Issuu on Google+

MOOCS

MOOC er i vinden og stadig flere ønsker å utvikle MOOC-kurs i norsk sammenheng. MOOC står for Massive Open Online Course og handler om å gjøre utdanning tilgjengelig for store mengder deltakere (tusenvis) helt gratis.

Hvordan utvikle en god MOOC Svend andereas horgen, HiST, prosjektleder av Norgesuniversitetet-prosjektet “MOOC for IKT i læring”.

Introduksjon og bakgrunn MOOC er i vinden og stadig flere ønsker å utvikle MOOCkurs i norsk sammenheng. MOOC står for Massive open online course og handler om å gjøre utdanning tilgjengelig for store mengder deltakere (tusenvis) helt gratis.

i størrelse, og ganske trivielt å lage. Våren 2014 gjorde vi et systematisk arbeid med å videreutvikle det eksisterende nettfaget “IKT i læring” til en MOOC-variant, og det har gitt mange nyttige erfaringer og ny innsikt i problematikken knyttet til MOOC-utvikling. Det er mer komplekst å lykkes med MOOC enn en kanskje først skulle tro.

Høgskolen i Sør-Trøndelag fikk støtte av Norgesuniversitetet til å gjennomføre prosjektet “MOOC for IKT i læring” i 2014 og 2015. Prosjektet har to mål. For det første skal det eksisterende faget “IKT i læring” gjøres om til MOOC (15 studiepoeng, gratis) med tusenvis av lærere i Norge i målgruppen. For det andre skal det lages en modell for andre som ønsker å utvikle MOOC-tilbud i Norge. De to målene støtter opp under hverandre.

En MOOC kjennetegnes blant annet ved et høyt antall deltakere, stor grad av fleksibilitet og ingen kostnad å melde seg på. For å lykkes med utvikling av sin egen MOOC er det nødvendig med en systematisk og analytisk tilnærming til utviklingsprosessen, hvor en adresserer en rekke utfordringer knyttet til både faglige, pedagogiske, vurderingsmessige, organisatoriske, adminstrative, teknologiske og økonomiske forhold, og ser på disse i sammenheng. Det er nødvendig å stille seg en del grunnleggende spørsmål om alt fra hvilket pedagogisk grunnsyn MOOC-en skal bygge på, til deltakerforutsetninger, målgruppens sammensetning, forventninger, informasjon, kommunikasjon, inntekter og liknende. Erfaring med e-læring, god digital kompetanse og uttesting av hvordan ønsket pedagogisk opplegg kan løses i praksis med teknologi, er nødvendig. MOOC-en “IKT i læring” i regi av Høgskolen i SørTrøndelag starter opp 1. oktober 2014, men vi har allerede gjort en del nyttige MOOC-erfaringer om hva som fungerer i praksis. Våren 2014 gjennomførte vi

Dette er den første artikkelen i en artikkelserie i tre deler. Vi starter med å dele noen av erfaringene om hva som skal til for å lykkes med å lage en god MOOC. Dette er en kompleks materie og vi konsentrerer oss derfor i hovedsak om eksempler knyttet til pedagogiske og organisatoriske forhold i denne artikkelen. Mange utfordringer Mange norske aktører har levert ulike varianter av nettbasert utdanning i årevis. Ved første øyekast kan det se ut til at MOOC bare er nettbasert utdanning skalert opp

16 Synkron 2:2014


Synkron nr 2 2014