Page 1

Augustus 2013 Beste Non-Stoppers, Terugblik augustus. Augustus was een relatief rustige maand, nog lekker warme en droge dagen. Waarschijnlijk hebben de meesten het ‘relax’ aangepakt en er een genietbare periode van gemaakt. Daarnaast werden er met de groep toch heerlijke wandelingen gemaakt in Schepdaal, Buizingen en Quenast. De voorziene fietstocht van de 13de werd afgelast wegens te veel (2) deelnemers. Blijkbaar kunnen we voor een gewoon ritje langs het kanaal onze Non-Stoppers niet ‘warm krijgen’. Indien dat inderdaad zo is dan moeten we er voor de toekomst rekening mee houden en moeten we het misschien op een andere manier aanpakken zoals hiernaast wordt getoond. Vrouwen aan het stuur….!! (ingestuurd door Rik en Irma)

Ook de fietszoektocht die we hadden voorzien voor 27 augustus bleek na verkenning iets te moeilijk, 30km. langs een zeer heuvelachtig parkoers, hadden we een beetje verkeerd ingeschat. Fietsen dinsdag 11 september. Warm aanbevolen Maar, koppig als we zijn, geven we het nog niet op en doen nog 1 keer een warme oproep om een fietstochtje van ± 30km. te maken langs het kanaal. Rustig tempo en een volledig vlak parkoers, daarna gezellige afsluiter. Dit is een extraatje, staat niet op de activiteitenkalender. Samenkomst om 13.30u in de Vandenschrieckstraat en om 13.40u op het Stationsplein.


Aanpassing programma september. (al vermeld in de Nieuwsflash augustus) De dagtrip naar o.a. de Voerstreek, voorzien op 12 september is verschoven naar donderdag 19 september. De info en inschrijving hiervoor hebben jullie intussen al gekregen. Inschrijven tot 10 september. Hierdoor verschuift de wandeling van Sint-Martens-Bodegem van 19 naar 12 september. De wandeling naar Bois-Seigneur-Isaac blijft op 26 september. Verjaardagen van actieve Non-Stoppers De “Tripel G” (Gezondheid, Geluk, Genieten) gaat deze maand naar Lut die 63 wordt op 3/9; Luc VH 73 op 12/9; Elise 74 op 23/9; Roger S. 69 op 24/9 en Monique L. ook 69 op 30/9. Verder onze nieuwe leden, Annie 66 op 10/9; Sonia 61 op 20/9 en Gratiana 57 op 25/9. PROFICIAT Vakantiekriebels in september. Fons en Jeannine hebben ruim de tijd genomen om aan ’t zeeke te genieten. (juli en augustus). Vorige maand vergeten te melden dat Roger S. en Any in augustus naar Frankrijk trokken. Francis en Martine gaan deze maand naar de Moezel (waarschijnlijk de nieuwe wijn proeven) en Jan en Lut gaan nazomeren aan de kust, ze moeten wel de 19de voor een dagje terug komen hé! Blokken 5 november 2013. Op dinsdag 5 november gaan we met 25 Non-Stoppers naar opnames van Blokken in Vilvoorde. Hiervoor zijn de inschrijvingen al afgesloten. Taaldoordenkertjes. - Door zijn toedoen stond haar bloes open - Amerikaanse buffels hebben iets bisonders - Als hij niets anders te eten had leefde Godfried van bouillon - Word bokser dan heb je meer kans op slagen - Herman Brood kwam van bij de bakker - Roken is en blijft een teer onderwerp


Bedrijfsbezoek Corelio dinsdag 3 december 2013. Op dinsdag 3 december gaan we een bedrijfsbezoek brengen aan Corelio in Groot-Bijgaarden. Hier worden de kranten Het Nieuwsblad, De Gentenaar en De Standaard gemaakt. Het bezoek begint om 21.00u, duurt ongeveer 2.20 uur. en is gratis. Het nemen van foto’s is niet toegelaten. Het programma ziet er als volgt uit : verwelkoming door de bedrijfsgids, bedrijfsfilm, korte uitleg waarin Het Nieuwsblad en De Standaard worden toegelicht op vorm en inhoud, gevolgd door een rondleiding door het bedrijf. Tijdens deze rondleiding wordt het productieproces van de krant uit de doeken gedaan en bezoeken we de redactie, drukkerij en het verzendingsdepartement.

Geïnteresseerden kunnen hun deelname mondeling, telefonisch of per e-mail doorgeven aan Albert, René of Viktor en dit ten laatste 20 september 2013. We gaan met eigen wagens en de ingeschrevenen krijgen tijdig meer info over uur van afspraak, plaats en terugkomst. Mop van de dag. Ingestuurd door Francis. Een vrouw fiets door het dorp met op haar bagagerek twee grote vuilniszakken. In een van die vuilzakken zit een gat waaruit briefjes van twintig euro vallen. Een politieagent ziet dit en houdt haar staande: ‘Madame, er vliegen een heleboel briefjes van twintig euro uit die vuilniszak.’ ‘Verdorie!’, reageert de vrouw, ‘Dan moet ik zo snel mogelijk terug om die briefjes weer op te rapen.’ ‘Moment, mevrouwtje’, zegt de politieagent. ‘Waar heb jij al die briefjes van twintig euro eigenlijk vandaan?’ ‘Wel, ik heb een tuintje vlak naast het voetbalstadion. Na de wedstrijd komen ze vaak plassen tegen m’n haag. Maar ik laat dat niet ongemoeid. Ik ga achter de haag staan met een heggenschaar en als er eentje zijn plasser doorsteekt, roep ik: “Twintig euro of je plasser gaat eraf!” De agent moet hierom lachen. Nieuwsgierig vraagt hij: ‘Wat zit er in die andere vuilniszak?’ Waarop de vrouw antwoordt: ‘Tja, ze betalen niet allemaal hé.’


‘Van buut Hals’. Klappe we nog (h)Alles? Vervolg uit het boek ‘al klappe … ba jons ee in (h)Alle’ dui Rik Desmet.

Op kommisse. Als moeder ons op boodschap stuurde, werd ons goed opgelegd zorg te dragen voor ons sente en goed te onthouden hoeveel artikels we moesten meebrengen.Bij de kleinsten zegde moeder vaak : en oen madam zegge : sentjes wei. De centime was toen een alve sent waard en zo spraken we van

twiesensnalf

(5ct)

vèef

sente

(10ct)

en

tweulfsensnalf (25ct). Dat werden niet langer koperen munten maar nikkelen met een gaatje in het midden. Dat was dus kluitergeldsj. Pasmunt noemden we Inkel of klaa geldsj, de verdere munten waren neun alve

frang, neu frang, neun dobbele frang en iets later (sinds 1926) een stuk van 5 frank : neun belga. Om op boodschap te gaan, hadden we onze kommissekeurf bij, onze filè of ons

kabas. Kabasse wordt ook gezegd van hamsteren. In deze betekenis zegt men ook buffele. Volgende kie goen we nog noe de meest gekende bollewinkeltjes , ba Koletje op de Sinte-Katarinavest, Victorinneke Trekdoes op de Sint-Katarinastraat en ba Siska op de Brusselpout. Spruiten van vroeger. Ingestuurd door Paul B. DAAROM ! (Vervolg van eerste deel in Nieuwsflash juli.) We hadden geen gsm, maar we hadden ook Dutroux nog niet meegemaakt. Hadden "vuile kleren om te spelen" en "schone kleren" om op bezoek te gaan. Wij hadden uren nodig om ons speelgerief zelf te maken. Wij hadden geenPlaystations, Nintendos, X-box, iPod enz. Er waren geen videospelen, geen 150 tv kanalen, geen videofilms of Dvd’s geen stereoketens. Voor 18 uur keek je alleen naar het 'testbeeld' (als er al een TV was) Er waren geen computers of internet. WIJ HADDEN NOG VRIENDEN en wij gingen buiten om met hen te spelen. Wij vielen uit bomen, sneden ons, braken af en toe een arm, been of een tand,


We gingen appels en peren "plukken" en er waren daar geen gerechtelijke vervolgingen voor, om iemand daarvoor de schuld te geven. Als we dan toch gepakt werden, dan kregen we een pak slaag en thuis hielden wij wijselijk onze mond. Wij kregen voor onze 12de verjaardag een grote fiets, speelden met stokken als degen, een deksel van de vuilbak als schild, katapulten, slingers, boog en rieten pijlen met vooraan een grote nagel... We maakten van oude messen, goede werpmessen en oefenden ons op een boomstam of een oud vogelpikdoel uit het café. Wij reden met de fiets of gingen te voet tot aan de woning van een vriend en gingen gewoon langs achter binnen. Wij waren er van harte welkom en schoven soms mee aan tafel voor het middagmaal. Het idee dat onze ouders ons uit de gevangenis dienden te halen, was absurd, dat bestond gewoon niet. Zij waren Met en Voor de wet, en Met de leraars. Als we op school een straf kregen, kregen we thuis nog eens extra straf erbij! Onze generaties hebben enkele van de beste ondernemers, denkers en uitvinders van alle tijden en van heel de wereld voortgebracht. Deze jaren brachten een explosie van nieuwigheden en nieuwe ideeën. Wij hadden de vrijheid om te proberen, de schrik voor het falen, het succes en de verantwoordelijkheid die er mee gepaard ging. Wij hebben geleerd om dat te beheersen en om daar mee om te gaan. Als U één van hen bent, dan heb je ook nog geluk gehad. PROFICIAT! Non-Stopper in de kijker. Interviewer DeVik.

In de editie van vorige maand hebben we gesproken van een ‘verborgen talent’. Iedereen heeft ongetwijfeld gezien dat het over Frans D. (de charmezanger) ging die in 1962 met “Ich suche eine Liebe…” een eerste plaatje op de markt gooide. Ik was ‘curieus’ en ging bij Frans een gezellig babbeltje slaan om te horen wat hij nog meer te vertellen had. Ik kwam op een goed moment, hij was juist 47 jaar getrouwd, redenen genoeg om direct een donkertje en een blondje in te schenken, gezellig op het terras onder de druiventrossen die er zo lekker uitzien dat ik volgende maand zeker eens moet terugkomen.


Frans is geboren in Apeldoorn (NL) op 21 april 1943. Zijn vader woonde in Sint-Gillis en leerde zijn moeder uit Nederland kennen tijdens de oorlog. Ze bleven 10 jaar in Nederland wonen. In 1953 verhuisde de hele familie naar Brussel met de 3 kinderen, Frans had ondertussen 2 jongere broers bij gekregen. Hij volgde de middelbare school in een Nederlandse school (Juliana) in Brussel om daarna in Vorst (Narafi) 3 jaar elektronica (A2) te volgen in Vorst. Ondertussen was zijn zanginteresse al gegroeid en deed hij meermaals mee aan zangwedstrijden, ‘crochets’ en andere optredens, ook zelfs eens op de braderij in Halle. Zijn legerdienst vervulde hij in 1964 (1 jaar uitstel) bij de luchtmacht in Elsenborn en werkte er grotendeels in telefooncentrale waar toen de berichtgeving nog met fiches, radiografie en andere aftandse instrumenten geregeld werd. Alvorens naar ‘den troep’ te trekken zette hij zijn eerste stappen op de werkvloer, hij begon als elektricien bij Magasin de la Bourse, (waar hij ook Monique leerde kennen die in de Priba en de Sarma werkte), en daarna werkte hij nog een tijdje als zwemmeester/redder in Jette. Ze trouwden in 1966 en zijn dan in Halle komen wonen, in de Ardeveldstraat. Daar werd in maart 1972 ook zoon Christophe geboren. In 1973 werd Heuvelpark hun nieuwe verblijfplaats waar ze geruime tijd samen met de ouders van Monique hebben samengewoond. Na ’t leger en den trouw moest er natuurlijk ‘brood op de plank’ komen en begon zijn echte werkervaring. Eerst bij AVU Color, een film- en fotolaboratorium ( ontwikkelen van fotorolletjes, productie, filmbewerking enz.), daar bleef hij 4 jaar. Hij kon dan dichter bij huis beginnen, bij Elux, waar hij de centralisatie en werkverdeling deed van Technische dienst, planning van de techniekers (er waren er toen 13) en ook regelmatig zelf herstellingen deed. Hier bleef hij ongeveer 12 jaar, tot 1982.


Door privéperikelen bij de familie Elux was het voor Frans tijd om andere oorden op te zoeken en begon hij bij de garage René (verdeler van Opel) in Vilvoorde. Hij was er tot 1991 verantwoordelijk voor de dienst na verkoop, de werkverdeling in het atelier, de garantieafhandelingen enz. Toen de firma een Lease afdeling oprichtte (Interlease) werd Frans gevraagd om er het beheer en centralisatie van de wagens, van de brandstof en de brandstofkaarten op zich te nemen. Een helse karwei als je weet dat er zo’n 30.000 wagens in hun wagenpark zaten. Dit deed hij tot zijn pensioen, zelfs nog ietsjes later….! Genoeg gewerkt, een paar plezantere dingen. De vakantie samen, met de familie gingen meestal naar clubhotels waar er veel activiteiten waren en veel gesport werd. Alle Canarische eilanden, Marokko, Tunesië enz. De vakantie van vorig jaar, een cruise van Barcelona, naar Venetië, Dubrovnik, Rome, Firenze, Corsica, …. Is echter ook eentje om niet te vergeten. Als ik vraag of er nog plannen zijn voor een ‘droomvakantie’ wordt er geaarzeld en kijken ze naar 2016 als ze 50 jaar getrouwd zijn. Ik raad hen aan om zolang niet te wachten, maar ja …. Zoals reeds aangehaald heeft sport altijd een belangrijke plaats ingenomen bij Frans. Hij heeft 2 jaar waterpolo gespeeld, lopen en joggen doet hij nu nog, (liep 13 x de 20 km. van Brussel en 7 marathons), volleybal met de VNR gedurende 20 jaar, karate (samen met Monique), en last but not least heeft hij al meer dan 250 wandelingen voor Non-Stop uitgewerkt en samen met René gaan verkennen. Als da ni gezond is !! Naast het sporten is muziek ook een van zijn ‘dada’s’, vooral Countrymuziek. En we weten natuurlijk ook dat Frans de bezieler is van onze website, een computerspecialist, en graag kapelletjes trekt en prachtige reportages maakt van onze uitstappen. Ziezo, ik heb geprobeerd om het zo goed mogelijk samen te vatten, niet altijd gemakkelijk bij iemand die zo veel te vertellen heeft. Bedankt voor de aangename babbel Frans.


Goed om weten. Ter info! Van Viktor, uit ervaring. Een paar weken geleden mijn portefeuille verloren (of gestolen) en alles kwijt, alle kaarten, paspoort, rijbewijs, SIS-kaart, enz. Misschien is het toch eens interessant om een overzicht te geven, voor zij die het nog nooit hebben meegemaakt (zoals ik), van wat er moet gebeuren:  Direct alle betaal-en kredietkaarten laten blokkeren, bellen naar Card-Stop op nr. 070344344. Daar weten ze perfect welke kaarten je hebt.  Naar de politie om aangifte te doen van verlies. Daar krijg je een formulier waar ze het volgende vragen: o een pasfoto, o het nummer van uw SIS-kaart (niet het nummer dat op de kleefetiketjes staat). Je moet dus bellen naar je Ziekenfonds om dat nummer te krijgen. o Het rekeningnummer van de bankkaarten en het bankkaartnummer. Rekeningnummer heb je meestal wel maar het nummer van de kaart niet. Staat niet volledig op de uittreksels. Moet je dus aanvragen bij de bank.  Met dat formulier ga je terug naar de politie en dan maken ze je een “bewijs van aangifte van verlies” (voorlopige identiteitskaart)  Daarmee kan je naar de bank om nieuwe kaarten aan te vragen.  Kredietkaarten (Visa-American Express …e.a.) worden automatisch vernieuwd. Krijg je al na een paar dagen.  Ook het Ziekenfonds moet je verwittigen om een nieuwe SIS-kaart te krijgen. Dit volgt ook vrij vlot. Een goede raad : maak een inventaris van wat in je portefeuille zit, noteer ergens apart het nummer van je SIS-kaart, Bankkaart, Kredietkaart en hou minstens 1 pasfoto bij. Hopelijk heb je het nooit nodig maar moest het gebeuren dan verzekerd het je een vlotte afhandeling. Jullie inbreng. Heb je iets te melden, een vakantiegroet, een gedichtje, een keuken- of tuintip, ga je met verlof, ben je grootouder geworden, of wil je gewoon iets kwijt…… geef het dan door aan Viktor. Hou het vooral ‘kort’. Voor de volgende Nieuwsflash ten laatste insturen tegen 25 september 2013. Dank. Graag tot volgende maand. Met de beste groeten van Albert, René en Viktor

09 n s nieuwsflash september 2013  

NIEUSFLASH SEPTEMBER 2013

Advertisement