Page 1

April 2014


2

Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, Datum/Dag

Voorganger

Lezingen

Ouderling/ Organist

6 april Judica (Doe mij recht) 13 april Palmzondag

ds. Erwin de Fouw

Marga Konings / Gea Hoven

maandag 14 april dinsdag 15 april woensdag 16 april Vespers Goede Week 17 april Witte Donderdag

Erwin de Fouw en gemeenteleden

Zach. 13: 1-9 Rom. 8: 8-11 Matt. 26:31-35 Jes.52: 12-53: 12 Filippenzen 2: 5 11 Matteüs 21:1 – 11 Psalm 22 en Matteüs 26: 1 16

Marga Konings / Gea Hoven

18 april Goede Vrijdag

ds. Erwin de Fouw

19 april Stille Zaterdag Paaswake 20 april Eerste Paasdag

ds. Erwin de Fouw en gemeenteleden ds. Erwin de Fouw

Exodus12: 1 - 20, Matteüs 26: 26 46a Exodus 12,(1) 21-28 Matteüs 26: 47 – 27: 56 doopgedachtenis

27 april Beloken Pasen Quasi Modo geniti (als pasgeb. zuigelingen) 4 mei Misericodias Domini (v. de barmhartigheid van de Heer)

ds. Susanne Freytag

ds. Erwin de Fouw

ds. Erwin de Fouw

ds. Erwin de Fouw

Gerrit Bril / Tia Deij

Gea Hoven

Mieke Lichtenbelt / Gea Hoven

Hanneke Buurman / Gea Hoven

Exodus 14: 5–14 Saskia Post / I Petrus 1: 3 - 9 Gea Hoven Matteüs 28: 1-10 Marga Konings / Gea Hoven

Ezech.34: 11-16, Martin Scherrenburg I Pet. 2: 21b - 25, / Gea Hoven Joh. 10: 11 – 16


3

Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur Oppas 0-4 jr

Nevendienst Andere informatie Elke zondag is er koffie/thee/limonade na de dienst! 4-12 jr 1e collecte: Stichting RoemeniĂŤ 2e collecte: Orgelfonds ELGZ

Gabrie Tessa

Sammie (j) Jeanine (o)

Ineke Corrine

Esmeralda (j) Saskia (o)

n.v.t.

Feestelijke Palmpaasintocht Bediening van de Heilige Doop 1e collecte: Voedselbank Zwolle 2e collecte: ELGZ Tekenen brieven Amnesty International n.v.t. Aanvang 19.30 uur

n.v.t.

n.v.t. Viering Heilig Avondmaal Aanvang 19.30 uur

n.v.t.

n.v.t. Aanvang 19.30 uur

n.v.t.

n.v.t. Aanvang 21.30 uur

Jaline Tessa Rinske

Lianne (j) Els (o)

Rienke Jennifer

Chris (j) Sipco (o)

Karin Emma

Christa (j) Jeanine (o)

1e collecte: St. INLIA 2e collecte: Jaap Meijer Bloemenfonds Viering Heilig Avondmaal m.m.v. de cantorij o.l.v. Caroline Schwarz 1e collecte: Rudolphstichting 2e collecte: ELGZ na de dienst: Wereldwinkelverkoop 1e collecte: Project Ghana 2e collecte: Onderhoudsfonds ELGZ m.m.v. projectkoor Koninginnezang


4

BIJ DE EREDIENSTEN

T

ot en met Pasen lezen wij uit het evangelie van Matteüs, grotendeels volgens het oecumenisch leesrooster. Bijzonderheden in deze tijd voor Pasen zijn: de doop van Bobbie, dochter van Angélique van Diepen en ons gemeentelid Arjen de Wilde, op Palmzondag en de paaswake, die dit jaar zonder de viering van het Heilig Avondmaal plaats vindt. De diensten van Witte Donderdag tot en met Paaszondag vormen een eenheid en het eigen van de paaswake wordt voldoende uitgedrukt in de Schriftlezingen (die door de lectoren uit de gemeente worden gelezen) en de doopgedachtenis. We zijn erkentelijk voor de hulp van Caroline Schwarz aan onze cantorij, ter vervanging van Gea Hoven. Op Beloken Pasen gaat collega Freytag uit de Evangelisch-Lutherse gemeente Groningen voor. Erwin de Fouw

VESPERS IN DE STILLE WEEK

O

p maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 april worden meditatieve vespervieringen gehouden, waarin lectoren uit onze gemeente de Schriftlezingen zullen verzorgen en waarin onder meer het muziekstuk ‘Quattor pour le fin du temps’ van Olivier Messiaen ten gehore wordt gebracht. Meewerkende musici zijn Karin Vrieling (klarinet), Corien Kok (cello) en Gea Hoven (orgel en piano). Voorganger is Erwin de Fouw.

UIT DE GEMEENTE In Memoriam Op 21 maart 2014 is overleden ons gemeentelid Susanna Elisabeth – Suze – Rijnenberg-Kunne, in de leeftijd van 87 jaar. Ze stierf na geruime tijd verzorgd te zijn in het Zonnehuis. Bovenaan de rouwkaart stond geschreven: “Bevrijd Heer, ontferm U”. Die woorden deden recht aan haar moeizaam verlopen leven, waarin veel verdrietigs is gebeurd, zoals de dood van haar zoon Nico. Dat leven was getekend door een bipolaire stoornis, waardoor zij met name met haar dochter Marleen een moeizame relatie had. Maar ook anderen om haar heen vonden het lastig om er voor haar te zijn. Dat een heel aantal mensen binnen en buiten onze gemeente haar desondanks trouw bezochten, is voor haar een zegen geweest. Zij kunnen getuigen van de humor en de scherpzinnigheid, die Suze ook in zich droeg. Het geloof was voor Suze een houvast, bij alle ups and downs. Door Gods liefde voelde zij zich, ondanks alles, gedragen. In de uitvaartdienst voorafgaande aan haar begrafenis op Bergklooster lazen wij Openbaring 21: 1-5a, waarin God ons in Christus, temidden van alle nood, toezegt: “Alles maak ik nieuw”. Dat mag bij leven en sterven ons perspectief zijn, voor Suze en voor ons allen. Wij vertrouwen haar toe aan Gods liefde en wensen haar dochter, kleinkinderen en broer alle goeds toe in hun leven. Erwin de Fouw


5

Geboren: Op 4 maart 2014 is Emma Sophie Diepman geboren, dochter van Jennifer en Mathieu Diepman en zusje van Ashley. Wij heten Emma van harte welkom in ons midden en wensen haar ouders en zusje van harte veel geluk. Verhuisd: Mevr. N.M. Harmeijer-Fekkes naar Berkumstede K.52-10,Erasmuslaan 50,8024 CS Zwolle, telefoon: 038 4578380. Dhr. A.H.J. Ouwehand naar Commissarislaan 73, 8016 LT Zwolle.

DANK

E

r is intens met ons meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden van Ineke Schoorel. Door alle brieven, kaarten en gesprekken hebben we ervaren hoeveel Ineke heeft betekend voor velen die ze op haar levenspad ontmoet heeft. We zijn heel dankbaar voor alle aandacht en voor de overweldigende belangstelling en aanwezigheid bij de dankdienst voor haar leven. We voelen ons erdoor gedragen en gesterkt. Namens de familie: Chica van Dam

BEDANKT

R

ond het overlijden en de ‘Dankdienst voor haar leven’ van Miny WildemanMeijer hebben we veel belangstelling vanuit de Lutherse Gemeente ervaren. Uw aanwezigheid, lieve woorden en kaarten deden ons goed. We hebben het erg gewaardeerd, dat moeder in de jaren met een afnemende gezondheid, trouw bezocht werd door haar vertrouwde Lutheranen en regelmatig kaarten ontving. Ze genoot hiervan. Heel hartelijk bedankt! Mieneke, Wilma en Jeanne Wildeman

KOFFIECONCERT KONINGINNEZANG

O

p zondag 4 mei werkt het Projectkoor van Koninginnezang mee aan onze dienst. Al voor de achtste keer vindt dit jaar Koninginnezang plaats. Ongeveer 70 mensen (jong en oud) komen een paar dagen bij elkaar (dit jaar in Oldebroek) om vooral veel samen te zingen. Ook gezelligheid staat hoog in het vaandel. Het thema is dit jaar ‘Met muziek gedenken –gedachtenis’. We zoeken onze muziek in dit thema: het gedenken van overledenen, de gedachtenis bij het Avondmaal. Het koor staat onder leiding van Jeroen de Haan en de kinderen studeren onder leiding van Mark Tempelaars. Koninginnezang begint donderdag 1 mei en sluit af met een koffieconcert in onze kerk na de dienst op 4 mei. Voor vragen kun je binnen onze gemeente terecht bij: Petra & Bart, Bert & Jaline, Jeanine & Gerrit, Corrine & Bastiaan en Rienke & Chris.


6

PALMPASEN: WIE WIL BROODHAANTJES BAKKEN? worden op de ochtend van Palmpasen op Dedebroodhaantjes (zelf versierde) palmpaasstokken geprikt, voor de optocht in de kerk. We hebben ongeveer 40 haantjes nodig, wie wil er een aantal bakken? Opgave bij Saskia Post (saskia.elkz@icloud.com)

KIND- EN OUDERBIJEENKOMST PALMPASEN

V

oor alle ouders en kinderen (4 t/m 12 jaar) willen we weer een palmpaasbijeenkomst gaan houden in de kerk. En wel op zaterdag 12 april van 14.00 tot 17.00 uur. We luisteren naar het verhaal van de intocht in Jeruzalem en de uitleg van alle symbolen die in het palmpaasverhaal zitten en die we terugvinden bij de palmpaasstok. We gaan die middag natuurlijk ook een palmpaasstok versieren en we zingen een lied. Wij zorgen voor de versierspullen, drinken en wat lekkers. Wil iedereen die nog een stok heeft van vorig jaar die meenemen? Wij zorgen voor extra stokken (voor degene die zonder stok komen …). Alle kinderen die niet komen, die kunnen thuis natuurlijk zelf een stok versieren en die meenemen op palmzondag (13 april). Wij zorgen op palmzondag voor broodhaantjes voor alle versierde stokken. Om 10.00 uur gaan we met de kinderen in optocht de kerk in. Wij hopen op een mooie en gezellige middag 12 april. Welkom! Hartelijke groeten, Saskia Post en Erwin de Fouw PS Opgave bij: saskia.elkz@icloud.com

KINDERUITJE

H

et uitje voor de kinderen van de Kindernevendienst staat dit jaar gepland op 18 mei. We gaan om 11.30 uur (na de kerkdienst) samen lopend naar Park Eekhout. Daar gaan we in kleine groepjes uiteen om opdrachten en spelletjes te doen. We sluiten daarna af met een pannenkoeken-picknick (en eventueel nog spelen in de speeltuin) en … een prijsuitreiking! Het is tussen 13.30 en 14.00 uur weer afgelopen in het Park. Bij slecht weer (regen) wordt het uitgesteld tot zondag 15 juni. Als je mee wilt gaan geef je dan op voor de meivakantie bij Saskia Post (saskia.elkz@icloud.com). Je hoeft geen eten of drinken mee te nemen. Het zou fijn zijn als elk gezin, waarvan er een of meerdere kinderen meegaan, een stapeltje pannenkoeken bakt. ’s Morgens (voor of na de dienst) kunnen de pannenkoeken worden ingeleverd bij Saskia Post.


7

Wij zorgen voor drinken, beleg, servetten en picknickkleden. Wie er nog een fijn picknickkleed thuis heeft kan dat natuurlijk ook meenemen op 18 mei (en inleveren bij Saskia Post). Wij hebben er zin in! En hopen op mooi weer. Hartelijke groeten, de leiding van de Kindernevendienst, Saskia Post ( jeugdouderling)

KERK–OP-SCHOOT-VIERING

O

p 25 mei willen we voor de eerste keer een kerk-op-schoot-viering houden in de Lutherse Kerk. Dit is een viering voor kinderen van 0 tot 4 jaar met hun(groot)ouders. Op een ‘speelse’ manier aansluitend bij de belevingswereld van de kinderen, hebben we een korte viering met elkaar. We bidden, zingen (eenvoudige) liedjes en er wordt een verhaal verteld. Tijdstip: 12.00-12.30 uur op 25 mei 2014. Het is dus na de ‘gewone’ kerkdienst op die zondag. Wees welkom! Hartelijke groeten, Erwin de Fouw, Corrine Venhuis en Saskia Post

OPEN PODIUM

O

p de eerste woensdag van februari ‘stond’ Ada Meurs ‘op het open podium’. Het was een bijzondere bijeenkomst over een onderwerp dat voor ieder heel persoonlijk is: bidden. Daardoor was er snel contact op een niet alledaags niveau. Het open podium gaat niet over ‘op de bühne’ staan. Wel gaat het over contact maken rond een onderwerp waarin iemand zijn of haar inspiratie wil delen om zo van en met elkaar te leren. Als commissie hebben we verschillende mensen benaderd, zodat deze hun ‘cadeaus’ kunnen delen met mensen uit de gemeente. Andersom staat de commissie zeker open voor mensen die zelf graag iets willen delen om samen te vieren, dienen, ontmoeten en of te leren van en met elkaar. Aan Ada hebben we gevraagd hoe zij het ervaren heeft om een open podium te doen. Haar antwoord luidde: “Gelukkig had ik haast geen voorbereidingstijd want anders had ik vast gedacht dat ik een moeilijke mooie presentatie had moeten geven. Nu kon ik recht uit mijn hart mijn onderwerp vertellen en was de sfeer laagdrempelig en persoonlijk. Ik heb ervan genoten en hoop voortaan elk ‘open podium’ aanwezig te zijn!” Mocht u ook iets willen delen in het open podium, dan horen we graag van u. Op 2 april zal Esmeralda Rietberg vertellen over wat haar inspireert in haar papierknipwerk, zoals dat nu aan de wand hangt. Op 30 april zal Karel Harmsen vertellen over zijn betrokkenheid bij Papoea. In april dus twee bijzondere onderwerpen. We laten ons graag verrassen door wat er leeft in onze gemeente! Met vriendelijke groet, Commissie toerusting: Esther Veneberg, Greetje Vermeulen-van Rijswijk en Erwin de Fouw


8

KIEVITSBLOEMENTOCHT ZATERDAG 12 APRIL

houdt Eddy Weeda de jaarlijkse kievietsbloementocht Ditopjaarzaterdag 12 april. Vertrek om half 11 per fiets vanaf het Kerkbrugje (oostzijde) bij het Thomas a Kempiscollege. Ook geschikt voor kinderen en voor gebruikers van invalidenvervoer dat op fietspaden mag rijden. Wie alleen een stukje wil meelopen, wordt om ca. half 12 verwacht. Einde is omstreeks 12.00 uur. Kijk voor meer informatie in de Flambouw van maart 2014.

AMNESTY INTERNATIONAL

O

p zondag 13 april liggen er op iedere tafel in het gemeentecentrum weer 3 dezelfde brieven van Amnesty om te ondertekenen. Hieronder volgt een korte samenvatting van de inhoud.  In Guatemala leidt activiste Yolanda Oquell het protest tegen de El Tambor-mijn, in het dorp San José del Golfo. Sinds maart 2012 demonstreren mensen dagelijks bij de ingang van deze mijn. De mijn zou het water vervuilen en de lokale gemeenschap wordt niet betrokken bij de plannen rondom de mijn. Yolanda en andere activisten worden vaak bedreigd ondanks bescherming van de autoriteiten.  In de Verenigde Staten zit de Saudische Mohamed al-Qahtani al 12 jaar lang zonder proces vast op Guantánamo Bay. In 2002 begonnen de Amerikaanse autoriteiten al-Qahtani te verdenken van medeplichtigheid aan de aanslagen van 9/11. Hij werd zes maanden in isolatie geplaatst, in een koude cel die 24 uur per dag verlicht was en waar geen daglicht binnen kwam. Hij werd ondervraagd en onder druk gezet: hij mocht niet slapen, werd blootgesteld aan harde muziek en fel licht, moest in pijnlijke posities zitten, werd door honden bedreigd en seksueel vernederd. Hij werd in 2008 aangeklaagd, maar de aanklachten werden weer ingetrokken. In januari 2010 gaven de autoriteiten aan dat al-Qahtani klaar was voor gerechtelijke vervolging, maar hij is nog steeds niet opnieuw aangeklaagd. En er is nog niemand verantwoordelijk gehouden voor zijn martelingen.  Bij de protesten in Oekraïne van de afgelopen maanden zijn demonstranten door de politie gemarteld, in de gevangenis slecht behandeld of krijgen een oneerlijk proces. Zo verdween Dmitrii Bulatov op 22 januari. Op 30 januari dook hij weer op, zwaar toegetakeld. Hij beweert ontvoerd en gemarteld te zijn. U weet dat het schrijven van brieven en het zetten van een handtekening helpt om de mensenrechten in deze landen te verbeteren. Graag uw medewerking! Everdien Sanderman


9

UIT DE KERKENRAAD

kerkenraadvergadering 20 maart 2014. Kort verslag De kerkenraad stond kort stil bij de op 13 maart gehouden visitatie. Het

verslag van deze visitatie krijgen wij binnenkort. Het algemene gevoel is dat wij op een open manier in gesprek zijn geweest met de beide visitatoren; over en weer was het bezoek goed voorbereid. Op de gemeenteavond van 3 april zal de kerkenraad met de gemeente nog aandacht schenken aan de visitatie.  De jaarrekeningen 2013 van de kerkrentmeesters en van de diaconie zijn vastgesteld door de kerkenraad. De rekeningen liggen enkele weken ter inzage, voorafgaande aan de presentatie op de gemeenteavond.  Het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) Overijssel-Flevoland heeft de kerkenraad bericht dat er geen opmerkingen zijn bij de begrotingen 2014 van de kerkrentmeesters resp. van de diaconie. Dat betekent dat wij de beoogde uitgaven mogen doen zonder voorafgaande toestemming van het RCBB.  De kerkenraad heeft het kerkdienstenrooster inclusief de Ouderling van dienst voor de periode 1 mei 2014 tot 1 januari 2015 vastgesteld.  De diaconie heeft een toelichting gegeven op de keuze voor het thema “Levend Water” van het project in Noord-Ghana; ons diaconaal project voor dit jaar. Gemeenteleden worden op de gemeenteavond verder geïnformeerd en u wordt ook uitgenodigd mee te denken en te doen om dit project tot een succes te maken. U kunt zich melden bij de secretaris van de diaconie, Hanneke Buurman, als u ideeën hebt of de handen uit de mouwen wilt steken.  Op verzoek van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle doet ook onze gemeente mee met een presentatie op startzaterdag in de Grote Kerk op zaterdag 20 september. De wijkgemeenten van de PGZ, onze gemeente en de Hoofdhofgemeente uit Berkum zijn hiervoor uitgenodigd. Uiteraard bent u die zaterdagmiddag van harte welkom in de Grote Kerk.  Er komt een nieuwe activiteit voor de ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Enkele keren per jaar worden zij uitgenodigd voor een viering met ‘kind-op-schoot’; het wordt een korte dienst van een half uur van 12.00 tot 12.30 uur. Voor dit type viering is al het nodige materiaal voorbereid. De betrokken ouders worden gericht uitgenodigd. De eerste viering is op 25 mei.  De kerkenraad is erover geïnformeerd dat de cantorij niet op Goede Vrijdag meewerkt aan de dienst; wel met Pasen.  Op 15 juni, zondag Trinitatis, is dit jaar de noordelijke Lutherse Buitendag in Fryslân. Informatie vindt u in een volgende Flambouw. Vorig jaar heeft de kerkenraad besloten om op deze zondag ook een dienst in onze eigen kerk te houden, vanwege de vaak geringe deelname uit onze gemeente aan de Lutherse Buitendag. In Zwolle gaat ds. De Fouw voor. Voel u vrij ofwel naar Fryslân af te reizen, ofwel naar de eigen kerk. Lolke Folkertsma, secretaris ELG Zwolle


10

BERICHTEN VANUIT DE DIACONIE

DIACONALE COLLECTEN Stichting Roemeniё De opbrengst van de diaconale collecte op zondag 6 april is bestemd voor de Roemeense organisatie ‘O lume mai buna-Romania’ – vrij vertaald: Stichting ‘Een betere Roemeense wereld’. Deze stichting heeft als hoofddoel het structureel verbeteren van de leefsituatie van minder bedeelden of zich in moeilijke situaties bevindende personen in Roemenië. Zowel individueel als in gezins- en/of groepsverband. Hierbij maakt de stichting geen onderscheid in leeftijd, religie of achtergrond. De stichting werkt vanuit een christelijke grondslag. Orgelfonds De tweede collecte op zondag 6 april is bestemd voor het Orgelfonds van onze gemeente. In het kader van het groot onderhoud van ons instrument – werk dat we dit jaar willen aanbesteden – is geld hard nodig voor dit doel. Voedselbank Zwolle De diaconale collecte op zondag 13 april is bestemd voor de Voedselbank in Zwolle. Gezinnen en individuele personen die geen geld genoeg hebben om voldoende eten in te kopen kunnen bij de Voedselbank terecht om het noodzakelijke op te halen voor hun levensbehoeften. Armoede in Nederland is een gegeven waar we anno 2014 mee moeten leren leven. Iedereen kan er mee te maken krijgen. De Voedselbank krijgt zijn waren aangeleverd van bedrijven en particulieren. Daarnaast is er geld nodig voor de logistiek, opslag en distributie. De uitvoering van de werkzaamheden is geheel in handen van vrijwilligers. De Voedselbank kan niet zonder steun van sponsors en kerken. Er zijn goede contacten met de Zwolse kerken en ook onze diaconie probeert daar op bescheiden wijze vorm aan te geven. Stichting INLIA De diaconie collecteert op zondag 20 april voor de Stichting INLIA. INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, is een organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. INLIA is voortgekomen uit de betrokkenheid van lokale geloofsgemeenschappen bij het lot van asielzoekers in nood. Aan met uitzetting


11

naar hun land van herkomst bedreigde asielzoekers verleenden zij diverse vormen van ondersteuning variërend van ondersteuning bij terugkeer tot en met ‘kerkasiel’, met als doel de dialoog met de verantwoordelijke autoriteiten aan te gaan en zo tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. INLIA heeft een belangrijke rol gespeeld bij de politieke totstandkoming en ambtelijke uitvoering van de zgn. Pardonregeling, waarmee in 2007 ca. 28.000 langdurig in ons land verblijvende asielzoekers een verblijfsvergunning kregen. Bloemenfonds De 2e collecte op zondag 20 april is bestemd voor het Jaap Meijer Bloemenfonds. Rudolph Stichting De opbrengst van de diaconiecollecte op zondag 27 april is bestemd voor de Rudolph Stichting. De Rudolph Stichting bevordert de ontwikkelingsmogelijkheden van uit huis geplaatste kinderen door hen een thuis te bieden in een zo normaal mogelijke, vitale omgeving. Om dat te realiseren werkt de Rudolph Stichting aan opvangmogelijkheden in gezinsvormen en het ondersteunen en onderhouden van Jeugddorp De Glind bij Barneveld. Elk kind heeft recht op een inspirerende en veilige leefomgeving om op te groeien tot een gelukkige en evenwichtige volwassene. Dat zou idealiter zo moeten zijn. De Rudolph Stichting zet zich in voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Voor het uitvoeren van innovatieve projecten kan de Rudolph Stichting niet zonder de steun van derden. Vrijwilligers, diaconieën, fondsen, bedrijven en samenwerkingspartners geven deze stichting de kans om vernieuwende projecten te starten voor uit huis geplaatste kinderen. Diaconaal project Op zondag 4 mei collecteert de diaconie voor de tweede keer voor het nieuwe diaconale project: Karimenga in Ghana. Zoals op de gemeenteavond is toegelicht, wil de diaconie de ontwikkelingen in dit erg arme dorp ondersteunen. Van de diverse projecten die er inmiddels gestart zijn, is de keus gevallen op de watervoorziening als meest essentiële voorwaarde om de leefomstandigheden te verbeteren. De afgelopen jaren is er een dam gebouwd om het water dat in het regenseizoen valt vast te kunnen houden voor het erop volgende droge halfjaar. Daardoor is er al meer landbouw mogelijk geworden. Maar ook is gebleken dat de capaciteit van het meertje nog te klein is. Daarom financiert de diaconie de huur van een bulldozer om het meer uit te diepen vóór het nieuwe regenseizoen van start gaat. Hiervoor vragen we uw bijdrage. Onderhoudsfonds De 2e collecte op zondag 4 mei is bestemd voor het Onderhoudsfonds.


12

SUMAN IN NEPAL

is januari 2007 als ik op uitnodiging van mijn schoonouders met hen 2 Hetweken naar Bhaktapur in Nepal ga. Bhaktapur ligt een half uur rijden van de

hoofdstad Kathmandu en is een levend openluchtmuseum. Ik ga twee weken als toerist rondlopen en ook kijken bij enkele fair trade organisaties die stoffen leveren voor Sari, de fair trade-textielwerkplaats die nog niet zo lang geleden bij ons in de kerk een presentatie en modeshow heeft verzorgd. Ik ben vooral geïnteresseerd in het christen-zijn in Nepal. Hoe zal ik het vinden in een hindoeïstisch land en vooral: hoe is het voor de Nepaleze christenen om omringd te zijn met andersgelovigen. Op een zaterdag is het zover, het is ‘holiday’ en er is een kerkdienst waar ik heen kan. De kerkzaal bevindt zich in een betonnen gebouw, de tweede verdieping. Iedere bezoeker pakt een dun matje om op te zitten. Ik krijg het vrij koud, want hoewel het met 8 graden niet kouder is dan in Nederland, scheelt het toch enorm dat we in Nederland wél kachels hebben. Na twee uur op de betonnen vloer, met gelukkig af en toe staan om te zingen of te bidden, naast een vriendelijke Nepalees die min of meer uitlegt wat de dominee zegt, is de dienst afgelopen en breekt het moment aan waarop ik wachtte. Ik word omringd door schouderhoge, min of meer Engels sprekende jonge mensen, die me het hemd van het lijf vragen. Op mijn beurt stel ik hen ook vragen. Het blijkt dat de kerk voortkomt uit evangelisatieactiviteiten van Methodisten uit Amerika. De nieuwe christenen zijn ontzettend blij dat ze in Christus zijn gaan geloven, ze voelen en weten zich bevrijd van de angsten die een grote plek innemen in het hindoegeloof. Het is vooral de angst voor vervloekingen en of je wel de juiste god hebt aanbeden. Ik spreek met Suman Gomanju, een jongeman van 21 jaar, hij vertelt dat hij op een Bijbeltraining van campus crusade for Christ zit. We wisselen mailadressen uit en zo begint mijn contact met hem. Het is 2011 en ik ga weer naar Nepal, op bezoek bij mij schoonmoeder die weer voor haar werk voor Sari een aantal weken daar is. Nu reis ik alleen. Ik logeer in een guesthouse en bezoek een aantal keren de familie Gomanju. De posters met Bijbelteksten uit de evangelische boekhandel, die ik eens stuurde, hangen in de kamer aan de muur. Naschrift Ik heb de afgelopen jaren gemaild met Suman. Ik ben geraakt door de eenvoud van zijn geloof, door het grote vertrouwen, door de eenvoud en blijdschap van zijn vader, die een winkeltje heeft in droogwaren in een halve garage, d.w.z. half zo hoog en die tevreden met het leven lijkt.


13

Blijkbaar zijn er volop weeskinderen in Nepal. Ik ben geraakt door deze jonge man die het tot zijn droom heeft laten maken dat hij voor de weeskinderen wil gaan zorgen, hij wil echt iets doen voor hen, zodat hun leven een wending ten goede zal maken. Ikzelf heb de bedelkinderen (niet allemaal wees) gezien in Nepal, ze lopen in vodden met een grote plastic zak over hun rug, alsof ze plastic verzamelen en tegelijk bedelen ze om geld voor hun ouders/geen verzorgers. Ze gaan niet naar school en de familie blijft in dezelfde misère zitten en komt er op deze manier niet uit. Op mijn verzoek heeft Suman zijn verhaal opgeschreven. Dit volgt in de volgende Flambouw. Hij is inmiddels al heel actief wat betreft het opvangen van weeskinderen en heeft ook een kerk ‘geplant’ in Kathmandu. Ik heb een rekening gereserveerd voor Suman. Als je ervoor voelt om hem financieel te steunen, kun je geld storten. Neem voor meer informatie contact met me op via adameurs@solcon.nl of tel. 038 4225533. Ada Meurs


14

OIKOCREDIT: EEN STUDIE OVER ‘GELD EN GOED’

O

nlangs is een boek verschenen: ‘Geld en goed, lessen voor welwillende kapitalisten’, geschreven door theoloog, tevens journalist, Arjan Broers (uitgeverij Skandalon). Heeft geld dan iets met je visie op het leven te maken? De schrijver betoogt van wel. Geld is een middel en geen doel. Dienstbaarheid moet de basis van een bank zijn: geld gebruiken waarvoor het in handen gegeven is. En evenzo dienst verlenen aan wie bij jou komt lenen. Als voorbeeld geeft de schrijver hier Oikocredit, dat met zijn geld de armsten bereikt. Het uitlenen gaat aan lokale microfinancieringsinstellingen, die dan voor de microkredieten zorgen, en aan (landbouw)coöperaties. Oikocredit helpt hen dikwijls met ontwikkeling van goede bedrijfsprocessen en knowhow. Particulieren en organisaties investeren in Oikocredit, dat het geïnvesteerde kapitaal gebruikt om uit te lenen. De aandeelhouders zijn tevreden met een klein rendement. Ze vragen Oikocredit niet om een hoger dividend, maar naar hun verdere ontwikkeling, en hoe ze goed voor hun klanten zorgen. Voor kerkelijk en financieel geïnteresseerden is het boek aan te bevelen. Voor gespreksgroepen is het een aanrader. Het heeft duidelijke standpunten, waarover goed te discussiëren valt. Afgelopen najaar heeft Oikocredit een aantal informatiedagen met name voor kerkelijk geïnteresseerden gehouden die goed bezocht zijn. Oikocredit is in 1975 opgericht vanuit de Wereldraad van Kerken en heeft na een aarzelend begin zich internationaal een naam verworven in de wereld van ontwikkelingssamenwerking tot aan de Wereldbank toe. Maar laten de kerken deze internationale bekende instelling die uit hen voortkomt niet een beetje links liggen? Ben Simmens, in 2012 nog directeur van Oikocredit International, zei daarover ongeveer het volgende: “Het zou fantastisch zijn als de kerken Oikocredit nog veel meer beschouwen als ‘hun’ organisatie, hun antwoord op het terrein van zinvol investeren, hun deelantwoord op het vlak van armoedebestrijding.” Jaap Wiegers, regiocoördinator Oikocredit Overijssel (jaapwiegers@home.nl/ tel: 0570 565566/ www.oikocredit.nl/wat-doen-wij)


15

LUTHERS KATERN BIJ HET NIEUWE LIEDBOEK – ZINGEN EN BIDDEN IN HUIS EN KERK.

D

oor diverse gemeentes is aan de Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel (SLUB) de vraag gesteld of er naast de nu verschenen uitgaven van het nieuwe liedboek ook een liedboek met luthers katern zal verschijnen. Hierover kunnen wij u het volgende berichten: de commissie is inmiddels gestart met de voorbereiding van een gemakkelijk te hanteren liedboek met nieuw katern, met een aanpassing van het ordinarium, de zondagsliederen en in het liedboek ontbrekende lutherse liederen. Het wordt een liedboek met katern in een blauw/groene uitvoering. Tevens zal er een los katern verschijnen, dat naast het reeds verschenen nieuwe liedboek gebruikt kan gaan worden. Voor de zomer zal duidelijk zijn, op welk tijdstip het liedboek met ingebonden katern en het losse katern gereed zullen zijn. Met vriendelijke groeten, Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel Els Pellen

LEZING GESPREKSGROEP 50-PLUS IN DE OOSTERKERK

O

p woensdag 16 april (aanvang 10.00 uur) is het thema van de lezing: ‘De Matthäus Passion van Johann Sebastiaan Bach’. Hoe komt het toch dat de Matthäus Passion zich al jaren mag verheugen in grote belangstelling? Wat is het dat deze muziek van een kleine 300 jaar oud ons nog steeds raakt? Heeft dit niet te maken met de existentiële vragen die erin aan bod komen? Ds. H. Bousema – die mevrouw G.Wiedijk vanwege ziekte zal vervangen – zal hierop ingaan en ook wat meer vertellen over de bouwstenen van dit meesterwerk en over de invloed van anderen op Bach. En natuurlijk zullen we ook gaan luisteren …! Deelnamekosten: €4 (incl. koffie/thee). Bert van de Venis (038 457173/ fam.venis@home.nl)


16

MATTHÄUS PASSION DOOR CAECILIA

O

p dinsdag 15 april zal Toonkunstkoor Caecilia de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach ten gehore brengen in de Dominicanenkerk in Zwolle. Caecilia heeft de Matthäus voor de eerste keer uitgevoerd in 1918 en deze uitvoering past dus in een bijna 100-jarige Zwolse traditie. Dirigent Dick Dijk zal zijn zesde uitvoering van de Matthäus met Caecilia leiden. Het koor werkt weer samen met Meander Vocaal. De begeleiding wordt als vanouds verzorgd door het Nederlands Symfonieorkest. De eerste uitvoering van de Matthäus Passion was rond 1728. Daarna bracht Bach nog een aantal wijzigingen in het stuk aan en in 1736 vond de compositie zijn definitieve vorm. In de Matthäus Passion vertelt de evangelist het lijdens- en sterfverhaal van Jezus. De 2 koren vervullen steeds verschillende rollen. De ene keer zijn zij slechts ooggetuigen, dan weer de gelovigen en soms symboliseren ze het wereldlijke of het goddelijke. De aanvang van het concert is om 19.00 uur. Kaarten: bij de leden van Caecilia, de boekhandels Westerhof en Goedhart of via www.caeciliazwolle.nl. Ze kosten €30, inclusief programmaboekje en consumptie.


17

DIENSTEN GROTE KERK Meer informatie: www.michaelsvieringen.nl

Z

ondag 6 april, 16.30 uur: Gaandewegviering, liturg: ds. J. Mulderij. In deze viering zal het gaan over een bijzondere ‘heilige’. Het is niemand minder dan de broer van Jezus, Jacobus. De traditie ziet hem als schrijver van de brief die zijn naam draagt. Daaraan ontleent de brief zijn gezag In de eerste gemeente was hij een van de belangrijke steunpilaren. Zondag 13 april, 16.30 uur: Michaëlsvesper, liturgen: Harry Steenbergen en Jeanette de Pagter. In deze vesper op Palmzondag staat, in het kader van het thema ‘Heiligen’, een vrouw uit een adellijke familie centraal, te weten Alwine Antoinette Barones De Vos van Steenwijk. Tijdens haar verblijf in Parijs als Nederlandse diplomate vindt een ontmoeting plaats, die haar leven volledig zal veranderen. Zij maakt een radicale keus voor de armen van deze wereld en de internationale strijd tegen der armoede, vandaar haar erenaam ‘barones van de armen’! Wat drijft deze ‘heilige’ en hoe kan zij daarin voor ons een voorbeeld zijn? Vrijdag 18 april, 21.30 uur: Michaëlsviering: Kruismeditatie. Zondag 20 april, 16.30 uur: Michaëlscantate, liturg: ds. Iemke Epema, uitvoerenden: Orkest Musica Michaelis, Michaelscantatekoor en solisten: Bert van de Wetering, bas en Govert Valkenburg, tenor. Tijdens deze Michaëlscantate wordt de cantate BWV 4 “Christ lag in Todesbanden” uitgevoerd. Zondag 27 april, 16.30 uur: Michaëlsvesper, liturg: Els Rademaker. Abel Herzberg, heilig? In zijn werk staat de niet-oordelende geest en hier en daar het bewustzijn van Eenheid centraal. Dat nastreven mag heilig genoemd worden. Slechts fragmenten uit zijn boek, zijn leven, zullen we horen, waardevol en van betekenis.


18

FLAMBOUW MEI 2014 Kopijdatum: Verschijning:

zondag 20 april 2014 zondag 4 mei 2014

AGENDA

A

lle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld. Over bijna alle activiteiten vindt u elders in deze (of de vorige) Flambouw meer informatie. Datum Tijd Activiteit Maandag 20.00-22.00 cantorij (niet tijdens schoolvakanties) Dinsdag 20.00-21.00 bidstond Woensdag 10.00-11.00 t.h.v. Zitha van Breet, Lassuslaan 68 wo 2 april 19.30 Open Podium met Esmeralda Rietberg (over papierknipwerk) do 3 april 18.30-19.15 Kerkenraadsvergadering do 3 april 19.30 Gemeenteavond zo 6 april 16.30 Gaandewegviering, Grote Kerk zo 6 april 19.30-21.15 Ad Fontes, gesprekskring Lutheranen 30+ (bij deelnemers thuis) di 8 april 13.30-15.00 Gespreksgroep ‘Het Verhaal gaat …’ wo 9 april 9.45-11.45 Gespreksgroep ‘Als vrouwen aan het Woord komen’ za 12 april 10.30-12.00 Kievietsbloementocht Nieuwe Wetering za 12 april 14.00-17.00 Palmpaasbijeenkomst voor ouders en kinderen zo 13 april 9.30-11.30 Tekenen brieven Amnesty International zo 13 april 16.30 Michaëlsvesper, Grote Kerk vr 18 april 21.30 Kruismeditatie, Michaëlsviering, Grote Kerk zo 20 april 16.30 Michaëlscantate, Grote Kerk do 24 april 17.30 Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan zo 27 april 11.00 Wereldwinkelverkoop zo 27 april 16.30 Michaëlsvesper, Grote Kerk wo 30 april 19.30 Open Podium met Karel Harmsen (over Papoea) zo 4 mei ± 11.30 Koffieconcert Koniginnezang zo 4 mei 16.30 Michaëlsviering, Grote Kerk do 8 mei 19.30 Kerkenraadsvergadering zo 11 mei 16.30 Gaandewegviering, Grote Kerk zo 18 mei 11.30-14.00 Kinderuitje, Park Eekhout zo 18 mei 17.30/19.30 Ad Fontes, gesprekskring Lutheranen 30+ (bij deelnemers thuis)


19

DE OGEN DICHT Wij lopen met de ogen dicht; nog is de dag niet echt geboren. De last van wat geweest is ligt nog als een steen op ons. Wij horen ternauwernood elkaars verdriet. Dat een gemis zo kan verdoven. Want die wij deelden is er niet. Hoe zouden wij het licht geloven? Toch loopt het licht op ons vooruit. Waar wij alleen maar schreien konden heeft God de dag al ingeluid. Volop doet reeds zijn licht de ronde en wekt dat uitgewist gezicht tot leven voor ons oog. Het vale gelaat met doornenkroon wordt licht, hertekend met een krans van stralen. Wij zien hem met de ogen dicht. Hij komt ons bidden binnenlopen, wordt onze bloedsomloop. Dit licht kust vurig onze dagen open. Wij leven voortaan met dit beeld als aan ons heupgewricht geraakten. De zon is opgegaan. Het licht van elke dag brengt hem ter sprake. Dit gedicht is afkomstig uit de gedichtenbundel ‘Witgewassen woorden’ van Sytze de Vries, (uitgeverij Skandalon).


20

CONTACT Leden ontvangen de Flambouw digitaal in hun mailbox MĂŠt Contactpagina.

De Flambouw van april 2014  

De Flambouw van april 2014