Page 1

Speciale oetgave: Straks bisse weer wie niej!

Nummer: 03

3de Jaorgang

In Bliërick hebbe ze Straks bisse aaf enweer toe wie niej! ‘n kort luntje

12 Pagina’s

Verspreiding: ‘t Raodhoes

Bliërickse minse waere steeds dieker

Kortere wachtieje beej Bliërickse tandarts

Bliërick november 2013

De Flarussen zien d’r Bliërick november klaor veur2013 ...toch?

Straks bisse weer wie niej! KLEUR CHECKEN

opgerichte Flarussen veur d’n derde kiër ôs veurstelling in ut Raodhoes op de bühne gaon bringe. In maart 2010 zien weej met ein stök of dreej minse beejein gewaes um ut vruugere theatergezelschap ‘De Flarussen’ opniej laeve in te blaoze. Beej de oprichtingsvergadering op 11 april 2010 ware weej met ôngeviër 30 enthousiastelinge en woord beslaote det weej ech daor zoele gaon, en waal ônder de naam ‘Sociëteit de Flarussen’. De bestuurstake ware verdeild en d’r woort keihard geschreve um ein verhaol op de bühne te kriëge, want weej woele al in november 2010 aan Bliërick en umstreke laote zeen det weej d’r ware. Beej ein verhaol huurt natuurlik ouk ein decor en geej kint ôg meschien veurstelle wat ut beteikent um binne pakweg ein hallef jaor tekste te schrieve, ein decor te bedinke en te make, beejpassende kleijer en grime te vinde, en dan ouk nog tiëd te vinde um minstes eine kiër per waek onder leiding van ein echte regisseuse te rippetere um ôs vervolgens aan ôs publiek te kinne prissentere. Geld hadde we natuurlik ouk neet en d’r woort ein sponsoraksie op touw gezatte um toch de benuedigde pecunia op te haole. Neemes wilt geluive wat det iërste hallef jaor van ut bestaon van Sociëteit de Flarussen aan energie gekos haet van allemaaol ôs leeje! Weej hebbe ut dudelik euver leeje die dus echt lid zien van ôs vereiniging, die zellefs kôntribusie betalen um überhaupt mei te meuge doon. Inmiddels zien weej dreej jaor vaerder en dörve weej te zegge det weej same toch iets neergezatte hebbe in Bliërick. Alle veurstellinge gewoën oëtverkoch! En ouk in ut verleeje hebbe we nog iets kinne doon veur de bewoëners van ut alde verzörgingstehoës ‘Onder de Wieën‘ en dit jaor doon weej nog wat veur ut S.O.B. en de Zonnebloem. Maar beste minse, zoëiets waas noëijts meugelik gewaes zônder ôs sponsore, wat subsidie

Letste niejs Theaterstök van SOCIËTEIT DE FLARUSSEN ‘ram’ oëtverkoch!

De Flarussen

De Flarussen... herbaore. We schrieve alweer 2013, ut jaor wao in weej as niej

De Flarussen

Teks en meziëk:

Heej zien de Fl arussen, de Flar ussen de Flarus Heej zien de Fl sen arussen, de Flar ussen, veur ôg Wat weej bringe ! , wat weej zing e Zien oët Bliëric k allerhande di nge, Wat heej gedach is, wat heej geza g is, Hebbe weej be ejein gezôch, Heej zien de Fl arussen, de Flar ussen veur ôg Weej hebbe ec h allein benöl, Van al wat kran gs, verkiërd of raar is, En helt geej va n dae flauweköl , Zeet geej zelf au k eine flarus.

Heej zien de Fl arussen, de Flar ussen de Flarus Heej zien de Fl sen arussen, de Flar ussen, veur ôg Wat weej bringe ! , wat weej zing e Zien oët Bliëric k allerhande di nge, Wat heej gedach is, wat heej geza g is, Hebbe weej be ejein gezôch, Heej zien de Fl arussen, de Flar ussen, veur ôg !

van de Gemeinte Venlo en ôg, bezeukers van ôs veurstellingen. En natuurlik ouk van ôs ‘live’ orkest. Want bin noow iërlik, optraeje veur eine laege zaal zônder meziëk stelt hielemaol niks veur! Weej zien as vereiniging inmiddels oëtgegreujd naor ôngeviër 60 leeje en weej doon d’r allemaol ôs uëterste bes veur um ôg ouk dit jaor weer eine geweldige aovend te bezörge. Veur ôg, maar ouk ein bietje veur ôszellef want wat is d’r noow moëijer um eine volle zaal aan ut lache te kriëge. En geluif ôs, gelache wuurt d’r weer!

Leef Flarussenpubliek... Dit is inmiddels al weer de derde kiër det weej ein veurstelling veur ôg meuge make. En ouk now steit de Paerdskoel en ‘t Raodhoes weer centraal. Allein gebeurt d’r now iets waat nemus kôs vermoede….

Flarus Gerard Gielen Ôgge Flarussen veurzitter

Wat ’n waer Euverdaag 28°

s’Nachs 12°

Bliërick

Beej ‘t Raodhoes, wao De Flarussen eur jeurHolt-Bliërick Holt-Bliërick likse theaterstök opveure, is ‘t hiel erg werm. Of haet die wermte ‘n andere oorzaak? Bookend

Peter Jansen

Bookend

Bliërick

Nae…det gaon ik oëteraard neet vertelle. Daor meug geej zellef naor kômme kiëke. Maar now weej ut toch taege ôg as publiek hebbe, ut feit blief, det weej neet zônder ôg kinne. Idder jaor kômp geej trouw. En daor meuge weej bes waal efkes beej stilstaon. Weej haope ôg dan ouk eine leuke en ôngecompliceerde aovend te kinne bezörge. Efkes alle zörg aan de kant en achtereuver gaon hange. Minse, bedank det geej d’r weer ziet! Paula Nelissen, Flarussen regissseuse

Flarussen krant 2013  

Programmabukske 2013 Straks bisse weer wie niej!

Flarussen krant 2013  

Programmabukske 2013 Straks bisse weer wie niej!

Advertisement