Page 1

NR. Kr. 100,-

F.K VIGØR VIGØR F.K Julekalender 2009 JULEKALENDER 2013 1. Desember

2. Desember

3. Desember

4. Desember

5. Desember

6. Desember

7. Desember

R

Tinnheia Bil AS

Tinnheia Bil AS

Tinnheia Bil AS

Brannsikkerhetspakke Noha CO2 håndslukker verdi 1.000,verdiKr. Kr. 1799,-

Gavekort Gavekort verdi Kr.1.000,1000,verdi Kr.

Gavekort Gavekort bilpakke bilpakke verdi kr.1.000,1000,verdi Kr.

Surroundanlegg Gavekort EU-kontroll verdi verdiKr. Kr. 1800,600,-

Gavekort GavekortEU-kontroll bilpakke verdi Kr.1.000,550,verdi Kr.

Gavekort Gavekort verdi 1.000,verdi Kr. Kr. 1.000,-

Gavekort EU-kontroll Microdress verdi 550,verdi Kr. Kr. 999,-

8. Desember

9. Desember

10. Desember

11. Desember

12. Desember

13. Desember

14. Desember

R

Tinnheia Bil AS

Tinnheia Bil AS

Gavekort Odin-Fond Noha CO2 håndslukker verdi 1000,verdi Kr. Kr. 1799,-

Microdress Gavekort verdiKr. Kr.1.000,999,verdi

Gavekort bilpakke Gavekort bilpakke verdi kr.1.000,1000,verdi Kr.

Gavekort EU-kontroll Surroundanlegg verdikr. Kr. 1800,600,verdi

15. Desember

16. Desember

17. Desember

18. Desember

Noha CO2 håndslukker Gavekort Gavekort Brannsikkerhetspakke EU-kontroll verdiKr. Kr. 1799,verdi 1.000,verdi Kr.1.000,550,verdi Kr.

19. Desember

20. Desember

Microdress Gavekort verdikr. Kr. 1000,999,verdi

21. Desember

R

Tinnheia Bil AS

Gavekort Odin-Fond Noha CO2 håndslukker verdi 1000,verdi Kr. Kr. 1799,-

22. Desember

Microdress Gavekort verdiKr. Kr.1.000,999,verdi

Gavekort EU-kontroll Surroundanlegg verdi verdikr. Kr. 1800,600,-

Gavekort bilpakke Gavekort bilpakke verdi kr.1.000,1000,verdi Kr.

23. Desember

Tinnheia Vestheiene

Tinnheia Vestheiene

Vestheiene

Gavekort Gavekort verdiKr. kr.1.000,750,verdi

Gavekort Gavekort verdiKr. kr.1.000,750,verdi

Gavekort Gavekort verdiKr. kr.1.000,750,verdi

24. Desember

VA FERDRMEPU M verd IG MON PE i kr.2 TERT 5500 ,Vestheiene

Gavekort Gavekort verdiKr. kr.1.000,750,verdi

Varmtvannsbereder inkl. montering Toalett inkl montering verdi kr.10.000,7.000,verdi Kr.

Varmepumpe inkl. montering 40 00 58 94 | -JÍVANNSVEIEN  Kristiansand verdi kr. 22.900,-

Gevinstenes verdiverdi Kr. 51.948,PrisPris pr pr. kalender Kr. kalendereerer3000 3000. i Fædrelandsvennen og 19 Gevinstenes Kr. 59.494,kalender Kr.100,100,-Maks Maksantall antall kalendere stk..Trekning Trekning offentliggjøres offentliggjøres i Fædrelandsvennen 7, 14,lørdag 21, og5,24.12desember. desember samt torsdagI tillegg 24 desember. I tillegg offentliggjøres hver dag på ICA Nær på www.fkvigor.no. offentliggjøres trekningen hver dag påtrekningen www.fkvigor.no. Gevinstene hentesVestheiene ved å avtaleogmed Geir Torvund i FK Vigør på; Gevinstene hentes ved å avtale med Per Kristian Egeland i FK Vigør på e-post: per.kristian.egeland@gmail.com, tlf: 48 14 43 50 (e. kl 17.00) e-post: geir.torvund@fkvigor.no, tlf: 90 20 79 96

Tusen takkFOR for ALL all støtte i 2009 TUSEN TAKK STØTTE I 2013

FK har aktivitetstilbud. FKVigør Vigør ønsker ønskeråå takke takke samarbeidspartnere, samarbeidspartnere, sponsorer sponsorer og oglevrandører leverandørersom som harbidratt bidratttiltil at at klubben klubben kan kanopprettholde opprettholde sitt sitt aktivitetstilbud.

*XPSHQ$XWR9HVW$6 *XPSHQ$XWR9HVW$6

Vesterveien

Vestheiene

Brennåsen / Tinnheia

FK Vigør julekalender 2013  
FK Vigør julekalender 2013  
Advertisement