Page 1

2013/14

nr. 11 maj 2014

Kom, maj, du søde, milde!

Læs i dette nyhedsbrev Kom maj du søde milde . . . . 1 - 3 Barry Palmer: Just ask . . . . . 4 - 6 Mindeor om Torsten Sørensen LC Kolding . . . . . . . . . . . . . . 6 Støt op om LIONS Børneunivers . . 7 LEO Club Sønderborg hjælper til ved JCI Forårskongressen 2014 . 8 - 9 Barometret til HERI er steget . . 9 Over 5000 gule tulipaner . . . . 10 Lokal Pressemeddelelse om bekæmpelse af Ebola . . . . . . 11 Informationsmøde for udrejsende YES’er sommeren 2014 . . . . . 12 Fagseminarer - giver ny inspiration 13 Asylcentrets børn fik bamser . . 14 Støt op om Mæslingekampagnen 14 Serviceinfo fra klubberne . . . . 15 106C på Facebook . . . . . . . . 15 Medlemstal pr. 31. marts . . . . 15 Mødekalender . . . . . . . . . . 15 Deadline næste nr. C-NYT . . . . 15

Lions Danmark

Symbolet i dette års pin er en person med den hvide stok, altså et symbol for en synshandikappet person, og målet for året var, at vi gjorde noget særligt for synshandicappede personer.

Svend Due Mikkelsen

Sådan starter en af vore mest kendte forårssange, og jeg håber da også for alle, at maj bliver både sød og mild. Maj er under alle omstændigheder starten på sommeren, og den varsler også, at Lions-året nærmer sig sin afslutning. Der er to måneder tilbage – to måneder, hvor vi kan nå at få de sidste ting gennemført, som vi satte os for ved årets begyndelse.

Sommerlejr i DUI Hytten i Sjelborg ved Ho Bugt Dette medfører bl.a. projektet i vort Distrikt med en lejr for max 8 synshandicappede. Lejren gennemføres i Bededagsferien 15.-18. Maj. De samlede udgifter udgør kr.22.000,- og klubber, som vil hjælpe økonomisk hermed kan indbetale beløbet på kto. 6810 – 1158613. Husk klubnavn og mærket »Blindelejr«. IPDG Jimmy Nonbo har skrevet ud til alle klubber primo april desangående, men hvis enkelte klubber ikke har behandlet ansøgningen endnu, kan man stadig nå det. Eventuelle spørgsmål kan ret-

DG Axel Gorrsen overrækker en PMJF (Progressive Melvin Jones Fellowship) til IP Barry Pamler ved besøget i Sønderborg.

tes til IPDG Jimmy Nonbo, lions@bjnonbo.dk.

LIONS Børneunivers På MD niveau er vi i gang med at gennemføre en indsamling til støtte for LIONS Børneunivers i Fuglsangscenter i Fredericia. En nærmere omtale af dette projekt finder I på side 7.

Den Internationale President Barry Palmers besøg i Distriktet

DUI hytten i Sjelborg

Der har været to større begivenheder i Distriktet i april måned. Først IP Barry Palmers besøg i Sønderborg onsdag den 16. april. DG´s Nyhedsbrev 2013/14 106 C 106nr. maj 20142013 1 DG´s Nyhedsbrev 2013/14 C 11nr. 1 juli


Distrikt 106C forbindelse med generalforsamlingen / valgmødet afholdt her i april måned. Nogle klubber gør det, men alle klubber burde indsende en pressemeddelelse, som fortalte om det nyvalg, som har fundet sted, gerne med navnene på alle bestyrelsesmedlemmer og også med foto af den kommende præsident.

Distriktsmødet den 26. april, samt ledsagerturen. Barry Palmer holdt et inspirerende indlæg.

Den var en vellykket dag og vi var også heldige med vejret, da vi var ude på skanserne på Dybbøl. Om aftenen var ca. 60 Lions, som oplevede Barry Palmer på slap line, meget inspirerende og medrivende. Barry Palmer uddelte 4 awards, 3 af dem til Lions medlemmer her i Distriktet, men det kan I læse mere om på Side 4.

Mulighed for PR-omtale i lokalaviser Alle klubber har en unik mulighed for omtale i lokalaviserne i

I næste nummer vil der komme en mere udførlig omtale af Distriktsmødet, men her lige før redaktionen lukker for yderligere indlæg vil jeg gerne takke alle, der mødte op for at deltage i vort årlige Distriktsmøde. Det er meget bekræftende for den arrangerende klub, at så mange bakker op om arrangementet. Jeg er særlig glad for, at vi i 106C stod sammen om at gennemføre den 5. ungdomslejr i 2015 – også kaldet LEO-lejren, selv om vi derved påtager os hele finansieringen. Tak for det. Jeg har lige fået meddelelsen om, at både distrikt A og D har

DG Axel Gorrsen svarer på spørgsmål på Distriktsmødet

vedtaget sammenlægningen af de to distrikter pr. 1.7.2016. Stort tillykke til dem, jeg ved, at der er brugt rigtig mange resurser på det forberedende arbejde, nu mangler blot den formelle vedtagelse på Årsmødet, men det burde virkelig være en ren formalitet. Der er vel næppe nogen der kunne tænkes at stemme imod, når nu de to distrikter har besluttet sig for til en sammenlægning.

Svend Due Mikkelsen

Ca 60 Lions var mødt op tii middag og aftenmødet med IP Barry Palmer i Sønderborg. DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 11 maj

2014

2


Distrikt 106C Markedsføring af klubbernes aktiviteter her i C-Nyt. Sidste måned indrykkede vi annonce/opfordring til Jer alle. Jeg vil gerne gentage den her og håber på, at mange vil gøre brug af denne mulighed. erne fra klubb Serviceinfo brin rmationer ge links til info

Vores gæster fra Tyskland distrikt 111N

Flemming Nilsen - koncentreret ordstyrer er klar til dagen.

øg vil vi her Som et lille fors klub. de fra arrangeren

um / LC Vejle 50 års jubilæ jubilæum 12. april 2014

på restaurant

et forsøg, Betragt det som nikken. tek måske svigter t, vil vi gøre lidt Hvis det går god denne service. for mere reklame

Vejle Golfklub

kl. 18.30.

års indbyder til 50 4. april vendigt - senest jle_ 50/ 0 Tilmelding nød gho j/d ocs /ve .co m/ flem min htt p:/ /is suu

ns us Sct. Cleme hus Rådhus. um / LC Aarh 50 års jubilæ jubilæum 25. april 2014 kl. 14 på Aar

års _/0 indbyder til 50 ubi l__ um __1 ommen.« tion _50 aar s_j Alle Lions er velk flem min gho j/d ocs /in vita i søgefeltet. m/ .co suu sætte det ind htt p:/ /is iere linket og kop d alti PS Man kan

Jubilæer Der har i april været 3 klubber, som har haft jubilæum. LC Vejle fejrede sit 50 års jubilæum den 12. april. LC Århus Sct. Clements fejrede sit 50 års jubilæum den 25. april - samme dag, som LEO Århus Nord fejrede sit 25 års jubilæum. Alle tre jubilæer faldt desværre for mig på dage, hvor jeg var forhindret i at deltage, men jeg er sikker på, at de alle har haft en god dag alligevel. Stort tillykke herfra til alle tre klubber.

Tarm Kirkekor

bre DG´s Nyh eDs

LC Skanderborg Slot kommenterer Mæslingekampagnen.

Axel Gorrsen Morgenkaffe på Tarm Gymnasium.

Lions Young Ambassadors Camilla Svarrer og Ida B. Karlsen - med DG Axel Gorrsen

v 2011 /12

Distriktsguvernør 106C /2013-14 dg.c@lions.dk

- der lyttes til Axels beretning 2013/14

106 C

nr. 11 maj 2014

3

106 C

emb e Nr. 6 DeC


Distrikt 106C

Barry Palmer: Just ask Af Flemming Høj Sørensen, LC Aarhus Sct. Clemens Svend Due Mikkelsen

Svend Due Mikkelsen

60 Lions medlemmer op for at møde Barry Palmer, og de fik et spændende indlæg med kant og humor. Med udgangspunkt i sit slogan »Follow your Dream« og Jørgen Utzons drøm om at bygge et operahus i Sydney - der nu er en af verdens mest berømte ikoner - tog han fat på vores problem med vigende medlemstal. I flere lande er tallene dog på vej op igen, fordi man fokuserer på problemet.

De unge LEO’er fik også et par ord med på vejen af IP Barry Palmer.

spørger: Kunne du tænke dig at gøre en forskel? Eller kunne du tænke dig at hjælpe os med at gøre en forskel? Det vil mange rigtig gerne være med til, men desværre bliver alt for få spurgt! JUST ASK, var hans hovedbudskab. Potentialet er der. Mange bliver som sagt ikke spurgt, f.eks. de mange potentielle kvindelige

Just ask / Bare spørg Barry Palmer blev budt velkommen på Rådhuset i Sønderborg af Borgmester Erik Lauritzen foran et maleri af kong Christian X.

Svend Due Mikkelsen

Notater fra mødet med Barry Palmer i hovedpunkter: Onsdag før påske havde distrikt 106C besøg af Lions verdenspræsident Barry Palmer (BP). På Comwell Hotel i Sønderborg var der mødt omkring

Helt enkelt er opgaven: At få flere hænder, ikke bare for at forøge antallet af medlemmer, men primært for at få flere hænder til at gennemføre vore aktiviteter. Flere hænder = flere aktiviteter = flere penge til at donere. I øjeblikket er tilgangen stigende og frafaldet mindsket på verdensplan. Ifølge BP handler det om, at vi kommer ud og

Der bliver trukket på samme hammel i Lions - både nationalt og internationalt.

emner. Kvindernes antal i Lions stiger kraftigt i mange lande, dels i rene pigeklubber, dels i blandede klubber, hvilket BP var glad for, da det gav Lions mulighed for at udføre andre og nye typer projekter. I Danmark har vi et meget stort potentiale på kvindesiden. IP Barry Palmer holdt en meget inspirerende og medrivende indlæg på Hotel Cromwell i Sønderborg for ca. 60 Lions.

Fremtidens Lions BP kom med et eksempel fra

DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 11 maj 2014

4


Distrikt 106C Svend Due Mikkelsen

Svend Due Mikkelsen

en international it-virksomhed, der ikke kunne forudsige, hvordan deres virksomhed vil se ud om 5 år. I Lions har vi det på samme måde, men ét er sikkert, siger BP. Vi skal tænke anderledes f.eks. på medlemshvervning og projektaktiviteter. Et andet nøgleord var team. Distriktet og klubben skal arbejde som teams, ikke som individuelle personer.

Lions i Storbyen Ud fra indbyggertallet skulle de større byer have mange flere medlemmer, f.eks. København (her spurgte BP lidt provokatorisk: Hvad har Lions i Danmark egentligt gjort på det område?), men Århus og Odense hænger også bagefter.

Hans Jørgen Feldthaus modtager IP Barry Palmers Friendship-banner.

Dybbølsoldat - anno 2014 - sammen med Barry & Anna Palmer. Svend Due Mikkelsen

Svend Due Mikkelsen

Den oprindelige hovedbygning på Renbjerghjemmet

IP Barry Palmer får fortalt historien om slaget ved Dybbøl Banke. Svend Due Mikkelsen

Svend Due Mikkelsen

Tavlen som viser Lions tilknytning til Renbjerghjemmet.

IP Barry Palmer og fru Anna besøgte Renbjerghjemmet, og er her fotograferet sammen med nogle af beboerne og Lions repræsentanter.

Hovedkontoret i Oak Brook er i gang med at udvikle et program med værktøjer, så storbyerne kan få den type klub, som passer til deres behov og ønsker. Igen, vi skal tænke anderledes.

DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 11 maj 2014

5


Distrikt 106C Spørgetimen Der var stor spørgelyst under afslutningen af Barry Palmers indlæg. Et af emnerne var YCE, hvor der efter BPs mening skal ske en fornyelse, så det appellerer mere til de unge. Et andet emner var udbygning af den elektroniske kommunikation f.eks. omkring medlemsregistrering, rapporter mv.

Overrækkelser af awards Efter indlægget uddelte Barry Palmer flere awards som tak for stor indsats i Lions. Jørn Andersen LC Haderslev

Solvejg Kaae Hansen modtager her Presidential Medal af IP Barry Palmer.

Svend Due Mikkelsen

Svend Due Mikkelsen

Svend Due Mikkelsen

Alexander Bergstrøm, modtoger Leadership award af IP Barry Palmer

og Solvejg Kaae Hansen LC Århus Régina fik den næsthøjeste award, der gives til lions, der er i live, nemlig: Presidential Medal. Den kan normalt kun uddeles personligt af IP, som det skete i Sønderborg. Alexander Bergstrøm LEO Århus Nord, fik leadership award

Endelig var der et spørgsmål til Lions projektet i Haiti, hvor Lions støt arbejder videre, selv om TV-kameraerne er slukkede, som BP sagde.

PID Jørn Andersen modtager her Presidential Medal af IP Barry Palmer.

LIONS CLUB kolding

Mindeord om Torsten Sørensen LC Kolding Medlem nr. 2955, Torsten Sørensen, døde som 70 årig i sit hjem, tirsdag den 25. marts 2014. Der blev stille i LC Kolding, tirsdag den 25. marts 2014, hvor meddelelsen om vort mangeårige og højt elskede medlem Torsten Sørensen pludselig var afgået ved døden. Selv samme dag var der Club møde med ledsagere og præsidenten indledte mødet med det

triste budskab og 1 minuts stilhed. Torsten Sørensen blev medlem af LC Kolding 30. april 1982 og var præsident i clubåret 1987/88, herudover har Torsten beklædt en lang række formands- og udvalgsposter. Senest stod han i spidsen for jubilæumsudvalget ved 50 års jubilæet og arrangerede under dette udvalg både en flot reception og en vellykket festaften for medlemmerne sidste efterår. Torsten var en meget aktiv person også udenfor Lions, hvor han med stor flid i mange sammenhænge

ledte og delegerede opgaver ud og på den måde frembragte utallige gode resultater. Dette resultat kunne også ses i en fyldt kirke, hvor ceremonien sluttede med sangen Amazing Grace. LC Kolding vil savne Torsten og hans lune ved møderne og sender vore varmeste tanker til familien med håbet om, at sorgen må vendes til et righoldigt minde om Torsten. Æret være Torstens minde. LC Kolding / Torben Juel Møller Præsident

DG´s Nyhedsbrev 2011/12

106 C

nr. 11 maj

2014

6


Distrikt 106C

Støt Lions Børneunivers - et stærkt Lions projekt... Af Jimmy Nonbo, HDD-C, Lions Club Bramming Vi vil indenfor fagområdet HDC (handicapområdet) opfordre klubberne i distriktet til at bakke op om MD 106’s v EE g aa v o pp g so ns on projekt med et »Børg tt EE LL ii o æg n æ EE n neunivers« til Dansk Blindesamfund på Fuglsangcentret i Fredericia. Projektet kan finansieres med et samlet bidrag/indsamling på kr. 722.000,-. ektt !! Vi satser på, at beløojek proj tret,t, entre gcen etss pr angc året glsan er år Fugls på Fu er er H Her nit på afsnit nyee afs fir firee ny te te ret ret je fløje ind ind at at ilie ilieflø er er fam fam sk sk e e øn fir se fir fundd øn bet ikke udelukkende disse amfun af dis esam ertt af ndes hver Blind af hv nskk Bli denn af Da Dans ende Forr en r.r. Fo rn rnss se se bø bø rel rel på på væ væ us us ilie ilie fok fok fam fam d d 10 10 me me es medd føres nit me opfør afsnit al op skal ertt afs skal skaffes via de m sk hv hver som ge ers -- so elige nivers ggeli euniv hygg rneu ær ii hy Børn mvær samv stedd -- Bø deste cialtlt sa møde socia et mø elt elt so rm rm res et ble bleres ufo ufo eta eta om om n n me me ertt hv hver ram ram e e te te nn nn ret ret danske Lions klubber. da da ind ind al al at at sk sk d d Ve Ve De De s. g. ling. lads. viklin eplad udvik legep rs leg og ud dørs leg leg og endø uden een ud ndetil en Blind ng til tning nskk Bli nytni Dans er Da tilkny sker tætt tilk ønsk medd tæ fløj,j, øn Der er sendt en ansøger me ilie ilieflø elser fam fam givels er er om omgiv hv hv af af e e harr rr ha els els de de ng ng , , læ læ rn rn bø bø for for ar ar for for el el elb elb vs vs idd idd tri um og tri dett ii um lingg og stede viklin deste ud udvik mø møde for for r r de de ning til LCIF (Lions Club he he lig lig ns ns mu mu Lio Lio te te dt dt ds be beds rforr be de be derfo abee de harr de skab at sk fundd ha amfun undd at esam mfun ndes sa samf Blind nskk Bli Dans et. Da livet. der.r. på liv ste stede International Foundaind indee på de de t t mø mø tæ tæ e e p p fir fir ica ica se se nd nd dis dis ha ha af af ns ns sy sy enee dett en re de nere done at do om at ark om nmark Danm ernee ii Da bbern tion) i Oak Brook med klu klubb hedd ighe vedd ulig ønske om, at de vil biks.. ve -mul f.eks PR-m derr f.e syde ragsy onss PR bidrag Lion m bid som torr Li SSto ns so Lions re Lio rke rkere ma ma gt gt eli eli t. t. tyd tyd de de vil vil ste ste d d de de fun mø amfun lve mø drage med et beløb til esam selve ndes til se Blind en til nskk Bli ngen gang Da Dans indga vedd ind og ve nenn og tione mt eptio samt recep kt sa ntakt ladee ii rec konta rplad seko sorp es esse onso pr pr spon e e en en sp dig dig en en projektet. Vi håber Oak dv dv nø denn nø for de rge for sø sørge n n de de su su de de vi vi vil vil ark nmark jde.. Danm bejde ns Da -arbe Lions PR-ar II Lio bs PR klubs Brook vil se velvilligt på din klu for din ug for brug til br ialee til terial mater ejdee ma arbejd ud udarb er ansøgningen, og støtte reter entret ngcent lsangc Fug Fuglsa lp!! æ ælp ds hj hj funds s s amfun desam re re Blindes Je Je sk skBlin r r Dan Dan ve ve hø hø be be Vi Vi en,, Danmark og danske Lier. mmen enter. lkomm iecent feriec ve velko ogfer re re --og s. s. væ væ sus sus hu hu kur kur vil vil i i t t e e kte kte lill lill oje oje m m pr so er pr rt, so m, er stort, dlem, løb -- sto medle beløb pr. me Et Et be 0,- pr. 100,tningg kr. 10 rnatnin snitit kr. overna ons med et rimeligt beemsn yderrove nnem tilbyde genn Ma Manntilb klubb ii ge er klu hver er hv giver og . . me menn giv 31 31 onerrog 50 50 ersone 43 43 eltpers 43 43 enkeltp 35 35 for forenk o o nt nt Ko Ko 43 43 35 35 nel-g. sionel Reg. løb. fessio profes nto:: Re konto samttpro avnn til ko bnav et til pperrsam klubn gru gruppe løbet beløb ers ++ klu nd be nivers Se Send euniv rn rneu og --og Bø Bø sus sus : : kur kur en en e-, e-, ing ing enc enc tal tal fer fer be be kon ind le lekon rke ind dett ii mærke møde at mæ årsmø Hvis jeres klub ikke alsk at til års husk de til høj og og hu afhøj erede teraf allere s, all liteter acilite hus, defaci er er ii hu mø mødef vi vi r r be be e e hå hå rn rn ge ge 00 00 og og 2.0 2.0 72 ing kr. 72 taling betal på kr. indbe rd. menn på ndard. rtigg ind umme sta standa hurti ktsum om hu ojekts lerede har støttet projekPr Proje derr om mode anmo vi an for vi orfor hvor 14,, hv 2014 for igtfor junii 20 geligt 14.. jun ængel tilgæn denn 14 ertilg tre tretter ru rupp de Cen Cen Hu Hu d. ned. tet, så håber jeg klubben per.. må måne j j rup rupper ma ma apg apg af af dic dic en en han han ng ng alle alle ga ga ud en ud ind inden er.. er lder fundder gæld amfun desam vil tage det op til fornyet dett gæ Blindes skBlin nårr de Dan Dansk n, nå ka kan, dt dt go go s s vat privat on on ggpri Li Li ngi ngi hæ hæ at at uaf uaf , , en en se se vi os vi La Ladd os og etog overvejelse, og se om der ygget opbygg ng,opb ening, for foreni er derer sker,r,der nneske menne afme etaf led ledet ikke kan findes et beløb gsy-svagsy rktsva stærkt ellerrstæ de deelle blin blin n n se se hil nligg hil venli Me Medd ve e. ned nede. som bidrag. arkk nmar Danm ns Da Lio Lions stadd ttesta Natte ls ls Na Nie Nie en en rrs rrs Go el Go Ax Axel Der kan læses mere om dsenn Madse en Ma Ste Steen 106 DD DG DG 106 Jagdd 106 CC Joh Johnn Jag DG DG 106 BC BC 106 106 DG DG projektet på udsendt ma106 AA DG DG 106 teriale eller på Lions Office. er ultimo marts. bber klusid er På forhånd TAK for sid alleste arkk tilnæ ste dtde nmar næ de Danm på v ud tt på onss Da ble tre tresen Li Lion cen cen som ng ng le, lsa lsa ria Fug Fug ate på på sm t t on rse rse ati ive orm unive infbø rne rneun tom bø de på rr om tet ge ge jek nin nin pro lys lys op jeres støtte. re op ige igere erl erlom Yd Ydre Der kan læses me

t a d e m s o p l æ j H s r e v i n u e n r ø B t bygge e

DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 11 maj 2014

7


LEO club Sønderborg

LEO Club Sønderborg hjælper til ved JCI Forårskongressen 2014 Af Charlotte Gjørtler Jensen, LEO Club Sønderborg

Sekretariatet var LEO Club Sønderborgs hovedansvar under JCI Forårskongressen 2014.

Den sidste weekend i marts afholdt JCI deres Forårskongres 2014 med temaet The BATTLE

- Past, Present, Future i Sønderborg; JCI er en landsdækkende organisation, hvis mål er at være det førende netværk for unge handlekraftige mennesker, der tager ansvar og gør en positiv forskel for sig selv og samfundet. JCI stod i november sidste år og manglede hænder for at sikre et højt og professionelt serviceniveau under kongressen. LEO Sønderborg stod klar til at hjælpe – for oplevelser, netværk, erfaringer og økonomisk støtte til aktiviteter bør der aldrig takkes nej til.

Før Forårskongressen (FFK) Onsdag aften den 26. marts gik det løs. For mødet denne aften var det sidste, inden LEO og JCI torsdag kunne skyde FFK og dermed Forårskongressen 2014 i gang. LEO Club Sønderborg blev tillagt et stort ansvar; deres hovedansvar var sekretariatet, hvor der torsdag aften blev budt velkommen og indtjekning af kongresdeltagerne.

Velkomst og sekretariat Fredag blev erhvervskonferencen The BATLLE afholdt på

JCI Forårskongressen 2014 blev bogstavelig talt skudt i gang foran Sønderborg Slot DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 11 maj 2014

8


e om Vil du vide mer kel i ti ar HERI så læs de C_NYT 7 si 10

LEO club Sønderborg Alsion, og også her hjalp LEO Sønderborg til: Med velkomsten af konferencedeltagerne - der blev hængt utallige jakker op i garderoben og delt endnu flere foldere og navneskilte ud. Fredag aften blev sekretariatet flyttet fra Alsion og tilbage på byens hotel, Comwell Sønderborg, hvor det blev stående resten af weekenden, for her blev der, foruden FFK torsdag aften, afviklet talrige arrangementer; blandt de mange arrangementer er særligt genåbningen af Sønderborgs kære spritbåd ’æ spritte’ og latterkurset afholdt af Latterkongen selv værd at nævne, men både lørdag og søndag var fyldt op med spændende og yderst lærerige kurser og foredrag afholdt af mange og vidt forskellige indlægsholdere. Mangfoldige opgaver Ud over det store ansvar i sekretariatet hjalp LEO Club Sønderborg også til med at tjekke op med indlægsholderne om alt var, som det skulle være; yderligere hjalp de til ved den store gallamiddag afholdt i Riddersa-

len på Sønderborg Slot lørdag aften. Her skulle der passes garderobe, tændes en fakkelsti tilbage til Comwell samt hjælpes til mange andre steder på slottet til langt ud på aftenen efter det store fyrværkeri. Søndag middag kunne de trætte frivillige fra LEO Club Sønderborg så tage hjem og samle sig – for det havde ikke bare været en trættende weekend, det var også en weekend fyldt med store og i den grad unikke oplevelser, talrige nye bekendtskaber, store indtryk og ikke mindst erfaring samt en stor udvikling af klubben.

En lærerig oplevelse Afslutningsvis vil jeg tillade mig - på mine egne samt klubbens vegne- at sige, at det har været en kæmpe oplevelse og en stor ære at få lov til at være den lille, men betydningsfulde brik i dét store puslespil, det har været at afholde en så stor, velarrangeret og succesfuld kongres, som JCI Forårskongressen 2014 var.

Barometret til Heri er steget !!

På seneste kabinetsmøde blev det besluttet at overføre kr. 30.300 fra ir-dispositionskontoen til indsamlingen til Landsbyhospitalet i HERI. Vil din klub støtte kan beløbet indsættes på konto 6810 - 000 1158 613 hos Sydbank i Odense med angivelse af klubnavn og Solcelleanlæg HERI. Vort mål er 250.000 kr. så alle beløb er velkommen. 250.000

187.500

125.000

92.800 62.500

Lørdag aften var der gallamiddag på Sønderborg Slot.

Status pr. 1. marts 2014 DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 11 maj 2014

9


Lions Clubberne billund - grindsted

Over 5000 gule tulipaner Af Julius Guttesen, LC Billund-Grindsted Tulipankampagnen i Billund blev en stor succes med 564 solgte buketter. I år gik pengene til misbrugsprojektet: »Du bestemmer selv«, der er et samarbejde mellem Lions, skolerne, politiet, læger, sygeplejersker samt Falck med flere. I projektet skal voksne bringe ca. 500 elever i 6. og 7. klasse

gennem forskellige festlige scenarier, som på den måde viser eleverne, at de har selv et valg, når det gælder alkohol og stoffer. Salget af tulipaner gik forrygende og opbakningen til projektet er stor - ja, mange

virksomheder donerede endda penge uden at få tulipaner. Efter sådan en opbakning er man stolt af være Lions! Næste fase bliver nu at finde aktører til projektet.

Kampagnen fik utrolig fin omtale i den lokale presse.

One ShOt, One Life Ge PR LiOnS MÆSLin

Hjælp os med at standse mæslinger nu

OJeKt

Køb kampagnens flotte pin - og støt kampagnen ... Pins pr. stk. kr.

25,-

For det beløb redder du 4 børn !

Pin og brochure kan bestilles / købes på Lionskontoret DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 11 maj 2014

10


Distrikt 106 C

Pressemeddelelse om bekæmpelse af Ebola ... Af Flemming Høj Sørensen

Island reenland – Faro - Denmark – G lief) 6 Re 10 t & r ic tr te is as D Multipel hjælp (Dis fe ro st ta Ka rs ubbe Danske Lions Kl SE

EL PRESSEMEDDEL

le en loka lse d d n e S eddele Pressem geavis... U til DIN

0.000 donerer kr. 10 tastrofehjælp Ka rs be ub Kl s Danske Lion ra Leone. e af ebola i Sier rgensen på ge Peter Bo Jø til bekæmpels læ af s ge ta re r og va årrække ke Lions Klubbe t er gennem en ns le da ta pi de os a H vi s e. le on rmid r midt i Sierra Le Donationen fo ik ospital, der ligge H y os pr Le Der er stor traf ga Masan t fra Masanga. ber. ng ub la r Kl s ge on i lig t Li le ke ke r ik spita støttet af dans a Guinea på ho ndet, Guinea, de ge patienter fr mer fra nabola m an m ko t n re ie væ em r id de Ep har , og i alle årene e. over grænserne sat for smittefar ud gt rli sæ er or rf de r de , Masanga uddannelse hedsudstyr og skal bruges til Hjælp til sikker styr. Udstyret ud ds he er kk si rnødne rne de øvrige at skaffe det fo beskytte og væ ed at m til r t vler de m sa es n jd io g isolat der, gummistø I øjeblikket arbe kre en forsvarli r/plastik forklæ si tle og ki e ds al ed he m on er g rs kk lin si afde at beskytte pe g primært om et til isolations er. Det drejer si l blive omdann vi e op kast, væske rn g, ge rin lin fø indlagte patient de af e. En af af sig af med nd fe ne af lig sk og at r r ke fo og -hands og mulighed klædningsrum , men det kan . slusetilgang, om amte patienter te symptomer ar ek ol sp eb su od ed im m nter at tage anga er derfor m.m. fra patie forpligtigelse til . Lægerne i Mas en yr r st ha ud et og nd se la i el g samt øvrige uddann Alle hospitaler olationsafdelin af manglende is d un en gr re le på ab re et ale og varlig vis. ikke lade sig gø nterne på fors isning af person rv tie de pa un od e im tt ge sæ ta ved at iværk for, at man kan ranstaltninger nødvendige fo rdeleshed til ra Leone og i sæ er Si lde i til g in dn for spre 120 ebola tilfæ med mulighed der har været a at , , ne er ui ria G i us be a Li at i ol St a . e af ebol netop nu Et udbrud af eb æftede tilfæld ga finder sted kr an be te as 2 ek M t sp g re in su væ r kr r r et pa området om er døde. Der ha one, dog er de i 80 mennesker fælde i Sierra Le til mærksomhed e op ed ft et æ Guinea, hvoraf rp kr er nu skæ r ingen be er de D re a. er væ ol re l eb de ve r vi fo et il n meg men indt der mistanke a i Vestafrika ka øjeblikket er un . Ebola i Guine de si l ie tilfælde, som i fic of a bevågenhed fr isesituation og landet og stor håndtere en kr n ka an e. m on at Le s lede . spredt til Sierra dt forberedt, så dlagte patienter man at være go behandle de in t er m sk sa r øn r ge fo læ er D ndte bejdere og udse asanga, før beskytte medar ige af sted til M ill iv fr e ny es send tet, at der ikke ige er det beslut ill iv fr de l. til ro 1,3 d der kont I forhol nisationen har uationen er un sit anisation. Orga rg og arbejder eo t, lp ns æ er hj Lio kk . re si es itæ Tim det er O af Financial e private human

Baggrunden al

Lokal pressemeddelse - henter du på LionsOffice under KlubIntra/LionsDK/ Fagområder/ Pressemeddelelser

vorlig

lse og rdens størst ens bedste NG esom bekæmpe rnational er ve kåret som verd katastrofer, lig Lions Clubs Inte og blev i 2007 ed e m nd la lse 5 de 20 in i mer ter, fx i forb ager. millioner medlem ale hjælpeprojek ionens mærkes og internation en af organisat er e. e rn en te nd ek la oj med nationale gs pr lin ubeskåret til blindhed i udvik aktiviteter går mer. og lem r forebyggelse af ed ge m lin 0 am 00 7. ds r Lions’ in ational og ha Overskuddet fra ns Clubs Intern er en del af Lio Lions Danmark DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 11 maj 2014

11


Distrikt 106C

Informationsmøde for udrejsende YES’er sommeren 2014 Af Mogens Bodenhoff, Lions Club Billund-Grindsted YCE-gruppen kan igen i år glæde sig over at rigtig mange klubber i distrikt 106C har valgt at sende unge mennesker ud i verden via Lions Youth Camp & Exchangeprogram. I år sender klubberne i 106C 48 unge ud, hvilket er 10 mere end sidste år. I den forbindelse afholdes informationsmøde for klub-YCE,

forældre og ikke mindst de unge selv, på Hejse Kro, søndag d. 25. maj kl. 13.00. Indholdet af dagen vil, ud over udleveringen af YCE-rygsækken med indhold, være en orientering om praktiske forhold omkring det at være YES, og dermed være ambassadør for Lions Danmark. Der vil også være en

tidligere YES, der fortæller om sine oplevelser. Naturligvis vil der også blive mulighed for at stille spørgsmål. Nærmere indbydelse udsendes til de implicerede klubber. HUSK tilmelding via lionsoffice. YCE-gruppen 106C

Brug roll-up i markedsføringen Denne roll-up bruger Lions Club Rødding, når der er lokale arrangementer. Klart og enkelt budskab , der fanger modtagerens blik med det samme. Priser på bannere starter ved 5-600 kr. + moms. Flagborgen udenfor Distriktets 2 ugers sommercamp på Flemming Efterskole i 2013.

Et god eksempel på effektiv markedsføring.

DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 11 maj 2014

12


Distrikt 106C

Fagseminarer - giver dig ny inspiration Af Julius Guttesen, Lions Club Billund-Grindsted Traditionen tro holder vi her den 21. maj kurser i Bramdrupdam for nuværende Lions samt nye Lions medlemmer. På de respektive kurser vil der være kontant viden at hente, men vi vil denne gang forsøge at give så megen inspiration som muligt. Det betyder, at der vil være indlagt dialog og erfaringsudveksling mellem deltagerne og ikke så mange powerpoint præsentationer. I tidligere kursusdeltageres evalueringer er debat og erfaringsudveksling ofte blevet efterlyst. Det råder vi bod på her.

Lidt om de enkelte emner Hvad skal der til for at blive en god præsident? Hvad er forventningerne til en præsident ? Det er nogle af spørgsmålene, som vi tager op til debat på præsidentkurset. Du vil få mange guldkorn med hjem! Hvordan gør man mest effektivt arbejdet som sekretær og kasserer? Hvor er faldgruberne? og hvordan kan man forenkle arbejdet? Kassereren og sekretæren er utrolig vigtige brikker i en

veldrevet klub. Alt det kigger vi på i disse to fags kurser. Lions Quest har nu eksisteret i 25 år og er inde i en stor modernisering bl.a. med elektronisk undervisningsmateriale. Kom og hør om det spændende arbejde - og se, hvor du kan bidrage. Vi ser også på Lions mod Misbrug og programmet »Du vælger selv«. Hør også om spil til skoleelever, misbrugsportalen og meget mere. Nye Lions vil få en aktuel briefing om, hvad Lions organisationen egentlig er for en størrelse. Og hvad Lions forventer af dem, men så sandelig også, hvad de nye Lions forventer af os. Det plejer at give en god og brugbar dialog. Just ask ! udtalte vores verdenspræsident på sit besøg i Sønderborg (se andetsteds). Hvordan kommer vi ud og fortæller, at man kan være med til at gøre en forskel, hvis man arbejder med i Lions. Et meget aktuelt emne, hvor der vil blive vist eksempler på virkningsfuld medlemshvervning og brugbare værktøjer.

Det plejer vi ikke I år er fagseminarerne ikke, som de plejer at være. Der bliver mere dialog, tid til at tale med andre klubbers medlemmer og især erfaringsudveksling . Som arrangør har vi sagt »vi vil ikke gøre, som vi plejer«. Derfor kunne du og din klub sige det samme: Vi tager på kursus, selv om »det plejer vi ikke«. Fyld bilen op og få en inspirerende aften.

Billedet viser en del af deltagerne på Fagsemenar 2012. DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 11 maj 2014

13


Lions Club Vejle Thyra Udklip fra Vejle Amts Folkeblad, Jelling Redaktionen

Støt op om - Mæslinge kampagnen One shot, One life ! Siden efteråret 2012 har Lions i Danmark været med i den verdensomspændende kampagne med titlen »One Shot, One Life«, hvor formålet er at bekæmpe mæslinger hos børn. Selv et lille

beløb giver stor virkning: Blot én vaccination, der koster 1 USD eller knap 6 kr., gør et barn immunt over for mæslinger. Det er målet, at sygdommen skal være udryddet på verdensplan i 2020.

Mor ved godt, hvad det lille stik betyder for sit barn. DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 11 maj 2014

14


Distrikt 106C

Serviceinfo fra klubberne Som et lille forsøg vil vi her bringe links til informationer fra arrangerende klub.

Betragt det som et forsøg, måske svigter teknikken. Hvis det går godt, vil vi gøre lidt mere reklame for denne service.

Kræmmermarked Det 25. Århus Kræmmermarked løber af stablen i Kr. Himmelfartsferien. 7 Lions klubber står for arrangementet med over 25.000 gæster og 200 stader. www.tangkrogen.dk

Inspiratioinsaften / Husk at melde jer til senest 12. maj www.lionsoffice/106C/kalenderen

PS Man kan altid kopiere linket og sætte det ind i søgefeltet.

106 C på Facebook

- med aktuel stof som har offentlig interesse.

For bare 25 kr. redder du 4 børn !

Pin bestilles / købes på Lionskontoret

Medlemstal 31. marts 2014 106A 106B 106C 106D

Mødekalender 2013/14 06.05.2014

Det nye hold

21.05.2014

Fagseminarer / Inspirationsaften

25.05.2014

Orienterende møde for udrejsende YCE, Bramdrupdam

+ 9 – 10 = 857 medl. + 24 – 18 = 2967 medl. + 6 – 6 = 1773 medl. + 3 – 14 = 1014 medl.

Total i 313 klubber + 42 – 48 = 6.611 medl.

- tilmelding på LionsOffice senest 12. maj.

13.-15.06.2014 Årsmøde 2014, Hurup - tilmelding på LionsOffice senest 19.maj

Deadline for indlæg til C-NYT nr. 12:

04.-08.07.2014 Lions Convention 2014, Toronto, Canada

20. maj 2014

Flere oplysninger om møderne får du på

LionsOffice.dk Distriktskalendere 106C

Sæt kryds i kalenderen! - Lions har brug for din medvirken ...

Tekst og billedfiler sendes til flemminghoj@sol.dk

2013/20 14

DG´s Nyhedsbrev 2013/14

106 C

nr. 11 maj 2014

15

C nyt 11 maj rep  

Lions Club distrikt 106C nyhedsbrev maj måned

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you