Page 1

December 2009


2

Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, Datum/Dag

Lezingen

Voorganger

Ouderling/ Organist

(bij gastvoorgangers onder voorbehoud)

6 december 2e Advent

Mal. 3:1-4 Lucas 1:26-38

ds. H. G端nther, Deventer

Berend Tiesinga Gea Hoven

13 december 3e Advent

1 Sam. 1: 1-8 Lucas 1: 39-56

Ds Ch. van Dam

Andrea Nijland Bart Lip

20 december 4e Advent

Micha 5: 1-6 Lucas 1: 57-80

Ds J. Bras, Zutphen

Michiel Verhagen Bart Lip

24 december

Jesaja 8/9 (ged.) Lucas 2: 1-14

Ds Ch. van Dam

Lolke Folkertsma Gea Hoven

Jesaja 52: 7-10 Johannes 1: 1-4

Ds Ch. van Dam

Jan Grisnich Gea Hoven

Jesaja 61:10-62:3 Luc. 2: 33-40

Ds. R. Roukema, Marga Konings Zwolle Gea Hoven

Jesaja 60: 1-6 Matthe端s 2: 1-12

Ds. A. Koetsier

Kerstavond 25 december

Kerstdag 27 december Zondag na Kerstmis 3 januari 2010 Epifanie

Michiel Verhagen Gea Hoven


3

Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur Oppas 0-4 jr Chantal, Roos, Dorothée Ester, Rienke, Karin Anita, Ester, Willemijn

geen oppas

Nevendienst Andere informatie 4½ -10 jr Elke zondag is er koffie/thee/limonade na de dienst! Sammie, Jeanine, Ingeriek Els, Mariska

Esmeralda, Sammie, Ingeriek, Mariska allen

Anita, Roos, Rinske, Karin, Rebekka

geen nevendienst

Karin, Margriet

Sammie

Chantal, Chris

Christa

1e collecte: de Zonnesteen 1e collecte : Stichting Voorkom Brieven tekenen voor Amnesty Int. 1e collecte: Regenboog Inloophuizen

Viering voor jong en ouder Aanvang 19.30 uur 1e collecte: diaconale kas Viering Heilig Avondmaal m.m.v. de cantorij 1e collecte: KIA kinderen in de knel 2e collecte: orgelfonds 1e collecte: Theologisch Instituut La Paz, Bolivia 1e collecte: UAF – stichting voor vluchtelingstudenten


4

BIJ DE KERKDIENSTEN

P

as in de 13e eeuw ontstond de gewoonte het kerkelijk jaar met Advent te laten beginnen. De paarse soberheid tijdens de Advent is minder gericht op boete – al zijn we er ons van bewust dat we er niet bepaald een hemel op aarde van maken – maar is een middel om je eens een tijd te concentreren op verlangen en verwachten. Dat thema wordt in de Advent steeds intenser. Want Advent kijkt niet om naar de geboorte lang geleden, maar vooruit naar de verschijning van de Messias.` Vanaf de eerste Advent wandelt er een ezeltje door de verhalen van Lucas 1. Inmiddels weten we dat hij Chamoor heet en dat hij een heel bijzondere baas heeft: de engel Gabriël. In overleg met de kerkenraad en de gastvoorgangers is afgesproken dat ik op alle vier Adventszondagen over zijn belevenissen zal vertellen. Op Tweede Advent, 6 december, komt ds. Hans Günther uit Deventer. Hij was van 1989 tot 1998 predikant van onze gemeente en zal in de komende vacaturetijd consulent zijn. In die functie adviseert hij al een tijd bij het beroepingswerk. Nog een bekende ontvangen we op 20 december, de Vierde Advent: ds. Jacques Bras uit Zutphen. Op Kerstavond, 24 december, vieren we om 19.30 uur een dienst voor jong en ouder. Kinderen beelden het verhaal uit dat Lucas ons vertelt over de geboorte van Jezus. We zingen bekende kerstliederen. Voor de kinderen liggen er pakjes onder de kerstboom. Later op die avond, om 22.30 uur, is er een Kerstnachtviering in de Grote Kerk, waar onder andere een deel van het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach wordt gezongen door de Michaëlscantorij. Op 25 december vieren we het Heilig Avondmaal in een dienst waaraan ook de cantorij meewerkt. Ds. Riemer Roukema, hoogleraar NT in Kampen, is onze voorganger op 27 december en op 3 januari zal dat ds. Bert Koetsier zijn, studentenpredikant. Na 10 januari zullen er voorlopig iedere zondag gastpredikanten zijn. Omdat niet bekend is welke schriftlezingen zij zullen gebruiken, zullen de lezingen uit het Oecumenisch Leesrooster niet in de Flambouw vermeld worden. U mag zich elke zondag laten verrassen, totdat er (hopelijk in afzienbare tijd!) weer een eigen predikant zal zijn. Chica van Dam


5

GEEN KERSTCANTATE Niet alleen in het holst van de nacht van het jaar, iedere dag van het jaar heeft het licht het koud. Het vraagt om geen engelenstemmen, het hongert naar een beetje gerechtigheid aan deze kant van de tijd. En dromen doet het ook niet van eeuwig hemelse zomers in en om het vaderhuis, het hunkert naar aardse dagen ooit zonder marteling en moord, het licht dat van puur licht kind is en woord. Hans Andreus


6

HOE WELKOM ZIJN DE VREUGDEBODES?

I

n de Adventstijd horen we over vreugdebodes; boodschappers die ons hart verkwikken. Vreugdebodes, wat zijn dat? Zijn het engelen, profeten, zijn wij het? De bijbel vertelt over: - Mozes, die z’n volk bevrijding aanzegt - De zangers, die in hun psalmen over bevrijding zingen - Profeten, die namens God spreken over een nieuwe tijd - Jesaja, die vertelt over de vreugdebode die over de heuvels danst - De engel Gabriël, die aan Zacharias en Elisabeth, aan Maria en Jozef, nieuw leven aankondigt - De herders in Bethlehem, die over het kind in de stal vertellen - De ezel misschien ook - Johannes de Doper, die oproept tot een nieuwe stijl van leven - Jezus van Nazareth, wiens woorden en leven redding brengen, genezing. Vreugdebodes, engelen van God, mensen van God. Ze roepen u en mij uit het duister naar het licht. Ze trekken mensen uit de wanhoop vandaan en nemen hen mee naar een nieuwe tijd, een tijd van vrede en gerechtigheid.

Kunnen en willen wij een vreugdebode zijn? Maria de Groot schrijft prachtig over de vreugdebode in volgend gedicht (afkomstig uit ‘Psalmen van een vrouw), het past bij Jesaja 52: 7-10.


7

Psalm van de vreugde Hoe welkom zijn de voeten van wie vreugde brengt, een roedel herten komt ons tegemoet, galop van paarden verkwikt ons, geen vallende ster trekt een vuriger spoor. Hoor de beek langs het huis van de dichter, zijn lied : het gaat wiegen als water. Had ik mij in het donker verborgen, schuwde ik het uitdagende licht, steeds weer de komst van de vreugdebode in vliegende vaart gezonden dansend over de heuvels recht door geploegde velden naar mij toe, naar mij toe met het goede bericht. Laat mij een geheim vertellen: ook van de overzijde zijn zij gekomen de boodschappers van de vreugde op kousenvoeten, in lachen gehuld. Zij fluisteren leven in ons oor. Zij kussen onze dorstige lippen. Hun gang als de vleugelslag van zwanen op hun ruisende reis. Hoe welkom zijn de voeten van wie vreugde brengt, een roedel herten komt ons tegemoet. Ineke Schoorel schreef bovenstaande tekst naar aanleiding van het thema van de twee adventsvespers in de Grote Kerk (29 november en 6 december 2009), waarbij het thema was: ‘de vreugdebode’. Het ging allereerst over de vreugdebode waar Jesaja over spreekt (Jesaja 52) en daarnaast over de engel Gabriël (naar aanleiding van Lucas 1).


8

UIT DE GEMEENTE Ingeschreven De heer en mevrouw H.M. Franssen en L.A. Franssen - van Hylckema Vlieg, Revelingseweg 14, 8191 KR Wapenveld. Zij waren al gastlid. Mevrouw A.R. van Surksum - Regtering, Willemsvaart 13, 8019 AB Zwolle De heer en mevrouw W. Husselman en D. Husselman - Oosterom, Meerminneplein 5, 8011 SW Zwolle De heer en mevrouw G. Bril en J.G. Bril-Steenbergen met Anna-Lies, Tjariet 14, 8032 LM Zwolle Verhuisd Gert van der Veer is verhuisd van Heino naar Gravestraat 77, 4381 AN Vlissingen Wouter Kanning is verhuisd naar Kleine Berg 30, 5611 JV Eindhoven Ries Knigge is verhuisd naar Duindoornstraat 199, 9741 PN Groningen Mevrouw M. Mielke is verhuisd naar Klooienberglaan 287, 8031 GB Zwolle Mevrouw J.E. Vis - Offenberg is verhuisd van Vilsteren naar Dikkersstraat 1/611, 7731 DH Ommen

DANK

O

ns huwelijk op 2 oktober jl. was voor ons een hele fijne dag. Mede door de inzet van velen, de gelukwensen, attenties en giften is het een onvergetelijke dag geworden. We kunnen de mensen in het Kabanga Hospital in Tanzania zichtbaar gelukkig maken met een bedrag van meer dan € 2850. Er komen nog steeds giften binnen. Daar kan heel veel voor gedaan worden. Hartelijk dank voor uw bijdrage. We zijn gaan wonen aan de van Nispensingel 49, 8016 LM in Zwolle, tel 038-4609836, maar we zullen ook nog regelmatig in Tzummarum zijn. Met vriendelijk groet, Cor Noorda en Janke Geertsma

BEDANKT

goed met mij. Al met al is het best heftig, Hetzo’ngaatknieprothese. Maar de vooruitzichten zijn

uitstekend, veel fysio en thuis oefenen. Hartelijk dank voor zoveel medeleven uit onze gemeente. Wat de kaarten betreft is het net Kerstmis, heel veel lieve wensen en belangstelling. Ik hoop binnen niet al te lange tijd weer naar de eredienst te komen. Tot die tijd: ‘leve onze Lutherse website!’ Jantine van der Heijden-Dommerholt


9

KAARTVERKOOP

of na de zondagsdienst vraagt Eef Michel Voor veel kerkgangers om hun namen te schrijven

op enkele door haar gemaakte kaarten, die worden gestuurd naar gemeenteleden die zich in vreugdevolle of verdrietige omstandigheden bevinden. De kaarten van Eef, waarin vaak uren handwerk zit, zijn ook te koop. De afgelopen periode heeft de kaartverkoop maar liefst €350,opgebracht! Dit bedrag heeft Eef inmiddels gedoneerd aan de KIKA (Stichting Kinderen Kankervrij, zie www.kika.nl). De opbrengst van de kaartverkoop in de komende periode is bestemd voor De Zonnesteen.

ONTMOETINGSMIDDAG IN DE ADVENT

O

p 10 december wordt er weer een adventsmiddag gehouden in het gemeentecentrum. Gea Hoven zal, samen met anderen, hiervoor een bijdrage verzorgen. Net als in vorige jaren zal de alt Ineke Vlogtman meewerken, met een paar zangleerlingen. Ieder jaar zijn we verrukt van de kwaliteit van dit programma! U wordt van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst, of u zich tot de ouderen rekent of (nog lang) niet! We beginnen om 14.30 uur met koffie. Daarna volgt een korte viering met avondmaal. Er is tevens gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van onze predikante, voor degenen die op 10 januari niet kunnen komen. Het programma dat dan volgt bevat veel muziek en er wordt een verhaal verteld dat in het teken staat van Advent. We sluiten af met een broodmaaltijd en eindigen om 18.00 uur. Opgave graag vóór 7 december bij Angeniet van der Wijk, telefoonnummer: 038-4204945 of e-mail: a.vanderwijk@solcon.nl. Bij haar kunt u ook melden dat u vervoer nodig heeft.

HULP GEZOCHT VOOR KERSTBOOM

O

p zondag 13 december zal na de dienst de kerstboom in de kerk geplaatst en versierd worden. Hiervoor wordt nog hulp gezocht. Helpers kunnen zich na de dienst melden in de kerk.


10

UIT DE KERKENRAAD (1)

van de kerkenraadvergadering van dinsdag 27 oktober 2009. Kort •verslag De advertentie voor een nieuwe predikant in Kerkinformatie heeft 13

brieven opgeleverd. Dat betekent dat de beroepingscommissie weer aan het werk kan! • De kerkenraad heeft het vergaderrooster voor 2010 vastgesteld. De vaste avond blijft de 3e dinsdag in oktober. In de zomer valt één vergadering uit; in de loop van het voorjaar wordt geïnventariseerd wanneer de kerkenraadleden aanwezig zijn in juli/augustus. Het vergaderrooster is: 191; 16-2; 16-3; 20-4; 18-5; 15-6; 20-7; 17-8; 21-9; 19-10; 16-11 en 21-12. • De dringende oproep voor een kerkrentmeester gebouwen heeft helaas geen resultaat opgeleverd. De kerkenraad heeft na uitvoerig beraad een oplossing gevonden. De taak verhuur van het gebouw wordt afgesplitst; daarvoor wordt apart iemand benaderd. Michiel Verhagen is bereid de functie kerkrentmeester gebouwen op zich te nemen, zodra voor hem een opvolger in de diaconie zal zijn gevonden. Mocht dat op 1 januari nog niet zijn gelukt, dan hebben we op dat moment enige tijd een vacature voor kerkrentmeester gebouwen. Gelukkig blijft Cor Noorda in de kerkenraad, zodat er geen groot gat valt in deskundigheid. Hetzelfde geldt daarna voor Michiel Verhagen: de diaconie kan voor informatie nog op hem terugvallen en uiteraard wordt ook hier gezorgd voor een zorgvuldige taakoverdracht. De kerkenraad gaat dus nu op zoek naar een nieuwe diaken, die affiniteit heeft met financiën: Michiel Verhagen is de penningmeester van de diaconie, waarbij Bart Lip administratieve steun verleent. • Onderhoud gebouwen en traplift in pastoriegedeelte. In de tweede helft van januari worden de nieuwe toiletten aangelegd. Michiel Verhagen kon tot ons genoegen aankondigen dat in het pastoriegedeelte een traplift zal worden aangebracht, waarschijnlijk al begin december. De Zonnesteen heeft daarvoor fondsen weten aan te boren. • Pastoraat na 1 januari 2010. Marga Konings blijft fungeren als pastoraal assistent. Verder zullen we gezamenlijk als kerkenraad ons oor te luisteren moeten leggen in de gemeente, of er bezoek aan iemand gewenst is. In bijzondere gevallen zullen we een beroep doen op onze consulent ds. Hans Günther. • Vorming en toerusting: Chica’s aandeel in de leiding van de oec. kring Het Verhaal gaat wordt vanaf januari overgenomen door een RK-collega. De vrouwengroep wordt dit jaar nog begeleid door Ineke Schoorel en Chica van Dam; naar opvolging per januari wordt gezocht.(Inmiddels gevonden) Andrea Nijland, onze jeugdouderling, zal in 2010 een avond over geloofsopvoeding organiseren. Voor het verzorgen van de basiscatechese (5x na kerst) is Saskia Post bereid gevonden. • De kerkenraad nam kennis van de informatie van kerkrentmeester financiën Berend Tiesinga dat de kascontrolecommissie over 2009 compleet is; naast Brett Bos neemt Bastiaan Venhuis daarin zitting. Lolke Folkertsma, secretaris


11

UIT DE KERKENRAAD (2)

van de kerkenraadvergadering van dinsdag 17 november 2009. Kort •verslag De praktische organisatie rond het afscheid van onze predikant op 10

januari is verder uitgewerkt. • De beroepingscommissie is druk doende met het selecteren van kandidaten uit de binnengekomen reacties voor het predikantschap in onze gemeente. Het zal nog enige tijd duren voor er meer duidelijkheid komt. • Er zijn afspraken gemaakt over de pastorale zorg in de periode dat we geen eigen predikant hebben. • De kerkenraad heeft kort teruggeblikt op het bezoek van de buitengewone visitatiecommissie dat op 10 november heeft plaatsgehad. Er is toen een uitgebreid gesprek geweest tussen de kascontrolecommissie over 2007 en de kerkenraad. Helaas hebben we moeten constateren dat er bij de leden van de controlecommissie niet voldoende vertrouwen was in de kerkenraad. In de komende jaarverslaglegging zal hier uitgebreider over gerapporteerd worden. • Wisseling kerkenraadsleden: per januari zullen Beitske de Jager en Berend Tiesinga hun functies als respectievelijk voorzitter van de diaconie en kerkrentmeester neerleggen. De kerkenraad stelt voor Cor Noorda te benoemen als kerkrentmeester, waardoor zijn taak als kerkrentmeester gebouwen vacant komt, en Hanneke Buurman te benoemen als diaken. • Kerkgebouw: op 14 november is er uitgebreid geklust. De zolder van de pastorie is geschikt gemaakt als archiefruimte, en vele kleine reparaties zijn uitgevoerd. Op 3 december wordt de traplift in de pastorie gemonteerd. Michiel Verhagen, namens Lolke Folkertsma, secretaris.

RENOVATIE TOILETTEN

V

anaf maandag 25 januari tot en met vrijdag 5 februari 2009 worden de toiletten in het gemeentecentrum gerenoveerd. Waarschijnlijk zullen de toiletten beneden dan niet beschikbaar zijn. Wilt u hiermee rekening houden bij het bezoeken van de kerk? In overleg met De Zonnesteen is afgesproken dat het toilet op de eerste etage, onderaan de trap naar de zolder, gebruikt kan worden. Waarschijnlijk wordt in december ook de traplift geïnstalleerd, zodat het ook voor mensen die moeilijk ter been zijn, toch mogelijk is om boven te komen.


12

VOORLOPIG GEEN INZAMELING GEBRUIKTE KAARSEN

Zwolle laat weten de inzamelactie van kaarsrestanten voorlopig DeteMilieuraad stoppen. De grote hoeveelheid kaarsen die is ingezameld, is meer dan kan

worden verwerkt. In de hal van ons kerkgebouw stond tot nu toe een kartonnen ton waar men gebruikte kaarsen in kwijt kon. Van het restant kaarsvet maakt een bedrijf Het Tweede Lichtje nieuwe kaarsen. De Milieuraad meldt dat men eind november voor het laatst bereid is de kaarsen op te halen. Vanaf nu is deze actie dus beĂŤindigd. Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van de actie! Waarschijnlijk wordt de actie te zijner tijd weer opgestart, aldus de Milieuraad.

FLAMBOUW

met emeritaat gaat, NukomtChicaookopeen1 januari einde aan haar werk als

redacteur van de Flambouw. Ik wil u daarom vragen om berichten voor de Flambouw voortaan alleen nog naar het redactieadres te sturen: flambouw@luthersekerkzwolle.nl Mocht u niet in staat zijn om per e-mail een bericht aan te leveren, maar toch graag een tekst voor de Flambouw aan willen leveren, neemt u dan met mij telefonisch contact op. Karin Vrieling (tel. 038 7370003)

AFSCHEID VAN ONZE PREDIKANT

U

itgebreide informatie over het afscheid van Chica van Dam (10 januari 2010) kunt u nalezen in de november-Flambouw (de Flambouw is ook te lezen via www.luthersekerkzwolle.nl)

UIT JE HOOFD KOMEN EN NAAR BINNEN GAAN

E

r is nog ruimte voor een paar deelnemers bij de avond met Hanneke WesterMeijer op dinsdag 8 december (20.00 uur, gemeentecentrum). Deze keer zullen we niet met houtskool werken maar met kleur. We proberen op papier zichtbaar te maken wat Advent voor ons betekent. U kunt zich nog aanmelden bij Marga Konings (0341 258969, margakonings@chello.nl) of bij Chica van Dam.

BASISCATECHESE

hebben we ons met elkaar verdiept in een bede van het Onze Vader. VijfWekeerontdekken steeds weer dat dit gebed met alle terreinen van ons leven te

maken heeft. Vanaf januari zal Saskia Post- de Groot ons groepje begeleiden. Dat zal bij haar thuis zijn. Thee en koekjes (belangrijke ingrediĂŤnten!) gegarandeerd. Ik draag de catechese vol vertrouwen aan haar over. In de anderhalf jaar dat ik dit groepje mocht begeleiden heb ik erg van hen genoten en veel van hen geleerd. Chica van Dam


13

UIT DE CANTORIJ carols mogen zich in ons land in een toenemende belangstelling Engelse verheugen. Tot de populariteit van deze carols zal het Festival of Nine

Lessons and Carols ongetwijfeld bijdragen. In deze dienst op Kerstavond, die vanuit het King’s College Chapel in Engeland jaarlijks in vele landen wordt uitgezonden, nemen carols een belangrijke plaats in. De traditie van het Festival of Nine Lessons and Carols dateert van rond 1900. Carols zelf kunnen echter veel ouder zijn. Met het woord ‘carol’ wordt doorgaans een feestelijk lied aangeduid. Christmas carols – feestelijke liederen voor Kerst – zijn het meest bekend. Maar ook voor Advent (en in mindere mate voor Pasen) zijn dergelijke liederen geschreven. Oorspronkelijk werden ook bij niet-kerkelijke feesten, zoals oogstfeesten, wel carols gezongen. Het woord is dan ook al oud en gaat terug op het Oudfranse woord carole dat een dansvorm aanduidt waarbij wordt gezongen.

Dit jaar zingt de cantorij met Kerst een moderne Christmas Carol van de Engelse componist John Rutter (1945). De naam van John Rutter is, naast die van David Willcocks, verbonden aan een bekende serie uitgaven, de Carols for Choirs, waarin tal van bewerkingen van bestaande carols te vinden zijn. Rutter’s Nativity Carol is echter geen bewerking van een bestaand lied maar een oorspronkelijke compositie. Naast carols schreef Rutter ook grotere werken, zoals een Magnificat (Lofzang van Maria) en een Requiem (mis voor de overledenen). In 2002 klonk zijn Psalm 150 tijdens de dankdienst voor het vijftigjarig jubileum van de Britse vorstin. Jan Nauta

NIEUWE DATA OEC. GESPREKSGROEPEN

H

ieronder volgen de nieuwe data voor de twee oecumenische gespreksgroepen ‘Het Verhaal gaat’ en ‘Als Vrouwen aan het Woord komen’. De bijeenkomsten vinden plaats in het Gemeentecentrum. • Het Verhaal gaat: op dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur: 12 januari, 9 februari, 9 maart en 13 april

• Als vrouwen aan het Woord komen: op woensdag van 9.30 tot 11.30 uur: 13 januari, 10 februari en 10 maart Corrie Jense


14

VERVOLG EN AFRONDING BUITENGEWONE VISITATIE

Z

oals de kerkenraad in zijn korte verslag van de kerkenraadvergadering van 18 augustus aankondigde, vond in november een afrondend, pastoraal gesprek plaats van de visitatoren met de kerkenraad en de oorspronkelijke kascontrolecommissie over 2007 (doorgaans afgekort tot KCC1), bestaande uit de heren Tjipke Klijnstra en Henk Spoon. Het gesprek werd gehouden op dinsdag 10 november onder leiding van de commissie voor buitengewone visitatie, bestaande uit de heren ds. R. van den Berg en A. Palland. Aan deze buitengewone visitatie werd deelgenomen door een delegatie uit de kerkenraad (5 personen) en door de heer Klijnstra (namens KCC1 2007). De heer Spoon was wegens ziekte verhinderd. Een week na deze visitatie ontving de kerkenraad afschrift van een brief van KCC1 aan de buitengewone visitatiecommissie en een conceptartikel voor de Flambouw (*zie hieronder). Op basis van het overleg op 10 november en mede op basis van de brief van KCC1 heeft de commissie voor de buitengewone visitatie een afrondende brief gestuurd (per mail) aan de kerkenraad en aan KCC1 op 20 november j.l. Op verzoek van de visitatiecommissie leggen wij hun afrondende brief voor de leden van onze gemeente ter inzage in de sacristie. Daar ligt ook tot en met 15 december ter inzage het oorspronkelijke advies d.d. 23 maart 2009 van de commissie voor de buitengewone visitatie. Desgewenst kunt u afschrift van deze stukken ontvangen. U kunt dat aangeven op de lijst die bij deze stukken is gevoegd. Namens de kerkenraad, L.Folkertsma, secretaris. *Het ingezonden stuk van de heren Klijnstra en Spoon nemen wij hieronder integraal op. Voor de goede orde merken wij op, dat inlichtingen bij de kerkenraad kunnen worden ingewonnen op een komende gemeenteavond. “Buitengewone visitatie Op 10 november heeft het gesprek van de kerkenraad en eerste controlecommissie 2007 onder leiding van de visitatiecommissie plaatsgevonden. Dit gesprek was kritisch spiegelend van karakter en gericht op het gevolgde proces. Helaas moet worden geconstateerd, dat deze bemiddelingspoging niet heeft geleid tot een (begin van een) bevredigende oplossing voor het gerezen probleem. Beide partijen erkennen wel “dat er zaken niet goed zijn gegaan�, maar dit heeft niet geleid tot concrete leerpunten voor de toekomst om samen aan de slag te gaan. De kerkenraad beschouwt het geschil als afgedaan en wil geen energie steken in verdere bespreking op inhoud en leerpunten voor de toekomst. Verdere pogingen tot bemiddeling lijken niet zinvol. Of je wilt en kunt elkaar vinden, of je wilt en kunt het niet. In het laatste geval word je het erover eens dat je het niet eens wordt. De controlecommissie heeft de visitatiecommissie gevraagd om een afsluitend advies ter verheldering van de onderlinge verhoudingen in het proces en enkele nog openstaande punten. De


15

taak en verantwoordelijkheid van de controlecommissie eindigt hiermee. Over de inhoud van het geschil en de gebeurtenissen om tot oplossingen te komen is de communicatie naar de gemeente toe van kerkenraad en controlecommissie beperkt geweest. In het kader van het proces om er samen uit te komen kan het weliswaar zinvol zijn om hierin terughoudend te zijn, maar de communicatie naar de gemeente kan in onvolledigheid een onjuiste indruk hebben achtergelaten. Er zouden bij de gemeente derhalve nog vele vragen kunnen leven. Ter wille van de transparantie hebben gemeenteleden natuurlijk het recht zich te laten informeren over de knelpunten en de adviezen van de visitatiecommissie. Zij kunnen hiervoor terecht bij de kerkenraad en de controlecommissie. Henk Spoon (tel. 0522 451015), Tjipke Klijnstra (tel. 0341 257627)”

VAN DE KERKRENTMEESTERS

I

n de maand oktober zijn op 6-10-09 en 30-10-09 giften binnengekomen van respectievelijk € 120 en € 200.

De collectes vanaf 18 oktober geven het volgende beeld: 18 oktober: € 115,45 25 oktober: € 135,01 (Jaap Meijer Bloemenfonds) 1 november: € 131,15 8 november: € 139,85 15 november: € 80,87 22 november: € 182,15 (Onderhoudsfonds) De stand van kerkbalans is aan het begin van de maand november totaal € 53.852 , de tendens van de verhoogde opbrengst voor de actie Kerkbalans is nog steeds aanwezig. Het scheelt 5000 euro met de stand van vorig jaar begin november. De baten jeugdwerk staan op € 1915 en de zending op € 1287. De inkomsten uit verhuur van kerk en gemeentecentrum zijn tot nu toe gekomen tot € 7410. Dat is iets lager dan verleden jaar. Het opstellen van de begroting voor het komende jaar 2010 is een maand vertraagd. Het is de bedoeling dat deze begroting na goedkeuring door de kerkenraad in het januarinummer van de Flambouw wordt gepubliceerd. Alle gulle gevers en geefsters hartelijk dank! Namens de kerkrentmeesters, Berend Tiesinga


16

DIACONALE COLLECTES Het Vakantiebureau De diaconale collecte op zondag 6 december is bestemd voor Het VakantieBureau. Deze organisatie organiseert in nauwe samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland vakantiemogelijkheden voor mensen die – om wat voor reden ook – niet (meer) zo eenvoudig alleen op vakantie kunnen. Er zijn een aantal aangepaste locaties waar de vakantie kan worden doorgebracht. Stichting Voorkom! Op zondag 13 december wordt gecollecteerd voor de Stichting Voorkom! Deze organisatie is gericht op het voorkomen van verslavingen. De Stichting houdt zich bezig met preventieve voorlichting over de thema’s alcohol, drugs, gokken en roken. Stichting Voorkom! werkt vanuit een christelijke levensvisie. Men is met name actief op scholen. Op verzoek wordt er ook in kerken voorlichting aan jongeren gegeven. Regenboog Inloophuizen Het diaconale collectedoel voor zondag 20 december is De Regenboog Inloophuizen. Dagelijks zet De Regenboog Groep zich in voor dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met sociale en psychiatrische problemen. Vrijwilligers bieden met ondersteuning van en- met professionals opvang, hulpverlening en zinvolle dagbesteding. Via sociale contacten probeert men eenzaamheid en isolement te voorkomen. Gezamenlijk werken vrijwilligers en anderen er aan mensen in staat te stellen zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan en actief deel te nemen aan de maatschappij. De Regenboog Groep is voor een belangrijk deel van haar inkomsten afhankelijk van giften. Alleen dankzij uw steun kan De Regenboog Groep laagdrempelige hulp en opvang blijven bieden. Diaconale Kas De collecte op donderdag 24 december (Kerstavond) is bestemd voor de diaconale kas. De begroting is onlangs gemaakt en daarbij wordt geconstateerd dat er meer geld nodig is om onze doelen te continueren. Alles draait niet om geld maar het is wel een middel waarmee we (met hulp van diverse organisaties) onze gestelde doelen vorm willen geven. Daarnaast is er wat wij noemen de spontane hulpverlening. Onze predikant noemt het de hulp die zich aandient bij de (kerkelijke) voordeur of op de stoep. Zomaar een spontane hulpvraag kun je soms heel praktisch oplossen met hulp. En ja, soms kost dat geld.


17

Kerk in Actie - 30 jaar Kinderen in de Knel Op vrijdag 25 december (1e Kerstdag) collecteert de diaconie voor het KIA project Kinderen in de knel. Kerk in Actie ondersteunt lokale buitenlandse organisaties die opkomen voor straatkinderen om hen weer een toekomst te geven. Ze steunt vooral kleinschalige projecten, waarbij kinderen in hun waarde worden gelaten. Kinderen zijn kwetsbaar. Voor een straatkind is het elke dag weer een strijd om aan voldoende eten te komen. Straatkinderen lopen gevaar slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Om aan kou, honger en pijn te ontkomen, gebruiken ze als drugs lijm, verfoplosmiddel en benzine, maar deze middelen tasten de longen aan en op den duur ook de hersenen. Het leven op straat heeft grote gevolgen voor kinderen. Ze gaan niet naar school waardoor ze zich moeilijk aan het straatleven kunnen ontworstelen. Ook brengt het straatleven enorme gezondheidsrisico’s met zich mee. Veel straatkinderen hebben een negatief zelfbeeld, ze denken dat niemand om hen geeft. Dit gebrek aan zelfvertrouwen zorgt voor psychische problemen en beperkt hen in het aangaan van stabiele relaties. Door psychische en lichamelijke problemen is het voor straatkinderen lastig weer een plek te vinden in de ‘gewone maatschappij’. Dit kan wel door middel van opvang waarbij de kinderen veel persoonlijke aandacht en respect krijgen, waarbij gebruik wordt gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheid. Ook is belangrijk dat het onderwijs inspeelt op hun specifieke kenmerken, zoals concentratieproblemen. Orgelfonds De tweede collecte die wordt gehouden op 1e Kerstdag is bestemd voor het Orgelfonds. Theologisch Instituut La Paz Op zondag 27 december is er een diaconale collecte die is bestemd voor het Theologisch Instituut La Paz. Ds. Paulien Matze is met haar man Hans Geerse en hun twee zonen namens Kerk In Actie door de classis Assen uitgezonden naar La Paz in Bolivia. Zij werkt op het theologisch instituut ISEAT. In 2007 was ze te gast in onze gemeente. Destijds heeft Paulien verteld over het instituut waar ze werkt en lesgeeft. Dat resulteerde er in dat er contacten zijn gelegd die wij zo waardevol vinden dat we als gemeente het werk daar willen steunen.


18

UAF Op 3 januari wordt gecollecteerd voor het UAF, de stichting voor vluchteling-studenten. Het UAF stelt zich ten doel hoger opgeleide vluchtelingen te ondersteunen bij het verwerven van een passende maatschappelijke positie door hen te steunen bij het realiseren van hun studieplannen en bij het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt die aansluit bij hun opleiding en capaciteiten. Het UAF treedt daarbij tevens op als belangenbehartiger voor de genoemde groep vluchtelingen. In het studiejaar 2007-2008 heeft het UAF 2660 vluchteling-studenten kunnen helpen, waarbij 330 studenten ook daadwerkelijk aan werk geholpen kon worden.

OPBRENGST DIACONALE COLLECTES

H

ieronder volgt een overzicht van de diaconale collectes en giften vanaf 10 mei tot en met 11 oktober 2009. Bart Lip (administrateur diaconie ) 10 mei € 242,25 Lutherse Werkgroep Kerkmuziek 17 mei € 150,50 Voedselbank Zwolle 21 mei € 87,87 Diaconaal project De Hezenberg 24 mei € 142,50 St. Jongeren Op Kamp 31 mei € 189,55 KIA: Zending verkondiging evangelie (7 juni gezamenlijke dienst in Kampen) 14 juni € 131,05 Camping L’Accolade 21 juni € 194,50 KIA: Medisch werk 28 juni € 119,25 Diaconale kas 5 juli € 132,25 Evangelisch Begeleidingscentrum 12 juli € 120,00 Diaconaal Fonds Militairen 19 juli € 135,20 Diaconaal project De Hezenberg 26 juli € 125,55 ’t Vakantiebureau 2 aug. € 168,57 INLIA 9 aug. € 156,60 De Zwieseborg 16 aug. € 139,80 Diaconale kas 23 aug. € 104,10 KIA: Vervolgde christenen 30 aug. € 153,16 St. Edukans 6 sept. € 201,41 Diaconaal project De Hezenberg 13 sept. € 231,75 JOP (20 sept. oec. dienst in Verrijzeniskerk) 27 sept. € 149,46 ’t Hoefijzer 4 okt. € 203,00 Synagoge Zwolle 4 okt. € 261,20 Sumatraramp (extra 2e collecte) 11 okt. € 229,48 KIA: Werelddiaconaat: microkrediet Gift: 8 juni: € 25,00 Diaconie


19

WAT GAAT ONS HET KLIMAAT AAN?

I

n december vindt in Kopenhagen de grote VN-Klimaatbijeenkomst plaats. De redactie vroeg ons of wij vinden dat kerken een opdracht hebben inzake klimaatverandering en milieu, en zo ja, wat die opdracht dan is. Onze landelijke kerk en de Raad van Kerken zijn duidelijk: dit ligt op de weg van de kerk. Ze kwamen met verklaringen, gespreksmateriaal en acties (zie www.klimaatbelofte.nl, www.fairclimate.nl, www.kerkenmilieu.nl). Ook werkt Kerkinactie mee aan de grote manifestatie op 12 december in Utrecht (zie www.beattheheatnow.nl). Op de vraag waarom dit ook, of zelfs: juist een onderwerp voor kerken is, zijn veel antwoorden mogelijk. Sommigen zetten in bij onze verantwoordelijkheid als rentmeesters van de schepping. Wij worden zelf vooral gemotiveerd door het onrecht dat we zien. Luisteren naar anderen Mensen op eilanden in de Stille Oceaan weten dat ze in de toekomst hun eiland moeten verlaten, omdat het overspoeld zal worden vanwege de zeespiegelstijging. Nu al ervaren ze de gevolgen van klimaatverandering: onvoorspelbare en zeer zware stormen, verzilting van de grond door opdringend zeewater, het verdwijnen van de koraalriffen. Het straatarme Bangladesh is het dichtstbevolkte land ter wereld en bestaat geheel uit een rivierdelta. Het heeft geen geld om zich, zoals wij, met dijken tegen het stijgende water te beschermen. De mensen die bij overstroming milieuvluchteling worden, kunnen niet elders in hun overbevolkte, laaggelegen land terecht. Evenmin zijn ze welkom in andere landen in de regio, die hun handen vol hebben aan eigen etnische, religieuze, economische en politieke problemen. En rijke landen willen geen arme vluchtelingen. De armen in de wereld ondervinden de ernstigste gevolgen van klimaatverandering, terwijl niet zij, maar wíj die klimaatverandering veroorzaken door onze levensstijl. De kerken in de getroffen landen roepen de mensen in de rijke landen, – ons dus – op om hen te helpen én de oorzaken van klimaatverandering aan te pakken. Soortgelijke oproepen komen ook uit Afrika, dat lijdt onder een ander gevolg van klimaatverandering, namelijk woestijnvorming. De noodzaak van radicale veranderingen Volgens de Raad van Kerken moeten de kerken speciaal bijdragen aan bezinning op de westerse leefwijze, economie en samenleving, omdat daarin financiële efficiëntie, gewin op korte termijn, individueel belang en materiële consumptie voorop staan. “Met andere religies delen wij de erkenning dat wijsheid en deugden altijd verbonden zijn geweest met maat houden en het erkennen van grenzen, inzet voor de ander en dankbaarheid voor wat ons om niet gegeven wordt, in relatie met mensen om ons heen, de natuur en God. Waar grenzen van de natuur overschreden zijn, en mensen en menselijke relaties geschaad worden, zullen wij open moeten zijn voor radicale veranderingen.”


20

Hebben we het hart? De klimaatcrisis eist die radicale veranderingen van ons, gesteld dat we hart hebben voor de mensen op oceaaneilanden, in rivierdelta’s, in verdrogende gebieden en voor de mensen die na ons leven. Zij lijden onder de dingen die wij doen en de dingen die wij nalaten. Vaak hoor je de verzuchting dat we zo machteloos zijn tegenover het onrecht in de wereld. Maar we weten natuurlijk best wat ons te doen staat: het is niet te moeilijk of te ver weg, zoals Deuteronomium 30 het zegt. We lezen en horen er immers dagelijks over. Ons wordt gevraagd op een andere manier in het leven te staan, ‘cultureel ongehoorzaam’ zijn, dat wil zeggen: niet meedoen met de gektes (afgoden) van onze tijd. Minder autorijden, niet met het vliegtuig op vakantie, groene energie, minder energie en water gebruiken, fair trade en biologische producten kopen, minder weggooien, meer repareren, afval scheiden, spullen inbrengen en kopen bij Kringloopzaken, minder vlees eten, politiek actief worden en politici en bedrijven dwingen tot een beter beleid, de milieubeweging steunen, en ga zo maar door. Thuis, op het werk en in de kerk. ‘Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht’ (Deut.30:19). Greetje Witte-Rang, Eddy Weeda

GELOVEN IN DUURZAAMHEID

I

n de week van de klimaattop in Kopenhagen (7-18 december) wordt er in de Oosterkerk een avond georganiseerd in het kader van hun cursus Geloven in duurzaamheid. Die bijeenkomsten vermelden we iedere maand in de Flambouw, omdat ze voor iedereen van belang zijn! Op donderdag 17 december spreekt ons gemeentelid Greetje Witte-Rang over het verband tussen de milieucrisis en de verdeling van de welvaart wereldwijd. Aanvang 20.00 uur. Zie ook het vorige artikel in deze Flambouw dat Greetje samen met Eddy Weeda schreef hierover.

KLIMAATKLOKKENLUIDEN

D

e Raad van Kerken in Nederland, roept alle Nederlandse kerken op de kerkklokken te laten luiden voor een rechtvaardig klimaatverdrag op zondag 13 december om 15.00 uur. Zo kunnen we samen met kerken over de hele wereld een boodschap van rechtvaardigheid laten klinken, in solidariteit met de armen in deze wereld. Gezamenlijk roepen we zo regeringsleiders op om in actie te komen voor het klimaat, en de opwarming van de aarde terug te dringen. Wereldwijd worden kerken opgeroepen om 350 keer de klokken, gongs, schalen of drums te luiden. 350 verwijst naar het aantal CO2 deeltjes in de atmosfeer per miljoen dat als veilig geldt; de huidige concentratie is 390 deeltjes. De kerkklokken zullen in alle tijdzones luiden, te beginnen om 15.00 uur lokale tijd in Fiji in de Stille Oceaan. Zie ook: www.klimaatklokkenluiden.


21

KANSELMEDEDELING

Kerk in Actie is de volgende kanselmededeling geformuleerd. Door “Over enkele weken, vanaf 7 december, vindt in Kopenhagen de VN

Klimaatconferentie plaats. Op de schouders van de wereldleiders die in Kopenhagen samenkomen rust een zware verantwoordelijkheid. De toekomst van miljoenen mensen en dieren in ontwikkelingslandenstaat op het spel. En op langere termijn wordt de hele aarde – ook Nederland – door de gevolgen van klimaatverandering ernstig bedreigd. Kerk in Actie en ICCO voeren in ons land campagne om bij de Nederlandse delegatie te pleiten voor een rechtvaardige overeenkomst, een akkoord dat perspectief biedt, voor onszelf, onze medeschepselen en voor toekomstige generaties. Zij doen dat samen met oecumenische diaconale en ontwikkelingsorganisaties uit de hele wereld. De Nederlandse campagne ‘Countdown to Co2penhagen’ maakt bovendien deel uit van een groot landelijk samenwerkingsverband waarbij vrijwel alle natuurbeschermings- , milieu en ontwikkelingsorganisaties en ook veel van de Nederlandse kerken zijn aangesloten. Zij organiseren op 12 december in de Utrechtse Jaarbeurs het grootste klimaatevenement ooit in Nederland gehouden. Informatie over de campagne van Kerk in Actie en ICCO en de mogelijkheden om die te ondersteunen vindt u onder andere op de site www.klimaatbelofte.nl. Wij roepen u van harte op om steun te betuigen aan deze campagne, door het ondertekenen van de Klimaatbelofte. Daarmee vraagt u van de regering inzet voor een rechtvaardig klimaatbeleid en belooft u ook zelf uw gedrag zo te veranderen dat de gevolgen van klimaatverandering beperkt kunnen blijven. Klimaatverandering is een grote bedreiging, maar het is nog niet te laat voor beleid dat erger kan voorkomen. Gods beloften aan Noach gelden onverminderd. Maar het Verbond dat Hij sloot, vraagt ook van ons, overheid en burgers, verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid. Laten wij bidden en werken voor behoud van de Schepping.”

STUDIEDAG NVLB: 6 FEBRUARI 2010 TE UTRECHT

H

et bestuur van de Nederlandse Lutherse Vrouwenbond nodigt ieder, vrouwen en mannen, hartelijk uit om deel te nemen aan de jaarlijkse studiedag op zaterdag 6 februari 2010 (van 10.00 tot 16.00 uur) in de Evangelisch-Lutherse Kerk te Utrecht. Meer informatie hierover volgt in de Flambouw van januari en staat in het bericht op het prikbord. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk zaterdag 30 januari 2010 bij ondergetekende. Namens het bestuur van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond, Coby Aartsen-Kraaijpoel (c.aartsenkraaypoel@telfort.nl)


22

VOORBEDE Schepper van alle leven, schenk uw volk een hart dat luistert ogen die zien, oren die horen hoe uw Woord zich openbaart in de stralende schoonheid van uw schepping veelvormig,veelkleurig in wetmatigheid en creativiteit veerkracht en draagkracht als in een vreugdevolle dans uw Liefde spiegelend. Heer van alle leven, maak ons bewust van afgoden die ons tot slaven maken waardoor we mensonwaardig met uw schepping omgaan, haar uitbuiten en verkrachten. Schenk ons een rouwmoedig hart dat van uw rust een onvermoed begin verhoopt. Vader vol erbarmen, schenk ons uw Geest dat wij in uw stroom van liefdevolle toewijding de kunst van aan aanwezig - zijn leren van leven zonder waarom vrij zijn voor U verbondenheid die niemand buitensluit. God van liefde, schenk ons uw mateloze Geest die ons van dwaasheid geneest tot inkeer in ons hart. dat wij de weg gaan naar stilte en rust de wijze maat ervaren van ons aards bestaan geschonken uit uw hand. Henk J.Huijser


23

AGENDA Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld. datum maandag

tijd 20.00-22.00

activiteit Cantorij (niet tijdens schoolvakanties)

dinsdag woensdag zo 6 dec

20.00-21.00 10.00-11.00 16.30

Bidstond t.h.v. Zitha van Breet, Lassuslaan 68 Adventsvesper, Grote Kerk

ma 7 dec

20.00

Bibliodrama o.l.v. ds. W. Hortensius, Oosterkerk

di 8 dec

13.30

Het Verhaal gaat, oec. gesprekskring

20.00

Creatieve avond met Hanneke Wester-Meijer

16.00

Basiscatechese

20.00

Diaconievergadering bij Jan Grisnich

do 10 dec

14.30

Adventsmiddag met viering H.A.

zo 13 dec

16.30

Michaëlsviering, Grote Kerk

16.30/17.45

Gesprekskring Ad Fontes (info: 038 7370003)

di 15 dec

19.30

Kerkenraadsvergadering

wo 16 dec

9.30

do 17 dec

20.00

vr 18 dec

17.30

Als vrouwen aan het Woord komen (NB één week later) Geloven in duurzaamheid, inl. Greetje Witte, Oosterkerk Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan

wo 9 dec

zo 20 dec

Kopijdatum Flambouw


24

De Flambouw van december 2009  

De Flambouw van december 2009