Page 1

JOBBER DU MED FLEKSIBEL UTDANNING? Gjør som rundt 40 høgskoler, universiteter, nettskoler, fagskoler og teknoselskaper og bli med i din nasjonale medlemsorganisasjon

Dere får en organisasjon som arbeider for kvalitet og rammevilkår for bransjen, samt • rabatt på kurs og seminarer • tilgang til å søke stipend og støtte til studieturer • medlemspris på årskonferansen FuNKon • FuN Mentor, rådgivning og veiledning • kåring av “Årets nettlærer” • trender, rapporter og analyser Bli med i landets ledende fagmiljø innen digital utdanning


RAMMEBETINGELSER

Styreleder Kristin Dahl fra Handelshøyskolen BI i Vandrehallen på Stortinget

• FuN jobber opp mot politisk ledelse, Stortinget og Kunnskapsdepartementet for å bedre vilkårene til medlemmene. • Vi er høringsorgan for departementene, NOKUT og Utdanningsdirektoratet, og samarbeider med en rekke organisasjoner i råd og utvalg.


SAMFUNNSOPPDRAG

I dag er fleksibel utdanning et felt i vekst. Stadig flere aktører ser potensialet i denne formen for utdanning; ikke minst for kvalifisering, omstilling og omskolering i arbeidslivet. FuN følger utviklingen på området og taler medlemmenes sak. Et viktig mål er å gi flest mulig tilgang til ønsket utdanning. Det skal være enkelt å finne fram til kvalitetssikrede utdanningstilbud. Sammen kan vi bedre kvaliteten og øke tilbudet til studentene. Vi tar debatten og er en møteplass for alle engasjerte aktører.


KONTAKT OSS Fleksibel utdanning Norge Besøksadresse: Vollsveien 4A Lysaker Tlf: +47 22510480 E-post: post@fleksibelutdanning.no

Torhild Slåtto direktør slaatto@fleksibelutdanning.no tlf: +4799586258

Ebba Køber kommunikasjonssjef kober@fleksibelutdanning.no tlf: +4790025461

Petter Kjendlie konsulent kjendlie@fleksibelutdanning.no tlf: +4722510480

Kari Olstad seniorrådgiver olstad@fleksibelutdanning.no tlf: +47 92291177

www.fleksibelutdanning.no Twitter: @NADE_FUN www.facebook.com/Fleksibel.utdanning.Norge


OM FLEKSIBEL UTDANNING NORGE (FuN) FuN er den eneste landsdekkende medlems- og interesseorganisasjonen for institusjoner som tilbyr fleksibel utdanning, og organisasjoner og personer som er opptatt av/arbeider med fleksible undervisningsformer og utdanningsteknologi. Organisasjonen startet i 1968 og har siden spilt en aktiv rolle i kvalitetsutviklingen på feltet. MEDLEMMER • • • • • • • • • • • •

ABC-Company E-skuvla Akademiet Nettstudier CampusOnline.no CyberBook Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Vestfold Folkeuniversitetet Nettstudier Globalskolen Handelshøyskolen BI Høgskolen i Innlandet, SELL Høgskolen i SørøstNorge Høgskolen Kristiania Nettstudier

• •

• • • • • • • • • • • •

Lime Green Digital Læringsnettverket Arbeid og inkludering i NHO Service Luftfartsskolen Nettskolen Buskerud Nettskolen i Nordland Nettskolen i Rogaland Nettskolen i SørTrøndelag Nettskolen Telemark Nettskolen Vestfold NooA Nord universitet Norges Yrkesakademi Norsk Industri nettskole Norsk Nettskole AS

Norske utdanningssentre • Norges grønne fagskole – VEA • NTNU Videre • OPK-Instituttet • OsloMet Storbyuniversitetet • Samisk høgskole • Senter for eiendomsfag • TISIP • Universitetet i Agder • Universitetet i Bergen • Universitetet i Oslo • VID vitenskaplige høgskole Personlige medlemmer


MEDLEMSFORDELER Som medlem i FuN får du: • Rabatt på kurs og seminarer • Tilgang til mentortjenester • Rabatt på årskonferansen FuNKon • Abonnement på magasinet Synkron • Rapporter, trender og analyser • Rådgivning og veiledning • Gratis medlemskap i EDEN (The European Distance and E-Learning Network) • Rabatt på andre organisasjoners konferanser (Online Educa, EDEN) • Aktuelle kurs, frokostseminarer, medlemsmøter, studieturer • Mulighet til partnerskap i nordiske eller europeiske prosjekter • Mulighet til å søke stipend og studieopphold • En stemme i debatten om framtidas utdanning Virtuell virkelighet prøves ut på årskonferansen FuNKon

Jobber du med fleksibel utdanning?  
Jobber du med fleksibel utdanning?  
Advertisement