Page 1


C u p r i n s :

L o g o şi c u l o r i

1

L o g o u r i s e c u n d a r e

2

S p a ţi u m i n i m d e p r o t e c ţi e

3

T i p o g r a f i e

4

C a r t e d e v i z i t ă

5

M a p ă d e p r e z e n t a r e

6

C o a l ă c u a n t e t

7

P l i c u r i

8

I n s t r u m e n t e d e s c r i s

9

C D

1 0

A g e n d ă

1 1

C u t i e d e p a n t o f i

1 2

P l a s ă p e r s o n a l i z a t ă M o d e l M a t e r i a l e p r o m o ţi o n a l e S e m n a l i s t i c ă A p l i c a ţi e l o g o S t o c k P h o t o F a c e b o o k

1 3 , 1 4 1 5 1 6 , 1 7 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 2 6 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 0


c r o m a t i c ă

C : 1 0 0 R : 1 0 M : 1 0 0 G : 1 1 Y : 1 0 0 B : 1 2 K : 1 0 0

C : 0R : 2 5 5 M : 0G : 2 5 5 Y : 0B : 2 5 5 K : 0

l o g o t i p

e l e m e n t g r a f i c

b a n d ă e x p l i c a t i v ă

l o g o şi c u l o r i

1


C : 1 0 0 R : 1 0 M : 1 0 0 G : 1 1 Y : 1 0 0 B : 1 2 K : 1 0 0

C : 0R : 2 5 5 M : 0G : 2 5 5 Y : 0B : 2 5 5 K : 0

C : 0R : 5 6 M : 0G : 5 2 Y : 0B : 4 9 K : 7 0

l o g o u r i s e c u n d a r e

2


S p a ţi u m i n i m d e p r o t e c ţi e

S p a ţi u m i n i m d e p r o t e c ţi e

d i m e n s i u n e m i n i m ă ( c u b a n d ă e x p l i c a t i v ă ) 2 0 m m l ă ţi m e

d i m e n s i u n e m i n i m ă ( f ă r ă b a n d ă e x p l i c a t i v ă ) 1 0 m m l ă ţi m e

s p a ţi u m i n i m d e p r o t e c ţi e

3


F u t u r a T e e L o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t

Futura Lt Bt - Lorem Ipsum dolor sit amet

" L o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t , c o n s e c t e t u r a d i p i s i c i n g e l i t , s e d d o e i u s m o d t e m p o r i n c i d i d u n t u t l a b o r e e t d o l o r e m a g n a a l i q u a . U t e n i m a d m i n i m v e n i a m , q u i s n o s t r u d e x e r c i t a t i o n u l l a m c o l a b o r i s n i s i u t a l i q u i p e x e a c o m m o d o c o n s e q u a t . D u i s a u t e i r u r e d o l o r i n r e p r e h e n d e r i t i n v o l u p t a t e v e l i t e s s e c i l l u m d o l o r e e u f u g i a t n u l l a p a r i a t u r . E x c e p t e u r s i n t o c c a e c a t c u p i d a t a t n o n p r o i d e n t , s u n t i n c u l p a q u i o f f i c i a d e s e r u n t m o l l i t a n i m i d e s t l a b o r u m . "

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Futura Md Bold Lorem ipsum dolor sit amet

Arial - Normal Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.�

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.�

t i p o g r a f i e

4


f a ţă 5 c m

s .h.o.e.s verso

n u m e , p r e n u m e , f u n c ţi e : f o n t F u t u r a L t B t

Noemi Lipai

a d r e s ă , n r . t e l . / f a x , a d r e s ă e m a i l : f o n t F u t u r a L t B t

s h o w r o o m str. Iuliu Maniu, nr. 30

9 c m

l o g o t i p

director general

mobil: 0757827494

design@mossa.ro

e l e m e n t g r a f i c

v e r s o

c a r t e d e v i z i t ă

5


Atelier Mossa

showroom

str. Iuliu Maniu, nr. 30 Mobil: +0757827494 E-mail: design@mossa.ro

www.ateliermossa.ro

m a p ă d e p r e z e n t a r e

6


Atelier Mossa

a d r e s ă d e s t i n a t a r : f o n t F u t u r a T e e , d i m e n s i u n e : 1 0 p t d e s t i n a t a r : f o n t F u t u r a T e e , d i m e n s i u n e : 1 2 p t t e x t : f o n t F u t u r a T e e , d i m e n s i u n e : 1 0 p t

N u m e C o m p a n i e S t r a d a , O r a şu l , L o c a l i t a t e a t e a T e l . : 0 0 4 0 X X X X X X X X X F a x : 0 0 4 0 X X X X X X X X X

showroom

str. Iuliu Maniu, nr. 30 Mobil: +0757827494 E-mail: design@mossa.ro

www.ateliermossa.ro

S t i m a t e d o m n u l e / d o a m n a X X X X X X X X X X X X X X X X X L o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t , c o n s e c t e t u r a d i p i s i c i n g e l i t , s e d d o e i u s m o d t e m p o r i n c i d i d u n t u t l a b o r e e t d o l o r e m a g n a a l i q u a . U t e n i m a d m i n i m v e n i a m , q u i s n o s t r u d e x e r c i t a t i o n u l l a m c o l a b o r i s n i s i u t a l i q u i p e x e a c o m m o d o c o n s e q u a t . D u i s a u t e i r u r e d o l o r i n r e p r e h e n d e r i t i n v o l u p t a t e v e l i t e s s e c i l l u m d o l o r e e u f u g i a t n u l l a p a r i a t u r . E x c e p t e u r s i n t o c c a e c a t c u p i d a t a t n o n p r o i d e n t , s u n t i n c u l p a q u i o f f i c i a d e s e r u n t m o l l i t a n i m i d e s t l a b o r u m . S e d u t p e r s p i c i a t i s u n d e o m n i s i s t e n a t u s e r r o r s i t v o l u p t a t e m a c c u s a n t i u m d o l o r e m q u e l a u d a n t i u m , t o t a m r e m a p e r i a m , e a q u e i p s a q u a e a b i l l o i n v e n t o r e v e r i t a t i s e t q u a s i a r c h i t e c t o b e a t a e v i t a e d i c t a s u n t e x p l i c a b o . N e m o e n i m i p s a m v o l u p t a t e m q u i a v o l u p t a s s i t a s p e r n a t u r a u t o d i t a u t f u g i t , s e d q u i a c o n s e q u u n t u r m a g n i d o l o r e s e o s q u i r a t i o n e v o l u p t a t e m s e q u i n e s c i u n t . N e q u e p o r r o q u i s q u a m e s t , q u i d o l o r e m i p s u m q u i a d o l o r s i t a m e t , c o n s e c t e t u r , a d i p i s c i v e l i t , s e d q u i a n o n n u m q u a m e i u s m o d i t e m p o r a i n c i d u n t u t l a b o r e e t d o l o r e m a g n a m a l i q u a m q u a e r a t v o l u p t a t e m . U t e n i m a d m i n i m a v e n i a m , q u i s n o s t r u m e x e r c i t a t i o n e m u l l a m c o r p o r i s s u s c i p i t l a b o r i o s a m , n i s i u t a l i q u i d e x e a c o m m o d i c o n s e q u a t u r ? Q u i s a u t e m v e l e u m i u r e r e p r e h e n d e r i t q u i i n e a v o l u p t a t e v e l i t e s s e q u a m n i h i l m o l e s t i a e c o n s e q u a t u r , v e l i l l u m q u i d o l o r e m e u m f u g i a t q u o v o l u p t a s n u l l a p a r i a t u r . A t v e r o e o s e t a c c u s a m u s e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m o s d u c i m u s q u i b l a n d i t i i s p r a e s e n t i u m v o l u p t a t u m d e l e n i t i a t q u e c o r r u p t i q u o s d o l o r e s e t q u a s m o l e s t i a s e x c e p t u r i s i n t o c c a e c a t i c u p i d i t a t e n o n p r o v i d e n t , s i m i l i q u e s u n t i n c u l p a q u i o f f i c i a d e s e r u n t m o l l i t i a a n i m i , i d e s t l a b o r u m e t d o l o r u m f u g a . E t h a r u m q u i d e m r e r u m f a c i l i s e s t e t e x p e d i t a d i s t i n c t i o . N a m l i b e r o t e m p o r e , c u m s o l u t a n o b i s e s t e l i g e n d i o p t i o c u m q u e n i h i l i m p e d i t q u o m i n u s i d q u o d m a x i m e p l a c e a t f a c e r e p o s s i m u s , o m n i s v o l u p t a s a s s u m e n d a e s t , o m n i s d o l o r r e p e l l e n d u s . T e m p o r i b u s a u t e m q u i b u s d a m e t a u t o f f i c i i s d e b i t i s a u t r e r u m n e c e s s i t a t i b u s s a e p e e v e n i e t u t e t v o l u p t a t e s r e p u d i a n d a e s i n t e t m o l e s t i a e n o n r e c u s a n d a e . I t a q u e e a r u m r e r u m h i c t e n e t u r a s a p i e n t e d e l e c t u s , u t a u t r e i c i e n d i s v o l u p t a t i b u s m a i o r e s a l i a s c o n s e q u a t u r a u t p e r f e r e n d i s d o l o r i b u s a s p e r i o r e s r e p e l l a t .

C u s t i m ă

L O R E M I P S U M D O L O R S I T A M E T T + 4 0 3 5 9 X X X X X X F + 4 0 3 5 9 X X X X X X

* s c a r a 1 / 2

c o a l ă c u a n t e t

7


N u m e C o m p a n i e S t r a d a , O r a ş u l , L o c a l i t a t e a T e l . : 0 0 4 0 X X X X X X X X X F a x : 0 0 4 0 X X X X X X X X X o f f i c e @ X X X X . r o

N u m e C o m p a n i e S t r a d a , O r a şu l , L o c a l i t a t e a T e l . : 0 0 4 0 X X X X X X X X X F a x : 0 0 4 0 X X X X X X X X X o f f i c e @ X X X X . r o

p l i c u r i

8


i n s t r u m e n t e d e s c r i s

9


m a t e r i a l e p r o m o ţi o n a l e

1 0


a g e n d ă

1 1


f a ţă

v e r s o c u t i e d e p a n t o f i

1 2


f a ţă

v e r s o

p l a s ă p e r s o n a l i z a t ă

1 3


f a ţă

v e r s o

p l a s ă p e r s o n a l i z a t ă

1 4


m o d e l r e p e t i t i v

1 5


m a t e r i a l e p r o m o ţi o n a l e

1 6


m a t e r i a l e p r o m o ţi o n a l e

1 7


s e m n a l i s t i c ă

1 8


s e m n a l i s t i c ă

1 9


s e m n a l i s t i c ă

2 0


s e m n a l i s t i c ă

2 1


a p l i c a ţi e l o g o

2 2


a p l i c a ţi e l o g o

2 3


Futura Tee

Lorem ipsum dolor sit amet

" L o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t , c o n s e c t e t u r a d i p i s i c i n g e l i t , s e d d o e i u s m o d t e m p o r i n c i d i d u n t u t l a b o r e e t d o l o r e m a g n a a l i q u a . U t e n i m a d m i n i m v e n i a m , q u i s n o s t r u d e x e r c i t a t i o n u l l a m c o l a b o r i s n i s i u t a l i q u i p e x e a c o m m o d o c o n s e q u a t .D u i s a u t e i r u r e d o l o r i n r e p r e h e n d e r i ti n v o l u p t a t e v e l i te s s e c i l l u m d o l o r e e u f u g i a tn u l l a

a p l i c a ĹŁi e l o g o

2 4


Futura Tee Lorem ipsum dolor sit amet

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.�

Futura Tee

a p l i c a ĹŁi e l o g o

2 5


i m a g i n e r e c o m a n d a t ă

s t o c k p h o t o

2 6


f a c e b o o k

2 7


f a c e b o o k

2 8


f a c e b o o k

2 9


f a c e b o o k

3 0


Atelier Mossa  

Identity manual for Atelier Mossa/ Mossa Shoes