Page 1

2013/14

nr. 2 august 2013

Et brag af et verdensmøde Nu sidder vi alle og glæder os over det dejlige danske sommer vejr. Landmændene iblandt os er nok noget bekymrede over den manglende regn, men for de fleste er solskin lig med godt vejr. Som I ved, har der lige være afholdt Convention i Hamburg. Det var en fantastisk oplevelse at være deltager i. Hamburg lyder ikke lige så eksotisk som f.eks. Busan (Korea) eller Toronto (Canada), men når først »musikken spiller«, så er der ingen, som kan se forskellen.

Læs i dette nyhedsbrev

DG Axel Gorrsen og fru Birgit - sammen Anne og Barry Palmer

Lions er noget stort! Et brag af et verdensmøde . . . 1 - 4 IR-arbejdet i Distrikt 106C i 2013-14 . . . . . . . . . . . . . . . 5 Spændende nyheder fra YCE-teamet . . . . . . . . . . . . 6 - 7 1. etape Århus-Gårslev . . . . . . . 8 LEO-lejr / YCE lejr 2013 . . . . . . . . 9 168.000 børn vaccineret mod mæslinger . . . . . . . . . . . 10 De gamle biler trak folk af huse . . 11 Ny Clubaktivitet . . . . . . . . . . . 12 Chartring af ny klub på Færøerne - vil du med . . . . . . . . . . . . . 13 Hugo Facius. LC Kolding . . . . . . 14 Medlemstal . . . . . . . . . . . . . 14 106C på Facebook . . . . . . . . . 14 Mødekalender . . . . . . . . . . . 14 Deadline næste nr. C-NYT . . . . . 14 Korsør Open Golfmesterskab . . . 15

Det har været en fantastisk oplevelse. Størst er det at opleve, hvor stor Lions organisationen egentlig er. Allerede på ankomstdagen, første gang på vej op til 22 etage, blev vi mødt med: »Where are You from?, I

Wayne A. Madden på talerstolen

Lions Danmark

am from Xxxxxxx«, og sådan gik det stort set hver eneste gang, vi kørte i elevator resten af ugen.

Arbejdsdage for DG På første »arbejdsdag« blev vi registreret som deltagere i Convention og som elever på DGelect-skolen samt fotograferet med den nye verdenspræsident Barry Palmer og hans hustru Anne. Her, som i alle øvrige arrangementer, viste de tyske værtsklubber deres effektivitet i planlægning. Det hele gik »wie am Schnürchen« (som et urværk), og på mindre end en time var det hele overstået.

DG´s Nyhedsbrev 2013/14 2013/14 106 C DG´s Nyhedsbrev

nr. 2 august 2013 106 C nr. 1 juli 20131


Distrikt 106C De følgende tre dage var der dømt DG-skole, og under Bruno Ahlqvist’s kyndige ledelse, blev vi (26 DGelects fra Norge, Sverige, Island og Danmark) ført gennem lektionerne med kyndig hånd. Men der var nu ikke kun skolegang. Om aftenen havde vi mulighed for at slappe af, i Planten un Blomen (en fantastisk flot park, lige ved siden af vort hotel Radisson Blue). Hver aften kl.22.00 var der musik og vandorgel, hvilket vi nåede at opleve to gange. Her på billedet er det DGe-

holdet fra MD106 med ledsagere, dog med undtagelse af Lene Madsen, der var syg.

Musik og Vandorgel hver aften kl. 22.

Her ses bl.a de ni LEO medlemmer, som hyldes af forsamlingen

De cyklende danske LEO’s fik ros af IR Torsdag aften var der sket dette, at vores hold af unge, friske LEO-medlemmer kom cyklende til Hamburg helt fra Århus. De blev bl.a. budt velkommen af IP Wayne A. Madden på et LEOSummit fredag formiddag. Jeg skulkede fra DGelect skolen et par timer (jeg havde spurgt om fri, med seddel hjemmefra og det hele) og kunne overvære,

hvorledes Wayne A. Madden roste vore LEO-medlemmer for en fin indsats, og for det mål, de havde nået, nemlig at samle ca. kr. 48.000,- ind ved denne event, som helt ubeskåret er doneret til organisationen SIND’s ungdomsafdeling. Et flot resultat og et godt initiativ af de unge LEO’s. (-se afslutningen på 1. etape på side 8.)

At LEO-medlemmer er aktive kan bl.a. ses deraf, at de fleste af de 9 LEO-medlemmer (se billede), også deltager som medhjælpere på LEO-lejren ved Hørning (den lejr, som 106B og

DG holdet fra MD -106 DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 2

august 2013

2


Distrikt 106C 106C financierer i fællesskab og som udelukkende organiseres af LEO-medlemmer. ( se side 9.)

Som kom lørdagen med paraden. Iflg. de tyske aviser deltog der 18.000 Lions. Jeg fik ikke talt efter, men det skal nok passe. Vi startede med at møde op på opmarchområdet kl. 08.45.

Kl.10.00 startede de første, men vi (det Skandinaviske bidrag) startede først omkring kl. 11.0011.30, og vi var endda iblandt den første halvdel af alle deltagende hold. Hele vejen rundt sang vi »jeg er den glade vandringsmand«, dog på »fælles nordisk sprog«, som i dette tilfælde var svensk (Jag är den glade vandraren). Jeg ved ikke

Fra den skandinaviske del af paraden. med DG Axel Gorrese på højre fløj.

hvor godt det lød, men på hele vejen rundt blev der sunget med på melodien af de personer, som stod på ruten, og jeg hørte den både på engelsk og tysk efterhånden, som vi kom frem. Jeg var så heldig at stå på højre fløj (3. række) med Dannebrog, og der var »high five« og håndtryk hele vejen rundt. En kanon oplevelse. Bare en skam, at vi ikke fik set resten af det store optog.

Laura Bush i O2 World Hamburg Arena.

Fra paraden - med Lions of Scandinavia i front. DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 2

august 2013

3


Lions Club 106C Op til 18.000 til convention

Flagparaden. Glimt ud over forsamlingen med en del af de mange faner i forgrunden.

Søndag, mandag og tirsdag blev selve Convention holdt. Igen en demonstration af tysk planlægning, når den er bedst. 250350 busser kørte mellem 12.000 og 18.000 Lions medlemmer samt ledsagere til og fra de forskellige hoteller. Det hele blev afviklet i god ro og orden. Inde i O2 World Hamburg Arena var der propfyldt, et fantastisk skue, både Barry Palmers tale (eller rettere taler, han holdt flere), men også indlægget fra Laura Bush, flagceremonien, sang af Andrea Bocelli har været med til at gøre Convention 2013 i Hamburg til noget særligt for mig. Det hele kulminerer naturlig vis når den lyseblå (ELECT) vedhæng til vore navneskilte bliver fjernet af vor ledsager, og at vi dermed officielt blev Distriktguvernører i funktion. Axel Gorrsen Distriktsguvernør 106C /2013-14 dg.c@lions.dk

Andrea Bocelli bliver hædret af IP Wayne A. Madden for sin indsats mod blindhed via Andrea Bocelli Foundation.

Nytiltrådte IP - Barry Palmer - holder sin tiltrædelses tale. DG´s Nyhedsbrev 2011/12

106 C

nr. 6 december 2012

4


Distrikt 106C

IR-arbejdet i Distrikt 106c i 2013-14 Af Knud Løkkegaard, PDG Et nyt Lions-år er begyndt, og den tiltrædende DG Axel Gorrsen har sat sit hold. Det betyder for mit vedkommende, at jeg har sagt ja til at overtage IR-arbejdet efter Tom MichelKnud Løkkegaard sen.

bejdet videre med vort distriktsprojekt i Tanzania, hvor vi arbejder med et solcelleprojekt til landsbyhospitalet HERI. Minikataloget vil naturligvis også blive fortsat sammen med Lions Julekalender og alle øvrige kendte aktiviteter.

NSL - Nordsø Lions BSL - Baltic Sea Lions LCIF - Lions Club International Foundation Jeg bibeholder ansvaret for Nordsø Lions – NSL og Baltic Sea Lions – BSL. Som noget nyt for mig skal jeg også efter Tom overtage LCIF-arbejdet, da det nye guvernørråd har ønsket at samle alle IR-relaterede aktiviteter under en hat, og det blev så min.

NSL- vært for board Meeting Indenfor NSL skal vort distrikt i år være vært for det årlige Board Meeting, der samler bestyrelsesmedlemmer fra de forskellige distrikter i England, Holland og Tyskland. Dette foregår i september, og jeg vil berette herom her i C-Nyt senere.

LCIF - Mæslingekampagne På LCIF-området vil mæslingekampagnen køre videre, og jeg vil også her være til rådighed for klubberne med alle spørgsmål, der hører under dette arbejdsområde. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med distriktets klubber, og kommer meget gerne på besøg for at forklare om arbejdet med Internationale Relationer, der er en vigtig del af vort arbejde og medlemskab af en international humanitær hjælpeorganisation. Knud Løkkegaard, PDG IR-NSL-BSL-LCIF Irc.c@lions.dk Knud.loekkegaardf@privat.dk

IRCC - projekt i Haiti Som IRCC tiltræder Viggo Puggaard med en isoleret opgaveomkring et projekt i Haiti , hvilket der snarest vil blive meldt ud omkring. Viggo Puggaard

IR - International relationer projekt i Tanzania På IR-området vil der blive ar-

BLS - ny fællesaktivitet Hvad BSL angår, vil der i år blive foretaget en ekstra ordinær indsats for at igangsætte en ny fællesaktivitet. Under Convention i Hamburg havde jeg lejlighed til at tale med min tyske kollega herom, og vi forventer efter det årlige BSL-møde i Letland i september at kunne fortælle noget mere konkret. DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 2

august 2013

5


distrikt 106 C

Spændende nyheder fra YCE-teamet Af Mogens Bodenhoff, LC Billund Grindsted og Willi Nielsen, LC Padborg.

Flot åbning af distriktets Camp 2013

People, Islands and the Sea ...

Lørdag 20. juli 2013 kom den dag, som LC-Horsens-Bygholm har arbejdet hen imod over de sidste 2 år: Åbningen af distriktets 2 ugers sommercamp på Flemming Efterskole ca. 10 km vest for Horsens.

PDG Jimmy Nonbo, LC Bramming, foretager den officielle åbning.

Klubbens lejrteam har ydet en stor indsats for at skabe de perfekte rammer og det bedste aktivitetsindhold. Det er med stor glæde, at vi på hele distriktets vegne kan takke LC-HorsensBygholm for deres ihærdige indsats og gode planlægning. Hele klubben har bakket op om arrangementet. I strålende solskinsvejr åbnede lejren for de to uger fra 20/7 til 3/8. PDG Jimmy Nonbo havde æren at erklære campen åbnet, og en repræsentant fra kommunen bød velkommen til aktiviteterne i lokalområdet. Der er 34 unge fra 25 forskellige nationer, som skal nyde frugterne af LCHorsens-Bygholms arbejde.

Organisatoriske ændringer i vores YCE-team YCE-teamet i vores distrikt består af • en YCE-Chairman, som tager sig af alle udrejsende YES og kontakten til de lande, hvor vores YES rejser hen. • en YCE-CoChairman, som har kontakten til alle de indkommende YES samt til de værtsfamilier, hvor de indkommende YES opholder sig 1 eller 2 uger. Efter 3 år som YCE-chaiman og før det ligeledes 3 år som CoChairman træder jeg et trin ned ad stigen og bliver YCECoChairman i det kommende Lions år. Mogens Bodenhoff, LC-Billund-Grindsted, har velvilligt sagt ja til at overtage jobbet

Helge Møller

som YCE-Chairman. Mogens har været med »som føl« i YCE-arbejdet gennem det just afsluttede Lionsår. Mogens har god indsigt i afviklingen af en sommercamp, da Mogens var ankermand for camp 2012. Helge Møller, LC-Odense, tiltrådte med kort varsel og har de sidste 2 år bestridt jobbet som YCE-CoChairman med korrespondancen med de indkommende YES, og de dertil knyttede værtsfamilier. Vi i YCE-teamet har sat stor pris på Helges indsats. En stor tak til Helge for den store og tidskrævende arbejdsindsats.

Willi Nielsen

DG´s Nyhedsbrev 2013/14

M0gens Bodenhoff

106 C

nr. 2

august 2013

6


distrikt 106C Temaet er folk, øer og havet Jeg er overbevist om, at det bliver 2 gode uger for alle de unge, og at klubben har styrket sit sammenhold ved arbejdet med at få det hele på plads. Lejråbningen var en god begyndelse – og de 4 unge lejrassistenter skal nok få gang i aktiviteterne over temaet ”People, Islands and the Sea”, hvor der vil være arrangementer til lands og til vands.

Fremtidige sommercamps

Flagborgen udenfor lejren.

Distriktets sommercamp for sommeren 2014 ligger trygt hos et campteam mellem de 4 Lionsklubber i Vejen kommunen: LC-Rødding, LC-Vejen, LC-Tusindfryd, LC-Brørup. Og 2 Lionsklubber på Festfyn, nemlig LC-Søndersø og LC-Vissenbjerg-

Aarup har påtaget sig opgaven for sommeren 2015.

Vores unge er nu »ude i den store verden« Der er 38 unge mennesker ude i den store verden i øjeblikket, sponsoreret af distriktets Lionsklubber. De vil alle komme hjem med store oplevelser om internationalt samvær, og de vil berige klubberne med indlæg om de gode oplevelser og livserfaringer. Tak til alle de klubber, der aktivt deltager i distriktets YCEprogram. God sommerlejr, både i Flemming og ude i den »store verden«.

Hele holdet m. lejrassistenter (dem med de farvede caps), samlet foran velkommenskiltet - ved Flemming Efterskole. DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 2

august 2013

7


LIONS CLUBberne i vejle

1. etape Århus - Gårslev ! - overnatning i spejderhytte, grillmad og uddeling af medaljer på Hagen Strand Camping ... Ulla Arlbjørn, PR LC Thyra Vejle 15 unge LEO løver på cykel på vej til Convention i Hamburg. De vil med turen indsamle penge til SINDS Ungdomsarbejde - hjælp til at starte nye klubber for psykisk sårbare.

På turen til Hamborg var der brug for hjælp til forplejning og overnatning, Lions clubberne i Vejle blev kontaktet af Alex-

ander Bergstrøm, PP LEO Club Århus. LC Vejle, LC Vejle Munkebjerg og LC Vejle Thyra tog imod opgaven og 1. etape gik til Spejderhytten i Gårslev. LC Vejle Thyra tog sig af det praktiske og serverede om aftenen grillmad på Hagen Strand Camping. Der blev sunget og hygget og uddelt medaljer. Næste morgen gik turen videre for de unge løver - til Sønderborg.

Der var travlhed ved grillen. Birgit Buhl fra LC Vejle Thyra gav en hånd med.

Alexander Bergstrøm siger tak for hjælpen til Præsidenten for LC Vejle Thyra, Inge Voss som fik en lille løve mascot.

Hvem der bare havde en medalje !! Anders fik medaljen Supporter of DAY 1 og Gitte medaljen Fighter of DAY 1 -

...og så endelig kunne Mette give Alexander medaljen for Best Stunt of DAY 1. (Alexander skjuler »stunt« hånden på ryggen)

Har I lyst til at spise aftensmad med LEO?

Tovholder Kirsten Svendsen LC Vejle Thyra synger for i teltet, hvor mange Lions medlemmer med familie var mødt op for at spise med de unge løver. Hagen Strand Camping ved Hvidbjerg havde stillet telt og grill til rådighed for arrangementet.Tak for stor hjælpen. DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 2 august 2013

8


Distrikt 106C

LEO-lejr / YCE lejr 2013 Af Axel Gorresen, DG Den 5. YCE-lejr 2013 – også kaldet for LEO-lejren blev åbnet i strålende solskin på Ådalens Efterskole i Hørning, lørdag den 20. juli kl.12.00. 27 unge mennesker fra 22 forskellige lande mødte for første gang hinanden på Ådalens Efterskole lørdag den 20. juli. De har alle været på homestay i en eller to uger og skal nu tilbringe de følgende 14 dage i hinandens selskab under kyndig ledelse af LEO Hanna Maria H. Ravn, som er lejerchef (for anden gang) samt hendes 7 LEO-medhjælpere. Alle som har interessen kan

følge begivenhederne ved at bruge dette link:

Lejrchef LEO Hanna Maria H. Ravn.

Lasse Borgbjerg holder åbningstalen.

https://www.facebook.com/ pages/Lions-Denmark-Camp-E2013/375057739236614?ref= stream Man skal IKKE være oprettet som bruger af Facebook for at følge linket, alle kan se og læse, hvad der bliver lagt på af daglige info samt fotos. Disse LEO-medlemmer fortjener stor ros. Flere af medhjælperne i denne lejer var også med til at cykle til Hamburg først i juli og derved samle ca. kr.48.000,-

ind til SIND-ungdom, og de står nu også som leder/medhjælpere af en ungdomslejer. Vi må sørge for, at disse unge mennesker forbliver LIONSmedlemmer, også når de engang runder de 30 år. Hanna bød velkommen til de 27 deltagere og værtsfamilier og Lasse Borgbjerg 1.VDG i 106B åbnede selve lejren. Som det kan ses på det fælles foto var 106C også repræsenteret ved åbningen ved Axel Gorrsen DG (det er Lasse og undertegnede, som står yderst til højre på fællesfotoet).

Der lyttes til talerne.

Hele holdet foran Ådalens Efterskole med Lasse Borgbjerg og Axel Gorrsen yderst til højre på billedet.. DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 2

august 2013

9


Lions Danmark / P r e s s emeddelel s e

nale ionale og regio arlig. Udsendt til nat ernes PR-ansv b b u kl l ti t m medier sa

168.000 børn vaccineret mod mæslinger Næsten 1 mill. kr. doneret til at udrydde mæslinger hos børn i fattige lande Siden efteråret 2012 har Lions i Danmark været med i den verdensomspændende kampagne med titlen »One Shot, One Life«, hvor formålet er at bekæmpe mæslinger hos børn. Selv et lille beløb giver stor virkning: Blot én vaccination, der koster 1 USD eller knap 6 kr., gør et barn immunt over for mæslinger. Det er målet, at sygdommen skal være udryddet på verdensplan i 2020. I Danmark har vi indtil nu indsamlet godt 659.000 kr. Med det beløb der kommer fra Bill & Melinda Gates Foundation er vi oppe på 988.000 kr., hvilket svarer til knap 168.000 vaccinationer, eller reddede liv om man vil. I 2010 gav Bill & Melinda Gates Foundation nemlig Lions en udfordring, som gjorde det muligt for Lions på verdensplan

at indlede initiativet med udryddelsen af mæslinger. For hver 2 USD Lions indsamler, giver fonden 1 USD oveni. Lions i Danmark havde sat sig et mål om her til sommer at nå, hvad der svaret til 60.000 USD, men vi er nået langt højere, nemlig hvad der svarer til 113.000 USD. »Og det ser ud til at danskerne virkelige har taget emnet mæslinger til sig, når vi ser den store interesse, man har udvist. Det har overrasket os, men lover for et godt resultat« - siger Jens Chr. Johansen, der er tovholder på Lions kampagnen i Danmark. Indsamlingen, herunder salg af pins, der koster 25 kr. (= 4 vaccinationer), fortsætter året ud. På www.lions.dk kan du læse mere. Mæslinger er en ekstremt

Venter på det lille prik.

smitsom sygdom, der forårsager følgeskader som tab af hørelse, synsnedsættelse og hjerneskader. Faktisk dør 450 børn hver dag af sygdommen. Yderliger oplysninger fås på www.lions.dk eller hos Jens Chr. Johansen, LCIF Landskoordinator, Tlf. 21 47 76 11, e-mail: lcif.md@lions.dk & Flemming Høj Sørensen, Presseansvarlig for Lions DK, tlf. 86 22 57 22, mobil. 24 27 20 39, e-mail: prcd.md@lions.dk se også youtubefilmen: measles på http://www.youtube.com/ watch?v=qksd4Xxv49Q Se mere på www.lions.dk

Mor ved godt, hvad det lille stik betyder for sit barn. DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 2

august 2013

10


Lions Club Broager / Gråsten

De gamle biler trak folk af huse! Af Erik Krogh, PR-koordinator i LC Broager-Gråsten Selv om vejret ikke var med os, kom der alligevel over 900 køretøjer til Oldtimerløbet 2013. fortæller PR-koordinator Erik Krogh fra Lions Club BroagerGråsten. Det var 23. gang at klubben arrangerede det traditionsrige

Den gode gamle folkevogn på plads.

Oldtimerløb, og alle medlemmer p.t. 25 plus ca. 100 frivillige hjælpere stod klar til at modtage alle de flotte og skinnende køretøjer. Det var biler, lastbiler, motorcykler, knallerter og traktorer alle med hver deres historie! Det ældste bil var en Ford A fra 1929, og af de yngste var Citroen 2Cv6 fra 1982. Blandt motorcyklerne var der en Nimbus fra 1939. Det er et flot skue, når man ankommer til ringriderpladsen i Gråsten, og trods dagsregn havde vi alligevel ca. 2000 gæster på pladsen. Vi har deltagere fra hele landet samt Tyskland, Norge og Sverige, og der er altid en herlig

Oldtimerløbet bliver skudt i gang.

stemning på pladsen. De mange forskellige køretøjer bliv studeret og vurderet af et kompetent dommer-team, som finder frem til de flotteste biler, motorcykler og knallerter. Oldtimerløbet er med årene vokset til være »Danmarks største træf på hjul«, når vi nu årligt samler ca. 1000 veterankøretøjer i Gråsten. I starten af det nye år går vi i gang planlægningen Oldtimerløbet 2014, som altid foregår sidste lørdag i maj slutter Erik Krogh.

Snakken gik livligt i »ryttergården« trods det lidt våde vejr. DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 2

august 2013

11


Lions club Odense

t e t i v i t k a b u l Ny C

ndgå u n a k e k ik r e d – n! e s s a k i e g n e p at give

KUN kr.

1,98/stk.

at A6 m r fo i + porto e ft æ h t r Lille lække et og 13 af li e g n a v e le ju med julesalmer. e r læ u p o p t s de me iteter iv t k a le ju s n bbe der er lu r, c e a d e m v r fi m s t e e d d Brug e til områ lt e b b o maets r d fi t r e e d ll r e fo s n n e e b d Sælg en til club id s g a b å p s d masser af pla gratis ell. r e n e d , reklame. e v ø r Bestil en p erens.com jl e s j@ e b å p min. 250 stk

, e s n e d O b u l C Lions n e s r e d n A n a i t s Hans Chri . . . s n o i L r e t e d – n o i t a r t s i n i m 0 % til ad DG´s Nyhedsbrev 2013/14

fte.indd 1

.ann.salmehæ

106 C

nr. 2

17/07/13 15

august 2013

12


Distrikt 106D

Chartring af ny klub på Færøerne - vil du med? Bent Jespersen, GMTC-D Nu charter vi endnu en ny klub på Færøerne. Denne gang er det LC Sandoy som træder ind i Lions familien. Chartringen er planlagt til den 7. september 2013 og flere har over for mig vist interesse for at deltage i denne begivenhed. For at få er overblik over den reelle interesse og for at kunne undersøge muligheden for en fælles rejse og ophold skal jeg bede interesserede om at sende mig en mail senest den 15. august på adressen bent.jespersen@mail.dk. Der overvejes en rejse med et par ekstra dage – eksempelvis afrejse torsdag og hjemrejse søndag. Flybilletter og hotel (3 nætter) vil for et par være i niveauet kr. 8.000. Hertil kommer udgifter til forplejning. Vore færøske venner har tilkendegivet at de muligvis kan finde privat overnatning. Du må derfor også gerne tilkendegive om det er ønskeligt, hvis det bliver muligt. Chartring af en ny klub er en åben begivenhed og i sig selv en stor oplevelse, men en ny klub på Færøerne er i sig selv noget helt specielt og med en DG fra Færøerne bliver det meget specielt.

DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 2

august 2013

13


LIONS CLUB Kolding / Mindeord

Hugo Facius, LC Kolding Hugo Facius var synonym med begrebet Lions og stillede sig altid til rådighed, når der var behov for hans hjælpsomhed, også i pressede situationer. Hugo Facius blev medlem af LC Kolding i 1984, var præsident i 1989/90 og har herudover beklædt en lang række udvalgsposter i klubben. Hugo var zoneformand i

1991/92, hvor han med stor begejstring spredte glæde og aktivitet i zonen. Da LC Kolding akut manglede en præsident i 2001/02, trådte Hugo Facius til som præsident for anden gang. At tage afsked med et højt elsket og respekteret medlem gøres med tak for den Lions ånd, vi i LC Kolding har nyt godt af, og vore tanker skal gå til hans

Distriktets facebook-væg har nu 48 tilknyttede personer. Det højeste antal læsere nåede vi 28. juni - 4. juli med i alt 447 læsere. Indslaget var tekst og billede omkring udnævnelse af vores nye DG Axel Gorrsen.

Mødekalender klubåret 2013/14 1. halvår

nærmeste med ønsket om, at sorgen snarligt må blive vendt til et righoldigt minde. Æret være Hugos minde. LC Kolding Torben Juel Møller Præsident

106 C på Facebook - med aktuel stof som har offentlig interesse.

Gå ind på Facebook søg

Lions Club District 106C

17.08.2013

1. Kabinetsmøde (Alle Lions i Distrikt 106C er velkommen, tilmelding via LionsOffice - Distriktskalenderen - 106C.

Medlemstal 30. juni

24.08.2013

1. Guvernørrådsmøde. (Alle Lions er velkommen, men det kræver tilmelding til RS)

05.10.2013

Møde med 111N

22.10.2013

Møde i forretningsudvalget

29.10.2013

Møde for nye Lions

106A + 3  – 10 =   863 medl. 106B +25 – 36 = 2970 medl. 106C +  2  – 19 = 1  802 medl. 106D +  3   – 7 =   960 medl.

31.10.- 02.11.2013 Europa Forum, Istanbul, Tyrkiet 09.11.2013

2. Kabinetsmøde (Alle Lions i Distrikt 106C er velkommen, tilmelding via LionsOffice - Distriktskalenderen - 106C.

16.11.2013

2. Guvernørrådsmøde. (Alle Lions er velkommen, men det kræver tilmelding til RS)

23.11.2013

Midtvejsmøde

Deadline for indlæg til C-NYT nr. 3:

20. aug. 2013

Flere oplysninger om møderne får du på

LionsOffice.dk Distriktskalendere 106C

Total +33 – 72 = 6.595 medl. i 312 klubber

Tekst og billedfiler sendes til flemminghoj@sol.dk

Sæt kryds i kalenderen! - Lions har brug for din medvirken !

DG´s Nyhedsbrev 2013/14

2013/20 14

106 C

nr. 2

august 2013

14


Lions Club korsør arrangerer

Korsør Open Golfmesterskab Lørdag 7. september 2013 Du kan nyde en af Danmarks smukkeste golfbaner og samtidig støtte juniorarbejdet i Korsør Golfklub og ungdomsarbejdet i Korsør. Overskuddet i golfturnering går ubeskåret til ungdomsarbejde. Priser

Greenfee kr, 260, 00 + turneringsfee kr. 100,00 Turneringsfee for medlemmer af Korsør Golfklub: kr. 100,00 Deltagelse i Hole in One konkurrence: kr. 50,00 Tilmelding og betaling af greenfee og turneringsfee på Golfbox. spisning

Cafeen tænder op i den store grill. Menuen til kr. 119,00 kan bestilles på telefon 58371836 eller ved registrering ved fremkomst. o v e r n at n i n g

Kommer I langvejs fra kan der overnattes på Comwell Grand Park fra den 6/9 til 7/9 - lige ved siden af golfbanen. Tlf. 58 35 01 10. www.comwell.dk. Ved booking skal bemærkes’ Lions Match’. Overnatning inkl. morgenbuffet Dobbeltværelse: kr. 790,00. Enkeltværelse: kr. 690,00 T i lmeld i n g

Kl. 14.00:

Gunstart.

Turneringsform:

Stableford.

Handicap:

Max 48.

Alder:

min. 18 år.

Deltagerantal:

Max 100 personer.

Præmier til 1. og 2. plads i rækkerne: A, B, C og D. Korsør golfmester:

Vinder af A-rækken.

Konkurrence på puttegreen. HOLE IN ONE PRÆMIE: TOYOTA AYGO ( PAR 3 HUL NR. 8)

Sponseret af:

Autohallen A/S, Trafikcenter alle 1, Slagelse.

Hole in One præmien er skattepligtig. Vi glæder os til at se Jer på Korsør Golfbane.

Senest 2. september 2013.

Med venlig hilsen

Lions Club Korsør

DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 2

august 2013

15

C nyt 2 aug rep150  

Nyhedsbrev C-Nyt for Distrikt 106, Lions Danmark

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you