Flaput july aug sept 2013

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Hea/Risp/Hjerstmoanne

July/Aug/Sept 2013


2


Fan ‘e redaksje Beste Flapútlezers, De laatste Flapút vóór de zomervakantie! Een kleine wijziging in de aankondiging: voorheen was dit het juli/augustus nummer, dit wordt voortaan het juli/augustus/september nummer. Een scherp redactielid van de Flapút merkte op dat sinds lange tijd het laatste nummer van de Flapút voor de zomervakantie, een juli/augustus nummer is. Maar omdat de volgende Flapút pas eind september verschijnt hoort deze maand daar ook bij. De Flapút die eind september verschijnt is het oktober nummer. Zo, dat is weer rechtgezet. We kunnen weer terug kijken op een mooi jaar wat de Flapút betreft, de redactieleden maken elke maand met veel plezier een nieuw dorpskrantje. Enkele leden van deze redactie zijn al heel wat jaren actief. Hebben wij vorig jaar Titus Sinnema uitgezwaaid, dit jaar gaat Beeke Beeksma ons verlaten. Beeke heeft er bijna 10 jaar Flapút opzitten! Fantastisch! Uiteraard betreuren de overige redactieleden dit zeer, maar af en toe een wisseling van de wacht is nu eenmaal nodig. Als Beeke Beeksma het schip verlaat, houdt dat ook in dat de redactie bijna helemaal uit import-Friezen bestaat. Zij zijn aardig geïntegreerd in deze dorpen maar het nakijken van de Fries geschreven stukjes is nog wel een probleem. Deze taak heeft Beeke iedere maand op zich genomen, het redigeren van de ingezonden Friese teksten. Daar gaan we een vervanger voor zoeken. En we doen nogmaals een beroep op de lezers van de Flapút: heeft u iets te vertellen, te melden of wilt u gewoon iets laten weten, stuur het in!

3


Fan ‘e redaksje Dat waren de huishoudelijke mededelingen, nu wilt u natuurlijk de Flapút lezen. Wat kunt u in deze Flapút verwachten: Lieuwkje Boomsma is flink in de pen geklommen en beschrijft een rondleiding die ze vanuit haar studie heeft gemaakt. Ook een prachtig verslag over de meiden die mee hebben gedaan aan de Nederlandse kampioenschappen Acro. Wat een geweldige prestatie! Ook aandacht voor het leuke initiatief van Wia van der Meer-Numan om de kleine inwonertjes van Koarnjum en Jelsum maandelijks op zaterdagochtend te laten gymmen in De Bining. Lezen! En verder nog een verhaal over Chinese bewegingskunst, T’ai Chi, van Peter Seinstra, de activiteiten van Dekema State deze zomer, mooie foto’s van Piet Keestra in onze rubriek Alde foto’s en uiteraard een impressie van het dorpsfeest. De redactie van de Flapút wenst alle lezers een goede zomer en we laten in oktober weer van ons horen.

4


Aan alle kinderen uit groep 6, 7 en 8: Begin september 2013 begint het jeugdtoneel weer! Zit jij volgend schooljaar in groep 7 of 8, of in de 1e klas van het voorgezet onderwijs? Geef je dan voor 7 juli a.s. op! We starten begin september en rond half december is de uitvoering! De repetities zijn op de maandagavond of dinsdagavond in dorpshuis De Bining te Koarnjum Opgeven kan bij: Richt van der Velde e-mail: vriendenkring1860@hotmail.nl (tel: 058-2575127) Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Wil je eerst meer informatie, dan kun je natuurlijk ook bij Richt terecht.

5


Jeugdynrjochting Foar it fak jeugsoarch bin ik nei “het Poortje” yn Grins west, wêr’t wy in rûnlieding krigen ha fan in gedrachswittenskipper dy’t ferbûn is oan dizze jeugdynrjochting. “Het Poortje” wie eartiids in jeugdfinzenis, wêr’t bern opsluten waarden. Hjoeddeisk is it in sluten ynrjochting wêr’t bern komme dy’t thús ûnhânsum binne, ferslave binne, mei geweld te wurk gien binne of mei justysje te dwaan hân ha. It ienichste wêr’t jo noch oan sjen kinne dat it in finzenis west hat, binne de hege stekken om it gebou hinne. It stikeltried is fuort helle om’t dat wol hiel driigjend stie. Binnen yn it gebou binne it de keamers dy’t noch tinken dogge oan de finzenis. De keamers op de sletten ôfdieling lykje in soad op in “sel”. De keamers op de heal-iepen ôfdieling binne lokkich al folle smûker, al bliuwe it lytse hokjes. De jeugd dy’t opnommen wurdt yn dizze ynrjochting wurdt de earste wiken “sluten” opnommen. Dat betsjut dat hja alinne yn de groep en yn harren keamer meie. Kontakt mei de bûtenwrâld is der hast net. De jeugd kriget terapy, wêrtroch se ynsjoch krije yn harren eigen dieden en harren eigen oandiel dêr yn. At hja dit troch ha, geane hja in faze fierder; hja meie oardel oere yn ‘e wike nei “bûten”. Dit betsjut dat sy sels de ferantwurding krije oer dizze oardel oere, hja meie gean en stean wêr’t sy wolle. Hâlde sy harren net oan de regels, sy bliuwe bygelyks langer fuort, dan geane hja wer in faze werom. Hjirmei teste sy de ferantwurdlikens fan de jongere en hoe bot de jongere te beynfloedzjen is troch jongerein fan “bûten”. De jeugd giet sân fazes troch; by eltse faze krije hja wer mear frijheden. Yn de lêste fase meie sy gean en stean wêr’t se wolle, hja krije sels in paske om troch it gebou te swalkjen. De tinkwize efter dizze behanneling is dat de jeugd thús heart yn ús maatskippij en net der bûten. De jeugd moat dus ek leare om har steande te hâlden yn de maatskippij mei al har ferliedingen. Dochs sjocht de gedrachswittenskipper deselde bern faak werom of steane de “loverboys” al bûten de stekken te wachtsjen as ien fan harren famkes wer frij komt. Dizze rûnlieding makke wol yndruk op my; hjir seach ik de teory werom kommen yn de praktyk . Lieuwkje Boomsma

6


Nederlânske kampioenskippen Acro Ôfrûne jier wie in toptiid foar de Acro gymnasten Marieke & Mare en Fleur & Fenne. Marieke en Mare ha nei trije jier hurd wurkjen foar de earste kear in priis wûn mei in Acro wedstriid. En wat foar in priis; de earste! Hjirtroch mochten hja troch nei de Fryske kampioenskippen. Spitegernôch foelen se hjir net yn de prizen, mar it meidwaan wie al super! Ek foar Fleur en Fenne wie it in goed seizoen. Nei twa kear in twadde priis, mochten ek sy meidwaan oan de Fryske kampioenskippen, dêr hawwe sy wer in twadde plak behelle. Dit betsjutte trochstreame nei de distrikt-finale yn Meppel. Fleur en Fenne setten in moaie oefening del en kamen thús mei in moaie brûnzen medalje. En wer mochten hja troch, no nei de heale finales fan de Nederlânske kampioenskippen yn Ljouwert. Mei de gedachte dat meidwaan belangriker is as winne giene se de flier op. En dat wie te sjen; mei bliere kopkes waard in strakke oefening delset. Mei as resultaat in twadde plak! Dit wie it startbewiis foar de finale fan de Nederlânske kampioenskippen yn Oss! Op 8 juny wie it safier. Fleur en Fenne mochten yn Oss harren oefening útfiere. Gelokkich wiene der in protte “fans” út Fryslân mei, sadat se goed oanmoedige waarden. Fleur en Fenne ha op dizze wedstriid in sechde plak witten te beheljen, in super prestaasje! De Nederlânske kampioenskippen wiene in moaie ôfsluting fan it seizoen en we sille sjen wer’t de dames ús takom jier bringe. 7


BOZO

8


9


10


Nationaal MS Fonds Extra handen nodig in Cornjum! Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel mensen denken aan een rolstoel en een spierziekte. De chronische ziekte, die het zenuwstelsel aantast, komt maar moeilijk van vooroordelen af. Tijd voor actie, besluit Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds. In november wordt de MS Collecte met zo’n 2 collectanten in Cornjum georganiseerd. “Wij zijn dolblij met dit aantal collectanten! Maar om bij iedere voordeur aan te bellen, zijn er zeker 10 collectanten nodig”, zegt Pamela Zaat, coördinator bij het MS Fonds.” Pamela is sinds 2006 actief voor het Nationaal MS Fonds en is landelijk verantwoordelijk voor de organisatie van de MS Collecte. “Als iemand de diagnose MS krijgt, ben je in het begin vooral bang. Veel mensen denken nog dat je dan altijd in een rolstoel komt. De meest voorkomende vorm van MS is “relapsing remitting”, dat betekent dat er wel periodes zijn waarin je minder kunt, maar dat dat ook weer verbetert.” Pamela is blij met de landelijke inzet van zo’n 11.000 collectanten die hun steentje bijdragen aan de MS Collecte. “De oorzaak van MS is nog steeds onduidelijk. Geld voor voorlichting, ondersteuning van mensen met MS en onderzoek is zo ontzettend belangrijk.” Extra handen gezocht: “Het Nationaal MS Fonds zoekt hulp in Cornjum. Het zou mooi zijn als we daadwerkelijk bij elke voordeur kunnen aanbellen. Daarnaast zoeken we nog een collecte-coördinator in Cornjum.” Aanmelden kan bij Pamela Zaat, pamela@nationaalmsfonds.nl of via 010-5919839. Voor meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl De collecteweek is van 18-23 november. 11


Zomerfair in Britsum Zaterdag 29 juni Op zaterdag 29 juni van 11.00 – 14.00 uur wordt er een Zomerfair georganiseerd. De Zomerfair wordt gehouden op het terrein bij de boerderij van de fam. Stienstra in Britsum, Greate Buorren 2. Iedereen is welkom! De opbrengst van de zomerfair gaat naar Project RoemeniÍ. Dit project gaat vanuit de beide kerken in Britsum, Koarnjum en Jelsum. We steunen met dit project de jeugd van een kerkelijke gemeente in de Roemeense stad Cluj-Napoca. In oktober 2012 zijn wij, Jan Willem Westerbeek en Welmoed Wigarda, naar Cluj geweest om te kijken hoe we elkaar zouden kunnen helpen. De vraag van hun kant was of wij konden helpen met de reparatie van het dak van het jeugdhuis. In dit jeugdhuis worden in de zomer kampen georganiseerd voor kinderen en jongeren. Veel mensen hebben in de stad Cluj niet genoeg geld voor uitstapjes of vakanties. De kinderen en jongeren kunnen in het jeugdhuis dus wel genieten van bijvoorbeeld een zomerkamp of een weekendje of dagje weg. Dit huis heeft echter een dak, dat er slecht aan toe is. Als het regent, lekt het water erdoor en ze zijn erg bang dat het dak binnenkort in zal storten na een flinke storm of onder een laag sneeuw. Helaas kunnen ze niet snel genoeg sparen om het dak snel op te laten knappen, daar hebben ze simpelweg het geld niet voor. Ze zijn wel met acties bezig, maar deze brengen lang niet genoeg op om het benodigde geld binnen te halen. Wij willen ze daarin graag ondersteunen. Het is dus niet zo dat al het geld voor de restauratie bij ons vandaan moet komen, al zal dat voor het grootste gedeelte wel zo zijn. Naast onze acties, houden zij ook acties. Zo hebben ze met kerst koekjes gebakken en verkocht, waar 12


mee ze €87,- euro bij elkaar gehaald hebben. Op onze facebookpagina kunt u hier meer over lezen en er zijn ook foto’s te zien: www.facebook.com/britsum.cluj. Hier kunt ook meer over onze reis lezen. We hebben al een paar acties gehouden waaronder een bingoavond en een appelactie , maar nu organiseren we dus een Zomerfair. Vóór de Zomerfair, op maandag 17 juni en dinsdag 18 juni, komen we in Britsum, Koarnjum, Jelsum en Stiens langs om pingpongballen te verkopen. Op elke bal staat een nummer. Op de Zomerfair kunt u uw gekochte pingpongballen weer inleveren (bij uw aankoop krijgt u een briefje met daarop de nummers). Elke bal kost €1,- en u kunt zes ballen voor €5,- kopen. We laten ze dan allemaal tegelijkertijd te water in de Stienzervaart. De bal die als eerste over de finishlijn drijft, wint de hoofdprijs van maar liefst €100,-! Het winnende nummer wordt op de fair bekend gemaakt, maar zal ook in de Stienser Omroeper staan. Op de Zomerfair zullen o.a. workshops gegeven worden. We hebben al een aantal leuke workshops op het programma staan maar zijn nog op zoek naar meer mensen die op die dag een workshop zouden willen geven. We zouden het zeer op prijs stellen dat de opbrengst van de workshop (of een deel daarvan) ten goede komt aan ons project. Daarnaast zullen er op de Zomerfair ook diverse stands komen. Maakt u zelf spullen? Dan kunt u uw zelfgemaakte spullen op deze fair verkopen. Voor vragen of opgave kunt u mailen naar zomerfairbritsum@outlook.com. De Zomerfair is van 11.00 – 14.00 uur. U kunt dus tussen de middag een lekker broodje hamburger bij ons kopen. Daarnaast is er ook koffie, thee en limonade te koop. En als laatste willen we u uitnodigen om mee te doen aan de ‘cake-bakwedstrijd’. U kunt de cake op vrijdag 28 juni om 19.00 uur naar de Hoekstien brengen, waar hij om 19.30 uur wordt beoordeeld door een professioneel persoon, wie dat is, blijft nog even geheim. U strijdt voor de eeuwige roem, en alle cakes worden gedoneerd aan het Roemenië project. Op zaterdag 29 juni worden de cakes verkocht op de zomerfair. De winnende cake krijgt een ereplaats. Doe mee! En laat zien en proeven wat voor lekkere cake u kunt bakken. 13


14


Activiteiten op Dekema State juli en september In het weekend van 13 en 14 juli doen we weer mee aan de Landelijke Open Imkerijdagen. Neem eens een kijkje bij de imker in de bijenstal. Er zijn demonstraties honing slingeren en er is natuurlijk ook honing te koop. Een lekker ijsje bij de ijskar gaat er natuurlijk ook altijd goed in. Voor 1 euro p.p. kunt u zelf een waskaars rollen. Gratis toegang tuin, toegang museum 1 euro p.p., open van 13-17 uur. Open Monumentenweekend Ons monument is weer in het weekend van 14 en 15 september beide dagen open van 13-17 uur. Kom eens kijken hoe de voormalige bewoners hier hebben geleefd. Op zolder hangt dan nog de expositie van schetsen uit het dagelijks leven gemaakt door Johannes Elsinga. Vanaf het monumentenweekend is er daarnaast ook een kleine expositie in de kelder over wassen in vroeger tijden. Op zondag 15 september wasdag, aandacht voor hoe er vroeger werd gewassen op de state. Nostalgie. Een feest van herkenning! Bellen blazen, was-ophang race, wie doet er mee??? Op zaterdag 21 september wordt bij voldoende inschrijvingen een workshop Buiten fotograferen gehouden onder leiding van de Friese natuurfotograaf Simon Bijlsma.. Voor wie? Deze workshop is geschikt voor de beginnende fotograaf die een aantal praktische basistechnieken wil leren om buiten of op vakantie betere foto’s te kunnen maken. De workshop is niet gebonden aan een bepaald cameramerk of type. Iedereen met een camera kan dus meedoen. Nadere informatie en inschrijven kan via zijn website: www.simonbijlsma.nl Kunt u deze datum niet? Er is ook nog mogelijkheid om in te schrijven voor 5 oktober

15


Chinese bewegingskunst Gezond bewegen is gezond blijven. Al duizenden jaren kennen de Chinezen de kracht van gezond bewegen. Ook gezonder bewegen? Probeer dan eens T'ai Chi (Taijiquan) of Chi Kung (Qigong).

TAI CHI CHUAN T'ai Chi Chuan of T'ai Chi is een eeuwenoude Chinese bewegingskunst. De vloeiende bewegingen hebben een positief effect op je ademhaling en doorstroming. De vorm (zo noemt men de serie bewegingen) lijkt uiterlijk op een langzame dans, dit is gebaseerd op het concept van de vereniging van Yin 阴 en Yang 阳 en bestaat uit een doorlopende serie van afwisselend sluitende en openende bewegingen. Deze open en sluiten cyclus weerspiegelt het Chinese concept van de eeuwige cyclus van Yin naar Yang naar Yin, enzovoorts. Gedurende de laatste honderd jaar, samenhangend met de veranderingen in de maatschappij, veranderde Tàijíquán van een vecht tot een medische oefening; sprongen en explosieve bewegingen verminderden. Uiteindelijk werd het tot een subtiele, zachte fysieke oefening. Hoewel verschillend in stijl hebben alle scholen dezelfde basis principes en eigenschappen. Twee belangrijke principes zijn Ontspanning (Fang Song = loslaten van spanning) en Verstilling. Ontspanning betekent dat het lichaam ontspannen en natuurlijk beweegt, de bewegingen zijn mild, zacht en samenhangend, zonder kracht. Verstilling betekent concentratie en sereenheid. Als een totale lichaamsoefening, een combinatie van fysiek en mentale controle, benadrukt Tàijíquán de beheersing van het lichaam door meditatie, waarbij meer aandacht geschonken wordt aan het mentale dan aan het fysieke. Zodoende is het niet vreemd dat velen Tàijíquán vergelijken met meditatieve oefeningen. Tegenwoordig is Tàijíquán een favoriete oefening in China. Elke morgen oefenen miljoenen mensen in steden en dorpen Tàijíquán. In feite is Tàijíquán een vorm van Qì Gong, het zodanig bewegen van het lichaam dat de Qi ongestoord kan stromen door alle meridianen. 16


17


De vorm is hierbij slechts een instrument om dit te bereiken. Weliswaar een instrument, maar dan een welke men na intense oefening met zorg en gevoel kan gebruiken en toepassen. Een van de belangrijkste leraren die Tàijíquán populair heeft gemaakt in het westen is Cheng Man Ching (Zheng Manqing 郑 曼 青 ).

CHI KUNG. Qigong kent vele vormen en het beoefenen heeft een directe invloed op je gezondheid. De series worden meestal op de plaats uitgevoerd en bestaan uit eenvoudige bewegingen die enkele keren herhaald worden, dit is goed voor je houding, je adem, je gezondheid en lichaamsbewustzijn. De basis beginselen van Tai Chi zijn voor een ieder uit te voeren. Maakt het u nieuwsgierig of wil u meer informatie, vraag gerust. Mijn e-mail adres is: p.seinstra@kpnplanet.nl (Indien belangstelling: eventueel nog een vervolg over het ademen tijdens de bewegingen Tai Chi/Qigong).

18


19


Inkipinki Poppentheater Lachen en genieten met Inkipinki Poppentheater Stiens. Wat deden woensdagmiddag 22 mei jl. al die lachende en gillende kinderen in Galery De Garaazje? Poppentheater Inkipinki uit Langweer verzorgde een spannende, grappige en vooral interactieve voorstelling voor jongens en meisjes uit Stiens. Ruim veertig kinderen gingen helemaal op in het verhaal van Ridder Alfons die drie gevaarlijke opdrachten uit moest voeren om zijn prinses Rosalinde te redden. Niet alleen de ridder moest opdrachten uitvoeren, ook de kinderen deden dapper mee. Zo toverden ze de prinses terug en joegen ze met een toverspiegel het gekke spook weg uit de feestzaal.

20


21


Alde foto’s Fanút de tsjerke wei nommen Dizze foto‘s binne op 4 en 5 maaie dit jier nommen fanút de Koarnjumer tsjerke. Tafal wie dat der hast noch gjin blêden oan de beammen sieten en hjir troch is der mear op de foto’s te sjen. De earste is in foto fan de Jelsumer tsjerke wêr’t de beammen dit jier fan koartwykt binne. Troch aardich tichterby te heljen en op ‘e gok mar raak te knippen, kaam op it lêst dizze foto foar it ljocht. Dan de twadde foto wêr’t de âlde skoalle yn it midden pronket mei de huzen oan de lofterkant fan ‘e dyk. De earste is al lange jierren bewenne troch Willem en Hieke Dijkstra en de lêste troch Piet en Froukje van Doorn. Op de eftergrûn steane trije pleatsen; ik sil se fan lofts nei rjochts efkes by del gean. Op de earste pleats wenne

22


foarhinne famylje Reinder Span, no wennet de famylje van der Wal op dit stee. Op de middelste pleats wenne de famylje van der Burg. Letter waard dit bewenne troch de skoansoan mei dochter Antje. Dizze pleats stiet mei de efterkant nei de Koarnjumer tsjerke ta. Dêr wer skean efter, oan de rjochter kant, sawat yn it midden op ‘e foto, de pleats fan Jan Wassenaar. De famylje Wassenaar hie as fokkersnamme ,, Jelsumer ‘’. Rjochtsûnder is te sjen dat de Koarnjumer iisbaan syn wetter ek wer loslitten hat. De nije ferljochting is noch krekt op ‘e foto te sjen.

23


En dan de tredde foto. Mei ,,De Túnmanswente” op de eftergrûn. Yn de ,,Túnmanswente ‘’ ha lange jierren Durk en Anne Hiemstra wenne, dy’t dêr buorkerij hiene. Letter wurke Durk Hiemstra by de famylje Hettinga. Dit wie ek wol it plak wêr’t de bern faak boarten. Durk en Anne hiene sels gjin bern, mar de bern wiene hjir altyd wolkom.

Op de foargrûn, ûnder it platte dak wenje trije húshâldingen. Yn it tredde hûs oan de singel wennen 43 jier lang Hendrik en Tine Hansma mei harren kroast Harm, Steffen en Grieteloek. Tine hat lange jierren de klean fan de spilers fan it earste âlvetal fan D.T.D. yn de waskmasine hân. Alle klean wiene mei de earstfolgjende wedstryd allegeare skjin en gelyk. Yn dit hûs wennet no de fam Drost.

24


Dan noch efkes de âlde boerespullen wêr’t no it autobedriuw fan de famylje Ketellapper yn sit. Yn de earste pleats wenje Reitze en Wietske en dêr efter Peter en Sjoukje Bos. Helder is dizze foto net, mar ik set him der al efkes yn. Oan de rjochterkant yn it midden is te sjen dat se mei de nije rotonde oan it wurk binne. Dy is no sawat klear en as dizze ,,Flapút‘’ by jimme oankomt is der hielendal ôfwurke, nim ik oan.

Dit binne samar in pear foto’s wêr’t inkelde doarpsminsken wenne ha of noch wenje. Piet

25


Op uitnodiging van de Kultuerried Ljouwerteradiel mocht Inkipinki een optreden verzorgen in de verrassende en inspirerende locatie Galery De Garaazje. De voormalige autogarage die nu dienst doet als kunstgalerie. Inkipinki: “Meestal treed ik op bij scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, bij mensen thuis en op dorpsfeesten. Deze locatie is weer eens wat anders; ik keek mijn ogen uit. Oude werkbanken, op de gekste plekken hangen schilderijen en op de brug stond een caravan. Schitterend! Met dank aan eigenaar Simon en zijn vriendin Janke voor hun gastvrijheid en voor de gezellige versiering van de garage. Deze middag staat in mijn top 5 hoor! De kerk in Grou en het stadspark bij Museum Martena in Franeker waren ook bijzonder. Deze middag zal mij niet alleen door de locatie bijblijven, maar ook doordat er zoveel mensen waren gekomen en iedereen zo enthousiast was. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar.” Organisator Yvonne Spits van de werkgroep activiteiten van de Kultuerried was tevreden over de opkomst. “We vinden het belangrijk dat de jeugd kennis maakt met kwalitatief goed en betaalbaar theater en dat is deze middag zeer geslaagd; de bezoekers hebben enthousiast gereageerd. Zowel de kinderen als de volwassenen hebben geboeid zitten kijken, dat zegt - wat mij betreft - genoeg. Dit initiatief zullen we in de raad evalueren en wie weet komt Inkipinki dan nog eens naar Stiens.”

26


27


Dorpsfeest Jelsum/Koarnjum 2013 Zo zit je in de voorbereiding en zo is het feest ook alweer voorbij. Op vrijdag 14 juni begon het dorpsfeest met het traditionele vlag hijsen maar omdat de vlaggen al in de top hingen werd het lint tussen de vlaggenmasten doorgeknipt door ons erelid Wierd Jorna. Daarna gingen we met de mensen die aanwezig waren gezellig koffiedrinken in de tent. Na het koffiedrinken hadden we onze eerste activiteit eiergooien. Dit was een leuk spel waar jong en oud aan mee kon doen. Er werden grote afstanden gehaald. In de prijzen vielen: 3 e Wieberen en Sigrid 2e Petra en Jantje 1e Louis en Jantine. 's Middags waren de bernespultsjes, er werd weer gestreden door de kleine feestgangers! Deze keer niet per klas maar de hele school door elkaar gemixt. Erg leuk! Ook de ouder Jeugd ging fanatiek te werk tijdens het Kegelen. Dit werd weer tegen elkaar gespeeld en iedereen wil beter zijn dan de rest. Prijswinnaars: 3e Janny 2e Hans 1e Rudolf. Op de namiddag was het volleyballen aan de beurt, Wij hadden Harm Hansma bereid gevonden om de leiding en de punten telling te doen waarvoor nogmaals onze dank! Hier kwam je steeds bij een ander team en kreeg je individueel punten. Een geslaagd spel winaars: 3 e Gerke 2e Nynke Br 1e Hendrik Harm. ' s Avonds was er tijd voor de PubQuiz. Iedereen die meedeed werd verdeeld in groepjes. we hadden een PowerPoint presentatie gemaakt met allerlei vragen of de twa doarpen, algemene vragen, foto vragen over de twa doarpen en we waren op pad geweest om een aantal filmpjes te maken. Na elke vraag werd het antwoord nagekeken en laten zien. Een leuke avond voor jong en oud. Later op de avond was het de beurt aan Sipke de Boer die de sfeer er aardig in bracht. Helaas was het niet erg druk, maar dat mocht de pret niet drukken.

28


Op zaterdag 15 juni begon met het traditionele Brochje, waar we met 54 mensen van een heerlijk ontbijt hebben mogen genieten. Na Het brochje werd het tijd voor de Aai-race. Een soort servival waar in tweetallen 2 eieren over hindernissen moesten worden meegenomen. Er werd weer fanatiek tegen elkaar gespreden. Winaars: 3 e Kevin en Louis 2e Lejon en Antje 1e Matthijs en Gryteloek. In de middag was het tijd voor het jeugd kaatsen. Op de namiddag was het dan tijd voor eens wat anders geen activiteit maar kleintje matinee met Henk van As en Band Fourstar Petrol. Dit werd een gezellige middag! Henk Bedankt! 's Avonds waren er een kleine 60 man die van de barbecue genoten. Na afloop hiervan maakte Crazy DJ team er een geweldige avond van. En werd het een feest tot in de late uurtjes. De zondag stond weer in het teken van het kaatsen. Waar weer om leuke prijzen werd gestreden aangeboden door Primera Dokkum Ook de prijzen van de spelletjes van het feest werden aangeboden door Primera Dokkum. Na de prijsuitreiking mocht Vida er een gezellige avond van maken. Wij willen nog alle vrijwilligers en sponsoren bedanken voor hun inzet!! Voor ons was het weer een geslaagd feest!!

Met vriendelijke groet, De Feestcommissie. 29


30


Agenda Dekema State 2013 JULI Imkerijdagen weekend 13 en 14 juli 13-17 uur Neem een kijkje bij de imker in de bijenstal. Gratis toegang tuin, toegang museum 1 euro p.p. SEPTEMBER Open Monumentenweekend 14 en 15 september van 13-17 uur Thema: Dekema doet de was (op zondag) Gratis toegang. OKTOBER Kastanjemiddag op zaterdag 12 oktober van 13-17 uur Middag voor de jeugd van 4 – 12 jaar onder begeleiding van een volwassene. Toegang 1 euro p.p. ANDERE ACTIVITEITEN: - Workshop schilderen 8 juni - Optie Buiten fotograferen 15 juni - Openluchtdienst Kerken Jelsum/Coarnjum/Britsum zondag 7 juli 9.30 uur - Optie Workshop Buiten fotograferen op zaterdag 21 september - Optie Workshop Buiten fotograferen 5 oktober

31


Zomer op Dekema State Zomer op Dekema State in Jelsum. In de tuin wordt alweer enige tijd hard gewerkt. De natuur wordt na het koude voorjaar langzaam wakker, maar loopt nog steeds 3 weken achter. De fruitbomen zijn gesnoeid en de vrijwilligster kunnen weer boeketten voor het museum plukken uit de tuin. Ook lopen en zwemmen er nogal wat jonge dieren rond. Moet je maatschappelijke stage lopen denk dan ook aan Dekema State. Er zijn diverse mogelijkheden om de stage in te vullen, en in overleg kunnen we kijken wat je kunt doen, ook afhankelijk van het seizoen. Helpen tijdens een activiteit, in de tuin, of gewoon meelopen en kijken wat er allemaal moet gebeuren in een museum…. Naast het pad door het oude bos wordt zoals in de vorige flaput aangekondigd de laatste hand gelegd aan het tuinhuisje en aan de andere kant in het nieuwe bos is de grafzerk van twee voormalige bewoners geplaatst. Na bijna 400 jaar in de Oldegalileeër kerk en 70 jaar in de tuin van het oude Fries Museum gestaan te hebben is de steen van Hette van Dekema (gestorven 1522) en Reijnsck Camstra (gestorven 1549) út fan hus te Jelsum, en zal hier vermoedelijk niet zo gauw meer weg gaan gezien het gewicht. De moeite waard om ook eens het pad door het bos te nemen. U kunt deze zomer weer een picknickarrangement bestellen en genieten van de rust in de tuin of gewoon aan tafels onder het afdak van de tuinmanswoning, of misschien wel in het nieuwe tuinhuisje aan het bospad. Wel even twee werkdagen van tevoren aanvragen via de mail dekemastate@hetnet.nl of telefonisch tijdens kantoortijden of tijdens openstelling op telefoonnummer 058-2570020. Voor de kinderen is het mogelijk een knapzak te reserveren en er is oudhollands speelgoed. De speurtocht door het museum of het verkleden maakt dat de meeste kinderen zich wel vermaken op Dekema State (helaas kan dit niet op drukke dagen zoals imkerijdagen en monumentenweekend) 32


33


Kaatshistorie De website www.kaatshistorie.nl geeft via zo’n 25.000 kaatsfoto’s een overzicht van CFK en KNKB wedstrijden. In april 2012 is mij Klaas Walstra (Britsum) gevraagd om met Sjors Haije (Beetgum) als vrijwilliger de kaatsfoto’s van de CFK ( Christelijke Friese Kaatsbond) van tekst te voorzien. De foto’s werden gescand door Cees Offringa (Welsrijp) en Tsjikke Houtsma. Nadat wij de gescande foto’s van een beschrijving hadden voorzien zijn ze gepubliceerd op www.kaatshistorie.nl. Samen hebben wij ± 5500 foto’s voorzien van naam, datum, plaats,en wedstrijdcategorie. Helaas moesten wij bij veel foto’s de beschrijving schuldig blijven en ONBEKEND invullen. Wat Britsum betreft staan en zitten er op veel foto’s bekende Britsumers langs de lijn. Heel leuk om deze personen van ±35 jaar geleden terug te zien . Als men op de site van www.kaatshistorie.nl bij het zoekbalkje “EENVOUDIG ZOEKEN” het woord “Britsum” invult, komen er ± 1250 foto’s waar een Britsumer op voorkomt of van een kaatspartij die gehouden is in Britsum. Als je bij “UITGEBREID ZOEKEN” het woord “Britsum” invult en bij “BOND” de letters “CFK”, dan komen er ongeveer 500 foto’s te voorschijn. Ook hier staan vele leden uit Stiens, Cornjum/Jelsum op. Bovenaan het startsscherm staat: “WIE WEET MEER”. In dat deel zitten allemaal foto’s waarvan informatie ontbreekt. Dat kan een plaats, datum, soort wedstrijd maar ook de naam van een deelnemer zijn. Onder elke foto staat een formulier waarop de bezoeker ontbrekende informatie kan invullen en opsturen naar de webmaster van de site. Uw informatie wordt door de webredactie beoordeeld en in de meeste gevallen toegevoegd aan de beschrijving van de foto. De webredactie vindt het ook prachtig als u bij bepaalde foto’s een anekdote of verhaal weet te vertellen. Aarzel niet, schrijf het op en verstuur het naar de webredactie. Ook deze verhalen worden geplaatst bij de betreffende foto. Wij wensen U veel kijkplezier op kaatshistorie .nl Namens de vrijwilligers van www.kaatshistorie.nl

34


35


36


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de grijze container. Op de oneven weken de groene container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Glas en oud papier: Glas wordt elke 2de zaterdag van de maand opgehaald. De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Storingen: Liander 0800-3960800 Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Uw versman H. Smedema komt op maandag en donderdag. 37


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) tel : 0900-8844 Brandweer (niet urgent) tel : 058-2576666 Huisartsen: Mw. F. Kalsbeek: Dhr. Heuberger :

058-2571254 058-2571969

Dhr. Noordhoek : Dhr. Woudstra :

058-2573407 058-2573572

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht tel : 0900- 112 7 112 Apotheek Stiens tel : 058- 2572131 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ : 0900-8864 (€ 0,10 p.min.) Dag en nacht bereikbaar. www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl Inloopspreekuur wijkverpleegkundigen : Groenekruis P.Jurjensstr. 21 Stiens tel: 058-2576306 Dagelijks van 13.00 - 14.00u. Uitleen op ma t/m vrij. 16.30 tot 18.30u. tel: 058-2576308 Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert: Op werkdagen van 8.00 – 9.00 u. tel: 0518-418383 Buiten kantooruren en werkdagen tel: 0518-413106 Spreekuur Wmo-adviseur: informatie op 06 - 106 700 71 en per mail op a.j.tingen@sozawe-nw-fryslan.nl Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922 Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 38


Tsjerken Grifformearde Gemeente Ds. M. Hulze9.30 bos Gez. Openluchtdienst Dekema state m.m.v. De Nije Bazun Ds. A. v.d. Ho14-jul 9.30 ning Gez. Dienst De Hoekstien 21-jul 9.30 Gez. Dienst Herv. Kerk Koarnjum 28-jul 9.30 Ds. G. Wessels Gez. Dienst De Hoekstien 7-jul

Prijzen feestpartij Deze prijzen zijn blijven liggen na de feestpartij. creme 153 2 vlaggetjes hup holland creme 157 magic sticks rose rose rose rose rose rose rose

187 214 222 289 414 704 750

bloemen vaas olielamp houten stormlantaarn tas 3 paar sport sokken ben &jerry s verjaardags kalender boekje ester verhoef

Deze prijzen kunt u op halen bij. Bob Rijpstra Op e Terp 20 Jelsum tel. 2574314

39


Ferskiningsdata 2012/2013 N没. 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333

Moanne

Red. geark. Ferskining

Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug/Sept. Oktober Novimber Desimber

10-12-12 14-01-13 11-02-13 18-03-13 15-04-13 13-05-13 17-06-13 16-09-13 21-10-13 18-11-13

21-12-12 25-01-13 22-02-13 29-03-13 26-04-13 24-05-13 28-06-13 27-09-13 01-11-13 29-11-13

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea,Risp,Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. U vindt ons actuele woningaanbod iedere woensdag op onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? Dan bent u van harte welkom bij WoonFriesland locatie Leeuwarden aan de Eenhoorn of u kunt zich abonneren op de woonkrant. We helpen u graag! U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens het aanbod op internet bekijken. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw klantadviseur te bereiken op tel.: 058-2347171 tussen 8.30 en 10.00 uur. Bent u Jelsumer of Koarrnjumer en u heeft zich laten inschrijven als kandidaathuurder bij WoonFriesland, geef dit dan ook even door aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum-Cornjum (Arjen van der Schaaf, telnr: 06-12585390)

40


41


Redaksje 33ste jiergong nr. 330 Wim Hoogendam Beeke Beeksma Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Holwoartelstr. 3 Swarte Singel 2 H. de Jongstrj. 16

Jelsum Koarnjum Koarnjum Jelsum

Contactpersoon advertenties: Celesta Dijkstra e-mail: info@skierhus.nl Drukker: Ponghâldster:

E-mailadres:

til: 2570909 til: 2574208 til: 2153671 til: 2572550 til: 06-22394107

KSB Repro Greetje Heeres, til: 2572600 g.heeres112@upcmail.nl (allinnich foar pongsaken en abonneminten) doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 10,-- de 10 nûmers + portokosten. Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 27-09-13 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 16-09-13 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail: doarpskranteflaput@hotmail.com 42


Hier uw advertentie? Deze ruimte is beschikbaar gekomen! Wilt u hier adverteren of weet u iemand voor deze plek? Neem even contact op met de redactie!

43


44