Page 1

Kody PHP

Dodawanie statusu komunikatora…… Załogować się jako Amin, przejść do Panelu Amina > Zarządzanie stroną, kliknąć klawisz dodaj panel. Pojawi się okno dodawania panelu. W polu nazwa Panelu moŜna wpisać dowolną nazwę np. Statusy W polu opis panelu naleŜy wstawić wybrany kod z wymienionej niŜej listy dotyczącej statusów komunikatorów takich jak: GG, Tlen czy Skype Ogólny kod: echo"<a href=\"link wywołujący komunikator lub rozmowę głosową\"><img border=\"0\" src=\"link z którego będzie pobierant status komunikatora\" alt=\"Krótka wiadomość pod ikonką statusu\"(nie wymagane) name=\"nazwa komunikatora\"></a> " . "" . "<script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\"> " . "<!-- " . "function statusXXX() { " . " obraz = new Image(); " . " data = new Date(); " . " m = data.getTime(); " . " obraz.src=\"link z którego będzie pobierant status komunikatora\"+m; " . " document.images.XXX.src=obraz.src; " . " setTimeout(\"statusXXX()\",15*1000); " . "} " . "statusgg(); " . "// --> " . "</script>"; @closeside(); Kod do statusu GG: echo"<a href=\"gg:numer_gg\"><img border=\"0\" src=\"http://www.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id=numer_gg\" name=\"gg\"></a> " . "" . "<script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\"> " . "<!-- " . "function statusgg() { " . " obraz = new Image(); "


. " data = new Date(); " . " m = data.getTime(); " . " obraz.src=\"http://www.gadugadu.pl/users/status.asp?id=numer_gg&\"+m; " . " document.images.gg.src=obraz.src; " . " setTimeout(\"statusgg()\",15*1000); " . "} " . "statusgg(); " . "// --> " . "</script>"; Kod do statusu Tlen: echo"<img border=\"0\" src=\"http://status.tlen.pl/?u=login&t=1\" name=\"Tlen\"></a> " . "" . "<script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\"> " . "<!-- " . "function statusgg() { " . " obraz = new Image(); " . " data = new Date(); " . " m = data.getTime(); " . " obraz.src=\"http://status.tlen.pl/?u=login&t=1\"+m; " . " document.images.tlen.src=obraz.src; " . " setTimeout(\"statustlen()\",15*1000); " . "} " . "statustlen(); " . "// --> " . "</script>"; Kod do statusu Skype: echo"<a href=\"skype:login?call\"><img border=\"0\" src=\"kod ikony z generatora ze strony http://www.skype.com/share/buttons/ \" alt=\"krótka informacja pod ikoną komunikatora\" (nie wymagane) name=\"skype\"></a> " . "" . "<script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\"> " . "<!-- " . "function statusskype() { " . " obraz = new Image(); " . " data = new Date(); " . " m = data.getTime(); " . " obraz.src=\" kod ikony z generatora ze strony http://www.skype.com/share/buttons/\"+m; " . " document.images.skype.src=obraz.src; " . " setTimeout(\"statusskype()\",15*1000); " . "} " . "statusgg(); " . "// --> " . "</script>";


@closeside();

Ikony komunikatorów w jednym panelu: echo"<a href=\"gg:numer_gg\"><img border=\"0\" src=\"http://www.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id=numer_gg\" name=\"gg\"></a> " . "" . "<script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\"> " . "<!-- " . "function statusgg() { " . " obraz = new Image(); " . " data = new Date(); " . " m = data.getTime(); " . " obraz.src=\"http://www.gadugadu.pl/users/status.asp?id=numer_gg&\"+m; " . " document.images.gg.src=obraz.src; " . " setTimeout(\"statusgg()\",15*1000); " . "} " . "statusgg(); " . "// --> " . "</script>"; echo"<img border=\"0\" src=\"http://status.tlen.pl/?u=login&t=1\" name=\"Tlen\"></a> " . "" . "<script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\"> " . "<!-- " . "function statusgg() { " . " obraz = new Image(); " . " data = new Date(); " . " m = data.getTime(); " . " obraz.src=\"http://status.tlen.pl/?u=login&t=1\"+m; " . " document.images.tlen.src=obraz.src; " . " setTimeout(\"statustlen()\",15*1000); " . "} " . "statustlen(); " . "// --> " . "</script>"; echo"<a href=\"skype:login?call\"><img border=\"0\" src=\"kod ikony z generatora ze strony http://www.skype.com/share/buttons/ \" alt=\"krótka informacja pod ikoną komunikatora\" (nie wymagane) name=\"skype\"></a> " . "" . "<script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\"> " . "<!-- " . "function statusskype() { " . " obraz = new Image(); " . " data = new Date(); " . " m = data.getTime(); "


. " obraz.src=\" kod ikony z generatora ze strony http://www.skype.com/share/buttons/\"+m; " . " document.images.skype.src=obraz.src; " . " setTimeout(\"statusskype()\",15*1000); " . "} " . "statusgg(); " . "// --> " . "</script>"; @closeside(); Ikony komunikatorów zostały poprawnie wstawione. Po kliknięciu klawisza zapisz, naleŜy przejść ponownie do zarządzania panelami jest to w pod menu Zarządzanie stroną w panelu Amina, odnaleźć panel statusów i kliknąć włącz. Panel został włączony i jest juŜ widoczny na stronie głównej serwisu

Kody PHP  
Kody PHP