Page 1

A Tihanyi visszhang és a kecskekörmök regéje, Garay János mondája alapján

The Echo of Tihany

A Tihanyi visszhang és a kecskekörmök regéje, az elsısök elıadásában


The Echo of Tihany In the old times a beautiful princess lived in Tihany, who had goats, with golden fur. She had black eyes, dark hair, but didn’t have voice, she was dumb. Once, the son of Balaton’s king became sick. The King asked the princess for goat-milk to help his son recover. In return he gave back the voice of the princess. Her voice became beautiful, everybody wanted to hear her. But the girl, due to the changing didn’t want to speak to anybody, only with herself. She was loved by lots of boys with no success. The son of Balaton’s king, who drank the milk died in his pain. His father became very angry and made a big storm. The goats were drowned in the lake. Since then goat-nails can be found there. The storm closed the girl to a cave who is forced to answer anybody, who wants to know anything.


Osztálykirándulás/Excursion 

Az elsısökkel Tihanyba kirándultunk, ahol a hely és a rege megihlette ıket.Jó kis játék kerekedett belıle, amit többféle szereposztásban is eljátszottak önfeledten és vidáman. Egy felvétel is készült róla.Szép és emlékezetes kirándulás volt! ☺We had a trip to Tihany with the first class. There they were touched by the story and the place.They were happy to play the story – which was recorded - with changed roles.It was a nice and memorable trip. ☺

Fényképek/Photos: http://tihany.fkriszti.fotoalbum.hu/


A régi szép idıkben Egy szép királyleány Aranyszırő kecskéket İrzött Tihany fokán. Sok kinccsel ért fel a nyáj Mely a hegyen legel. Még többel a leányka Szépsége ékivel. Szemének, éj-hajának, Arcának párja nincs: Csak rózsabimbó ajakán Van néma bús bilincs. „Adj szép leány nyájadból Egy csésze friss tejet Beteg fiam számára S megoldom nyelvedet.”


Szólt Balaton tündére, Az ısz hullámkirály, Ajkáról térdig érvén A hófehér szakáll. Adott tejet fiának A szép királyleány S a szót a víz királya Megoldotta ajakán. S csengıbb lın szép (ezüstnél, A méznél édesebb A szép leány beszéde: Meggyógyult a beteg. De büszkeség kapá meg A leánykát a vad negéd Hallván, mi szép, mi (bájos Most ajakán a beszéd.


Mint pénzfukar (kincsével Bánt nyelve bájaival; Nem zenge csak (magának E csattogányi dal Isten dicsıségére Meg nem nyitotta azt, Szegénynek panaszára Nem zenge lágy vigaszt Testvérnek és barátnak Irigyen zárta be, Az esdö szerelemnek Nem nyílt meg kıszíve Amily hamar megnyerte Sok ifjúnak szívét, A rózsaláncot gıge Oly rögtön tépte szét.


Csak egyet vitt sírjába A mélyebb érezet; Fiát a tókirálynak, Ki érte elepedt. Az aranyszırő nyájnak Tejébıl itt szegény Bővös varázsszerelmet, Mely méreg lett szívén. A tónak ısz királya Haragra gyúlt ezért A bérctıl a leányra S a nyájra átkot kért. A bérc tüzet bocsátott, Sziklája mind kigyúlt; Három nap három éj, (mint Itélet napja dúlt.


A nyáj a Balatonba Rohant, de benn (veszettA tó máig is kihányja

A kecskekörmöket. A lányt pedig örökre Bőbáj kötötte meg, Foglyául tartá máig Ki tudja, mely üreg? Szemmel nem látja senki, Kézzel nem foghatóDe bárki megszólítja Visszhangja hallható. Mert büntetésül mondta A tündér átka ki: Hogy nyelvével lakoljon. Mellyel vétett neki.


S ki csengı szép szavával, Kevélyen visszaélt, Istennel és emberrel Negédbıl nem beszélt. Most- bárki szóljon hozzá Bár gazdag és szegény: Felelni köteles rá E bércek tetején.

tihany  

Kirándulás.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you