Page 1

“Levend Water voor Karimenga” (Foto: Corine Lankhaar)

Mei 2014


2

Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, Datum/Dag

Voorganger

Lezingen

Ouderling/ Organist

4 mei ds. Erwin de Misericodia Domini Fouw (vd barmhartigheid vd Heer/ ook: Zondag vd Goede Herder) 11 mei ds. Jacques Bras Jubilate (Juicht)

Ez. 34: 11-16 I Petr. 2: 21-25 Joh. 10: 11-16

Martin Scherrenburg / Gea Hoven

Jes. 40: 26-31 I Petr. 2: 11-20 Joh. 16:16-23

Lolke Folkertsma / Gea Hoven

18 mei Cantate (Zingt)

ds. Erwin de Fouw

Gerrit Bril / Gea Hoven

25 mei Rogate (Bidt)

ds. Erwin de Fouw

29 mei Hemelvaartsdag Metten (9u30) 1 juni Wezenzondag

ds. Erwin de Fouw

Deut. 6: 20-25 I Petr. 2: 1-10 Joh. 14: 1-14 Jes. 41: 17-20 I Petr. 3: 8-18 Joh. 16: 23-30 II Kon. 2: 1-15 Marc.16:14-20

Beitske de Jager / Gea Hoven

8 juni Pinksteren

ds. Erwin de Fouw

Ez. 39: 21-29 I Petr. 4: 12-19 Joh. 17: 1-13 Ez. 11: 17-20 I Petr. 5: 1-14 Joh. 14: 23-31

Gerald Schutte

Mieke Lichtenbelt / Gea Hoven Hanneke Buurman / Gea Hoven

Lolke Folkertsma / Gea Hoven

BIJ DE EREDIENSTEN

I

k noem hier enkel de bijzonderheden in deze periode. Op 4 mei is het projectkoor van Koninginnezang bij ons te gast. Een groot deel van de deelnemers is lid van onze gemeente, dus er is een forse overlap van zangers en zangeressen en hun kinderen uit het hele land en onze gemeente. Hoe dan ook wordt het druk in de kerk. In de dienst is er aandacht voor de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, voor de bevrijding en voor degenen aan wie Europa de vrijheid na jaren van oorlog en vernietiging te danken had. We lezen die dag volgens het lutherse leesrooster. Op 11 mei gaat Jacques Bras bij ons voor in een dienst waarin ook het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Ds. Bras en zijn vrouw zijn sinds zijn emeritaat in Zutphen gastleden van onze gemeente.


3

Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur Oppas 0-4 jr

Nevendienst Andere informatie Elke zondag is er koffie/thee/limonade na de dienst! 4-12 jr

Karin Emma

Christa (j) Jeanine (o)

1e collecte: Project Ghana 2e collecte: Onderhoudsfonds ELGZ m.m.v. projectkoor Koninginnezang

Corrine Gabrie

Saskia (j) Sammie (o)

Ineke Jaline

Lianne (j) Esmeralda (o)

1e collecte: Kledingbank Zwolle 2e collecte: ELGZ Viering Heilig Avondmaal Tekenen brieven Amnesty International 1e collecte: Regenboog Inloophuizen 2e collecte: ELGZ

Rienke Rinske

Chris (j) Els (o)

1e collecte: SLOA 2e collecte: ELGZ

n.v.t.

n.v.t.

Corrine Jennifer

Christa (j) Sipco (o)

collecte: INLIA Ontbijt, aanvang 8.30uur Metten, aanvang 9.30 uur 1e collecte: Newbornlife 2e collecte: Jeugdwerk ELGZ

Karin Tessa

Sammie (j) Jeanine (o)

1e collecte: Lutherse Zending Nias 2e collecte: ELGZ Viering Heilig Avondmaal m.m.v. de cantorij o.l.v. Gea Hoven

Op 1 juni, de zondag na Hemelvaart, gaat Gerald Schutte voor, theoloog en werkzaam in het middelbaar onderwijs. De heer Schutte is lid van de Open Kring en ging al eerder bij ons voor. Op donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag, gaan we, zoals gebruikelijk, weer dauwtrappen (wandelen) in het Engelse Werk (we verzamelen om 7.00 uur bij het Theehuis), waarbij Eddy Weeda ons weer van wetenswaardigheden zal voorzien. Om 8u30 volgt dan een gezamenlijk ontbijt in het gemeentecentrum. Er komt binnenkort een intekenlijst in de kerk te liggen, waar u zich hiervoor kunt opgeven. Om 9u30 vieren we de Metten in de kerk. Over het algemeen zijn de lezingen gedurende deze periode volgens het oecumenisch leesrooster. Erwin de Fouw


4

UIT DE GEMEENTE Ingeschreven Als lid: dhr. Arjen de Wilde, Walstraat 19, 8011 NR Zwolle Als dooplid: Bobbie de Wilde Ook als dooplid: Emma Sophie Diepman, Pioenstraat 25, 8013 TE Zwolle Geboren: Op zaterdag 26 april (Koningsdag) is Lisanne Lip geboren, dochter van Petra en Bart Lip, zusje van Mirjam en Tamar.

HARTVERWARMEND

W

at een mooi einde van onze vakantie in Australië en Nieuw Zeeland had moeten worden, pakte anders uit. Ik belandde eind januari met uitvalverschijnselen in een ziekenhuis aan de andere kant van de wereld. Na bijna twee weken van onderzoeken en goede verzorging werd ik fit genoeg bevonden om naar Nederland terug te vliegen. Helaas was de diagnose vanuit Nieuw Zeeland niet de juiste en werd ik opgenomen in het Isala ziekenhuis, het was een spannende tijd. Na drie weken ben ik uit het ziekenhuis ontslagen en ook de klinische opname bij de Vogellanden heb ik achter mij kunnen laten. Ik revalideer nu nog poliklinisch bij het revalidatiecentrum. Langzaam heb ik het gevoel weer de ‘oude’ te worden! Mijn herstel komt mede door de vele blijken van meeleven in welke vorm dan ook. Het is ontroerend om te ervaren dat er zoveel mensen aan je denken en voor je bidden, wij zijn u daar zeer dankbaar voor. Op zondag 6 april zaten wij na een lange tijd weer samen in onze eigen de kerk. Het voelde net als ‘thuis komen’. We mogen ons geborgen weten in Gods hand en in een gemeente waar mensen om elkaar geven. Hartverwarmend, ook namens Janke, Cor Noorda

ONTMOETINGSDAG NLVB IN ZWOLLE

bestuur van de NLVB (Nederlandse Lutherse Vrouwen HetBond) nodigt u uit om deel te nemen aan de jaarlijkse

ontmoetingsdag op zaterdag 10 mei 2014. We zijn dit jaar te gast in de lutherse gemeente Zwolle. De voorbereidingen om er een mooi programma van te maken zijn gedaan in een plezierige en enthousiaste samenwerking met een aantal Zwolse vrouwen. Zij hebben hun creativiteit ingebracht om het jaarthema van de Luther Decade ‘Reformatie en politiek’ zodanig te bewerken dat alle deelneemsters geïnspireerd weer naar huis kunnen gaan. Het programma is als volgt: 10.30-11.00 uur Aankomst met koffie/thee 11.00-11.25 uur Morgengebed 11.25-11.30 uur Herdenking


5

11.30-12.30 uur Jaarvergadering 12.30-14.00 uur Maaltijd en gelegenheid voor ontmoeting 14.00-15.45 uur Middagprogramma. Orna Gabay, een Joodse vrouw, die in Israel geboren is en in Zwolle woont, neemt ons mee in een wervelende workshop van muziek, zang en dans. Met haar authentieke passievolle uitstraling en expressieve wijze van uitleg is zij als geen ander in staat de vrolijkheid van de Joodse dansen over te brengen. Kortom: onderga met Orna de verrijking van lichaam en ziel! 15.45-16.00 uur Afsluiting en wegzending De kosten van deze geheel verzorgde dag bedragen € 25,-. De leden ontvangen hiervoor de gebruikelijke brief met acceptgirokaart. U kunt zich opgeven bij: Erika Hillebrand (erikahillebrand@ziggo.nl) of Coby Aartsen (c.aartsenkraaypoel@telfort.nl). Erika Hillebrand

KINDERUITJE

H

et uitje voor de kinderen van de Kindernevendienst staat dit jaar gepland op 18 mei. We gaan om 11.30 uur (na de kerkdienst) samen lopend naar Park Eekhout. Daar gaan we in kleine groepjes uiteen om opdrachten en spelletjes te doen. We sluiten daarna af met een pannenkoeken-picknick (en eventueel nog spelen in de speeltuin) en … een prijsuitreiking! Het is tussen 13.30 en 14.00 uur weer afgelopen in het Park. Bij slecht weer (regen) wordt het uitgesteld tot zondag 15 juni. Als je mee wilt gaan, geef je dan voor mei op bij Saskia Post (saskia.elkz@icloud.com). Je hoeft geen eten of drinken mee te nemen. Het zou fijn zijn als elk gezin, waarvan er een of meerdere kinderen meegaan, een stapeltje pannenkoeken bakt. ’s Morgens (voor of na de dienst) kunnen de pannenkoeken worden ingeleverd bij Saskia Post. Wij zorgen voor drinken, beleg, servetten en picknickkleden. Wie er nog een fijn picknickkleed thuis heeft kan dat natuurlijk ook meenemen op 18 mei (en inleveren bij Saskia Post). Wij hebben er zin in! En hopen op mooi weer. Hartelijke groeten, de leiding van de Kindernevendienst, Saskia Post ( jeugdouderling)

KERK–OP-SCHOOT-VIERING

O

p 25 mei willen we voor de eerste keer een kerk-op-schoot-viering houden in de Lutherse Kerk. Dit is een viering voor kinderen van 0 tot 4 jaar met hun(groot)ouders. Op een ‘speelse’ manier aansluitend bij de belevingswereld van de kinderen, hebben we een korte viering met elkaar. We bidden, zingen (eenvoudige) liedjes en er wordt een verhaal verteld. Tijdstip: 12.00-12.30 uur op 25 mei 2014. Het is dus na de ‘gewone’ kerkdienst op die zondag. Wees welkom! Hartelijke groeten, Erwin de Fouw, Corrine Venhuis en Saskia Post


6

JAARLIJKS UITJE: AGNIETENBERG

U

wordt van harte uitgenodigd voor het jaarlijkse uitje. Dit jaar laten we ons heerlijk verwennen met allerlei lekkernijen: we gaan naar de Agnietenberg in Zwolle om te genieten van een High Tea.

We worden op woensdag 11 juni 2014 om 14.30 uur verwacht in het restaurant van de Agnietenberg. Het duurt tot 16.30 uur. Alles is rolstoeltoegankelijk en u kunt begeleiding of gezelschap uitnodigen om met u mee te gaan. Als u een dieet heeft, een begeleider nodig mocht hebben en/of vervoer, wilt u dit dan bij opgave vermelden? Opgave vóór maandag 9 juni bij: - Marga Konings, tel: 0341 258969 of e-mail: margakonings@kpnmail.nl - Janke Geertsma, tel: 038 4609836 of e-mail: geertsmajanke@gmail.com. Kosten zijn € 22,50, dit kunt u overmaken op giro 5859694 ten name van Diaconie ELGZ, onder vermelding van: Uitje 11 juni. U kunt op de middag zelf ook contant betalen. Als de kosten een probleem voor u zijn kunt u contact opnemen met de diaconie. Mocht u nog vragen hebben over het uitje dan kunt u contact opnemen met Marga Konings of Janke Geertsma. Namens de bezoekgroep, Janke Geertsma


7

15 JUNI: NOORDELIJKE LUTHERSE BUITENDAG van de uitspraken, Eéntoegeschreven aan

Maarten Luther, luidt: “Wo Gott nicht mit im Schiff ist, da fährt man niemals gut.” Met deze spreuk in gedachten nodigen wij u uit voor een boottocht: een varende Lutherse Buitendag! We schepen ons met z’n allen in op een boot van het MSK Friesia Rondvaartbedrijf en gaan al varende de Friese meren verkennen. Aan boord zullen de activiteiten plaatsvinden die u op een Lutherse Buitendag gewend bent. Te beginnen met een varende eredienst en eindigende met een dagsluiting, ook op het water. Daar tussenin vinden diverse activiteiten plaats, deels aan boord, deels op het land. Plaats van vertrek is het dorp Eernewoude, schitterend gelegen in het natuurgebied De Oude Venen. Aan het eind van de middag keren we daar ook weer terug. Het programma ziet er als volgt uit: 9.00-9.30: welkom aan boord van de Friesia, liggende bij het Bungalowpark It Wiid, Koaidyk 2, 9264 TP Eernewoude. 9.30-10.00: koffie aan boord 10.00-11.00: afvaart, kerkdienst aan boord 11.00-12.00: koffie, frisdrank of iets anders tijdens het varen; met presentatie ds. J. van Twist 12.00-13.00: aanmeren aan het bosrijke eiland Rengerspôlle om de benen te strekken 13.00-14.00: terug aan boord: uitgebreide varende koffietafel 14.00-15.00: aanmeren in Grou; rondwandeling met o.a. bezichtiging St. Piterkerk 15.00-15.30: weer aan boord: kopje koffie of thee drinken 15.30-16.00: afsluitende vesper aan boord 16.00: aanleggen, debarkeren Het programma is ook aantrekkelijk voor kinderen, neem die dus vooral mee! De boot is rolstoeltoegankelijk en van alle gemakken voorzien. U bent van harte welkom! De kerkenraad van de ELG Leeuwarden


8

AMNESTY INTERNATIONAL

Z

ondag 11 mei liggen er op iedere tafel in het Gemeentecentrum weer 3 dezelfde brieven van Amnesty om te ondertekenen. Een korte samenvatting:  In Mexico wordt Fray Tomás González, een katholieke priester, hoofd van een mensenrechtenorganisatie en directeur van een opvangcentrum voor migranten vanwege zijn werk op het gebied van migrantenrechten nog steeds bedreigd. Fray Tomás González en zijn medewerkers worden bedreigd en lastiggevallen door politie en militairen. In Mexico worden mensenrechtenactivisten vaak geïntimideerd en bedreigd, en vooral mensen die opkomen voor de rechten van migranten zijn hier slachtoffer van.  In Saudi-Arabië is Dr Abdulkareem al-Khoder, 48 jaar, een bekende Saudische mensenrechtenactivist. In juni 2013 werd hij tot 8 jaar gevangenisstraf en een 10-jarig reisverbod veroordeeld vanwege zijn mensenrechtenwerk. Hij werd veroordeeld wegens ‘het ongehoorzamen van de leider’, ‘het stoken van onrust door het oproepen tot demonstraties’, ‘het aantasten van het imago van de staat door valse informatie aan buitenlandse groepen te geven’, en ‘het medeoprichten van een onwettige organisatie’. Amnesty vraagt om onmiddellijke vrijlating van dr Abdulkareem al-Khoder.  In de VS werd Reginald Clemons in 1993 ter dood veroordeeld voor de moord op twee jonge blanke vrouwen. Reginald Clemons heeft altijd beweerd onschuldig te zijn. Zijn geplande executie van 2009 werd door de Missouri Supreme Court tegengehouden omdat er twijfel was ontstaan over de rechtmatigheid van zijn terechtstelling. Er werd een speciale rechter benoemd om de zaak te onderzoeken. Zo is er geen fysiek bewijsmateriaal voor de betrokkenheid van Clemons bij de moord. De juridische bijstand tijdens het proces was onvoldoende en de jury was onevenwichtig samengesteld. Amnesty vraagt om gevangenisstraf in plaats van de doodstraf voor Reginald Clemons. De komende maand wordt een uitspraak verwacht. U weet dat het schrijven van brieven en het zetten van een handtekening helpt om de mensenrechten in deze landen te verbeteren. Graag uw medewerking! Everdien Sanderman

UIT DE KERKENRAAD Verslag gemeenteavond 3 april 2014

A

anwezig zijn 31 gemeenteleden: Bericht van verhindering werd ontvangen van 11 gemeenteleden.

1. Opening Om 19.35 uur opent voorzitter Gerrit Bril de avond met een woord van welkom. Erwin de Fouw gaat in op wat typisch Luthers is; in de loop van de eeuwen is dat heel verschillend geïnterpreteerd. Luthers woorden moeten ook opnieuw worden


9

‘vertaald’. Als voorbeeld noemt Erwin een gebed van Luther waarin deze zegt dat bidden is, als het vullen van ‘een leeg vat met woorden’. 2. Mededelingen. De secretaris brengt de groeten over van Cor Noorda, die zich vanmiddag afmeldde. De visitatie van 13 maart was een open ontmoeting; een gesprek van de beide visitatoren (ds. R. van Dijk uit Almelo, PKN (voorheen gereformeerd) en mevrouw Kamphuis, Luthers gemeentelid uit Ede. We hebben veel met elkaar gedeeld, als predikant met de visitatoren, als kerkenraad afzonderlijk en gezamenlijk met de predikant. We bespraken ook waar we trots op zijn en waar we moeite mee hebben. Tot slot de mededeling dat Mieke Lichtenbelt, die net was begonnen als diaken, haar functie heeft neergelegd eind maart. Het vele landelijke kerkenwerk dat Mieke doet, waaronder visitaties, brengt Mieke tot deze keuze. 3. Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Jaarverslag 2013 Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle. De voorzitter merkt op, dat vorig jaar de gemeenteavond vooral in het teken stond van presentatie door de kerkenraad; het was een vrij eenzijdig gebeuren. En dat terwijl de kerkenraad graag tweerichtingsverkeer wil. Op de visitatieavond kwam ook de vraag aan de orde ‘gebeurt het heilige’ op zondagochtend. We horen graag waar de gemeenteleden trots op zijn, en daarnaast ook of er onderwerpen zijn die zorgen baren. Een aantal opmerkingen: we zijn een open gemeente, een gezellige club. We proberen ook naar elkaar om te zien en met elkaar mee te leven. We kunnen ook trots zijn op onze muziek: de verzorgde liturgie, de musici, beroeps en amateur, de cantorij en de zingende gemeente. Ook het feit dat alle generaties aan bod komen wordt als positief ervaren. Verder komt aan de orde dat vele gemeenteleden trouw zijn, elke zondag komen. Dat geldt ook voor gezinnen met kleine kinderen. Een punt van zorg is het moeilijker vinden van gemeenteleden die voor langere tijd een functie op zich willen nemen, bijvoorbeeld als ambtsdrager. Projectwerk trekt meer, maar continuïteit is nodig. Een opmerking van geheel andere aard: zouden we, ook voor de verhuurbaarheid, niet een vleugel moeten aanschaffen? We constateren dat we letterlijk geen ruimte hebben voor een vleugel; aanschaf van een betere piano staat al enige tijd op de rol. Hopelijk lukt dit binnenkort. Het jaarverslag zelf geeft weinig stof tot discussie. De vraag of het nog nodig is een dergelijk jaarverslag te maken wordt bevestigend beantwoord, al kan over de aanpak (vergelijkbare artikelen jaarlijks) en de lengte verschillend worden gedacht. Het jaarverslag is een van onze communicatiemiddelen, ook naar nieuwe gemeenteleden. Gevraagd wordt naar de activiteiten van onze werkgroep communicatie: die werkgroep zal worden ge(re)activeerd. Er moeten nl. ook


10

vragen worden beantwoord over het gebruik van sociale media, het plaatsen van foto’s met gemeenteleden herkenbaar in beeld op de website et cetera. Overigens werken veel gemeenteleden mee aan het jaarverslag. De secretaris krijgt complimenten voor zijn (eind-)redactionele werk. Op een vraag over de stand van zaken bij het voorgenomen groot onderhoud van ons orgel wordt geantwoord dat we nog in een offertetraject zitten; bij meerdere bedrijven zal offerte worden gevraagd. Ook zullen we fondsen aanboren en eigen acties starten om geld te werven. 5. Financiële verantwoording 2013. a. Verslag kascontrolecommissie. Jan Schuring brengt mondeling verslag uit van de kascontrole. De boeken van de kerkrentmeester zijn steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden. Verder heeft Bart Lip de nodige toelichting gegeven. Het beheer is prima in orde, en ook de financiële situatie is gezond. De jaarrekening sluit heel goed aan bij de begroting, los van het ontvangen legaat – dat uiteraard ook niet was begroot. Het voorstel is om decharge te verlenen aan penningmeester Bart Lip. Bart Lip licht nog kort een aantal zaken toe; naast het legaat merkt hij op dat het ‘levend geld’ (Kerkbalans) op peil is gebleven en dat er een positief beleggingsresultaat is. Het legaat, dat zonder bestemming is verkregen, is bij besluit van de kerkenraad grotendeels bestemd voor drie fondsen. Schulden hebben we niet, behalve de € 10.000 renteloze lening voor de keuken. Als we over tien jaar nog steeds een kerkelijke gemeente zijn, wordt die lening kwijtgescholden. Chica van Dam vraagt aandacht voor een wetswijziging v.w.b. periodieke bijdragen aan ANBI’s, zoals de kerk: die hoeven niet meer bij notariële akte te worden vastgelegd om het geheel van de belasting te mogen aftrekken. Er kan direct met de kerkrentmeesters een overeenkomst voor bijvoorbeeld vijf jaar worden gesloten. Ook de kas van de diaconie is gecontroleerd; ook daar geldt het voorstel voor decharge van de penningmeester. De gemeente onderstreept die met applaus, waarbij de voorzitter oud-penningmeester Jan Grisnich en Marjolein Schuit bedankt. Beitske de Jager licht de cijfers toe: 2013 was het eerste jaar waarbij in plaats van zes collectes voor onze eigen diaconale kas de geldwerving tegelijk met kerkbalans plaats vond. Dat is succesvol geweest. Daarnaast hielden wij nu 6x een diaconale collecte voor KIA, Kerk in Actie, het diaconaat van de PKN. Voor de schuldhulpverlening of schuldhulppreventie zijn wij blij met het contract dat wij hebben met een professionele hulpverlener: zij coacht ook de betrokken gezinnen. Geld geven bij hulpvragen was een reflex, aldus Jan Grisnich, maar nu worden mensen begeleid. Gevraagd wordt nog naar de follow-up van Geefeenkoe.nl: gaat het nog steeds goed met de geleverde koeien? De secretaris zal navraag doen; over de levering van de koeien staat veel informatie op de website van de stichting. De kerkenraad bedankt de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Jan Schuring (2e keer) en Harry Witte (1e keer). De kerkenraad zal een opvolger voor Jan Schuring zoeken.


11

In de hierna volgende korte pauze kunnen we de presentielijst tekenen en alvast flesjes water kopen die te maken hebben met punt 7: de aftrap van het nieuwe diaconaal project. 7. Diaconaal project 2014: Water voor Karimenga in Noord-Ghana. De diaconie heeft € 1500 voorgeschoten om het meertje waarin water in het regenseizoen wordt opgevangen uit te diepen: dat gebeurt nu, kort voor de regentijd. Het is de bedoeling dat door acties in de gemeente (daarvoor zijn ideeën en vrijwilligers nodig!) dit voorschot weer boven tafel komt. Michiel Verhagen, die in december een Open Podium verzorgde over het project in Karimenga, heeft de diaconie een aantal suggesties aangereikt voor het diaconaal project. Gekozen is dus voor water, een eerste levensbehoefte. De landbouw kan nu een heel jaar plaatsvinden, dankzij het water uit het meertje. Michiel en Etje Verhagen, die sinds enkele jaren met hun zoon Johan betrokken zijn bij de ontwikkelingen in dit gebied, zien met eigen ogen wat werkt en wat niet lukt; belangrijk is dat de mensen resultaten zien. Men investeert in zelfredzaamheid; het guesthouse dat is gebouwd, biedt onderdak aan groepen en toeristen die op het platteland tot rust komen. Voor € 12 heb je logies en ontbijt; wat daarmee wordt verdiend gaat bijvoorbeeld zitten in de kosten van de middelbare school voor jongeren. De familie Verhagen zal ons regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Meer info over dit project vindt u op onze website: www.elkz.nl/index.php/de-gemeente/diaconie/project-karimenga of: www.facebook.com/levendwatervoorkarimenga 8. Rondvraag Erwin de Fouw meldt dat er een kleine bibliotheek is ingericht in de kast naast het orgel: deels met boeken over kerkmuziek, deels met kerkelijke (Lutherse) literatuur. Bert Schaak, Gea Hoven, Jaline Schaak en Erwin de Fouw hebben het initiatief genomen. Jaline ontwierp een ex libris. Uitlenen kan door het invullen van een briefje. Michiel Verhagen vraagt naar een nieuw Wie-is-Wie boekje; de laatste uitgave is van 2011. De kerkenraad was al bezig met dit onderwerp; Michiel is bereid nog een keer foto’s te maken. Etje Verhagen vertelt kort iets over de bijeenkomst van de Lutherse Vrouwenbond op 10 mei in ons gemeentecentrum: daar zijn ook onze gemeenteleden welkom, vrouwen en mannen. Informatie komt in de Flambouw. 9. Sluiting De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en stelt voor ter afsluiting lied 225 te zingen. Op voorstel van Chica van Dam wordt daaraan toegevoegd lied 248. En zo geschiedt: we zijn en blijven een zingende gemeente. De voorzitter sluit de avond om 21.40 uur en wenst een ieder wel thuis. De secretaris, Lolke Folkertsma


12

BERICHTEN VANUIT DE DIACONIE

DIACONALE COLLECTEN Diaconaal project Op zondag 4 mei collecteert de diaconie voor het nieuwe diaconale project: Karimenga in Ghana. Zoals op de gemeenteavond is toegelicht, wil de diaconie de ontwikkelingen in dit erg arme dorp ondersteunen. Van de diverse projecten die er inmiddels gestart zijn, is de keus gevallen op de watervoorziening als meest essentiële voorwaarde om de leefomstandigheden te verbeteren. De afgelopen jaren is er een dam gebouwd om het water dat in het regenseizoen valt, vast te kunnen houden voor het erop volgende droge halfjaar. Daardoor is er al meer landbouw mogelijk geworden. Maar ook is gebleken dat de capaciteit van het meertje nog te klein is. Daarom financiert de diaconie de huur van een bulldozer om het meer uit te diepen vóór het nieuwe regenseizoen van start gaat. Hiervoor vragen we uw bijdrage. www.facebook.com/levendwatervoorkarimenga Onderhoudsfonds De 2e collecte op zondag 4 mei is bestemd voor het Onderhoudsfonds. Kledingbank Zwolle De diaconale collecte op zondag 11 mei is bestemd voor de Kledingbank in Zwolle. We leven in een tijd dat veel mensen in financiële problemen zijn gekomen en dat zelfs het tijdig kopen van kleding en schoeisel niet meer vanzelfsprekend is. Dit is een van de hoofdredenen waarom de Kledingbank in Zwolle er is. De organisatie wil een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in Zwolle. Doel van de Kledingbank is de doelgroep voorzien van bruikbare kleding die men gratis één keer in de maand uitdeelt. De kledingbank deelt kleding uit voor baby’s, kleuters en volwassenen. De Kledingbank maakt gebruik van een aantal ruimten in het pand Ruusbroecstraat 205. Men is overigens nog steeds op zoek naar goede (schone) kleding voor volwassenen. Vóór het pand staat een kleding container (aan de voorzijde van de weg aan de linkerkant naast het kleine gebouwtje). Hier kunt u de kleding deponeren. Voor vragen kunt u bellen naar Alice Verbaten, tel. 06 16753021, Betty Koers, tel. 06 28470898 of stuur een e-mail naar info@kledingbankzwolle.nl.


13

De Regenboog Inloophuizen Op zondag 18 mei is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor de inloophuizen van De Regenboog Groep. Deze landelijke interkerkelijke stichting zet zich in voor de zorg en opvang van dak- en thuislozen en verslaafden. Dagelijks helpt De Regenboog meer dan 400 daklozen en harddruggebruikers. Zij worden opgevangen in inloophuizen en gebruikersruimtes. De bezoekers krijgen koffie of thee, kunnen een douche nemen en hun vuile kleding omruilen voor schone. Vanuit deze laagdrempelige locaties wordt de mogelijkheid geboden voor zinvolle dagbesteding met activiteitenprogramma’s en werkprojecten. Daarnaast kunnen druggebruikers gemakkelijk in contact komen met de maatschappelijk werkers en informatie krijgen over de hulpmogelijkheden. De stichting kan niet bestaan zonder donaties en giften. www.deregenboog.org SLOA Op zondag 25 mei wordt er gecollecteerd voor de SLOA (Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en activiteiten). Deze stichting organiseert onder meer vakantieweken voor gemeenteleden, die door omstandigheden niet (meer) met vakantie kunnen gaan. De steun die wordt geboden is praktisch, financieel, en als het nodig is in de vorm van persoonlijke begeleiding De SLOA kan, in samenwerking met diaconieën en lutherse fondsen, een betaalbare, aangepaste vakantie aanbieden. Deze vakanties vinden plaats in één van de vakantiehotels van het vakantiebureau van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk of in een villa van de SLAB (Stichting Luthers Accommodatie Beheer). Voor dit alles is men voor het grootste deel afhankelijk van lutherse diaconieën en gemeenten. Zolang zij de SLOA willen steunen kunnen ze dit werk blijven doen. De ca. 100 lutherse gasten die jaarlijks van deze al dan niet aangepaste vakanties mogen genieten, zullen u zeer dankbaar zijn! www.sloavakantie.nl Stichting INLIA De diaconie collecteert op 29 mei (Hemelvaartsdag) voor de Stichting INLIA. INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, is een organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. INLIA is voortgekomen uit de betrokkenheid van lokale geloofsgemeenschappen bij het lot van asielzoekers in nood. Aan met uitzetting naar hun land van herkomst bedreigde asielzoekers verleenden zij diverse vormen van ondersteuning, variërend van ondersteuning bij terugkeer tot en met het aangaan van de dialoog met de verantwoordelijke autoriteiten om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. www.inlia.nl


14

Newbornlife Op zondag 1 juni wordt er gecollecteerd voor de Stichting Newbornlife. Stichting Newbornlife Nederland wil pas bevallen Afrikaanse vrouwen, die lijden aan specifieke aandoeningen na de bevalling, een nieuwe kans bieden. In de meeste gevallen wordt een vrouw met deze aandoeningen verstoten. Zelfdoding komt veel voor onder deze vrouwen, omdat ze het ‘er niet meer bijhoren’ niet langer kunnen verdragen. De organisatie Mercy Ships, verleent hulp verleent aan bovengenoemde vrouwen door middel van een hersteloperatie en verleent begeleiding op sociaal en maatschappelijk terrein, zodat een nieuwe start kan worden gemaakt. www.newbornlife.nl Jeugdwerk De 2e collecte op zondag 1 juni is bestemd voor het jeugdwerk in onze eigen gemeente.

PERIODIEKE GIFT Met een periodieke gift kunt u meer geven aan uw kerk. En dat kost u niets extra! en bekende aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting is de aftrek van giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle is, als onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland een ANBI en dus zijn giften aan de kerk aftrekbaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone giften en periodieke giften. Gewone giften zijn slechts aftrekbaar tussen 1% (de drempel) en 10% (het plafond) van uw jaarlijkse inkomen. Periodieke giften geven meer ruimte. Deze zijn volledig aftrekbaar als u geeft aan een ANBI. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro 100% aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost. Uw gewone giften inruilen voor periodieke giften kan dus een hogere aftrekpost opleveren en u inkomstenbelasting besparen. Voorwaarde om een gift als periodieke gift te beschouwen is dat deze gift minimaal 5 jaar duurt en dat deze gift in een overeenkomst vastgelegd moet worden. De omvang van de geschonken bedragen moet telkens gelijk zijn, net als de periode tussen de betaling van de bedragen.

E


15

Notariële akte wordt vervangen door onderhandse akte In 2013 was het nog nodig om een periodieke gift notarieel vast te leggen (met bijkomende kosten). Vanaf 2014 is dit niet meer nodig en is het mogelijk om een onderhandse overeenkomst te gebruiken voor een periodieke gift aan een ANBI. De Belastingdienst heeft een standaard overeenkomst gemaakt om een periodieke gift vast te leggen. U kunt een exemplaar opvragen bij de kerkrentmeester (kerkrentmeester@elkz.nl) of even telefonisch contact opnemen. Daarnaast zal dit artikel voortaan op onze website te vinden zijn waar de voorbeeldovereenkomst is bijgevoegd. Wij kunnen u uiteraard ook een voorbeeld per post toesturen. De overeenkomt kan op elk moment in 2014 worden getekend en geldt dan al voor uw aangifte inkomstenbelasting 2014. U kunt dus meer toezeggen zonder dat het u geld kost! www.elkz.nl, gemeente, Downloadpagina Rekenvoorbeeld 1 Stel dat uw verzamelinkomen zodanig is dat u in uw hoogste belastingschijf 30% loonheffing en belasting betaalt. Als u € 600 per jaar zou geven als gewone gift, kunt u dat maar gedeeltelijk aftrekken. Geeft u € 600 per jaar als periodieke gift, dan bespaart u € 180. Als u na aftrek van het belastingvoordeel € 600 netto zou willen geven, kunt u dat bereiken door € 857 te geven. Na teruggave van 30% van € 857 = € 257 hebt u netto € 600 gegeven. Rekenvoorbeeld 2 Stel dat uw verzamelinkomen zodanig is dat u in uw hoogste belastingschijf 42% loonheffing en belasting betaalt. Geeft u € 800 per jaar als periodieke gift, dan bespaart u € 336. Als u na aftrek van het belastingvoordeel € 800 netto zou willen geven, kunt u dat bereiken door € 1.379 te geven. Na teruggave van 42% (= € 579) hebt u netto € 800 gegeven. Bart Lip


16

SUMAN IN NEPAL (2)

I

n de vorige Flambouw schreef ik over mijn bezoek aan Nepal en de ontmoeting met Suman Gomanju. Op mijn verzoek heeft hij zijn verhaal opgeschreven. Suman from Nepal Ik kom uit Katuje, een klein dorpje dichtbij Bhaktapur. Bhaktapur is een oude stad in de oosthoek van de Kathmandu-vallei. Tijdens de Malla koningshuizen, tot ongeveer 1450, was het de hoofdstad van Nepal. Bhaktapur staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco vanwege zijn rijke cultuur, de tempels, het houtsnijwerk, stenen en metalen kunstwerken. 98% van de inwoners van mijn dorp is Hindoe en dat geeft ons veel moeilijkheden. Het valt niet mee om christen te zijn in een land waar dat tot 1990 illegaal was. De dreiging van vervolging, gevangenschap, het verlies van banen en huizen was heel reëel toen mijn vader Jezus Christus aannam als zijn persoonlijke Verlosser en Heer. De reden dat hij zich bekeerde, was omdat hij een wonder van de Almachtige had gezien. God genas zijn schoonzuster, die al 5 jaar bezeten was door demonen. Ze hadden allerlei behandelingen geprobeerd, dokters, heksen, kruiden, massages enzovoorts, maar niets hielp. Toen de vriend van mijn oom, die gelegerd was in India, voor haar bad, genas ze compleet. Onze hele familie ging in God geloven en toen hadden we te maken met een wrede vervolging door de maatschappij en onze eigen familie. We werden door de maatschappij genegeerd, mijn oma werd geslagen en ervan beschuldigd dat ze een heks was, de mensen wilden zelfs geen water drinken als mijn vader het had aangeraakt. Mijn jongste zus moest een openhartoperatie ondergaan maar mijn vader had geen geld. De omgeving adviseerde om niet te opereren omdat dat slagingskans ‘maar’ 50% was. Niemand wilde ons helpen, zelfs onze familie niet. Mijn vader bleef bij zijn besluit om Jezus te volgen onder alle omstandigheden. God zij dank, Hij verhoorde ons gebed, de operatie slaagde. De bouw van ons huis lag hierdoor 7 jaar stil. Net als mijn vader werd ik ook christen. Toen ik een keer uit school kwam, sloeg een oude man mij bont en blauw. Hij dreigde mijn benen te breken als ik nog eens voorbijkwam. Dus liep ik voortaan anderhalf uur per dag om. Ook weet ik nog goed dat de schooldirecteur me een ‘tika’ (volgens de hindoerituelen een zegenteken) op mijn voorhoofd wilde geven. Ik was het hier heel duidelijk niet mee eens en zei dat ik als christen dit niet wilde. Na mijn middelbare school kreeg ik de mogelijkheid om een opleiding en training te volgen bij Campus Crusade for Christ. (In Nederland bekend als stichting Agapè, AM) Na dat jaar begon ik met evangeliseren onder studenten van de Tribhuvan universiteit, een van de beste universiteiten van Nepal. Toen op een dag een student mij vragen stelde waarop ik geen antwoord wist, besloot ik om theologie te gaan studeren. Nu ben ik bijna afgestudeerd als Master of Divinty op het Presbyterian theological Seminary in Dehradun, India. Ik moet met 5 bussen, een trein en een auto rickshaw (tuk-tuk, red.) reizen om bij de universiteit te komen. Direct nadat ik geslaagd ben, wil ik met de wezen in Nepal gaan werken. In december zag ik


17

twee haveloos geklede kinderen op straat lopen bedelen om eten. Een derde kind liep bij hen te huilen. Niemand om hen heen bekommerde zich om hen, het leek alsof niemand de hulpschreeuw van de kinderen hoorde, ieder leek bezig met zichzelf. Ik vroeg God: is dit Uw wil? Die nacht kreeg ik het antwoord. Gods wil voor deze kinderen is dat ik als Zijn dienaar, deze kinderen dien in de naam van Jezus. Vanaf die dag is dit mijn droom: weeskinderen opvangen, verzorgen en opleiden. Gebedspunten: Wilt u helpen bidden voor gebedspartners en voor betrokkenheid voor wezen. Wilt u bidden voor het volk en de christenen van Nepal. Christenen worden gezien als buitenlanders die koeien eten (in het hindoeïsme is een koe heilig en dus niet om te eten). Nepal is helemaal gevormd/georganiseerd volgens het kastesysteem van het hindoeïsme. Als je christen wordt, ben je een out-cast. Naschrift van Ada: Ondertussen is Suman klaar met zijn studie. Hij woont nu weer bij zijn familie, heeft ondertussen samen met Iswoory, zijn vrouw, een dochtertje. Hij probeert een baan te vinden om daarmee zijn wens te kunnen vervullen. Ik mailde hem dat hij een stichting zou moeten oprichten, volgens Nederlandse maatstaven hebben we toch vastigheid nodig voordat we geld doneren. Het is tenslotte handig als we dit als gift kunnen opgeven bij de belasting ... Een maand later mailt hij me dat hij een weeshuis begonnen is: hij heeft 4 kinderen van de straat geplukt en bij een kerklid met een groter huis ondergebracht. Tja, zo kan het ook! De eenvoud, niet zeuren maar doen, spreekt me ook aan. In januari 2014 mailt Suman dat hij een kerk ‘geplant’, heeft in Kathmandu. Er zijn 21 leden, inclusief kinderen en hij heeft 4 mannen gedoopt. Hij ondersteunt een meisje van 7, Subhechya, van wie de moeder weduwe is, zij heeft geen geld genoeg om haar 2 kinderen te voeden. Ik heb inmiddels een rekening gereserveerd voor Suman. Als je ervoor voelt om hem financieel te steunen, kun je geld storten. Neem voor meer informatie contact met me op via adameurs@solcon.nl of tel. 038 4225533. Ada Meurs


18

DE EINDIGHEID VAN DE MENS EN DE OVEREENKOMST TUSSEN GOD EN CHRISTUS

D

e dichter Gerrit Achterberg had een kort lontje. Zo kort dat hij bij een ruzie zijn hospita doodschoot. Hij had dan ook alle reden zich een verlorene te voelen. Verloren, tenzij ... Achterberg was ook een visionair, die meer en verder zag dan anderen. Zijn vriend J.B. Charles gaf hem de eretitel ‘giraf onder de dichters’. Met zijn verziendheid bracht hij onder woorden wat geloven betekent in een wereld die door wetenschap wordt beheerst. Op bladzijde 967 van het nieuwe Liedboek staat een van zijn beroemdste gedichten met de intrigerende titel ‘Deïsme’. Met dit woord wordt een godsopvatting aangeduid waarin God de wereld wel geschapen heeft maar verder aan zijn lot overlaat. Hij heeft als het ware een wekker gemaakt en opgewonden, die nu verder tikt en afloopt zonder dat er iets aan te veranderen valt. Dit idee, dat in de 17e eeuw in Engeland opkwam, werd later ingevuld door de evolutieleer. Vervolgens groeide in brede kring het besef dat je zo’n god eigenlijk helemaal niet nodig hebt om tot een samenhangend wereldbeeld te komen. Maar nu Achterbergs gedicht, dat als volgt leidt: Deïsme De mens is voor een tijd een plaats van God. Houdt geen gelijkteken nog iets bijeen, dan wordt hij afgeschreven op een steen. De overeenkomst lijkt te lopen tot deze voleinding, dit abrupte slot. Want God gaat verder, zwenkend van hem heen in zijn miljoenen. God is nooit alleen. Voor gene kwam een ander weer aan bod. Wij zijn voor hem een vol benzinevat, dat hij leeg achterlaat. Hij moet het kwijt, al de afval, met zijn wezen in strijd. Sinds hij zich van de schepping onderscheidt gingen wij dood en liggen langs het pad, wanneer niet Christus, koopman in oudroest ons juist in zo’n conditie vinden moest; alsof hij met de Vader had gesmoesd. Het gedicht begint hoopvol, in de trant van Psalm 8: de mens van God. Maar slechts voor een tijd – er komt onherroepelijk ‘overeenkomst’. Dat woord betekent twee dingen. Mensen overeenkomen, dat wil zeggen op hem lijken doordat ze

als plaatsbekleder een einde aan de mogen met God iets van zijn rol


19

overnemen, als leidinggevend schepsel. Maar dat houdt ook in dat God met mensen een overeenkomst sluit, een soort contract. Beide eindigen met een ontbinding. God gaat door; als de ene mens op is, neemt hij weer een andere. Net alsof het om een vat benzine gaat, dat als een lege huls wordt afgedankt als de brandstof op is. Zo gaat het steeds, sinds God het mechanisme van de schepping in gang heeft gezet. Maar over welke God hebben we het dan eigenlijk? In de laatste drie regels van het gedicht komt de verrassende wending. Het deïsme (je zou ook kunnen zeggen: het verhaal van oerknal en evolutie) heeft niet het laatste en beslissende woord. Achterberg houdt ervan zich cru uit te drukken als het om ernstige dingen gaat. Mensen zijn oudroest, maar worden door Christus gevonden terwijl ze voor dood in de berm liggen. En het geheim van de overeenkomst tussen Zoon en Vader wordt aangeduid met ‘smoezen’, alsof het om een onderonsje ging. De wezensgelijkheid van Christus en God ligt in hun gezamenlijke contract om de verloren mens te redden. Eddy Weeda

VERHAAL BIJ DE KINDERNEVENDIENST: EMMAÜSGANGERS 27 april (Beloken Pasen) en Hetds.isSusanne Freytag gaat voor met

het verhaal over de Emmaüsgangers. Ik zit boven met de jongste kinderen van de kindernevendienst (4 t/m 6 jaar) met hetzelfde verhaal en krijg na dat verhaal van één van de kinderen bij het uitdelen van een kleurplaat de vraag: “Wie van de 3 mannen is nou Jezus?” “De middelste, want hij praat met de 2 mannen!” zegt er één. “Maar die middelste kijkt nog wel droevig, dus hij weet nog niet dat Jezus is opgestaan”, zeg ik. Dan komt de reactie, dat het die rechter man met die zak wel zal zijn, want “daar zit het brood in dat hij straks gaat delen met die mannen…” “Nee!”, zegt de jongste van 4, “Ik weet het!! Jezus is de Goede herder, dus die man met de staf, dat is Jezus!!” Iedereen is het meteen met haar eens en beginnen spontaan het liedje ‘Jezus is de goede herder’ te zingen. Mijn dag kon niet meer stuk! Chris Eekel.


20

EEN ONTMOETING MET FRANSICUS VAN ASSISI

O

p zondag 25 mei is er opnieuw een ‘Ontmoeting op de Berg’ op Landgoed Hezenberg. Monica Schwarz, predikant in Voorhuizen, vertelt over het leven Franciscus van Assisi. Deze bijzondere mens leefde in de 12e eeuw in Italië en heeft grote invloed gehad op de kerk tot op de dag van vandaag. De huidige paus heeft zich naar hem vernoemd. Franciscus van Assisi schreef het Zonnelied toen hij heel ziek was. Monica vertelt over zijn leven, de tijd waarin hij leefde, over zijn visie en spiritualiteit. Zij maakte ook verschillende prachtige doeken over dit Zonnelied die deze middag te zien zijn. Na de pauze is er tijd voor onderling gesprek en een eigen creatieve verwerking. Locatie: Landgoed Hezenberg, tijd: 14.00 tot 18.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Kosten: € 22,50, incl. koffie/thee, soep en broodjes. U kunt zich aanmelden via de website www.hezenberg.nl. Voor informatie: tel. 038 4445251.

BEGRAAFPLAATSENPAD

S

LAG-Zwolle (Samen Leven Anders Geloven) organiseert op zondag 18 mei een begraafplaatsenpad. Op de Joodse begraafplaats aan de Kuijerhuislaan, het Islamitische gedeelte van begraafplaats Kranenburg en op begraafplaats Bergklooster zal een toelichting worden gegeven op rituelen rond dood en begraven in respectievelijk de joodse, islamitische en christelijke traditie. De middag begint om 13.30 uur op de joodse begraafplaats. Kosten bedragen €5,- per persoon (kinderen kunnen gratis mee). Aan de mannelijke deelnemers aan deze rondleiding wordt verzocht hoofdbedekking mee te nemen. Van harte welkom! Hanneke Buurman


21

VIERDAAGSE CURSUS ‘ALLE DINGEN NIEUW’

hoogleraar publieke theologie, geeft op donderdag 8 mei, 15 Erikmei,Borgman, 22 mei en 5 juni van 20.00 tot 22.00 uur een cursus in het

Dominicanenklooster te Zwolle. Voor velen is de kerk op het moment niet the place to be. Het beeld dat veel mensen van de kerk hebben, wordt bepaald door interne ruzies en schandalen. Begrijpelijk – er is heel wat gepasseerd. Maar is dat alles wat er te zeggen valt over de kerk? Is er nog goeds te verwachten? Juist nu is het goed om opnieuw te kijken naar de kerk, naar haar voorgangers, naar de gelovigen, en naar het vieren met brood en wijn. Met welke woorden, beelden, begrippen kun je verder? Erik Borgman, laat zien hoe klassieke theologische thema’s (nieuwe) betekenis krijgen in onze tijd en zo weer verrassend relevant kunnen zijn. Is de kerk dan toch de plek om te ‘zijn’? Locatie: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 te Zwolle. Informatie en opgave: Thomashuis, tel. 038 4254412, e-mail: thomashuis@kloosterzwolle.nl, www.kloosterzwolle.nl.

DIENSTEN GROTE KERK

M

eer informatie: www.michaelsvieringen.nl. Zondag 4 mei, 16.30 uur: Michaëlsviering, liturgen: ds Iemke Epema en Jan Doelman. In deze viering is de heilige die centraal staat: Etty Hillesum. Zij werd geboren op 15 januari 1914 en overleed op 30 november 1943 in het kamp in Auschwitz. De viering is opgebouwd rond fragmenten uit haar brieven en dagboeken, die geschreven zijn tussen 1941 en 1943. Al schrijvend zoekt zij een manier om in verbinding te staan met God en weerstand te bieden aan de haat die om zich heen grijpt. Psalm 27 zal worden gelezen en gezongen. De Michaëlscantorij o.l.v. Maria Bloem werkt mee aan deze viering. Vooraf: Van 15.00 tot 16.00 uur worden er in de consistorie (de ruimte boven de trap onder het orgel) fragmenten gelezen uit het werk van Etty Hillesum. Opgave vooraf is prettig: iemke.epema@hetnet.nl, maar u bent ook onaangekondigd welkom. Zondag 11 mei, 16.30 uur: Gaandewegviering, thema: ‘Paulus’, liturg: Hans Tissink. Zondag 18 mei 16.30 uur: Taizéviering. Zondag 25 mei, 16.30 uur: Michaëlsviering, thema: ‘Franciscus’; liturg: Jan-Jaap Stegeman. Zondag 1 juni, 16.30 uur: Michaëlsvesper; liturgen: ds. Harm Bousema en Harry Steenbergen.


22

FLAMBOUW JUNI 2014 Kopijdatum: Verschijning:

zondag 18 mei 2014 zondag 1 juni 2014

AGENDA

A

lle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld. Over bijna alle activiteiten vindt u elders in deze (of de vorige) Flambouw meer informatie. Datum Tijd Activiteit Maandag 20.00-22.00 cantorij (niet tijdens schoolvakanties) Dinsdag 20.00-21.00 bidstond Woensdag 10.00-11.00 t.h.v. Zitha van Breet, Lassuslaan 68 zo 4 mei 11.30 Koffieconcert Koniginnezang 16.30 Michaëlsviering, Grote Kerk do 8 mei 19.30 Kerkenraadsvergadering za 10 mei 10.30-16.00 Ontmoetingsdag NLVB in onze kerk. (Zie artikel elders in deze Flambouw) zo 11 mei 9.30-11.30 Tekenen brieven Amnesty International 16.30 Gaandewegviering, Grote Kerk do 15 mei 17.30 Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan zo 18 mei 11.30-14.00 Kinderuitje, Park Eekhout 16.30 Taizéviering, Grote Kerk 17.30/19.30 Ad Fontes, gesprekskring Lutheranen 30+ (bij deelnemers thuis) zo 25 mei 11.00 Wereldwinkelverkoop 12.00-12.30 Kerk-op-schoot-viering 16.30 Michaëlsviering, Grote Kerk do 29 mei 7.00 Dauwtrappen Engelse Werk 8.30 Ontbijt zo 1 juni 16.30 Michaëlsvesper, Grote Kerk 17.30/19.30 Ad Fontes, gesprekskring Lutheranen 30+ (bij deelnemers thuis) wo 11 juni 14.30-16.30 Jaarlijks uitje: Agnietenberg do 12 juni 19.30 Kerkenraadsvergadering zo 15 juni 9.00-16.00 Noordelijke Lutherse Buitendag, Leeuwarden


23

WAAR ZIJN JULLIE? Zo vaak zo gruwelijk alleen voel ik mij van mens en iedereen verlaten ver weg wanen jullie mij achter wolken hoog in een hemel ik ben zo dichtbij ik deel jullie werkelijkheid er is maar één werkelijkheid die van jullie die van jullie en mij ik ben de diepte in jullie leven ik ben de zin van jullie zijn ik roep, maar jullie luisteren niet; ik ben aanwezig, maar jullie zoeken mij niet; ik strek mijn armen naar jullie uit, maar jullie komen niet. Waar blijven jullie? Ik loop met jullie mee, maar jullie verdwalen liever; ik lijd met jullie mee, maar jullie voelen dat niet; ik word in jullie, maar ik mag niet zijn. horen jullie mij? jij?

Dit gedicht kwam ter sprake op een van de avonden van het Groot Huisbezoek in de afgelopen periode. Het is van Paula Copray en komt uit de bundel ‘Als horende de Zwijgende’, gedachten en gebeden van een God, zoals verbeeld in de procestheologie.


24

CONTACT Leden die de Flambouw digitaal via de mail ontvangen zien hier de contactpagina.

De Flambouw van mei 2014  

De Flambouw van mei 2014