Page 1

JOBBER DU MED FLEKSIBEL UTDANNING? Gjør som over 40 høgskoler, universiteter, nettskoler, fagskoler og tekno-selskaper og bli med i din nasjonale medlemsorganisasjon

Dere får en organisasjon som arbeider for kvalitet og rammevilkår for bransjen. • rabatt på kurs og seminarer • tilgang til å søke stipend og støtte til studieturer • medlemspris på årskonferansen med bransjepriser • rådgivning og veiledning • trender, rapporter og analyser Bli med i landets ledende fagmiljø innen digital utdanning.


RAMMEBETINGELSER

Styreleder Kristin Dahl fra Handelshøyskolen BI i Vandrehallen på Stortinget

• •

FuN jobber opp mot politisk ledelse, Stortinget og Kunnskapsdepartementet for å bedre vilkårene til medlemmene. Vi er høringsorgan for departementene, NOKUT og Utdanningsdirektoratet, og samarbeider med en rekke organisasjoner i råd og utvalg.


SAMFUNNSOPPDRAG

I dag er fleksibel utdanning et felt i vekst. Stadig flere aktører ser potensialet i denne formen for utdanning, ikke minst for kvalifisering, omstilling og omskolering i arbeidslivet. FuN følger utviklingen på området og taler medlemmenes sak. Et viktig mål er å gi flest mulig tilgang til ønsket utdanning. Det skal være enkelt å finne fram til kvalitetssikrede utdanningstilbud. Sammen kan vi bedre kvaliteten og øke tilbudet til studentene. Vi tar debatten og er en møteplass for alle engasjerte aktører.


KONTAKT OSS Fleksibel utdanning Norge Lilleakerveien 23 0283 Oslo Tlf: +47 22510480, Fax: 22 51 04 81 E-post: post(at)fleksibelutdanning.no

ADMINISTRASJONEN Torhild Slåtto direktør slaatto@fleksibelutdanning.no tlf: +4799586258

Ebba Køber redaktør – prosjektleder konferanser kober@fleksibelutdanning.no tlf: +4790025461

Petter Kjendlie konsulent kjendlie@fleksibelutdanning.no tlf: +4722510480

Kari Olstad rådgiver olstad@fleksibelutdanning.no tlf: +47 951 00 117

www.fleksibelutdanning.no Twitter: @NADE_FUN www.facebook.com/Fleksibel.utdanning.Norge


OM FLEKSIBEL UTDANNING NORGE (FuN) FuN er den eneste landsdekkende medlems- og interesseorganisasjonen for institusjoner som tilbyr fleksibel utdanning, og organisasjoner og personer som er opptatt av/arbeider med fleksible undervisningsformer og utdanningsteknologi. Organisasjonen startet i 1968 og har siden spilt en aktiv rolle i kvalitetsutviklingen på feltet. MEDLEMMER Akademiet Nettstudier BI Bank og Forsikring CampusOnline.no Campus NooA CyberBook Diakonhjemmet Høgskole DigForsk eCademy E-skuvla Folkeuniversitetet Nettstudier Forsvarets Høgskole Globalskolen Handelshøyskolen BI Heltberg nettstudier

Høgskolen i Bergen Høgskolen i Lillehammer/SeLL Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskulen i Sogn og Fjordane Heltberg Nettstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Industriskolen Læringsnettverket Luftfartsskolen Nettskolen i Nordland Nettskolen Buskerud Næring og samfunn Nettskole NKI Nettstudier

NKS Nettstudier Norges Byggskole Norsk Nettskole NTNU Videre OPK-Instituttet Samisk høgskole Senter for eiendomsfag Studiesenteret.no Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Nordland Universitetet i Oslo Personlige medlemmer


MEDLEMSFORDELER Som medlem i FuN får du: • Rabatt på kurs og seminarer • Mulighet til å søke stipend og studieopphold • Rabatt på årskonferansen med bransjepriser • Abonnement på magasinet Synkron • Rapporter, trender og analyser • Rådgivning og veiledning • Gratis medlemskap i EDEN (The European Distance and E-Learning Network) • Rabatt på andre organisasjoners konferanser (Online Educa, EDEN) • Aktuelle kurs, frokostseminarer, medlemsmøter, studieturer • mulighet til partnerskap i nordiske eller europeiske prosjekter • En stemme i debatten om framtidas utdanning

Virtuell virkelighet prøves ut på årskonferansen FuNKon

Jobber du med fleksibel utdanning?  

Her få du vite mer om Fleksibel utdanning Norge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you