Page 1

ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА На участь у _________________________________(назва змагань) Від _________________________________________(територія, клуб тощо)

№ №

Кількість учасників

Кількість коней

ВСЬОГО: __________________ чол. _____________________________ Підпис, прізвище та печатка ____________________ Дата

1

Кількість тренерів, представників, обслуговуючого персоналу


ІМЕННА ЗАЯВКА на участь у змаганнях з кінного спорту

(назва змагань)

Організація (команда)_____________________________________________________________________________ __ №№ пп

Прізвище та ім’я вершника

Рік народження

Спортивний розряд

Підпис керівника___________________________________

М. п. організації 2

Кличка коня, його рік народження

Вид програми

Примітка


ОСТА ТОЧНА ЗАЯВКА на участь у змаганнях з кінного спорту (назва змагань)

Організація (команда)_____________________________________________________________________________ __ № Прізвище та Рік Спортив- Місто, № ім’я народженний спортив пп вершника ня розряд ний клуб

Кличка коня, його рік народження

Прізвище та ім’я тренера

Вид та програма змагань

Відмітка лікаря про допуск до змагань, завірена печаткою

Ідентифікаційний код

Представник команди_____________________________ Ветеринарний лікар _____________________________ Лікар команди _____________________________ М.П. організації

Примітка: У заявці обов’язково вказувати прізвище тренера та ідентифікаційний код 3


СПИСОК КОНЕЙ ДО ОСТАТОЧНОЇ ЗАЯВКИ

Організація (команда)______________________________________________________________________

(назва змагань) № п/ п

Кличка коня

Рік народ ження

Стать

Масть

Порода

№ паспорту

Походження батько мати

Представник команди__________________________ Ветеринарний лікар ___________________________ М. п. організації

4

Власник

Назва господарства, де народився кінь

Форми заявок на участь у національних змаганнях з кінного спорту  
Форми заявок на участь у національних змаганнях з кінного спорту  
Advertisement