Page 1

Nordøstfyns Jagthundeklubs

Aktivitets Program 2010 Rigtige jagthunde trænes i

Nordøstfyns Jagthundeklub


www.danskebank.dk

Situation Selvstændig landmand med visioner Ønske At styrke bedriften Løsning Rådgivere med forstand på landbrug og penge Danske Banks landbrugsrådgivere er specialister inden for landbrugsøkonomi. Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i den enkelte bedrift og bygger på mange års erfaring med danske landmænds erhvervsbetingelser. Aftal et møde, og lad os sammen finde en løsning, der styrker dit landbrug. Landbrugscenter Fyn Telefon 45 12 43 60

2

Forsidefoto: Mark


Sæson 2010 Så står sæson 2010 for døren og som sædvanligt i Nordøstfyns Jagthundeklub starter vi med grunddressur for unghunde og det udvidede for de lidt øvede ved Drigstrup Sognegård, apporteringstræningen både for begyndere og udvidede vil også i år foregå i Langeskov ved Nonnebostien. Nordøstfyns Jagthundeklub vil også i 2010 foretage udsætning af agerhøns, vi i bestyrelsen vil hele tiden holde os opdateret med de nye regler for udsætning af vildt, så vi ikke ødelægger udsætningsmulighederne for de lodsejere der selv sætter vildt ud. Bestyrelsen vil også gerne sige tak til Kai Klüwer, som efter mange års bestyrelsesarbejde, heraf de sidste to år som formand, har valgt at stoppe for at hellige sig andre opgaver, men vi håber dog at vi må ringe og trække på hans store viden inden for området. Til slut vil Nordøstfyns Jagthundeklubs bestyrelse ønske alle såvel nye som gamle medlemmer velkommen til sæson 2010, hvor vi håber at få lige så mange sjove og gode oplevelser som i 2009.

På bestyrelsens vegne

Ole Andersen

NØJHK på nettet

Vi forventer i løbt af februar måned at have en hjemmeside klar til foreningen. Den vil komme til at indeholde information om de forskellige arrangementer som vi afholder, samt nyheder og resultater fra prøverne. Hvis man ligger inde med billeder eller lign. fra arrangementer kan man få dem lagt på hjemmesiden. Vores annoncører vil også få mulighed for at få en reklame på hjemmesiden, hvis de ønsker det.

Du finder den på:

www.nordostfyns.dk

3


4


Formandsberetning v/ Kai Klüwer Christensen I år har klubben 35 års jubilæum. Niels Arne Johansen, som var med til at stifte klubben, døde den 22. juni i år. Grunddressur for unghunde og udvidet startede op lørdag, den 7. marts ved Drigstrup Sognegård. Igen i år var det Lars Jähger, der stod for træningen ad de 23 unge hunde, der var tilmeldt. Jan Poulsen gjorde en ihærdig indsats med de udvidede. Der var 14 tilmeldte. Afslutningen på dressuren blev som sædvanlig holdt med pæn deltagelse i pænt vejr og med hjemmebagt kage. John Edis fra Martofte med labradoren Rico vandt unghundepokalen og hos de udvidede var det Tom Frederiksen med Field Traileren Bessie, der var den dygtigste og derfor fik pokal. Berit Jensen fra Martofte med Kleiner Münsterlænderen Rosa havde gjort så store fremskridt at de fik fiduspokalen.

W. Christensen Engelsk Setter-pokal: Stoffer, Henning Klokker Bedste ikke præmierede unghund: Lammefjordens Freja, Lars Nielsen Den 4. maj startede vi så op med apporteringstræning for såvel begyndere som udvidede. Det foregik som sidste år i Langeskov på Nonnebostien, hvor der er gode arealer og vandhuller, som vi har fået lov at låne af Kerteminde Kommune. I år var det ikke som vanligt Lars Jähger, men undertegnede sammen med Henning Klokker, der stod for træningen af unghundene. Der var 14. Ole Andersen og Carsten Mogensen tog sig af de udvidede. Der var 13.

Den 8. marts havde vi forårsmarkprøve og der deltog 46 hunde. Der blev serveret suppe til alle. Vinderne blev: Kontinentale: Åben klasse: Nelli, Jørn Christensen Bedste korthår: Nelli, Jørn Christensen NØJHK Ruhårspokal: Fie, Jørgen Madsen Bedste ikke præmierede unghund: Rex, Michael Johannsen Engelske: Unghundepokalen: Skovlykkes Sille, Erling W. Christensen Åben klasse: Villestoftens Gry, Joakim Skovgaard Larsen Irsk Setter-pokal: Skovlykkes Sille, Erling

Poul Erik med Sus

5


6


Som afslutning på dette holdt vi familiedag, den 13. juni ved Nonnebomosen, med salg af grillpølser og drikkevarer. Desværre var der ikke ret mange deltagere, men vi havde en hyggelig dag med kanon godt vejr. Det er synd der ikke er flere, der deltager i dette arrangement, men vi håber at det ikke gentager sig, så der kommer flere næste år. Pokal for unghunde blev vundet af Natanael Persson fra Ørbæk, med labradoren Balto, som også fik Jette Osbahrs vandrepokal, da der ikke deltog nogen hunde udefra. Pokal for udvidet apportering blev vundet af Lars Jägher med Tessa. Herudover deltog vi i foreningsdysten i juni, som i år blev afholdt i Nyborg. Vi fik andensidstepladsen og det var Stenstrup der vandt. Så havde vi efterårsmarkprøve den 30. august. Der var skuffende lav deltagelse, idet der kun var tilmeldt 23 hunde, fordelt på to hold engelske og et hold kontinentale. Det skyldes nok i stor udstrækning, at Jagthundens redaktør havde glemt at

Otto Hansens Echo

sætte det i bladet. De havde fået det ind rettidigt. Vinderne var: Engelske: Vinder klasse: Knud Johansen med bretonen Victor Kontinentale: Åben klasse: Anders Mortensen med Vizlaen Jakob Jeg kan desuden nævne at Peter Storm med Kalle blev bedste kontinentale ved FJDs udvidede apporteringsprøve i Hjulby Mose. Peter blev derved udtaget til at deltage i DM i apportering og det gjorde Hanne Buhr med Ghana også. Det var Hanne, der blev danmarksmester. Tak til: • Dem, der har skaffet terræner • De lodsejere, der har stillet terræner til rådighed ved vores markprøver • Alle vore sponsorer til programmet og markprøverne Tak til trænerne, både unghunde og udvidet. Det er dejligt at der er nogen, der har lyst til at hjælpe os med at få sat skik på vores hunde. For at alt dette har kunnet lade sig gøre, har vi jo også en del frivillige medhjælpere på sidelinjen, som lægger et stort arbejde i klubben ved de forskellige arrangementer. Tak til dem også. 7


Program for 2010

Lørdag d. 6. marts Dressur, grunddressur for begyndere Mødested: Drigstrup Sognegård (endelige træningsprogram frem til d. 30. april foreligger første træningsdag). Tidspunkt: kl. 10:00 Indskud: kr. 300,- pr hund - Betales ved fremmøde Leder: Lars Jähger, Stige Tilmelding: Ingen forudgående tilmelding Prøve: Afsluttende prøve fredag d. 30. april kl. 9:30 Lørdag d. 6. marts Dressur,udvidet (træning gennemføres kun ved min. 10 hunde) Mødested: Drigstrup Sognegård (endelig træningsprogram frem til 30. april foreligger første træningsdag.) Tidspunkt: kl. 10:00 Indskud: Kr. 300,- pr. hund – Betales ved fremmøde. Leder: Jan Poulsen Tilmelding: Ingen forudgående tilmelding. Prøve: Afsluttende prøve fredag den 30. april kl. 9:30 Der uddeles pokal til bedste hund. Søndag d. 14. marts Markprøve Der dystes om flere pokaler samt 1.,2.og 3. præmier. Præmieuddeling før suppen, når prøven er slut. Foderpræmier og gavekort – fra vores sponsorer. Mødested: Drigstrup Sognegård. Tidspunkt. Kl. 08:00 Indskud: Kr. 150,- pr. hund - betales ved fremmøde. En portion suppe er med i prisen.(bestilles ved tilmelding). Tilmelding: Senest den 8. marts til Frede Nielsen, tlf. 40421901. Evt. Carsten Mogensen, tlf. 25796980. Mandag d. 3. maj. Apporteringstræning, begyndere. Der trænes vandapportering og apportering på land med duer og kaniner. Mødested: Langeskov, Nonnebostien . Tidspunkt: Kl. 18.30 (Træningspogram, frem til 12. juni foreligger første træningsdag). Indskud: Kr. 250,- pr. hund, der betales ved første fremmøde. Leder: Kai K. Christensen og Henning Klokker. Tilmelding: Ingen forudgående tilmeldinger. 8


Mandag d. 3. maj Apporteringstræning, udvidet. Der trænes efter Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøve. Mødested: Langeskov, Nonbostien. Tidspunkt: Kl. 18.30 (træningspogram, frem til 12. juni foreligger første træningsdag). Indskud: Kr. 250,- pr. hund, der betales ved første fremmøde. Leder: Ole Andersen og Carsten Mogensen. Tilmelding: Ingen forudgående tilmelding. Lørdag d. 12. juni Familiedag/apporteringsprøve, begyndere samt udvidet. Prøven (ikke anerkendt) – der dømmes efter D.J.U.’s regler.Der uddeles præmier til hunde, der består samt pokal til prøvens bedste hunde. Mødested: Langeskov, Nonnebostien. Tidspunkt: Kl.10.00 Indskud: Kr. 50,- pr. hund, der betales ved fremmøde. Tilmelding: Ingen forudgående tilmelding. Beskrivelse. Vi tænder grillen og laver lidt mad, så tag familien med og lad os få en hyggelig stund sammen. Søndag d. 29. august. Efterårsmarkprøve Der dystes i vinderklasse, åben klasse samt unghundeklasse. Præmieuddeling efter prøven. (Husk madpakken) Prøven annonceres i Jagthunden. Mødested: Drigstrup Sognegård. Tidspunkt: Kl. 08.00 Indskud. Vinderklasse, unghund og åben klasse kr. 150,- pr. hund. Der betales ved fremmøde. Tilmelding: Senest den 23. august til Frede Nielsen, tlf. 40421901. Evt. Carsten Mogensen, tlf. 25796980. Torsdag d. 4. november Generalforsamling. Mødested: Drigstrup Sognegård. Tidspunkt: Kl. 19.00 Dagsorden ifølge Lovene. Angående årspokalen: Husk at indberette årets resultater på anerkendte prøver til bestyrelsen i god tid før generalforsamlingen, af hensyn til pointberegningen.

9


Her klarer vi alt muligt • Sommerhusservice • Tømrerarbejde • Landbrugsservice • Pensionistservice

JOHN EDIS

Søvej 162 · 5390 Martofte · Tlf. 24 89 49 48

894948.indd 1

10

23/01/09 12:52:39


• • • • • • •

Tæpper Vinyl Linoleum Tyndpuds Industrigulve Cementslidlag Trægulve

Tagtækkervej 1, 5230 Odense M Tlf. 66 15 62 55, www.lh-gulve.dk

11


DET STØRSTE UDVALG TIL JAGTTUREN FINDER DU HOS OS

NÆSTVED MEGACENTER Vestergårdsvej 6 4700 Næstved

12

ODENSE Magnoliavej 7, Dyrup 5250 Odense SV

WWW.HUNTERS-UNIVERSE.COM tlf: 7027 4737


Hvis din nabo eller gode ven skal have dresseret hund, så tag dem med til træning i NORDØSTFYNS JAGTHUNDEKLUB

13


Rynkeby Dyreklinik

14


Bestyrelsen er: Formand Ole Andersen Midskovvej 226, 5370 Mesinge Telefon: 65341030 Email: erbe@os.dk

Næstformand Frede Nielsen Mesterrækken 33, 5350 Rynkeby Telefon: 40421901 Email: fredenielsen@dbmail.dk Kasserer Mogens Andersen Tårup Vestergyde 37, 5370 Mesinge Telefon: 65321259 Email: baekkelundgaard@gmail.com Sekretær Carsten Mogensen Kastanievej 26, 5550 Langeskov Telefon: 25796980 Email: carsten.mogensen@stofanet.dk Bestyrelsesmedlem og pokalholder Johnny Hansen Flaskevej 9, 5370 Mesinge Telefon: 65342268 / 29848343 Email: flaskevejen9@mail.tele.dk Suppleant Peter Storm Granhaven 19, 5330 Munkebo Telefon: 22122303 Email: gossa@tiscali.dk Suppleant Carsten Mindegaard Hersnap Bygade 9, 5380 Dalby Telefon: 21250624 Email: c.mindegaard@mail.dk 15


/program2010  
/program2010  

http://nordostfyns.dk/downloads/program2010.pdf

Advertisement