Fanø Kranservice A/S - Profilbrochure

Page 1

Totalløsninger inden for kraner og løfteudstyr

Fanø Kran-Service A/S er en erfaren partner inden for service og reparation af kraner. Vi er leverandør af godt håndværk, know-how og sikkerhed primært til offshore og den maritime sektor.Olie & gas Fanø Kran-Service A/S har siden 1995 opbygget omfattende ekspertise og knowhow i servicering af kraner og løfteudstyr i offshore-industrien, som vi i dag servicerer globalt.

Du kan forvente høj faglighed og kvalitet af vores specialister offshore, og vores team på land indgår i et professionelt og kompetent samarbejde om planlægning og løsning af opgaverne.

Vi bidrager dedikeret til sikkerhed for såvel personel som værdier og miljø. Omfattende briefinger før og efter operationer sikrer, at vi både efterkommer industriens krav til sikkerhed, certificering og dokumentation og sætter vores egen standard.Maritimt Kranoperationer til søs kræver en meget dedikeret arbejdsstyrke med en høj grad af specialisering.

Fanø Kran-Service A/S kender industrien, aktørerne og maskinellet indgående. Vi har en lang og grundig erfaring, en solid brancheuddannelse og konstante efteruddannelser for at sikre, at vi altid er kvalificerede til opgaverne uanset kompleksitet.

Vi har en ambition om at være den foretrukne partner, som leverer et kvalitetsprodukt i alle led af værdikæden; Kvalificeret sparring og grundig planlægning før opgaven; topkvalitet på udførelsen og konstruktiv fremadrettet dialog og træning efter.


Vind Flere års arbejde med at servicere kraner og hydraulik på vindmøller både on- og offshore har givet Fanø Kran-Service A/S et grundigt kendskab til vindindustrien.

Vi har systematiseret produktionen, så vi gennem omhyggelig planlægning, velforberedt logistik og høj faglighed opnår den ønskede kvalitet.

Vi vedligeholder et højt kompetenceniveau gennem konstant uddannelse og træning, og på vores eget træningscenter tilbyder vi også markedets skarpeste efteruddannelser og træning for kursister fra hele industrien.Fanø Kran-Service A/S Lillebæltsvej 7, DK-6715 Esbjerg N +45 75 12 26 89 www.fkservice.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.