Page 1

Usuwanie historii przeglądanych stron WWW Poradnik napisany z myślą o użytkownikach systemu Windows 7. Jeżeli masz kłopoty z usunięciem całej swojej historii przeglądania w pasku adresowym (którego posiadasz na pasku Menu Start) to ten poradnik jest dla Ciebie. Opisuję tutaj dwie metody kasowania (pierwsza standardowa – łatwiejsza, a druga bardziej zaawansowana i troszkę trudniejsza (bo trzeba być przy niej ostrożnym). Metoda 1 Metoda tradycyjna – z poziomu Menu Start: Menu Start > Panel Sterowania > Opcje internetowe >>zakładka Ogólne<< [dział: Historia przeglądania {kliknij klawisz „Usuń”, a następnie w oknie „Usuwanie historii przeglądania” zaznacz wszystko, oprócz haczyka przy pozycji „Dane filtrowania InPrivate”, a następnie kliknij klawisz „Usuń”.}] Metoda 2 Uwaga!!! Przy tej metodzie zalecane jest zachowanie bardzo dużej ostrożności!!!!

1. Wejdź do Menu start 2. W wyszukiwarce (która znajduje się pod kategorią Wszystkie programy) wpisz: regedit. 3. Uruchom program regedit 4. Teraz wejdź do następujących lokalizacji w rejestrze systemowym (regedit): HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explor er\TypedPaths i HKEY_USERS\S-1-5-21-2071821109-3636778556-29057932711000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TypedPaths 5. Teraz po prawej stronie należy usunąć wpisy (tych wpisów może być o wiele więcej, przykład na zdjęciu poniżej):

Wskazówka: Zauważ, że każdy adres WWW ma przypisany numer (oznacza on, w której kolejności od pozostałych został on wpisany). Gady usuwasz całą listę to nie musisz nic modyfikować, natomiast gdy usuwasz wybrane adresy, a inne zostają wtedy


należy dokonać uporządkowania numeracji adresów WWW według poniższego przykładu: Jest to nie poprawny format, po usunięciu wybranych wpisów: Nazwa (Domyślna) url7 url2 url5 url10 url15 Itd.

Typ REG_SZ REG_SZ REG_SZ REG_SZ REG_SZ REG_SZ Itd.

Dane (wartość nie ustalona) http://www.google.pl http://www.wp.pl http://www.onet.pl http://www.tlen.pl http://www.ppl.pl Itd.

Jest to poprawny zapis pozostałych adresów: Nazwa (Domyślna) url1 url2 url3 url4 url5 Itd.

Typ REG_SZ REG_SZ REG_SZ REG_SZ REG_SZ REG_SZ Itd.

Dane (wartość nie ustalona) http://www.google.pl http://www.wp.pl http://www.onet.pl http://www.tlen.pl http://www.ppl.pl Itd.

Koniec poradnika.

Windows 7 - Usuwanie historii przeglądanych stron WWW  
Windows 7 - Usuwanie historii przeglądanych stron WWW  
Advertisement