__MAIN_TEXT__

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum

Wynmoanne

Oktober 2015


2


Fan ‘e redaksje Beste lezers, Het redactionele stuk vanuit Bulgarije dacht ik zo maar!!!!!! Want ja als je met vakantie bent, laat je het in elkaar zetten van de

FlapĂşt over aan de andere redactieleden. Omdat wij hier zo genieten en enthousiast zijn over Bulgarije, willen we jullie op 9 oktober ook kennis laten maken met het mooie Bulgarije. Gezien het warme weer in Bulgarije en de herfstachtige berichten vanuit Nederland, is het niet

aantrekkelijk om weer naar huis te gaan. Gezien de vele activiteiten die de komende tijd in onze dorpen gaan plaatsvinden, is het toch aantrekkelijk.

Daar tegenover staat het wrange gevoel dat het Skipperspypke het laatste schooljaar is ingegaan. Groep 1 t/m 4 van de nieuwe samenwerkingsschool maakt dit jaar nog gebruik van het schoolgebouw in Koarnjum en groep 5 t/m 8 is in Britsum gehuisvest. En nu maar hopen

dat de verkeersveiligheid tussen Koarnjum en Britsum gegarandeerd is!!! Veel lees plezier en geniet van de leuke activiteiten die er in onze dor-

pen plaatsvinden. Corrie van der Meer

3


4


Meidielings Nierstichting Omdat ik na 25 jaar als collectantencontactpersoon wil stoppen, zoek ik iemand die het van mij wil overnemen in 2016. Er is een lijst met vaste collectanten, die hoef je niet meer te zoeken. De collecte is in de derde week van september. Je moet wel wat tijd en ruimte hebben om de bussen op te bergen. Het gaat om de dorpen Britsum, Koarnjum, Jelsum. Lijkt het je wat om dit over te nemen, neem dan contact op met: Sjoukje Boorsma Finne 4 Britsum tel 2572441 ———————————————————————————Vrijwilliger gevraagd Wie wil komen helpen schminken op zaterdagmiddag 10 oktober met kastanjemiddag? Meestal zijn er rond de 150 of meer kindersnoetjes te versieren op deze fantastische kindermiddag. Het mogen simpele dingetjes zijn; een vlindertje, een zonnetje, een litteken en een snor, .... op internet zijn heel veel voorbeelden te vinden. Graag je reactie naar info@dekemastate.nl Vanwege vakanties zijn we de komende weken minder goed via de telefoon te bereiken. Wel zitten er geregeld mensen op kantoor die de mails verder kunnen sturen. Alvast bedankt, Groeten, Jacomine Hoogendam ook namens de Vereniging Vrienden en Vriendinnen van Dekema State die deze middag altijd organiseert. Wij wolle eltsenien hertelik betanke foar de kaerten,blommen en presintsjes dyt wij krigen ha op us 50jierige troudei. It hat us tige goeddien. Hannie en Jehannes Tamminga 5


6


Feriening foar doarpsbelangen Jelsum—Koarnum WIST U DAT: 

Dorpsbelangen maandag 2 november weer een jaarvergadering heeft;

De vergadering plaats vindt in de Bining om 20.00 uur (zie volgende bladzijde);

De leerlingen van groep 1 t/m 4 in Koarnjum naar school gaan en de leerlingen van groep 5 t/m 8 naar Britsum;

Veilig Verkeer Nederland in de werkgroep “veilige route” zit;

Deze werkgroep zich bezig houdt met de veiligheid van onze kinderen op weg naar school;

We ook graag willen dat de kinderen weer veilig thuis komen;

De attributen van ons Droomplein een andere locatie in ons dorp moeten krijgen;

Dorpsbelangen “energie neutraal” hoog op de agenda heeft staan

De speeltuin in Jelsum een nieuwe glijbaan krijgt;

Er nog locaties zijn waar gebouwd mag worden in onze dorpen;

Ben Dorpsbelangen vanuit Bulgerije in de gaten houdt !!

Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Arjen van der Schaaf - voorzitter, arjenvander.s@gmail.com Ben van de Meer - penningmeester, Bencomeer@gmail.com Janna Prosé - secretaris, jannaprose@planet.nl René Hofman - algemeen lid, tazhof@hotmail.com Auke Rijpstra - algemeen lid, rijpstra@zonweringaanhuis.nl Wia Numan - algemeen lid, wia_numan@yahoo.com 7


Feriening foar doarpsbelangen Jelsum—Koarnum Graag willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering van vereniging van dorpsbelangen Jelsum – Koarnjum. Deze zal gehouden worden op maandag 02.11.2015 om 20.00 uur in de Bining te Koarnjum. Agendapunten voor de jaarvergadering: - Opening

- Mededelingen en ingekomen stukken - Jaarverslag van 03-11-2014 - Financieel jaarverslag 2015 - Overleg B&W 31 maart 2015

- Toekomst basisschool - Energie neutraal Jelsum Koarnjum - Woonvisie - Speeltuin Jelsum - Droomplein Koarnjum - Rondvraag Pauze

- Spreker Het jaarverslag van 2014 kunt u op de site jelsum.nu of cornjum.nu onder kopje actueel lezen.

Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs. Het bestuur ver. v. dorpsbelangen Jelsum Koarnjum 8


9


Maandmenu oktober Afhalen 2/3 pers. ₏ 19,—

* Babi pangang * Kipfilet met pikantesaus * Tjap Tjop * Kippen vleugeltjes 6 stuks * Nasi of Bami

10


Túnmanswente Túndiner Túnmanswente Koarnjum Dinsdag 6 oktober 2015 vanaf 17.30 uur kunt u zich weer laten verrassen: een 3-gangen Túndiner voor € 19,95 p.p. door jonge professionals bereid van de Middelbare Hotelschool Friesland College. Op dinsdag 6 oktober staat de aardappel centraal, meer informatie over het menu wordt binnenkort bekend gemaakt via de site www.tunmanswente.nl De overige data waarvoor u zich kunt aanmelden zijn: 8 december 2015, 12 januari 2016, 16 februari, 22 maart, 26 april en het laatste diner van het seizoen vindt plaats op 31 mei 2016. Informatie en aanmelden: informatie@tunmanswente.nl Telefonisch mag ook via nummer 058-2572190

11


Kerkkoor Jelsum - Koarnjum Kerkkoor Jelsum - Koarnjum – Britsum bestaat 70 jaar. Zij vieren hun 70 jarig jubileum met een concert: op zondag 1 november van 15 tot 17 uur in de kerk te Koarnjum. We noemen het een reis door de tijd, want we willen stukken zingen die lang geleden gecomponeerd zijn, en door het koor (weer)gezongen, of die ons aan een periode van het koor doen denken, dus eigenlijk wat het koor, ons koor maakt! Lena Steert zal sommige liederen op het orgel begeleiden, maar ook solo spelen .

Belangstelling, u wordt hierbij van harte uitgenodigd. Doet Althuizes – van der Burg

12


13


14


15


16


17


Oktober = kindermaand op Dekema State In oktober hebben kinderen gratis toegang tot de state. Alle weekenden is Dekema State in Jelsum open van 13-17 uur. Ra ra Wie ben ik?? Kan jij ontdekken van wie die kraag, die hand, die stropdas, of die mooie speld is??? Zoek met elkaar op alle portretten en vind de juiste naam…. Doe mee aan deze gezellige familiespeurtocht! Of kom jezelf verkleden zoals vroeger, en maak een selfie in een manshoge schilderijlijst, alsof jij ook bent geschilderd. We hebben diverse kostuums, zowel voor meisjes als voor jongens. Neem wel zelf een fototoestel mee, en laat je vader of oma de foto maken! 11 oktober is het weer kastanjemiddag! Wat kan je die middag doen en beleven? Knutselen met kastanjes, een buitenspeurtocht, schminken, kastanjes raden enzovoorts, en een volle kaart betekent een portie poffertjes! Omdat er overal grachten en ander water is op Dekema State is het wel belangrijk dat je iemand meeneemt die op je kan letten. De begeleiders betalen deze dag niet het volle tarief, maar hoeven slechts € 2,-- te betalen om met hun kinderen deze dag te beleven! Dit keer vindt een groot deel van de activiteiten plaats in Boersma Zathe (de boerderij aan Op ‘e Terp 7), en de ingang is aan de achterkant bij de Aldlansdyk, waar je ook kunt parkeren. Om je hele kaart vol te kunnen krijgen kan je binnen komen tot 15 uur!! Deze hele maand hangt in Dekema State ook nog de expositie “de reünie” , waarin behalve de portretten die er altijd hangen ook een aantal “oud bewoners” die op Dekema State hebben gehangen weer te zien zijn. Tot ziens, en neem vooral deze maand je kind of kleinkind dus mee!! 18


Vrijwilliger gezocht voor het sminken! (zie meidielings op blz. 5)

19


20


21


Alde foto’s Myn oprop by de foto’s yn nr. 351 hat fertuten dien! Alle nammen binne no bekend! De hear Kuipers fan Deinum - syn soan wennet yn Koarnjum en

sadwaande kriget hy ek de Flapút wol te lêzen – wist my alle nammen te jaan. De trije froulju op de boppeste foto binne de susters Stobbe. Fan lofts nei rjochts binne dat: Eke, Jantje en Margje Stobbe. Eke hat nea troud west, wie earst húshâldster yn Reduzum en letter yn Stiens. Jantje wie troud mei Jouke Looijnga. De tredde – en dêr socht ik eins om - dat is Margje fan Hendrik Broers Porte fan it Piter Rinderts Reedsje!

De heit en mem fan de dames steane op de ûnderste foto. Dat binne Jan Stobbe – hy kaam oarspronklik fan Stienwyk – en syn frou Anne van der Meer. Margje is stoarn yn Ljouwerteradiel op 1 maaie 1988 en Hendrik is

stoarn yn Ljouwert op 19 desimber 1907. Beeke beeksma

22


. 23


It Nut ‘It Nut’ Jelsum,Koarnjum, Britsum seizoen 2015 / 2016 

Freed 9 oktober 2015 Bulgarijejûn yn gearwurking mei Ben en Corrie v.d. Meer en Yoanne Savova ( reisliedster) en Swetoslav Borisov.

Sneon 7 novimber 2015.* Tryater jubileumjûn yn Drachten www.lawei.nl

Sneon 21 novimber 2015 Di Gojim

Sneon 9 jannewaris 2016. Nijjiersbesite.

Sneon 5 maart 2016: Top Secreet

Snein 10 april 2016 * Tryater ( yn gearwurking mei doarpshûs De Bining.)

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf deTryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. Bij djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum. It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema, ponghâlder, Joke Scheffer, skriuwster, Haakje Stielstra en Janna Prose

24


It Nut Freed 9 oktober 2015 Bulgaarskejûn Op dizze jûn kinne jo yn de kunde komme mei de prachtige natuur, kultuur, bysûndere tradysjes en priuwerij fan smakelike hapkes fan en út Bulgarije. Yn it libben fan de Bulgaren is muzyk en dûns fan grut belang. Ynternasjonale dûnsgroep Yduna en orkest Ferdivedûnsje fan Ysbrechtum sille dizze jûn ferskate optredens fersoargje. De dûnsgroep Yduna bestiet út 14 dûnsers, it orkest bestiet út 7 leden. De gesellige ynformative jûn sil fersoarge wurde troch: Yoana Savova ( reisliedster) en Swetoslav Borisov, ( Jelsum) beide berne yn Bulgarije, yn gearwurking mei Corrie en Ben van der Meer ( ek fan Jelsum)

25


26


27


Fries Museum Fries museum trekt langs basisscholen met gouden auto Voor een onderwijsproject rond de tentoonstelling Goud - Gevonden schatten uit de Middeleeuwen trekt het Fries Museum de komende maanden met een gouden auto langs Friese basisscholen. Leerlingen krijgen

les over het terpengoud ter voorbereiding op een bezoek aan de tentoonstelling. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door twee zakelijk vrienden van het museum. De gouden auto is beschikbaar gesteld door Autobedrijf Bourguignon en Haan Reclamewerk bestickerde de auto in

stijl van de tentoonstelling. onderwijsproject Een museumdocent gaat tot en met december 2015 als ‘schatzoeker’ langs

groepen 5 t/m 8 met een schatkist vol nieuwsgierig makende archeologische terpvondsten. Na deze introductie volgt een bezoek aan de tentoonstelling Goud. De leerlingen van de Friese terpenscholen duiken als echte onderzoekers in de wereld van het terpengoud. Zo ontdekken ze dat hun omgeving een

bijzonder rijke geschiedenis heeft en hoe leuk een bezoek aan een museum is.

Museumdocent in gouden auto van het Fries Museum. Foto: Tjeerd Rintjema. 28


Fries Museum

Fries Museum krijgt gouden auto van Bourguignon en Haan Reklamewerk. Op de foto (vlnr) Ramon Bourguignon, Liesbeth van Keimpema (manager sponsoring, vrienden en fondsen van het Fries Museum) en Christiaan de Jong van Haan Recla-

mewerk. Foto: Tjeerd Rintjema.

gouden samenwerking Ramon Bourguignon is verheugd een bijdrage te mogen leveren aan een

les Friese geschiedenis voor de kinderen: “Bourguignon draagt het Friese erfgoed een warm hart toe. Daarom zijn we al een aantal jaren vriend van het Fries Museum. We waren dan ook meteen enthousiast over dit verzoek van het museum.” Christiaan de Jong van Haan Reclamewerk bestic-

kerde de auto en zorgde voor een gouden look. Het bedrijf uit Stiens leverde tevens de wandprints in de tentoonstelling Goud. Ook het Fries Museum is blij met de samenwerking: “Betrokkenheid en samenwerking zijn de pijlers van de relatie van het museum met zijn vrienden. De onderwijs-

auto is een mooi voorbeeld van projectsponsoring en zal naar verwachting meer navolging vinden binnen het museum,” aldus Liesbeth van Keimpema, manager sponsoring, vrienden en fondsen. 29


Fries Museum Goud De tentoonstelling Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen neemt bezoekers mee naar de schatkamers van het vroegmiddeleeuwse Friesland. Met fonkelende sieraden, glinsterende munten en ander blinkend goud, opgegraven uit de Friese terpen. De prachtige voorwerpen en hun verrassende details getuigen van de rijkdom, macht en status van de Friezen. In deze tentoonstelling fonkelt het goud der Friezen als nooit tevoren. Goud loopt tot en met 3 januari 2016.

30


Keramiekmuseum Herfstvakantieworkshops Tijdens de herfstvakantie zijn er in Keramiekmuseum Princessehof elke dag leuke workshops te doen. Laat je inspireren door de robots in de tentoonstelling en klei je eigen robot. Je kunt ook in de wereld van de tegels duiken en een prachtig patroon ontwerpen in de stijl van de Islamitische kunst. Of gebruik de dierentuin Artis als inspiratie voor een origineel kleibeest! Data: 18 t/m 25 oktober (m.u.v. 19 oktober) Tijd: 13.00, 14.00 en 15.15 uur Prijs: Gratis voor kinderen, museumentree voor volwassenen Aanmelden: op de dag zelf bij de balie Schilderworkshop Japonisme

Keramiekmuseum Princessehof biedt een uniek overzicht van verschillende theeculturen, waaronder de Japanse. Ter inspiratie gaan we eerst een kijkje nemen in het museum en gaan we in op de Japanse illustraties die in de tentoonstelling de 20e eeuw te zien zijn. Deze inspiratie wordt ver-

werkt in studies aan de hand van echte bloemen en andere Japangerelateerde objecten. Voor de uitwerking van het stilleven kan gebruik gemaakt worden van natuurlijke verfpigmenten, houtskool, inkt en Japanse penselen. Na de schilderworkshop is er eventueel nog tijd voor verdere

bezichtiging van het museum. Datum: 31 oktober / Tijd: 13.00 – 16.00 uur Prijs: €42,50- per workshop (incl. museumentree, materialen, en koffie/ thee met bonbonnière) of €34,50- met museumkaart

Aanmelden: activiteiten@princessehof.nl Deelnemers: minimaal 9, maximaal 12 31


32


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988.

Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de grijze container. Op de oneven weken de groene container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Glas en oud papier: Glas wordt elke 2de zaterdag van de maand opgehaald. De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bij straatverlichting paalnummer vermelden.

Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op maandag en donderdag.

33


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) tel : 0900-8844 Brandweer (niet urgent) tel : 058-2576666 Huisartsen: Mw. F. Kalsbeek: Dhr. Heuberger :

058-2571254 058-2571969

Dhr. Noordhoek : Dhr. Woudstra :

058-2573407 058-2573572

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht tel : 0900- 112 7 112 Apotheek Stiens tel : 058- 2572131 Burger service punt: voor WMO Advies in Leeuwar der adeel Tel nr. 058-2655590 E-mail: bsp@welzijnmiddelsee.nl Inloop spreekuur di. Van 9-12u. en do. Van 13-16u. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Zorginstellingen: Palet: Thuiszorg en ver pleeghuiszor g Skilhiem tel;058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ : tel: 058-2330086 www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) d en n Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert:

tel: 88-5180200

Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06-13866454 di. en do. 10-12u.

Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922

34


Herfoarme Gemeente en Grifformearde Tsjerke Dei

Tiid Foargonger

27 sept. 9.30 Ds.J.Bakker

Doarp / Bys没nderheden

Jelsum / Fryske tsjinst.

4 okt

9.30 Ds.M.Hulzebos

Koarnjum / HA

11 okt

9.30 Jeugdteam

De Hoekstien, Britsum / kinderdienst.

18 okt

9.30 Dhr.J.H.Helfferich

Jelsum

25 okt

9.30 Ds.M.Hulzebos

Koarnjum

35


Ferskiningsdata 2014/2015 N没.

Moanne

Red. geark. Ferskining

346 Febrewaris 347 Maart 348 April 349 Maaie 350 Juny 351 July/Aug Extra zomereditie Sept 353 Oktober 354 Novimber 355 Desimber 356 Jannewaris

19-01-15 16-02-15 16-03-15 20-04-15 18-05-15 15-06-15 17-08-15 14-09-15 19-10-15 16-11-15 07-12-15

30-01-15 27-02-15 27-03-15 01-05-15 29-05-15 26-06-15 28-08-15 25-09-15 30-10-15 27-11-15 18-12-15

Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres.

U zoekt een woning ? Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen inter net aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens u inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 -995 22 22, we helpen u graag! Bent u Jelsumer of Koarnjumer en u heeft zich laten inschr ijven als woningzoekende bij WoonFriesland, geef dit dan ook even door aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum (Arjen van der Schaaf, telnr: 06 - 12 58 53 90)

36


De kalinder 6 oktober

Túndiner

17.30

Túnmanswente

9 oktober

It Nut (Bulgarijejûn)

20.00

De Bining

10 oktober

Kastanjemiddag 13.00-17.00

Dekema state

10 oktober

Bruin Café Hollandse avond 18.00-22.00

De Bining

2 november

Jaarvergadering Dorpsbelang

De Bining

7 november

Tryater De Lawei Drachten

14 november

Bruin Café Karaoke

21 november 8 december

20.00

18.00-22.00

De Bining

It Nut (Di Gojim)

20.00

De Bining

Túndiner (thema Wild)

17.30

Túnmanswente

19.30

De Bining

11+12 december Vriendenkring 1 januari 2016

Nieuwjaarsreceptie 16.00-21.00

De Bining

9 januari

It Nut (Nijjiersbesite)

De Bining

13 februari

Bruin Café Piter Wilkens

De Bining

5 maart

It Nut (Top Secreet)

12 maart

Bruin Café

18+19 maart 10 april

18.00-22.00 20.00

De Bining

18.00-22.00

De Bining

Vriendenkring

19.30

De Bining

It Nut/Tryater

20.00

De Bining 37


Redaksje 34ste jiergong nr. 353 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster Gr eetje Heer es, g.heeres112@upcmail.nl till: 2572600 Drukker: E-mailadres:

KSB Repro doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum.

Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde.

De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 30-10-2015 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 19-10-2015 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com

38


39


40

Profile for flaput

Flapút oktober 2015  

Flapút oktober 2015  

Profile for flaput
Advertisement