Page 1

disruptiv innovasjon [dIsrʌptIv]: nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked

Foto: TED prize, 13 februar 2013

Hvordan møte det postindustrielle samfunnets behov for kunnskap, kompetanse, entreprenørskap og innovasjon? Sugata Mitra plasserte selvinstruerende PCer blant barn i slummen i India, Afrika og Italia og resultatene revolusjonerer våre ideer om læring. Nå vil han bygge skole i skyen. Sir Ken Robinson mener at skolen i dag dreper kreativiteten og viser hvor viktig det er for studentene å kunne følge sin pasjon i livet.

Møt årets TED-prisvinner Sugata Mitra i samtale med Sir Ken Robinson 14. juni 2013, Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo

Disruptive education 2013

Ana Carla Pereira European Commission On disruptive education

Kirsti Lyngvær Engelien UiO On digital exam

Lage Thune Myrberget NISS On gamification

Alisdair Munro VIRKE On new ways to education

Peggy Hessen Følsvik, LO On new ways to education

Part of the EDEN-conference, Oslo 12.-15.06

EDEN konferansen, DE2013  

Keynotes: Sugata Mitra og Sir Ken Robinsen

EDEN konferansen, DE2013  

Keynotes: Sugata Mitra og Sir Ken Robinsen

Advertisement