__MAIN_TEXT__

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Hea-/Rispmoanne

July/Aug 2014


2


Fan ‘e redaksje Laatste nummer voor de zomervakantie! Toch weer een goed gevulde Flapút dit keer. Veel te lezen en veel te zien. Op blz. 28 en 29 kunt u alvast (of nog steeds) de sfeer van het dorpsfeest (her) beleven. In het septembernummer volgt het verslag, de feestcommissie doet een oproep om foto’s te sturen, dus mensen, aan het werk! Dan kunnen we daar een mooi stukje van maken in de volgende Flapút. Uiteraard weer een verhaal van Dety Rijpstra over camping Martenastate en een uitgebreid verslag over doarpshús De Bining. Dat de zomerperiode ook in Túnmanswente is aangebroken, kunnen we lezen op blz. 26 en 27 en It Nut kondigt het programma voor het seizoen 2014-2015 aan.Door technische storingen(!) dit keer een korte versie van de Alde foto’s met dank aan Piet Keestra voor de snelle zending. In plaats van de Kalinder dit keer mooie kleurplaat. U denkt misschien na het lezen van de Flapút, wat staat er veel nieuws over het Fries Museum en het Keramiekmuseum in. Ja, dat klopt. Deze musea zijn zeer actief in het bekend maken van hun activiteiten en de Flapút krijgt dus veel mail binnen over wat er te doen is. Daar zijn wij natuurlijk best blij mee, maar de redactieleden zien veel liever bijdragen van eigen dorpsbewoners! Als er te weining kopij aangeleverd wordt, grijpen wij vaak ter opvulling naar nieuws van deze musea. Op zich niet erg, want er zullen vast lezers zijn die daar in geïnteresseerd zijn, maar nogmaals de oproep: Jelsummers, Koarnjummers, e.o. laat van je horen! De redactie zal haar uiterste best doen om toch het nieuws uit de dorpen centraal te stellen. Leuk om even te vermelden is dan ook dat het vorige Praetsje mei.... waarin Riemke Jansma-Bouma werd geïnterviewd, veel reacties heeft losgemaakt. Veel mensen hadden het gelezen en Riemke erover aangesproken. Leuk om te horen, want dat is ook de bedoeling. De redactie van de Flapút wenst iedereen een hele goede zomervakantie en tot september! (Kopij kan tot 18 augustus aangeleverd worden). Redactie Flapút 3


4


‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum

Sneon 4 oktober 2014 4 trûbadoers mei Gurbe Douwstra, Piter Wilkens,Doede Veeman, Jaap Louwes. Sneon 8 novimber 2014 Tryater ( gearwurkingsjûn mei De Bining.) Sneon 15 novimber 2014 It jubileum mei Jan Arendz en Marijke Geertsma Sneon 10 jannewaris 2015 Nijjierssit mei Wiltsje fan Peasens Sneon 7 maart 2015 Skriuwster Eva Vriend. Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. ( Fjouwer foarstellings) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. Bij djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum. Facebook: itnutjkb e-mail: itnutjkb@gmail.com www.debining.nl

It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema,ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Romke Grijpstra (lede-administraasje) en Haakje Stielstra Janna Prose 5


6


Campinggasten t is 6 juny 7 oere mar wer op nei ús kampearterrein. Der steane twa campers en in caravan dy't een pear dagen lyn kaam binne. Der is ek noch in nijen kommen. Lyts tintsje foar ien persoan, der leit in fyts efter. Tintsje is iepen en ik sjoch in pear fuotten. Ik rop "hallo" en der komt ien nei bûten. In mantsje noch lytser as ik bin. Ik wit daliks dit is in bûtenlanner, en ja hjer. Hy seit wol "goedendag" mar it heart wat healwiis. Hy hjit fan Glenn en komt út Skotlân. Op'e fyts út it noarden fan skotlân. Hy is ûnderweis dêr syn freon, wer't er mei op fekansje soe, kwytrekke. Mar je moatte wol optiid by de boat wêze. Dat wie er,en is allinne yn New Castle op'e boat stapt. Yn IJmuiden yn Nederlân oankommen en doe fierder op'e fyts nei den Oever. De oare deis oer de ôfslútdyk op nei Fryslân. By Frentsjer wist er it net mear. Hy kaam in aardich mantsje tsjin dy't him holpen hat om fierder te kommen. Dy frege him oft ere ek in kaart by him hie. Der kaam in autokaart foar it ljocht. Der ha je dus neat oan. Hy hie noch wol wat oars, dan der mar ris op sjen. der hat de man op útlein hoe't er yn de omkriten fan Ljouwert komme moast. En sa kaam er by ús op it kampearterrein. En dat mantsje op'e fyts by Frentsjer wie myn sweager Jan Bijlsma. Moarn giet er wer fuort, op nei Grins dan Assen, Enskede, Arnhem, Utert en fansels Amsterdam. Hy wit net hoe't er hjir pinne moat en hat ek net folle jild by him, mar hy seit dat er genoch iten by him hat. It sil wol los rinne. Mar wer't dy freon bedarre is??

Dety.

7


Meidielings Hierbij wil ik iedereen bedanken voor alle kaarten, bezoekjes en telefoontjes die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst heb mogen ontvangen. Het was overweldigend. Hartelijk dank daarvoor. Tjitze Hofman.. ——————————————————————————————De zandkunstenaar Op 28 september zal in De Hoekstien in Britsum een optreden van de zandkunstenaar Gert van der Vijver te zien zijn. Vanaf 10:30 bent u van harte welkom. De kerkdienst begint om 11:00. Om de financiering rond te krijgen zoeken we nog geldschieters: Evangelisatiecommissie Britsum Jelsum Koarnjum NL45 ABN A045 291 9231 o.v.v. Zandtovenaar. Het Jeugdteam Gereformeerd / Hervormd Britsum, Cornjum en Jelsum.

——————————————————————————————Let op! De kopij voor de volgende Flapút moet maandag 18 augustus binnen zijn. Er komt een extra nummer in september. U kunt de mail sturen naar doarpskranteflaput@hotmail.com

Fijne vakantie!

8


9


10


Túnmanswente

PANNENKOEKENMIDDAG BIJ TÚNMANSWENTE GROEP 1 T/M 4 ————————————————————————————————————

9-7-2014 VAN 13.00—15.00 UUR Túnmanswente Martenawei 2 9056 PE Koarnjum

De vakantie is net begonnen en daarom organiseren wij deze pannenkoekenmiddag voor de kinderen uit groep 1 t/m 4! We beginnen bij aankomst meteen met pannenkoeken versieren en opeten. Als iedereen is uitgegeten gaan we leuke spelletjes doen, en bij lekker weer een mini-speurtocht door het bos! U kunt uw kind opgeven door naar de Túnmanswente te bellen: 058 – 257 21 90 of via e-mail: informatie@tunmanswente.nl

11


Stichting Welzijn Middelsee

VRIJWILLIGERSCENTRALE

Vind uw nieuwe uitdaging via Vrijwilligerscentrale Middelsee Vrijwilligerswerk is overal. Ook in de Middelsee gemeenten. Naast dat vrijwillige inzet direct bijdraagt aan de leefbaarheid in de directe omgeving zijn de persoonlijke voordelen onbetaalbaar. Rijk zal je er niet van worden maar de alternatieve beloning op sociaal, professioneel vlak is royaal te noemen. De voordelen op een rij Vrijwilligerswerk kun je altijd en overal doen. Je bepaalt altijd zelf hoeveel uren en wanneer je inzetbaar bent. Door je vrijwillig in te zetten ontmoet je interessante mensen uit je directe omgeving en breidt je hiermee direct je netwerk uit. Daarnaast krijg je veel waardering voor het werk wat je doet en krijg je de kans verborgen talenten te ontdekken. Wat ook mooi meegenomen is dat je vrijwillige inzet de kans op een betaalde baan aanzienlijk kan vergroten of het opstapje kan zijn naar een compleet nieuw werkveld! Een greep uit onze vacatures: Momenteel zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor de volgende functies: Hulpkracht peuterspeelzalen Nij Altoenea en Hijum Vrijwilliger om te wandelen en naar de winkel te gaan met een mevrouw in rolstoel, Dronrijp.

Vrijwilligers voor “de Zonnebloem�:

12


Stichting Welzijn Middelsee Bij de Zonnebloem draait het om mensen. De Zonnebloem zet alles op alles om mensen met een fysieke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. De meer dan 40.000 vrijwilligers maken dat mogelijk. Als vrijwilliger kun je je op veel manieren inzetten. En doen wat jij leuk vindt, wanneer jij tijd hebt. Je kunt bij iemand op bezoek gaan, samen eropuit gaan, activiteiten organiseren, een bestuurstaak op je nemen of meehelpen tijdens een dagje uit. Je kunt met iets heel kleins, heel veel betekenen voor een ander. Je krijgt ondersteuning vanuit de Zonnebloem en van de vrijwilligers. Je kunt cursussen en workshops volgen. Onkosten worden vergoed en je bent goed verzekerd. Op dit moment zijn we met name op zoek naar vrijwilligers voor de Zonnebloem in Berltsum, St.-Annaparochie, Menaam en Vrouwenparochie.

Vrijwilliger om te wandelen en naar de winkel te gaan met een mevrouw in rolstoel, Dronrijp Vrijwilligers voor “Skilhiem” in Stiens: Gastvrouw/ -heer voor de koffiezaal Individuele bezoeken (“maatjes”) Wandelgroep (nieuw) Hulp in de winkel Hulpkracht voor de spelotheek in Stiens: Maandag 16.45 – 17.45 uur Woensdag 10.00 – 11.00 uur Vrijdag 19.00 – 20.00 uur Hardloopmaatje voor een slechtziende man in Stiens Vismaatje in Stiens Wandelmaatje in Menaam

Interesse of direct aan de slag? Spreekt een van onze vacatures u aan en wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op! Wij vertellen u graag alles over desbetreffende vacature. Staat uw droomfunctie er niet tussen? Laat het ons dan weten! Vrijwilligerscentrale Middelsee levert veelal maatwerk en na een persoonlijk gesprek kijken we graag wat we voor u kunnen betekenen. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer 0518-462363. Ook kunt u ons per e-mail bereiken, vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl.

13


Rijbewijskeuring in De Skalm 1 juli rijbewijskeuringen in het Cultureel Centrum De Skalm Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent, of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs B/E? Maak dan nu alvast een afspraak voor de rijbewijskeuring in Stiens. De prijzen zijn inclusief BTW. Locatie: Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens Tarief: € 30,00 voor de 75+ B/E keuring, € 50,-- voor chauffeurs jonger dan 75 met C/D/E rijbewijs Data: 1 juli , 1 augustus en vervolgens eens per maand Ook houders van een taxipas kunnen hier terecht; deze keuring kost € 50,--. Afspraak maken Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 Online afspraak maken: http://rijbewijskeuringen.wix.com/rijbewijskeuringen Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Meenemen voor de keuring Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst bij de gemeente een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. De voorzijde van het formulier vult u alvast thuis in. Verder is het van belang om mee te nemen naar de keuring: uw rijbewijs, een klein beetje urine in een urinecontainertje en eventuele medicatie. Een bezoek aan de opticien voor (gratis) controle van de ogen is aan te raden indien uw ogen of bril het laatste jaar niet zijn gecontroleerd. Nieuwe glazen/lenzen kunnen een eventuele herkeuring voorkomen. De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 14


15


Keramiekmuseum Princessehof ACTIE! Zomerkorting 17 juni t/m 5 september krijgt u €2,50 korting op de reguliere entreeprijs! Een kaartje wordt dan €6,-! Zoekboek Kinderen vermaken zich in de vaste opstelling van het museum ook prima! Speciaal voor hen is er het Zoekboek. Samen met keramiekverzamelaar Nanne Ottema gaan zij van boven tot onder door het museum en voeren allerlei creatieve opdrachten uit. Kinderen krijgen het Zoekboek gratis bij de balie. Het Zoekboek is bij zelfstandig gebruik geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 7-8 jaar. Jongere kinderen kunnen het Zoekboek samen met een volwassene doorwerken. Het zoekboek is gratis te verkrijgen bij de balie. Instaprondleiding, elke zondag in juli Alle hoogtepunten van het museum, toegelicht door iemand die er alles vanaf weet. Elke zondagmiddag kunt u aansluiten bij een rondleiding door een van onze ervaren rondleiders. Aanmelden kan op de dag zelf bij de balie. Data: Elke zondag Tijd: 13:30 - 14:30 Prijs: museumentree Te zien: Potten om te bewaren – 20 mei t/m 10 augustus 2014 Hoe werden voedsel en waren geconserveerd en bewaard voor het aluminium- en plastictijdperk? In deze tentoonstelling ziet u een indrukwekkende collectie antieke bewaarpotten uit Azië, het Middellandse Zeegebied en Friesland. Kijk hier voor meer informatie.

16


Keramiekmuseum Princessehof

Vindaloo bij de ‘Taj Mahal’ – 25 juni 2014 t/m 4 januari 2015 Keramiekmuseum Princessehof vroeg de hoofdconservator van het Frik Collection Ceramic Museum (FCCM) in Amsterdam, om haar persoonlijke fascinatie voor keramiek te illustreren. Zij nam de uitdaging aan en combineert foto’s, brokstukken en recepten met stukken uit de collectie van het FCCM. Ze plaatst ze kriskras door Keramiekmuseum Princessehof, overal waar ze een geschikte plek vindt. Deze tentoonstelling blijft voortdurend in beweging. Verwacht: Op de thee – 6 september 2014 t/m 31 mei 2015 Vanaf 6 september 2014 pakt het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden groots uit met de tentoonstelling Op de thee. De tentoonstelling is een reis door verschillende theeculturen. Bijna duizend objecten tonen de diversiteit aan theekeramiek. Complete theeserviezen, verfijnde kommen en kopjes, unieke theepotten en fraaie theebussen vertellen over het gebruik van thee in China, Japan, Engeland en Nederland.

Begin of eindig uw bezoek aan de tentoonstelling met een heerlijk kopje thee in onze eigen theesalon.

17


Aanbieding Schoonheidssalon Moai

18


19


Fries Museum TE DOEN: Kinderfeestje Voor iedereen van 7-12 jaar die een origineel verjaardagsfeestje wil houden! Kijk voor meer info over het Fryslânfeestje of het Gouden Eeuwfeestje op de website. Duur: ongeveer 1,5 uur Aantal: 8-12 kinderen Prijs: €9,- per kind en de begeleidende volwassene(n) (minimaal 8 kinderen) Aanmelden: activiteiten@friesmuseum.nl Instaprondleiding, iedere zondag in juli Alle hoogtepunten van het museum, toegelicht door iemand die er alles vanaf weet. Elke zondagmiddag kun je aansluiten bij een rondleiding door een van onze ervaren intermediairs. Kijk voor meer informatie op www.friesmuseum.nl. Aanmelden kan op de dag zelf bij de balie van het museum. Data: elke zondag Tijd: 13.30-14.30 uur Prijs: museumentree Zilveren herinneringen Stichting Alde Fryske Tsjerken organiseert een lezing over het kerkelijke zilver dat te zien is in de tentoonstelling Zilveren Herinneringen. Hugo ter Avest, directeur van het Hannemahuis Harlingen, is een expert op dit gebied en heeft een hoofdstuk over kerkelijk zilver geschreven in het boek “Fries goud en zilver”. Tijdens de lezing gaat Ter Avest in op de hoofdlijnen die in de expositie aan bod komen en hij zal nader ingaan op een aantal interessante stukken kerkzilver die tijdens zijn onderzoek zijn bekeken. Na de lezing is er gelegenheid tot het bezichtigen van de expositie, waarbij Hugo ter Avest beschikbaar is voor toelichting of vragen. 20


Fries Museum Waar: Fries Museum Wanneer: vrijdag 11 juli van 15.00 – 17.00 uur Entree: € 15,-, inclusief bezoek van de expositie “Zilveren Herinneringen” en koffie/thee. Donateurs van de Stichting Alde Fryske Tsjerken ontvangen € 2,50 korting. Meer info: www.aldefrysketsjerken.nl. Aanmelden kan tot 4 juli door een e-mail te sturen naar impresariaat@aldefrysketsjerken.nl of te bellen naar 06-34001636.

Vlaskamprondleiding door Aly van der Mark Voor echte tuinliefhebbers geeft Gerrit Vlaskampkenner Aly van der Mark vier speciale rondleidingen. Aly van der Mark heeft met diepgaand onderzoek de vergeten tuinen van Vlaskamp weer in de bekendheid gebracht, resulterend in de tentoonstelling in het Fries Museum. Iedere tuinliefhebber heeft wel eens gehoord van de beroemde 19e-eeuwse tuinarchitect Lucas Roodbaard, maar bijna niemand kent zijn opvolger Gerrit Vlaskamp. In de tentoonstelling “De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp” krijgt hij de aandacht die hij verdient voor zijn bijdrage aan het aanzien van Friesland, als tuinarchitect. Als de ultieme Vlaskampkenner is er geen groter expert om een rondleiding te geven over Vlaskamp dan Aly van der Mark. Geef je dus op voor een van de vier rondleidingen, want deze unieke kans komt niet nog eens langs! Aanmelden kan ook op de dag zelf, mits de rondleiding nog niet vo zit. Wil je zeker zijn van een plek, meld je dan aan. Datum: 27 juli Tijd: 13.00 uur en 15.00 uur. Prijs: reguliere museumentree Aanmelden: activiteiten@friesmuseum.nl of 058 255 55 00

21


Fries Museum TE ZIEN: De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp - 5 april 2014 tot en met 14 september 2014 Iedere tuinliefhebber heeft wel eens gehoord van de beroemde 19eeeuwse tuinarchitect Lucas Roodbaard, maar bijna niemand kent zijn opvolger Gerrit Vlaskamp. In deze tentoonstelling krijgt hij de aandacht die hij verdient voor zijn bijdrage aan het aanzien van Friesland, als tuinarchitect. Aan de hand van zijn openbare en particuliere tuinen en parklandschappen en de persoonlijke verhalen van opdrachtgevers en gebruikers, wordt een portret neergezet van de Friese maatschappij in de tweede helft van de 19e eeuw. Zilveren Herinneringen – 29 mei tot en met 17 augustus 2014 Uniek, van hoogwaardige kwaliteit en vaak prachtig gedetailleerd. Dat is Fries zilver. Gelukkig waren Friezen zuinig op hun zilver en daarom is er veel bewaard. Kunstenaar Pietsjanke Fokkema verrijkt de tentoonstelling met haar tekeningen. De tekeningen en het zilver vertellen samen de bijzondere persoonlijke verhalen rondom belangrijke gebeurtenissen uit het leven als geboorte en dood. De Kameleon en het raadsel van de zilveren vork- 29 mei 2014 tot en met 31 oktober 2015 Beleef nu zelf een spannend Kameleon avontuur in het Fries Museum! Als een heuse Hielke of Sietse Klinkhamer kun jij samen met je ouders of grootouders het raadsel van de zilveren vork oplossen. Een spetterende belevenis voor het hele gezin. Aanwinsten hedendaagse kunst - 24 juni tot en met 17 augustus 2014 Een selectie uit recent aangekochte kunstwerken. Deze werken sluiten aan op verzamelthema’s die het Fries Museum hanteert: identiteit en landschap. Schilderijen van Christiaan Kuitwaard, video’s van Lotte Middendorp en Johan van Aken, prenten van Albert van Westing, fotografie van Dolph Kessler en Ksenia Galiaeva en via echografie tot stand gekomen werken van de Engelse Imogen Stidworthy.

22


23


24


Juli in het Fries Museum Ferhaal fan Fryslân – no te sjen Kom op in ferrassende wize yn de kunde mei in eigensinnich stikje bûtenlân yn Nederlân. Wat is typysk Frysk? Wa wie Mata Hari efter har sluiers? Hoe Frysk binne Fryske kij? Wiene der yn de midsieuwen Fryske keningen? En ûntdek hoe’t skriuwers, skilders en fotografen troch de jierren hinne nei Fryslân en de Friezen seagen.

Oud Geld Ons kent ons in de Gouden Eeuw – doorlopend Wie deelde in Friesland in de 17e eeuw de lakens uit? Ontmoet vijf sleutelfiguren met hun persoonlijke kostbaarheden, ambities en geheimen. Society-expert Jort Kelder laat zien dat begrippen als old boys network, nouveaux riches en must haves van alle tijden zijn. De Gouden Eeuw komt tot leven. Horizonnen Kunst in een veranderend Friesland – tot en met 17 augustus 2014 De horizon is in Friesland alom aanwezig. Hij is door kunstenaars als Gerrit Benner, Robert Zandvliet en Tacita Dean prachtig verbeeld. Het werk van Gerhard Richter laat juist een figuurlijke horizon zien, een blik op de samenleving en de toekomst. Fries Verzetsmuseum - doorlopend Een bijzonder onderdeel van het Fries Museum. Ontmoet de bewoners van Friesland in de jaren 1940-1945. Friezen en niet-Friezen vertellen hoe zij de oorlog hier beleefden. Bezetting en vervolging, maar geen hongerwinter. Wel ‘de Overval’, een van de markantste verzetsdaden uit onze geschiedenis. VERWACHT Noorderlicht - 31 augustus 2014 tot en met 26 oktober 2014 Het thema van Noorderlicht 2014 is rusteloze zielen. De tentoonstelling richt zich op mensen die wereldwijs 'out of the box' willen denken en uit onvrede met de status quo op zoek gaan naar alternatieven. Er wordt hiermee een parallel getrokken met het gedachtegoed van de Friese schrijver J. Slauerhoff. Hij leefde een rusteloos, avontuurlijk bestaan. De tentoonstelling wordt tegelijkertijd in het Fries Museum en tijdens het Singapore International Photofestival 2014 getoond. 25


TĂşnmanswente

Zomer bij TĂşnmanswente Dat betekent dat we weer afscheid nemen van heel veel studenten: studenten die actief waren in de horeca, in de schoonmaak, bij de tuinwerkzaamheden of bij verkoop van producten. Wat dat betreft is de zomerperiode een rustige periode, maar gelukkig hebben we onze oproepkrachten die met name in de weekenden Beitske en Marcel ondersteunen. De theetuin zit bij mooi weer regelmatig vol, het is genieten in de luwte van de heg, met de vogelgeluiden op de achtergrond. Er komen gasten die een hele zondagmiddag in de tuin zitten met een boek. En het is natuurlijk ook de tijd van de groentetuin. Dit jaar helpen Peter, Albert, Dick, Douwe en Geert ons met de kweek van groenten. Uiteraard ook voor eigen gebruik, maar ook voor gebruik in onze gerechten. Als tegenprestatie helpen zij ook met het maaien in de zomerperiode. Geweldig, zo helpen we elkaar. De Berlikumer Gieltsjes zijn gerooid. Douwe heeft een prachtige hoeveelheid nieuwe aardappelen gerooid. De smaak is prima, nu is het wachten op de Borgers. Of zoals men elders zegt de Eigenheimers. 26


Túnmanswente Jammer genoeg moesten gasten van de B&B en de vergaderaccommodatie de afgelopen weken het lawaai van een compressor trotseren. De poort wordt van nieuwe voegen voorzien, maar dan moeten de oude er wel eerst uit. De poort wordt weer om door een ringetje te halen. Na de zomer wordt er gevoegd, de stenen moeten eerst flink drogen. En dan in het najaar de fruitbomen geplant en de nieuwe parkeerplaats voorzien van een bredere toegang. Ook de bebording dient nog te worden aangepast. En dan hebben we in het najaar het eerste lustrum van Túnmanswente. We bestaan al weer bijna 5 jaar! En natuurlijk gaan we dat vieren. In de volgende Flapút zullen we bekend maken welke activiteiten we gaan uitvoeren, het heeft zeker ook wat met eten te maken.

Dit seizoen de Túndiners gemist? Ook in het komende seizoen weer elke eerste dinsdag van de maand een diner verzorgd door uitsluitend studenten. Laat u verrassen, kijk voor menu, tijdstip en prijs op www.tunmanswente.nl. Alle studenten, oproepkrachten, personeel, bedankt voor jullie inzet in het afgelopen schooljaar! Ook Dety Rijpstra, hartelijk bedankt voor je inzet ( Dety is per 1 mei gestopt als begeleider van de studenten). Pieter van der Werff, voorzitter Túnmanswente.

27


Dorpsfeest 2014

Inhuldiging Prins Carnaval

28


Dorpsfeest 2014

Het waren 3 fantastische dagen! Het gehele verslag van het dorpsfeest kunt u lezen in de eerstvolgende flaput. We hopen dat u heeft genoten!

Heeft u leuke foto's gemaakt stuur ze naar: detwadoarpen@hotmail.com Of zet ze op onze facebook pagina.

Groeten de feestcommissie.

OfficiĂŤle openingsceremonie door dhr. Wierd Jorna

29


30


31


Alde foto’s

Dizze kear net in lang ferhaal mar al wat feestfoto’s út eardere tiden. Dit binne trije foto’s fan it feest yn Jelsum-Koarnjum, wit it jiertal net, mar wol dat Hendrik Hazenberg hjir as frou ferklaaid wie en syn keunsten fertoande om droech oan te kommen. Fierder binne der noch net nammen bekind. Piet

32


Alde foto’s

33


Praetsje mei…… De Bining! Een Praetsje mei dit keer over Doarpshûs De Bining. Hoog tijd dat ons dorpshuis een keer in de belangstelling staat. Na een drukke tijd voor de vrijwilligers en de bestuursleden wordt u even bijgepraat over de huidige stand van zaken. Wat heeft er zoal de afgelopen tijd plaatsgevonden in De Bining? En wat gebeurt er eigenlijk allemaal in De Bining? Komend seizoen zullen we u regelmatig op de hoogte houden van het reilen en zeilen in De Bining. We gaan bijvoorbeeld de vrijwilligers of iemand van een vereniging vragen om eens een avond te beschrijven. Op deze manier kunnen mensen die nog niet bekend zijn met doarpshûs De Bining lezen hoe leuk een dorpshuis kan zijn en wat het betekent voor een dorp. We beginnen met een kort overzicht van de ontstaansgeschiedenis van De Bining (met dank aan Beeke Beeksma): De eerste plannen voor een dorpshuis dateren van 1951.Toen heeft een commissie van zeven boeren uit onze dorpen het pand gekocht waar destijds de heren Reinder Feitsma en Frans Miedema hun timmerbedrijf hadden gevestigd en waar nu Anske Agema zijn bedrijfsruimte heeft. De beide café's in de dorpen voldeden niet meer aan de eisen en waren bovendien te klein. Daarom werd de "Stifting it Doarpshûs"in het leven geroepen. De zeven boeren brachten extra geld bijeen door slachtrijpe lammeren te verkopen die zij gratis "kost en inwoning" hadden gegeven. Dit bracht uiteindelijk toch niet genoeg geld op en dus bleven de plannen steken op de financiën. Niet lang daarna ging de eigenaar van café "het Haantje" in Jelsum z'n pand renoveren en wat geschikter maken voor meerdere activiteiten. De plannen voor het dorpshuis gingen toen in de ijskast tot in de jaren zestig van de vorige eeuw.

34


Praetsje mei…… De Bining! In die jaren bestonden de beide cafés niet meer of hadden een heel andere functie gekregen. In 1967 is dan toch met overheidssteun in de vorm van subsidies van o.a. Defensie en niet te vergeten een enorme hoeveelheid zelfwerkzaamheid het dorpshuis De Bining gebouwd. Het dorpshuis was en is bestemd voor multiculturele activiteiten in de dorpen Jelsum, Koarnjum en Britsum, maar het zwaartepunt ligt tochmede door de oprichting van een ontmoetingscentrum in Britsum - bij de eerste twee dorpen.

In de loop van de afgelopen jaren hebben er enkele verbouwingen en renovaties plaatsgevonden en is De Bining onlangs (2012) weer opgeknapt. Al enige tijd wilde het bestuur en vrijwilligers een renovatie uitvoeren aan de buitenzijde. Omdat de vorige renovatie ruim 25 jaar geleden plaatsvond, had het gebouw inmiddels een gedateerd uiterlijk. Ook was er sprake van achterstallig onderhoud en verrotting. Een in het leven geroepen bouwcommissie heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd en is bij diverse dorpshuizen en multifunctionele centra langs gegaan om inspiratie en ideeën op te doen. Er is een plan uitgekomen waarbij de commissie heeft gekozen voor onderhoudsvrije / arme en duurzame materialen. En materialen die gebruiksvriendelijk zijn, dus makkelijk schoon te houden. Bovendien materiaal wat tegen een stootje kan , dus sterk en degelijk. Het resultaat is inmiddels te zien, de buitenkant van De Bining is vernieuwd en heeft weer een moderne uitstraling. 35


Praetsje mei…… De Bining!

2012 Tot zover de buitenkant. Wat speelt er zich eigenlijk af in De Bining? Naast het houden van recepties en/of verjaardagsfeesten en niet te vergeten de jaarlijkse uitvoeringen van Tryater, zijn er ook verenigingen die gebruik maken van De Bining. Enkele voorbeelden:    

36

EHBO, jaarlijks ontruimingsoefeningen en cursussen Feestvereniging ”de twa doarpen”, vergaderingen Feriening foar doarpsbelangen, vergaderingen, jaarvergadering en voorlichtingsavonden Toneelvereniging Vriendenkring, gebruikt De Bining als oefenruimte en in de grote zaal worden toneelstukken opgevoerd It Nut Jelsum-Koarnjum, organiseert culturele activiteiten


Praetsje mei…… De Bining!   

 

 

Recreatief volleybal, elke woensdagavond wordt er in de grote zaal geoefend, jaarlijks vindt er een wedstrijd plaats Bejaardensociëteit “ús fertier”, 4 middagen in de week is De Bining de ontmoetingsplek voor ouderen Basisschool “Oan’t skipperspypke”, organiseert eens in de drie jaar een schoolmusical en maakt gebruik van gymnastiekaccommodatie Koersbalclub ”de biningrollers”, (ouderen) komen eens per twee weken op woensdagmiddag bij elkaar in De Bining Frouljusbiljartclub ”de Stoaten”, oefenen wekelijks in competitieverband De Sneinsjongers, zangkoor, oefenen 2 wekelijks in De Bining en 2 jaarlijks uitvoering Kinderkoor, oefenen wekelijks

Sinterklaas op bezoek bij de gezamenlijke biljartavond (pearkebiljarten)  

 

De Kaatsclub, vergaderingen De Ysclub ”Mei Inoar Ien”, vergaderingen, prijsuitreiking schaatswedstrijden Damclub B.E.G.B., organiseren damwedstrijden Kaart en Biljartclub, Kaartclub houdt 5 jaarlijks wedstrijden in De Bining, de Biljartclub is wekelijks aan het oefenen in competitieverband 37


Praetsje mei…… De Bining! De Bining voorziet dus in een behoefte, de verenigingen hebben hun basis in dit dorpshuis. Vaak is het dorpshuis de enige voorziening in een dorp waar men bij elkaar kan komen, waar een verenigingsleven plaatsvindt en waar men een podium vindt voor culturele activiteiten. De laatste 25 jaar wordt met een groep van ongeveer 80 vrijwilligers in verschillende functies gewerkt aan bemensing en onderhoud van De Bining. Er zijn teams van schoonmaakploegen die de zalen en de gymnastiekzaal schoon houden. De groep schoonmaaksters is een zeer trouwe ploeg en bestaat uit 16 vrouwen waarvan enkelen al ruim 20 jaar actief zijn. Ieder jaar wordt bij aanvang van het seizoen een rooster gemaakt. In tweetallen wordt er schoongemaakt en heeft ieder schoonmaak-duo een week lang “dienst”. In onderling overleg maakt men afspraken over de indeling van de week. Elk duo heeft één keer in de 6 á 7 weken dienst. Dan is er een ploeg van barmedewerkers die de bar en de keuken draaiende houden. Er zijn vijf ploegen waarin vijf barmedewerkers zitten. Ook zij werken volgens een rooster. Per ploeg werk je ongeveer eens per maand een week en net als bij de schoonmaakploeg wordt er in onderling overleg besloten wie welke avond bardienst wil draaien. En dan zijn er natuurlijk nog de klusmannen, zij zijn ook allemaal actief bij de jaarlijkse Doe Dag en tussendoor wordt er een zaterdagochtend gepland om te klussen met zijn allen. Ook zijn er vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de inkoop en het reserveren van de zalen. Kortom, De Bining wordt draaiende gehouden door veel mensen uit de dorpen! Maar we kunnen natuurlijk altijd vrijwilligers gebruiken. Mocht iemand na het lezen van dit stuk, enthousiast zijn geworden en mee willen helpen ons dorpshuis in stand te houden: neem contact op met één van de bestuursleden. Op de website www.debining.nl staan alle namen en telefoonnummers. Ook via de email zijn we te bereiken, te vinden op www.debining.nl/bestuur. Zoals eerder aangegeven, wij zullen regelmatig via de Flapút laten weten wat er zoal gebeurt in De Bining, tot een volgende keer! 38


Fries Museum Gerben Zonderland’ opent kameleon tentoonstelling in fries museum Gerben… Geeeeerben… Na lang en hard roepen door de aanwezige kinderen komt hij tevoorschijn, Gerben Zonderland uit Kameleondorp Terherne. Hij is op woensdag 4 juni samen met Evert Klinkhamer naar het Fries Museum gekomen om een bijzondere tentoonstelling en raadseltocht in één te openen: De Kameleon en het raadsel van de zilveren vork. Gewapend met een megafoon, pleisters, verband en allerlei gereedschap zet hij binnen de kortste keren het hele museum op stelten. Want Hielke en Sietse Klinkhamer hebben een ‘gat in hun hoofd’. Wat is er aan de hand? Er moet een stoepbord voor het museum geplaatst worden. Daarin kunnen kinderen hun hoofd steken om als Hielke of Sietse Klinkhamer op de foto te gaan. Kinderdirecteur Kees Tromp en directeur Saskia Bak gaan als eerste. Daarna wordt de tentoonstelling voor geopend verklaard. Tentoonstelling

In De Kameleon en het raadsel van de zilveren vork maak je kennis met Hotze de Roos, de schrijver die het allemaal bedacht. Vele originele illustraties van onder anderen Gerard van Straaten en Ruud Hameeteman zijn in deze tentoonstelling te zien. Verder wordt er een voorproefje gegeven van de verstripping van De Kameleon door Dick Matena. Deze verschijnt in juni 2014. Raadseltocht Een raadseltocht maakt onderdeel uit van de tentoonstelling. Kinderen en volwassenen lossen samen een kaart met raadsels op in het museum. Daarmee krijgen ze een geheime code in handen. Deze code geeft toegang tot een indrukwekkend nagebootst ijskristal. Daarin zit de oplossing van het raadsel van de zilveren vork. 39


40


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988.

Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de grijze container. Op de oneven weken de groene container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Glas en oud papier: Glas wordt elke 2de zaterdag van de maand opgehaald. De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente.Bij straatverlichting paalnummer vermelden.

Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op maandag en donderdag.

41


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) tel : 0900-8844 Brandweer (niet urgent) tel : 058-2576666 Huisartsen: Mw. F. Kalsbeek: Dhr. Heuberger :

058-2571254 058-2571969

Dhr. Noordhoek : Dhr. Woudstra :

058-2573407 058-2573572

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht tel : 0900- 112 7 112 Apotheek Stiens tel : 058- 2572131 Burger service punt: voor WMO Advies in Leeuwar der adeel Tel nr. 058-2655590 E-mail: bsp@welzijnmiddelsee.nl Inloop spreekuur di. Van 9-12u. en do. Van 13-16u. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Zorginstellingen: Palet: Thuiszorg en ver pleeghuiszor g Skilhiem tel;058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ : tel: 058-2330086 www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) d en n Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert:

tel: 88-5180200

Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06- 301 688 14. di. en do. 10-12u.

Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922

42


Herfoarme Gemeente en Grifformearde Tsjerke Dei

Tiid Foargonger

Doarp / Bys没nderheden

6 juli

9.30

Ds.M.Hulzebos

Koarnjum / Gez.dienst

13 juli

9.30

Ds. A.R. v.d.Honing

de Hoekstien, Britsum / Gez.dienst

20 juli

9.30

Ds.H.Post-Knol

NH Britsum / Gez.dienst

27 juli

9.30

Liturgiecommissie

de Hoekstien, Britsum / Gez.dienst

3 aug.

9.30

Ds.J.Bakker

Jelsum /

Gez.fryske tsjinst 10 aug.

9.30

Ds. A.R. v.d.Honing

de Hoekstien, Britsum /

17 aug.

9.30

Ds.M.Hulzebos

Gez.dienst NH Britsum / Gez.dienst

24 aug.

9.30

Ds.M.Hulzebos

Koarnjum

31 aug.

9.30 9.30

Ds.L.Oost Ds.D.Nijenhuis.

de Hoekstien, Britsum Jelsum

9.30

Liturgiecommissie

de Hoekstien, Britsum

9.30

Ds.M.Hulzebos

NH Britsum

9.30

Ds.T.v.d.Schaaf

de Hoekstien, Britsum

9.30

Ds.M.Hulzebos /

de Hoekstien, Britsum /

Ds. A.R. v.d.Honing

Startzondag

9.30

Ds.M.Hulzebos

Jelsum

9.30

Ds. A.R. v.d.Honing

de Hoekstien, Britsum / HA

7 sept. 14 sept. 21 sept.

28 sept. 11.00 Jeugdteam

de Hoekstien, Britsum / Gez.kinderdienst met zandtovenaar.

43


Ferskiningsdata 2013/2014 N没.

Moanne

Red. geark. Ferskining

334 Jannewaris 10-12-13 335 Febrewaris 13-01-14 336 Maart 10-02-14 337 April 17-03-14 338 Maaie 14-04-14 339 Juny 12-05-14 340 July/Aug 16-06-14 Extra zomereditie Sept 18-08-14. 341 Oktober 15-09-14 342 Novimber 20-10-14 343 Desimber 17-11-14

21-12-13 24-01-14 21-02-14 28-03-14 25-04-14 23-05-14 27-06-14 01-09-14 26-09-14 31-10-14 28-11-14

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerst-/Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. U vindt ons actuele woningaanbod iedere woensdag op onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? Dan bent u van harte welkom bij WoonFriesland locatie Leeuwarden aan de Eenhoorn of u kunt zich abonneren op de woonkrant. We helpen u graag! U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens het aanbod op internet bekijken. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw klantadviseur te bereiken op tel.: 058-2347171 tussen 8.30 en 10.00 uur. Bent u Jelsumer of Koarnjumer en u heeft zich laten inschrijven als kandidaathuurder bij WoonFriesland, geef dit dan ook even door aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum (Arjen van der Schaaf, telnr: 06-12585390)

44


Kleurplaat

45


Redaksje 33ste jiergong nr. 340 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster Gr eetje Heer es, g.heeres112@upcmail.nl till: 2572600 Drukker: E-mailadres:

KSB Repro doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum.

Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 10,-- de 10 nûmers + portokosten. Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 01-09-2014 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 18-08-2014 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com

46


47


48

Profile for flaput

Flapút juli 2014  

Flapút juli 2014  

Profile for flaput
Advertisement