Page 1

Mei 2013


2

Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, Datum/Dag

Voorganger

Lezingen

Ouderling/ Organist

5 mei Rogate (Bidt) 9 mei Hemelvaartsdag Metten 9.30 uur 12 mei Wezenzondag

drs. Etje Verhagen

Joël 2:21-27 I Kor. 15:35-38 Joh. 14:23-29 II Kon. 2:1-5 Marc. 16:19-20

Lolke Folkertsma / Gea Hoven

Marga Konings / Gea Hoven

19 mei Pinksteren

ds. Erwin de Fouw

I Sam.12:19-24 I Kor. 15:45-49 Joh.14:15-21 Joël 2:28-32 I Kor. 15:50-58 Joh. 20:19-23

26 mei Trinitatis Lutherse Buitendag in Stadskanaal, geen dienst in Zwolle 2 juni 1e zondag na Trinitatis

ds. Erwin de Fouw e.a.

ds. Erwin de Fouw ds. Erwin de Fouw

Ds. Erwin de Fouw

Saskia Post / Gea Hoven

Gerrit Bril / Gea Hoven

I Kon. 8:22,37-43 Hanneke Buurman / / Gal. 1:1-10 Gea Hoven Lucas 7: 1-10

BIJ DE EREDIENSTEN

T

ot en met Pinksteren lezen wij uit het Johannesevangelie en uit de eerste brief aan de Korinthiërs. Daarna volgt een doorgaande lezing uit het boek I Koningen en uit het Lucasevangelie. Op 5 mei, Bevrijdingsdag, gaat Etje Verhagen-Krikke voor, ons gemeentelid, dat haar preekconsent behaalde aan het Remonstrants Seminarie. Zij werkt als psycholoog en is tevens opgeleid als geestelijk verzorger. De Lutherse Buitendag, op Trinitatis (26 mei), wordt dit jaar gevierd in Stadskanaal. Samen met de Noordelijke Lutherse gemeenten vieren wij deze gezamenlijke dag als blijk van onze verbondenheid. Stadskanaal is een heel eind weg. Toch hopen we met een delegatie Zwolse lutheranen erheen te kunnen gaan. Als u graag mee wilt gaan, maar nog vervoer zoekt, neemt u dan contact op met mij, dan wordt dat geregeld. Erwin de Fouw


3

Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur Oppas 0-4 jr

Nevendienst Andere informatie Elke zondag is er koffie/thee/limonade na de dienst! 4-12 jr

Chantal Emma

Christa Jeanine

1e collecte: Jeugdhuis Zambia 2e collecte: ELGZ

geen oppas

geen nevendienst

1e collecte: Rudolphstichting 2e collecte: ELGZ

Susanne Karin

Chris Esmeralda

1e collecte: Epafras 2e collecte: Onderhoudsfonds

Rienke Jaline Jennifer

Els Sipco

1e collecte: Lutherse Zending Nias 2e collecte: ELGZ Viering Heilig Avondmaal m.m.v. de cantorij o.l.v. Gea Hoven Lutherse Buitendag in ELK Stadskanaal geen dienst in onze kerk

Corrine Annemarie

Esmeralda Sammie/ Carolien

1e collecte: KIA Werelddiaconaat 2e collecte: ELGZ Wereldwinkelverkoop (onder voorbehoud)

BUITENDAG 2013 ZONDAG TRINITATIS, 26 MEI.

D

it jaar wordt de buitendag (met de Noordelijke Lutherse gemeenten: Kampen, Leeuwarden, Groningen, Pekela/Winschoten, Wildervank/ Veendam en Zwolle) in Stadskanaal gehouden. Deze dag begint om 10 uur met een kerkdienst en daarna is er koffiedrinken. Tegen middagtijd gaan we soep met broodjes eten en daarna is er een leuk middagprogramma. Tegen 4 uur is er een korte vesper en rond half 5 is de dag weer afgelopen. U wordt verzocht om u van te voren op te geven. secretariaat@elg-stadskanaal.nl Lutherse kerk, Hoofdkade 2, 9503 HA Stadskanaal Meer info op www.elg-stadskanaal.nl


4

UIT DE GEMEENTE In memoriam: Eileen Ruth van den Berg-Humby Op 13 april 2013 is overleden mevrouw Eileen Ruth van den Berg-Humby, in de leeftijd van ruim 95 jaar. Hoewel zij geen lid was, had ze meer dan een halve eeuw een bijzondere relatie met onze gemeente. Zij is geboren en getogen in Engeland en behoorde bij de Anglicaanse Kerk. In de oorlogsjaren werkte ze als verpleegkundige bij de Navy. Ze kreeg een relatie met een Nederlander en ging na de oorlog met hem mee naar Nederland. Hij was luthers en omdat er in deze streek geen Anglicaanse Kerk was bezochten ze vanaf eind jaren vijftig de lutherse diensten in onze kerk, samen met hun kinderen. Ds. Evelein, toen predikant van deze gemeente, zorgde ervoor dat er Anglicaanse diensten in onze kerk konden worden gevierd. Iedere maand, en tegenwoordig zelfs twee keer per maand komen Anglicanen van heinde en ver op zondagmiddag bijeen, nu al meer dan vijftig jaar. In iedere Service wordt voor de lutheranen gebeden, vertelde ds. Evelein. Ruth van den Berg bezocht deze diensten bijna altijd, en daarnaast kwam ze graag naar onze ouderenmiddagen, tot afgelopen maart toe. Ze genoot ook van de uitstapjes. Zij was een opgewekte, wijze vrouw, vol (Engelse) humor en tot het laatst scherp van geest. Op 18 april was de uitvaart op Kranenburg, geleid door de Anglicaanse predikant. Wij gedenken haar in eerbied en wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid. Chica van Dam In memoriam Miek van der Veen Op 17 april overleed Miek van der Veen, in de leeftijd van 88 jaar. Ze stierf in verpleeghuis De Weezenlanden, na er geruime tijd te zijn verpleegd. Ze had lange tijd gehoopt dat ze naar huis kon, naar haar eigen appartement, maar dat zat er al snel niet meer in. Toen richtte zij haar verwachting op een eigen kamer in het verpleeghuis, waar zij tenminste nog een deel van haar eigen spullen zou kunnen neerzetten om het enigszins tot een thuis te maken. Zo is het niet gegaan, helaas. In haar werkzame leven was Miek docent dwarsfluit. Ze heeft heel wat kinderen les gegeven. Dat deed ze op gedegen wijze, maar steeds met geduld en gericht op een zo groot mogelijke ontwikkeling van het aanwezige talent. Miek groeide op in een gezin met drie dochters en was deel van een tweeling. Met haar zus Anneke had ze een bijzondere band, ook in het geloof. Anneke was zuster van het protestantse klooster in Grandchamp in Zwitserland. De spiritualiteit in dat klooster dat als devies heeft: “Bid en werk, opdat zijn rijk kome”, heeft haar erg aangesproken. Miek zocht een eigen weg tussen het katholieke spoor, met haar rijke liturgische traditie en het protestantisme van haar jeugd. In de Lutherse traditie kon zij zich goed vinden en was dan ook jarenlang een betrokken kerklid. Ook voordat zij ziek werd, werd zij trouw door familieleden en medegemeenteleden bezocht. Het kon niet wegnemen dat zij zich na de dood van haar zusters eenzaam voelde. In de dankdienst voor haar leven in onze kerk, die voorafging aan de crematie, ging ds. Hans Günther voor, met wie zij een hechte band had. Hij plaatste haar en haar leven in het licht van het evangelie, door uit het Lucasevangelie het


5

verhaal over de Emmaüsgangers te lezen. De dienst was van te voren door Miek zelf voorbereid. Zij had ook bepaald dat wij samen het Heilig Avondmaal zouden vieren. Zo geschiedde en wij voelden ons daardoor temeer met haar verbonden in Christus. Wij gedenken haar met eerbied en geloven dat zij geborgen is in God. Erwin de Fouw Verhuisd De heer Rik Oosting en mevrouw Ingeriek Veenstra, van Vollenhove naar: Burg. Bosch Bruisstraat 21, 7711 JH Nieuwleusen Ingeschreven als lid Mevrouw Roelie Snel, Händellaan 563, 8031 ET Zwolle (was vriendin) Mevrouw Iet Plas, Vonderstraat 6, 7419 BP Deventer Uitgeschreven: De heer J.H. de Jong en mevrouw J.E. de Jong-Gabel, Wismarstraat 63, 8017 VA Zwolle

DAGJE UIT

U

wordt van harte uitgenodigd voor een dagje uit op 29 mei 2013. We vertrekken om 11.15 uur vanaf de kerk met de bus richting Terwolde waar ons een warme maaltijd staat te wachten met heerlijke gerechten die in authentieke ‘dekselse pannetjes’ worden geserveerd. Daarna vertrekken we richting Epe naar Boerderijmuseum Hagedoorns Plaatse in het buurtschap Zuuk (zie www.hagedoornsplaatse.nl). We gaan het boerenleven uit 1900, de akkers met de vergeten groenten, hoogstamboomgaard, kruidentuin, hooiberg en oude gereedschappen bekijken. Deze dag wordt vast een feest van herkenning en een gezellig samenzijn. Rond 17.15 uur zijn we terug in Zwolle. Alles is rolstoeltoegankelijk, u kunt een rolstoel of rollator meenemen en begeleiding of gezelschap uitnodigen om met u mee te gaan. Als u een dieet heeft, een begeleider nodig mocht hebben en/of vervoer naar de kerk, wilt u dit dan bij opgave vermelden. ‘Graag opgeven vóór maandag 27 mei bij: Marga Konings (0341 258969 of margakonings@kpnmail.nl) of Janke Geertsma (038 4609836 of geertsmajanke@gmail.com). Deelnamekosten bedragen € 25,- per persoon. Dit kunt u overmaken op giro 5859694 ten name van Diaconie ELGZ, onder vermelding van ‘reisje 29 mei’. U kunt ook contant in de bus betalen. Als de kosten een probleem voor u zijn, kunt u contact opnemen met de diaconie. Mocht u nog vragen hebben over het reisje dan kunt u contact opnemen met Marga Konings of Janke Geertsma. Namens de bezoekgroep, Janke Geertsma


6

OPEN ZATERDAGOCHTEND

U

bent op de eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur van harte welkom in het gemeentecentrum. Het is een plek om even binnen te lopen, elkaar te ontmoeten, koffie te drinken en/of een gezelschapsspelletje te doen. Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een activiteit. De kerk is open, om even stil te zijn, een kaarsje aan te steken of voor een gesprek. We sluiten de ochtend af met een middaggebed in de kerk. Activiteiten: zaterdag 4 mei en 1 juni: Papiercollages maken onder leiding van Iet Plas. Het werk van Iet Plas is de komende maanden te zien op de kunstwand in het gemeentecentrum onder de titel: ‘De perfecte imperfectie’. Iet Plas: “Ik ben 52 jaar, levenskunstenaar en woon sinds 2000 in Deventer. Ik voel mij levenskunstenaar in verschillende opzichten. Mijn passie bestaat uit het scheppen van de ‘perfecte imperfectie’, onder andere tot uiting gebracht in kunstcollages (vaak surrealistisch) op hout, zowel vlak als driedimensionaal en in het schilderen van onder andere landschappen (abstract) met verschillende technieken. Deze passie voor het scheppen van de perfecte imperfectie is ontstaan doordat ik met een liefdevolle knipoog heb leren kijken naar de imperfecte realiteit van het leven, mijn leven en mijn plek in deze maatschappij. De kunst is vriendschap te sluiten met deze imperfectie en deze zo ‘perfect’ neer te zetten dat schoonheid tevoorschijn komt. Alleen nog schoonheid ervaren en laten zijn. De imperfectie ‘lost op’ en diepte vloeit over in diepgang, verbazing in verwondering. Uitersten komen nader tot elkaar en het absurde wordt met een knipoog mogelijk.” Contactgegevens Iet Plas: tel. 0570 546421/ 06 21445026 Mocht u vervoer nodig hebben, laat het ons dan even weten. Wij begroeten u graag, de koffie/thee staat klaar. Janke Geertsma en Cor Noorda (tel. 038 4609836/ 06 13082720 of cjnoorda@gmail.com)

KLOOSTERWEEKEND IN NIJMEGEN

V

an 11 tot en met 13 oktober 2013 (vrijdagavond tot en met zondagse lunch) zullen wij met een groep uit onze gemeente een retraite houden in Clarissenklooster De Bron, een stadsklooster in Nijmegen. De retraite houdt in, dat wij zullen aansluiten bij het kloosterleven van de zusters Clarissen, waarin het gebed en de stilte een grote plaats innemen. Er zijn vaste getijdengebeden en de maaltijd wordt gezamenlijk met de zusters in stilte genoten. Daarnaast zal er met de gastenzuster een bezinningsaanbod worden gezocht dat afgestemd is op onze groep. Die groep is maximaal 13 personen groot. Er is op dit moment nog plaats voor 9 personen. De kosten bedragen in totaal € 70,- per persoon. Wie interesse heeft, kan zich aanmelden bij Carolien Riemersma via c.riemersma@live.nl. Wie zich bij haar opgeeft, ontvangt te zijner tijd een meer gedetailleerd programma. NB: ook mensen die eerder hebben aangegeven mee te willen gaan, dienen zich op te geven. De voorbereidingsgroep, Carolien Riemersma, Etje Verhagen-Krikke, Gilbert den Hertog en Erwin de Fouw


7

UIT DE KERKENRAAD

kerkenraadsvergadering 4 april 2013 Kort verslag De kerkenraad heeft op 4 april eerst samen met de kerkenraad van de

ELG Kampen vergaderd. Nieuwe voorzitter van de gezamenlijke vergadering is Jan Schuring; de ondersteuning wordt geleverd door de heer Gerrit Azink. Nu de ELG Kampen net als onze gemeente is ingedeeld bij de classis Zwolle kunnen we verder werken aan de inhoud van onze samenwerking. We zijn vanaf 2011 voorzichtig gestart met enkele gemeenschappelijke activiteiten. In ELKkwartaal van maart hebt u hierover een artikel kunnen lezen. Jan Schuring, Gerrit Azink en Lolke Folkertsma bereiden een ontwerp ‘gemeenschappelijke regeling’ voor waarin staat op welke wijze we de samenwerking inhoud geven. In september hopen we die regeling als gezamenlijke kerkenraden vast te stellen. Intussen moet de Kleine Synode van de PKN het eens zijn met de classicale indeling van ELG Zwolle en ELG Kampen. Daar verwachten we geen problemen. We houden uiteraard de beide Lutherse gemeenten op de hoogte van de vorderingen van onze ‘combinatie van gemeenten’.  Aansluitend op de vergadering met ELG Kampen is door de kerkenraad over de volgende punten gesproken:  Op 25 mei vindt in Monnickendam de presentatie van het Nieuwe Liedboek plaats. Op die dag is er heel veel te doen. De kerkenraad heeft gezorgd voor PR-materiaal in de kerk; het programma van de dag blijkt inmiddels te zijn volgetekend.  De kerkenraad stelde het Beleidsplan 2013-2016 vast. Het is inmiddels gepresenteerd op de gemeenteavond in april. Het meerjarige Beleidsplan geeft aan hoe wij gemeente willen zijn, naar binnen toe en naar buiten. De bijbehorende uitvoering, die soms in jaarplannen vastligt, sluit aan op het Beleidsplan.  Op voorstel van de diaconie brengt de kerkenraad de garantiesubsidie voor het project As I Left my Fathers’ House ten laste van de algemene middelen van de kerk, dus niet ten laste van de diaconie zoals in maart werd besloten: het project is niet specifiek diaconaal gericht.  De kerkenraad heeft de vespers en de diensten in de Stille week geëvalueerd. Wij zijn onder de indruk van de goede diensten en het vele werk dat door predikant, musici, en anderen is verzet. De opkomst bij de meeste vieringen was iets hoger dan vorig jaar.  De afronding van de renovatie van de keuken heeft vertraging opgelopen, omdat Michiel Verhagen een maand lang kwakkelde met zijn gezondheid. In de opkamer van de pastorie, die wordt gebruikt door de kindernevendienst, komt een betere bergruimte voor de spullen.  De storing aan de reversmicrofoon is opgelost. Op vrij korte termijn moeten we onze microfoons vervangen; het nieuwe G4-netwerk maakt deels gebruik van frequenties die wij ook benutten. Dat zou kunnen leiden tot vervelende storingen. De kerkrentmeester gebouwen vraagt offerte op. Lolke Folkertsma, secretaris ELG Zwolle


8

VERKIEZINGEN VOOR DE EVANG.-LUTH. SYNODE 2013-2017

voor de evangelisch-lutherse synode zijn afgerond. De uitslag Deis verkiezingen bekend.

Van de 10.718 aangeschreven lutheranen hebben 1.545 personen een geldig formulier teruggestuurd. Dat is dus een opkomstpercentage van bijna 15%. In vergelijking met eerder gehouden verkiezingen wijkt dit percentage niet significant af. Het interim-bestuur heeft in haar vergadering van 27 maart 2013 de navolgende lijsten vastgesteld. Predikanten Plaats Naam Aantal stemmen Gekozen leden 1 Mw. drs. W.T.V. Verhoeven 1.097 2 Mw. ds. M.J.A. Schultz 910 3 Dhr. ds. W.J.H. Boon 866 4 Dhr. dr. U. Hummel 780 Niet-Predikanten Gekozen leden 1 Mw. D.C. Leker 1.174 2 Dhr. Prof. dr. ir. E.R. Fledderus 1.170 3 Mw. Dr. M.M. van den Berg 1.162 4 Dhr. J.R. Loggen MSc 1.136 5 Dhr. Mr. T.W. Helmig 1.101 6 Mw. T.W. Helmhout-van der Boon 1.056 7 Dhr. Drs. F.W. Everaarts 746 8 Mw. C. Val 611 9 Dhr. Mr. T.R. Seinstra 604 10 Mw. J. Wildeman-Dekker 523 11 Mw. S. von Asmuth 522 12 Dhr. Drs. R. Barendse 451 Daarnaast zijn voor de categorie niet-predikanten nog zes plaatsvervangende leden aangewezen.

13 14 15 16 17 18

Mw. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr.

Plaatsvervangende leden G.K.R. Hassink-Krรถning F. Bos b.s. A. Vermeer Ing. G. Azink Ing. D. van Doorne G. Crisson

448 428 359 313 259 236


9

Het interim-bestuur feliciteert alle gekozenen van harte en wenst hen veel wijsheid en een goede samenwerking toe om als evangelisch-lutherse synode zorg te dragen voor het bewaren en aan de gehele kerk dienstbaar maken van de lutherse traditie en leiding te geven aan het leven en werken van de evangelisch-lutherse gemeenten tezamen. Het interim-bestuur is ook zeer verheugd dat de balans tussen mannelijke en vrouwelijke gekozenen in evenwicht is. Tijdens de verwerking van de kiesformulieren heeft het interim-bestuur moeten constateren dat ondanks de diverse herinneringen aan de kerkenraden een aantal lutheranen geen formulier ontvangen heeft daar de ledenregistratie niet conform de procedures was uitgevoerd. Dit is een aantal lutheranen overkomen, die daardoor niet hebben kunnen stemmen en dat betreurt het interim-bestuur. Als voorbeelden hebben wij geconstateerd dat lutheranen als niet-gedoopt of geen-belijdenis geregistreerd stonden, of het kenmerk evangelisch-luthers niet hadden. Daarnaast waren ook lutheranen wel geregistreerd die wel als lutheraan gemerkt waren maar dat niet meer waren of wensten. Wij zullen de nieuwe synode hierover adviseren zodat de kerkenraden zich bewust worden van het belang van een goede registratie binnen hun gebied en dus de belangen van de eigen leden niet onnodig benadelen. Ing. H. Oosterveer, secretaris van het interim-bestuur De kerkenraad feliciteert ons gemeentelid, Johanna Wildeman met deze verkiezing!

CATECHESEWEEKEND BIJBELS OPENLUCHTMUSEUM

I

n het weekend van 22 en 23 juni 2013 wordt voor catechisanten uit heel Luthers Nederland en hun begeleiders een catecheseweekend gehouden in Museumpark OriĂŤntalis (het voormalig Bijbels Openluchtmuseum in de Heilig Landstichting) bij Nijmegen. Meer informatie is na te lezen in de Flambouw van april 2013. De voorbereiders: de predikanten Marlies Schulz, Detlef Bohlken, Lieke van Zanden en Erwin de Fouw


10

VERSLAG GEMEENTEAVOND 11 APRIL 2013

A

anwezig zijn 34 gemeenteleden: de voltallige kerkenraad (11 personen) en nog 23 gemeenteleden. Bericht van verhindering werd ontvangen van 14 gemeenteleden. 1. Opening Om 19.30 uur opent voorzitter Gerrit Bril de avond met een woord van welkom en het lezen van een passage uit het boek ‘Luther: zijn weg, zijn werk’ van W.J. Kooiman. De strekking is ‘het lijkt wel of ze nog rooms zijn’, maar waar het om gaat is dat in de gebeden duidelijk is dat we alleen leven vanuit de vergeving van Christus, de enige verzoener. Dat Evangelie mag met luide stem worden uitgedragen, ook in de inzettingswoorden van het Heilig Avondmaal. Vervolgens gaat Gerrit Bril ons voor in gebed. 2. Mededelingen Een ieder wordt verzocht de presentielijst te tekenen. Op 9 mei, Hemelvaartsdag gaan we als vanouds dauwtrappen. Verder gaat er een felicitatie naar Wim Kliffen en Louise Kraak, die gisteren binnen een uur dubbel grootouders zijn geworden. 3. Vaststellen agenda De agenda wordt onder toevoeging van een rondvraag voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 4. Jaarverslag 2012 Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle Enkele opmerkingen en kanttekeningen worden verwerkt: P.6: gastvoorgangers: veel gastpredikanten hebben zich aan de door ons gehanteerde leesroosters gehouden (het oecumenisch leesrooster resp. het Lutherse leesrooster). P.10: Ite Jan Muller vraagt zich af of het aantal overledenen, genoemd in de Staat der Gemeente, wel klopt: daar staan 9 genoemd; op p. 10 staan 10 namen. Chica van Dam licht toe: mevrouw Van Dijk-Liebe is wel vanuit onze kerk begraven, maar was al een aantal jaren geen gemeentelid meer. P.18: op verzoek van Chica van Dam legt de penningmeester uit hoe het zit met de collectes voor de zending: die hebben bij kerkbalans plaatsgemaakt voor een algemene bijdrage voor de diaconie. Voor de zending wordt nu een aantal malen gecollecteerd voor projecten van Kerk in Actie, naast De Lutherse zending (NIAS). P.22: Jan Nauta merkt op dat hij redactielid is van Gaandeweg; contactpersoon uit onze gemeente is de predikant. Verder merkt hij op dat op de website van onze gemeente de jaarverslagen maar tot 2009 terug gaan. Nader: de website is niet bedoeld als archief. Alleen de meest recente verslagen worden gepubliceerd. P.26: verhuur gebouwen: is iets lagere opbrengst dan in 2011, omdat er minder huwelijken zijn gesloten (de landelijke trend is terug te zien in onze verhuur). Ite Jan Muller vraagt naar de mogelijkheid het gemeentecentrum uit te bouwen op de parkeerplaats; dit punt komt terug bij het beleidsplan.


11

5. Financiële verantwoording 2012 a. Verslag kascontrolecommissie. Robert Kanning brengt verslag uit. Enkele opmerkingen en adviezen zijn al ter kennis gebracht van de kerkrentmeester financiën en de penningmeester van de diaconie. De kascontrolecommissie stelt voor de betrokkenen decharge te verlenen, waarmee de kerkenraad (letterlijk gehoord de gemeente) instemt. b. Jaarrekening van de kerkrentmeesters. Na korte toelichting van Bart Lip, kerkrentmeester financiën beantwoordt deze enkele vragen van Ite Jan Muller over de keuze voor voorzieningen/eigen vermogen of fondsen. We handelen in lijn met eerdere jaren, bovendien is het de systematiek van de PKN. Everdien Sanderman heeft een vraag over de post salarissen: die betreft de cantororganist; het traktement van de predikant (die geen personeelslid is) is verantwoord onder pastoraat. Op de vraag van Seb van der Heijden over het vermelde negatieve resultaat van de Flambouw merkt Bart Lip op, dat het gaat om druk- en vooral portokosten. De kerkenraad heeft als actiepunt staan de vraag, of misschien in de toekomst de Flambouw vooral digitaal kan worden verspreid. c. Jaarrekening van de diaconie. Na toelichting door penningmeester Jan Grisnich beantwoordt hij een vraag over de voorzieningen: dat zijn nog door te sturen collecteopbrengsten en het krediet van € 5000 voor Oikocredit. Hiermee zijn de financiële stukken afgehandeld en worden ze ter goedkeuring getekend De voorzitter vraagt een applaus voor allen die zich hebben ingezet voor het jaarverslag en de financiën 2012. T.a.v. de kascontrolecommissie het volgende: omdat Gerrit Bril voorzitter van de kerkenraad is geworden is Jan Schuring evenals Robert Kanning nu voor het eerst lid van de kascontrolecommissie. Vanwege continuïteit is het van belang jaarlijks één lid te vervangen. De kerkenraad pakt dat op. 6. Toelichting Beleidsplan 2013-2016 De voorzitter leidt het onderwerp beleidsplan in. Op de gemeenteavond van 2012 is gesproken over de missie en visie, daarna heeft de kerkenraad gewerkt aan de verdere invulling van het Beleidsplan. Enkele werkgroepen (communicatie en kerkmuziek) zijn in het najaar van 2012 van start gegaan. Nu kunnen wij het plan presenteren; het is op 4 april vastgesteld in de kerkenraad. Het is geen dichtgetimmerd verhaal, maar een dynamisch plan. Jaarlijks zal de kerkenraad de concrete uitwerking vaststellen. We willen als kerkenraad en gemeente samen werken aan het geheel: vieren, leren, dienen en ontmoeten. Vieren: eredienst en ‘Lutherse’ kerkmuziek; leren: de afgelopen winter is veel vormings- en toerustingswerk aangeboden; wij willen een lerende gemeente zijn, in dialoog en communicatie met elkaar. Ontmoeten: we willen elkaar en anderen ontmoeten. Bij het dienen geven wij handen en voeten aan het naar buiten uitdragen van wat ons beweegt. Bij dat alles hoort ook een gebouw en de inventaris. 7. Pauze. Marga Konings licht kort toe dat er, in het kader van een actie van KIA, hartjes liggen waarop wij een Engelstalige tekst kunnen schrijven: een hart onder


12

de riem, als bemoediging voor allen die in Syrië hulp verlenen. Via de PKN zullen deze hartjes gezamenlijk worden verstuurd. De kinderen van de kindernevendienst zullen op 14 april ook aan deze actie meewerken. 8. Verdieping Beleidsplan 2013-2016 a. Kerkmuziek. Wegens afwezigheid van Gea Hoven licht Erwin de Fouw dit toe. Luther gaf een accent aan kerkmuziek. We willen onze (kerk)muziek ook diaconaal inzetten, dat wil letterlijk zeggen ook naar buiten brengen. Via kinderen, via jongvolwassenen en de vele talenten die wij in onze gemeente hebben. (Kerk)muziek kan iets betekenen waar verder alleen maar lijkt te worden bezuinigd op cultuur. Opgemerkt wordt, t.a.v. het Nieuwe Liedboek, dat dit najaar bij de 2 e druk het Nieuwe Liedboek beschikbaar komt met een Luthers katern. Niet bekend is of het liedboek ook digitaal beschikbaar wordt gesteld. b. Communicatie. Praxedis Bouwman licht toe dat communicatie heel breed is, het enige instrument dat alle mensen hebben. Toegespitst op onze gemeente: we zijn niet allemaal gelijk, het vergt inspanning om goed met elkaar in dialoog, in gesprek te gaan. Gemeente is communio, gemeenschap. De werkgroep communicatie stelt voor dat we een keer een dagdeel brainstormen over communicatie: een gebeurtenis. Het kan het thema van de startzondag zijn, als we van te voren goed uitleggen wat we willen doen. De gemeente moet eerst gevoed worden, om zinvol te kunnen praten over de communicatie. We moeten, aldus Harry Konings, praktisch te werk gaan en nagaan welke instrumenten we hebben en hoe we die gebruiken. c. Gebouwen. Kerkrentmeester gebouwen Michiel Verhagen maakt ons duidelijk, dat we een gebouw nodig hebben, waar we ons thuis kunnen blijven voelen. Het is heel ingewikkeld om het gemeentecentrum uit te bouwen, daarover is vier jaar geleden ook al eens nagedacht. Van belang voor de zondagen is, om de vluchtwegen vrij te houden: daar moeten we allen op letten. Cor Noorda legt – nogmaals – de vraag neer bij de kerkenraad of het mogelijk is om een burgerlijk huwelijk in de kerkzaal te sluiten. De kerkenraad agendeert dit. Ite Jan Muller wijst op een lelijke plek op de muur, achter de kapstok. Dit krijgt aandacht. Ook wordt aandacht gevraagd voor het bewaken van de ingang aan de voorkant: kan de klink worden vervangen door een knop? Ook bij de achterdeur moet discipline worden toegepast: soms staat deze open (met het elastiek) terwijl alle deelnemers aan een groep al binnen zijn. De suggestie om de werkkast bij de garderobe te trekken wordt opnieuw gedaan. Dit wordt onderzocht. Over de vraag naar parkeermogelijkheid bij de Grote Sociëteit is en blijft het antwoord dat dit niet gaat; de leden van de Grote Sociëteit huren deze plaatsen. Bovendien moet vanuit het gebouw de slagboom worden bediend om het terrein weer te kunnen verlaten. d. Diaconie. Jan Grisnich licht het toekomstbeeld van de diaconie toe. In het collecterooster willen we zichtbaar zijn in projecten veraf en dichtbij; na het Zambia-project 2012/2013 komt de diaconie – mogelijk in samenspraak met ELG Kampen – met een voorstel voor 2014 en verder. Binnen Zwolle is er samenwerking met de diaconie van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ).


13

Hanneke Buurman gaat daar nader op in: wij zijn een kleine gemeenschap; soms kun je meer bereiken door samenwerking met andere gemeenten. Met de oogstdienst hebben wij citrusfruit ingezameld voor de Voedselbank; dat blijven wij doen. Via het College van Diakenen van de PGZ is de afspraak gemaakt om als de ‘r’ in de maand is voor vers fruit te zorgen in de pakketten van de voedselbank. De samenwerking met de Stichting Lutherse Ontspannings Activiteiten, de SLOA, verloopt goed (vakanties in aangepaste bungalows). De diaconie verheugt zich over de komst van Mieke Lichtenbelt, nu nog ouderling in de classis, als vierde diaken. Dit is te meer van belang, nu de 2e ambtstermijn van de voorzitter diaconie verstrijkt. e. Vorming en toerusting. Erwin de Fouw wijst op de folders die we de afgelopen anderhalf jaar hebben gebruikt, met op de voorkant een ‘woordenwolk’ van de activiteiten. Etje Verhagen, Bert Schaak, Hanneke Buurman en Erwin de Fouw ontwikkelen het V&T-werk. De afgelopen tijd is meermalen het geluid te horen geweest dat het aanbod (te) groot is geweest. De komende tijd wil de werkgroep navraag doen wat de gemeente echt wil, waarin zij geïnteresseerd is. Sommige activiteiten trokken en trekken weinig deelnemers, andere, zoals Leren van Luther juist veel: 15 deelnemers uit onze gemeente en 30 uit de PGZ en mogelijk nog breder. Het onderwerp ‘hoe worden wij toegerust voor de wereld’ komt terug op de startzondag. De voorzitter merkt afrondend op dat er veel informatie over de aanwezigen is uitgestort; een volgende keer streven we weer naar een interactiever programma. 8. Rondvraag: Seb van der Heijden vraagt naar de verantwoordelijkheid voor de leesplank. Reactie: de kerkenraad is verantwoordelijk; deze moet dan ook verouderde informatie weghalen. Everdien Sanderman vraagt zich af of een beamer kan worden gebruikt voor aparte liederen, zodat minder vaak een liturgie nodig is. De kerkenraad neemt dit mee. Marga Konings brengt ons de groeten van Dieuwke en Ronald Frijda over, die momenteel in de omgeving van Den Bosch zijn aangeland op hun pelgrimage naar Santiago de Compostella. Lolke Folkertsma meldt namens enkele afwezige gemeenteleden, dat de verstaanbaarheid van de Ouderlingen van Dienst te wensen overlaat. In dat verband kan hij opmerken dat Erwin de Fouw in overleg met de kerkenraad het initiatief neemt om lectoren te werven, en zal zorgen voor instructie. 9. Sluiting De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst. Erwin de Fouw sluit met ons af: de antifoon van Psalm 139 met Pasen is een beeld van een droom waaruit je wakker wordt, maar het blijkt toch waar te zijn! Hij leest daarbij het Lied van de eerste dag van Tom Naastepad. Iets voor 22.00 uur ronden we deze avond af. De secretaris, Lolke Folkertsma


14

BERICHTEN VANUIT DE DIACONIE

ONTBIJT HEMELVAARTSDAG Het is gebruikelijk dat we voorafgaand aan de Metten op Hemelvaartsdag, gezamenlijk ontbijten. Meestal is dit Hemelvaartsontbijt zo rond het moment dat de dauwtrappers binnenkomen (8.00 uur). Het ontbijt wordt voorbereid door Angeniet van der Wijk, maar zij kan nog wel wat assistentie gebruiken. Opgeven bij Angeniet via: a.vanderwijk@solcon.nl of 038 4204945. DIACONALE COLLECTEN Jeugdhuis Zambia De diaconale collecte op zondag 5 mei is bestemd voor het te bouwen Jeugdhuis in Township Chipulukusu Zambia. Dit is een Luthers project, ge誰nitieerd door Prof. K. Zwanepol die daar een tijd lang actief was (en is). Het is ons tweede diaconale project waar we door middel van een aantal collecten dit jaar geld voor beschikbaar stellen. Over dit project bent u middels diverse publicaties uitgebreid ge誰nformeerd. Rudolph Stichting Op 9 mei (Hemelvaartsdag) collecteert de diaconie voor de Rudolph Stichting. Deze stichting bevordert de ontwikkelingsmogelijkheden van uit huis geplaatste kinderen door hen een thuis te bieden in een zo normaal mogelijke, vitale omgeving. Om dat te realiseren werkt de Rudolph Stichting aan opvangmogelijkheden in gezinsvormen en het ondersteunen en onderhouden van Jeugddorp De Glind bij Barneveld. Elk kind heeft recht op een inspirerende en veilige leefomgeving om op te groeien tot een gelukkige en evenwichtige volwassene. Dat zou idealiter zo moeten zijn. De Rudolph Stichting zet zich in voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. De jarenlange geschiedenis biedt de stichting een bron van kennis en ervaring om vernieuwende zorgprojecten te starten en op te bouwen. Hierin heeft de stichting een introducerende en stimulerende rol en werkt altijd samen met uitvoerende jeugdzorgpartners.


15

Voor het uitvoeren van innovatieve projecten kan de Rudolph Stichting niet zonder de steun derden. Vrijwilligers, diaconieën, fondsen, bedrijven en samenwerkingspartners geven deze stichting de kans om vernieuwende projecten te starten voor uit huis geplaatste kinderen. Stichting Epafras De opbrengst van de diaconale collecte van zondag 12 mei is bestemd voor de Stichting Epafras. Ruim 2500 Nederlanders zitten vast in buitenlandse gevangenissen. Verspreid over meer dan 90 landen in de wereld. Sinds 1985 ondersteunt stichting Epafras Nederlandse gevangenen in het buitenland. Vijfendertig ervaren geestelijke verzorgers (Protestants, Rooms-Katholiek, Islamitisch) reizen over de hele wereld om gevangenen geestelijk te ondersteunen. Zij voelen zich gedreven door woorden van Jezus Christus, om met een hart vol ontferming en een luisterend oor beschikbaar te zijn voor wie een beroep op hen doet. Zij staan ook open voor contacten met familieleden van gevangenen en hun relaties. Gevangen raken betekent afzondering van de maatschappij. Wie in het buitenland gevangen zit, leeft in een dubbel isolement: vaak ver van familie en vrienden; zelden bezoek en soms is het moeilijk om post te ontvangen of te verzenden. Epafras wil voor deze gevangenen in de praktijk brengen dat ieder mens waardevol is. Onderhoudsfonds De tweede collecte op zondag 12 mei is bestemd voor het Onderhoudsfonds van onze eigen kerk. Medisch Werelddiaconaat: Lutherse Zending Nias De diaconale collecte op zondag 19 mei staat in het teken van het Medisch Werelddiaconaat. In dat kader heeft onze diaconie gekozen voor het Luthers Genootschap, dat onder meer werkzaam is in Nias, Indonesië. De opbrengst is bestemd voor onze partnerkerk, de Protestantse Kerk van Nias en de Batu-eilanden (BNKP) in Indonesië en de bewoners van de eilanden, die totaal ontredderd waren na de beruchte tsunami, alweer enige jaren terug. Het Luthers Genootschap hoopt dat de kerken genoemde projecten blijven steunen om zowel de gemeenschap op Nias en de Batu-eilanden als de projecten in de andere aandachtsgebieden, zoals bijvoorbeeld Suriname, verder gestalte te kunnen geven. Lutherse Buitendag Op zondag 26 mei is er de Lutherse Buitendag (voor informatie zie elders). Het collectedoel op deze dag is vooralsnog niet bekend. KIA Werelddiaconaat De diaconale collecte op zondag 2 juni heeft als bestemming het Werelddiaconaat van KIA. Het thema van deze collecte is: ‘Mijn lijf, mijn leven’.


16

Tesis, partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt vrouwen en meisjes in Nicaragua om het leven op straat achter zich te laten. Het grootste gedeelte van de bevolking van Nicaragua is erg arm. Veel mannen laten hun gezin in de steek vanwege werkeloosheid en/of alcoholproblemen en geweld is aan de orde van de dag. Steeds meer vrouwen en jonge meiden komen terecht in de prostitutie. Sommigen worden gedwongen door vrouwenhandelaren. Voor anderen is het een noodsprong om aan geld te komen als ze de enige kostwinner zijn in het gezin. Ook steeds meer kinderen zijn slachtoffer van seksuele uitbuiting en geweld. De vrouwen ondersteunen elkaar in groepen en kunnen een opleiding gaan volgen. Stichting Tesis begeleidt ook kinderen, jongeren en gezinnen die door alcohol of (seksueel) geweld in de problemen zijn gekomen. Kerk in Actie ondersteunt het werk van Tesis van harte.

WERKGROEP ‘PRETTIGE VAKANTIE!’ ZOEKT VRIJWILLIGERS

D

eze werkgroep zet zich in om mensen, die een inkomen onder of rond het minimum hebben, een week op vakantie te laten gaan. Zij richt zich vooral op (incomplete) gezinnen met kinderen wonende in Zwolle. De werkgroep ‘Prettige Vakantie!’ is een initiatief van gezamenlijke kerken uit Zwolle, te weten: Protestantse Kerk Zwolle (PKZ), Katholieke Kerk en Lutherse Gemeente. De Hervormde Gemeente Ameland stelt een caravan beschikbaar voor enkele maanden per jaar. Wij zoeken vrijwilligers die ons gaan helpen met het organiseren van deze vakanties.

Wat verwachten wij van deze collega’s? - Je bent maatschappelijk betrokken en aangesloten bij één van de genoemde kerkgenootschappen. - Je wilt meedenken en meebeslissen over de organisatie van deze vakanties. - Je hebt min of meer een netwerk of contacten binnen deze doelgroep. - Je legt contacten en bezoekt kandidaten in vakantieperiode. - Je bezoekt de vergaderingen van de werkgroep (2 keer per jaar), die in Zwolle plaats vinden. Daarnaast zijn er een aantal bijeenkomsten met diegenen uit de werkgroep die de planning en huisbezoeken doen. Ook vergaderen we één maal per jaar met de leden van de kerkenraad van de kerk in Ameland en gaan daar dan naar toe. Wil je meer weten? Je kunt contact opnemen met: Rieky Heining (038 7851828) of Corry Vlak (038 4544513). Bertie Pauw, lid werkgroep


17

AS I LEFT MY FATHERS HOUSE

O

p zondagmiddag 9 juni bent u van harte welkom in de Ulu moskee in Holtenbroek bij de voorstelling ‘As I Left My Father’s House’. Dit toneelstuk wordt al sinds 2009 opgevoerd in kerken, moskeeën, scholen en bedrijven. Het op waarheid gebaseerde stuk bevat drie monologen van vluchtelingen: een jood, een christen en een moslim. Zij vertellen over hun verleden in oorlogsgebieden en hoe zij in hun geloof kracht vonden. In onze multiculturele samenleving zoeken we naar verbinding tussen de verschillende culturen en religies. De voorstelling sluit daarbij aan. De aangrijpende verhalen, ondersteund door muziek en zang, ontroeren en raken en helpen ons verder in het begrijpen van de ander en het herkennen van elkaar als medemens. In dit theaterstuk wordt een niet-westerse manier van vertellen gecombineerd met een westers theatrale context. Alle mensen op het podium zijn gelouterde professionals die het stuk de kracht geven die het nodig heeft. Na de voorstelling zijn er gesprekken in en met het publiek over de aangedragen thema’s. Niet om elkaar te overtuigen, wel om elkaars ervaringen aan te horen: over de inhoud van het stuk en cruciale gebeurtenissen op de eigen levensweg. De werkgroep SLAG, waarin ook de Lutherse kerk vertegenwoordigd is, is erg blij dat dit stuk naar Zwolle kon worden gehaald. Ik heb het vorig jaar in de synagoge in Amsterdam gezien en vond het indrukwekkend, ontroerend en prachtig gespeeld. Het stuk zet aan tot bezinning en geloofsgesprekken. Wilt u meer over het stuk of de achtergrond weten? Er is een speciale website: www.asileftmyfathershouse.wordpress.com Van harte welkom in de Ulumoskee op zondag 9 juni om 12.30 uur. De toegang is gratis. Hanneke Buurman

WETENSWAARDIGHEDEN ELGZ (13): GEDENKSTEEN RESTAURATIE Tijdens de ambtsperiode van ds. Alers werd in 1889 begonnen met een grondige verbouwing en restauratie. Ter gelegenheid daarvan werd een gedenksteen in de muur naast de kansel aangebracht. Later werd deze steen verplaatst naar achter in de kerk. Na de verbouwing in 1967 is deze steen jammer genoeg verdwenen. E.W. Bartels


18

DIENSTEN GROTE KERK

 Michaëlsviering, 12 mei (16.30 uur), thema: “De doden begraven”, liturgen: ds. Iemke Epema en Jan Jaap Stegeman.  Michaëlscantate, 26 mei (16.30 uur), BWV 176 “Es ist ein trotzig und versagt Ding”; liturg: ds. Margo Jonker; uitvoerenden: Michaelcantatekoor en orkest Musica Michaelis onder leiding van Toon Hagen, solisten: Brigitte van Hagen (sopraan), Sara Klein Horsman (mezzosopraan) en Bert van de Wetering (bas). Meer informatie: www.michaelsvieringen.nl

FLAMBOUW JUNI 2013 Kopijdatum: Verschijning:

zondag 19 mei 2013 zondag 2 juni 2013

AGENDA

A

lle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld. Over bijna alle activiteiten vindt u elders in deze (of de vorige) Flambouw meer informatie. datum maandag dinsdag woensdag za 4 mei do 9 mei zo 12 mei di 14 mei do 16 mei wo 22 mei do 23 mei zo 26 mei wo 29 mei za 1 juni zo 2 juni

Tijd 20.00-22.00 20.00-21.00 10.00-11.00 9.30-12.00 16.30 17.30/19.30 13.30-15.00 17.30 19.30 9.30 19.30 11.00 16.30 11.15-17.15 9.30-12.00 11.00

activiteit cantorij (niet tijdens schoolvakanties) bidstond t.h.v. Zitha van Breet, Lassuslaan 68 Open Zaterdagochtend: papiercollage met Iet Plas Dauwtrappen en Hemelvaartsontbijt Michaëlsviering, Grote Kerk Gespreksgroep Ad Fontes (voor Lutheranen 30+) Gespreksgroep ‘Het Verhaal gaat’ Maaltijdgroep ‘Zwaan schuif aan’ Kerkenraadsvergadering Bijeenkomst bezoekgroep Thema-avond ‘Tien waarden om in te geloven’: ‘volharding’ Wereldwinkelverkoop Michaëlscantate, Grote Kerk Jaarlijks reisje Open Zaterdagochtend: papiercollage met Iet Plas Wereldwinkelverkoop (onder voorbehoud)


19

PINKSTERGEDACHTE

P

inksteren is openstaan voor een kracht die je boven jezelf uittilt. Is warm lopen voor iets wat hoop geeft en uitzicht biedt. Is geloven dat heel gewone mensen iets buitengewoons tot stand kunnen brengen als ze zich laten inspireren door woorden van liefde en kracht. Pinksteren is diep ademhalen en alles wat in je is openzetten voor een droom die lucht geeft. Is je vleugels uitslaan en je mee laten nemen door die windvlaag van Boven die als een frisse bries over de aarde waait. Is de kracht van God in elkaar herkennen en in zijn Geest met elkaar verdergaan. Greet Brokerhof-Van der Waa


20

De Flambouw van mei 2013  

De Flambouw van mei 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you