__MAIN_TEXT__

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Hjerstmoanne

Septimber 2015


2


Fan ‘e redaksje Het zomer nummer is een feit, zoals u in dit nummer weer kunt zien is er in onze dorpen duidelijk een behoefte om ook begin september een Flapút uit te brengen. 52 bladzijden met van alles en nog wat. De kinderen gaan alweer naar school, naar Britsum vanaf dit jaar. Dat zal wel extra wennen zijn. Ook voor de automobilisten tussen Koarnjum en Britsum, want daar rijden ‘s morgens vroeg plotseling meer fietsertjes. Ga er maar eens lekker voor zitten, hopelijk in de schaduw van een boom. Nog een tip: als u geen kinderen meer wilt, hou dan de ramen een beetje dicht. Er zijn ooievaars actief!

3


4


Meidielings Túndiner Túnmanswente Koarnjum Dinsdag 6 oktober 2015 vanaf 17.30 uur kunt u zich weer laten verrassen: een 3-gangen Túndiner voor € 19,95 p.p. door jonge professionals bereid van de Middelbare Hotelschool Friesland College.De opdracht die de studenten moeten uitvoeren, is een diner verzorgen met seizoensproducten. Via de website zullen we u informeren over het thema van de betreffende avond. Het menu voor 6 oktober 2015 wordt binnenkort bekend gemaakt via de site www.tunmanswente.nl De overige data waarvoor u zich kunt aanmelden zijn: 8 december 2015, 12 januari 2016, 16 februari, 22 maart, 26 april en het laatste diner van het seizoen vindt plaats op 31 mei 2016. Informatie en aanmelden: informatie@tunmanswente.nl Telefonisch mag ook via nummer 058-2572190 Pennen verzamelen Pennen sparen is mijn hobby. Inmiddels heb ik 800 binnenlandse reclame pennen opgehangen. De buitenlandse reclamepennen hoort ook bij mijn verzameling. Ook heb ik pennen aangeboden gekregen, dus vraag ik aan de lezers van De Flapút of ze mij willen helpen. Reclamepennen vol of leeg, smerig, zonder of met clip zijn bij mij van harte welkom. Als men wat over heeft, een telefoontje of breng ze bij mij langs. De gulle gevers, hartelijk bedankt! Griet Kuipers-de Bruin Wylde Tulpstrjitte 7 Koarnjum Tel: 2573598

5


6


Veilige route naar school Aan alle gebruikers van de Joussenwei, de weg tussen Britsum en Koarnjum. Maandag 17 augustus 2015 mochten onze kinderen na 6 weken vakantie weer naar school . Een moment dat het weer drukker wordt op de wegen naar en rondom de scholen met kinderen.

Maar dit jaar is het anders dan anders! Zoals u misschien al heeft gehoord zijn de drie scholen in Koarnjum en Britsum samen gaan werken. De scholen worden, waarschijnlijk in 2016, samengevoegd in het schoolgebouw van de Foarikker in Britsum. Deze school gaat eerst verbouwd worden. In de tussentijd gaan alle onderbouwkinderen (groep 1, 2, 3 en 4 ) en de peuters van alle drie de scholen naar Koarnjum. Alle bovenbouw kinderen (groep 5, 6, 7 en 8) gaan naar de Homeie in Britsum. Dit betekend dat de Joussenwei tussen Koarnjum en Britsum een stuk drukker wordt!! Er is een werkgroep Veilige Route samengesteld. Die zijn hard bezig om de Joussenwei en de schoolomgeving bij de Foarikker veiliger te maken. Dit doen ze in samenwerking met VVN ( Veilig Verkeer Nederland) en het bestuur van de school. We wachten nog op medewerking van de gemeente, voordat we kunnen beginnen met het veilig maken van de weg. Tot die tijd vragen wij u om de snelheid aan te passen, goed uit te kijken en rekening te houden met onze fietsende kinderen. Wilt u deze boodschap doorgeven aan uw omgeving? Bedankt! Namens de werkgroep Veilige Route.

7


Meidielings twa

Voor uw blijk van belangstelling en medeleven die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma Frederiek Hoekstra Bonnema-Nijland Zeggen wij u hartelijk dank. Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die haar missen. Sjoerd Kinderen en kleinkinderen

De ooievaars zijn te laat verschenen om de school in Koarnjum van de ondergang te redden, maar veel te vroeg om als toeschouwer op de ijsbaan de Ronde van Bokke bij te wonen. Heel jammer, gemiste kans dames. Misschien kan iemand ze vertellen dat er bij Dekema State al jaren een sjiek nest klaar staat? (red.)

8


9


Maandmenu september Afhalen 2/3 pers. â‚Ź 19,00

Babi pangang Kipfilet met kerriesaus Tjap Tjoy mini loempia's 6 stuks Nasi of Bami

10


It Nut seizoen 2015 / 2016 !!!!TINK OM: Data feroare 9 okotber en 21 novimber!! Freed 9 oktober 2015 Bulgarijej没n yn gearwurking mei Ben en Corrie v.d. Meer en Yoana Savova ( reisliedster) en Svetoslav Borisov. Sneon 7 novimber 2015.* Tryater jubileumj没n yn Drachten. ( SJOCH Ynformaasje op de oare side) Sneon 21 novimber 2015 Di Gojim Sneon 9 jannewaris 2016. Nijjiersbesite. Sneon 5 maart 2016: Top Secreet Snein 10 april 2016 * Tryater ( yn gearwurking mei doarpsh没s De Bining.)

Een Bulgaarse avond Op deze avond kunt u kennismaken met de prachtige natuur, cultuur en bijzondere tradities van Bulgarije. Ook het proeven van de Bulgaarse geneugden zal niet ontbreken. Omdat dans en muziek belangrijk zijn in de Bulgaarse samenleving, zorgen de internationale dansgroep Yduna en het orkest Ferdivedunsje uit Ysbrechtum voor een passende sfeer. De dansgroep Yduna bestaat uit 14 dansers en het orkest uit 7 leden. Deze gezellige en informatieve avond wordt verzorgd door Yoana Savova (reisleidster) en Swetoslav Borisov; beiden geboren in Bulgarije en woonachtig in Jelsum en Corrie en Ben van der Meer uit Jelsum.

11


It Nut Grûn, in famyljekronyk jubileumfoarstelling fan Tryater. op 7 novimber fan Koarnjum út mei de bus nei De Lawei yn Drachten.

( leden fan It Nut krije gjin koarting) It 50-jierrich jubileum fan Tryater wurdt grut fierd mei Grûn, in famyljekronyk oer it boerefermidden. Ira Judkovskaja skreau Grûn spesjaal foar de nije grutte seal fan skouboarch De Lawei. In monumintale foarstelling: it ferhaal fan 50 jier wurdt yn 4 oeren ferteld mei 16 akteurs fan 3 generaasjes yn 3 bedriuwen en 2 skoften. Op sneon 7 novimber (de eksakte tiid folget) rydt der in bus by De Bining yn Koarnjum wei nei Grûn yn Drachten. De bus docht ek Ferwert en Hijum oan. Ut en thús. Kompleet fersoarge. Kaarten á €39,50 (Freonen fan Tryater meie 4 kaarten bestelle á €34,50 it stik. Wa’t no Freon wurdt foar €20,00 jiers hat it Freonejild der dus al wer út!) binne fan 9 maaie ôf te bestellen op www.lawei.nl of 0512-335050. Grûn fertelt it ferhaal fan twa boerefamyljes út itselde doarp. De iene famylje is roomsk en hâldt al fjouwer generaasjes it boerebedriuw draaiende. De oare famylje is herfoarme, by harren waard it boerebedriuw yn de jierren santich fuortsanearre. De twa famyljes libje al trije generaasjes lang mei in fanselssprekkendheid óp en fán it lân dêr’t harren âlden en foarâlden libben. Mar yn in wrâld dy’t yn rap tempo feroaret komme der barsten yn dy fanselssprekkendheid. Oare ideeën, oare gewoanten trochbrekke tradysjes en de takomst wurdt ûnwis. Mar wat foar de âldere generaasjes wichtich wie, jildt ek foar de jongste generaasje: it libben moat libbe wurde, folút en fol oertsjûging.

12


13


It Nut Spilers: Freark Smink, Joop Wittermans, Joke Tjalsma, Aly Bruinsma, Thijs Feenstra, Hilbert Dijkstra, Tamara Schoppert, Nynke Heeg, Lourens van den Akker, Arnold Dijkstra, Raymond Muller, Aukje Schaafsma, Eva Meijering, Brecht Wassenaar, Marit de Weerd en Sjoerd Blom tekst en regy: Ira Judkovskaja, foarmjouwing: Roos van Geffen, foarmjouwing filt: Claudy Jongstra, kostúmûntwerp: Linda Eijssen, muzyk: Peter Sijbenga, ljochtûntwerp: Koos de Vries, dramaturgy: Inés Sauer, regy-assistinsje: Tatiana Pratley De kaartferkeap start op 9 maaie. Kaarten ynklusyf de busreis út Koarnjum binne te keap op www.lawei.nl

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf deTryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. Bij djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum. It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. en Haakje Stielstra Janna Prose

14


15


Dekema State Wordt september de laatste zomermaand? Voor een fijne nazomerdag kunt u misschien een picknickarrangement bestellen, of iemand een cadeaubon voor een picknick geven. Deze bon is dan nog tot eind 2016 geldig, en de ontvanger kan zelf kiezen wanneer het hem of haar uitkomt om de bon in te wisselen (wel tijdens openstelling). Misschien even lekker zitten bij iets minder weer met de mand in het theehuisje in de zon en uit de wind?? Tot 13 september zijn we nog 6 middagen per week open voor publiek, behalve de maandag. Ook 5 september zijn we gesloten vanwege een huwelijksvoltrekking. Tijdens de landelijke Open Monumentendagen op 12 en 13 september is onze state als rijksmonument gratis toegankelijk. Je bent welkom tussen 13 en 17 uur. De hele middag kunnen kinderen via een foto-speurtocht portretten speuren. Na een korte inleiding door Roelof Mellema over de schilderkunst van de 17e eeuw kan je eventueel meedoen aan een workshop portretschilderen van 14-16 uur. Wel van tevoren graag even aanmelden via info@dekemastate.nl of info@moniquedijksman.nl kosten € 10 p.p. maximaal 10 deelnemers. De workshop wordt gegeven in een tent op het terrein. Je kunt natuurlijk door huis en tuin dwalen, en er is levende muziek gespeeld door Nico Gramberg op zijn psalter. Dit jaar ontvangen we je tijdens dit gezellige weekend vanuit Boersma Zathe, waar je de keuze hebt tussen lekker op het terras zitten of warm in het Bûthús. Als alles lukt komt er ook een demonstratie dorsen van koolzaad in de schuur in samenwerking met de vereniging voor behoud van Friese Rassen. Voor de laatste gegevens zie onze website www.dekemastate.nl. Na het monumentenweekend gaan we weer terug naar de weekend -openstellingen en kan je tot eind oktober alleen nog op afspraak als groep door de week een bezoek brengen aan Dekema State. Heb je visite; kom gezellig langs!! 16


17


18


19


Een berichtje van een groepje enthousiaste mensen die graag wat organiseren voor JOU Wat ooit begonnen is als jeugdsoos it Lûd is nu gewoon IT LÛD en dat heeft een aantal leuke activiteiten bedacht en misschien heb JIJ wel zin om hier aan mee te doen. Voor het seizoen 2015-2016 hebben we ons programma al weer rond en in deze Flapút willen we JOU graag op de hoogte brengen. 20-11-2015 BINGO ’s middags voor de jeugd groep 3 t/m 8, ’s avonds 18+ 28-11-2015 KLAVERJASSEN ( overdag) 19-12-2015 THE BLUE MONDAYS van 20.00-01.00 uur, geen entree, gewoon FEEST! 16-01-2016 KLIMPARK/ Dokkum bezoek leeftijd 12-18 jaar 22-01-2016 DARTEN, HerenB+ - Dames- jeugd tot 16 jaar 23-01-2016 DARTEN Heren A en B 12-02-2016 PUBQUIZ 11-03-2016 HIGH TEA en een film voor de lady’s De activiteiten vinden (op één na) plaats in BRITSENBURGH, voor exacte tijden hou het bord bij Britsenburgh in de gaten, de aanplakbiljetten in de kantine van DTD in Jelsum en MATCHPOINT te Stiens. We hopen JOU dan graag te zien bij één, meerdere of gewoon alle activiteiten, tot dan...Elles- Richt-Renate- Anna -Janny

20


21


Nieuwe data Túndiner Ook dit schooljaar gaan studenten maandelijks voor u koken. De opdracht die de jonge professionals moeten uitvoeren, is een diner verzorgen met seizoensproducten. Op 1 september 2015 vindt in de Túnmanswente de startbijeenkomst plaats voor de maandelijkse Túndiners. Dit zijn de data voor het nieuwe jaar: Túndiner 6 oktober 2015 8 december 2015 12 januari 2016 16 februari 2016 22 maart 2016 26 april 2016 31 mei 2016

We hopen u ook dit jaar weet te mogen verwelkomen!

22


Túnmanswente nieuwe studenten Annemarie van Griethuijsen Ik ben Annemarie van Griethuijsen, ik ben 18 jaar en ik woon in Leeuwarden. Op dit moment zit ik in het derde jaar van de opleiding manager, ondernemer, horeca. Voorheen heb ik stage gelopen bij sushi restaurant Doozo als bedieningsmedewerker, bij serviceflat Nijlanstâte in de keuken en bij Grand Hotel Opduin op Texel als ontbijt, housekeeping en banqueting medewerker. Ik ben benieuwd wat de Túnmanswente allemaal te bieden heeft. Ik verwacht een leuke en leerzame tijd. Groetjes Annemarie

Esmee Verhoef Ik ben Esmee Verhoef. Ik ben 19 jaar oud en woon in Leeuwarden. In ben 2 jaar geleden begonnen met de opleiding Management Ondernemend Horeca niveau 4. In mijn eerste stage heb ik stage gelopen bij Sems en bij de Stadswaag. In jaar 2 heb ik mijn keuken stage afgerond bij de ING en mijn ontbijt en banqueting en housekeeping stage afgerond bij het Oranjehotel. Ik verwacht van Túnmanswente dat ik een leuke stage tegemoet ga en dat ik veel leer hoe het in een bed & breakfast gaat. Ik heb er erg veel zin in. Groetjes, Esmee

23


Martin Ziengs Mijn naam is Martin Ziengs, ik ben 27 jaar oud en woon op het moment in Leeuwarden. Ik ben geboren en getogen in Bolsward, waar ik voor een groot deel ben opgegroeid in het restaurant van mijn opa en oma en waar ik vaak in de keuken te vinden was. Ik kom uit een gezin waar ik naast mijn ouders nog een 2 jaar oudere broer heb die ook in Bolsward woont. Na in 2009 de opleiding Zelfstandig Werkend Kok te hebben afgerond aan het Friesland College te Leeuwarden ben ik de afgelopen jaren werkzaam geweest als kok in verschillende bedrijven in zowel binnen als buitenland. Na de eindstage van de opleiding op Aruba te hebben gevolgd ben ik 2 jaar als souschef bij beach hotel “de Vigilante” te Makkum werkzaam geweest, hierna heb ik 1 jaar in Oostenrijk en 4 jaar in Frankrijk gewerkt als kok. Vorig jaar heb ik besloten mijn horizon te verbreden door te starten met de middelbare hotelschool aan het Friesland College. Na een zeer succesvol 1e jaar met een mooie restaurantstage bij het met Michelinster bekroonde restaurant “Élevé” ben ik doorgegaan naar het 2e jaar waarin ik het 2e en 3e jaar van de opleiding in 1 jaar zal doen. Mijn eerste stage is daarom de leidinggevende stage en deze ga ik volgen bij de Túnmanswente, hier zal ik de komende 20 weken, om de week aanwezig zijn om Beitske en Yvon te ondersteunen en u van een lekker kopje koffie te voorzien. Ik kijk uit naar de stage en verwacht een leuke tijd te hebben in Koarnjum en veel te leren over het runnen van een Bed&Brochje, aangezien ik hier nog niet eerder in heb gewerkt. Naast werken in de horeca heb ik nog veel andere passies zoals: skiën, golfen, hardlopen en downhillen. Maar bovenal het leven in de bergen, daarom is de kans zeer groot dat ik na de opleiding samen met mijn vriendin die op het moment met de hogere hotelschool bezig is, naar Oostenrijk verhuis om daar ons eigen hotel te starten. Graag zie ik u in de Thee-tuin van de Túnmanswente terug. Groeten, Martin Ziengs 24


25


“ K.F. It Partoer� 19e Anne Bouwman- Kees Smit partij 55+ Heren.

Vlnr. Gerrie Otter, Albert Dijkstra en Age v.d.Goot Donderdag 6 aug.is de 19e Anne Bouwman/Kees Smit partij verkaatst. De opkomst van het aantal kaatsers was weer overweldigend nml. 84 man sterk. Voor ons als commissie is dit een prachtige vorm van waardering voor onze inspanningen. Zoals altijd kan er vanaf 9 uur met elkaar, een gratis, kopje koffie worden gedronken. Dit geldt ook voor de meegekomen dames. De sfeer wordt dan al bepaald, gezellig dus. Gedurende de dag wordt het steeds drukker achter de perken. Velen nemen even de moeite om te genieten van dit kaatsgebeuren te Koarnjum.

26


Alles wijst erop dat het een mooie kaatsdag wordt met veel zon en weinig wind en het kaatsveld ligt er als een biljartlaken bij. Om 10 uur beginnen de eerste 16 parturen aan hun lange kaatsdag, nadat we eerst een moment van stilte voor Reitse Ketellapper hebben gehouden. Hij heeft ons jarenlang fincieel ondersteund. De heren Andries Wassenaar, Paulus Ennema, Piet Keizer en Foppe de Vries hebben de leiding. Om kwart voor 5 valt de laatste slag op de stand 5 eersten gelijk en 6/6 door een zitbal in het voordeel van het partuur Sjouke Herrema, Rein Seerden en Roel Kuipers. Even na vijf uur kan Rinze van der Veen de kransen en zuivelmanden aan de winnaars overhandigen.De 5 bestuursleden van de landelijke comm.55+ ontvangen een lekkere s没kerboffet.(van Nico en Aeltsje) Die kaatsers die van ver komen krijgen allen een zak aardappels mee naar huis, beschouw dit maar als een vorm van reiskosten.

27


Ook dit jaar zijn Harm en Tineke Hansma onze gastheer en gastvrouw. Dat wordt door vele kaatsers zeer gewaardeerd, bovendien bereidt Tineke overheerlijke soep en met de warmte op deze dag is dat nog meer genieten. De poedelprijs wordt gehonoreerd met een zak aardappels.(alle aardappels zijn door Heinze Weiland beschikbaar gesteld)

28


Doordat een groot aantal bedrijven ons financieel ondersteunen kan deze kaatspartij worden gehouden. -Agemavlaggenenvlaggenmasten+rioolbeheer,Jelsum. -Brandbeveiliging Friesland, Stiens. -Deheer &MevrouwHoekstrakleding,Stiens. -Garage Ketellapper, Koarnjum. -Germenraad & Germenraad,makelaars, Stiens. -Hayma,Total-Bikeenwitgoed,Stiens. -Nico&Aeltsje warme bakker,Stiens. -Pearle Opticiens, Stiens. -HeinzeWeiland, agrarischedienstverlening,Stiens.

29


Kleasterkuier Jorwert In Jorwert wordt sinds een aantal jaren een bijzonder initiatief vorm gegeven: Nijkleaster. Nijkleaster staat voor rust, bezinning, op adem komen. Een bijzondere plek, waar mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken. Een adempauze, stille tijd. Tegelijkertijd is het een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. Nijkleaster wil als open klooster gastvrijheid bieden aan mannen en vrouwen van diverse kerken en tradities. Ook aan mensen die geen plaats (meer) kunnen vinden binnen de bestaande kerken, en verder aan elke pelgrim van welke snit dan ook. In de praktijk blijkt dat mensen van heel verschillende achtergronden Nijkleaster weten te vinden en te waarderen. Iedere woensdagmorgen organiseert Nijkleaster een ‘Kleasterkuier’ (zie hieronder voor het programma). Het programma van deze woensdagmorgen is als volgt: 9.30 Ochtendgebed (eenvoudige viering met lezingen, gebed, stilte en enkele liederen) 10.00 Koffie of thee 10.30 Begin van de Kleaster-kuier 12.00 Lunch (zelf meebrengen) Het afgelopen jaar heb ik een aantal woensdagochtenden samen met anderen vanuit Britsum, Koarnjum, Jelsum aan zo’n Kleasterkuier mee gedaan. Dat is goed bevallen en ook voor het komende jaar staan weer een paar woensdagochtenden in de agenda om naar Jorwert te gaan. 23 september, 2 december, 9 maart, 18 mei Spreekt dit u aan en wilt u mee (rijden) naar Jorwert, neem dan gerust contact op via: m.hulzebos@upcmail.nl of: 058-8449411.

30


31


32


Op de website staan de volgende aantekeningen die ik graag hier ook doorgeef: – In de winter is de kerkzaal niet verwarmd. Trek dus warme kleren aan. De voor-kerk is wel verwarmd (voor het koffiedrinken en lunchen) – We vragen p.p. een bijdrage van € 5,– De Kleaster-kuier is geen gewone wandeling. Vaak is de wandeling opgebouwd uit drie delen: stilte, bezinning en verbinding. Een deel van de wandeling doen we zwijgend. – De lengte van de Kleaster-kuier is afhankelijk van het weer en de deelnemers. Vaak duurt de wandeling tussen de 60 en 90 minuten. – Goede wandelschoenen of laarzen zijn onontbeerlijk. We wandelen vaak over onverharde wegen rondom Jorwert. – De Kleaster-kuier is niet verplicht (niets is verplicht overigens). Je kunt ook kiezen om alleen bij de dienst en het koffiedrinken aanwezig te zijn. Om welke reden dan ook. Zij die zo ver niet kunnen of durven te lopen, keren na een poosje terug. Anderen blijven alleen of met een ander achter in de kerk. Ook dat blijkt een mooie en verstillende ervaring te zijn. – Na de Kleaster-kuier wordt er opnieuw koffie en thee gezet. We eten (en delen) onze zelf meegebrachte lunch. U bent van harte uitgenodigd om mee te wandelen! Voor meer informatie over Nijkleaster, zie: www.nijkleaster.nl Ds. Mirjam Hulzebos

33


Te koop in Jelsum Kavel te koop in Jelsum – Hoatse de Jongstrjitte tussen huisnummer 11 en 15 Hierbij biedt gemeente Leeuwarderadeel een kavel te koop aan voor woningbouw. De voorkeur gaat uit naar een 2 onder 1 kap. De exacte mogelijkheden voor bebouwing staan beschreven in het wijzigingsplan “Jelsum – H. de Jongstrjitte”, zie www.ruimtelijkeplannen.nl. De ligging van de kavel is globaal aangegeven op onderstaande kaart. De kavel wordt te koop aangeboden aan (oud)inwoners van Jelsum/Koarnjum; Prijs € 70,- / m² exclusief BTW, kosten koper; De oppervlakte van de kavel bedraagt globaal 600 m²; Er is mogelijkheid tot optie; Ontbindende voorwaarde betreft de financiering, gedurende de daarvoor geldende redelijke termijn; U kunt uitsluitend per brief reageren, te richten aan Gemeente Leeuwarderadeel, Cluster VROM, dhr Kuipers, postbus 24, 9050 AA STIENS; Uw brief dient op 1 november 2015 in ons bezit te zijn; Bij meerdere gegadigden wordt er geloot.

34


Expositie Gemeentehuis Expositie schilderijen Alie Kielstra 14 juli tot eind september 2015 'Schilderen van binnenuit' ,,Ik zie heel veel mooie dingen om me heen en ik zou alles wel willen vastleggen,'' zegt beeldend kunstenaar Alie Kielstra uit Menaam (Menaldum). En dat vastleggen doet ze ook, maar ze veroorlooft zich daarbij steeds grotere vrijheden. Kunst is voor haar een ander woord voor vrijheid. Het eigenlijke onderwerp van haar schilderijen is daarmee het schilderen zelf geworden en bovendien het omgaan met de verf. Ook daarbij permitteert Kielstra zich alle vrijheid. Ze zet de verf er dik op, krast erin, schuurt en schraapt gedeelten weg, werkt met thinner en plamuur en zet laag over laag. Soms verwerkt ze stukken papier of lood in haar schilderijen. Zo ontstaan grillige structuren die steeds meer een hoofdrol gaan opeisen. En dat alles in een sober palet van aardkleuren en blauwen die het werk een verstilde voornaamheid geven. Het landschap biedt Kielstra alle mogelijkheden om haar eigen weg en een persoonlijke expressie te vinden. Toch waagt ze zich ook aan thema's waarbij dat minder het geval is. Zo schildert ze vaak en graag dieren: honden, paarden, schapen, geiten en vogels. Dat zijn onderwerpen die haar noodzaken om dichter bij haar visuele uitgangspunt te blijven en vast te houden aan de figuratie. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis: maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. 35


Alde foto’s Húzen wer’t Jan en Lutske Hoekstra wenne hawwe yn Jelsum en Koarnjum. Ik krige in telefoantsje fan Albert Hoekstra( 85 jier) út Grins mei sy’n oantinken oan Jelsum en Koarnjum dy’t hij wist fan de tiid dat de fam Hoekstra hjir wennen.

Dit hús is boud ûnder tasicht fan arsjitekt W.C.de Groot, fan him is yn Jelsum en Koarnjum wol mear wurk bekind .

We sette utein mei de wenningen wer’t Jan en Lutske yn Jelsum en Koarnjum wenne hawwe. 36


Hoekstra syn Heit en mem, Jan en Lutske, hawwe harren te wenjen set yn de eastelike helte fan de arbeiderswenten fan Ate Oostenbrug yn it Jelsumer âldlan. Yn 1937 binne hja fanút Hurdegaryp mei de soannen Albert en Fokke dêr bedarre. Soan Teake en de fjirde soan Jan binne yn Jelsum berne. Yn de oare helt fan dizze wenning wennen Jan en Anne Faber mei harren bern Wolter, Trijntje(?) en Ineke(?) en krigen letter noch in soan ,Durk. Jan sr hie sy’n wurk yn de onttinningsfabryk te Ljouwert wer’t hij 45 jier wurke hat.( tsjintwurdich komt dit net faak mear foar).

37


Yn myn jongesjierren tocht ik altyd dat fan dizze twa hushaldings Jan Hoekstra en Durk Faber de ienige bern wiene. Op skoalle wisten we net fan it bestean fan de aldere broers en susters fan dizze twa femyljes. Dizze bern wiene al fan skoalle, dus âlder. Nei mannich jierren yn it Jelsumer âldlan wenne te hawwen binne Jan en Lutske om de oarlochsjierren hinne ferhúze nei de noardelike helte fan Martena-State. Dêr wenne de koster fan de Koarnjumer tsjerke en hij ferhúze nei de pastorie ta, want die moast net leech stean en dêr wie op dat stuit net in dumny yn Koarnjum. De ofspraak wie lykwols makke, mocht der wer in dumny beneamd wurde dan moast de fam. Hoekstra wer plak meitsje foar it kostersgesin en moast it húsrie wer op de

38


Der waard lykwols net folle letter wer in dumny oansteld, dat wie Ds J.A. Poelstra. Dizze kear op nei it paradys yn Jelsum. Lieuwe en Doet de Jong wiene harren buorlju, mar ek harren hierbaas. De Hoekstra’s binne letter nei de ,, Ald Pleats,, yn Jelsum ferhúze .Earst wie Lutzen Roosma en letter Jacob Dijkstra yn harren tiid de bedriuwslieder van Fokke Wassenaar, fertelde Hoekstra.Dizze foto’s steane yn de Flapút 350.

Yn 1965 is der wer ferhúze en jawol, wer nei de linkerkant fan Martena-State. Hjir hawwe se noch 7 jier wenne en hawwe dernei Dokkum as wenplak krigen. Piet.

39


Skutsje roman Hilda Talsma skriuwt earste echte skûtsjeroman! Fris en tagongklik en ‘mei it brûs foar de kop’ nimt se jo mei yn ‘e wrâld fan de skûtsjesilerij. Nei de Frisum-trilogy; De twadde hûd, Flammen en it Geloksbern èn de roman Brekber is dit alwer har fyfde boek. Yn alle boeken stiet de leafde en de minsk yn al syn foarmen sintraal. Wyn fan feroaring fertelt it ferhaal fan Johanna Kamstra, in jonge húsdokter dy 't sa op it each it perfekte libben hat. Har pasjinten binne wiis mei har, se is ferloofd mei gynaekolooch Joost en wennet yn in prachtige filla oan 'e râne fan Ljouwert. Dochs hat se altyd it gefoel dat se tekoart sjit en net past yn har omjouwing. Se hat al jierren gjin kontakt mear mei har âlden, dy ’t der mar wat hinne libje. De ienige fan har famylje dêr 't se har thús by fielt is omke Hannes. Mei him en har neef Ate gong se as jongfaam altyd op sylfekânsje. As omke komt te ferstjerren moat Johanna wol kontakt sykje mei har heit en mem en sjocht se har famylje foar it earst yn jierren werom. Ek Ate. It testamint fan Hannes set it libben fan de famylje Kamstra folslein op 'e kop. Se moatte mei elkoar in kasko klear meitsje foar de IFKS-silerij en dêrmei by de earste trije eindigje. De ynset: de foarstlike erfenis fan Hannes... Wyn fan feroaring ferskynt ein juny en is yn july en augustus boek fan ‘e moanne! Dat kostet it €15,00 yn plak fan €18,50.

40


zomerstorm Martenastate Zaterdag 25 juli jl. raasde een zomerstorm over Nederland, de zwaarste sedert het moment dat het vastleggen van dit soort informatie van start ging. Hoewel het zwaartepunt in de kustprovincies waarneembaar was, heeft ook onze provincie enige overlast gekend. De schade op het landgoed en bij de grafheuvel bleef gelukkig zeer beperkt. Vrijwilligers hebben de afgebroken takken weer vlot opgeruimd. Er wordt trouwens met grote regelmaat onderzoek verricht naar de conditie van de bomen, waarvan vele een zeer hoge leeftijd hebben. Het park is van zonsopgang tot zonsondergang toegankelijk; als bestuur willen we het vrij wandelen op de paden een ontspannen activiteit laten zijn. Dekema State Ook op Dekema State bleef de storm niet onopgemerkt, het heeft weer dagen gekost om alle ravage op te ruimen. Gelukkig bleef het dit keer bij grote takken die uitgebroken waren.

41


Fries erfgoed hub RedBot.frl online Tot 2018 wordt er door twaalf Friese organisaties intensief samengewerkt aan het digitaliseren van een groot deel van het Fries cultureel erfgoed. De Fries erfgoed hub RedBot.frl is vanaf nu de online portaal voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Denk daarbij aan atlassen, schilderijen, museumcollecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten of prenten en tekeningen. Het prestigieuze meerjarenproject dat al eerder in het nieuws kwam onder de titel Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed wordt gefinancierd vanuit het provinciale investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân. De site waar alles te lezen is over de voortgang van het project en de oplevering van deelprojecten is op 30 juni gelanceerd met zowel een Friestalige als Nederlandse versie. RedBot is een verwijzing naar de oude Friese koning Radboud - in het Fries Redbad - een roemruchte en nogal strijdlustige koning. In ons digitale tijdperk herleeft hij onder de naam RedBot. Nu zorgt hij er namelijk voor dat de Friese cultuur de hele wereld kan veroveren, want dat is precies wat RedBot voor ogen heeft: “zorgen dat het gedigitaliseerde cultureel Fries erfgoed voor iedereen overal ter wereld online ontsloten wordt”. De site waarop nu vooral nog nieuws over de voortgang van het project te vinden is wordt in de toekomst het portaal voor digitaal Fries erfgoed. Een jaar voorbereiden

De provincie Fryslân gaf in mei 2014 groen licht voor het project. Vanaf die tijd is er vooral gewerkt aan de voorbereidingen. Het samenstellen van een bestuurlijke raad, technische mogelijkheden verkennen, aanbestedingen uitschrijven en prestaties en contracten met de verschillende samenwerkingspartners vastleggen. Bij tijd en wijle een complex project dat door Bert Looper - directeur van erfgoedbewaker Tresoar - als projectleider aangestuurd wordt.

42


Twaalf samenwerkingspartners uit vooral de culturele hoek gaan binnenkort van start met de digitalisering. Op 16 juni is het contract met Museumfederatie Fryslân getekend. Deze organisatie coördineert de digitalisering van de collecties van circa 30 Friese musea. Ook het Fries Film Archief is inmiddels gestart met de digitalisering van historisch beeldmateriaal. Banen voor Friezen Het geld dat beschikbaar is gesteld – vijf miljoen euro - moet in het kader van het programma Wurkje foar Fryslân voor een groot deel worden besteed aan het versterken van Friese werkgelegenheid op korte termijn. Er zijn inmiddels een aantal mensen aan de slag, maar zakelijkheden als contracten en aanbestedingen zitten een snellere inzet van Friese werknemers wat in het vaarwater. Daar komt met de ingebruikname van de speciaal gebouwde scanstraat en de getekende contracten nu snel verandering in. Binnenkort start het bedrijf GMS dat de scanstraat bouwt met de werving van Friese medewerkers.

43


44


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de grijze container. Op de oneven weken de groene container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Glas en oud papier: Glas wordt elke 2de zaterdag van de maand opgehaald. De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op maandag en donderdag.

45


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) tel : 0900-8844 Brandweer (niet urgent) tel : 058-2576666 Huisartsen: Mw. F. Kalsbeek: Dhr. Heuberger :

058-2571254 058-2571969

Dhr. Noordhoek : Dhr. Woudstra :

058-2573407 058-2573572

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht Apotheek Stiens

tel : 0900- 112 7 112 tel : 058- 2572131

Burger service punt: voor WMO Advies in Leeuwarderadeel Tel nr. 058-2655590 E-mail: bsp@welzijnmiddelsee.nl Inloop spreekuur di. Van 9-12u. en do. Van 13-16u. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Zorginstellingen: Palet: Thuiszorg en verpleeghuiszorg Skilhiem tel;058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ :

tel: 058-2330086

www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) d en n Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert:

tel: 88-5180200

Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06-13866454 di. en do. 10-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922 46


Herfoarme Gemeente en Grifformearde Tsjerke Dei

Tiid

Foargonger

Doarp / Bys没nderheden

30 aug.

9.30

Ds.M.Hulzebos

De Hoekstien, Britsum / m.m.v. koor Patrimonium

6 sept.

9.30

Ds.M.Hulzebos

NH Britsum

13 sept. 9.30

Ds.D.Schreurs

De Hoekstien, Britsum

9.30

Ds.R.B.Workel Fermanje Stiens / gezamenlijke dienst met Doopsgezinde gemeente.

20 sept. 10.30

Ds.M.Hulzebos

Koarnjum / startzondag

27 sept. 9.30

Ds.J.Bakker

Jelsum / Fryske tsjinst.

47


Ferskiningsdata 2014/2015 N没.

Moanne

346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356

Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Red. geark. Ferskining 19-01-15 16-02-15 16-03-15 20-04-15 18-05-15 15-06-15 17-08-15 14-09-15 19-10-15 16-11-15 07-12-15

30-01-15 27-02-15 27-03-15 01-05-15 29-05-15 26-06-15 28-08-15 25-09-15 30-10-15 27-11-15 18-12-15

Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. U vindt ons actuele woningaanbod iedere woensdag op onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? Dan bent u van harte welkom bij WoonFriesland locatie Leeuwarden aan de Eenhoorn of u kunt zich abonneren op de woonkrant. We helpen u graag! U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens het aanbod op internet bekijken. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw klantadviseur te bereiken op tel.: 088 995 22 22 tussen 8.30 en 10.00 uur. Bent u Jelsumer of Koarnjumer en u heeft zich laten inschrijven als kandidaathuurder bij WoonFriesland, geef dit dan ook even door aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum (Arjen van der Schaaf, telnr: 06-12585390)

48


Meidielings 3 Er zijn nog enkele prijzen blijven liggen. Bij de kaatswedstrijd feestpartij. De prijzen zijn gevallen op de volgende nummers. Crème loten no. 268 . 653. 691. 733. Groene loten no. 127. 313. 502. 556. 853. 1000. De prijzen kunnen afgehaald worden bij Bob Rijpstra. Op e Terp 20 . Jelsum. Als het kan in de flaput plaatsen. Groeten Bob Rijpstra

49


Redaksje 33ste jiergong nr. 352 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl till: 2572600 Drukker: E-mailadres:

KSB Repro doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 29-09-2015 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 14-09-2015 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 50


51


52

Profile for flaput

Flapút September 2015  

Flapút September 2015  

Profile for flaput
Advertisement