Page 1


Byl to dobrý ročník Když se podíváme na výsledky letošního již 6. ročníku soutěže FLE media awards, chtělo by se pomalu říct „žádná změna“. Ocenění Inovativní agentura a Inovativní zadavatel opět (již potřetí za sebou) putují na Slovensko a konference i galavečer se docela povedly. Ale zdání může klamat! Došlo k mnoha momentům, které možná na první pohled nemusí být úplně zřetelné, ale ukazují některé důležité věci.

FLE media awards 2011 | Úvod

Letos došlo opět k nárůstu počtu přihlášek a to zejména z České republiky. Došlo také ke změně v rozložení přihlášek do jednotlivých kategorií. Logicky posiluje kategorie Nejlepší využití digitálních médií, ale trochu se vytrácí tradičně silná kategorie OOH. Velmi příjemně nás překvapily kategorie TV a tisku – nejen počtem, ale zejména kvalitou přihlášek. Nebyla zde jasně dominantní kampaň a jasní favorité jako v minulosti. Navíc mnoho vítězů bylo vybráno až ve druhém hlasování poroty druhého kola. A často zvítězili velmi těsným rozdílem. S vítězi i s dalšími kampaněmi se můžete seznámit nejen v této publikaci, ale i na webu soutěže www.flema.cz. Pokud by Vám to nestačilo, registrujte se do archivu soutěže (archiv.flema.cz), kde si můžete prohlédnout plné znění všech přihlášek nejen z letošního ročníku, ale i z ročníků minulých. Je jich tam již více než 400.

2

To, co nás bohužel stále trápí, je nedostatečná schopnost některých přihlašovatelů napsat dobře přihlášku. I když celkově jejich kvalita roste, je vidět, že se rozevírají nůžky mezi nejlepšími přihláškami s prezentačními videi a ostatními přihláškami, i těmi opravdu špatnými. Bohužel některé kampaně si tím uškodily a zřejmě získaly horší umístění, než které by jim mohlo náležet. Jestliže někdo nevystihne podstatu kampaně a nedokáže ji jasně a stravitelně sdělit, nemůže očekávat, že se tím porotce pokaždé „prokouše“ a bude se snažit vyluštit rébus „co tím vlastně autor chtěl říct“. Když už jsme u porotců, máme také několik „highlightů“. Letos hodnotil historicky nejvyšší počet porotců v prvním kole – 73 porotců je už opravdu velké číslo! Když vezmeme v úvahu, jací lidé hodnotí a jak moc jsou vytíženi, je to ohromující a považuji to za jeden z největších úspěchů FLEMA vůbec. Navíc jsme poprvé měli významné zastoupení porotců ze Slovenska – v prvním a zejména ve druhém kole poroty. Což přineslo velké oživení diskuzí o jednotlivých kampaních, ale také velmi zajímavou výměnu zkušeností a názorů, jak to vlastně funguje na našich trzích. S oblibou říkáme, že FLEMA není jen soutěž. Doplňují ji i další aktivity. Kromě publikace, kterou právě čtete, je to zejména mezinárodní konference Creativity & Effectiveness in Media. Sice nás trochu zklamal hotel, ale program se opravdu povedl. I Vy můžete trochu nahlédnout do toho, co se tam dělo, a dozvědět se, zda se marketéři stanou

Závěrečná publikace 6. ročníku soutěže FLE media awards Vychází: 21. listopadu 2011 Vydavatel: Fairbrother Lenz Eley, s.r.o. Organizační tým René Jež – ředitel soutěže Hanka Muselíková – projektový manažer Štěpán Vašák – produkční

Design: Václav Drábek Tisk: tiskárna Irbis

FAIRBROTHER LENZ ELEY | www.flemedia.cz

Všechna autorská práva jsou vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Texty a obrazová dokumentace v části Vítězové FLEMA pocházejí z přihlášek do soutěže a byly poskytnuty jednotlivými přihlašovateli.


„second class citizens“, jak padlo v diskuzi CEOs. Více se dočtete na následujících stranách, nebo se také můžete podívat na web, kde jsou k dispozici i videa z konference. Na závěr chci říct, že všichni, kdo někdy pořádali vyhlašování vítězů nějaké soutěže, vědí, jak je těžké správně namíchat celý program tak, aby se lidé nezačali nudit; neřekli, že to bylo trapné; aby se i něco zajímavého dozvěděli a aby se vítězové cítili opravdu oceněni a mohli si to na pódiu užít (a samozřejmě nejen tam). Asi se nám to letos zase povedlo. Takže, moc děkuji všem, kteří se na tom podíleli – přihlašovatelům, porotcům, partnerům, moderátorovi, vystupujícím i našemu týmu.

Obsah: Úvod .................................................................................str. 2 Obsah ................................................................................str. 3 O soutěži ...........................................................................str. 4 Porota I. kolo .....................................................................str. 6 Porota II. kolo ................................................................... str. 8 Anketa poroty ..................................................................str. 10 Konference ......................................................................str. 12 Creativity & Effectiveness in Media .................................str. 14 Anketa konference...........................................................str. 20 Galavečer ........................................................................str. 22 Přehled vítězů a nominací ...............................................str. 24 Kategorie Nejlepší využití televize ...................................str. 27 Kategorie Nejlepší využití digitálních médií .....................str. 29 Kategorie Nejlepší využití out of home ............................str. 33

René Jež Ředitel soutěže FLEmedia

Kategorie Nejlepší využití kinoreklamy ............................str. 35 Kategorie Nejlepší využití rádia .......................................str. 37 Kategorie Nejlepší využití tisku........................................str. 39 Kategorie Nejlepší malá kampaň.....................................str. 41 Kategorie Nejlepší kampaň .............................................str. 45 Ocenění Grand Prix .........................................................str. 49 Ocenění Inovativní agentura ...........................................str. 50

FLE media awards 2011 v číslech 70 24 73 19

přihlášek – 50 CZ / 17 SK / 3 CZ&SK nominovaných prací – 16 CZ / 7 SK / 1 CZ&SK porotců v prvním kole hodnocení porotců v druhém kole hodnocení

111 136 7 000 13 480

účastníků mezinárodní konference hostů slavnostního vyhlášení výsledků výtisků závěrečné publikace unikátních návštěvníků webu soutěže

FLE media awards 2011 | Obsah

Ocenění Inovativní zadavatel ..........................................str. 51

3


FLE media awards (zkráceně FLEMA) oceňují nejlepší mediální kampaně a kreativní využití médií v Česku a na Slovensku. Během své pětileté existence se FLEMA vyvinula v platformu, která prostřednictvím svých aktivit umožňuje setkávání agentur, médií a zadavatelů zaměřené na oblast kreativity a efektivity v médiích. FLEMA přitahuje zadavatele a další odborníky, kteří se nezajímají jen o výše slev a bonusů, ale hledají možnosti zvýšení účinnosti komunikace svých značek.

Soutěžní kategorie a ocenění ▪ Nejlepší využití TV ▪ Nejlepší využití rádia ▪ Nejlepší využití tisku ▪ Nejlepší využití OOH ▪ Nejlepší využití digitálních médií ▪ Nejlepší využití kinoreklamy

▪ Nejlepší malá kampaň ▪ Nejlepší kampaň ………………………….. ▪ Inovativní zadavatel ▪ Inovativní agentura ▪ Grand Prix

Kritéria: big idea (35 %) | strategie (35 %) | realizace (20 %) | výsledek (10 %)

FLEMA není jen soutěž! Je tvořena celým souborem aktivit, které doplňují a Mezinárodní konference Creativity & Effectiveness in Media Dorint Hotel Don Giovanni úterý 13/09/2011 Zaměřuje se na hlavní myšlenku soutěže – trendy v komunikaci, inovativní využití médií, kreativní plánování a jejich přínos a efektivitu. Program je cílen především na potřeby marketingových a komunikačních ředitelů a manažerů.

květen

přihlášky

červen

Galavečer Corinthia Hotel Prague čtvrtek 20/10/2011 Slavnostní vyhlášení vítězů spojené se zajímavým společenským programem a předáním ocenění vítězům – agenturám i zadavatelům – představuje ideální příležitost k navazování kontaktů a také přirozené prostředí pro diskuze o možnostech médií a úrovni plánování.

červenec

FLE media awards 2011 | O soutěži

porota 1. kolo

4

web

Vyhlašovatel soutěže:

Partneři:

srpen


jí a podporují hlavní myšlenku soutěže.

Závěrečná publikace FLEMA

Archiv soutěžních prací

Zahájení distribuce pondělí 21/11/2011

Aktualizace archivu pondělí 24/10/2011

Inspirativní publikace představuje vítězné kampaně FLE media awards a přináší zajímavé a zasvěcené pohledy na vztah kreativity a efektivity využití médií a slouží jako zdroj zajímavých nápadů a možností využití médií.

V archivu soutěže FLEMA naleznete všechny přihlášené kampaně z předchozích ročníků. Dnes je to již přes 400 nejlepších mediálních kampaní z Česka a ze Slovenska. Přístup do archivu získáte po registraci na archiv.flema.cz.

konference porota 2. kolo

říjen

listopad

vydání závěrečné publikace galavečer

průběh akce průběh po celou dobu eventy vydání závěrečné publikace

Mediální partner:

FLE media awards 2011 | O soutěži

září

5


Porota I. kolo 25/7/2011 – 26/8/2011 O kampaních nominovaných na shortlist rozhodli porotci hlasováním pomocí on-line aplikace. V letošním hodnocení poroty jsme zaznamenali dva významné milníky, na které jme hrdí. O kampaních nominovaných na shortlist letos rozhodovalo rekordních 73 porotců, což je za trvání FLEMA dosud nejvyšší počet. Oproti předchozím letům se nám také podařilo zapojit výrazně více porotců ze Slovenska (letošních 15 % oproti loňským 6 %). Porota je složena ze zástupců médií, agentur a zadavatelů. Vždy se snažíme dát příležitost co nejvíce porotcům a klademe důraz na to, aby to byli lidé, kteří oblasti médií a mediálních kampaní opravdu rozumí. Názor 73 odborníků z oboru už odpovídá malému marketingovému výzkumu a kampaně, které prošly tímto výběrem, tedy lze s důvěrou označit za ty nejlepší z přihlášených.

Hodnocení v I. kole je poměrně časově náročné a my si velmi ceníme všech porotců, kteří tomu věnovali svůj čas. Velmi nás také těší fakt, že více než polovina z letošních porotců se už v minulosti hodnocení kampaní zúčastnila. Jak se zdá, je to pro ně zkušenost, ke které se rádi vrací. Účast v porotě je ideální způsob, jak se seznámit se zajímavými kampaněmi, které v Česku a na Slovensku za poslední rok vznikly. Odpovědi porotců v anketě na následujících stranách to jenom potvrzují. Jak probíhá hodnocení V I. kole se přihlášené práce hodnotí individuálně prostřednictvím internetové aplikace. U každé práce musí porotci na škále od 1 do 5 ohodnotit jednotlivá kritéria, která jsou: ■ Big Idea (35%) - jedinečnost a netradičnost použité kampaně ■ Strategie (35%) - prostředky a jejich vhodnost pro dosažení cíle kampaně, optimálnost zvoleného řešení pro doručení komunikačního sdělení, podpora kreativního konceptu kampaně a přiměřenost strategie pro daný produkt/značku ■ Realizace (20%) - realizace navržené strategie a její úspěšnost v praxi ■ Výsledek (10%) - efektivita navržené strategie pro relevantní cílovou skupinu Procenta v závorce určují váhu, podle níž se přepočítávají přidělené body. Výsledkem je jedna známka pro každou kampaň, která určí pořadí po I. kole hodnocení.

FLE media awards 2011 | Porota I. kolo

Porotci I. kola:

6

Mediální agentura: Jan Babický Michal Bilik David Brada Daniel Časar Alena Deščíková Miroslav Gregor Martin Hanzal Petra Holéczyová Martin Králík Petr Melničuk David Novák Peter Paška Petra Pipková Braňo Polák Jiří Pomezný Hana Rakovská Monika Ružičková Jan Řehák Zuzana Sečová Jiří Svoboda Daniel Tvrz

Starcom MediaVest Group Mindshare Slovakia Attention!Media Initiative Media Prague Mindshare Slovakia OMD Slovakia Mindshare Digita.sk MediaCom Praha Initiative Media Prague Maxus Aegis Media Slovakia MediaCom Praha Starmedia Co. PanMedia Western Praha Starmedia Co. Starmedia Co. Omnicom Media Group ZenithOptimedia SK Mediaedge:Cia Czech Republic Carat Czech Republic

Tomáš Varga Jiří Vítek Martina Vojtěchovská Carl Wright Zuzana Zápotocká Monica Zlamal Iva Žáčková

ZenithOptimedia Mindshare PHD Attention!Media Carat Czech Republic PHD Mindshare

Médium: Jiří Bareš Karel Brýna Petr Bučil Alena Černá Zdeněk Hašek Markéta Košťálová Zdeněk Kůs Pavel Lupjan Petr Majerik Aleš Pýcha Petr Uchytil Karin Vedrová

BORGIS ATEMI HyperCube Astrosat Sanoma Media Praha HyperCube Media Marketing Services Media Marketing Services Atmedia Mafra Regie Radio Music Sanoma Media Praha


www.aquagolf.cz

AquaGolf Media Networks nabízí prestižní mediální prostor zacílený na nejbonitnější cílovou skupinu

Společnost AquaGolf pro své klienty zabezpečuje exkluzivní elektronické i venkovní reklamní plochy na prestižních golfových hřištích v České republice. Díky naším reklamním plochám oslovíte cílového zákazníka v příjemném rozpoložení v krásném prostředí golfových klubů. Zprostředkujeme takovou prezentaci vaší značky, která bezpečně zaujme 46,000 nejlépe situovaných obyvatel v Čechách a na Slovensku. Klientům nabízíme 9 typů mediálních ploch: ELEKTRONICKÉ: plazmové obrazovky Golf-TV v klubovnách, reklamní spoty v informačních terminálech InfoStand Data VENKOVNÍ: golfové podložky TrueStrike, informační kiosky InfoStand, dekorace M-Islands a potisk drivingových míčů D-Balls INTERNET: unikátní internetová stránka Počasí na Golf, webový projekt GolfWebSpace PRINTOVÉ: jedinečný projekt ScoreCard

Jan Vlček Michal Vodák Štěpán Wolde

BigMedia Seznam.cz Atmedia

Zadavatel: Karolína Alaxinová Tomáš Brejcha Jana Češková Veronika Čiháková Damir Duraković Denisa Fuksová Hana Kaminská Eva Kolesárová Jan Ksandr Martin Kůla Veronika Kulichová Daria Maluchová Denisa Malůšková David Novák Vlasta Pěničková Ota Sedláček

Nestlé Česko Čedok Pinnacle Central & Eastern Europe Studio Moderna Karlovarská Korunní T-Mobile Czech Republic Agrofert Holding Telefónica Czech Republic Vodafone Czech Republic Esselte Eastern Europe Storck Česká republika Boehringer Ingelheim GE Money Bank Samsung Danone Ford Motor Company

Kontaktujte nas na telefonu: +420 602 346 372

Pavlína Šimková Antonín Šubrt Tomáš Tarcala Miroslav Vocílka

Ostatní: Zuzana Behová Jana Budíková Jaromír Chaloupek Jana Klasová Peter Kontra Bronislav Kvasnička Petra Průšová Petr Rydl Petr Skopalík Peter Štarchoň

Jan Tuček

Storck Česká republika Vitana STOCK Plzeň-Božkov Remy Cointreau Czech Republic

JBC Consulting Millward Brown CR APC Asociace pro certifikaci Wiktor Leo Burnett Millward Brown CR Konektor Univerzita Komenskeho v Bratislave, Fakulta Managementu STEM/MARK

FLE media awards 2011 | Porota I. kolo

Aqua Golf s.r.o., Vinohradská 184, 130 52, Praha 3 Inzerce

7


Porota II. kolo čtvrtek 22/9/2011 Dorint Hotel Don Giovanni Prague Osobní setkání užší poroty, na němž jsou vybráni vítězové

FLE media awards 2011 | Porota II. kolo

O vítězích soutěže letos ve II. kole rozhodovalo 19 porotců. Do II. kola pečlivě vybíráme porotce, kteří již hodnotili v I. kole a jsou tudíž dobře seznámeni se soutěžními kampaněmi. Vždy se snažíme, aby složení poroty bylo vyrovnané a zahrnovalo jak zástupce médií a zadavatelů, tak také zástupce všech hlavních agenturních skupin. Oproti předchozím ročníkům se nám podařilo získat více porotců ze Slovenska, což považujeme za jeden z úspěchů letošního ročníku. Průběh hodnocení díky tomu byl mnohem napínavější a dramatičtější. O vítězích se mnohem více dis-

8

kutovalo a mnoho jich vyhrálo velmi těsně až ve 2. hlasování. Vzrušené diskuse a živé výměny názorů ocenili i sami porotci. Jak probíhá hodnocení Podle výsledků hodnocení v I. kole je sestaven shortlist, sestávající z maximálně osmi kampaní v každé soutěžní kategorii. Na shortlist postupují kampaně, které se ve své kategorii umístily v první čtvrtině, a dále ty, které se umístily v první čtvrtině absolutního pořadí všech kampaní (pokud již nebyl vyčerpán limit 8 prací v kategorii). Propracovaný mechanismus hodnocení, který jsme vytvořili, se již osvědčil v posledních dvou letech. Každý porotce v dané kategorii buď může hlasovat pro neudělení ceny, nebo přidělí 3 body a 1 bod kampani, kterou navrhuje na první, respektive druhé místo. Cena nebude udělena, pokud alespoň polovina porotců hlasuje pro její neudělení. Pokud jedna z kampaní získá alespoň 60 % z celkového možného počtu bodů, stává se vítězem. Pokud nenastane ani jedna z těchto variant, vyberou porotci vítěze prostou většinou hlasů ze dvou kampaní s nejvyšším počtem bodů z prvního hlasování.

Jan Babický Strategic Development Director Starcom MediaVest Group

Miroslav Gregor Deputy Director for Buying OMD Slovakia

Vlasta Pěničková Media Manager CE Danone

Petr Bučil Managing Director HyperCube

Zdeněk Hašek Marketing Director Sanoma Media Praha

Braňo Polák CEO Starmedia Co.

Alena Deščíková Director Client Leadership, Mindshare Slovakia

Petr Majerik Managing Director Atmedia

Jiří Pomezný Managing Director PanMedia Western Praha

Damir Duraković marketingový ředitel Karlovarská Korunní

Daniel Nohel Industry Sales Manager Google Czech Republic

Aleš Pýcha Marketing Director Mafra

Peter Paška Group Managing Director Aegis Media Slovakia

Ota Sedláček marketingový ředitel Ford Motor Company

Denisa Fuksová Senior ATL&Media Manager T-Mobile Czech Republic


Jiří Svoboda CEO Mediaedge:Cia Czech Republic

Daniel Tvrz Managing Director Carat Czech Republic

Jan Vlček Managing Director BigMedia

Monica Zlamal Group Client Service Director PHD Inzerce

Vstupte do světa privátního bankovnictví Raiffeisenbank. 125 let kvalitního finančního plánování a růstu

Naším posláním je vytvořit pro Vás optimální strategii zhodnocování aktiv, která odpovídá Vašim krátkodobým i dlouhodobým cílům. K tomu využíváme širokou škálu produktů a služeb v oblasti portfolia managementu, investičního poradenství, financování a tradičních bankovních produktů.

Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 Recepce: +420 234 405 059 Privátní bankéři: +420 234 401 637

Flema_PrivatBank_Housle_210x123.indd 1

31.10.11 10:02


Názory porotců  Proč by se (podle Vás) měl někdo stát porotcem anebo proč by měl hodnotit kampaně?  Co Vás v letošním ročníku nejvíce zaujalo? P okud jste hodnotili i v předchozích ročnících, vidíte nějaký posun v přihlášených kampaních proti minulosti? Jaký?

Antonín Šubrt marketingový ředitel, Vitana  J e to velmi dobrá informace o zajímavých mediálních přístupech. Inspirativní.  N ašel jsem tam cca čtyři opravdu zajímavé kampaně. Obecně pochvala slovenským agenturám, mám pocit, že tam je kreativity trochu více než v českých zemích.  A  no, mám pocit, že se úroveň kreativity postupně zvedá a že přihlášené kampaně jsou opravdu zajímavější.  U dělat kvalitní sumář v krátkém videu. Neopakovat Xkrát stejnou informaci v několika sekcích.  ... to se asi musíte zeptat jich.  Více přemýšlení „out of the box“.

Karolína Alaxinová Nescafe Marketing Manager, Nestlé Česko  B  ýt porotcem je inspirující, v některých případech trošku nudné, v mnoha případech zábavné. Hodnocení kampaní je dobré i proto, abych se ve vlastní práci vyvarovala chyb, které vidím na jiných kampaních.  Kampaně neziskových organizací.  K  valita přihlášek se zlepšuje jen velmi pomalu: přihlášky jsou stále dosti dlouhé, mnohde chybí kvantifikace cílů a jejich dosažení.

Petr Uchytil

FLE media awards 2011 | Anketa poroty

marketingový ředitel, Regie Radio Music  K  aždý porotce se exkluzivně dostává k velmi cennému spektru informací

10

o kampaních napříč zadavateli a médii v ČR. V přihlášených kampaních lze vypozorovat trendy a budoucnost je pak méně překvapující. Takže ty hodiny práce porotce při hodnocení kampaní určitě stojí za to.  Zaujala mě ochota řady soutěžících přihlásit i kampaně, které byly zaměřené  na velmi úzké cílové skupiny. Je vidět, že marketing a mediální plánování lze dělat efektivně a sofistikovaně i v malém měřítku.  O sobně mám pocit, že se zlepšuje spolupráce mezi mediálními a reklamními agenturami. Alespoň se o ní pořád nediskutuje jako v minulých letech, ale rovnou je považována za samozřejmost – tedy alespoň u těch, kteří pak nakonec přebírají ceny.  P  okud se kdokoli odváží postavit svůj mediamix na něčem jiném než na TV spotech a pár set fanoušcích na Facebooku, je na dobré cestě. Rozhodně bych ale doporučil přihlašovat více kampaní. Například v rádiích je během roku slyšet spousta inovativních konceptů, v přihláškách FLEMA se jich pak bohužel objevuje málo. To je velká škoda.

C o byste doporučili přihlašovatelům, aby zlepšili nebo udělali jinak, aby se zvýšila jejich šance zvítězit?  J aký je podle Vás důvod toho, že slovenské agentury jsou v soutěži úspěšnější než české?  Co Vám chybí na mediálním trhu?

 Odvedli lepší práci.  Ochota zadavatelů investovat jako v roce 2008 :-)

Martin Kůla Regional Marketing Director, Esselte Eastern Europe  J e to možnost, jak přispět ke kultivaci prostředí marketingové komunikace v ČR a SR tím, že jako kvalifikovaný odborník komplexně posoudím kampaně a jediným měřítkem kampaní nebude dosažená sleva. A zároveň je to dobrá příležitost prohlédnout si spoustu zajímavých a inspirativních kampaní.  Z  aujal mě masivní rozmach product placementu a pronikání komerční komunikace do obsahu pořadů. Jako kampaně mě letos výrazně zaujaly dvě věci: edukativní kampaň pro ČSÚ ke sčítání lidu, zejména právě zakomponování do obsahu seriálů… A pak injektáže BMW do přenosu golfových utkání, které se zobrazovaly vždy v momentě úspěchu a radosti.  V  íce kampaní založených na product placementu, trochu vystřízlivění ze sociálních médií.  Č  asto mi přijde, že přihlašovatelé ignorují skutečnost, že se jedná o mediální soutěž. Spousta přihlášek jsou z mého pohledu kampaně, které jsou sice obsahově kreativní, ale z hlediska mediální strategie a plánování se jedná o velmi konvenční, rutinní řešení.  M yslím, že na Slovensku jsou v této oblasti prostě větší možnosti. Na Slovensku zůstalo pár zadavatelů s relativně vysokou mírou rozhodovací autonomie. Klíčoví lidé v businessu a médiích tvoří poměrně malou elitní komunitu, navzájem se dobře znají, mají rozhodovací pravomoci a pak se dají nestandardní věci snadněji dohodnout. A pak si také myslím, že Slováci jsou prostě hravější a je pro ně důležitější vytvářet něco autenticky svého. Češi jsou častěji efektivní vojáci globálních korporací zaměřených na predikovatelná, měřitelná, efektivní řešení.  M ně osobně chybí kvalitní médium, které by selektivně oslovovalo office managerky a asistentky.

Veronika Kulichová Product Manager, Storck Česká republika  Z  cela rozhodně vám to dá prostor se podívat na velkou spoustu dobrých kampaní, které vám mohou dát i jiný pohled na vaši každodenní práci a které jste neměli ani šanci zaznamenat. Určitě je zajímavé znát i ten background, se kterým se jednotlivé kampaně sestavují, vyhodnocují, a ke kterému se jen tak nedostanete.  U rčitě kampaň od Božkova, která byla zexekuována velmi netradičně a myslím, že i velmi povedeně. Škoda jen, že se neumístila.  Častokrát kvalitní lidé.


Managing Director, Carat Czech Republic   Z aujal mě významný úspěch slovenských kampaní. V této souvislosti nesouhlasím tak úplně s občas prezentovaným názorem, že „na Slovensku je možné všechno, proto mají víc kreativně řešených kampaní“. Je to otázka nápadu, odvahy a provedení.  D oporučil bych přihlašovatelům, aby si uvědomili, jakým způsobem se prezentují a hodnotí přihlášené kampaně. Velmi zaleží na formě a úrovni zpracovaní materiálu, který do soutěže posílají. Konkrétní nápady si ale nechám pro sebe.  V  íce medií, které o kreativních a komunikačně vhodných řešeních pouze nemluví, ale také je vytvářejí, umožňují a kvalitně realizují. To samé mi ale chybí na straně agentur, ale také na straně zadavatelů. Hovořím tady skutečně ale o kreativních nápadech, které mají přidanou hodnotu pro komunikační cíle. Nikoliv kreativnost pro kreativnost. Někdy skutečně je lepší 30´ do TV nebo 1/1 do tisku.

Braňo Polák CEO, Starmedia Co.  A  by získal pozitívne skúsenosti – Aby sa naučil oddeľovať „zrno od pliev“, aby získal skúsenosť s hodnotením komunikácie podľa relevantných parametrov. Na druhej strane, aby získal aj zopár nie veľmi príjemných, ale o to cennejších, poznatkov – ktoré mediálne agentúry, zoskupenia a aliancie si pomáhajú, alebo naopak robia zle, len aby niektoré práce vopred diskvalifikovali alebo naopak neobjektívne podporovali.  F  akt, že je zopár mediálnych agentúr, ktoré sa dlhodobo jasne profilujú na produkt a vysokú pridanú hodnotu svojich výstupov, ktoré majú inováciu ako súčasť kultúry a nastavenia svojej práce, čoho dôkazom sú ich pravidelné ocenenia a vysoké umiestnenia v súťažiach typu FLEMA.  P  ole favoritov na víťazstvá sa v niektorých kategóriách rozširuje a o víťazstvo bojujú tesne viaceré skvelé práce. Čo hodnotím veľmi pozitívne. Zároveň sa však zväčšuje rozdiel medzi vyslovene dobrými a doslova katastrofálnymi prihláškami. A bohužiaľ tých zlých prác pribúda rýchlejšie ako tých dobrých... Zároveň je vidno, ktoré kategórie majú veľký potenciál na inovatívne riešenia, ale aj kategórie, ktoré sú na periférii záujmu a možností tvoriť skutočne zaujímavú a inovatívnu komunikáciu.  J ednoznačne sa viac zamerať na priamočiarosť, zrozumiteľnosť a vyššiu profesnú kvalitu samotných prihlášok. Som totiž presvedčený, že je viacero zaujímavých vecí, ktoré iba „trpia“ na nekvalitu spracovania prihlášok.  N emyslím si, že 3 roky dominancie slovenských mediálnych agentúr je znakom jednoznačného trendu. Rozdiel v poslednom ročníku nebol veľký medzi slovenskými a českými prácami. Slovenské však mali mierny náskok v čistote, originalite, konzistentnosti nápadov a ich realizácii.  Z  rušenie alebo novelizácia niektorých aktuálne platných zákonov a tým umožniť slobodne menovať značky, názvy a logá bez rozdielu relácie a času. Tým by sa celý mediálny svet začal viac riadiť samoreguláciou a oba naše trhy by sa viac priblížili západnému svetu vo vnímaní komunikácie a konkurenčnosti.

Daniel Nohel Sales Manager, Google  S klientem se snažíte mluvit jeho jazykem a jednat způsobem jemu blízkým. Bohužel už to neplatí o podaných přihláškách, jejichž zpracování v mnoha případech předem diskvalifikovalo dobrou kampaň. Doporučil bych přihlašovatelům dobře a srozumitelně prodat svou práci také před porotou soutěže.

 S  právné ohodnocení agentur a vyhodnocování jejich přínosu s ohledem na reálnou přidanou hodnotu za odvedenou práci a výkon. Klienti, kteří mají marketing jako součást svého byznysu, a v případě, že marketing ve svých cílech zodpovídá za obchodní výsledky, řídí svou činnost a agentury často jinak, než většina firem dnes.

Jan Babický Strategic Development Director, Starcom MediaVest Group  J sme jen obyčejní zákazníci, z tisíců reklamních zpráv nás osloví jen hrstka, i když vědomě šmejdíme po trhu, co kde kdo udělal zajímavého. A na FLEMA máte najednou jako porotce ty nejlepší kampaně na zlatém podnose včetně toho, co tím chtěl básník říci, no neberte to. A proč hodnotit? Tříbí to úsudek, obzvlášť když máte pocit, že vás v diskusi nad nějakou prací rozmázne kolega lepším pohledem na věc.  N ápaditost přihlášených kampaní. A také to, že se na shortlist nedostala polovina věcí, které jsem tam chtěl vidět.  L  etos bylo rozdílů vidět více – v již zmiňované kvalitě prací nebo v přesouvání těžiště mezi jednotlivými kategoriemi. Nejzákeřnější trend je v nástupu digitálních technologií, které rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi do značné míry stírají a vedou k ještě zanícenějším diskusím mezi porotci.  Z nejlepších prací se můžeme poučit ve dvou věcech: ve formě, jak má vypadat hezká video-přihláška, ale i v obsahu. FLEMA je o médiích a ty je potřeba prodat především, aby se porotci nezacyklili na tom, že je kampaň pěkná jen kvůli kreativě, zatímco mediálně neoslnila. Ale k této diskusi, zda bylo dříve vejce nebo slepice, bude, počítám, docházet vždy.  N epočítáte-li ceny, které vzniknou sčítáním bodů, dopadlo to fifty-fifty. V každém případě se však od kolegů ze Slovenska můžeme přiučit, jak správně svoji práci prodat.  Z  ůstaneme-li u kreativních mediálních realizací, pak určitě uvolněnější přístup ze strany českých televizí. Asi bychom do nich měli poslat nějaké kukláče, aby to tam zařídili :-D

Jan Řehák ředitel divize OMG Consulting, Omnicom Media Group  V letošním ročníku se zvedla úroveň zpracování přihlášek. Některé agentury uměly své nápady prezentovat opravdu profesionálně.

 S  lovenské agentury zřejmě mají větší sebevědomí a menší ostych než ty české. Nepochybně umí dobré nápady též úspěšně prosadit zákazníkovi.

Iva Žáčková Group Executive Head, Mindshare  P  orotce získává hodnocením přihlášených kampaní ucelený přehled toho nejzajímavějšího, co se na poli mediální kreativity v uplynulém roce v Čechách a na Slovensku odehrálo. A to velmi detailní přehled. Účast v porotě tak může být velmi inspirativní.

Petra Průšová Managing Director & CEE Development, Millward Brown  J e zajímavé vidět, co u nás za poslední rok vzniklo, vidět, jak se vyvíjí zejména některá nová média a jejich způsob využití a v neposlední řadě je dobré se nechat inspirovat i kolegy ze Slovenska.  V  íce si troufají, ale také se umí hlásit a na účasti a výhře jim patrně i více záleží…

FLE media awards 2011 | Anketa poroty

Daniel Tvrz

11


Úterý 13/09/2011 Dorint Hotel Don Giovanni

Creativity & Effectiveness in Media

FLE media awards 2011 | Konference

5. ročník mezinárodní konference

12

Letos proběhl již 5. ročník mezinárodní konference, která se zaměřuje na trendy v komunikaci, inovativní využití médií, kreativní plánování a jejich přínos a efektivitu. Program je cílen především na potřeby marketingových a komunikačních ředitelů a manažerů. Za tu dobu si naši konferenci někteří účastníci oblíbili natolik, že se jí účastní pravidelně. Oproti loňsku jsme v publiku zaznamenali také více zástupců mediálních agentur a médií. „JINAK! Tradičně jedno z nejčastěji používaných slov na konferenci Creativity & Effectiveness in Media. Jinak byste to dělali pořád stejně a přemýšleli, proč už to nefunguje jako dřív.“ Takové bylo motto letošní konference. Tak se podívejme, o čem vlastně byla a co zajímavého přinesla.

Konference v kostce Na konferenci se hovořilo zejména o fragmentaci TV trhu v ČR, cenách inzerce v televizi a jejich vyjednávání, o synergii online a offline médií z pohledu Googlu a o zákulisí mimořádných kampaní „Ružoví kukláči“ a „Metaxa - Debbi“. Navíc porotce z Cannes ukázal v praxi, jaké to je, být porotcem, a předvedl několik nejlepších světových mediálních kampaní. Již podruhé jsme zařadili Debatu CEOs významných zadavatelských firem, kteří se velmi otevřeně podělili o svůj pohled na globalizaci marketingu a některé marketéry asi úplně nepotěšili. Již tradičně jsme na konferenci odtajnili shortlist letošního ročníku soutěže FLE media awards. Tentokrát ovšem ne hned po obědě, ale až jako poslední bod programu. A byli jsme příjemně překvapeni, kolik lidí na něj zůstalo. Letos poprvé jsme natáčeli konferenci na video, takže se na webu www.flema.cz můžete podívat na některé vybrané části programu, ale také na rozhovory s účastníky či vystupujícími.

Jmenovky čekají na své nositele.

Štěpán Wolde (Atmedia) vysvětluje, jak se mění divácké chování.

Během přestávek se vedly docela živé diskuze. Vlevo – Petr Bučil (Hypercube) a Regina Sehnalová (ČSOB), vpravo Zdeněk Hašek (Sanoma Media Praha) a Martin Smrž (UPC Česká republika).

Naznačují pohledy panelistů, jaká bude budoucnost jejich televizí z pohledu reklamy? Zleva Matěj Ribanský (CET 21), Martin Konrád (FTV Prima), Petr Majerik (Atmedia)a Josef Hladík (Media Master).

Volker Helm (Initiative Germany a porotce v Cannes Lions) si právě vybavil, jak náročná byla práce v porotě v Cannes. Ale to byl jediný smutný moment jeho vystoupení.


Debbi a Ondřej Roček (Rémy Cointreau). Velmi zajímavý příběh.

René Jež (FLEmedia), který na fotce není, přesvědčuje Milana Kalouše (Initiative Media Prague), aby zapózoval pro našeho fotografa…

Ružoví kukláči ovládli konferenci. Hovoří Braňo Polák (Starmedia).

Milena Djuričić (Google) přiletěla z Turecka navzdory nemoci a vysoké horečce, aby mohla účastníkům konference přednést svou prezentaci.

Josef Havelka (Sanoma Media Praha) vyčkává na odpověď debatujících CEOs: Jana Laubeho (Ford Motor Company), Jany Budíkové (JBC Consulting) a Aleše Pastorka (Henkel ČR).

Vítězka losování o kurz od CMC, Denisa Malůšková (GE Money Bank), si domlouvá podrobnosti s Janem Macke (CMC Graduate School of Business).

FLE media awards 2011 | Konference

A tohle muselo být opravdu zajímavé! Kdopak je asi zrovna na pódiu?

13


Creativity & Effectiveness in Media „Přepni to.“ Věta, která rozcupuje i váš mediaplán Dnes již všichni vědí, že sledovanost televize se mění a také, že se nepotvrzuje předpoklad, že bude klesat. Štěpán Wolde z Atmedia se snažil ve své přednášce bojovat se zaběhnutými názory a „vyšponovat“ své závěry tak, až někteří účastníci začali mít pocit, že jsou lehce manipulováni. Nicméně, jsou fakta, která jsou neoddiskutovatelná. Češi dnes tráví u televize 3,5 hodiny denně, což je o 15 minut více než v roce 2007. Hlavní podíl na tom má fragmentace televizní nabídky spojená s digitalizací a nárůst počtu stanic vysílajících v českém jazyce – již 75 stanic. V současnosti má už 41 procent domácností možnost volby z více než deseti televizních stanic. Tyto možnosti volby vedou k erozi sledovanosti „tradičních“ terestrických kanálů (ČT1, ČT2, Nova a Prima). Jejich podíl (Share) kontinuálně klesá (za poslední dva roky o 25 procent) a dnes činí přibližně 67 procent v cílové skupině 15+ (viz graf 1 po jednotlivých kanálech). Určitě je zajímavá otázka, jestli se liší nějakým způsobem profil diváků tradičních a ostatních kanálů. Když se podíváme na to, „kdo přepíná“, můžeme konstatovat, že to jsou lidé mladších věkových kategorií včetně dětí, s vyšším vzděláním a vyšším socioekonomickým statusem (klasifikace ABC). Tyto změny probíhající na televizním trhu, které budou pokračovat i v budoucnu, významným způsobem již dnes ovlivňují pohled na plánování televizních kampaní. I plánovat se bude muset jinak.

Jejich přístup k marketingu pak determinuje možnosti a stupeň volnosti, které místní marketingová oddělení mají. Celou debatu, které se zúčastnili Jan Laube (generální ředitel, Ford Motor Company) Jana Budíková (ředitelka, JBC Consulting a ex-ředitelka, Tchibo) a Aleš Pastorek (Country Manager divize kosmetiky, Henkel ČR), si můžete prohlédnout na webu konference na www.flema.cz. Bylo vyřčeno mnoho zajímavých myšlenek a mnoho z nich marketéry úplně nepotěšilo. Některé z nich bychom rádi vypíchli: ■ Česká republika je poměrně malý trh. Významnější trhy budou mít vždycky přednost a tím pádem i větší volnost v rozhodování v oblasti marketingu. ■ V momentě, kdy je trh už saturovaný, se začnete pohybovat v dost sešněrovaném kabátě. A síla řetězců je dnes taková, že hrozba vylistování vede k tomu, že se často obětovává marketingový rozpočet ve prospěch prodejního. ■ Díky zvyšování tlaku na marketingové rozpočty je potřeba být kreativnější, aby byla dosažena požadovaná efektivita. ■ Emocionální vztah se značkou je fajn, ale nakonec vždycky rozhodují tři faktory – tržní podíl, prodeje a zisk. ■ Přesouváním marketingového rozhodování do centrál se mění profil marketérů potřebný na lokálním trhu. Nemusí být tak kvalifikovaní. ■ Marketéři, kteří pracovali pro lokální značky, mívají problémy smířit se se způsobem práce a mírou volnosti v rozhodování v mezinárodních firmách. Dnes je to více o implementaci než o tvorbě strategií. ■ Rada pro marketéry na závěr - budovat kontakt s vnějším prostředím, být kreativnější a nebát se, prostor je zejména v BTL aktivitách.

Drink nastartoval zpěvačku. Nebo to bylo naopak?

FLE media awards 2011 | Creativity & Effectiveness in Media

Původně 30vteřinový jingle napsaný pro televizní reklamu značky Metaxa pomohl odstartovat kariéru mladé zpěvačky Debbi. Ale jak pomohl značce? Je to vzájemná symbióza?

14

Debata CEOs: Globální vs. lokální marketing Jaký je pohled CEOs? Jak velký ještě mají vliv na marketing a komunikaci na území, za které zodpovídají? Jak hodnotí přínosy a slabé stránky jednotlivých přístupů? Jaký je trend? Josef Havelka (generální ředitel, Sanoma Media Praha), který celou debatu vedl, zahájil několika zajímavými údaji o největších inzerentech v Česku. V TOP 50 lze najít pouze čtyři společnosti, které se dají označit za české – Mountfield, Walmark, Kofola a AAA Auto. To jednoznačně ukazuje na význam mezinárodních společností pro celý reklamní trh.

Dnes už Debbi znají skoro všichni, ale před natočením spotu na Metaxu, to bylo jinak. Jak uvedl Ondřej Roček (marketingový ředitel, Rémy Cointreau Czech Republic) na začátku své přednášky, „povedlo se nám za málo peněz udělat hodně muziky“. Česká republika je pro Metaxu třetím největším trhem na světě. I tahle pozice umožnila Rémy natočit nový spot určený pro střední Evropu a ne jen přebírat spoty se sice krásným, ale přece jen řeckým klišé. Když se začal spot řešit, byl kladen klíčový důraz na hudbu. Agentura doporučila natočit pro spot vlastní hudbu a ne použít některý ze známých hitů. Ta hudba byla tak dobrá, že se Rémy rozhodlo natočit rovnou celou píseň. To mělo tu výhodu, že mělo plnou kontrolu nad textem, názvem i závěrečným střihem. A tak vznikla píseň „Touch the Sun“, kterou nazpívala Debbi a začala se rozvíjet velmi zajímavá spolupráce. Rémy se, společně se Sony music, které začalo Debbi zastupovat, snažilo prosadit tuto píseň do rádií. To se povedlo, a píseň se brzy stala nejhranější písní v českých rádiích. Tím se spustil zájem médií o zpěvačku a její příběh o tom, jak jí reklama na Metaxu pomohla nastartovat kariéru. I díky tomu píseň nakonec vyhrála i cenu Anděl. Spolupráce s Debbi pokračovala dále a Rémy se podílelo i na uvedení jejího prvního CD nazvaného „Touch the Sun“. V té době také Rémy začalo komunikovat nový rituál pití Metaxy – Suntonic. Jelikož se nestihl vytvořit videoklip k původní písni a na You Tube se objevil


POST-BUY ANALÝZA JAKO VŽDY VYPADÁ V NAPROSTÉM POŘÁDKU. ALE NEZÁVISLÝ POHLED Z JINÉHO ÚHLU MŮŽE ODHALIT, ŽE NĚKTERÁ DATA KULHAJÍ.

| TV SCAN | Tento nástroj vám přináší jistotu, že dostáváte vše, co bylo dohodnuto. Vaše mediální plány a post-buy analýzy porovnáme s oficiálními údaji z TV metrového výzkumu. Odhalíme veškeré případné nesrovnalosti a vyčíslíme kompenzace.

FAIRBROTHER LENZ ELEY | www.flemedia.cz


Creativity & Effectiveness in Media pouze fanouškovský klip, nenechalo se tentokrát nic náhodě. Vybrala se další píseň z CD – typická letní píseň „La, La“ – a natočil se videoklip, ve kterém si parta mladých lidí užívá léta a pije Suntonic. Píseň se opět velmi rychle stala nejhranější. A výsledky? Videoklipy dosáhly jednoho milionu zhlédnutí na You Tube a prodalo se pět tisíc CD. Podle výzkumů si spontánně spojuje píseň Touch the Sun se značkou Metaxa 21 procent pijáků alkoholu, což je 95 procent dospělé populace, a s nápovědou je to dalších 14 procent. Navíc 20 procent lidí si spojuje Debbi s Metaxou. Mají tato čísla nějaký vliv na prodej? Moderní trh alkoholických nápojů za posledních dvanáct měsíců klesl o 12 procent a Metaxa přitom narostla o 15,4 procenta. Spontánní znalost značky v primární cílové skupině narostla o šest procentních bodů na 29 procent. A spolupráce pokračuje dál – v říjnu se spouští Debbi Metaxa Tour.

Recept na úspěch cross-mediální komunikační kampaně Podle Starmedia Co.

FLE media awards 2011 | Creativity & Effectiveness in Media

Potřebujeme 6 základních ingrediencí ■ Jednoho odvážného klienta, který ví, co chce ■ Skupinu úzce a bez zábran spolupracujících agentur (reklamní, mediální, produkční a digitální) ■ Množství vhodných médií ve vybraných mediatypech ochotných spolupracovat na koncepci a realizovat nevyzkoušené věci a postupy

16

Další potřebné koření ■ Na orestování • Velké odhodlání dosáhnout společně velkých věcí • Obrovská chuť vypořádat se všemi překážkami • Brilantní nápad, rozvinutelný všemi směry ■ Koření pro zapékání • Upřímnost ve vzájemné komunikaci • Vzájemná inspirace a otevřenost v množství dle vlastní chuti ■ Příprava oblohy • Buldočí vytrvalost při řešení nejrůznějších překážek a v dotahování všech detailů ■ Doba přípravy • Necháme zapékat po dobu několika týdnů a vícero společných setkání

Růžová změnila pravidla hry! Jedna kampaň a pár růžových kukel na Slovensku převrátily naruby jeden z nejkonzervativnějších a nejnudnějších segmentů – povinné ručení motorových vozidel. Proč kampaň získala ocenění ve všech kategoriích – kreativita, média, PR i digital? O své postřehy a zkušenosti se podělil Braňo Polák (CEO, Starmedia Co.)

Spolupráce Starmedie a její sesterské agentury Wiktor Leo Burnett s klientem Union Poisťovňa začala už v roce 2006. Postupně se k ní přidaly i další dvě agentury z jejich skupiny - Digita.sk a Leopard production. V roce 2009 se začala připravovat kampaň pro vstup na trh povinného ručení. Z ní se nakonec vyklubali Ružoví kukláči. Začátek byl ovšem standardní, jak tomu často bývá. Zadána byla průměrná cílová skupina, která ovšem moc kreativních možností nenabízela. Proto se agentury společně snažily postavit k zadání jiným způsobem. Nakonec našly klíčový insight, skrytý v odpovědi na otázku „čeho se tito lidé obávají?“. Odpověď nebyla úplně překvapivá - obávají se nezodpovědných řidičů na cestách a toho, že nikdo nechrání ty odpovědné. Od tohoto poznání už nebylo tak daleko k myšlence vytvoření speciálního komanda, které bude trestat nezodpovědné řidiče na cestách. V následných diskusích s klientem došli k závěru, že komando nemá být agresivní, ale naopak musí vyvolávat sympatie. A tak to všechno začalo. Nemá smysl se zde rozepisovat o jednotlivých částech kampaně, protože se s nimi můžete podrobně seznámit v archivu soutěže FLEMA na archiv.flema.cz. A nejen s nimi, ale i s navazující kampaní v roce 2010. V samostatném boxu pak najdete recept na úspěšnou přípravu cross-mediální kampaně. Stojí za to si říct, že tato kampaň byla v mnohých mediálních řešeních úplně první na Slovensku nebo je využila v kombinacích a množstvích, ve kterých nikdy předtím takto využita nebyla. Od „nabourání se“ do televizního vysílání sedmi nejdůležitějších televizních kanálů – v jednom dni a v jednom čase, přes silné využití občanské žurnalistiky ve spolupráci se silným médiem, až po velmi propracované využití product placementu. Unikátnost celého konceptu přinesla i masivní spontánní komunikaci v médiích a pronikla i do běžného života. Důležité je, že kukláči nepřeválcovali značku Union a podařilo se vytvořit vzájemnou vazbu, která se významně projevila ve výsledcích celé kampaně.

Opravdu umíte dobře vyjednávat podmínky v TV? Víte, jak doopravdy funguje systém vyjednávání podmínek v TV? Je skutečně spravedlivý? Využívá vaše agentura všechny možnosti? Měli byste jí koukat do karet? Poradce přispívá nebo spíše škodí? Co očekávat v roce 2012? V panelu vedeném Hynkem Cimoradským (Managing Partner, FLEmedia) se sešli zástupci všech klíčových hráčů na televizním trhu - Josef Hladík (Sales Director, Media Master), Martin Konrád (obchodní ředitel, FTV Prima), Petr Majerik (Managing Director, Atmedia) a Matěj Ribanský (obchodní ředitel, Cet 21). Celou debatu si můžete prohlédnout na webu konference na www.flema.cz. Vybrali jsme pro vás některé postřehy z diskuze. Pojem spravedlivá cena je v tomto byznysu nepoužitelný. Vyjednávání je spravedlivé v okamžiku, kdy všechny strany (TV, klient, agentura a poradce) mají všechny potřebné informace a na jejich základě uzavřou dohodu. Klíčovým prvkem, určujícím v současnosti cenu, je převis poptávky nad nabídkou a historie spolupráce. Vyjednávání by mělo brát v úvahu všechny kvality klienta - co potřebuje a co chce garantovat. Účast mediálních poradců v procesu televize respektují. Berou to tak, že to je záležitost zadavatelů, koho si k jednání přizvou. Je ovšem po-


MŮŽETE HLEDAT, POROVNÁVAT, ZKOUŠET... ALE MNOHDY MŮŽE BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ PORADIT SE S NÁMI, KTERÁ Z MEDIÁLEK BY VÁM MOHLA SEDĚT.

| ORGANIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ | Pomůžeme vám vybrat mediální agenturu na základě vašich potřeb a priorit. Díky naší propracované metodice a dlouhodobým zkušenostem navrhneme nejvhodnější výběrová kritéria, zadání a celkový postup výběru. Zajistíme veškerou administrativu a hladký průběh celého řízení.

FAIRBROTHER LENZ ELEY | www.flemedia.cz


Creativity & Effectiveness in Media třeba, aby byli profesně dostatečně na výši, a rozhodně nepomáhá jejich odměňování postavené na bázi dosažených úspor. Někteří poradci do vyjednávání o podmínkách vnášejí zmatek srovnáváním špatně srovnatelných parametrů (obrat vs. cena) - vždycky jim vyjde, že cena je špatná. Neberou v úvahu rozložení investic různých zadavatelů podle sezonnosti a denní doby. Televize také vnímají jako problém, že některé agentury slibují zadavatelům, zejména ve výběrových řízeních, ceny, které nemají dohodnuté a jsou výrazně odlišné od ostatních. Prostor pro zlepšení vidí v práci s dalšími parametry a větším zaměřením na kvalitu. Letos byly ze strany televizí „prolomeny“ určité precedenty – došlo ke změně měsíčního indexu v průběhu roku a k nereflektování dříve uzavřených ústních dohod. To otvírá otázku, jak by měla fungovat vzájemná spolupráce mezi televizemi a zadavateli a jejich agenturami. Buď to může být tvrdé vyjednávání, kdy rozhoduje to, kdo má v dané chvíli jakou vyjednávací pozici, nebo dlouhodobé partnerství, kdy se berou v úvahu i kvalitativní parametry.

FLE media awards 2011 | Creativity & Effectiveness in Media

Simplicity is the key!

18

Volker Helm (CEO, Initiative Germany), který byl letos porotcem v kategorii Media, se podělil o své zážitky z největšího světového festivalu kreativity Cannes Lions. Začal tím, že navodil příjemnou letní atmosféru a inspirativní prostředí, které v Cannes v době festivalu vládnou. Každý, kdo atmosféru už zažil, zamáčkl slzu … Poté Volker popsal, jak funguje práce poroty. Je to docela náročná práce. Všichni porotci stráví v jedné místnosti bez denního osvětlení minimálně 10 hodin denně po dobu 5 dnů. Musí projít všechny přihlášky a shodnout se na shortlistu a později na vítězích. Během 1. – 3. dne porota prohlédne všechny přihlášky. Členové poroty jsou rozděleni do týmů po pěti. Cílem je vybrat shortlist během třetího dne hodnocení. Čtvrtý den se poprvé sejdou všichni porotci dohromady a společně diskutují o kampaních navržených na shortlist. Může se stát, že ještě některé kampaně opět vrátí „do hry“ a nominují je. Pátý den probíhá závěrečná diskuze. Porota rozhoduje o konečném umístění jednotlivých kampaní – o tom, kdo získá zlato, stříbro nebo bronz. Na úplný závěr se vybírá Grand Prix. Letos muselo třicet jedna porotců projít celkem 2895 přihlášek ve 27 podkategoriích. Nakonec vybrali 222 kampaní, které postoupily na shortlist, a 84 z nich se rozhodli ocenit lvem. Udělili také jednu Grand Prix. Aby si účastníci konference mohli aspoň trochu vyzkoušet, jaké to je být porotcem v kategorii Media, nechal je ohodnotit několik kampaní a poté jejich hodnocení porovnal s tím, jak hodnotila porota v Cannes. Na závěr přidal velmi užitečná doporučení pro všechny, kteří chtějí své kampaně do Cannes přihlásit (viz samostatný box). Tato doporučení jsou ovšem principiálně platná i pro přihlášky do FLEMA.

Doporučení pro přihlašovatele do Cannes Lions Prezentační video ■ Klíčovou myšlenku musíte sdělit v prvních 20 sekundách – jednoduchost je klíčová! ■ Pro voiceover v angličtině použijte rodilého mluvčího. ■ Buďte aspoň trochu zábavní a vyvolejte emoce (použitá hudba, story-telling,…) ■ Musí to být dobře zapamatovatelná kampaň – porota ji uvidí minimálně třikrát, než udělí ocenění. Prezentační board ■ Musí být snadno pochopitelný. Porota ho používá během rozhodování o vítězích (tj. až po rozhodnutí o shortlistech). ■ Propojte jej vizuálně s vaším videem. ■ Uvádějte dosažené výsledky jako podpůrnou informaci. Závěrečné postřehy ■ Méně je více – jednoduchost je klíčová! ■ Že jste dobří, se očekává, neoceňuje. ■ Vyberte si správnou podkategorii – je jich celkem 27. V některých máte větší naději na úspěch. ■ Skvělé nápady potřebují výbornou exekuci. ■ Story-telling je umění. Vyvolejte u poroty emoce, sdělte něco dobře zapamatovatelného. ■ Inovace je velmi důležitá. ■ Nepodávejte přihlášku, pokud neuvedete výsledky kampaně.


Synergy of Online and Offline Media Jak se mohou vzájemně podporovat online a offline média, aby zajistila co nejlepší výsledky vašich kampaní? Jak znalost vytvořená offline kampaní ovlivňuje způsob, jakým lidé vyhledávají vaše značky a produkty? Jak online přispívá ke znalosti Vaší značky a obchodním výsledkům? Pod pokličku některých úspěšných kampaní nás nechala nahlédnout Milena Djuričić (Head of Media Solutions, Emerging markets, Google). Svět se změnil a změnilo se i sledování televize. Dnes žijeme v době roztříštěné pozornosti a tomu musí odpovídat i způsoby, jakými se snažíme oslovovat potenciální zákazníky. Z pohledu inzerce je potřeba najít správný mix jednotlivých ingrediencí. Jednou z velmi zajímavých možností je kombinace offline a online video spotů. Výzkumy ukazují, že online video významným způsobem posiluje zapamatovatelnost televizní reklamy (viz graf).. Online svět nabízí čím dál více možností, jak v něm video umisťovat. Jaké možnosti v této oblasti přináší Google? Můžete využít Click-to-play video v rámci Display Network nebo populární YouTube, který nabízí formáty inzerce jako Masthead nebo Pre Roll. Další výzkumy ukazují, že díky jejich využití můžete získat dodatečný zásah (reach) vaší cílové skupiny, která nebyla zasažena kampaní v televizi.

cmc_210x123.ai

Inzerce

1

03.11.11

10:37

Online video strengthens TV campaign


Názory účastníků konference  Jaký byl pro Vás nejzábavnější moment konference?  Jaký byl pro Vás nejzajímavější (nebo nejužitečnější) poznatek z konference? O dnesli jste si z konference něco, co má (může mít) reálný dopad na Vaši práci? B udou podle Vás marketéři „second class citizens“, jak padlo na konferenci? Jan Laube

Petr Voborský

generální ředitel, Ford Motor Company  V  elice zajímavá prezentace na téma Google.  A  no, kreativní zajímavé nápady lze uvést do praxe, viz kukláči a právě

Freelancer, Copywriter / Idea Maker / Consultant  K  dyž mi Speed Press udělal tmavý potisk omylem na tmavé tužky,

možnosti Google.  D obrý marketer nemůže být 2nd class – jako na jiných pozicích a funkcích platí – dobrý nebo špatný.

Iva Žáčková Group Executive Head, Mindshare  A  no. Odnesla jsem si růžovou kuklu – symbol Ružových kukláčů. Je pro mě každodenní připomínkou toho, že i v malém česko-slovenském rybníčku se dají dělat velké věci, a zároveň velkou motivací se o tyto velké věci s našimi klienty i nadále pokoušet.

utěšoval jsem se, že je to k přečtení, ale pak jste v sále nechali po celou dobu zhasnuto :-)  U jistil jsem se, že nedostatek sebevědomí na straně klienta/zadavatele je v podstatě i můj problém, který je nutné včas rozpoznat a zohlednit v každé prezentaci.

Alena Fischerová marketing, D.A.S. pojišťovna právní ochrany  P  řednáška Braňa Poláka, CEO, Starmedia Co. o kampani růžových kukel na Slovensku – Růžová změnila pravidla hry!

 N ejzajímavější a nejužitečnější bylo zjištění, že fantazii se meze nekladou a člověk se nesmí bát experimentovat.

 V  ětší odhodlání, nadšení… spoustu zajímavých nápadů. Inzerce


Miroslav Steinbach

Martin Kůla

CEO, Crimtan Central and Eastern Europe  I když tak prezentace ze začátku nevypadala, byl to přehled letošních

Regional Marketing Director, Esselte Eastern Europe   P ro mě nejzajímavější byla diskuse ředitelů moderovaná panem Havel-

Cannes Media Awards viděný členem poroty – spousta super nápadů.

 J ak se obchodní ředitelé televizí snažili tvářit, že jejich největším konkurentem je print a vůbec ne internet. Neuvědomují si to, nebo je to pro ně skutečně hrozba, kterou nechtějí ještě více propagovat?  P  rezentace paní z Google – podle hesla „To, co my vám dokážeme slíbit, vám nikdo nedokáže dodat“. V tom máme skutečně rezervy.  T  o nevím, nějak jsem to nechytil a nevím, jak to bylo myšleno. Proč by měli být?

Jana Budíková ředitelka, JBC consulting  N e, když vezmou osud do svých rukou. I když v řadě korporací přechází stále více marketingových kompetencí na regionální nebo globální úroveň, potřeba lokálního přístupu ke spotřebitelům zůstává prioritou. Hodně záleží na iniciativě marketérů, na jejich vybudované vyjednávací pozici v centrále, na jejich schopnosti být kompetentním partnerem lokálního vedení při tvorbě strategií firmy i značky, na dovednosti dělat rozhodnutí mimo rámec marketingu a v neposlední řadě i na nadání na sobě neustále pracovat a rozvíjet se. Třeba zrovna ve světě sociálních sítí a on-line marketingu, kde se otevírá řada nových obchodních příležitostí.

Inzerce

kou. Byla nebývale otevřená a upřímná. Bohužel ne příliš optimistická. Zajímavé je, že jen velmi málo lidí vidí svoji budoucnost ve svém postupu do regionálních, evropských nebo globálních struktur a ovlivňovaní věcí z těchto pozic. V tom se bohužel velmi lišíme třeba od Poláků.

 U rčitě pár inspirativních podnětů. Třeba i zjištění, že jsme asi jedna z mála společností, kde se Praha stala do značné míry tím místem, odkud se řídí věci pro zbytek východní Evropy.

 Z  aprvé, já bych rozhodně nepodceňoval význam kvalitní implementace a k tomu nutných kreativních a manažerských schopností. Nedávno jsem zaznamenal diskusi špičkových konzultantů na globální úrovni, kde se celkem shodli, že většina neúspěchů firem není způsobena špatnou strategií, ale špatnou exekucí. Z vlastní zkušenosti s řízením marketingu z šesti různých zemí to mohu zcela potvrdit. To, co bylo řečeno o marketingu, platí o většině profesí. Velké kontrakty se také budou dělat celoevropsky, výzkum a vývoj také. U části firem velké lokální příležitosti zůstanou. A u spousty firem budou mít Češi možnost postupovat ve firemních hierarchiích na místa, kde budou moci dělat „velké věci“. Takže myslím, že to závisí hlavně na nás, zda budeme „second class citizens“, a nebo se přestaneme limitovat českou kotlinou a budeme „European citizens“.


Čtvrtek 20/10/2011 Corinthia Hotel Prague Ocenění nejlepších mediálních kampaní v Česku a na Slovensku a předání cen vítězům

Hosty slavnostního vyhlášení vítězů i letos přivítal úchvatný výhled na Prahu z 24. patra hotelu Corinthia. Zájem o galavečer byl obrovský, k volnému prodeji nám letos vůbec nezbyla místa. Po předchozích ročnících mnozí napjatě čekali, čím letos opět překvapíme. A překvapili jsme. Náš tradiční moderátor Rosťa Novák vystoupil v netradičním pojetí. Nechal se inspirovat postřehem Petra Nárožného, že zatímco skutečným moderátorem se člověk narodí, herci moderování většinou pojímají jako roli. Letos tedy z role vystoupil a večer moderoval sám za sebe. V minulosti jsme často představovali ještě ne zcela objevené talenty. Letos jsme naopak propojili umělce, kteří jsou již úspěšní u nás i v zahraničí, ale nikdy spolu nestáli na jednom pódiu. Večer zahájil akordeonista Michal Šťulík. Předvedl, že na akordeon dokáže zahrát libovolný hudební žánr, který našeho moderátora napadl. Velmi zdařile hudebně podkresloval i samotné předávání trofejí. Jazzová zpěvačka Vladimíra Krčková společně s beatboxerem Jaro Cossigou předvedli několik známých popových hitů v netradičním pojetí. Mladé akrobatky ze skupiny Chebejet chvílemi popíraly zákon gravitace. Je neuvěřitelné, co dokázaly předvést na tak malém prostoru našeho pódia. Když pak vystoupili tanečníci z projectWINGS, měli diváci pocit, jako by na pódiu byli Stomp.

FLE media awards 2011 | Galavečer

Spádu večera pomohlo i to, že jsme letos omezili délku prezentačních videí nominovaných kampaní. Některá videa byla opravdu velmi zdařilá a diváky i pobavila. Letošní vítězové si kromě tradičních skleněných trofejí odnesli i láhev šampaňského Piper Heidsieck. Vítězné týmy pilně oslavovaly i během závěrečného rautu a z reakcí hostů se dalo vyčíst, že letošní překvapení bylo opět příjemné. Ještě jednou srdečně blahopřejeme všem vítězům a těšíme se na další setkání v průběhu FLEMA 2012.

22

Jiří Lenk a Michal Zachar (oba Google) zahajují večer živou diskusí. Myslíte, že o práci?

Jiří Vítek (Mindshare) a Daniel Köppl (Economia).

Ivona Chotěborská (Provident Financial), Petr Bučil (Hypercube) a George Kisugite (BigBoard) se dobře baví.

Tomáš Tarcala (STOCK Plzeň-Božkov) hovoří se Zdeňkem Haškem (Sanoma Media Praha), jehož manželka zatím naslouchá Martinu Smržovi (UPC Česká Republika).

Vít Pěkný a Marek Vodička (oba KIA Motors Czech) přemýšlejí, jaký asi bude letošní program.

Pro našeho fotografa bylo opravdu těžké vyfotit Blahoslava Fořta (Mafra) tak, aby to vypadalo, že je v sále úplně sám.


Taneční dialog v podání Pavla Strouhala a Václava Mušky z projectWINGS.

Oblečte si džíny a pak zkuste udělat tohle. Děvčata z tanečně-akrobatické skupiny Chebejet, v pozadí akordeonista Michal Šťulík a beatboxer Jaro Cossiga.

Rosťa Novák vstoupil počtvrté do stejné řeky a opět výborně moderoval celý večer.

Jan Leitner (BigMedia) a Peter Paška (Aegis Media Slovakia) si povídají o situaci na slovenském trhu.

Rudolf Kukač (Atmedia) a Bronislav Kvasnička si na závěr večera vychutnávají šálek kávy a dezert.

Joachim Quast (Boehringer Ingelheim) v obležení blondýnek: Patrícia Neupauerová (Google), Daria Maluchová, Karla Hřídelová a Světlana Staňková (všechny Boehringer Ingelheim).

V popředí rozebírají své dojmy z galavečera Jan Babický (Starcom MediaVest Group) a Michal Zachar (Google). V pozadí Aleš Jeřábek degustuje mousse au chocolat a zbytek agentury Mindshare - Jiří Vítek, Iva Žáčková a Martin Hanzal - čeká na jeho verdikt.

Že by se Petr Uchytil (Regie Radio Music) snažil Zuzanu Kartákovou (Carat Czech Republic) a Jana Teplého (Madeta) přesvědčit, že rádio nabízí opravdu zajímavé možnosti komunikace?

FLE media awards 2011 | Galavečer

Vystupující to rozjeli naplno. Beatboxer Jaro Cossiga dodává rytmus zpěvu Vlaďky Krčkové.

23


í

ěn

n ce

sto

í .m

1

na

í .m

2

3

ra St

Inovativní agentura

Mediaedge:cia Slovak Republic

Mindshare

MediaCom Praha

50

Inovativní zadavatel

Slovak Telekom

Google Czech Republic

T-Mobile Czech Republic

51

ie

or

ě en

g ate

a mp

/K

Oc

a vk

ze

tel

a ov

aš ihl

l

ate

v da

na

Za

ra St

Grand Prix

T-Mobile - Dede v kine

Mediaedge:cia Slovak Republic

Slovak Telekom

49

Nejlepší kampaň

T-Mobile - Vánoce s Chuckem Norrisem

MediaCom Praha

T-Mobile Czech Republic

45

Seznam - Lovecká sezona

McCann Erickson Prague

Seznam.cz, T-Mobile Czech Republic

46

T-Com & T-Mobile - Podeľte sa o úspech!

Mediaedge:cia Slovak Republic

Slovak Telekom

41

Darujsprávně.cz - Pomáhat je v módě

OgilvyInteractive - divize OgilvyOne

Fórum dárců - Asociace nadací a nadačních fondů

42

Ford Focus – Zlatý ručičky

Mindshare

Ford Motor Company

42

Nano Energies - první BigBoard na světe, který čistí vzduch

!Attention!Media

Nano Energies Trade

43

Starmedia - Mighty Mad Star

Starmedia Co.

Starmedia Co.

43

Google – Search On

Mindshare

Google Czech Republic

27

Komerční banka – Cesty k úspěchu

PHD

Komerční banka

28

Union poisťovňa - Ružoví kukláči

Starmedia Co.

Union poisťovňa – člen skupiny Eureko

28

Nejlepší malá kampaň

FLE media awards 2011 | Přehled vítězů a nominací

sto

st

í .m

O

24

z

ítě

v o-

Nejlepší využití TV

Hledáte inspiraci? Více než 400 inovativních mediálních kampaní najdete na archiv.flema.cz.


ie or

teg

Ka

Nejlepší využití digitálních médií

a vk

ze

tel

a ov

aš ihl

l

ate

v da

na

Za

ra St

Empire - Preži na ulici

Digita.sk

Empire jazyková škola

29

Ford Focus – Zlatý ručičky

Mindshare

Ford Motor Company

30

Komerční banka – Můj účet, moje odměny

PHD

Komerční banka

30

Puma – Creative Factory

!Attention!Media

Puma Czech Republic

31

T-Com & T-Mobile - Podeľte sa o úspech!

Mediaedge:cia Slovak Republic

Slovak Telekom

31

adidas - OBA

Carat Czech Republic

adidas ČR

33

T-Mobile - Vánoce s Chuckem Norrisem

MediaCom Praha

T-Mobile Czech Republic

34

Vavi - Převlékni se

!Attention!Media

Vavi

34

Nejlepší využití kinoreklamy

T-Mobile - Dede v kine

Mediaedge:cia Slovak Republic

Slovak Telekom

35

Nejlepší využití rádia

Nescafé Dolce Gusto - Snídaně pro lepší náladu

Mediaedge:cia Czech Republic

Nestlé Česko

37

Nejlepší využití tisku

Tatra banka - Bankomaty pre nevidiacich

VACULIK ADVERTISING

Tatra banka

39

Google – Search On

Mindshare

Google Czech Republic

40

Komerční banka – Hypoteční úvěr

PHD

Komerční banka

40

Starmedia – Vypočujte si print

Digita.sk

Starmedia Co.

40

Nejlepší využití OOH

Více podrobností k nominovaným kampaním naleznete na www.flema.cz/vitezove-2011.

FLE media awards 2011 | Přehled vítězů a nominací

a mp

25


AD


Partner kategorie

Název kampaně Přihlašovatel Zadavatel

Google – Search On Mindshare Google Czech Republic Kampaň probíhala v Česku. Česká republika je jednou z mála zemí, kde Google není jasnou jedničkou na poli vyhledávání. Je využíván spíše pro obecné a mezinárodní výrazy než výrazy lokálního charakteru. Strategii sponzoringu jsme založili na spojení se s pořadem Počasí na TV Nova, který zajistí vysoký zásah a zároveň umožní velice dobře demonstrovat Google jako pomocníka při hledání aktivit v závislosti na očekávané předpovědi. S produkčním oddělením TV Nova jsme dohodli naprosto netradiční exekuci: o nasazení jedné ze čtyř připravených kreativ se rozhodovalo vždy ráno v den vysílání. Tento přístup nám zaručil, že naše sdělení odpovídalo předpovídanému počasí a Google vyhledával možné plány a činnosti na další den nebo nadcházející víkend. Po startu kampaně Google – Search On začal objem vyhledávání prostřednictvím Googlu významně růst. Zatímco na začátku roku 2010 byl podíl Googlu na vyhledávání 38,1 %, v prosinci téhož roku po třech vlnách kampaně Search On dosáhl podíl 47,08 % (zdroj: TOPlist podíl vyhledávačů, všichni uživatelé).

shortlist nejlepší využití televize Google – Search On Mindshare Google Czech Republic Komerční banka – Cesty k úspěchu PHD Komerční banka Union poisťovňa - Ružoví kukláči Starmedia Union poisťovňa – člen skupiny Eureko

Rudolf Kukač (Atmedia) se chystá otevřít obálku s vítězem, kterou mu podává moderátor Rosťa Novák.

Vítězové Jiří Vítek, Aleš Jeřábek, Iva Žáčková, Rostislav Petr, Michaela Součková, Josef Vacovský (všichni Mindshare), Michal Zachar (Google) a Zuzana Červenková a Martin Hanzal (oba Mindshare).

Více podrobností k nominovaným kampaním naleznete na www.flema.cz/vitezove-2011.

FLE media awards 2011 | Nejlepší využití televize – VÍTĚZ

Shrnutí

27


Název kampaně Přihlašovatel Zadavatel

Komerční banka – Cesty k úspěchu PHD Komerční banka Kampaň probíhala v Česku.

Shrnutí

Název kampaně Přihlašovatel FLE media awards 2011 | Nejlepší využití televize – SHORTLIST

Zadavatel

28

Jak komunikovat k cílové skupině, která nevnímá TV jako důvěryhodný mediální kanál? Jak v masovém médiu ukázat, že Komerční banka uplatňuje vůči zákazníkům ze segmentu malých a středních podnikatelů výrazně individuální přístup? PHD s KB odpovídají na tyto otázky prostřednictvím intenzivní spolupráce s TV Prima na projektu Cesty k úspěchu – televizním pořadu, který pojednává o úspěšných podnikatelích a jejich vlastní cestě za vysněnými cíli. Jde o značně nestandardní formu komunikace, která dává cílové skupině prostor k sebevyjádření a prezentaci a získává tak vynikající kredibilitu. Náš insight: Nejsilnějším médiem jsou lidé samotní. Deset vytvořených dílů bylo vysíláno v exkluzivním vysílacím čase hned po Show Jana Krause a KB v nich byla s pořadem propojena prostřednictvím na míru vytvořených sponzorských vzkazů a upoutávek, brandingem pořadu, infografikou v korporátních barvách a partnerstvím se zástupci cílového segmentu. Výsledky vypovídají za vše. 87 % podnikatelů uvedlo, že je pořad zaujal, což dokládá i afinita v cílové skupině ve výši 1,51. Několik podnikatelů nás přímo kontaktovalo s tím, že by rádi popsali vlastní cestu k úspěchu. Celkem pořad vidělo alespoň jednou 1 552 000 lidí!

Union poisťovňa – Ružoví kukláči Starmedia Union poisťovňa – člen skupiny Eureko Kampaň probíhala na Slovensku.

Shrnutí

Po roku aktivity Ružových kukláčov nastal čas, aby sa Union zavďačil všetkým zodpovedným vodičom. Aj medzi celebritami a známymi osobnosťami sa nájdu takí, ktorí si zaslúžia byť odmenení za zodpovednosť na cestách. Idea tohtoročnej aktivity Ružových kukláčov spočívala v prerušovaní programov a nečakanom vnikaní do scenárov, ktoré na tento účel doteraz na Slovensku neboli nikdy využité. Komunikačnú stratégiu sme postavili na získaní si šokovaných a milo prekvapených celebrít televíznych šou. Odmena za zodpovednú jazdu od Ružových kukláčov bola pre nich taká nečakaná, že sa sami stali ambasádormi značky a posolstva kampane. Nečakané situácie sa v nasledujúcich dňoch samovoľne šírili medzi verejnosťou a médiá o nich dobrovoľne a zadarmo informovali. Aktivita pokračovala v druhej fáze kampane komunikovaním pozitívnej aktivity Unionu. Kukláči prerušili relácie a nadviazaním na obsah vysielania pripomenuli opatrnosť na cestách počas Víkendu bez nehody podporovaného Unionom. Kampaň vyvolala veľký ohlas v online priestore a spontánny záujem offline médií, čo podporilo buzz okolo kampane. Priemerný počet denne uzatvorených zmlúv PZP sa v období kampane zvýšil o viac ako 50 %.

Hledáte inspiraci? Více než 400 inovativních mediálních kampaní najdete na archiv.flema.cz.


Partner kategorie

Název kampaně Přihlašovatel Zadavatel

Empire - Preži na ulici Digita.sk Empire jazyková škola Kampaň probíhala v Česku a na Slovensku.

shortlist nejlepší využití digiálních médií

Empire jazyková škola spúšťala nový program výučby angličtiny cielený na teenagerov, vrámci ktorého sa teenageri oboznamujú s inými formami angličtiny ako pri bežnej výuke – učia sa slangové výrazy, hovorový jazyk a angličtinu, akú počujú z pesničiek a MTv. Našou úlohou bolo vyvolať záujem v cieľovej skupine, pre ktorú je charakteristické, že rieši čokolvek iné, len nie školu. Vzhľadom na to, že teenageri sú skupina, ktorá patrí medzi hard Facebook userov, komunikácia cez tento online kanál bola pre nás jasnou voľbou. Z pohľadu formy komunikácie sme sa rozhodli pre aplikáciu, nakoľko v rámci prostredia Facebooku nám poskytuje najväčší manévrovací priestor jednak z pohľadu kreatvity, a jednak z pohľadu virálneho šírenia. Pre teenagerov sme teda pripravili špeciálnu hru „Preži na ulici“, kde užívatelia mali za úlohu prežiť rôzne situácie, aké sa im môžu prihodiť v nebezpečných uliciach New Yorku. Atraktívna forma samotnej hry, ako aj jej umiestnenie na Facebooku (virtuálnom domove teenagerov) spôsobili jej masívne šírenie v rámci slovenského aj českého Facebooku.

Empire - Preži na ulici Digita.sk Empire jazyková škola Ford Focus – Zlatý ručičky Mindshare Ford Motor Company Komerční banka – Můj účet, moje odměny PHD Komerční banka Puma – Creative Factory !Attention!Media Puma Czech Republic

Jiří Lenk (Google) vyhlašuje vítěze.

Vítězný tým Digita.sk Katka Králiková, Lukáš Karásek a Petra Holéczyová.

T-Com & T-Mobile - Podeľte sa o úspech! Mediaedge:cia Slovak Republic Slovak Telekom Více podrobností k nominovaným kampaním naleznete na www.flema.cz/vitezove-2011.

FLE media awards 2011 | Nejlepší využití digitálních médií – VÍTĚZ

Shrnutí

29


Název kampaně Přihlašovatel Zadavatel

Ford Focus – Zlatý ručičky Mindshare Ford Motor Company Kampaň probíhala v Česku.

Shrnutí

FLE media awards 2011 | Nejlepší využití digitálních médií – SHORTLIST

Název kampaně

30

Přihlašovatel Zadavatel

Ford přichází na trh s novým modelem Fordu Focus, plným nejnovějších technologických vychytávek. Kampaň, která uvedení doprovází, je založena na faktu, že Češi jsou národ kutilů a vychytávky si dokáží vymyslet a následně vyrobit sami. V první fázi kampaně vzniká pod záštitou fiktivní organizace OSLA (Občanský spolek za lepší automobily), platforma Zlatý ručičky, na kterou uživatelé nahrávají vlastní návrhy řešení moderních technologií. Platforma je propojena s Facebookem a YouTube. Kampaň je podpořena PR články s vloženými videi, PPC a promoted videi. Ve druhé fázi vstupuje na scénu Přemek Podlaha, ikona českých kutilů, který pro OSLA natáčí svá vlastní DIY videa parafrázující jeho kutilské pořady. Ve třetí fázi kampaně dochází k přímému souboji technologických vychytávek. OSLA a její DIY upravené vozy vyzývají Ford Focus. V souboji Focus vítězí, OSLA uznává jeho převahu a doporučuje ho ke koupi. Vyvrcholením kampaně byla soutěž o nový vůz. Kampaní bylo zasaženo celkem 4,5 milionu lidí, v rámci kampaně bylo zhlédnuto přes milion videí, platforma www.zlatyrucicky.cz má 91 043 unikátních uživatelů. A žije dál!

Komerční banka – Můj účet, moje odměny PHD Komerční banka Kampaň probíhala v Česku.

Shrnutí

Komerční banka uvedla na trh nový produkt kombinující výhody běžného účtu a věrnostního programu s názvem Můj účet, moje odměny. Komunikace byla orientována na cílovou skupinu v produktivním věku s vyššími příjmy. Cílem bylo přivést maximální množství uživatelů na stránky KB a podat jim o celém konceptu více informací. Protože jsou běžné účty v rámci finančního sektoru generickým produktem s vysokou intenzitou komunikace konkurence, je pro úspěch každé komunikační strategie velice důležitá diferenciace a inovativní přístup. Tento fakt je umocněn negativním vnímáním bankovních účtů v cílové skupině. Bylo nám jasné, že v této kampani obyčejné bannery fungovat rozhodně nebudou. Proto jsme se rozhodli použít strategii Breakthrough, jejímž hlavním znakem je enormní důraz na impact komunikace. V rámci digitální strategie jsme vyvinuli inovativní formáty charakteristické značnou mírou interakce. Jednalo se o v ČR dosud nepoužité ztvárnění internetové komunikace kombinující iLayery, site branding a video elementy. Vyvinuté formáty se ukázaly jako velice úspěšné – míra jejich prokliku dosahovala až 4,6 %, což je 46x více než průměr trhu. Na stránky KB jsme přivedli 51 900 uživatelů.

Hledáte inspiraci? Více než 400 inovativních mediálních kampaní najdete na archiv.flema.cz.


Název kampaně Přihlašovatel Zadavatel

Puma – Creative Factory !Attention!Media Puma Czech Republic Kampaň probíhala v Česku a na Slovensku.

Název kampaně Přihlašovatel Zadavatel

Na podzim 2010 uvedla PUMA novou produktovou řadu PUMA Sneakers. Boty, které si zákazníci mohli sami na vybraných prodejnách personalizovat. Originální využití globálního konceptu PUMA CREATIVE FACTORY – místo pouhé lokalizace mezinárodní microsite jsme myšlenku „vytvoř si vlastní design bot PUMA“ přenesli na Facebook. Vytvořili jsme aplikaci, ve které si uživatelé pomocí jednoduchých nástrojů sami navrhovali vlastní design bot PUMA. Unikátní a hravé řešení oslovilo efektivně v krátkém čase statisíce uživatelů z cílové skupiny. Ti své návrhy bot publikovali na FB zdi, a tím oslovili tisíce dalších uživatelů. Už v prvním týdnu (bez mediální podpory) se zapojilo 188 069 uživatelů a vytvořili 232 974 návrhů bot PUMA. Za pouhé čtyři týdny soutěže to bylo 376 781 lidí, počet soutěžních designů byl 615 009. Každý uživatel strávil s FB aplikací průměrně 12 minut, tj. celkem cca 150 000 hodin, 6 250 dnů, 17 let. Všechny navržené boty postavené za sebou by vytvořily řadu dlouhou z Prahy do Brna. Kampaň uzavřela party PUMA CREATIVE FACTORY, kde se uživatelé aplikace seznámili s originálními díly vytvořenými celebritami a designéry – např. Tomáš Rosický, Natálie Kocábová, Maxim Velčovský aj.

T-Com & T-Mobile - Podeľte sa o úspech! Mediaedge:cia Slovak Republic Slovak Telekom Kampaň probíhala na Slovensku.

Shrnutí

Slovak Telekom so svojimi značkami T-Com a T-Mobile vždy stál po boku podnikateľov. Na jeseň roku 2010 preto pre nich vyhlásil súťaž o lákavé ceny, 3 výhercovia mohli vyhrať bilbordovú kampaň plne hradenú Telekomom na podporu ich podnikania. Stačilo len prihlásiť svoju firmu na stránke www.podeltesaouspech.sk a do prihlášky uviesť, v čom je ich firma úspešná. Súčasťou každej prihlášky bolo aj facebookove tlačidlo „Páči sa mi to, “ prostredníctvom ktorého sa zbierali hlasy. Hodnota cien v súťaži bola pre Telekom zanedbateľná, pre firmy však predstavovala jedinečnú šancu, ako spropagovať svoj biznis. Nám už stačilo len zrealizovať silnú náborovú kampaň, o ostatné sa postaralo 768 prihlásených firiem. Tie začali loviť hlasy na všetkých frontoch, o súťaži blogovali, četovali, umiestnili na YouTube videá s návodom, ako hlasovať, sľubovali zľavy a produkty navyše za každý hlas, dokonca zaplatili kampaň na Facebooku, ktorá smerovala priamo na stránku projektu! Telekom takto získal priestor zadarmo za viac ako 14 000 EUR a o jeho ponuke pre podnikateľov sa dozvedelo viac ako 160 000 unikátnych návštevníkov. Tri víťazné firmy sú vďaka kampani platenej Telekomom ešte úspešnejšie!

Více podrobností k nominovaným kampaním naleznete na www.flema.cz/vitezove-2011.

FLE media awards 2011 | Nejlepší využití digitálních médií – SHORTLIST

Shrnutí

31


BM inzerce kreativa (210x240)n1C_w.indd 1

11/1/11 2:07 PM


Partner kategorie

Název kampaně Přihlašovatel Zadavatel

adidas - OBA Carat Czech Republic adidas ČR Kampaň probíhala v Česku. Cílem kampaně bylo zajistit co největší dopad na cílovou skupinu 14–19. Tuto skupinu nelze snadno zasáhnout tradičními formami komunikace – a pokud ano, tak bez kýženého dopadu. Zvolili jsme tedy formu netradiční komunikace s WOM potenciálem, která bude zároveň dostatečně „COOL“. Formát interaktivních digitálních obrazovek nám tento cíl splnil a zároveň nabídl zážitek se značkou ve formě aktivní participace v kampani adidas OBA. Obrazovky byly instalovány do CLV na dvou atraktivních místech s vysokou průchodností – Václavském náměstí a Na Příkopech. Až půjde kolem Katka se Zuzkou nakupovat do New Yorkeru, dva zástupci Adidas jim doporučí, ať se stanou tváří kampaně adidas OBA. Na jedné straně CLV je instalována kamera, kde se obě dívky vyfotí a jejich obrázek spolu s textem ALL KATKA+ZUZKA se po schválení zobrazí na druhé straně CLV mezi obrázky jiných, a to celkem čtyřikrát. Katka se Zuzkou jsou nadšené, vše si vyfotí na iPhone a pošlou svým kamarádům přes Facebook – právě se totiž staly tváří kampaně adidas OBA.

shortlist nejlepší využití out of home adidas - OBA Carat Czech Republic adidas ČR T-Mobile - Vánoce s Chuckem Norrisem MediaCom Praha T-Mobile Czech Republic Vavi - Převlékni se !Attention!Media Vavi

Alena Záklasníková děkuje za ocenění, v pozadí Zuzana Kartáková (obě Carat Czech Republic).

Vítězky Zuzana Kartáková (Carat Czech Republic), Petra Bergmannová (adidas ČR) a Alena Záklasníková (Carat Czech Republic).

Více podrobností k nominovaným kampaním naleznete na www.flema.cz/vitezove-2011.

FLE media awards 2011 | Nejlepší využití out of home – VÍTĚZ

Shrnutí

33


Název kampaně Přihlašovatel Zadavatel

T-Mobile - Vánoce s Chuckem Norrisem MediaCom Praha T-Mobile Czech Republic Kampaň probíhala v Česku.

Shrnutí

Název kampaně

FLE media awards 2011 | Nejlepší využití out of home – SHORTLIST

Přihlašovatel

34

Zadavatel

Kampaň měla uvést nový produkt – T-Mobile HD satelitní TV a kombinovanou nabídku TV, internetu a hlasových služeb. Jejím cílem bylo vybudovat povědomí, odlišit se v době nejvyššího clutteru, vyvolat WoM pomocí sociálních sítí a aktivovat zákazníky. Propojujícím prvkem zajišťujícím 360° komunikaci se stal protagonista akčních filmů a TV seriálů vysílaných právě na satelitních TV – Chuck Norris. Jeho hlášky se v komunikaci vztahovaly k nabízenému produktu či službě. Komunikace v klasických mediích byla vždy doplněna netradičními formáty a inovativními „chucko-projekty“. Pozitivní vnímání vtipné reklamy, popularita hlášek a dostatečné pokrytí cílové skupiny reklamními sděleními v optimální frekvenci, spolu s aktivací zákazníků na sociálních sítích, zajistilo historicky nejlepší výsledky kampaně T-Mobilu ČR: dotazované povědomí o kampani 90 %, spontánní jmenování TMCZ jako poskytovatele satelitní TV 51 %, dotazovaná znalost TMCZ jako poskytovatele satelitní TV 67 %, na YT přes 6 milionů zhlédnutí TV spotů, brandovaný T-Mobile YT channel dosáhl 1. místa v počtu zhlédnutí v ČR a 12. místa na světě, počet fanoušků T-Mobile vzrostl ze 4 000 na 55 000.

Vavi - Převlékni se !Attention!Media Vavi Kampaň probíhala v Česku.

Shrnutí

VYTVOŘENÍ NOVÉHO MÉDIA – NETRADIČNÍ OOH PREZENTACE VÝROBCE SPOLEČENSKÉHO OBLEČENÍ: Podpora znalosti tradiční, ale nepříliš známé značky netradičním způsobem. Kultura oblékaní a sochařská kultura k sobě mohou mít blíž, než si myslíte. Pět sousoší v centru Prahy. Tři módní návrháři. Žádné povolení. Naše pravidla byla: Nic nepoškodit. Zaujmout širokou veřejnost a oživit veřejný prostor. Elegantním způsobem, pomocí košil na míru, zdůraznit sochy, které denně míjíme bez povšimnutí. Tato guerillová kampaň nejen využila nové médium, ale i vygenerovala „free PR“ v celkové hodnotě 1,2 milionů Kč.

Hledáte inspiraci? Více než 400 inovativních mediálních kampaní najdete na archiv.flema.cz.


Název kampaně Přihlašovatel Zadavatel

T-Mobile - Dede v kine Mediaedge:cia Slovak Republic Slovak Telekom Kampaň probíhala na Slovensku.

shortlist nejlepší využití kinoreklamy T-Mobile - Dede v kine Mediaedge:cia Slovak Republic Slovak Telekom

Počas vianočnej kampane Slovak Telekom prostredníctvom svojej značky T-Mobile odkomunikoval ponuku Nekonečných volaní skutočne originálne. Hlavná postava vianočnej kampane, africký chlapec Dede, ktorý prežíva prvýkrát v živote Vianoce na Slovensku, v netradičnom kinospote dokazuje, že vďaka paušálu Podľa seba volá veľmi výhodne. Tesne pred filmovým predstavením zavolá Dede jednému divákovi v sále. Napriek tomu, že ich vzájomný rozhovor netrval dlho, na tvárach divákov zostal prekvapený výraz ešte niekoľko sekúnd po jeho skončení. Kombináciou prednahratého kinospotu a živého herca v sále, ktorý doteraz nebol ešte na Slovensku realizovaný, sme divákom priniesli neopakovateľný zážitok, oveľa intenzívnejší, ako keby sme im pred ich obľúbeným filmom pustili klasický kinospot. Slovak Telekomu sa týmto podarilo opať dostať bližšie k ľuďom, ktorí mohli značku T-Mobile zažiť na vlastnej koži.

René Jež (FLEmedia) se s těší, až vyhlásí vítěze, v pozadí moderátor Rosťa Novák.

Vítězný tým Michal Vážny (Mediaedge:cia Slovak Republic), Mirka Kasanická (Zaraguza Digital), Natália Mrafková (Slovak Telekom), Slavomír Skalický (Istropolitana Ogilvy), Iveta Vršanská (Slovak Telekom), Dušan Horváth a dole Vladimír Paštinský (oba Mediaedge:cia Slovak Republic).

Více podrobností k nominovaným kampaním naleznete na www.flema.cz/vitezove-2011.

FLE media awards 2011 | Nejlepší využití kinoreklamy – VÍTĚZ

Shrnutí

35


Partner kategorie

Název kampaně

Přihlašovatel Zadavatel

Nescafé Dolce Gusto – Snídaně pro lepší náladu Mediaedge:cia Czech Republic Nestlé Česko Kampaň probíhala v Česku. Kampaň Nescafé Dolce Gusto byla zaměřena na komunikaci snadné přípravy kávy a široké škály nápojových kapslí. Jejím cílem bylo posunout klasické ochutnávky blíže lidem, přenést je do důvěrně známého prostředí a uvařit jim nápoj, který mají nejraději. Hledali jsme vhodné prostředí pro konzumaci teplých nápojů, kde se spotřebitel cítí přirozeně, čímž si vytvoří pozitivní vztah ke značce. Navázali jsme spolupráci se sítí rádia HIT, prostřednictvím kterého probíhala v říjnu čtyřtýdenní soutěž pracovních kolektivů o „Snídani pro lepší náladu“. Na pracoviště dorazila promo hlídka, která na místě vařila různé druhy nápojů dle individuálního výběru. Snídaně ve společnosti kolegů navozovala uvolněnou atmosféru, kterou podporovali moderátoři jednotlivých rádií. Soutěž měla vysoký ohlas. Zaregistrovalo se 14 837 kolektivů z celé republiky, tzn. 160 snídaní, 7 tisíc šálků, 32 vyhraných kávovarů. Na jednotlivých akcích byly pořizovány videozáznamy, které byly následně umísťovány na YouTube. Ze záznamů je patrné, že se kolektivy na výhru těšily a společnou snídani si užily. Podzimní komunikace zdvojnásobila tržní podíl Nescafé Dolce Gusto v segmentu mleté a zrnkové kávy v průběhu období 10–12.

shortlist nejlepší využití rádia Nescafé Dolce Gusto – Snídaně pro lepší náladu Mediaedge:cia Czech Republic Nestlé Česko

Petr Uchytil (Regie Radio Music) vyhlašuje vítěze.

Petr Uchytil (Regie Radio Music) blahopřeje vítězům Karolíně Alaxinové (Nestlé Česko) a Petru Pochmanovi Mediaedge:cia Czech Republic).

Více podrobností k nominovaným kampaním naleznete na www.flema.cz/vitezove-2011.

FLE media awards 2011 | Nejlepší využití rádia – VÍTĚZ

Shrnutí

37


235$9'86(1(2%(-'(7( %(=7(/(9,=1Â&#x2030;5(./$0<" $-67(6,-,67Â&#x2030;" 1DEŠ]ŠPH

 Ä?tenĂĄĹ&#x2122;ĹŻ dennÄ&#x203A;

 stĹ&#x2122;edoĹĄkolĂĄkĹŻ a vysokoĹĄkolĂĄkĹŻ

 ABC Ä?tenĂĄĹ&#x2122;ĹŻ

 domĂĄcnostĂ­ s pĹ&#x2122;Ă­jmy nad 30.000 KÄ?

 vedoucĂ­ch pracovnĂ­kĹŻ

 ekonomicky aktivnĂ­ch

XQLN�WQŠ LQ]HUWQŠ IRUP�W\

=.867(35(0Â&#x2122;Ă /(7-,1$. HIHNWLYQŠYROED Zdroj: GfK Czech, Median â&#x20AC;&#x201C; Mediaprojekt, 1. pololetĂ­ 2011, Ä?tenost poslednĂ­ho vydĂĄnĂ­


Partner kategorie

Název kampaně

Přihlašovatel Zadavatel

Tatra banka - Bankomaty pre nevidiacich VACULIK ADVERTISING Tatra banka Kampaň probíhala na Slovensku.

Shrnutí

Naším cieľom bolo poskytnúť ľuďom náhľad do sveta nevidiacich a poskytnúť im príležitosť vyskúšať si pocit čítať dotykom rúk. To malo ukázať verejnosti, že aj taký jednoduchý úkon, akým je výber z bankomatu, môže byť ťažkým a nepohodlným pre nevidiacich. Text, ktorý sa objaví po dotyku termosenzitívnej fólie, informuje o novej funkcionalite, ktorá umožňuje aj nevidiacim a slabozrakým komunikovať s bankomatom. Dôležitou súčasťou cieľov kampane bolo posilnenie vnímania Tatra banky ako sociálne zodpovednej inštitúcie.

shortlist Tatra banka - Bankomaty pre nevidiacich VACULIK ADVERTISING Tatra banka Google – Search On Mindshare Google Czech Republic Komerční banka – Hypoteční úvěr PHD Komerční banka

Aleš Pýcha (Mafra) se chystá vyhlásit vítěze.

Natália Gaďová (Tatra banka), Miroslav Hrivňák, Soňa Triebušníková a Radovan Teuschel (všichni Vaculik Advertising) oslavují vítězství.

Starmedia – Vypočujte si print Digita.sk Starmedia Více podrobností k nominovaným kampaním naleznete na www.flema.cz/vitezove-2011

FLE media awards 2011 | Nejlepší využití tisku – VÍTĚZ

nejlepší využití tisku

39


Název kampaně Přihlašovatel Zadavatel

Google – Search On Mindshare Google Czech Republic Kampaň probíhala v Česku.

Shrnutí

Název kampaně Přihlašovatel Zadavatel

Česká republika je jednou z mála zemí, kde Google není jasnou jedničkou na poli vyhledávání. Je využíván více pro obecné a mezinárodní výrazy než výrazy lokálního charakteru. Strategií celé tiskové komunikace bylo ukázat možnosti vyhledávání a lokální relevanci vyhledávače Google na konkrétním příkladu ve spojení s tématem, o které se v dané chvíli cílová skupina zajímá. Využili jsme toho, že každý tiskový titul může nabídnout pouze omezené množství informací o čemkoliv, co vzbudí náš zájem. Cíleně umístěnou reklamou kontextově spojenou s právě čteným článkem jsme navedli čtenáře velice přirozeným způsobem k tomu, kde mohou najít informací více prostřednictvím vyhledávače Google. Na tomto projektu bylo unikátní, že každý jednotlivý inzerát kampaně byl řešen individuálně. K námi vybranému článku byl do vyhledávacího okna ve vizuálu inzerce zvolen výraz tak, aby odpovídal obsahu článku a poukazoval na možnosti a lokální relevanci Googlu. Po startu kampaně Google – Search On začal objem vyhledávání prostřednictvím Googlu významně růst. Zatímco na začátku roku 2010 byl podíl Googlu na vyhledávání 38,1 %, v prosinci téhož roku po třech vlnách kampaně Search On dosáhl podíl 47,08 % (zdroj: TOPlist podíl vyhledávačů, všichni uživatelé).

Komerční banka – Hypoteční úvěr PHD Komerční banka Kampaň probíhala v Česku.

FLE media awards 2011 | Nejlepší využití tisku – SHORTLIST

Shrnutí

40

Název kampaně Přihlašovatel Zadavatel

Úkolem agentury bylo představit Komerční banku jako ideálního a důvěryhodného partnera při výběru hypotéky v rámci cílové skupiny lidí s vyšším socioekonomickým postavením ve věku 25–45 let, kteří aktuálně řeší koupi nebo renovaci nemovitosti. Použili jsme mediální strategii Activate, jejímž cílem je aktivovat cílovou skupinu, která je komunikovanému sdělení velice otevřená. Lidé řešící problematiku hypoték jsou komunikaci na toto téma otevření a inzerce zaměřené na bydlení si všímají bez ohledu na její formát. Zásadní tak není použít velké formáty, ale umístit komunikaci ve správném kontextu. Efekt komunikace se díky spojení inzertních prvků s redakčním obsahem násobí. Unikátním řešením bylo použití klasických post-it štítků, které jsme ve spolupráci s redakcemi jednotlivých titulů umístily na fotografiích bytů a rodinných domů tvořících součást redakčního textu. Štítek post-it byl přilepen tak, aby částečně překrýval redakční fotografie a velmi vtipnou formou upoutával pozornost k těmto stavbám. Na první pohled působil jako upozornění např. jiného člena domácnosti, který si tuto nemovitost vybral a připojil k ní poznámku „Takhle chci bydlet, volat Komerčku“ spolu s kontaktními údaji.

Starmedia – Vypočujte si print Digita.sk Starmedia Kampaň probíhala v Česku.

Shrnutí

Mediálna agentúra StarmediaCo. po minuloročných úspechoch na FLEMA Awards chcela aj v tomto roku upozorniť na svoju inovatívnosť v mediálnej oblasti prostredníctvom printovej reklamy umiestnenej v odborných časopisoch venovaných marketingu a reklame. Ako najlepšie obhájiť inovatívnu pozíciu agentúry v printe? Naše riešenie bolo jednoduché. Namiesto „veľkohubých tvrdení“ sme prešli k činom: Ukázali sme, že print v dnešnej dobe nie je len pekný obrázok, ale dá sa s ním pracovať aj interaktívne. Printová reklama pre Starmedia Co. sa tak dala nielen prečítať, ale aj vypočuť a následne presne odmerať.

Hledáte inspiraci? Více než 400 inovativních mediálních kampaní najdete na archiv.flema.cz.


Název kampaně

Přihlašovatel Zadavatel

T-Com & T-Mobile – Podeľte sa o úspech! Mediaedge:cia Slovak Republic Slovak Telekom

Shrnutí

shortlist nejlepší malá kampaň T-Com & T-Mobile – Podeľte sa o úspech! Mediaedge:cia Slovak Republic Slovak Telekom Darujsprávně.cz - Pomáhat je v módě OgilvyInteractive - divize OgilvyOne Fórum dárců - Asociace nadací a nadačních fondů

Slovak Telekom so svojimi značkami T-Com a T-Mobile vždy stál po boku podnikateľov. Na jeseň roku 2010 preto pre nich vyhlásil súťaž o lákavé ceny, 3 výhercovia mohli vyhrať bilbordovú kampaň plne hradenú Telekomom na podporu ich podnikania. Stačilo len prihlásiť svoju firmu na stránke www.podeltesaouspech.sk a do prihlášky uviesť, v čom je ich firma úspešná. Súčasťou každej prihlášky bolo aj facebookove tlačidlo „Páči sa mi to,“ prostredníctvom ktorého sa zbierali hlasy. Hodnota cien v súťaži bola pre Telekom zanedbateľná, pre firmy ale predstavovala jedinečnú šancu, ako spropagovať svoj biznis. Nám už stačilo len zrealizovať silnú náborovú kampaň, o ostatné sa postaralo 768 prihlásených firiem. Tie začali loviť hlasy na všetkých frontoch, o súťaži blogovali, četovali, umiestnili na YouTube videá s návodom, ako hlasovať, sľubovali zľavy a produkty navyše za každý hlas, dokonca zaplatili kampaň na Facebooku, ktorá smerovala priamo na stránku projektu. Telekom takto získal priestor zadarmo za viac ako 14 000 EUR a o jeho ponuke pre podnikateľov sa dozvedelo viac ako 160 000 unikátnych návštevníkov. Tri víťazné firmy sú vďaka kampani platenej Telekomom ešte úspešnejšie.

Ford Focus – Zlatý ručičky Mindshare Ford Motor Company Nano Energies - první BigBoard na světe, který čistí vzduch !Attention!Media Nano Energies Trade Starmedia - Mighty Mad Star Starmedia Starmedia

Hynek Cimoradský (FLEmedia) vyhlašuje vítěze.

Dušan Horváth (Mediaedge:cia Slovak Republic) svým poděkováním rozesmál přihlížejícího Hynka Cimoradského (FLEmedia), Ivetu Vršanskou (Slovak Telekom) a Mirku Kasanickou (Zaraguza Digital).

Více podrobností k nominovaným kampaním naleznete na www.flema.cz/vitezove-2011.

FLE media awards 2011 | Nejlepší malá kampaň – VÍTĚZ

Kampaň probíhala na Slovensku.

41


Název kampaně Přihlašovatel Zadavatel

Darujsprávně.cz – Pomáhat je v módě OgilvyInteractive - divize OgilvyOne Fórum dárců - Asociace nadací a nadačních fondů Kampaň probíhala v Česku.

Shrnutí

Název kampaně Přihlašovatel

FLE media awards 2011 | Nejlepší malá kampaň – SHORTLIST

Zadavatel

42

Projekt darujspravne.cz podporuje individuální dárcovství. Postupně vzniká za pomoci celé řady partnerů platforma, která má být vodítkem, kam a na co vhodně přispět v poměrně nepřehledném prostředí. Vznikla kontroverzní kampaň, kterou vystihuje slogan „Pomáhat je v módě“. Hlavní vizuál ztvárňuje promenádující potřebné (africké dítě, žirafa, tělesně postižení) na módním molu – „Dobrý pocit z dobrého skutku sluší každému. Vezměte si na sebe pomoc potřebným. Pohled do zrcadla bude příjemnější.“ Doplňkem jsou BTL aktivity na stánku na festivalu United Islands, kde byla nabízena ke kampani kvalitní speciálně vytvořená trička se zábavnou „dárcovskou“ tématikou – „Nechci do pekla“, „Tobě nedám“ atp. Peníze šly na charitativní účely. Na často nerozumně vynaložené peníze, ve stresu, do košíčků pouličních prodavačů poukazovala guerillová kampaň, v níž lidé našim pouličním hercům zaplatili 20,- Kč za tajemnou „charitativní“ krabičku. Když ji otevřeli, našli v ní prostý vzkaz: „Zde vám vracíme vaše peníze, příště si raději rozmyslete, komu pomáháte a vyberte si sami – www.darujspravne.cz.“ Projekt je nízkonákladový a díky silné kreativní myšlence velice efektivní i efektní.

Ford Focus – Zlatý ručičky Mindshare Ford Motor Company Kampaň probíhala v Česku.

Shrnutí

Ford přichází na trh s novým modelem Fordu Focus, plným nejnovějších technologických vychytávek. Kampaň, která uvedení doprovází, je založena na faktu, že Češi jsou národ kutilů a vychytávky si dokáží vymyslet a následně vyrobit sami. V první fázi kampaně vzniká pod záštitou fiktivní organizace OSLA (Občanský spolek za lepší automobily), platforma Zlatý ručičky, na kterou uživatelé nahrávají vlastní návrhy řešení moderních technologií. Platforma je propojena s Facebookem a YouTube. Kampaň je podpořena PR články s vloženými videi, PPC a promoted videi. Ve druhé fázi vstupuje na scénu Přemek Podlaha, ikona českých kutilů, který pro OSLA natáčí svá vlastní DIY videa, parafrázující jeho kutilské pořady. Ve třetí fázi kampaně dochází k přímému souboji technologických vychytávek. OSLA a její DIY upravené vozy vyzývají Ford Focus. V souboji Focus vítězí, OSLA uznává jeho převahu a doporučuje ho ke koupi. Vyvrcholením kampaně byla soutěž o nový vůz. Kampaní bylo zasaženo celkem 4,5 millionu lidí, v rámci kampaně bylo zhlédnuto přes milion videí, platforma www.zlatyrucicky.cz má 91 043 unikátních uživatelů. A žije dál!

Hledáte inspiraci? Více než 400 inovativních mediálních kampaní najdete na archiv.flema.cz.


Název kampaně

Přihlašovatel Zadavatel

Nano Energies – první BigBoard na světě, který čistí vzduch !Attention!Media Nano Energies Trade Kampaň probíhala v Česku.

Shrnutí

Název kampaně

NANO ENERGIES – elektřina z OZE (obnovitelné zdroje energie). Zvyšování povědomí o „niche“ značce a její unikátní výhodě: distribuce čisté/zelené energie vyrobené výhradně z obnovitelných zdrojů Nano Energies s využitím unikátního českého patentu (nano nátěr „aktivní stěna“) demonstruje svoji konkurenční výhodu. Originální propojení klasického média a vyspělých technologií umožnilo vznik první reklamy na světě, která prokazatelně čistí vzduch. Zvolili jsme proto umístění u frekventované dopravní tepny ve středu města. V lednu 2011 byl umístěn jeden jediný bigboard s naší reklamou a odkazem na web klienta v místě, kde je extrémně velký provoz (ulice 5. května v Praze). Vzduch je na tomto místě silně znečištěn. BigBoard jsme natřeli unikátním nano nátěrem, který rozkládá exhalace na vodu a CO2.

Starmedia – Mighty Mad Star Starmedia

Zadavatel

Starmedia Starmedia dosiahla status inovatívnej mediálnej agentúry a skončila najúspešnejší rok vo svojej histórii. Za tento úspech sa chcela poďakovať svojim klientom a dokázať im, že pracujú s naozaj výnimočnou mediálnou agentúrou. Využili sme na to predvianočné obdobie, keď sa zvykne ďakovať klientom. Pred Vianocami sme vypustili poplašnú správu o odchode CEO Starmedie. Buzz v brandži ešte viac rozvírilo prekvapivé vysvetlenie – track Nový level od šéfa agentúry ako Mighty Mad Star. Virálne rapové video vyrozprávalo príbeh o agentúre, jej klientoch a ich spoločných úspechoch. Nasledovali reportáže v TV a rozhovory v odborných printoch a na webových stránkach. Selfpromo kampaň podporil streetový „vianočný“ darček pre klientov a partnerov s prianím do nového roka. Reagovali úplne všetci klienti agentúry. Všetci pozitívne a až nečakane originálne. Objavili v sebe streetový slang a kampaňou žili nielen oni, ale celá brandža. Napriek veľmi úzkej a špecifickej cieľovej skupine ľudí z mediálneho, reklamného a marketingového prostredia video dosiahlo vyše 10-tisíc videní na YouTube. Kampaň sa stala najviac diskutovanou a ocenenou PF-kou 2011 nielen na Slovensku, ale aj v Česku.

FLE media awards 2011 | Nejlepší malá kampaň – SHORTLIST

Přihlašovatel

Více podrobností k nominovaným kampaním naleznete na www.flema.cz/vitezove-2011.

43

Kampaň probíhala na Slovensku..

Shrnutí


Kontakt: Janette Valentová, +420 724 208 551, Janette.Valentova@sanomamedia.cz

KREATIVNÍ.

JEDNODUŠE

NOVÝ ČASOPIS VYCHÁZÍ 14. LISTOPADU


Partner kategorie

Název kampaně

Přihlašovatel Zadavatel

T-Mobile - Vánoce s Chuckem Norrisem MediaCom Praha T-Mobile Czech Republic Kampaň probíhala v Česku. Kampaň měla uvést nový produkt – T-Mobile HD satelitní TV a kombinovanou nabídku TV, internetu a hlasových služeb. Jejím cílem bylo vybudovat povědomí, odlišit se v době nejvyššího clutteru, vyvolat WoM pomocí sociálních sítí a aktivovat zákazníky. Propojujícím prvkem zajisťujícím 360° komunikaci se stal protagonista akčních filmů a TV seriálů vysílaných právě na satelitních TV – Chuck Norris. Jeho hlášky v se v komunikaci vztahovaly k nabízenému produktu či službě. Komunikace v klasických mediích byla vždy doplněna netradičními formáty a inovativními „chucko-projekty“. Pozitivní vnímání vtipné reklamy, popularita hlášek a dostatečné pokrytí cílové skupiny reklamními sděleními v optimální frekvenci spolu s aktivací zákazníků na sociálních sítích zajistilo historicky nejlepší výsledky kampaně T-Mobilu ČR: dotazované povědomí o kampani 90 %, spontánní znalost TV spotu 43 %, líbivost spotů 90 %, spontánní jmenování TMCZ jako poskytovatele satelitní TV 51 %, dotazovaná znalost TMCZ jako poskytovatele satelitní TV 67 %, na YT přes 6 milionů zhlédnutí TV spotů, brandovaný T-Mobile YT channel dosáhl 1. místa v počtu zhlédnutí v ČR a 12. místa na světě, počet fanoušků T-Mobile vzrostl ze 4 000 na 55 000.

shortlist nejlepší kampaň T-Mobile - Vánoce s Chuckem Norrisem MediaCom Praha T-Mobile Czech Republic Seznam - Lovecká sezona McCann Erickson Prague Seznam.cz a T-Mobile Czech Republic

Zděněk Hašek (Sanoma Media Praha) vyhlašuje vítěze.

Vítězný tým Mediacom Praha: Olga Svačinová, Petra Pipková a Jiří Ryšavý.

Více podrobností k nominovaným kampaním naleznete na www.flema.cz/vitezove-2011.

FLE media awards 2011 | Nejlepší kampaň – VÍTĚZ

Shrnutí

45


Název kampaně Přihlašovatel Zadavatel

Seznam - Lovecká sezona McCann Erickson Prague Seznam.cz a T-Mobile Czech Republic Kampaň probíhala v Česku.

Shrnutí

Inspirací ke kampani byl lov na divokou zvěř, což se promítlo i do vizuální podoby kampaně s názvem Lovecká sezóna. Podstatou celého řešení bylo propojit digitální a fyzický svět. Pro kampaň byla zvolena soutěžní interaktivní platforma pro zapojení, která měla za úkol oslovit výše uvedenou cílovou skupinu. S ohledem na první ročník a zadání byla celá aktivita zaměřena pouze na Prahu. Projekt Lovecká sezóna od společnosti Seznam.cz, jehož cílem byla mimo jiné i osvěta nové technologie (do té doby nebyla žádnou jinou značkou komunikována), vyniká především díky svému originálnímu pojetí propojení fyzického a digitálního světa, originálnímu zpracování exekuce a využití netradičních medianosičů, atraktivnímu vizuálnímu stylu a především díky využití QR kódu na OOH nosičích. Kampaň dosáhla výborné konverznosti v podobě aktivních soutěžících.

FLE media awards 2011 | Nejlepší kampaň – SHORTLIST

Některá z nich může patřit i vám. Přihlašte se příští rok.

46

Vítězové mají právo používat známky ve své komunikaci.


9ÅH FR MVWH FKW€OL Y€G€W R PDUNHWLQJX UHNODP€ D PpGLtFK DOH QHY€G€OL NGH WR QDMtW $NWLYXMWH VL ]GDUPD SʼntVWXS GR RQOLQH DUFKLYX ĀDVRSLVś 0DUNHWLQJ 0HGLD D 7UHQG 0DUNHWLQJ

ZZZSUHGSODWLWHOLKQHGF]

 7Ù'(1Ë. 352 0$5.(7,1*2928

 & 

.2081,.$&, $ 0e',$ 9<'$9$7(

3URGHMH 2OG 6SLFH PH]LURmQ€ NOHVO\

00

² (85

:::0$0&=

6ORYHQVNÚ /LGO RGHÅHO RG QHMOHYQ€MÅt 20'

5RN SRGOH W€FK DJHQWXU NWHUp RGHY]GDO\ ~mHWQt ]i Y€UN\ $*(1785< 

*OREXV QDEt]t SRKOHG ] N¿HVOD

=iND]QtFL VH E€KHP NUL]H GUÍHOL QHMHQ VYÚFK EDQN DOH L ¿DG\ GDOÅtFK SUR GXNWÔ Y REDYiFK S¿HG QHMLVWRWRX QHSR]QDQpKR 1\Qt MH PRÍQi MLÍ mDV NG\ SRPDOX S¿HMGRX N QRYÚP ]QDmNiP )2.86 

/679Ë (&2120,$ $6 ² .k

5HNODPN\ VL SROHSÅLO\ PHGLiON\ VStÅH QDRSDN

9\VW¿tGiQt 0XVWDI\ ]D )DELD ]¿HMP€ GHRGRUDQWX S¿tOLÅ QH SURVS€OR 0$5.(7,1* 

.UL]H MDNR GÔYRG SUR ]P€QX ]QDmN\

6Yp ]iND]QLFNp ĀtVOR D ĀtVOR ]iORKRYp IDNWXU\ PśçHWH ]tVNDW QD WHO  

¿Sb‹hSQ 5Z]Pca a^cab dS adÝQV ]PQV]RSQV YO[^O° \O ^]R^]`c ^`]XSYbc 1Sabg Y ZWRS[ 9]\bO 0O`W{`g XSX[Ð ‰xSZS[ XS dÝP‹` ^`]abÂSRY× \O \tYc^ Ocb ^`] VO\RWQO ^]dO\{ 9O[^O° ^ÂW^`OdcXS OUS\bc`O E;15`Sg 8RS ] W\abOZOQW ZS\bWYcZt`\QV ^Z]QV dgcÐdOXQQV ]^bWQY{V] YZO[c ^ÂW \‹[Ð aS [‹\ ]P`Oh ^]R `×h\Ý[W ‰VZg ^]VZSRc O Y]ZSxY]d{V] YÂSaZO >ÂW P‹Ð \{[ ^]VZSRc cdWR htYOh\QW V`OXQ aS R‹bW ^ÂW ^]VZSRc

6ORYHQVNÚ /LGO Y\P€QLO DJHQ WXUX 20' QHP€OD GRKRGQXWp FHQRYp SRGPtQN\ V 79 0e',$ 

6WRFN SRSWiYi RQOLQH VWUDWHJLL SUR %RÍNRY

:WY{`YO Ab]QY >ZhS°0]ÐY]d bS\R`cXS OUS\bc`c ^`] dg bd]ÂS\ ]\ZW\S Y][c\WYOx\ ab`ObSUWS P`O\Rc 0]ÐY]d >`] h\OxYc R]acR \O ^`]XSYb] d{ PthW ^`OQ]dOZO OUS\bc`O =UWZdg 7\bS`OQbWdS YbS`t OY bctZ\‹ a^`OdcXS W aSabS`aY]c h YÂSaZO PcRS bS\b] dÝVZSR h\OxYc 4S`\Sb Ab]QY BS\R` hO ]Y\S[ C^]h]`°cXS b[ XSV]Ð dÝaZSRYg Pg [‹Zg PÝb \O hbÐS\Ý ^]VgP VO\RWQO h\t[g d ^]Z]dW\‹ ht ^`Od ^]dO\ÝQV 9O[^O° hOxOZO R‹^]R]P\‹ a]cdWa aS h[‹ d 5Z]Pcac :Sb°O\g `]hÈ \]c \O ^]abc P`O\R [O\OÐS`O ÂWb aS [t R] dÈSQV ]PQV]R× h\OxYg 0]ÐY]d Y \Ð \SRtd\] 5Z]Pca R]ÈZ] 

&OHHVH EXGH XmLW FKRYiQt

7H[W +DQD 9DFNRYi

'$7$ 7Ù'1( -DNp ]ERÍt QD VOHYRYÚFK VHUYHUHFK" $.78$/,7< 3URLQ]HURYDQi SORFKD Y WLVNX 0e',$ 6OHGRYDQRVW 79 D VKDUH 0e',$ 1HMNUDWÅt UHNODPQt 79 EUHDN\ 0e',$ 

*5$) 7Ù'1( kDVWR VH ]~mDVWQtP VRXW€Ít NWHUp QDMGX Y mDVRSLVHFK D QRYLQiFK QHXYHGHQR ± XUmLW€ QH ± 

XUmLW€ DQR ± VStÅH DQR ± DQL DQR DQL QH ± 

VStÅH QH ± 00/7*, k5   NYDUWiO 632-(1È  

vZS\ aYc^W\g ;]\bg >gbV]\ 8]V\ 1ZSSaS \O a\[Yc xSZS[ \ObtxSZ [W\cZÝ bÝRS\ d vSaYc `SYZO[c \O vSaYÝ ]Zg[^WXaYÝ bÝ[ 9O[^O° [t SRcYObWd\ QVO`OYbS` d \‹YbS`ÝQV [S RWObg^SQV XS OPSQSRO O\UZWQ YÝQV aZ]dxSY dhbOVcXQQV aS YS a^]`bc 1ZSSaS d b][ PcRS ^]Y`Ox]dOb /US\bc`O ;ObVS` /QbWdObW]\ ^]hdOZO R] >`OVg ZS US\Rt`\V] Y][WYO h\t[{V] ^ÂSRSdÈ[ ^O`]R]dt\[ P`Wb aY{V] ^`]abÂSR OPg ^`]dthSZ a{`W ZSYQ YbS`{ [OX ^Â^OR\{ xSaY{ \tdÈb‹d\Yg ]Zg[^WtRg ^ÂW^`OdWb \O :]\RÝ\ ASR[ OÐ RSaSb ZSYQ QV]dt\ dS DSZY{ 0`Wbt\WW aW 8]V\ 1ZSSaS c^`OdWZ

^]RZS htYZOR\ Y]ab`g dgbd] ÂS\{ OUS\bc`]c O W[^`]dWhcXS d \WQV adÝ[ QVO`OYbS`WabWQYÝ[ h^×a]PS[ a ^`dYg OPac`R\V]

\SQVQS hdSÂSX\Wb >]R]P\{ XS b] a bS\R`S[ \O OUS\bc`c YbS`t PcRS a^]ÂWbSZ\‹ a^`Od] dOb a]QWtZ\ ab‹ HRS cÐ aW a^] ÂWbSZ\O XSR\c dgP`OZO OZS XSX X[{\] \SQVQS ^ÂSR ^]R^WaS[ a[Z]cdg hdSÂSX\Wb DÝaZSRYg ]P]c bS\R`× PcR]c ^]RZS AOZtbY]d{ hdSÂSX\‹\g d ht \SP] ÂX\c 

-(Â7 9Ë&( $.78È/1Ë&+ =35È9 0$5.(7,1*29Ù&

723 0e',$

VSROHmQi S¿tO

RKD WÚGHQtN

9ÚGDMH GR RQOLQH UHNODP\ PDMt PH]LP€VtmQ€ SURSDG

Vc[]`c O [W\W[OZWabWQYÝ[ VS `SQbd[ A^]bg \ObtxSZ ^]R dS RS\[ `SÐWa{`O B][tÈS ;OÈ\O \O a\[Yc htRg 

9 WHQGUX 3RÅWRYN\ QD %7/ MVRX MHQ DJHQWXU\

>]Èb]d\ a^]ÂWbSZ\O a^ORt ^]R vA=0 dgVZtaWZO ^ÂSR \‹Y]ZWYO [‹aQW bS\R` \O 0B: OUS\bc`c8SÈb‹ ^ÂSR bÂS[W bÝR \g PgZ] d b][b] bS\R`c ]a[ OUS\bc` bS€ [Zcdx >]Èb]d\ a^]ÂWbSZ\g 2S\WaO AOZtbY]dt ;; aR‹ZWZO ÐS RtZS ^] ab]c^WZg cÐ XS\ xbgÂW OUS\bc`g 8SXWQV X[{\O dÈOY a^]ÂWbSZ\O

'DQRQH WHQGUXMH GLJLWiOQt DJHQWXUX SUR $FWLYLL

A^]ZSx\]ab 2O\]\S dg^aOZO dÝP‹`]d{ ÂhS\ \O h^`OQ]dt\ RZ]cV]R]P{ ab`ObSUWS ]\ZW\S Y][c\WYOQS ^`] ad]c h\OxYc [Z{x\ÝQV dÝ`]PY× /QbWdWO >]RZS W\T]`[OQ ;; ^`] PVt ^`ShS\bOQS Q`SRS\bWOZa R] ht dÝaZSRYg bS\R `c Pg ^OY [‹Zg PÝb h\t[g R] Y]\QS [‹aQS >`] h\OxYc /QbWdWO d [W\cZ]abW \O \‹Y]ZW YO ^`]XSYbSQV ^`OQ]dOZO RWUW btZ\ OUS\bc`O >`OVO 2WUWbOZ YbS`t aS ‰xOab\ W OYbctZ\V] dÝP‹`]d{V] ÂhS\ 

X 0DUNHWLQJ

0HGLD  D P€V tmQtNX 7UHQ G 0DU

NHWLQJ ±D xS`dS\QW aS R] W\bS`\S b]d{ RWa^ZOg `SYZO[g W\dSab] dOZ] $$ [WZW]\× Y]`c\ d QS\ Y]dÝQV QS\tQV ;ShW[‹ax\‹ aS XSR\t ] ^]YZSa ] dQS \SÐ &$ [WZW]\× Y]`c\ bSRg b{ [‹Â ] xbd`bW\c ÖROXS dgQVt h h ^`]XSYbc /R;]\Wb]`W\U []\Wb]`cXS dÝROXS R] W\ bS`\Sb]d{ RWa^ZOg `SYZO[g YbS`Ý ^`] AR`cÐS\ ^`] W\ bS`\Sb]d]c `SYZO[c `SOZWhcXS a^]ZSx\]ab ;SRWO`SaSO`QV DS a`]d\t\ a Z]°aYÝ[ `]YS[ Xa]c ZSb]È\ xS`dS\Q]d{ W\dSa bWQS \WÐÈ ] "% <O d`QV]Zc ÐSPÂxYc hOROdObSZ× aS c[abWZ :WRZ v@ YbS`Ý \OY]c^WZ W\bS` \Sb]d]c `SYZO[c d V]R\]b‹ "% [WZW]\c /R;]\Wb]`W\U dÈOY cdtR `SYZO[\ dÝROXS \O htYZOR‹ QS\Y]dÝQV QS\ 

79 1RYD SRÍiGDOD R OLFHQFL SUR QRYRX 79 VWDQLFL BSZSdWhS <]dO ^]ÐtROZO @ORc ^`] `]hVZOa]d{ O bSZSdWh\ dg aZt\ @@BD ] ZWQS\QW ^`] \]d]c bSZSdWh\ abO\WQW 8SX ^`O Q]d\ \thSd XS 9O\tZ #DgaZOb Pg [‹ZO ^ÂSa ^]hS[\ RWUWbtZ\ dgaZOxS O d YOPSZ]dÝQV bSZS dWhQV BS\b] bÝRS\ Pg [‹ZW htabc^QW <]dg [SRWtZ\ `OR‹ c^ÂSa\Wb ROZÈ ^]ÐOROdYg 

+ $ 0(',È/1Ë&+ '$7 1$-'(7( 1$ :::0

$0&=

-HGLQÚ WÚGHQtN R PpGLtFK PDUNHWLQJRYp NRPXQLNDFL D NUHDWLYLW€ Y UHNODP€ QD mHVNpP WUKX 2EMHGQHMWH VL XNi]NRYp mtVOR 0DUNHWLQJ 0HGLD ]GDUPD QD ZZZPDPF]]GDUPD


µ‰IJÑÚħõºùħġÚ ĉĀÑqĴ\ĩÚá

AD gggXi`UbSeRUSj


Partner kategorie

Název kampaně Přihlašovatel Zadavatel

T-Mobile - Dede v kine Mediaedge:cia Slovak Republic Slovak Telekom Kampaň probíhala na Slovensku. Počas vianočnej kampane Slovak Telekom prostredníctvom svojej značky T-Mobile odkomunikoval ponuku Nekonečných volaní skutočne originálne. Hlavná postava vianočnej kampane, africký chlapec Dede, ktorý prežíva prvýkrát v živote Vianoce na Slovensku, v netradičnom kinospote dokazuje, že vďaka paušálu Podľa seba volá veľmi výhodne. Tesne pred filmovým predstavením zavolá Dede jednému divákovi v sále. Napriek tomu, že ich vzájomný rozhovor netrval dlho, na tvárach divákov zostal prekvapený výraz ešte niekoľko sekúnd po jeho skončení. Kombináciou prednahratého kinospotu a živého herca v sále, ktorý doteraz nebol ešte na Slovensku realizovaný, sme divákom priniesli neopakovateľný zážitok, oveľa intenzívnejší, ako keby sme im pred ich obľúbeným filmom pustili klasický kinospot. Slovak Telekomu sa týmto podarilo opať dostať bližšie k ľuďom, ktorí mohli značku T-Mobile zažiť na vlastnej koži.

Petr Bučil (HyperCube) předává trofej Ivetě Vršanské (Slovak Telekom). Přihlíží Dušan Horváth (Mediaedge:cia Slovak Republic)

Vítězové Michal Vážny (Mediaedge:cia Slovak Republic), Mirka Kasanická (Zaraguza Digital), Natália Mrafková (Slovak Telekom), Slavomír Skalický (Istropolitana Ogilvy), Iveta Vršanská (Slovak Telekom), Dušan Horváth a dole Vladimír Paštinský (oba Mediaedge:cia Slovak Republic).

Více podrobností k nominovaným kampaním naleznete na www.flema.cz/vitezove-2011.

FLE media awards 2011 | Grand Prix - VÍTĚZ

Shrnutí

49


Mediální partner

Daniel Köppl (Economia) právě vyhlásil vítěznou agenturu.

Dušan Horváth (Mediaedge:cia Slovak Republic) s trofejí a lahví šampaňského Piper Heidsieck.

Inovativní agentura:

Mediaedge:cia Slovak Republic ce

a

r ntu

e

FLE media awards 2011 | Inovativní agentura - Pořadí

Ag

50

Metodika stanovení pořadí: Každý zadavatel a agentura získávají 1 bod za nominaci na shortlist, 2 body za vítězství v kategorii a 1 bod za Grand Prix. Na základě součtu těchto bodů vzniká pořadí. V případě rovnosti bodů rozhoduje počet vítězství v kategoriích a poté součet bodového hodnocení z prvního kola.

na mi

No

rix

rie

o teg

a zk

P nd

a

r zG

u

So

Mediaedge:cia Slovak Republic

3

4

Mindshare (cz)

4

2

6

Digita.sk

2

2

4

MediaCom Praha

2

2

4

!Attention!Media (cz)

3

Carat Czech Republic

1

2

3

Mediaedge:cia Czech Republic

1

2

3

PHD (cz)

3

VACULIK ADVERTISING (sk)

1

Starmedia

2

2

McCann Erickson Prague

1

1

OgilvyInteractive - divize OgilvyOne (cz)

1

1

1

8

3

3 2

Hledáte inspiraci? Více než 400 inovativních mediálních kampaní najdete na archiv.flema.cz.

t če

3

bo


Ocenění od Tomáše Janči (CMC Graduate School of Business) převzala Iveta Vršanská (Slovak Telekom).

Iveta Vršanská (Slovak Telekom) se dělí o své dojmy z vítězství.

Inovativní zadavatel:

Slovak Telekom ina

m

No

ie

or

ce

g ate

zk

d an

r zG

ix

Pr

So

Slovak Telekom

3

4

Google Czech Republic

2

2

4

T-Mobile Czech Republic

2

2

4

adidas ČR

1

2

3

Empire jazyková škola (cz+sk)

1

2

3

Komerční banka (cz)

3

Nestlé Česko

1

2

3

Tatra banka (sk)

1

2

3

Ford Motor Company (cz)

2

2

Starmedia (sk)

2

2

Fórum dárců – Asociace nadací a nadačních fondů (cz)

1

1

Nano Energies Trade (cz)

1

1

Puma Czech Republic

1

1

Seznam.cz

1

1

Union poisťovňa (sk)

1

1

Vavi (cz)

1

1

1

ů

od

b et

8

3

Více podrobností k nominovaným kampaním naleznete na www.flema.cz/vitezove-2011

FLE media awards 2011 | Inovativní zadavatel - Pořadí

va

da

Za

tel

51


Chuck Norris umí napočítat do nekonečna

Vánoční 2010 kampaň

Pro nás ostatní je tu satelitní T-Mobile Televize v HD kvalitě. Letošní Vánoce budou hodně ostré. Spouštíme pro vás novou satelitní T-Mobile Televizi. * Špičková kvalita obrazu se 100% pokrytím ČR. * Stovky českých a zahraničních programů s řadou programů v HD. * Jen za 449 Kč měsíčně, satelitní přijímač a anténa za 5 999 Kč 1 Kč.

Uvedená nabídka a ceny platí při uzavření Účastnické smlouvy se službou T-Mobile Televize Standard na 24 měsíců. Pokrytí nelze garantovat v místech, kde satelitní anténě brání překážka. Více informací a kompletní podmínky najdete na www.t-mobile.cz/vanoce

FLEMA 2011  
FLEMA 2011  

Ročenka FLEMA 2011

Advertisement