Flapút Februari 2016

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum

Febrewaris 2016

Sellemoanne


2


Fan ‘e redaksje Voor u ligt het februari nummer met onder andere: 

Klokkenluiders

Colourfull clay in het Princessehof

Rommelmarkt in de hoekstien

Burger service punt

De ijsclub

De vliegbasis

Vriendenkring

Nieuws van de school

Túnmanswente

It nut

De Alde foto’s

Wij hopen dat u er weer even lekker voor gaat zitten, allerlei wetenswaardigheden omtrent onze dorpen. Kijk ook eens naar de advertenties, deze bedrijven maken het mogelijk dat de Flapút verschijnt. De redaksje

Blauwe druifjes in bloei, half januari 2015! 3


Klokliede yn Koarnjum Om 21 des. hinne leit it bryfke mei it skema foar de kloklieders wer troch de doar. Hendrikus stelt it skema op. 8 mannen wurde oanskreaun. Dat binne Hendrikus, Gerard, Piet, Dick, Jentje, Geert en Harry en Germ, mar dy is der dizze kear net by. Gerard en Hendrikus begjinne om 0.00 oere te lieden oant 0.15 oere. It tafeltsje mei de hapkes en sjampagne stiet klear, en in flesse jenever. Dat is tradysje. Tineke, Sjoukje, Piet en Aukje binne dan ek al oanwêzich. Efkes letter binne Dick en Dety der ek. Nei de nijjierswinsken en in glêske moatte Dick en Piet fan 0.15 - 0.30 oere liede. Sa is de foartsjerke al aardich fol. Jentje is op tiid mar Germ is der dizze kear net. Hoe no? Mar wa stekt dêr de noas om 'e hoeke fan de doar. Us foarsitter fan Doarpsbelang Auke Rijpstra. Hy kin fuort oantrede en tegearre mei Jentje fan 0.30 - 0.45 oere liede. Geert en Dora binne der ek. Harry is de lêste. Geert en Harry liede fan 0.45 - 1.00 oere. It is dêr o sa gesellich yn dy foartsjerke. Der komme sa no en dan wat minsken troch de doar om de bêste winsken te bringen. Wy ha in skitterend útsjoch op 'e stêd mei syn fjoerwurk. Noch in slokje en wy geane op hûs oan. It wie foar de 17 de kear dat de klokken yn Koarnjum let ha. It oare jier binne wy der wer by.

Tige tank mannen. Dick Rijpstra

4


Februari in het Princessehof Colourful Clay - 11 december 2015 tot en met 28 februari 2016, te zien in de OBA in Amsterdam Keramiekmuseum Princessehof bekent kleur! In de tentoonstelling Colourful Clay is werk van hedendaagse keramisten gecombineerd met prachtige stukken uit historische keramiekplaatsen in China, Japan en Nederland. Of het nu een Aziatische kom betreft uit de 12de eeuw of een vaas van Armando, ĂŠĂŠn ding hebben alle stukken gemeen: de krachtige combinatie van kleur en glazuur. Levensgrote beelden laten het intense gebruik van kleur zien, maar ook simpel ogende kommen hebben een enorme aantrekkingskracht door de prachtige glazuren. Kom het zelf zien en geniet van deze kleurexplosie in de OBA!

5


6


Bazar – Rommelmarkt – vrijdag 5 februari Vrijdag 5 februari van 17.00 – 20.00 uur is het weer zover. De jaarlijkse bazar-rommelmarkt t.b.v. de kerk en goede doelen in de Hoekstien te Britsum.

Met o.a. antiek, curiosa, 2e hands goederen, draaiend rad met vele leuke prijzen en nog veel meer leuke activiteiten voor jong en oud. Voor een lekker hapje thuis zijn er heerlijke appeltaarten, kruidkoek en cakes gebakken! Natuurlijk is er ook koffie, thee, snert en broodje hamburger... Zet de datum alvast in de agenda, want het is zeker weer de moeite waard om even te komen snuffelen en/of iets lekkers te nuttigen en te kopen. Woensdag 3 februari vanaf 16.00 uur worden bruikbare spullen (geen bankstellen en tv's) opgehaald in Britsum. Hebt u spullen, maar woont u niet in Britsum, dan kunt u deze op bovengenoemde datum na 16.00 uur inleveren in De Hoekstien. Info: Sjoukje Boorsma, tel. (058)2572441. Graag tot ziens op onze gezellige bazar-rommelmarkt. Sjoukje, Gerry, Griet, Froukje, Fetty

7


Nieuws

Familie Althuiszes heeft een familieboom in Koarnjummer bosk geplant. Dolblij zijn wij met de geboorte van

Allard 26-11-2015

Roland v.d.Mei Rixt Bouwsma Isolde

8

Aldlansdijk 4 9057 LE Jelsum


9


Maandmenu februari Afhalen 2/3 pers. â‚Ź 19,00

* Babi pangang * Kipfilet met kerriesaus * Ketjap vlees * Gebakken banaan en satĂŠ * Nasi of bami

10


Burger Service Punt van oud naar nieuw Het 2-wekelijkse spreekuur van het Burger Service Punt bestaat sinds 2012 in de Skalm in Stiens. Met gemiddeld 5 bezoekers per week voldeed dit aan de behoefte om informatie en advies te verkrijgen op allerhande vragen. Vragen over uitkeringen, WMO, financiĂŤle regelingen, belastingen, ingewikkelde post, woningen, sociaal juridische zaken, maatschappelijke hulpverlening, schuldhulpverlening, activiteiten, vrijwilligerswerk en sociale contacten. Sinds 1 januari 2015 is het Gebiedsteam in Leeuwarderadeel het aanspreekpunt voor al uw vragen, tips en zorgen. Met de komst van dit Gebiedsteam, is het een logisch gevolg dat het spreekuur van het Burger Service Punt per 4 januari 2016 opgaat in het spreekuur van het Gebiedsteam. Daarmee ontstaat er 1 punt waar alle mensen terecht kunnen. Dit nieuwe spreekuur is op alle ochtenden van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 12.30 uur in de Skalm in Stiens. Het is een open spreekuur waarbij u zo binnen kunt lopen.

Daarnaast is er ook op elke middag van maandag t/m vrijdag telefonisch spreekuur van 13.00 tot 16.00 uur. U kunt ons bereiken op tel. 058-5853790

11


Ald Nijs Fan ‘e Ysclub Meiinoar Ien “Er bestaat onder het volk in onze dorpen eene vertelling, die men elken winter, als er mooi ijs is, kan hooren, zij het soms iets gewijzigd”. (Haha, zoals dit keer misschien).

In een ijsherberg, (misschien was het De Tuolle of de Bining?) waar enige schaatsenrijders bijeen waren gekomen, zat een vreemdeling, een kleine drukke praatjesmaker, met twee vrienden, bij de haard, terwijl zijn schaatsen aan de balk hingen. Toen kwam er een dorpeling binnen die bekend stond als een beste rijder. Hij keek naar de schaatsen en toen naar het ventje, pakte de schaatsen en gaf het aan het ventje, terwijl hij zei: “Nu moet je tegen mij hardrijden”. “Prima”, zei het ventje en vroeg de kastelein eerst wat bier te brengen zodat ze even kennis konden maken. “En wie tenslotte verliest moet de drank straks betalen”. Daar had de dorpeling niets op tegen en beiden lieten zich het bier goed smaken. De twee reismakkers van het ventje echter vertelden ondertussen wat voor held die kleine wel niet was; hij had nog nooit een rit tegen iemand verloren. Echt nog nooit. De uitdager had er inmiddels geen plezier meer in. Hij wilde dan nog liever de vele drankjes betalen en liet de strijd maar aan zich voorbij gaan. ”Nou, ook goed” zei het ventje, “dan niet joh”. Toen de drie vreemdelingen gingen vertrekken volgden allen hen naar buiten; men moest die kleine baas zien rijden. Maar hij nam plaats in een slee die daar op het ijs stond en zei, haastig vertrekkend: “Ja vrienden, dat ik nooi tegen iemand een rit heb verloren is de volle waarheid, want schaatsenrijden kan ik niet”. Andere sterke “vertellingen” volgen vast later wanneer de Ronde van Bokke mag doorgaan dit jaar. Duimen maar! En hebben wij al uw “like” op Facebook of hebben wij uw Emailadres al kunnen lezen op ijsclub.meiinoarien@gmail.com.? Mooi, harstikke bedankt dan. Met vriendelijke groet, Dooitzen, Heinze, Sake, Sippie, José en Jan.

12


13


Vriendenkring Yn desimber 2015 wie it wer safier; de útfiering fan it jongereintoniel! Dizze kear ha wy it oars oanpakt as oare jierren en net sûnder sukses, beide jûnen hiene we in folle seal! Dit jier wie it tema kryst en ha de jongeren en folwoeksenen mei elkoar spile. In grut sukses, wat soarge foar in prachtich stik toniel. Tusken de kryst stikken troch spilen fiif froulju yn it eksamen stik fan Jeanette van der Eng, de seal wie mûsstil en Jeanette is slagge foar it twadde jier fan de rezjy oplieding.

Op dit stuit wurdt der op de tiisdei en tongersdei te jûnen wer drok repeteart foar ús maartstik. Ûnder rezjy fan Raymond Muller sil it stik “op folle see” fan Slawomir Mrozek op freed 18 en sneon 19 maart 2016 op de planken brocht wurden. Twa manlju en twa froulju spylje yn dit stik wat sich ôfspilet op see. Yn de folgjende flapút lêze jim hjir mear oer. Ûndertusken kinne jim ús facebooksite fansels yn de gaten hâlde! (https://www.facebook.com/tonielselskipvriendenkring/)

Titus Sinnema Richt van der Velde Louis Hooghiemstra Theun Dijkstra Lieuwkje Boomsma

14


15


Vliegbasis Vooruitblik Het komende jaar is weer een druk jaar voor de vliegbasis en haar personeel. Zo is personeel van de vliegbases Volkel en Leeuwarden sinds oktober 2014 met F-16’s actief in het Mid- den-oosten voor inzet boven Irak. Naast het standaard train- ingsprogramma met F-16’s, staan er dit jaar ook weer een aantal oefeningen gepland. In de komende activiteiten kalenders wordt hier verder toelichting op gegeven. Avondvliegen In week 2, 3, 6, 7, 8, 12 en 13 wordt op vliegbasis Leeuwarden het vliegen tijdens duisternis weer beoefend. Het vliegen en de uitvoering van een missie vergt, zeker bij duisternis, specifieke training en ervaring. Dit geldt temeer voor complexe missies met meerdere vliegtuigen en dreiging vanaf de grond of in de lucht.

Helikopters In week 3 & 4 opereren Britse helikopters vanaf vliegbasis Leeuwarden. De Seaking helikopters oefenen samen met F-16’s van Vliegbasis Leeuwarden. In week 3 vinden de vluchten in de middag & avond plaats en in week 4 wordt er overdag gevlogen. Bommen afwerpen op VliehorsRange In week 4 & 5 trainen F-16’s van Leeuwarden en Volkel in het afwerpen van echte bommen op de Vliehors Range op Vlieland. In deze periode worden bommen van het type MK82 (500 ponders) afge- worpen. De vluchten vinden plaats in de ochtend en de middag (met uitzondering van vrijdagmiddag). Het trainen in het afwerpen van bommen is een zeer belangrijk onderdeel binnen het standaard oefenprogramma voor jachtvliegers. Dit belang wordt nog eens onderstreept door de inzet van nederlandse F-16’s boven Irak die vanaf oktober 2014 continue worden ingezet in de strijd tegen IS. 16


17


Frisian Flag Dit jaar vindt er wederom een Frisian Flag plaats in de periode van 11 tot en met 22 april. Frisian Flag is een internationale vliegoefening waarbij jachtvliegtuigen van diverse nationaliteiten gezamenlijk trainen voor inzet in de toekomst. Onder andere via de Activiteitenkalender wordt u op de hoogte gehouden over de oefening. F-16 Demoteam Ook voor het seizoen 2016 is besloten dat het F-16 Solo Display team niet wordt ingezet voor het geven van demonstraties in binnen- en buitenland. Reden hiervoor is de huidige inzet van F-16’s voor de missie boven Irak en de andere operationele verplichtingen zoals, Quick Reaction Alert. Andere reden is het noodzakelijke trainingsprogramma van de F-16 vliegers en de daarvoor benodigde F-16’s. De huidige omvang van inzet en training noodzaakt om het demoseizoen op te schorten

Luchtmachtdagen Op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni 2016 vinden de Luchtmachtdagen plaats op Vliegbasis Leeuwarden.

18


19


Túnmanswente Valentijnsdiner zondag 14 februari 2016 Valentijn staat weer voor de deur en dat betekent lekker eten met je geliefde, vriend, vriendin, familie of collega’s. Over de oorsprong van Valentijnsdag verschillen de meningen maar vast staat dat 14 februari een goede dag is om iemand die je lief hebt eens heerlijk te verwennen! Túnmanswente organiseert inmiddels het Valentijnsdiner als jaarlijkse traditie en biedt u op zondagavond 14 februari 2016 een verrassingsmenu aan voor € 22,50 per persoon, aanvang 18.00 uur. Meer informatie en aanmelden voor het Valentijnsdiner via informatie@tunmanswente.nl of via telefoonnummer (058) 257 21 90. Graag vóór maandag 8 februari aanmelden. U bent van harte welkom!

20


TĂşndiner dinsdag 16 februari 2016 Dinsdag 16 februari 2016 vanaf 17.30 uur kunt u zich weer laten verrassen: een 3-gangen TĂşndiner voor â‚Ź 19,95 p.p. bereid door jonge professionals van de Middelbare Hotelschool Friesland College. 16 februari staan vlees en volle melk centraal!

Meer informatie over het menu wordt binnenkort bekend gemaakt via de site www.tunmanswente.nl De overige data waarvoor u zich kunt aanmelden zijn: 22 maart (geitenkaas), 26 april (vis) en het laatste diner

van het seizoen vindt plaats op 31 mei 2016 met als centrale thema tomaten.

Informatie en aanmelden: informatie@tunmanswente.nl Telefonisch mag ook via nummer 058-2572190

21


‘It Nut’ Jelsum,Koarnjum, Britsum Seizoen 2015 / 2016 Sneon 6 febrewaris 2016

Besite oan De Harmonie Ljouwert. Rûnlieding mei kofje, nei ôfrin slokje en flaubyt. € 12,50 pp Opjefte bij Hendrikus Dijkstra 058 2572025 of email

itnutjkb@gmail.com Sneon 5 maart 2016: Top Secreet

Snein 10 april 2016 *

Tryater ( yn gearwurking mei doarpshûs De Bining.)

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf deTryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. Bij djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum. It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prose Rûnlieding troch de Harmonie. Sneon 6 febrewaris 2016 fan 13.30 oere ôf. Nei in kopke kofje sille we in rûnleidng troch de hiele skouboarch krije. Nei ôfrin is der tiid foar in slokje en in flaubyt. Kosten : € 12,50 pp. Opjefte bij: Henderikus Dijkstra 058 2572025 of fia de mail itnutjkb@gmail.com. As it bedrach oermakke is op rekkennûmer: NL11ABNA0526487941 op namme fan Nutsdep. Jelsum Cornjum, is de opjefte definityf.

22


Sneon 5 maart 2016

Top Secreet, Dizze teatrale muzykact bestiet út in bysûnder en gefarieard selskip fan 16 muzikale froulju mei gefoel foar drama. Corinne Staal hat de muzikale leiding. It tema fan de jûn is:

TOP Secreet meets 007. It koar bynt de striid oan mei James Bond. De moaie dûbelspionne Lola, de gefaarlike Vlesjnada, de sjarmante sekretaresse Pennie en de iiskâlde beropskiller Olga stoarte harren mei oerjefte op James. De TOP secreten nimme ús mei yn in achtbaan fan spanning en emoasje. Wa wint de striid? Oerlibbet James dit?

23


Voorrang toewijzing huurwoningen Tot dusver hadden inwoners van Jelsum en Koarnjum voorrang bij het toewijzen van vrijgekomen huurwoningen. Dit was, op basis van de Huisvestingswet, door de Gemeente in een Huisvestingsverordening vastgelegd. Per 1 juli 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet. In deze wet is de voorrangsregeling alleen nog maar van toepassing indien er sprake is van schaarste of ontwrichting van de woningmarkt in onze dorpen. Gezien de lage zoekduur in onze dorpen, kan worden gesteld dat er geen sprake is van schaarste en dus ook geen ontwrichting van de woningmarkt. Gezien deze criteria, is een nieuwe Huisvestingsverordening niet meer van toepassing. Dus vanaf nu bepaald Woonfriesland de woningtoewijzing op basis van een rangorde- en urgentieregeling. Dorpsbelangen Jelsum - Koarnjum

Website voor Jelsum – Koarnjum Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe website voor Jelsum – Koarnjum. De verwachting is, dat deze over enkele weken werkzaam is. De naam van de website zal gaan heten: jelsumkoarnjum.nl. Ook via jelsumcornjum.nl zal de website bereikbaar zijn. Het uitgangspunt voor de site is: “voor en door de dorpen”! Zodra de site operationeel is, zult u hierover worden ingelicht. Dorpsbelangen Jelsum – Koarnjum Ben van der Meer

24


25


Grootrijbewijskeuring 12 februari grootrijbewijskeuring C/D/E en code 95 in De Skalm Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische keuring nodig , of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs C/D/E? of code 95 Maak dan nu alvast een afspraak voor de rijbewijskeuring in Stiens. Locatie: : Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens Data: 12 februari , 25februari, 3maart, 16 maart en vervolgens eens per 2 weken Ook houders van een taxipas kunnen hier terecht; Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. Meenemen voor de keuring Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst bij de gemeente een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. De voorzijde van het formulier vult u alvast thuis in. Verder is het van belang om mee te nemen naar de keuring: uw rijbewijs, een klein beetje urine in een urinecontainertje en eventuele medicatie. Een bezoek aan de opticien voor (gratis) controle van de ogen is aan te raden indien uw ogen of bril het laatste jaar niet zijn gecontroleerd. Nieuwe glazen/ lenzen kunnen een eventuele herkeuring voorkomen. De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 26


.

27


Nieuws samenwerkingsschool B/K/J Onderbouwlocatie gr.1-4 in Koarnjum 058-2572553 Bovenbouwlocatie gr.5-8 in Britsum 058-2572430 www.sws-bkj.nl Beste dorpsbewoners, De afgelopen maanden hebben we met elkaar een drukke, mooie en intensieve periode op de samenwerkingsschool mee gemaakt. Kinderen, het team en de ouders moesten aan elkaar en de nieuwe situatie wennen. Vanzelfsprekend moesten het onderwijs en de schoolafspraken ook op elkaar afgestemd worden. Dit belangrijke proces willen wij met zorg doen en zal de komende tijd ook nog veel aandacht krijgen. Op onze school hebben we 7 groepen. Er zitten nu ongeveer 135 leerlingen op onze nieuwe school. De komende jaren zal de krimp ook doorzetten in de samenwerkingsschool en vindt er, zoals het nu staat, nog een forse daling van leerlingen plaats. De afgelopen maanden hebben we leuke activiteiten gedaan. Zo hebben we onder andere 2015 afgesloten met een mooie kerstwandeltocht in Koarnjum. Er waren diverse activiteiten zoals een kerststal bij boer Hettinga, een kerstverhaal in de kerk en een kerstkoortje. Veel activiteiten zijn door de kinderen van de bovenbouw uitgevoerd. We vinden het belangrijk dat kinderen betrokken zijn en worden bij ons onderwijs. Inmiddels hebben we ook een leerlingenraad op school. De kinderen kunnen hierdoor “meepraten� over zaken die in de school spelen. De komende periode gaan we met veel enthousiasme verder met het opbouwen van het onderwijs aan onze samenwerkingsschool en de inrichting van de nieuwe school. Een samenwerkingsschool betekent dat alle kinderen, ongeacht levensovertuiging, welkom zijn! In onze school geven we levensbeschouwelijk onderwijs. Het betekent dat we door de hele school heen een thema van een paar weken hebben. In dit thema krijgen de kinderen lessen die gaan over de verschillende geloven en er zijn lessen die het thema benaderen vanuit de humanistische kant.

28


Wij hebben er voor gekozen dat alle kinderen alle lessen volgen want we vinden het belangrijk dat kinderen een brede kijk op de wereld krijgen. We zien de samenwerkingsschool dan ook als een verrijking voor ons onderwijs. De werkgroep “Identiteit” bewaakt in onze school dat er balans is in ons aanbod van lessen vanuit godsdienstig en humanistisch oogpunt. In deze werkgroep zitten ouders van onze school. In december is de eerste paal voor onze nieuwe school in de grond gegaan. Het is dus de hoogste tijd om een nieuwe naam voor onze school te gaan bedenken. Inmiddels zijn de kinderen en de ouders van onze school al uitgedaagd om een mooie naam te bedenken. Op de beide locaties zijn ook al een aantal namen binnen gekomen. We stellen het op prijs dat ook onze dorpsbewoners de kans krijgen om mee te denken. Heeft u een leuk idee voor een mooie naam? Geef u naam voor 19 februari’16 door aan school! U kunt de naam en eventuele reden voor deze naam mailen aan gkoehoorn@cbog2.nl of even langskomen om hem te brengen of in een envelop in de brieven bus doen. Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage! Team samenwerkingsschool Britsum/Koarnjum/Jelsum

29


Expositie Gemeentehuis Stiens Expositie van ‘leerlingen’ van Rein de Vries , “Atelier Eeburg” te Leeuwarden, in het Gemeentehuis van Stiens

Vanaf 6 januari 2016 vindt in het gemeentehuis van Leeuwarderadeel te Stiens een expositie plaats van de leerlingen van ‘meester’ Rein de Vries. De exposanten beoefenen hun schilderkunst op de woensdagavond en worden daarom ‘de woensdagavond schilders’ genoemd.

30


31


32


Voor deze amateurschilders is schilderen een vorm van expressie in beeld en kleur. De term ‘leerling’ duidt op het constante leerproces waarin de mens – in dit geval als kunstschilder - zijn plaats leert vinden in deze wereld. Iedere leerling is individueel bezig met zijn of haar kunstwerk. Hierbij worden zij ondersteund door de docent en deze corrigeert daar waar nodig is en stimuleert de leerling de weg in te slaan waar het individuele talent ligt. De expositie bestaat in de eerst plaats uit schilderijen in olie- en acrylverf en is voornamelijk figuratief. Annemarie Keuning is de enige van de groep die ook abstract schildert. De groep woensdagavond schilders bestaat zowel uit schilders die zonder voorbeeld werken en dus echt origineel werk maken, als uit schilders die voorbeelden gebruiken en daarbij uiteindelijk toch volledig hun eigen draai aan het schilderij geven. De woensdagavond schilders hopen dat u zult genieten van hun werken! De expositie is tot eind maart te bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis: maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

33


Alde foto’s Foar dat ik fan wâl stek mei de foto dy’t yn dit nûmer stiet, kom ik noch efkes werom op de foto fan de Frouljus Feriening út nr. 355. Froukje van Doorn- v.d. Ploeg wist my te fertellen dat frou Hingstman de persoan is wêr’t de namme noch fan ûntbrekt. De fam. Hingstman wenne op ‘e noardkant fan Martenastate en de foto moat fan 1960 of in bytsje letter wêze. De famylje is yn of nei 1960 ferhuze – wêr hinne is net bekend - en doe is de fam. Jurjen v.d. Ploeg op dat plak kommen te wenjen. De foto dy’t no pleatst is, is in foar my ûnbekend selskip. Sa te sjen komme de leden út ús beide doarpen. “Excursie naar het centraal bureau Rotterdam” stiet ûnder op ‘e foto. Wa fan ús lêzers wit hokker selskip of feriening hjir op reis wie en nei hokker sintraal buro gie de reis? Ek sjogge jimme wol dat der nochal wat nammen ûntbrekke. 1.Tryn Dijkstra ; 2.Trijntje Roorda; 3.Coba Hoekstra; 4.ûnbekend; 5.Gepke Faber; 6.ûnbekend; 7.Sietske Dijkstra; 8.Fetsje Terpstra; 9.Coby Flapper;10. ûnbekend; 11.Linse v.d. Burg; 12.ûnbekend; 13.Sietske Postema; 14.Anna Hiemstra; 15.Hendrikje Wigarda; 16 en 17 ûnbekend; 18.Oane Hoekstra; 19.Piet Boelstra; 20.Antje de Boer, húshâldster by Linse v.d. Burg; 21 en 22 ûnbekend; 23.frou Douma fan de Martenawei?; 24.ûnbekend; 25.Tjitske van Slooten; 26.Gosse van Slooten; 27.Wybren Postema; 28.Ytzen v.d. Werff; 29.Molle Faber; 30.ûnbekend; 31Wim Flapper; 32.Willem Dijkstra; 33.Durk Hiemstra; 34.Lieuwe de Jong; 35.Douwe Terpstra; 36.Rindert Dijkstra; 37, 38 en 39. ûnbekend; 40.Lena Poelstra; 41 oant en mei 46 binne ûnbekend. Jimme wurdearre reaksjes graach fia de tillefoan – 0582574208 – of fia de mail: b.beeksma@upcmail.nl. Alfêst myn tank yn ‘t foar. Beeke Beeksma

34


35


36


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666

Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de grijze container. Op de oneven weken de groene container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Glas en oud papier: Glas wordt elke 2de zaterdag van de maand opgehaald. De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op maandag en donderdag. 37


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) tel : 0900-8844 Brandweer (niet urgent) tel : 058-2576666 Huisartsen: Mw. F. Kalsbeek: Dhr. Heuberger :

058-2571254 058-2571969

Dhr. Noordhoek : Mw. Koetsier/ mw. Coenegracht :

058-2573407 058-2573572

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht tel : 0900- 112 7 112 Apotheek Stiens tel : 058- 2572131

Burger service punt: voor WMO Advies in Leeuwarderadeel Tel nr. 058-2655590 E-mail: bsp@welzijnmiddelsee.nl Inloop spreekuur di. Van 9-12u. en do. Van 13-16u. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Palet: Thuiszorg en verpleeghuiszorg Skilhiem tel;058 2576100

Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ : tel: 058-2330086 www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) d en n Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert: tel: 88-5180200

Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06-13866454 di. en do. 11-12u.

Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922 38


Kerkdiensten van de maand Februari "Herfoarme Gemeente en Grifformearde Tsjerke" Dei

Tiid Foargonger

31 jan.

9.30 Ds.M.Hulzebos

Doarp / Bys没nderheden Jelsum

19.00 Liturgiegroep, vesper 7 febr.

9.30 Dhr.H.Gilliam

Koarnjum / Fryske tsjinst

10 febr. 19,3 Liturgiegroep.

De Hoekstien, Britsum / aswoensdag

14 febr. 9.30 Ds.M.Hulzebos

De Hoekstien, Britsum.

21 febr. 9.30 Ds.M.Hulzebos

Jelsum

28 febr. 9.30 Ds.D.Geertsma

Koarnjum

Op tweede kerstdag is, op 93 jarige leeftijd, onze buurvrouw overleden.

Barbara Harrisson

Master of arts, doctor of Philosophy,doctor of sience, h.c., kunsthistorica en oud directeur van het Princessehof Museum te Leeuwarden. Zij heeft tot haar overlijden zelfstandig op de Terp in Jelsum gewoond. We zullen haar missen. Buurtvereniging Skier Alde Terp 39


Ferskiningsdata 2015/2016 N没.

Moanne

356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367

Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug Sept Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Red. geark. Ferskining 07-12-15 18-01-16 15-02-16 14-03-16 18-04-16 16-05-16 13-06-16 15-08-16 12-09-16 17-10-16 14-11-16 12-12-16

18-12-15 29-01-16 26-02-16 25-03-16 29-04-16 27-05-16 24-06-16 26-08-16 23-09-16 28-10-16 25-11-16 23-12-16

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of

U zoekt een woning ? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22, we helpen u graag! 40


Kalinder 5 februari

Bazar/rommelmarkt 17.00-20.00

Hoekstien/Britsum

13 februari

Bruin Café Piter Wilkens

De Bining

16 februari

Túndiner

17.30

Túndiner

19 februari

Klaverjassen

19.45

De Bining

5 maart

It Nut (Top Secreet)

20.00

De Bining

12 maart

Bruin Café

18.00-22.00

De Bining

14 maart

Valentijsdiner

20.00

Túnmanswente

18+19 maart

Vriendenkring

19.30

De Bining

22 maart

Túndiner

17.30

Túnmanswente

25 maart

Klaverjassen

19.45

De Bining

26 maart

Wandelexcursie stinzenflora Martenastate 10.00 tot 12.00 uur

28 maart

Fotografie excursie stinzenflora Martenastate 9.30 tot 11.30 uur

10 april

It Nut en Tryater It Famke en de twiveler ‘s middags! De Bining

10 april

Fotografie excusie stinzenflora Martenastate 9.30 tot 11.30 uur

16 april

Wandelexcursie stinzenflora Martenastate 10.00 tot 12.00 uur

26 april

Túndiner

18.00-22.00

17.30

Túndiner

41


Redaksje 36ste jiergong nr. 357 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550 till: 2572600

Drukker:

KSB Repro Leeuwarden

E-mailadres:

doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum.

Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 26-2-2016 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 15-2-2016 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 42


43


44