Page 1

September 2009


2

Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, Datum/Dag

30 augustus 12e na Trinitatis 6 september 13e na Trinitatis

13 september 14e na Trinitatis

Lezingen (bij gastvoorgangers onder voorbehoud) Zach. 8: 4-8, 20-23 Marcus 8: 22-26 Deut. 4: 10-20 Marcus 8: 27-31

Voorganger

Ouderling/ Organist

ds St. Gradl, Neurenberg ds Ch. van Dam

Michiel Verhagen/ Gea Hoven Jan Grisnich/ Gea Hoven

ds Ch. van Dam

Marga Konings/ Gea Hoven Berend Tiesinga/ Rudi Altelaar

Nnb

20 september 15e na Trinitatis

Gen. 29:15-20 Ex. 15:19-21 Marcus 10: 13-16 Jakobus 3:16 – 4:6 Marcus 9: 30-37

27 september 16e na Trinitatis

Numeri 11: 24-29 Marcus 9: 38-50

ds.H. Bousema, pastor E. van Reeuwijk, ds Ch. van Dam Ds. H. Bousema, Zwolle

4 oktober 17e na Trinitatis

Mal. 2:10-16 Marcus 10: 1-16

Ds. A. Wöhle, Amsterdam

Lolke Folkertsma/ Gea Hoven

BIJ DE KERKDIENSTEN

O

p 30 augustus komt ds Stefan Gradl uit Neurenberg. In de jaren dat hij in Nederland studeerde en werkte was hij geregeld gastvoorganger bij ons. Op 6 september vieren we onze Startzondag. De cantorij zingt, we vieren de Maaltijd van de Heer en hebben veel gelegenheid elkaar na de dienst te ontmoeten. Zie daarvoor het programma elders in de Flambouw. Neemt u brood mee voor de lunch? Een week later, 13 september, wéér een feestelijke viering: er worden twee meisjes gedoopt: MIRJAM, (geboren 24 mei 2009), dochter van Petra en Bart Lip-Klijnstra en RACHEL, (geboren 15 juli 2009). dochter van Etelka Berveling en Richard van Burken. De kinderen worden door hun doop opgenomen in de wereldwijde gemeenschap van Christus en in het bijzonder welkom geheten in onze gemeente.


3

Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur Oppas 0-4 jr

Nevendienst 4 ½ -10 jr

Jaap, Roos, Margriet Esther,Corrine, Willemijn Rinske/ Rebekka Dorothée, Roos, Rienke, Rinske In Verrijzeniskerk

Jeanine

Jaap, Willemijn, Ester Chantal, Dorothée, Chris,Roos

Sammie

Andere informatie Elke zondag is er koffie/thee na de dienst! 1e collecte: Edukans

Els

Startzondag, zie artikel m.m.v de cantorij Viering Heilig Avondmaal 1e collecte : De Hezenberg Esmeralda/ Bediening Heilige Doop Marjan, Ingeriek 1e collecte: JOP Mariska

Christa

Verrijzeniskerk, Bachlaan Aanvang 9.30 uur Geen dienst in onze kerk Collecte: IKV-Pax Christi 1e collecte: ’t Hoefijzer 2e collecte: jeugdwerk in onze gemeente 1e collecte: Synagoge Zwolle

Op 20 september is er een oecumenische viering met als thema: Naar een nieuw klimaat van vrede. Dit is het motto van de Vredesweek 2009, die van 1927 september gehouden wordt. Wij vieren dat in de Verrijzeniskerk aan de Bachlaan (aanvang 9.30 uur!). De parochie is gastvrouw, Oosterkerkers en Lutheranen vieren mee. In onze kerk is er dan geen dienst. We doen dit al meer dan 30 jaar samen op Vredeszondag, een kostbare oecumenische traditie! Voorgangers: Pastor Evelien Reeuwijk, ds. Harm Bousema en ondergetekende, die de overweging mag houden. Een oecumenisch projectkoor o.l.v. Rudi Altelaar ondersteunt de zang. Zin om mee te zingen? Er zijn twee koorrepetities, op de maandagen 7 en 14 september van 20.00 – 22.00 uur in de Oosterkerk. Opgave bij Rudi Altelaar, tel. 038- 4226108, mail: r.altelaar@home.nl. Een week later, op 27 september, kunt u ds Bousema (van de Oosterkerk) weer ontmoeten, als hij bij ons voor gaat. Op 4 oktober, Israëlzondag, komt ds Andreas Wöhle, predikant van de Spuikerk en de Maarten Lutherkerk in Amsterdam. Chica van Dam


4

ZOMAAR WAT GEDACHTEN voor de vakantie vroeg Karin mij een stukje te schrijven voor de NetFlambouw. Ik zegde meteen toe in het vertrouwen dat mij ruim voor de deadline van 16 augustus wel een interessant onderwerp te binnen zou schieten. Meestal kom ik in een boek, de Trouw of Reveil wel iets tegen wat met een eigen invalshoek in de Flambouw zou kunnen. “Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich” (Opwekking no. 80) klinkt bij mij bijna elke zondagmorgen in mijn hoofd. Deze zin alleen al is voldoende om zin te maken. Het is namelijk volgens Psalm 84 alleen al beter één dag op de drempel van Gods huis te staan dan duizend daarbuiten. Als we dan in dit vrije land de mogelijkheid hebben om dit te beleven dan moet je toch gaan! ‘Vroeger’ ben ik in diensten geweest van allerlei denominaties. In vele meer ’orthodoxe’ kerken worden elke zondag de Tien geboden voorgelezen. Dat is wel een mooie traditie, zeker als de samenvatting die Jezus ons heeft gegeven als slot wordt gesproken. Van mij zou dat bij ons in de kerk ook soms (eventueel in meer vrije vorm) wel meer mogen. Samen met een gezamenlijk gesproken of gezongen Onze Vader en de geloofsbelijdenis is dat voor mij een soort van drie-eenheid. Lang heb ik geworsteld met het mysterie (of dogma) van de Drie-eenheid en dat worstelen komt soms nog terug. Laatst zat ik te denken dat wellicht dit dogma het best voor mij gaat leven in het beleven van een triosonate van bijvoorbeeld de grote Bach. De stemmen wervelen langs, om en door elkaar heen maar steeds tintelt er een harmonische drieklank in het gehoor. Een paar maanden geleden heb ik Luthers grote catechismus (leer voor de kinderen) voor het eerst integraal gelezen. Mij zijn vooral de uitleg van het vijfde en achtste gebod bijgebleven. Kernzin in de uitleg van het vijfde gebod is voor mij: “Moet ik goede en heilige werken doen, dan weet ik niets beters dan mijn ouders alle eer en gehoorzaamheid te bewijzen, omdat God zelf het heeft voorgeschreven”. Dat is heel wat meer dan zondag 39 er in de Heidelbergse van maakt. De uitleg van het achtste wordt mooi samengevat in: “Want stelen is niet anders dan het goed van een ander aan zich trekken, waarbij in het kort begrepen wordt allerlei voordeel, dat men krijgt ten nadele van de naaste door allerlei middelen”. Luther


5

had weinig affiniteit met handelaars (in zijn ogen al snel woekeraars) en mensen die lui zijn in hun werk. Als ik dan de discussies hoor over beloningen van (top)bestuurders in de publieke en (semi-)private sector, voel ik mij net als Luther die over de markt loopt. De aandacht voor geld is in mijn beleving wel nog steeds groeiende. Beurskoersen worden tegenwoordig elk uur als nieuws gebracht. In mijn herinnering was het voorheen alleen op vrijdagavond een item in het NOS-journaal. Verder zag ik een dominee, die ook bij ons in Zwolle bekend is, meedoen aan een loterij en op de televisie een groot geldbedrag winnen. Er is landelijke commotie als de jackpot valt maar niet helemaal wordt uitgekeerd. De best verkochte Quote is die waarin de rijkste mensen worden genummerd. Ik vraag mij wel eens af hoe Luther een en ander zou beoordelen. Pieter Visser

UIT DE GEMEENTE In memoriam Op woensdag 22 juli is na een langdurige ziekte overleden Teun Koldenhof. Hij was 78 jaar. Na de sluiting van de Scheppingskerk sloten Eef en Teun zich bij onze gemeente aan waar ze zich direct thuis voelden. Teun was een zachtmoedig mens met een warm sociaal hart. Een groot deel van zijn leven heeft hij in de jeugdzorg gewerkt. In een proces van vele jaren werd het communiceren steeds moeilijker voor hem en werd zijn wereld kleiner. Eef en Teun zijn daar samen op een heel bijzondere wijze mee omgegaan. Eind vorig jaar bleek Teun ook een ongeneselijke ziekte te hebben. Door steun van velen kon hij tot het laatst thuis blijven. Nu is hij geborgen in Gods liefde, waarop hij vertrouwde. Op 27 juli is Teun begraven op Kranenburg, na een dankdienst voor zijn leven in onze kerk. Wij gedenken hem met dankbaarheid en respect. Geboren Op 15 juli is Rachel Rosanne geboren, dochter van Etelka Berveling en Richard van Burken, zusje van GabriĂŤlle. Gods zegen gewenst voor dit nieuwe leven, aan jullie toevertrouwd! Huwelijk Op vrijdag 2 oktober trouwen Janke Geertsma en Cor Noorda om 14.30 uur in het stadhuis te Franeker. Ze vragen een zegen voor hun leven samen in een kerkdienst die om 15.30 uur begint in de St. Martinustsjerke in Tzummarum, voorganger is ds. Chica van Dam. Van harte welkom bij deze viering! Als er gemeenteleden naartoe willen, is het misschien mogelijk om samen te reizen. Inlichtingen daarover bij de secretaris van de kerkenraad, dhr. Lolke Folkertsma.


6

Ingeschreven De heer J.G. Frits en mevrouw M.F.Bokelmann- Frits, Drie Pistolengang 3, 8011 XH Zwolle Mevrouw C.Z. Riemersma en Floris Engelsman, Begoniastraat 22, 8012 DB Zwolle Als gastlid: Hanneke Buurman, Veerallee 28, 8019 AC Zwolle Verhuisd * De heer R. Krikke naar Dollard 77, 8032 DB Zwolle * De heer J. Theis naar Van Ummenstraat 3, 8022 BK Zwolle * Kerstin en Christopher König-Thul vanuit Bonn naar: Theodor-Heuss-Allee 11, 54292 Trier * Jielis van Baalen is eind juli verhuisd naar Caïro. Hij wil voorlopig graag ingeschreven blijven in onze gemeente. In Caïro is hij directeur geworden van het Center for Intercultural Dialogue and Translation (CIDT) . Dit centrum is in 2005 opgericht om het Westen meer inzicht te geven in de Arabische wereld, om vooroordelen tussen moslims en christenen te verminderen en de beeldvorming tussen beide te verbeteren. Via ELKkwartaal hopen we af en toe iets van hem te horen. * Dhr. Jan Gazenbeek, net verhuisd naar Mombaerstraat 25, 8022 RL Zwolle, verblijft voorlopig in Verpleeghuis De Weezenlanden, (Groot Weezenland 20, 8011 JW Zwolle), afd. Diezerpoort, K. G303 * Mevrouw M.L.P. (Tia) Deij , onze tweede organiste, woont nu Hazelaarstraat 1, 8091 JL Wezep

DE STARTZONDAG EN SARI

I

n de vorige twee Flambouwnummers hebt u het een en ander kunnen lezen over SARI (= Samen Arbeiden aan Rechtvaardige Inkomsten). Kennis maken met het werk van SARI kan op de startzondag van 6 september. Medewerkers van SARI zullen dan aan de hand van beeldmateriaal een presentatie geven over een producentengroep uit Nepal. Onder andere in Nepal verkopen arbeiders hun stoffen en kleding voor een eerlijke prijs door aan coöperaties. Met hulp van SARI komen die stoffen en die kleren vervolgens naar Nederland en worden hier verkocht in Wereld Modewinkels en bij presentaties zoals die op de 6e september bij ons in de kerk. Hoogwaardige producten komen zo rechtstreeks bij ons, de klanten. Het mooie is dat achter deze producten het verhaal van SARI zit, een verhaal dat het vertellen waard is. Dat wordt dan ook gedaan op de startzondag. Om u goed te laten zien hoe de kleding staat, wordt bovendien een modeshow gehouden. De modellen komen allemaal uit onze eigen gemeente. U krijgt daarna alle gelegenheid om de kleding te kopen als u wilt en ook zijn er kleinere dingen


7

zoals sieraden en tassen te koop. De SARI- medewerkers zullen tevens zorgen dat ze stoffen bij zich hebben die gekocht kunnen worden. Tijdens de ‘markt’ zal het ensemble ‘Drie’ achtergrondmuziek verzorgen. Dit ensemble bestaat uit Mariska van der Vaart (fluit), Karin Vrieling (klarinet) en Simone Colicchia (accordeon). SARI heeft ook een website die u alvast kunt bekijken: www.sariwereldmodewinkels.nl. Wie de afgelopen tijd de kerk heeft bezocht, kon al iets zien van wat er geboden wordt, via de posters die Esmeralda heeft gemaakt. Zij heeft daar stukjes stof op geplakt, zodat u al een idee hebt om wat voor stoffen het bijvoorbeeld gaat. De posters hangen bij de ingang en in de koffieruimte. Het programma van de startzondag is als volgt: • 11.20 uur : Koffiedrinken met lekkers. • 11.45 uur: Presentatie SARI over producentengroep Nepal in de kerkzaal. • 12.30 uur: Modeshow. • 13.00 uur: Lunch ( zelf brood/ broodjes meenemen); er zullen ook oosterse hapjes en een oosterse soep zijn. • 13.30 uur: Gelegenheid om de stoffen, de kleding en de andere spulletjes te bekijken en te kopen. Muziek door ‘Drie’. • 14.00 uur: Afsluiting met een lied o.l.v. Gea Hoven. Er zijn enige kosten verbonden aan de presentatie. In de koffieruimte zullen op een paar plekken bakjes staan waar een vrijwillige bijdrage in gedaan kan worden. Verder is het aan te bevelen een gevulde portemonnee mee te nemen. Mocht het zo zijn dat een bepaald kledingstuk teveel vraagt van de portemonnee, dan kan met de dames van SARI de mogelijkheid van een bankoverschrijving besproken worden. Van harte nodigen we iedereen uit het SARI-programma na de dienst en de muzikale afsluiting bij te wonen. Voor de kinderen zal er net als andere jaren een springkussen zijn! Hanneke Buurman

UITJE KINDERNEVENDIENST

A

ls het goed is hebben alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar een uitnodiging gekregen voor het jaarlijkse uitje. Dit jaar gaan we op 13 september naar Recreatie-boerderij De Flierefluiter. Twee jaar geleden was dit een groot succes en erg leuk voor zowel de kleintjes als de wat oudere kinderen. We vertrekken zondag 13 september na kerktijd en de kinderen kunnen om 17.00 uur opgehaald worden bij de Lutherse kerk te Zwolle. Kinderen die mee willen, moeten zich vooraf opgeven. Heeft u nog vragen, neem dan even contact op met Francis Matze via francismatze@home.nl . Welke ouders vinden het geen probleem om te brengen en/of te halen per auto? Graag laten weten bovengenoemd e-mailadres, bellen kan ook: tel. 038 4229338.


8

CREATIEF CAFÉ pakken we de draad weer op: we gaan weer aan de slag Namethethetzomerreces maken van mooie en dit najaar ook lekkere dingen voor de verkoop ten bate van de Hezenberg, het diaconaal project van dit jaar. In verband met allerlei andere activiteiten gaat het niet lukken voor dit seizoen een vaste regelmaat in de data te brengen, let dus goed op wanneer we bij elkaar komen! Op zaterdag 19 september maken we allerlei kleine cadeautjes met vilt, 11.00 tot 13.30 uur. Op dinsdag 6 oktober gaan we sfeerlichtjes maken met servetten, 19.00 tot 21.00 uur Op zaterdag 24 oktober maken we jam en chutney, 11.00 tot 13.30 uur Op woensdag 11 november vouwen we sterren van vliegerpapier, 15.00-17.00 uur Op zaterdag 12 december maken we kerstkransen, 11.00-13.30 uur. We komen bij elkaar in het Gemeentecentrum, graag opgave vooraf bij Etje Verhagen, tel. 038 4525773 of e-mail: e.k.verhagen@planet.nl.

DE GEMEENTE LEERT (VOORAANKONDIGING)

O

p dinsdag 13 oktober (13.30 -15.00 uur) begint een nieuwe serie van de oecumenische gespreksgroep Het Verhaal gaat Op woensdag 14 oktober (9.30 uur) start de Oecumenische vrouwengespreksgroep Als vrouwen aan het Woord komen. Wie verlangt naar één of twee bijeenkomsten over een bijbels/theologisch onderwerp in dit najaar, melde zich bij mij! Basiscatechese: als de jongeren hun nieuwe rooster hebben maken we een afspraak. Chica van Dam

UIT DE KERKENRAAD Kort verslag van de kerkenraadvergadering van dinsdag 18 augustus 2009 • De voorzitter van de beroepingscommissie besprak met de kerkenraad de aanpassing van de profielschets. Nu de eerste wervingsronde geen resultaat opleverde zullen we ruimer moeten gaan werven. Naast Lutherse predikanten zullen ook predikanten kunnen reageren die bereid zijn om vanuit de Lutherse traditie te werken in de gemeente. We zullen in september adverteren in Kerkinformatie, het maandblad van de PKN. • Op verzoek van de visitatoren zal een afrondend, pastoraal gesprek plaatsvinden – onder hun leiding – van de kerkenraad en de heren Klijnstra en Spoon over het nog niet opgeloste geschil inzake de kascontrole 2007. Het gesprek vindt in november plaats in verband met verblijf in het buitenland van een of beide visitatoren de komende tijd.


9

• We leveren een artikel aan voor het Luthers Dagboek 2009-2010 over de zomermiddagen, omdat we dit een waardevol initiatief vinden om ook in de zomer elkaar als gemeenteleden te kunnen ontmoeten. • De voorbereidingen voor de nieuwe uitgave van het wie-is-wie boekje liggen op schema. Nog enkele gezinnen zullen informatie leveren; het laat zich aanzien dat er een kleine 200 gemeenteleden in worden geportretteerd! • De kerkenraad stelde het door de kerkrentmeesters voorbereide protocol voor kascontrole vast. Dit protocol is geheel conform de richtlijnen van de PKN opgezet. De kerkrentmeester financiën gaat nu ook op zoek naar een tweede lid voor de kascontrolecommissie 2009, naast Brett Bos. • De kerkenraad sprak uitvoerig over het Vormings- en Toerustingswerk in het seizoen 2009-2010, ook al omdat Berthilde Nowak haar werkzaamheden nu beëindigt en Chica van Dam na 1 januari niet meer beschikbaar is. Onze predikant zal tot die tijd de basiscatechese (voor de jongste groep) verzorgen. Etje Verhagen heeft aangeboden om ook een rol in het V&T-werk te vervullen. Op basis van nader overleg tussen de predikant en Etje Verhagen zal de kerkenraad in september nadere besluiten nemen. • De kerkenraad heeft het besluit bestendigd om voorlopig bij de viering van het Heilig Avondmaal de hostie in de wijn te dopen, gelet op de grieppandemie. Afhankelijk van de ontwikkeling van deze griep zal de kerkenraad dit besluit t.z.t. weer intrekken. • We zijn nog in contact met een kandidaat voor de functie kerkrentmeester gebouwen, waarbij evt. een tweede persoon de verhuur van het gemeentecentrum gaat regelen. De kerkenraad houdt zich aanbevolen voor suggesties uit het midden van de gemeente! • De afvoer van het regenwater aan de straatzijde van de kerk is inmiddels gerealiseerd. Hopelijk zijn daarmee de lekkages verholpen. • Op basis van uitgewerkte tekeningen voor aanpassing van de toiletgroep met een invalidentoilet zal een offerte worden gevraagd. We moeten rekening houden met een kostenpost van rond de €15.000. Een verdergaande verbouwing van de toiletruimtes zou waarschijnlijk meer dan €30.000 kosten; die weg wil de kerkenraad niet op gaan. We zullen de gemeente blijven informeren en zo nodig een extra beroep doen op de gemeente. Mogelijkheden om fondsen aan te boren worden uiteraard ook uitgezocht. • Bij het komende nummer van Gaandeweg treft u een brief aan waarin de partners (Protestantse Gemeente Zwolle, de Hoofdhofgemeente en onze gemeente) net als in 2008 vragen om een vrijwillige bijdrage. Het richtbedrag is door de kerkenraad vastgesteld op €12. Als u een bijdrage wilt geven voor Gaandeweg loopt die via onze eigen bankrekening, zodat de kerkrentmeester financiën in één keer de Lutherse bijdrage kan overmaken. Lolke Folkertsma, secretaris


10

DIACONALE COLLECTES Stichting Edukans Op zondag 30 augustus is er een diaconale collecte voor de stichting Edukans. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan wereldwijd 72 miljoen kinderen niet naar school. De Stichting Edukans gelooft in scholing als de meest duurzame vorm van ontwikkeling. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Daarom werkt Edukans aan meer scholen, meer schoolbanken, meer schoolborden, meer boeken en meer leraren in ontwikkelingslanden. Ook betrekt Edukans jaarlijks ruim 300.000 leerlingen in Nederland bij onderwijs in ontwikkelingslanden door acties als Actie Schoenmaatjes (voorheen Operatie Schoenendoos) en Going Global. Omdat onderwijs écht helpt!. Edukans steunt onderwijsprojecten in Ethiopië, India, Kenia, Malawi, Oeganda, Albanië en Peru. Project De Hezenberg Op zondag 6 september wordt er gecollecteerd voor Pastoraal Centrum De Hezenberg in Hattem. De diaconie heeft vorig jaar De Hezenberg aangewezen als project dat we willen steunen. De Hezenberg zet zich in om mensen die in hun leven zijn vastgelopen rust, ruimte en hulp te bieden om weer zelfstandig verder te kunnen. Op grond van het geloof dat mensen door God geroepen zijn te leven in vrijheid en verantwoordelijkheid hebben mensen de mogelijkheid zelf zin en richting van hun bestaan te bepalen. Het eigene van een herstellingsoord is dat mensen tijdelijk afstand nemen van de thuissituatie. In een sfeer van rust en ruimte wordt hulp geboden aan mensen met geestelijke, psychische en/of sociale problemen. De Hezenberg werkt zonder overheidssubsidie. Financiering is dus steeds ‘maatwerk’. Een aantal zorgverzekeraars neemt slechts een deel van de dagprijs voor zijn rekening. Verder zijn er plaatselijke kerkelijke instellingen (diaconie, caritas) en/of andere fondsen die in de kosten willen bijdragen. JOP Startcollecte De 1e collecte op zondag 13 september is bestemd voor de JOP, de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. JOP daagt jongeren uit om samen een eigen jongerenevenement te organiseren, met de naam: Wake Up Call. Het doel van Wake Up Call is om jongeren te enthousiasmeren en uit te dagen om met én voor leeftijdsgenoten aan de slag te gaan. Om evenementen als Wake Up Call ook in de toekomst te kunnen organiseren én jongeren actief te betrekken bij het werk van de Protestantse Kerk, heeft JOP uw financiële steun nodig. Het thema van Wake Up Call is geloof, hoop en liefde.


11

Collecte Vredeswerk

Op zondag 20 september is er een gezamenlijke viering in de Verrijzeniskerk. Het doel van de diaconale collecte is dan ook gezamenlijk. Op deze zondag staat dat in het teken van IKV-Pax Christi van de gezamenlijke (deelnemende) kerken. ‘Naar een nieuw klimaat voor vrede’ zo luidt het motto van de Interkerkelijke Vredesweek 2009. Zeespiegelstijging, perioden van grote droogte of zware neerslag leiden nu al tot hongersnoden en vluchtelingenstromen. Langzamerhand wordt steeds duidelijker hoe de klimaatverandering een bedreiging vormt voor vreedzaam samenleven. Het vredeswerk kent daardoor tegenwoordig vele kanten. Het gaat niet alleen over conflictoplossing- en verzoeningswerk in de spanningsgebieden van deze wereld. Maar ook landbouwdeskundigen in Azië of missionaire werkers bemiddelend tussen religieuze bevolkingsgroepen zijn allemaal bezig met vredeswerk. Wij als individuele gemeenteleden kunnen het vredeswerk op een speciale manier gestalte geven en ons inzetten voor een ‘nieuw klimaat van vrede’. Stichting ’t Hoefijzer Zwolle De 1e collecte op zondag 27 september is bestemd voor de Stichting Paardrijden Gehandicapten (SPG) ’t Hoefijzer. Deze stichting biedt lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten en mensen met psychische problemen de mogelijkheid om paard te rijden onder deskundige begeleiding. Dit gebeurt in een volledig aangepaste manege aan Hollewandsweg 15b in Zwolle Zuid. De manege is ook een plaats waar mensen met een beperking – onder deskundige begeleiding – een zinvolle dagbesteding vinden; te denken valt aan werken in de stal, tuinonderhoud en/of kantinewerkzaamheden. De manage is gerealiseerd met veel sociale goodwill. Om gehandicapten een mogelijkheid te bieden van deze voorziening gebruik te maken, liggen de lesprijzen op niet-commercieel niveau. Men kan dus niet zonder giften. Jeugdwerk De tweede collecte op zondag 27 september is bestemd voor het Jeugdwerk in onze gemeente.


12

DE BLOEIENDE WOESTIJN preek van zondag 16 augustus, die teruggreep op Jesaja 35: 1-10, riep Deherinneringen bij me op aan een schitterende film, gemaakt door Walt Disney, in het midden van de jaren 50 van de vorige eeuw. Hij had het voor zijn tekenfilms nodig nauwkeurig te weten hoe dieren en planten zich van nature gedragen en kwam zo o.a. tot de film ‘De woestijn bloeit’; natuuropnamen van een woestijn die reageert op een milde regenbui. Dat gebeurt maar zelden. Binnen de kortste keren ontstaat er dan een ongekende bloemenpracht. Omdat de planten slechts kort de tijd hebben om zich te ontwikkelen moet alles snel gaan: opkomen, bloeien, zaad zetten en afsterven, een proces waarin duidelijk wordt hoe sierlijk en overvloedig zich alles voltrekt. De woestijn is zeer vruchtbaar, maar dat openbaart zich pas als de juiste omstandigheden zich voordoen. Een overweldigende donderbui is daar dodelijk. Ooit is zo een hele compagnie Franse soldaten, die gebruik maakten van een wadi in de Sahara jammerlijk verdronken. Die wadi was namelijk het stroomgebied van een rivier die sinds mensenheugenis was drooggevallen. Het gestaag vochtig houden van de woestijn, nu door goed in de hand gehouden irrigatie, wordt toegepast in de Negev-woestijn. Zo kan men oogsten op schijnbaar onvruchtbare grond. In Noord Spanje gebeurt iets dergelijks. Jesaja zal dit verschijnsel ongetwijfeld gekend hebben. Het is de woestijn die leven brengt. Lees ook Marcus 1: 9-13 er op na. Dat gaat niet over rozen, maar voltrekt zich met Gods hulp. Ook het boek Exodus spreekt ervan. De mensen die met Mozes onderweg waren in de woestijn werden daar gevoed met manna; Mozes sloeg het leven brengende water uit de rots en ontving er de 10 woorden, de wegwijzers voor het leven. Zo kreeg Mozes de gelegenheid om de vluchtelingen uit Egypte te vormen tot een sterk, levend volk. Een bewonderaar van Gods steeds verrassende schepping.

MISSIE-ZENDINGSKALENDER 2010

D

e Missie-Zendingskalender 2010 heeft als thema: ‘Dialoog met het penseel’. Het thema is uitgewerkt door de uit India afkomstige Christelijke schilder Jyoti Sahi. Christenen daar staan voor grote uitdagingen: hoe kunnen ze hun geloof vormgeven in een land waarin het merendeel van de bevolking hindoe is? En hoe gaan ze om met de grote sociale verschillen vanwege het kastensysteem? Met zijn kunst wil Jyoti Sahi een bijdrage leveren aan de dialoog tussen christendom en hindoeïsme. Hij richt zich daarbij vooral op de rol van de kunst in religie. De prijs van de kalender, mits besteld via de diaconie, bedraagt € 6,50.


13

U kunt de kalender bestellen via Jan Grisnich, telefoon: 038-420.49.450 of per mail: jwgrisnich@solcon.nl. Liefst voor 1 september. Voor particulieren is de kalender vanaf 1 september ook te koop via www.kerkinactie.nl/webwinkel. Het is dan ook mogelijk om (naast de gebruikelijke kalender) een MissieZendingskalender te kopen in het formaat 40x45 cm. De kunstafbeeldingen zijn dan groot afgedrukt en het kalendarium is klein gehouden. Jan Grisnich

VAN DE KERKRENTMEESTERS

I

n de maanden juni en juli 2009 zijn de volgende giften gestort op de rekening van de kerkrentmeester:

08 juni: € 50,10 juni: € 25,07 juli: € 50,26 juli: € 100,Voor het Jaap Meijer bloemenfonds: 10 juni: € 50,De collectes vanaf 28 juni hebben de volgende inkomsten opgeleverd: 28 juni: € 96,20 (Jeugdwerk) 05 juli: € 113,15 12 juli: € 99,35 19 juli: € 90,98 (Jaap Meijer Bloemenfonds) 26 juli: € 95,40 02 augustus: € 117,45 09 augustus: € 115,16 augustus: € 131,45 De stand van kerkbalans is aan het eind van de maand juli totaal € 42.062,- , de tendens van de verhoogde opbrengst voor de actie Kerkbalans zet zich voort, er is dit jaar (ten opzichte van vorig jaar, zelfde tijd) nu 2500 euro meer binnengekomen. De baten voor het jeugdwerk hebben in 2009 al € 1486,opgebracht. De zending staat na de maand juli op € 1287,-. Alle gulle gevers en geefsters hartelijk dank! Namens de kerkrentmeesters, Berend Tiesinga


14

VREDESWEEK: WOORDEN VAN AUGUSTINUS (354-430)

G

edeelde vreugd is dubbele vreugd: zo is het ook met de vrede. Door haar met anderen te delen versterk je haar, omdat het gedeeld bezit ervan het eigendom per persoon niet laat verminderen: ware vrede maakt nooit jaloers. Het volgende fragment is uit een preek van Augustinus in Carthago, die uitdrukkelijk aan de vrede was gewijd. Vrede vergroten door haar met anderen te delen Wie de vrede bemint is te prijzen. Maar ondertussen kunnen wij hen die van geen vrede willen weten, beter tot vredelievende gevoelens brengen door te onderrichten en te zwijgen dan door hen te provoceren met scheldpartijen. De ware minnaar van de vrede is ook een minnaar van de vijanden van de vrede. Je maakt je immers niet kwaad op blinden, omdat je zelf het licht bemint. Je betreurt natuurlijk dat blinden het licht niet zien. Je weet immers wat een groot goed het licht is. En wanneer je dan vaststelt wat blinden moeten missen, twijfel je er geen ogenblik aan dat zij je medelijden verdienen. En heb je de middelen, de bekwaamheid of het geneesmiddel om hen te helpen, dan zul je hen eerder te hulp snellen dan hen veroordelen. Zo moet ook iedere minnaar van vrede medelijden hebben met wie niet bemint wat u bemint en niet heeft wat u hebt. Wat u bemint is namelijk van dien aard dat u niet jaloers hoeft te zijn op een ander die het samen met u bezit. Wie samen met u de vrede bezit, vormt geen bedreiging voor uw bezit. In dat opzicht bestaat er een groot verschil met het bezit van materiële zaken. Daarin is het moeilijk om niet jaloers te zijn op de bezitter ervan. Misschien komt de gedachte bij u op om de landerijen die u bezit te delen met een vriend, zodat men uw welwillendheid zou prijzen en uw liefde ook in tijdelijke zaken zou blijken. Wilt u uw aardse bezit – bijvoorbeeld een landgoed, een huis of zoiets – delen met een vriend, dan deelt u dat met één persoon. U aanvaardt hem in uw gemeenschap en bent daar samen met hem blij om. Denkt u erover om een derde of vierde persoon te aanvaarden, dan begint u uzelf al af te vragen of uw huis wel aan zoveel bewoners plaats biedt en of uw akker wel voldoende opbrengt om zoveel mensen te voeden. En u komt tot de slotsom dat er onmogelijk een vijfde persoon bij kan, dat een zesde niet bij u kan inwonen en dat zo’n klein bezit nooit een zevende persoon kan voeden. Niet uzelf maar de beperktheid van uw bezit sluit anderen dus uit. Maar bemin de vrede, heb


15

vrede, neem zoveel mensen in uw vrede op als u kunt, en uw vrede zal des te groter zijn naarmate ze met meer mensen wordt gedeeld. Een gewoon huis biedt geen plaats aan vele medebewoners, maar het huis van de vrede groeit naarmate het aantal bewoners groeit. (Sermo 357,1) Uit een brochure van de Augustijnse Beweging, uitgegeven met het oog op de Vredesweek. Te bestellen bij : info@augustijnsebeweging.nl.

WIE-IS-WIE

M

omenteel wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe Wie-is-wie-boekje van onze gemeente. Er zijn de nodige wijzigingen ten opzichte van de uitgave van 2007, dus het is goed dat er nu een “nieuwe druk” komt. Als het volgens de planning blijft lopen, kunnen we de nieuwe boekjes op de startzondag gaan uitreiken. Per gezinsadres is er dan een exemplaar beschikbaar.

BOEKJE GEZOCHT

I

k ben op zoek naar het boekje De Evangelisch-Lutherse Kerk van Dr. K. Zwanepol uit de serie Wegwijs, uitgave Kok/ Kampen. Het is niet meer in de handel, maar wellicht kan ik het op deze manier bemachtigen. Kosten worden vergoed. Reacties aan Alice van SurksumRegtering, tel. 038 4219954.

BOEKJE TE KOOP aanleiding van de cursus Levensboek heb ik mijn autobiografie Naar geschreven, getiteld: Leven! Het is bij mij te koop voor € 7; de opbrengst gaat naar een vogelproject in Zwolle. Bertie Pauw, tel. 038 4213469.

EVANGELISCH-LUTHERS DAGBOEK 2009-2010

B

innenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2009-2010. Dit boek kan voor u een dagelijkse begeleider worden voor het komende kerkelijk jaar. Elke dag wordt een bijbellezing aangereikt met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. U heeft met dit boek een waardevolle verzameling van teksten in handen. Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens van de zon- en feestdagen met de Bijbellezingen van het Luthers rooster en het gemeenschappelijke rooster, het zondagslied en de liturgische kleuren van de zondagen. De prijs van het dagboek is vastgesteld op € 12,50 (exclusief verzendkosten). De verspreiding is in handen van de Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel (SLUB). Bestellen is mogelijk via de intekenlijst, die binnenkort in de kerk ligt (NB: bij bestelling moet ook direct worden betaald). U kunt ook rechtstreeks bestellen via het e-mailadres slubdenhaag@hetnet.nl of per post/ telefonisch bij de SLUB, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB ’s-Gravenhage, tel. 070 3648094.


16

EEN JAAR LANG INTERCULTUREEL BIJBELLEZEN van Lucas 8: 40-56: de bloedvloeiende vrouw en het dochtertje Herlezing van Jaïrus door de ogen van de partnergroep, vrouwengroep coördinatoren en leidsters van de Evangelisch Lutherse Kerk Bolivia (IELB). Drie uitwisselingen zijn we nu verder: drie keer elkaar - Zwolse Lutheranenontmoeten rond het Bijbelverhaal, drie keer in gesprek gaan en door de ogen van verre anderen onszelf zien. Want dat is een conclusie die we trokken: de reacties, vragen en antwoorden uit Bolivia zetten onze eigen vragen én antwoorden op scherp. Een aantal observaties: de Boliviaanse zusters herkennen zich zeer in de bijbeltekst als een tekst die verbonden is met hun eigen leefwereld. Zij beschrijven heel helder hoe het woord van God als een licht is dat hun leven leidt en sterkt. Zij schrijven dat het gebed hen helpt om de bijbel te verstaan. Wij – Zwolse Lutherse groep – spraken naar elkaar uit dat ook de uitleg en kennis van symbolen en kritieken als een lamp zijn bij het lezen. Deze ‘omweg’ van het verstand kan ons helpen om (opnieuw) bij het geloof als een gevoelservaring te komen. In onze zoektocht naar het verstaan van het Bijbelverhaal zochten wij vaak naar de symboollaag. Maar wanneer het gaat om leven en dood, is dat een (te) grote stap. Doorbreekt Jezus natuurwetten in het Bijbelse verhaal? De Boliviaanse zusters spreken zich helder uit: het dochtertje van Jaïrus is weliswaar dood, maar het is troostvol en hoopvol om te zeggen dat zij slaapt: ‘ontslapen’ tot de wederopstanding. Dit is de kern van het geloof. Wij spreken ons hierover aarzelend uit. Enerzijds willen wij de dood in het verhaal accepteren en het wonder dat Jezus doet laten bestaan. Maar wij zoeken ook naar de dood als symbool en willen de dood van het dochtertje meer vergeestelijken, Dat wil zeggen als doodsheid in het leven. Wij besluiten in ieder geval dat Jezus in het verhaal niet alleen de dood niet accepteert, maar evenmin een doods bestaan, een bestaan waarin een mens niet voluit kan leven. Jezus brengt hoe dan ook een nieuw perspectief. Gedurende de lezingen hebben wij gemerkt dat de Boliviaanse vrouwen duidelijker hun eigen geluid aan ons overbrachten. Gaandeweg kregen wij antwoorden op onze, vaak technische vragen. Bijvoorbeeld over hun wijze van de indeling van de tekst of de aandacht voor machtsrelaties. De vragen die ons uit Bolivia gesteld werden waren vaak een rechtstreeks appèl op ons geloven en belijden. Als je bidt, wat vraag je dan? Wij aarzelen over het algemeen wanneer wij aan elkaar een antwoord proberen te geven op de vragen die deze tekst aan ons stelt. Maar ook wij zijn op zoek naar troost. Ook al is ons leven meer comfortabel dan de Boliviaanse situatie, het betekent niet dat onze materiële voorspoed ons meer geluk en geloof geeft. De medische voorzieningen en bereikbaarheid van de gezondheidszorg voor iedereen zorgen er voor dat wij bij ziekte eerst ‘geloven’ in onze gezondheidszorg en pas


17

in tweede instantie kracht zoeken bij het geloof. Dit is een wellicht een reden waarom wij eerder zoeken naar de symbolische betekenis van ziekte in het Bijbelse verhaal. Maar ook wij ervaren de overmacht van ziekten, ook wij hebben te maken met de tragiek en kwetsbaarheid van het leven. Het is vanwege onze materiële voorspoed soms dan juist moeilijker om steun te zoeken bij ons geloof. Samenvattend schreven de Boliviaanse vrouwen ons dat onze gedachten hen helpen om zich verder in de tekst te verdiepen. Wij besloten dat wij zijn uitgedaagd om antwoorden te geven. Wij ervaren dat wij dat vaak heel lastig vinden omdat wij ons ook kunnen verschuilen achter alle mogelijke betekenissen. Kortom: door elkaars ogen zagen wij vooral ook onszelf. De uitwisseling rond dit Bijbelse verhaal is afgerond, maar op de vraag uit Bolivia of wij het contact zullen voortzetten hebben wij volmondig JA gezegd. Voor u als gemeente een kans om mee te gaan doen! U hoort nog van ons. Berthilde Nowak

BOEK EN WANDELING LUTHERS AMSTERDAM

B

egin juli 2009 bestond de diaconale instelling De Lutherhof aan het Staringplein te Amsterdam honderd jaar. Ter gelegenheid van dit feit werd een fraai boek uitgegeven (harde kaft, ingenaaid en leeslint) dat 300 bladzijden telt en rijk is geïllustreerd. In deze publicatie onder andere aandacht voor de geschiedenis van de Lutherse diaconie in de 16de-18de eeuw, de eerdere Lutherse hofjes in de Jordaan, Amsterdam rond het jaar 1900 en het ontstaan van het Staringplein. Het boek werd geschreven door de Lutherse kerkhistoricus en docent Drs. Th.A. Fafié (Haarlem) en de vele foto’s werden gemaakt door Anna Johannes, een beroepsfotografe en bewoonster van De Lutherhof. Ook oude foto’s van een eeuw geleden werden opgenomen, als mede een opgave van archivalia en literatuur. Het boek kan besteld worden bij de SLUB (Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel) te ’s-Gravenhage, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB ’s-Gravenhage, tel. 070 3648094 of e-mail slubdenhaag@hetnet.nl. Het boek kost € 24,50 (excl. verzendkosten). Op zaterdagmiddag 10 oktober 2009 is er weer een rondwandeling door Luthers Amsterdam Oud-West onder leiding van Drs. Th.A. Fafié; opgave bij het Ignatiushuis te Amsterdam, tel. O20 6798207 of e-mail info@ignatiushuis.nl; kosten € 10,- per persoon. Deze wandeling eindigt in De Lutherhof.


18

OPHEF voor hbo-studenten in HetZwolleStudentenpastoraat heet sinds kort ‘Ophef’. Het plaatje hierboven is het nieuwe logo, dat u onder andere op de website (www.ophef.net) vindt. De website – en het pastoraat – richt zich op “alle studenten die informatie over geloof en God willen of daarover verder willen denken”. Waarom een nieuwe naam? Volgens de site (en daar spreekt de ons bekende pastor Bert Koetsier) deed “de naam studentenpastoraat (…) vaak meer deuren dicht dan open. Hij klonk te hulpverlenerig en had onvoldoende programmatische inhoud”. Vandaar deze vernieuwing. Een succesvolle actie bij de presentatie was het uitdelen van kleine glazen flesjes met als opschrift Gods adem – een zachte koelte. Dat intrigeerde blijkbaar velen, want alleen op Windesheim zijn er al 1200 uitgedeeld! Wat houdt Ophef in? Dat het studentenpastoraat betrokken is bij de Michaëlsvieringen wist u misschien wel, maar het is veel meer. Kijkt u daarvoor op de website. Daar leest u ook dat wij als Lutherse gemeente bij Ophef betrokken zijn. Cees van der Veer was vele jaren bestuurslid van de Stichting Interkerkelijk Studentenpastoraat Hoger Onderwijs Zwolle; ik ben hem onlangs opgevolgd. Maar belangrijker dan dat is, denk ik, dat u zich betrokken weet bij dit werk, dat zich richt op jongeren in een leeftijd van zoeken naar identiteit en zingeving. Esther Geerse

ZOMERVESPERS IN DE GROTE KERK

O

p zondag 30 augustus en 27 september zijn de laatste twee van vier Zomervespers in Zwolle, georganiseerd door een oecumenische vesperwerkgroep namens de Commissie Grote Kerk. Dit in het kader van de Michaëlsvieringen. De vesperwerkgroep wordt gevormd door leden van verschillende geloofsgemeenschappen. De vespervieringen worden gehouden in de Grote of Sint-Michaëlskerk aan de Grote Markt in Zwolle, de centrale plek voor het centrale gebeuren van oecumenische vespervieringen. De vespers beginnen om 16.30 uur en duren ongeveer een half uur. Het centrale thema van de Zomervespers is: Lichtdragers en hun inspiratie.


19

GESPREKSGROEP 50-PLUS IN DE OOSTERKERK voorbereidingsgroep van DeGespreksgroep 50-plus,

de die bijeenkomt in de Oosterkerk, presenteert u het programma voor het seizoen 2009/2010 De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur. Kosten: € 3.50, inclusief koffie en thee. De volgende data met spreker kunt u noteren: 14 oktober: Ds. Ruud Bartlema, thema: ‘Kleuren van de ziel’: een lezing over Marc Chagall’s Bijbelse Boodschap. Ruud Bartlema is beeldend kunstenaar en theoloog. Aan de hand van afbeeldingen van Chagalls’ schilderijen op dia’s gaat Ruud Bartlema in op de achtergrond en de betekenis van met name de schilderijen van Chagall’s Message Biblique in Nice. 18 november: Voor deze morgen is Esther Pierik uitgenodigd, zij gaat in op het thema ‘Engelen in de Bijbel’. In de Bijbel staan meer dan 250 verwijzingen naar engelen. Welke functie heeft een engel, hoe is een engel te herkennen, hoe ziet een engel eruit? Esther is actief in een kerkelijke gemeente en verbonden aan Berkumstede. 20 januari: Rudolf H. Smit, die een inleiding gaat verzorgen over bijnadoodervaringen. Dhr. Smit is hoofdredacteur van het tijdschrift Terugkeer.

17 februari: Dhr. Leo Fijen. Hij is de inspirator van Kruispunt van de KRO. De heer Fijen wil spreken over de kunst van het ouder worden, een verhaal met veel concrete voorbeelden die inspireren om jong van hart te blijven. 17 maart: lezing prof. Dr. R. Roukema. Prof. Roukema (Nieuw-testamenticus aan de PtUK heeft verschillende lezingen voor onze gespreksgroep verzorgd. Over de inhoud van de lezing beraadt hij zich. 21 april: Mevrouw Miek Pot verzorgt de inleiding. Mw. Pot is 12 jaar non geweest en haar inleiding zal gaan over spiritualiteit. Namens de voorbereidingsgroep, Tineke Diekema, tel. 038 4535733, e-mail: catharinadiekema@home.nl.


20

OPEN MONUMENTENDAG

W

ie van koormuziek houdt kan op Open Monumentendag (zaterdag 12 september), waarop zoveel gebouwen opengesteld zijn, zijn hart ophalen. Naast kooroptredens, zijn er in veel kerken op deze dag ook orgelbespelingen, aangezien het tevens Nationale Orgeldag is. Rooster kooroptredens Monumentendag 2009: 10.30 OLV Basiliek Inn Singers 10.50 Lutherse kerk Zang en Vriendschap Westenholte 11.10 Bibliotheek De koor 11.30 Dominicanenkerk Convocaal 11.50 Grote kerk Gr. Mannenkoor Zwolle 12.10 Bibliotheek Tourdion 12.30 Waalse kerk Swing Shift 12.50 Grote kerk NZOV 13.10 Plantagekerk Convocaal 13.30 Proosdij Multiple Voice 13.30 Lutherse kerk Swing Shift 13.50 Doopsgezinde kerk On Cue 14.10 Waalse kerk Blent 14.10 OLV Basiliek Gr. Mannenkoor Zwolle 14.30 Plantagekerk Zwols Vocaal Ensemble 14.50 Dominicanenkerk Melody Singers 14.50 Synagoge Koorschool Konstantijn 15.10 Plantagekerk Overijssels Kamerkoor 15.10 Doopsgezinde Kerk Musica Vocalis


21

AGENDA Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld. datum maandag dinsdag woensdag zo 30 aug

tijd 20.00-22.00 20.00-21.00 10.00-11.00 16.30

activiteit cantorij (niet tijdens schoolvakanties) bidstond t.h.v. Zitha van Breet, Lassuslaan 68 Orgelvesper Grote Kerk

17.30 of 19.30

Gesprekskring Ad Fontes (info: tel. 038 7370003) Startzondag

zo 6 sep za 12 sep zo 13 sep

di 15 sep

na de dienst

Nationale Orgeldag / Open Monumentendag Uitje Kindernevendienst

16.30

Michaelsviering Grote Kerk

19.30

Kerkenraadsvergadering

wo 16 sep

Kopijdatum Gaandeweg

vr 18 sep

17.30

Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan

za 19 sep

11.00-13.30

Creatief CafĂŠ Bach-MichaĂŤlsdag Grote Kerk

zo 20 sep

KOPIJDATUM FLAMBOUW 17.30 of 19.30

di 22 sep

19.30 uur

Gesprekskring Ad Fontes (info: tel. 038 7370003) Vergadering bezoekgroep

zo 27 sep

16.30

Vesper Grote Kerk


22

DE MOERBEITOPPEN RUISTEN

‘De Moerbeitoppen ruisten;’ God ging voorbij; Neen, niet voorbij, hij toefde; Hij wist wat ik behoefde, En sprak tot mij; Sprak tot mij in de stilte, De stille nacht; Gedachten, die mij kwelden, Vervolgden en ontstelden, Verdreef hij zacht. Hij liet zijn vrede dalen Op ziel en zin; ‘k Voelde zijn vaderarmen Mij koestren en beschermen, En sluimerde in. De morgen, die mij wekte Begroette ik blij. Ik had zo zacht geslapen En Gij, mijn Schild en Wapen, Waart nog nabij

Nicolaas Beets (1804-1903)


23

UIT UW HEMEL ZONDER GRENZEN

Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht met een naam en een gezicht even weerloos als wij mensen. Als een kind zijt Gij gekomen als een schaduw die verblindt onnaspeurbaar als de wind die voorbijgaat in de bomen. Als een vuur zijt Gij verschenen als een ster gaat Gij ons voor

in den vreemde wijst uw spoor in de dood zijt Gij verdwenen. Als een bron zijt Gij begraven als een mens in de woestijn. Zal er ooit een ander zijn ooit nog vrede hier op aarde? Als een woord zijt Gij gegeven als een nacht van hoop en vrees als een pijn die ons geneest als een nieuw begin van leven. Huub Oosterhuis (Gezang 161)


24

Flambouw van september 2009  
Flambouw van september 2009  

de Flambouw van september 2009

Advertisement