Page 1

FLAKUS proizvodnja,trgovina in storitve d.o.o. Vrun~eva ulica 10 2341 LIMBU[

CENIK KOVANIH IZDELKOV GSM: +386 (0)41 629 811, Tel.: +386 (2) 42 00 779, Fax: +386 (2) 48 06 900 PE PRERADOVICˇEVA 22 MARIBOR (prej TVT)

koda naziv izdelka dol‘ina/mm profil

1. kvadratno kovano ‘elezo 6000 mm & 12, 14, 16, 20, 25, 30, mm

koda naziv izdelka vi{ina/mm profil

6.0 okrasna konica 125 mm

koda naziv izdelka vi{ina,dol‘ina/mm profil

6.8 okrasna konica 80 mm =20 mm

www.flakus.si

. =30 mm

.

2. kovana cev 6000 mm 25, 30, 40, 60mm

6.1 okrasna konica 125 mm & =20 mm

6.9 okrasna konica 135 mm =25 mm

.

2. kovana cev 6000 mm 20x30, 20x40, 30x40, 30x50, 40x60,30x80 40x80

6.2 okrasna konica 139 mm & =15 mm

3. 4. kovano plo{~ato ‘elezo kovano plo{~ato ‘elezo 6000 mm 6000 mm 25 x 6, 30 x 6 30 x 8 mm 40 x 6, 40 x 8, 50 x 8 mm

6.3 okrasna konica 155 mm

6.4 okrasna konica 115 mm

6.5 okrasna konica 120mm,

. =16 mm

. =20 mm

. =30mm

5. dr‘alo za roke 6000 mm 40 x 10 mm 50x15 mm

6.6 6.7 okrasna konica 120x67mm,155x90mm

7. 8. 9.1 9.2 9.3 gladke krogle kovane krogle trak za objemke trak za objemke objemka 1= 15,20,25,30,35,40,50, 1= 25,30,35,40,50,60,70, 4000 mm 4000 mm dimenzija po naro~ilu 60,70,80,90,100 80,90,100 14x4 mm 14x4 mm

1

info@flakus.si


FLAKUS

KOVANI IZDELKI

koda naziv izdelka vi{ina/mm {irina/mm profil

10.1 10.2 okrasni steber 1300

koda naziv izdelka vi{ina/mm {irina/mm profil

10.9 okrasna palica 1000 110 & 12mm

www.flakus.si

& 25, 30mm

10.3 okrasna palica 1000 180 & 12mm

10.4 okrasna palica

10.5 okrasna palica

10.6 okrasna palica 1000

10.7 okrasna palica 1000

& 12mm

& 12mm

& 12mm

& 12mm

10.10 okrasna palica 1000 200

10.11 okrasna palica 1000 60

10.12 okrasna palica 1000 190

10.13 okrasna palica

. =12mm

. =12mm

. =12mm

& 14mm

2

10.8 okrasna palica 1000 110 & 12mm

10.14 okrasna palica 1000 210 & 14mm

info@flakus.si


FLAKUS

KOVANI IZDELKI

koda naziv izdelka vi{ina/mm {irina/mm profil

10.15 okrasna palica 1000 110 & 12mm

10.16 okrasna palica 1000 140 & 12mm

10.17 okrasni steber 1300

10.18 okrasna palica 1000

10.19 okrasna palica 1000

10.20 okrasna palica 1000

10.21 okrasna palica 1000

& 25mm

& 14mm

& 14mm

& 12mm

& 12mm

koda naziv izdelka vi{ina/mm {irina/mm profil

10.22 okrasna palica 1000

10.23 okrasna palica 1000

10.24 F okrasna palica

10.25 F okrasna palica

10.26 F okrasna palica

10. okrasna palica

10. okrasna palica

& 12 m

& 12mm

& 12mm

& 12mm

& 12mm

& 12mm

& 12mm

www.flakus.si

3

info@flakus.si


FLAKUS

KOVANI IZDELKI

koda naziv izdelka vi{ina/mm {irina/mm profil

18.1 vmesni okras 22

18.2 vmesni okras 22

18.3 vmesni okras

18.4 vmesni okras

18.5 vmesni okras

18.6 vmesni okras

& 12mm

& 14mm

& 12mm

& 14mm

& 12mm

& 14mm

koda naziv izdelka vi{ina/mm {irina/mm profil

19.7 19.1 vmesni okras 125 150

19.2 vmesni okras

19.3 vmesni okras

& 12mm

& 14mm

& 24mm

21.1 S okras 230 110 12x6 mm

21.2 S okras 270 110 12x6 mm

21.3 S okras 210 95 12x6 mm

koda naziv izdelka vi{ina/mm {irina/mm profil

20.1 C okras 115

20.2 C okras 150

20.3 C okras 190

12x6 mm

12x6 mm

12x6 mm

20.4 C okras 140 95 12x6 mm

20.5 C okras 110 60 12x6 mm

20.6 C okras 130 80 12x6 mm

www.flakus.si

4

info@flakus.si


FLAKUS

koda naziv izdelka vi{ina/mm {irina/mm profil

22.1 G okras 165

KOVANI IZDELKI

23.1 O okras 22 115

24.1 Q okras 115

19.4 vmesni okras 530 430

Zavit zaklju~ek iz ‘eleza izdelan za kombiniranje z art. 5. 40x10 mm ali 50x15mm koda naziv izdelka vi{ina/mm {irina/mm profil

koda naziv izdelka vi{ina/mm {irina/mm

www.flakus.si

11.1 zaklju~ek

50’x8 mm

13.1 vmesnik za klju~avnico

11.2 11.3 kovan zakju~ek

40x40mm

30x30 mm

11.4 11.5 kovan zaklju~ek gladek

11.6 11.7 zaklju~ek

40x40 mm 30x30 mm 40x10 mm

13.2 {~it za klju~avnico 150 280

19.5 vmesni okras 870 350

Zavit zaklju~ek iz ‘eleza izdelan za kombiniranje z art. 5. 40x10 mm ali 50x15mm 11.8 11.9 zaklju~ek

50x15 mm 40x10mm

13.3 {~it za klju~avnico LEVI 160 270

5

19.6 vmesni okras 710 640

11.10 dr‘alo za korita

50x15 mm

13.4 {~it za klju~avnico DESNI 160 270

info@flakus.si


FLAKUS

KOVANI IZDELKI

koda naziv izdelka vi{ina/mm {irina/mm

12.1 kovana plo{~ica 80 80

12.2 kovana kovana plo{~ica 100 100

12.3 kovana plo{~ica 120 120

12.4 kovana plo{~ica 90 90

30.1 list levi 110 40

30.2 list desni 110 40

koda naziv izdelka vi{ina/mm {irina/mm

31.1 list levi 60 70

31.2 list desni 60 70

32.1 grozd 90 50

32.2 grozd 130 65

33.1 list 70 75

34.1 spirala 150 16

koda naziv izdelka vi{ina/mm {irina/mm

35.1 cvet 63 63

35.2 cvet 93 93

35.3 cvet 135 135

35.4 cvet 90 90

35.5 cvet 120 120

14.1 pokrovi 40,50,60,80,100,120 40,50,60,80,100,120

koda naziv izdelka vi{ina/mm {irina/mm

27. kovice 35 6

25.1 talni zadr‘nik

28.1 nabiralnik 400 485

28.2 nabiralnik 90 90

www.flakus.si

6

26. 26. kovani {~iti kovane kljuke na voljo poseben prospekt na voljo poseben prospekt

info@flakus.si


FLAKUS

koda naziv izdelka vi{ina/mm {irina/mm

OKOVJE KOVANI IN STORITVE IZDELKI

29.1 bunka vrtljiva

29.2 bunka fiksna

koda naziv izdelka vi{ina/mm {irina/mm

15.1 te~aj M20

15.2 te~aj M20

koda naziv izdelka vi{ina/mm {irina/mm

16.1 plo{~ica za te~aj

16.2 svornik

15.3 objemalni te~aj

40.1

40.2 40.3 talno kolo F 1= 80mm, 1= 100mm

15.4 te~aj M20

15.5 te~aj z nastavljivo plo{~o

40.4 40.5 talno kolo z nosilcem 1= 80mm, 1= 100mm

15.6 talni le‘aj

40.6 talno vodilo

STORITVE: Upogibanje in krivljenje lokov po narocˇilu VZORCI:

www.flakus.si

7

info@flakus.si

Katalog kovanih izdelkov  
Advertisement