__MAIN_TEXT__

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Gersmoanne

April 2014


2


Fan ‘e redaksje Beste lezers, Een hele volle Flapút deze keer! Ja, jullie zien het goed: onze oude rubriek Praetsje mei is weer terug…. Op veler verzoek, kunnen we wel zeggen. Het is altijd leuk om iets te lezen over de inwoners van Jelsum en Cornjum. Yoana Savova is deze keer aan de beurt. Wie weet benaderen we u binnenkort ook voor een praetjse mei. Wilt u daar niet op wachten en heeft u iets te vertellen, u weet ons emailadres te vinden: doarpskranteflaput@hotmail.com Piet Keestra heeft weer âlde foto’s beschreven en advertenties uit de Leeuwarder Courant waar mooie verhalen over te vertellen zijn. Uiteraard een uitnodiging om de “Groei en Bloei in alle staten” te bezoeken op zaterdag 12 april. De voorjaarsfair wordt zoals ieder jaar gehouden op Dekema State, Martena State / Túnmanswente (fair culinair) en Donia State (Stiens)(dieren). En de jaarvergadering van doarpshûs De Bining komt eraan, noteert u alvast donderdag 17 april a.s. vanaf 20.00 uur. Aankondigingen ook van de Sneinsjongers op snein 13 april, het nieuwe seizoen van It Nut, te beginnen op sneon 4 oktober met 4 trûbadoers. Maar ook aan de tentoonstelling ‘Havank op Dekema State’ van 6 april tot begin september, wordt uitgebreid aandacht geschonken. En niet vergeten: Toanielselskip Vriendenkring speelt op freed 28 en sneon 29 maart:

Klean, moard en oranjekoeke Heeft u nog tijd om de Flapút te lezen? Vast wel, heel veel plezier en wij laten eind april weer van ons horen. Namens redactie Flapút, Yvon Wolfslag 3


4


Nijs Fan ‘e Ysclub Meiinoar Ien Beste Winter, waar was je dit jaar? We hebben je helaas niet gezien. Dat mag nooit meer gebeuren, dus graag volgend jaar wel weer een echte winter als onderstaand, afgesproken ?! Schaatsen willen we !!

Het IJsbestuur wenst alle lezers een fijn voorjaar toe. Met vriendelijke sportgroet, Dooitzen, Heinze, Sake, Sippie en Jan Email: ijsclub.meiinoarien@gmail.com. Nu ook op Facebook. 5


6


Sneinsjongers kofjekonsert 2014

Doarpshûs De Bining Wylde Tulpstrjitte 2 9056 PW Cornjum Tel. (058) 257 16 90

Minsken dit mei jim net misse! Op snein 13 april 2014 kofjekonsert, fersoarge troch:

de Sneinsjongers It koar hat ûngefear 25 leden en bringt ûnder lieding fan diriginte Annigje Dijkstra, in ôfwikseljend program ûnder ynstrumintale begelieding of ‘á capella’. In koarte ynhâld fan harren program: Nederlânsk, Ingels, Afrikaansk, Frysk en yntermezzo’s fersoarge troch bernekoar Jabbadabbadoe. Oanfang Plak

16.00 oere doarpshûs de Bining yn Koarnjum

We hoopje in protte doarpsbewenners en âld doarpsbewenners wolkom hjitte te meien. Oant safier it nijs fan doarpshûs “de bining”.

7


It Nut ‘It

Nut’ Jelsum,Koarnjum, Britsum seizoen 2013 / 2014

  

Sneon 4 oktober 2014 4 trûbadoers mei Gurbe Douwstra, Piter Wilkens,Doede Veeman, Jaap Louwes. Sneon 8 novimber 2014 Tryater ( gearwurkingsjûn mei De Bining.) Sneon 15 novimber 2014 It jubileum mei Jan Arendz en Marijke Geertsma Sneon 10 jannewaris 2015 Nijjiersit

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. ( Fjouwer foarstellings) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. Bij djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum. Facebook: itnutjkb e-mail: itnutjkb@gmail.com www.debining.nl It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema,ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Romke Grijpstra (lede-administraasje) en Haakje Stielstra Janna Prose

. 8


9


10


Voorintekening boekwerk ”Net te Leauwen’’ Dorpsgenoten, Binnenkort starten wij als Documentatiestichting een actie waarbij het mogelijk is om voor in te tekenen op het boekwerk ‘Net te Leauwen’dat, naar we hopen, in april het licht zal zien. De heer Reitsma, prominent lid van de Documentatiestichting Leeuwarderadeel, heeft samen met anderen, een fantastisch boekwerk samengesteld met nagenoeg ruim 400 sterke verhalen die in deze omgeving spelen of speelden. De Documentatiestichting wil dit boek,met de titel’Net te Leauwen’ graag in het voorjaar van 2014 uit gaan geven. Zij heeft daartoe sponsors aangezocht om de kostprijs van dit boekwerk zo laag mogelijk te houden. Hiernaast wil ze de inwoners van onze gemeente de gelegenheid bieden om tegen een aanmerkelijk lagere prijs het boek bij voorintekening te bestellen. Zoals wellicht bekend is 2014 ook het jaar van de volksverhalen. Dit kan geschieden door € 11,95 over te maken op bankrekening bij de Rabobank: NL20RABO0132532638 onder vermelding van; AANSCHAF BOEK ‘’ Net te Leauwen ‘’ en door gelijktijdig onderstaand strookje in te leveren. Graag bestel ik het boekwerk met sterke verhalen over Leeuwarderadeel’Net te Leauwen’ voor de lage intekenprijs van €11,95 in plaats van €14,95 . De verzendkosten worden apart in rekening gebracht. Naam.................................. Adres................................... Postcode............................

Woonplaats.........................

Tel.nr.................... Strookje graag inleveren bij P.Keestra, Nijlansdyk 6 te Koarnjum. 11


Meidielings Hyundai Accent 1.3 benzine b.j. 24-1-2003

T煤nh没ske, 3 bij 3m. Luifel.1, 20 m. Bart en Joke D. v. Goirlestrj. 13, Koarnjum Tel: 06 10111936 of 06 29456507 Ik wol eltsenien tige tank sizze foar de kaarten, blommen, tillefoantsjes en jim kommen tidens myn ferbliuw yn iit soarchhotel en thus. It hat my goed dien. Groetnis Anneke Beeksma.

Neit men seit Het is algemeen bekend dat wij zowel in Jelsum als in Cornjum adelijke families hadden wonen. De huidige bewoners van de states voelen zich uiteraard bevoorrecht dat zij hier mogen wonen, maar nazaten van of connecties met is voorzover bekend niet aan de orde. Of toch..... op de Swarte Singel wijst een kleindochter naar Martenastate en roept naar haar pake: kijk, daar woont Maxima! 12


13


Lekker ite mei de Flapút Retro is opeens helemaal in lees ik. Raar omdat al mijn recepten eigenlijk altijd al op die basis zijn geïnspireerd. Relatief simpel te maken, gezond en tamelijk goedkoop. In nu, na een hete maart, een echt retro recept, simpel en super gezond. Makreeltaart 4 porties Ingrediënten: 1 blikje croissantdeeg 1 gerookte makreel 4 eieren 125 ml. slagroom 125 ml. zure room zout en peper 1 eetl. dille wat boter & wat paneermeel Bereiden: Vet een quichevorm met de boter in en bekleed deze met het uitgerolde croissantdeeg. Prik op regelmatige afstand met een vork gaatjes in de bodem en bestrooi de bodem met wat paneermeel. Het deeg tot gebruik in de koelkast zetten. Maak de makreel schoon en verdeel in stukjes ( denk om alle graatjes !). In een kom de eieren, de zure room en de slagroom door elkaar kloppen. Op smaak brengen met zout en peper. De makreel en de dille door het eimengsel roeren. Schenk de vulling in de met deeg beklede vorm. De taart in een voorverwarmde oven van 220 graden C. in ± 40 minuten goudbruin bakken. Serveren met wat plakken tomaat en/of komkommer. Pieter Licht. 14


15


Praetsje mei Yoana Savova Yoana is 26 jaar en woont samen met Svetoslav Borisov. Zij wonen al ruim 6 jaar in Nederland waarvan de laatste 3 jaar aan de Boarnsylsterwei in Jelsum. Ze komen uit Bulgarije. Voordat ze naar Nederland kwamen, hebben ze ook nog een half jaar in Spanje gewoond en gewerkt. Na de nodige oriĂŤntaties (Duitsland, Amerika, Engeland en Nederland) besloten ze om in Nederland te gaan studeren. Ze hebben in Leeuwarden bij Stenden, Tourism Management gestudeerd. Alle lessen werden in het Engels gegeven en het leuke van deze opleiding was dat ze daardoor met heel veel verschillende nationaliteiten omgingen. Yoana geeft aan dat deze opleiding veelzijdig is en dat ze heel veel geleerd heeft. Bv. Business administration, marketing, presentaties geven, Business Engels, alles over toerisme, management enz. De studie was erg intensief maar praktisch. Ze is vanuit haar opleiding naar Spanje, Frankrijk en BelgiĂŤ geweest om stage te lopen. Het maken van brochures voor bedrijven was hiervan een onderdeel. De studie in Nederland biedt haar toekomstmogelijkheden welke zij in Bulgarije nooit zou hebben gehad. Een dergelijke opleiding in Bulgarije is erg ouderwets en niet internationaal gericht. Ze heeft samen met Svetoslav stage gelopen bij de Aldfaers route waarbij ze 8 maanden gewoond hebben op landgoed Allingastate in Allingawier. Door daar te wonen en mensen rond te leiden, hebben ze de Nederlandse taal redelijk eigen gemaakt. Ze willen graag in Nederland blijven en pakken alles aan om in hun dagelijkse behoeften te kunnen voorzien. Svetoslav heeft een eigen bedrijf in het bouwen en onderhouden van websites enz. en Yoana heeft een bedrijf opgezet om reizen te organiseren naar Bulgarije. Naast verschillende kant en klare reizen, is het ook mogelijk een reis op maat te maken. De keuze voor een eigen bedrijf kwam voort uit het feit dat haar vele sollicitaties nog geen werk in de reiswereld hadden opgeleverd. 16


Ze wil het echte Bulgarije laten zien waar grote touroperators nog weleens aan voorbij gaan. Omdat Yoana Bulgaarse is, is ze breder georiĂŤnteerd dan de grote touroperators. Zij is bekend met de Bulgaarse gebruiken, landschap, cultuur, natuur en uiteraard de taal. Op de vraag wat het verschil is tussen Bulgarije en Nederland had Yoana het volgende antwoord: De economie in Nederland is veel meer ontwikkeld en het sociale systeem is veel beter. In Nederland is het gemakkelijker om een eigen bedrijf op te zetten. Ook de ondersteuning van de Kamer van Koophandel is perfect en gratis. In Bulgarije laat dit te wensen over en moet je er veel voor betalen. De bureaucratie in Bulgarije is een ramp om je talenten te ontwikkelen. Je krijgt in Nederland de kans om iets van je leven te maken. Een Bulgaar is zwaar op de hand en beperkt zichzelf daarmee. Weinig initiatief om bv ander of beter werk te zoeken en geen weerwoord richting regering. Door het communisme, wat tot 1989 duurde, werd het karakter bepaald van de huidige Bulgaar. Tot het eind van het communisme was de Bulgaar erg goed ontwikkeld. Iedereen had gelijke kansen en rechten. Maar het grote nadeel was dat men niet zelf hoefde na te denken en geen initiatieven hoefde te nemen. Alle basisvoorzieningen waren er, maar er was geen vrijheid in wat voor vorm dan ook. Daardoor hebben nog veel Bulgaren geen idee hoe ze hun leven moeten inrichten omdat men dat niet geleerd heeft. Daar zal zeker nog wel een generatie overheen gaan. In Nederland is het eigenlijk het tegenovergestelde. Nederlanders zijn doeners, harde werkers en volgen hun doelen. Ze zijn meer actief in het leven. Ze genieten meer van bv natuur, dieren en cultuur. Ook vindt er veel vrijwilligerswerk plaats, hetgeen in Bulgarije niet voorkomt. De Nederlanders zijn bewuster in veel dingen, bv afval, energie, watergebruik enz.

17


Door Nederland is Yoana anders in het leven gaan staan. In Bulgarije had ze veel last van astma, maar hier veel minder. Ze geniet van kleine dingen en van de natuur, hetgeen ze in Bulgarije niet had. Door in Nederland te gaan wonen is ze Bulgarije met zijn rijke natuur en cultuur wel veel meer gaan waarderen. Dat is ook de reden waarom ze nu reizen organiseert naar Bulgarije. Dat geeft haar de stabiliteit en de basis in haar leven. Yoana en Svetoslav willen graag in Nederland blijven omdat dit hun ontwikkeling ten goede komt en de tradities, cultuur en manier van leven hun aanspreekt.

18


19


Nachtelijk carnaval op Dekema State Hé, er liggen allemaal gekleurde veren bij het hek op de oprijlaan. Hoe kan dat nou? Wat is hier gebeurd? In de tuin liggen ook twee boa’s en erg veel veren. In de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 maart zijn er een aantal dames (mogen we aannemen gezien de parfumwolk die in de boa’s hing), over de hekken geklommen en zijn via het bos neergestreken in het nieuwe tuinhuisje. Gelukkig is er niets vernield, wel was er erg veel troep achtergelaten en is men de boa’s en een masker vergeten. De boa’s waren in de rui, overal lagen veren. Al met al ben je dan een half uur aan het veren rapen en een uur het tuinhuisje aan het schoonmaken. Heel jammer dat we nu dus genoodzaakt zijn het huisje af te gaan sluiten en de hekken beter te beveiligen / het terrein beter af te sluiten. Jammer dat het respect voor andermans terrein en spullen blijkbaar ver te zoeken is als men een borreltje te veel op heeft. Het hoeven natuulijk geen mensen uit Jeslum/cornjum te zijn, maar men wist wel goed de weg…. Wij houden ons aanbevolen voor tips of excuses. Wim en Jacomine Hoogendam

20


21


GROEI EN BLOEI IN ALLE STATEN! 12 APRIL: LUSTRUM GROEI EN BLOEI IN ALLE STATEN! Als het groen langzaam ontluikt aan de bomen en de stinzenplanten hun kopjes boven de grond steken, is het weer tijd voor Groei en bloei in alle Staten!, dit jaar een lustrum! Ontstaan als jubileumfeest van Groei en bloei afdeling Leeuwarden en wegens groot succes vervolgd. We houden deze gezellige voorjaarsfair op Dekema State (Jelsum) in samenwerking met Martena State / Túnmanswente (Cornjum)(fair culinair) en Donia State (Stiens)(dieren). Dekema State is een prachtig historisch landgoed, waar in het voorjaar (april) de stinzeplanten, zoals helmbloem en bostulp het veld en de slootkanten bedekken. Temidden van deze bloempracht staan de kramen van de standhouders. De bezoekers mogen ook de tuinen, het omliggende park en zelfs de state zelf gratis in om een kijkje te nemen. Dit jaar vindt u op Dekema State zo'n 60 standhouders, waaronder: Brian Kabbes (botanische rariteiten), De Beemd (vaste planten en rozen), De Heliant (wilde planten), De Jonkheer (vaste planten), Jannes van Rossum (Hosta's), De Vier Seizoenen (vaste planten), Duraroos (rozen), De Tuinplant (vaste planten en bloemstukjes), Johan Bergsma (Dahlia, Agapanthus), kwekerij Jacobs (Nationale Plantencollectie Helenium, siergras), Martin Adema (daglelies, iris), Arjan Schepers (vaste planten), Siette Merkus (tomaten, pepers), De Hege Hearen (kruiden) enz. Verder is er van alles op gebied van huis- en tuindecoratie, kaas, glas, aquarellen, brocante, sieraden enzovoort. Groei en bloei is aanwezig met ledenwerving, specialverkoop en tuinadvies.

Dekema State zorgt voor koffie en thee met heerlijke oranjekoek. Verder is er ijskraam en een poffertjeskraam. GRATIS ENTREE EN PARKEREN ! Op Dekema State zijn gratis stinzenplantenrondleidingen en in afwisseling daarmee vertelt “Flora” in een korte rondwandeling aan wie het wil het verhaal over de natuur. Tot ziens dus, op zaterdag 12 april van 10.00 tot 17.00 uur. 22


23


DE DRIE MUSKETIERS - IN CONCERT

Brassband De Nije Bazún en Toneelvereniging Vriendenkring samen in uniek theaterspektakel Zaterdag 12 april vindt er een muziek/theaterspektakel plaats in De Hoekstien te Britsum. Brassband De Nije Bazún en Toneelvereniging Vriendenkring vertolken samen de klassieker “De Drie Musketiers”. De ondersteunende filmbeelden maken het geheel tot een waar multimediaal spektakel. De Drie Musketiers is van oorsprong een roman, maar is wereldwijd bekend geworden door de vele films en musicals die van het verhaal gemaakt zijn. Het verhaal gaat over de heldendaden van de legendarische musketiers uit de zeventiende eeuw. Hun motto is: "Eén voor allen, allen voor één!" Afgelopen december hebben De Nije Bazún en Vriendenkring al samengewerkt tijdens een benefietavond voor Serious Request. Dit was zo’n succes dat de band hier snel een vervolg aan wilde geven. Het traditionele voorjaarsconcert krijgt daarom dit jaar een unieke invulling, door muziek en toneel te verbinden in de voorstelling “De Drie Musketiers”. Het belooft een bijzondere muzikale avond te worden. Iedereen is van harte welkom! Brassband De Nije Bazún en Toneelvereniging Vriendenkring De Drie Musketiers – in concert, in De Hoekstien te Britsum Zaterdag 12 april 2014 Aanvang 20.00 uur Entree 5 euro 24


25


Alde foto’s Yn it linker hús wenne ferver Kuipers en rjochts, kin it weze, de doofstomme skuonmakker? Efkes in pear foto’s dy’t nommen binne yn it midden fan de Koarnjumer buorren wer’t no, yn it linker hûs, Auke en Anita Rijpstra wenje. Yn it rjochtse hús op dizze foto wenje Tom en Mintsje Jorna, is no in frijsteand hús mar foarhinne twa ûnder ien kape. Kin it ek sa wêze dat yn ien fan de rjochtse huzen de doofstomme skuonmakker mei sy’n frou wennen? Op dizze earste foto steane: Tsjits Kuipers, suster fan de mem fan frou Heslinga en hja is in dochter fan Marijke Kuipers-Brandsma 1862-1922, dan Pieter Olfferts Aaltsje Wiersma en de fjirde persoan moat dan de doofstomme skuonmakker wêze, dêr wêr neist sy’n frou.

26


Alde foto’s Dan dizze twadde foto: Albert Kuipers,1862-1926 of 1927, ferver yn Koarnjum. Mei sy’n frou Marijke Kuipers-Brandsma steane se hjir foar harren saak oan de Martenawei. Dan de twa dochters, Jifke (mem fan frou Heslinga en beppe fan Arjen en Douwe) en Tsjitske en it famke búten it stek is Marijke Ysselstijn, in dochterke fan Anna Kuipers en Joh Ysselstein. Der binne in pear minsken dêr’t we de nammen noch net fan witte mar hoopje dat hjir feroaring yn komt.

(volgende pagina) Hjir binne wat adfertinsjes dy’t hjir en dêr tusken de teksten yn steane yn de Ljouwerter krante en betrekking hawwe op de fervers en harren bedriuw. De earste trije hawwe te meitsjen mei de ferverssaak fan de fam. Kuipers en Atsma. De twa oare stikjes stiene ek yn de krante en hiene betrekking mei harren foargongers, heit en soan Hoitsma. 27


28


29


Yn 1846 wie de bedriuw fan Jacobus D Hoitsma. Hij frege doe ’’ferwersknechten’’ yn de Ljouwerter krante. Hielendal neischjirrich is it folgjende: Wylst ik mei dit stikje oan it skriuwen wie, krige ik de neisbrief fan Dekema-state troch de doar mei dêryn in tekening fan it slot ,,Dekema-state te Jelsum ‘’ en dizze tekening wie makke troch Jacob Hoitsma út Koarnjum. It wie maaie 1867 doe’t D. J. Hoitsma sy’n earste’’ ferversknecht’’ yn de krante frege. Mar yn 1876 waarden doe fiif man tagelyk frege. Novimber 1883 wie dat foar it lest. Yn 1885 adfertearre A.J.Kuipers yn de Ljouwerter krante om wurklju, dat doe wie Albert Kuipers de eigner. Yn 1927 is it bedriuw ferkocht oan Tsjip Atsma en hij wie oan de jierren 1960? ta de leste skilder yn Koarnjum en is nei Stiens ferhuze. Dan noch efkes in pear kranteknipsels dy’t betrekking hiene op de fam. Hoitsma: De earste foar de heit J.D.Hoitsma foar sy’n kwaliteiten as ferver oan it fervjen fan de tsjerke fan Reduzum,tekene 27 augustus 1860

Yn 1884 stie yn de Ljouwerter krante dat dhr D.Hoitsma der wol op út wie mei de toverlantaarn. Soe dat deselde wêze? Alle fjouwer fervers vregen om wurklju as hjir ferlet fan wie en soks barde geregeld bij de measte middenstanders yn Fryslân. 30


Dit wie efkes it ferhaal oer de fervers troch de tiden hinne yn Koarnjum. Piet

31


32


Europa kinderhulp

Gastgezinnen gezocht voor kansarme kinderen Nederlandse kinderen zijn volgens onderzoek de gelukkigste kinderen ter wereld. Niet verwonderlijk: de meeste kinderen groeien op in een financieel welvarende omgeving, met ouders die hen meer dan voldoende aandacht en liefde schenken. Helaas zijn er nog heel veel kinderen in de rest van de wereld, maar ook in Nederland voor wie dat allemaal niet vanzelfsprekend is. Al meer dan 50 jaar richt Europa Kinderhulp zich op deze categorie kinderen. Iedere zomer brengen ca.1.500 kinderen uit binnen- en buitenland dankzij onze stichting een onvergetelijke vakantie door bij een Nederlands vakantiegastgezin. Een jaarlijks hoogtepunt in het weinig rooskleurige bestaan van deze kinderen. Ook dit jaar zijn we in de regio Friesland op zoek naar mensen die graag tweeënhalve week een Frans, Duits, Belgisch of Nederlands kind bij hen thuis willen laten logeren. Om het kind een fijne vakantie te geven hoeft u beslist geen buitengewone dingen te ondernemen. Het gaat vooral om rust en regelmaat, om liefde en aandacht. Denkt u daarom bij het plannen van de komende zomervakantie eens aan de mogelijkheid een kind dat het niet zo goed heeft als uw eigen kinderen, de vakantie van zijn leven te geven. Data van de verschillende kinderreizen in Friesland: Franse kinderen: 5 juli – 25 juli en 19 juli – 7 augustus Duitse kinderen: 21 juli – 8 augustus, 1 – 18 augustus, 4 – 22 augustus Belgische kinderen: 14 juli – 1 augustus Nederlandse kinderen: 21 juli – 8 augustus Meer informatie op www.europakinderhulp.nl of stuur een e-mail naar friesland@europakinderhulp.nl. Voor telefonische informatie kunt contact opnemen met Joke de Vries, 058-2573612. 33


Túnmanswente Túndiner in Túnmanswente! Komt u ook smakelijk genieten? Van oktober 2013 tot juni 2014 kunt u op de 1e dinsdag van de maand genieten van een Túndiner. Dinsdag 1 april 2014 vanaf 17.30 uur kunt u zich weer laten verrassen: een 3-gangen Túndiner (incl. 2 drankjes) voor € 30,- p.p. verzorgd door studenten keuken en bediening Middelbare Hotelschool Friesland College. Het menu van dinsdagavond 1 april wordt binnenkort via www.tunmanswente.nl bekend gemaakt.

U bent van harte welkom! De overige data waar u zich voor kunt aanmelden zijn: Dinsdag 13 mei 2014 Dinsdag 3 juni 2014 Informatie en aanmelden: informatie@tunmanswente.nl Telefonisch mag ook via nummer 058-2572190

Het boek Landgoed Martenastate Koarnjum, geschreven door Peter Karstkarel, is voor € 15,00 verkrijgbaar in de Túnmanswente.

34


Jaarvergadering De Bining Aan de vrijwilligers, de besturen van de aangesloten verenigingen en de donateurs van

Doarpsh没s De Bining

De algemene jaarvergadering zal dit jaar gehouden worden op: donderdag 17 april 2014 om 20.00 uur Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen algemene vergadering 22 april 2013 4. Jaarverslag 2013 5. Financieel jaarverslag 2013 PAUZE 6. Wettelijke regelgeving 7. Rondvraag 8. Sluiting De notulen van de algemene jaarvergadering en het jaarverslag van 2013 worden op de vergadering voorgelezen. Mocht iemand de stukken van te voren willen inzien dan graag contact opnemen met Yvon Wolfslag, telefoon 058-2153671.Voor het financieel jaarverslag: toelichting op de vergadering. Jullie zijn van harte welkom en de aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Met vriendelijke groet, Louis Hooghiemstra, voorzitter Jelle van der Meer, penningmeester Yvon Wolfslag, secretaresse Dick Rijpstra, technische zaken Wiepie Hoekstra, vrijwilligersbeleid 35


Tentoonstelling ‘Havank op Dekema State’ Het is dit jaar 50 jaar geleden dat de illustere detectiveschrijver Hendrikus van der Kallen, alias Havank, in zijn kamer in Hotel Amicitia in Leeuwarden overleed. In 1934 werd z’n eerste roman uitgegeven, waarna er nog 30 zouden volgen. Ook vertaalde Havank veel boeken van de Engelse schrijver Leslie Charteris, bekend van zijn verhalen rond The Saint. In 1953 raakte Havank bevriend met Jan en Gerard van Wageningen en was hij een regelmatige gast op Dekema State. De weldadige rust en de sfeer van het oude huis troffen de schrijver. Vele malen bezocht hij Dekema en logeerde er ook. Bij verschillende van die gelegenheden maakt Gerard van Wageningen foto’s van de schrijver. Die foto’s zijn nu samengevoegd in een tentoonstelling die tussen 6 april tot begin september op Dekema te zien is. Rond de tentoonstelling zijn ook een aantal activiteiten gepland: een ‘luistermiddag’ met hoorspelen naar de boeken van Havank op zaterdag 7 juni, een ‘spookavond’ in augustus en in september een wandeling door Leeuwarden langs plekken die in het leven van de schrijver een rol speelden. Voor de jeugd is een spannende Havankspeurtocht ontwikkeld die vanaf 7 juni voert door de ruimtes van de state. museumweekend 5 en 6 april, tentoonstelling en stinzenplanten. Deze dagen heeft u de primeur voor het bezichtigen van deze tentoonstelling. De toegang bedraagt dan slechts € 1,-- p.p. Ook kunt u tijdens dit weekend een rondleiding krijgen langs de stinzenplanten. Om 13.30 en om 15 uur staat een gids voor u klaar om u van alles te vertellen over deze plantjes die op Dekema State volop zijn te bewonderen. De rondleiding neemt ongeveer een uur in beslag. Door het vroege voorjaar zijn er dit jaar meer stinzenplanten in bloei dan vorig jaar. Na dit eerste weekend van ons seizoen volgt de voorjaarsfair (zie elders in dit blad) en de gewone openstelling op de middagen van de weekenden (uitgezonderd de feestdagen). Tot ziens weer bij Dekema State! 36


37


Toanielselskip Vriendenkring Toanielselskip Vriendenkring spilet op freed 28 en sneon 29 maart:

Klean, moard en oranjekoeke skreaun en regissearre troch Remco Klop De moarns fan de 25 ste april 2013 wurdt yn in pashokje fan de lúkse kleanwinkel Pecheur en partner, moadekening Antoine de la Corridor mei in mes yn ’e rêch fûn. De la Corridor waard al in wike fermist. De fraach is of syn ferdwining en ûnfortúnlike weromkear te meitsjen hat mei syn ûnlangs ferskine boek, of dat de foarke hiel oars yn ‘e stôk sit. De eigner fan Pecheur, Lodewijk Pecheur / Leo Visser en partner sitte der wol mei want krekt op dizze dei komt de Keninklike famylje del om klean te keapjen foar de oankommende troanswikseling op 30 april. Der sit neat oars op om, tegearre mei de twa froulju dy’t yn syn winkel wurkje, moadekening De la Corridor te ferbergjen, mar dit falt noch net ta… Klean, moard en oranjekoeke is in komyske skriller wêryn neat is wat it liket, wêr’t personaazjes fol ferburgen aginda’s omrinne en dan dochs wer wat oars...

Plak: De Bining Oanfang beide jûnen: 20.00 oere

38


Spilers: Lodewijk Pecheur /Leo Visser:

Albert Sinnema

Charles Pantalon/ Klaas v/d Broek:

Ruben Planting

Daphne Dekker:

Jannie Miedema

Debby de Vries:

Melissa Hiemstra

Annie Visser:

Tjikkie Toering

Leendert Visser: Sylvia van der Gang: Antoine de la Corridor:

T

Keninginne Beatrix (stim):

itus Sinnema Foke Beetsma Ben v/d Meer Corrie v/d Meer

Ljocht /lûd/decor: Theun Dijkstra, Wieberen Postema, Kevin Wiersma, Hendrik Hooghiemstra,Bob Rijpstra Grime /kapwurk: Mieke Terpstra, Antsje Wildeboer, Christa Rooks, Mirjam van Heumen Klean: Romkje Hooghiemstra Tagongspriis: Leden en jongeren oant 18 jier: Oaren:

€ 2,50 € 7,50 39


40


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de grijze container. Op de oneven weken de groene container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Glas en oud papier: Glas wordt elke 2de zaterdag van de maand opgehaald. De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente.Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op maandag en donderdag. 41


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) tel : 0900-8844 Brandweer (niet urgent) tel : 058-2576666 Huisartsen: Mw. F. Kalsbeek: Dhr. Heuberger :

058-2571254 058-2571969

Dhr. Noordhoek : Dhr. Woudstra :

058-2573407 058-2573572

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht Apotheek Stiens

tel : 0900- 112 7 112 tel : 058- 2572131

Burger service punt: voor WMO Advies in Leeuwarderadeel Tel nr. 058-2655590 E-mail: bsp@welzijnmiddelsee.nl Inloop spreekuur di. Van 9-12u. en do. Van 13-16u. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Zorginstellingen: Palet: Thuiszorg en verpleeghuiszorg Skilhiem tel;058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ :

tel: 058-2330086

www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) d en n Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert:

tel: 88-5180200

Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06- 301 688 14. di. en do. 10-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922 42


Tsjerken Dei

6-apr

13-apr

Tiid

Tsjerke/ Foargonger Doarp / Bys没nderheden

Herfoarme Gemeente en Grifformearde Tsjerke 9.30 Ds.C.Nijkamp Jelsum 9.30 Ds. A.R. v.d.Honing Britsum, de Hoekstien. 9.30 Ds.M.Hulzebos

Koarnjum, palmpasen / gezamenlijke dienst.

17-apr 19.30 Ds.M.Hulzebos 19.30 Ds. A.R. v.d.Honing

Jelsum / HA Britsum, de Hoekstien/ HA

18-apr 19.30 Ds.M.Hulzebos 19.30 Liturgiecommisie

Jelsum Britsum, de Hoekstien

19-apr 21.30 Liturgiecommisie

Britsum, de Hoekstien/ paaswake.

20-apr

9.30 Ds.M.Hulzebos 10.00 Ds. A.R. v.d.Honing

Koarnjum. Britsum, de Hoekstien.

27-apr

9.30 Ds. A.R. v.d.Honing

Britsum, de Hoekstien/ gezamenlijke dienst.

43


Ferskiningsdata 2013/2014 N没. 334 335 336 337 328 339 340 341 342 343

Moanne

Red. geark. Ferskining

Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug/Sept. Oktober Novimber Desimber

10-12-13 13-01-14 10-02-14 17-03-14 14-04-14 12-05-14 16-06-14 15-09-14 20-10-14 17-11-14

21-12-13 24-01-14 21-02-14 28-03-14 25-04-14 23-05-14 27-06-14 26-09-14 31-10-14 28-11-14

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerst-/Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. U vindt ons actuele woningaanbod iedere woensdag op onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? Dan bent u van harte welkom bij WoonFriesland locatie Leeuwarden aan de Eenhoorn of u kunt zich abonneren op de woonkrant. We helpen u graag! U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens het aanbod op internet bekijken. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw klantadviseur te bereiken op tel.: 058-2347171 tussen 8.30 en 10.00 uur. Bent u Jelsumer of Koarrnjumer en u heeft zich laten inschrijven als kandidaathuurder bij WoonFriesland, geef dit dan ook even door aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum-Cornjum (Arjen van der Schaaf, telnr: 06-12585390) 44


De kalinder 21 maart

Klaverjassen

19.45 uur

De Bining

22 maart 22 maart

DoeDag Bruin Café

16.00 uur

De Bining De Bining

28 maart 29 maart

Vriendenkring Vriendenkring

20.00 uur 20.00 uur

De Bining De Bining

29 maart

BOZO

10.00-11.00 uur De Bining

Túndiner

17.30 uur

1 april 5 en 6 april

Museumweekend met Stinzenstruin

Túnmanswente Dekema State

12 april

Voorjaarsfair “Groei en Bloei in alle staten”

13 april

Sneinsjongers

16.00 uur

De Bining

17 april

Jaarvergadering 20.00 uur

De Bining

19 april

Bruin Café

16.00 uur

De Bining

13 mei

Túndiner

17.30 uur

Túnmanswente

21 mei

Vrijwilligersvergadering

20.00 uur

De Bining

Túndiner

17.30 uur

Túnmanswente

3 juni

Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 juni 2014 Doarpsfeest! 45


Redaksje 33ste jiergong nr. 337 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl till: 2572600 Drukker: E-mailadres:

KSB Repro doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 10,-- de 10 nûmers + portokosten. Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 14-04-2014 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 25-04-2014 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 46


47


48

Profile for flaput

Flapút april 2014  

Flapút april 2014  

Profile for flaput
Advertisement