Page 1

Názor na Boha

▲ ▲

Názor na život

Úroveň

Mierka

Emócie

Ja

Je

Osvietenie

Veškerenstvo

Dokonalý

Mier

600

Blaženosť

Jasnosť

Vyššie JA

Jediný

Úplný

Radosť

540

Kľud

Premena

▲ ( DUŠA ) ▲ ▲ ▲ ▲

Milujúci

Prospešný

Láska

500

Úcta

Zjavenie

Múdry

Zmysluplný

Rozum

400

Pochopenie

Abstrakcia

Milosrdný

Harmonický

Prijatie

350

Odpustenie

Nadzmyslovosť

Inšpirujúci

Plný nádeje

Ochota

310

Optimizmus

Zámer

Umožňujúci

Uspokojivý

Neutralita

250

Dôvera

Uvolnenie

Dovoľujúci

Prijateľný

Odvaha

200

Potvrdenie

Posilnenie

Ľahostajný

Náročný

Hrdosť / Pýcha

175

Pohŕdanie

Nadutosť

Nižšie JA

Pomstychtivý

Nepriateľský

Hnev

150

Nenávisť

Agresia

▼ ( EGO ) ▼ ▼ ▼ ▼

Odopierajúci

Prinášajúci sklamanie

Túžba

125

Žiadostivosť

Zotročenie

Trestajúci

Desivý

Strach

100

Úzkosť

Ústup

Prezieravý

Tragický

Smútok

75

Ľútosť

Malomyseľnosť

Odsudzujúci

Beznádejný

Apatia

50

Zúfalstvo

Vzdanie sa

Pomstivý

Zlý

Vina

30

Obviňovanie

Zničenie

Pohŕdajúci

Biedny

Hamba

20

Pokorenie

Odstránenie

700-1000 Neopísateľné

Proces

Čisté vedomie

Táto tabuľka rozpisuje typy aktuálneho, alebo dlhotrvajúceho ustáleného vedomia každého človeka. Názor na Boha

Aký mám osobný,subjektívny,vlastný ale úprimný názor nato, kto/čo/kde je boh ...

Názor na život

Aký mám názor na svoj doterajší život, hlavne ten súkromný, vedomý.

Úroveň

Dosiahnutá, citeľná úroveň bytia (duchovného bytia).

Mierka

Násobiteľ vrámci energetických hodnôt

Emócie

Stupeň častých / každodenných emócií.

Proces

Postupovanie vedomia až do stavu čistého vedomia. ČISTÁ DUŠA=ČISTÉ VEDOMIE

Tabuľku používajte v súkromí pre vlastnú potrebu. Je to veľmi dobrá pomocka pri zistení stavu svojho vedomia napríklad pri snahe o duchovný vzostup.

Vedomie  

Tabuľka úrovní vedomia ľudí