Page 1

nr. 10

APRIL 2013

Den lille anemone kommer snart ... Læs i dette nyhedsbrev Den lille anemone kommer . . . 1/2 Distriktsmøde 20.april 2013 . . . . 2 Indbydelse til Ledsagertur . . . . . 3 Agenda til Distriktsmøde . . . . . . 4 YCE-lejrbidrag/oplæg fra DGgruppen 5 Årsrapporter start 106C / Distriktsguvernøren . . . . . 6 1. VDG Distrikt 106C . . . . . . . . . 8 Lions Kollegiet . . . . . . . . . . . . 9 North Sea Lions . . . . . . . . . . . 10 IR / Internationale Relationer . 11-12 GF /Grønlandsfonden . . . . . . 13 14 PR og Marketing . . . . . . . . . . . 15 LCIF /LC International Foundation . 16 YCE /Youth Camp & Exchange17 18 19 LA / Lions Adventur . . . . . . . . 20 LQ / Lions Quest . . . . . . . . . . . 21 MB / Med Lions mod Misbrug . . 22 IT/ Informationsteknologi . . . . . 23 GLTC / Global Leadership Team . 24 KHKLB /Katastrofe- og Hjælpef. . 25 Lions Pris 2013 . . . . . . . . . . . 26 GMT / 106C . . . . . . . . . . . . . 27 LEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Zone Nord / 106C . . . . . . . . . . 29 Zone Syd / 106C . . . . . . . . . . . 30 Zone Øst / 106C . . . . . . . . . . . 31 Zone Vest / 106C . . . . . . . . . . . 32 Zone Fyn / 106C . . . . . . . . . . . 33 Årsrapporter slut Øvrige artikler I kølvandet på LEGO Charity . 34 - 35 Lions Danmarks Årsmøde 15. juni 2013, Randers . . . . . . . 36 Danmarks første Lions kvindeklub kan fejre 25 års jubilæum . . . . 37 -38 Tulipaner - klar til afgang . . . . . . 38 Kunstudstilling 25 års jubilæum . 39 YCE regnskab . . . . . . . . . . . . 40 Lions Adventure 2013 . . . . . . . 40 106C på Facebook . . . . . . . . . 40 Mødekalender . . . . . . . . . . . 40 Medlemstal . . . . . . . . . . . . 40 Deadline næste nr. C-NYT . . . . . 40

Lions Danmark

Jeg som troede, at foråret var på trapperne, blev meget klogere, men så kom vinteren tilbage med frost, blæst og sne. Jeg synes, det hele kunne havde været så dejligt, hvis tiden var kommet hvor de små blomster spirede op af jorden, fuglene sang og solen kunne skinne og være med til at få os i endnu bedre humør. Vi har taget et skridt tilbage og må væbne os med tålmodighed lidt endnu.

Et skridt fremad Det med et skridt tilbage er kun med hensyn til vejret. For Lions medlemmer er det helt anderledes. De arbejder bare derud af. Det mærker jeg tydeligt selv. Jeg glæder mig til at se rigtig mange af jer til Distriktsmødet i Bramming. Lions Club Bramming har gjort et rigtig stort stykke arbejde for, at dagen skal blive en oplevelse for jer. Der er udover den formelle generalforsamling, taler af Esbjergs Borgmester, som holder velkomsttalen. Der vil være mulighed for socialt samvær med andre Lions fra andre klubber og dele af landet. Mens I eventuelt ser på standene med LQ, YCE, LEO, IR og en souvenirbod fra Lions kontoret. Der vil være mulighed for at besigtige Bramming Idræt-

- Jimmy Nonbo kommer vidt omkring

sefterskole, som ligger lokaler til Distriktsmødet. Der vil være mulighed for at prøve selvparkerende biler, og biler der selv kan bremse op, når man kommer for tæt på forankørende.

Indlæg om en succes Sidst men ikke mindst, så vil der være en inspirerende og interessant tale af Dir. Kurt Skov. Han vil tale om, hvordan han har udviklet Blue Water Shipping gennem 40 år, fra at være 3 ansatte på et kontor i Esbjerg til nu ca. 1200 ansatte på 55 kontorer i 26 lande. Firmaet befragter alle former for gods lige fra store borerigge til små pakker til vands, til lands og i luften, Kurts tale vil næsten være hele turen værd.

Ledsagertur For ledsagerne er der arrangeret en hyggelig tur til den gamle by Ribe, som er lige godt 1300 år

DG´sNyhedsbrev Nyhedsbrev2011/12 2012/13 106 106CC nr. nr.510November APRIL 2013 DG´s 20121


Distrikt 106C gammel. Her vil der være mulighed for at besigtige nogle gamle og interessante bygninger, der er besøg på Ribe Kunstmuseum, og frokosten indtages på en gammel og hyggelig restauration med udsigt til Ribe å. Deltagelse i Distriktsmødet er gratis, den eneste udgift er transportomkostningerne og ved samkørsel minimeres disse omkostninger.

ilbage ! Hold jer ikke t r til og med

elde je I kan nå at tilm C nsOffice>106 3. april - på Lio istriktsmødet >d >kalenderen

Ledsagerturen koster kr. 150,for kørsel, entre og frokost.

Zonerne klar til 2013/14 Siden sidst har vi fået afviklet zonemøder i alle 5 zoner og fået valgt vore ZF’er og VZF, så de er klar til den nye tørn fra 1. juli. Møderne har været inspirerende og godt besøgte. Stemningen har overalt været god og positiv, og det tegner godt for Lions fremtid. Der har i flere zoner været afviklet P og VP seminarer. De har for første gang været afviklet ude i zonerne, for at begrænse kørselsomkostningerne. Det bevirkede også, at der var flere

deltagere til kurserne. Det glæder mig meget, at så mange bakker op om de kurser vi tilrettelægger. Kurserne er lavet for, at I som har tillidspost ude i klubberne står bedre rustet til at varetage opgaverne, I påtager jer. Jeg er efter deadline for dette C-nyt, på Guvernørrådsmøde i Ringsted, og det vil I høre mere om i næste C-Nyt. Jeg ønsker alle medlemmer i 106C en rigtig god og forhåbentlig solrig april. Jimmy Nonbo Distriktsguvernør 106C /2012-13 dg.c@lions.dk

Distriktsmøde 20. april 2012 Gabelsvej 12, Bramming Dagsorden i henhold til vedtægter Forslag om personvalg og andre forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være DG i hænde senest den 28. februar 2013. Hovedtaleren er Direktør og bestyrelsesformand Kurt Skov fra Blue Water i Esbjerg. Han vil

tale om emnet udvikling af et speditions- og shippingfirma fra 3 ansatte i et land på 1 kontor til ca. 1.100 ansatte på 55 kontorer i 26 lande. Se mere www.bws.dk • Der er mulighed for socialsamvær: Prøv eller se selvparkerende og selvopbremsende biler fra Ford i Bramming. • Der er mulighed for rund-

visning på Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole, en af Danmarks mest eftertragtede efterskoler. • Salg og informationsboder om Lions Quest, YCE, Mæslingekampagne, LEO og IR. LC Bramming har gjort alt hvad der står i deres magt for at afvikle et vellykket møde, og vi håber alle vil føle sig velkommen. Vi glæder os til at se så mange som muligt. Med venlig hilsen Jimmy Nonbo

/ DG 2012-13

Rønnesvinget 2, 6740 Bramming mobil +45 30 11 28 87 e-mail: lions@bjnonbo.dk Bramming Idrætsefterskole

DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

2


LIONS CLUB Bramming

Indbydelse til Ledsagertur 20. april i Bramming Lions Klub Bramming inviterer på ledsager tur til middelalderbyen Ribe. Ribe fejrede for få år siden 1300 års jubilæum og byen har mange seværdigheder at byde på. Vi har udvalgt nogle få af disse til Jer

kunstbutik og nogle få værelser (celler), hvor man kan overnatte.

Restaurant Sælhunden Vi går derefter ad gågaden til Skibbroen, hvor vi på restaurant

kajen, stikke hovedet indenfor i Quedens Gård eller Toldkammeret og få en sludder med en af de spændende personer på stedet.

Ribe Kunstmuseum Vi begiver os derefter til Ribe Kunstmuseum via Andeøen og museets have. Museet blev for få år siden renoveret for ca. 50 mill, doneret af Mærks Mckinney Møller Fonden og efterfølgende indviet af Dronning Margrethe. På museet, der på det tidspunkt har en sær- udstilling af Mesterværker fra Skagens Museum, får vi en guidet rundvisning i den meget smukke bygning.

Ribe Domkirke Når vi er ankommet til Ribe, går vi til midtbyen, hvor vi skal se Domkirken og den helt nye Domkirkeplads. Herfra kan vi

Restaurant Sælhunden

Ribe Domkirke

også se det gamle og velrenommerede Hotel Dagmar.

Den gamle Arrest

Sælhunden, der er indrettet i en mere end 400 år gammel bygning, skal indtage et af stedets specialiteter til frokost.

Quedens Gård Efter en veloverstået frokost er der mulighed for en gåtur langs

Derefter besøger vi Den Gamle Arrest, der i dag huser en

r

ledsagertu Tilmelding til l. senest 3. apri

Pris incl. morgenmad, frokost, transport, entre og guidet besøg i museet, kr. 150,00. DenGamle Arrest

Quedens Gård DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

3


Agenda til Distriktsmødet 20. april 2012 i Distrikt 106C på Bramming Idrætsefterskole, Gabelsvej 12, Bramming 08.30 – 09.30 Registrering, kaffe, rundstykker m.m. 09.30 – 10.00 Velkomst v/præsident Laurids Schack , LC Bramming. Esbjerg Kommunes velkomst v/borgmester Johnny Søtrup. Gæster præsenteres og nationalsange afsynges. Mindestund for afdøde lions-kammerater v/DG Jimmy Nonbo, LC-Bramming. God fornøjelse til ledsagere, der tager på tur. 10.00 – 16.00 Distriktsmøde (generalforsamling)

Agenda 1. Mødet åbnes af DG Jimmy Nonbo, LC Bramming. 2. Præsentation af mødets dirigent PDG/GMTD Flemming T. E. Nielsen, LC Galten-Skovby 3. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed, dagsorden, optælling af delegater samt valg af stemmetællere. 4. Årsberetning for 2012-13 v/DG Jimmy Nonbo. 5. Evt. kommentarer til rapporter fra distriktets chairpersons. 6. Godkendelse af regnskab 2011-12 v/DK Knud Frederiksen og IPDG Knud Løkkegaard. 7. Foreløbigt regnskab 2012-13 til orientering, v/DK Knud Frederiksen. 8. Godkendelse af regnskab for YCE-lejrene 2012: LC Billund-Grindsted. 9. Godkendelse af budget for YCE-lejren 2013 ved LC Horsens-Bygholm. 10. Orientering af program for YCE-lejren 2014 i Vejen. afholdes af LC Vejen Tusindfryd, LC Vejen, LC Rødding og LC Brørup 11. Behandling af indkomne forslag. a. Betaling til YCE Lejre. 12. Valg af distriktsguvernør for 2013-14. LC Skjern-Tarm indstiller Axel Gorrsen. 13. Distriktsguvernør-elects målsætning – v/DG-e Axel Gorrsen, LC Skjern-Tarm. 14. Fremlæggelse af budget for 2013-14, fastsættelse af kontingent v/DK Knud Frederiksen. 15. Præsentation af 1. VDG kandidat for 2013-14. LC Esbjerg Standby indstiller Peder Hundebøl Valg af 1. VDG for 2013-14. 16. Præsentation af 2. VDG kandidat for 2013-14. LC Beder Malling indstiller Henning Eriksen Valg af 2. VDG for 2013-14. 17. Præsentation af valgte Zoneformænd (ZF) og Vicezoneformænd (VZF) for 2013-14. 18. Valg af revisorer og revisorsuppleant. LC-Søndersø indstiller Karl Munk Andersen som revisor og LC-Esbjerg-Grådyb indstiller Steen Møbjerg Christensen som revisor, LC-Solbjerg indstiller Gert Malmkvist som revisorsuppleant. 19. Valg af Distrikt 106C-repræsentant i Grønlandsfonden og en suppleant. LC Vejle Thyra indstiller Ulla Arlbjørn som repræsentant i fonden og LC-Esbjerg-Strandby indstiller Svend Rabøl Jørgensen som suppleant. 20. Valg af Distrikt 106C-repræsentant i Lions Pris-udvalget og en suppleant. LC-Kerteminde indstiller Tage Pedersen som repræsentant i udvalget og LC-Vejle indstiller Knud Løkkegaard som suppleant. 21. Præsentation af Kabinettet 2013-14 v/DG-e Axel Gorrsen, LC Skjern-Tarm. 22. Orientering om Convention 2013 i Hamborg v/DG-e Axel Gorrsen, LC Skjern-Tarm. a. Hvordan stemmer man til Convention?, Convention parade, Skandinavisk Hospitality 23. Præsentation at LEO Bike Ride. 24. Præsentation af Distriktsmødet 2014 v/LC Skjern-Tarm. 25. Eventuelt. 26. Afslutning v/DG Jimmy Nonbo. Distriktsmødet vil blive afbrudt kl. 12.00-14.30 for 12.00-12.45

Frokost

12.45-13.30

Rundvisning på efterskolen, eller besigtigelse af Firma stande eller besøg ved Lionsboder.

13.30-14.30

Indlæg v/Dir. Kurt Skov. Bestyrelsesformand og stifter af et af landets største Speditions- og Shippingfirma Blue Water.

På gensyn og vel mødt! Jimmy Nonbo DG 2012-13 LC Bramming

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til DG Jimmy dg.c@lions.dk / tlf. 75 17 21 67 eller PDG Flemming T. E. Nielsen fn@impossible-is.dk / tlf. 20 87 48 08 DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

4


Distrikt 106C

YCE-lejrbidrag /106C- se regnskab side 40 Oplæg fra DG-gruppen Youth Camp and Exchange (YCE) lejre i Danmark I lovene for The International Association of Lions Clubs står der i artikel II bl.a.: at sammenslutningens formål skal være, at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk. Lions Danmark, MD106, prøver at løse denne opgave bl.a. ved hvert år at sende ca. 150 unge mennesker ud til internationale Lions lejre verden over, samt at afholde et antal internationale ungdomslejre her i Danmark med deltagelse af ca. lige så mange unge mennesker fra hele verden. I distrikt 106C afholdes der hvert år en ungdomslejr, samt i samarbejde med distrikt 106B en ungdomslejr, som arrangeres af LEO-klubber, men finansieres af distrikt B og C efter en aftalt fordelingsnøgle. Afviklingen af disse lejre er meget omkostningskrævende, og derfor er der altid fra distriktet bevilget et fast tilskud for hver lejr, hvorimod den samlede omkostning for hele lejrens afvikling har været den (de) arrangerende klubs (klubbers) eget ansvar. Distriktets tilskudsramme er fra sommeren 2013 og fremover kr. 170.000 per lejr for afvikling af en lejr med 35 deltagere med en varighed af 2 hele uger. Hvis deltagerantal og varighed ændres i væsentligt grad, bliver tilskudsbeløbet reguleret forholdsmæssigt under ansvar af YCE-chairman og distriktskasserer. Det er derfor af afgørende betydning, at vi har en stabil finansiering af disse lejre, således at de arrangerende klubber kan disponere i forvisning herom. Vi har siden 2001 haft en vedtagelse på Distriktsmødet om, at hver klub i 106C betaler kr.3.500,- til disse lejre. Dette har fungeret udmærket gennem årene, dog med en lidt faldende tilslutning fra klubberne. Efter en udramatisk erindringsskrivelse til de berørte klubber, er vi nu igen oppe på, at ca. 90 % af klubberne indbetaler beløbet. Det er derfor Kabinettets indstilling til Distriktsmødet april 2013, at vi bekræfter beslutningen fra 2001, og så længe tilslutningen fra klubberne ligger i størrelsesordenen ca. 90 %, anser Kabinettet beslutningen som opfyldt. Klubber der ikke ønsker at bidrage økonomisk til lejrene skal senest 1 måned efter Distriktsmødets afholdelse skriftlig orientere DG om deres beslutning. Forretningsudvalget 2012/13 DG VDG 2.VDG IPDG

Jimmy Nonbo, LC Bramming Axel Gorrsen, LC Skjern/Tarm Peder Hundebøl, LC Bramming Knud Løkkegaard, LC Vejle

- samt forelagt det samlede kabinet 2012-2013, som støtter dette oplæg. DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

5


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

106C /NYT Distriktsguvernøren Så er starten gået DG’s NyheDsbrev 2012/13 – 106C

Nr. 1

juLI 2012

Da jeg for snart et år siden blev valgt som DG-e, havde jeg nogle tanker om, hvad jeg ville med mit år som DG. Der var lavet en målsætning, som skulle være med til, at styrke LIONS fremadrettet både for Distriktet og for hele Multipeldistriktet. Tiden er nu kommet til, at vi alle medlemmer. Engagementet igen tager hul på et nyt klubår. både socialt og aktivitetsmæsVi ville fastholde medlemmer i klubberne ved pasning og pleje både Jeg glæder mig til, at komme i sigt styrkes. Nye medlemmer socialt aktivitetsmæssigt, og at der skulle laves for ældre gangogmed arbejdet. Jeg ved, aktiveres frapolitikker start og bibringes Lions. klubåret bliver interessant, in- viden om Lions organisationen. spirerende udviklende, med politikker for unge ælVi ville skabe og fornyelse ved at satseDer på laves at få flere yngre og så mange initiativrige og aktive dre Lions (f.eks . priviligerede medlemmer i Lions organisationen for at skabe kontinuitet og bevil satse at vi gøres kan ved medlemmer). vareLions. LionsJeg styrker. Detpå, skulle at klubberne blev opmærkfå udviklet distriktet med åbensomme på at søge medlemmer med en ikke for gul dåbsattest og der hed, ærlighed og en realistisk 2. Fornyelse skulle satses på chartring af nye LEO klubber. Medlemsoptagelsen målsætning i både distriktet, Ungdommen og næste geneskulle gøres enklere, møder, kurser og seminarer mere er vor skulle fremtidvære i Lions. zonerne og klubberne. Vi skal ration spændende, interessante tidssvarende. ikke gå og »putte os«og hvis vi Lions gøres attraktiv gennem Jimmy Jimmy Nonbo NonboDistriktsguvernør 106C / 2013-13 dannelse af professionelle ikke helt føler, vi har den succes, Vi skulle også skabe fremdrift. Hvis vi bliver ved med at køre i den LEO skal styrkes, ak- mandsjobbet gøres mere atsom rille, vi gerne vil og Vi netværk. samme kommer vi ønsker. ingen vegne. Hvis vi ikke prøver noget nyt, såtraktivt. sker der heller ikke noget nyt. Aktiviteter rettet mod tiveres og støttes af Lions fadskal i stedet søge hjælpved og intensivering opFremdriften skulle styrkes af medlemsrekrutteringen ungdommen og der måtte (f.eks. gerne komme flere udveksling bakning fra distriktet, zonerne dere klubber hele klubåret. Nye kvinder ind i Lions. Zonerne og derestyper indflydelse skulle styrkes, der skulle være aktiviteter rettet mod øges. klubber, f.eks. filialklub- og misbrugsbekæmpelse) eller andre klubber. Det kunne ungdommen, kommunikationen, viden, erfaring og orientering skulle formidles ved intern markedsgodt være, at den »dybe taller- ber søges oprettet. Medlem- Alle medlemmer accepterer ved føring, så alle medlemmer stod bedre rustet til at markedsføre Lions eksternt. ken« allerede er opfundet og soptagelsesproceduren gøres optagelsen (som hidtil) et akmedlemskab, der indebærer Møder, kan være til ataffåpunkterne opga- enklere. Jeg den synes selv, atmed mange er lykkedes ellerseminarer i hvert faldog er påtivt rette vej. Alt kan ikke lykkes på aktiv deltagelse i møder og akkurser gøres mere spændende, ven på ret kurs igen ... et år. Ting tager tid. Derfor har jeg gennem hele året har haft en god kontakt til Axel Gorrsen, som skal interessante og tidssvarende. tiviteter samt at arbejde for or... vimig. skalDe komme hinanden ved. afløse områder der ikke er nået helt i mål, bliver der arbejdet videre med fremover. Projekter gennemføres i større ganisationen med henblik på, at skaffe nye en medlemmer ogi Bramdanudstrækning »her-og-nu« Vi har fået flereernye og begyndelse yngre medlemmer med indsom i Lions. Vi har i 2012 chartret Lions Club n At samles en god nelse af nye klubber. aktiviteter i itakt med samfundet n (Vadehavet). At holde sammen et fremskridt. ming Enerny klub er underopsejling Hørning, som forventes chartret i begyndelsen af det og nutidens behov (bl.a. unges n At arbejde sammen er fremgang. nye lions år. Begge klubber er nye klubber kun med piger indtil videre. Der er chartret en dem, ny LEO klub tilhører der mentalitet, elektroniske kom-klubFremtiden Citat:og Henry Ford er sået for en kommende LEO i Sønderborg pr. 1. marts frøene i Esbjerg / Varde området. ser mulighederne, før de Det munikationsmidler og moderne går i den rigtige retning med flere piger i Lions og flere LEO Klubber. Men træerne gror ikke ind i himlen, bliver indlysende. virksomhedskultur). Jeg håber også, at alle klubber for totalt set har vi ikke fået lukket medlemsposen i bunden. Vi misterJeg stadig flere vil her tilmedlemmer slut ønske end allevi sammen med mig vil satse på, får ind. Vi er for øjeblikket nede med3.– Fremdrift 16 medlemmer i forholdt til pr.løver 1. juliog2012. Jeg har dog engod forløvinder en rigtig at få udviklet 106C til det trøstning om, at distrikt der vil komme bedreKommunikation, tal på statistikkerne ved udgangen af juni 2013. viden, erfar- sommer, og at der bliver tid til at bedst fungerende og fornyende sammen med ingmine og orientering ved nyde sommeren Minhumanitære tro på tallene beror på, iatomjeg på klubbesøgformidles og på zonemøderne har erfaret, at klubberne organisation og nye vennerne. Det gør intern markedsføring, så det forfamilien som gøressåmed ne-Derfor godtrådet, ved, at detkan er knap godt. har de intensiveret arbejdet at hverve medlemmer. Der ikke noget, at den bliver lidt enkelte medlem i større grad er dennævnte. arbejdes meget ude i klubberne med lave nye aktiviteter i lokalområderne, hvilket er blevet muligt på rustet til, at markedsføre Lions bedre, end den er nu, hvor jeg grund af en database som vores IT Chairperson, har oprettet på distriktssiden på LionsOffice. Her er der Målsætning: eksternt. Medlemsrekrutterin- skriver dette. mulighed for, at låne aktiviteter af hinanden, hvis der er behov for det.Mange løvehilsner gen intensiveres, og der skal 1. Fastholdelse JimmykabinetsNonbo satses på flere kvinder som klubmøder, zonemøder, Af mødeaktiviteter kan jeg nævne, atogså jeg har deltaget i et stort antal Distriktsguvernør 106C /2012-13 Klubsammenholdet Zonerne og deres møde, guvernørrådsmøder styrkes og diversemedlemmer. kurser og foredrag. dg.c@lions.dk gennem pasning og pleje af indflydelse styrkes og ZoneforLions Danmark

DG´s NyheDsbrev 1 10 juLI 2012 2013 1 DG´s Nyhedsbrev2012/13 2012/13 106 106C C Nr. nr. APRIL

6


Årsrapport 2012/2013 Der har været tid til at deltage i Convention i Busan, Europa Forum i Brüssel, Nordisk Samråd i Trollhättan i Sverige. Meget interessante ture både får undervisning og for at hører om, hvad der foregår inden for forskellige fagområder uden for Danmark grænser. Der skabes gode kontakter og der udveksles erfaring på tværs af nationalitet og erfaring. På disse ture ser man ikke meget til de lande der bliver besøgt, da der er et stramt program, som skal følges i diverse centre. Oplevelser består mest af centre set inde fra og hoteller, som vi er indlogeret på.

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

Jimmy & Bente Nonbo fra Convention i Busan 2012

I årets løb har jeg været indbudt til 50 års Jubilæum i Aarhus Marselisborg i august, 50 års jubilæum i Varde i februar og i marts til 25 års Jubilæum i Haderslev Sophies Kilde. Det har alle steder været hyggeligt at deltage og klubberne havde sørget for, at der var godt med penge i aktivitetskassen, så de på dagen kunne uddele mange gode donationer, til stor hjælp for dårligt stillede og handicappede medmennesker, hvis tilværelse ikke altid er lige så sjov som vores. Inden jeg helt takker af, er der endnu et jubilæum tilbage og det er i Galten-Skovby, der har 25 års jubilæum i maj og holder det i juni. Jeg vil lige nævne, at vores Internationale præsident er på besøg i Danmark i april, hvor han bl.a. skal møde Hans Kongelige Højhed Pris Henrik, besøge Lions Kollegiet og Specialisterne i Ballerup. Til slut vil jeg sige, at jeg har været glad for at være jeres Distriktsguvernør i år. Jeg har mødt stor imødekommenhed, og fået mange positive oplevelser blandt velfungerende og engagerede Lions.

Fra 50 års Jubilæet i Varde i februar

En stor tak til klubberne for den venlige modtagelse af distriktets chairpersons og jeg selv på vores besøg. Personligt har det været en oplevelse med positiv respons. Det har været inspirerende, at se mange af jeres løsningsmodeller, som har givet gode ideer til eftertanke.

Der skal lyde en stor tak til kabinettets medlemmer, for den store arbejdsindsats og deres støtte i årets løb. Også en stor tak til min kære kone Bente, som hele vejen igennem har støttet mig og stået mig bi, selv om det nogle gange gik ud over vores fritid med familie og venner. Til sidst vil sige min klub, Lions Klub Bramming, mange tak for de kræfter de har lagt i arbejdet med, at vi alle har mulighed for at få en god dag og føle os godt tilpas til Distriktsmødet her i dag. DG 106 C 2012-13 Jimmy Nonbo LC Bramming DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

7


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

1. VDG Distrikt 106C Alle klubbesøg for DG Jimmy Nonbo er udført. Det er altid interessant og lærerigt at deltage i de forskellige klubbesøg, ikke et besøg forløber ens. På mine klubbesøg har jeg bl.a. henledt opmærksomheden på det forhold, at klubberne bør tage stilling til spørgsmålet om Lions eventuelle deltagelse i Danmarksindsamlingen samt om indbetalingsmåden til kommende YCE-lejre og LEO-lejre. Det kommende Convention i Hamburg 2013 har også været et gennemgående tema. Der vil gå mange år inden et Convention kommer så tæt på Danmark, så rigtig mange danske Lions vil sikkert benytte lejligheden til at deltage. Europaforum i Bruxelles: En stor oplevelse, man møder »gamle« Lions-venner og får en god fornemmelse af, at Lions ikke kun er et dansk fænomen, men en verdensomspændende organisation. Nogle af de seminarer, som gjorde størst indtryk var Europa Forum Fist Time Participants, Water, the Challenge of the 21st Century og European Musical Competition. De samlede rapporterne fra Europaforum ligger på Lions Office. Midtvejsmødet: Midtvejsmødet den 10.11.2012 blev noget specielt, da jeg fik afbud fra Henrik Rindum to dage før Midtvejsmødet. Jeg blev heldigvis reddet på målstregen af Silvia Meyer, som kom og fortalt om sit misbrug gennem 15 år og om hendes arbejde med Misbrugsportalen.com, samt nødvendigheden af en omlægning af samme. Indlægget blev så godt modtaget, at vi i Distrikt 106C omgående gik i gang med at indsamle de fornødne penge. Hjemmesiden er nu redesignet og man kan se resultatet på http://www.misbrugsportalen.dk. Vort Lions logo er naturligvis med som lovet. Der blev på Midtvejsmødet bl.a. udtalte disse kloge ord: »Nu må der ikke gå Lions-bureaukrati i denne sag, lad os gribe sagen nu og sætte projektet i gang«. Som sagt så gjort og vi fik indsamlet mere end kr. 80.000,- til projektet. NSR-møde i Troldhätten 18.-19. januar bød på muligheden for at lære mere om det nordiske samarbejde og de ting vi gør ens/forskelligt. Der er altid inspiration at hente, når man møder nye Lions. Om søndagen var der indlagt et skoleforløb for 1. VDG’erne i Norden. Vi lærer af hinanden og af vore forskelligheder. Alle zonemøder er afholdt og alle VZF er valgt. Ikke alle steder har man fulgt en forud aftalt plan for, hvilken klub der stiller med en zoneformand, men valgene er gennemført og jeg er overbevist om, at vi har fået valgt kompetente VZF i alle zoner. Jeg glæder mig til samarbejdet. Den 1. september deltog jeg i chartringen af LC Vadehavet, hvor vi bød 20 nye medlemmer velkommen i vort distrikt. Jeg håber på at få den samme mulighed i »mit« år. Det var også en fornøjelse at deltage i chartringen af LEO Klub Sønderborg. Det er helt bestemt en gruppe unge mennesker, som vil noget med deres medlemskab af LEO/Lions. Jeg er sikker på, at vi kommer til at høre fra dem/om Dem fremover. I skrivende stund har der været afholdt tre P-seminarer, som sådan lidt i sidste øjeblik blev lagt ud i zonerne, men det foreløbige indtryk er, at vi skal fortsætte med P-seminarer i zonerne. I kalenderen for næste år fastholder jeg derfor denne fremgangsmåde. Det kommende Kabinet er stort set sammensat på nuværende tidspunkt, og aftalerne med de enkelte chairpersons og deres specifikke arbejdsopgaver i det kommende klub år er opbegyndt. Axel Gorrsen, 1. VDG 106C LC Skjern/Tarm DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

8


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

Lions Kollegiet Bo- Aktivitets- og Rehabiliteringscenter Det forløbne år har været præget af godt og stabilt arbejde med fokus på en forsat udvikling af det arbejde, som foregår i Lions Kollegiets regi. På to områder er der tale om væsentlige fremskridt: 1) Daghjemmet og 2) Projekt om- og tilbygning. Daghjemmet, hvor problemet har været, at mange af Lions Kollegiets beboere ikke har fået de aktivitetstilbud, som de efter loven har krav på. Midler dertil har ikke kunnet bevilges. Det er nu ændret, så kollegiet får en udvidelse af det eksisterende daghjem beregnet for eksterne brugere i lejede lokaler tæt på Lions Kollegiet. Udvidelsen giver mulighed for i de nye omgivelser også at etablere et internt daghjem, hvor kollegiets beboere kan modtage deres retsmæssige aktiviteter. Projekt om - og tilbygning: efter godt 10 år er der gået »hul på bylden« og sammen med Københavns kommune er der nedsat en Styregruppe og en Projektgruppe, der lægger et stort arbejde i opgaven »Modernisering af Lions Kollegiet«. Det forventes, at der i 2013 kommer et positivt resultat ud af dette arbejde. Det er stærkt tiltrængt, for en vedligeholdelsesplan for de næste 10 år viser omkostninger dertil på ca. 30 mio. kr. I 2012 har budgetstyringen været præget af VUM (VoksenUdredningsMetoden – se beretning 2011), hvor det samlede resultat er endt med 106.064.000 kr. i driftsomkostninger, som er holdt inden for rammerne af det udmeldte budget. En kompetent og ansvarsbevidst styring i alle led i organisationen har gjort dette muligt. Hvert år ønsker Handicaprådet i Københavns Kommune via en handicappris at belønne særligt initiativ og kreativitet for at fremme mulighederne for borgere med handicaps at deltage i samfundslivet. I år tilfaldt den Aktivitetskoordinator Anker Jørgensen på Lions Kollegiet, som i anledningen af FN’s internationale handicapdag den 3. december 2012 fik overrakt den fornemme handicappris (Reference: http://www.handicapraad.kk.dk/aktiviteter/ Handicappris%202012 /Handicappris%202012.aspx). I 2013 vil der blive afholdt et eksternt ledelses- og bestyrelsesseminar, hvor bestyrelsen og ledelsesgruppen igen vil samles for at tale om, hvordan Lions Kollegiet kan drives og udvikles bedst muligt. Igen i år har der været besøg fra »Den store verden«. Blandt andet 2 gange af en japansk delegation der, som tak for frokost gav bidrag til AKTIVITETSKONTOEN. Lions Internationale præsident fik ikke tid til at besøge kollegiet i 2012, men der er bebudet et besøg i 3. eller 4. april 2013. Som afslutning på denne beretning skal igen bringes en stor tak til klubber og andre, der har støttet og bakket op omkring LIONS KOLLEGIETS AKTIVITETSKONTO – som nu også rummer Verahus. Denne uvurderlige støtte (hvor 106 C gerne må være lidt mere synlig!) gør det muligt at gøre en forskel til det lysere i beboeres/brugeres tilværelse. Her kan nævnes: koncerter, feste, fisketure og udflugter, osv. Har klubben lidt på bunden af aktivitetskassen, så er kontoen mere end gerne modtager af dette på konto: Reg. nr. 3121 – konto nr. 4803 845 662. Den 14. marts 2013

Med venlig hilsen Bo Nordby, LC Aarhus Marselisborg

Valgt af 106 C som bestyrelsesmedlem i Lions Kollegiet DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

9


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

North Sea Lions Det årlige Boardmeeting blev i september afholdt i Bussum i Holland. Her var min opgave at sikre distrikternes fortsatte opbakning til vort projekt i Burkina Faso omkring bygning af et nyt øjenhospital. På trods af projektets forsinkelse lykkedes det, og distrikterne blev opfordret til indbetaling af deres del af de tilsagte 60.000, hvilket også er sket. Under mødet meddeltes det fra engelsk side, at man gerne så yderligere et par engelske distrikter optaget i NSL, og da det tyske distrikt 111BN meddelte, at de grundet en medlemsskare på over 4.000 havde anmodet LCI om deling i to distrikter, der begge gerne ville deltage, bad jeg om tilladelse til at forespørge 106B om deres interesse i optagelse i NSL, for ikke at udvande den danske deltagelse yderligere. Dette blev godkendt, og der afventes besked fra 106B efter deres distriktsmøde. Årets nye projekt vedrører en renovering af et børnehjem i Amala i Indien. Projektet styres fra 105E. Det blev endvidere besluttet, at et projekt fra hollandske 110 CW angående et børnehjem i Ban Tong i Nordthailand for forældreløse og børn inficeret med HIV ved fødselen, skal være det næstfølgende projekt. NSL-Boardmeeting skal i 2013 afholdes i Danmark, hvorved jeg står for planlægning af sted, program og ledsagertur. Der er blevet udsendt et NSL-Nyt til klubberne, hvori der er blevet fortalt om fremskridtene ved øjenprojektet i Burkina Faso og ligeledes om vort distriktsprojekt med et solcelleanlæg til landsbyhospitalet i Heri i Tanzania. Til min store fortrydelse blev flere års arbejde med øjenklinikken i Burkina Faso forgæves, da den lokale klub LC Ouagadougou Lumieres ikke rettidigt fremsendte byggetegninger og 5-års budgetter, hvorfor tilsagnet om USD 55.000 fra LCIF bortfaldt og samtidig også tilliden til klubben. Dette bliver nu meddelt såvel NSL som NSR, der havde bevilget 2 x € 90.000. På klubbesøg er der blevet informeret om IR generelt og NSL i særdeleshed.

Den mobile klinik i Burkina Faso, som vi låner i dag

IPDG, IRCC,BSL,NSL Knud Løkkegaard LC Vejle DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

10


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

IR / Internationale Relationer IR-området har i dette klubår været varetaget af IRC Tom Michelsen. Som IRCC har IPDG Knud Løkkegaard har haft NSL og BSL som sine primære områder.

Miniprojektkataloget (butik.lions.dk). Miniprojekt Kataloget var også i dette klubår på nettet primo oktober. Omsætningen har indtil videre været moderat set i forhold til de pæne tal i 2009/10 og 2010/11.

Miniprojekter 2012 - 2013

Miniprojekterne har pr. ultimo februar 2013 modtaget i alt Kr. 424.680, hvoraf 106 C kommer ind med Kr. 97.150. Ikke det højeste beløb, men som i tidligere år vil jeg fremhæve, at klubberne også bidrager til NSL, BSL og en række zone- og klubprojekter. Så det er »ikke så ringe endda« – men alting kan gøres bedre, og klubåret er ikke slut endnu.. De foregående tre klubår har miniprojekterne solgt for: • 2009/10: Kr. 768.700 • 2010/11: Kr. 664.910 • 2011/12: Kr. 544.778 De private indbetalinger på MD niveau var pr. ultimo februar 2013 på Kr. 7.500 mod slut resultatet i klubåret 2011/12 på Kr. 6.053

Julekalender (julekalender.lions.dk) Lions landsdækkende Julekalender for 2012 opnåede ikke det forventede resultat og spørgsmålet er, om vi måske i virkeligheden, skal til at tænke i helt andre baner. Ved udgangen af december måned 2012 var i alt 161 medlemmer af Facebook gruppen mod blot 89 medlemmer ved udgangen af 2011. Frem til medio ultimo februar 2013 havde Facebook gruppen opnået i alt 16.119 opslagsvisninger. Når man ser på, at vi totalt i Lions Danmark er ca. 7.000 medlemmer skulle jeg mene, der er plads til forbedringer hvad angår antallet af medlemmer på kalenderens Facebook gruppe. 


Fik
din
klub
markedsført
Lions
Julekalender
i
lokalavisen?
 Af
Tom Michelsen, IRC

Nøjagtig som sidste år blev der udsendt materiale ved Midtvejsmøderne i form af flyers, og ellers kunne materialet hentes på Lions Office. PRD Erik Jørgensen udsendte pressemeddelelse til de store landsdækkende medier, mens klubberne havde mulighed for at synliggøre aktiviteten ved at udfylde en præfabrikeret pressemeddelelse med egne data og sende til den lokale

Det
er
ikke
for
sent
endnu.
På
Lions
Office
er
pressemeddelelsen
klar
til
brug
og
du
kan
også
hente
billedet
 af
kalenderen
her.
Vi
skulle
gerne
have
så
mange
danskere
til
at
købe
denne
som
muligt.
Hjælp
os
med
at
 nå
dette.
 24
forskellige
projekter
fra
miniprojektkataloget
bliver
hver
dag
støttet
med
kr.
5
fra
hver
af
de
solgte
 kalendere.
 Hver
dag
kan
lågen
åbnes
og
man
kan
se,
hvad
der
støttes
den
dag.


DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

11


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

presse. Også i år var kampagnen rettet mod »famlien Danmark« for at rette fokus mod private donationer, men dog med mulighed for at klubberne selv kunne deltage økonomisk i aktiviteten. Omsætningen for julekalenderen i 2010 endte på kr. 67.460, hvor klubberne tegnede sig for kr. 64.400 og private donationer bidrog med kr. 3.060, hvilket vi syntes var et rigtig flot resultat for det første år. Tallene for 2011 kalenderen er for klubbernes vedkommende kr. 17.400 og for den private del kr. 4.560. En stigning for den private del på 149 % men desværre en tilbagegang på hele 73 % på klub indbetalinger – altså minus kr. 47.000. I 2012 er der oplyst et salg på i alt 74 julekalendere á kr. 120, som beløber sig til en total omsætning på Kr. 8.880 og hvor den private del står for et salg på Kr. 7.500. Vores hidtil mest beskedne resultat.

Landsbyhospitalet HERI Læge Morten Øster har igen i dette klubår fået opmærksomhed og støtte fra en lang række klubber. Han samler stadigvæk penge sammen til et solenergianlæg, der kan levere EL, når vandturbinen er ude af drift i tørketiden. Knud Løkkegaard har indhentet oplysninger hos ham til brug for beregning af kapaciteten på anlægget. Beregningerne får han foretaget gratis af en specialist på området.

Brille indsamling. Der har ikke været gennemført den store landsdækkende brilleindsamling i dette klubår. På trods af det har flere klubber indsamlet briller og bedt om adressen til aflevering. I efteråret 2013 skal der være kommunalvalg. Mon ikke aktiviteten tages op hos mange klubber? IR gruppen er opmærksom på, at vi skal støtte op om aktiviteten og bidrage med information og evt. pressestof.

Hold dig opdateret. Ønsker man at holde sig ajour, kan man følge med på disse hjemmesider: IR hjemmesiden http://ir.lions.dk/ Butikken (Mini Projekterne) http://butik.lions.dk/ Lions Danmark http://www.lions.dk/ Lions Office https://www.lionsoffice.dk/ Julekalenderen på Facebook https://www.facebook.com/#!/LionsJulekalender

Tak for samarbejdet På mine klubbesøg og ved de mange kontakter pr. telefon og email har jeg fået indtryk af klubbernes ildhu og aktivitet. Det har glædet mig meget. Også i vores lokalområde er der behov for Lions’ støtte, men selv et mindre beløb kan udrette små mirakler i et fattigt land.

Tak for samarbejdet i 2012-13

De bedste Lionshilsener IRC Tom Michelsen LC Billund_Grindsted

DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

12


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

GF / Grønlandsfonden De danske lionsklubbers Grønlandsfond Siden sidste distriktsmøde har Danske Lionsklubbers Grønlandsfond ydet følgende donationer: Ungdomsklubben i Sisimiut har modtaget kr. 50.000,- til en snowboard/skaterbane. LC Sisimiut har selv givet kr. 50.000,- plus mange materialer til projektet. Det er altid positivt, når den lokale Lionsklub går kraftigt ind i de projekter, der ydes tilskud til. En terminalt syg ung grønlænder har fået kr. 1.000,- til en tivolitur med deltagelse af hans mor samt en tolk. Klubben Ikerasak ved Kofoeds Skole i Aalborg har fået kr. 2.000,- til hjælp ved fejringen af den grønlandske nationaldag i Hammer Bakker. Projekt Kammak, der er et mentorprojekt, der finder en jævnaldrende mentor, der kan hjælpe en nyankommen ung grønlænder med kontakt til de sociale myndigheder, hjælp til at finde bolig og meget mere, så man undgår social deroute, har modtaget kr. 10.000,-. Maniitsoq Extremesport har fået kr. 5.000,- til indkøb af et digitalt stopur. Det Grønlandske hus i Aalborg har modtaget kr. 5.000,- som »Nødpenge«, hvor man kan gå ind og hjælpe helt nyankomne, der ikke kender de sociale systemer i Danmark og måske end ikke har penge til mad og indkvartering. Hjælpen betales ofte tilbage, men »Huset« var løbet tør. Dansk Blindesamfund har fået kr. 30.000,- til en oplysningskampagne i Grønland samt indkøb af diverse hjælpemidler (blindestokke, noteapparat, talesynteseprogram DAISY-afspiller m.v.) Der er alt for ringe kendskab blandt såvel de blinde som socialarbejderne i Grønland til rettigheder og mulige hjælpemidler. Støtten falder fint i tråd med, at »Den Hvide Stok« er en Lions opfindelse. Børnehjemmet Sarliaq i Ilulissat har fået kr. 8.000,- til indkøb af fiskeudstyr, net m.v. Foreningen Ikerasak ved Kofoeds Skole i Aalborg har modtaget kr. 6.000,- til afholdelse af juleaften for ensomme grønlændere i Aalborg-området. Rikke Kjæp Hansen m.fl. har fået kr. 15.000,- til afholdelse af juleaften for dårligt stillede børnefamilier i Nuuk. Efterstående regnskab viste et overskud på kr. 5.000,-, der blev tildelt hospitalsklovnen ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Zone Syd i Sønderjylland ved ZF Jens Andersen har fået kr. 10.000,- til et projekt omfattende ca. 50 DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

13


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

grønlandske børn bosiddende i Region Syd. Børnene skal bl.a. på besøg i »Danfoss Universe«. Zonen betaler selv resten af de nødvendige udgifter. En teenager fra Ittorqqortoormiit får kr. 5.000,-til et ungdomsskoleophold, dog betinget af at resten af udgifterne til opholdet skaffes til veje. Der er i efteråret 2012 udsendt en anmodning til landets klubber om at støtte Grønlandsfonden, og vi siger stor tak for klubbernes gavmildhed. Der er siden sidste årsrapport i alt ydet støtte på kr. 147.000,- til de ovennævnte formål. Fonden råder på nuværende tidspunkt over ca. 137.000,-, hvilket giver mulighed for fondens videre virke. Derudover har fonden et indestående på ca. kr. 36.000,- hvoraf kun renterne kan benyttes. Med den nuværende rentefod vil det tage nogen tid, før der herfra kan udloddes nogen ydelse. Venlig hilsen Bestyrelsesmedlem Preben Hilfling LC Odense

Grønlands Nationaldag 21. juni 2009 blev fejret med maner. Det var også den dag, hvor Grønland fik Selvstyre. Dronning Margrethe og prins Henrik og Kronprinseparret var på besøg i Nuuk. I Kolonihavnen i Nuuk bliver kanonerne skudt af og der bliver holdt taler og sunget. Derefter er der en højtidelig for indbudte gæster i Vor Frelsers kirke. Overalt i Grønland festligholdes dagen. DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

14


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

PR og Marketing Ekstern PR og markedsføring Redaktionen har udgivet et C-nyt hver måned i klubåret. Som fornyelse har vi som forsøg også udgivet nyhedsbrevet som e-paper - noget som flere har tilkendegivet er en god ide. Vi bestræber os på at holde nyhedsbrevet på 14-18 sider i gennemsnit. Til gengæld er vi blevet gjort opmærksom på, at læsning af nyhedsbrevet sker på mange platforme: PCskærm, iPad, iPhone etc. Det giver lidt problemer, da de små skærme betyder, at læseren skal scrolle spaltevis. Vi undersøger p.t. løsnings- mulighederne. Det bliver en afvejning mellem layout og teknik samt økonomi. District 106C er nu på facebook med egen side. Efterhånden skulle det gerne ende med at blive en slags dynamisk hjemmeside for distriktet. Vi vil f.eks. bringe aktuelle klub- pressemeddelelser som inspiration til andre klubber i distriktet. Som PR ansvarlig har jeg deltaget i 4 PR- og markedsføringsmøder i Odense og 3 skype redaktionsmøder på LION bladet. Endelig har vi arbejdet med fotos/slogans på go-cards, der nu trykkes og vil blive udleveret på distriktets årsmøde. Desuden har vi undersøgt, om Lions skulle oprette fotodatabase på Flickr.com. Konklusionen er, at det vil kræve for megen tidsforbrug i forhold til udbyttet. Har også udarbejdet et idépapir til gruppen, der sidder og arbejder med temaet »venner af Lions«. Med stort udbytte har jeg også deltaget i miniseminar om pressekontakt med Stig Andersen samt foredrag af Frank Stjerne om brug af facebook i Lions markedsføring. Begge foredrag er videreformidlet til indlæg på Zonemøde i Nord samt på midtvejsmødet og på 4. kabinetsmøde.

Intern markedsføring På årsmødet i Vejle bidrog jeg med et indlæg/workshop om markedsføring og PR. På Midtvejsmødet i Billund bidrog GMTC og jeg med et indlæg/workshop om markedsføring og PR i forbindelse med at hverve nye medlemmer. Hovedbudskabet var: Det drejer sig om at arbejde med klubbens/medlemmernes netværk og udnytte de sociale medier. På 3. kabinetsmøde havde DG og jeg et indlæg om personlig optræden og præsentationsteknik. Et emnet som interesser mange klubmedlemmer. På ZoneNord mødet i Malling bidrog jeg med en times indlæg om pressekontakt og facebook samt emnet personlig optræden f.eks. ved oplæg til klubmøde.Indholdet var en videregivelse af den viden, vi har fået på de to seminarer om pressekontakt og brugen af facebook. Der har efterfølgende været forespørgsel fra et par klubber om opfølgning på klubniveau. På klubbesøg har jeg taget markedsføring op i relation til medlemshvervning. 20.3.2013 Flemming Høj Sørensen LC Aarhus Sct. Clemens DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

15


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

LCIF /Lions Clubs International Foundation ONE SHOT ONE LIFE Den store aktivitet i klubåret er mæslingekampagnen »One shot one life«. Kampagnen kom godt fra start og indsamlingsresultatet kan opgøres således:

STATUS 25. februar 2013 MD 106 106A 78.876,00 106B 187.359,00 106C 70.755,00 106D 114.075,00 I alt - DKr. 451.065,00

23 klubber 61 klubber 24 klubber 25 klubber 133 klubber

One ShOt, One Life LiOnS MÆSLinGe PROJeKt

Hjælp os med at standse mæslinger nu

462 medlemmer 1.521 medlemmer 526 medlemmer 446 medlemmer 2.955 medlemmer

Antal klubber, der har indbetalt:

133

Distrikt 106C ligger ikke i toppen på listen, men kampagnen slutter først med udgangen af klubåret, så der er tid endnu. Målsætningen er kr. 50 pr. medlem. Gennem året har jeg haft kontakt med en lang række klubber om netop denne kampagne, ligesom der har været spørgsmål om Sight First og brilleindsamling. Tak for samarbejdet i klubåret. Held og lykke med arbejdet i fremtiden. Venlig hilsen LCIF koordinator Tom Michelsen LC Billund-Grindsted

DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

16


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

YCE / Youth Camp & Exchange 1. Indledning. Forkortelser: YES: Youth Exhange Student YCE: Youth Camp & Exchange YCEC: Youth Camp & Exchange Chairperson, YCECC: Co-Chairperson For sæsonen 2012-2013 udgøres distriktets YCE-tillidspersoner af • Helge Møller, LC-Odense, som YCE-Co-chairperson • Mogens Bodenhoff, LC-Billund-Grindsted, som YCE-Co-chairperson • Willi Nielsen, LC-Padborg, som YCE-Chairperson For Mogens er det første sæson i denne funktion; for de 2 øvrige er det andet år i funktionen.

2. Organisatorisk. Mogens Bodenhoff har sagt ja til at overtage YCE-Chairman funktionen for Lionsåret 2013-2014, og har i indeværende Lionsår 2012-2013 deltaget i arbejdet som en del af oplæringsprocessen. Helge Møller har meddelt, at han ophører som YCECo-chairperson efter udløbet af Lionsåret 2012-2013, i praksis gør Helge arbejdet færdigt i forhold til Campen sommeren 2013 (værtsfamilie evaluering, YES-Ind evaluering). En stor tak til Helge for indsatsen i de 2 forgangne Lionssæsoner. Willi Nielsen, LC-Padborg

Der søges efter en ny YCE-Co-chairperson for fremtiden.

3. Distriktets sommerlejr, juli-august 2012. Organisering og afvikling af distriktets sommerlejr 2012 blev med stor succes varetaget af LC BillundGrindsted. Der var 36 unge på lejren, repræsenterende 20 nationer. Campen blev afviklet på Tronsø Landbrugsskole, og det var ideelle rammer for alle deltagerne. Med lejr-temaet »Okay – Let’s Play« var der et varieret aktivitetsprogram for de 2 uger. Klubben havde et godt samarbejdende camp-team, hvilket afspejlede sig i en god planlægning og efterfølgende i en problemløs afvikling af lejren. En stor tak til LC-Billund-Grindsted for en flot indsats til glæde for hele distriktets YCE-arbejde. De unge deltagere afleverede deres evaluering af opholdet, hvoraf kan nævnes: • 95 % var glade for »Learn about another culture/new friends« • 85 % var glade for, at deres ophold hos værtsfamilien »Focus on everyday life« Home stay for alle indkomne YES blev fint koordineret og kommunikeret af YCE-CC Helge Møller. Det er jo altid et større puslespil at få de af klubberne fremskaffede værtsfamilier til at passe med de unge, der kommer til os, med hensyn til køn, alder, sprog, tidsperiode. I den efterfølgende evaluering for værtsfamilier besvarede • 96 %, at de vil anbefale andre at påtage sig at være værtsfamilie. • 95 % var tilfredse med kommunikationen mellem Lions og værtsfamilierne, • 92 % sagde, at det havde været en stor oplevelse at være værtsfamilie.

DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

17


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

4. Status for året 2012-2013. Lionsåret 2011-2012 var et særdeles godt og aktivt år for YCE-funktionen i distriktet. Derfor har målsætningen for indeværende Lionsår været at bibeholde niveauet, både hvad angår deltagende klubber og antallet af udsendte YES. Der er blevet udsendt »Nyhedsbreve« via mail til alle klubbers YCE-tillidspersoner, og der er blevet afholdt YCE-fagseminar med indbydelse til alle klubber. Der er blevet oplyst om de fordele som YCE-arbejdet kan give klubberne med hensyn til at skaffe nye medlemmer, med hensyn til synliggørelse i lokalområdet, med hensyn til at skaffe nye LEO-medlemmer. Men disse initiativer har desværre ikke skaffet større deltagelse i YCE-arbejdet i distriktet. Det er i al væsentlighed de samme klubber, der deltager år for år. En stor tak til de deltagende klubber. • YES-UD. ° Distriktet leverer 40 YES, som sendes ud i den store verden. ° Dette er et fald på 8 YES i forhold til året før. Klubberne begrunder frafaldet med »kan ikke skaffe unge« eller »kan ikke skaffe værtsfamilier«. ° Antallet af deltagende klubber er ligeledes faldet med 2 fra 31 til 29. ° Der afholdes informationsmøde for alle udrejsende YES hvert år, ca. 6-7 uger før udrejse (i år fastlagt til søndag 2. juni, 2013). På mødet deltager de unge udrejsende YES, deres familie og klubbens YCE-repræsentant. • Camp 2013. ° Lejrarrangør for distriktets camp for sommeren 2013 er LC Horsens-Bygholm. Klubben har arbejdet på opgaven over de sidste 18 måneder og har etableret et godt team for deres Camp komite, samt har alle deres lejrassistenter på plads. ° Campen afvikles over 2 uger på Flemming Efterskole (12 km vest for Horsens), fra lørdag 20/7 til lørdag 3/8. ° Over temaet »People, Islands and the Sea« har klubben forberedt aktiviteter på de nær liggende øer. • Camp 2014. ° Lejrarrangør for sommeren 2014 er sikret, idet de 4 klubber i »Vejen kommune«: LC-Vejen, LC-Vejen-Tusindfryd, LC-Rødding, LC-Brørup har påtaget sig opgaven og er i god gænge med planlægningen. • Camp 2015. ° Der er endnu ikke fundet en lejrarrangør for sommeren 2015, men der arbejdes på sagen. • Værtsfamilier. ° Princippet er »1 YES ud = 1 værtsfamilie« og der har i år været fin opbakning fra klubberne, der er leveret 40 værtsfamilier, men der mangler d.d. stadig at blive leveret nogle værtsfamilier (deadline var 1. feb). • Økonomi for afvikling af sommerlejre: ° Der er blevet forelagt et finansieringsforslag for kabinettet, og dette forslag vil blive officielt fremlagt til distriktsmødet 20. april 2013 med håb om vedtagelse. ° Formålet er at sikre opbakning fra hele distriktet til en solidarisk klubindbetaling, der sikrer et distriktstilskud til lejrarrangøren på kr. 170.000 per camp. ° Distrikt B og C finansierer den såkaldte 5. lejr med henholdsvis 60 % og 40 %.

DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

18


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

5. Handlingsplan. YCE-områdets handlingsplan er baseret på 2 områder: a) samarbejdet på multipelplan (de andre distrikter) b) samarbejdet med distriktets klubber, ved klubbens YCE-tillidsperson Ang. a) De overordnede retningslinjer for YCE-arbejdet fastlægges af YCE-multipel-gruppen under YCE directors ledelse. Dette skal sikre en rimelig ensartethed for hele YCE-arbejdet på multipel-plan, og samtidig sikre at multipel 106 »taler med en stemme« i forhold til de øvrige lande, der deltager i det verdens omspændende YCE-arbejde. YCE-Chair og Co-chair skal deltage i og præge arbejdet på multi pelplan.

Ang. b) Det udøvende element i hele YCE-arbejdet er klubbens YCE-person, vedkommende skal støttes, motiveres og informeres om alle mulighederne for et positivt YCE-arbejde til gavn for den unge person og klubben selv. YCE-Chair og Co-chair har til opgave at øge kendskabet til YCE-arbejdet for klubber og zoner.

6. YCE-gruppen på multipelplan. Der afholdes 3 fællesmøder for alle distrikters YCE-chair og Co-chair i hele sæsonen, samt der afholdes møder via Skype. På disse møder fastlægges de overordnede retningslinjer for YCE-arbejdet: • Fordeling af indkommende YES på multipellets 5 lejre, • Fordeling af udrejsende YES på lande, • Fordeling af værtsfamilier, • Koordinering af anvendte IT-værktøjer (formularer, databaser, Klub-Intra...) • Udarbejdelse og opdatering af diverse YCE-brochurer og håndbøger, • Fastlæggelse af YCE web-sider og Facebook sider, • Fastlæggelse af kursusindhold for Lejr-uddannelsesdagen, • Bestemme rygsække og indhold,

7. Internationalt samarbejde YCE-gruppen deltog ved EF-mødet i Brussel. Det er besluttet at YCE-gruppen ikke mere deltager i NSR-mødet, disse aktiviteter er fremover lagt ind under EuropaForum. YCE-Chairperson Willi Nielsen, LC Padborg

17. marts 2013

DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

19


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

LA / Lions Adventure Et tilbud til unge med eventyrlyst i blodet Lions Adventure er ikke bare et tilbud til unge med eventyrlyst i blodet, men også til unge som ellers ikke har mulighed for at få tilbudt en anderledes ferie. Deltagerne skal søges blandt unge normalt fungerende i alderen 14 til 17 år, som måske har behov for en lidt anderledes form for lejrskoleophold /ferie eller som af forskellige grunde kan have fortjent en erkendtlighed. Lions Adventure har kørt over en årrække faktisk 5. år, der har været afholdt blindelejre, togt med unge fra MD 111N og MD106C på Fulton igennem årene, i distrikt 106B har der været afholdt togter med Mary Anne. I år er der 4 tilbud, blindelejr med Fulton, togt med Fulton for unge mellem 14 til 17 år, togt med Mary Anne for unge mellem 14 til 17år og som noget nyt en camp i Østrig for unge i sorg, alle tilbuddene er til rådighed for alle klubberne i MD 106. Blindelejren afholdes i samarbejde med Dansk Blindesamfunds ungdom og er et tilbud som distrikt 106C bevilger, økonomien i lejren kommer fra de donationer som klubberne indbetaler, de øvrige togter og camp finansieres af de klubber som tilmelder en ung. Året der er ved at være gået, er op ad bakke, dels med at få deltagerere og ligeledes med at få økonomien på plads, i skrivende stund er der kun kommet kr. 2000 ind i donationer fra klubberne til afholdelse af blindelejren, men håber at klubberne vil bakke op omkring projekterne. Det har også været op ad bakke for mig som ny LA- chairman, idet der ikke rigtig ligger materiale/ drejebog for området, håber at kunne få rettet op dette i det kommende år, ligeledes håber jeg også at kunne lave nogle ny tilbud i året der kommer, ligeledes få samarbejdet op at køre igen med MD 111N, samarbejdet har været på standbye da de skulle arrangere convention i Hamborg. Klubberne må meget gerne komme med gode ideer og forslag til lejre/ture, dette for at vi kan videreudvikle konceptet til glæde for endnu flere unge. Jeg ser frem til endnu et år med Lions Adventure og håber, at klubberne vil tage godt imod tilbuddene. Med venlig hilsen LAC / LionsAdventure Chairman 106C Hans-Jørn Kay LC Middelfart

DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

20


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

LQ / Lions Quest Vi har afviklet flg. kurser i lionsåret 2012-2013 •Videbæk i uge 37 21 deltagere •Århus i uge 37 24 deltagere •Rødekro uge 46 23 deltagere Og vi har for året 2012-2013 på nuværende tidspunkt planlagt flg. kurser •Århus i uge 37 •Rødekro uge 46 •Varde (LC Varde har sponseret 50.000 kr. til et kursus i deres område) ikke fastlagt endnu •1-dagskursus i Odense i uge 46 •Arbejde på et 1-dagskursus i Løgumkloster

Instruktør Frank Sternberg, Solveig Kaa Hansen, LC Århus Regina og bamsen Qvik, ved et 2-dages kursus i Risskov.

Vores kursustilbud har været fordelt over hele 106C med undtagelse af zone Fyn. Som man kan se arbejder vi på også at kunne tilbyde et Holdning og Handling kursus der i efteråret 2013. Jeg har været på 6 klubbesøg. På disse møder har vi også været omkring Holdning og Handling programmet. Desuden har jeg været inviteret til 3 møder, som specifikt handlede om Lions Quest.

Lions Quest Danmark: På landsplan er vi i gang med at færdiggøre • Revision af undervisningsmaterialet for mellemgruppen (4.-6. klasse) er færdig og omskrivning af materialet for udskolingen (7.-9. klasse), således at den nyeste forskning omkring konflikter, håndtering af disse og mægling, som pædagogisk værktøj, er i fuld gang og forventes færdig skrevet med udgangen af august. • Der er ansat 2 nye instruktører-begge lærere på henholdsvis 42 og 39 år. De skal nu igennem et internt uddannelsesforløb, inden de indgår i vores samlede instruktørstab. • Inden efterårets kurser skal vi gerne have digitaliseret alt vores undervisningsmateriale, således at det kun er tilgængeligt online. Det sker både for at kunne tilgodese de nye krav og forventnin ger til up to date undervisningsmateriale, som bruges i skolen i dag og for at kunne reducere kursusprisen, når der ikke skal trykkes 3 tykke ringbind til hver kursist. Men det giver os også mulighed for i fremtiden at holde materialet a jour til en rimelig pris. • Efter digitaliseringen skal vi gerne have oversat mindst elevmaterialet til færøsk og evt. grøn landsk. • Vores hjemmeside www.holdningoghandling.dk vil også gennemgå en tiltrængt revision i det kommende år. • Vi er på Facebook, men vi skal have drøftet og afgjort, hvordan vi udvikler den i fremtiden. I januar måned repræsenterede instruktør Ingeborg Friis og undertegnede Lions Quest Danmark i det årlige Lions Quest European Meeting, som i år blev afholdt i Sofia i Bulgarien. Det var nogle spændende dage, hvor der blev udvekslet synspunkter og hvor vi blev præsenteret for Lions Quest ideer fra vores europæiske samarbejdspartnere og fra Lions Quest i USA. Udfærdiget af LQC og MBC Niels Daubjerg LC Tinglev DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

21


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

MB / Med Lions mod Misbrug Misbrugsportalen Den store satsning inden for arbejdet omkring misbrug har været støtte til misbrugsportalen, som vi fra vores distrikt både har støttet fra distriktsrådet og fra klubberne. Udviklingen og samarbejdet omkring portalen er nu aftalt med Lions Danmark. Misbrugsportalen www.misbrugsportalen.dk er en portal for alle i samfundet, som ønsker information om misbrugsområdet. Den er startet af Silvia Meyer, som er tidligere misbruger. Portalen startede i begyndelsen af 2012 og har lige fra starten haft meget stor succes. Den store opgave har været at støtte opsætningen af en ny platform, som bedre kan servicere det store antal besøgende på hjemmesiden. Misbrugsportalen.dk skal meget gerne i fremtiden indgår som en vigtig brik i misbrugsarbejdet i LionsDanmark.

Misbrugspins og konfirmationstelegrammer De hidtidige misbrugspins udgår, når restlageret er brugt op. Det samme gør sig gældende med konfirmationstelegrammerne.

Stofferspillet Stofferspillet er blevet revideret med nye kort til emnet omkring doping.Samtidig er der sket en revidering af spillereglerne, som skal være med til at aktivere spillerne endnu mere under spillet.

Udfærdiget af LQC og MBC Niels Daubjerg

LC Tinglev

DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

22


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

IT/ Informationsteknologi Kabinettet for 2013 – 14 er lagt op på LionsOffice, med det forbehold at kabinettet bliver godkendt på Distriktsmødet. Kabinettets mødekalender er opdateret for 2013 – 14 i det omfang møderne er kendt. Der bruges stadig megen tid på at hjælpe zonerne med at lave PDF filer og lægge dem op på klubintra, også det med at udsende info til bestemte grupper i lions kniber det med. En generel gennemgang af vores system for kabinetsmedlemmerne ville sikkert være gavnligt, således at man kan få glæde af alle de informationer, man kan trække i systemet. Status på indsamling af aktiviteter til gensidig inspiration klubberne imellem er Zone Fyn 8 klubber mangler at indberette Zone Nord 1 klub mangler at indberette Zone Syd 1 klub har indberettet Zone Øst ingen indberetninger. Zone Vest 9 klubber mangler at indberette Håber at de resterende klubber vil bakke op omkring informationsindsamlingen, således at vi som det første distrikt får en 100% oversigt. Indberettede aktiviteter kan ses på LionsOffice under Distrikternes sider. Deltager 3 mdr. om året som IT supporter i LionsOffice. Vi har valgt at bruge vores eget system til tilmelding til Distriktsmødet, da dette fuldt dækker vores behov. Har været på mange spændende og inspirerende klubbesøg i lionsåret, og takker for den gode modtagelse, jeg har fået i klubberne.

Med venlig hilsen

PDG / ITC Kurt Poulsen LC Kerteminde

DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

23


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

GLT / Global Leadership Team Klubbesøg Jeg har i løbet af efteråret været på de klubbesøg for DG , som var planlagt. Generelt var alle besøg en positiv oplevelse, og det er faldet i min lod at besøge velfungerende klubber. Som altid giver klubbesøgene en god inspiration til ens Lionsarbejde.

Multipeldistriktet 106 Der har i Multipeldistriktet været afholdt 3 møder i GLT-gruppen, hvoraf jeg har deltaget i de 2. Der er i Multipelregi udarbejdet 2 skemaer (Evaluer din klub + Trivselsprogram) til brug i klubberne. Begge skemaer er lagt på LionsOffice KlubIntra .

Distriktet Forud for Lionsåret 2012-13 blev datoerne for årets seminarer fastlagt, og der blev udarbejdet en folder, som blev udleveret på Distriktsmødet i Vejle. De seminarer , som blev fastlagt var

• • • •

2 Møder for nye Lions 2 Seminarer for kommende Præsidenter 1 Seminar for kommende ZF og VZF 1 Kombineret aften med S- , K- og Fagseminar.

Baseret på de indkomne kommentarer fra de evalueringsskemaer , som bliver benyttet ved alle seminarer er materialet blevet tilrettet. Det blev ved udgangen af 2012 besluttet at ændre afholdelse af seminarerne for kommende Præsidenter, således at afholdelsen af seminarerne blev lagt ud i de 5 Zoner. Der mangler i skrivende stund i Lionsåret 2012-13 følgende seminarer • 1 Seminar for Kommende Præsidenter (Zone Nord) • ZF VZF seminar • Kombineret aften med S-,K-,Fagseminar og Seminar for nye Lions Til slut er der kun at tilføje, at der forestår et arbejde med at gennemgå og analysere årets samlede forløb for på denne basis at udarbejde det kommende Lionsår materiale til seminarernes udformning.

2013.03.21 GLTC Bjarne Rasmussen LC Søndersø

DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

24


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

KHFR / Katastrofe- og Hjælpefonden Tyrkiet Sidst i juni 2012 blev projektet efter jordskælver i Tyrkiet i oktober 2011 afsluttet. Donationen på kr. 500.000 blev anvendt til akut nødhjælp, herunder fødevarer, telte og tæpper samt til opførelse af en skole. Indvielsen fandt sted i den 26. juni 2012.

Pakistan Den resterende del af donationen på kr. 400.000 er blevet anvendt til opførelse af 24 huse der blev indviet og taget i brug i maj 2012. Byen der består af i alt 36 huse og er blevet døbt ”Lions Village” sponsored by MD106Denmark.

Haiti Der arbejdes fortsat videre med henblik på opførelse af boliger på Haiti, men det er en meget vanskelig opgave at komme igennem hos myndighederne og få de nødvendige tilladelser til genopførelse af nye boliger. Jordskælvet for 3 år siden ødelagde stort set alle huse i bjergene på Haitis sydlige halvø. Endnu i dag lever haitianerne i faldefærdige huse og hjemmebyggede hytter mens 350.000 stadig holder til i de tilbageværende 500 teltbyer Boligbyggeri på Haiti er en langsommelig og frustrerende affære, som bl.a. besværliggøres af, at der ikke findes nogen oversigt over, hvem der faktisk ejer jorden. Dertil kommer ideologiske stridigheder, og mangel på kvalificeret arbejdskraft. Fonden har forsat hensat 500.000 kr. til genopbygning og er i løbende dialog med Lions i Port-au-Prince.

Færøerne Der er etableret en samarbejdsaftale med »Færøske Lions klubbers Katastrofe- og Hjælpefond«. Når K & H Fonden yder en donation orienteres Færøerne, der herefter tager stilling til at supplere med midler fra deres egen Fond. Baggrunden herfor er, at Færøerne stort set ikke har indbetalt til K & H Fonden, men alene til deres egen fond. Denne har dog ikke haft udbetalinger i længere tid og sidst støttede man gennem Røde Kors.

Power Point Vi har fremstillet en ny Power Point i et nyt og moderne design der fortæller om fondens arbejde. Denne er lagt på Klub Intra under fagområder/K & H Fonden

Ændring af statutter På det kommende Årsmøde vil vi stille forslag om, at fondens navn »Danske Lions Klubbers Katastrofeog Hjælpefond« ændres til »Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp«. Baggrunden herfor er, at der ikke er tale om en rigtig Fond. Vi står i tilgængelige registrere som en Fond og får derfor en del ansøgninger vi ikke kan honorere i henhold til statutterne. Statutter foreslås ændret til vedtægter. Sidst, men ikke mindst foreslås det, at Fondens formand der vælges på årsmødet, skal være eller have været i Fondens bestyrelse. Jeg vil gerne takke klubberne for deres opbakning til Fonden. KHFR K&H fond Jens Agerskov LC Videbæk

DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

25


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

LP / Lions Pris 2013 Lions Pris udvalget var samlet den 15. marts med det formål, at udvælge årets prismodtager. Der var i alt indkommet 34 forslag: 5 fra 106A, 12 fra 106B, 11 fra 106C og 6 fra 106D, en rigtig god stigning fra sidste år hvor der kun var indkommet 14 forslag i alt. Der er til dato indkommet godt kr. 500,000, hvoraf 106C har bidraget med 23,2 %, lidt mindre end sidste år i procent. 55,3% af klubberne i 106C har bidraget. Da det er 25.gang at Lions Pris skal uddeles, havde jeg håbet på lidt større interesse, således at vi kunne uddele et større beløb, men jeg er glad for at langt de fleste af de klubber der har bidraget har gjort det med beløbet som er anbefalet af guvernørrådet. Udvalgsmedlemmerne vil efter den 20. april give de klubber der ikke er kommet i betragtning et begrundet afslag. Med Lions hilsen Kerteminde, den 19. marts 2013. Lions Pris udvalget for 106C Tage Pedersen, LC Kerteminde

Lions Pris 2012 500.000 kr. uddelt på Amalien- 250.000 kr. tildeles Center borg Slot af HKH Prinsgemalen for Sanse-Motorisk Interaktion ved Aalborg Universitet. Centret ledes af professor, dr. med. Lars Arendt-Nielsen, der sammen med sit team hører til blandt verdens førende smerteforskere. Beløbet skal anvendes til indkøb af måleudstyr til brug for et toårigt forsøg på tre nordjyske sygehuse. Forsøget skal klarlægge slidgigts indvirkning på smertesystemets tilstand. Professor Lars Arendt-Nielsen og HKH Prins-gemalen, ved prisuddelingen i år

lemærkehjem, der tilbyder børn, der lider af overvægt og lavt selvværd og som i dagligdagen er udsat for mobning, et 10 ugers ophold, hvor motion og sunde kostvaner står øverst på skemaet. Resultatet er vægttab, bedre kondition og styrket selvtillid, der gør det lettere efter opholdet at klare hverdagens problemer. Beløbet skal anvendes til driften, herunder primært til indkøb af inventar og undervisningsmateriel.

250.000 kr. tildeles Jule mærkefonden. Fonden driver 4 ju-

DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

26


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

GMT / Global Membership Team Generelt Lørdag den 01. september blev LC Vadehavet i strålende solskin chartret på Riber Kærgaard Landbrugsskole ved Bramming. Den 16. september holdtes der i Middelfart et fællesmøde for alle GMTC og GLTC, hvor CEP- klubudviklingsprogram og et klubevalueringskema var på dagsordenen. Oplæggene blev gennemgået. Efter mødet skulle det finpudses og afprøves. GMT-gruppen har i januar 2013 udsendt klubevalueringsskemaet til samtlige visepræsidenter i distriktet.

Medlemssituationen Der har desværre i lionsåret 2012/13 frem til ultimo februar 2013 været en tilbagegang på 16 medlemmer. Vi har fået 97 nye medlemmer, men mistet 113 medlemmer.

Klubbesøg I Lionsåret 2012/2013 er følgende klubber besøgt på vegne af distriktsguvernøren LC Brørup den 05. september LC Odense Sct. Albani/LC Odense Fruens Bøge den 06. september LC Bramdrupdam den 10. september LC Aarhus den 09. oktober LC Svendborg den 06. november LC Tinglev den 13. november LC Aarhus Marselisborg 19. november LC Fredericia 26. november LC Varde 07. januar 2013 På alle møderne var der en positiv og aktiv indstilling til det at være Lions. Herunder • Finde nye medlemmer, • Gøre Lions mere kendt, • Hvad er Lions gode til, • Fastsætte klare mål for klubben.

Øvrige GMT-gruppen har haft møde med LC Padborg og LC Ribe-Skærbæk vedr. klubbernes medlemssituation. På mødet diskuterede vi organisationen af klubberne, samt forskellige løsningsproblemer med hensyn til medlemstilgang og fastholdelse af medlemmer.

Nye klubber I Hørning er de i gang med at sammensætte en ny klub. Pt. er der 14 interesserede. De er ved at lave vedtægter, klubhåndbog, kigge på aktiviteter og skal have fundet et navn til klubben på deres april møde. - De forventer at kunne chartre klubben i efteråret 2013. GMT-gruppen: GMTC Jens Bartholdy LC Vejle Munkebjerg

GMTCC Bente Nonbo LC Vadehavet DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

27


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

LEO Leo Club Aarhus (Nordzonen) afholdt i samarbejde med Leo klubberne i Viborg, Favrskov og Aalborg igen i sommeren 14 dages fantastisk vellykket YCE-lejr, denne gang på Klank Efterskole i Galten. Leolejren er forhåbentlig kommet for at blive. Indtil videre er lejren i sommeren 2013 i god planlægning, og forhåbentlig engagerer nye Leos sig også til næste år i planlægning og afholdelse af campen. Lejren finansielle fundament er sikret med gennem en vedtagen aftale mellem distrikterne 106B og 106C, hvilket giver arbejdsro og moralsk støtte til de unge, og det vil jeg gerne takke de to distrikter inderligt for. I september 2012 afholdt Leo-Gruppen landsdækkende Leo-seminar for Leos på Tønballe Naturcenter i Snaptun ved Juelsminde. Hovedvægten var lagt på undervisning i projektstyring, og ca. 20 Leos fra 5 forskellige klubber havde en særdeles udbytterig weekend, både fagligt og ikke mindst socialt. Som LEO-C har jeg i efteråret besøgt 6 Lions klubber på vegne af DG. Besøgene er alle gennemført sammen med LEO-CC Nina Bryde Hansen fra Leo Club Aarhus og/eller andre af medlemmerne fra Leo Club Aarhus, der har stillet sig velvilligt til rådighed i informationsarbejdet med at udbrede Leo-tanken i 106 C. Leo Club Aarhus (Nordzonen) oplever medlemstilgang og kan nu for første gang i mange år mønstre hele 20 medlemmer, en fremgang på 7 på bare et år. 14 af disse deltog på Leo seminaret. Klubben arrangerer i sommeren 2013 cykeltur for alle danske Leos fra Århus via Vejle, Sønderborg og Kiel til Convention i Hamburg. Leo Club Vejle II (Østzonen) er officielt registreret i Oak Brook den 23. august 2012. Desværre er klubben aldrig rigtigt kommet i gang. Der er nu kun 3 tilbage, hvoraf et af medlemmerne er på 11 måneders rejse i udlandet. Selv om fadderklubben LC Give og undertegnede har forsøger at støtte op så godt vi kan, må det desværre konstateres at klubbens skæbne allerede nu er uvis. Gruppens indbyrdes samarbejde kompliceredes yderligere af at alle er unge gymnasieelever og mangler de lidt ældre medlemmer til at være indpiskere. Klubben var ikke repræsenteret på Leo seminaret. Leo Club Sønderborg (Sydzonen) er officielt registreret i Oak Brook den 11. september og blev chartret under festlige former den 1. marts 2013. Fra en spæd start med 4 medlemmer har der været hurtig fremgang, og der er nu i alt 9 glade Leos i Sønderborg og gejst til at blive flere. Klubben er allerede meget aktiv med både egne aktiviteter og deltagelse i flere af de lokale Lions klubbers, så det er en solstrålehistorie. Der er ambition om at stifte endnu en Leo Club i indeværende sæson, i Esbjerg-området ( Vestzonen). Informationsmøder med interesserede lokale Lionsklubber under ledelse af den kommende sponsorklub LC Esbjerg Strandby er under planlægning. Desuden er der naturligvis stadig et varmt ønske om at starte en Leo Club i Odense (Fynzonen). Senest er der ført samtaler med LC Otterup, der dog indtil videre ikke har forpligtet til noget i den anledning. Deltagelsen ved den tilbudte kombinerede YCE-/LEO-workshop på Midtvejsmødet var skuffende. Af de ca. 10-12 fremmødte havde kun 3 ingen direkte tilknytning til YCE- eller LEO-områderne, og vi må således konstatere at der ikke er stor interesse for at høre nærmere om ungdomsområdet i vores distrikt. Altid kæmpende, undertiden slagen, men aldrig modløs - således iler jeres ydmyge chairperson på LEO-området med at hilse: Lions Club længe LEO! 03.03.2013 C Søren Wolsgård Galten-Skovby DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

28


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

Zone Nord / 106C Vi har varetaget Zonearbejdet i årets løb ved at være tilstede når der har været begivenheder i klubberne som enten har været ved afholdte arrangementer eller der har været afholdt receptioner, jubilæer, og selvfølgelig ved klubbesøg. Vi har også deltaget i de afholdte kabinetsmøder og i midtvejsmødet. Vi har koncentreret os om at hjælpe klubber som har for få medlemmer til de aktiviteter som er i klubberne. Der var et mål om at få bragt medlemsantallet op på mindst 2 cifre i hhv. LC Vejlby Risskov som LC Brabrand. Der arbejdes stadig på disse tiltag. LC Brabrand har fået nyt tilholdssted som meget gerne skulle resultere i at der kommer nogle lokale medlemmer som kan give positive muligheder. Vi har haft en del kontakt med klubberne i det forløbne år både ved skriftlige mails og telefonisk kontakt. Der har været adskillige ansøgninger som er udsendt såvel zonemæssigt som selektivt til udvalgte klubber. Zonen støtter et fællesprojekt som går ud på at sende kræftramte børn en tur til Djurs sommerland projektet styres af LC Århus Regina. Der arbejdes også på at sammenlægge 2 klubber i det århusianske område. LC Hørning er i gang med at etablere en ny pigeklub. Det gode sammenhold som der efter vor opfattelse er blandt zonens klubber giver sig udslag i at der ved de 2 afholdte zonemøder har været et stort fremmøde på 30 personer ved hver af møderne. På zonemødet i september var der et indlæg omkring Lionskollegiet af Bo Nordby fra LC Århus Marselisborg, og en orientering omkring Lions Quist af Solvejg Kaa fra LC Århus Regina. På februarmødet holdt Flemming Høj fra LC Århus forsamlingens opmærksomhed omkring kommunikation. På dette møde blev det nye Zonehold valgt, nemlig VZF Steen Fryland fra LC Beder-Malling som bliver ny Zoneformand og Olav Kristensen fra LC Skanderborg Slot bliver ny VZF. Medlemssituationen har udviklet sig positivt. Nemlig fra ved Lionsårets start at være på 345 medlemmer til nu at udgøre 362 . (incl. Leo ). Zone Nord 106c VZF Steen Fryland LC Beder Malling

n A arh u s n A arh u s M arselisborg n B eder - M alling n G alten - S kovby n H jortshøj - E gå n H ørning n K olt- H asselager L eo C l u b Å rh u s N ord n Lystr u p n O dder n S kanderborg S lot n S olbjerg n V ejlby n R isskov n V iby J . Å rh u s B rabrand Å rh u s R é gina n Å rh u s S ct. C lemens n DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

29


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

Zone Syd / 106C Klubåret startede med et P møde på Tørning Mølle hvor dette års præsidenter fortalte om klubbernes aktiviteter og hvad de vil arbejde med i årets løb. Iver Ottesen har holdt os orienteret om skoleprojektet i TAEPO, Bolivia som han styrer økonomien i. Egil Hoydal er vores kontaktperson i Bolivia. VZF Gunnar Weber og jeg har været på klubbesøg hos alle klubber i zonen. Det har været en positiv oplevelse og opleve hvor forskellige klubberne er. 31. januar blev der afholdt P-seminar på Rødekro Kro for kommende præsidenter. Det var i år lagt ud til zonerne, en rigtig god idè. Der var god tilslutning til seminaret. Der har været afholdt 2 zonemøder med rigtig god tilslutning hver gang. På det første zonemøde var der indlæg om Bolivia projektet ved Egil Hoydal. På det andet zonemøde havde viceborgmester Hans Peter Geil et indlæg om frivillig arbejde og synliggørelse af Lions og Lions arbejde. På dette møde blev Gunnar Weber valgt som ny zoneformand og Jens Kristian Farsinsen blev ny vicezoneformand. Der er igangsat et zoneprojekt »grønlandske børn«. Det er grønlandske børn i Sønderjylland der er socialt udsatte eller har andre problemer-kommet ud på et skråplan. Dem vil vi give en oplevelse på Danfoss Universe i Nordborg. De bliver opsamlet i bus og kørt til Danfoss hvor de for et arrangement med billet-mad og is. Tovholder er Marianne Kilime som til daglig arbejder med udsatte grønlandske børn. Alt dette kan lade sig gøre fordi klubberne i zonesyd støtter op om det, uden jer magtede vi ikke opgaven. Projektet er planlagt til at køre den 15. juni 2013. Det sidste nye i Sydzonen er at forsøge at lave et samarbejde mellem klubberne i Sønderborg området og Danske Hospitalsklovne. Der mangler hospitalsklovne på Sønderborg Sygehus. Der er årligt indlagt ca. 10.000 børn. De bedste hilsner Zone Syd 106c ZF Jens Laurids Andersen LC Vojens

n A abenraa n A ls n A ls N ørherred n B ov n B ro ager - G råsten n G ram n H aderslev n H aderslev S ophies K ilde n L eo C l u b S ønderborg n L øg u m kloster n N ørre R angstr u p n Padborg n R ødekro n S ønderborg n S ønderborg - A lss u nd n T inglev n T ønder n V ojens n DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

30


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

Zone Øst / 106C Der er afholdt to møder i Zone øst. Den 26. september var der besøg i Horsens Statsfængsel. Efter en rundgang i fængslet afholdtes zonemødet i lokaler i statsfængslet Zoneformanden meddelte, at det ikke havde været muligt at finde en VZF. Der deltog seks klubber, DG og 1. VDG i mødet. Alle blev lukket ud, dog var det ledsaget udgang for DG og 1. VDG. Andet zonemøde blev afholdt hos Monjasa A/S i Fredericia den 20. februar med følgende Dagsorden • Historien om Monjasa A/S ved CEO Assistent Sune Buus Nielsen • Distriksguvernøren har ordet • Valg af zoneformand og vicezoneformand for 2013/14 • Bordet rundt og erfaringsudvikling.

SN fortalte at Monjasa A/S blev startet i 2002 af Jan Jacobsen. Året efter kom Anders Østergaard til og det er de to, der ejer Monjasa-koncernen. Virksomheden er vokset fra 1 ansat til over hundrede ved udgangen af 2012. SN fortalte endvidere om virksomhedens strategi og udviklingsprojekter. Efter en rundvisning på selskabets hovedsæde blev det efterfølgende zonemøde afholdt i selskabets kantine.

DG bød i Zoneformandens fravær velkommen til zonemødet. Dg fortalte at distriktet ikke havde nået alt, hvad der var lovet. DG Meddelte endvidere at den internationale præsident kom til Dan mark 2. april og blev til 5. april. Peter Buhl, LC Bramdrupdam blev valgt til Zoneformand og Jens Bartholdy, LC Vejle Munkebjerg blev valgt til vicezoneformand. Bordet rundt handlede om de enkelte klubbers aktiviteter, samt arbejdet med at skaffe nye medlemmer. Klubberne blev opfordret til at indrapportere deres aktiviteter til ZF. Zone Øst 106c VZF Jens Bartholdy LC Vejle Munkebjerg

n B ramdr u pdam n B r æ dstr u p n B ørkop E lbo Ta u lov / S k æ rb æ k n F redericia n H edensted n H or sens n H orsens B ygholm n J u elsminde n K olding n K olding F irkløveren n L eo C l u b V ejle I I n L u n derskov- V amdr u p n S amsø n T ørring - Uld u m n V ejle n V ejle M u nkebjerg n V ejle T hyra n DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

31


Årsrapport 2012/2013

til Distriktsmødet for 106C i Bramming 20. april

Zone Vest / 106C Møder og kurser Året startede 21 juni 2012 med møde for kommende Præsidenter og Vicepræsidenter. 11 klubber deltog. 21. September blev der afholdt første Z-møde med besøg på politigården i Esbjerg. Derefter middag og møde på Hotel Britania. 47 Lions havde tilmeldt sig mødet. Andet zonemøde blev afholdt 21. Februar på Hotel Propellen i Billund hvor der var præsentation af Lego Charity. Der blev ligeledes præsenteret starten på zoneprojektet synlighed i lokalsamfundet. Projektet blev fremlagt af Flemming Dall (LC Rødding), og Gunnar Thorup(LC Skjern-Tarm). Projektet skal ses som et projekt som løbende vil blive udviklet. 29 deltagere. 14. Marts blev der afholdt P-seminar med deltagelse af Præsidenter , og Vicepræsidenter. 12 af 16 klubber var repræsenteret.

Medlemsforhold Ved klubårets start var der 330 medlemmer i zonen. Dags dato er 342 en fremgang på 12 Lions. Fremgangen skyldes primært chartring af LC Vadehavet. 3 klubber har haft medlemsfremgang, og 5 klubber har tilbagegang.

Klubbesøg Der er til dato afsluttet 11 klubbesøg. Der er i de fleste klubber en rigtig god stemning, og der arbejdes aktivt med at hverve nye medlemmer.

Aktivitetsliste: Der er dagsdato indrapporteret fra 8 klubber, men der mangler stadig 8 i zonen. Videbæk Marts 2013

Zone Vest 106c ZF - Per Goldenbeck LC Videbæk

n B ill u nd - G rindsted n B ramming n B rør u p n E sbjerg n E sbjerg - G rådyb n E sbjerg - S trand by n G ive n R ibe - S k æ rb æ k n R ødding n S kjern - Tarm n V adehavet n V arde n V ejen n V ejen T u sindfryd n V ideb æ k n Ø lgod n DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

32


LIONS CLUB THYRA VEJLE

Zone Fyn / 106C Årsrapport 2012-13 er ikke fremkommet ved redaktionnens deadline.

n A ssens n B ogense n F aaborg - B roby n G lams bjerg n H aarby n K erteminde n L angeland n M id delfart n M idtfyn - R inge n N yborg n O dense n O dense F r u ens B øge n O dense S ct. A lbani n O dense S vanen n O tter u p n S vendborg n S øndersø n T ommer u p n V issenbjerg - A ar u p n DG´s Nyhedsbrev 2011/12

106 C

nr. 10 april 2013

33


Distrikt 106C

I kølvandet på LEGO Charity Tom Michelsen, IRC, LC Billund-Grindsted Den 22. februar 2013 kl. 05.00 mødtes en gruppe i Billund Airport for at tiltræde en 15 dages rejse til Paraguay med afstikkere til Argentina og Brasilien. Formålet med rejsen var primært ved selvsyn at opleve, hvad en donation fra LEGO Charity betyder for børnene i et land i udvikling, dernæst var det også en turistrejse. Gruppen bestod af lions og deres ægtefæller, »Legonister« (pensionerede LEGO medarbejdere, som pakker Charity) og rejsefæller »udefra« - i alt 29 deltagere. For omkring et år siden formidlede Lions en container med LEGO Charity til Paraguay, nærmere betegnet til egnen omkring Mallorquin i den sydlige del af landet. Vores kontakt er Jan og Beatriz Madsen, som bor og arbejder i området. Jan er dansk. Beatriz er opvokset på egnen, men mødte Jan under et ophold på Hammerum husholdnings- og landbrugsskole. Sammen driver de Paraguayrejser med base i Gjern. De havde således også

arrangeret vores rejse. De sørgede for alt det praktiske i Paraguay med tilladelser og sikring af, at materialet kom i de rette hænder. De havde god hjælp af den tidligere borgmester i Mallorquin, Don Amarilla, som vi i øvrigt mødte. En meget venlig mand, som er højt respekteret for sit virke.

En af konkurrencedeltagerne

Uddelingen af LEGO Charity blev arrangeret i forbindelse med et møde for skolelederne. Hver skole fik tildelt klodser i forhold til antal elever. Kasserne blev stillet op for hver skole. En masse elever var samlet, og der blev holdt taler af Jan Madsen, Don Amarilla, skoleledere m.fl., der blev sunget og taget fotos og film.

Don Amarilla holder tale

Jan Madsen ved overrækkelsen

Sådan kunne de også bygge

DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

34


Distrikt 106C Før den store dag havde nogle klasser fået LEGO klodser udleveret for at bygge noget, man kunne vise frem. Der var udskrevet en konkurrence blandt disse elever, og 1.- præmien var et får! Da ceremonien var slut, regnede både lærere og elever med, at LEGO klodserne ville blive taget med igen. De er vant til, at sådan er »velgørenhed«. Stor var deres glæde og overraskelse, da Jan kunne fortælle dem, at det hele var til dem. Vores tur var tilrettelagt således, at vi kunne besøge skoler umiddelbart efter afslutningen på af sommerferien, men ferien i de offentlige skoler var pludselig blevet forlænget – af økonomiske årsager? – så der var ingen elever i skole. Vi blev vist rundt på en landskole af skoleinspektør Adalberto og så også LEGO klodserne og »modeller«, der var bygget af dem. En meget entusiastisk skoleleder med gode visioner og en stor vilje til at gøre noget godt for børnene på trods af meget sparsomme ressourcer. Der var også besøg på en privat skole, hvor undervisningen var begyndt efter ferien. Her havde de lavet et tema med byggeri med de tildelte klodser. Også SOS Børnebyen i Hohenau havde fået LEGO, som vi så børnene lege med. Nogle af børnene underholdt med ballet, et nydannet elevorkester spillede, og mødrene lavede aftensmad til os. Besøget hos Maka indianerne var en stor oplevelse. Efter velkomsten dansede de ældste forskellige rituelle danse for os iklædt flotte, traditionelle dragter. Der er dannet et pige kirkekor, som sang for os, og der

en stabil produktion i den 176 km lange kunstige sø, der indeholder 29 mia. m3 vand holdt inde af en dæmning på 196 meters højde og med en længde på 7,76 km. Kraftværket leverer

Børn hos Maka indianerne

blev spillet på forskellige instrumenter. Her var børnene i skole, og vi så deres begejstring over at lege med klodserne. Her hørte vi, at især drengene havde dårlig finmotorik, når de kom i skole. De havde svært ved at holde på en blyant og at skrive. Efter at de nu havde haft adgang til at lege med LEGO i under et år, kan lærerne se en markant forbedring – hvem kunne forestille sig dét? Ellers var turen ren turisme. Vi fik en rundvisning på det store vandkraftværk Itaipu på grænsen mellem Brasilien og Paraguay, der ejes af de to lande hver med halvdelen. Opførelsen af kraftværket startede i 1975, og byggeriet beskæftigede på sit højeste mere end 30.000 mennesker. Der er altid tilstrækkeligt med vand til

Iguazu vandfaldet er ufatteligt stort

med sine 20 turbiner 26% af det brasilianske forbrug og 78% af det paraguayske. Faldhøjden er 120 m, og diameteren på rørene er 10,5 m. Desuden så vi det kæmpestore vandfald i Iguazu fra både den brasilianske og den argentinske side. Nogle af os fløj i helikopter over vandfaldet, og alle var med på en spændende og meget våd sejltur under vandfaldet. Et fantastisk skue. Det flotte, varierede landskab med dyr og fugle og den frodige natur med blomstrende træer og buske og dyrkede marker med soja, hvede og andre afgrøder gav gang på gang anledning til begejstrede udbrud, og som én bemærkede: »Vi er ved at løbe tør for positive tillægsord!«. Efter en hjemtur på næsten et døgn og en flyvetur på lidt over 10.000 km var vi hjemme igen den 8. marts en stor oplevelse rigere.

Itaipu dæmning og sø

DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

35


Lions Clubberne i kronjylland

Lions Danmarks Årsmøde 15. juni 2013, Randers

via T ilmeld dig O f f ice .D K w w w.L io n s

Lions klubberne i den kronjyske hovedstad er nu klar til at tage imod landets lions til den årlige sammenkomst, Årsmødet.

Klubberne har sammensat et bredt program af events omkring selve Årsmødet.

ley på Graceland Randers, som byder på frokost samt en guidet rundgang i museet. Ledsagerne kommer selvfølgelig tilbage til Årsmødet således at de også kan næste års lederteam samt invitationen til næste års Årsmøde.

Fredag aften

Lørdag aften

det hyggelige Get together som i år afholdes i Restaurant Pakhuset som byder på et fantastisk fiskebord krydret med lækre kødretter. Kom og nyd maden og den stille musik mens du udveksler minder med lions kammerater, du måske ikke har set i længere tid.

Lørdag afvikles selve mødet i Randers Real Idrætshal mens vi sender vore ledsagere ud på det skønne Djursland med skove, herregårde og slotte. Ledsagerturen gør ophold hos Elvis Pres-

måske lidt mætte af dagens input mødes vi til den traditionelle gallafest i Randers Arena hvor bordene er dækket op til et brag af en fest med god mad, gode vine, pragtfuld underholdning – en god ramme for feststemte lions og ledsageres afslutning på dagen.w

Søndag formiddag står bussen klar til start på den spændende tur: »I Hvidstengruppens fodspor« en guidet tur der fører deltagerne til området Mustard Point hvor Hvidstengruppen opsamlede våben

under besættelsen. Gruppen blev desværre røbet og grebet af tyskerne og man besøger mindelunden for de henrettede inden man slutter af på Hvidsten Kro hvor det hele startede. Her for man serveret den berømte æggekage. Alt i alt en tur der vil få tankerne til at gå tilbage til tiden Vi håber at rigtig mange vil tage turen til Randers således at man kan være med til at forme fremtiden for vor organisation her i Danmark. Husk at det kun er ved at møde op du kan påvirke tingene, bliver du hjemme lader du jo andre tage beslutningerne for dig. Tilmeld dig via LionsOffice. På gensyn i Randers 14-16. juni 2013. Lions i Kronjylland

Fantastisk fiskebord krydret med lækre kødretter. Serveres fredag aften ved get together festen DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

36


LIONS CLUB Sophies Kilde

Danmarks første Lions kvindeklub kan fejre 25 års jubilæum Elsebeth Aalbæk Hansen, LC Sophies Kilde Lørdag den. 9. marts 2013 nød alle beboere på plejecentrene i Haderslev hjemmebagte Lionsmuffins til eftermiddagskaffen. Lions Klub Sopfies Kilde fejrede denne dag 25 års jubilæum, så medlemmerne havde bagt over 350 muffins til alle de ældre beboere i byen. Samtidig holdt klubben reception på Teatret Møllen i Haderslev, hvor ca. 60 personer mødte op og fejrede, at det var 25 år siden, klubben startede som den første Lions kvindeklub i Danmark. Det skete efter, at man på Convention i Taiwan i 1987 besluttede, at også kvinder kunne optages i Lions og herefter stod en flok initiativrige piger fra Haderslev klar til at gå ind i det frivillige humanitære Lionsar-

bejde. Indtil da havde arbejdet i Lionsklubberne kun været forbeholdt mænd… Navnet ”Sophies Kilde” tog man meget apropos fra en lokal og helbredende kilde Sophies Kilde ved Haderslev Dam.

Hjælp til mange I løbet af de første 25 år har klubben været initiativtager til at donere mere end 3 mill. kr. til primært lokale humanitære formål - bl.a. Ehlershjemmet, Natteravnene, Unge Mødre, Krisecentret, Red Barnet, Center for demente og Demenscafeen samt Projekt MedMennesker har været blandt de heldige modtagere. Klubben har siden 1990 udsendt 1-2 unge mennesker fra Haderslev om året til interna-

tionale ungdomsudvekslingslejre rundt om i verden. Derudover har Sophies Kilde formidlet og betalt for flere læreres deltagelse i kurset »Holdning og Handling«, hvor der bl.a. er megen fokus på emnet »mobning«. I løbet af årene har Sophies Kilde tjent midlerne til støttearbejdet gennem mange forskellige aktiviteter – bl.a. ved arbejde i et Bingocenter, Loppemarkeder, Lions Julelotteri og den populære Tulipanaktivitet. De seneste år har klubben også brugt en del tid på at søge forskellige fonde til målrettede formål og i 2008 lykkedes det klubben at trække Lions Prisen på 400.000 kr. til Haderslev og som Ehlershjemmet modtog.

Glade 25-års jubilarer - Lions Club Sophies Kilde DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

37


LIONS CLUB Sophies Kilde Store jubilæumsdonationer Under reception benyttede Sophies Kilde lejligheden til at overrække 2 donationer på hver 25.000 kr. Den første check gik til Teatret Møllen, som vil bruge

pengene til et teaterstykke, som henvender sig til børn og unge med særlige behov, mens den anden check gik til »Oplevelsesklubben« under den lokale afdeling af Red Barnet.

Der blev selvfølgelig ved den festlige lejlighed skålet i vand fra den helbredende kilde »Sophies Kilde«.

Som en del af jubilæums festligheder blev der uddelt to donationer på hver 25.000 kr. . En til Teatret Møllen, og en til »Oplevelsesklubben« under den lokale Red Barnets afdeling.

LIONS CLUB Vejle Thyra

Tulipaner - klar til afgang Ulla Arlbjørn, PR, LC Vejle Thyra En af LC Vejle Thyras årlige aktiviteter er salg af Tulipaner i forbindelse med den landsdækkende kampagne ... Med Lions mod Misbrug.

Inge Voss, VP og Hanne de Neergaard, formand for Aktivitetsudvalget, gør buketterne klar til fordeling.

Også i år har der været gang i salget. Der er i alt solgt 125 buketter.

Susanne Clemmensen, har pakket bilen med tulipaner og er klar til at levere de bestilte buketter. DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

38


LIONS CLUB Kerteminde

Lions Kunstudstilling har 25 års jubilæum ... Henrik Høg Petersen, LC Kerteminde Med forårets komme er det igen blevet tid til at Lions Club Kerteminde slår dørene op til sin årlige kunstudstilling i den gamle Kertemindehal, og klubbens kunstudvalg har de seneste 3

måneder været i gang med planlægningen.

værende Fyns største udstilling af sin art.

25. gang

75 fynske kunstnere

Udstillingen afholdes i år for 25. gang og må betragtes som

Det er igen i år lykkedes klubben at tiltrække 75 fynske kuns tnere, som alle har valgt at lade udstillingen være deres vindue ud mod publikum, så de besøgende kan glæde sig til en spændende oplevelse og måske en snak med de mange kunstnere, som dækker stort set alle områder inden for moderne kunst. Udstillingen afholdes lørdag den 6. april og søndag den 7. april og åbnes officielt lørdag kl. 11.00 af Kertemindes borgmester, Sonja Rasmussen. Men inden da har klubbens medlemmer været i gang torsdag med klargøring af gulv og opstilling af udstillingsbåse med spots, og fredag taget godt imod de mange udstillere og været behjælpelige med indretningen for hver især af de 75 kunstnere..

LIONS CLUB KERTEMINDE

KUNSTUDSTILLING I den gl. Kertemindehal Enggade – Kerteminde

Johannes Larsen Museet

Motiv af Britta Kristensen

75 FYNSKE KUNSTNERE UDSTILLER Anne Andreasen, Hanne Andersen, Hans Andersen, Kirsten Bechmann, Lis Pilegaard Bengtsson, Kirsten Berg, Lucy Bergstrøm, Conni Bisschop, Anne Berit Brogaard, Bente Cooper, Bodil Dahl, Ella Ehrenreich, Bente Ekander, Margit Elmelund, Line Eskestad, Poul Fischer, Michael Grønlund, Lars Fuhr, Jens Galschiøt, Søren Hansen, Mette Harbo, Gudrun Katrine Heltoft/Ladbytapetet, Lotte Helle, Bettina Hesselhof, Eydna Hestbæk, Henrik Hestbæk, Carolyn Hundslev , Karin Høj, Frederikke Hvenegaard, Lenette Iversen, Olga Jakobsen, Lisbeth Aare Jensen, Ann-Siri B. Jensen, Ole Vedby Jørgensen, Anne Mette Kidmose, Flemming Knudsen, Britta Kristensen , Jørn Ladegaard, Dorrit Larsen, Finn Larsen, Nadja Djurovic Larsen, Robert Lindvig, Tine Lindvig, Rene Linnebjerg, Henriette Lorentz, Aase Lund, Karin Løwenstein, Anne Muff, Ann-Vibeke Munter, Jytte Lynge Nielsen, Kurt Normann, Branka Pivas-Onofri, Henning Severin Pedersen, Anne Sofie Petersen, Hjørdis Plato, Anette Raarup, Ruth Joy Rasmussen, Helle Abildgaard Salting, Viggo Salting, Lene Schmidt-Petersen, Niels Erik Skovballe, Gitte Skovmand, Ole Skovsbøll, Lena Smirnova, Janet Solvang, Henrik Stebit, Pia Storm, Jens Trapp, Ellis Utzon, Anne Wallin, Jette Walther, John Bonnesen Wolff, Susanne Ydo, Kris Østerby.

Lørdag den 06. April 2013 kl. 11 – 17 Søndag den 07. April 2013 kl. 10 – 17

Udstillingen åbnes lørdag kl. 11.00 af Kertemindes borgmester Sonja Rasmussen. Entrebilletten til udstillingen kr. 60,- giver i samme weekend adgang til Johannes Larsen Museet. Åbningstid kl.10 – 16. Billetter giver mulighed for at deltage i lodtrækning om to donerede kunstværker. Overskuddet fra udstillingen vil blive brugt til humanitært arbejde både lokalt, nationalt og internationalt.

Som i de tidligere år samarbejder klubben med Johannes Larsen Museet, så entrebilletten til Lions Kunstudstilling giver i samme weekend også automatisk adgang til Johannes Larsen Museet.

LIONS CLUB KERTEMINDE www.kerteminde.lions.dk

Plakaten for jubilæumsudstillingen

DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

39


YCE Regnskab / Lions adventure 2013 Lions Adventure 2013 Kære Lions klubber          

Lions Adventure har brug for jer!  Lions Adventure er i år på banen med nogle gode tilbud, men projekterne mangler  deltagerere, derfor vil vi gerne bede klubberne om at kigge på tilbuddene og melde  ud om det er noget man vil.   

Alle klubber i MD 106 kan benytte sig af dem, så vil man give en ung en oplevelse, så  gå ind og reserver en plads på et af projekterne, det være sig:    Lions Adventure ‐ På tur til Østrig ‐ d.12. – 19. oktober  Kontakt: Edith Møller‐Jensen – mobil: +45 20323084 – mail: emj@eucnordvest.dk   Togt med Marilyn Anne ‐ d. 6. – 13. juli  Kontakt:Niels Kr. Fenger Lauridsen – Mobil:+45 26467442 – mail:  fenger@fibermail.dk  Togt med Fulton ‐ d. 22. – 27. juni 2013  Blindelejr med Fulton ‐ d. 12. – 16. august 2013  Kontakt: Hans‐Jørn Kay – Mobil: +45 29468957 – mail: kay@stofanet.dk     Blindelejren med Fulton er i samarbejde med Dansk Blindesamfunds ungdom som  hjælper med at finde deltagere, klubber der vil støtte blinderlejren kan indbetale  For at kunne afholde blindelejren vil vi meget gerne bede klubberne om hjælp, i  form af en donation på kr. 500.‐ som indbetales i :  Danske bank Sønderborg,  reg. 1551 konto: 3227410493  

Link til Lions Adventure: http://www.adventure.lions.dk   Med Lions hilsen  Lions Adventure MD106 

106 C på Facebook - med aktuel stof som har offentlig interesse. Gå ind på Facebook søg Lions Club distrikt 106C. Husk at trykke »synes godt om«, så spreder vi budskaberne til flere.

Medlemstal 28. febr. Redaktionen

Mødekalender for klubåret 2012/13 Sæt kryds i kalenderen !

02.04.2013

Møde i forretningsudvalget

Lions har brug for din medvirken !

20.04.2013

Distriktsmøde 106C, Bramming≠

14.05.2013

Fagseminarer

15.06.2013

Årsmøde i Randers 2013

09.07.2013

Lions Convention 2013

31.10.2013

Europa Forum

106A: 880 medlemmer 106B: 2.972 medlemmer 106C: 1.833 medlemmer 106D: 968 medlemmer Total: 6.653 medlemmer

Deadline for indlæg til C-NYT nr. 11:

20. april 2013 Tekst og billedfiler sendes til flemminghoj@sol.dk

DG´s Nyhedsbrev 2012/13

106 C

nr. 10 APRIL 2013

40

Lions C-Nyt10 April 2013  

Nyhedsbrev fra Distrikt 106C

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you