst . . . . . . . . . . .17 Kalender for 106C . . . . . . .17 Deadline til næste C_NYT 1 . .17

DG’s Nyhedsbrev 2016/17

106C

Nr. 6 December 2016

1


d ns, Hillerø io L r o f t e r to Landskon ndskontorets fremtid ’ forside. ffice Om La på Lions O tliggørelse n e ff o se - venligst

Distrikt 106c ket resulterede i mange gode debatter, og i at vi til næste år vil tilrettelægge klubbesøgene lidt anderledes end i år. Fagpersonerne skal på klubbesøg igen, og der skal laves en flerårig plan, så klubberne kan se, hvornår de får besøg af hvem. Arbejdet med værdisættet i klubberne vil vi anbefale, at man venter med, til vi har fået udarbejdet en drejebog, som næste års præsidenter og zone-

formænd vil få undervisning i.

Tillykke med de 50 2 klubber havde inviteret til fejring af deres jubilæum. Det drejede sig om Lions Faaborg-Broby, der fejrede klubbens 50 års jubilæum den 5. november, og Lions Rødding, der fejrede deres 50 år den 26. november. Begge gange havde jeg på grund af Lionsmøder desværre ikke mulighed for at deltage, men gu-

vernørrådsformand John Jagd deltog. Det er dejligt at overvære sådanne festligheder og en skam, at jeg ikke selv kunne deltage. Til sidst vil jeg gerne ønske jer og jeres nære en rigtig glædelig jul og godt nytår. Lisbeth Andreasen Distriktsguvernør 106C /2016-17 dg.c@lions.dk

Lions Danmark

Efterlysning! For et par år siden arvede Lions Danmark en større dansk pin samling. Alle der har været på Convention ved, at dette er bytteobjekter blandt deltagere, og at der fra et lille Lionsland som Danmark er stor efterspørgsel efter lige vores pin. Samlingen mangler så vidt det kan konstaVi mangler denne fra 1962/1963

Lions Danmark

teres nu kun 2 mærker. Det allerførste danske mærke, der har kunnet spores, er et rødt mærke med rigsvåbenet, tilsyneladende uden Lions emblem, og dater1962/63. Det andet er enten 1974 eller 1975 mærket. Vi har det ene, men et katalog omtaler begge. Det kan være svært ud

fra kataloget at se forskel, så vi ved ikke, hvilket der mangler. Vi vil gerne fuldende samlingen, og så hænge den op på Lions Kontoret, så alle der besøger stedet kan se en historie om danske pins. Så har du et af de 2 manglende mærker, eller kender nogle der kunne have det liggende, så vil vi være taknemmelig for et praj. Henvendelse kan ske til Bent Jespersen tlf. 40 71 45 01 eller på mail bent.jespersen@mail.dk Vi mangler den ene af disse to. Kan ikke her se hvilken

DG’s Nyhedsbrev 2016/17

106C

Nr. 6 December 2016

2


Lions distrikt 106c

Projekt Forgotten Children - projektet i Bekaa dalen i Libanon ledes af norske Lions Af Tom Michelsen, IRC Man kan stimulere børn gennem kreative aktiviteter såsom musik, dans, teater, tegning mm.. n Der er et primært helsecenter med psykolog, sygeplejerske osv. n

Projektet går ud på at etablere et Safe Center, bestående af nogle bygninger om en legeplads, og som kan beskrives som et sted, hvor Børn får lov til at være børn. n Der gives undervisning for at forberede skolegang i offentlig skole. n

Projektet blev præsenteret under NSR i Finland i januar 2016, og der blev givet opbakning fra nordisk side til at gå i gang. Det er Norge, der er projektleder, og de har foreløbig startet opførelsen af det første Safe Center. Det sker på lejet jord og i samarbejde med Libanesiske Lions og en NGO organisation, der hedder Beyond. Sidstnævnte er den organisation, der skal stå for den daglige drift, og som også deltager i ansættelsen af medarbejdere. Det er meget

vigtigt, at personalet er kvalificeret. Nordmændene mener, at de har fundet en kompetent partner, men understreger også, at som altid ved vi det ikke, før vi ser resultatet. Herudover er der ønske om også at kunne supplere med mad, tøj og alle de ting, der er nødvendige i det daglige. Udover dette er der kultur, og vore norske venner har haft nogle hårde diskussioner, og nogle gange ville de gerne have mere fart i kommunikationen. Men igen, at arbejde under disse forhold er vanskeligt. Der er nu så meget tro på projektet, at der som nævnt i brev til klubberne fra IRD Bent Jespersen er startet indsamling af midler i Danmark, og der har været drøftelser under EF i So-

Et norsk Safe Center under opbygning.

Lions Danmark

DG’s Nyhedsbrev 2016/17

106C

Nr. 6 December 2016

3


Lions distrikt 106C fia. Der sendes ikke penge, før der foreligger klare og målbare planer. På nuværende tidspunkt er der indsamlet ca. kr. 300.000

af de kr. 500.000, et Safe Center budgetteres til. På sigt er det planen også at søge midler i LCIF, ligesom der

arbejdes på at gøre projektet til det næste fælles NSR Projekt.

Et Unicef Safe Center

Miniprojektkataloget Af Tom Michelsen, IRC Den seneste opgørelse over salget viser : 106 A kr. 115.950 38,0%

106B kr. 74.340 24,5%

10 projekter er allerede udsolgt. Der er stadig mange gode projekter at støtte. Det er et flot salg i 106C - større end samme tid sidste år. Men det er et lille antal klubber, der har købt projekter. Der er ingen Lions Danmark

106C kr. 108.705 35,9%

I alt incl. private kr. 303.135 -

tvivl om, at mange flere klubber har kigget i kataloget og er i gang med at vedtage at købe. Jeg glæder mig til at se næste opgørelse Forside af Minikatalog 2016-17

DG’s Nyhedsbrev 2016/17

106C

Nr. 6 December 2016

2


Lions Danmark / opfordring udsendt til alle klubber Din klub kan også være med til at gøre jubilæumsåret lidt grønnere...

nskkøbing LionssDLaio g nmar LLio ionns Lionskøbin

t ill 00S0 ki rtt.a 1.N LGLiIIvO l5 - 30. juni 2016 a i S N O 1. ju sli 20L1 u n d Regnskabn ni 2016 5 - 30. ju LRegino 1 0 2 li ju . 1 b a sk

siden 1917

hov, Hvor der er bens o Li du r finde

Juli 2016

arrk Lions Juli 2016 m o n f a l D o s b n m io y L s g e o d ver n lete r,tdeisetrt ik bpblaen lu r, Miljøet k t e i a dbe ark r il åub t m r te n e d m a it e o v D s m ti s u kr n k A r, o io f L Væ s g t o kl teer ilikæ b tr e: De lokale is dju r,rslin 0bdseåam 0 b 1 f lu a r og i øvrigt driv k i t ge I - Lions r e t te sætte et ø e t it s in v nisationklLC e g o Akti nnemføre diss besr,Danmark gerne rnationale orga le ubon

loka vil Li n inte rigt dr Delu For at ge bi hver 1000 k samt de juub sive: koæntmingent imsøv kl ogs10le0måret s Danmar r Liron on ge I -te on Li trse lunde med lin Li LCan e, ed rn am af tion te ds g ik sa in in pl i ni on dn V Li ssI eet ga Distr gennemføre didb le t n. or er an de le hv ti na er al atltio r fr. em rnke teLi s fo on r at ternational in mar Fo klub tmde fo m l in bonde k sa nren syig eng Club Inte af ub.kontingent nd srD- an ve etllaklnd le on m Li hæ le e, af t ed rn Jy m lid i sik og on /å istr n Li D t ons 00 Fy , er 12 . nd hv ca på i alt te at top M il jø . Derfor har Li ererpå Sjælla . vi kan oplyse ne æal nal indbtret ltr,klmub ke en n en de er Club In rnatio af et ig an m ge ngklub-regnskaebeunder jubilæ afhæ r lt- elidklt ub /åke rs ku ntåersoi m et vartegn for Lions 00 ge befo dern in rå . 12 nt m ko so s i alrtikca ne st en er på l Et af lememprojen oplyse at t, der vi mtedde te Vi ha ke de mmararkkbrfoug ber, m ekvi kanudlednerinig. åens sleg katt re-r s DDan on Li ub og kl e an rn rs te be CO ik s in Distr ikke de enkeltesåklleub neres kont2 gent e på s: i tidenteog mervo spar lem ed r et 2014-2015 år de m i ha V ug em br fr k 454 ar lionsårterne og Lions Danm .....kr. 5.241. . ... kr I LC t og k Distrik ik ar r t m an pr. dis s: ikter, Lion Dd 14.350 sn de le 5tså Fyn kr. -1.7 01 lu 14ti-2 istr s .............k 20on lD n 45 ... ti et 1. ... io år . 24 Slagelse, på en L kr ns 5. I ng n lio og4 LC E r. l. 4 ed sk na 10 st ... m io 7. ... ng le at . 52 Ri rn kr ed 3. I te M LC kLuog s Club In enk, imalelt.le...m. kr.. -1.714.3ca kr. til køb msar 50 ndar DLian s læ t til Lionis m on Lipl gg Dan r, rn kr.kr. te ste.625. 30.000 ..... ones an ik deresend ...... tr l ko57 ... og vi D ... nd e l ... ti nd lla Heraf vi t ... lu æ te . r en Sj ik kr ve I tr ng H is ti På LC ... s. ...... l....ve ontil driften af D 44 ret. Rent praktisk al... na 10 7. d ..H... 52 rn... edlemsket 3.de te M nd ...... . re In lla on kr Jyio... . ... ... sp ub 54se iat... ... Cl 1. t. s og al 86 i on e le ... Li . k, ns al Restbeløb l ... kr ar ti de ... er t m O ... er ... nd an al...... D s tn re... rese besøgve 254e. Ved indgangen o.dl. kr. ikterne og Lipl on .606 570. ......A... eraf vide ...g. H r..r 1. an ...in rn .kkr ... te ... ... til klubdr tr og ... an ... is ... pl ... D gn 02 ... ... af he ... ... de n r, Udgifterøb ... ... æ te te ... ... if .. ke an ...... . 861.544 em der står bag. l lgene ... ...... af...pl... ............er... ...vi...ld...t...ik... så...rå ...00 , ... estbel et tiva ... R ...... ... 1 r, hv ... kr. ster ... ... .ne 3.89 ... kr ... 71se l.... .........tr...æ... ... o.... de ...10 ... g... Arbejdert tii lud s... ... ... sø ... ... be ... go eg ... ..., .såkrgæ ... ub lo ... ... dh kl t/ ... ... 4 in ks ... ... 06 te ... ... 0. s ... ... ... ifte 02 ... on ... ... 1. Li dg ... er ... . U ... ... ed ød kr 8 m ...... ......... 5.72A edlem... ...e...m ...sæ ................. en...pl...ad Nationale e ... ...... ener . kr.aj m97 lgød vam . 1lle Lions m ...tt...er...vi udle op ed 89 tioi na ...... ån .....................................................st... 3.85 de ...... 718. ej ... rb ... m A . i ... kr ... 2 . ed ... ... ... e ... at ... som et ... ... nd rn 62 ... .......kr. 3. Inte at...fi...... ................................. ... gt...ti...l... ødner ak8kel indgår an...la... mio sf 72 pl... le um 5..7 ... ...s....Li er ... ... læ97 ioinna ... ne bi i øvrigtEt...... at ... ... ju er N . ... ls s ... kr ... ie ... on . at 48 ... .. dv ... tr ... ... In is ... ........................ ..................kr. -101 2 ......... ...re Adm ionale møder... ...te in ...vi st...er...... ............ le..gæ ka... 8.85 lo... ... ternat ... ......... ... In se...og t............. es... ... ... pr , ... ... er 19.286 ... ... ......................k.kr.r. 3.62 m ... ... ... ... gt Udgifteisrtri al ... ri ... ... ... øv ... i ... ... n ... ... io ... ... at ... ... ... ... ... .748 01 43 435 dmin .. -1-3 A r renter ... ...........................................................................kr g....... la... 8.lø72 ds... b 8på 3543 – 35 in... ... Resultatr fø be ... kr e ... al ... ... ... et ... ... er ... ... ... db t. ng ... ... in al 860 lkommen til at ...d at ....kr. ...... 191..219 ......ve ...... ...nd dgifte i bankomkostni U ...... ...s...Lu ... ...on ... ... ... ... ... så ve ... te...Li ... ...... øt... Renter og ig og ... st... ...er ... n... ...... ..lvkrfø. lg-el12 er st ... ...ub ... ka... nt ... ... ... re ... ... ... r se 8 kl ... ... ... fø 72 er ... ... in t 8. D ... ... ta an -3 ... ... ul Et M po ... ... . esstraordinære . R ... ... vn kr ... ... na ... ... ... ... ub ... er ... kl ... ng ni.........rk ... Ek ekt...og ko...st... ............ ...... oj... ... ... om pr ... nk ... et 0 ... ba ... æ 19 og m 1. r 1 ... ... 12 te en R ltat ...... ster03........................re beløb. ................. kr. Årets resu ... ... po ør ... st re ... e/ ... næ dr ... di in ... m or give Ekstra .................. l ........................ s medvirken ti Årets resultat d tak for jere Et På forhån Lions. at synliggøre 0 år. træer bliver 10 Et Husk mange

Lions Danmark

nen n. Organisatio ælpeorganisatio hj ial re nc itæ na an Fi m te NGO af private hu nen m verdens beds n. Orm verdens største tio so t sa er l re ni na kå ga ed io 07 at t 20 rn iså kontak tiodelse ev bl rbin foisa rgian emog eo fx nd lp , la Lions Clubs Inte e æ er 8 hj kt er 20 ial je re i ro nc er itæ de ep na m an lp vi Fi O af lemhjæ NGen r medlem Vil du s stog ioenahu atat e pr rniv entee er stte ndds gsslabe enle ørin veklrd har 1,4 millione inen rd m na vi ve so tio ud t er i l na re ed na kå ed ed io dh m 07 m at in rnjder tebe af bl delse nsei 20 ev bl s Inar seel ubns og angg eHby . Lio nd esCl lass Lio fore kter, fx i forbin Timns r 8Vo 20 og i lse erpete Pe lem kæmm le hjælpeproje medbe r om na io ne er en af es io at e ill lig rn en m or r, te e. nd 4 ct fe in la 1, rn re ro r og gs te Di st ha in le na kata projek i ud na t tilvikl ed - Aktivitets re er.tio ed i 2012 dh kå m ag TD in es es er bl AK rk jd ub af r æ be m gå se ar r el ns ns te . d Hals - indviet gg Liotione tivkite fore akby .d Ti ns og gaesni.sa r og medlemmer Lions Lund ve lio orm lse 0 ge d@ pe 30 lin m .m 6. . am td kæ ca ds ak r be in ha s’ om on esLi fra r,tlig ional og e. udfede skro ka erst Ovta t til projektern . s Clubs Internat Lion af er ærk deesl ag men r går ubeskåre ns te er ne k er. ite ar tio m tiv m sa nm ak le ni Da ed og ga r m or 0 ge Lions l og har ca. 6.30 Lions’ indsamlin ationa rn te In s ub Overskuddet fra Cl DG’s Nyhedsbrev 2016/17 106C Nr. 6 December 2016 2 s er en del af Lion Lions Danmark


Lions Haderslev Sophies kilde

Happy Lions Halloween - med gys og gåsehud i Damparken i Haderslev...

U hy g g eli g g o dt ! initi a ti v ! !

Af Elsebeth Aalbæk Hansen, Lions Haderslev Sophies Kilde Haderslev har fået sit første store Happy Lions Halloween arrangement. Det foregik ved mørkets frembrud den sidste lørdag i oktober i Damparken, hvor såvel forventningsfulde børn samt voksne barnlige sjæle fik sig et godt gys og masser af gåsehud. Damparken ændrede totalt udseende – fra den smukke park

til en uhyggelig stor heksekedel i tusmørket. Området omkring Inderdammen blev forvandlet til en masse uhyggelige scener med gys, gruopvækkende overraskelser, et utal af hekse, ulækkert spindelvæv i mange af træerne, lysende græskarhoveder og lanterner, boblende gryder og sjove aktiviteter. Undervejs

Planche med højdepunkter fra Happy Halloween.

Lions Danmark

DG’s Nyhedsbrev 2016/17

106C

Nr. 6 December 2016

6


Lions Haderslev Sophies kilde

Store og små i flotte udklædninger.

stødte man på den høje uhyggelige mand med skovlen og skelettet i gummibåden i vandet… Som modvægt til de mange gys og grimme onde hekse var der også søde hekse og en stor godmodig græskarmand, der delte godter ud til børnene.

Efter man var blevet gyst godt igennem og havde afsluttet den faretruende tur, var der lidt heksebryg (suppe) fra heksegryden og lidt heksemundgodt. Derudover var der diplomer til de seje børn, der havde gennemført turen.

Det er Lions Sophies Kilde i Haderslev, som har taget initiativ til aktiviteten. I et lille års tid har et udvalg under Sophies Kilde arbejdet aktivt med forberedelser til det første Happy Lions Halloween arrangement i Damparken. Takket være Haderslev kommunes velvillige indstilling til at stille Damparken til rådighed, flere positive sponsorer samt kreative samarbejdspartnere – bl.a. Teaterkassen Starup, Kuglen og Spejderne Skovfolket lykkedes det at tilbyde en hel unik oplevelse for familien i Haderslev Dampark. Med ca. 900 betalende deltagere, mange positive tilkendegivelser samt et overskud på ca. 30.000 kr. har klubben besluttet at man igen næste år trækker i heksetøjet…

Distrikt 106C

Følg 106C på Facebook

Lions Danmark

DG’s Nyhedsbrev 2016/17

106C

Nr. 6 December 2016

7


Lions Aarhus Sct. Clemens

AlletidersKUNST er populær... Af Flemming Høj Sørensen, PR-ansvarlig alletidersKUNST

Anders og Pia servicerer i Lionscafé.

Efter udstillingen fik Lions Aarhus Sct. Clemens mange roser fra publikum og kunstnere. Som en kunstner skrev: Hvor er I Lions gode, og sikken en service I giver os kunstnere. Det varmer

efter et hårdt slid med standopbygning, cafésalg, plakatopsætning og meget mere! Med 49 kunstnere fra hele landet på alletidersKUNST i Ridehuset i Aarhus i 4 novemberdage fik kunstinteresserede et billede af, hvad der rører sig i dansk kunst. Ferniseringen om torsdagen fik over 400 besøgende, der hørte åbningstaler og let jazz. Til udstillingen udgives et 52-sidet sponseret katalog, der uddeles gratis til de besøgende. Med 14 kunstnere på venteliste kan vi vist konstatere, at alletidersKUNST er blevet en tradition i byens kunstliv. Det

Jazz Unit fra Aarhus Musikskole underholdt.

tolker vi som en stor ros til vores store arbejde med opbygningen af udstillingen. Nu venter vi spændt på opgørelse over overskuddet fra de mange besøgende.

Flemming Olsen (hvid trøje) taler med gæstetaler.

Lions Danmark

DG’s Nyhedsbrev 2016/17

106C

Nr. 6 December 2016

8


Lions Kerteminde

Bonevoks gør en forskel Af Steen Hjorth, Lions Kerteminde Marianne Horn, Kerteminde, fik ved seneste møde i klubben overrakt en donation på 10.000 kr., til at støtte et handicapcenter i Epworth lidt uden for Zimbabwes hovedsted Harare. Centret gør det muligt for mødre med handicappede børn at lære at træne med dem, at få dem tjekket regelmæssigt samt udveksle erfaringer og opmuntre hinanden. Siden 2010 er Marianne Horn ofte rejst til Zimbabwe med en check fra Lions Kerteminde.

Midlerne går typisk til kvinderne f.eks. indkøb af et par symaskiner til at sy dukker til salg, til start af en kyllingeproduktion og jordnøddesmør. Årets donation skal bruges til at starte en produktion af bonevoks til gulvbelægning i de lokale huse. På den måde kan kvinderne skaffe midler til deres børns skolegang.

Lions-penge - en påskønnelse På Kertemindeklubbens første

Marianne Horn får overrakt donationen af Lions Præsident Kurt Poulsen.

møde i november fortalte Marianne Horn om projektet og fik donationen overrakt af klubbens præsident Kurt Poulsen, som samtidig gav udtryk for at donationen også var en påskønnelse af det personlige engagement, som Marianne Horn udviser ved selv at være med til at sikre, at pengene kommer direkte til kvinderne - uden fordyrende administrative mellemled. Marianne Horn takkede for donationen - og for at Lions Kerteminde bruger tid på at skaffe midler til kvinderne i Epworth.. Marianne Horn overrækker en tidligere donation direkte til kvinderne i Zimbabwe.

Hjælp os med at standse mæslinger .... Lions Danmark

DG’s Nyhedsbrev 2016/17

106C

Nr. 6 December 2016

9


Distrikt 106C

Skal du være præsident eller zoneformand næste år? efales! b

n a t m r a v n a k t Kurse

Af Julius Guttesen, GLTC

Hvis ja, vil jeg opfordre dig til at søge kurset »Sådan bliver du en kompetent samarbejdsorienteret leder.« Kurset foregår i Odense 3. – 5. marts 2017 og handler om samarbejde, kommunikation, ledertræning og meget mere. Emner du måske har været på kursus i tidligere, men her får du mulighed for at være på kursus, hvor emnerne gennemgås og drøftes

i Lions regi. Du kan læse mere om kurset i sidste nummer af C nyt side 8, eller på Lions Office. Ansøgningen skal sendes til Julius Guttesen gltc.c@lions.dk senest den 15. december. Vær opmærksom på, at der er flere virksomheder, der gerne vil støtte deres ansatte i at bruge tid på dette kursus.

Synlighed, YCE og Lions Quest/Misbrug Af Julius Guttesen, Lions Billund-Grindsted Vidste du, at 65 pct. af de 65-75 årige bruger internettet næsten

Gunnar Weber, YCE.

Lions Danmark

hver dag, og nær alle op til 45 år også gør det. En vigtig oplysning, når vi skal planlægge reklame og PR for vores aktiviteter i klubben. Flemming Høj Sørensen kom med disse oplysninger, som baggrund for et indlæg om Lions synlighed. I det sidste kvarter af aftenen fortalte Gunnar Weber om YCE-arbejdet, hvor han især efterlyste værtsfamilier. Niels Daugbjerg rundede Lions om Misbrug og Lions Quest. Ud fra debat og spørgsmål at

dømme oplevede deltagerne en spændende aften.

Niels Daugbjerg, Misbrug og LQ.

DG’s Nyhedsbrev 2016/17

106C

Nr. 6 December 2016

10


Hvor der er behov, finder du Lions siden 1917

Lions international / lions 100 aar / Lions Danmark

Faklen lever til 2018 Naturligvis er bookning af faklen størst i foråret ind til 7. juni, men faklen slukkes først på Årsmødet i Horsens i forsommeren 2018. LCIF fejrer jo 50 års jubilæum i det år. I hele Lionsåret 2017-18 vil faklen således være klar til udlån. Det er derfor en god idé at komme først til mølle. Book på LionsOffice (under jubilæumslogoet).

............................

Låneaftale For at alt skal forløbe stille og roligt har vi udarbejdet en låneaftale på faklen. Den vil automatisk blive tilsendt din klubs koordinator i god tid inden din klubs reservationdato. ............................. Rigtig mange 100 års events på vej - med den flotte Lions fakkel

På vandrørerne hører vi klubplaner om mange spændende 100 års events: Kirkekoncerter, sejllads med træskib, handicaprundtur med fakkel og mange andre kreative indslag. Alt sammen som led i synliggørelse af Lions. Faklen er netop på rundtur på Færøerne, og 4. februar kommer den med færge til Hirtshals, hvor et større velkomstarrangement er i støbeskeen. Herfra begynder faklens sin turné til Lionsklubber rundt i hele landet. ............................. Nibe, Sønderborg og Køge Lions Danmarks tre distrikter holder årsmøde den 29. april 2017 i de tre byer. Her arrangeres særlige events, når faklen ankommer til distriktsmøderne.

Lions Danmark

Nærmere information om de distriktsmøder følger. ............................. Årsmødet På stiftelsesdagen kommer den forbi Lions Danmarks jubilæumsreception på Københavns Rådhus, hvor årets Lions Pris også uddeles. Efter rundtur i København ankommer den til Lions Danmarks årsmøde d. 10. juni. ............................. Lions jubilæumsmønt

Koordinationsudvalget har fået information om en kommende jubilæumsmønt. Der vil blive produceret op til 400.000 stk. Mønten kan ikke reserveres forlods, men vil blive frigivet straks i det nye år.

Når vi kender pris og betingelser, sender vi mail til klubbens 100 års koordinator. ............................. Helen Keller filmen Filmen vises rundt om. Hør om betingelserne for at leje filmen på lions100aar@gmail.com. ............................. Lions Danmarks projekt for madindsamling - læg en ekstra vare i din kurv Mens du læser dette, er mange klubber i gang med at samle madvarer ind til lokal institution. Indsamling af mad er et led i fejring af Lions 100 års jubilæum med fokus på SULT. Husk derfor at indberette aktiviteten i Aktivitetsdatabasen på LionsOffice med antal gavnede personer. Hvis din klub uddeler julehjælpskurve, skal de også inddate-

res under SULT. Har du problemer med inddatering, så send en mail på lions100aar@gmail.com. ............................. Brilleindsamlinger - også en 100 års jubilæumsaktivitet Som tidligere nævnt har Lions Danmark indgået en aftale med Thiele butikker landet over om at modtage brugte briller. Brillerne lægges i det flotte indsamlingsrør i Thielebutikken. Næste gang du kommer forbi Thiele, afleverer du dine brugte briller i røret. Holder din klub egen brilleindsamling, er det også en jubilæumsaktivitet, der kan indberettes i aktivitetsdatabasen under SYN. ............................. Også på Twitter På #lions100aar markerer vi, at faklen er kommet til Færøerne. Søg #lions100aar. ............................. Et godt billede til Facebook På Lions Danmarks facebookside lægger Lisa Groth-Hansen gerne eksempler om 100 års events op på siden. Send blot billede og tekst til lions100aar@gmail.com Husk at dele Lions facebookvæg med dine venner! ............................. Kontakt Du er velkommen til at kontakte Distriktets koordinator Flemming Høj Sørensen 2017r.c@lions.dk - eller Landskoordinator Gerner Jacobsen, 2017.md@lions.dk

DG’s Nyhedsbrev 2016/17

106C

Nr. 6 December 2016

11


Distrikt 106C

Inspirationsaften for nye Lions... Af Kaare Jensen, Vicedistriktsguvernør På denne aften var der mødt 26 deltagere, der blev informeret af distriktets uddannelsesansvarlige Julius Guttesen og mig selv, sagde hunden. Mødet blev indledt med, at deltagerne to og to skulle præsentere sig for hinanden og fortælle lidt om deres egen baggrund for at være blevet medlem af Lions. Herefter var der en bred vifte af informationer om Lions som organisation, såvel på lokalt, nationalt som internationalt niveau.

Vil gøre en forskel Der var undervejs en livlig debat, og der blev herunder fortalt både positive og knap så positive historier om det første møde med Lions. Fælles for alle deltagende var, at der uden tvivl er tale om nye medlemmer, der alle bærer viljen i hjertet og sindet til at være med til at gøre en forskel for dem, der har et reelt behov for hjælp. Lige præcis denne indstilling er den, der skal være med til at bære og definere vores organisation fremadrettet.

diagram og forkortelser. Det er naturligvis taget til efterretning, og jeg kan garantere for, at der i fremtiden ved lignende møder bliver ændringer i forhold til det kritikpunkt. Vi ønsker ikke at forvirre de nye medlemmer med dette, men ønsker i stedet at give nye medlemmer inspiration og grobund for et succesfuldt virke indenfor Lions og i første omgang naturligvis i klubregi. Vores vigtigste opgave er at sørge for, at der er stærke klubber, for uden dem er der ingen stærk organisation.

Held og lykke Lad mig slutte med at ønske alle nye medlemmer al mulig held og lykke med jeres virke ude i klubberne. Hvis I ikke allerede er blevet en del af et udvalg, så lad mig opfordre jer til at presse på for at blive det. Det giver for det første et super godt indtryk af måden klubben arbejder på mellem møderne, og det er uden tvivl også med til at give det enkelte medlem inspiration og lyst til at yde en indsats.

Lærer af evalueringen Inden mødedeltagerne fik lov til at tage hjem igen, blev de bedt om at udfylde et evalueringsskema. Disse evalueringer er blevet gennemset og vurderet, og et gennemgående tema var, at der blev brugt alt for meget tid på at tale om Lions organisationsLions Danmark

Julius Guttesen og Kåre Jensen - bliver opdateret . DG’s Nyhedsbrev 2016/17

106C

Nr. 6 December 2016

12


Lions Danmark

Tillykke ! Det er nu vi udløser spændingen om, hvem der skal med de kommende Guvernører til Lions 100 års Convention i Chicago. Stort tillykke til de heldige vindere, som blev trukket op af sækken på det 2. guvernørrådsmøde.

Vinderne er: Lars H. Skov og Berit Skov Bjerregaard, Lions Kerteminde. Flemming Hansen og Inge Merete Vad, Lions Morsø. 1 par fra LC Herning Uldjyden.

Fra Lions Danmark ønsker vi dem hjertelig tillykke og ønsker dem er rigtig god og oplevelses rig tur. En tur man som Lion aldrig vil glemme.

Distrikt 106C

Kursushjørnet Af Julius Guttesen, GLTC

Informationsog uddannelsesaften

Uddannelsesansvarlig

Så er der ved at være tid til vi til at gøre klar til januar måneds informations/uddannelsesaften. Der vil blive udbudt følgende kurser. 1. Medlemshvervning/medlemspleje 2. Hvad dækker bl. a. AKC – BSL – NSL over? Tit bliver klubberner bedt om at yde støtte til disse områder. Her bliver der blandt andet gjort rede for, hvad de dækker over. 3. Lions Office – kom godt i gang med dette.

Lions Danmark

Nærmere omtale af kursusopslagene kommer på Lions Office først i december, men sæt allerede nu X kalenderen den 24. januar. Der vil blive mulighed for at vælge sig ind på de forskellige områder Kurserne afholdes i Bramdrupdamhallerne. Som sædvanlig starter vi med en lille let ret kl. 18.30 og fortsætter til kl. 21.30. Julius Guttesen julius@tingkaervej.dk /20 21 82 63

DG’s Nyhedsbrev 2016/17

106C

Nr. 6 December 2016

13


Lions Bramdrupdam

Lions København

Rekordsælgeren hos borgmesteren Af Teddy Schønberg, P/PR medarbejder - Lions Bramdrupdam, Sidste års rekordsælger af lodsedler til Lions Bramdrupdam og Lions Koldings succesfulde Julelotteri Tawbe, som til daglig går i 9. klasse på Munkevængets Skole, indfandt sig for nylig på borgmesterens kontor, hvor det lykkedes ham at sælge de første lodsedler til dette år Lions Julelotteri. Det smukke vinterfoto af Koldings vartegn Koldinghus har også i 2016 fået plads på forsiden af kuverterne, der indehol-

der lodsedlerne til Lions store Julelotteri. Præmiesummen er på over 155.000,- kroner. Noget af overskuddet anvendes til at sende institutioner, dårligt stillede familier og handicappede på et gratis ferieophold i Lions feriehuse ved Henne Strand og på Årø. Lions Bramdrupdam og Lions Kolding står for det populære julelotteri i samarbejde med ugeavisen Kolding.

Husk Årsmødet i København 2017

8 Sæt

9. - 11. juni 2017

Løverne i Lions København & København Østerbro

Tawbe solgte sidste år over 300 lodsedler til Lions Julelotteri. Her overrækker han de første 5 lodsedler fra årets Julelotteri til borgmester Jørn Pedersen. Tv. Stig Gilling Lions Bramdrupdam nr. 3 fra venstre Per Knudsen Lions Kolding.

Lions Danmark

- ønsker alle Lions en glædelig jul med et på gensyn

DG’s Nyhedsbrev 2016/17

106C

Nr. 6 December 2016

14


Lions Vissenbjerg-Aarup

275 ældre til fest i Aaruphallen Af John Jacobsen, Lions Vissenbjerg-Aarup Den årlige festaften sidst i oktober for pensionister i de tidligere Vissenbjerg og Aarup Kommuner havde 275 deltagere. Der blev budt på smørrebrød, øl, vand, snaps, kaffe og kage. Det 10 mands orkester "De

Torøhuse Spillemænd" underholdt og spillede op til dans, og med alle de gode gamle og kendte melodier var dansegulvet hurtigt fyldt op og stemningen god. Vissenbjerg-Aarup løverne

Løverne serverede.

- og så blev der danset til De Torøhuse Spillemænd.

serverer og servicerer, og med et tilskud fra Lions store bankospil i foråret, kan deltagerprisen holdes på et beskedent niveau.

De 275 pensionister fyldte godt i Aaruphallen.

Lions Danmark

DG’s Nyhedsbrev 2016/17

106C

Nr. 6 December 2016

15


Lions Brædstrup

Motion give penge til misbrug... Af Ole Schultz, Lions Brædstrup medlemmer, ja der var endda også folk der uopfordret kom og bad om en sponsorkontrakt. Sidste år blev der cyklet kr. 22.000,- ind, men i år bliver det

uden tvivl højere. Det fulde indkørte beløb vil ubeskåret blive uddelt af Lions Brædstrup til forebyggelse af misbrug.

Pyhhhh...

Lions Club Brædstrup kunne glæde sig over et godt forløb af cykelløbet under Musik i Gaden igen i år. Hele dagen ventede folk på at komme op på en af spinning cyklerne for at gøre en god gerning. De fleste ryttere havde tegnet sponsorkontrakter, men også før og under løbet blev der tegnet mange kontrakter af Lions

Publikum gjorde det hele lidt lettere med muntre bemærkninger.

Alle venter spændt på hvor stort et beløb der er cyklet ind i år.

Lions Danmark

DG’s Nyhedsbrev 2016/17

106C

Nr. 6 December 2016

16


Lions Aarhus Règina

Julestjerner, sang og hygge skaber glæde Af Solvejg Kaae Hansen (P) Lions Aarhus Règina

Løvinde Jytte Müller og formanden for Brugerrådet Ove H Rasmusssen på vej rundt med julestjerner.

Hvert år arrangerer vi en hyggelig eftermiddag for beboer og pårørende på lokalcenter Rosenvang. Lionsmedlem Ulla Friis var primusmotor for arrangementet, da hun også er med i Brugerrådet på stedet. Det er rigtig hyggeligt og rart at kunne glæde andre mennesker, og vi

løfter godt i flok, en af opgaverne er at aflevere julestjerner til alle beboerne. En af løvinderne, Jytte Müller, gik sammen med formanden for Brugerrådet Ove H Rasmusssen fra stue til stue på én af de store afdelinger med julestjerner og ønsker glædelig jul til alle beboerne. Samtidig var andre løvinder på andre afdelinger, og der blev julepyntet og dækket kaffebord i den hyggelige café. Beboer og pårørende havde glædet sig til dagen. Nogle blev af et godt personale hjulpet ned og satte sig tilrette ved bordene. Da sangpatruljen på 11 personer var budt velkommen af Solvejg, blev der spillet op til sang med gode, kendte og gemytlige sange, ligesom der også var fællessang.

I pausen serverede løvinderne kaffe, kringle og lagkage, hvorefter der igen blev spillet julesange af vores hyggelige sangpatrulje. En god måde at påbegynde den hyggelige juletid på… Løvinderne i Lions Aarhus Règina ønsker alle en rigtig glædelig julv

Der blev hygget og sunget ...

Forest glade beboer- bagved Ulla og Solvejg, som synger sammen med sangpatrujen, som vi har haft med på lokalcentre Rosenvang og Bøgeskovhus i ca 20 år.

Lions Danmark

DG’s Nyhedsbrev 2016/17

106C

Nr. 6 December 2016

17


Distrikt 106C

-siden sidst Velkommen til nye medlemmer i Distrikt 106C

Lions Rødekro Christian Høgh Medlem nr. 25105

Lions Brædstrup Lars Kjær Christensen Medlem nr. 25079

Lions Fredericia Pia Gerdes Sørensen Medlem nr. 25090

Lions Fredericia Henrik Pedersen Medlem nr. 25112

Lions Broager-Gråsten Stig Veng Medlem nr. 25086

Lions Tinglev Peter Andersen Medlem nr. 25097

Lions Tommerup Lars Voldsgaard Medlem nr. 25114

Lions Tørring-Uldum Bent Rasmussen Medlem nr. 25088

Lions Kolding Rajinder Pal Singh Medlem nr. 25103

Lions Bramming Michael Lind Medlem nr. 25116

Lions Als Nørherred Jens Lund Medlem nr. 25089

Lions Lunderskov-Vamdrup im Sandholdt Medlem nr. 25104

Lions Lunderskov-Vamdrup Frank Møller Medlem nr. 25121

Kalender for 106 C

106 C på Facebook

2016/17

Medlemstal 31. oktober 2016 106A + 11 / – 18 = 1.649 medl. 106B +18/ – 18 = 2.827 medl. 106C + 10 / – 8 = 1.650 medl. Total i 295 klubber + 39 / –44 = 6.126 medl.

Deadline for indlæg til C-NYT nr. 7

20. dec. 2016 Tekst og billedfiler sendes til

https://www.lionsoffice.dk/index.php

Lions Danmark

Sæt

cnytredaktionen@gmail.com

8i kalenderen.

NR. 1 Juli 2016

2 016 / 17

Kære Lions

DG’s Nyhedsbrev 2016/17

106C

Indhold C-NYT nr. 1 Kære Lions . . . .1-2 . . . . .2 Lederskabsmedaljer . Glimt fra Årsmøcdet . . . 3-4 i Silkeborg . . . . . . .

en til at Nr. 6 lejlighed December 2016 her benytte for hans indsats sige tak til ham i året, der er gået.

med i Hvad skal vi så arbejde året der kommer?

nt Den Internationale præside slogan, Bob Corlew bruger et ins to der siger »New mounta som, climb«, hvilket skal tolkes r 100 år, og at der

er behov, Hvor der Lions finder du siden 1917

På ovenstående link kan du se alle planlagte møder for dette lionsår, og det er også her, du kan tilmelde dig. /

100 års spalten

5-6

Peter Clement, . . . . .6 Horsens Bygholm . . Kan forudsige øjensygdomme hos diabetikere . . 7

18

C nyt 6 2016 17 rep (1)  

Lions Nyhedsbrev dec. 2016 distrikt 106 C