Page 1

PINKSTEREN 2009


2

Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, Datum/Dag

Voorganger

31 mei Pinksteren

Lezingen (bij gastvoorgangers onder voorbehoud) Gen. 11: 1- 9 Hand. 2: 1- 13

Ouderling/ Organist

7 juni Trinitatis

Numeri 6: 22-27 Mattheüs 5: 1-12

ds Ch van Dam ds S. Freytag, Groningen

Johanna Wildeman Gea Hoven

14 juni 1e na Trinitatis

Ez. 17: 22-24 Marcus 4:26-34

Jan Grisnich Gea Hoven

21 juni 2e na Trinitatis

Job 30:15-26,38:1 Marcus 4: 35-41

Berend Tiesinga Gea Hoven

28 juni 3e na Trinitatis

Jes. 3:25-4:6 Marcus 5:22-43

ds. Kerstin König- Thull, Bonn ds. Maria Pfirrmann, Amsterdam ds. G. Berveling, Zwolle

5 juli 4e na Trinitatis

Ez. 2: 1-7 Marcus 6:1-6

ds. E. de Fouw, Den Haag

Marga Konings Gea Hoven

12 juli 5e na Trinitatis

Jes. 52: 1-6 Marcus 6: 6b-13

ds Ch. van Dam Michiel Verhagen Gea Hoven

ds. Ch. van Dam Beitske de Jager Gea Hoven

Beitske de Jager Gea Hoven

BIJ DE KERKDIENSTEN

oor 7 juni, de gezamenlijke viering met Lutheranen uit Groningen, VOost-Groningen, Leeuwarden en Kampen, in de kerk in Kampen,

verwijs ik u naar de gegevens in de Flambouw van mei. Er is dus geen dienst in onze kerk! Op 14 juni verwelkomen we ds. Kerstin König-Thull uit Bonn, onze vroegere vicaris. Er staat nu ds. voor haar naam: ze is op 17 mei in Bonn geordineerd.


3

Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur Oppas 0-4 jr

Nevendienst 4½ -10 jr

Dorothée, Ester, Corrine, Roos, Willemijn Oppas door Kampen

Christa

Jaap, Rienke, Margriet Dorothée, Joan, Karin, Esther Dorothée, Roos, Taco, Rinske/ Rebekka Esther, Rienke, Willemijn Nnb

Els

Andere informatie Elke zondag is er koffie/thee/limonade na de dienst! m.m.v. Projectkoor Lutherse Jongerenmuziekdagen o.l.v. Hans Jansen, viering Heilig Avondmaal 1e collecte: zending 2e collecte Onderhoudsfonds collecte: Stichting Betheljada Gezamenlijke viering in de Lutherse kerk in Kampen, Burgwal 85 aanvang 10.15 uur, m.m.v. onze cantorij; viering Heilig Avondmaal GEEN DIENST IN ONZE KERK 1e collecte: Camping L’Accolade

Mariska

1e collecte: KIA Medisch werk

Sammie

1e collecte: diaconale kas 2e collecte: jeugdwerk

Christa

1e collecte: Evangelisch Begeleidings Centrum

vakantietijd

1e collecte: Diaconaal Fonds militairen

Nevendienst door Kampen

Op 21 juni komt ds. Maria Pfirrmann, die luthers predikante is in de Augustanakerk te Amsterdam. Een bekende op 28 juni: ds. Gerrit Berveling, Remonstrants predikant, docent aan het Carolus Clusius College, gastlid bij ons. Uit Den Haag komt op 5 juli ds. Erwin de Fouw, die daar één van de twee lutherse predikanten is. Op 12 juli hoop ik weer zelf voor te gaan. Chica van Dam


4

DE WIND DIE DOOR DE SCHRIFTEN WAAIT

O

ngrijpbaar als het leven is de Geest. Hoe je het Hebreeuwse roeach en het Griekse pneuma ook vertaalt: adem, storm, inblazing, wind, geest – in de voorwetenschappelijke waarneming is het niets en alles tegelijk. Geest en adem hebben geen materie of substantie, maar ze maken wel het verschil tussen leven en dood. Ze zijn het ontastbare wezen van het leven zelf, de manier waarop het leven leeft. Onzichtbaar is de adem, behalve in de gevolgen: de rijzende en dalende borstkas, de wilde flakkering van een vlam die uitgeblazen wordt. En je hoort haar geluid, rustig of hijgend, zoals je de wind hoort in de bomen – maar het is de wind niet zelf, het zijn de bladeren waarin ze rondspeelt. Zo is ook de Geest, je hoort zijn geluid in de stemmen van de mensen, je ziet hem in het reilen en zeilen van de gemeenschap, of je mist hem waar het leven verkilt en verstart. Maar hij, of zij, blijft ons altijd ontsnappen, zelf onzichtbaar, niet te grijpen.(…) Ongrijpbaar als het leven is de Geest. Ook de Pinksterervaring van Handelingen 2 was van voorbijgaande aard. Even was er volledige communicatie, iedereen verstond elkaar op de golflengte van Gods grote daden. Hetzelfde boek vertelt dat er daarna al gauw weer allerlei misverstand en onenigheid was in de beweging van Jezus’ volgelingen. De beweging van de Geest valt niet te fixeren of te institutionaliseren. Het kerkelijk geloof zal steeds weer de gestalte van het wachten moeten aannemen en de bereidheid moeten hebben om op de tocht te staan. In scheepvaarttermen heet dat: alle zeilen bijzetten. Maar de wind, die is niet van ons. Uit een artikel van Piet van Veldhuizen in het aprilnummer van Interpretatie, tijdschrift voor bijbelse theologie


5

GOD BE IN MY HEAD

O

p Zondag Cantate zong de cantorij John Rutters “God be in my head”. Dit gebed zal ook worden gezongen in de dienst in Kampen op 7 juni. De tekst van de compositie luidt: God be in my head and in my understanding. God be in mine eyes, and in my looking. God be in my mouth, and in my speaking. God be in mine heart, and in my thinking. God be at my end, and at my departing. Volgens een aanwijzing op de partituur zijn deze woorden afkomstig uit de Sarum Primer. De term primer werd in Engeland gebruikt om een gebedenboek aan te duiden, bedoeld voor gebruik door leken. Een andere naam voor zo’n gebedenboek is “getijdenboek”. Een beroemd voorbeeld van zo’n getijdenboek is het rijk gedecoreerde manuscript dat in de vijftiende eeuw werd gemaakt voor Jean, Duc de Berry. De Sarum Primer is één van de vroegste gedrukte getijdenboeken. Na de eerste druk rond 1475 beleefde het nog vele herdrukken. De Sarum Primer is ontstaan in Salisbury (een minder bekende naam voor Salisbury is “New Sarum”). Deze oude tekst is door verschillende componisten, waaronder Sir Henry Walford-Davies, getoonzet. Ook Toon Hagen voorzag de tekst van noten. Zoals gezegd zong de cantorij John Rutters versie. John Rutter (1945) is een Engelse componist die bekend geworden is door de serie “Carols for Choirs” die hij samen met Sir David Willcocks uitbracht. Tijdens de dankdienst voor het vijftigjarig regeringsjubileum van koningin Elisabeth klonk Rutter’s Psalm 150. Met Pasen zong de cantorij zijn “Christ the Lord is risen again”. Ook op de website van de Southwood Lutheran Church in de Amerikaanse staat Nebraska vinden we onze tekst. “By using these ancient words, we can gain a sense of the entire Christian community throughout space and time and reflect on the timeless dimensions of the people of God”, zo lezen we daar. Onze cantorij sluit zich hier graag bij aan. Jan Nauta


6

ELFJE VAN DE MAAND ontmoeting gemeenschappelijke beleving luthergie wordt liturgie geef ons uw vrede Enoch Karel Harmsen

UIT DE GEMEENTE Geboren p 24 mei is Mirjam geboren,dochter van Petra Klijnstra en Bart Lip. Van harte geluk gewenst met dit nieuwe leven!

O

VAKANTIE PREDIKANTE

V

an 15 juni tot en met 10 juli zal ik afwezig zijn. Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met de pastoraal assistente Marga Konings of met één van de andere kerkenraadsleden. Chica van Dam

DE WAND

‘D

e wand’ in de ontmoetingsruimte van de kerk is enige tijd geleden weer veranderd,zoals u ongetwijfeld zult hebben gezien. De schilderijen die er nu hangen, zijn gemaakt door Henk Haverkamp. Het betreft stillevens en landschappen. Enkele van de laatstgenoemde schilderijen zijn in Frankrijk gemaakt. Bij elk schilderij wordt schriftelijk uitleg gegeven. Bertie Pauw en Dorien Sikkema

SARI-MODE OP STARTZONDAG: MODELLEN GEZOCHT!

I

n veel ontwikkelingslanden werken duizenden mannen, vrouwen en kinderen in de textiel- en kledingindustrie. Als spinner, wever, verver of bedrukker verdienen ze een schamel inkomen. Een groeiend aantal arbeiders organiseert zich in coöperaties en samen doorbreken ze zo de afhankelijkheid. Hun stoffen en kleding verkopen ze voor een eerlijke prijs aan zelf gekozen organisaties in eigen land, die rechtstreeks contact onderhouden met importeurs in het buitenland. Dit is hun kans om actief te werken aan de verbetering van hun leef- en werkomstandigheden. Verspreid over Nederland en België helpt een netwerk van WereldModeWinkels hen om die kans te vergroten door het importeren en verkopen van hun producten: stoffen, kleding en


7

accessoires. U hebt vast weleens gehoord van het microkrediet waar prinses Maxima zich sterk voor maakt; dit is net zoiets en krijgt intussen gelukkig steeds meer bekendheid. De WereldModeWinkels van SARI bieden kwalitatief hoogwaardige producten met een eigen verhaal, een verhaal dat het vertellen waard is. SARI betekent: Samen Werken aan Rechtvaardige Inkomsten. In Nederland zijn zo’n 12 winkels, bij ons in de regio in Havelte, Oene (bij Epe) en Dalfsen. Om bekendheid aan de producten in de winkels te geven verzorgen medewerkers van SARI presentaties . Het leek ons interessant en leuk om u /jullie kennis te laten maken met het werk van SARI op de startzondag van 6 september. Er is dan een programma, verzorgd door medewerkers van SARI: • een inleiding over de achtergrond van het werk • diaserie over een producentengroep • pauze • modeshow • gelegenheid om stoffen en kleding en andere spullen te bekijken en te kopen In verband met de modeshow zoeken we nog 6 tot 8 modellen, vrouwen en mannen die het leuk vinden kleding te showen dus geeft u zich / geef je op ; voorlopig zijn alle maten welkom tussen 38 en 48 (vrouwen) en wat betreft de mannen 48 of 52. Wij hopen dat veel gemeenteleden de startzondag bezoeken en het programma erna zullen bijwonen. Zet het vast in uw agenda! (adameurs@solcon.nl / hjbuurman@hetnet.nl / tel. Hanneke 038-4238648) Ada Meurs en Hanneke Buurman

HUISKAMERBIJEENKOMSTEN IN DRENTE

V

oor Lutheranen in en rond Hoogeveen en Meppel zijn de jaarlijkse huiskamerbijeenkomsten gepland op resp. donderdag 4 juni en dinsdag 8 juni. Als het goed is, heeft u de uitnodiging reeds ontvangen.

7 JUNI: LUTHERSE NOORDELIJKE BUITENDAG IN KAMPEN

D

oor de Evangelisch-Lutherse gemeente Kampen zal dit jaar de gezamenlijke Lutherse Noordelijke Buitendag worden georganiseerd. Deze dag vindt plaats op zondag 7 juni in de lutherse kerk Kampen (Burgwal 85) , aanvang 10.15 uur. In de kerkdienst zullen ds. Chica van Dam en ds. Susanne Freytag (Groningen) voorgaan en onze cantorij zal haar medewerking verlenen. Meer informatie over de buitendag vindt u in de Flambouw van mei 2009.


8

EEN ZOMERMIDDAG MET…

W

ie van u heeft zin en tijd om in de zomer als gastheer of gastvrouw op te treden in het kader van ‘Een zomermiddag met…’? Vorig jaar heeft een drietal gemeenteleden op een zomerse middag in hun huis en/of tuin een groep(je) belangstellenden ontvangen en iets vertelt over werk of hobby. De gasten waren gemeenteleden die niet of niet zo lang met vakantie waren. Het was een feest om elkaar zo thuis te ontvangen en voor de deelnemers smaakte dit naar meer. Vandaar dat er nu plannen zijn om komende zomer weer een aantal ‘Zomermiddagen met ….’ te organiseren. Er zijn inmiddels twee gemeenteleden die hebben aangegeven dat ze hun huis een paar uurtjes open willen zetten voor anderen (Bertie Pauw en Karin Vrieling). Het zou mooi zijn als hier nog één of twee mensen bijkomen. Als u mee wilt doen, mailt u dan naar Lolke Folkertsma (l.folkertsma@hccnet.nl) of bel 038 4226826 (’s avonds). Laat u even weten wat het onderwerp van de bijeenkomst is? Het elkaar ontmoeten is van even groot belang als het delen van een hobby of vertellen over het werk. In de kerk komt t.z.t. een rooster en een intekenlijst voor mensen die op bezoek willen komen.

JOODS HISTORISCH MUSEUM, UITSTAPJE AMSTERDAM

H

et was lekker weer op zondag 10 mei en daar stapten we in de trein. We: zeven jongeren en vier volwassenen. We mochten 1e klas reizen want Chica had uitgeplozen dat dat via de NS Lentetour goedkoper was! Daarmee hadden we dikke mazzel want wat zat dat lekker! En dan konden we ook nog in zo’n dubbeldekker zitten; wat dat betreft kon de dag niet meer stuk. Uiteindelijk kwamen we in Amsterdam aan,daar moesten we met de tram naar het Joods Historisch Museum. Met de tram moesten we nog op de Dam wachten vanwege een demonstratie van een geloofsovertuiging.

En toen waren we bij het museum. Je kon kiezen tussen het kindermuseum en het “gewone”


9

museum. We namen als eerst het kindermuseum. Daar werd uitleg gegeven over een joodse familie die de rode draad vormde van wat er in het museum te zien was. Met als hoofdpersoon Max de Matse. Ze lieten al een aantal joodse gebruiken zien en we konden door het museum lopen. Toen we een verdieping hoger kwamen kon je daar koosjer brood bakken, we liepen nog wat op die verdieping rond en toen het brood gaar was konden we weer verder gaan. Toen we verder liepen was er een heel groot bed met een scherm waar je een filmpje op werd afgespeeld. En in de kamer daar naast kon je joodse muziek maken. Daar waren we in het kindermuseum klaar en gingen we genieten van een hapje en een drankje. Daarna gingen we naar de oude synagoge die ook bedoeld was voor de oudere mensen. Daar kon je rond lopen en informatie lezen, kijken en luisteren naar ingesproken teksten. Rebecca Hamburger legde overal iets uit en na het museum gingen we nog even bij een monument kijken waarvan ik nu even de naam kwijt ben. (De Dokwerker, monument vanwege de februaristaking van 1941, CvD). Het meest bijzondere vond ik de regels van de joodse mensen, en de kern van de Thora in een zin gezegd: ”Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” Moe stapten we in de trein weer naar huis. Rinske Post (tekening) en Sem Loggen (tekst)

UIT DE KERKENRAAD Kort verslag van de kerkenraadvergadering van dinsdag 19 mei 2009.

D

e kerkenraad nam er kennis van dat ook de ELG Kampen heeft ingestemd met het onderzoeken van de mogelijkheid van een ‘combinatie van gemeenten’ als samenwerkingvorm tussen de ELG Zwolle en de ELG Kampen. Dit onderzoek wordt de komende maanden uitgevoerd. • De kerkenraad vraagt aandacht van de gemeente voor het naleven van een oude afspraak inzake parkeren op het binnenterrein op zondag: alleen de koster mag daar parkeren. De rest van de ruimte is voor de fietsen en speelplek voor de kinderen.De Potgietersingel biedt voldoende (en nog altijd gratis) parkeerruimte. • In de Flambouw van mei 2009 kondigden wij aan dat de heren Klijnstra en Spoon van de oorspronkelijke kascontrolecommissie over 2007 uitgenodigd zouden worden voor een afrondend gesprek met de kerkenraad op 19 mei. Dat gesprek zou gaan over de financiële aanbevelingen die deze kascontrolecommissie had bij


10

haar voorbereidende controle op de jaarrekening van 2007. Dit alles op advies van de buitengewone visitatiecommissie. Het spijt de kerkenraad u te moeten berichten dat dit gesprek geen doorgang heeft kunnen vinden. De reden hiervan is dat geen overeenstemming is bereikt over de te bespreken punten en over het voorzitterschap. De kerkenraad sluit daarmee een periode van 16 maanden sinds de start van de controleprocedure van de jaarstukken 2007 af. • De kerkenraad ontving een verklaring van solvabiliteit van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. Dat betekent dat de financiële positie van de gemeente gezond genoeg is om opnieuw een 100% predikant te mogen beroepen. • Bovengenoemd College heeft geen kanttekeningen geplaatst bij de jaarrekening 2008 van onze gemeente; wel heeft het college aandacht gevraagd voor enkele punten uit de jaarrekening 2007 en de begroting 2009. Het gaat daarbij om de inrichting van de documenten. Deze documenten zijn namelijk voor het overgrote deel opgesteld conform de bepalingen van de PKN uit 2004; er wordt voor gepleit om in de toekomst de stukken volledig conform de kerkordelijke bepalingen op te stellen. De kerkenraad zal deze aanbeveling met ingang van de jaarrekening 2009 kunnen opvolgen. • De kerkenraad is nog in contact met enkele kandidaten voor de functie kerkrentmeester gebouwen per 1 januari 2009 (opvolging Cor Noorda, die kerkrentmeester financiën wordt) en voor de functie diaken (in verband met einde ambtstermijn Beitske de Jager, eveneens per 1 januari 2009). • Over de zomermiddagen met… leest u elders in deze Flambouw meer. Er zullen hopelijk weer drie middagen worden georganiseerd bij en door gemeenteleden voor ‘thuisblijvers’ en andere geïnteresseerde gemeenteleden. Lolke Folkertsma, secretaris

WIE-IS-WIE BOEKJE 2009

N

a het grote succes van het Wie-is-wie-boekje uit 2007 heeft de kerkenraad besloten dit jaar een nieuwe uitgave te verzorgen. Er zijn immers weer vele nieuwe gezichten in onze gemeente, en veel gegevens zijn inmiddels gewijzigd. Naast de naam- en adresgegevens is er ruimte voor een korte eigen tekst en een foto. In het midden van deze Flambouw treft u formulieren aan waarop u kunt aangeven of u uw gegevens er in opgenomen wilt hebben, en welke informatie u wenst op te geven.


11

Graag per persoon een eigen formulier invullen. Zonodig kunt u extra formulieren vragen aan een van de kerkenraadsleden. Vriendelijk verzoek uw opgave zo spoedig mogelijk af te geven aan de kerkenraad of op te sturen naar Michiel Verhagen, Ruurlosebeek 31, 8033 DW Zwolle. U kunt zelf een foto afgeven, of opsturen naar het genoemde adres, of u kunt een digitale foto mailen naar m.verhagen@wxs.nl (liefst per persoon een aparte foto). Ook is het mogelijk dat wij een foto van u maken. We hopen dat vele gemeenteleden weer mee zullen doen, des te waardevoller wordt het boekje als naslagwerk. Het boekje is uitsluitend bestemd voor gebruik binnen de eigen gemeente.

DIACONALE COLLECTES Een thuis voor ieder kind p zondag 7 juni wordt er (in Kampen) door de diaconie gecollecteerd voor de Surinaamse Stichting Betheljada. Geboren worden met een meervoudige handicap in een ontwikkelingsland. Voor veel gezinnen in Suriname drukt de dagelijkse zorg van deze kinderen zwaar op de schouders. Gezinssituaties zijn vaak onhoudbaar omdat de handicaps van de kinderen veel specialistische zorg behoeven. Waar kun je dan heen in Suriname? Stichting Betheljada biedt een thuis voor deze kinderen en jong volwassen. Daar worden de bewoners op hun eigen niveau gestimuleerd om optimaal te functioneren en krijgen ze de specialistische zorg die ze nodig hebben. Er wordt een thuissituatie gecreëerd voor alle bewoners met de geborgenheid die ook zij verdienen. Het jaar 2009 is voor Stichting Betheljada een bijzonder jaar, aangezien men dan 30 jaar bestaat. Dit jaar is in november de Internationale Dag van het Kind. Daardoor is het voor de stichting een groot genoegen het accent te leggen op het Surinaamse kind met een meervoudige beperking. Dankzij uw steun kunnen we deze Surinaamse kinderen een toekomst bieden met liefde en zorg.

O

Vakanties voor gehandicapten Op zondag 14 juni wordt er gecollecteerd voor het doel Gehandicapten Vakanties. Dit keer is de opbrengst voor de Stichting L’Accolade. L’Accolade betekent in het Frans ‘de omhelzing’. In de Van Dale staat bij de omschrijving van een


12

omhelzing dat het ‘een niet verstikkende omhulling’ is. Deze stichting is ontstaan vanuit de wens mensen met lichamelijke beperkingen een zelfstandige en onbezorgde vakantie te bieden in het buitenland. Uitgangspunt daarbij is dat de bungalows, het groepsgebouw, de kampeerplaatsen en het terrein volledig zijn aangepast en dat er 24 uur assistentie aanwezig is. Toen dit idee was geboren, is voor de realisatie hiervan de non-profit Stichting L'Accolade opgericht. Om betaalbare vakanties voor iedereen te bieden is er voor gekozen bijdragen te werven via subsidies en sponsors in geld of in natura. Van deze bijdragen is in zuidwest Frankrijk een stuk grond en met een aantal gebouwen aangekocht. In twee jaar tijd hebben meer dan vierhonderd vrijwilligers l'Accolade Oléron omgetoverd tot een ideaal vakantieoord voor mensen met lichamelijke beperkingen. In mei 2001 is de bouwfase afgerond en vanaf dat moment is l'Accolade Oléron volledig in gebruik. Kerk in Actie Werelddiaconaat Op zondag 21 juni is de opbrengst van de diaconale collecte voor het KIA Werelddiaconaat. Hiervoor is in 2009 meer dan 10 miljoen euro nodig. Veel mensen in andere delen van onze wereld ontberen medische zorg. Ze kunnen geen arts raadplegen en hebben geen beschikking over medicijnen. Ziekenhuizen zijn vaak nauwelijks bereikbaar of onbetaalbaar. Kerk in Actie wil met de opbrengst van deze collecte medische zorg voor meer mensen toegankelijk maken. Meer dan 2 miljoen mensen in Kenia zijn besmet met het HIV/aids-virus. De organisatie CHAK (Christian Health Association of Kenya), is een netwerk van ruim 400 medische instellingen en meer dan 50 gezondheidsprogramma’s, werkt al sinds 1946 aan een betere toegang tot medische zorg voor alle Kenianen. Kerk in Actie financiert een programma van CHAK, dat gericht is op het voorkomen van aidsbesmetting van moeder op kind bij de bevalling. Tien procent van alle HIV/aidsbesmettingen vindt plaats op deze manier, terwijl deze besmetting relatief eenvoudig te voorkomen is. In dertig ziekenhuizen in Kenia traint CHAK het personeel en zorgt voor de juiste medicijnen en apparatuur. CHAK wil dit programma in nog meer ziekenhuizen invoeren, zodat veel leed wordt voorkomen. Diaconale kas De diaconie doet in de collecte van zondag 28 juni een beroep op uw solidariteit om haar kas op peil te houden: Onze uitgaven aan goede doelen en andere kosten mogen de inkomsten niet overtreffen. Uw geld blijft daarom hard nodig.


13

Jeugdwerk De tweede collecte op 28 juni is bestemd voor het Jeugdwerk in onze eigen gemeente. Evangelisch Begeleidings Centrum De diaconale collecte van zondag 5 juli is bestemd voor het Evangelisch Begeleidings Centrum in (ondermeer) ’t Harde. Het EBC biedt op professionele wijze hulp aan jong volwassenen (17-45 jaar) die met problemen kampen: depressie, faalangst, trauma’s, gebrek aan structuur en ritme, moeite om met anderen om te gaan. Genoemde organisatie heeft zes zorglocaties (allemaal in de regio Elburg/Oldebroek), waar men in totaal 73 hulpvragers een plek biedt. Daarnaast biedt men voor 20 mensen een dagbestedingtraject. Het EBC is een christelijke organisatie. De werkers vertegenwoordigen tal van kerkelijk denominaties. Zij vinden de inspiratie voor hun werk ten diepste in hun geloof in Jezus Christus.

VAN DE KERKRENTMEESTERS

I

n de maand april 2009 zijn de volgende giften gestort op de rekening van de kerkrentmeester 6 april gift algemeen (contant) € 20,6 april gift algemeen € 250,De collectes vanaf 12 april hebben de volgende inkomsten opgeleverd: 19 april € 97,10 26 april € 114,45 3 mei € 110,10 10 mei € 162,36 17 mei € 105,87 De stand van kerkbalans is op dit moment totaal € 29.404, dat is net als verleden maand ruim tweeënhalfduizend euro meer dan verleden jaar na de maand april. De baten voor het jeugdwerk hebben dit jaar al € 1106,- opgebracht. Alle gulle gevers en geefsters hartelijk dank! Berend Tiesinga

OVERZICHT COLLECTES EN GIFTEN

H

ieronder treft u een overzicht aan van de diaconale collecteopbrengsten en giften in de periode december 2008 tot en met april 2009. collecteopbrengsten datum doel bedrag 23-nov Vrouwenopvang 218,50


14

30-nov 7-dec 14-dec 21-dec 24-dec 25-dec 28-dec 4-jan 11-jan 25-jan 1-feb 8-feb 15-feb 22-feb 1-mrt 8-mrt 15-mrt 22-mrt 29-mrt 5-apr 11-apr 12-apr 19-apr 26-apr 3-mei Giften datum 16-dec 16-dec 22-dec 31-dec 4-jan 23-jan 6-apr Bart Lip

Stadshagen Missionair werk (KIA) St. Voorkom (verslavingsprev.) Project P3W Landelijk pastoraat (KIA) Hezenberg Kinderen in de knel (KIA) Diaconale kas Sonneheerdt ’t Zwervel St. Voorkom KIA: Werelddiaconaat wederopbouw JOP catechesemateriaal diaconale kas KIA: Zending St. Epafras De Hezenberg Vrouwenopvang Stadshagen INLIA Timon Woongroep KIA: algemeen diaconale kas De Bres KIA: Ned. diaconaat armoede Edukans St. Voorkom

naam Opbrengst kaarsenverkoop Gift Opbrengst verkoop kerstkransen Opbrengst kaarsenverkoop Gift Gift Gift

161,37 136,45 160,05 159,69 214,15 200,72 103,50 152,06 123,45 153,70 139,88 146,75 160,46 125,40 188,20 173,49 149,95 175,81 205,63 181,77 225,76 203,36 113,35 130,21 135,40

doel

bedrag

Diaconie 10,00 Diaconie 50,00 P3W

87,00

Diaconie Diaconie Diaconie Diaconie

15,00 8,20 25,00 20,00


15

WEBSITE VOOR DERTIGERS De Protestantse Kerk in Nederland en de interkerkelijke omroep IKON hebben dinsdag 31 maart de site Geloofinjeleven.nl gelanceerd, een website voor dertigers ‘om te zwerven door levens- en geloofsvragen’. Het is de eerste website in zijn soort in Nederland. Veel dertigers zijn nogal ‘zoekende’, constateerden de makers van de site, predikant René Kok en kerkelijk werker Suzanne Groote. 'Ze erkennen dat er iets is dat boven hen uitstijgt. Maar hoe verhoudt zich dat tot onze materiële rijkdom en tot levens- en zingevingsvragen?' Dertigers zitten in een cruciale fase, ze staan voor veel levensbepalende keuzes. Is dit de partner die bij me past en met wie ik een toekomst wil opbouwen, wil ik kinderen en zo ja, wanneer, kopen we een huis, hoe verder met mijn carrière en: is dit alles? 'Typerend is dat deze keuzemomenten in deze levensfase allemaal bij elkaar komen’, zegt Kok. ‘Daarbij komt dat de mogelijkheden onbeperkt lijken, maar dat niet zijn.' De Protestantse Kerk en de IKON bieden met Geloofinjeleven.nl een uniek platform voor dertigers die mogelijk vanuit hun opvoeding wel wat hebben meegekregen van het christelijk geloof, maar die weinig herkenning vinden in het huidige kerkelijke aanbod. De site is opgebouwd rond thema’s als relatie, werk, kinderen, wereld en toekomst en bevat filmpjes, teksten, muziek en interviews met dertigers. Er komen regelmatig thema’s bij. De site wordt vrijwel continu ververst, ook door de bezoekers zelf die op verschillende plaatsen op de site hun eigen inbreng kunnen hebben.

BOEK OVER DE LUTHERHOF IN AMSTERDAM

I

n juli 2009 wordt herdacht dat De Lutherhof, één van de diaconale instellingen van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Amsterdam, honderd jaar bestaat. De Lutherhof is te vinden op het Staringplein 9 in Amsterdam Oud-West en met tramlijn 1 te bereiken vanaf het Centraal Station in de hoofdstad. Nog steeds biedt De Lutherhof een “beschermde woning” aan bijna zeventig vrouwen en mannen: ouderen, studenten en werkende jongeren. Er is een huismeestersechtpaar en er zijn portiers is dienst.


16

Om velen de kans te geven eens een kijkje in het hof(je) te komen nemen, staan de deuren op zaterdag 4 juli 2009 wijd open: van 12.00 tot 16.00 uur is er open huis en worden er rondleidingen gegeven. De Lutherse kerkhistoricus Drs. Th.A. Fafié (Haarlem) schreef het boek “Schuiling gezocht. De Lutherhof aan het Staringplein te Amsterdam (1909-2009)”. Het boek telt ongeveer 300 bladzijden en is rijk geïllustreerd. Veel foto’s werden gemaakt door Anna Johannes, een beroepsfotografe en bewoonster van De Lutherhof. Ook oude foto’s van een eeuw geleden werden opgenomen, als mede een opgave van archivalia en literatuur. Het boek kan besteld worden bij de SLUB (Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel), Lutherse Burgwal 7, 2512 CB ’s-Gravenhage; tel. 0703648094 of e-mail slubdenhaag@hetnet.nl. Het boek kost € 24,50 en kan ook op De Lutherhof zelf gekocht worden. Tevens is er een zilveren penning geslagen ter gelegenheid van dit eeuwfeest, met afbeeldingen van de buitenkant en de binnenhof van dit gebouw. Deze penning kan in De Lutherhof worden gekocht. Er werden honderd penningen geslagen.

OPEN ORGELDAG ZWOLLE

S

inds 1995 organiseert het gelijknamig comité op de eerste zaterdag van juli de Open Orgeldag Zwolle waarop een aantal monumentale Zwolse orgels op verschillende locaties van dichtbij te bezichtigen, beluisteren en onder voorwaarden ook te bespelen zijn. Dit jaar is de Open Orgeldag op zaterdag 4 juli. Er worden weer enkele wandelconcerten georganiseerd, waarna de dag om 16.00 uur wordt afgesloten met een slotconcert door Toon Hagen in de Grote Kerk. Deelnemende kerken zijn de Grote of Sint-Michaëlskerk (Grote Markt), de Onze Lieve Vrouwe Basiliek (Ossenmarkt), Dominicanenkerk (Assendorperstraat 27), Oosterkerk (Bagijnesingel 15), Lutherse Kerk (Koestraat 2), Plantagekerk (Ter Pelkwijkstraat 17), Doopsgezinde Kerk (Wolweverstraat 9), Zuiderkerk (Zuiderkerkstraat 29), De Proosdij (de voormalige Bethlehemse kerk, Bethlehemse kerkplein 35), Broerenkerk (Achter de Broeren 1) en Noorderkerk (Thorbeckegracht 37). De kerken zijn van 10.30 uur tot 15.30 uur geopend. De toegang is gratis.

CONCERTEN Kerken als Podium e serie Zaterdagmiddagmuziek Zwolle bestaat dit jaar tien jaar. De concertcommissie organiseert gedurende enkele maanden per jaar concerten op de zaterdagmiddag. De concerten duren een klein uur.

D


17

Na afloop wordt een bijdrage gevraagd van minimaal € 3,- per persoon. In de maand juni staat nog één concert gepland (zie ook www.kerkenalspodium.nl): zaterdag 20 juni, 15.30 uur: organist Willem Frieswijk bespeelt het Maarschalkerweerdorgel in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek, met medewerking van Tymen Jan Bronda (trompet). Orgelconcerten Naast het hierboven genoemde orgelconcert, vinden in de maanden juli en augustus ook weer wekelijks de marktconcerten plaats op het Schnitgerorgel in de Grote Kerk, aanvang 15.30 uur. Deze serie orgelconcerten kenmerkt zich door toegankelijke programma's van ongeveer een half uur, uitgevoerd door zowel professionals als uitstekende amateurs. Vanwege de zomerkermis zijn er geen concerten op 15 en 22 augustus. Er wordt na afloop een bijdrage gevraagd van minimaal € 3 per persoon. Het eerste marktconcert is op 11 juli en wordt gegeven door Martin van Heerde. Naast de bovengenoemde serie orgelconcerten, zijn er in de Grote Kerk ook orgelconcerten op dinsdagavond. Voor de concertserie van 2009 heeft de Commissie Kerk en Muziek van de Protestantse Gemeente Zwolle en de Stichting Vrienden van het Schnitgerorgel weer uitstekende organisten op het programma gezet. Zij zullen stuk voor stuk programma's van niveau brengen. Na elk concert wordt nagepraat onder het genot van een glas wijn of fris. Toegangsprijzen: € 7,50 (volwassenen) en € 6 (kinderen tot 12 jaar; studenten en houders CJP/Pas 65). De eerste drie concerten in deze reeks: dinsdag 23 juni, 20.15 uur: Openingsconcert zomerserie. Toon Hagen bespeelt het Schnitgerorgel, maar zal tevens leiding geven aan het orkest Musica Michaelis dat aan dit concert zal meewerken. Op het programma staan werken van Bach, Vivaldi, Mendelssohn en Pärt. dinsdag 30 juni, 20.15 uur: Rienk Jiskoot speelt werken van Mendelssohn, Haydn en J.S. Bach, voorafgegaan door drie werken van één Italiaanse en twee Spaanse componisten. dinsdag 7 juli, 20.15 uur: Wandelconcert (begint in de OLV Basiliek). Op haar Europese tournee speelt de Amerikaanse organiste Gail Archer op het Schnitgerorgel werken van Sweelinck, Scheidt, Buxtehude en Scheidemann, op het Maarschalkerweerdorgel werken van Reger, Brahms en Mendelssohn. Meer info over alle orgelconcerten: www.schnitgerorgelzwolle.nl.


18

Vespers en Michaëlsvieringen In de Grote of St. Michaëlskerk in Zwolle worden elke tweede en vierde zondag van de maand - behalve in juli en augustus - Michaëlsvieringen, cantatediensten en vespers georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Commissie Grote Kerk. Op zondag 14 juni (16.30 uur) wordt Bachs Cantate 'Brich dem Hungrigen dein Brot' (BWV 39) uitgevoerd door het cantatekoor en orkest Musica Michaelis o.l.v. Toon Hagen met Maria Bloem (sopraan), Petra Stoute (alt) en Bert van de Wetering (bas) De cantate wordt uitgevoerd binnen een liturgisch kader; liturg is mw. Anneke Grunder, pastor. Op zondag 28 juni is er een Michaëlsviering in de Grote Kerk om 16.30 uur.

GEBED VOOR ZONDAG TRINITATIS Wij vragen U niet, God om wonderen en tekenen uit de hemel. Wij vragen U om uw aanwezigheid hier in ons midden, om het vuur van uw Geest dat ons licht brengt en warmte, om de kracht van tegenwind die mensen beweegt en bezielt, om de liefde van uw Zoon die ons leert hoe Gij zijt voor mensen. Breek bij ons in en wek ons tot leven, opdat wij bestaan en leven uit U.

Sytze de Vries


19

AGENDA Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld Datum Tijd Activiteit maandag 20.00Cantorij (niet tijdens schoolvakanties) 22.00 uur dinsdag 20.00Bidstond 21.00 uur t.h.v. Zitha van Breet, Lassuslaan 68 woensdag 10.0011.00 uur ma 1 juni, 20.00 uur Orgelconcert Jaap Kroonenburg, Grote Kerk e 2 Pinksterdag do 4 juni 20.00 uur Huiskamerbijeenkomst Hoogeveen e.o. bij fam. Van der Graaf vr 5 juni 12.30 uur Orgelconcert Toon Hagen, Broerenkerk zo 7 juni 10.15 uur Buitendag Noordelijke Lutherse gemeenten in Kampen ma 8 juni 20.00 uur Huiskamerbijeenkomst Meppel e.o. bij fam. Tiesinga zo 14 juni 16.30 uur Cantateviering, Grote Kerk (zie artikel) vr 19 juni 17.30 uur Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan di 23 juni 20.15 uur Concert Toon Hagen & orkest Musica Michaelis, Grote Kerk za 27 juni 16.00 uur Gesprekskring Ad Fontes (in de molen) zo 28 juni 16.30 uur MichaĂŤlsviering, Grote Kerk zo 28 juni KOPIJDATUM di 30 juni 19.30 uur Kerkenraadsvergadering di 30 juni 20.15 uur Orgelconcert Rienk Jiskoot, Grote Kerk za 4 juli 10.30Open Orgeldag Zwolle (zie artikel) 15.30 uur di 7 juli 20.15 uur Orgelconcert Gail Archer, OLVBasiliek en Grote Kerk

Nagekomen bericht :

OPEN DAG OP DE HEZENBERG

O

p zaterdagmorgen 6 juni a.s. wordt de verbouwde Hezenberg officieel geopend. Vanaf 12.00 uur zijn alle belangstellenden van harte welkom. Meer informatie op het prikbord.

Flambouw Juni 2009  

De Flambouw van juni 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you