Page 1

Akademiet Nettstudier

Handelshøyskolen BI

Norges Byggskole

Amendor

Høgskolen i Bergen

Norsk Nettskole

BI Bank og Forsikring

Høgskolen i Lillehammer/SeLL

NTNU Videre

CampusOnline.no

Høgskolen i Oslo og Akershus

OPK-Instituttet

Campus NooA

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Samisk høgskole

CyberBook

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Senter for eiendomsfag

Diakonhjemmet Høgskole

Høgskolen i Telemark

Studiesenteret.no

DigForsk

Industriskolen

Universitetet i Agder

eCademy

Læringsnettverket

Universitetet i Bergen

E-skuvla

Luftfartsskolen

Universitetet i Nordland

Folkeuniversitetet Nettstudier

Næring og samfunn Nettskole

Universitetet i Oslo

Forsvarets Høgskole

NKI Nettstudier

Universitetet i Tromsø

Globalskolen

NKS Nettstudier

Personlige medlemmer

SAMMEN FOR EN mER Fleksibel UTDANNING


Fleksibel utdanning Norge er en medlemsorganisasjon for tilbydere av fleksibel og nettbasert utdanning. Universiteter, høgskoler, de offentlig godkjente nettskolene og flere andre institusjoner har et felles, faglig møtested i Fleksibel utdanning Norge. Dagens 40 medlemmer representerer stor bredde og omfattende erfaringsbakgrunn i fleksibel utdanning. Organisasjonen ble etablert i 1968. Navnet har utviklet seg sammen med teknologien, så å si. Fram til 10. september 2013 var navnet Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning, forkortet til NFF.

MEDLEMSFORDELER: Din virksomhet får del i et dynamisk fagmiljø med omfattende kompetanse på nettstudier, fleksibel utdanning og bruk av IKT som pedagogisk verktøy. •

Fleksibel utdanning Norge er et talerør for de som benytter teknologi for å nå ut til studentene, og som ønsker å videreutvikle nettpedagogikk og studentstøtte. Norge som samfunn trenger en høyt utdannet befolkning. Den enkelte trenger tilgang til kvalitetssikret utdanning. Fleksibel utdanning Norge er en pådriver for samarbeid mellom offentlige og private

tilbydere, en pådriver for kvalitet i utdanning, og er dessuten fellesorgan for de offentlig godkjente nettskolene. •

Fleksibel utdanning Norge har ansvar for Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning, innstilling på fordeling av utviklingsmidler og årlig fellesrapport av Voxstøttede utviklingsprosjekter i nettskolene.

Fleksibel utdanning Norge har på vegne av medlemmene kontakt med Kunnskapsdepartementet, Vox, NOKUT og Lånekassen for utdanning.

Fleksibel utdanning Norge lar sin utdanningspolitiske


stemme høre gjennom høringsuttalelser, i medier og eget fagblad, Synkron. •

Fleksibel utdanning Norges visjon er å bidra til best mulige rammebetingelser og løfte anerkjennelsen for den fleksible utdanningen. Fleksibel utdanning Norge er en aktiv partner og pådriver for å videreutvikle fleksibel utdanning pedagogisk, kvalitetsmessig og omdømmemessig. Fleksibel utdanning Norge skal bidra til faglige møteplasser og debatt, og stimulere til utvikling og

aktuelle tema utgis jevnlig. Eksempler: Nettlærerguiden, Hvordan arrangere webinar?, The GameiT handbook, Veileder i Læringsrommet, 15 utdanningshistorier.

innovasjon på feltet. •

Fleksibel utdanning Norge kårer «Årets nettstudent» og «Årets nettlærer».

Fleksibel utdanning Norge arrangerer en årlig, nasjonal konferanse, flere seminarer, kurs og studieturer, med rabattert pris eller gratis for medlemmer.

Fleksibel utdanning Norge deltar i nordiske og europeiske nettverk og prosjekter. Vårt mål er å bidra i det nordiske, europeiske og internasjonale fleksibel utdanningfellesskapet. Håndbøker, veiledere og rapporter om

Fleksibel utdanning Norge har nettsted og er representert på sosiale medier, med mulighet for gratis stillingsannonser til medlemmer.

Fleksibel utdanning Norge utgir SYNKRON – magasin for innovativ utdanning. Vårt mål er å formidle praktisk erfaring og forskning, og ellers ligge i forkant av det som skjer på feltet. Medlemmene bidrar med ideer og artikler.


DE BESTE ressursene TILGJENGELIGE FOR ALLE Akademiet Nettstudier

Handelshøyskolen BI

Norges Byggskole

Amendor

Høgskolen i Bergen

Norsk Nettskole

BI Bank og Forsikring

Høgskolen i Lillehammer, SeLL

NTNU Videre

CampusOnline.no

Høgskolen i Oslo og Akershus

OPK-Instituttet

Campus NooA

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Samisk høgskole

CyberBook

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Senter for eiendomsfag

Diakonhjemmet Høgskole

Høgskolen i Telemark

Studiesenteret.no

DigForsk

Industriskolen

Universitetet i Agder

eCademy

Læringsnettverket

Universitetet i Bergen

E-skuvla

Luftfartsskolen

Universitetet i Nordland

Folkeuniversitetet Nettstudier

Næring og samfunn Nettskole

Universitetet i Oslo

Forsvarets Høgskole

NKI Nettstudier

Universitetet i Tromsø

Globalskolen

NKS Nettstudier

Personlige medlemmer

a. Offentlig godkjente nettskoler

utdanning som en definert virksomhet

d. Enkeltpersoner

b. Offentlige og private utdannings-

c. Virksomheter og organisasjoner som har

Medlemskategorier :

institusjoner som har fleksibel

interesse av å orientere seg på området

Ta kontakt:

Petter Kjendlie,

Torhild Slåtto, direktør,

konsulent,

slaatto@fleksibelutdanning.no

kjendlie@fleksibelutdanning.no

tlf. 22 51 04 80 / 99 58 62 58

tlf 22 51 04 80

Ebba Køber,

Adresse:

kommunikasjonsrådgiver,

Lilleakerveien 23, 0283 Oslo

kober@fleksibelutdanning.no

www.fleksibelutdanning.no

tlf 22 51 04 80

© Fleksibel utdanning Norge 2013-2014

Årsmøtet fastsetter kontingenten.

Medlemsbrosjyre 2013  

Fleksibel utdanning Norge

Medlemsbrosjyre 2013  

Fleksibel utdanning Norge

Advertisement