Page 8

Jeden partner: technická školení pro reálný svět Organizace dnes při svých podnikatelských aktivitách stále více závisí na sofistikovaných síťových, datových a bezpečnostních systémech. Rostoucí závislost na technologii znamená, že školení profesionálů se stává pro podnik kritickým faktorem.

Arrow ESC je jediným poskytovatelem IT

vyžadované předními technologickými

To pravé školení pro vás

školení, který je akreditovaný organizací

výrobci. Úspěšné získání těchto akreditací

Náš školicí obchodní tým vám může

Institute of IT Training nepřetržitě po dobu

může:

poradit ohledně nejvhodnějších kurzů pro

12 let. Máme zkušené lektory, kteří

•P  omoci vašemu podniku získat další

vás, poskytnout rady ohledně přípravných

poskytují standardizovaná školení i školení šitá na míru, jak v našich školicích střediscích tak přímo u zákazníků.

Školení koncových uživatelů Absolvování školení u Arrow ESC poskytne síťovým inženýrům, IT specialistům a jiným

podporu ze strany IT dodavatelů. •P  oskytnout přístup k privilegovaným

školení, poslat pokyny ohledně dopravního spojení a poradit s ubytováním. Podle

informacím o životním cyklu produktů,

individuálních požadavků rovněž připraví

prodejním a marketingovým nástrojům

speciální kombinované workshopy,

a speciálním cenovým ujednáním.

uzavřené kurzy nebo školení u zákazníka.

•D  emonstrovat vaše odhodlání poskytovat zákazníkům nejvyšší kvalitu

Účastníci školení mají přístup k veškerému

technickým profesionálům základní

hardwaru a softwaru nezbytnému pro

znalosti, které jim pomohou:

plné porozumění určitému produktu nebo

• Učit se prostřednictvím praktické práce.

aplikaci, a to v rámci různých podnikových

• Řešit problémy IT z reálného světa,

prostředích.

v prostředí, kde dělání chyb je součástí procesu efektivního učení.

Vše, co potřebujete, jsou základní

• Získat maximální návratnost z vašich

informace o vašich požadavcích, a zbytek

technologických investic.

můžete nechat na nás.

• Eliminovat obchodní rizika související s narušením služeb.

Data pořádání kurzů, ceny a místa najdete

Akreditace

na www.arrowecs.co.uk/schedule

Školicí podpora od Arrow ESC pomáhá podnikům získat povinné akreditace

Náš odborný tým je připraven vám pomoci: + 420 597 488 811, 420 266 109 211 sale@arrowecs.cz www.arrowecs.cz

ARROWS profile  

brožura profil firmy ARROWS